Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber"

Transkript

1 Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber - nytænkning og videreudvikling i det pædagogiske arbejde Juni 2014

2 Der var engang.. I 2010 begyndte Selvejerområdet Diamantens sin digitale rejse. Første stop var ønsket om at få en hjemmeside samt et forældreintranet. Høje Taastrup kommune havde født ideen med et forældreintranet, men da det system, kommunen havde valgt, var noget besværligt, valgte vi selv at få et system, som var nemt og brugervenligt at gå til. Ledernetværket så muligheden for en hjemmeside som en naturlig del af den IT-udvikling, der var i gang. Det var vigtigt at kommunikere og synliggøre Diamantens indsats på IT og det digitale område. Samtidig var det en mulighed for at digitalisere Diamantens pædagogik og praksis samt at videns-dele de 5 institutioners pædagogiske praksis og dokumentation. Forældreintranettet skulle primært bruges til at fortælle om vores pædagogiske praksis samt dokumentation.

3 Den første digitale dannelse. Den første digitale dannelse vi som personale var igennem, var omkring oprettelse af vores forældreintranet. Vi var hurtigt enige om, at afmystificering og tryghed samt ejerskab at de digitale redskaber (computeren) var vigtigt for vores videre digitale rejse. Etik var også et af de store emner, hvordan kunne man håndtere eller skulle man håndtere data og ikke mindst billede/videomateriale, inden vi slap det ud i den store cyberspace verden. Der er ingen tvivl om, at disse diskussioner samt refleksioner, var meget vigtige for vores videre dannelse, nysgerrighed og lyst til at inddrage IT og digitale medier i vores pædagogiske arbejde.

4 Hvorfor Digitale medier en naturlig del af hverdagen Kendskab og anvendelse af digitale medie er et krav og et vilkår, derfor skal vi eksperimentere og få ny viden om, hvordan pædagogiske miljøer kan indrettes, så børn og personale udvikler digitale mediekompetencer på en naturlig og integreret måde i hverdagen. Børn skal sammen med det pædagogiske personale på dannelsesrejse i brugen af digitale medier, de skal have mulighed for at opleve nye verdener og udvikle nye kompetencer. Det pædagogiske personale har ansvar for, at de sammen med børnene, skabe og udvikle et pædagogisk miljø og aktiviteter, hvor det digitale medie er en naturlig og tilgængelig redskab for alle børn og voksne. De digitale medier er et supplement til de pædagogiske redskaber. De digitale medier skal integreres i de almindelige aktiviteter, være let tilgængelige for børn og voksne i en fælles læreproces, som tager udgangspunkt i børnenes leg og udvikling. De digitale medier skal være med til at videreudvikle og nytænke arbejdet med de seks læreplanstemaer og børnemiljøet.

5 Hvad vil vi gerne opnå Børn der bliver livsduelige og nysgerrige for den verden de skal leve i. Derfor skal vi sikre; At de digitale medier er tilgængelige og kan/bliver brugt som en naturlig del af hverdagen At man lærer sammen gennem leg og eksperimenter. At børn bliver medkonstruktører af digitale udtryk og dokumentation. At børn udvikler en forståelse for det digitale medier og lærer at forholde sig kritisk. At de digitale medier giver nye muligheder for fællesskaber og udvikling af den enkelte barns styrkeområder. At alle viser begejstring og nysgerrighed for det nye. At forældrene får viden om og bliver nysgerrige omkring hvilke muligheder brugen af de digitale medier giver.

6 Digital dannelse og pædagogisk praksis, hvordan Vi er meget opmærksomme og italesættende om den digitale dannelse, vi ønsker, at børnene skal være en del af, en dannelse der hele tiden udvikler sig i mange retninger og som ingen ved, hvor bevæger sig hen. Nøgleordene for den dannelse, vi mener, at børnene og vi skulle være en del af, var og er: Etik, kritisk sans, producent/ikke kun passiv bruger, medieforståelse og refleksion. Vi mener også, at det er vigtigt, at vi som fagpersonale tager nogle valg: Hvad vil vi med digitale redskaber og hvordan vil vi bruge dem? For os er det vigtigt, at de redskaber vi køber, skal være understøttende for den aktuelle pædagogiske praksis, der er i institutionerne, men samtidig skal de også være med til at udvikle og styrke den nuværende og kommende pædagogiske praksis i andre retninger.

7 Nu går det stærkt. I 2012 afholde KL en kursusrække om IT og medier i børnehøjde, og det kursus var en direkte årsag til, at Diamanten sprang med på bølgen. Vi besøgte en institution i Roskilde, som var nået længere på den digitale bølge og de gav os stor inspiration til indkøb og brug af digitalt grej, og så var det bare om at komme i gang. Ret hurtigt oplevede vi, hvordan de digitale redskaber understøttede børns læring. Eksempel: Vi havde en tyrkisk dreng, som var startet i institution uden mange danske ord. Vi havde arbejdet med forskellige sprogstimulerende aktiviteter, men uden den helt store effekt. Så blev der indkøbt en ipad, og nu tog sproget fart, pludselig oplevede han, at her var der noget, der gav mening for ham og så kom der sprog. På meget kort tid oplevede vi, at det var ham, der sad og hjalp de andre børn og så på dansk.

8 Den første tid efter vores indkøb af digitale redskaber gik med at formulere og konkretisere tilgængeligheden af udstyret samt, hvordan vi kunne implementere det i hverdagen. 1. Tilgængelighed: Alle digitale redskaber skal stå frit fremme, på samme måde som øvrigt legetøj. 2. De voksne har ansvaret for, at alt er opladt og klar til brug. 3. Børnene må eksperimentere med det. 4. Vi, som voksne, skal være nysgerrige sammen med børnene. 5. Der skal være så få sikkerhedsregler som muligt. 6. Udstyret må bruges i andre sammenhænge end det, det er beregnet til.

9 At gå på opdagelse i livet.. Noget af det, der hurtigt fik succes, var vores ipad. Her er det igen vigtig at konkretisere: En ipad i sig selv er ingenting, den er, hvad vi putter i den: skal den være en vidensbank, læringsplatform eller en spillemaskine? De apps vi udstyre den med, skal være nogle redskaber til leg, viden og læring. Så er det op til den enkelte pædagog, hvilken pædagogisk kontekst den/de skal bruges i. Mine erfaringer er, at jo flere gange børnene oplever, at vi i fællesskab bare undrer os, opsøger viden/læring, jo mere kommer de af sig selv med spørgsmål, som de undrer sig over. Og derved er det ofte børnene, der går foran med deres nysgerrighed på livet.

10 Database over diverse apps som understøtter pædagogiske læreplaner og MI Læreplans temaer: Navn på app: Beskrivelse: Børneperspektiv: Aldersgruppe: Pris: Sproglig udvikling: Fagtesangbogen En sangbog hvor du kan synge med og lære fagter til sangene. Mulighed for at optage egne fagter og sang. 0 til 5 år Gratis Lydret Dino Grib begrebet Letlæsningsbøger hvor du kan vælge at få læst højt eller selv læse Et læringsspil om begreber, samarbejde og kreativitet. Børnene er medskabende i spillet 4+ Gratis 4+ Gratis Peter Puslespil Puslespil med rim og remser 2 til 5 år 19,00 kr. Ordspillet Tryk på en brik og du får fortalt hvad det er. Der er 3 kategorier med i alt 36 billeder fordelt på dyr, musikinstrumenter og legetøj. 1,5 år Gratis Lær at rime med Miniklub App der lære barnet at rime og lege med sproget 5 til 8 år 19,00 kr.

11 Vidensdeling. Vidensdeling institutionerne imellem, er et område vi stadigvæk arbejder på. Vi har alle oplevet forældrenes usikkerhed og tvivl om, hvad det var vi brugte ipads til. Ved at lave en database over apps, der kan understøtte vores pædagogiske praksis, sender vi et signal til forældrene om, at vi har gjort os nogle overvejelser, at vi tager vores arbejde seriøst og at ipad for os i Diamanten ikke blot er en spillemaskine. Også mellem kollegaer er vidensdeling et must, for udvikling, fornyelse og læring. Man kan med andre ord sige, at vi arbejder på at skabe en kurv med forskellige ting/materialer, her i blandt vores digitale redskaber, som bruges i vores pædagogiske arbejde med børnene. Men også en kurv som børnene selv skal kunne bruge/tage materialer til/fra, i deres nysgerrige og undersøgende tilgang til den verden der omgiver dem.

12 Praktiske eksempler På inddragelse af digitale redskaber. Jeg har valgt at vise eksempler fra tre forskellige former for digitale redskaber. Den talende bog I 9 uger, før de kommende skolebørn skal begynde i SFO, samler vi dem i en gruppe. Her arbejder vi med bl.a. bogstaver, som de gerne ville lære og har stor interesse for. Børnene valgte hver et bogstav, som de skulle klippe ud og bagefter talte vi om, hvilke ord, der begynder med dette bogstav, hvordan det ser ud osv.. Hvert barn skulle så finde 3 ting, som begyndte med deres bogstav og det skulle de tegne. Bagefter skulle arket sættes ind i bogen, og derefter indtalte hvert barn, hvad deres bogstav hed, og hvilke tre ting, som de havde tegnet, der begyndte med deres bogstav. På den måde skabte de en talende bog med hele alfabetet og tegninger, der passede til bogstaverne.

13 Fortsættes: På den måde lærte børnene at samarbejde om at lave deres egen alfabetbog. De bød ind, hvis nogen gik i stå, samarbejdede og nåede det færdige mål. For de øvrige børn er denne bog også et hit, de sidder med stor glæde og læser i den, eftersiger bogstaverne og de ting, som børnene har indtalt/tegnet. Der tegnes på livet løs Her er 3 ting der begynder med Z

14 Her indtaler de i den talende bog

15 Ipad som pædagogisk redskab Børnene bruger ipad en til rigtig mange ting. De apps, der er installeret, er alle apps, der understøtter de 6 temaer fra pædagogiske læreplaner og De mange intelligenser, som vi også arbejder med. Eksempel: Vi har i en periode arbejdet med sprog. Hver uge havde vi et ord, som var ugens ord. Den pågældende uge er det ordet; Kænguru. Vi talte om, hvordan ser den ud, hvor lever den, hvad spiser den. Til det brugte vi bl.a. ipaden for at undersøge, hvad den spiste, og hvordan den så ud. Et barn spørger, hvad det er den har på maven og derved kommer vi til at tale om deres unger; vi undersøger, hvor lille ungen er, når den bliver født (2 cm); der bliver også vist billeder af en lille unge. Samtalen går så over i, hvor kænguruen bor, så bliver globussen hentet og Australien udpeget. Vi kommer også til at tale om tid, når det er dag i Danmark, hvad er klokken så i Australien, og til det bruger vi appen ur. Et barn kunne så fortælle, at hun havde været i New Zealand, som lå meget tæt på Australien og der var det også nat, når det var dag i Danmark. Og på den måde kom vi rigtig langt omkring med god hjælp fra en ipad og 20 meget nysgerrige børn. Da vi var på legepladsen et par timer senere, overførte børnene deres viden til leg. De legede kænguruer, fandt mælkekasser, som var pungen, hvor ungen (læs et barn) var i, mens børnene bugserede rundt med dem.

16 Andre eksempler: I øjeblikket fanges der mange små dyr på legepladsen, og børnene er meget interesseret i at vide, hvad det er, de har fanget. Så bliver der googlet på liv og løs og ved fælles hjælp skriver børnene selv de søgeord, som kan give mere viden om det pågældende dyr. Skattejagt er altid populært: her tager børnene billeder og så er det de andre børn, der skal finde stedet. Ofte bliver det udvidet med forskellige temaer, som billederne skal være i. Eks.: Kun billeder af noget fra naturen, kun billeder af noget i træ, kun billeder af noget med en bestemt farve. Disse lege giver rigtig god stof til snak og læring af, hvad tingene er lavet af. Disse billeder kan også blive brugt til at lave film med, via imovie. Så skriver eller indtaler børnene til hvert billede, og vupti har de en film, som alle syntes er sjov at se, uanset om man har været med til legen eller ej.

17 På vej på geocaching Kan I finde dette et sted i huset?? ipaden bruges også i dialogisk læsning, til at finde billeder af eks. en meteor.

18 Metaldetektor som pædagogisk redskab. Vi har indkøbt 6 metaldetektorer. Alt bliver undersøgt med metal detektorer, så når vi taler om, hvad ting er lavet af, er det oplagt, at børnene prøver det efter. Vi har også undersøgt forskellige steder i huset og på legepladsen for at se, hvor meget metal, der egentlig er. Der kommer nogle ret gode samtaler ud af det, for hvad er det så lavet af, hvis detektoren ikke bipper. I fællesskab opfinder vi lege, hvor man skal finde 10 ting, der er lavet af metal, finde metaldele, der er gemt i gruset, metaldele på sig selv osv. Her finder drengene metalting gemt i gruset.

19 Flere billeder.

20 Digitale redskaber "Talende bog" ipad Metal detektor Viden (Hvad begynder med) Nysgerrighed Få ideen Tema Undersøge Læring (Bogstaverne) Opsøge viden Producere Apps Viden Producent (Tegne) Lære at Google Lave film De 6 læreplans temaer Bruge YouTube Skabe sin egen historie

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

sproglige kompetence, sociale kompetence

sproglige kompetence, sociale kompetence IT I DAGPLEJEN Opgave udarbejdet af IT-inspiratorer i Dagplejen Favrskov Kommune, Dagplejepædagog Charlotte Skov og dagplejepædagog Anne Holme Vejleder: Line Skov Hansen Opgave afleveret: 2. maj 2013 1

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer Favrskov kommune Vejleder: Line Skov Hansen. Skrevet af: Helle Buus, Naturbørnehaven Bakkegården Jane Lohmann Sørensen, Thorsø Børnehave. Maj 2013. 1 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Kate Sørensen, Naturbørnehaven Klintholm Britta Holst Møller, Grævlingehulen Sanni Vejen Vestergaard, Børnehaven FilurenV 30-4-2013 Hvordan kan

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Uddannelsens titel: Leg og læring med digitale medier i dagtilbud

Uddannelsens titel: Leg og læring med digitale medier i dagtilbud Uddannelsens titel: Leg og læring med digitale medier i dagtilbud Inspirationsmaterialet er udviklet af: Marianne Svanholt, UCC msvc@ucc.dk, tlf. 27 12 97 39 1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde FBK

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

en historie om børns forventninger til skolen

en historie om børns forventninger til skolen Jytte Sidelmann en historie om børns forventninger til skolen Udgivet af Danmarks Lærerforening i samarbejde med Gyldendal Kære Forældre Nu nærmer skolestarten sig for jeres barn, og forventningerne er

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Beskrivelse af udviklingsmulighederne i en ny kreativ pædagogik med børn og computer

Beskrivelse af udviklingsmulighederne i en ny kreativ pædagogik med børn og computer Arash fortæller en drabelig historie om en pædagog der bliver spist, mens han ligger inden i en hamburger.. Beskrivelse af udviklingsmulighederne i en ny kreativ pædagogik med børn og computer %! "$#!"&#

Læs mere

PROJEKT DIGITAL DANNELSE

PROJEKT DIGITAL DANNELSE PROJEKT DIGITAL DANNELSE Erfaringer med interaktivt gulv og ipad i pædagogisk arbejde Skejby Vorrevang Dagtilbud, Aarhus Kommune UdviklingsForum, november 2013 Projekt digital dannelse UdviklingsForum

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN 3 år DET EKSISTENTIELLE Kulturelle udtryk personlige Natur videnskab Overordnet læreplan 3 år KULTUR OG VÆRDIER sociale sproglige NATUREN Dagtilbud 0-6 år Krop og bevægelse SUNDHED DET EKSISTENTIELLE Kulturelle

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVE - PÆDAGOGISKE LÆREPLANER, MAJ 2013

RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVE - PÆDAGOGISKE LÆREPLANER, MAJ 2013 RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVE - PÆDAGOGISKE LÆREPLANER, MAJ 2013 Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 1 Indholdsfortegnelse Rønde Frie Skovbørnehave

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Hvilke positive/negative konsekvenser har det haft for arbejdsgangen?

Hvilke positive/negative konsekvenser har det haft for arbejdsgangen? BILAG 1 Ekspertinterviewguide Hvilken betydning har indførelsen ipads haft mht. mediestrategien og dit ansvar som driftsleder? Hvilke positive/negative konsekvenser har det haft for arbejdsgangen? Er der

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

Apps i børnehøjde APPS I BØRNEHØJDE

Apps i børnehøjde APPS I BØRNEHØJDE APPS I BØRNEHØJDE TIL DE YNGSTE LAV COLLAGER OG DIGITALE BØGER SAMMEN MED BØRNENE LAV SMÅ FILM SAMMEN MED BØRNENE DIGITALE BILLEDBØGER LEG OG LÆRING MED BOGSTAVER OG TAL FINMOTORIK/FARVER KONCENTRATION/HUSKESPIL

Læs mere

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 Tved Børnehave er et privat dagtilbud, med drift tilskud fra Svendborg Kommune. Vi lever op til de gældende regler i Dagtilbudsloven og de respektive kommunale politikker.

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt Bilagsoversigt Bilag 1: Evaluering af "Viborg Ledelse"... 2 Bilag 2: Beskrivelse af specialesamarbejde med Viborg Kommune... 3 Bilag 3: Specialets kontrakt med de deltagende ledere... 5 Bilag 4: Kontrakt

Læs mere

Digitalisering af dagtilbud Varde Kommune

Digitalisering af dagtilbud Varde Kommune Digitalisering af dagtilbud Varde Kommune Spørgeskemaundersøgelse, alle medarbejdere Rapport for daginstitutioner 1 Rapporten indeholder analyse af svar fra spørgeskema udsendt til alle medarbejdere i

Læs mere