Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Marts 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Marts 2013"

Transkript

1 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Marts 2013

2 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat bliver kraftigt forbedret i 2012 i forhold til De integrerede producenter har haft den største fremgang på kr Slagtesvineproducenterne og smågriseproducenterne har en lidt mindre fremgang. I 2013 forventes der en yderligere forbedring hos smågriseproducenterne, hvor likviditeten forbedres mærkbart, så det bliver muligt at nedbringe gæld eller foretage investeringer. Mulighederne afhænger af den enkelte bedrifts aktuelle situation. Fremgangen skyldes forventninger om en højere notering på svinekød samt fortsat lave renter. Foderpriserne forventes at falde efter ny høst 2013, hvilket sænker omkostningerne til foder, men også sænker indtjeningen i marken. Den største fremgang over perioden ses hos smågriseproducenterne, der forventer at få bedre driftsresultater som følge af højere eksportpriser på smågrise. Det understreges, at 2014-prognosen er behæftet med betydelig usikkerhed. Der er meget stor spredning i driftsresultaterne bedrifterne imellem, og der forventes også fremadrettet stor spredning. Således er der for til 1,1 mio. kr. bedre driftsresultat for gennemsnittet af den bedste tredjedel, i forhold til gennemsnittet af alle. I 2012 forventes det, at rentabiliteten i svineproduktionen bliver -17 kr. pr. slagtesvin, en forbedring på 65 kr. i forhold til Der forventes en yderligere forbedring på 45 kr. i 2013 og i 2014 forventes en forbedring på yderligere 82 kr. Rentabiliteten for de bedste 33 % forventes at blive godt 60 kr. mere end gennemsnittet Resultat 2011 Prognose 2012 Prognose 2013 Prognose 2014 Smågriseproducenter Slagtesvineproducenter Integrerede producenter Figur 1. Driftsresultat for 2011 samt forventninger til 2012, 2013 og 2014, i kr. KONTAKT: Finn Udesen Niels Vejby Kristensen T T M M E E Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af udgivelsen 2 / 16

3 FORVENTNINGER 2013 prisforventninger Der forventes fortsat stigende priser på svinekød i 2013 og 2014 selvom prognosen er sat ned med 50 øre i hele 2013 og En medvirkende årsag til at noteringen har udviklet sig svagere end forventet, skal dels findes i at den globale svineproduktion i 2013 ser ud til at stige noget kraftigere end det var forventet for tre måneder siden og dels i valutakursudviklingen, hvor euroen er styrket, hvilket giver et svagere eksportmarked. Siden prognosen i december er kursen for euro/dkr. styrket overfor yen og pund med henholdsvis 13 % og 7 %. De høje foderpriser forventes at falde efter ny høst 2013 og her er prisfaldet øget i forhold til sidste prognose, hvilket skyldes at forventningerne til den amerikanske høst løbende opjusteres og fordi at høsten af soja i Sydamerika har indfriet forventningerne. Forventning til 2014 Prognosen for 2014 er behæftet med stor usikkerhed. Både på grund af prognoseperiodens længde og i lyset af en meget usikker konjunktursituation. Prognosen for 2014 bygger derfor på forsigtige forudsætninger, herunder pejlinger fra FAO/OECD s forventede prisbevægelser, og er udelukkende at betragte som retningsgivende. 3 / 16

4 SMÅGRISEPRODUCENTER Tabel 1: Driftsresultat for smågriseproducenter * 2013 * 2014 * Produktion: Årssøer Fravænnede grise Solgte 7 kg grise Solgte 30 kg grise Solgte slagtesvin Hektar Dyreenheder Dyreenheder pr. hektar 1,87 1,88 1,95 1,96 DB pr. årsso, kr DB pr. ha, kr kr. Bruttoudbytte heraf svin Mark Stykomkostninger heraf svin Mark Dækningsbidrag heraf svin Mark Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger mm Resultat af primær drift Afkoblet støtte Finansieringsudgifter i alt Driftsresultat Heraf konjunktur Likviditet før investeringer * Prognose Der indgår udelukkende besætninger med hovedproduktion af smågrise på 30 kg. Smågriseproducenterne forventes at få en stor fremgang i driftsresultat fra 2011 til 2012, hvilket primært skyldes stigningen i den beregnede notering og at puljenoteringen har ligget markant over den beregnede notering i Foderpriserne er steget fra 1,88 kr. pr. kg. til 2,03 kr. pr. kg., men den øgede indtjening fra smågrisene har mere end betalt for denne øgede udgift. Værdistigning på besætningen og beholdningerne er inkluderet i fremgangen. Her havde smågriseproducenterne konjunkturfremgang på kr. I 2013 og 2014 forventes der yderligere fremgang i driftsresultat for smågriseproducenterne, hvor indtjeningen bliver påvirket af stigende svinepriser og faldende foderpriser fra sidste halvår Forskellen mellem puljenoteringen og den beregnede notering forventes at falde til det halve i 2013 og i 2014 forventes den 4 / 16

5 beregnede notering og puljenoteringen at være den samme i gennemsnit over hele året. Der anvendes en vægtet gennemsnitsnotering, hvor det antages at halvdelen af grisene sælges til puljenotering på grund af eksport af smågrise. Der er i prognoserne anvendt følgende skøn for puljenoteringen. Tabel 2: Smågrisenotering, kr. pr. 30 kg gris Beregnet notering Puljenotering Likviditeten bliver kraftig forbedret i årene , beregnet ud fra følgende forudsætninger. Likviditet før investeringer = årets resultat 1 + privat udtræk + tilbageførsel + ændringer i beholdninger 1 (Årets resultat = driftsresultat + nettoindtjening udenfor landbruget) SLAGTESVINEPRODUCENTER Tabel 3: Driftsresultat for slagtesvineproducenter * 2013 * 2014 * Produktion: Solgte slagtesvin Hektar Dyreenheder Dyreenheder pr. hektar 1,51 1,54 1,57 1,57 DB pr. slagtesvin, kr DB pr. ha, kr kr. Bruttoudbytte heraf svin mark Stykomkostninger heraf svin mark Dækningsbidrag heraf svin mark Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger mm Resultat af primær drift Afkoblet støtte Finansieringsudgifter i alt Driftsresultat Heraf konjunktur Likviditet før investeringer * Prognose 5 / 16

6 Slagtesvineproducenterne har en stor fremgang i indtjeningen fra 2011 til Fremgangen er båret af en øget notering på slagtesvin fra 10,68 kr. til 11,85 kr. inkl. efterbetaling og regulering. Dertil kommer en øget indtjening fra planteproduktionen på grund af prisstigninger på korn. Udviklingen i viser, at indtjeningen fra planteproduktionen er faldende, da dækningsbidraget fra marken falder, men til gengæld stiger dækningsbidraget fra svineproduktionen. Dette giver en stabilisering af driftsresultatet. Det stigende dækningsbidrag fra svineproduktionen i skyldes dels lavere foderpriser, men også højere notering, da noteringen forventes at stige 70 øre fra 2012 til 2013 og yderligere 25 øre fra 2013 til Prognosen for noteringen på slagtesvin er nedjusteret i forhold til prognosen i december, men der er stadig en stigende notering. Den stigende notering giver også stigende priser på smågrise og derfor får slagtesvineproducenterne ikke fuld andel af den stigende notering. Der er i prognosen for taget højde for udviklingen i puljenoteringen, således at slagtesvineproducenterne betaler 80 % beregnet notering og 20 % puljenotering for smågrisene. Da puljenoteringen forventes at være højere end den beregnede notering i 2013, forventes det at slagtesvineproducenterne vil opnå en relativt mindre økonomisk gevinst af den forventede bedre afregningspris på slagtesvin. 6 / 16

7 INTEGREREDE SVINEPRODUCENTER Tabel 4: Driftsresultat for integrerede svineproducenter * 2013 * 2014 * Produktion: Årssøer Fravænnede grise Solgte 7 kg grise Solgte 30 kg grise Solgte slagtesvin Hektar Dyreenheder Dyreenheder pr. hektar 1,53 1,55 1,59 1,59 DB pr. dyreenhed, kr DB pr. ha, kr kr. Bruttoudbytte heraf svin Mark Stykomkostninger heraf svin Mark Dækningsbidrag heraf svin Mark Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger mm Resultat af primær drift Afkoblet støtte Finansieringsudgifter i alt Driftsresultat Heraf konjunktur Likviditet før investeringer * Prognose De integrerede producenter opnår det bedste resultat i 2012, når de sammenlignes med smågriseproducenterne og slagtesvineproducenterne. Udviklingen i viser en stigende indtjening, som følge af øget DB fra svineproduktionen. De integrerede producenter har generelt en høj selvforsyningsgrad, og derfor skyldes noget af den øgede indtjening i svineproduktionen den nedgang, der kommer i planteproduktionen, da kornpriserne forventes at falde. Resten af fremgangen i svineproduktionen skyldes, at de integrerede producenter får fuld udnyttelse af den øgede notering på slagtesvin, da de ikke skal ud og købe smågrise til stigende priser. 7 / 16

8 ALLE SVINEPRODUCENTER Tabel 5: Driftsresultatet for alle svineproducenter * 2013 * 2014 * Bruttoudbytte heraf svin Mark Stykomkostninger heraf svin Mark Dækningsbidrag heraf svin Mark Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger mm Resultat af primær drift Afkoblet støtte Finansieringsudgifter i alt Driftsresultat Heraf konjunktur Likviditet før investeringer * Prognose Det samlede resultat for alle svineproducenterne bygger på de tre ovenstående driftsgrene, samt smågriseproducenter med 7-kg produktion og FRATS producenter. FRATS og smågriseproducenterne trækker driftsresultatet lidt ned under gennemsnittet af ovenstående driftsgrene. BEDSTE TREDJEDEL Resultat 2011 Prognose 2012 Prognose 2013 Prognose Smågriseproducenter Slagtesvineproducenter Integrerede producenter Figur 2. Driftsresultat for den bedste tredjedel 8 / 16

9 Gruppens bedste tredjedel opnår typisk et driftsresultat der er 0,75-1,1 mio. kr. bedre end gennemsnittet. Fremgang over perioden er også større hos den bedste tredjedel, da de har en bedre produktivitet og at de generelt er større. Den bedre produktivitet og stordriftsfordele gør at en stigning i afregningsprisen giver en større effekt på bundlinjen. SCENARIER Det er blevet skønnet, hvilke øvre og nedre prisscenarier på svin, foder og renter der kan forekomme i Det er vurderet at der kun er % sandsynlighed for en pris der er højere henholdsvis lavere end det øvre og nedre prisscenarie. Beregningerne viser hvad disse priser betyder for det gennemsnitlige resultat i Analysen tager højde for, at den beregnede notering ændres ved en stigning i korn og soja. Da første kvartal af 2013 næsten er gået, vil de øvre og nedre grænser afspejle den usikkerhed som er for resten af Tabel 6. Scenarier for smågriseproducenter 2013 resultat (1.000 kr.) Ændring (1.000 kr.) Smågriseproducenter Pris Svinepris høj Afregningspris 13,29 kr. pr. kg Svinepris lav Afregningspris 11,79 kr. pr. kg Foder og korn høj Hvede 182 kr. og sojaskrå 342 kr. pr. hkg Foder og korn lav Hvede 137 kr. og sojaskrå 263 kr. pr. hkg Renten høj Renten op med 0,2 procentpoint Renten lav Renten ned med 0,3 procentpoint Tabel 7. Scenarier for slagtesvineproducenter 2013 resultat (1.000 kr.) Ændring (1.000 kr.) Slagtesvineproducenter Pris Svinepris høj Afregningspris 13,29 kr. pr. kg Svinepris lav Afregningspris 11,79 kr. pr. kg Foder og korn høj Hvede 182 kr. og sojaskrå 342 kr. pr. hkg Foder og korn lav Hvede 137 kr. og sojaskrå 263 kr. pr. hkg Renten høj Renten op med 0,2 procentpoint Renten lav Renten ned med 0,3 procentpoint Tabel 8. Scenarier for integrerede producenter Integrerede producenter Pris 2013 resultat (1.000 kr.) Ændring (1.000 kr.) Svinepris høj Afregningspris 13,29 kr. pr. kg Svinepris lav Afregningspris 11,79 kr. pr. kg Foder og korn høj Hvede 182 kr. og sojaskrå 342 kr. pr. hkg Foder og korn lav Hvede 137 kr. og sojaskrå 263 kr. pr. hkg Renten høj Renten op med 0,2 procentpoint Renten lav Renten ned med 0,3 procentpoint Udsving i noteringen giver de største ændringer i driftsresultatet hos smågriseproducenterne. Den beregnede notering påvirker smågriseprisen og derfor betyder en stigning i noteringen at 9 / 16

10 smågriseproducenterne får en højere indtjening. Slagtesvineproducenterne er derimod ikke nær så følsomme over ændringer i noteringen på slagtesvin, da en lavere notering giver billigere smågrise. Smågriseproducenterne bliver også ramt hårdere af ændringer i korn- og sojapriserne end slagtesvineproducenterne og de integrerede bedrifter, fordi ændringer i foderpriser påvirker dels smågrisepriserne og dels fordi at smågriseproducenterne har den laveste selvforsyningsgrad. Smågriseproducenternes samlede dækningsbidrag er mere afhængig af salg af grise end f.eks. slagtesvineproducenterne. For smågriseproducenterne kommer 74 % af DB fra smågriseproduktionen mod kun 54 % hos slagtesvineproducenterne. Udsving i renten medfører kun små ændringer i driftsresultatet for alle tre driftsgrene. Den vigtigste parameter for slagtesvineproducenterne og de integrerede producenter er noteringen på slagtesvin. For smågriseproducenterne er den vigtigste parameter korn og foder, da det giver anledning til de største udsving og samlet set er smågriseproducenterne dem som har den største usikkerhed. PROGNOSE FOR RENTABILITETEN I SVINEPRODUKTION FOR 2013 OG 2014 Forudsætninger Der er udarbejdet et skøn over rentabiliteten i svineproduktionen. Besætningernes størrelse er fastsat til 500 DE. Beregningerne er baseret på hhv. den gennemsnitlige produktivitet som forventes for det pågældende år samt produktiviteten for den bedste tredjedel af besætningerne. Resultaterne indeholder fuld aflønning af arbejdskraften samt forrentning af den investerede kapital. Forventninger til 2013 For 2013 forventes det, at rentabiliteten i svineproduktionen for en gennemsnitlig integreret besætning bliver på 28 kr. pr. slagtesvin. De bedste 33 % forventes at få et resultat der er godt 60 kr. bedre end gennemsnits besætninger. Prognose for 2014 Prognosen over rentabiliteten for 2014 viser, at økonomien fortsat er i fremgang. Således forventes det, at rentabiliteten for en integreret producent vil blive forbedret med ca. 82 kr. til 110 kr. pr. slagtesvin. Usikkerhederne taget i betragtning lander resultatet i 2014 formentlig mellem 70 kr. til 150 kr. pr. slagtesvin. De bedste 33 % forventes at opnå en rentabilitet på 167 kr. pr. slagtesvin i Resultaterne i 2014 er præget af usikkerhed om udviklingen i kornpriserne, sojaprisen og noteringen. Tabel 9. Integreret produktion - gennemsnit Realiseret 2010 Realiseret 2011 Forventet 2012 Forventet 2013 Forventet 2014 Slagtevægt, kg Bruttoudbytte, kr. pr. stk Stykomkostninger, kr. pr. stk Dækningsbidrag, kr. pr. stk Kont. kapacitetsomkostninger, kr. pr. stk Kapitalomkostninger, kr. pr. stk Resultat, kr. pr. stk Omkostning, kr. pr. kg svinekød 10,11 11,71 12,05 12,21 11,46 1 Uden Konjunktur 10 / 16

11 Omkostningen pr. kg svinekød for gennemsnittet af integrerede producenter forventes at blive 12,21 kr. pr. kg i 2013, og forventes at blive 11,46 kr. pr. kg i Tabel 10. Integreret produktion - bedste 33 % Realiseret 2010 Realiseret 2011 Forventet 2012 Forventet 2013 Forventet 2014 Slagtevægt, kg Bruttoudbytte, kr. pr. stk Stykomkostninger, kr. pr. stk Dækningsbidrag, kr. pr. stk Kont. kapacitetsomkostninger, kr. pr. stk Kapitalomkostninger, kr. pr. stk Resultat, kr. pr stk Omkostning, kr. pr. kg svinekød 9,50 10,95 11,31 11,46 10,76 1 Uden Konjunktur Omkostningen pr. kg svinekød for de 33 % bedste integrerede producenter forventes at blive 11,46 kr. pr. kg i 2013, og forventes at blive 10,76 kr. pr. kg i AFGRÆNSNING Denne udgivelse indeholder resultater for 2011 samt prognoser for 2012, 2013 og Prognoserne er baseret på de seneste forventninger til prisudviklingen. Et overblik over de seneste driftsøkonomiske resultater samt aktuelle økonomiske nøgletal, kan findes i pjecen Produktionsøkonomi Svin 2012, som er tilgængelig via I prognosen vises de samlede indregnede konjunktureffekter fra prisændringer, ligesom driftens samlede likviditet før investeringer vises. Ved beregning af likviditeten, er indtjening udenfor landbruget medtaget, da det er den samlede likviditet, der ligger til grund for investeringer og gældsudvikling.. 11 / 16

12 BILAG 1: PRISFORVENTNINGER OG FORUDSÆTNINGER Prognosen for år bygger på forudsætningerne gengivet i Tabel 11. Tabel 11. Prisforventninger * 2013* 2014* Svineproduktion Svinekød (kr./kg) 9,33 9,83 10,69 11,84 12,54 12,80 30 kg beregnet smågris (kr./stk.) kg beregnet smågris (kr./stk.) Grise pr. årsso 27,5 28,2 29,8 30,4 31,0 31,7 Planteproduktion Foderhvede (kr./hkg.) Foderbyg (kr./hkg.) Maltbyg (kr./hkg.) Raps (kr./hkg.) Kartofler, konsum (kr./hkg.) Foder mv. Soyaskrå (kr./hkg.) Foderhvede (kr./hkg.) Foderbyg Rapsskrå (kr./hkg.) Gødning (indeks) Dieselolie (øre/l) * Prognose fra Videncentret for Landbrug samt Landbrug & Fødevarer. Prisprognosen udtrykker forventningerne til den gennemsnitligt handlede pris for alle mængder; spot, kontrakt og internt på bedrifterne. Prognosen for 2014 er behæftet med en del usikkerhed og bygger derfor på forsigtige forudsætninger, herunder pejlinger fra FAO/OECD s forventede langsigtede prisbevægelser. Salgspriser Tørken i USA's majs-og sojabælte medførte store prisstigninger på afgrødemarkedet henover sommeren I Rusland og Sortehavsområdet faldt kornhøsten også kraftigt på grund af tørke, og mangel på nedbør har ligeledes reduceret udbytterne i Australien og Argentina. Forventningerne til 2013 produktionen er gode. Både USA og Sortehavsområdet er kommet godt igennem vinteren med nedbør til de tørkeramte områder og positive udmeldinger i forhold til udvintring. Herhjemme har Danmarks Statistik opgjort den danske kornhøst til 9,5 mio. tons i Kun overgået af høsten i 2009 i størrelse, og med de nuværende høje priser er værdien af høsten rekordstor. Etableringen af vinterafgrøder har været fornuftig, men megen nedbør har skabt udfordringer, specielt for bjærgningen af kartofler, majs og roer. Den lange vinter giver problemer i forhold til udvintring, men det er endnu for tidligt at opgøre skadernes omfang. 12 / 16

13 Kornlagrene er lave hos de traditionelle eksportører. Det medvirker til at fastholde det høje prisniveau og skaber usikkerhed, som kan resultere i markante prisudsving, hvis forventningerne til sommerens høst ikke bliver indfriet. I USA blev sojahøsten bedre end frygtet i sommers, da tørken og priserne var på deres højeste. Produktionen i USA er i den seneste WASDE-rapport opgjort til 82,06 mio. tons. 2 mio. tons mindre end 2011 og 8 mio. mindre end I Sydamerika er høsten af en rekordstor sojaproduktion godt i gang, og på Chicagobørsen er prisen for en sojaskrå-future med levering i maj 2013 faldet med 10 pct. siden toppunktet i september. De positive udsigter for sojaproduktionen i Brasilien og Argentina har presset priserne ned i Hvis efterårets høst i USA også bliver god, kan vi komme tilbage til det gamle prisniveau omkring 250 kr. pr. hkg. Men der er modsat potentiale for prisstigninger, hvis vejret bliver dårligt. Derfor er det vigtigt, at de danske landmænd tager stilling til denne prisrisiko. F.eks. kan det overvejes at låse prisen på foderbehovet frem til nytår. Prognosen over svinenoteringen for 2013 er blevet nedskrevet med 0,50 kr./kg i forhold til prognosen fra december. Nedjusteringen skyldes, at den globale svineproduktion i 2013 ser ud til at stige noget kraftigere, end det var forventet for tre måneder siden, samtidig med at euroen er blevet styrket de seneste måneder. Dette svækker eksporten ud af euro området og sænker de hjembragte eksportpriser. Produktionen af svinekød i EU ser dog ud til at følge forventningerne om et fald i størrelsesorden 2-3 pct. for Dermed er der fortsat udsigt til et europæisk prisniveau, der vil ligge højere end året før. Købspriser Vedr. afgrødepriser se ovenfor. Prisen på handelsgødning ventes at falde marginalt tilbage i 2013 fra det nuværende niveau. Niveauet vil dog fortsat være forholdsvis højt på grund af stor efterspørgsel og høje energipriser. Priserne på plantebeskyttelsesmidler, reparation og vedligeholdelse samt tjenesteydelser forventes generelt at følge den almindelige prisudvikling i prognoseperioden. Der hersker stor geopolitisk og konjunkturel usikkerhed om energipriserne. Prognosen bygger på uændrede priser i forhold til det aktuelle niveau i september Konjunktur og renter Der er de seneste måneder sket en opblødning i den europæiske gældskrise. Det har betydet, at tilliden delvist er vendt tilbage til de sydeuropæiske lande, hvorved flugteffekten i forhold til de nordeuropæiske lande er reduceret lidt. For rentemarkederne har det betydet, at renten er steget lidt i Danmark, mens renten er faldet i Sydeuropa. Den globale økonomi har været igennem en vækstafmatning i andet halvår Efter det amerikanske præsidentvalg og fiscal cliff er passeret nogenlunde smertefrit, er amerikansk økonomi igen kommet i bedre gænge. Også Kina er på vej mod lidt højere vækstrater. Den bedre økonomi kan dog være en stakket frist for Europa. Gældsproblematikken vil formentlig poppe op igen i løbet af andet halvår Det skyldes for det første, at de grundlæggende økonomiske og strukturelle problemer i Sydeuropa ikke er adresseret i tilstrækkeligt omfang. Europa tynges derfor fortsat af svag tillid i erhvervslivet og blandt forbrugerne, offentlige besparelser, stramme kreditforhold og høje renter i 13 / 16

14 en række lande. For det andet er holdbarheden i de amerikanske offentlige finanser stadig til diskussion, og der iværksættes løbende besparelser. Prognosen bygger på en forudsætning om, at de udviklede økonomier generelt set vil opleve svag, men positiv vækst i hele prognoseperioden, og inflation ikke vil blive et tema i denne periode. Den grundlæggende usikkerhed om det europæiske projekt vil endnu i lang tid lægge et solidt loft over de danske renter. Fra tid til anden vil gældskrisen blusse op og trykke de danske renter nedad. I de perioder, hvor situationen i højere grad er stabil, vil renterne ganske stille trække opad. På grund af stor likviditet, vil markedsrenterne dog forblive under de officielle renter en tid endnu. Det kræver afgørende skridt mod en finanspolitisk union, at svage lande forlader euroen, eller et markant opsving førend de danske renter permanent vil stige. En permanent rentestigning af væsentlig størrelse ligger ikke i kortene i de nærmeste år. Tabellen viser, hvilke renteforudsætninger prognosen bygger på. Tabel 12: Renter inkl. bidrag mv * 2013* 2014* Realkredit, fast, dkr. 5,31 5,16 4,80 4,85 5,10 Realkredit, flex, dkr. 2,59 2,41 2,08 1,86 2,10 Realkredit, flex, euro 1,87 2,21 1,99 1,76 1,98 Finanslån, valuta 4,86 5,37 5,42 5,40 5,64 Kassekredit, dkr. 6,50 7,04 7,34 7,17 7,41 Banklån, dkr 5,67 5,72 6,15 6,10 6,35 * Prognose fra Videncentret for Landbrug 14 / 16

15 Datamateriale I alt indgår bedrifter i analysen. Resultaterne er vejet op til heltids svinebedrifter. Indkomstprognoserne for er lavet på baggrund af regnskaberne i DLBR s økonomidatabase for 2011 samt prognoser for salgs- og købspriser, hvor baggrunden for prognoserne fremgår af Landbrug & Fødevarers publikation Markedsvurdering for landbrugsproduktion. Analysen indeholder en særskilt opgørelse for heltids svinebedrifter. Et heltidsbrug er defineret som et brug, hvor årets produktion kræver en arbejdsindsats, der er på mindst normtimer. Fra og med 2010 har EU besluttet at ændre klassifikationen af bedriftstyper (Planteavl, kvæg, svin, pelsdyr, fjerkræ). Som en følge heraf ændrer Videncentret for Landbrug i lighed med Danmark Statistik tilsvarende principperne for klassifikation af bedriftstyper, så de er i overensstemmelse med EU-standarden. Tidligere er bedrifterne som udgangspunkt klassificeret efter, hvor minimum to tredjedele af standarddækningsbidraget stammede fra. Nu bliver tilhørsforholdet afgjort af, hvor minimum halvdelen af omsætningen genereres. 15 / 16

16 16 / 16

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2014 Juni 2013 1 / 15 SAMMENDRAG I 2012 blev svineproducenternes driftsresultat det bedste i mange år. Indtjeningen i 2013 bliver på et lavere

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2013. Marts 2012

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2013. Marts 2012 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2013 Marts 2012 SAMMENDRAG Foreløbige regnskaber for 2011 viser en tendens i retning af forbedrede driftsresultater for især integreret produktion

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2012 Juni 2011 Side 1 af 11 INDHOLD Sammendrag... 3 Tendens... 4 Smågriseproducenter... 5 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 December 2013 1 / 17 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat for 2013 forventes at blive lavere end 2012, der ganske vist var det

Læs mere

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 og 2017 direkte i www.farmtal.dk.

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 og 2017 direkte i www.farmtal.dk. 1 / 14 Sammendrag Der er fortsat pres på de danske svinebedrifter, grundet i en lav notering. Noteringen er blevet nedjusteret med 12 øre i 2015, i forhold til sidste prognose. Desuden er eksportprisen

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2013. Juni 2012

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2013. Juni 2012 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2013 Juni 2012 SAMMENDRAG For 2012 og 2013 ventes det, at resultaterne vil blive væsentligt bedre end i 2011. Dette skyldes forventninger om

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2014-2016

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2014-2016 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2014-2016 December 2014 Støttet af: 1 / 14 SAMMENDRAG De stærkt faldende svinepriser, sænker driftsresultatet markant for de danske svineproducenter.

Læs mere

Resultat KONTAKT: Finn Udesen T M +45. E Side 2 af 13. Smågriseproducenter

Resultat KONTAKT: Finn Udesen T M +45. E Side 2 af 13. Smågriseproducenter Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2014 September 2012 SAMMENDRAG For 2012 ventes det, at resultaternee bliver bedree end i 2011 og der ventes yderligeree forbedringer af driftsresultatet

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Juni 2014 1 / 15 SAMMENDRAG I 2014 bliver indtjeningen i svineproduktionen forbedret for smågriseproducenterne og de integrerede producenter.

Læs mere

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 direkte i www.farmtal.dk. Driftsresultat

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 direkte i www.farmtal.dk. Driftsresultat 1 / 14 Sammendrag De fortsat lave svinepriser presser driftsresultatet for de danske svineproducenter. I forhold til seneste indkomstprognose er noteringen dog blevet opjusteret med 35 øre, hvilket bidrager

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (juni ) NOTAT NR. 1216 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på 3 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens de bedste 25 % besætninger forventes

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (MARTS ) NOTAT NR. 1204 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 36 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for de bedste

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR OG (SEPTEMBER ) NOTAT NR. 1128 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 136 kr. i gennemsnit, mens resultatet for de bedste 25 procent besætninger

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK I blev resultatet for svineproduktionen forbedret med 108 kr. pr. gris i forhold til. Resultaterne indeholder fuld aflønning af arbejdskraften samt forrentning af den investerede kapital. NOTAT NR. 0933

Læs mere

Sammendrag. Dyregruppe:

Sammendrag. Dyregruppe: NOTAT NR. 1020 I forventes der et resultat fra svineproduktionen der er 17 kr. bedre end i. Resultat i er præget af usikkerhed om udviklingen i foderpriserne. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 September 2010 \ 1 / 16 INDHOLD RESULTATOPGØRELSE... 4 Smågriseproducenter... 4 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012 SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 212 NOTAT NR. 134 De foreløbige driftsresultater for 212 viser en markant forbedret indtjening i forhold til 211. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER

Læs mere

Prisen på foder er faldet med omkring 5% fra 2014 til Afregningsprisen er faldet 9%, og samlet set har dette resulteret i dårlig indtjening.

Prisen på foder er faldet med omkring 5% fra 2014 til Afregningsprisen er faldet 9%, og samlet set har dette resulteret i dårlig indtjening. 1 / 15 Sammendrag Den fortsat lave afregningspris presser de danske svinebedrifter. Grundet højere efterbetaling ender 2015 med en afregningspris, der er 13 øre højere end den seneste prognose fra september

Læs mere

Indkomstprognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2011

Indkomstprognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2011 Indkomstprognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2011 December 2010 \ 1 / 10 Indhold SAMMENDRAG... 3 RESULTATOPGØRELSE... 4 INVESTERINGER, GÆLD, FINANSIERING OG AKTIVER... 7 FØLSOMHEDSBETRAGTNINGER...

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne har fordoblet deres driftsresultat pr. gris fra 50 kr. til 100 kr. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 September 2010 1 / 14 Indhold Sammendrag... 2 Relation til tidligere prognoser... 3 Resultatopgørelse... 3 Alle heltids planteavlsbedrifter...

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 2017

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 2017 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 207 NOTAT NR. 728 Høje afregningspriser og lave foderpriser medfører fortsat god rentabilitet i svineproduktionen for 207 og 208. INSTITUTION: FORFATTER:

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Der forventes en højere afregningspris i 2017, i forhold til 2016, og et foderprisniveau på foder der ligner det i 2016.

Der forventes en højere afregningspris i 2017, i forhold til 2016, og et foderprisniveau på foder der ligner det i 2016. 1 / 17 Sammendrag Den fortsat lave afregningspris presser stadigt de danske svinebedrifter. På grund af en dårlig start på året, samt en mindre effekt af den private oplagring, ender noteringen i første

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2017

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2017 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 207 NOTAT NR. 77 Højere afregningspriser samt lavere foderpriser medfører forbedret rentabilitet i svineproduktionen for 207 og 208. INSTITUTION: FORFATTER: SEGES

Læs mere

TEMPERATURMÅLING - DANSK SVINEPRODUKTION JULI 2016

TEMPERATURMÅLING - DANSK SVINEPRODUKTION JULI 2016 TEMPERATURMÅLING - DANSK SVINEPRODUKTION JULI 206 NOTAT NR. 64 Fornyet optimisme om dansk svineproduktion. INSTITUTION: FORFATTER: SEGES VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION NIKOLAJ KLEIS NIELSEN UDGIVET: 3.

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Fremstillingsprisen er steget med,95 kr. pr. kg slagtesvin, mens den opnåede afregningspris er steget med 2,02 kr.

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014 Den 24. februar 215 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 214 Landbrugets indkomst faldt markant gennem 214 på grund af store prisfald i andet halvår Stort fald i investeringerne i 214 langt under

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne 2008 blev et katastrofeår for smågriseproducenterne som følge af en kombination af kraftigt stigende kapacitetsomkostninger, stigende afskrivninger og en næsten fordobling af finansieringsomkostningerne.

Læs mere

Tidligere prognoser. Resultatopgørelse

Tidligere prognoser. Resultatopgørelse Indhold Sammendrag... 2 Tidligere prognoser... 3 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter størrelse... 6 Den bedste tredjedel målt på driftsresultat...

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION JANUAR 2017

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION JANUAR 2017 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION JANUAR 207 NOTAT NR. 705 Højere afregningspriser samt lave foderpriser medfører forbedret rentabilitet i svineproduktionen for 206 og 207. INSTITUTION: FORFATTER:

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter Samlet set er driftsresultatet 955.000 kr. dårligere i 2007 end i 2006, hvilket resulterer i et negativ driftsresultat. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger,

Læs mere

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION DECEMBER 2014

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION DECEMBER 2014 RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION DECEMBER NOTAT NR. 1501 Rentabiliteten i den danske svineproduktion bliver kraftigt forværret i. Den dårlige rentabilitet for svineproducenterne skyldes en lav slagtesvinenotering

Læs mere

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2014

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2014 Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2014 December 2013 1 / 16 Indhold SAMMENDRAG... 3 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 5 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 5 Konventionelle

Læs mere

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER Webinar d. 20. maj 2016 v/ Klaus Kaiser - SEGES, Ø&V Erik Maegaard - SEGES, Planter & Miljø Susanne Clausen - SEGES, Kvæg Karsten Moesgaard Pedersen SEGES, Videncenter for Svineproduktion LANDBRUGETS ØKONOMISKE

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 2016

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 2016 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 206 NOTAT NR. 625 Højere afregningspriser medfører forbedret rentabilitet i 206. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION NIKOLAJ KLEIS NIELSEN

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne var for slagtesvineproducenterne i 2008 i frit fald bl.a. som følge af kraftige stigninger i foderomkostninger og negative konjunkturer. >> Anders B. Hummelmose,

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015 December 2013 1 / 14 Indhold Sammendrag... 2 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter

Læs mere

Økonomien for planteavlsbedrifter

Økonomien for planteavlsbedrifter Økonomien for planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Ajourført 29. marts 2010 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 29. marts 2010 Konklusion/sammendrag.

Læs mere

Notatet viser nøgletal for produktivitet, stykomkostninger, kontante kapacitetsomkostninger og

Notatet viser nøgletal for produktivitet, stykomkostninger, kontante kapacitetsomkostninger og NØGLETAL FOR 2013 NOTAT NR. 1220 Nøgletallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige regnskabsposteringer. Ved budgetlægning kan bedriftens egne tal sammenlignes med disse

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2015

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2015 Den 29. februar 216 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 215 Landbrugets indkomst faldt gennem 215 på grund af store prisfald på landbrugsprodukter. Pæn stigning i produktivitet i 215 og omkostningerne

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2013 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 2013 Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015 Uge 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 NOTERING SLAGTESVIN - 2014 12,50 12,00 11,50 Gns. 11,56* Prognose 11,00 10,50 10,00 Realiseret

Læs mere

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 2015

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 2015 RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER NOTAT NR. 1532 Rentabiliteten i svineproduktionen er et mål for, hvordan temperaturen er i erhvervet. I forventes der en negativ rentabilitet på 81 kr. pr.

Læs mere

Find retningen for din bedrift

Find retningen for din bedrift Find retningen for din bedrift Der er flere muligheder at vælge imellem når bedriften skal udvides. Tema > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion 48 Den optimale udvikling af en bedrift

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 & European Agricultural Fund for Rural Development NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 NOTAT NR. 1327 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål.

Læs mere

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2014-2016

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2014-2016 Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2014-2016 December 2014 1 / 17 Indhold SAMMENDRAG... 3 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 4 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 4 Konventionelle

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 15. januar 2010 Konklusion/sammendrag. Regnskabsresultaterne

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2014-2016. December 2014

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2014-2016. December 2014 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2014-2016 December 2014 1 Indhold Sammendrag... 2 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter størrelse...

Læs mere

SAMMENDRAG. September-prognosen ser på udviklingen i malkekvægbedrifternes økonomi fra 2014 til 2017.

SAMMENDRAG. September-prognosen ser på udviklingen i malkekvægbedrifternes økonomi fra 2014 til 2017. Indhold SAMMENDRAG... 2 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 4 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 4 Konventionelle bedrifter med 240-320 køer... 5 Økologiske bedrifter med 80-160 køer...

Læs mere

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET NOTAT NR. 1801 Hvis man har styr på 0-punkts-dækningsbidraget pr. smågris, som er kapital- og kapacitetsomkostningerne, har man hele tiden styr på økonomien i den daglige drift,

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin 2011. Produktionsøkonomi. vsp.lf.dk. Svin. vsp.lf.dk

Produktionsøkonomi Svin 2011. Produktionsøkonomi. vsp.lf.dk. Svin. vsp.lf.dk vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 211 Produktionsøkonomi Svin 211 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 211 Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug

Læs mere

SAMMENDRAG. Maj prognosen ser på udviklingen i bedrifternes økonomi fra 2013 til 2016.

SAMMENDRAG. Maj prognosen ser på udviklingen i bedrifternes økonomi fra 2013 til 2016. 1 Indhold SAMMENDRAG... 3 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 4 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 4 Konventionelle bedrifter med 240-320 køer... 6 Økologiske bedrifter med 80-160

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 4, oktober 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning

Læs mere

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne?

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne? Business Check Svin Individuel benchmarking for svineproducenter Formål Business Check er en sammenligning af bedrifters økonomiske resultat bedrift for bedrift. Det er kun hoveddriftsgrenen, der sættes

Læs mere

Produktionsøkonomi. Svin. Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi. Svin. Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2010 Produktionsøkonomi Svin 1 Produktions økonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Anders B. Hummelmose, Landbrug & Fødevarer, Videncenter

Læs mere

Driftsresultat - Planteavlsbedrifter

Driftsresultat - Planteavlsbedrifter 1.000 kr. pr. bedrift Indhold Sammendrag... 2 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 3 Planteavlsbedrifter inddelt efter størrelse... 5 Den bedste tredjedel målt på driftsresultat...

Læs mere

Svineproducenternes økonomiske resultater 2014

Svineproducenternes økonomiske resultater 2014 ÅRSMØDE FOR SVINEPRODUCENTER 25. Februar 2015 Driftsøkonom Finn Skotte 1 Svineproducenternes økonomiske resultater 2014 Regnskabsresultater 2014 - Udvikling og tendenser - Forventninger til 2015 25. februar

Læs mere

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2015

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2015 Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2015 Juni 2014 1 / 14 Indhold SAMMENDRAG... 3 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 4 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 4 Konventionelle

Læs mere

slagtesvineproducenterne,

slagtesvineproducenterne, Slagtesvineproducenterne 1. kr 285 29 blev igen et dårligt år for slagtesvineproducenterne, hvor driftsresultatet blev på minus 624. kr. 2-2 - 4-6 117 16-624 Vejning Resultaterne for 29 er ikke vejede.

Læs mere

SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER

SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Business Check SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Forord Denne publikation indeholder datamaterialet

Læs mere

Prognose for landbrugets økonomiske resultater

Prognose for landbrugets økonomiske resultater Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2010-2012 Marts 2011 1 / 13 INDHOLD SIDE Sammendrag... 2 Resultatopgørelse Alle bedrifter.... 3 Heltidsbedrifter.... 5 Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne.....

Læs mere

Analyse af svineregnskaber 2013

Analyse af svineregnskaber 2013 Årsmøde for svineproducenter 26. februar 2014 Analyse af svineregnskaber 2013 Regnskabsresultater 2013 - Udvikling og tendenser - Forventninger til 2014 (2014-2015) 26. februar 2014 Driftsøkonom Finn Skotte

Læs mere

SVINEPRODUCENTER SAMMENDRAG

SVINEPRODUCENTER SAMMENDRAG 1.000 kr. SVINEPRODUCENTER SAMMENDRAG Svineproducenternes indtjening forventes at toppe i 2017 2017 blev et godt år for svineproducenterne. Afregningsprisen blev i Danmark 1,6 kr. højere end i 2016 og

Læs mere

Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010

Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010 Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010 version 2 v/ Arvo Oinask og Karen Jørgensen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 Støttet af: NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 NOTAT NR. 1427 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 7-2008

ØkonomiNyt nr. 7-2008 ØkonomiNyt nr. 7-2008 - Udviklingidefinansielemarkeder - Tilpasningidetfinansielemarked - Økonomiisvineproduktionen Udviklingidefinansielemarkeder I Økonominyt nr. 5 2008 beskrev vi forskellen mellem den

Læs mere

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring.

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring. NOTAT NR. 1014 Benchmark af regnskaber fra svinebedrifter på dækningsgrad og overskudsgrad kan være et godt supplement, når en driftsleders evne til at skabe indtjening og overskud i virksomheden skal

Læs mere

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2013-2015

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2013-2015 Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2013-2015 December 2013 1 / 17 INDHOLD SIDE Sammendrag.... 2 Resultatopgørelse Heltidsbedrifter.... 3 Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne..... 6 Alle bedrifter....

Læs mere

Tema. Brug værktøjerne

Tema. Brug værktøjerne Brug værktøjerne Det væsentlige for enhver svinebesætning er, at indsatsfaktorerne passer sammen. F.eks. bør man ikke investere i automatiserede produktionsanlæg, hvis man ikke har evner eller interesse

Læs mere

Finn Udesen SEGES-VSP ØKONOMI I SVINEPRODUKTIONEN STALD & MÅNEGRISSEMINAR

Finn Udesen SEGES-VSP ØKONOMI I SVINEPRODUKTIONEN STALD & MÅNEGRISSEMINAR Finn Udesen SEGES-VSP ØKONOMI I SVINEPRODUKTIONEN STALD & MÅNEGRISSEMINAR INDHOLD Den økonomiske situation Investeringer Hvorfor producere slagtesvin Verden rundt 2... Prognose marts 2015 2013 2014 2015

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018 NOTAT NR. 1733 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til

Læs mere

PROGNOSE FOR PLANTEPRODUCENTERNES ØKONOMISKE RESULTATER 2014-2016

PROGNOSE FOR PLANTEPRODUCENTERNES ØKONOMISKE RESULTATER 2014-2016 PROGNOSE FOR PLANTEPRODUCENTERNES ØKONOMISKE RESULTATER 2014-2016 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2014-2016 er udgivet af SEGES P/S Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Kontakt Erik

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017 NOTAT NR.1619 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

Landsresultater og lokale resultater Begrænset antal ejendomme

Landsresultater og lokale resultater Begrænset antal ejendomme Resultater 2014, 2015 og budget 2016 Landsresultater og lokale resultater Begrænset antal ejendomme Landstallene generelt Landbrugets indkomst er faldet med 300.000 kr. fra 14 til 2015. Lavere produktpriser

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2014-2015 Juni 2014 1 / 15 Indhold Sammendrag... 2 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter

Læs mere

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2014-2016

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2014-2016 Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2014-2016 December 2014 1 / 17 INDHOLD SIDE Sammendrag.... 2 Resultatopgørelse Heltidsbedrifter.... 3 Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne..... 6 Alle bedrifter....

Læs mere

Landbrugets økonomi. 1. marts 2013. Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 2013

Landbrugets økonomi. 1. marts 2013. Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 2013 Landbrugets økonomi Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 213 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug TEMAER: Prognose for landbrugets driftsresultater Foreløbige driftsresultater

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi Svin Agro Food Park 15 Skejby DK 8200 Aarhus N T +45 8740 5000 F +45 8740 5010 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 2012 Produktionsøkonomi Svin 2012 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 2012 Forfattere Forfattere

Læs mere

Perspektiver for økonomi i planteproduktionen de næste 5-10 år

Perspektiver for økonomi i planteproduktionen de næste 5-10 år Perspektiver for økonomi i planteproduktionen de næste 5-1 år v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

DRIFTSRESULTATER. Foreløbige d. 5. juli, 2010 v/ Arvo Oinask

DRIFTSRESULTATER. Foreløbige d. 5. juli, 2010 v/ Arvo Oinask DRIFTSRESULTATER Foreløbige d. 5. juli, 2010 v/ Arvo Oinask Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Malkekvægbedrifter Produktionsgrundlag

Læs mere

VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION, SAMT DEN LOKALE

VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION, SAMT DEN LOKALE DB-TJEK SLAGTESVIN NOTAT NR. 324 DB-tjek opgørelserne er analyseret for forklarende faktorer for dækningsbidrag og omkostninger over perioden 2004 til og med 202. Der er fundet en række variabler, som

Læs mere

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin)

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Forventede resultater for 2014 v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Mælkeprisens udvikling 2013 Mælkepris øre/kg 450 400 350 300 250 200 150 4,9 10,3 15,4

Læs mere

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Planteavl Mink Budgetter 2016 2 Hvordan gik 2015? 3 Resultatopgørelse - intern

Læs mere

Økonomiske resultater for 2016

Økonomiske resultater for 2016 Titel om emnet lorem ipsom larum versus del V Udbyttet af præsentationen Aulum 15. marts og Billund 16. marts, 2017 v. Bjarke Poulsen, Økonomi & Strategi Økonomiske resultater for 2016 Mælkeproduktion

Læs mere

INDTJENING OG GÆLDENS INDFLYDELSE PÅ BEDRIFTENS FREMTIDSMULIGHEDER

INDTJENING OG GÆLDENS INDFLYDELSE PÅ BEDRIFTENS FREMTIDSMULIGHEDER INDTJENING OG GÆLDENS INDFLYDELSE PÅ BEDRIFTENS FREMTIDSMULIGHEDER NOTAT NR. 1206 Indtjening på den primære drift har større betydning for bedriftens udviklingsmuligheder end gældens størrelse. Rentabiliteten

Læs mere

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H.

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H. Hvordan gik 2015? v/carsten H. Sørensen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl 2 1 Resultatopgørelse - intern side 19 Spec. 2015 kr. 2014 tkr. S110 Korn

Læs mere

ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2014

ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2014 Støttet af: ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2014 NOTAT NR. 1405 De økonomiske konsekvenser ved afvigelser i effektivitet i forhold til landsgennemsnittet, kan anvendes som overslag over muligt tab og

Læs mere

DB-TJEK SOHOLD 7 KG, 30 KG OG SLAGTESVIN FOR 2014

DB-TJEK SOHOLD 7 KG, 30 KG OG SLAGTESVIN FOR 2014 DB-TJEK SOHOLD 7 KG, 30 KG OG SLAGTESVIN FOR 2014 NOTAT NR. 1514 Analyse på DB-tjek viser store potentialer indenfor svineproduktion, når der tages de rigtige strategiske valg omkring produktionssystemerne.

Læs mere

DB-TJEK SOHOLD, 30 KG OG SLAGTESVIN FOR 2013

DB-TJEK SOHOLD, 30 KG OG SLAGTESVIN FOR 2013 Støttet af: DB-TJEK SOHOLD, 30 KG OG SLAGTESVIN FOR 2013 NOTAT NR. 1421 Selvom DB pr. slagtesvin var lavt i første halvår, var der stor hjemmeblanderfordel og stordriftsfordel, hvilket har holdt hånden

Læs mere

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Økonomiske prognoser Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 211 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Temaer Landbrugets indkomstprognoser Hvad viser prognoserne? Hvad kan

Læs mere

SAMMENDRAG. Kontaktperson: Erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser T +45 8740 5175 M +45 2013 5175 E kak@vfl.dk

SAMMENDRAG. Kontaktperson: Erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser T +45 8740 5175 M +45 2013 5175 E kak@vfl.dk 1 / 16 INDHOLD SIDE Sammendrag.... 2 Resultatopgørelse Heltidsbedrifter.... 3 Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne..... 6 Alle bedrifter.... 7 Følsomhedsberegninger.... 8 Aktiver, gæld, investeringer

Læs mere

STRATEGI VED HANDEL MED KORN, SOJA OG FODER

STRATEGI VED HANDEL MED KORN, SOJA OG FODER STRATEGI VED HANDEL MED KORN, SOJA OG FODER NOTAT NR. 1303 Det anbefales at svineproducenter handler foder og råvarer mindst to gange om året for at mindske prisudsving i forhold til årets gennemsnitspris,

Læs mere

ØKONOMI I PRODUKTION AF EGNE SOPOLTE

ØKONOMI I PRODUKTION AF EGNE SOPOLTE ØKONOMI I PRODUKTION AF EGNE SOPOLTE NOTAT NR. 1135 Resultatet af primær drift er forbedret med 422 kr. pr årsso ved produktion af egne polte sammenlignet med indkøbte polte. Baseret på analyse af smågriseproducenters

Læs mere