Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr Februar 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 06. Februar 2009"

Transkript

1 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr Februar 2009 Indkaldelse til generalforsamling Sæsonstart Årsberetning for 2008 Revideret årsregnskab for 2008 Forslag til budget for 2009 Forslag til takstregulativ gange NBEG til UG med kryds og slange Velkommen og tillykke TERMIK-Liga Bestyrelsesmøder Skal flyvningens opdrift forklares efter Newton eller Bernoulli Minder fra Avedøre Navigationstur Mathias Christophersen Væddemål 2009 Kalender

2 Postadresse og værksted: Polyteknisk Flyvegruppe Klubhus (flyveplads): PFG Polyteknisk Flyvegruppe DTU bygn. 237, 2800 Kgs. Lyngby Tlf Bank: reg.nr.: 1671 konto: vedr. betaling: Polyteknisk Flyvegruppe EKKL Eskebjergvej 88B 4593 Eskebjerg Tlf Pladsfrekvenser: 122,5 og 123,42 MHz Kalundborg Flyveklub; tlf.: Formand: Jeppe Torben Nicolaisen Tlf (privat), (mobil) Næstformand: Kim Cecilia Zambrano Tlf. (+46) (privat), (mobil) Kasserer: Axel Morgenstjerne Tlf (privat), (mobil) Sekretær: Joachim Hegelund Bestyrelsesmedlem: Finn Mikael Passov Klubhusformand: Flyvechef: Lars sverre Rasmussen Tlf (dag) (privat) PR-chef: Søren Zebitz Nielsen Tlf.: (mobil) Christian Krog Madsen Klubtræner: Felipe Cvitanich PFG-nyt udgivelsesterminer 2009 februar, maj, september og december. Deadline for materiale til næste blad: 01. april Materiale sendes til Ansvarshavende er formanden: Jeppe Torben Nicolaisen. Forsidebilledet: P6 og HY på Kaldred. Fotograf: Axel Morgenstjerne. Tryk: Vester Kopi A/S, Teknikerbyen Virum. Oplag: 230 eksemplarer Fordeles til alle aktive og passive medlemmer, danske svæveflyveklubber, DTU m.fl. 2

3 Generalforsamling for Polyteknisk Flyvegruppe Onsdag d. 18/ kl. 19:30 på Danmarks Tekniske Universitet, bygning 208, aud. 51. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse af beretningen. 4. Regnskab for det forløbne år med revisorernes bemærkninger. 5 Godkendelse af regnskabet. 6. Vedtagelse af planer, budget og takstregulativ for det kommende år. 7. Langsigtede handlingsplaner. 8. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 9. Valg af 2 kritiske revisorer. 10. Indkomne forslag. 11. Eventuelt. Vedr. pkt. 1: Bestyrelsen foreslår Niels Erik Kaiser som dirigent. Vedr. pkt. 8: Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsesmedlemmer: Jeppe Nicolaisen, Kim C. Zambrano, Axel Morgenstjerne, Joachim Hegelund Bestyrelsen foreslår nyvalg til bestyrelsen af: Kristina Hansen Bestyrelsen foreslår nyvalg af 2 suppleanter: Poul Gregert Jensen og Mikkel Sol høj Nielsen Vedr. pkt. 9: Bestyrelsen foreslår valg af 3 kritiske revisorer: Michael Krogh, Iver Christophersen og Thomas Bucka-Christensen. Sæsonstart 2009 Husk sæsonstart 2009! Første flyvedag i 2009 bliver til sæsonstart lørdag den 21. marts. Alle fly er forhåbentlig synet og klar til flyvning på denne dag, hvor mange møder op for at få sæsonens første flyvetur og selvfølgelig den altid gode middag i klubhuset om aftenen. 3

4 På Flyvegruppens ordinære generalforsamling den 12. marts 2008 genvalgtes bestyrelsen, der efterfølgende konstituerede sig som følger: Formand: Jeppe Nicolaisen. Næstformand: Kim Cecilia Zambrano. Kasserer: Axel Morgenstjerne. Sekretær: Mads Degnegaard. Bestyrelsesmedlem: Finn Passov og som suppleanter vælges: Kristina Hansen og Joachim Hegelund. Foruden bestyrelsen har følgende medlemmer haft tillidshverv i 2008: Flyvechef: Morten Bennick. Klubtræner: Felipe Cvitanich. Værkstedsledelse: Mogens Møller. Klubhusformand: Frank Svendtrup. Materielkontrollanter: Stig Øye, Frans Pløger, Mogens Møller og Jens Rytter Petersen. I årets løb er desuden Benny Strand og Peter Fischer Jensen blevet materielkontrollanter. PR-Chef: Søren Zebitz Nielsen. Webmaster: Christian K. Madsen. Året der gik Sæsonen startede et skridt bagefter i forhold til sidste år da vi måtte starte sæsonen uden P2 og P4 som var blevet sendt til tælling da der var ventetid på reservedele. Manglen på P2 og P4 blev ikke mærket i så høj grad da det fugtige forår havde gjort EKKL til en fugtig madras som kunne gribe fat i alt med hjul. På trods af undergrundens gode greb i jordmateriellet kom vi i gang med Polytten i spidsen af startfeltet og med spillet sat i hangar til lysere tider, fik vi en masse flyslæb og dermed en masse PFT er. Havaristatistikken ser igen godt ud og vi kan for andet år i træk glæde os over at PFG ikke har bidraget til statistikken, lad os fortsætte med denne stil. På vores årlige begivenhed Old Boys-dagen, var der igen mulighed for at den ældre generation kunne se Kaldred fra oven. Trods den fugtige start tror jeg nok mange vil kalde denne sæson for en af de bedre. Snakken om regnfulde, grå og kedelige flyvedage uden termik har heldigvis været en mangelvare. Nogen vil nok sige at der er set bedre vejr andre år. Men har man været på pladsen i sommerens løb vil det have været svært kun at opnå korte flyveture. Det er i hvert fald det man kan se af flyvestatistikken. I år har vores klubfly fløjet rigtig meget, selv vores Astir som ellers i tidligere år har manglet piloter på ellers gode flyvedage. Det gode vejr førte en masse flyvning med sig: for klubfly ca. 600 timer ved begyndelsen af september, og det var nok også grunden til at der skulle lidt mere til at lokke piloterne ud i det gode vejr senere på sæsonen. Sommerlejren startede lidt langsomt. Der var rigeligt med klubfly til rådighed for de fremmødte piloter, så vi valgte vi at slå pjalterne sammen med KF, for at få en morgenbriefing med et rimeligt antal hoveder. Men som dagene gik troppede flere og flere piloter op på Kaldred og efter Værløsefolkene var ankommet med deres fly kom der virkelig gang i aktiviteterne. Eleverne var ivrige piloter og lod ikke Juniorerne stå på jorden ret længe af gangen, næ der skulle flyves så meget som muligt. Som dagene gik kunne et par stykker se lys for enden af uddannelses-tunnelen og for alvor mærke soloflyvningen og S- certifikatet nærme sig. Vi kunne derfor sige tillykke til Torger, Kristian, Mike og Pablo som nåede at få deres solotur. Senere på sæsonen nåede Torger også at få S-certifikatet i hus. Tillykke med det. Efter sommerlejren var det igen tid for nogen at tage sydpå til Sisteron for at udforske alperne. 4 Årsberetning for 2008

5 Så blev der lukket og slukket for år Sæsonens sidste flyvedag var den 27. oktober med den obligatoriske væddemålsfest. Og man må sige at den skilte sig ud fra de forrige år, i og med at antallet af betalere/tabere var faldet til et par stykker. Den udsøgte middag som bestod af en fornem fiskeret med bl.a. laks og rejer til forret, til hovedret var der kreeret vildsvin og som rosinen i pølseenden var der desserten bestående af is a la Orange tilberedt af Morten Bennick. Undervejs i indtagelsen af den udsøgte middag blev der gjort ophold for at hylde de mange vindere og bue af de få tabere som til straf for ikke at have nået deres alt for optimistiske væddemål måtte betale for deres middag. Som noget nyt blev der udleveret præmier og medaljer til piloter som havde gjort en stor præstation og her kan vi sige tillykke til Stig Øye som blev hyldet som Klubmester med de 3 bedste strækopgaver fra EKKL: 407,8 km 110,73 km/t. 532,2 km 97,33 km/t. 452,7 km 95,97 km/t. Axel Morgenstjerne med bedste FAI-trekant 301,0 km FAI-trekant med 69,49 km/t Mads Christian Degnegaard med Bedste solostrækopgave for piloter < 150 timer 128,6 km med 60,90 km/t i ZW Længste varighed for piloter < 150 Timer: 06:36 timer i ZW Stort tillykke til jer alle. Et andet tillykke sendes til Lars Sverre Rasmussen. Lars har modtaget Dansk Svæveflyver Union s guldemblem. Guldemblemet tildeles personer der har ydet dansk svæveflyvning særlige og betydningsfulde tjenester og for mange års uegennyttigt arbejde indenfor klubber eller Union. Vinterarbejdet blev startet på sædvanlig vis med planlagte timeslots på værkstedet for klubfly, privatejere og spil. På den mere sørgelige side skal nævnes at vi den 16. november har mistet en af dem der var med til at stifte PFG i 1943, Mathias Christophersen. Mathias blev 90 år. Konkurrencer PFG har i 2008 været repræsenteret ved flere nationale konkurrencer og har stået for afholdelsen af SM 1. del. 2. Del af SM blev afholdt på Tølløse. Til SM deltog P2 og P6 i åben klasse, mens HY deltog i PFG-Cup åben klasse. I klubklassen deltog W7. Det samlede resultat blev følgende: Åben klasse: Felipe, Kristina og Mikkel fik en flot 2. plads i P2: Søren Zebitz fik en 7. plads P6. I klubklassen endte Axel Morgenstjerne på en samlet 3. plads i W7. Til SUNAIR Cup deltog Søren Zebitz i P2 sammen med hjælperne Damien Grévain, Christian Mark L. Mortensen og Joachim Hegelund. P2 opnåede en 13. Plads i 2-Sædet cup. Tillykke med det. Til DM deltog: Felipe Cvitanich og Stig Øye og de fik henholdsvis en 13.-plads og en 5.-plads plads i 15- meterklassen. 5

6 I 2-Sædet-klasse deltog Morten Bennick med P2 og fik en samlet 3.-plads I Standardklassen deltog Torben Simonsen med LM og fik en samlet 11.-plads. Tillykke til jer alle. I TERMIK-Ligaen var der i år kamp om at blive i den høje ende af skalaen - vi endte på en 7. plads i 1. division, og rykker derfor ned i 2. division i Men mon ikke vi med lidt god vilje og en masse flyvning i 2009 kan rykke op igen til 2010? Uddannelse I alt 4 elever er blevet sendt solo i 2008, og der er udstedt 1 S-certifikat. Værkstedet/DTU På DTU har Mogens igen været primusmotor på værkstedet og har fortsat det gode arbejde med at få orden på faciliteterne. Der er bl.a. blevet sat nye porte op som skulle kunne holde bedre på varmen og derved spare os for en god sum penge. Andre projekter på værkstedet er etablering og renovering af toiletfaciliteterne, hvor Kirsten Skouv har haft murskeen i hånden og vi glæder os til at se det færdige resultat når den tid kommer. Flyparken Vores nye Discus (HY) har nu fløjet en sæson og man må sige at den har givet medlemmerne en masse gode flyvetimer og strækture. Med den nye Discus var det næste naturlige skridt at sælge Astir en (W7), som fik ny ejer efter bare en måneds annoncering. PFG s medlemmer fik dermed pludselig en hurtigere vej til et mere moderne fly, i og med at Discus en (P6) overtog Astirens plads. Polyt 5, OY-DHP Polytten havde sidste år et stort underskud på grund af for få flyvninger, men efter en god flyvesæson og deltagelse i SM, har den i år haft flere operationer og derved kun et mindre underskud. Vi må håbe at den i fremtiden kommer til at flyve mere, og at vi dermed kan bevare vores gode slæbefly. Kalundborg flyveplads ApS Sidste år søgte Aps et SLV om tilladelse til at der måtte udøves modelflyvning på EKKL. Tilladelsen blev givet og det har nu fungeret stort set problemfrit i et års tid lad os håbe vi kan fortsætte sådan. Tiltag i løbet af sommeren: Terminalbygningen har fået nyt tag og asfaltbanen har fået et reparationslag for at beholde en rimelig standard på banens tilstand. Fremtid og visioner Visionerne for i år vil bære lidt præg af sidste års visioner. Vi anskaffede os en Discus bt fik vi en klar forbedring af flyparken ved samtidig at skaffe os af med Astiren, som var det ældste fly vi havde. I fremtiden mener jeg at vi bør fortsætte arbejdet med at forbedre vores flypark. Det kunne eksempelvis være en opgradering af vores Duo Discus til en Duo Discus XLT. Vi snakkede tidligere om en motorsvæver som også kunne bruges til flyslæb. Denne ide er stadig en farbar vej, men så længe vi kan holde Polytten flyvende med de kræfter vi har, bør den komme i første række. Vores hangartag mangler stadig en renovering. Arbejdet med at finde en finansieringsmulighed er i gang, så jeg håber ikke det varer længe før arbejdet kan gå i gang. Af andre byggeprojekter er der vognhangaren. Jeppe T. Nicolaisen 6

7 Revideret årsregnskab for 2008 DRIFTREGNSKAB 2008 Budget Udgifter kr. kr. tkr. kr. kr. Flyforsikringer , Radioudgifter 350 Faldskærmsvedligeholdelse 5.672, Flyvedligeholdelse , Flytransport Flylån Instrumenter 1.873, Brændstof til turbofly P2 og HY 1.377, Svæveflyudgifter ialt , Udgifter prøvemedlemmer 9.044, Vedligehold transportvogne Transportvognsforsikringer 1.664, Vægtafgifter 880, Transportsvognsudgifter i alt 2.544, OY-DHP: forsikr. og gebyr , Hangarleje 6.000, Benzinkøb , Vedligeholdelse 1.640, OY-DHP udgifter ialt , Jordradio (Svæveflyveomr.) mm Hangar, vandanlæg, benzinstander 1715, Telthangar 2.168, Ansvarsforsikring køretøjer 450, KF/PFG-fællesmateriel 4.333, Flyvepladsafgift , Flyveplads , Klubhus el og vand , Drift af klubhus , Rengøring klubhus 8.973, Forsikringer 7.245, Klubhusudgifter ialt ,

8 DRIFTREGNSKAB 2008 Budget Udgifter kr. kr. tkr. kr. kr. Værkstedsudgifter 8.042, Værktøj og materialer , Forsikring bygn , Varme bygn. 237 (PFGs andel) , Værksted ialt , Polyt-S 732, Telefonafgifter 5.924, Telefonindtægter 0-28 IT og internet EKKL 2.507, Internet og servere 225, Telefon og internet netto 8.656, Kontorartikler 1.968, Porto 3.940, Kørsel 400 Tryk af PFG-nyt 5.147, Administrationsudgifter ialt , Kontingenter DSvU, KDA o.a , Aktivitetsfond Instruktørkurser 7.540,00 Materielkontrollantkurser 4.500,00 Øvrige kurser 710,00 Kurser m.m , Renter+gebyrer Danske Bank 0, Renter+gebyrer giro 250, Gebyrer BasisBank 300, Medlemsrenter , PBS-gebyrer 4.327, Renteudgifter og gebyrer ialt , Refusion for hjemhentning 492, PR 423 Besigtigelse af Discus bt i Blumberg

9 DRIFTREGNSKAB 2008 Budget Udgifter kr. kr. tkr. kr. kr. SM og PFG-Cup 2.306,59 Øvrige diverse udgifter 6.439, Diverse udgifter ialt 9.238, Ordinære udgifter , Ekstraordinære udgifter: Afskrivning debitorer og kredito- 469, Svindel: Snydt ved køb af Volkslogger Jubilæumsbog Ny transportvogn Hensættelse til Polyt ,00 Værksted , Varmemålere værksted Klubhus JB's mindefond Ekstraordinære udgifter ialt , Totale udgifter , Driftsoverskud , Balance , DRIFTREGNSKAB 2008 Budget Indtægter kr. kr. tkr. kr. kr. Flyveafgifter , GF-præmie retur , Indtægter svævefly ialt , Indtægter prøvemedlemmer ,

10 DRIFTREGNSKAB 2008 Budget Indtægter kr. kr. tkr. kr. kr. Slæb af PFG klubfly , Slæb for PFG privatejere 3.824, Slæb for KF og andre , Privatflyvning 2.382, Indtægter OY-DHP ialt , Indtægt spilstarter , Antal spilstarter Spiludgifter , kr/start 32,07 25,98 37,58 Overskud spilregnskab (PFG) , Pladsafgift privatejere 7.560, Telthangar, hangar og carport 2.940, Hytteafgifter , Flyvepladsindtægter , Overskud festkasse 7.548, Ophold og overnatning klubhus 7.667, Klubhusindtægter i alt , Flyve-Auto Fond 8.783, Værkstedsafgift 2.000,00 Sponsor 6.300,00 Udleje 200, Værkstedsindtægter i alt , VHF og S-teori-kursus 0, Renter BasisBank , Renter ThyDirekte 7.624,87 Medlemsrenter 3.452, Renteindtægter ialt , Kont. ingeniører m.fl , Kont. indskudsmedlemmer 6.132, Kontingenter studerende , Kont. udlandsmedlemmer 2.280, Kontingenter passive , Forfaldne kontingenter ialt ,

11 DRIFTREGNSKAB 2008 Budget Indtægter kr. kr. tkr. kr. kr. Barografkalibrering 1.061, P-afgifter 7.800, Gavebeløb anvendt Tilskud instruktørkurser Bladpuljen -890, SM og PFG-Cup deltagergebyr 3.000,00 Øvrige diverse 1.810, Diverse indtægter ialt , Ordinære indtægter , Arv efter JB Jørgen Bachmanns mindefond ,00 70 Indtægt Jubilæumsbog 530, Fonde mm 70 Trukket på hensatte midler , Ekstraordinære indtægter , Totale indtægter , Balance , STATUS Aktiver kr. kr. kr. kr. Indestående i Danske Bank -0, Indestående i ThyDirekte ,43 Indestående i BasisBank , PBS periodisering , Jubilæumsbog periodisering Forudbetalt LX Red Box P2+P Flyve-Auto Fonden 0, Gaver til PFG hos DSvU Omsætningsaktiver ,

12 STATUS Aktiver kr. kr. kr. kr. OY-PFX (P6) , OY-JGX (HY) , OY-XHA (W7) OY-PJX (A3) , OY-PKX (P4) , OY-ZWX (ZW) , OY-PXF (P2) , Værdi af svævefly , Værdi af OY-DHP , Radiomateriel , Flyinstrumenter , Faldskærme , Transportvogne , Polyt-S 6.820, Condor PC 2.000, Projektor SimLab 4.000, PFG's andel af spil mm , PFG's andel af Suzuki , Værdi af hjælpemateriel , PFG's andel af telthangar , Værkstedsmateriel , Værdi af øvrigt materiel , Kalundborg Flyveplads ApS , Aktiver ialt , Bemærkninger til aktiver Svævefly De angivne værdier er forsikringsværdier eksklusive radio, instrumenter, faldskærm m.m. - OY-DHP Den angivne værdi er skønnet og inkluderer ikke radio og instrumenter. Forsikringsværdien er ,00 12

13 Bemærkninger til aktiver 2008 fortsat Radiomateriel OY-JGX Becker-radio 5.000, OY-PJX Becker-radio 5.000, OY-PJX gl. FV-radio 500, OY-BXD FV OY-DHP 2.000, Jordradioer 2.000, , Flyinstrumenter OY-PJX , OY-PXF , kompas (BXD) OY-PKX 7.000, OY-ZWX 7.000, OY-XHA OY-PFX , OY-JGX , Colibri 4.000, Colibri med FLARM , OY-DHP , , Faldskærme OY-PJX 2 stk 4.000, OY-PXF 2 stk 6.000, OY-JGX 3.000, OY-PFX 3.000, OY-ZWX 3.000, Slimfit OY-PKX 2.000, , Transportvogne ½ Duo Discus vogn , Discus bt vogn , Junior vogn , ASK-13 vogn , Astir-vogn ,

14 STATUS Passiver kr. kr. kr. kr. kr. JB's mindefond , Medlemmers andel af Duo Discus T Nøglekonto 6.281, Ølkasse værksted 200, Gæld til KF , Gæld til PF-Auto , Periodisering (betaling efter nytår) Medlemsdebitorer , Medlemskreditorer , Medlemmer netto , Hensat OY-DHP , Hensat bygning 237 0, Gaver via DSvU , Tidligere års ubrugte gavebeløb ,37 Købt Discus bt m/ udstyr Købt Duo Discus T, sidste rate ,00 Ubrugt gavebeløb , Omsætningspassiver , Egenkapital primo , Driftsoverskud , Nedskrivninger, netto , Egenkapital ultimo , Passiver ialt ,

15 Et par billeder fra Axels udelanding i W7 under SM

16 Budget for driftsregnskab 2009 Udgifter tkr. Indtægter tkr. Svævefly 120 Flyveafgifter 85 Prøvemedlemmer 10 GF-forsikringspræmie retur 25 Transportvogne 4 Prøvemedlemmer 12 Polyt 5 50 Polyt 5 35 KF/PFG-fællesmateriel 5 Pladsafgift privatejere 8 Flyvepladsdrift 43 Telthangar, hangar og carport 3 Vognportsafgift 5 Vognporte 12 Klubhus 64 Hytteafgifter 30 Værksted 60 Klubhus 15 Polyt S 10 Værkstedsindtægter 10 Telefon og internet 9 VHF- og S-teorikurser 3 Administration 16 Renter 24 Kontingent DSvU/KDA m.fl. 86 Kontingenter 313 Instruktørkurser mm 5 Barografkalibrering 1 Renter og gebyrer 45 P-pladser værksted 7 SM på EKKL 4 SM deltagergebyr 4 Diverse 7 Diverse 3 Udgifter i alt 543 Indtægter i alt 590 Ekstraordinære udgifter Ekstraordinære indtægter Bygning af vognporte 275 Gaver til PFG 275 Hangartag 150 Fondsstøtte 150 Klubhus 30 Jørgen Bachmanns mindefond 90 Værksted 30 Flyveplads 30 Ekstraordinære udgifter i alt 515 Ekstraordinære indtægter i alt 515 Totale udgifter 1058 Totale indtægter 1105 Driftoverskud 47 Balance 1105 Balance

17 Forslag til FULDSTÆNDIGT TAKSTREGULATIV For perioden til Kontingenter a. Aktive medlemmer 390,00 kr/md. b. Aktive medlemmer, der er studerende 235,00 kr/md. c. Udlandsmedlemmer 470,00 kr/år. d. Passive medlemmer 347,00 kr/år. e. Livstidsmedlemmer Kontingentfrie f. Indskudsmedlemmer Kontingentet afhænger af indskuddets størrelse. Aktive medlemmer, der efter uddannelsens afslutning ikke har fået beskæftigelse, betaler det samme kontingent som studerende. Bliver et aktivt medlem arbejdsløs efter at have været i beskæftigelse, medfører dette ikke en nedsættelse af kontingentet. Der optages ikke nye livstidsmedlemmer. Nuværende medlemmer kan ikke overgå til livstidsmedlemskab. Kontingent opkræves forud og debiteres den sidste i hver måned. Kontingent for udlandsmedlemmer og passive medlemmer debiteres kun den 30. april. Ved indmeldelse skal der oprettes en PBS-aftale til afregning af afgifter. Ved indmeldelse som aktiv betales 2 måneders kontingent på den første PBS-opkrævning, mens passive betaler kontingentet for indeværende år på den første PBS-opkrævning. Medlemskabet gælder fra den første i den måned, indmeldelsen finder sted, og slutter med udgangen af den måned, udmeldelsen foretages. Kontingentet beregnes i overensstemmelse hermed. Aktive medlemmer, indmeldt efter 1. september og før 1. februar, betaler kun to måneders kontingent i perioden op til den 31. marts. For aktive medlemmer, herunder indskudsmedlemmer, inkluderer kontingentet obligatorisk medlemsafgift til KDA og DSvU (herunder abonnement på "Flyv"). Aktive livstidsmedlemmer opkræves særskilt et beløb der dækker for medlemskabet i disse organisationer. Aktive medlemmer kan for en periode af mindst et år overgå til passivt medlemskab eller udmelde sig. Ønskes aktivt medlemskab genoptaget inden for denne periode, skal der betales aktivt kontingent med tilbagevirkende kraft. Udlandsmedlemmer kan flyve på EKKL i en kortere periode mod betaling af aktivt kontingent for perioden, dog mindst for 3 måneder. For indtil 2 flyvedage i sammenhæng betales kun 1 måneds aktivt kontingent. 17

18 2. Flyveafgifter PXF, JGX PFX PJX, PKX, ZWX PXF (A- og B-elever) 1. time 204,00 kr/t 168,00 kr/t 117,00 kr/t 136,00 kr/t 2. og 3. time 177,00 kr/t 147,00 kr/t 102,00 kr/t 118,00 kr/t 4. time ff. 102,00 kr/t 66,00 kr/t 40,00 kr/t 68,00 kr/t Afgiften opkræves pr. minuts flyvetid, dog mindst 10 min/flyvning. Tiden regnes inkl. start. For flyvninger, der er udsat for wirebrud med efterfølgende landing lige frem, beregnes hverken flyve- eller startafgift, medmindre der er tale om simuleret wirebrud (skoling og PFT). Brug af motor i turbo-fly er inkluderet i flyveafgiften. For hverdagsflyvning opkræves 2/3 af normaltaksterne (gælder ikke PXF elevtakst). Hverdagsflyvning foregår på dage, hvor ingen instruktør er udskrevet. Flyvning afholdt i flyvegruppens sommerlejr og under ekspeditioner, herunder mesterskaber, betragtes ikke som hverdagsflyvning. Flyvning på hverdagene i sensommerlejren i september regnes for hverdagsflyvning. Medlemmerne skal selv gøre kassereren opmærksom på afholdt hverdagsflyvning ved tydeligt at anføre hverdagsflyvning på flyvelisten. For gæster af PFGs medlemmer opkræves de normale start- og flyveafgifter via værtens medlemskonto. For "fremmede gæster" gælder en fast takst på kr. 150,- som inkluderer spilstart og indtil 20 minutters flyvning. For studerende er taksten dog kun kr. 100,-. Ved længere flyvninger adderes efter de første 20 minutter 4 kr pr. ekstra minut. Benyttes flyslæb adderes differencen mellem slæbet og en spilstart. Piloten opkræver selv hele beløbet af gæsten og debiteres på sin medlemskonto. 3. Prøvemedlemmer Et prøvemedlemskab koster 750,- kr. som skal betales forud. Prøvemedlemskabet følger DSvU s regler og omfatter 10 flyveture med spilstart indenfor 45 dage samt en logbog. Dage i perioden fra 1. nov til 1. april medtælles ikke. 4. Loft på flyveafgifter Indenfor et kalenderår er der en beløbsgrænse for et medlems personlige flyveafgifter på 4700,00 kr. Senest ved årets udgang opgøres de opkrævede flyveafgifter i året for hvert medlem, og medlemmer der er blevet opkrævet mere end beløbsgrænsen, får det overskydende beløb krediteret. 5. Spilstarter Taksten er fastsat til 40,00 kr/start. For visse starter med wirebrud gælder særlige regler, se pkt Flyslæb. Afregnes pr. tacho regnet fra tidspunktet hvor slæbet ruller, til slæbeflyet lander. 18

19 PFG medlemmer/fly Øvrige Hjemhentning Træningsflyvning Polyt-5 piloter Nødvendig testflyvning betales af PFG. 1400,00 kr/tt 2100,00 kr/tt 1250,00 kr/tt 800,00 kr/tt 7. Hjemhentningstakster Hjemhentningsomkostninger efter udelandinger refunderes med kr. 2,00 pr. km, dog højst for 250 km, i det omfang, flyvningen er udført med et af klubbens fly og er udgået fra EKKL samme dag. Hjemhentninger med Polyt-5 er refusionsberettigede efter ovennævnte regler. Der skal fremsendes en skriftlig opgørelse indeholdende oplysninger om den afstand, et hjemhentningshold ville være kørt, hvis transporten havde været gennemført ad landevejen. 8. Klubhus For overnatning i fællessovesalen betales ingen afgift. For benyttelse af kamrene samt værelserne i annekset, opkræves en afgift for overnatning på 36,00 kr/nat/rum. Medlemmerne er forpligtet til selv at skrive sig på overnatningslisterne ved benyttelse af kamre og anneks. Piloter, der ikke er medlemmer af PFG, opkræves en afgift på 36 kr/døgn for overnatning i klubhus eller på teltplads. Benyttelse af klubhus til formål, der ikke er i forbindelse med flyvedage, aftales med klubhusformanden. Der aftales afregning af el-forbrug mm. Der betales en afgift for ikkemedlemmer på 36,00 kr/person/døgn. 9. Hytter Aktive medlemmer, der ejer mindre overnatningshytter beliggende på et areal i umiddelbar nærhed af klubhuset, opkræves pr. 1. juni en årlig grundleje på ialt 1730,00 kr. Hytter, der kommer i ejerskab hos en person, der ikke er aktivt medlem, skal sælges til et aktivt medlem eller fjernes på ejerens foranledning inden 6 måneder. 10. Flyveplads EKKL Private fly stationeret på EKKL opkræves pr. 1. maj en årlig afgift på 650,00 kr/fly. Leje af projekterede vognporte til transportvogne fastsættes til 250 kr/måned. Kun aktive medlemmer i PFG og KF kan leje vognportene. Deltagelse i byggeriet forudsættes for førstegangslejerer, nærmere vilkår aftales mellem bestyrelsen og styregruppe for byggeriet. Benyttelse af hangar, telthangar og carport koster yderligere årlig afgift på 1080,00 kr/ enhed, eller en halvårlig afgift på 650,00 kr/enhed. En enhed svarer til en transportvogn, og minimumstakst er 1 enhed. Afgift for telthangar og carport opkræves pr. 1. maj og pr. 1. november. Kalundborg Flyveplads ApS opkræver et pladsgebyr på 100 kr/md af S-piloter, som ikke er medlem af PFG eller KF og som deltager i flerdages svæveflyvearrangementer på EKKL. PFG kan vælge, at gebyret er indeholdt i arrangementets deltagergebyr, i hvilket tilfælde PFG afregner med Kalundborg Flyveplads ApS. 19

20 11. Værkstedet Fremmede fly betaler et værkstedsgebyr på 1000 kr for de første 2 uger, derefter 1000 kr/ uge. Dog betales kun 250 kr når flyet kun benytter værkstedet en enkelt dag. Flyvevåbnets og DaSK s svævefly er undtaget. Private PFG-fly kan frit benytte værkstedet, dog betales i vinterhalvåret efter 5 uger et gebyr på 500 kr/uge. Parkeringspladsen ud for værkstedsbygningen kan i de perioder, hvor PFG ikke selv skal råde over den, i et vist omfang benyttes af medlemmerne til private formål mod betaling af P-afgifter, som vist nedenfor. Enkeltstående benyttelse af parkeringspladsen i under 1 døgn pålægges ikke P-afgift. Transportvogne til fly, der betaler afgift på EKKL eller til værkstedet, pålægges ikke P- afgift. Aktive medlemmer 100,00 kr. pr. påbegyndt uge Passive medlemmer og andre 200,00 kr. pr. påbegyndt uge Enhver længere benyttelse af parkeringspladsen aftales med værkstedsledelsen og meddeles kassereren. 12. Renter Afgifter for opnåede ydelser er principelt forfalden til betaling med øjeblikkelig virkning. Renter for debetposteringerne pålignes først i den efterfølgende måned. Renter beregnes efter nedenstående regler: Medlemmer samt udmeldte medlemmer, der er i restance, debiteres månedlige renter på 1,25%. Det svarer til 16,1% årlig nominel rente. Men p.g.a. PFGs renteberegning er ÅOP kun 6% ved afvikling på 1 år, og ved meget langsom afvikling er ÅOP 13%. Medlemmer, der er i kredit, tilskrives månedlige renter på 0,4%. Det svarer til 4,91% årlig effektiv rente. Renterne beregnes af månedens primosaldo tillagt alle de i den pågældende måned af medlemmet præsterede indbetalinger til og udlæg for PFG. Indbetalinger skal i rentesammenhæng være på PFG s konto (giro eller bank) inden månedens slutning, eller indbetalingen skal ske automatisk via PBS. Hvis det beløb, der skal betales renter af, ligger mellem -200,00 kr og 200,00 kr, beregnes der ikke rente. Afsnit slettet. 13. Andet - Depositum for systemnøgle til bygn. 237 og klubhuset på EKKL kr. 200,00. - Gebyr for udlån af værktøj fastsættes af værkstedsledelsen. - Tilskud til deltagere i danske svæveflyvekonkurrencer: PFG betaler tilmeldingsgebyret for studerende. - Deltagelse i instruktørkurser: PFG dækker deltagergebyret og rejse med offentlige transportmidler. - Selvrisiko på PFGs forsikringer, i forbindelse med skader forvoldt af medlemmer, betales af PFG. Undtaget er særlige tilfælde, hvor dækning af selvrisiko er specificeret ved aftale med bestyrelsen. 20

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 26. februar 2007

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 26. februar 2007 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 26. februar 2007 Indkaldelse til generalforsamling Sæsonstart Årsberetning for 2006 Revideret årsregnskab for 2006 Forslag til budget for 2007 Forslag til

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 22. februar 2003

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 22. februar 2003 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 22. februar 2003 Indkaldelse til generalforsamling Årsberetning for 2002 Revideret årsregnskab for 2002 Forslag til budget 2003 Forslag til takstregulativ

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 10. maj 2004

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 10. maj 2004 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 10. maj 2004 Formandens dragehale Kassererens spalte Indbydelse til old-boys dag PFGs PR roadshow Takstregulativ 2004 Sommerlejren Bestyrelsesmøder Generalforsamling

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 23. maj 2005

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 23. maj 2005 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 23. maj 2005 Formandens dragehale Kassererens spalte Old-boys dag Velkommen og tillykke SM Sommerlejr på Kaldred Referat fra generalforsamlingen Vedtaget takstregulativ

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 marts 2015

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 marts 2015 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 marts 2015 Årsberetning 2014 Invitation til Generalforsamling 2015 Assumption SD1 Minisport Årsregnskab 2014 Tanker om takster Budget 2015 Forslag til takstregulativ

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 30. Maj 2008

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 30. Maj 2008 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 30. Maj 2008 Formandens dragehale Kassererens spalte Familie rum Prøv en anderledes sommerferie Fuldstændigt takstregulativ SM. 1. afdeling 2008 Referat fra

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 16. Maj 2009

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 16. Maj 2009 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 16. Maj 2009 Formandens dragehale Kassererens spalte Referat fra GF Bestyrelsesmøder En hjertelig tak 100m mere, tak PFG team til Spring Cup TERMIK-Liga Takstregulativ

Læs mere

FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE

FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Omskolingsregler 3. Passagertilladelse 4. Sikkerhedspilot 5. Brug af motoren i Discus bt og Duo Discus T 6. Soloflyvning 7.

Læs mere

Generalforsamlingen 2009

Generalforsamlingen 2009 Vejle Svæveflyveklub Nørremarksvej 13 7160 Tørring Klubpostadresse: Postbox 171 7100 Vejle Generalforsamlingen 2009 Resultatopgørelse 2007/2008 Balance 30. november 2008 Flydrift 2008 Budgetforudsætninger

Læs mere

Regnskab 2009. Samt forslag til budget 2010. for Aviator Aalborg Svæveflyveklub

Regnskab 2009. Samt forslag til budget 2010. for Aviator Aalborg Svæveflyveklub Side 1 af 15 Regnskab 2009 Samt forslag til budget 2010 for Aviator Aalborg Svæveflyveklub Forudsætninger for budget 2010 Kontingent Medlemmer Kontingent 2009 2010 2010 Kontingent Aktiv 1 600 34 660 kr

Læs mere

www.pfg.dk Polyteknisk Flyvegruppe

www.pfg.dk Polyteknisk Flyvegruppe Nr. 3 25. juni 2002 Postadresse (værksted): PFG Polyteknisk Flyvegruppe DTU bygn. 237, 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 87 59 14 BG Bank girokonto nr. 1199-1086855 Danske Bank konto nr. 3113-4360162966 Email vedr

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 15. oktober 2004

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 15. oktober 2004 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 15. oktober 2004 Formandens dragehale Jørgen Bachmann Værkstedet Vejen til S Medlemsfordeling En flyvedag med min far TERMIK-Ligaen Skygader Velkommen og tillykke

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 25. juni 2003

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 25. juni 2003 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 25. juni 2003 Formandens dragehale Kassererens spalte Sommerlejr DM på Arnborg Jubilæum Generalforsamlingsreferat Bestyrelsesmøder Medlemsstatistik Udlandsnyt

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Valg af dirigent: Christian Gravesen Valg af referent: Frank Nielsen Ingen indsigelser. Lovlig varslet Bestyrelsens Beretning for 2014 Viborg Flyveklub Lør.

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 31. Aug. 2011

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 31. Aug. 2011 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 31. Aug. 2011 Formandens Dragehale Kassererens Spalte ARC-sangen GF referat Væddemål 2011 Polyt 5 til DM på Arnborg TERMIK-Ligaen Bestyrelsesmøder Den Hellige

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 20. december 2009

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 20. december 2009 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 20. december 2009 Formandens dragehale Kassererens spalte Bestyrelsesmøder Talentprogram En sæson går på hæld Sommerlejr 2009 Væddemål Sisteron-ekspeditionen

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 4 20. december 2005

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 4 20. december 2005 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 4 20. december 2005 Formandens dragehale Kassererens spalte Mellem Kaldred og Himmelen Vintervedligeholdelsesplan Investeringer Bestyrelsesmøder Sæsondebriefing

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Regnskab 2010. Samt forslag til budget 2011. for Aviator Aalborg Svæveflyveklub

Regnskab 2010. Samt forslag til budget 2011. for Aviator Aalborg Svæveflyveklub Side 1 af 14 Regnskab 2010 Samt forslag til budget 2011 for Aviator Aalborg Svæveflyveklub Forudsætninger for budget 2011 Kontingent Medlemmer Kontingent 2010 2011 2011 Kontingent Aktiv 1 660 34 673 kr

Læs mere

Formandens dragehale Erik Nissen Referat GF 2014 FI kursus 2014 Referater bestyrelsesmøder Kurser 2015 Kassererens spalte Årets Julehjerter Kalender

Formandens dragehale Erik Nissen Referat GF 2014 FI kursus 2014 Referater bestyrelsesmøder Kurser 2015 Kassererens spalte Årets Julehjerter Kalender Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 december 2014 Formandens dragehale Erik Nissen Referat GF 2014 FI kursus 2014 Referater bestyrelsesmøder Kurser 2015 Kassererens spalte Årets Julehjerter Kalender

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 19. Dec. 2011

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 19. Dec. 2011 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 19. Dec. 2011 Formandens Dragehale 10 års PFG-nyt Kassererens Spalte Referater Vintervedligehold Strækflyvningskursus Hjælpeinstruktørkursus Baby til PFG Nytår

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Regnskab 2011. Samt forslag til budget 2012. for Aviator Aalborg Svæveflyveklub

Regnskab 2011. Samt forslag til budget 2012. for Aviator Aalborg Svæveflyveklub Side 1 af 15 Regnskab 2011 Samt forslag til budget 2012 for Aviator Aalborg Svæveflyveklub Forudsætninger for budget 2012 Kontingent Medlemmer Kontingent 2011 2012 2012 Kontingent Aktiv 1 673 28 692 kr

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 13. Juli 2007

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 13. Juli 2007 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 13. Juli 2007 Formandens dragehale Kassererens spalte Referat fra generalforsamlingen Tur retur til Blumberg Udlånte fly Bestyrelsesmøder Spring Cup 2007 Jubilæum

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

REFERAT Nr. 19: DaSK-GENERALFORSAMLING d. 13.03.2011. Mødet blev afholdt på Svæveflyvecenter Arnborg. Til stede / Bestyrelse: Johannes Lyng (Formand) : JL. Bent Holgersen (Næstformand) : BH. Ove Hillersborg

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 Silkeborg Kajakklub Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 4 23. december 2004

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 4 23. december 2004 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 4 23. december 2004 Formandens dragehale Kassererens spalte Mindeord Sol, sommer og Sisteron S-teori 2005 Bølger i Danmark Besøg på DMI Nytår på Kaldred Besøg

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 5. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2014 Balance pr. 31. december 2014 Resultatopgørelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kåre, Parbæk Fremmødt: Kathrine Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Rasmus har sendt

Læs mere

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter.

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Ændret 25.9.2014 Ændret 07.2.2013 Ændret 10.5.2012 Ændret 01.9.2011 Pr. December 2007 B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Vedtægter 1.0 Foreningens navn Foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Indkaldelse til: Ordinær Generalforsamling Lørdag den 28. februar 2009 kl. 11:00 i klubhuset på Hammer I henhold til klubbens love $6-b indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: Lørdag den 28. februar

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

BRYGGENS KAJAK CLUB RUNDHOLTSVEJ 93 2300 KØBENHAVN

BRYGGENS KAJAK CLUB RUNDHOLTSVEJ 93 2300 KØBENHAVN BRYGGEN KAJAK CLUB RUNDHOLTVEJ 93 2300 KØBENHAVN (Bilag 2) Årsrapport 2014 Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2015 Dirigent s. 1 BRYGGEN KAJAK CLUB RUNDHOLTVEJ 93 2300 KØBENHAVN Årsrapportens

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Generalforsamling SMK 26-2-2013

Generalforsamling SMK 26-2-2013 Generalforsamling SMK 26-2-2013 Keld Jensen Bød velkommen. Rolf Weber og Kurt Siig blev valgt til stemmetællere. Punkt 1 : Valg af dirigent. Allan Mølbach blev valgt til dirigent. Indkaldelsen er udsendt

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Til stede: Bjørn Ejlersen, Jesper Lorentzen, Susanne Mainz, Dan Guldhammer, Niels Høgfeldt, Michael Jacobsen, Nina Ravn Meden Referatet af bestyrelsesmødet

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub Ordinær generalforsamling i 27. august 2011 Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Gladsaxe Volleyball Klub Tirsdag den 30. august kl. 19.00 i pavillonen ved Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej Bestyrelsesmøde i ØTK Steen Refnov (SR)Gert Plenge (GP) Steen Jensen (SJ) Judy Nehm (JN) Michael Sørensen (MS), Sirpa Bode (SB) Maiken Dirch Olsen (MDO)Hans Jørgen Jensen, (HJJ)(afbud) Mona Aagaard (MA)

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af Værløse Rideklubs ordinære generalforsamling den 31. marts 2011.

Referat af Værløse Rideklubs ordinære generalforsamling den 31. marts 2011. Referat af Værløse Rideklubs ordinære generalforsamling den 31. marts 2011. 1. Valg af dirigent. Anette Møller valgt. Hun takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2009 KL: 19 - ca. 21 I SPEJDERGÅRDEN, STUBBEDAMSVEJ 70C,

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere