brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR"

Transkript

1 brugervejledning F O R E R U N N E R GPS-AKTIVERET SPORTSUR

2 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk lagringsmedie til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt. Oplysningerne i denne vejledning kan ændres uden varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins hjemmeside ( for at få aktuelle opdateringer og yderligere oplysninger vedrørende brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter. Garmin, Garmin-logoet, Garmin Training Center, Forerunner, og Auto Lap er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Connect, ANT og ANT+ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. Firstbeat og Analyzed by Firstbeat er registrerede eller uregistrerede varemærker tilhørende Firstbeat Technologies Ltd. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.

3 Introduktion Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Opsætning af enheden...2 Registrering af din enhed...2 Taster...2 Ikoner...3 Træning... 4 At løbe en tur...4 Sådan gemmes din løbetur...4 Visning af tempo eller fart...4 Brug af Auto Lap...4 Intervaltræning...5 Parring af din ANT+-sensor...6 Pulsmåler...8 Fodsensor...10 Brug af vægten Fitnessudstyr Historik Visning af løbetur...12 Brug af gratis software...12 Overførsel af historik til din computer...13 Datahåndtering...13 Urindstillinger Indstilling af alarm...14 Indstilling af din brugerprofil...14 Redigering af dine systemindstillinger...15 Appendiks Specifikationer...16 Om batteriet...18 Batterier til pulsmåler og fodsensor...19 Vedligeholdelse af enheden...21 Fejlsøgning...22 Indeks Brugervejledning til Forerunner 210 1

4 Introduktion Introduktion advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Taster Hver tast har flere funktioner. Opsætning af enheden Når du bruger din Forerunner første gang, skal du følge opsætningsvejledningen i Forerunner 210 Lynstartvejledning. Registrering af din enhed Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre vores onlineregistrering i dag. Gå til Opbevar den originale købskvittering, eller en kopi af den, på et sikkert sted. light start/stop * Tryk for at tænde for baggrundsbelysningen. Tryk for at søge efter en kompatibel vægt. Tryk og hold for at tænde og slukke for enheden. Tryk for at starte og stoppe timeren. Tryk for at rulle gennem menuer og indstillinger. 2 Brugervejledning til Forerunner 210

5 lap/ reset page/ menu OK * Tryk for at angive en ny omgang. Tryk og hold for at gemme din løbetur og nulstille timeren. Tryk for at skifte mellem siderne Klokkeslæt, Timer og Puls. Tryk, og hold for at åbne menuen. Tryk for at vælge menufunktioner og bekræfte meddelelser. *OK, og vises med en menu eller en meddelelse. Ikoner Introduktion Batteriniveau. Der findes oplysninger om batterilevetid på side 18. GPS er tændt og modtager signaler. Fitnessudstyret er aktiveret. Pulsmåler er aktiv. Fodsensor er aktiv. Alarmen er tændt. Brugervejledning til Forerunner 210 3

6 Træning Træning At løbe en tur Før du kan registrere historik, skal du finde satellitsignaler eller parre din Forerunner med en fodsensor. 1. Tryk på start på siden Timer for at for at starte timeren ➊. Historik registreres kun, når timeren er aktiveret. Din distance ➋ og tempo eller fart ➌ vises på siden Timer. ➌ ➋ ➊ 2. Når du er færdig med din løbetur, skal du trykke på stop. Sådan gemmes din løbetur Hold reset nede for at gemme din løbetur og nulstille timeren. Visning af tempo eller fart 1. Tryk på og hold menu. 2. Vælg Opsætning > Format. 3. Vælg Tempo eller Fart. 4. Vælg Aktuel, Gennemsnit eller Omgang for den type af tempo- eller fartdata, du ønsker at få vist på siden Timer. Brug af Auto Lap Du kan bruge Auto Lap til automatisk at markere en omgang ved en bestemt distance. 1. Tryk på og hold menu. 2. Vælg Auto Lap. 3. Indtast distancen, og tryk på OK. 4 Brugervejledning til Forerunner 210

7 Træning Intervaltræning Du kan oprette intervaltræning baseret på distance eller tid. Din brugerdefinerede intervaltræning gemmes, indtil du opretter en anden intervaltræning. Oprettelse af en intervaltræning 1. Tryk på og hold menu. 2. Vælg Intervaller > Indstil. 3. Vælg Distance eller Tid. 4. Indtast en distance eller et tidsinterval, og tryk på OK. TIP: Du kan oprette et interval uden fast sluttid ved at indstille værdien til Åben. 5. Vælg Distance eller Tid for hvileintervallet. 6. Indtast en distance eller et tidsrum for hvileintervallet, og tryk på OK. 7. Vælg antallet af gentagelser. 8. Vælg om nødvendigt Ja for at tilføje en opvarmning uden fast tidsramme til din træning. 9. Vælg om nødvendigt Ja for at tilføje en nedkøling uden fast tidsramme til din træning. 10. Vælg Intervaller > Til. Start en intervaltræning 1. Tryk på start for at begynde din intervaltræning. Hvis der hører en opvarmning til din intervaltræning, skal du trykke på lap for at begynde på det første interval. 2. Følg vejledningen på skærmen. Når alle intervaller er fuldført, vises en meddelelse. Stop en intervaltræning Du kan til enhver tid trykke på lap for at stoppe et interval før tid. Du kan til enhver tid trykke på stop for at stoppe timeren. Hvis der hører en nedkøling til din intervaltræning, skal du trykke på lap for at afslutte intervaltræningen. Brugervejledning til Forerunner 210 5

8 Træning Parring af din ANT+-sensor Hvis din Forerunner ikke viser data fra pulsmåler eller fodsensor, skal du muligvis parre tilbehøret med din Forerunner. Parring er tilslutning af ANT+ trådløse sensorer, f.eks. tilslutning af din fodsensor til en Forerunner. Når du har parret første gang, genkender din Forerunner automatisk din fodsensor, hver gang den aktiveres. Før du kan foretage parring, skal du tage pulsmåleren på eller installere fodsensoren. Du kan få flere oplysninger i de instruktioner, der fulgte med dit tilbehør, eller i Forerunner 210 Lynstartvejledning. Bring Forerunner inden for rækkevidde (3 m) af tilbehøret. Hold dig 10 m fra andre ANT+sensorer under parring. Hvis er slået fra, skal du trykke på og holde menu nede og vælge Pulsmåler > Til. Hvis blinker på timer-siden, skal du trykke på page for at få vist siden Puls. Forerunner søger efter dit pulssignal i 30 sekunder. Hvis er slået fra, skal du trykke på og holde menu nede og vælge Fodsensor > Til. Hvis blinker, skal du kontrollere, at din fodsensor er installeret korrekt og gå rundt for at aktivere fodsensoren. Hvis du stadig ikke kan parre tilbehøret, skal du udskifte batteriet i tilbehøret side Når tilbehøret er blevet parret, vises en meddelelse, og eller vises uden mellemrum på skærmen. 6 Brugervejledning til Forerunner 210

9 ANT+-sensor Fejlfinding Problem Jeg har en ANT+-sensor fra tredjepart. Jeg kan ikke parre fodsensoren. Data for puls er unøjagtige eller sporadiske. Løsning Kontroller, at den er kompatibel med Forerunner ( Træning GPS skal deaktiveres. 1. Gå indenfor. 2. Mens Forerunner forsøger at finde satellitter, skal du trykke på page. 3. Vælg Ja. Sørg for, at pulsmåleren sidder tæt mod kroppen. Varm op i 5 10 minutter. Fugt elektroderne igen. Brug vand, spyt eller elektrodegel. Rengør elektroderne. Rester af snavs eller sved på elektroderne kan forstyrre pulssignalerne. Placer elektroderne på ryggen i stedet for brystet. Brug en bomuldstrøje, eller fugt din trøje, hvis det er muligt til din aktivitet. Syntetiske stoffer, der gnider eller slår mod pulsmåleren, kan skabe statisk elektricitet, der forstyrrer pulssignalerne. Gå væk fra kilder til stærke elektromagnetiske felter og visse 2,4-GHz trådløse sensorer, som kan forstyrre din pulsmåler. Andre forstyrrende kilder kan være el-ledninger med meget høj spænding, elektriske motorer, mikrobølgeovne, 2,4-GHz trådløse telefoner og trådløse LAN-adgangspunkter. Brugervejledning til Forerunner 210 7

10 Træning Pulsmåler Om pulszoner Mange atleter bruger pulszoner til at måle og øge deres hjerte-kar-systems styrke og forbedre deres kondition. En pulszone er et givet interval af hjerteslag pr. minut. De fem almindeligt accepterede pulszoner er nummereret 1-5 i forhold til forøget intensitet. Generelt beregnes pulszoner baseret på procentdele af den maksimale puls. Konditionsmål Kendskab til dine pulszoner kan hjælpe til at måle og forbedre konditionen ved at forstå og anvende disse principper: Pulsen er en god indikator for træningens intensitet. Træning inden for bestemte pulszoner kan hjælpe med at forbedre hjerte-/ karsystemets kapacitet og styrke. Kendskab til dine pulszoner kan forebygge overtræning og nedsætte risikoen for skader. Hvis du kender din maksimale puls, kan du bruge tabellen (side 9) til at fastsætte den pulszone, der bedst passer til dine konditionsmål. Hvis du ikke kender din maksimale puls, kan du bruge et af de beregningsredskaber, der findes på internettet. Nogle fitnesscentre og andre træningscentre har en test til at måle maksimal puls. Indstilling af dine pulszoner 1. Tryk på og hold menu nede. 2. Vælg Pulsmåler > Indstil zoner. 3. Indtast din maksimale puls, og tryk på OK. 4. Indtast den laveste pulsgrænse for hver pulszone, og tryk på OK. 8 Brugervejledning til Forerunner 210

11 Træning Udregning af pulszone Zone % af maksimal Opfattet anstrengelse puls % Afslappet, behageligt tempo; rytmisk åndedrag % Behageligt tempo; lidt dybere åndedræt, muligt at snakke % Moderat tempo; mere besværligt at snakke % Hurtigt tempo og lettere ukomfortabelt; forceret åndedræt % Sprintertempo, kan ikke opretholdes i længere tid; besværet åndedræt Fordele Aerob træning på begynderniveau; nedsætter stress Grundlæggende kredsløbstræning; pulsen falder hurtigt igen Forbedret aerob kapacitet; optimal kredsløbstræning Forbedret anaerob kapacitet og tærskel; forbedret hastighed Anaerob og muskulær udholdenhed; øget styrke Brugervejledning til Forerunner 210 9

12 Træning Pulsalarmer Før du indstiller en pulsalarm, er det en god ide at tilpasse dine pulszoner (side 8). 1. Tryk på og hold menu nede. 2. Vælg Pulsalarmer. 3. Indtast den højeste alarmværdi. Du kan vælge en zone eller indtaste en brugertilpasset værdi. 4. Tryk på OK. 5. Indtast den laveste alarmværdi. Du kan vælge en zone eller indtaste en brugertilpasset værdi. 6. Tryk på OK. Alarmen lyder, når din puls er over eller under det indstillede område. Fodsensor Din Forerunner er kompatibel med en fodsensor. Du kan bruge din fodsensor til at sende data til din Forerunner, når du træner indendørs, eller når dit GPS-signal er svagt, eller du mister satellitsignalerne. Fodsensoren er på standby og klar til at sende data (ligesom pulsmåleren). Du skal parre din fodsensor med din Forerunner (side 6). Efter 30 minutter uden aktivitet slukker fodsensoren for at spare på batteriet. Hvis batteriniveauet er lavt, vises en meddelelse på din Forerunner. Så er der cirka fem timers batterilevetid tilbage. 10 Brugervejledning til Forerunner 210

13 Træning Kalibrering af din fodsensor Hvis du synes, fodsensordistancen er lidt for lang eller lidt for kort, når du løber, kan du justere kalibreringsfaktoren manuelt. Kalibreringsformlen er den faktiske distance (brug en standardomgang)/ registreret distance aktuel kalibreringsfaktor = ny kalibreringsfaktor. For eksempel, 1600 m/1580 m 95 = 96,2. 1. Tryk på og hold menu nede. 2. Vælg Fodsensor > Kalibrer. 3. Tilpas kalibreringsfaktoren, og tryk på OK. Brug af vægten Hvis du har en ANT+ kompatibel vægt, kan Forerunner læse data fra vægten. 1. Tryk på light. Der vises en meddelelse, når vægten findes. 2. Stå på vægten. Bemærk: Hvis du bruger en vægt, der måler kropssammensætning, skal du tage sko og sokker af for at sikre, at alle kropssammensætningsparametre læses og registreres. 3. Når din vægt vises, skal du træde ned fra vægten. TIP: Hvis der opstår en fejl, skal du træde ned af vægten og prøve igen. Fitnessudstyr ANT+-teknologi forbinder automatisk din Forerunner og din pulsmåler med fitnessudstyr, så du kan se din puls på træningsudstyrets display. Hold øje med logoet ANT+ Link Here på kompatibelt fitnessudstyr. Gå til for flere instruktioner om tilslutning. Brugervejledning til Forerunner

14 Historik Historik Forerunner kan gemme ca. 180 timers løbehistorik ved almindelig brug. Når hukommelsen i Forerunner er fuld, vil dine ældste data blive overskrevet. Overfør din løbehistorik (side 13) til Garmin Connect eller Garmin Training Center med jævne mellemrum for at holde styr på din løbehistorik. Visning af løbetur Løbehistorik viser dato, klokkeslæt, distance, løbetid, kalorier og gennemsnitligt tempo eller fart. Løbehistorikken kan også indeholde data om gennemsnitlig puls, hvis du bruger pulsmåleren. 1. Tryk på og hold menu nede. 2. Vælg Historik. 3. Brug og til at rulle gennem dine gemte løbeture. 4. Tryk på OK for at se omgangsinformation. Sletning af løbetur 1. Tryk på og hold menu nede. 2. Vælg Historik. 3. Vælg en løbetur. 4. Tryk på og hold og samtidigt. 5. Tryk på OK. Brug af gratis software Garmin tilbyder to muligheder mht. software til lagring og analyse af dine løbehistorik. Garmin Connect er webbaseret software. Du kan bruge Garmin Connect på enhver computer med internetadgang. Garmin Training Center er computersoftware, der ikke kræver internetadgang efter installation. Den fungerer direkte på din computer og ikke fra internettet. 12 Brugervejledning til Forerunner 210

15 Historik 1. Gå til 2. Vælg dit produkt. 3. Klik på Software. 4. Følg vejledningen på skærmen. Overførsel af historik til din computer 1. Slut USB-kablet til en USB-port på computeren. 2. Indstil alle fire kontakter bag på Forerunner efter de fire punkter på opladerclip'en (side 19). 3. Åbn Garmin Connect ( eller åbn Garmin Training Center. 4. Følg vejledningen, der fulgte med softwaren. Datahåndtering Forerunner er en USB-lagerenhed. Hvis du ikke ønsker at administrere dine Forerunner-filer på denne måde, kan du springe dette afsnit over. bemærk: Forerunner er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me eller NT. Den er heller ikke kompatibel med Mac OS 10.3 og ældre versioner. Sletning af historikfiler BEMÆRK Hukommelsen i din Forerunner indeholder vigtige systemfiler og mapper, som IKKE må slettes. 1. Slut Forerunner til din computer med USB-kablet (side 13). Brugervejledning til Forerunner

16 Historik Din Forerunner vises som et flytbart drev under Denne computer på Windows-computere og som en monteret disk på Mac-computere. 2. Åbn mappen eller diskenheden Garmin. 3. Åbn mappen eller diskenheden Aktiviteter. 4. Vælg filerne. 5. Tryk på Delete-tasten på tastaturet. Frakobling af USB-kablet 1. Afslutte en handling: Hvis din computer er Windowsbaseret, skal du klikke på ikonet Skub ud i proceslinjen. På Mac-computere skal du trække diskikonet til papirkurven. 2. Kobl Forerunner fra computeren. Urindstillinger Indstilling af alarm 1. Tryk på og hold menu nede. 2. Vælg Alarm > Indstil. 3. Indtast alarmtidspunktet. 4. Vælg Alarm > Til. Indstilling af din brugerprofil Forerunner anvender de oplysninger, som du indtaster om dig selv, til at beregne nøjagtige løbedata. Du kan ændre følgende oplysninger i brugerprofilen: køn, alder, højde og sportsmand hele livet. 1. Tryk på og hold menu nede. 2. Vælg Brugerprofil. 3. Rediger indstillingerne. 14 Brugervejledning til Forerunner 210

17 Urindstillinger Om Sportsmand hele livet En sportsmand hele livet er en person, der har trænet intensivt i mange år (med undtagelse af mindre skader) og har en hvilepuls på 60 slag pr. minut (bpm) eller mindre. Indstillingen sportsmand for livet påvirker forskellige vægtskalaberegninger. Om kalorier Kalorieforbrug og pulsanalyseteknologi udbydes og understøttes af Firstbeat Technologies Ltd. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du gå til Redigering af dine systemindstillinger Du kan ændre klokkeslæt, tidsformat, toner, sprog, enheder og tempo- eller hastighedsformat (side 4). 1. Tryk på og hold menu nede. 2. Vælg Opsætning. 3. Rediger indstillingerne. Manuel indstilling af tid Uret indstilles som standard automatisk, når Forerunner lokaliserer satellitter. 1. Tryk på og hold menu nede. 2. Vælg Opsætning > Tid > Manuel. 3. Indtast tiden, og tryk på OK. Brugervejledning til Forerunner

18 Appendiks Appendiks Specifikationer bemærk Forerunner er vandtæt iht. IECstandarden IPX7. Den kan modstå nedsænkning i 1 meter vand i 30 minutter. Forlænget nedsænkning kan gøre skade på enheden. Efter nedsænkningen skal du tørre enheden af og lade den lufttørre, inden den anvendes eller oplades. bemærk: Forerunner er ikke beregnet til brug ved svømning. Specifikationer for Forerunner Batteri 200 mah genopladeligt, litiumion, knapcellebatteri Batterilevetid Se side 18. Driftstemperaturområde Temperaturområde for batteriopladning Radiofrekvens/ protokol Kompatibelt tilbehør Fra -4 F til 140 F (fra -20 C til 60 C) Fra 41 F til 104 F (fra 5 C til 40 C) 2,4 GHz/ANT+ trådløs kommunikationsprotokol Trådløs ANT+-teknologi på denne Forerunner fungerer kun med pulsmåler og fodsensor. 16 Brugervejledning til Forerunner 210

19 Appendiks Specifikationer for pulsmåler Vandtæt 98,4 fod (30 m) Dette produkt kan ikke sende pulsdata til din GPSenhed under svømning. Batteri Udskifteligt CR2032, 3 volt, (side 19). Batterilevetid Ca. 4,5 år (1 time pr. dag) Driftstemperatur Fra 23 F til 122 F (fra -5 C til 50 C) Bemærk: I koldt vejr skal du bære passende tøj, så pulsmålerens temperatur holdes i nærheden af din kropstemperatur. Radiofrekvens/ protokol 2,4 GHz/ANT+ trådløs kommunikationsprotokol Specifikationer for fodsensor Vandtæt 32,9 fod (10 m) Batteri Udskifteligt CR2032, 3 volt, (side 19). Batterilevetid Ca. 400 timers brugstid Driftstemperatur Fra 14 F til 140 F (fra -10 C til 60 C) Radiofrekvens/ protokol 2,4 GHz/ANT+ trådløs kommunikationsprotokol Brugervejledning til Forerunner

20 Appendiks Om batteriet advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Batterilevetid på Forerunner Batterilevetid* Forerunner-forbrug 1 uge Du træner 45 minutter om dagen med GPS. Forerunner er i strømsparetilstand resten af tiden. Op til 3 uger Du bruger Forerunner i strømsparetilstand hele tiden. Op til 8 timer Du træner med GPS hele tiden. *Den faktiske batterilevetid for et fuldt opladet batteri afhænger af, hvor længe du bruger GPS, baggrundsbelysningen og strømsparetilstanden. Udsættes enheden for ekstremt kolde temperaturer reduceres batteriets levetid. Strømbesparelse Efter nogen tids inaktivitet skifter Forerunner til strømsparetilstand. Forerunner viser tid og dato, men tilslutter ikke din ANT+ tilbehør eller bruger GPS. Du kan trykke på page for at gå ud af strømsparetilstanden. Opladning af Forerunner bemærk For at forebygge korrosion skal du tørre kontakterne og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en computer. Forerunner kan ikke oplades, når batteriet er uden for temperaturområdet 41 F 104 F (5 C 40 C). 1. Slut USB-enden af kablet til AC-adapteren. 18 Brugervejledning til Forerunner 210

21 Appendiks 2. Sæt AC-adapter i en almindelig stikkontakt. 3. Indstil alle fire kontakter bag på Forerunner efter de fire punkter på opladerclip'en ➊. 4. Oplad Forerunner helt. Når Forerunner er helt opladet, vises et udfyldt batteriikon på skærmen ( ). ➊ Når du slutter Forerunner til en strømkilde, tændes Forerunner, og opladningsskærmen vises. Batterier til pulsmåler og fodsensor advarsel Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batterier, der kan udskiftes af brugeren. Kontakt din lokale genbrugsstation for oplysninger om korrekt genanvendelse af batterierne. Perkloratmateriale særlig håndtering kan være nødvendig. Se /perchlorate. Brugervejledning til Forerunner

22 Appendiks Udskiftning af pulsmålerens batteri 1. Brug en lille stjerneskruetrækker til at fjerne de fire skruer på modulets bagside. 2. Fjern dækslet og batteriet. 3. Vent 30 sekunder. 4. Sæt det nye batteri i med den positive side opad. Bemærk: Pas på ikke at beskadige tætningsringen. 5. Sæt dækslet og de fire skruer tilbage på plads. Når du har udskiftet batteriet i pulsmåleren, skal den parres med enheden igen. Udskiftning af fodsensorens batteri 1. Find det runde batteridæksel på bagsiden af enheden. 2. Drej dækslet i retning mod uret, indtil det er løst nok til at kunne fjernes. 3. Fjern dækslet og batteriet. 4. Vent 30 sekunder. 5. Placer det nye batteri i dækslet med den positive side mod indersiden af dækslet. 6. Sæt dækslet på igen ved at sætte prikkerne ud for hinanden og rotere dækslet med uret. Når du har udskiftet batteriet i fodsensoren, skal den parres med enheden igen. 20 Brugervejledning til Forerunner 210

23 Appendiks Vedligeholdelse af enheden bemærk Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på den. Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne. Rengøring af enheden 1. Brug en klud fugtet med en mild rengøringsmiddelopløsning. 2. Tør enheden af. Vedligeholdelse af pulsmåleren Tag remmen af modulet, før den rengøres. Skyl remmen, hver gang den er blevet brugt. Håndvask remmen i koldt vand tilsat mildt rengøringsmiddel, hver gang den er blevet brugt fem gange. Kom ikke remmen i vaskemaskinen eller tørretumbleren. Du kan forlænge levetiden af pulsmåleren ved at afmontere modulet, når du ikke bruger den. Brugervejledning til Forerunner

24 Appendiks Fejlsøgning Problem Tasterne reagerer ikke. Hvordan nulstiller jeg enheden? Min enhed modtager ikke satellitsignaler. Hvordan ved jeg, at min enhed er i USBlagerenhedstilstand? Jeg kan ikke se nogen flytbare drev i listen over drev. Nogle af mine data findes ikke i historikken. Løsning 1. Tryk på og hold light, indtil skærmen bliver tom. 2. Tryk på og hold light, indtil skærmen tændes. 1. Bring enheden ud af garager og væk fra høje bygninger og træer. 2. Stå stille i flere minutter. Der vises et nyt flytbart diskdrev under Denne computer på Windows-computere eller en monteret disk på Mac-computere. Hvis du har flere netværksdrev på din computer, kan Windows have problemer med at tildele drevbogstaver til dine Garmin-drev. Se hjælpen til dit operativsystem for at få oplyst, hvordan du tilknytter drevene. Når enhedens hukommelse er fuld, vil dine ældste data blive overskrevet. Du bør regelmæssigt overføre data til din computer for at undgå tab af data. 22 Brugervejledning til Forerunner 210

25 Appendiks Opdatering af softwaren 1. Vælg en funktion: Brug WebUpdater. Gå til /webupdater. Brug Garmin Connect. Gå til 2. Følg vejledningen på skærmen. Flere oplysninger Du finder flere oplysninger om dette produkt på Garmins websted. Gå til Gå til /learningcenter. Kontakt Garmins produktsupport Du kan kontakte Garmins produktsupport, hvis du har spørgsmål om dette produkt. Hvis du befinder dig i USA, skal du gå til eller kontakte Garmin USA på telefon (913) eller (800) I Storbritannien skal du kontakte Garmin (Europe) Ltd. på telefon Hvis du befinder dig i Europa, skal du gå til og klikke på Contact Support for at få oplysninger om support i de enkelte lande, eller du kan kontakte Garmin (Europe) Ltd. på telefon +44 (0) Brugervejledning til Forerunner

26 Indeks Indeks A alarm 15 ANT+ fejlfinding 7 fitnessudstyr 11 fodsensor 10 parring 6 pulsmåler 8 vægt 11 Auto Lap 4 B batteri fodsensor 20 Forerunner 18 opladning 18 pulsmåler 20 strømbesparelse 18 brugerprofil 15 E enheder 15 F fart 4 fejlfinding ANT+-tilbehør 7 Forerunner 22 fitnessudstyr 11 fodsensor batteri 20 kalibrering 11 parring 6 G Garmin Connect 12 Garmins produktsupport 23 Garmin Training Center 12 gemme din løbetur 4 H historik 22 overføre 13 slette vise 12 I ikoner 3 indstillinger for tid 15 intervaltræning 5 K kalorier 15 L lager 13 14, 22 lokalisering af satellitsignaler 22 N nulstilling af enheden 22 O opbevare enheden 21 opdatering af softwaren 23 opladning 18 oplysninger om vedligeholdelse 21 overførsel af historik Brugervejledning til Forerunner 210

27 Indeks P produktsupport 23 pulsalarmer 10 pulsmåler batteri 20 parring 6 rengøring 21 pulszoner 8 9 R registrering af din enhed 2 rengøring af enheden 21 S satellitsignaler 22 sletning af historik software 23 specifikationer sportsmand hele livet 15 sprog 15 strømbesparelse 18 systemindstillinger 15 T taster 2 tempo 4 toner 15 U USB-lagerkort 13 14, 22 V vægt skala 11, 15 vandtæt vise historik 12 Brugervejledning til Forerunner

28 Hvis du vil have de nyeste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) i hele dit Garmin-produkts levetid, skal du besøge Garmins hjemmeside på adressen Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Garmin (Europe) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK Garmin Corporation No. 68, Jangshu 2 nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan December 2010 Varenummer Rev. B Trykt i Taiwan

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR lynstartvejledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og

Læs mere

Approach S1. brugervejledning

Approach S1. brugervejledning Approach S1 brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt eller delvist

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR lynstartvejledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og

Læs mere

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR brugervejledning F O R E R U N N E R 1 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR 2010-2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913)

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 1 1 0

brugervejledning F O R E R U N N E R 1 1 0 brugervejledning F O R E R U N N E R 1 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Læs mere

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5

Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5 Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Forerunner 910XT lynstartvejledning November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Introduktion advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt-

Læs mere

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR Lynstartvejledning foretrex 301 og 401 PERSONAL NAVIGATOR Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Brug af

Læs mere

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi

vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi Advarsel: Dette produkt indeholder et udskifteligt knapcellebatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken

Læs mere

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien lynstartvejledning til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

GTU 10 GPS-SPORINGSSYSTEM. Brugervejledning

GTU 10 GPS-SPORINGSSYSTEM. Brugervejledning GTU 10 GPS-SPORINGSSYSTEM Brugervejledning 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt

Læs mere

Lynstartvejledning FR60 SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning FR60 SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning FR60 SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter

Læs mere

lynstartvejledning MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

etrex 10 lynstartvejledning

etrex 10 lynstartvejledning etrex 10 lynstartvejledning Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Når du bruger

Læs mere

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM EDGE 800 lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Approach S3 Brugervejledning Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

FR70 Lynstartvejledning. December 2012 190-01373-56_0B Trykt i Taiwan

FR70 Lynstartvejledning. December 2012 190-01373-56_0B Trykt i Taiwan FR70 Lynstartvejledning December 2012 190-01373-56_0B Trykt i Taiwan Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og

Læs mere

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc GPSMAP 62-serien lynstartvejledning Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Din brugermanual GARMIN FORERUNNER 50 http://da.yourpdfguides.com/dref/1174264

Din brugermanual GARMIN FORERUNNER 50 http://da.yourpdfguides.com/dref/1174264 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

Astro 320 lynstartvejledning. GPS-aktiveret sporingssystem til hunde

Astro 320 lynstartvejledning. GPS-aktiveret sporingssystem til hunde Astro 320 lynstartvejledning GPS-aktiveret sporingssystem til hunde Sådan kommer du i gang Advarsel Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Approach G6 Brugervejledning Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 b r u g e r v e j l e d n i n g 2011-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

Approach -serien. brugervejledning

Approach -serien. brugervejledning Approach -serien brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

OREGON. -serien. lynstartvejledning. 450, 450t, 550, 550t

OREGON. -serien. lynstartvejledning. 450, 450t, 550, 550t OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t lynstartvejledning Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Oregon-enheder

Læs mere

Dakota 10 og 20 lynstartvejledning

Dakota 10 og 20 lynstartvejledning Dakota 10 og 20 lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Dakota-enheder bruger to AAbatterier

Læs mere

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. Lynstartvejledning

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. Lynstartvejledning OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Læs mere

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt.- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

nülink! 1695 lynstartvejledning

nülink! 1695 lynstartvejledning nülink! 1695 lynstartvejledning 01102436 Om din enhed Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. ➊ ➋

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med

Læs mere

echo 100 og echo 150 brugervejledning

echo 100 og echo 150 brugervejledning echo 100 og echo 150 brugervejledning 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes,

Læs mere

Forerunner 220 Brugervejledning

Forerunner 220 Brugervejledning Forerunner 220 Brugervejledning Oktober 2013 190-01632-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist,

Læs mere

Din brugermanual GARMIN EDGE 500 http://da.yourpdfguides.com/dref/4209793

Din brugermanual GARMIN EDGE 500 http://da.yourpdfguides.com/dref/4209793 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VARIA UT800. Brugervejledning

VARIA UT800. Brugervejledning VARIA UT800 Brugervejledning 2017 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING brugervejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING 2009-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe,

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING brugervejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 4 0 5

brugervejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 brugervejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING 2008 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

brugervejledning MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

brugervejledning MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED 2009 2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

EDGE 800 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM. brugervejledning

EDGE 800 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM. brugervejledning EDGE 800 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri,

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for

Læs mere

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan Forerunner 910XT brugervejledning Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan 2011-2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning

Læs mere

Garmin fleet 590 Lynstartvejledning. Juli _0A Trykt i Taiwan

Garmin fleet 590 Lynstartvejledning. Juli _0A Trykt i Taiwan Garmin fleet 590 Lynstartvejledning Juli 2013 190-01505-56_0A Trykt i Taiwan Fleet-abonnement Før du kan bruge flådestyringsfunktionerne på enheden, skal din virksomhed have et aktivt Fleet Management-abonnement.

Læs mere

Approach G7 Brugervejledning

Approach G7 Brugervejledning Approach G7 Brugervejledning December 2013 190-01672-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Vejledning til lynstart. nüvi. 760 til Volvo. personlig rejseassistent

Vejledning til lynstart. nüvi. 760 til Volvo. personlig rejseassistent Vejledning til lynstart nüvi 760 til Volvo personlig rejseassistent ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at få oplysninger om produktadvarsler og

Læs mere

zūmo 200-serien lynstartvejledning til brug med zūmo 210 og zūmo 220

zūmo 200-serien lynstartvejledning til brug med zūmo 210 og zūmo 220 zūmo 200-serien lynstartvejledning til brug med zūmo 210 og zūmo 220 Din zūmo GPS-antenne Tænd/sluk-knap: Tryk og hold nede for at tænde eller slukke for zūmo. Tryk hurtigt for at justere baggrundslysstyrken.

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf.

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Garmin Index smartvægt. Brugervejledning

Garmin Index smartvægt. Brugervejledning Garmin Index smartvægt Brugervejledning September 2016 190-01959-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING brugervejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING 2009-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe,

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

nülink! 2300-serien lynstartvejledning

nülink! 2300-serien lynstartvejledning nülink! 2300-serien lynstartvejledning Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Læs mere

zūmo 590 Lynstartvejledning

zūmo 590 Lynstartvejledning zūmo 590 Lynstartvejledning Marts 2014 190-01706-56_0A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

Approach G8 Brugervejledning

Approach G8 Brugervejledning Approach G8 Brugervejledning Marts 2014 190-01673-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

brugervejledning FITNESS-UR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

brugervejledning FITNESS-UR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING F R 6 0 brugervejledning FITNESS-UR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING 2009 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

GMI 10. Vejledning til lynstart

GMI 10. Vejledning til lynstart GMI 10 Vejledning til lynstart Introduktion Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Med GMI 10 kan du hurtigt

Læs mere

Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner.

Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner. 40 Brugermanual Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner. Hovedfunktioner 2 1 Varm op Mål Min. Varighed spm Maks. min. 2 3 4 Tilbehør Rider 40 kommer med følgende tilbehør:

Læs mere

Forerunner 620 Brugervejledning

Forerunner 620 Brugervejledning Forerunner 620 Brugervejledning Juli 2014 Trykt i Taiwan 190-01631-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

vívofit jr. Brugervejledning

vívofit jr. Brugervejledning vívofit jr. Brugervejledning 2016 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Edge. 510 Brugervejledning

Edge. 510 Brugervejledning Edge 510 Brugervejledning Januar 2013 190-01531-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Læs mere

vívomove Brugervejledning

vívomove Brugervejledning vívomove Brugervejledning April 2016 190-02027-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Læs mere

Garmin Swim Brugervejledning

Garmin Swim Brugervejledning Garmin Swim Brugervejledning April 2016 Trykt i Taiwan 190-01453-36_0E Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

Edge. Touring Brugervejledning. Juni 2013 190-01605-36_0B Trykt i Taiwan

Edge. Touring Brugervejledning. Juni 2013 190-01605-36_0B Trykt i Taiwan Edge Touring Brugervejledning Juni 2013 190-01605-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

brugervejledning FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi

brugervejledning FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi brugervejledning FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. Garmin (Europa) Ltd. 1200 East 151st Street, Liberty House, Olathe,

Læs mere

Seagull pulsur - SW117

Seagull pulsur - SW117 Seagull pulsur - SW117 Indholdsfortegnelse Overblik...3 Knapper og funktioner...4 Montering af brystbælte...5 Indstil uret...6 Vælg zone...7 Indstilling af træningszone...8 Indstil uret til træning...9

Læs mere

GMI 20 Brugervejledning

GMI 20 Brugervejledning GMI 20 Brugervejledning Juni 2013 190-01609-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

brugervejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

brugervejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. Garmin (Europa) Ltd. 1200 East 151st Street, Liberty House, Olathe, Kansas

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Forerunner 25. Brugervejledning. August 2015 Trykt i Taiwan _0A

Forerunner 25. Brugervejledning. August 2015 Trykt i Taiwan _0A Forerunner 25 Brugervejledning August 2015 Trykt i Taiwan 190-01902-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

vívofit jr. Brugervejledning

vívofit jr. Brugervejledning vívofit jr. Brugervejledning September 2016 190-02084-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

Vejledning til lynstart. nüvi. GPS-navigator Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Marts 2008 Delnummer Rev.

Vejledning til lynstart. nüvi. GPS-navigator Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Marts 2008 Delnummer Rev. nüvi Vejledning til lynstart 5000 GPS-navigator 2008 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Marts 2008 Delnummer 190-00857-56 Rev. A Trykt i Taiwan GPS-antenne mini-usb-stik Din nüvi-enhed Tænd/sluk-knap

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere