Trænermanual LRV-Skals

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trænermanual LRV-Skals"

Transkript

1 Trænermanual LRV-Skals LRV-Skals har besluttet, at der skal være en rød tråd igennem træningen i ungdomsrækkerne, og derfor skal der forefindes en trænermanual, der kan bruges som vejledning for trænerne. Trænermanualen dækker holdene U6 til U18. Den skal opfattes som et opslagsværk, hvor trænere kan se, hvad der lægges vægt på i de forskellige aldersgrupper. Manualen kan bruges som hjælpeværktøj ved tilrettelægning af træningen. Lidt gode råd: Alderen fra 5-8 år og frem til puberteten er en meget gunstig fase for motorisk læring. Ofte bliver denne periode kaldt for den motoriske guldalder. En alsidig og grundig stimulering lige fra barnsben er den bedste sikkerhed for, at denne periode skal blive en rigtig guldalder. Påvirkningen i disse år er også meget vigtig for barnets motoriske niveau resten af livet. Husk, at hvis denne gunstige periode ikke udnyttes optimal, bl.a. ved at arbejde med et alsidigt bevægelsesrepertoire, kan det senere resultere i, at barnet ikke opnår det præstationsniveau, som det kunne have nået. Sådanne mangler kan være svære at rette op på i den senere træning. De fem træningsråd: Træn alsidigt: En alsidig bevægelsesmæssig stimulering i barndommen giver det bedst fundament til at blive en rigtig dygtig og tilfreds idrætsudøver på lang sigt. Begynder man på den målrettede og specifikke træning for tidlig, er der stor fare for at barnet mister glæden ved idrætten. Brug bolden: Bolden er verdens bedste legetø,j og det er en af grundene til, at børn vælger at spille håndbold. Træningen skal give mulighed for, at børnene kan lege, eksperimentere og øve sig med bolden. Husk at der findes mange forskellige bolde med hver deres kvaliteter. Skab aktivitet: Børn vil gerne bevæge sig og udfolde sig kropsligt. Børnene skal derfor opleve at der er fart på og intensitet i træningen. Børnene skal svede og opleve at være forpustede. Træningen må ikke være præget af passivitet, ventetid og lange rækker. Så bliver det kedeligt. Træn rigtigt : Spørg hele tiden dig selv, hvad der er lettest/sværest f.eks. at kaste bolden mens man står stille eller at kaste bolden mens man løber. Træn rigtigt ved at træne det der er lettest først. Når børnene magter dette, kan du gå videre til noget lidt sværere. Børnene skal hele tiden have udfordringer på det rette niveau. 1

2 Træn varieret: Det samme element kan trænes på mange måder. Undgå at du altid bruger den samme øvelse så bliver træningen kedelig. Giv børnene nye små opgaver, så de hele tiden udfordres og får stimuleret deres nysgerrighed. Omvendt skal du naturligvis gentage øvelser, som fungerer og børnene er glade for. OG HUSK Det jeg hører, glemmer jeg Det jeg ser, husker jeg Det jeg gør, forstår jeg Med udgangspunkt I børn/unges opmærksomhedskurve vil det være hensigtsmæssigt at foretage en grovinddeling af træningslektionen i de 4 kvarterer. 1. kvarter 0-15 min Opvarmning: Indledende aktiviteter og opvarmning, som giver en god start på træningslektionen. Børnenes interesse og motivation øges og fokus rettes mod håndboldaktiviteten. 2. kvarter min Nyt stof: Udnyt perioden, hvor børnene har den største opmærksomhed, til at præsentere det nye stof eller det emne, som er vigtigst for dagens træning. Det kan være tekniske færdigheder eller spilforståelse for større børn. 3. kvarter min Høj aktivitet: Denne perioden kan være den sværeste i træningslektionen, idet opmærksomheden her er dalende. Anvend derfor tiden til øvelser, der tager udgangspunkt i færdigheder, som børnene magter. Organiser øvelserne, så der er høj aktivitet. Skudtræning vil være et oplagt træningselement i denne periode. 4. kvarter min Spil: Børnene er naturligvis motiverede for at spille rigtig håndbold og skal derfor ikke snydes for at spille på to mål, som afslutning på en god træning. 2

3 Fem undervisningsråd: Tal højt og tydeligt. Du skal kunne høres og forstås. Varier din stemmeføring, så det væsentlige understreges. Brug kroppen: Suppler dine mundtlige instruktioner med et aktivt kropssprog. Brug øjnene, til at iagttage, om børnene er opmærksomme og har forstået din besked. Skab øjenkontakt i dialogen med den enkelte spiller Placer dig, så du kan ses og høres af alle, når du underviser og bevæg dig rundt, så du er tæt på spilleren når du retter. Brug rekvisitter, og husk at have dem ved hånden, når de skal bruges. Husk at en fløjte kan være et godt redskab til at skabe ro og til at signalere, at nu har træneren ordet. 3

4 Målsætning for børne- og ungdomshold i LRV-Skals U6-8 På dette alderstrin er det meget vigtigt, at tingene leges, og der fokuseres meget på den positive fremgang. Der skal roses meget. Alle spiller alle pladser. Kaste og gribeteknik Kaste og gribe bolden rigtig Kasteøvelser Gribeøvelser Dribling Dribleøvelser Forsvarstræning Have indsigt i forsvarsspillet (et skridt frem med paraderne og flytte sig sidelæns) Angrebstræning Have indsigt i angrebsspillet (variation af skud på mål) Faldteknik Konditionstræning Intet Teori De grundlæggende håndboldregler indlæres så småt Psykisk træning Give spillerne holdfølelse Indlære god fair optræden overfor med- og modspillere, dommere, trænere, holdledere og tilskuere Spilletid Der skiftes ud ved afslutning Mødeaktivitet Festlige sammenkomster Forældrearrangementer Forældreopstartsmøde 4

5 U10 Træningen lægges an på at lære spillerne de mest almindelige grundlæggende ting i håndbold. Spillerne skal have indsigt i samtlige pladser på banen (forsvar og angreb). Kaste og gribeteknik Gribning af bold i brysthøjde Holde bolden rigtig Alm. Stødkast Tohåndsafleveringer Dribling Almindelig dribling Teknisk træning af angrebsspil Stempel bevægelser Lange ryk Almindeligt stødskud stående Almindeligt stødskud med 3-skridts tilløb Almindeligt hopskud Streg hopskud Fløjskud Afleveringer over kort afstand Afslutning fra alle pladser Faldteknik Finter Venstre-højre finte Kontra Der trænes ikke i egentlig kontraspil Taktisk træning af angrebsspil Grundspil Spillebredde og dybde Teknisk træning af forsvarsspil Ben stilling Trekantsbevægelse Sidebevægelser Grundlæggende træning af parader armene op 5

6 Taktisk træning af forsvarsspil 6-0 Opstart i at tælle i forsvar (sige hvem man dækker) Målmandstræning Placering Bevægelse Udgangsstilling Parering af høje bolde Parering af bolde i hoftehøjde Parering af skud fra stregen Straffekast Konditionstræning Kun boldøvelser med høj intensitet Teori Grundlæggende kendskab til håndboldreglerne Psykisk træning Give spillerne holdfølelse Indlære god fair optræden overfor med- og modspillere, dommere, trænere, holdledere og tilskuere Spilletid Alle spillere får så vidt muligt lige lang spilletid Mødeaktivitet Festlige sammenkomster Forældrearrangementer Forældreopstartsmøde 6

7 U12 På dette tidspunkt er det vigtigt, at børnene i kampsituationer eksperimenterer med mange forskellige forsvars- og angrebsformer. Samtidig er det vigtigt, at man i kampsituationer arbejder med kommunikation og bevægelse i forsvaret. Kaste og gribeteknik Gribning af høj bold Modtage bolden i bevægelse Højt og lavt stødkast Studsafleveringer Aflevering med begge hænder Dribling Dribling med begge hænder Teknisk træning af angrebsspil Aflevering over middel afstand Fløjspillernes krydsløb Bagspillernes krydsløb Grundlæggende træning i screening Højt og lavt stødskud Lodret hopskud Springskud med enkelt afsæt Straffekast Retur/vende afleveringer Gennembrud Indspil til streg Faldteknik (træning af landing ved rulning over skudarmens skulder og landing på brystet) Finter Venstre-højre og højre venstre finter Øjenfinte/kig væk finte Rullefinte Skudfinte Kontra 1 2 spillere der fokuserer på aflevering og bevægelse frem ad banen Taktisk træning af angrebsspil Grundspilsøvelser med stempelbevægelser Fløjspillernes krydsløb 7

8 Bagspillernes krydsløb Spil mod 5-1 Enkle kombinationer for at opbygge spilforståelse Hurtig opgiverkast (hurtig midte) Teknisk træning af forsvarsspil Sideløb Opbakning Grundlæggende træning i obstruktion (gå imellem boldens bane) Armparader mod forskellige stødskud 3 kantbevægelser Tackling Bytte streg Taktisk træning af forsvarsspil 5-1 Målmandstræning Parering af studsskud Grundlæggende træning i udkast til kontra Grundlæggende træning i at lægge mærke til modstandernes skudvaner Konditionstræning Små løbeture Boldøvelser med høj intensitet Teori Udvidet kendskab til håndboldreglerne samt de indlærte detaljer Psykisk træning Udbygge forståelsen af at håndbold er et holdspil (samarbejde) Indlære god fair optræden overfor med- og modspillere, dommere, trænere, holdledere og tilskuere. Spilletid Rimelig spilletid til alle Mødeaktivitet Spillermøder om almindelige ting Festlige sammenkomster Forældrearrangementer Forældreopstartsmøde 8

9 U14 På dette tidspunkt skal der indarbejdes taktiske elementer i overensstemmelse med træningen. Kaste og gribeteknik Gribning af lav bold Grundlæggende træning af sidehånd Stødafleveringer Studsafleveringer over middel afstand Kaste med den forkerte hånd Tom hånd Dribling Retningsskifte under dribling Teknisk træning af angrebsspil Krydsløb bag om bagspillerne Screeninger Hopskud med afsæt på begge ben Grundlæggende træning i underhåndsskud Hurtig opgiverkast (hurtig midte) Grundlæggende træning i afsæt på det forkerte ben 3 mod 2, 4 mod 3 Stregspil efter aftaler Angrebsåbninger Faldteknik (fortsat træning af landing ved rulning over skudarmens skulder og landing på brystet) Finter Husmandsfinten Radenovicfinten Hopskudsfinten Afleveringsfinten Kontra 2-3 spillere der fokuserer på afleveringer og bevægelse op af banen 2 mod 2 og 3 mod 3 Taktisk træning af angrebsspil Grundspilsøvelser med stempelbevægelser, krydsløb, forom og bagom Spil mod 5-1 forsvar Spil mod 5-1 forsvar med mandsopdækning 9

10 Teknisk træning af forsvarsspil Initiativforsvar Bolderobring Armparader ved parering af lodret hopskud Grundlæggende træning af parering af underhåndsskud Pladsskifte Obstruktion (gå imellem boldens bane) Taktisk træning af forsvarsspil med mandsopdækning 5-1 med flydende etter Grundlæggende Målmandstræning Parering af jordstrygende skud Udkast til kontra Taktisk træning af målmanden efter modstandernes skudvaner Træning i at lokke angrebsspilleren til at skyde der, hvor målmande ønsker det Reaktionstræning Konditionstræning Hurtighedstræning Intervaltræning Let styrketræning med egen krop som belastning Psykisk træning Give spillerne forståelse for dommerens opgave på håndboldbanen Indlære god fair optræden overfor med- og modspillere, dommere, trænere, holdledere og tilskuere. Mødeaktivitet Spillermøder om almindelige ting Festlige sammenkomster Forældrearrangementer Kort taktikmøde (kamp) Forældreopstartsmøde 10

11 U16 På dette tidspunkt skal der arbejdes mere kollektivt end tidligere. Dermed ikke sagt, at den tekniske del skal glemmes. Spillerne skal lære strukturerne i de forskellige forsvarsformer og skal ligeledes lære at kommunikere i kampsituationer. I det kollektive angrebsspil skal der fokuseres på presspil udfra de tekniske detaljer, spillerne har arbejdet med såsom finter og stempelbevægelser. Kaste og gribeteknik Enhåndsgribning Sideafleveringer Specielle afleveringsformer Skruebolde Kringleskud Dribling Dribling bag om ryg Specielle drible former Teknisk træning af angrebsspil Bagspillernes pladsskifte Korte ryk Underhåndsskud Løbe underhåndsskud Specielle skud Bag om ryggen afleveringer Diagonal afleveringer Hopskuds afleveringer Sidehånds afleveringer Lange afleveringer (fra 3 meter til 3 meter) Angrebsåbninger Finter Udbygning af finter Kontra 1-4 spillere der fokuserer på bredde, tempo og aflevering op af banen Taktisk træning af angrebsspil Spil mod mandsopdækning af flere spillere Spil mod hel bane pres Spil mod forskellige forsvarssystemer Hurtig opgiverkast (hurtig midte) 11

12 Teknisk træning af forsvarsspil Initiativ forsvar afdribling af modstander Parering af underhåndsskud Parering af specielle skudformer Taktisk træning af forsvarsspil Mandsopdækning af flere spillere Hel bane pres Specielle opdækningssystemer, 3-3 og 4-2 Målmandstræning Træning af at spille den rigtige spiller i kontrafasen Konditionstræning Hurtighedstræning Intervaltræning Styrketræning med egen krop som belastning Springøvelser Psykisk træning Give spillerne forståelse for, hvordan et hold samarbejder både på og udenfor banen Indlære god fair optræden overfor med- og modspillere, dommere, trænere, holdledere og tilskuere. Mødeaktivitet Spillermøder om almindelige ting Forældreopstartsmøde Spillermøder om træningens tilrettelæggelse Festlige sammenkomster Forældrearrangementer Taktikmøde (kamp) Udvikling af alle håndboldspillets facetter, det tekniske og især det taktiske spil i såvel forsvar som angreb. 12

13 U18 På dette tidspunkt skal der fortsat arbejdes på de tekniske detaljer. Det er dog meget vigtigt, at der nu arbejdes endnu mere på det kollektive spil. Spillerne skal på dette alderstrin kunne 5-6 angrebsåbninger. Kaste og gribeteknik Specielle afleveringsformer Finter Udbygning af kombinerede finter Kontra 6 spillere der fokuserer på bredde, tempo, afleveringer, høj fart op ad banen samt vedligehold af presset. Taktisk træning af angrebsspillet Spil med varieret tempo Ændring af spiltype efter de forskellige forsvarsformer Omstillingsparat Hurtig opgiverkast (hurtig midte) Teknisk træning af forsvarsspil Glidende overgang mellem de forskellige forsvarsformer Omstillingsparat Psykisk træning Give spillerne forståelse for de omvæltninger overgangen til senior vil medføre. Arbejdes med teamånd Indlære god fair optræden overfor med- og modspillere, dommere, trænere, holdledere og tilskuere. Mødeaktivitet Spillermøder om almindelige ting Spillermøder om træningens tilrettelæggelse Festlige sammenkomster Forældre arrangementer Taktikmøde (kamp) Videreuddannelse som træner og dommer 13

14 Krav til alle trænere: Overfor nuværende spillere skal du: Vise interesse for alle og behandle dem som individualister Vise tillid, åbenhed og ærlighed Opdrage dem til gensidig respekt Motivere til at ønske at blive bedre, træne dem i at træne! Skabe et behageligt og trygt klima omkring holdet Stille positive krav og udfordringer Overfor nye spillere skal du: Få dem til at føle sig velkomne Præsentere dig selv og spillerne Være opmærksom, måske endda give særbehandling de første gange Fortælle om klubben og afdelingen Sørge for at der afleveres en indmeldelse til den kontingentansvarlige Overfor forældrene skal du: Præsentere dig, så alle ved, hvem du er Informere om holdet og afdelingen på et forældremøde Informere om deres rolle ved kampe/træning (opførsel i hallen, kørsel, tøjvask osv.) Inddrag dem gerne i arbejdet omkring holdet. Til træning skal du: Være et godt eksempel, altid komme til tiden og overholde aftaler Komme forberedt, omklædt og veloplagt Give konstruktiv kritik og vejlede den enkelte spiller Forlang til gengæld også meget af dine spillere Til kamp skal du: Sørge for information om tidspunkt og kørsel Sørge for, at alle praktiske ting er i orden Respektere modstandere og dommere husk du repræsenterer klubben Vise engagement, glæde og sejrsvilje på sportslig vis Lære spillerne ydmyghed trods succes og tolerance overfor andre 14

15 Overfor klubben skal du: Være loyal Holde dig orienteret om de ting, der foregår Kende klubbens målsætning og struktur Lave god PR for klubben Deltage i trænermøder, der arrangeres af klubben Bakke op om og deltage i alle fælles sociale arrangementer for ungdomsafdelingen Sørge for at du/spillerne ikke nyder alkohol uden særlig tilladelse er givet Sørge for at der ikke bliver røget på tidspunkter/steder hvor der ikke må ryges Vise interesse for at lade dig uddanne med relevante trænerkurser 15

16 Skadeforbyggelse En god balance er vigtig, når du dyrker idræt. Ikke mindst for at undgå skader. Vi holder balancen ved hjælp af et uhyre komplekst og forfinet samspil mellem vores muskler og informationer fra en række andre sanser. De sanser er blandt andet synet, ørets ligevægtssystem og de millioner af små følelegemer, som findes i led, muskler, sener og huden. Sanse-informationerne sendes via nerverne og bearbejdes i vores rygmarv og hjerne. De sender kommandoer ud til de enkelte muskler, så de udvikler netop den kraft, som er nødvendig. Det er koordinationen af musklernes arbejde, som gør at du kan holde balancen. Vigtigt med god balance i idræt I al idræt er det vigtigt at have så god en balance og koordination som muligt. Det skal kombiners med præcis den mængde muskelstyrke, udholdenhed, smidighed og hurtighed, som den enkelte idrætsgren kræver. Ankelskader går ud over balancen, fordi en mængde af de små følelegemer, som findes i ledbåndene bliver ødelagt. Det påvirker og forstyrrer de sanse-informationer, som skal modtages fra området, for at balancen og koordinationen kan fungere optimalt. Balance-øvelser Stå på begge fødder. Lidt ned i knæ. Kom op på tæerne med bøjede knæ. Her strækker du knæene. Tilbage til flad fod. Prøv samme øvelse på ét ben og med lukkede øjne. Stå på ét ben og skriv dit navn i luften med den anden fod. Stå på ét ben og spil bold op af en væg eller med en medspiller. Gå på line. Brug f.eks. baneopstregningen som line, eller gør det sværere ved at gå på en bom. Leg "Jorden er giftig" hvor du kun må træde på opmærkede områder. Du kan også øge tempoet og gøre legen til en fangeleg. Hold balancen, mens du står på usikkert underlag, eks. balance-bræt, skumgummipude, luftmadras, vandseng. Parøvelser. Trække- eller skubbekamp. "Hanekamp" på ét ben, skubbe hinanden ud af balance. 16

17 Når skaden er sket Sådan gør du ved knoglebrud Berolig den tilskadekomne Støt bruddet i findestillingen Dæk såret med så rent et klæde som muligt, hvis bruddet er åbent Ring Forebyg chok ved at berolige, trøste, løsne stramtsiddende tøj og holde den skadede varm Giv trinvis livreddende førstehjælp, hvis den skadede får det værre Griber du hurtigt ind med førstehjælp på den rigtige måde, kan det betyde en kæmpe forskel i gener og fravær fra idrætten - fra få uger til flere måneder. Derfor er det vigtigt at kende til førstehjælpen. Ved akutte skader bruges RICE-behandlingen. RICE står for: R = ro, stop aktiviteten I = is, nedkøling C = compression, tryk/stram forbinding med et kraftigt elastikbind E = elevation, op i vejret med det skadede område Ro og aflastning For ikke at forværre skaden, skal det skadede område straks skånes. Smerter bør tages alvorligt, fordi det er kroppens advarselssignal. Så stop aktiviteten med det samme. For den ivrige idrætsudøver er det ikke altid den mest nærliggende beslutning at tage i kampens hede - så her skal trænere og ledere være opmærksomme på deres ansvar og gribe ind. Sørg for at den skadede bliver transporteret hjem eller sørg for at han/hun kommer på skadestuen ved mistanke om større og mere alvorlige skader. Som træner skal du også tænke på at give besked til forældre eller familie om skaden. Is, nedkøling Nedkøling er næste punkt på listen. Læg is på skaden cirka 30 minutter i timen de første seks timer. Ved større skader køles herefter regelmæssigt i det første døgn. Vær opmærksom på at kuldens virkning kun er forholdsvis overfladisk, og derfor har den mest til formål at give smertelindring. 17

18 Compression, tryk Compression, betyder tryk udefra, og det er det vigtigste led i arbejdet med at begrænse blødningen. Trykket forhindrer effektivt udsivningen af blod. Så der skal tryk på de første 24 til 36 timer, evt. længere tid, hvis der fortsat er tendens til øget hævelse. Elevation Elevation betyder løft/hæv det skadede område i vejret. Det sænker blodtrykket i skadeområdet, og risikoen for udsivning af blod mindskes. Skal elevationen virke, skal skaden løftes så det er over hjertehøjde. Gerne 30 centimeter eller mere over hjertet, fordi der så sker en større reduktion af blodtrykket. Jo mindre tryk - jo mindre hævelse. 18

19 19

20 20

21 KAMPSEDDEL Kære Du skal spille kamp den Vi skal spille på/i Vi mødes ved kl. og forventer at være tilbage kl. Du kan træffe mig på tlf. - hvis du har spørgsmål eller bliver forhindret i at spille. Mange hilsner KAMPSEDDEL Kære Du skal spille kamp den Vi skal spille på/i Vi mødes ved kl. og forventer at være tilbage kl. Du kan træffe mig på tlf. - hvis du har spørgsmål eller bliver forhindret i at spille. Mange hilsner 21

22 Kampplan Dato Tid Hjemmehold Udehold Spillested Mødetid/sted Kørsel Trøjer Tidtager Hvis man ikke har mulighed for at køre, vaske tøj eller sidde ved tidtagerbord, så skal man selv sørge for at få det byttet, ellers hænger man på den. Hvis man ikke kan komme til en kamp så meldes der afbud allersenest en uge før tid. 22

23 23

24 Eks. Indbydelse til møde for alle U12 pigespillere og deres forældre Kære spillere og forældre Så er sæsonen 2009/10 gået i gang og i den anledning vil vi gerne se alle jer forældre og spillere til et møde i Sydhallens cafeteria onsdag den 16. september kl lige efter træning. Vi vil gerne præsentere os selv for jer og fortælle lidt om træning og kampe i sæsonen og om nogle generelle ting som kontingent, opførsel i klubben, trøjevask, kørsel til kamp m.m. På mødet vil I også få en holdnavneliste og en kampplan. Tilmelding til mødet: Udfyld talonen og aflevér den til næste træning eller send en SMS til en af os senest mandag den 14. september. Vi glæder os til at se jer! Med venlig hilsen Trænerne Mette (mobilnr.) og Jakob (mobilnr.) KLIP KLIP KLIP KLIP KLIP U12 pige spiller-/forældre møde i Sydhallen den 16. september Vi kommer til mødet sæt kryds Vi kan desværre ikke deltage på mødet sæt kryds Navn spiller: Navn forælder: 24

25 25

26 Pædofililoven - Børneattester Folketinget har den 16. juni 2005 vedtaget en lov om indhentelse af børne-attest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. Loven betyder, at alle idrætsforeninger fra den 1. juli 2005 skal indhente en børneattest, før de ansætter trænere, instruktører og holdledere, som skal ha-ve direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år. Loven vedrører alle idrætsforeninger, der er medlemmer af forbund, amtfore-ninger mv. under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), De Danske Skytteforeninger (DDS) eller Dansk Firma-idrætsforbund (DFIF).[1] 26

27 27

Trænerhåndbog. November 2008 Tobias Ejlersen

Trænerhåndbog. November 2008 Tobias Ejlersen Trænerhåndbog Introduktion: Trænerhåndbogen som også kan kaldes den røde tråd er en skabelon for hvilke fokuspunkter som trænere i Skt. Klemens/Bellinge skal lægge vægt på, primært i forbindelse med udviklingen

Læs mere

Træningen lægges an på at lære spillerne det grundlæggende af de mest almindelige ting i håndbold.

Træningen lægges an på at lære spillerne det grundlæggende af de mest almindelige ting i håndbold. HIF s Røde tråd U10 Drenge og Piger: Træningen lægges an på at lære spillerne det grundlæggende af de mest almindelige ting i håndbold. Gribning af bold i brysthøjde Holde bolden rigtigt Alm. stødkast

Læs mere

SKØDSTRUP HÅNDBOLD 2014 DEN RØDE TRÅD

SKØDSTRUP HÅNDBOLD 2014 DEN RØDE TRÅD DEN RØDE TRÅD Et spørgsmål, som kan diskuteres. En Rød Tråd i klubbens træning af ungdomsspillere forpligter trænere til at koncentrere sig om denne, og kan måske virke som en hæmsko. Nogle vil måske sige,

Læs mere

Trænermanual Kjellerup Håndboldklub

Trænermanual Kjellerup Håndboldklub Trænermanual Kjellerup Håndboldklub For U8, U10, U12 og U14-1 - Juni 2011, Leo Jespersen Indholdsfortegnelse: Indledning:.. Side 3 U8:. Side 5 U10:.. Side 7 U12:.. Side 10 U14:.. Side 13 Krav til træner:..

Læs mere

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18.

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. DEN RØDE TRÅD I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. Det er derfor et ønske fra bestyrelsens side, at alle trænerne har en interesse i hele

Læs mere

DEN GRÅ TRÅD HURTIGHED OG BEVÆGELSE

DEN GRÅ TRÅD HURTIGHED OG BEVÆGELSE DEN GRÅ TRÅD HURTIGHED OG BEVÆGELSE Henvendelse om hæftet sker til ens kontaktperson (eller ved direkte kontakt til Lenia). Konstruktiv kritik, nye forslag eller ændringer modtages gerne løbende, så kan

Læs mere

RSU Ringkøbing Håndbold

RSU Ringkøbing Håndbold Slutmål senior elitespiller, med den lyserøde tråd: Forsvar: 6 0 forsvar (aggressiv) 3 2 1 forsvar Delmål: o Bolderobring o Samarbejde med keepere o Tacklinger o Bevægelse og benarbejde o Parader o Omstilling

Læs mere

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd Den Blå Tråd Den blå tråd er overordnet et arbejdsredskab for trænerne i Koldby-Hørdum idrætsforenings ungdomsafdeling. Den skal være en vejledning for trænerne i at træne de rigtige elementer i fodboldspillet

Læs mere

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK Trænermappen r Г Vision Ungdomsudvalget vil gerne med denne trænermappe prøve at gøre dagligdagen nemmere for alle Jer trænere, der gør et fantastisk stykke arbejde med klubbens ungdomsspillere. Vi håber

Læs mere

Praktiske informationer for trænere i VHK

Praktiske informationer for trænere i VHK Praktiske informationer for trænere i VHK Den grønne tråd i Varde Håndboldklubs børne- og ungdomsafdeling. Der er ikke kun een rigtig udgave af en grøn tråd. Denne udgave kan -som alle andre- kritiseres,

Læs mere

ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD!

ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD! FORMÅL : ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD! - Revideret april 2013. Formålet med Roskilde Håndbolds blå-hvide tråd er at beskrive den håndboldmæssige opbygning af ungdomstiden og ideerne bag dette og dermed

Læs mere

Nibe håndboldklub. Den røde tråd

Nibe håndboldklub. Den røde tråd Nibe håndboldklub Den røde tråd Klubben: Håndbold er en individuel idrætsgren med en kollektiv tankegang. Klubben er ansvarlig for, at der sker udvikling både for de enkelte spillere, holdet og for klubben

Læs mere

Varde IF Den lille hvide tråd. MÅLSÆTNING for Ungdomsafdelingen i Varde IF

Varde IF Den lille hvide tråd. MÅLSÆTNING for Ungdomsafdelingen i Varde IF Varde IF Den lille hvide tråd Denne manual giver en beskrivelse af, hvordan Varde IF ønsker, at klubbens ungdomsspillere skal udvikle sig. Manualen skal også give ny inspiration til ungdomstræningen i

Læs mere

Angrebsspil og contra U-12

Angrebsspil og contra U-12 Angrebsspil og contra 11 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres gennem alsidig træning og leg - undgå for tidlig specialisering. Børn er forskellige, men alle

Læs mere

Den Røde Tråd. en trænerguide

Den Røde Tråd. en trænerguide Den Røde Tråd en trænerguide Den Røde Tråd Indledning Klubben har besluttet, at der skal være en rød tråd igennem træningen i ungdomsrækkerne i NSIF`s Håndboldafdeling. Denne trænermanual er skrevet som

Læs mere

Fælles indledning:...s.1. Værdigrundlag BK Ydun:...s.2. Den Lilla Tråd :...:...s.4

Fælles indledning:...s.1. Værdigrundlag BK Ydun:...s.2. Den Lilla Tråd :...:...s.4 Indholdsfortegnelse: Fælles indledning:...s.1 Værdigrundlag BK Ydun:...s.2 Den Lilla Tråd :...:...s.4 Indledning:....s.4 U6:...... s.7 U8:...s.8 U10:...s.9 U12:...s.11 U14:...s.13 Trænerens rolle:...s16

Læs mere

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen Indhold Indledning...1 Målsætning...2 Retningslinier for træning...2 Ideer til træningsøvelser...2 Pode/mikro afdelingen (0-8 år)...2 Miniput afdelingen (8-10 år)...3 Drengelilleput-afdelingen (10-12 år)...4

Læs mere

Den røde trå d. Långhøj KFUM

Den røde trå d. Långhøj KFUM Den røde trå d Långhøj KFUM Indledning: Den røde tråd i Langhøj KFUM er bygget på følgende grundlæggende principper som værende de helt centrale ved god håndbolduddannelse: Angrebsmæssigt: - at kunne kaste

Læs mere

Dansk Håndbold Forbund Talenttræning Herrer sommerlejr 2007. Dokumentation

Dansk Håndbold Forbund Talenttræning Herrer sommerlejr 2007. Dokumentation Dansk Håndbold Forbund Talenttræning Herrer sommerlejr 2007 Dokumentation Indhold Hold Bolderobring Hold Defensivt Forsvar Hold Finte mand-mand Hold Krydsspil Hold Krydsspil 2 Hold Mand-mand Hold Offensivt

Læs mere

Træner manual for Tarp Boldklub

Træner manual for Tarp Boldklub 2014 Træner manual for Tarp Boldklub Bestyrelsen Tarp Boldklub 10-04-2014 Tarp Boldklub Den røde tråd Denne manual giver en beskrivelse af, hvordan Tarp Boldklub forventer, at klubbens ungdomsspillere

Læs mere

Bedre håndbold uden skader!

Bedre håndbold uden skader! Bedre håndbold uden skader! Indledning Oversat og gengivet fra norsk efter tilladelse fra E-post: ostrc@nih.no Hjemmeside: www.klokeavskade.no Træningsprogrammet er lavet for at forbedre præstationen og

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket

Der må ikke skrives på opgavearket Der må ikke skrives på opgavearket Re-test aug. 2013 1 2 3 4 5 RØD 4 griber bolden i luften lander på maven med bolden under kontrol og glider 4-5 meter. Herefter rejser RØD 4 sig op og står på begge fødder.

Læs mere

Hvis der er mange deltagere fra flere foreninger, bør disse blandes

Hvis der er mange deltagere fra flere foreninger, bør disse blandes Indholdsfortegnelse Forord Du sidder med et forslag til, hvad man kan træne med børn og unge på en håndboldskole. Ordet forslag skal tages meget bogstaveligt, idet man som træner altid skal tage udgangspunkt

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Løbe med bold (drible) 2. Retningsskift med bold 3. Rulle med bolden under fodsålen 4. Korte rytmer med bold 5. Trække bold baglæns med fodsål 6. Husmands-rytme/Husmands-finte

Læs mere

U8 Afdelingen. Teknisk. Taktisk. Overordnet

U8 Afdelingen. Teknisk. Taktisk. Overordnet Den hvide tråd Med plægget til den hvide tråd er det hensigten at lægge grundstenen til en sprtslig strategi, der rækker fra de yngste børnespillere g p til g med de ældste ungdmsspillere. Den hvide tråd

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

7.-9. klasse Håndboldteknik og spilstrategi

7.-9. klasse Håndboldteknik og spilstrategi Spil og regler Sidelinjen 3m. Målfelt 20m. Totalhåndbold Regler: Der spilles på en bane 20 x 3 meter og med minimål. Der spilles med en streethåndbold, en skumbold eller en trial gummibold. Hvert hold

Læs mere

Angrebsspil og fysisk træning U-10

Angrebsspil og fysisk træning U-10 Angrebsspil og fysisk træning 9 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres gennem alsidig træning og leg - undgå for tidlig specialisering. Børn er forskellige,

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Den grønne tråd i SH:

Den grønne tråd i SH: Den grønne tråd i SH: Fed skrift = Fuld fokus Den grønne tråd i Skjern Håndbold er et hjælpeværktøj med vejledninger og oversigt over fokusområder i klubben til Skjern Håndbolds børne- og ungdomstrænere.

Læs mere

Forsvarstræning med 5 stationer

Forsvarstræning med 5 stationer Forsvarstræning med 5 stationer Intervaltræning arbejde 30 sek / hvile 30 sek. Sammen 2 og 2. God i forbindelse med opvarmning. Ved alle øvelser arbejdes der med mindst én fod i gulvet ( slæbende ), lidt

Læs mere

M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n

M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n INTRODUKTION FORORD Det er svært at finde materialer til målmandstræning, men efter selv at have søgt på Internettet,

Læs mere

Regeltest distriktsforbund, region og kredse august Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug

Regeltest distriktsforbund, region og kredse august Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug Regeltest distriktsforbund, region og kredse august 2016 Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug 1 2 3 4 5 6 7 RØD 6 har fået sin første udvisning 22:12 for usportslig

Læs mere

2) I træningen af finteteknikken sættes der fokus på at angrebsspilleren:

2) I træningen af finteteknikken sættes der fokus på at angrebsspilleren: 4.2. Finter Ideen med fintespillet er, at angrebsspilleren kan finte sig på kant af sin direkte forsvarsspiller ved anvendelse af mindst mulig plads og dermed få skabt en overtalssituation. Angrebsspillet

Læs mere

BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på?

BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på? BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på? BLÅ 30 udvises i 2 min, hvis han rammer målmanden? JA NEJ Modspillere skal være mindst 3 m. fra BLÅ 30? JA NEJ Et straffekast skal udføres

Læs mere

Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010

Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010 Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010 Denne ungdomsleder vejledning bruges af trænere og ledere som opslagsværk. Er svaret ikke at finde i vejledningen, skal du ikke tøve med at kontakte undertegnede

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket. Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe

Der må ikke skrives på opgavearket. Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe Der må ikke skrives på opgavearket Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe 1 2 3 4 5 6 En kamp skal afgøres ved en straffekastrunde. Inden HVID 9 skal kaste, kommer han med flere usportslige kommentarer

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne. Jeg har lavet

Læs mere

DEN GRØNNE TRÅD. Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære.

DEN GRØNNE TRÅD. Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære. DEN GRØNNE TRÅD 1 BØRNEFODBOLD U9-10 Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære. At lære nyt bliver motiverende for spillerne og den fysiske opbygning af kroppen begynder,

Læs mere

Den lyseblå tråd i HIF ungdom:

Den lyseblå tråd i HIF ungdom: Den lyseblå tråd i HIF ungdom: Den lyseblå tråd i HIF Ungdom er et hjælpeværktøj med vejledninger og oversigt over fokusområder i klubben til HIF Ungdoms børne- og ungdomstrænere. Den lyseblå tråd skal

Læs mere

Offensiv forsvarstræning

Offensiv forsvarstræning Offensiv forsvarstræning Fredag d. 31. oktober 2008 JHF kreds 4 Anders Thomsen Ass. Træner - SK Aarhus Elitehåndbold A/S anderslthomsen@tdcadsl.dk - +45 20104014 Forsvarstræning en holdning. En klog mand

Læs mere

Håndbold i skolen - alle børn i spil

Håndbold i skolen - alle børn i spil Håndboldforløb 0.- 1. klasse Boldtilvænning og leg Håndbold i skolen - alle børn i spil KÆRE HÅNDBOLDFORENINGER- OG FRIVILLIGE, SKOLER, LÆRERE OG PÆDAGOGER. Dansk Håndbold Forbund (DHF) præsenterer her

Læs mere

spil gigten af banen undgå skader

spil gigten af banen undgå skader spil gigten af banen undgå skader hjælp de unge spillere med at undgå skader 2 Alvorlige skader i knæ- og ankelled hænger ofte sammen med et aktivt fodboldliv. Det gælder for såvel bredde- og elitefodbold

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Håndboldskoler for børn og unge 2006. Forsvarstræning. Offensivt forsvars - øvelser for børn og unge

Dansk Håndbold Forbunds Håndboldskoler for børn og unge 2006. Forsvarstræning. Offensivt forsvars - øvelser for børn og unge Dansk Håndbold Forbunds Håndboldskoler for børn og unge 2006 Forsvarstræning Offensivt forsvars - øvelser for børn og unge Bliv inspireret af Mik Hagenbo! 2006 Teori vedr. offensivt orienteret forsvarsspil

Læs mere

Overvej f.eks.: - Hvilket idrætsbillede ønskes fremmet? - Hvilke normer og pædagogiske principper bør indgå i idrætsarbejdet?

Overvej f.eks.: - Hvilket idrætsbillede ønskes fremmet? - Hvilke normer og pædagogiske principper bør indgå i idrætsarbejdet? HVORDAN BLIVER MAN KLAR IGEN? Husk når noget går i stykker, skal det heles! Undgå derfor konkurrencepræget aktivitet indtil funktionen er genvundet fuldstændig. Planlæg i samarbejde mellem aktiv/træner

Læs mere

Roskilde Håndbolds blå-hvide tråd 2016/17

Roskilde Håndbolds blå-hvide tråd 2016/17 Roskilde Håndbolds blå-hvide tråd 2016/17 Formål : Formålet med Roskildes blå/hvide tråd er at beskrive opbygningen af ungdomstiden ( der henvises også til Talentarbejdet og det sportslige koncept i Roskilde

Læs mere

F(ælles)-camps Manual

F(ælles)-camps Manual F(ælles)-camps Manual Forberedelse til stationstræning: (stationskoordinatoren tager stilling til) Stationsindhold (hvilke tema vil vi træne efter på den enkelte station). Gruppekonstituering: antal spillere

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Alle øvelser

Indholdsfortegnelse - Alle øvelser Indholdsfortegnelse - Alle øvelser 1. Opvarmning 1.1. Opvarmningsøvelser In the air tonight Opvarmning før løbetræning Kegletrekanten Løbe med høje knæløft 1 til 3 Løbe med hælspark 1 til 3 Løbe med armsving

Læs mere

5. Håndbold kan sagtens spilles i skolen

5. Håndbold kan sagtens spilles i skolen 5. Håndbold kan sagtens spilles i skolen Katrine Thoe Nielsen Breddekonsulent i DHF Søren Simonsen Udviklingschef i DHF Rigtig mange børn og voksne kender til håndbold. Vi ser det i fjernsynet og rigtig

Læs mere

Floorball. Undervisningsmateriale. Dansk Floorball Union Uddannelse skole - indskoling

Floorball. Undervisningsmateriale. Dansk Floorball Union Uddannelse skole - indskoling Floorball Undervisningsmateriale Udarbejdet i samarbejde med Hørsholm Rungsted Floorball Klub 1 Indhold Rammerne... 4 Storytelling... 4 Opvarmning... 4 Fælles øvelser... 4 Stationsbaserede øvelser... 5

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

totalhåndbold Del 1: Lege

totalhåndbold Del 1: Lege totalhåndbold Del 1: Lege 0-15 minutter Forklaring og instruktion til Ståtrold med bold Antal elever Udstyr Bane Beskrivelse og regler Variationer Eleverne deles i grupper á 15-25 elever Kegler/ markeringer-

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

2.-3. klasse boldtilvænning og boldteknik Del 1: Lege

2.-3. klasse boldtilvænning og boldteknik Del 1: Lege Del 1: Lege Transportbåndet: Start Mål 0-10 minutter Forklaring og instruktion til Transportbåndet. Eleverne deles i grupper á 4-6 elever. 5-6 bolde i forskellige størrelser og materialer til hver gruppe.

Læs mere

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6. Begyndelsen på et liv med fodbold

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6. Begyndelsen på et liv med fodbold HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6 Begyndelsen på et liv med fodbold Træningen skal tilpasses så alle kan være med og føler at træningen bygger på principperne om jævnbyrdighed og ligeværd SLAGELSE B&I Slagelse

Læs mere

Årsplan. U8-9 Piger. Efterår

Årsplan. U8-9 Piger. Efterår Årsplan U8-9 Piger Efterår 2010 Årsplan for U8-9 piger Årgang: Pigespillere født i 2003 og 2002 Trænere: Søren Skytte Vibevej 14 Sunds Tlf.97141418 Jacob Ganc Linåparken 81 Sunds Tlf. 25370737 Linette

Læs mere

Dette materiale af udarbejdet af DHF s Konsulentafdeling - Søren Simonsen & Claus Rosenbom-Jessen

Dette materiale af udarbejdet af DHF s Konsulentafdeling - Søren Simonsen & Claus Rosenbom-Jessen Velkommen på DHF s Håndboldskole 2007 Temaet i år for Håndboldskolen er finter, som er en vigtig del af håndboldspillet. Det er i én-mod-én situationerne, at man kan prøve sig selv af. Kan man lave en

Læs mere

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Opvarmning og træningsøvelser

Opvarmning og træningsøvelser Opvarmning og træningsøvelser U-10 U-12 6 Opvarmning og træningsøvelser 1 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres gennem alsidig træning og leg - undgå for

Læs mere

Teknisk træning i den motoriske guldalder

Teknisk træning i den motoriske guldalder Teknisk træning i den motoriske guldalder U-10 U-12 7 Teknisk træning i den motoriske guldalder 1 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres gennem alsidig træning

Læs mere

STYRKEØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

STYRKEØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS STYRKEØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD FLEKSIBEL MOTIONSFODBOLD SUNDT, SJOVT OG SOCIALT FORORD TIL STYRKEØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER

Læs mere

Præsentation nye regler 2016

Præsentation nye regler 2016 Præsentation nye regler 2016 Proces Skadet spiller Passivt spil Sidste 30 sekunder Blåt kort Målmand som markspiller Skadet spiller Begrundelse: unødvendig behandling på banen spillets rytme brydes lange

Læs mere

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvor foregår det? I Drengesalen i Aktivitetscenter Struer, Skolegade 5. 7600 Struer

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvor foregår det? I Drengesalen i Aktivitetscenter Struer, Skolegade 5. 7600 Struer AKTIVITET PENSIONIST IDRÆT 2015/2016 HVORFOR DYRKE IDRÆT? FORDI REGELMÆSSIG FYSISK AKTIVITET OG IDRÆTSUDØVELSE FORBEDRER DIN KONDITION, MUSKELSTYRKE, LEDBEVÆGELIGHED, KOORDINATION OG PSYKISKE VELVÆRE,

Læs mere

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3 FC Skanderborg Teknikmærker FC Skanderborgs teknikmærke Spillernavn: Indholdsfortegnelse Baggrund side 2 Teknikmærkerne og afvikling side 3 Øvelse 1: Jonglering side 4 Øvelse 2: Løb/dribling med bolden

Læs mere

TPI Odense - Håndboldafdelingen

TPI Odense - Håndboldafdelingen TPI Odense - Håndboldafdelingen Vision Vi skal være lokalområdets bedste håndboldklub Derefter skal vi være Odenses bedste håndboldklub Til sidst er målet at være Fyns bedste håndboldklub Målsætning Vi

Læs mere

D H F s B Ø R N E T R Æ N E R U D D A N N E L S E

D H F s B Ø R N E T R Æ N E R U D D A N N E L S E DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres gennem alsidig træning og leg - undgå for tidlig specialisering. Børn er forskellige, men alle børn skal føle sig trygge

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Fodboldtræning med de yngste. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Fodboldtræning med de yngste. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Inspiration til målmandstræning!

Inspiration til målmandstræning! Inspiration til målmandstræning! Formål: Inspiration til målmandstræning er tænkt som en vejledning til målvogtere, samt børne- og ungdomstrænere der ønsker at træne og udvikle målvogtere på deres respektive

Læs mere

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand.

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. skudøvelser om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. I dette tilfælde koncentrerer vi os om skud, der skal dygtiggøre målmanden i

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Den røde tråd. Indholdsfortegnelse.

Den røde tråd. Indholdsfortegnelse. Den røde tråd Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Formålet med ungdomsfodbold i HIF...2 Miniput 8-10 år...3 Mål...3 Spillerforudsætninger...3 Træningsindhold generelt...3 Træningsindhold teknik...3 Træningsindhold

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

MÅLMANDSTRÆNING. Udarbejdet af Kim Nielsen i samarbejde med Allan V. Knudsen Tak til målmændene Mads Jensen og Andreas Mørkholt fra Brønderslev IF

MÅLMANDSTRÆNING. Udarbejdet af Kim Nielsen i samarbejde med Allan V. Knudsen Tak til målmændene Mads Jensen og Andreas Mørkholt fra Brønderslev IF MÅLMANDSTRÆNING Udarbejdet af Kim Nielsen i samarbejde med Allan V. Knudsen Tak til målmændene Mads Jensen og Andreas Mørkholt fra Brønderslev IF Målmandstræning Dette målmandstrænings-program er bygget

Læs mere

Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 3-4 min. Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering

Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 3-4 min. Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering Opvarmning (15 min) Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 3-4 min Bane 1 Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering De første 10 aflevering skal

Læs mere

Motorikken 5.-6. Klasse

Motorikken 5.-6. Klasse Motorikken Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund Indledning Vi vil med dette materiale være med til at opfordre og motivere alle lærere til at tage mere fat i den grundlæggende træning, og dermed på sigt udvikle

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på at gøre spilleren ven med bolden dvs. der en bold pr spiller. Det er vigtigt at spilleren har

Læs mere

Chip og Chap (Snipp-Snapp) Øvelse 2.3.1.

Chip og Chap (Snipp-Snapp) Øvelse 2.3.1. 2.3. Mest for børn Chip og Chap (Snipp-Snapp) Øvelse 2.3.1. Spillerne er sammen i par. Hvert par tager opstilling langs midterlinjen, ryg mod ryg. Alle, som kigger den ene vej, er Chip, alle, som kigger

Læs mere

D H F s T R Æ N E R U D D A N N E L S E. Opvarmning. og skadesforebyggende træning

D H F s T R Æ N E R U D D A N N E L S E. Opvarmning. og skadesforebyggende træning D H F s T R Æ N E R U D D A N N E L S E Opvarmning og skadesforebyggende træning Indhold Udgiver Dansk Håndbold Forbund Faglig bearbejdelse Ulrik Jørgensen Anders Poulsen Benny Nielsen Klaus Larsen Martin

Læs mere

Forsvarsspil U-12. Forsvarsspil 1

Forsvarsspil U-12. Forsvarsspil 1 Forsvarsspil U-12 10 Forsvarsspil 1 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres gennem alsidig træning og leg - undgå for tidlig specialisering. Børn er forskellige,

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Hanekamp. Nærværkamp KOORDINATIONSTRÆNING KOORDINATIONSTRÆNING. Formål.

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Hanekamp. Nærværkamp KOORDINATIONSTRÆNING KOORDINATIONSTRÆNING. Formål. Nr.5006 Alder: 8-50 år - Tid: 8 min. Nr.5002 Alder: 5-80 år - Tid: 5 min. Hanekamp 10-20 spillere At spillerne arbejder med koordination, motorik og balance. Succes Nærværkamp 2 spillere sammen. Gerne

Læs mere

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål Trænerguide 1 Formål Formålet med klubbens aktiviteter er, at det enkelte medlem finder glæde ved fodboldspillet. Det er klubbens ønske at skabe et miljø, hvor samværet og tolerancen overfor andre giver

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U7 U8

Forslag til træningsøvelser for U7 U8 Forslag til træningsøvelser for U7 U8 Driblinger Alle 1 bold pr. spiller Der laves en firkant hvor hver spiller har en bold, træneren tager også en bold så spiller kan se hvad der skal laves. Man starter

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 4-5 min. Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering

Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 4-5 min. Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering Opvarmning (15 min) Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 4-5 min Bane 1 Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering De første 10 aflevering skal

Læs mere

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå og baller Birgitte NymaNN

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå og baller Birgitte NymaNN din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå r og baller Tillykke med dit nye træningsprogram på dvd EFFEKT puls er en del af EFFEKT programmet. Øvelserne er funktionelle

Læs mere

PIGERAKET TRÆNINGSPAS

PIGERAKET TRÆNINGSPAS FODBOLDØVELSER PIGERAKET TRÆNINGSPAS EN DEL AF NOGET STØRRE 2 KÆRE TRÆNER Din klub har valgt at afholde Pigeraketten og derfor også valgt at sætte fokus på det fodboldtilbud, som netop jeres klub tilbyder

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5 HIF Fodbold Årgangsbog for U4 & U5 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Alder afdeling (skoleåret fra august til juni) 4/5/6 år U6 3-mands Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Fodbold Træning og opdeling Kamp og opdeling Værdier 6/7 år U7 3-mands 7/8 år U8 5-mands Fællestræning

Læs mere

Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman

Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman Der må ikke skrives på opgavearket Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman 1 2 3 4 5 RØD 4 griber bolden i luften lander på maven

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket

Der må ikke skrives på opgavearket Der må ikke skrives på opgavearket 1 2 3 4 5 6 7 RØD 2 har fået sin første udvisning for usportslig opførsel 22:12. Efter fløjt for genstart af spillet gestikulerer RØD 2 groft usportslig fra bænken 22:30

Læs mere