Analyse af værktøjer og metoder for iværksættere og unge virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af værktøjer og metoder for iværksættere og unge virksomheder"

Transkript

1 FORRETNINGSVÆRKTØJER Analyse af værktøjer og metoder for iværksættere og unge virksomheder Anne-Mette Hjalager, Advance/1 Incuba Science Park Gustav Wiedsvej Aarhus C November 2008 Analyse af værktøjer og metoder for iværksættere og unge virksomheder Side 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 FREMME AF IVÆRKSÆTTERI OG VÆKST... 5 Formålet med undersøgelsen... 6 Målgruppen for undersøgelsen... 7 Kortlægningens afgrænsninger og metoder... 7 KAPITEL 2 DEFINITIONER Medier Typer af værktøjer Typer af metoder Emner for værktøjer og metoder Målgrupper for værktøjer og metoder Brugssituationer KAPITEL 3 VÆKSTHUSENES VÆRKTØJER TYPER OG UDNYTTELSE. 16 Startvaekst-portalens indhold og struktur Brugen af værktøjer på Startvaekst-portalen Ofte anvendte søgeord Hvad kan der læres af denne analyse? KAPITEL 4 DE ENKELTE LANDE OG DERES VÆRKTØJSTILBUD Valget af lande Sverige Finland UK Tyskland Holland USA KAPITEL 5 WEBSTRUKTURER - ADGANGEN TIL VÆRKTØJERNE Indledning Menuer Værktøjssamlinger Søgefunktioner Personlig organisering af materialet Opdateringer KAPITEL 6 VEJLEDNINGER Formatet Emnerne for vejledninger Viderelinking Læsermotiverende tiltag KAPITEL 7 TJEKLISTER Formater Emner for tjeklister Analyse af værktøjer og metoder for iværksættere og unge virksomheder Side 2

3 KAPITEL 8 SKABELONER Indledning Forretningsplanen den vigtigste skabelon Målrettede forretningsplaner Økonomiskabeloner Markedsføringsplan-skabeloner Dokumenter Skabeloner til personalearbejde KAPITEL 9 INTERAKTIVE TESTVÆRKTØJER Indledning Strategivurderinger Personlighedstests Andre interaktive værktøjer Adgangen til værktøjerne KAPITEL 10 ØKONOMISKE INTERAKTIVE VÆRKTØJER Kalkulationsgenveje Adgangen til værktøjerne KAPITEL 11 BEST PRACTICE Indledning Den personlige historie Modeliværksætteren Emner for portrætter og best practice Forretningsideer Franchiseideer Trends Adgang til best practice KAPITEL 12 BENCHMARKS Emner for benchmarking Adgangen til benchmarkingen KAPITEL 13 EKSPERTRÅDGIVNING SOM METODE Indledning Ekspertforum Konsultationer Messer og møder KAPITEL 14 RUNDBORDSRÅDGIVNING SOM METODE KAPITEL 15 KURSER SOM RÅDGIVNINGSMETODE Indledning Konfrontationsundervisning og dialog E-læring KAPITEL 16 BRUGERDREVEN RÅDGIVNING SOM METODE Netværk Mentorrådgivning Fora og blogs på Internettet Analyse af værktøjer og metoder for iværksættere og unge virksomheder Side 3

4 KAPITEL 17 EN SAMMENFATNING PÅ TVÆRS Indledning Særligt interessante kendetegn på det generelle plan Særligt interessante kendetegn for de enkelte typer af værktøjer og metoder Udviklingstendenser Målgruppen for Startvækst og værktøjerne/metoderne Rådgiverne og selvbetjeningen KAPITEL 18 PERSPEKTIVER OG HANDLEMULIGHEDER Indledning Præmisser og udvælgelseskriterier for projektaktiviteter Fire konkrete projekter Projekt 1: Tjeklistemodul Projekt 2: Hen mod WEB Projekt 3: Networking Projekt 4: Multimedial strategi BILAG: HANDLEMULIGHEDER Indledning Strategi 1: Udvide bredden af værktøjer og metoder Strategi 2: Udvide dybden af værktøjer og metoder Strategi 3: Øge brugervenlighed, logik og enkel adgang til systemerne Strategi 4: Styrke selvbetjeningsmulighederne Strategi 5: Øge trafikken på Startvaekst-portalen Strategi 6: Understøtte aktuelle erhvervspolitiske satsninger KAPITEL 19 REFERENCER De anvendte hjemmesider Andre referencer Analyse af værktøjer og metoder for iværksættere og unge virksomheder Side 4

5 KAPITEL 1 FREMME AF IVÆRKSÆTTERI OG VÆKST I UNGE VIRKSOMHEDER - KONTINUERTE ERHVERVSPOLITISKE INDSATSER Gennem flere årtier har iværksættere og nye virksomheder været centrale målgrupper for nationale og regionale erhvervspolitiske indsatser. Antagelsen er, at fornyelsen i erhvervsstrukturen i høj grad kommer fra de nye virksomheder i form af innovative produkter og forretningskoncepter. Selv om mange nye virksomheder forbliver små, så er der også en forventning om, at i det mindste nogle af dem vokser og kommer til at markere sig som frontløbere i dansk erhvervsliv. Mange faktorer afgør, om en iværksætter bliver succesfuld, og om han eller hun formår at skabe en vækst. Danmarks Statistiks (2005) iværksætterportrætter viser, at erfaring, uddannelse og finansielle midler har meget stor betydning. Men også rådgivningen af virksomhederne i opstarts- og vækstfasen kan være med til at hæve overlevelsesgraden og sætte ekstra fart i væksten (Bager et al 2006; Danmarks Statistik 2001; Viborg Amt 2003). Århus Amt var blandt de første danske regioner, som startede en målrettet indsats for iværksættere, blandt andet gennem et bredt udbud af iværksætterkurser og iværksætterrådgivning. Andre amter fulgte hurtigt efter og skabte fra 1980 erne og fremefter deres egen profil på området. Gennem årene er tilbuddet til iværksætterne udviklet kraftigt. Dels er porteføljen af tilbud udvidet til for eksempel at omfatte opfinderservice, mentorordninger, netværksarbejde og rugekasser. Men der er også sket en stærkere målretning i forhold til udvalgte iværksættergruppers særlige behov, hvor man eksempelvist fokuserer på unge, kvinder, indvandrere, vækstvirksomheder, flerstartere, born globals, samt iværksætteri med udspring i uddannelsesinstitutionerne. Man ser også, at indsatsen i stigende grad bliver raffineret og særligt tilpasset efter faser i virksomhedernes livscyklus. Omverdenen forandrer sig. Iværksætternes mål og arbejdsmetoder er ikke stabile over tid. Hertil kommer, at det politiske pres på iværksætterservice betyder, at de regionale erhvervsfremmeaktører løbende må revurdere indsatsens indhold, organisering og leveranceform (Hjalager 2002). Der er brug for et stadigt serviceeftersyn i forhold til relevans, effektivitet og effekt (OECD 2008). Rådgivning over for iværksættere og små virksomheder er i en konkurrencesituation på flere fronter. Bennett og Robson (2003) konkluderer på basis af en meget stor analyse i England, at den samlede efterspørgsel efter rådgivning er stagnerende, og at rådgivningsbehovet bliver mere nicheorienteret i takt med virksomhedernes stigende specialisering. Brugerne af rådgivning er nødsaget til at forsøge at effektivisere deres læringsprocesser mest muligt. Der er nemlig en stor konkurrence om deres tid til at løse brede porteføljer af opgaver i deres virksomhed eller i deres opstartsproces. Rådgivere, som kan tilbyde de mest virkningsfulde metoder, må således antages at blive foretrukket. Klyver (2008) fremhæver også med udgangspunkt i en dansk virkelighed, at omkostninger i forbindelse med rådgivning er en vigtig faktor, og at villigheden til at betale for konsulentydelser og dermed også engagere sig mere i at udnytte eksterne kompetencer og rådgivning stiger hen gennem en virksomheds livscyklus. Der kan være en sammenhæng i forhold til arten af de efterspurgte rådgiv- Analyse af værktøjer og metoder for iværksættere og unge virksomheder Side 5

6 ningsydelser; Hjalmersson og Johansson (2003) finder, at hovedparten af rådgivningen leveret af offentlige rådgivningstjenester er af operationel art, mens kun en mindre del er af mere strategisk karakter. I denne rapport behandles de værktøjer, som indgår i rådgivningen af iværksættere og nye virksomheder. På samme måde som andre tilbud har de undergået en udvikling over tid, og der er kommet nye værktøjer til. Alt andet lige kan værktøjerne være med til at gøre rådgivning og vejledning mere målrettet og effektiv. Også iværksætteren kan med brug af værktøjer opleve, at han/hun når hurtigere og mere direkte i mål. Værktøjer kan med andre ord være et væsentligt led i både at yde og modtage en optimal erhvervsrådgivning. Formålet med undersøgelsen Trods en stigende vægt på værktøjer i den praktiske rådgivning for iværksættere og vækstvirksomheder har disse værktøjer ikke været genstand for særlige undersøgelser eller analyser, hverken i Danmark eller i de lande, som vi normalt sammenligner os med. Værktøjerne synes i vidt omfang at være groet frem på en organisk måde, nærmest som et sideprodukt eller som en supplerende ydelse. Men værktøjer er fra denne lidt ydmyge og sekundære position ved at manifestere sig som selvstændige rådgivningsprodukter på lige fod med eller i synergi med andre rådgivningsformer. Mange værktøjer blev og bliver stadig udgivet som håndbøger og pjecer af forskellig art. Men Internettet bliver mere og mere centralt som formidlingsform for værktøjer. I meget beskeden grad ser man en systematisk opfølgning. Der vides meget lidt om, hvad der findes, og endnu mindre viden er opsamlet om, hvordan websider bruges i forbindelse med rådgivning. Vi mangler også viden om, hvordan iværksættere og virksomhedsejere individuelt tager dem til sig (Thomas et al 2004). Shoham et al (2006) finder i deres undersøgelse af israelske iværksættere, at de fleste bruger Internettet ret intensivt som informationskilde, men at anvendelsen af Internettet generelt er usofistikeret. I deres explorative studie fra 2001 savner Evans og Volery (2001) også en anerkendelse af Internet-ressourcer som en del af rådgivningspakken. Men de rådgivere, som forskerne spørger om fremtiden for disse services, lægger vægt på at kombinere internetviden med en personlig opfølgning og rådgivning. De finder, at værktøjerne ikke kan stå alene. Siden 2001 er værktøjerne dog udviklet meget, og de er blevet mere selvforklarende og brugervenlige. Internettets faciliteter har udviklet sig eksplosivt i bredde og dybde. Der kommer hele tiden enkeltstående gør-det-selv tilbud, men også værktøjer som et led i pakker, hvor der tillige indgår en dialog med rådgivere. Det er stor politisk vilje til at se på dette felt. Den danske regering ønsker at styrke iværksætternes rammebetingelser og selvstændighedskulturen. Med aftalen om udmøntning af globaliseringspuljen fra november 2006 er der sat handling bag ordene. De nye væksthuse skal sikre vækstiværksættere let adgang til rådgivning og kapital. Rådgivningsindsatsen skal have et kvalitets- og kompetenceløft. Denne proces er nu sat i gang. Brugervenlige værktøjer indgår som et eksplicit led i udviklingsstrategien, dog uden nærmere angivelse af omfang, form m.v. Den danske indsats på værktøjsområdet er måske en pionerindsats. EU s Small Business Act (2008) gør meget ud af at understrege, at viden er den væsentligste løftestang for små og mellemstore virksomheder og iværksættere, og at de lokale og regionale aktører har en essentiel formidlerrolle. EU giver bolden videre i forhold til at Analyse af værktøjer og metoder for iværksættere og unge virksomheder Side 6

7 knytte kontakter og skabe netværk, så adgangen til rådgivningsydelser hele tiden bliver bedre og enklere. OECD er en vigtig international spiller i formuleringen af generelle erhvervs- og iværksætterpolitikker. Også OECD er trods udgivelser af mange policyanbefalinger ret tavs omkring online-baserede værktøjer (OECD 2008a og 2008b). Væksthus Midtjylland og samarbejdspartnerne i regionen tager opfordringen op. De ønsker at kortlægge de bedste og mest anvendelige værktøjer i forhold til et fremtidigt behov. Formålet er at få et overblik over, hvilke relevante værktøjer for iværksættere og mindre virksomheder generelt. Mere specifikt skal der være fokus på værktøjer, der sigter mod at styrke vækst og udvikling for iværksættere og unge virksomheder. Overblikket skal bruges som et afsæt mod udvikling af nye og forbedring af eksisterende værktøjer. Der sigtes mod områder, hvor der er mangel på eller et begrænset udbud af tilgængelige, anvendelige værktøjer for målgruppen iværksættere/unge virksomheder. Kortlægningen er således det første, afgrænsede skridt i et udviklingsarbejde, som videreføres i Målgruppen for undersøgelsen Udviklingsarbejdet gennemføres internt i erhvervsfremmeorganisationerne med afsæt i Væksthus Midt. Målgruppen for denne rapport er derfor først og fremmest beslutningstagere og konsulenter, hvis opgaver ligger inden for rådgivningen af iværksættere og nye virksomheder. Målgruppen er endvidere formidlere af viden om start og drift af egen virksomhed, samt eventuelt aktører inden for forskningsområdet. Rapporten er et fundament og beslutningsgrundlag for erhvervsfremmesystemet, og den retter sig således ikke mod de enkelte iværksættere og virksomhedsejere. Kortlægningens afgrænsninger og metoder Målgruppen for værktøjer og metoder er overvejende nyetablerede og unge virksomheder: Iværksættere, det vil sige virksomheder, som er i planlægningsfasen indtil virksomheds-start og i etableringsfasen. Unge virksomheder, det vil sige virksomheder i drift med min. 1 fuldtidsårsværk samt et vist vækst- og udviklingspotentiale. Der er dog ikke her lagt en alt for rigid definition af målgruppen. Man kan sagtens udvikle nye værktøjer rettet mod mere traditionelle iværksætterbrancher og iværksættertyper. Vækst- og udviklingspotentialet bestemmes i vidt omfang af den enkelte ejerleder eller ledelsesteam. Desuden opfattes disse to primære gruppers nærmeste rådgivernetværk som en mere sekundær målgruppe. Sådanne rådgivere beskæftiges i erhvervsfremmeorganisationer som regionale væksthuse og kommunale erhvervskontorer, men også i den private sektor i form af banker, konsulenter, revisorer osv. Derved lægger analysen Analyse af værktøjer og metoder for iværksættere og unge virksomheder Side 7

8 sig også op ad vigtige konklusioner om forholdet mellem rådgiver og bruger. Værktøjer kan være et middel i kommunikationen. Det er en kendt sag, at rådgiverne kan have et rationelt og analytisk verdensbillede, som nogle gange står i kontrast til den mere uformelle, tillidsafhængige, intuitive og holistiske tilgang hos mange iværksættere (Dyer og Ross 2007). Læringstests, tjeklister og vejledninger kan være mødestedet eller omdrejningspunktet, hvor forholdet mellem rådgiver og virksomhed kan indledes og udvikles, og hvor man opbygger et fælles sprog. Brugere af rådgivning er meget opmærksomme på, om en rådgiver har en tilstrækkelig kulturel fleksibilitet. Samtidig lægger brugerne ofte stor vægt på rådgiverens praktiske viden. Rådgivning er således en co-proces (Christensen og Klyver 2006), og det er vigtigt at se værktøjerne i det perspektiv. Kortlægningen af værktøjerne i denne rapport er desuden udført ud fra et relevanskriterium. Oversigten fokuserer på værktøjer og metoder, der kulturelt og værdimæssigt ligger tæt på danske forhold. Hovedopmærksomheden er rettet mod Norden (Sverige og Finland specifikt) samt England, Holland og Tyskland. Disse landes iværksættere og rådgivere har oftest identiske eller rimeligt sammenfaldende motiver, værdier samt holdninger til iværksætteri som danskerne. Gode eksisterende og velfungerende værktøjer samt inspiration fra andre geografiske områder er dog også inddraget, herunder ikke mindst USA, hvor meget af indsatsen for erhvervspionerer har udspring, og hvor man i almindelighed går meget op i iværksætternes bedrifter og succeser. Værktøjerne kan godt være målrettet særlige behov eller undermålgrupper. Men generelt er der i denne undersøgelse mest vægt på typer af værktøjer, som mange iværksættere og unge virksomheder kan få glæde af. I oversigten er der også et hovedfokus på værktøjer. Metoder er et lidt andet begreb. Metoder vil være mere orienteret mod processen og beskrivelsen heraf. Undersøgelsen udpeger de nye veje, som metoderne udvikler sig ad. Kortlægningen har fundet sted i følgende trin: Trin 1: Oversigtlig bakspejls analyse af eksisterende værktøjsbrug hos Væksthus Midtjylland. Startvækst s udmærkede fundament fremstår som en slags benchmark nul. Sammen med udvalgte konsulenter er der som en start skabt et overblik over erfaringerne med brugen af de værktøjer, man i forvejen råder over. En lille workshop var retningsgivende for, hvor videre- og nyudviklinger ville være mest formålstjenlige, og mødet bidrog til en afgrænsning efter relevanskriteriet. Trin 2: En analytisk typologi udvikledes som en ramme omkring kortlægningen. Der var her tale om at få etableret en orden på et stort materiale. Det var af betydning for både videre strategiske overvejelser og formidling til partnerne i projektet. Det var også med til, at kortlægningen undervejs ikke fortabte sig blindt ind i den mængde af materialer, som findes på området. Trin 3: Identifikation af gode værktøjer. Der udvalgtes et større antal værktøjer, som ud fra de beskrevne kriterier og målgruppebehov vurderes at være interessante i en dansk sammenhæng. Følgende elementer indgik i undersøgelsen: Formålet med værktøjet Analyse af værktøjer og metoder for iværksættere og unge virksomheder Side 8

9 Indhold i værktøjet bredde og kompleksitet Adgang og brugervenlighed Dialogmuligheder med rådgiver Vurdering. Trin 4: Anbefalinger omkring udvikling af nye værktøjer. I denne del af analysen blev udarbejdet en liste over værktøjer eller videreudviklinger heraf, som det især kunne være formålstjenligt at introducere i en dansk sammenhæng samt andre anbefalinger omkring profil og præsentation. Trin 5: Der sker i øjeblikket en rivende udvikling i forhold til nye generationer af web-brug Web 2.0 og Web 3.0, som er kendetegnet ved en større grad af brugergenereret indhold og målrettet og automatisk sortering af information efter brugernes behov. I et eller andet perspektiv er det sandsynligt, at disse mediemæssige fornyelser rykker på forståelsen af værktøjer, deres brug og deres udvikling. Undersøgelsen har taget hul på denne dimension i forbindelse med anbefalingerne. Afleveringen består af denne rapport og af et sæt af Powerpoints med skærmdumps fra de undersøgte udenlandske websites. Analyse af værktøjer og metoder for iværksættere og unge virksomheder Side 9

10 KAPITEL 2 DEFINITIONER Denne undersøgelse opererer med hovedbegrebet værktøjer og et sidebegreb metoder. Indledningsvis skal disse begreber defineres mere præcist. Videre i dette afsnit uddybes definitionerne i en typologi. Et værktøj er i denne sammenhæng følgende: En metode forstås her som: Et værktøj er noget som bruges til at gennemføre, lette eller effektivisere en arbejdsoperation. Værktøjet akkumulerer den samlede viden og erfaring fra andre, som har stået i samme situation, og ved at bruge værktøjet vil man kunne opnå bedre resultater og/eller spare tid. Et værktøj kan både være generelt og anvendeligt til mange forskellige arbejdsoperationer, eller det kan være målrettet til en helt bestemt opgave. Et værktøj kan manifestere en alment bestemt standard, således at man ved at bruge værktøjet til at gennemføre en arbejdsoperation samtidig opnår en bredere accept af resultatet fra omgivelsernes side. En systematisk proces eller procedure, som en bestemt arbejdsopgave gennemføres i henhold til. En metode kan godt være noget unikt for den person eller den gruppe af personer, som anvender den. Her refereres til metoder, som har en formaliseringsgrad og er alment anerkendte som de for tiden bedste i forbindelse med arbejdsopgaven. Medier Hvilken måde kan iværksætteren eller virksomhedsejeren og/eller rådgiveren få adgang til værktøjer og metoder? Følgende former forekommer: Trykte materialer Internetsider Videoer og podcasts. Der er i stigende grad et overlap mellem de tre former, hvor især Internettet bliver omdrejningspunkt for formidling af værktøjer og metoder. Erhvervsfremmeorganisationer og -aktører gør deres publikationer tilgængelige på Internettet. Nogle gange fungerer nettet som salgssted for trykte materialer, som eftersendes eller downloades. Denne undersøgelse baserer sig på Internetmaterialer. Der indgår således ikke trykte håndbøger m.v., som udelukkende er boghandlervarer, eller som udleveres gratis. Metoder formidles i kontakten mellem rådgiverorganisation og bruger, men nogle af de ovenstående medieformer kan eventuelt understøtte denne formidlingsproces. Analyse af værktøjer og metoder for iværksættere og unge virksomheder Side 10

11 Typer af værktøjer Der er identificeret følgende typer af værktøjer: Vejledninger. Der er her tale om lærebogsprægede tekster, som gennemgår et emne. Det kan for eksempel være instruktioner i, hvordan man registrerer sin virksomhed hos de offentlige myndigheder, eller en vejledning kan bestå i en systematisk gennemgang af forskellige ejerformer. Der kan også være guidelines i forhold til salg og markedsføring, herunder for eksempel hvordan man udarbejder en markedsundersøgelse eller vælger distributionskanal. De internetbaserede vejledninger er ofte både emne- og niveaudelte. Man kan således via en menu eller søgeord straks bevæge sig ind i det emne, som man har brug for at vide noget om. En oversigtlig tekst kan indeholde tilbud om videre fordybning og detaljeret vejledning ved videreklik. Tjeklister. Tjeklister opregner alle de ting, som man skal gøre sig overvejelser over eller gennemføre. Tjeklisterne er ofte opdelt på emner. Hvis man for eksempel skal ansætte en medarbejder, er der en lang række opgaver og fokuspunkter for arbejdsgiveren. Også tjeklisterne kan indeholde links videre til andet materiale, enten til vejledninger eller til myndigheder eller andre aktører af relevans for det pågældende emne. Skabeloner. Skabeloner er foreløbige dokumenter, som man selv kan skrive ind i og rette til efter eget behov. Den mest almindelige skabelon, som findes på næsten alle erhvervsfremmeaktørers hjemmesider, er en skabelon til en forretningsplan. Skabelonen fremstår oftest som et worddokument til teksten og et excelark til budgetterne; begge dele kan man arbejde videre med offline eller i cyberspace. Nogle af excelarkene indeholder sammenhængende beregningsmoduler, som gør det nemmere for en iværksætter at afprøve konsekvenserne af beslutninger og økonomiske valg. Der er også skabeloner til mange andre formål, eksempelvis til partnerkontrakter, ansættelsesbreve og andre dokumenter, som har en retslig karakter. Interaktive tests. Her udnyttes internettets muligheder i særlig grad. Personlighedstest kan eksempelvist give et fingerpeg, om hvorvidt man egner sig til at starte egen virksomhed. Andre tests undersøger parathed til vækst, innovationskapacitet, miljøaktiviteter og meget andet. Det fleste af de interaktive værktøjer ender med at udregne en score eller en profil, og en instruktiv tekst giver iværksætteren videre anvisninger. Interaktive kalkulationsværktøjer. I disse værktøjer lægger man egne tal ind, og med værktøjet gennemføres en hurtig konsekvensberegning. Ved at bruge værktøjerne søger man at sikre, at man regner rigtigt og får alle poster med. Det er almindeligt, at der linkes til andre dele af hjemmesiden, hvor man finder vejledninger og tjeklister omhandlende de emner, hvor man som iværksætter har brug for at arbejde videre og styrke sin viden eller forberedelse. Best practice cases. Disse værktøjer bruges til potentielle iværksættere, som søger inspiration til deres forretningskoncept. Måske kan eksisterende virksomheder, der ønsker at justere på deres måde at drive virksomhed på, også finde nyttige oplysninger i best practice. Disse værktøjer er beskrivelser af virksomhedstyper, ofte med uddybninger om etableringsvilkår og fremtidsforventninger til branchen. Der er man- Analyse af værktøjer og metoder for iværksættere og unge virksomheder Side 11

12 ge historier om kreative og/eller succesfulde iværksættere. Nogle cases er illustreret med filmstumper. Benchmarks. Hvis der har været mange forudgående besvarelser på et sæt af internet-baserede spørgsmål, kan man som bruger i nogle tilfælde udnytte muligheden for at benchmarke sig mod andre virksomheder. Det forekommer for eksempel i forbindelse med tests af miljøaktiviteter eller innovationskompetencer. Benchmarks konkluderes med anvisninger på, hvor man med fordel kan gøre en yderligere indsats for at komme på højde med eller udkonkurrere kollegerne i branchen. Typer af metoder Som nævnt ovenfor er metoder kendetegnet ved at være veldefinerede processer, hvormed der finder en vidensoverførsel og/eller vidensbearbejdning sted. Aktørerne i sådanne processer er på den ene side en ekspert/vidensperson og på den anden side iværksættere eller de unge virksomheder. Men rollefordelingen kan også være mere uklar. Alle kan indtage forskellige roller, og denne rolletildeling er essentiel for at forstå en portefølje af metoder. Figuren viser et udfaldsrum for anvendelsen af metoder. Den lodrette akse repræsenterer spændet mellem for neden en-til-en rådgivingsmetode til for oven en-til-mange situation. Den vandrette akse illustrerer situationen til venstre, hvor eksperterne/rådgiverne har et særligt vidensforspring eller vidensmonopol. Til højre finder der en vidensdeling sted mellem ligesindede. Inde i figuren ses fire grundlæggende forskellige rådgivningstilgange, som i det følgende uddybes nærmere. Ekspertrådgivning. Her finder vi som udgangspunkt en dialogorienteret en-til-en rådgivning af én iværksætter. Metoderne omfatter også rådgivningsseancer, hvor forskellige eksperter er samlet, og iværksættere kan cirkulere og drøfte deres problemer med udvalgte eksperter, fx revisor og advokat. Men også ekspertforum hører herunder. Nogle gange stilles svarene i en anonymiseret og redigeret udgave til rå- Analyse af værktøjer og metoder for iværksættere og unge virksomheder Side 12

13 dighed for andre iværksættere, fx i FAQ-afsnit (Frequently Asked Questions) på rådgivningsorganisationens hjemmeside. Rundbordsrådgivning. Enhver virksomhed er en kompleks størrelse. Nogle metoder søger at involvere flere eksperter på én gang. Ideen er at udnytte vidensdynamikker mellem eksperterne og derved afbalancere og øge værdien af rådene til iværksætteren. Denne type rådgivning ses blandt andet i forhold til virksomheder i krise. I mange tilfælde kan bestyrelsesarbejde også siges at være et udtryk for en rundbordsrådgivning, og bestræbelserne på at sammensætte velfungerende bestyrelser er et eksempel på en metode under denne overskrift. Kursusrådgivning. Iværksætter- og andre kurser sigter mod på en effektiv måde at sprede viden og kompetencer om start og drift af virksomhed eller om udvalgte specialemner. Men når iværksættere samles, finder der også dynamikker sted i det læringsmiljø, som etableres. Iværksætternes egen viden aktiveres og kommer andre brugere til gode i dialoger på klassen og i gruppearbejder afhængig af, hvordan undervisningssituationen organiseres. Brugerdreven rådgivning. At iværksættere og virksomheder hjælper hinanden, er ikke noget nyt, og det kendes tilbage fra de tidligste lav og erhvervsforeninger. Erfagrupper og netværksdannelse henhører under denne metode. Det kan være styrede forløb eller forløb, hvor brugerne selv helt bestemmer dagsordenen. Metoder som mentorordninger og sparring med erfaring kan være udtryk for en brugerdreven rådgivning, men måske på grænsen til en ekspertrådgivning. I forbindelse med den brugerdrevne rådgivning er det i højere grad brugerens eget ansvar at få noget ud af det, men samtidig er der en forpligtigelse til også at bidrage til andres vidensbehov, hvis man kan. Med en eksplosiv udvikling i Web 2.0 og social networking på Internettet ser man i stigende omfang blogs og fora, hvor iværksættere stiller spørgsmål og får svar om hvad som helst. Emner for værktøjer og metoder Værktøjerne adresserer forskellige emner og problemer, og tilsyneladende udvides arsenalet af værktøjer og metoder til at omfatte stadig flere sider af virksomhedsdrift: Juridiske forhold. Her behandles for eksempel selskabsmodeller, skat og moms, kontrakter af forskellig art, regulering af enkeltbrancher og forretningsaktiviteter osv. Økonomi. Virksomhedens investerings-, drifts- og likviditetsbudgetter. Man ser også kalkulationsværktøjer og andre redskaber til at planlægge og kulegrave særlige sider af virksomhedens økonomi. Finansiering. Omhandler offentlige og private finansieringskilder og støttemuligheder, samarbejdet med banken og investorer osv. Kreativitet og innovation. Man ser værktøjer, som støtter iværksætteren i udviklingen af produktet eller serviceydelsen, herunder vurdering af, om ideer er bæredygtige. Der er redskaber til at hjælpe i brainstorming og kreativ tænkning. Inspiration fra succesfulde andre virksomheder og best-practice ligger også her. Analyse af værktøjer og metoder for iværksættere og unge virksomheder Side 13

14 Forretningsudvikling. Her findes der redskaber til at trimme og udvikle virksomheden og arbejde med at sikre vækst. For eksempel forskellige ekspansionsmuligheder eller tilpasning af omkostningsprofiler. Salg og markedsføring. Her er der værktøjer til at undersøge markedet, planlægge markedsføringsindsatser, metoder at kommunikere med kunderne på osv. Herunder indgår også emner omkring e-handel. Ledelse og lederskab. Emnekredsen omfatter blandt andet værktøjer i forbindelse med ansættelse af medarbejdere, teamarbejde i virksomheden og selvledelse. Globalisering. Globaliseringtemaet rækker hen over eksportmarkedsføring, internationale licenser og varemærker, etablering af filialer, outsourcing m.v. Personlig udvikling. Man ser personlighedstests af forskellig art, som skal fungere som et led i beslutninger om start eller udvikling af virksomheden. I denne kategori kan også ses værktøjer omkring stresshåndtering, personlig planlægning og balancer mellem arbejdsliv og fritid. Målgrupper for værktøjer og metoder Værktøjerne som omtalt ovenfor er problem- eller emneorienterede. Det vil sige, at de i princippet kan bruges af alle, og man kan plukke efter lyst og behov. Man ser imidlertid også værktøjer, som er tonet efter særlige målgruppers forudsætninger. Branche-værktøjer. Der er her tale om vejledninger, tjeklister og i nogle tilfælde også skabeloner til forretningsplaner til udvalgte brancher. Ofte er det brancher, hvor iværksætterhyppigheden er høj, for eksempel inden for detailhandel, restaurant, transport eller konsulentområdet. Livscyklus-organiserede værktøjer. Man observerer, at nogle erhvervsfremmeaktører organiserer deres værktøjer efter en typisk livscyklus. Eksempelvis: Forberedelse og planlægning af virksomheden. Etableringsfasen. Vækst- og udviklingsfasen. Afvikling eller salg af virksomheden. Demografiske eller sociologiske kendetegn. Det er mange erhvervsfremmeaktører magtpåliggende at signalere, at start af egen virksomhed ikke er en eksklusiv aktivitet, men at det kan være en beskæftigelsesmulighed eller indtægtskilde for brede befolkningsgrupper. Man ser derfor specialiserede værktøjer og hjemmesider for grupper af iværksættere med en særlig profil, for eksempel: Kvinder Indvandrere Personer, som ønsker at drive deres virksomhed ved siden af et lønmodtagerjob Solo-iværksættere og freelancere Iværksættere, som starter virksomhed, mens de er under uddannelse Iværksættere, som starter virksomhed efter, at de er gået på pension. Analyse af værktøjer og metoder for iværksættere og unge virksomheder Side 14

15 Brugssituationer Værktøjerne kan anvendes på flere måder. Selvbetjening. De fleste værktøjer er tilgængelige på internettet, og de kan anvendes af den enkelte iværksætter eller virksomhedsejer fra eget skrivebord. Man kan tage test og få svar umiddelbart. Downloads og skabeloner kan oftest overføres til egen computer og være basis for videre bearbejdning. Dialog med rådgiver. En del af værktøjerne kan anvendes i forbindelse med iværksætterens dialog med en rådgiver, herunder også i kursussammenhænge. Det foreslås for eksempel ofte, at skabelonen til forretningsplan og iværksætterens indledende arbejde med planen danner rammen om rådgivningsseancer. Forretningsplan og budgetter er bankens holdepunkt forud for drøftelser af finansieringsmuligheder. Også tjeklister og resultaterne af de interaktive tests kan benyttes i forbindelse med, at man søger rådgivning. Forstået på denne måde udgør værktøjerne en successiv proces med forslag, feedback og videreudvikling af etableringsgrundlag eller forretningsmodel. Rådgiverens forberedelse. Gode og velgennemarbejde værktøjer kan også anvendes af rådgiverne som forberedelse til møder og samarbejder med iværksættere og virksomhedsledere. De kan fungere som huskelister og referencepunkter. Analyse af værktøjer og metoder for iværksættere og unge virksomheder Side 15

16 KAPITEL 3 VÆKSTHUSENES VÆRKTØJER TYPER OG UDNYT- TELSE Startvaekst-portalens indhold og struktur Afsættet for denne analyse er Væksthusets eksisterende hjemmeside Analysen skal finde inspiration til værktøjer og metoder, som ville kunne bidrage til en fornyelse og videreudvikling af Væksthusets tilbud til iværksættere og unge virksomheder. Derfor er en analyse af portalen og dens brug af betydning som et pejlemærke for, hvor en indsats med fordel lægges. Grundsubstansen i portalen er fælles for alle fem danske regioner, og Erhvervs- og Byggestyrelsen varetager en koordinerende sekretariatsfunktion. De enkelte regioners Væksthuse supplerer med egne profiler, tilbud og aktiviteter. For eksempel er der fra Væksthus Midt s hjemmeside også adgang til portalen 100svar, som er et supplement til den generelle, landsdækkende portal. Som iværksætter eller virksomhed vil man således typisk gå ind i den regionale startside, men herfra anvendes det fælles materiale i mange sammenhænge. Følgende adgangsmenuer er væsentlige i august-2008 versionen af Startvaeksts hjemmeside, som analyserne er baseret på: Iværksætter Virksomhed Virksomhed i vækst Værktøjer Vejledning. Som tendens har man således forsøgt at målrette adgangsvejene efter stadier i en virksomheds livscyklus, dog således at værktøjsadgangen er synliggjort allerede fra startsiden. Under de tre førstnævnte adgange findes menuer med mere detaljerede temaer. Brugen af værktøjer på Startvaekst-portalen Ved hjælp af Google Analytics er der foretaget en måling af brugen af Startvaekst. Der er målt på en 7-måneders periode fra 1. januar 2008 til 1. august Helt overordnet kan man konstatere, at Startvaekst er en velbesøgt portal. Den havde i den pågældende periode tæt ved 2 millioner sidehenvisninger, herunder 1,5 millioner unikke sidehenvisninger. De overordnede tal illustrerer en afvisningsprocent på 43. Det betyder, at 43 % ikke har klikket videre til andre undersider på portalen. Disse brugere har således enten straks fundet de oplysninger, de havde brug for på det første opslag, eller portalen var alligevel ikke relevant for dem. En afvisningsprocent på 43 er ikke alarmerende. Analyse af værktøjer og metoder for iværksættere og unge virksomheder Side 16

17 Nøgletal for Antal sidevisninger Unikke sidevisninger Antal besøg Antal absolut unikke besøgende Gennemsnitligt antal sidevisninger 5,24 Gennemsnitligt tidsforbrug for webstedet 00:04:02 Gennemsnitligt tidsforbrug for siderne 00:00:57 Afvisningsprocent gennemsnit 43 % Afslutninger i procent 19 % Direkte trafik - % af antal besøg 20 % Fra henvisningswebsteder - % af antal besøg 30 % Fra søgemaskiner - % af antal besøg 50 % Startvaekst s gennemslagskraft viser sig også ved, at der på de 8 måneder var unikke besøgende, hvilket er den bedste indikation på antallet af brugere. Endelig viser tabellen, at ganske mange kommer ind via af søgemaskiner, men at det også har en væsentlig betydning, at der er links til Startvaekst-portalen fra andre hjemmesider, for eksempel offentlige myndigheder, erhvervsorganisationer m.v. Det vigtige i denne sammenhæng er at se på brugen af de enkelte værktøjer. Med Google Analytics er det muligt at få et indikativt billede af brugen af de forskellige sider. Internetsiderne er organiseret både hierarkisk og i et hypertex system. Det er en fordel for brugeren, men det gør det vanskeligt at tælle anvendelsen af siderne op på en fuldstændig entydig måde. Sidevisninger der starter ved menupunkterne, antal, Sidevisninger Unikke sidevisninger Menupunkt iværksætter Menupunkt virksomhed Menupunkt virksomhed i vækst Menupunkt værktøjer Menupunkt vejledning Ud fra opgørelser i brugen af den overordnede menu kan man helt generelt konstatere, at Startvaekst s primære målgruppe er personer, som er interesseret i emner omkring start af egen virksomhed. Der er færre brugere, som vælger at påbegynde deres søgninger under eksisterende virksomheder og virksomhed i vækst. Man ser også af tabellen, at adgangen via menupunktet værktøjer er relativt meget benyttet. Der er således en hel del brugere, som i en søgning direkte går efter et værktøj. Hertil kommer de mange, der klikker videre til værktøjerne efter at have læst om dem på andre sider. Analyse af værktøjer og metoder for iværksættere og unge virksomheder Side 17

18 Menupunktet vejledning fortæller konkret om tilbuddene om personlig kontakt med landets væksthuse. Det er et mindre antal visninger, som aktiveres direkte fra menuen under denne overskrift. Også her må man antage, at mange brugere først går til vejledningssiden, når de har orienteret sig grundigt på andre sider. Når man sammenligner brugen af menupunkterne Vejledning og Værktøjer, synes der at være en stor villighed til at forsøge at betjene sig selv frem for eller som supplement til en personlig kontakt. Opgørelserne giver en pejling af, at værktøjer, som er nemme at gå til på Internettet, spiller en absolut væsentlig rolle i porteføljen af tilbud til iværksættere og andre virksomheder. Nedenfor er antallet af unikke sidevisninger opgjort og rangordnet for de mere specifikke værktøjer, som udbydes. Det er ikke muligt at tælle downloads på Startvækstportalen. Det kan lade sig gøre på 100svar, som er en parallel tjeneste. Antal sidehenvisninger på Startvaekst fordelt på værktøjer, Antal sidevisninger Iværksættertesten Budgetter Forretningsplanen basis Ansættelseskontrakter 9656 Forretningsplanen deltaljeret 8717 Markedsføringsplan 8345 Kom-godt-i gang test 7018 Selskabskontrakter 6096 Personlige overvejelser 5888 Innovationstesten 5096 Leverandør- og forhandlerkontrakter 4599 Økonomiberegningsværktøjer 4579 SWOT analyse 3368 Salgsbrev efter AIDA-modellen 2518 Guide til virksomhedskøb 2246 Beskyttelse af viden 2089 Test af salgskanaler 1925 Innovationens syv cirkler 1226 Min vækstprofil Under 500 Denne liste synes med en anden vinkel at bekræfte, at Startvaekst har den største brugerkreds blandt iværksættere. Hvis man tager de to niveauer af forretningsplaner samlet, ser man, at dette værktøj er det hyppigst søgte på hjemmesiden. Budgetterne opsøges også i meget høj grad. Der er tale om generelle værktøjer, som de allerfleste virksomheder vil have brug for både i etableringsprocessen, men formentlig også i forbindelse ændringer i virksomhedens koncept eller profil. Mere specifikke og situationsbetingede værktøjer benyttes i sagens natur sjældnere end de generelle værktøjer. Den indledende iværksætterprofil og kom-godt-i-gang testen kommer også højt op, hvilket kan være en effekt af en god brugervenlighed og en umiddelbar appel. Når Analyse af værktøjer og metoder for iværksættere og unge virksomheder Side 18

19 min vækstprofil ikke scorer så højt, kan det skyldes en kombination af, at den er ny, og at den gemmer sig lidt under værktøjer for videre forretningsudvikling for virksomheder, der er kommet ind i en drift. Ofte anvendte søgeord Analyserne af brugen af hjemmesiden kommer også op med opgørelser over hyppigt anvendte søgeord. Disse ord kan være en god indikation på, hvad brugernes ønsker og søge-præmisser er. Meget hyppigt brugte ord kan for eksempel overvejes inkorporeret i menuer eller overskrifter i boxe eller på anden måde gøres til fokusområder på hjemmesiden. I en opgørelse fra august 2008 er følgende ord oftest anvendt: Iværksætter Forretningsplan Startvækst/Startvaekst Væksthuset Ansættelseskontrakt Konkurs Start virksomhed Selvstændig Lejekontrakt og erhvervslejemål Import Regnskab Early warning Swotanalyse Momsregnskab Likviditetsbudget Kontrakter Denne liste understøtter de øvrige opfattelser af, at hjemmesiden i særlig grad anvendes af iværksættere. Man ser også, at navnet Startvækst tilsyneladende har slået an i en grad, så brugerne anvender det som søgeord. Listerne over søgeord demonstrerer også, at brugerne reagerer på forskellige begivenheder eller på mediedækning. Hvis en person eller et tilbud har været omtalt, så optræder det også som et søgeord. Således er konstellationen af hyppigt anvendte søgeord ikke konstant. Hvad kan der læres af denne analyse? Der er nogle vigtige budskaber i denne analyse af de internetbaserede værktøjer på startvaekst-portalen: Der synes at være et udmærket kendskab til startvækst-navnet. Men det er også overordentlig vigtigt at være repræsenteret på andre organisationers hjemmesider, hvorfra der linkes. Analyse af værktøjer og metoder for iværksættere og unge virksomheder Side 19

20 Internetportalen er et fremskudt omdrejningspunkt for rådgivningsindsatsen for iværksættere og unge virksomheder, og videreudviklinger er essentielle for denne målgruppe specielt. Portalen har mindre godt fat i virksomheder i udvikling og vækst. Helt i overensstemmelse med forventningerne er de generelle værktøjer mest anvendt, og deres kvalitet kan af den grund siges at være af størst betydning. Men også de mere specifikke redskaber benyttes faktisk relativt meget, og en udvidelse af porteføljen kan være ensbetydende med en højere kvalitet og anvendelighed. En sådan udvikling kan muligvis også stimulere til en øget anvendelse fra andre målgrupper. Brugerne føler sig tilsyneladende i høj grad appelleret af de interaktive værktøjer, hvor de lægger egne oplysninger ind og får en form for respons ud, som de kan arbejde videre med. Søgeordsovervågning kan være et led i at positionere hjemmesiden i forhold til brugerne. Analyse af værktøjer og metoder for iværksættere og unge virksomheder Side 20

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT INTRODUKTION Visionen bag Væksthusene er, at Danmark i 2020 skal være blandt de lande, der har flest nye vækstvirksomheder. Væksthusene har således en klar mission om

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om analyseprojektet: Hvad driver succesfulde servicevirksomheder?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om analyseprojektet: Hvad driver succesfulde servicevirksomheder? KØBENHAVN D. 8. OKTOBER 2014 Udbud af konsulentopgave for REG LAB om analyseprojektet: Hvad driver succesfulde servicevirksomheder? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10 BioMedical Design er en interdisciplinær og toneangivende efteruddannelse. Formålet med efteruddannelsen er, at uddanne mennesker der kan tænke og agere kreativt og løsningsorienteret samt identificere

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING DRØMMEN OM EGEN VIRKSOMHED Iværksætterforløbet for ledige er et intensivt træningsforløb

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter.

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter. Iværksætterkursus Formål Formålet med kursusrækken er at give dig og din nystartede virksomhed det bedst mulige fundament fra starten. Du lærer at navigere uden om faldgruber samtidig med, at du får et

Læs mere

LINKEDIN KURSER PROFILERING & NETWORKING 2 TIMERS INTENSIVT KURSUS DER STYRKER DINE MULIGHEDER

LINKEDIN KURSER PROFILERING & NETWORKING 2 TIMERS INTENSIVT KURSUS DER STYRKER DINE MULIGHEDER LINKEDIN PROFILERING & NETWORKING 2 TIMERS INTENSIVT KURSUS DER STYRKER DINE MULIGHEDER PROFILERING + NETWORKING = MULIGHEDER Med Linkedin kan du opnå resultater, du ikke troede var mulige. Du kan blandt

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring Quick Guide til bedre online markedsføring RESPONS Få flere henvendelser via dit b2b website Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing 1 Lign en forretning Produktet

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

NOTAT lokal erhvervsservice

NOTAT lokal erhvervsservice NOTAT lokal erhvervsservice Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Lokal erhvervsservice Erhvervsfremmeloven

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 017-20 VÆRD AT DELE. STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL. MISSION DRs mission er, at DR samler, udfordrer og oplyser Danmark. VISION Det er DRs vision at tilbyde indhold, der er værd at dele originalt kvalitetsindhold

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Nye digitale muligheder og trends

Nye digitale muligheder og trends Nye digitale muligheder og trends Skanderborg 15. September 2015 Velkomst hvem er vi? Thomas Fisker Nielsen (find mig på LinkedIN) Adjunkt på University College Nordjylland Underviser i Google Analytics,

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

VÆKSTBRIEFING TEMA OM BESTYRELSE

VÆKSTBRIEFING TEMA OM BESTYRELSE VÆKSTBRIEFING TEMA OM BESTYRELSE VÆKSTBRIEFING 27. JANUAR 2017 1. Kompetencer i virksomheder med vækstambitioner 2. Stil krav til eksterne bestyrelsesmedlemmer og rådgivere 3. Hvordan og hvor? 4. Bestyrelse

Læs mere

Typiske udfordringer, når mindre virksomheder skal i gang med at eksportere

Typiske udfordringer, når mindre virksomheder skal i gang med at eksportere Typiske udfordringer, når mindre virksomheder skal i gang med at eksportere Henriette Kahré Freris Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 16. september 2013 Danmark s udfordring Pct 16 14 12 10 8 6

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

OVERSKUD MED OMTANKE

OVERSKUD MED OMTANKE EVALUERING AF PROJEKT OVERSKUD MED OMTANKE December 2007 - et projekt om samfundsansvar i små og mellemstore danske virksomheder BAGGRUND Globaliseringen har i stigende grad lagt pres på mindre virksomheder

Læs mere

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) 5776/17 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Vedr.: Forberedelse

Læs mere

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk!

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! Øksnehallen, 14-15/9 Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! IVÆRK&VÆKST2012 Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab resultater for både din egen

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond KURSER VINTER 2010/2011 STYRKET ERHVERVSFREMME I REGION SJÆLLAND Kompetencefabrikken er sat i verden for at styrke det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland. Det vil sige kommunerne, regionen, den

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Opsamling på workshop for administratorer med ansvar for udenlandske ph.d.-studerende og forskere

Opsamling på workshop for administratorer med ansvar for udenlandske ph.d.-studerende og forskere Opsamling på workshop for administratorer med ansvar for udenlandske ph.d.-studerende og forskere Om opsamlingen Her er opsamlingen på workshoppen for administratorer med ansvar for udenlandske ph.d.-

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Iværksætteri i uddannelsessystemet

Iværksætteri i uddannelsessystemet Iværksætteri i uddannelsessystemet Udvalget vedr. Regional Udvikling den 7. oktober 2015 v/ruth Strøm Iværksætteri Rationalet Øget produktivitet Flere job Innovation Bringer nye produkter, services og

Læs mere

Google. SEO, AdWords og Analytics. Thomas T. Sloth - www.i-strategi.dk

Google. SEO, AdWords og Analytics. Thomas T. Sloth - www.i-strategi.dk Google SEO, AdWords og Analytics Google Engage Dagens agenda Google styrer! SEO Gratis markedsføring AdWords Betalte annoncer Analytics Mål eller dø! Google styrer Hvis du findes på Google, findes du!...

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Præsentationens indhold: Indledning Mål Kritiske succesfaktorer for at nå målet Uddybning af kritiske succesfaktorer Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015 28 juli 2015 Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015 Iværksætterkurser er kollektive arrangementer, som er målrettet potentielle og nye iværksættere, hvor der formidles nyttig viden

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere