Referat af generalforsamling i LNS den Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20"

Transkript

1 Referat af generalforsamling i LNS den Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 1 Generalforsamlingen åbnes af formanden Vera Marcher og fællessang Det er i dag et vejr. 2 Valg af dirigent stemmeoptæller og referent 3 Bestyrelsens beretning. Dirigent: Mogens Ehrich. Stemmeoptæller: Erling H. Jensen, Steen Braase. Referent: Søren Skogstad Nielsen Beretningen blev præsenteret af formanden Vera Marcher. Den er i sin helhed tilgængelig på foreningens hjemmeside: Hovedpunkterne i beretningen var omtale af: Meningsmåling blandt medlemmerne. Aktiviteterne på den politiske arena. Omtale af LNS Temadage og foredrag. LNS s aktiviteter på messer. Vores repræsentation i VIFAB. Vores repræsentation i SRab (Sundhedsstyrelsens Råd for alternativ behandling). Vores repræsentation i NSK Nordisk Samarbeids Komité for icke-konvensjonel Medicin. Presseudvalget og Redaktions udvalget. Nyhedsbrevene. Ny Web side og debatforum. Beretning fra Etisk råd. Kosttilskudsudvalget. Sekretariatet. Bemandingen i bestyrelsen. Brevafstemnings muligheden. Kvalitetsudvalget. Der var ingen spørgsmål til beretningen og den blev godkendt. 4 Etisk Råds beretning Var indeholdt i bestyrelsens beretning. 5 Forelæggelse af revideret årsregnskab for 2009 Regnskabet blev forelagt af Mogens Ehrich, tillige med revisorerklæringen. Regnskabet kan ses her: Regnskabet godkendtes uden kommentarer.

2 6 Fremlæggelse af den afgående bestyrelses forslag til handleplan for den kommende periode. Selve handleplanen kan ses her: Handleplanen blev gennemgået af Charlotte Ryø Først blev resultaterne fra medlemsundersøgelsen præsenteret. De væsentligste emner i handlingsplanen er: LNS som fagforening. LNS som brancheforening, specielt: Hvad kan LNS tilbyde som brancheforening. LNS som et socialt samlende organ. LNS som forsknings- og kompetencecentrum. LNS som vidensformidler og debattør i det offentlige rum. En gennemført handleplan skal resultere i: At skoler, foreninger og deres medlemmer melder sig ind i LNS med henblik på gensidigt at styrke hinanden og for at udnytte LNS mange tilbud. At sikre en høj faglig kvalitet gennem information og øget kvalitetsniveau af naturbehandlerne. At LNS bliver mere attraktiv for personlige medlemmer, (for)brugere og erhverv, så de ønsker at støtte LNS med medlemskab og på anden måde. At lokale/regionale netværk/afdelinger får større gennemslagskraft i deres område. At grundstenen bliver lagt til etablering af sundhedshuse for KAM. At befolkningen bliver bedre oplyst om fordelene ved alternativ behandling og dermed bedre kan træffe et kvalificeret sundhedsvalg. At LNS bliver mere synliggjort. Det blev understreget, at vi ikke kan realisere vores mål uden hjælp fra medlemmerne! Som et led i præsentationen af handleplanen fremlagde Søren Skogstad Nielsen nogle overvejelser, bestyrelsen havde gjort sig om LNS målgruppe. Denne ses væsentligst at være mennesker, som anerkender de finere energiers eksistens. Dette indlæg kan ses her: Kommentarer til handleplanen: Det blev spurgt om bladet Natur Helse, som er en meget væsentlig post i regnskabet, kunne undværes. Charlotte Ryø svarede, at det kunne det ikke, da en del af medlemmerne ikke har Internet eller mail, samt at bladet også bruges udadtil politisk og til messer. Steen Braase: Det er et fantastisk arbejde, men alle ønsker kan jo ikke tilfredsstilles. Casper Caspersen: Handlingsplanen er ok. Der var i det hele bred anerkendelse til den foreslåede handlingsplan. Birgitte Bendjellal spurgte om RAB certificerede også kunne have en LNS certificering, svaret var ja. Casper Caspersen: Det at LNS rummer personlige medlemmer er godt, vi er stadig de eneste der tager personlige medlemmer ind.

3 Vera Marcher: Ja, vi har både behandlere og dem, der modtager behandling som medlemmer. Connie Hellesten: I Gribskov kommune har vi etableret et naturterapeutisk center, hvor frivillige giver behandling gratis. Mogens Ehrich mente, at LNS sagtens kunne samarbejde her, på samme måde som ved Natur- Balance-Husene, f.eks. ved foredrag. Herefter blev handlingsplanen godkendt. 7 Fremlæggelse af budget for den kommende periode Mogens Ehrich fremlagde budgettet, som kan ses her: Vera Marcher: bad om en uddybning af pkt. 7: Mogens Ehrich: En auditor fra Norsk Veritas gennemgår vores administration og påser at vedtagne regler følges. Der ses også på, om der følges op på målsætningerne. Dette gør bestyrelsesarbejdet mere stabilt. Casper Caspersen: Det er derfor, at LNS har overskud til mere, når man ikke hele tiden skal forholde sig til en kaotisk administration, kan man bruge mere tid på det vigtige. Steen Braase: Når noget fremlægges, er vi klar over at det kommer fra et team, det er super godt. Casper Caspersen: Det er et fantastisk godt arbejde, og certificeringen er strålende. Budgettet blev herefter godkendt. 8 Indkomne forslag 1 forslag fra medlem Casper Caspersen, som beder om generalforsamlingens beslutning til, at "Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af faste udvalg er kontingentfri Mogens Ehrich nævnte, at det tidligere havde været prøvet, men stoppet igen pga. det kunne smage lidt af pamperi. Der er også et teknisk problem, idet vedtægterne hænger medlemskab tæt op på betaling Casper Caspersen mente ikke, at det skulle træde i stedet for dækning af andre udgifter, og mente ikke at betaling og medlemskab havde noget med hinanden at gøre. Steen Braase nævnte, at han var æresmedlem, men alligevel betalte kontingent. Ole Hjort nævnte, at principielt var det dejligt med en gave, men en bedre gave ville være, hvis alle medlemmer sagde, at de gerne ville arbejde for LNS f.eks. en dag om året. Charlotte Ryø mente, at fribilletter til foreningens arrangementer for bestyrelsen var en bedre ide. Charlotte Ryø nævnte, at hun selv er erhvervsmedlem. Betaler man ikke kontingent, hvilket slags medlem er man da? Casper Christensens forslag blev sat til afstemning. 2 stemmer for 9 imod. Hermed blev forslaget forkastet. Mogens Ehrich foreslog, at det henstilles til bestyrelsen at sætte et vist antal fribilletter til foreningens arrangementer til rådighed for bestyrelsen. Dette forslag blev sat til afstemning 11 stemte for 0 imod, forslaget blev dermed vedtaget.

4 9. Fastsættelse af kontingent. Hidtidige kontingenter blev fremlagt og godkendt for endnu et år. Bestyrelsen bad om generalforsamlingens godkendelse af følgende 2 forslag: 1. Terminen for kontingentbetaling kan fastlægges af bestyrelsen Begrundelsen er et behov for at flytte terminen for terapeutgruppen væk fra nytår, til 1. oktober. 2. Der åbnes for en LNS Certificeringsordning til 1000 kr. årligt. Fagligt råd kan op- eller nedjustere beløbet. Begge forslag blev vedtaget. 10. Valg af min. 5 og max.7 medlemmer til bestyrelsen. Vera Marcher og Erling H. Jensen udtræder af bestyrelsen, men vil gerne fortsætte som suppleanter. Ole Hjort, Michael Brown, Søren Skogstad Nielsen er på valg til bestyrelsen og genopstiller alle. De blev alle valgt. 11 Valg af suppleanter til bestyrelsen: Erling Helmer Jensen (Et Bedre Liv, nyopstiller) Morgan Gersdorff (Caberlain, genopstiller) Rita Pommer (TCM akupunktør, genopstiller) Jan Møller, TM og forfatter, genopstiller) Astrid Wiig (kostvejleder) Steen Braase (genopstiller) Pia Maria Sørensen (genopstiller) Joseph Immanuel Blytner (YOF, genopstiller) Lena Pultz (LP-massage) Kirsten Kragh (genopstiller) Vera Marcher (QiVera Wellness, nyopstiller) Alle blev valgt. 12 Valg af 2 interne revisorer eller 1 ekstern revisor Finn Erik Rasmussen, reg. revisor (genopstiller) Finn Erik Rasmussen blev valgt 13 Valg af Etisk Råd Kirsten Thagaard Jensen, Videbæk og Anni Klint, Hos Anik, Herning. Var ikke på valg. Casper Caspersen, NBH Valby, ønsker at opstille som suppleant i Etisk råd Casper Caspersen blev valgt.

5

27. årgang 2012 nr. 2. www.lnsnatur.dk. Appel mod EU anprisningsliste ViFAB nyt LNS på Facebook Kosttilskud og urter

27. årgang 2012 nr. 2. www.lnsnatur.dk. Appel mod EU anprisningsliste ViFAB nyt LNS på Facebook Kosttilskud og urter 27. årgang 2012 nr. 2 www.lnsnatur.dk Appel mod EU anprisningsliste ViFAB nyt LNS på Facebook Kosttilskud og urter Redaktionen LNS Fra redaktøren - det naturlige samlingspunkt Kære læser Velkommen til

Læs mere

Landsorganisationen NaturSundhedsrådet

Landsorganisationen NaturSundhedsrådet 22. årgang 2007 nr. 2 NaturHelse Landsorganisationen NaturSundhedsrådet 22. årgang 2007 nr. 2 www.lnsnatur.dk I dette nummer bl.a: - Generalforsamlingen i LNS - Mindeord ved Torsten Dinesen Skjernes bortgang

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 VELKOMST Formand Per Bonke bød velkommen til Danske Torpares 34. ordinære generalforsamling i IDA Mødecenter i København.

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

30. årgang 2015 nr. 2. Ref. af generalforsamlingen 2015 Skifergas Stop TTIP Svine-MRSA WWW.LNSNATUR.ORG

30. årgang 2015 nr. 2. Ref. af generalforsamlingen 2015 Skifergas Stop TTIP Svine-MRSA WWW.LNSNATUR.ORG 30. årgang 2015 nr. 2. Ref. af generalforsamlingen 2015 Skifergas Stop TTIP Svine-MRSA WWW.LNSNATUR.ORG Redaktionen 2 LNS - det naturlige samlingspunkt Kære læser På side 3 i bladet opfordrer vi dig til

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011.

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere a. Dirigent: Lene Diemer b. Referent: Jette Bennetzen c. Stemmetællere:

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d.16/5 kl. 19.00 i fællesrummet på Baunehøj skole Dirigent: Henning Rasmussen Referent: Michael Maigaard

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008 Referat af Grundejerforeningen Ketteholm s ordinære generalforsamling, der blev afholdt tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 i klasselokale B4 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere