Inspektion af Psykiatrien Syd i Vordingborg den 24. oktober 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspektion af Psykiatrien Syd i Vordingborg den 24. oktober 2012"

Transkript

1 Inspektion af Psykiatrien Syd i Vordingborg den 24. oktober 2012 ENDELIG Dok.nr. 12/ /PLS HHA

2 2/29 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Organisation Bygningsmæssige forhold mv Generelt Afsnit S Afsnit S Psykiatrisk Akutmodtagelse (PAM) Centerterapien Samtaler med enkelte patienter Adgang til internet Andre forhold Belægning Medicinhåndtering Forplejning Anmeldelser af vold og trusler om vold mv. mod personalet Anvendelse af tvang, herunder fiksering Gennemgang af tilførsler til tvangsprotokollen Tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse Tvangsbehandling Tvangsfiksering og anvendelse af fysisk magt mv Opfølgning Underretning... 29

3 3/29 1. Indledning Ifølge ombudsmandslovens 7, stk. 1, omfatter Folketingets Ombudsmands kompetence alle dele af den offentlige forvaltning. Efter 18 i loven kan ombudsmanden undersøge enhver institution eller virksomhed og ethvert tjenestested, der hører under ombudsmandens virksomhed. I de almindelige bemærkninger til lovforslaget om ombudsmandsloven er det forudsat, at der vil ske en vis forøgelse af inspektionsvirksomheden i forhold til det kommunale område, især af psykiatriske hospitaler og andre institutioner for mentalt handicappede. Som et led i denne inspektionsvirksomhed foretog Folketingets Ombudsmand den 24. oktober 2012 inspektion af Psykiatrien Syd (psykiatrisk afdeling) i Vordingborg. Inspektionen omfattede en indledende samtale med ledelsen og repræsentanter for medarbejderne, rundgang på tre afsnit og besøg i centerterapien, samtaler med syv patienter og en afsluttende samtale med ledelsen. Under inspektionen bad ombudsmanden om at modtage udskrift/kopi af de tilførsler i tvangsprotokollen, der var foretaget på afdelingen i perioden fra den 1. januar 2012 til den 3. oktober 2012 (tidspunktet for varsling af inspektionen), jf. bekendtgørelse nr af 2. december 2010 om tvangsprotokoller og optegnelser samt registrering og indberetning af tvang samt udskrivningsaftaler og koordinationsplaner på psykiatriske afdelinger. Det ønskede materiale blev fremsendt til ombudsmanden ved brev af 2. november 2012 fra Psykiatrien Syd. Før og under inspektionen modtog ombudsmanden forskelligt materiale, bl.a. plantegninger, informationspjecer med praktiske oplysninger til patienterne på de forskellige afsnit (herunder husorden), materiale om belægning, sygefravær, afdelingens rygepolitik og generelt materiale om anvendelse af tvang. Det er ikke alle de emner, der blev drøftet under inspektionen, der er medtaget i denne rapport. Denne rapport har i en foreløbig udgave været sendt til Psykiatrien Syd i Vordingborg og Psykiatrien i Region Sjælland, for at myndighederne kunne få lejlighed til at frem-

4 4/29 komme med eventuelle bemærkninger om faktiske forhold, som rapporten måtte give anledning til. Jeg har ikke modtaget sådanne bemærkninger. 2. Organisation Psykiatrien Syd hører under Psykiatrien i Region Sjælland. Psykiatrien Syd varetager psykiatrisk behandling af voksne borgere og består af flere afsnit og ambulante enheder. På inspektionstidspunktet var der syv døgnafsnit i Vordingborg, herunder en psykiatrisk akutmodtagelse. Herudover fandtes der et enkelt døgnafsnit i Sakskøbing. Dette afsnit er efterfølgende flyttet til Vordingborg. Ud over de nævnte døgnafsnit omfatter Psykiatrien Syd fem distriktspsykiatrier og to psykiatriske klinikker, hvor ambulant opfølgning og behandling foregår. Inspektionen omfattende alene de syv døgnafsnit, som på inspektionstidspunktet var beliggende i Vordingborg. Afdelingsledelsen i Psykiatrien Syd består af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske. Fire af de syv døgnafsnit i Vordingborg kan betegnes som almindelige psykiatriske afsnit - dog med en vis differentiering i forhold til såvel skærmningsniveau som primært optageområde. De tre resterende afsnit er dels et højtskærmet, specialiseret afsnit (S1), dels den ovenfor nævnte psykiatriske akutmodtagelse (PAM) og endelig et retspsykiatrisk afsnit (S7). Optageområdet for Psykiatrien Syd er Vordingborg, Næstved, Guldborgsund og Lolland kommuner. Dog modtager den psykiatriske akutmodtagelse (PAM) og det retspsykiatriske afsnit (S7) patienter fra hele Region Sjælland. Ombudsmandens rundgang omfattede som nævnt under pkt. 1 ovenfor tre afsnit og centerterapien. Der henvises til pkt nedenfor. 3. Bygningsmæssige forhold mv Generelt Den psykiatriske afdeling i Vordingborg er beliggende på adressen Færgegaardsvej 15, Vordingborg. Der er tale om et større område på halvøen Oringe, og området hu-

5 5/29 ser også andre tilbud end den psykiatriske afdeling, herunder f.eks. en hukommelsesklinik, et autismecenter og en synscentral. Den psykiatriske afdelings enkelte afsnit mv. er beliggende i forskellige bygninger, som dog er samlet på den nordlige del af området. Under inspektionens indledende samtale blev det oplyst, at alle afsnit mv. på den psykiatriske afdeling er blevet renoveret fra år 2000 og frem. Under inspektionen besigtigede ombudsmanden som tidligere nævnt tre døgnafsnit og centerterapien, jf. nedenfor Afsnit S1 Afsnit S1 er et højtskærmet, specialiseret afsnit med 10 sengepladser, som modtager patienter i alderen fra år med alvorlige psykiatriske lidelser og misbrug. Patienterne har ofte en retslig foranstaltning i form af en anbringelses- eller en behandlingsdom. Afsnittet er beliggende i bygningerne 32 og 33, som er sammenhængende og ligger i en vinkel. Afsnittet råder over stueetagen i bygning 32 og stueetagen og 1. sal i bygning 33. Fra begge bygninger er der udgang til en større gårdhave. Afsnittets underetage er indrettet med 10 enestuer med eget bad og toilet. Der er fem store enestuer (tidligere dobbeltstuer) i bygning 32 og fem lidt mindre stuer i bygning 33. Herudover er der to egentlige spise- og opholdsrum, hvor der bl.a. er mulighed for at se fjernsyn mv. Der er også mulighed for ophold på den brede gang, som løber igennem hele afsnittet. I underetagen findes bl.a. også et patientkøkken, et personalerum, et vagtrum, et medicinrum og flere samtalerum. Der er mulighed for at lukke den ene ende af bygning 33 af og dermed etablere en skærmet enhed bestående af to patientstuer, et spise- og opholdsrum og et køkken. Det blev oplyst, at der i praksis aldrig foretages aflåsning af denne enhed. Overetagen indeholder et stort aktivitetsrum, hvor der er mulighed for at lave forskellige fysiske aktiviteter. På etagen er der desuden bl.a. en lægeklinik, et konferencelokale og flere kontorer.

6 6/29 Afsnittet fremstod lyst, rent, rummeligt og hyggeligt. Det var tydeligt, at der var gjort meget ud af indretningen på afsnittet. Også den tilhørende gårdhave fremstod indbydende og hyggelig Afsnit S7 Afsnit S7 er et højtsikret retspsykiatrisk afsnit med 10 sengepladser, som modtager patienter over 18 år fra hele Region Sjælland. Afsnittet modtager udelukkende patienter, der er varetægtssurrogatfængslede. Afsnittet er beliggende i bygning 31 og er i to etager. Fra afsnittet er der udgang til en mindre gårdhave, som omkranses af den gårdhave, der hører til afsnit S1. De to gårdhaver er adskilt med et hegn og buske/træer, og det retspsykiatriske afsnits gårdhave er endvidere overdækket med trådhegn. I gårdhaven er opstillet flere borde og bænke, og en del af gårdhaven er overdækket med et halvtag. Underetagen er indrettet med bl.a. en spisestue, et anretterkøkken, et opholdsrum og et aktivitetsrum. I opholdsrummet er der mulighed for at se fjernsyn, spille spil mv., og i aktivitetsrummet er der mulighed for at lave forskellige fysiske aktiviteter på bl.a. motionsmaskiner. På etagen findes endvidere afsnittets besøgsrum med tilhørende venterum og sluse, ligesom etagen indeholder et konferencerum, flere kontorer, et samtalerum og et medicinrum. Afsnittets overetage indeholder 10 enestuer, hvoraf fire har eget bad og toilet. Derudover er afsnittet bl.a. indrettet med et toilet, et handicaptoilet og et baderum, ligesom der på etagen er to opholdsstuer og en personale-/vagtstue. Afsnittet fremstod lyst, rent, rummeligt og hyggeligt. Den overdækkede gårdhave fremstod ligeledes pæn og ryddelig. Region Sjællands retspsykiatriske afsnit samles i Slagelse, når det nye psykiatrisygehus står færdigt. Det fremgår af regionens hjemmeside, at sygehuset i Slagelse efter planen skal stå færdigt ved årsskiftet 2014/2015.

7 7/ Psykiatrisk Akutmodtagelse (PAM) Psykiatrisk Akutmodtagelse er et lavtskærmet/åbent afsnit med 10 sengepladser, som modtager patienter fra hele Region Sjælland. Afsnittet er døgnåbent og fungerer som et akut modtageafsnit med mulighed for op til tre dages indlæggelse, hvor patienterne efterfølgende udskrives, tilknyttes ambulant behandling eller overflyttes til sengeafsnit, hvis indlæggelsen skal være af længere varighed. Patienter kan frit henvende sig på afsnittet ved akut behov for psykiatrisk hjælp. En stor del af henvendelserne kommer dog fra egen læge, praktiserende speciallæge, institutioner, politi, redningsvæsen mv. Akutmodtagelsen er beliggende i bygning 22 i stueetagen. Der er indgang til afsnittet via et vindfang, som fører ind til afsnittets venteværelse og videre ind på afsnittet. Selve afsnittet er indrettet med seks enestuer og to 2-sengsstuer. Det blev under rundgangen oplyst, at sidstnævnte oftest benyttes til ældre patienter og til situationer, hvor pårørende ønsker at overnatte sammen med patienten. Der er fælles toilet- og badefaciliteter på afsnittet. Afsnittet indeholder endvidere bl.a. et opholdsrum med mulighed for at se fjernsyn mv., en spisestue, et samtalerum, et personalerum og et kontor med adgang til et medicinrum. Der hører også en mindre rygehave til afsnittet. Afsnittet fremstod lyst, rent og ryddeligt Centerterapien Patienterne på den psykiatriske afdeling har mulighed for at blive henvist til et af værkstederne i Centerterapien, hvor der bl.a. arbejdes med metal, tekstil og keramik. Centerterapien indeholder desuden en genbrugsbutik, en café og en kiosk. Centerterapien modtager også borgere fra hele Region Sjælland, som er visiteret efter servicelovens 104. Under rundgangen på afdelingen fik ombudsmanden mulighed for at se Centerterapien, som gjorde et godt indtryk dels på grund af de flotte og hyggelige lokaler, dels på grund af de mange muligheder for beskæftigelse og samvær med andre patienter/borgere og med engageret personale. De patienter, der blev talt med under besøget i Centerterapien, udtrykte stor tilfredshed med tilbuddet.

8 8/29 4. Samtaler med enkelte patienter Under inspektionen havde ombudsmanden samtaler med syv patienter, som vedrørte både generelle forhold på afdelingen og personlige forhold for den enkelte patient. Patienterne modtog kort tid efter inspektionen et skriftligt svar fra ombudsmanden som opfølgning på samtalen. Jeg har herudover fundet anledning til at medtage et enkelt punkt vedrørende de generelle forhold på afdelingen i denne rapport Adgang til internet Spørgsmålet om patienternes adgang til internet blev bragt op under en samtale med en patient på afdelingen, som ønskede at kunne tjekke sine s under indlæggelsen. Ledelsen oplyste under den afsluttende samtale, at der blev arbejdet på at få etableret et gæstenet, så patienterne (der ikke må gå på sygehusets internet) kan få adgang til internettet. Efter planen skulle det have været sat i værk i sommeren 2012, men adgangen til nettet var på inspektionstidspunktet endnu ikke etableret. I forbindelse med udarbejdelsen af et skriftligt svar til den pågældende patient bad jeg afdelingen om at oplyse mig om status for etablering af det omtalte gæstenet. Ledelsen har ved brev af 11. marts 2013 oplyst følgende: Vi har udarbejdet arbejdsgange, der sikrer, at alle patienter får mulighed for at få en gæstekode, så de kan koble sig på det trådløse netværk. Disse koder kan udleveres både i Informationen eller af sekretæren på det enkelte afsnit. Der er trådløst netværk på alle afsnit. Der er også lavet aftaler, så personalet er ansvarlig for at tale med patienterne om brug af internettet, hvis patienten får en forværring i sygdomsforløbet. Dette er for at forebygge, at patienter udsætter sig selv for en grænseoverskridende adfærd på internettet. Ved brev af 18. marts 2013 kvitterede jeg for underretningen.

9 9/29 5. Andre forhold 5.1. Belægning Ombudsmanden modtog inden inspektionen bl.a. materiale om belægning. Materialet viser belægningsprocenter for de syv døgnafsnit i Vordingborg, herunder Psykiatrisk Akutmodtagelse, fra januar til og med september Ombudsmanden påpegede under inspektionen, at der på flere af afsnittene er belægningsprocenter på langt over 100 procent i nogle tilfælde endda i flere måneder i træk. Ledelsen oplyste, at det fremsendte materiale ikke afspejler virkeligheden, idet der sjældent er overbelægning på afdelingen, og at de høje belægningsprocenter angiveligt skyldes, at tallene gøres op på en uhensigtsmæssig måde. Det blev under den afsluttende samtale med ledelsen aftalt, at Psykiatrien Syd efter inspektionen ville følge op på spørgsmålet over for ombudsmanden. Ved brev af 2. november 2012 har Psykiatrien Syd oplyst følgende: I det materiale, som blev fremsendt inden inspektionen, var der angivet nogle høje belægningsprocenter, som ikke afspejler virkeligheden. Psykiatrien Syd har ikke, som materialet indikerer, haft belægningsprocenter på Når materialet alligevel for nogle måneder viser så høje belægningsprocenter, skyldes det systemmæssige beregningsfejl i forbindelse med interne flytninger. En patient kan have en eller flere interne flytninger fra afsnit S1 til afsnit S2 osv. for til sidst at havne på Sn. Beregningssystemet er p.t. opbygget således, at samtlige sengedage vises for det afsnit, som patienten er indlagt på til sidst i sit forløb også sengedage, som den pågældende patient har haft på alle andre afsnit. De reelle udsving i belægningsprocenterne mellem afsnittene og mellem månederne er således ikke nær så store, som materialet indikerer. Psykiatrien Syd er p.t. i dialog med Psykiatrien Region Sjælland m.h.p. korrektion af denne uhensigtsmæssighed i beregningssystemet. Jeg har noteret mig, at der arbejdes på at få korrigeret den omtalte uhensigtsmæssighed i beregningssystemet Medicinhåndtering Under rundgangen besigtigede ombudsmanden medicinrummet på afsnit S1. Rummet holdes altid aflåst og fremstod ordentligt og ryddeligt. Der findes medicinrum på samtlige døgnafsnit på afdelingen.

10 10/29 Spørgsmålet om afdelingens håndtering af medicin blev drøftet under inspektionen. Ombudsmanden spurgte således til opbevaring og bortskaffelse af restmedicin, og ledelsen oplyste, at afdelingen har en aftale med et apotek om aflevering af restmedicin. Indtil sådan medicin kan afleveres til apoteket, opbevares det i en beholder i medicinrummet på hvert enkelt afsnit. Folketingets Ombudsmand har i forbindelse med tidligere inspektioner udtalt, at bl.a. psykiatriske afdelinger ud fra kontrolmæssige hensyn bør modtage en kvittering ved aflevering af restmedicin til apoteket. Ombudsmanden har foreslået, at det eventuelt kan foregå på den måde, at apoteket kvitterer for modtagelsen på en liste, som afdelingen har udfærdiget over den mængde restmedicin, der afleveres. Baggrunden for anbefalingen er, at en sådan kvittering kan være hensigtsmæssig for at undgå eventuel tvivl om, hvad der sker med en afdelings restmedicin og heraf følgende uberettigede mistanker mod det personale på afdelingen, der håndterer og afleverer restmedicinen Forplejning Kosten på afdelingen kommer fra centralkøkkenet på Nykøbing Falster Sygehus. Det er den samme kost, som tilbydes de somatiske patienter. Ledelsen gav under inspektionen udtryk for, at der har været en del klager over maden, særligt over, at der ikke er mad nok til de enkelte måltider. Det betyder, at nogle patienter køber fastfood til at supplere med. Jeg går ud fra, at afdelingen overvejer mulige løsninger på problemet, herunder kontakt til Region Sjælland herom Anmeldelser af vold og trusler om vold mv. mod personalet. Ledelsen oplyste under den afsluttende samtale, at vold og trusler om vold mv. mod personalet som udgangspunkt anmeldes til politiet. Det er imidlertid sjældent, at disse anmeldelser fører til noget, og ledelsen oplyste, at man fra afdelingens side oplever en vis modvilje fra politiet i forhold til at rejse sager på baggrund af anmeldelser fra afdelingen. Dette skaber frustration hos personalet, ligesom det påvirker forholdene på afdelingen, at patienterne ikke oplever, at deres handlinger har konsekvenser.

11 11/29 Jeg opfordrer afdelingen til at kontakte Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi med henblik på en mere generel drøftelse af problemstillingen Anvendelse af tvang, herunder fiksering Tvang defineres i psykiatriloven som anvendelse af foranstaltninger for hvilke der ikke foreligger et informeret samtykke (psykiatrilovens 1, stk. 2). Der er en række grundlæggende betingelser, som skal være opfyldt, før tvang kan anvendes. Tvang må ikke benyttes, før der er gjort, hvad der er muligt for at opnå patientens frivillige medvirken. Anvendelsen af tvang skal stå i et rimeligt forhold til det, som man søger at opnå, og hvis mindre indgribende foranstaltninger er tilstrækkelige, skal disse anvendes. Tvang skal endvidere udøves så skånsomt som muligt og med størst mulig hensyntagen til patienten, og tvang må ikke anvendes i videre omfang, end hvad der er nødvendigt for at opnå det tilsigtede formål. Disse grundlæggende betingelser fremgår af psykiatrilovens 4, som indebærer en lovfæstelse af proportionalitetsprincippet, også kaldet mindste middels princip. Psykiatrilovens kapitel 3, 4 og 5 indeholder bestemmelser om de forskellige former for tvangsforanstaltninger tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse, tvangsbehandling, tvangsfiksering, anvendelse af fysisk magt, beskyttelsesfiksering, personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse, personlig skærmning, aflåsning af døre i afdelingen, personlig hygiejne under anvendelse af tvang og aflåsning af patientstuer i Sikringsafdelingen under Retspsykiatrisk afdeling, Region Sjælland. Betingelserne for at anvende de nævnte tvangsforanstaltninger fremgår af psykiatrilovens enkelte bestemmelser. Anvendelsen af tvang på de enkelte psykiatriske centre/afdelinger i hele landet fremgår af Sundhedsstyrelsens opgørelser over anvendelse af tvang i psykiatrien frem til Herefter indeholder Sundhedsstyrelsens opgørelser kun statistik over anvendelsen af tvang på landsplan (med undtagelse af Sikringsafdelingen). Opgørelserne over anvendelse af tvang i psykiatrien findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. I forbindelse med inspektionen bad ombudsmanden om at få tilsendt oplysninger om anvendelsen af tvang i Psykiatrien Syd i Vordingborg. Jeg har fra afdelingen modtaget regionens retningslinjer om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien (dateret 11. april 2012). Jeg modtog under inspektionen tillige en oversigt over anvendelse af tvang på afsnit S7 i perioden fra den 15. november 2011 til den 23. oktober Jeg har ikke modtaget andre statistiske oplysninger fra afdelingen. Jeg er dog bekendt med en opgørelse over anvendelse af tvang i psykiatrien for , som er udar-

12 12/29 bejdet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse den 28. januar Oversigten viser bl.a. antal tilfælde af forskellige tvangsindgreb for de enkelte år og er opgjort på regionsniveau. Jeg har ikke fundet grundlag for at indhente statistiske oplysninger om anvendelsen af tvang på de øvrige afsnit, som ombudsmanden besigtigede under inspektionen af Psykiatrien Syd i Vordingborg. Inden en tvangsforanstaltning iværksættes, skal patienten som udgangspunkt underrettes mundtligt og skriftligt om den påtænkte tvang, dens nærmere indhold, baggrund og formål. Ved tvangsfiksering, anvendelse af fysisk magt og aflåsning af patientstue kan underretningen dog i særligt hastende tilfælde undlades, men så skal patienten efterfølgende have en begrundelse for indgrebet (psykiatrilovens 31). Patienten skal endvidere ved enhver anvendelse af tvang vejledes om adgangen til at påklage tvangsindgrebet (psykiatrilovens 32, stk. 1). Efter ophør af enhver tvangsforanstaltning skal patienten tilbydes en eller flere samtaler (psykiatrilovens 4, stk. 5). Blandt det materiale, som jeg modtog før inspektionen, var som nævnt regionens retningslinjer om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien, hvoraf det ovennævnte fremgår. Ifølge retningslinjerne afholdes en eller flere eftersamtaler med en kvalificeret sundhedsperson på den afdeling, hvor tvangsforanstaltningen har fundet sted, snarest efter tvangens ophør og senest i forbindelse med udskrivningssamtalen. Samtalen afholdes efter et særligt udarbejdet skema. Jeg går ud fra, at den mundtlige underretning af patienterne finder sted i forbindelse med udlevering af det skriftlige informationsmateriale, og at den skriftlige underretning indeholder klagevejledning. 6. Gennemgang af tilførsler til tvangsprotokollen Som nævnt i indledningen bad ombudsmanden under inspektionen om at modtage udskrift/kopi af de tilførsler til tvangsprotokollen, der var foretaget på afdelingen i perioden fra den 1. januar 2012 til den 3. oktober 2012 (tidspunktet for varsling af inspektionen), jf. bekendtgørelse nr af 2. december 2010 om tvangsprotokoller og optegnelser samt registrering og indberetning af tvang samt udskrivningsaftaler og koordinationsplaner på psykiatriske afdelinger.

13 13/29 Ombudsmanden bad om hvis antallet af tilfælde oversteg 10 inden for hver kategori at modtage udskrift/kopi af de seneste 10 tilførsler. Med hensyn til tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse bad ombudsmanden om kun at modtage 10 skemaer i alt. Reglerne om de enkelte tvangsforanstaltninger fremgår af bekendtgørelse nr af 2. december 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger. De to bekendtgørelser, der begge trådte i kraft den 8. december 2010, har afløst bekendtgørelse nr. nr af 14. december 2006 om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller mv. på psykiatriske afdelinger. I det følgende vil bekendtgørelse nr blive omtalt som tvangsbekendtgørelsen og bekendtgørelse nr som tvangsprotokolbekendtgørelsen. Efter tvangsprotokolbekendtgørelsens 21, stk. 1 og 2, skal overlægen på afdelingen løbende foretage elektronisk indberetning til Sundhedsstyrelsen og til den ansvarlige sygehusmyndighed af bl.a. de i 2-14 omhandlede foranstaltninger. Bekendtgørelsens 2-14 indeholder bestemmelser om, hvilke oplysninger der skal ske tilførsel af i afdelingens tvangsprotokol. Indberetningen efter 21, stk. 1, skal indeholde de i 2-14 krævede oplysninger, jf. bekendtgørelsens 22, stk. 1, 1. pkt. Indberetningen til Sundhedsstyrelsen skal dog ikke indeholde oplysninger om den ordinerende læges navn eller navne på det implicerede personale. Indberetningen til den ansvarlige sygehusmyndighed skal heller ikke indeholde oplysninger om hverken patientens navn og cpr.nr. eller den ordinerende læges og det implicerede personales navne. I tilknytning til tvangsprotokolbekendtgørelsen har Sundhedsministeriet udarbejdet en vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller, vejledning nr af 20. december 2011 om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien, herunder registrering af foranstaltninger over for mindreårige) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner. Det fremgår af denne vejledning, at de psykiatriske afdelinger efter retningslinjerne i vejledningen løbende skal foretage elektronisk indberetning til Sundhedsstyrelsen, der har udarbejdet et elektronisk indberetningsprogram til brug for denne indberetning (SEI).

14 14/29 Det er således obligatorisk og har været det siden den 1. januar 2005 at indberette data om anvendelse af tvang i psykiatrien elektronisk. Indberetningen foretages ikke længere via Sundhedsstyrelsens hjemmeside, men vis Statens Serum Institut ( Det elektroniske indtastningsprogram indeholder elektroniske skemaer til registrering af bl.a. frihedsberøvelse, tvangsbehandling, tvangsfiksering og anvendelse af remme, anvendelse af fysisk magt og indgivelse af beroligende medicin, aflåsning af døre i afdelingen og personlig skærmning, der uafbrudt varer mere end 24 timer. Ifølge vejledningen er der i systemet adgang til, at den pågældende afdeling kan læse alle indtastede oplysninger. Disse oplysninger kan printes ud. Det fremgår, at der skal være et eksemplar af hvert skema både i afdelingens tvangsprotokol og i patientens journal. Tvangsprotokollen kan foreligge elektronisk, da indberetningsprogrammets oversigter kan udgøre afdelingens tvangsprotokol. I en elektronisk patientjournal skal der være et notat om, at oplysningerne er tilført den elektroniske tvangsprotokol i det elektroniske indberetningssystem og kan læses heri. Der foretages indberetning til Sundhedsstyrelsen af alle tvangsprotokollens oplysninger, men i den elektroniske udgave, der sendes til Sundhedsstyrelsen, er der ikke adgang til at læse oplysninger om navne eller initialer på personalet, jf. ovenfor. Efter vejledningen skal der foretages indberetning til Sundhedsstyrelsen senest 10 dage efter iværksættelse af en tvangsforanstaltning. Så længe tvangsforanstaltningen stadig pågår, indberettes tilføjelser til tvangsprotokollen løbende. Ved ophør af tvangsforanstaltningen foretages indberetning snarest herefter. Herudover skal afdelingerne kvartalsvis foretage en kvalitetskontrol af indberetningerne for at sikre, at alle iværksatte og afsluttede tvangsforanstaltninger er indberettet. Der skal foretages indberetning til sygehusmyndigheden kvartalsvis eller eventuelt oftere, hvis der foreligger lokale aftaler. Sygehusmyndigheden har hverken adgang til at læse patientens data eller navne eller initialer på personalet, jf. også ovenfor. Hvis indberetningen sendes til sygehusmyndigheden i papirform, skal afdelingen være opmærksom på, at denne udgave skal være anonymiseret. Det fremgår endvidere af vejledningen, at det alene er de oplysninger, der er nævnt i tvangsbekendtgørelsen, der skal tilføres tvangsprotokollerne, mens andre relevante oplysninger for patientbehandlingen skal fremgå af patientjournalen.

15 15/29 Alle de skemaer, som ombudsmanden har modtaget fra Psykiatrien Syd, er udskrifter af de elektroniske skemaer, der er foretaget i tilslutning til de enkelte indgreb. Materialet vedrører tvangsforanstaltninger i perioden fra den 1. januar 2012 til den 24. oktober Materialet består af 10 skemaer om tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse (skema 1), 10 skemaer om tvangsbehandling (skema 2), 16 skemaer om tvangsfiksering (skema 3) og 19 skemaer om fysisk magtanvendelse i form af fastholdelse (skema 3). Herudover er der to skemaer vedrørende personlig skærmning over 24 timer (skema 3) og seks skemaer vedrørende aflåsning af dør (skema 3). Materialet bliver gennemgået under pkt nedenfor. Jeg har ingen mulighed for at vurdere, om anvendelsen af tvangsforanstaltninger i de enkelte tilfælde har været berettiget. Ved min gennemgang af materialet har jeg derfor koncentreret mig om, hvorvidt proceduren i forhold til reglerne om udfyldelse af tvangsprotokoller og indberetning er blevet fulgt. Det modtagne materiale giver mig anledning til nedenstående bemærkninger: 6.1. Tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse Ved frihedsberøvelse benyttes Tvangsprotokol skema 1. Skemaet anvendes både ved tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse, og det skal derfor angives, om frihedsberøvelsen er begyndt som tvangsindlæggelse eller tvangstilbageholdelse. Det fremgår af brugervejledningen (version 11, april 2011) til Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem om indberetning af anvendelse af tvang i psykiatrien (herefter kaldet brugervejledningen), at det i det elektroniske skema kun er muligt at vælge én type frihedsberøvelse til angivelse af, hvordan frihedsberøvelsen er begyndt enten tvangsindlæggelse eller tvangstilbageholdelse. I anmodningen om kopi af tilførsler til tvangsprotokollen vedrørende tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse bad ombudsmanden om at modtage i alt 10 skemaer. De 10 skemaer omfatter 10 forskellige patienter og vedrører frihedsberøvelser iværksat i perioden fra den 6. august 2012 til den 30. september I den ene halvdel af tilfældene er frihedsberøvelsen begyndt som tvangsindlæggelse, og i den anden halvdel som tvangstilbageholdelse. Efter Sundhedsstyrelsens vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller mv. skal begrundelsen for frihedsberøvelsen, jf. psykiatrilovens 5, anføres (behandlings- eller

16 16/29 farlighedsindikation). Kravet om angivelse af begrundelsen for frihedsberøvelsen følger allerede af 2, nr. 3, i tvangsprotokolbekendtgørelsen. Ifølge brugervejledningen kan der i det elektroniske skema kun vælges én type begrundelse enten helbred eller farlighed. Der er i alle skemaer angivet en begrundelse (i henhold til lovens 5). Begrundelsen er i seks tilfælde helbredsmæssige grunde og i fire tilfælde farlighed. Det er overlægen, der har kompetencen til at træffe beslutning om tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse, jf. henholdsvis 9, stk. 2, og 10, stk. 1, i psykiatriloven. Af psykiatrilovens 4 a fremgår det, at afgørelsen i overlægens fravær kan træffes af en anden læge på den psykiatriske afdeling, og at overlægen i sådanne tilfælde snarest skal tage stilling til beslutningen. Det forhold, at det i psykiatriloven udtrykkeligt er bestemt, at det er overlægen, der har kompetencen i disse tilfælde, betyder, at der er et forbud mod at delegere kompetencen til en anden. Af Sundhedsstyrelsens vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller mv. fremgår det, at datoen for overlægens stillingtagen skal fremgå af protokollen. I alle skemaer er der angivet en dato for overlægens stillingtagen. Reglerne om udfyldelse af tvangsprotokoller indeholder ikke bestemmelser om, hvor lang tid der må gå, før overlægens stillingtagen skal anføres i protokollen, men overlægen skal, som det fremgår, snarest tage stilling til frihedsberøvelsen. De kontrolhensyn, der ligger bag reglerne om attestation, tilsiger imidlertid efter min opfattelse, at attestationen skal ske snarest muligt. Det påhviler til stadighed overlægen at påse, at bl.a. frihedsberøvelse ikke anvendes i videre omfang end nødvendigt, jf. psykiatrilovens 21, stk. 1. Resultatet af denne efterprøvelse skal tilføres tvangsprotokollen henholdsvis 3, 10, 20 og 30 dage efter, at frihedsberøvelsen blev iværksat, og herefter mindst hver fjerde uge, så længe frihedsberøvelsen opretholdes, jf. lovens 21, stk. 2, 1. og 2. punktum, og tvangsprotokolbekendtgørelsens 2, nr. 4. Efterprøvelsen udregnes ifølge vejledningen fra den dag, hvor den første frihedsberøvelse blev iværksat (dag 0). Datoerne for efterprøvelse ændres således ikke, når en tvangsindlagt patient senere tvangstilbageholdes. Datoerne for efterprøvelser og dato for overlægens stillingtagen i denne forbindelse anføres i rubrikkerne under overskriften Efterprøvelse af frihedsberøvelse.

17 17/29 Om betydningen af, at der sker notering af de obligatoriske efterprøvelser på de tidspunkter, loven angiver, henviser jeg til orientering til dommen i Ugeskrift for Retsvæsen V, hvor en tvangstilbageholdelse blev kendt ulovlig uanset at de materielle betingelser havde været opfyldt i hele perioden da der hverken i journalen eller i tvangsprotokollen var gjort notat om den foretagne efterprøvelse. I syv af de ti skemaer, som jeg har gennemgået, har overlægen taget stilling til frihedsberøvelsen samme dag som iværksættelsen, i ét tilfælde dagen efter iværksættelsen og i de sidste to tilfælde henholdsvis tre og fire dage efter iværksættelsen. I det sidstnævnte tilfælde (tvangsindlæggelse iværksat den 15. september 2012) er det angivet i skemaet, at overlægen har taget stilling til frihedsberøvelsen den 19. september 2012, hvorimod overlægens efterprøvelse er sket den 18. september Jeg går vedrørende det ovennævnte tilfælde ud fra, at der er tale om en tastefejl i skemaet, således at overlægens stillingtagen og efterprøvelse er sket samtidig - nemlig den 18. september Jeg bemærker i den forbindelse, at en reel efterprøvelse af en frihedsberøvelse efter min opfattelse kræver, at der inden denne efterprøvelse er taget endeligt stilling til iværksættelsen af frihedsberøvelsen. Jeg går på baggrund af de gennemgåede skemaer imidlertid ud fra, at det kun undtagelsesvist forekommer, at overlægen tager stilling til frihedsberøvelsen senere end dagen efter iværksættelsen, og jeg foretager mig derfor ikke noget. I fem af de 10 tilfælde har frihedsberøvelsen varet i mere end tre dage, og i alle tilfælde er den obligatoriske efterprøvelse ifølge de angivne datoer sket på de tidspunkter, som loven foreskriver. De obligatoriske efterprøvelser skal som nævnt foretages af overlægen, jf. lovens 21, stk. 2, eller i dennes fravær af en anden læge. Overlægen skal herefter snarest tage stilling til efterprøvelsen, jf. lovens 4 a. Der er rubrikker i tvangsprotokollen (skemaet) til angivelse af såvel datoen for efterprøvelse som datoen for overlægens stillingtagen til efterprøvelsen. De gange, hvor der er sket efterprøvelse, er datoen for overlægens attestation den samme dag som efterprøvelsen.

18 18/29 I alle 10 skemaer er datoen for ophør af frihedsberøvelsen angivet Tvangsbehandling Ved tvangsbehandling benyttes Tvangsprotokol skema 2 Ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning af 20. december 2011 om udfyldelse af tvangsprotokoller mv. skal de enkelte former for tvangsbehandling registreres på hver sit skema, hvis flere behandlingsformer anvendes. Det fremgår af brugervejledningen, at det i det elektroniske skema kun er muligt at vælge én type behandling enten medicinering, ECT, ernæring eller behandling af legemlig lidelse. Ombudsmanden har som tidligere nævnt modtaget 10 skemaer om tvangsbehandling fra Psykiatrien Syd i Vordingborg. De 10 skemaer omfatter 10 forskellige patienter og vedrører tvangsbehandlinger, der er besluttet iværksat i perioden fra den 2. marts 2012 til den 21. september Fem af de modtagne skemaer vedrører ECTbehandling, mens tre skemaer vedrører tvangsmedicinering, og to skemaer vedrører tvangsbehandling af legemlig lidelse. Tvangsbehandling må kun anvendes over for personer, der er indlagt, og som opfylder betingelserne for tvangstilbageholdelse, jf. psykiatrilovens 12, stk. 1, og tvangsbekendtgørelsens 1, stk. 1. Det fremgår af 12, stk. 4, i psykiatriloven, at afgørelse om tvangsbehandling træffes af overlægen, der samtidig træffer bestemmelse om, i hvilket omfang der om fornødent kan anvendes magt til behandlingens gennemførelse. Beslutning om tvangsbehandling kan i overlægens fravær træffes af en anden læge. I sådanne tilfælde skal overlægen efterfølgende snarest tage stilling til beslutningen, jf. lovens 4 a. Ifølge tvangsprotokolbekendtgørelsens 4, nr. 4, skal der i tvangsprotokollen ske tilførsel af navnet på den ordinerende overlæge. Efter Sundhedsstyrelsens vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller mv. skal datoen for beslutningen om iværksættelse af behandlingen og datoen for overlægens stillingtagen også anføres. I tilfælde af tvangsbehandling af legemlig lidelse skal desuden datoen for den somatiske overlæges stillingtagen anføres.

19 19/29 I de skemaer, som ombudsmanden har modtaget, er datoen for beslutningen om iværksættelse af behandlingen og datoen for overlægens stillingtagen angivet i alle tilfælde. I otte tilfælde har overlægen taget stilling samme dag, i ét tilfælde dagen efter og i et andet tilfælde tre dage efter beslutningen om iværksættelse af behandlingen. Navnet på den ordinerende læge er anført i alle skemaer, og i de to skemaer om tvangsbehandling af legemlig lidelse er navnet på den ordinerende somatiske læge også anført. Ligesom ovenfor under pkt. 6.1 går jeg ud fra, at det kun undtagelsesvist forekommer, at overlægen tager stilling til tvangsbehandlingen senere end dagen efter beslutningen om iværksættelse af behandlingen, og jeg foretager mig derfor ikke noget. Ifølge tvangsprotokolbekendtgørelsens 4, nr. 3, skal der i tvangsprotokollen ske tilførsel af begrundelsen for tvangsbehandlingen. Ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller mv. markeres den konkrete begrundelse for iværksættelse af den pågældende tvangsbehandling i rubrikken Begrundelse. Der henvises i den pågældende rubrik i skemaet til psykiatrilovens 12 og 13. Ifølge brugervejledningen kan der i det elektroniske skema kun vælges én type begrundelse enten udsigt til væsentlig forringelse af helbredet, eller nærliggende eller væsentlig fare for patienten eller andre, eller aktuel eller potentiel livstruende tilstand. I de fem skemaer om ECT-behandling er begrundelsen for beslutningen om tvangsbehandling angivet som aktuel eller potentiel livstruende tilstand. I fire skemaer, herunder et af skemaerne om tvangsbehandling af legemlig lidelse, er begrundelsen angivet som udsigt til væsentlig forringelse af helbredet, mens begrundelsen i det sidste skema er nærliggende eller væsentlig fare for patienten eller andre. I rubrikken Art og omfang (tvangsbekendtgørelsens 37, nr. 2) skal ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning angives indholdet af tvangsbehandlingen, herunder præparatnavn, startdosis, administrationsmåde og eventuel bivirkningsmedicin, mens den nærmere beskrivelse af behandlingsforløbet, herunder dosisændringer, skal fremgå af journalen. I alle skemaer er rubrikken Art og omfang udfyldt. I skemaet om tvangsmedicinering påbegyndt den 21. september 2012 er der dog alene anført Ifølge OPUS, og der er således ikke angivet præparatnavn og startdosis mv. i skemaet.

20 20/29 I det ovennævnte skema om tvangsmedicinering burde der som minimum have været angivet præparatnavn og startdosis. Jeg går imidlertid ud fra, at der er tale om et enkeltstående tilfælde, hvorfor jeg ikke foretager mig noget. I rubrikken Tilladt magtanvendelse skal det ifølge vejledningen angives, i hvilket omfang der om fornødent kan anvendes magt til behandlingens gennemførelse. I alle 10 modtagne skemaer er rubrikken om tilladt magtanvendelse udfyldt i det ene skema er rubrikken dog alene udfyldt med et kryds. I seks tilfælde er den tilladte magtanvendelse angivet som fastholdelse (og i et af disse tilfælde tillige bedøvelse), mens der i de resterende tre tilfælde som alle vedrører ECT-behandling er givet tilladelse til fiksering. Det skema, hvor rubrikken alene er udfyldt med et kryds, kan enten forstås sådan, at der i dette tilfælde som omhandler tvangsmedicinering ikke er givet tilladelse til magtanvendelse, eller som en tilladelse til magtanvendelse uden angivelse af, hvilken form for magt der er tale om. En sådan usikkerhed er efter min opfattelse uheldig. Jeg går imidlertid ud fra, at der er tale om et enkeltstående tilfælde og foretager mig derfor ikke noget. Ved hver enkelt tvangsbehandling skal navnet på den tilstedeværende læge og dato anføres i protokollen. I alle de skemaer, som ombudsmanden har modtaget, på nær ét, er navnet eller initialerne på den tilstedeværende læge angivet alle de gange, hvor tvangsbehandling er foretaget. I skemaet om tvangsmedicinering påbegyndt den 24. april 2012 er der anført 85 datoer for behandling, og ud for den første af to behandlinger den 14. maj 2012 er der alene skrevet ét bogstav. Ud for alle de øvrige datoer står der navn eller initialer på den tilstedeværende læge. Jeg går ud fra, at der er sket en fejl i forbindelse med indtastningen og foretager mig derfor ikke noget. Endelig skal datoen for beslutning om ophør af tvangsbehandlingen angives, og en sådan fremgår af alle de skemaer, som ombudsmanden har modtaget.

21 21/ Tvangsfiksering og anvendelse af fysisk magt mv. Ved tvangsfiksering, anvendelse af fysisk magt, personlig skærmning og aflåsning af døre i afdelingen benyttes Tvangsprotokol skema 3. Ifølge brugervejledningen kan der i det elektroniske skema kun vælges én type tvangsforanstaltning enten bælte, remme, handsker, fastholdelse, beroligende medicin, personlig skærmning over 24 timer eller døraflåsning. Efter registrering af en tvangsforanstaltning kan der tilføjes nye indberetninger om fiksering og fysisk magtanvendelse mv. inden for samme indlæggelsesperiode. Som tidligere nævnt har ombudsmanden modtaget 16 skemaer om tvangsfiksering og 19 skemaer om fysisk magtanvendelse i form af fastholdelse. Herudover er der to skemaer vedrørende personlig skærmning over 24 timer og seks skemaer vedrørende aflåsning af dør. De modtagne skemaer vedrører foranstaltninger iværksat fra den 5. januar 2012 til den 24. oktober 2012 og omfatter 17 forskellige patienter. Idet ombudsmanden under inspektionen bad om skemaer for de seneste 10 tilførsler inden for hver kategori i perioden fra den 1. januar 2012 til den 3. oktober 2012 (varslingstidspunktet), har jeg inden for de kategorier, hvor der er modtaget mere end 10 skemaer, alene gennemgået de seneste 10 inden for den nævnte periode. Det bemærkes i øvrigt, at jeg også har modtaget skemaer om anvendelse af beroligende medicin i medfør af psykiatrilovens 17, stk. 2 (skema 3), selv om jeg ikke har bedt om sådanne. Jeg har ikke gennemgået de indsendte skemaer. De 10 skemaer om tvangsfiksering, som jeg har gennemgået, vedrører foranstaltninger iværksat fra den 1. september 2012 til den 21. september 2012 og omfatter fem forskellige patienter. Skemaerne om tvangsfiksering vedrører seks tilfælde af anvendelse af bælte og fire tilfælde af anvendelse af bælte i kombination med remme. De 10 skemaer om fysisk magtanvendelse i form af fastholdelse, som jeg har gennemgået, vedrører foranstaltninger iværksat fra den 4. til den 29. september 2012 og omfatter to forskellige patienter. De resterende otte skemaer om henholdsvis personlig skærmning over 24 timer og aflåsning af døre i afdelingen vedrører foranstaltninger iværksat fra den 5. januar 2012 til den 21. september 2012 og omfatter otte forskellige patienter.

22 22/29 Af psykiatrilovens 14, stk. 1, fremgår det, at der som midler til tvangsfiksering kun må anvendes bælte, hånd- og fodremme samt handsker. Af stk. 2 fremgår det videre, at tvangsfiksering kun må anvendes i det omfang, det er nødvendigt for at afværge, at en patient: 1) udsætter sig selv eller andre for nærliggende fare for at lide skade på legeme eller helbred, 2) forfølger eller på anden lignende måde groft forulemper medpatienter eller 3) øver hærværk af ikke ubetydeligt omfang. Under de samme betingelser kan en indlagt person fastholdes og om fornødent med magt føres til et andet opholdssted på sygehuset, jf. psykiatrilovens 17, stk. 1, 1. pkt. Uanset at betingelserne for anvendelse af fysisk magt ikke er til stede, kan der over for personer, der er frihedsberøvede, jf. lovens kap. 3, anvendes den magt, der er nødvendig for at sikre deres fortsatte tilstedeværelse på afdelingen. Dette følger af psykiatrilovens 17, stk. 1, 2. pkt., og tvangsbekendtgørelsens 25. Er det af afgørende betydning for bedring af en meget urolig patients tilstand, kan lægen bestemme, at patienten skal have et beroligende middel, om fornødent med magt, jf. lovens 17, stk. 2. Det fremgår af psykiatrilovens 18 d, stk. 2, at personlig skærmning, som patienten ikke samtykker til, kun må benyttes i det omfang, det er nødvendigt for at afværge, at en patient: 1) begår selvmord eller på anden vis udsætter sit eller andres helbred for betydelig skade eller 2) forfølger eller på anden lignende måde groft forulemper medpatienter eller andre. Det fremgår endvidere af psykiatrilovens 18 f, stk. 1, at der kan foretages aflåsning af døre i afdelingen dog ikke af døre til patientstuer over for: 1) patienter, der er frihedsberøvede efter kapitel 3, og 2) patienter, for hvem der er risiko for, at de utilsigtet udsætter sig selv for væsentlig fare.

23 23/29 Efter tvangsprotokolbekendtgørelsens 6, nr. 2 og 3, og 7, nr. 2 og 3, skal der ved tvangsfiksering og fysisk magtanvendelse ske tilførsel i tvangsprotokollen af begrundelsen for indgrebet. Ved personlig skærmning, der varer mere end 24 timer, og ved døraflåsning skal begrundelsen for foranstaltningen også anføres, jf. tvangsprotokolbekendtgørelsens 13, nr. 2, og 14, nr. 2. Skemaet indeholder en særlig rubrik til dette formål. Ifølge brugervejledningen kan der i det elektroniske skema kun vælges én type begrundelse (farlighed, forulempelse, hærværk, frivillig bæltefiksering, urolig tilstand, afværge selvmord eller skade på eget eller andres helbred, afværge at patienten forfølger eller groft forulemper andre, sikre den frihedsberøvede patients fortsatte tilstedeværelse på afdelingen, forhindre at patienten utilsigtet udsætter sig selv for fare eller at patienten selv anmoder om døraflåsning). Der er tale om en indirekte henvisning i stikordsform til bestemmelserne i psykiatrilovens 14, 17, 18 d og 18 f. Ved hver form for fiksering eller fysisk magtanvendelse åbnes der kun felter med de begrundelser, der er tilladte for den pågældende tvangsform. I de i alt 20 skemaer om henholdsvis tvangsfiksering og fysisk magtanvendelse, som jeg har gennemgået, er begrundelsen for anvendelse af tvang i alle tilfælde angivet som farlighed, jf. ovenfor om psykiatrilovens 14, stk. 2, nr. 1. Samme begrundelse er angivet for anvendelse af remme i de fire tilfælde, hvor tvangsfikseringen omfatter såvel brug af bælte som af remme. I de to skemaer, som jeg har modtaget om personlig skærmning over 24 timer, er begrundelsen for skærmingen i begge tilfælde angivet som afværge selvmord eller skade på eget eller andres helbred, jf. psykiatrilovens 18 d, stk. 2, nr. 1. I alle seks skemaer om aflåsning af døre i afdelingen er aflåsningen sket for at sikre den frihedsberøvede patients tilstedeværelse på afdelingen, jf. psykiatrilovens 18 f, stk. 1, nr. 2. Tidspunktet for iværksættelse af fiksering, fysisk magtanvendelse, personlig skærmning over 24 timer og døraflåsning skal angives med dato og klokkeslæt, jf. tvangsbekendtgørelsens 6, nr. 4, 7, nr. 4, 13, nr. 3, og 14, nr. 3. Efter Sundhedsstyrelsens vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller mv. gælder det i øvrigt også ved anvendelse af beroligende medicin.

24 24/29 I de skemaer om tvangsfiksering og fysisk magtanvendelse, som jeg har gennemgået, er iværksættelsestidspunktet angivet ved dato og klokkeslæt i alle tilfælde. Det samme gør sig gældende for så vidt angår de gennemgåede skemaer om personlig skærmning over 24 timer og aflåsning af døre i afdelingen. Ifølge lovens 15, stk. 1, skal tvangsfiksering besluttes af en læge, efter at denne har tilset patienten. Beslutning om, at der i forbindelse med tvangsfiksering foruden bælte skal anvendes hånd- eller fodremme, skal dog træffes af overlægen, jf. stk. 2. Bestemmelsen er ikke til hinder for, at en beslutning i overlægens fravær træffes af en anden læge. I sådanne tilfælde skal overlægen efterfølgende snarest tage stilling til beslutningen, jf. lovens 4 a og tvangsbekendtgørelsens 19, stk. 5. Der blev, som allerede nævnt, truffet i alt fire beslutninger om anvendelse af remme i kombination med bælte. Datoen for overlægens stillingtagen er udfyldt. Overlægen tog i alle fire tilfælde stilling samme dag, som beslutningen om anvendelse af remme blev truffet. Reglerne om udfyldelse af tvangsprotokoller indeholder ikke bestemmelser om, hvor lang tid der må gå, før overlægens stillingtagen skal anføres i protokollen, men overlægen skal, som det fremgår, snarest tage stilling til beslutningen. De kontrolhensyn, der ligger bag reglerne om attestation, tilsiger imidlertid efter min opfattelse som også nævnt ovenfor at attestationen skal ske snarest muligt. Jeg har noteret mig, at overlægen i alle fire tilfælde tog stilling samme dag, som beslutning om anvendelse af remme blev truffet. Efter tvangsprotokolbekendtgørelsens 6, nr. 5 og 6, skal der i tvangsprotokollen ved tvangsfiksering ske tilførsel af navnet på den ordinerende læge og navnene på det implicerede personale. Tilsvarende gælder ved anvendelse af fysisk magt, jf. tvangsprotokolbekendtgørelsens 7, nr. 5 og 6. For så vidt angår personlig skærmning over 24 timer og aflåsning af døre i afdelingen skal der i tvangsprotokollen ske tilførsel af navnet på den ordinerende læge, jf. tvangsprotokolbekendtgørelsens 13, nr. 4, og 14, nr. 4. I samtlige 28 skemaer er navnet på den ordinerende læge angivet, ligesom navne/ initialer på det implicerede personale er angivet i alle 20 skemaer om tvangsfiksering og fysisk magtanvendelse.

25 25/29 Det fremgår af psykiatrilovens 15, stk. 3, 2. punktum, at lægen i de tilfælde, hvor plejepersonalet har besluttet at fiksere en patient med bælte, straks skal tilkaldes og træffe afgørelse om anvendelsen af tvangsfiksering med bælte. Jeg går ud fra, at der altid tilkaldes læge straks, som angivet i psykiatrilovens 15, stk. 3, 2. pkt., og at lægen kommer til stede i løbet af meget kort tid. Jeg kan i den forbindelse oplyse, at ombudsmanden i opfølgningsrapporten i sagen om inspektion af Sikringsafdelingen den 24. januar 2008 har udtalt, at det således efter hans opfattelse følger af bestemmelsen i psykiatrilovens 15, stk. 3, 2. punkt, at den læge, der (straks) tilkaldes, umiddelbart efter tilkaldet skal begive sig til afsnittet, medmindre lægen ved tilkaldet er optaget af en anden situation med en anden patient, der må prioriteres højere. Tidspunktet for ophør af tvangsfikseringen, den fysiske magtanvendelse, den personlige skærmning over 24 timer og aflåsningen af døre i afdelingen skal angives med dato og klokkeslæt, jf. tvangsprotokolbekendtgørelsens 6, nr. 4, 7, nr. 4, 13, nr. 3, og 14, nr. 3, samt Sundhedsstyrelsens vejledning og brugervejledning. Der er i alle tilfælde angivet ophørstidspunkt med dato og klokkeslæt. Der er med den ændring af psykiatriloven, der trådte i kraft den 1. januar 2007, indsat bestemmelser om obligatorisk efterprøvelse af tvangsfikseringer. Der skal således foretages en fornyet lægelig vurdering af spørgsmålet om fortsat anvendelse af tvangsfiksering, så ofte som forholdene tilsiger det, dog mindst fire gange i døgnet jævnt fordelt, efter at beslutningen om anvendelse af tvangsfiksering er truffet, jf. psykiatrilovens 21, stk. 4, og tvangsbekendtgørelsens 22, stk. 1. Tidspunktet for den fornyede lægelige vurdering og navnet på den læge, der har foretaget vurderingen, skal angives i tvangsprotokollen, jf. tvangsprotokolbekendtgørelsens 6, nr. 7 og 8. Psykiatriloven indeholder endvidere bestemmelser om ekstern efterprøvelse af tvangsfikseringer, der udstrækkes i længere tid end 48 timer. I disse tilfælde skal en læge, der ikke er ansat på det pågældende psykiatriske afsnit, hvor indgrebet finder sted, som ikke har ansvaret for patientens behandling, og som ikke står i et underordnelsesforhold til den behandlende læge, således foretage en vurdering af spørgsmålet om fortsat anvendelse af tvangsfiksering, jf. psykiatrilovens 21, stk. 5, 1. pkt., og tvangsbekendtgørelsens 22, stk. 2. Ved uenighed mellem de to lægers vurdering af situationen er den behandlende læges vurdering afgørende, jf. psykiatrilovens 21, stk. 5, 3. pkt., og tvangsbekendtgørelsens 22, stk. 7. Tidspunktet for vurderingen

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2008 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2008 Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: psykiatri,

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 879 af 10/12/1998 Historisk Offentliggørelsesdato: 18 12 1998 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 534 af 27/06/2002 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 617 af 21/09/1989 Historisk Offentliggørelsesdato: 29 09 1989 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 879 af 10/12/1998 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 534 af 27/06/2002 Historisk Offentliggørelsesdato: 09 07 2002 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 194 af 23/03/2004 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling I medfør af 12, stk. 7, 13, stk. 3, 18, 28, i Inatsisartutlov nr. 24 af 3.

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovbekendtgørelse nr. 1111 af 1. november 2006 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt 1 OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013 Oversigt Tabel 1: Antal personer berørt af tvang sammenholdt med antal indlagte personer - opdelt på specialer... 2 Tabel 2: Antal personer

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø J.nr inspektion af Psykiatrisk Center Glostrup

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø J.nr inspektion af Psykiatrisk Center Glostrup Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 3 Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget

Læs mere

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 - med opgørelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner 2011 Oktober 2011 Sammenfatning Hermed offentliggøres opgørelser over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

2009 Hefti oktober Nr. 957.

2009 Hefti oktober Nr. 957. 637 Kunngerðablaðið B 2009 Hefti 18 ISSN 0907-905X 7. oktober 2009. Nr. 957. Bekendtgørelse for Færøerne om underretning og klagevejledning i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien I medfør

Læs mere

Den 16. oktober 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. august 2002 af Psykiatrisk Afdeling i Randers.

Den 16. oktober 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. august 2002 af Psykiatrisk Afdeling i Randers. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. oktober 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. august 2002 af Psykiatrisk Afdeling i Randers. I rapporten bad jeg afdelingen om nærmere underretning

Læs mere

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus.

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1111 af 01/11/2006 (Gældende) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Kapitel 1. Lovens område

Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Kapitel 1. Lovens område Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien Kapitel 1 Lovens område 1. Frihedsberøvelse og anvendelse af anden tvang i forbindelse med indlæggelse, ophold

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger

UDKAST. Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 71 alm. del Bilag 11 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger I medfør

Læs mere

2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 2. december 2010. Nr. 1729. Herved bekendtgøres lov om anvendelse af tvang i psykiatrien jf.

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011

Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 2. december 2010. Nr. 1729. Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om anvendelse af tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Side 1 af 23 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Vurdering og planlægning Regionale sygehusdokumenter Niveau: Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 24. januar 2006 af Psykiatrisk Afdeling Herning. I rapporten anmodede jeg afdelingsledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2014/1 LSV 137 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300459 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28.

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729

Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729 Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729 om anvendelse af tvang i psykiatrien(*) som ændret ved L 2013-06-12 nr. 647 og L 2015-05-04 nr. 579 Kap. 1. Lovens område mv(1) 1. Indlæggelse, ophold og behandling

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016 TVANG I PSYKIATRIEN Gældende fra 2016 Tvang i psykiatrien må kun udøves inden for psykiatrilovens rammer. I denne pjece kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg

Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Ombudsmandens endelige vurdering Jeg har nu gennemgået sagen i lyset af den udtalelse, som jeg den 15. maj 2013

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1729 af 02/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1007755 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1 Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 22 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om patientrådgivere I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes:

Læs mere

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-04-2015 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/2 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien. Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-09-2016 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/3 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien 1. Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

0. Administrative oplysninger om registeret

0. Administrative oplysninger om registeret Registerdeklaration Register over anvendelse af tvang i psykiatrien Opdateret januar 2015 0. Administrative oplysninger om registeret 0.1 Registernavn Dansk: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 30. august 2005 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. april 2005 af Psykiatrisk Afdeling P, Universitetsafdeling Odense. I rapporten anmodede jeg om udtalelser

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 30-07-2015 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/2 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1160 af 29/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1504297 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1160 af 29/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1504297 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital.

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ.

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Tvang i psykiatrien Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Spørgsmål Hvornår er man sindssyg? Hvornår er man sindssyg nok til at blive tvangsindlagt el./og behandlet? Hvem

Læs mere

I udtalelsen af 16. maj 2007 har centerledelsen anført følgende hertil:

I udtalelsen af 16. maj 2007 har centerledelsen anført følgende hertil: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. januar 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 16. marts 2006 af Psykiatrisk Børne- og Ungecenter i Næstved. I rapporten tilkendegav jeg at jeg fortsat

Læs mere

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet Anvendelse af tvang i psykiatrien i 1999 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Ny registrering af tvang i psykiatrien Register for anvendelse af tvang i psykiatrien Definition

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2

Indholdsfortegnelse. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.2.2. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2 Ad punkt 3.2.3. Poppelhus Afsnit 43...3 Ad punkt 5.7. Ad punkt 5.9. Besøg, visitation og

Læs mere

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse Tvangsindlæggelse Det er vigtigt at pointere, at filmen Tvangsindlæggelse tager udgangspunkt i én af de muligheder, der er for at blive/være indlagt med tvang. Der findes andre måder at blive/være indlagt

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009 Sag nr. 2 Emne: Anvendelse af tvang i psykiatrien 3 bilag Til: Underudvalget for psykiatri og social Koncern

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012 Afdeling: Planlægning Journal nr.: 11/31737 Dato: 26.september 212 Udarbejdet af: Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2 31 2 3 Notat: Anvendelse af tvang

Læs mere

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder.

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder. Center for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet 28. september 2016 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2001 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Ad pkt Patientmøder

Ad pkt Patientmøder Den 6. februar 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion af Psykiatrisk afdeling på Holstebro Centralsygehus den 14. januar 1999. Jeg har herefter modtaget et brev af 15. marts 2001 fra

Læs mere

Region Midtjylland. Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december Punkt nr.

Region Midtjylland. Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december Punkt nr. Region Midtjylland Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i 2007 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 22 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Den 6. juli 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. september 2000 af Viborg Amt Psykiatrisk Sygehus, Søndersøparken.

Den 6. juli 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. september 2000 af Viborg Amt Psykiatrisk Sygehus, Søndersøparken. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. juli 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. september 2000 af Viborg Amt Psykiatrisk Sygehus, Søndersøparken. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

UDKAST 03072015. (Til psykiatriske afdelinger)

UDKAST 03072015. (Til psykiatriske afdelinger) Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsnr.: 1502905 Dok. nr.: 1742700 Dato: 3. juli 2015 UDKAST 03072015 Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen

Læs mere

Inspektion af Psykiatrisk Afdeling Svendborg den 15. november 2011

Inspektion af Psykiatrisk Afdeling Svendborg den 15. november 2011 Inspektion af Psykiatrisk Afdeling Svendborg den 15. november 2011 ENDELIG Dok.nr. 12/00377-10/MV HHA 2/45 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Organisation... 4 2.1. Afdelingens organisation mv....

Læs mere

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus.

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Kapitel 1 Lovens

Læs mere

Psykiatriloven. Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland

Psykiatriloven. Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland Psykiatriloven Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning... 4 Kapitel 2: Husorden... 5 2.1 Lovgrundlag m.v.... 5 Kapitel

Læs mere

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 6. maj 2011 Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3164-062/CBR 1/6 Den 5. marts 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. november 2007 af Parkvænget.

Læs mere

HELLE BØDKER MADSEN sammen med JENS GARDE PSYKIATRIRET. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

HELLE BØDKER MADSEN sammen med JENS GARDE PSYKIATRIRET. Jurist- og Økonomforbundets Forlag HELLE BØDKER MADSEN sammen med JENS GARDE PSYKIATRIRET Jurist- og Økonomforbundets Forlag Psykiatriret Helle Bødker Madsen sammen med Jens Garde Psykiatriret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Helle

Læs mere

(Til psykiatriske afdelinger)

(Til psykiatriske afdelinger) Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen opfølgning efter udskrivning, m.v. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger (Til psykiatriske afdelinger) 1.

Læs mere

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013 Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Årsberetning 2013 August 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn....4-5 1.1. Sammensætning 1.2. Kompentenceområder

Læs mere

at sundhedspersonalet godt må give livsvigtig medicin, som for eksempel anti-kogulationsbehandling

at sundhedspersonalet godt må give livsvigtig medicin, som for eksempel anti-kogulationsbehandling NOTAT BILAG Bemærkninger af teknisk karakter Regionerne har følgende bemærkninger af teknisk karakter til forslag til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile (tvangsbehandlingsloven):

Læs mere

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus.

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere

Læs mere

I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg anmodede endvidere om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold.

I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg anmodede endvidere om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. januar 2005 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. oktober 2004 af Almenpsykiatrisk Afdeling, Augustenborg Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. Afdelingernes organisation...4. 3. Bygningsmæssige forhold mv...5. 4. Samtaler med enkelte patienter...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. Afdelingernes organisation...4. 3. Bygningsmæssige forhold mv...5. 4. Samtaler med enkelte patienter... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Afdelingernes organisation...4 3. Bygningsmæssige forhold mv...5 3.1. Generelt...5 3.2. Rundgang...6 3.2.1. Almen Psykiatrisk Afdeling

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015)

Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015) Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015) Lavet af juridisk teamleder Henriette Hørmann, Psykiatri- og Socialstaben Folketinget vedtog den 28. april 2014 Lov

Læs mere

Ringkjøbing Amtskommune har afgivet en udtalelse af 4. maj 2000 vedlagt en redegørelse af 20. marts 2000 fra afdelingen.

Ringkjøbing Amtskommune har afgivet en udtalelse af 4. maj 2000 vedlagt en redegørelse af 20. marts 2000 fra afdelingen. 1 Den 31. januar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 14. januar 1999 af Psykiatrisk afdeling i Holstebro. I rapporten anmodede jeg afdelingen og Ringkjøbing Amtskommune om udtalelser

Læs mere

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2008 Det Psykiatriske Patientklagenævn ÅRSBERETNING 200 1 Indhold Forord... 3 AFSNIT 1... 4 1. Det psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen... 4 2. Sagsantal... 5 3. Sagsbehandlingstiden...

Læs mere

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2012 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold Forord... 2 Afsnit 1... 3 1. Det psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen... 3 2. Sagsantal... 6 3. Sagsbehandlingstiden... 7 4.

Læs mere

Denne paragraf i psykiatiloven omhandler følgende: at en

Denne paragraf i psykiatiloven omhandler følgende: at en Psykiatriloven, Straffeloven, Servicelovens 115 spørgsmål Paragraf-rytteriet har sit primære fokus på PSL, STL og Serviceloven, hvor det handler om at kende den rigtige paragraf. Kilde: www.socialstyrelsen.dk(magtanvendelse

Læs mere

Den fulde tekst. (Til landets psykiatriske afdelinger)

Den fulde tekst. (Til landets psykiatriske afdelinger) Sundhedsudvalget, Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 SUU alm. del Bilag 276, 71 alm. del Bilag 88 Offentligt Den fulde tekst Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering

Læs mere

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2009 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold FORORD... 2 AFSNIT 1... 3 1. Det psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen... 3 2. Sagsantal... 4 3. Sagsbehandlingstiden... 6 4.

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 ENDELIG Dok.nr. 12/00363/5/PH 2/53 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Organisation og lovgrundlag... 4 2.1. Centerets

Læs mere

Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til læger. Hvad betyder reglerne for dig?

Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til læger. Hvad betyder reglerne for dig? Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til læger Hvad betyder reglerne for dig? Denne pjece informerer om Lov nr. 655 af 8. juni 2017 om anvendelse af tvang ved somatisk

Læs mere

Tema om psykiatrien. Dok.nr. 14/01062-3/ RI

Tema om psykiatrien. Dok.nr. 14/01062-3/ RI Tema om psykiatrien Dok.nr. 14/01062-3/ RI 2/15 Hvad har temaet ført til? Psykiatrien var tema for de tilsynsbesøg, som ombudsmanden i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY Dansk Institut

Læs mere

Adgang til telefonering

Adgang til telefonering FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. januar 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 7. juni 2001 af Psykiatrisk Afdeling i Haderslev og Gerontopsykiatrisk Afdeling, afsnittet i Haderslev.

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT ÅRSBERETNING FOR 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forord.

Læs mere

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre Psykiatri TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre HVAD ER TVANG? I psykiatrien findes en særlig ret til at behandle og tilbageholde mennesker med tvang altså mod deres

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn I medfør af 43, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. 1. Indledning

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. 1. Indledning FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 1. Indledning Den 1. januar 1997 trådte lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand i kraft. Ifølge lovens 7, stk. 1, omfatter ombudsmandens kompetence alle dele af

Læs mere

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 12 Offentligt

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 12 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 12 Offentligt Årsberetning 2006 Det Psykiatriske Patientklagenævn Statsamtet Vestsjælland Indhold Forord...1 Skemaoversigt...2

Læs mere

Inspektion af Psykiatrisk Center Ballerup den 8. oktober 2010

Inspektion af Psykiatrisk Center Ballerup den 8. oktober 2010 Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2011-12 71 alm. del Bilag 88 Offentligt Inspektion af Psykiatrisk Center Ballerup den 8. oktober 2010 ENDELIG Dok.nr. 12-00137-1/MV3 2/74 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 2. 2. Organisation mv... 3. 3. Behandling mv... 3. 4. Bygningsmæssige forhold mv... 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 2. 2. Organisation mv... 3. 3. Behandling mv... 3. 4. Bygningsmæssige forhold mv... 6 1/9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Organisation mv.... 3 3. Behandling mv.... 3 4. Bygningsmæssige forhold mv.... 6 5. Pårørendekontakt, brugerråd mv.... 7 6. Vold mv.... 8 7. Patienternes økonomiske

Læs mere

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark Afdeling: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Hanne Damm Journal nr.: 07/12 E-mail: Hanne.Damm@regionsyddanmark.dk Dato: 26. maj 2007 Telefon: 76631106 Notat Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning

Læs mere

Sengetyper i psykiatrien 1

Sengetyper i psykiatrien 1 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.rm.dk Sengetyper i psykiatrien 1 I dette notat beskrives syv sengetyper, som anvendes i psykiatrien i Region Midtjylland: 1) Retspsykiatriske

Læs mere

og den kriminelle handling.

og den kriminelle handling. BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSY- KISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSY- KIATRISKE SYSTEM, 2005 I januar 2005 trådte Lov om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Årsberetning 2006 Det Psykiatriske Patientklagenævn Statsamtet Roskilde Indhold Forord... 1 Skemaoversigt...

Læs mere