OBS! Ny webside Landsorganisationen NaturSundhedsrådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OBS! Ny webside www.lnsnatur.dk. Landsorganisationen NaturSundhedsrådet"

Transkript

1 22. årgang 2007 nr. 1 NaturHelse Landsorganisationen NaturSundhedsrådet OBS! Ny webside I dette nummer bl.a: Ingen ekstraordinær generalforsamling Formandsskifte Har du fjernsyn? Du må ikke sige det til nogen! Kontingenter Vask din mund med sæbe

2 Natur Helse udgives af Landsorganisationen NaturSundhedsrådet. ISSN Oplag 3300 Bladgruppen Ansvarsh. redaktør p.t.: Charlotte Ryø Lay-out: René Thomsen Tryk: Flemming Støvring Klit off-set service Næsbygårdsvej Odense N Tlf Indhold må distribueres, citeres og gengives med kildeangivelse. Skriftlige indlæg til NaturHelse modtages med glæde, men vi forbeholder os ret til at redigere/forkorte. Der kan underskrives med pseudonym, men navn og adresse skal være redaktionen bekendt. Indlæg sendes til Artikler skrevet af andre end bestyrelsen/ bladgruppen udtrykker ikke nødvendigvis LNS's holdninger. LNS' bestyrelse: Ole Hjorth (formand) Tlf Mogens Ehrich (næstformand) Tlf Bo Steen Jensen Rita Pommer Kirsten Kragh Vera Holbech Marcher Charlotte Ryø Sekretariat: Jorcks Passage 1 A Kbh. K. Tlf.: Hjemmeside: Bestyrelsen ønsker alle medlemmer et natursundt og naturskønt Fra redaktionen Af Charlotte Ryø Så skal vi i gang med et nyt år. Mange ting foregår på sundhedsfronten, som vi må glæde os over, selv om det kan ligne to skridt frem og et tilbage. Flere og flere mennesker trodser advarsler og elitær "fingerløftning" og spiser kosttilskud eller søger alternativ behandling. Økologisk mad og økologiske produktionsformer er mere populære end nogensinde, og der efterlyses varer til eksport, men producenterne kan ikke følge med. Økologi er kommet på EU's dagsorden ("der er penge i skidtet"), og vi må håbe, at de ikke udvander regler og etik i en grad, så vi senere bliver nødt til at starte "ny økologi". I marts 2006 blev det tilladt at tilsætte nitrit og nitrat til økologisk kød, hvilket tidligere har været forbudt i Danmark. Disse tilsætningsstoffer skal hæmme bakterievækst, men danner nitrosaminer, der kan forårsage kræft. Det røde mærke er altså ikke længere garanti for giftfrit kød. Vindmølleproducenten Vestas er god at have aktier i. Det vælter ind med ordrer, og miljøet profiterer sammen med de glade aktieejere. Den store kemikalielovgivning REACH er blevet vedtaget i EU efter 7 års forberedelse og tovtrækkeri. Lovgivningen har til hensigt at skabe fælles regler, men er blevet så udvandet pga. den kemiske industris lobbyarbejde, at Greenpeace og andre miljøorganisationer udtrykker skepsis for, om den overhovedet er et fremskridt. Ifølge et tidligere forslag skulle alle farlige stoffer erstattes af mindre farlige, hvor det lod sig gøre. Dette er skåret ned til kun at omfatte svært nedbrydelige stoffer og altså meget færre end oprindeligt foreslået. Desuden er bevisbyrden ændret, således at producenten nu skal bevise, at stoffer IKKE er farlige. Det kommer der nok nogle interessante retssager ud af, og det kan blive op til dommerne at skabe retspraksis på området. Hvad kan den enkelte gøre for at støtte naturlig sundhed? Som forbrugere har vi jo en fantastisk magt. Bed supermarkedet om at skaffe flere økologiske produkter, foreslå dit forsikringsselskab, at de opretter en "sundhedsforsikring", hvor du selv kan vælge alternativ behandling/medicin efter sygdom eller ulykke, boykot uetiske og beskidte metoder og produkter, og insister på etisk behandling af dig som værdig borger og forbruger i alle sammenhænge. Du er ikke bare "den lille mand". Dine tanker og handlemåder influerer på alle planer både nært og fjernt. Rigtig god fornøjelse med læsning af det første NaturHelse i Nr.: Side 2

3 Formandsskifte i LNS Ole Hjorth er nu af bestyrelsen valgt til formand for LNS. Indtil udgangen af oktober var Jan Helge Kofod- Jensen formand. De af jer, hvis mailadresse er kendt af LNS, modtog d. 3. december en mail fra den tidligere formand, hvor han søgte støtte til indkaldelse af en ekstra generalforsamling i protest mod, at han var blevet sat fra posten. Han begrundede det med forskellige påstande om undertegnede bestyrelsesmedlemmers hensigter med LNS og uansvarlige handlinger. Endvidere betegnede han afsættelsen som uretmæssig og nægtede bestyrelsen adgang til LNS's ejendom i hans besiddelse, herunder dokumenter og passwords. De begrundelser og påstande, som er fremkommet i JHK's mail om bestyrelsen er enten direkte usande eller så meningsfordrejende, at budskaberne må anses som u-sande, men de udtrykker meget præcist den mistillid og misopfattelse, JHK havde af situationen og hele samarbejdet i bestyrelsen, hvilket netop umuliggjorde fortsat samarbejde med ham som formand og på tillidsposter i øvrigt. Afsættelsen skete med undertegnedes fem stemmer ud af i alt syv. I en demokratisk organisation er sådan beslutning retmæssig og skal efterleves umiddelbart, også af en tidligere bestyrelsesformand. Mailen afspejler selvfølgelig det samarbejds klima, der har været i bestyrelsen, og hvis vi ikke havde reageret, ville det være rimeligt at stille os til ansvar derfor. To af de begrundelser, vi gav JHK for at fratage ham bestyrelsens tillidsposter, var netop et problematisk forhold omkring tro værdighed af udtalelser og mangelfuld respekt for aftalte og gældende regler, herunder den tavshedspligt, der skal være om bestyrelsesarbejdet, bl.a. for at medlemmerne trygt kan udtale sig. Da JHK straks efter sin afsættelse fortsat overtrådte tavshedspligten, og bl.a. derved satte LNSs forhold til andre organisationer i risiko, besluttede vi at holde ham uden for bestyrelsens informationsgange og dermed reelt udelukke ham fra bestyrelsesarbejdet. Denne beslutning skal forelægges for den kommende generalforsamling, og vi har sendt den til etisk råd for præcisering af det vedtægtsmæssige grundlag. Den ovenfor omtalte mail gentager overtrædelsen. Intet i tilværelsen er helt sort eller hvidt, og JHK har også gjort meget godt for LNS, og gjort det med stort og ærligt engagement. Det er det, vi agter at huske ham for, når den aktuelle turbulens er overstået. Bl.a. tilrettelagde han med stor dygtighed en dokumentserver, der ved at sikre bestyrelsens adgang til sin informationsbase sikrer, at LNS er mindre sårbar for personudskiftninger. Det er nyttigt lige nu. Disse og andre tiltag i forbindelse med ISO 9001 certificeringen gør, at LNS er robust over for turbulens. Det er vi også i den aktuelle situation, Nr.: Side 3

4 hvor der ikke har været megen tvivl om, hvad bestyrelsen skulle gøre, og hvordan det skulle gøres. Desværre har ikke-adgangen til nødvendige passwords hæmmet driften af LNS. Normalt ville en proces som den beskrevne være foregået for lukkede døre. Det har næppe gavnet hverken LNS eller de berørte personer, at formandsskiftet er sket for åbne døre. Det beklager vi. Rita Pommer, Vera Holbech Marcher, Kirsten Kragh, Mogens Ehrich og Ole Hjorth, bestyrelsesmedlemmer i LNS. OBS! Ny webside: Da den tidligere formand har afvist at afgive sin styring af LNS' hidtidige hjemmeside gør vi opmærksom på, at den nye og gældende hjemmeside for LNS er ændret til Det er den legale web-adresse, du skal bruge fremover for at kommunikere med LNS og være sikker på, at vi modtager fx. adresseændringer, indmeldelser og mails. adressen er samtidig ændret til Ugyldig indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Mange medlemmer har midt i januar fra nogle medlemmer modtaget en indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 31. januar kl. 19. Ifølge LNSs vedtægter skal indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling forelægges og formidles af bestyrelsen, forstået som bestyrelsesflertallet og ikke af enkeltmedlemmer af bestyrelsen. Tolkningen af vedtægterne på dette punkt har været forelagt Etisk Råd, som enstemmigt meddeler, at indkaldelsen er ugyldig. Da begrundelserne for indkaldelsen, som er kommet til bestyrelsens kendskab, ydermere er usande, må vi nøjes med at beklage det postyr, der er vakt ude omkring. Bestyrelsen vil gerne takke de 51, der siges at have udtrykt ønske om en ekstra generalforsamling, for deres interesse for LNS. Der kan naturligvis godt holdes et møde, men det vil være i strid med vedtægterne at opfatte vedtagelser på mødet som bindende for LNS. Den ordinære generalforsamling afholdes som planlagt 31. marts, hvor alle medlemmer er velkommne. Nærmere herom på bagsiden og på Nr.: Side 4

5 Nyheder fra ind- og udland Et dødsfald En stor nytænker og pioner inden for tandpleje og dentalmateriale, Henrik Lichtenberg, er død den 25. oktober. Lichtenberg lagde grunden til den amalgamfrie tandpleje i Danmark og oplyste i årtier mod tandplejens brug af kviksølv og fluor via websites og nyhedsbreve. (Kilde: MayDay) Støt et europæisk borger initiativ European Citizen's Initiative ECI (Europæisk Borgerinitiativ) En ny europæisk forening har set dagens lys: Europæisk Borgerinitiativ (ECI), et paneuropæisk netværk, som allerede har fået over 90 støtteforeninger (miljøorganisationer, borgerforeninger for demokrati, sundhedsorganisationer) samt støtte fra 45 medlemmer af Europaparlamentet. Foreningens projekt går ud på at få initiativret indført i europæisk lovgivning. Hvad er initiativret? Det vil sige, at befolkningen skal have ret til at tage initiativet i forbindelse med lovgivning. Et "klip" fra deres hjemmeside: "Tiden er kommet til, at almindelige borgere skal spille en ægte og betydningsfuld rolle i det europæiske projekt. Målet for vores kampagne er at få så mange som muligt i alle medlemslande til at skrive under på, Af Charlotte Ryø at de vil have indført borgerinitiativ i europæisk lovgivning. En sådan lovgivning skal garantere, at hvis 1 million borgere i medlemslandene underskriver et ændringsforslag til en europæisk lov, skal ændringsforslaget fremsættes af EU-kommissionen. Hvis en sådan lovgivning gennemføres, vil det være det første overnationale værktøj i et EU-deltagerdemokrati. Det vil gøre det muligt for europæiske borgere at påvirke den politiske dagsorden i EU direkte for første gang nogensinde." Et fantastisk projekt, som LNS vil opfordre så mange som muligt til at støtte. Det er det, vi får brug for, når EU i 2009 gennemfører den restriktive lovgivning med vitaminer og mineraler, hvor kun de stoffer på den så omdiskuterede positivliste (og den er ikke lang, sku' vi hilse og sige) må forhandles i EU. Således lyder underskriftteksten: "Undertegnede opfordrer den Europæiske Union til at skabe retslige rammer for det Europæiske Borgerinitiativ, således at den Europæiske Kommission forpligtes til at fremsætte forslag til ændring af europæisk lov, når dette ønskes af en million europæiske borgere." Du kan skrive under på: sign.html Læs mere på Nr.: Side 5

6 1984 er over os En rapport fra CNET News.com melder, at FBI er begyndt at bruge mobiltelefoner som overvågningsapparat i mafiakredse. Hvordan det? Det gøres ved, at mobiltelefonens indbyggede mikrofon fjernaktiveres, så telefonen automatisk aflytter, hvad der foregår i rummet. Det kan gøres, ligegyldigt om telefonen er tændt eller slukket. Der er stadig en lille bitte strøm, selvom den er slukket, og kun ved at tage batteriet helt ud, kan man være sikker på, at den ikke kan aktiveres til aflytning. Dimsen hedder en "roving bug" (omrejsende aflytter) og er godkendt af USA's Justitsministerium til brug i kampen mod organiseret kriminalitet. Men som vi så tit har set: Først et lille testområde, derefter udbredt til almin delig brug. Første gang undertegnede hørte om det, var i september 2004, hvor en talskvinde fra Dansk Industri kom til at sige, at mobiltelefoner, tændte som slukkede, kunne bruges til aflytning, hvilket var sket i Danmark under en rockersag. Da jeg 1 time senere prøvede at finde hendes citat på nettet, var det pist væk. Og kan vi så ikke bare være ligeglade vi har jo rent mel i posen? Nej, borgerrettigheder der indskrænkes langsomt eller pludseligt skal man aldrig lukke øjnene for. Hvordan bevares privatlivets fred, når det via lovgivning efterhånden er tilladt at elektronisk overvåge alle nat og dag, ligegyldigt om de er mistænkte eller ej? Hvad er det for et samfund, vi får, hvor alle mistroisk vogter på alle? Ja, vi kan jo bare se os omkring! Nr.: Side 6

7 Du må ikke sige det til nogen... men jeg tager altså kosttilskud! Af Charlotte Ryø Med dette indlæg ønsker jeg ikke at helbrede nogen, udgive mig som læge eller prøve at afholde nogen fra at søge læge bare så vi er helt på det rene. Der bliver gjort rigtig meget for at overbevise folk om, at kosttilskud ikke virker, og det er så sandt så sandt. Man skal bare lade være at med at tage dem. Men jeg er en glad kosttilskudsbruger, og jeg vil godt indvi læserne i mine kosttilskudserfaringer og -glæder. Resultaterne er selvoplevede eller fra nærmeste omgangskreds. Og husk nu: At ligegyldigt hvad der står, så kan kosttilskud ikke erstatte en sund og alsidig kost (!) Nå, here we go: Jod er ret godt mod menstruationssmerter. Dur ikke som akut smertestillende lagrene skal bygges op. Tag et dagligt tilskud på ca. 225 mcg. Men forvent ingen virkning før efter 3 måneder. Så er der B1 vitamin. Det er fantastisk og fast inventar på mit natbord. Brug det mod: Søvnbesvær på grund af kaffe, te eller anden form for speed. Prøv dig frem med dosis, men omkring mg. Søvnbesvær pga. tankekværn: Man skal lige have planlagt konfirmationen kl. 4 om morgenen. Ca. 100 mg. Mareridt (også for børn): mg. Effekter af miljøgifte, elektrosmog, beskidt vand, ikke-økologisk mad, narkotika, panodiler. Kan kræve helt op til 500 mg. B1 dagligt over længere tid. Og går man i elektrosmog konstant, så tag mg. dagligt. "Vintermørke" eller depressionsagtige følelser efter penicillinkur: mg. B1 i nogle dage. Penicillin, ligesom anden form for medicin, "æder" alle lagre af B1, som medvirker til at føle os i mental balance. Tag det helst under kuren, men ellers nogle dage bagefter, til lagrene er fyldt op. Hvidt skær der flimrer foran øjnene: Tag 50 mg., og det forsvinder efter 10 minutter. Sår i mundvigene, bygkorn: Det er B2-mangel mg. i en uges tid, og det er væk. Stråleskader, også fra radioaktivitet, og solskadet hud klares med nikotinsyre eller niacin (ikke niacinamid). Tag mg på ikke for fyldt mave. Man bliver rød over det hele, fordi strålingen "kører ud". Fortsæt med samme dosis, til der ikke er mere effekt, og sæt så dosis op med 50 mg ad gangen. Gå ikke op over 500 mg (det kræver en specialkur). Hav altid nikotinsyre på lager, så du kan beskytte dig mod radioaktive udslip. Nr.: Side 7

8 Jeg-har-lyst-til-et-eller-andet-følelse, men jeg ved ikke, hvad det er (og det skal ikke være Medova te): C-vitaminer, omkring 500 mg. Det tager "the craving". Enormt sløv kl Prøv med et skud C-vitamin mg. Jeg synes, det virker fantastisk. Træt i krop, ømme muskler, ondt i ryggen: Også C-vitaminer. Gerne helt op til 5-6 g eller mere over en dag. Det er ikke farligt, man tisser overskuddet ud, men mavesækken kan blive irriteret. Stort indtag af C er også godt for alt muligt, men min erfaring er, at det holder kroppen stærk og immunforsvaret oppe. Der findes en del C-vitamin-præparater, og nogle er bedre end andre. Man må prøve sig frem. Brandsår, rifter, hudafskrabninger: E-vitaminsalve, eller prik hul på en naturlig e-vitaminkapsel med olie i, og smør på. Det tager smerterne omgående og hjælper til at danne ny, fin hud. Man har ikke børn i hjemmet uden et lager af E-vitaminer. De er fantastiske både indvendigt og udvendigt. Ømme led: Chlorella og fiskeolie. Min kat var helt vild med chlorella man kan få en til dyr hos Matas. Den var ved at blive rigtig træt og øm i leddene som 9-årig, kunne ikke springe højt mere, men efter 14 dage på chlorella var der ingen problemer. Lilla ankler pga. små, fine blodårer der går i stykker i yderste hudlag: Kobber og tålmodighed. Der går 1-2 år, men så er anklerne helt fine. Det skulle også virke på åreknuder og hæmorider, men jeg har ikke set det selv. 1 af Berthelsens dagligt klarede det for mig. Træthed og udmattelse i forbindelse med menstruation, klumpet ildelugtende blod: Jernmangel. Tag en biojern eller anden slags, som er letoptagelig. 1 om dagen fra ægløsning til 4-5 dage efter menstruation. Kraftig, hormonal hovedpine grænsende til migræne: God stærk kaffe og en cykeltur, hvor der skal arbejdes lidt. Et interessant råd, jeg har hørt, men ikke selv prøvet: salt mod søvnløshed. Det skulle virke herligt og give en fin søvnkvalitet. Når man lægger hovedet på puden, placerer man lidt groft havsalt på tungen (ikke almindeligt køkkensalt). Der lader man det ligge. Spis endelig kernerne i æbler og abrikoser, når du spiser de frugter. De skal tygges, så den hvide bitre indmad kommer ud. Den indeholder B17-vitamin, og det vitamin kan man ikke få i pilleform, da det er blevet forbudt. Rygtet vil vide, at det er kræfthæmmende. Og så må jeg anbefale blodtypespisning. Ikke at spise efter blodtype har afstedkommet nogle af de mærkeligste symptomer, jeg har set. Det kan godt være, at veganere og vegetarer har det rigtig godt, men kun Nr.: Side 8

9 hvis de har en blodtype, der passer til. Jeg har en veninde, som var overbevist om, at hun var meget sund hun spiste kun vegetarisk. Efter læsning af blodtypebogen gik hun over til kød (til type 0), og hendes krop gik helt amok: Den smæskede sig i roastbeef jo mere blod jo bedre. Hun spiste det simpelthen lige ud af pakken kunne næsten ikke vente, til hun kom hjem. Det stod på i en uge. I løbet af denne uge bevægede hendes krop sig op gennem alle mulige stadier fra dyb apati, undertrykt sorg, aggression osv. Den havde i år prøvet at fortælle hende, at den fik forkert mad, som den ikke kunne (for)døje, men hun hørte ikke efter hun "vidste", at hun spiste sundt. Nu får den kødproteiner, og harmonien er genoprettet. Så et godt råd er også: Lyt til din egen krop. Hver krop er en unik organisme, som er helt fantastisk til at skabe energi, fungere, reparere, kommunikere vi skal bare lære at lytte. - Opslag - Kan naturvidenskaben vise nye kræfter? Her i forbindelse med fødevarekvalitet, del og helhed, stoffer og kræfter V. Jens Otto Andersen, ph.d. cand. agro Ernærer vi os af stoffer og/eller kræfter? Hvad bevirker forarbejdninger? Hvad kan vi se med billeddannende metoder? Om det nyeste inden for biodynamisk forskning Lysernæring Et møde afholdes fredag den kl. 18 Dybensgade 19 (ved Strøget) København Entre 50 kr, helst tilmelding Der kan fra kl købes vegetarisk suppe med boller til Før kl afholdes foreningens generalforsamling Mødet arrangeres af Biodynamisk Forbrugersammenslutn Toftevænget 30, 3320 Skævinge Tlf Nr.: Side 9

10 Du burde vaske din mund med sæbe Af Charlotte Ryø Ja, det er så sandt, som det er sagt, for det hjælper faktisk. Ikke så meget på de grimme udtalelser, som mundheldet vist egentlig går på, men mere på tænderne. I august i år fik jeg en mail fra en af mine venner. Den indeholdt en beskrivelse af, hvordan man kan holde sine tænder uendeligt uden tandlægebesøg, rensning eller noget andet, hvis de vaskes i håndsæbe. For godt til at være sandt, tænkte jeg, men jeg måtte alligevel prøve. Det var svært, for håndsæbe smager aldeles forfærdeligt. Men artiklen i mailen var tilstrækkelig videnskabelig og velunderbygget til, at jeg fortsatte. Der var tre uger til jeg næste gang skulle til tandlæge, og hvis hun ikke kunne se nogen forskel, kunne jeg jo altid stoppe. Ved næste besøg var jeg rigtig spændt. Jeg sagde ikke noget om mine ændrede sæbevaner, men tandlægen kunne hurtigt se, at der var noget med tandkødet. Hun fik fat i journalen, hvor der stod, at jeg havde tandkødslommer på 4-6 mm og 5 løse tænder af 1. grad (konstateret i april 2006). Men det havde jeg ikke mere. Mit tandkød var helt lyst og fint, ingen lommer og ingen løse tænder. Vi var målløse begge to ja, faktisk hele klinikken. I artiklen stod også beskrevet, at emalje naturligt danner sig i tænderne, hvis ikke man ødelægger tandbørstningen med tandpasta og flourbehandling, men det havde jeg til gode at konstatere. Og så skulle man supplere sin kost med kalk og C- vitaminer, hvilket jeg får rigeligt af via gode kosttilskud. Med lidt god vilje kan man måske se, at tænderne i bunden er blevet gule og fortykkede pga. dannelsen af ny je. Efter 2 måneder begyndte mine tænder at blive helt gule i bunden og nærmest fortykkede. Ganske rigtigt, der var ny emalje på vej, og i ca. 1 måned var mine tænder tofarvede: gule i bunden, og hvidegennemsigtige i yderste halvdel. Langsomt voksede der ny emalje ud, og nu er mine tænder gule måske ikke så "kønne", men meget stærke og sunde. Den store forbryder i vores tandbørstning er tandpasta, som ifølge artiklen er så fyldt med glycerin, at det lægger en hinde hen over tænderne, så de faktisk ikke bliver rene. Det smager kun rent. Og det passer: Mine tænder forbliver rene og glatte hele dagen, ligegyldigt hvad jeg spiser. Hvis nogen har fået lyst til at prøve, Nr.: Side 10

11 så er her et par gode råd: Prøv at få fat i en vegetabilsk sæbe med så lidt glycerin (og parfume) som muligt. Børst tænderne uden at få sæben kørt rundt i hele munden, fx undermunden først og skylle, og så overmunden, så smager det ikke så grimt. Men ellers vænner man sig til det i løbet af en uges tid. Det er også en god ide at massere tandkødet og trykke det ind mod tandbenet, for det aktiverer et naturligt limstof, der findes i tandkødet, som hjælper til at lukke tandkødslommerne. Rigtig god fornøjelse med dine nye tænder. Rettelse: I forbindelse med oprettelsen af det nye faglige selskab for sygeplejersker, godkendt af Dansk Sygeplejeråd i år, bragte vi i sidste nr. af NaturHelse artiklen Selskab til fremme af brobygning og fremme af komplementære terapier i sygeplejen. Vi beklager meget, at forfatternavnet, Karin Siff Munck, som er formand for FS-KOMP, desværre manglede. Dette være hermed gjort. Redaktionen Nr.: Side 11

12 Har du fjernsyn? Af Charlotte Ryø For det har jeg i mild grad, hvilket blev konstateret på et kursus i London i sommeren Fjernsyn vil sige, at man er i stand til at se opfatte opfange, hvad der foregår fjernt fra en, enten i tid eller sted. Meget spændende. På engelsk hedder det remote viewing eller med den engelske verdens forkærlighed for forkortelser: RV. Kursuslederen var en pensioneret CIA-agent, og han vidste nok, hvad han talte om. Man kunne tro, at CIA er det mest jordbundne og "naturvidenskabelige", man kan forestille sig, men når det kommer til "spying behind enemy lines", er bureauet villig til at tage hvad som helst i brug, og det benytter sig i høj grad af folk med overnaturlige og telepatiske evner. Vores kursusleder indledte med en kort historisk gennemgang. Han fortalte, at man i 70'erne var begyndt at lave eksperimenter med det berømte naturtalent Ingo Swan. Det var ham, der kunne få en temperatursøjle til at stige på kommando i et rum, han ikke selv opholdt sig i. Og Ingo kunne lidt af hvert, hvilket han i øvrigt skrev en underholdende science fiction-bog om kaldet Star Fire. Han begyndte at arbejde for CIA og uddanne folk i RV med stort held. De blev i stand til at spotte våbenlagre, vrag af militærfly og andet, som han ikke kunne sige så meget om. Ifølge vores kursusleder er RV noget, de fleste kan i en eller anden grad, og det er også noget, der kan trænes. Man kan nemlig indstille sig på at modtage nogle specielle sansninger, og får man først "øje" på dem, så er det ikke så svært at videreudvikle, men det kræver altså noget arbejde. RV har ikke noget at gøre med channeling, ude-af-kroppenoplevelse, astral projektion, video i hovedet (Hollywood) eller noget andet mærkeligt. Det er, som ordet siger, at se på afstand, og formålet er at samle så præcis information som muligt om et sted, en person, et udfald e.l. At udøve specielle evner kræver etik og gode hensigter. Indtrængen i andre menneskers univers eller på deres mentale privatsfære uden aftale må frarådes. Dette gælder også børn og dyr. Telepati, hvilket altså ikke er emnet her, kan trænes, men det kræver, at de, der medvirker, er fuldt informerede. Her følger et minikursus: RV opøves ved, at man fokuserer sin opmærksomhed på noget, der er længere væk i tid eller sted, og man skal så prøve at se, hvad det er, eller hvor det er. Man får fx oplyst en bredde- og længdegrad, eller at nogen står i et bestemt rum i huset. Nr.: Side 12

13 Man koncentrerer sig om de oplysninger, man får, og retter sin opmærksomhed mod stedet. Langsomt begynder nogle perceptionsfragmenter at komme til syne. Og dem skal man så tegne. Man sidder med lukkede øjne og tegner med løs hånd, det man ser, mens man koncentrerer sig om stedet. Man skal åbne sit sind imod det, og bare lade det komme ind. Man kan også beskrive det i beskrivende vendinger, men ikke ved at navngive. Man siger fx: Jeg ser noget højt, gråligt noget, som rager op i luften. Der er nogle mærker op ad siden, og øverst er der noget lys. Man siger ikke bare fyrtårn, for så har man låst sig fast i et billede, som vil have tendens til at sidde der som en realitet i stedet for en mulighed. Det kunne jo være noget helt andet. Nogle kendetegn på at man er galt afmarcheret er, at man ser et helt klart billede af, hvad det er, eller at man får en kompleks og meget logisk historie, der gør det hele let at forstå. Kendetegn på at man er på rette vej, er: - Vagt, uklart indtryk, ligesom en vag hukommelse af noget. - Svært at sætte ord på - Fragmentarisk - Ikke kompleks eller velbegrundet - Uventet Ting, der hindrer en i at "modtage", er følgende: - Mental støj. (Clear your mind.) - Livsforstyrrelser. (Skriv dem ned på et stykke papir, og læg det til side, og vid, at du kommer tilbage til det senere.) - Forskelligt der lægger sig mellem en selv og det, man skal observere. På engelsk: "Overlay". Det kan fx være analytisk overlay, hvor ens fornuft begynder at forklare, fortolke, komme med ideer. Overlay fra omgivelserne, eller telepatisk overlay, hvor man samler nogle andres tanker op om, hvad det er. For at få succes må man have den indstilling, at man er villig til at fejle. Hvis man ikke er det, vil man prøve for hårdt og mase for meget på, og det ødelægger resultatet. Slip dig selv! Hvis nogen har lyst til at prøve, så kommer her nogle lette øvelser, som man umiddelbart kan gå i gang med. Man skal være mindst 2: - Den ene lægger noget i en kuvert, en kasse eller æske. Den anden skal beskrive eller tegne indholdet. - En udsending: Send en person hen til et sted 15 minutters gang væk, og få den anden til at tegne/beskrive, hvor vedkommende er. Det er vigtigt, at personen faktisk er på stedet. - Oplys koordinaterne, og få vedkommende til at tegne stedet (så er man altså god og har nok øvet sig en del). Sørg for at der på stedet er et bestemt kendetegn, så er det lettere, fx. Frihedsgudinden. Rigtig god fornøjelse med at blive "fjernseer". Kilde: Kursus i "Remote Viewing" afholdt af WDDTY Nr.: Side 13

14 Organisationsmedlemmer af LNS 2007 ERHVERVSGRUPPEN Danolan Magnetsengetøj, Niels Erik Beck, Bønstrupvej 11,6580 Vamdrup, , , Mælk og Honning, Valby Tingsted 6, 2500 Valby, PRE-JET, Bøgedevej 14, Slimminge, 4100 Ringsted, Dansk Helios, Østerkovvej 2, Pjedsted, 7000 Fredericia, , Sundhedskost, Peer M Christiansen, Frederiks Alle 49, 8000 Århus C., , Slowlife, v/ Berg/Gøtzsche, Svendborgvej 334, Åstrup, 5600 Fåborg, , Helsam A/S, Rønsdam 1, Ragebøl, 6400 Sønderborg, , Dansk Helsemiddel Center ApS, Henrik Jensen, Birkholmvej 4, Osted, 4000 Roskilde, , Panacea Helse, Tommy Kobberskov, Yderholmen 9, 2750 Ballerup, , Bioforce Danmark A/S, Håndværkervej 17 B, 8643 Ans By, , John Boel Akupunktur ApS, John Boel, Industrivej Nord 22, 7490 Avlum, , Allergica AMBA, Hagemannsvej 24, 8600 Silkeborg, , Solspejlet-Antroposofisk Bogstue, Elspeth Larsen, Frederiksborggade 41 st., 1360 København K., , Nr.: Side 14

15 Body SDS A/S, Bengt Valentino Andersen, Egedal 1 A,2690 Karlslunde, , Forlaget NCL, Jette Annelise Dørffler Nybroe, Røllikevej 11, Nordstranden, 5300 Kerteminde, , Clean Beauty, Jørgen Jensen, Silkeborgvej 53, Alling, 8680 Ry , Berthelsen Health Group, Walgerholm 18, 3500 Værløse, , Kehlet`s Miljø, Vejlbygade 30 A, 8240 Risskov, , Clearvision, Lone Thomsen, Østbanegade 17, 2100 København Ø., , Vital-Arkitekten, Ruth Landbo Henriksen, Bredgade 45 C, 1260 København K., , , Tandlæge Lene Bonnevie, Peder Skramsgade 1, 1054 København K., , Merkur Den Almennyttige Andelskasse, Henrik Pla, Sct. Clemenstorv 17.1, 8100 Århus C , Natur Energi Aps, Rypevang 4, 3450 Allerød ANDIelectromedical, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, , Danplus, Sofienhøjvej 1 st. 0001, 2300 København S., , B.S.D.S.-massørterapeut, Atle Hedvard, Butterup Byvej 7, 4420 Regstrup, Life Spice Production Aps, Birgit Helen Jørgensen, Sportsvej 26, Nødebo, 3480 Fredensborg, , Nr.: Side 15

16 SKOLEGRUPPEN ReikiSkolen Danmark, v/anny Petersen, Svinget 52, 1.tv, 3060 Espergærde, , Zoneterapeutskolen, Vedbæk, v/ Birgitte Bendjellal, Krogholmgårdsvej 50, Trørød, 2950 Vedbæk, , Kosmos Center Aps, v/inge & Steen Landsy, Bjelkes Allé 17, 2200 København N., , Skolen for Polaritetsterapi, Gitte Larsen, Bredgade 51, 8340 Malling, , Seksualterapi & Orgasmeskolen, Pia Struck, Jorcks Passage 1A, 4 sal, 1162 København K., , Den Danske Kinesiologiskole, v/anne Straarup, Møllemarksvej 30, 4291 Ruds-Vedby, , Naturmedicinsk Kursuscenter, v/tommy Aagaard Petersen, Bodenhoffs Plads 8, st.th, 1430 København K., , Skandinavisk Astrologiskole, Karl Aage Jensen, Nørrebrogade 66 D, 3., 2200 København N., , Kilden,c/o Jørgen Warming, Søndermarksvej 14, 2500 Valby, , Caberlain-Center for sundhed & trivsel, Gitte Ditte & Morgan Gersdorff, Stensbyvej 9, 4772 Langebæk, , Center for Multi Inkarnations Terapi, v/eya Bettina Jørgensen, Snorresgade 8, st.tv, 2300 København S., , , Alfa-Omega Instituttet, v/ Anne-Grete Hav Hermansen, Forårsvej 16, 2920 Charlottenlund, , Nr.: Side 16

17 Skolen Psykospirituel Vejledning og udd., Ingelise Emby, Stakkeledet 79, 2970 Hørsholm, , TriNadi Kreative Udviklingsterapeuter, Bente Ploug, Søndre Jernbanevej 33, 3400 Hillerød, , Frederikssund Healerskole, v/ Gudrun Christensen, Acasievej 6, 3600 Frederikssund, , Kullerup Kurser, Ingolf Plesner, Kullerup Byvej 2 A, Kullerup, 5853 Ørbæk, , Skolen for Helsepraktik, Hammershusvej 3 F, 7400 Herning, , Hjem , Skolen For Helsepraktik, Preben Leth Pedersen, Nørrebrogade 12, st.th., 8000 Århus C., , , Naturlig Klinik og Uddannelsescenter, Sanne Luisa Behrendt, Hårlevvejen 23, Endeslev, 4652 Hårlev, , , Institut for Kraniesakral Terapi, Karin Sønderby, Næsgade 6, 5610 Assens, , Skolen på Møllegården, Kirsten Kragh og Mogens Ehrich, Møllegårdsvej 3, Osted, 4000 Roskilde, , , Akupunkturskolen i Skibby, v/ Elsebeth Lægaard, Svanholm Alle 2, 4050 Skibby, , Institut for Optimal Næring, Helhedsorent. Terapi og Forskning, Sundhedshuset, Teglgårdstrædet 4F, København K., , Nr.: Side 17

18 Bell Healerskole, v/bodil Sylvest Bell, Langekærgårdsvej 2, Evetofte, 3370 Melby, , Den gamle Kjøbmandsgaard, Hanna Francisca Thuesen, Reikimester, Hovkrog 3, Dysted, 4684 Holme-Olstrup, Hjertets Vej, selvudvikling og livskunst, v/annalise Stourup, Nyrupvej 15, st., 4296 Nyrup, , Hastrup Centret, Jan Helge Kofod-Jensen, Gl Havdrupvej 5, 4621 Gadstrup, , , Alternativ Balance Center, Britta Paaske, Torvet 1 A, 4690 Haslev, , ABC Center, Clauss Paaske, Regstrupvej 51, Aunslev, 5800 Nyborg, , Energihuset, Healer Skole, Sven Riis Jensen, Holmvej 22, Astrup, 6780 Skærbæk, IN2SPIRIT Healerskole, Jeff Munk Juel Martinussen, Saunte Bygade 14, Saunte, 3100 Hornbæk, , Healerskolen, Linnésgade 14, 1.sal, 1361 København K., , Dansk Skole for Tankefelt Terapi, Heilesen & Mygind, Skovbovej 10, Tornby, 9850 Hirtshals, , Clairvoyance Uddannelsen, Artemis Maya Fridan, Svalevej 22, 2900 Hellerup, Søren Winkel, Skuderløse Husrække 12, 4690 Haslev, , , Human Education Group, David Camacho, Skåde Skovvej 7, 8270 Højbjerg, , Rosenmetoden, Bjørn Herold Olsen, Spergelmarken 10, 2860 Søborg, , Nr.: Side 18

19 YOF Yoga Oplysningsforbundet, Joseph Immanuel Blytner, Hiort Lorentzensgade 11 kld., 2200 København N., , , FOREBYGGELSES- & PATIENTGRUPPEN Sundhed for Alle-Patientgruppen, Henning Christensen, Johan Krohns Vej 9, 1. lej. 6, 2500 Valby, , , Thorshøjgård Støtteforening, Ulrik Irgens, Rådyrvænget 1, 3450 Allerød , Fejlbehandlede Patienter, Birthe Lundquist, Toftevangen 11,3200 Helsinge, , Galebevægelsen, Kaja Garupe, Dr. Abildgaards Alle 15, st.tv, 1955 Frederiksberg C., , Center for Sundhed, v/gunilla Lindroos, Englystvej 24, 3600 Frederikssund, , Landsforeningen til Forebyggelse af Kræft, Vagn Skov, Torvet 14, Askov, 6600 Vejen, , Biodynamisk Forskningsforening, Jens-Otto Andersen, Landsbyvænget 7, Herskind, 8464 Galten, , Vaccinationsforum, Else Jensen, Dønnevældevej 40, 3230 Græsted, , , Skt Michaels Patientskole, v/ Marianne Schønemann, Baumgartensvej 7, 5000 Odense C., , Mercurius Therapeuticum, c/o Hans Jørgen Abildgaard, Kong Georgs Vej 15 st., 2000 Frederiksberg, , Inspirations Center Mariebo, Henning Jørgensen, Kirkevej 13, Hunseby, 4930 Maribo, , Fore. mod skadeligt Dentalmateriale, Inge-Lis Marchant, Sandstumpvej 9, 8500 Grenå, , Nr.: Side 19

20 Viden og Vækst, Gunhild Thyra Else Gervin, Stolpehøj 76, 2.th, 2820 Gentofte, , Kundalini Netværk & Information, Skye Löfvander, Fredsskovhellet 2 G , 3400 Hillerød, , Landsforeningen Røgfrit Miljø, c/o Ove Bendtsen, Assensgade 12, 5.th København Ø., , Dansk Vegetarforening, Tornestykket 12, 2720 Vanløse, , Vegana - Danmarks Veganerforening, v/ Bent M.Muus, Brøndbyøster Torv 6 7.th., 2605 Brøndby, , ParaDISCO, Kim Hjortholm, Vennemindevej 25 4.th., 2100 København Ø., , Foreningen Antroposofisk Sygehus, V/Gunilla Lindroos, Englystvej 24, 3600 Frederikssund, , Biodynamisk Jordbrug, Frederiksgade 72, B 1., 8000 Århus C., , GONG-forening overtoning og lydhealing, Susanne Eskildsen, Sneglebo 1, 4000 Roskilde, , LAP, Eva Rasmussen, Klingenberg 15, 2th., 5000 Odense C , May Day, Tamara Thérèsa Mosegaard, Rundforbivej 2, Trødrød, 2960 Rungsted Kyst, , , BRANCHEGRUPPEN Miljø- og Jordstråleforeningen, Orla Søndergaard Pedersen, Ahornvej 2, 9000 Aalborg, , Dansk Osteopatforening, Jaron de Murashkin, Rosenvængets Allé 1, 1.th, 2100 København Ø., Nr.: Side 20

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 1 Generalforsamlingen åbnes af formanden Vera Marcher og fællessang Det er i dag et vejr. 2 Valg af dirigent

Læs mere

Susanne Lyngbo, Nykøbing Sj. Jeg har ingen problemer mere med ømt tandkød, blødende tandkød eller huller. Den er bare fantastisk.

Susanne Lyngbo, Nykøbing Sj. Jeg har ingen problemer mere med ømt tandkød, blødende tandkød eller huller. Den er bare fantastisk. For at beskrivelsen af PARODOL ikke skal stå helt alene, har vi i tillad os at nedskrive, hvad nogle af vore kunder spontant eller adspurgt har udtalt gennem det seneste stykke tid. Alle har givet deres

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2013 Jette Harthimmer Marianne Tiffanie Kirkskov Martin Guldberg Jens Erik Knudsen Kim Pedersen Søren Hauge Spiritualitet i hverdagen Energimedicin & spiritualitet

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Vind over gigten med naturmedicin

Vind over gigten med naturmedicin Vind over gigten med naturmedicin 96 procent af landets gigtramte bruger naturmidler - knap halvdelen oplever er tydeligt positiv effekt Af Torben Bagge, 17. september 2012 03 Guide: Vind over gigten med

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland

Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland Nyhedsbrev 2. Årgang nummer 3 - oktober 2008 Ligesom os har blomster sommetider en svær tilværelse, hvis de ikke finder støtte og hjælp. Lad os hjælpe

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 12/1 2014

Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 12/1 2014 Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 12/1 2014 For tilmelding til arrangementer: telefon nr. 2366 7494 - bedst pr. sms, eller e-mail cpuviborg@gmail.com, skriv arrangement og medlems nr.

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Januar 2014 Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Årgang 2014 nummer 2 Redaktion Elsebeth Krogh Foredrag for Qi gong interesserede Mandag den 14. april kl. 18.30 20.00 ved Instruktør Inge Thegler

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Maj DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke En smilende Ingrid får besøg

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Guide: Sådan får du flotte tænder - hele livet

Guide: Sådan får du flotte tænder - hele livet Guide: Sådan får du flotte tænder - hele livet Forsker-alarm: Flere og flere får alvorlige syreskader på tænderne. Fejlagtig tandbørstning gør problemet værre, advarer førende forsker Af Torben Bagge,

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Tina Lauridsen er uddannet sygeplejerske, lektor i sundhedsfag og Stud. Cand. Pæd. Psyk. Mød op og bliv inspireret. Venlig hilsen Charlotte Prahl

Tina Lauridsen er uddannet sygeplejerske, lektor i sundhedsfag og Stud. Cand. Pæd. Psyk. Mød op og bliv inspireret. Venlig hilsen Charlotte Prahl Kære medlemmer. Tusind tak for en rigtig god konference I gjorde hver især en forskel. Det er en oplevelse jeg kan leve længe på. se yderligere senere i nyhedsbrevet. November måneds arrangement handler

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012 Naverparken Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Alice & Lars Steinicke 9 M x Anna & Erik Middelhede 9 L x Anna & Knud Kristoffersen 11 E

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 ENDOKARDIT Betændelse i hjertet SYMPTOMER PÅ ENDOKARDIT Symptomerne på endokardit kan variere fra person til person.

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Dagsorden 19.00 Introduktion 19.15 Furesø Kommunes fokus 19.30 Holdopdeling 19.45 Pause 20.00 Grunde 20.30 Økonomi Paul Erik Weidemann Eva Lunding Olsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

NaturHelse. Landsorganisationen NaturSundhedsrådet

NaturHelse. Landsorganisationen NaturSundhedsrådet NaturHelse Landsorganisationen NaturSundhedsrådet 21 årgang 2006 nr. 2 Et æbletræ fra Fejø I dette nummer bl.a: Kommer bevidstheden før kroppen Energi LYS - Svingninger Hømopati og molekylær kommunikation

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 01/03 2014

Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 01/03 2014 Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 01/03 2014 CPU er en forening med fokus på det spirituelle og opnåelse af en dybere forståelse for sammenhængen mellem krop, sind og sjæl. Hjælp os

Læs mere

Nr. 1. Indhold i dette nyhedsbrev. April 2012

Nr. 1. Indhold i dette nyhedsbrev. April 2012 Nr. 1 NYHEDSBREV April 2012 Ramsløg betyder bjørneløg, muligvis fordi det er det første bjørnene intager efter deres lange vintersøvn, eller fordi kroppen får en bjørneagtig styrke af at spise dem. For

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

10 gode råd. Gode råd kan afhjælpe tandproblemer. Læs mere

10 gode råd. Gode råd kan afhjælpe tandproblemer. Læs mere 1. Hjælp mod dårlig ånde: Mange kan ikke lide at tale om "dårlig ånde", men det er noget vi alle oplever på et eller andet tidspunkt. 2. Tænder der skærer mod hinanden, kan give spændingshovedpine og ømme

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

vedtægter for Foreningen Gúllfaxi

vedtægter for Foreningen Gúllfaxi vedtægter for Foreningen Gúllfaxi 1 Foreningens navn er Foreningen Gúllfaxi Foreningen er hjemmehørende i Åbenrå Kommune på adressen Årupgade 45, Foreningen Gúllfaxi ønsker at blive optaget som medlem

Læs mere

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Året 2012 begyndte med en undervisnings eftermiddag for lærere og pædagoger, hvor Atheas medarbejder underviste i benyttelse af vore nye interaktive

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Yderligere omtale af enkelte foredrag på messen:

Yderligere omtale af enkelte foredrag på messen: Foredrag på Helsemessen I Parkhallen, Kolding 29. og 30. oktober 2011. Åbningstider: kl. 10-17 begge dage ENTRE: kr. 60,- /dag incl. alle foredrag. 40 behandlerstande og 20 foredrag herunder med bl.a.

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk

ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk Til bestyrelsen Eli Hagerup, suppleant Niels Hørlyck, Bodil Abildgaard Jørgen Larsen

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING Bedes udfyldt inden kostvejledning og medbringes! Brug god tid til besvarelsen, det du kan og vil, da hvert spørgsmål er af stor vigtighed. Anette Gammelgaard + Ernæringsterapeut

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. august 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Nr. 3. Juni 2011. Indhold i dette nyhedsbrev. Akupunkturuddannelsen Kranio Sakral terapeut uddannelsen Informationsmøder Kommende kurser

Nr. 3. Juni 2011. Indhold i dette nyhedsbrev. Akupunkturuddannelsen Kranio Sakral terapeut uddannelsen Informationsmøder Kommende kurser Nr. 3 NYHEDSBREV Juni 2011 Hyben hører til de sundeste og mest vitaminrige frugter, du kan putte i frugtkurven. Frugterne indeholder store mængder C-vitamin, A- vitamin og kalcium. Hyben indeholder fem

Læs mere

Tid %l sundhed sundhed %l %den. Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 02/09/14

Tid %l sundhed sundhed %l %den. Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 02/09/14 Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 Tid %l sundhed sundhed %l %den Kostvejleder og zoneterapeut Bente Brudsgård, Jelling www.brudsgaard.dk Tlf. 4098 3882 1 Vand Drik rigeligt med vand 2-3 liter

Læs mere