Man kan hvad man vil eller hvad? FORUMTEATRET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Man kan hvad man vil eller hvad? FORUMTEATRET"

Transkript

1 Vers. 1.6 Evalueringsrapport for forumteaterturneen: Man kan hvad man vil eller hvad? Turne på erhvervs og produktionsskoler, april, sept./okt Gennemført af FORUMTEATRET Valbygårdsvej Valby Tlf.: Forumteatret var et rigtigt godt stykke teater, som viste noget, som vi alle har kendskab til på et uddannelsessted, lige meget hvor i landet det er Elev fra Syddansk erhvervsskole 1

2 Fakta om forestillingen Man kan hvad man vil eller hvad? Vi har optrådt med 30 forestillinger på erhvervsskoler. Deltagerantallet har i gennemsnit været 80 deltagere. Det svarer til at ca 2400 personer har overværet og taget stilling til forestillingen. Vi har optrådt 7 gange på produktionsskoler. 9 gange på tekniske skoler og 9 gange på handelsskoler. Derudover har de 5 forestillinger været på konferencer. Hvad er forumteater? Det er interaktivt teater, forstået på den måde at de unge er med til at styre handlingen. Vi viser tre scener, grundspil, derefter skal de unge komme med ideer der kan forandre handlingen. De fortæller hvad hovedpersonen skal gøre, eller de går selv på scenen og afprøver sit forslag og tager derved ejerskab for situationen, ofte med stort bifald fra deres kammerater. En foruminstruktør hjælper de unge med at styre forestillingen. To teaterstykker Vi viste to forskellige teaterstykker for at eleverne kunne genkende deres eget miljø og de udfordringer de stod overfor. I det ene stykke, handelsskolestykket var miljøet henlagt til en handelsskole og praktikstedet foregik i en tøjkæde, Mr. Wright, mens miljøet på tekniskskolestykket var relateret til teknisk skole og et praktiksted hos en VVS montør. I starten af forumteaterstykket var publikum nogle gange lidt tilbageholdende Men blev hurtigt optaget at handlingen og hinanden Stykkerne bestod af tre scener Den første scene foregår på Hassans erhvervsskole til en studievejledersamtale mellem Hassan og hans vejleder, hvor blandt andet Hassans fremtidige praktikplads diskuteres. Næste scene udspiller sig mellem Hassan og hans bedste ven, der vil have Hassan med til at pjække fra skole og sælge mobiltelefoner. Sidste scene foregår på Hassans praktikplads, hvor der opstår en række misforståelse over forskellige arbejdsopgaver mellem Hassan og hans praktikvært. 2

3 Alt i alt var showet et kanon show og gav masser af inspiration i vores klasse om, hvordan vi måske skal gøre mere ud af vores praktikplads/læreplads Elev fra teknisk skole Efter hver scene Alle tre scener slutter uopklarede og når stykket slutter, har Hassan rodet sig ind i mange uløste konflikter. Disse problemstillinger skal publikum tage stilling til ved at finde frem til, hvordan de kan hjælpe Hassan. Steder vi har optrådt: Sept/ oktober I alt 21 forestillinger April I alt 9 forestillinger Integrationsdøgn, Birthe Rønn Brøndby produktionshøjskole Hornbecks, konference Kolding Handelskolen Tåstup Vejle torvehaller Integrationsmesse 3 forestillinger Handelskolen Køge Odense tekniske skole Risingvej 60 Handels skolen Holbæk 3 forestillinger Handelsskolen Odense 2 forestillinger Handelsskolen Viborg 2 forestillinger Produktionskolen i Slagelse, Odense produktionshøjskole Tåstrup Handelsskole Brøndby Sosu skole Netværkstræf, integrationsministeriet CPHW Ishøj Tekniske skole Produktionskolen PH Tølløse BEC Handelskolen Ballerup Odense produktionskole 3 forestillinger CPHW Teknisk skole Kbh CPHW Teknisk skole Ishøj Niels Brock Handelsskole 3 forestillinger Undervisningsmateriale forberedte eleverne på stykket Inden forestillingerne fik skolerne tilsendt materiale hvor de sammen med læreren kunne forberede eleverne på stykket. I dette materiale skulle eleverne tage stilling til noget af det der foregik i stykket (vejledersamtaler, praktikstart, kammeratskab). De skulle også relatere emnerne til deres egen situation og hvordan de vil tackle vanskelige situationer. Læs undervisningsmaterialet, bilag A. 3

4 Betragtninger over turneen Vores oplevelser af deltagerne var forskellig fra hvert spillested, der var nogle tendenser som jeg har inddelt i forhold til de forskellige erhvervsskoler, der bestod af: - Produktionsskolerne - Handelsskolerne - De tekniske skoler Hver forestilling havde sit unikke forløb. Vi vidste ikke hvad de unge ville byde ind med af forslag undervejs. Der er en tilbøjelighed til at deres fokus lå bestemte steder, alt efter hvilken alder de havde, hvor godt de kendte hinanden, om de stod overfor at skulle være i praktik, om der var mange med anden etnisk baggrund end dansk og om der var en overvægt af kvinder/piger. Allerførst: eleverne ankom til forestillingen med en forventning om noget særligt, en oplevelse af at det de skulle til noget nyt og spændende. Men også at det måske mest var spændende for de voksne der havde arrangeret det og derfor måske irrelevant, som følge deraf var der også nogle der mødte op med skepsis. De blev dog hurtigt grebet af at emnet var relevant og derfor blev de suget ind i handlingen og oftest kunne de ikke lade være med at blande sig, - også de der havde været skeptiske fra starten. Vi fik mange positive tilkendegivelser undervejs og efter forestillingen. Lige fra verbale roser til anerkendende blik fra de fåmælte Produktionsskoler hvor vi optrådte med teknisk skolestykket På produktionsskoler var deltagerne meget blandede i alder køn og etnisk baggrund. Der var på disse skoler generelt set et højt engagement. Især vennescenen hvor Hassan er ved at rode sig ind i at hjælpe sin bedste ven med nogle hælervarer, var en scene der gjorde eleverne motiveret. Enten kendte de selv situationen eller havde bekendte der havde den slags udfordringer. På en af produktionsskolerne (Slagelse), havde vi en usædvanlig frugtbar forumdel om følelser og hvordan man kan hjælpe kammerater til at blive mere bevidste om deres, især svære følelser. Hvis en kammerat mister fx et familiemedlem. Det var et godt eksempel på hvordan en håndfuld indsigtsfulde mennesker i forumdelen for talt om og debatteret følelsernes indflydelse på ens liv. Hassan skal vælge imellem at have en dårlig ven eller få sin uddannelse! Elev på handelsskole 4

5 Det karakteristiske ved forestillingerne som denne i Slagelse var at det smittede af på de øvrige elever. Det er sandsynligvis unge der er mere tilbageholdende, og som nok almindeligvis ikke taler om dette emne. Der så vi at de også kom på banen, først lidt forsigtigt, men da de fik accept af mig og de øvrige i gruppen voksede engagementet i debatten om kammeratskab, solidaritet og håndtering af komplicerede følelser Publikum var glade for hinandens forslag der kunne forandre situationen To af spillestederne var der nogle af eleverne, smedebasserne, et fåtal ud af det samlede publikum, som var passive og hen imod slutningen var de negative, fx udbryd de -hvornår er det færdigt, nu gider vi ikke mere etc. Det vakte frustration hos lærerne og de øvrige elever, at nogle få fik/tog plads på denne måde og gav nogle spændinger i forumdelen. Det blev dog modsagt af andre elever i gruppen. Det gode ved denne situation var, at vi kom til at i talesætte modstanden, frygten, eller genertheden, som jeg forsøgte at kalde den. Ofte var det udsagn enkelte deltagerne udbryd bag min ryg, men ikke ville stå helt ved, når jeg hurtigt derefter henvendte mig direkte til den enkelte. Det gav os i forumteatret anledning til at spille stykket mere markant og tydliggøre spændinger og konflikter for at få deltagerne til at forholde sig. Det gjorde de også, især når vi nåede til vennescenen (den scene hvor Hassan blev presset til at sælge mobiltelefoner der var varme ). De stærke elever løfter de tilbageholdende elever Den effekt at en håndfuld personer hurtigt får løftet gruppen, har vi set igennem hele turneen. Udviklingen i en forestilling har været, at de få der siger noget til at begynde med, virker som icebreakers og får flere på banen. Det uforudsigelige, spontane går hånd i hånd med refleksioner over både stykkets indhold men også paralleller til egne situationer inddrages. De inspirerede alle. Det der med mobiltelefoner kender jeg godt. Jeg har prøvet at levere varme biler i Jylland. Det var svært at komme ud af. Jeg kom ud af det ved at skifte miljø. Jeg rejste væk fra området Elev Udbyttet for produktionsskolerne Sammenfattende kan man sige at eleverne på produktionsskolerne i høj grad følte sig mødt ved at se teaterstykket og især vennescenen hvor der ikke var voksne tilstede i teaterstykket. Det betød at mange elever følte sig ansvarlig for Hassan og de problemer han var ved at skabe for sig selv. En stor del af de unge tog voksen ansvar ved at fortælle ham hvordan man skal opføre sig. De unge så også hvordan deres kammerater reagerede. På den måde fik de veltalende en funktion som en slags rollemodeller. De unge, som ikke var så velformuleret og generte i forsamlinger, oplevede at se flere varianter af hvordan Hassan kunne komme videre med sit liv. Det gjorde eleverne skiftevis 5

6 eftertænksomme og snakkesaglige. Ikke mindst hos dem, der selv, havde været ude i noget med varme varer. De var stærkt engageret enten i selve debatten og løsningerne for Hassan, eller også i den 10 minutters pause vi holdt. I pausen var engagementet højt og eleverne talte ivrigt om teaterstykket. Efterfølgende fortalte en leder at der dagen efter vores arrangement havde været, lige uden for skolen, 2 unge piger (der ikke tilhørte skolen). De havde solgt varme mobiltelefoner. Det havde berørt eleverne meget, sluttede lederen af skolen af med at sige. Handelsskoler hvor vi optrådte med handelsskolestykket Det var hele vejen igennem nogle gode forløb med et godt engagement, fra elevernes side. Når vi optrådte for unge, der var startet på skolen for 2 måneder siden, var de meget generte og på vagt overfor hinanden. Det virkede derfor som om hakkeordenen og gruppe hierarkiet endnu ikke var konsolideret og deltagerne vågede over hinanden. Især var der nogle grupperinger med unge med anden etniske baggrund end dansk, som sad gruppevis og meget tæt ved hinanden. Det var ligesom de søgte hinanden ved at sidde samlet. Jeg valgte overfor disse grupper at være meget opsøgende og talende, på en imødekommende måde. Det var virkningsfuldt. Jeg fik hurtigt en fornemmelse af at de marginaliserede sig selv ved at larme, eller gøre sig bemærkede på forskellig vis. De udstrålede samtidigt at de ønskede voksenkontakt. Når de fik den kontakt af mig faldt de til ro og begyndte at engagere sig i forestillingen Nogle af eleverne prøvede kræfter ved at overtage Hassans situation og forsøgte at få en bedre dialog med Dennis 2. års studerende på handleskolerne var meget engagerede i praktikdelen, som de selv stod overfor. I debatten var de meget optaget af hvordan man præsenterer sig selv (pænt), hvilke normer der er gældende på arbejdspladsen. Hvad man gør når en anden er negativ over en. Hvordan man siger fra på en konstruktiv måde. For mig at se var deres fokus på nogle virkelige relevante emner for deres situation og det (arbejds)liv, som de øvede sig til indgå i. Eleverne var meget positive og begejstrede for jeres forestilling, som de oplevede som relevant og interessant Vicky Dong Jensen, Leder Køge Handelsskole 6

7 I det hele taget var eleverne nysgerrige og havde et ønske om at kunne omgås mennesker fra en anden gruppe end den de selv kommer fra fx når de skulle tale om praktikstedet. Det var for mig at se sunde refleksioner og tanker eleverne havde. Udbyttet for Handelsskolerne 1. års eleverne på handelsskolerne fik en god oplevelse og mange fik en følelse af at være en del af noget større, ikke kun med den (lille) gruppe man havde knyttet sig til. I disse forestillinger kunne vi se elever der havde noget på hjertet stå frem og jublen var høj når en af eleverne trådte ind på scenen og ville vise hvordan man kunne agere når der var en udfordring. 2. års eleverne var meget målrettet omkring praktikplads situationen og gik ind i dette emne. Jeg synes de fik meget ud af at prøve at tale med en vanskelig praktikvært. Tekniske skoler hvor vi optrådte med tekniske skolestykket Det var interessant at vise dette stykke for denne målgruppe, fordi selve teaterstykket ligger meget tæt på mange af deltagernes virkelighed eller situation. Vores tidligere spilerfaringer siger os at denne målgruppe ikke har så høj en abstraktionsevne, derfor er miljøet i teaterdelen (altså om de kan genkende situationerne) afgørende for om vi kunne får dem i tale. Denne målgruppe var meget levende og engageret i forumdelen. En del fra denne målgruppe var meget energisk og udfarende. De havde bestemte meninger om hvad der var racisme og hvem der behandlede hinanden dårligt. Ordveksling: Det der er racisme!... Jeg mener det der bliver sagt om Hassan i stykket er en generalisering Dialog mellem to elever fra teknisk skole På de tekniske skoler var især forskelligheden i elevgruppen interessant for dialogen, fx nogle få velformulerede personer kunne gøre stykket mere nuanceret. Til forskel fra dette kunne spontane og ikke så velovervejede kommentarer fra andre elever give os alle sammen forståelse for at eleverne var meget forskellige i deres måde at bruge stykket på. Forummet og de rammer der var lagt omkring teaterstykket betød at man undervejs fik en forståelse og accept af hinandens forskellighed. Det virkede som om eleverne viste stor tolerance overfor hinanden, nok større end de normalt gjorde. Eleverne var særlig optaget af: hvad er et godt kammeratskab. Skylder man hinanden noget når en kammerat har hjulpet en Det var godt skuespil drenge! (til skuespillerne) B.R.Hornbeck, Minister Disse grupper var, hvis det var 2. års elever forholdsvis ydmyge overfor for indholdet og det at være praktikant. Jeg oplevede nogle gange en tilbageholdenhed, som jeg tolkede som sund, da jeg fik indtryk af at de tænke meget over det de så (og som de skal til at forholde sig til, og som måske er en helt ny verden, de kun kender lidt til /eller slet ikke). 7

8 Udbyttet på Tekniske skoler Jeg tror det var meget afgørende for udbyttet at situationerne vi viste, lå tæt på elevernes virkelighed. Eleverne var meget interesseret og optaget af handlingen, og talte om det de havde set med os efter forestillingen. Mange af eleverne vil kunne bruge noget af det der er blevet arbejdet med i forestillingen direkte i deres praktik, fx hvad gør man når mester er urimelig. Hvordan forholder man sig til nedladende kommunikation, som flere eleverne kender til/måske selv har prøvet. Generelt om lærerne på erhvervsskolerne Lærerne var meget positive og forventningsfulde til arrangementet. De lærere der tog imod os forklarede undskyldende at der var meget sygdom blandt lærerne. Nok mere 1/3 del af stederne (1-2 lærere syge ud af ca 5). Det overraskede mig at der var så meget sygdom. Lærernes kontakt med eleverne var meget forskellig. Faglærerne, som der var flest af, holdt sig mere i baggrunden end, de mere idealistiske voksne. Idealisterne, de havde en direkte kontakt med eleverne og forholdt sig aktivt til det, eleverne sagde og gjorde. Idealisterne var ofte også med til at byde aktivt ind i forumdelen, især hvis ikke eleverne gjorde det. Jeg lagde mærke til disse særlige stillinger som: trivselsmedarbejder, miljømedarbejder, fastholdelseskonsulent. Personer der på mange måder var betydningsfulde for at elevernes sociale miljø blev udviklet positivt. Udbyttet for lærerne på: Produktionskolerne: Lærerne fik set hvordan nogle af de elever, som havde det svært i sociale sammenhænge, involverede sig og fik tilkendegivet deres holdninger. Min oplevelse var at lærerne fik sig en slags åndehuld, især dem med udfordrende elever. Her kunne de mærke at vi fik eleverne i tale på en usædvanlig måde og det endte ikke i kaos. Lærerne reagerede ved enten at trække sig tilbage eller at blande sig i debatten. Handelskolerne: Lærerne var også meget engageret i forumteatret og blev inspireret af metoden som et redskab de måske kunne bruge selv, eller eventuelt i personalesammenhæng. Tekniske skoler: Lærerne på de tekniske skoler var oftest i baggrunden, men positivt indstillet overfor arrangementet. De udtrykte at det var positivt at se de unge så begejstrede. Tak for jeres forestilling, den var meget relevant og gik rent ind Liselotte Godtschalk, Leder, Syddansk erhvervsskole 8

9 Hvordan brugte lederne forumteaterarrangementet Lederne, på de mindre skoler var deltagende og begejstret for arrangementet. Enkelte steder (fx Odense produktionsskole), brugte lederen arrangementet til at få lærerens udfordringer sat ind i et større perspektiv. Konkret talte vi her om at se de udfordringer lærerne har, i et positivt lys, ved ikke at være negative overfor de elever der kommer med en belastet baggrund (fængselsophold etc.). Konklusionen var at lærerne ikke skulle interagere negativt overfor negative elever. Et interessant lederperspektiv, men vanskeligt for den enkelte lærer at være vedvarende positiv hvis/når elever er vedholdende i deres måde at tale negativt Enkelte ledere fra de større erhvervsskoler dukkede også op, hvilket virkede godt, især overfor lærerne. Det gjorde stort indtryk på mig at se nogle af de hårde drenge blive helt optaget af vores stykke Skuespiller fra forumteatret Vores introduktion til arrangementet havde en afgørende virkning Vi gjorde meget ud af at tage ejerskab af rummet lige når deltagerne kom ind ad døren. Hilse på hver enkelt, forsøge at få øjenkontakt, i talesætte det der skete. Inden vi startede fik jeg talt lidt med deltagerne. I indledningen forsøgte jeg at sætte en tydelig positiv ramme om at elevernes meninger var vigtige. Jeg forklarede vores mission, og hvad der var ideen med arrangementet. Jeg gjorde en dyd ud af at lytte til dem der talte og omsætte deres handling eller ideer til noget der kunne anvendes i teaterstykket. Det gav engagement og liv. Alle var koncentrerede. Vi holdt en 10 minutters pause, hvor man kunne høre at de var optaget af relationerne og handlingen. Også dem der ikke havde sagt noget De sidste par forestillinger var særlig gode, der følte jeg at vi fik en frugtbar kontakt til de sværest tilgængelige personer. De følte sig trygge, fx kunne man sige noget i gruppen og andre kunne mene noget andet. Der var ikke et bestemt meningstyranni. Det var en stor personlig oplevelse fx i Ishøj at meningsforskellige kunne i talesættes på en måde så modsætninger fik respekt. Forumet kom til at virke som hyldest til demokratiet, når det fungerer som bedst. For os som teatergruppe Det har været en stærk oplevelse at gennemføre turneen. Vi opøvede i løbet af turneen en evne, at på kort tid, 1½ time, at skabe kontakt og engagement med mange forskellige elever, også de svære elever. Elever der normalt gemmer sig eller føler sig udsat i sammenhænge hvor de ikke klarer sig så godt. Langt de fleste elever fik en god oplevelse med arrangementet. Det så ud til at, deres selvværd voksede, når de blev mødt med deres meninger. 9

10 Eleverne ville gerne afprøve deres ideer i skuespillet Sammenligning af spørgeskemaundersøgelse med formålet Evalueringen af turneen fandt sted via et on-line spørgeskema. Spørgeskemaet er udfyldt af 41 personer ud af de ca 2400 unge og repræsenterer ca 2 % af deltagerne. Den lave svarprocent skyldes bl.a. tekniske problemer med adgangen til det on-line spørgeskema. Jeg har sammenstillet formålet med de spørgsmål/udsagn de unge har taget stilling til: Formål Spørgsmål til de unge: At bidrage til øget fastholdelse af unge på erhvervsskoler. Mere end 58% af eleverne får mere mod til at fortsætte sin uddannelse. Styrke de unges integration i det danske samfund og fremme de unges gensidige forståelse for og støtte til en bedre integration. At alle får lejlighed til opleve, hvilke udfordringer unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, kan stå overfor på erhvervsskoler. Mere end 50 % af eleverne oplever, at forumteater har bidraget til en bedre forståelse mellem danske unge og etniske minoritetsunge på skolen Ca 65 % har lært noget om, hvilke udfordringer etniske minoritetsunge står overfor på erhvervsskoler. 10

11 Disse udsagn viser noget om elevernes genkendelse af situationer, og deres overvejelser om, hvem der kan gøre noget anderledes og bedre på skolen. 11

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Handelsskoler Denne forestilling er et samarbejde

Læs mere

Du kan hvad du vil eller hvad?

Du kan hvad du vil eller hvad? Evalueringsrapport omhandlende forumteaterturneen med fokus på den nye forestilling til SOSUskolerne: Du kan hvad du vil eller hvad? Turne med 24 forestillinger på erhvervsskoler, sept.- nov. 2010 gennemført

Læs mere

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Social og Sundhedsskoler Dette projekt er et samarbejde

Læs mere

DER ER BRUG FOR ALLE

DER ER BRUG FOR ALLE Undervisningsmateriale til Forumteater forestillingen: DER ER BRUG FOR ALLE Forberedelsesmateriale til lærere og sprogkursister Konsulentgruppen FORUMTEATRET Dette projekt er et samarbejde mellem: 1 DER

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap

Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap HVAD KAN JEG BLIVE? er en interaktions forestilling i 3 akter om valg af livsbane og uddannelse, som udforsker spændingsfeltet mellem virkelighed og drømme. Hvor

Læs mere

Sådan håndterer du et forumspil!

Sådan håndterer du et forumspil! Sådan håndterer du et forumspil! En praktisk vejledning i hvordan du leder en gruppe igennem forumspil - beregnet til: Studerende Undervisere HR-ansvarlige Proceskonsulenter Peter Frandsen, Forumkonsulent

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Sådan leder du et forumspil!

Sådan leder du et forumspil! Sådan leder du et forumspil! En praktisk vejledning i hvordan du leder en gruppe igennem forumspil - beregnet til 9. eller 10. klasses elever skrevet af Peter Frandsen, Forumkonsulent p@frandsen.mail.dk

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Trivselstimer 2015/2016:

Trivselstimer 2015/2016: 0. klassetrin Den gode klassekultur Aftale fælles sociale regler og normer i klassen. Inddrage børnene i fælles dialog, hvorigennem aftales konkrete regler og normer, som efterfølgende hænges op i klassen.

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Forumteater Kursus hos Prisme i at lave forumteater.

Forumteater Kursus hos Prisme i at lave forumteater. Forumteater Kursus hos Prisme i at lave forumteater. TID: Kurset varer 2 dage: 16 og 17. Maj 2013 KL: 9,30-16 Et kursus på 2 dage for Centerets undervisere i forumteaterets muligheder/ facilitator greb.

Læs mere

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009.

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Selvevaluering 2009 Forord En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Følgende formulering fra vores værdigrundlag har dannet udgangspunkt.

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan:

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elverhoej.dk Elverhøjs uddannelsesplan: Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

Om besvarelse af skemaet

Om besvarelse af skemaet - 1 - Om besvarelse af skemaet Vi vil bede dig besvare det spørgeskema, som du nu sidder med. Der er et skema for hvert af de børn, som du her mest kendskab til, og som I internt i dagtilbuddet har besluttet,

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

FORRÅELSE. NYHEDSbladet. BEHOLD FAGLIGHEDEN Det er vigtigt at kommunikere med kollegerne og være samlet om emnet.

FORRÅELSE. NYHEDSbladet. BEHOLD FAGLIGHEDEN Det er vigtigt at kommunikere med kollegerne og være samlet om emnet. FORRÅELSE Konferencen om forråelse, indtrykkene fra årets konference giver stadig genlyd rundt omkring på arbejdspladserne. Assistent klubben a holdte sin årlige konference for medlemmerne midt i marts

Læs mere

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1 Feedback DANMARK Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 2 Feedback - hvordan, hvad, hvornår? Feedback kan defineres som konstruktiv kritik. Ingen kan

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Erfaringer fra aktiviteter til fremme af gode relationer og positivt samvær og fælles oplevelser for socialt udsatte og deres børn

Erfaringer fra aktiviteter til fremme af gode relationer og positivt samvær og fælles oplevelser for socialt udsatte og deres børn 280609 Erfaringer fra aktiviteter til fremme af gode relationer og positivt samvær og fælles oplevelser for socialt udsatte og deres børn Notat v. Lone Bang-Møller, Forskningsafdelingen, juni 2009 Indhold:

Læs mere

Løber du panden mod en mur? Dialog med sko ole og institution, venner og familie Sensitiv familie.dk

Løber du panden mod en mur? Dialog med sko ole og institution, venner og familie Sensitiv familie.dk Løber du panden mod en mur? Dialog med skole og institution, venner og familief e Inspiration og forslag til forældre med særligt sensitive børn fra Sensitiv familie.dk 1 Dialog med skole og institution,

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2013/2014

Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2013/2014 Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2013/2014 Af tilsynsførende Esen Hayaloglu Baggrund for tilsyn Vejle d. 10. april 2014 Jeg, Esen Hayaloglu, har fået fornøjelsen af at føre tilsyn med Vejle Privatskole

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012.

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Antal tilbagemeldinger: 157 ud af 172 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

Spiller du en rolle i SF! Vær med til at foregribe skævvridning af magten og gør arbejdsmiljøet i SF tiltrækkende!

Spiller du en rolle i SF! Vær med til at foregribe skævvridning af magten og gør arbejdsmiljøet i SF tiltrækkende! Forumspil for deltagere til sommermødet på Snoghøj Folkehøjskole den 14. august 2004 Spiller du en rolle i SF! Vær med til at foregribe skævvridning af magten og gør arbejdsmiljøet i SF tiltrækkende! Workshop

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse:

Undervisningsmiljøundersøgelse: Undervisningsmiljøundersøgelse: Undervisningsmiljøundersøgelsen er foretaget i efteråret 2006 og omfatter afdelingen i Ølstykke, Smørum og Stenløse I alt har 147 elever i Egedal Ungdomsskole deltaget i

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole Dato:Juni 2010 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Tilsynsrapport for Ikra maj 2016

Tilsynsrapport for Ikra maj 2016 Indhold i rapporten 1. Baggrund for tilsynet 2. Rammer for tilsynet 3. Observationer i undervisningen 4. Skolens udvikling 5. Konklusion 1. Baggrund for tilsynet Tilsynsrapporten for Ikraskole (skolekode

Læs mere

Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel.

Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel. Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel. Finansieret af Sygekassernes Helsefond. 2 grupper med 4 børn i hver gruppe. Gr 1 børn i alderen 9-12 år. Start

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Gadeplansarbejde. hvad vil man med det? Marts 2014

Gadeplansarbejde. hvad vil man med det? Marts 2014 Gadeplansarbejde hvad vil man med det? Marts 2014 Gadeplansarbejde er forskelligt fra kommune til kommune og har ofte flere dagsordner afhængig af hvem man spørger. I denne workshop vil du blive bragt

Læs mere

Praktik i andre skoleformer 09 Christine Nadja Hansen 270808. Praktikrapport. Faktuelle oplysninger... 2. Kontaktoplysninger på praktikstedet...

Praktik i andre skoleformer 09 Christine Nadja Hansen 270808. Praktikrapport. Faktuelle oplysninger... 2. Kontaktoplysninger på praktikstedet... Praktikrapport Indhold Faktuelle oplysninger... 2 Kontaktoplysninger på praktikstedet... 2 Hvorfor jeg valgte netop dette land, og dette sted... 2 Blake School... 2 Anbefalinger og gode råd til kommende

Læs mere

Et undervisningsmateriale til forestillingen UNDERSKOVEN

Et undervisningsmateriale til forestillingen UNDERSKOVEN Et undervisningsmateriale til forestillingen UNDERSKOVEN 1 KLASSETRIN: 3. -7. klasse VELEGNET TIL FAGENE: Dansk, Idræt, Musik og Drama. MEDVIRKENDE // PERFORMERE: Lars Gregersen Camila Sarrazin Filippa

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie Kære oplægsholder Det, du sidder med i hånden, er en guide der vil hjælpe dig til at løfte din opgave som oplægsholder. Her finder

Læs mere

Forældreguide til Zippys Venner

Forældreguide til Zippys Venner Forældreguide til Indledning Selvom undervisningsmaterialet bruges i skolerne af særligt uddannede lærere, er forældrestøtte og -opbakning yderst vigtig. Denne forældreguide til forklarer principperne

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

FRAFALDSANALYSE BEDRE FASTHOLDELSE - hovedpointer fra DBTU s frafaldsundersøgelse.-

FRAFALDSANALYSE BEDRE FASTHOLDELSE - hovedpointer fra DBTU s frafaldsundersøgelse.- FRAFALDSANALYSE BEDRE FASTHOLDELSE - hovedpointer fra DBTU s frafaldsundersøgelse.- Bordtennis en svingdørsidræt? Næ nej, den egenforståelse kan vi godt gøre op med. Frafaldsanalysen viser, at 70% af de

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Arbejdsark i Du bestemmer

Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark 1 Inspiration til gruppens møderegler Arbejdsark 2 Jeg er en, der... Arbejdsark 3 Protokol for gruppesamtale Arbejdsark 4 Det rosa ark: Godt og dårligt Arbejdsark 5

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Uddannelsesplan for klubben Rosenhøj 2016

Uddannelsesplan for klubben Rosenhøj 2016 Uddannelsesplan for klubben Rosenhøj 2016 Klubben Rosenhøj (Fritids og ungdomsklub) Søndervangs Alle 40 8260 Viby J Telefon: 51235934 www.uiaa.dk Fritidsleder: Merete Poulsen Mobil: 29209083 Mail: mpou@aarhus.dk

Læs mere

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE FOR BIOANALYTIKERE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED BIOANALYTIKERSTUDERENDE om denne pjece Tanken bag denne pjece er at inspirere jer som ansatte på laboratoriet til at give det bedste indtryk af jeres

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' sep 2008 Hold: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. E Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø.

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø. Modul 1: Klassekontrakt Kilde: bidrag fra lektor Solvejg Andersen og lektor Anne Dalgas Bjerre, Taarnby Gymnasium og HF: Demokrati i skolen del 1 i 19 veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne,dcum,

Læs mere

Rejsebrev fra Ålesund, Norge

Rejsebrev fra Ålesund, Norge Rejsebrev fra Ålesund, Norge Anne og Patricia på toppen af Sukkertoppen Patricia: For mig var mit udvekslingsophold til Ålesund egentlig ikke noget jeg havde forestillet mig, at jeg skulle opleve. Jeg

Læs mere

Forumspil om konflikter O M

Forumspil om konflikter O M Forumspil om konflikter T D A O M K E R I Indhold En øvelse, hvor eleverne via forumspil skal bearbejde forskellige konflikter. Forumspil er en velegnet metode til at lære i fællesskab. Som optakt til

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL Kærester Lærermanual Sexualundervisning 1 Kompetenceområde og færdigheds- og vidensmål Dette undervisningsmateriale, der er velegnet til sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab for 7. -9. klassetrin,

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Konflikter og konflikttrapper

Konflikter og konflikttrapper Konflikter og konflikttrapper Konflikter er både udgangspunkt for forandring og for problemer i hverdagen. Derfor er det godt at kende lidt til de mekanismer, der kan hjælpe os til at få grundstenene i

Læs mere

Uden kontakt ingen læring: Øjenkontakt øger motivation og læring

Uden kontakt ingen læring: Øjenkontakt øger motivation og læring Uden kontakt ingen læring: Øjenkontakt øger motivation og læring 1 Hvordan kan vi styrke lysten til at være sammen? Hvordan kan vi styrke lysten til at lære noget? Hvordan omgås vi hinanden? Marte Meo

Læs mere

Sociale kompetencer er nøglen til fællesskabet, hvor børnene får mulighed for at udfolde sig i samspil med andre børn og voksne.

Sociale kompetencer er nøglen til fællesskabet, hvor børnene får mulighed for at udfolde sig i samspil med andre børn og voksne. Sociale kompetencer De sociale spilleregler og kommunikation er centralt i forhold til at kunne indgå og omgås med andre mennesker i sociale sammenhænge, samt til at kunne begå sig i det offentlige rum.

Læs mere

Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning.

Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning. Brugervejledning Kære bruger Her præsenteres et filmisk casebaseret undervisningsmateriale om mobning og trivsel i skolen. De to film er blevet til på baggrund af virkelige historier og hændelser, som

Læs mere

Vejledning og UEA-orientering. - erfaringer og perspektiver

Vejledning og UEA-orientering. - erfaringer og perspektiver Vejledning og UEA-orientering - erfaringer og perspektiver Baggrund og problemstillinger Erfaringer tyder på at drenge, i mindre grad end piger, benytter vejledning i forhold til: Uddannelses- og erhvervsvalg

Læs mere

Gandrup Dus Dus-indholdsplan for 2008/09. At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker.

Gandrup Dus Dus-indholdsplan for 2008/09. At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker. Personlig udvikling At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker. At børnene har mulighed for at skabe egne projekter. At Dussen understøtter børnenes selvtillid

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... 3 HVAD GØR VI FOR AT FOREBYGGE MOBNING... 3 LÆRERNES

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK VISIONEN 2 INDLEDNING 2 FÆLLESSKAB 4 ANERKENDELSE 5 KREATIVITET 6 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE 7 SAMARBEJDE OG SYNERGI 9 1 Visionen At børn og unge sejrer i eget liv At børn og unge får muligheder for og

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC.

Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC. Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC. I Bilag 3a finder du det fulde interview med Tårngruppen, Sarah. Lydfil, interview med Sarah fra Tårngruppen:

Læs mere

Forumteater Kursus hos Prisme i at lave forumteater.

Forumteater Kursus hos Prisme i at lave forumteater. Forumteater Kursus hos Prisme i at lave forumteater. TID: STED: PRIS: Kurset varer 2 dage: 25-26 Januar Dansk Skuespillerforbunds hus. Tagensvej 85, 3. sal 2200 Kbh. N 1000 kr for 2 dages kursus. Når pengene

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med?

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med? Udkast til referat af fokusgruppeinterview angående temaet det gode specialeforløb. Tirsdag d 24.03.09, Det biovidenskabelige fakultet. Deltagere: Interviewer/ordfører: Jakob Lundgren Willesen Medinterviewer/logbogsholder:

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data, som jeg har indsamlet

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

Nordvangskolens. Mobbepolitik. Skoleåret 06/07

Nordvangskolens. Mobbepolitik. Skoleåret 06/07 Nordvangskolens Mobbepolitik Skoleåret 06/07 Skolebestyrelsen Det er Nordvangskolens politik og målsætning, at ingen på skolen må udsættes for mobning, og at alt tilløb til krænkelse aktivt bekæmpes. Vi

Læs mere

Ledere og Chefer 31.08.07

Ledere og Chefer 31.08.07 Ledere og Chefer 31.08.07 Information Jeg har adgang til den information, som jeg har brug for i mit arbejde. Mine lederkolleger er gode til at give information. Min chef er god til at informere. Mine

Læs mere

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen Foredrag om kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen, 2014 Tekst, layout og grafisk design: Sandfær-Andersen Fotos: Elgaard Foto Tryk: Morsø Folkeblad Præsentation af kvinden

Læs mere