OBS! Ny webside Landsorganisationen NaturSundhedsrådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OBS! Ny webside www.lnsnatur.dk. Landsorganisationen NaturSundhedsrådet"

Transkript

1 22. årgang 2007 nr. 1 NaturHelse Landsorganisationen NaturSundhedsrådet OBS! Ny webside I dette nummer bl.a: Ingen ekstraordinær generalforsamling Formandsskifte Har du fjernsyn? Du må ikke sige det til nogen! Kontingenter Vask din mund med sæbe

2 Natur Helse udgives af Landsorganisationen NaturSundhedsrådet. ISSN Oplag 3300 Bladgruppen Ansvarsh. redaktør p.t.: Charlotte Ryø Lay-out: René Thomsen Tryk: Flemming Støvring Klit off-set service Næsbygårdsvej Odense N Tlf Indhold må distribueres, citeres og gengives med kildeangivelse. Skriftlige indlæg til NaturHelse modtages med glæde, men vi forbeholder os ret til at redigere/forkorte. Der kan underskrives med pseudonym, men navn og adresse skal være redaktionen bekendt. Indlæg sendes til Artikler skrevet af andre end bestyrelsen/ bladgruppen udtrykker ikke nødvendigvis LNS's holdninger. LNS' bestyrelse: Ole Hjorth (formand) Tlf Mogens Ehrich (næstformand) Tlf Bo Steen Jensen Rita Pommer Kirsten Kragh Vera Holbech Marcher Charlotte Ryø Sekretariat: Jorcks Passage 1 A Kbh. K. Tlf.: Hjemmeside: Bestyrelsen ønsker alle medlemmer et natursundt og naturskønt Fra redaktionen Af Charlotte Ryø Så skal vi i gang med et nyt år. Mange ting foregår på sundhedsfronten, som vi må glæde os over, selv om det kan ligne to skridt frem og et tilbage. Flere og flere mennesker trodser advarsler og elitær "fingerløftning" og spiser kosttilskud eller søger alternativ behandling. Økologisk mad og økologiske produktionsformer er mere populære end nogensinde, og der efterlyses varer til eksport, men producenterne kan ikke følge med. Økologi er kommet på EU's dagsorden ("der er penge i skidtet"), og vi må håbe, at de ikke udvander regler og etik i en grad, så vi senere bliver nødt til at starte "ny økologi". I marts 2006 blev det tilladt at tilsætte nitrit og nitrat til økologisk kød, hvilket tidligere har været forbudt i Danmark. Disse tilsætningsstoffer skal hæmme bakterievækst, men danner nitrosaminer, der kan forårsage kræft. Det røde mærke er altså ikke længere garanti for giftfrit kød. Vindmølleproducenten Vestas er god at have aktier i. Det vælter ind med ordrer, og miljøet profiterer sammen med de glade aktieejere. Den store kemikalielovgivning REACH er blevet vedtaget i EU efter 7 års forberedelse og tovtrækkeri. Lovgivningen har til hensigt at skabe fælles regler, men er blevet så udvandet pga. den kemiske industris lobbyarbejde, at Greenpeace og andre miljøorganisationer udtrykker skepsis for, om den overhovedet er et fremskridt. Ifølge et tidligere forslag skulle alle farlige stoffer erstattes af mindre farlige, hvor det lod sig gøre. Dette er skåret ned til kun at omfatte svært nedbrydelige stoffer og altså meget færre end oprindeligt foreslået. Desuden er bevisbyrden ændret, således at producenten nu skal bevise, at stoffer IKKE er farlige. Det kommer der nok nogle interessante retssager ud af, og det kan blive op til dommerne at skabe retspraksis på området. Hvad kan den enkelte gøre for at støtte naturlig sundhed? Som forbrugere har vi jo en fantastisk magt. Bed supermarkedet om at skaffe flere økologiske produkter, foreslå dit forsikringsselskab, at de opretter en "sundhedsforsikring", hvor du selv kan vælge alternativ behandling/medicin efter sygdom eller ulykke, boykot uetiske og beskidte metoder og produkter, og insister på etisk behandling af dig som værdig borger og forbruger i alle sammenhænge. Du er ikke bare "den lille mand". Dine tanker og handlemåder influerer på alle planer både nært og fjernt. Rigtig god fornøjelse med læsning af det første NaturHelse i Nr.: Side 2

3 Formandsskifte i LNS Ole Hjorth er nu af bestyrelsen valgt til formand for LNS. Indtil udgangen af oktober var Jan Helge Kofod- Jensen formand. De af jer, hvis mailadresse er kendt af LNS, modtog d. 3. december en mail fra den tidligere formand, hvor han søgte støtte til indkaldelse af en ekstra generalforsamling i protest mod, at han var blevet sat fra posten. Han begrundede det med forskellige påstande om undertegnede bestyrelsesmedlemmers hensigter med LNS og uansvarlige handlinger. Endvidere betegnede han afsættelsen som uretmæssig og nægtede bestyrelsen adgang til LNS's ejendom i hans besiddelse, herunder dokumenter og passwords. De begrundelser og påstande, som er fremkommet i JHK's mail om bestyrelsen er enten direkte usande eller så meningsfordrejende, at budskaberne må anses som u-sande, men de udtrykker meget præcist den mistillid og misopfattelse, JHK havde af situationen og hele samarbejdet i bestyrelsen, hvilket netop umuliggjorde fortsat samarbejde med ham som formand og på tillidsposter i øvrigt. Afsættelsen skete med undertegnedes fem stemmer ud af i alt syv. I en demokratisk organisation er sådan beslutning retmæssig og skal efterleves umiddelbart, også af en tidligere bestyrelsesformand. Mailen afspejler selvfølgelig det samarbejds klima, der har været i bestyrelsen, og hvis vi ikke havde reageret, ville det være rimeligt at stille os til ansvar derfor. To af de begrundelser, vi gav JHK for at fratage ham bestyrelsens tillidsposter, var netop et problematisk forhold omkring tro værdighed af udtalelser og mangelfuld respekt for aftalte og gældende regler, herunder den tavshedspligt, der skal være om bestyrelsesarbejdet, bl.a. for at medlemmerne trygt kan udtale sig. Da JHK straks efter sin afsættelse fortsat overtrådte tavshedspligten, og bl.a. derved satte LNSs forhold til andre organisationer i risiko, besluttede vi at holde ham uden for bestyrelsens informationsgange og dermed reelt udelukke ham fra bestyrelsesarbejdet. Denne beslutning skal forelægges for den kommende generalforsamling, og vi har sendt den til etisk råd for præcisering af det vedtægtsmæssige grundlag. Den ovenfor omtalte mail gentager overtrædelsen. Intet i tilværelsen er helt sort eller hvidt, og JHK har også gjort meget godt for LNS, og gjort det med stort og ærligt engagement. Det er det, vi agter at huske ham for, når den aktuelle turbulens er overstået. Bl.a. tilrettelagde han med stor dygtighed en dokumentserver, der ved at sikre bestyrelsens adgang til sin informationsbase sikrer, at LNS er mindre sårbar for personudskiftninger. Det er nyttigt lige nu. Disse og andre tiltag i forbindelse med ISO 9001 certificeringen gør, at LNS er robust over for turbulens. Det er vi også i den aktuelle situation, Nr.: Side 3

4 hvor der ikke har været megen tvivl om, hvad bestyrelsen skulle gøre, og hvordan det skulle gøres. Desværre har ikke-adgangen til nødvendige passwords hæmmet driften af LNS. Normalt ville en proces som den beskrevne være foregået for lukkede døre. Det har næppe gavnet hverken LNS eller de berørte personer, at formandsskiftet er sket for åbne døre. Det beklager vi. Rita Pommer, Vera Holbech Marcher, Kirsten Kragh, Mogens Ehrich og Ole Hjorth, bestyrelsesmedlemmer i LNS. OBS! Ny webside: Da den tidligere formand har afvist at afgive sin styring af LNS' hidtidige hjemmeside gør vi opmærksom på, at den nye og gældende hjemmeside for LNS er ændret til Det er den legale web-adresse, du skal bruge fremover for at kommunikere med LNS og være sikker på, at vi modtager fx. adresseændringer, indmeldelser og mails. adressen er samtidig ændret til Ugyldig indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Mange medlemmer har midt i januar fra nogle medlemmer modtaget en indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 31. januar kl. 19. Ifølge LNSs vedtægter skal indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling forelægges og formidles af bestyrelsen, forstået som bestyrelsesflertallet og ikke af enkeltmedlemmer af bestyrelsen. Tolkningen af vedtægterne på dette punkt har været forelagt Etisk Råd, som enstemmigt meddeler, at indkaldelsen er ugyldig. Da begrundelserne for indkaldelsen, som er kommet til bestyrelsens kendskab, ydermere er usande, må vi nøjes med at beklage det postyr, der er vakt ude omkring. Bestyrelsen vil gerne takke de 51, der siges at have udtrykt ønske om en ekstra generalforsamling, for deres interesse for LNS. Der kan naturligvis godt holdes et møde, men det vil være i strid med vedtægterne at opfatte vedtagelser på mødet som bindende for LNS. Den ordinære generalforsamling afholdes som planlagt 31. marts, hvor alle medlemmer er velkommne. Nærmere herom på bagsiden og på Nr.: Side 4

5 Nyheder fra ind- og udland Et dødsfald En stor nytænker og pioner inden for tandpleje og dentalmateriale, Henrik Lichtenberg, er død den 25. oktober. Lichtenberg lagde grunden til den amalgamfrie tandpleje i Danmark og oplyste i årtier mod tandplejens brug af kviksølv og fluor via websites og nyhedsbreve. (Kilde: MayDay) Støt et europæisk borger initiativ European Citizen's Initiative ECI (Europæisk Borgerinitiativ) En ny europæisk forening har set dagens lys: Europæisk Borgerinitiativ (ECI), et paneuropæisk netværk, som allerede har fået over 90 støtteforeninger (miljøorganisationer, borgerforeninger for demokrati, sundhedsorganisationer) samt støtte fra 45 medlemmer af Europaparlamentet. Foreningens projekt går ud på at få initiativret indført i europæisk lovgivning. Hvad er initiativret? Det vil sige, at befolkningen skal have ret til at tage initiativet i forbindelse med lovgivning. Et "klip" fra deres hjemmeside: "Tiden er kommet til, at almindelige borgere skal spille en ægte og betydningsfuld rolle i det europæiske projekt. Målet for vores kampagne er at få så mange som muligt i alle medlemslande til at skrive under på, Af Charlotte Ryø at de vil have indført borgerinitiativ i europæisk lovgivning. En sådan lovgivning skal garantere, at hvis 1 million borgere i medlemslandene underskriver et ændringsforslag til en europæisk lov, skal ændringsforslaget fremsættes af EU-kommissionen. Hvis en sådan lovgivning gennemføres, vil det være det første overnationale værktøj i et EU-deltagerdemokrati. Det vil gøre det muligt for europæiske borgere at påvirke den politiske dagsorden i EU direkte for første gang nogensinde." Et fantastisk projekt, som LNS vil opfordre så mange som muligt til at støtte. Det er det, vi får brug for, når EU i 2009 gennemfører den restriktive lovgivning med vitaminer og mineraler, hvor kun de stoffer på den så omdiskuterede positivliste (og den er ikke lang, sku' vi hilse og sige) må forhandles i EU. Således lyder underskriftteksten: "Undertegnede opfordrer den Europæiske Union til at skabe retslige rammer for det Europæiske Borgerinitiativ, således at den Europæiske Kommission forpligtes til at fremsætte forslag til ændring af europæisk lov, når dette ønskes af en million europæiske borgere." Du kan skrive under på: sign.html Læs mere på Nr.: Side 5

6 1984 er over os En rapport fra CNET News.com melder, at FBI er begyndt at bruge mobiltelefoner som overvågningsapparat i mafiakredse. Hvordan det? Det gøres ved, at mobiltelefonens indbyggede mikrofon fjernaktiveres, så telefonen automatisk aflytter, hvad der foregår i rummet. Det kan gøres, ligegyldigt om telefonen er tændt eller slukket. Der er stadig en lille bitte strøm, selvom den er slukket, og kun ved at tage batteriet helt ud, kan man være sikker på, at den ikke kan aktiveres til aflytning. Dimsen hedder en "roving bug" (omrejsende aflytter) og er godkendt af USA's Justitsministerium til brug i kampen mod organiseret kriminalitet. Men som vi så tit har set: Først et lille testområde, derefter udbredt til almin delig brug. Første gang undertegnede hørte om det, var i september 2004, hvor en talskvinde fra Dansk Industri kom til at sige, at mobiltelefoner, tændte som slukkede, kunne bruges til aflytning, hvilket var sket i Danmark under en rockersag. Da jeg 1 time senere prøvede at finde hendes citat på nettet, var det pist væk. Og kan vi så ikke bare være ligeglade vi har jo rent mel i posen? Nej, borgerrettigheder der indskrænkes langsomt eller pludseligt skal man aldrig lukke øjnene for. Hvordan bevares privatlivets fred, når det via lovgivning efterhånden er tilladt at elektronisk overvåge alle nat og dag, ligegyldigt om de er mistænkte eller ej? Hvad er det for et samfund, vi får, hvor alle mistroisk vogter på alle? Ja, vi kan jo bare se os omkring! Nr.: Side 6

7 Du må ikke sige det til nogen... men jeg tager altså kosttilskud! Af Charlotte Ryø Med dette indlæg ønsker jeg ikke at helbrede nogen, udgive mig som læge eller prøve at afholde nogen fra at søge læge bare så vi er helt på det rene. Der bliver gjort rigtig meget for at overbevise folk om, at kosttilskud ikke virker, og det er så sandt så sandt. Man skal bare lade være at med at tage dem. Men jeg er en glad kosttilskudsbruger, og jeg vil godt indvi læserne i mine kosttilskudserfaringer og -glæder. Resultaterne er selvoplevede eller fra nærmeste omgangskreds. Og husk nu: At ligegyldigt hvad der står, så kan kosttilskud ikke erstatte en sund og alsidig kost (!) Nå, here we go: Jod er ret godt mod menstruationssmerter. Dur ikke som akut smertestillende lagrene skal bygges op. Tag et dagligt tilskud på ca. 225 mcg. Men forvent ingen virkning før efter 3 måneder. Så er der B1 vitamin. Det er fantastisk og fast inventar på mit natbord. Brug det mod: Søvnbesvær på grund af kaffe, te eller anden form for speed. Prøv dig frem med dosis, men omkring mg. Søvnbesvær pga. tankekværn: Man skal lige have planlagt konfirmationen kl. 4 om morgenen. Ca. 100 mg. Mareridt (også for børn): mg. Effekter af miljøgifte, elektrosmog, beskidt vand, ikke-økologisk mad, narkotika, panodiler. Kan kræve helt op til 500 mg. B1 dagligt over længere tid. Og går man i elektrosmog konstant, så tag mg. dagligt. "Vintermørke" eller depressionsagtige følelser efter penicillinkur: mg. B1 i nogle dage. Penicillin, ligesom anden form for medicin, "æder" alle lagre af B1, som medvirker til at føle os i mental balance. Tag det helst under kuren, men ellers nogle dage bagefter, til lagrene er fyldt op. Hvidt skær der flimrer foran øjnene: Tag 50 mg., og det forsvinder efter 10 minutter. Sår i mundvigene, bygkorn: Det er B2-mangel mg. i en uges tid, og det er væk. Stråleskader, også fra radioaktivitet, og solskadet hud klares med nikotinsyre eller niacin (ikke niacinamid). Tag mg på ikke for fyldt mave. Man bliver rød over det hele, fordi strålingen "kører ud". Fortsæt med samme dosis, til der ikke er mere effekt, og sæt så dosis op med 50 mg ad gangen. Gå ikke op over 500 mg (det kræver en specialkur). Hav altid nikotinsyre på lager, så du kan beskytte dig mod radioaktive udslip. Nr.: Side 7

8 Jeg-har-lyst-til-et-eller-andet-følelse, men jeg ved ikke, hvad det er (og det skal ikke være Medova te): C-vitaminer, omkring 500 mg. Det tager "the craving". Enormt sløv kl Prøv med et skud C-vitamin mg. Jeg synes, det virker fantastisk. Træt i krop, ømme muskler, ondt i ryggen: Også C-vitaminer. Gerne helt op til 5-6 g eller mere over en dag. Det er ikke farligt, man tisser overskuddet ud, men mavesækken kan blive irriteret. Stort indtag af C er også godt for alt muligt, men min erfaring er, at det holder kroppen stærk og immunforsvaret oppe. Der findes en del C-vitamin-præparater, og nogle er bedre end andre. Man må prøve sig frem. Brandsår, rifter, hudafskrabninger: E-vitaminsalve, eller prik hul på en naturlig e-vitaminkapsel med olie i, og smør på. Det tager smerterne omgående og hjælper til at danne ny, fin hud. Man har ikke børn i hjemmet uden et lager af E-vitaminer. De er fantastiske både indvendigt og udvendigt. Ømme led: Chlorella og fiskeolie. Min kat var helt vild med chlorella man kan få en til dyr hos Matas. Den var ved at blive rigtig træt og øm i leddene som 9-årig, kunne ikke springe højt mere, men efter 14 dage på chlorella var der ingen problemer. Lilla ankler pga. små, fine blodårer der går i stykker i yderste hudlag: Kobber og tålmodighed. Der går 1-2 år, men så er anklerne helt fine. Det skulle også virke på åreknuder og hæmorider, men jeg har ikke set det selv. 1 af Berthelsens dagligt klarede det for mig. Træthed og udmattelse i forbindelse med menstruation, klumpet ildelugtende blod: Jernmangel. Tag en biojern eller anden slags, som er letoptagelig. 1 om dagen fra ægløsning til 4-5 dage efter menstruation. Kraftig, hormonal hovedpine grænsende til migræne: God stærk kaffe og en cykeltur, hvor der skal arbejdes lidt. Et interessant råd, jeg har hørt, men ikke selv prøvet: salt mod søvnløshed. Det skulle virke herligt og give en fin søvnkvalitet. Når man lægger hovedet på puden, placerer man lidt groft havsalt på tungen (ikke almindeligt køkkensalt). Der lader man det ligge. Spis endelig kernerne i æbler og abrikoser, når du spiser de frugter. De skal tygges, så den hvide bitre indmad kommer ud. Den indeholder B17-vitamin, og det vitamin kan man ikke få i pilleform, da det er blevet forbudt. Rygtet vil vide, at det er kræfthæmmende. Og så må jeg anbefale blodtypespisning. Ikke at spise efter blodtype har afstedkommet nogle af de mærkeligste symptomer, jeg har set. Det kan godt være, at veganere og vegetarer har det rigtig godt, men kun Nr.: Side 8

9 hvis de har en blodtype, der passer til. Jeg har en veninde, som var overbevist om, at hun var meget sund hun spiste kun vegetarisk. Efter læsning af blodtypebogen gik hun over til kød (til type 0), og hendes krop gik helt amok: Den smæskede sig i roastbeef jo mere blod jo bedre. Hun spiste det simpelthen lige ud af pakken kunne næsten ikke vente, til hun kom hjem. Det stod på i en uge. I løbet af denne uge bevægede hendes krop sig op gennem alle mulige stadier fra dyb apati, undertrykt sorg, aggression osv. Den havde i år prøvet at fortælle hende, at den fik forkert mad, som den ikke kunne (for)døje, men hun hørte ikke efter hun "vidste", at hun spiste sundt. Nu får den kødproteiner, og harmonien er genoprettet. Så et godt råd er også: Lyt til din egen krop. Hver krop er en unik organisme, som er helt fantastisk til at skabe energi, fungere, reparere, kommunikere vi skal bare lære at lytte. - Opslag - Kan naturvidenskaben vise nye kræfter? Her i forbindelse med fødevarekvalitet, del og helhed, stoffer og kræfter V. Jens Otto Andersen, ph.d. cand. agro Ernærer vi os af stoffer og/eller kræfter? Hvad bevirker forarbejdninger? Hvad kan vi se med billeddannende metoder? Om det nyeste inden for biodynamisk forskning Lysernæring Et møde afholdes fredag den kl. 18 Dybensgade 19 (ved Strøget) København Entre 50 kr, helst tilmelding Der kan fra kl købes vegetarisk suppe med boller til Før kl afholdes foreningens generalforsamling Mødet arrangeres af Biodynamisk Forbrugersammenslutn Toftevænget 30, 3320 Skævinge Tlf Nr.: Side 9

10 Du burde vaske din mund med sæbe Af Charlotte Ryø Ja, det er så sandt, som det er sagt, for det hjælper faktisk. Ikke så meget på de grimme udtalelser, som mundheldet vist egentlig går på, men mere på tænderne. I august i år fik jeg en mail fra en af mine venner. Den indeholdt en beskrivelse af, hvordan man kan holde sine tænder uendeligt uden tandlægebesøg, rensning eller noget andet, hvis de vaskes i håndsæbe. For godt til at være sandt, tænkte jeg, men jeg måtte alligevel prøve. Det var svært, for håndsæbe smager aldeles forfærdeligt. Men artiklen i mailen var tilstrækkelig videnskabelig og velunderbygget til, at jeg fortsatte. Der var tre uger til jeg næste gang skulle til tandlæge, og hvis hun ikke kunne se nogen forskel, kunne jeg jo altid stoppe. Ved næste besøg var jeg rigtig spændt. Jeg sagde ikke noget om mine ændrede sæbevaner, men tandlægen kunne hurtigt se, at der var noget med tandkødet. Hun fik fat i journalen, hvor der stod, at jeg havde tandkødslommer på 4-6 mm og 5 løse tænder af 1. grad (konstateret i april 2006). Men det havde jeg ikke mere. Mit tandkød var helt lyst og fint, ingen lommer og ingen løse tænder. Vi var målløse begge to ja, faktisk hele klinikken. I artiklen stod også beskrevet, at emalje naturligt danner sig i tænderne, hvis ikke man ødelægger tandbørstningen med tandpasta og flourbehandling, men det havde jeg til gode at konstatere. Og så skulle man supplere sin kost med kalk og C- vitaminer, hvilket jeg får rigeligt af via gode kosttilskud. Med lidt god vilje kan man måske se, at tænderne i bunden er blevet gule og fortykkede pga. dannelsen af ny je. Efter 2 måneder begyndte mine tænder at blive helt gule i bunden og nærmest fortykkede. Ganske rigtigt, der var ny emalje på vej, og i ca. 1 måned var mine tænder tofarvede: gule i bunden, og hvidegennemsigtige i yderste halvdel. Langsomt voksede der ny emalje ud, og nu er mine tænder gule måske ikke så "kønne", men meget stærke og sunde. Den store forbryder i vores tandbørstning er tandpasta, som ifølge artiklen er så fyldt med glycerin, at det lægger en hinde hen over tænderne, så de faktisk ikke bliver rene. Det smager kun rent. Og det passer: Mine tænder forbliver rene og glatte hele dagen, ligegyldigt hvad jeg spiser. Hvis nogen har fået lyst til at prøve, Nr.: Side 10

11 så er her et par gode råd: Prøv at få fat i en vegetabilsk sæbe med så lidt glycerin (og parfume) som muligt. Børst tænderne uden at få sæben kørt rundt i hele munden, fx undermunden først og skylle, og så overmunden, så smager det ikke så grimt. Men ellers vænner man sig til det i løbet af en uges tid. Det er også en god ide at massere tandkødet og trykke det ind mod tandbenet, for det aktiverer et naturligt limstof, der findes i tandkødet, som hjælper til at lukke tandkødslommerne. Rigtig god fornøjelse med dine nye tænder. Rettelse: I forbindelse med oprettelsen af det nye faglige selskab for sygeplejersker, godkendt af Dansk Sygeplejeråd i år, bragte vi i sidste nr. af NaturHelse artiklen Selskab til fremme af brobygning og fremme af komplementære terapier i sygeplejen. Vi beklager meget, at forfatternavnet, Karin Siff Munck, som er formand for FS-KOMP, desværre manglede. Dette være hermed gjort. Redaktionen Nr.: Side 11

12 Har du fjernsyn? Af Charlotte Ryø For det har jeg i mild grad, hvilket blev konstateret på et kursus i London i sommeren Fjernsyn vil sige, at man er i stand til at se opfatte opfange, hvad der foregår fjernt fra en, enten i tid eller sted. Meget spændende. På engelsk hedder det remote viewing eller med den engelske verdens forkærlighed for forkortelser: RV. Kursuslederen var en pensioneret CIA-agent, og han vidste nok, hvad han talte om. Man kunne tro, at CIA er det mest jordbundne og "naturvidenskabelige", man kan forestille sig, men når det kommer til "spying behind enemy lines", er bureauet villig til at tage hvad som helst i brug, og det benytter sig i høj grad af folk med overnaturlige og telepatiske evner. Vores kursusleder indledte med en kort historisk gennemgang. Han fortalte, at man i 70'erne var begyndt at lave eksperimenter med det berømte naturtalent Ingo Swan. Det var ham, der kunne få en temperatursøjle til at stige på kommando i et rum, han ikke selv opholdt sig i. Og Ingo kunne lidt af hvert, hvilket han i øvrigt skrev en underholdende science fiction-bog om kaldet Star Fire. Han begyndte at arbejde for CIA og uddanne folk i RV med stort held. De blev i stand til at spotte våbenlagre, vrag af militærfly og andet, som han ikke kunne sige så meget om. Ifølge vores kursusleder er RV noget, de fleste kan i en eller anden grad, og det er også noget, der kan trænes. Man kan nemlig indstille sig på at modtage nogle specielle sansninger, og får man først "øje" på dem, så er det ikke så svært at videreudvikle, men det kræver altså noget arbejde. RV har ikke noget at gøre med channeling, ude-af-kroppenoplevelse, astral projektion, video i hovedet (Hollywood) eller noget andet mærkeligt. Det er, som ordet siger, at se på afstand, og formålet er at samle så præcis information som muligt om et sted, en person, et udfald e.l. At udøve specielle evner kræver etik og gode hensigter. Indtrængen i andre menneskers univers eller på deres mentale privatsfære uden aftale må frarådes. Dette gælder også børn og dyr. Telepati, hvilket altså ikke er emnet her, kan trænes, men det kræver, at de, der medvirker, er fuldt informerede. Her følger et minikursus: RV opøves ved, at man fokuserer sin opmærksomhed på noget, der er længere væk i tid eller sted, og man skal så prøve at se, hvad det er, eller hvor det er. Man får fx oplyst en bredde- og længdegrad, eller at nogen står i et bestemt rum i huset. Nr.: Side 12

13 Man koncentrerer sig om de oplysninger, man får, og retter sin opmærksomhed mod stedet. Langsomt begynder nogle perceptionsfragmenter at komme til syne. Og dem skal man så tegne. Man sidder med lukkede øjne og tegner med løs hånd, det man ser, mens man koncentrerer sig om stedet. Man skal åbne sit sind imod det, og bare lade det komme ind. Man kan også beskrive det i beskrivende vendinger, men ikke ved at navngive. Man siger fx: Jeg ser noget højt, gråligt noget, som rager op i luften. Der er nogle mærker op ad siden, og øverst er der noget lys. Man siger ikke bare fyrtårn, for så har man låst sig fast i et billede, som vil have tendens til at sidde der som en realitet i stedet for en mulighed. Det kunne jo være noget helt andet. Nogle kendetegn på at man er galt afmarcheret er, at man ser et helt klart billede af, hvad det er, eller at man får en kompleks og meget logisk historie, der gør det hele let at forstå. Kendetegn på at man er på rette vej, er: - Vagt, uklart indtryk, ligesom en vag hukommelse af noget. - Svært at sætte ord på - Fragmentarisk - Ikke kompleks eller velbegrundet - Uventet Ting, der hindrer en i at "modtage", er følgende: - Mental støj. (Clear your mind.) - Livsforstyrrelser. (Skriv dem ned på et stykke papir, og læg det til side, og vid, at du kommer tilbage til det senere.) - Forskelligt der lægger sig mellem en selv og det, man skal observere. På engelsk: "Overlay". Det kan fx være analytisk overlay, hvor ens fornuft begynder at forklare, fortolke, komme med ideer. Overlay fra omgivelserne, eller telepatisk overlay, hvor man samler nogle andres tanker op om, hvad det er. For at få succes må man have den indstilling, at man er villig til at fejle. Hvis man ikke er det, vil man prøve for hårdt og mase for meget på, og det ødelægger resultatet. Slip dig selv! Hvis nogen har lyst til at prøve, så kommer her nogle lette øvelser, som man umiddelbart kan gå i gang med. Man skal være mindst 2: - Den ene lægger noget i en kuvert, en kasse eller æske. Den anden skal beskrive eller tegne indholdet. - En udsending: Send en person hen til et sted 15 minutters gang væk, og få den anden til at tegne/beskrive, hvor vedkommende er. Det er vigtigt, at personen faktisk er på stedet. - Oplys koordinaterne, og få vedkommende til at tegne stedet (så er man altså god og har nok øvet sig en del). Sørg for at der på stedet er et bestemt kendetegn, så er det lettere, fx. Frihedsgudinden. Rigtig god fornøjelse med at blive "fjernseer". Kilde: Kursus i "Remote Viewing" afholdt af WDDTY Nr.: Side 13

14 Organisationsmedlemmer af LNS 2007 ERHVERVSGRUPPEN Danolan Magnetsengetøj, Niels Erik Beck, Bønstrupvej 11,6580 Vamdrup, , , Mælk og Honning, Valby Tingsted 6, 2500 Valby, PRE-JET, Bøgedevej 14, Slimminge, 4100 Ringsted, Dansk Helios, Østerkovvej 2, Pjedsted, 7000 Fredericia, , Sundhedskost, Peer M Christiansen, Frederiks Alle 49, 8000 Århus C., , Slowlife, v/ Berg/Gøtzsche, Svendborgvej 334, Åstrup, 5600 Fåborg, , Helsam A/S, Rønsdam 1, Ragebøl, 6400 Sønderborg, , Dansk Helsemiddel Center ApS, Henrik Jensen, Birkholmvej 4, Osted, 4000 Roskilde, , Panacea Helse, Tommy Kobberskov, Yderholmen 9, 2750 Ballerup, , Bioforce Danmark A/S, Håndværkervej 17 B, 8643 Ans By, , John Boel Akupunktur ApS, John Boel, Industrivej Nord 22, 7490 Avlum, , Allergica AMBA, Hagemannsvej 24, 8600 Silkeborg, , Solspejlet-Antroposofisk Bogstue, Elspeth Larsen, Frederiksborggade 41 st., 1360 København K., , Nr.: Side 14

15 Body SDS A/S, Bengt Valentino Andersen, Egedal 1 A,2690 Karlslunde, , Forlaget NCL, Jette Annelise Dørffler Nybroe, Røllikevej 11, Nordstranden, 5300 Kerteminde, , Clean Beauty, Jørgen Jensen, Silkeborgvej 53, Alling, 8680 Ry , Berthelsen Health Group, Walgerholm 18, 3500 Værløse, , Kehlet`s Miljø, Vejlbygade 30 A, 8240 Risskov, , Clearvision, Lone Thomsen, Østbanegade 17, 2100 København Ø., , Vital-Arkitekten, Ruth Landbo Henriksen, Bredgade 45 C, 1260 København K., , , Tandlæge Lene Bonnevie, Peder Skramsgade 1, 1054 København K., , Merkur Den Almennyttige Andelskasse, Henrik Pla, Sct. Clemenstorv 17.1, 8100 Århus C , Natur Energi Aps, Rypevang 4, 3450 Allerød ANDIelectromedical, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, , Danplus, Sofienhøjvej 1 st. 0001, 2300 København S., , B.S.D.S.-massørterapeut, Atle Hedvard, Butterup Byvej 7, 4420 Regstrup, Life Spice Production Aps, Birgit Helen Jørgensen, Sportsvej 26, Nødebo, 3480 Fredensborg, , Nr.: Side 15

16 SKOLEGRUPPEN ReikiSkolen Danmark, v/anny Petersen, Svinget 52, 1.tv, 3060 Espergærde, , Zoneterapeutskolen, Vedbæk, v/ Birgitte Bendjellal, Krogholmgårdsvej 50, Trørød, 2950 Vedbæk, , Kosmos Center Aps, v/inge & Steen Landsy, Bjelkes Allé 17, 2200 København N., , Skolen for Polaritetsterapi, Gitte Larsen, Bredgade 51, 8340 Malling, , Seksualterapi & Orgasmeskolen, Pia Struck, Jorcks Passage 1A, 4 sal, 1162 København K., , Den Danske Kinesiologiskole, v/anne Straarup, Møllemarksvej 30, 4291 Ruds-Vedby, , Naturmedicinsk Kursuscenter, v/tommy Aagaard Petersen, Bodenhoffs Plads 8, st.th, 1430 København K., , Skandinavisk Astrologiskole, Karl Aage Jensen, Nørrebrogade 66 D, 3., 2200 København N., , Kilden,c/o Jørgen Warming, Søndermarksvej 14, 2500 Valby, , Caberlain-Center for sundhed & trivsel, Gitte Ditte & Morgan Gersdorff, Stensbyvej 9, 4772 Langebæk, , Center for Multi Inkarnations Terapi, v/eya Bettina Jørgensen, Snorresgade 8, st.tv, 2300 København S., , , Alfa-Omega Instituttet, v/ Anne-Grete Hav Hermansen, Forårsvej 16, 2920 Charlottenlund, , Nr.: Side 16

17 Skolen Psykospirituel Vejledning og udd., Ingelise Emby, Stakkeledet 79, 2970 Hørsholm, , TriNadi Kreative Udviklingsterapeuter, Bente Ploug, Søndre Jernbanevej 33, 3400 Hillerød, , Frederikssund Healerskole, v/ Gudrun Christensen, Acasievej 6, 3600 Frederikssund, , Kullerup Kurser, Ingolf Plesner, Kullerup Byvej 2 A, Kullerup, 5853 Ørbæk, , Skolen for Helsepraktik, Hammershusvej 3 F, 7400 Herning, , Hjem , Skolen For Helsepraktik, Preben Leth Pedersen, Nørrebrogade 12, st.th., 8000 Århus C., , , Naturlig Klinik og Uddannelsescenter, Sanne Luisa Behrendt, Hårlevvejen 23, Endeslev, 4652 Hårlev, , , Institut for Kraniesakral Terapi, Karin Sønderby, Næsgade 6, 5610 Assens, , Skolen på Møllegården, Kirsten Kragh og Mogens Ehrich, Møllegårdsvej 3, Osted, 4000 Roskilde, , , Akupunkturskolen i Skibby, v/ Elsebeth Lægaard, Svanholm Alle 2, 4050 Skibby, , Institut for Optimal Næring, Helhedsorent. Terapi og Forskning, Sundhedshuset, Teglgårdstrædet 4F, København K., , Nr.: Side 17

18 Bell Healerskole, v/bodil Sylvest Bell, Langekærgårdsvej 2, Evetofte, 3370 Melby, , Den gamle Kjøbmandsgaard, Hanna Francisca Thuesen, Reikimester, Hovkrog 3, Dysted, 4684 Holme-Olstrup, Hjertets Vej, selvudvikling og livskunst, v/annalise Stourup, Nyrupvej 15, st., 4296 Nyrup, , Hastrup Centret, Jan Helge Kofod-Jensen, Gl Havdrupvej 5, 4621 Gadstrup, , , Alternativ Balance Center, Britta Paaske, Torvet 1 A, 4690 Haslev, , ABC Center, Clauss Paaske, Regstrupvej 51, Aunslev, 5800 Nyborg, , Energihuset, Healer Skole, Sven Riis Jensen, Holmvej 22, Astrup, 6780 Skærbæk, IN2SPIRIT Healerskole, Jeff Munk Juel Martinussen, Saunte Bygade 14, Saunte, 3100 Hornbæk, , Healerskolen, Linnésgade 14, 1.sal, 1361 København K., , Dansk Skole for Tankefelt Terapi, Heilesen & Mygind, Skovbovej 10, Tornby, 9850 Hirtshals, , Clairvoyance Uddannelsen, Artemis Maya Fridan, Svalevej 22, 2900 Hellerup, Søren Winkel, Skuderløse Husrække 12, 4690 Haslev, , , Human Education Group, David Camacho, Skåde Skovvej 7, 8270 Højbjerg, , Rosenmetoden, Bjørn Herold Olsen, Spergelmarken 10, 2860 Søborg, , Nr.: Side 18

19 YOF Yoga Oplysningsforbundet, Joseph Immanuel Blytner, Hiort Lorentzensgade 11 kld., 2200 København N., , , FOREBYGGELSES- & PATIENTGRUPPEN Sundhed for Alle-Patientgruppen, Henning Christensen, Johan Krohns Vej 9, 1. lej. 6, 2500 Valby, , , Thorshøjgård Støtteforening, Ulrik Irgens, Rådyrvænget 1, 3450 Allerød , Fejlbehandlede Patienter, Birthe Lundquist, Toftevangen 11,3200 Helsinge, , Galebevægelsen, Kaja Garupe, Dr. Abildgaards Alle 15, st.tv, 1955 Frederiksberg C., , Center for Sundhed, v/gunilla Lindroos, Englystvej 24, 3600 Frederikssund, , Landsforeningen til Forebyggelse af Kræft, Vagn Skov, Torvet 14, Askov, 6600 Vejen, , Biodynamisk Forskningsforening, Jens-Otto Andersen, Landsbyvænget 7, Herskind, 8464 Galten, , Vaccinationsforum, Else Jensen, Dønnevældevej 40, 3230 Græsted, , , Skt Michaels Patientskole, v/ Marianne Schønemann, Baumgartensvej 7, 5000 Odense C., , Mercurius Therapeuticum, c/o Hans Jørgen Abildgaard, Kong Georgs Vej 15 st., 2000 Frederiksberg, , Inspirations Center Mariebo, Henning Jørgensen, Kirkevej 13, Hunseby, 4930 Maribo, , Fore. mod skadeligt Dentalmateriale, Inge-Lis Marchant, Sandstumpvej 9, 8500 Grenå, , Nr.: Side 19

20 Viden og Vækst, Gunhild Thyra Else Gervin, Stolpehøj 76, 2.th, 2820 Gentofte, , Kundalini Netværk & Information, Skye Löfvander, Fredsskovhellet 2 G , 3400 Hillerød, , Landsforeningen Røgfrit Miljø, c/o Ove Bendtsen, Assensgade 12, 5.th København Ø., , Dansk Vegetarforening, Tornestykket 12, 2720 Vanløse, , Vegana - Danmarks Veganerforening, v/ Bent M.Muus, Brøndbyøster Torv 6 7.th., 2605 Brøndby, , ParaDISCO, Kim Hjortholm, Vennemindevej 25 4.th., 2100 København Ø., , Foreningen Antroposofisk Sygehus, V/Gunilla Lindroos, Englystvej 24, 3600 Frederikssund, , Biodynamisk Jordbrug, Frederiksgade 72, B 1., 8000 Århus C., , GONG-forening overtoning og lydhealing, Susanne Eskildsen, Sneglebo 1, 4000 Roskilde, , LAP, Eva Rasmussen, Klingenberg 15, 2th., 5000 Odense C , May Day, Tamara Thérèsa Mosegaard, Rundforbivej 2, Trødrød, 2960 Rungsted Kyst, , , BRANCHEGRUPPEN Miljø- og Jordstråleforeningen, Orla Søndergaard Pedersen, Ahornvej 2, 9000 Aalborg, , Dansk Osteopatforening, Jaron de Murashkin, Rosenvængets Allé 1, 1.th, 2100 København Ø., Nr.: Side 20

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 1 Generalforsamlingen åbnes af formanden Vera Marcher og fællessang Det er i dag et vejr. 2 Valg af dirigent

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2013 Jette Harthimmer Marianne Tiffanie Kirkskov Martin Guldberg Jens Erik Knudsen Kim Pedersen Søren Hauge Spiritualitet i hverdagen Energimedicin & spiritualitet

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Transskribering af samtale 1

Transskribering af samtale 1 Transskribering af samtale 1 Nå Arne det her det er optrapningsskemaet for Metformin. Nu kan du se her hvordan man sædvanligvis optrapper med ca. 500 mg om ugen. Det du får nu er... Jeg får to gange om

Læs mere

Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 12/1 2014

Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 12/1 2014 Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 12/1 2014 For tilmelding til arrangementer: telefon nr. 2366 7494 - bedst pr. sms, eller e-mail cpuviborg@gmail.com, skriv arrangement og medlems nr.

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser Lørdag d. 4. juli kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Elisabeth Grandt Speaker Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen EL - tidtagning Karsten Elm Heinz Torben Larsen 2,4 Esbjerg

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen Foredrag om kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen, 2014 Tekst, layout og grafisk design: Sandfær-Andersen Fotos: Elgaard Foto Tryk: Morsø Folkeblad Præsentation af kvinden

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Generelle oplevelser, tanker, spørgsmål og forslag fra KIU s medlemmer / bestyrelse:

Generelle oplevelser, tanker, spørgsmål og forslag fra KIU s medlemmer / bestyrelse: Symposium om ovariecancer den 24. november 2005 kan overlevelsen forbedres? Udfordringer i patientforløbet: Jeg er en af de kvinder, som dagen i dag handler om. Mit navn er Bitten Dal Spallou. Jeg er formand

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser.

NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser. Torsdag den 20. november kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Anne Marie Zinck Speakere Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen Jørn Abrahamsen 2 A6 Bettina Gadeberg 7 Aalborg Jens

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Almine Nikontovic, AIN VISION, coaching og stressforebyggelse - www.idlifecoachnord.dk

Almine Nikontovic, AIN VISION, coaching og stressforebyggelse - www.idlifecoachnord.dk Udtalelser om HjertetsVej I virkeligheden er der kun en måde at beskrive HjertetsVej på - PRØV DET, det er alle pengene værd! Det, du investerer i Sina, vil komme igen på så mange planer som: mentalt,

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Helse- og Sundhedsmesse i Lunden, Silkeborg d. 18. og 19. oktober 2014 UDSTILLER BESKRIVELSE KONTAKT STAND. GRATIS Irisanalyser hvor

Helse- og Sundhedsmesse i Lunden, Silkeborg d. 18. og 19. oktober 2014 UDSTILLER BESKRIVELSE KONTAKT STAND. GRATIS Irisanalyser hvor Helse- og Sundhedsmesse i Lunden, Silkeborg d. 18. og 19. oktober 2014 UDSTILLER BESKRIVELSE KONTAKT STAND Akupunkturklinikken GRATIS Irisanalyser hvor Tlf. 87 62 01 60 19 v. Poul Bech man ser kroppens

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere

GUIDE. Foreningens vedtægter

GUIDE. Foreningens vedtægter GUIDE Foreningens vedtægter Udskrevet: 2016 Foreningens vedtægter Denne guide er skrevet til bestyrelsesmedlemmer og andre i frivillige sociale foreninger, der arbejder med foreningens vedtægter. Vedtægter

Læs mere

Susanne Lyngbo, Nykøbing Sj. Jeg har ingen problemer mere med ømt tandkød, blødende tandkød eller huller. Den er bare fantastisk.

Susanne Lyngbo, Nykøbing Sj. Jeg har ingen problemer mere med ømt tandkød, blødende tandkød eller huller. Den er bare fantastisk. For at beskrivelsen af PARODOL ikke skal stå helt alene, har vi i tillad os at nedskrive, hvad nogle af vore kunder spontant eller adspurgt har udtalt gennem det seneste stykke tid. Alle har givet deres

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5.

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5. 1 af 6 Prædiken søndag d. 6. november 2016. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, 20-31 & Åb 21,3-5. Alle Helgen Salige er I som græder, Salige er I som er fattige, Salige er

Læs mere

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Lokalforening Formand Dato Sted Allerød Kirsten M. Due Henvendelse til formanden Engen 32, 3250 Gilleleje, 20575760 Amager Christina Iversen

Læs mere

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager Klub/Firma Post nr By Deltager Fredag Lørdag Fredag Lørdag AL-Bank 10 allan simonsen 0 0 0 Nej tak... Nej tak, den fikser jeg selv. Nej tak, den fikser jeg selv.

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Peer Mathiesen CLAIRVOYANT & INTUITIV COACH

Peer Mathiesen CLAIRVOYANT & INTUITIV COACH Allerede første gang du taler med Peer, mærker du hans nærvær og ro. Via clairvoyance finder Peer ind til de tanker, som du har dybest inde og troede ingen kendte. Han hjælper dig med råd fra den åndelige

Læs mere

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat 4-Kløver Bam bam SFS SFS Holdleder Navn Lisbeth Pedersen Adresse Hollandsvej 1 Telefon 2945 7114 Holdleder Navn Niels J. Pedersen Adresse Frodesvej 23 Telefon 2859 2201 hollandsvej1@gmail.com nielsjp@mail.com

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling VSVF d. 14/ kl i Strandens Forsamlingshus, Brøndby.

Referat af ekstraordinær generalforsamling VSVF d. 14/ kl i Strandens Forsamlingshus, Brøndby. Referat af ekstraordinær generalforsamling VSVF d. 14/7 2016 kl. 19.00 i Strandens Forsamlingshus, Brøndby. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Valg af medlemmer til Vallensbæk Strands

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012.

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Antal tilbagemeldinger: 157 ud af 172 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Maj DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke En smilende Ingrid får besøg

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 22. januar 2009 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Onsdag d. 6. maj 2009 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

Yderligere omtale af enkelte foredrag på messen:

Yderligere omtale af enkelte foredrag på messen: Foredrag på Helsemessen I Parkhallen, Kolding 29. og 30. oktober 2011. Åbningstider: kl. 10-17 begge dage ENTRE: kr. 60,- /dag incl. alle foredrag. 40 behandlerstande og 20 foredrag herunder med bl.a.

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det. coaching.dk

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det.  coaching.dk Gratis e pixibog Få mere glæde og overskud i hverdagen 5 steps til et positivt mindset Programmér din hjerne til at fokusere på det positive Find glæden i hverdagen Hvad er det første, du tænker, når du

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf.

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Afdelingsmødereferat Dato: 24. marts 2015 76 husstande repræsenteret. Valg af dirigent Ole Davidsen valgt. Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Referent:

Læs mere

Seniorafdelingen. af 01.01.2003. Medlemsliste 2014.

Seniorafdelingen. af 01.01.2003. Medlemsliste 2014. Seniorafdelingen af 01.01.2003 Medlemsliste 2014. Seniorudvalget 2014. Knud & Lilli Madsen 48263381 Bryggerengen 34 bil 24275958 3210 Helsinge knud@mgv.dk (Formand) ansvarlig for julefrokost Erling Andersen

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006 Køn Placering Fornavn Efternavn BY SLUTTID Kvinde 1 Sytter Christiansen Randers 01:29:54 Kvinde 2 Mia Sørensen Vejle 01:37:37 Kvinde 3 Lilly Jeppesen Vejle 01:38:05 Kvinde 4 Hanne Damholdt Billund 01:44:38

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Guide. mental u-vending. Sådan laver du en. sider. Styrk dit liv med Chris MacDonald Guide: Sådan skal du tænke for at ændre livsstil

Guide. mental u-vending. Sådan laver du en. sider. Styrk dit liv med Chris MacDonald Guide: Sådan skal du tænke for at ændre livsstil Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan laver du en mental u-vending 12 sider Styrk dit liv med Chris MacDonald Guide: Sådan skal du tænke for at ændre livsstil Mental u-vending

Læs mere

Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt

Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt Forud for nedenstående interview, fremsendte vi følgende spørgsmål til Jakob Damsholt i en e-mail: 1. Hvordan forholder redaktionen på Debatten sig til

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i. Københavns Golf Klub

Referat af ekstraordinær generalforsamling i. Københavns Golf Klub Referat af ekstraordinær generalforsamling i Københavns Golf Klub Torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 Kuhlausalen, Lyngby Kulturhus, Klampenborgvej 215B, 2800 Kongens Lyngby Dagsorden ifølge klubbens

Læs mere

Kampagnen Opgør med tabuet

Kampagnen Opgør med tabuet Kampagne: Opgør med tabuet Landsforeningen har i begyndelsen af 2014, i ugerne 5 til 8, sat en mindre kampagne i værk på facebook og hjemmesiden. Kampagnen Opgør med tabuet handler om at give hjælp til

Læs mere

Side 1 af 7 06-09-2015 17:19:25 - DDS SP v.3.15.6.1 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskaber 50-200- 300M 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl. 19.00 i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Bjørli Denbak, Aksel Hein Pedersen, Anne Larsen, Birgit Pedersen,

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Brystopereret og brug for brystprotese? Vi hjælper dig hele vejen AROS KOMMUNIKATION

Brystopereret og brug for brystprotese? Vi hjælper dig hele vejen AROS KOMMUNIKATION Brystopereret og brug for brystprotese? Vi hjælper dig hele vejen AROS KOMMUNIKATION Personlig og kompetent rådgivning At miste et bryst er en overvældende oplevelse. En masse tanker om, hvordan livet

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Rikke Heimark Coaching

Rikke Heimark Coaching Find dit rette fokus Pixi E-bog Af Rikke Heimark, 2. februar 2017 For at tiltrække de rigtige ting i livet, hvad en det er mennesker, oplevelser, kontakter, muligheder osv, så er det alt afgørende at du

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

Gode råd om hvordan man kommer af med stress

Gode råd om hvordan man kommer af med stress Gode råd om hvordan man kommer af med stress Først skal du erkende, at du har et problem, at du ikke har det godt og ikke kan gøre det, du gerne vil, og som du plejer at gøre. Din familie, venner og veninder

Læs mere

TalentCamp Aalborg 2015 Klostermarksskolen

TalentCamp Aalborg 2015 Klostermarksskolen TalentCamp Aalborg 2015 Klostermarksskolen 29.01-02.02 2015 TALENTCAMP AALBORG 2015 TalentCampDK afholder TalentCamp for talentelever i 7. klasse på Klostermarksskolen den 29. januar 2. februar 2015. Du

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Livskvalitetssamtalen. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates. Lægen er den bedste medicin.

Livskvalitetssamtalen. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates. Lægen er den bedste medicin. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates Lægen er den bedste medicin. I sin konsultation møder den holistiske læge sin patient sjæl til sjæl. Din holistiske læge vil spørge dig: Hvad ønsker

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Jeg fik livet tilbage

Jeg fik livet tilbage Jeg fik livet tilbage Onsdag d.13. maj 2015 en dag jeg vil huske, hvor min svigerinde kontaktede mig. Hun havde fundet en der gerne ville hjælpe mig. Omkring middag blev jeg kontaktet af Berit Pedersen

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere