Grundejerforeningen Ibsgården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Ibsgården"

Transkript

1 Generalforsamling torsdag d. 27. februar 2014 Festsalen, Himmelev Skole, Ollerupvej 5 Siddende bestyrelse Henrik Wissing (178) - formand Gitte Brødsgård (16) - næstformand Carsten Rygner (162) - kasserer Hanne Lindegren (104) - sekretær Ivan Thulesen (150) Thorstein Jørgensen (128) 29 huse var repræsenteret ved 57 deltagere + bestyrelsen (afbud fra Hanne og Thorstein) Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Velkommen ved formanden a. Præsentation af bestyrelsen 2. Valg af dirigent a. Niels Hessel 3. Beretning Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt Formand Henrik Wissing fremlagde beretningen for 2013 Året der gik: I det forgangne år har vi i bestyrelsen afholdt 6 ordinære møder. Der har været i alt 3 ansøgninger om bygningsændringer at behandle. Sidste år blev der ikke afholdt fastelavnsfest. Den 22. august afholdt stikvej 3 sommerfest, dette blev ligesom sidste år en stor succes med 72 voksne og 6 børn til aftenarrangementet og 33 voksne og 14 børn til arrangementet om eftermiddagen. I september måned valgte bestyrelsen at indkøbe en ny trailer, da den gamle trailer moden til udskiftning. Den gamle trailer blev solgt for kr Der er blevet udført vedligeholdelsesarbejde på carportene på stikvej 1 & 2, Træværk er blevet udskiftet og malet. På stikvej 2 er der blevet udskiftet to rækker med sf-sten ved trappen ud for nr. 82. Tak til Gert Ørnborg for dette. Den 16. oktober blev en af stolperne i carporten på stikvej 1 påkørt, det var en meget kraftig skade så vi blev nødt til at understøtte den bærende

2 bjælke med en stige. Samme dag kontaktede jeg en tømrer, som kom og fik lavet en bedre afstivning af den bærende bjælke. Dagen efter blev stolpen udskiftet. Under stormvejret i oktober måned væltede stikvej 3 s flagstang, stolpen som flagstangen var fæstnet til kunne ikke holde til den kraftige vind, der nu blevet bestilt en ny flagstang med vippebeslag den vil blive leveret i uge 9. Udgiften på kr.: 3750,00 blev betalt af stikvejens budget. På stikvej 4 blæste noget af espalier ved grillpladsen omkuld. Det blev repareret på en havedag. Hjemmeside I december, dagene før nytår modtog jeg en mail fra vores udbyder One.com, i mailen stod der at de havde lukket siden pga. virus. Med hjælp fra Frank Ibsen nr 100 og one-coms support fik vi slettet de berørte filer og uploadet en tidligere kopi, et par dage senere kunne hjemmesiden bruges igen. Hjemmesiden trænger stadigvæk til at blive moderniseret dvs. den trænger til et nyt layout, og der er stadigvæk tekniske problemer med at upploade og vise pdf filer. Bevilling på kr er desværre ikke blevet brugt da jeg af mange forskellige årsager ikke har haft tid til at arbejde med dette projekt. Først her i det nye år har jeg haft mulighed for at arbejde med opgaven igen. Jeg har talt med to webdesign-firmaer om opdatering af hjemmesiden. Scandiaweb som tilbyder en abonnementsordning til kr. 3999,00 pr år i 3 år. Webstream som tilbyder en abonnementsordning kr. 3600,00 pr år. kr. 4000,00 i opstartsgebyr.

3 Lidt statistik: besøgstallet er ca.163 personer pr måned i løbet af Dette svarer til en stigning på ca. 250 % i løbet af det sidste år. Der er pt. 102 registrerede brugere på hjemmesiden mod 40 personer i Faste driftsopgaver I sommeren 2013 er græsslåning foretaget af JR Park, Græsslåning har igen i år været udført uden de store problemer, I løbet af året er der udført ekstra grøn vedligeholdelse følgende steder. Akacietræet på stikvej 3 s lejeplads er blevet fældet pga. sygdom i træet. Akacietræet på stikvej 1, ved nr. 20 er blevet stynet. I skoven er der fældet i alt 9 træer langs stien ved nr & nr Fældningen er udført af skovtekniker Bo Wilhelmsen, firma Træconsult Paradisæbletræerne på stikvej 4 s boldbane er blevet beskåret. I vinteren er saltning og snerydning ligeledes foretaget af firma JR Park, Problematiske byggesager I det forgangne år har vi i bestyrelsen ikke haft nogen problematiske byggesager. Aktiviteter fra generalforsamlingen 2013: Etablering af græs i stedet for buske langs stier ved stikvej 3 Rydning af buske langs stier ved stikvej 3 samt såning af græs er blevet udført i april måned, med et fint resultat til følge. Beplantning på bed vest for boldbane på stikvej 2 Der er blevet tyndet kraftigt ud i beplantningen i mellem fyrretræerne langs boldbanen ved stikvej 2, i april måned iht. til tilbud. Nedsættelse af arbejdsgruppe om solceller. Der er ikke nedsat nogen gruppe Beretningen blev godkendt

4 4. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget a. Regnskabet blev godkendt med en bemærkning fra revisoren. i. En skrivelse fra revisoren blev læst højt. Skrivelsen handlede om bilag af tvivlsom karakter fra sommerfesten. Påtalen er især fordi, der ikke var tale om bagateller. Det blev påpeget at der skal være større omhu med bilag. b. Budgettet blev diskuteret i. Jens Stoustrup spørger hvorfor vi ikke bruger de ,- vi allerede har afsat i budgettet sidste år? ii. Det blev foreslået at man ikke tildeler stikvejene budgetter stikvej 1 var imod iii. Hvad gør man ifb fliseopretning med rødder? Det ser gartneren på. iv. Hvornår har man sidst diskuteret priser med gartneren svar fra bestyrelse: ikke for nylig, men vi gør det i år v. Dirigenten mente græsslåning var ekstremt dyrt det bør undersøges nærmere 5. Behandling af indkomne forslag a. Forslag om fliseopretning (bestyrelsen) i. Henrik fremlagde forslaget ii. Der blev spurgt om der var indhentet flere tilbud. Det er der ikke, men der er heller ikke fastlagt noget. Det er tænkt som en overslagspris. Flere mener det er en utrolig billig pris og mener det er en god ide at starte med at afsætte i år og så efterfølgende afsætte beløb på de kommende budgetter. iii. Forslaget blev vedtaget b. Forslag om opdatering af hjemmesiden (genfremsættelse af bestyrelsen) i. Henrik fremlagde forslaget ii. Der skal et professionelt bureau til at forenkle hjemmesiden, så den bliver mere brugervenlig. Der ønskes samtidig en modernisering så også fx stikvejsformændene kan benytte den til havedage mm iii. Forslaget blev vedtaget c. Forslag om renovering af bed og beplantning af æbletræer (stikvej 1) i. Leif (stikvejsformand) fremlagde forslaget ii. Dirigenten forslog at få flere tilbud, som selvfølgelig er en mulighed iii. Forslaget blev vedtaget med pålæg om indhentning af yderligere tilbud

5 d. Forslag om fornyelse af legeplads (stikvej 1) i. Leif fremlagde suppleret af Torben Kudsk ii. Begrundelsen er, at legepladsen ikke benyttes, da den er kedelig. Børnene vil hellere benytte de andre stikvejes legepladser. Trampolinen er en meget sikker model, som skulle være meget sikker at benytte, da alle fjedre mv er inddækkede. Derudover er der renovering af legehuset, sandkasse og vippe. iii. Der bliver spurgt ind til vedligeholdelsesudgifter for trampolinen. Ingen konkrete svar, men man vil selvfølgelig forsøge at holde udgifterne nede ved fx beskyttelse om vinteren. iv. Der blev diskuteret for og imod denne type modernisering v. Forslaget blev vedtaget med en reduktion på ,- e. Forslag om vedligeholdelse af hæk (stikvej 1) i. Det blev diskuteret, hvorvidt stikvejen selv skal gøre det ii. Forslaget blev efterfølgende trukket tilbage f. Forslag om renovering af bed ved grillplads (stikvej 2) i. Forslaget blev fremlagt af Marianne Smith (110)(stikvejsformand) ii. Der blev spurgt hvorfor det ikke kan gøres på en havedag. Det kan det ikke, da der skal bruges maskiner og kræfter. iii. Forslaget blev vedtaget g. Forslag om renovering af bed ved Ibsgården 84 (Ibsgården 84) i. Niels Hessel fremlagde forslaget Det blev nævnt at der var indhentet 2 tilbud af meget varierende størrelse. Det billigste var fra AHA.Have og Anlæg, Fensmarksvej 16, 4160 Herlufmagle, Tlf.: , som var næsten halv pris af det andet fra JR Park ii. Forslaget blev vedtaget 6. Pause

6 7. Fastlæggelse af budget og kontingent a. Der blev stillet spørgsmål til vedligeholdelsesfonden. Det blev vedtaget at bibeholde fonden, da der nemt kan komme uforudsete udgifter i en bebyggelse, der er 35 år gammel. b. Det blev foreslået at der bliver lavet en decideret vedligeholdelsesplan c. Budgettet blev vedtaget 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer på valg er: a. Gitte Brødsgård nr. 16 (villig til genvalg) b. Hanne Lindegren nr. 104 (villig til genvalg) c. Carsten Rygner nr. 162 (villig til genvalg) i. Alle blev genvalgt 9. Valg af suppleanter på valg er: a. Thorstein Jørgensen nr. 128 (villig til genvalg) b. ubesat i. Thorstein blev genvalgt ingen ny suppleant 10. Valg af revisor og revisorsuppleant 11. Eventuelt 12. Afslutning i. Begge blev genvalgt i. Forslag om koordinering af tilbud fra gartner, så der kan spares den vej Ref. Gitte Brødsgård

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse. Torsdag den 17. marts 2011 kl. 19.30 i kantinen på Usserød Skole

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse. Torsdag den 17. marts 2011 kl. 19.30 i kantinen på Usserød Skole Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Torsdag den 17. marts 2011 kl. 19.30 i kantinen på Usserød Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkemarken

Grundejerforeningen Kirkemarken Grundejerforeningen Kirkemarken REFERAT Generalforsamling den 16. april 2015 Shell-tankens lokaler, Ravnstrup Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning om 2014

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008 Referat af Grundejerforeningen Ketteholm s ordinære generalforsamling, der blev afholdt tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 i klasselokale B4 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

7. Valg af et bestyrelsesmedlem: Claus Hvidman er fraflyttet Schoutgården. Bestyrelsen foreslår, at Jutta Hørlyck indtræder i bestyrelsen

7. Valg af et bestyrelsesmedlem: Claus Hvidman er fraflyttet Schoutgården. Bestyrelsen foreslår, at Jutta Hørlyck indtræder i bestyrelsen Side 1 af 7 Grundejerforeningen Schoutgården Referat af ordinær generalforsamling 26. marts 2014 Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallen mødelokaler Referent Bodil Tersbøl 04. april 2014 Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 8/11 2013

Referat fra generalforsamlingen den 8/11 2013 Referat fra generalforsamlingen den 8/11 2013 Arne Gam bød velkommen til generalforsamlingen med deltagelse af 40 grundejere, som repræsenterede 28 husstande. Desuden var der indgivet fuldmagt fra 11 husstande.

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Maglekrogen 16. marts 2004 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Der holdes ordinær generalforsamling onsdag den 31. marts kl. 19.30 i Søborgmagle Kirkes konfirmandstue. Dagsordenen er

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere