710;Favrskov Kommune;6ag; ;Voldby By, Voldby;18920;Jens Hansen;;Vej 99;Sted;8450 Hammel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "710;Favrskov Kommune;6ag;1061451;Voldby By, Voldby;18920;Jens Hansen;;Vej 99;Sted;8450 Hammel"

Transkript

1 NYHEDSBREV Dato: 10. marts 2011 GEOCAD NYHEDSBREV Hermed fremsender jeg GeoCAD s nyhedsbrev, der omhandler de seneste ændringer i GeoCADprogrammerne. Vi opfordrer til at benytte lejligheden til at få opdateret til seneste GeoCAD-version, der indeholder de herunder nævnte nyheder og ændringer samt nogle fejlrettelser. et er skrevet med udgangspunkt i GeoCAD version og indeholder følgende: 1 Lodsejerliste 2 Dynamiske WMS-data 3 Kald af WMS-tjenester 4 Print af WMS-data 5 Dan GeoCAD-fil fra digitale billeder 6 Udtynding af laserscanningsdata 7 Øvrige ændringer 8 GeoCAD s hjemmeside LODSEJERLISTE Med adgang til OIS-masseudtræk kan der foretages udtræk af en lodsejerliste for et geografisk område defineret af en digitaliseret polygon i GeoCAD. Polygonen skal være et lukket objekt og markeret med FIND. Med udgangspunkt i polygonens koordinater findes de berørte matrikelnumre vha. KMS Kortforsyning. OISdata hentes derefter for alle berørte matrikelnumre. Oplysningerne gemmes i en CSV-fil, der f.eks. let vil kunne benyttes til brevfletning vha. Excel, Open Office eller tilsvarende. Et eksempel på en linje i output-filen er vist herunder. 710;Favrskov Kommune;6ag; ;Voldby By, Voldby;18920;Jens Hansen;;Vej 99;Sted;8450 Hammel I mappen..\geocad\data\tabel\geocad.ois\ findes 3 filer. Filen Korpus_GeoKeys_XML.txt skal redigeres og indeholder linknavne i de 2 første linjer til login-oplysninger ved KMS og LIFA. Brugernavn og password hentes fra login.mdb filen (der findes i SETUP-mappen). Et udsnit af Korpus_GeoKeys_XML.txt ser således ud: KMS LIFAOIS <soap:envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/../soap/encoding/"> <tns:getlandparcelidentificationwithinpolygon> <points href="#id1" /> <login <password </tns:getlandparcelidentificationwithinpolygon> <soapenc:array id="id1" Lodsejerlisten oprettes vha. Filer > Opret nye div. filer > Hent OIS-data vha. lukket FIND objekt. OIS-masseudtræk kan tegnes som en tillægsaftale til PLF-aftalen ved LIFA. I øvrigt må data kun benyttes i forbindelse med behandling af matrikulære sager, efter samme regler som ved OIS-enkeltopslag med funktionen GeoKoorInfo. AAKJAER Landinspektører Vestergade 8 Postboks Århus C Tlf.: Jens Juhl Spicavej Aalborg SV Tlf.:

2 DYNAMISKE WMS-DATA Data fra WMS-tjenester kan nu indlæses dynamisk i GeoCAD, så der hentes nye data, hver gang der zoomes eller panoreres. Funktionen er indbygget, da flere WMS-servere nu svarer med hastigheder svarende til, at data lå lokalt på eget netværk. Især ortofotos fra COWI fungerer godt med denne funktion slået til. Funktionen kan slås til som standard under Diverse Værdier s. 19 (nr. 196). I oversigten over mulige WMStjenester i GeoEdit kan funktionen slås til eller fra ved hvert enkelt kald af WMS-kort. Senest er der ændret lidt i funktionaliteten, så også dæmpede raster-filer fungerer ved brug af dynamiske WMS-data. KALD AF WMS-TJENESTER Filen WMS-setup.txt er blevet opdateret med kald til nye WMS-tjenester ved KMS og COWI. Filen kan downloades fra under WMS. Kort- & Matrikelstyrelsens ortofoto-tjeneste (WMS:ortofoto) udfases den 1. juli i år. Den afløses af en ny tjeneste (WMS:orto_foraar), hvor der er mulighed for visning af ortofotos fra forskellige årstal (pt ). I forbindelse med etableringen af WMS:orto_foraar er der mulighed for at tilgå specifikke datasæt efter ønske. Der er således mulighed for at få vist ortofotos fra eksempelvis Fyn optaget i 2008, uanset at der er kommet nyere årgange til siden etableringen af den landsdækkende mosaik. Årgangene er dog (desværre!) ikke alle landsdækkende, men i modsætning til COWI s DDO er billederne optaget før løvspring. I Jylland er der mulighed for at tilgå følgende: Jylland (40cm) Jylland (10 og 20cm) Hele landet som mosaik kan også kaldes med lagnavn orto_foraar, hvor seneste ortofoto vises. Ved vurdering af skel er det ofte en fordel, at ortofoto et er optaget før løvspring (her KMS, 2010, 10 cm) Side 2 af 6

3 PRINT AF WMS-DATA Print-funktionen er ændret, så indlæste WMS-data nu altid gemmes lokalt i projektmappen i forbindelse med udskrift til plotter, printer eller PDF-fil. Dermed vil en geoplot-argumentfil også fungere ved efterfølgende kald, hvis der er hentet WMS-data som baggrund for egne vektor-data. Der er endvidere indført en forbedringsfaktor for download af WMS-data, der med fordel kan benyttes ved print. Som standard er værdien 1, der betyder, at data hentes med en pixelstørrelse svarende til skærmens (1 pixel på skærmen er 1 pixel i fotoet). Sættes faktoren til 2 hentes data med dobbelt så høj opløsning osv. Bemærk, at de fleste tjenester har en begrænsning i, hvor mange pixler der kan hentes af gangen (hos COWI er det f.eks x ). DAN GEOCAD-FIL FRA DIGITALE BILLEDER Med programmet Jpg2Bnr kan digitale billeder omdannes til en GeoCAD bnr-fil indeholdende fotostandpunkter. Billederne skal blot være optaget med et GPSkamera (eller en SmartPhone som f.eks. iphone, HTC eller lign.), hvor der gemmes koordinater i de optagne billeder. Billedformatet skal være JPEG. Formålet er at kunne dokumentere en situationsplan med et antal digitale billeder, hvor placeringen af fotostandpunkter efterfølgende kan vises på situationsplanen i GeoEdit og samtidig følge med som en punktsignatur til kunden i afleveringsformatet (DWG) sammen med billederne. Fra kortet i GeoEdit er der endvidere mulighed for at markere et fotopunkt (FIND) og få vist det tilhørende digitale foto nyttigt ved editering og kvalitetssikring inden aflevering af landmålingsdata. Der skal indledningsvist defineres en GeoCAD objektkode i editerings- og plot-tabel for fotostandpunkter ( foto ). Kopier evt. standard-koden foto i GeoCAD standard-kodetabellen til egen kodetabel. Der kan også indtastes en egen valgfri kode (signatur for pil eller lign.). Funktionen kaldes med Jpg2Bnr i en kommandoprompt. Der oprettes en GeoCAD bnr-fil med koordinater og evt. højde. Dato for optagelse lagres i ACC-koden, tidspunkt for optagelse lagres i DB-link, og filnavn for det enkelte foto lagres i kort tekst 1. Hvis der er kompas i kameraet, får den oprettede GeoCAD-signatur en tilsvarende signaturretning. Side 3 af 6

4 JPG-filerne kan endvidere omdøbes med præfiks, suffiks og et løbenummer under konverteringen, så f.eks. j.nr. eller andet kan indgå i filnavnet. OBS: For at bevare meta-data i JPG-filerne, må billederne kun redigeres i billedbehandlingsprogrammer, der understøtter og bevarer billedernes attributdata, også kaldet EXIF-data. I kommende version vil de optagne billeder samtidig kunne skaleres (ned) under konverteringen, og Bnr-fil vil kunne eksporteres sammen med billeder til en Google KML-fil, så fotostandpunkter og billeder også vil kunne vises i Google Earth. Sådan vises billederne i GeoEdit JPG-filerne skal ligge i en undermappe til den dannede GeoCAD-fil med fotostationer. Undermappen skal hedde pdokumenter. Markér derefter et fotostandpunkt med FIND, hvorefter funktionen List > Tilknyttede dokumenter > Pkt: Åben FIND dokument (filnavn) vælges (genvej id ). Standard billedvisningsprogram associeret med JPG-filer benyttes til visning af billedet. UDTYNDING AF LASERSCANNINGSDATA (FLADEUDJÆVNING OG DANNELSE AF KVADRATNET) Der arbejdes pt. på en specialrutine til udtynding af laserscanningsdata. Første simple funktion kan nu benyttes og findes under Ændre MULTI-FIND > Interpoler Z-Koordinater > MF: Beregn netpunkter ved fladedannelse i punktsky. Herover ses brugerinterface, der er tilknyttet funktionen. For yderligere vejledning vedr. funktionen henvises til geonews.help filen. Side 4 af 6

5 ØVRIGE ÆNDRINGER Nyt vedr. transformation Når der foretages en 2D transformation (translation, translation & drejning, translation & målforhold eller translation, drejning og målforhold) er udskriften i output filen forbedret. Samtidig skrives parametre for en tilsvarende transformation, hvis den skal foretages i AutoCAD. Udskriften kan f.eks. se således ud: Rotate Base point : , Rotation angle : Scale Base point : , Scale factor : Move Base point or Displacement: 0,0,0 Second point Displacement : , Værdierne kan benyttes, hvis AutoCAD-data ønskes transformeret uden indlæsning i GeoCAD f.eks. hvis nymålte data i landskoordinater skal sammenstilles med modtagne DWG-data (typisk i lokale koordinater). Parametrene for transformation bestemmes i GeoCAD, hvorefter transformationen kan gennemføres på DWG-data uden forudgående import/eksport til/fra GeoCAD. DK-jord Som det måske er de fleste bekendt, vil jordforureningslinjer ikke længere være indeholdt i data, der downloades fra MIA-distributionsserveren pr. 30. marts i år (forventet dato). Regionerne vil fra 25. marts begynde at overføre alle forureningslinjerne til DK-Jord. Fremover vil forureningslinjer være en del af Danmarks Miljøportal. Indlæsning af linjerne til brug for behandling af matrikulære sager vil ske via WFS i GeoCAD. Opdeling af laserscanningsfiler Programmet Filopdellidar (læs fil opdel lidar ) kan benyttes, hvis datatunge filer med højdeinformation fra f.eks. laserscanning, skal opdeles og indexeres. Der kan opdeles i flere filer på f.eks. 100 x 100 m, som vist på eksemplet her, hvor laserscanningsdata for en vejstrækning er vist. Samtidig indexeres data, så filerne kan indlæses automatiseret inden for det aktive vindue. De nye opdelte filer og database-indexet placeres i den udpegede projektmappe. DBindex DBindex er ændret, da der tidligere kun var plads til punkter i en opdelt fil. Ændringen kræver et nyt kald af Opdatér koordinater + antal i alle kataloger (nr. 8). WFS KMS har ændret lidt i datamodellen mat_gmlsfp for deres WFS-tjeneste. Placeringen af ejendomsnummer (noteringsejendom) er blandt andet blevet flyttet. For at kunne få vist en Samlet Fast Ejendom ved kald af WFS-data (via GeoKoorInfo) skal følgende ændres i opsætningsdatabasen WFS_setup.mdb, der findes i mappen..\data\tabel\geocad.wfs\ i tabellen VIS_SFE: URL T=GetFeature&TYPENAME=Jordstykke&Filter=<Filter><PropertyIsEqualTo> Side 5 af 6

6 URL2 <PropertyName>kms:esr_Ejendomsnummer</PropertyName><Literal> URL3 </Literal></PropertyIsEqualTo></Filter> Vejledning til GeoEDIT-funktion i PDF-format Der kan nu vises dokumentationsfiler i PDF-format til GeoEdit-funktioner under List > List dokumentation til ordrer (pdf-fil). Ideen er, at man kan skrive egne vejledninger til brug af GeoEdit-funktionerne i eget produktionsmiljø. Filerne kan herefter kaldes fra GeoEdit med ovenstående funktion (eller genvej ip ). PDF-filen placeres i mappen:..\data\doc\dk_pdf\ med filnavn svarende til den aktuelle funktion. Filnavnet findes lettest ved at kalde ip, og vælge den funktion man vil oprette en PDF-fil til. Hvis filen ikke findes, skrives filnavnet i output-vinduet. GEOCAD S HJEMMESIDE Nyeste version af GeoCAD kan som altid downloades på GeoCAD s hjemmeside (Brugernavn og password til download er rundsendt til alle kunder med opdateringsaftale på GeoCAD). GeoCAD downloades som en installationspakke (GeoCADsetup.exe). Der kan vælges mellem 3 installationsmetoder: Standard installation Klient-installation Opdatering af installation (se nyhedsbrev fra 8. juli 2008 for kort vejledning i nem opdatering) Som altid modtager vi gerne ideer samt forslag til forbedringer af GeoCAD! Med venlig hilsen Peter Jensen Side 6 af 6

GEOCAD NYHEDSBREV. Dato: 6. oktober 2010

GEOCAD NYHEDSBREV. Dato: 6. oktober 2010 NYHEDSBREV 1-2010 WWW.GeoCAD.dk Dato: 6. oktober 2010 GEOCAD NYHEDSBREV Hermed fremsendes GeoCAD s nyhedsbrev, der omhandler de seneste ændringer i GeoCAD-programmerne. Benyt gerne lejligheden til at få

Læs mere

Vejledning vedr. Landmålingsprogrammet ScanObs

Vejledning vedr. Landmålingsprogrammet ScanObs ver. 26.01.2009 WWW.GeoCAD.dk vedr. Landmålingsprogrammet ScanObs Denne vejledning beskriver et nyt GeoCAD-program, der kan benyttes til udjævning af landmålingsobservationer. Programmet benytter et specielt

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Introduktion til Client Version 9.0

Introduktion til Client Version 9.0 Introduktion til Client Version 9.0 Spørgeskema Web interview Rapport Indholdsfortegnelse Gennemførelse af en webbaseret spørgeskemaundersøgelse... 1 Sådan kommer du i gang... 1 Projektoversigt... 2 Opret

Læs mere

Vejledning til NaturAppl

Vejledning til NaturAppl Vejledning til NaturAppl Værktøj til inddatering af naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en introduktion til funktionerne i NaturAppl. Indholdsfortegnelse Klik og hold CTRL-tasten

Læs mere

Installation af GeoCAD

Installation af GeoCAD 19-06-2015 Systemkrav: Microsoft Windows XP eller nyere Minimum 1 GB RAM Minimum 330 MB harddisk Java version 8 eller nyere Installation af GeoCAD Hvis GeoCAD tidligere har været installeret på maskinen,

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 4 December 2012 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN... 3 1.1 Support... 3 2. OM DET AT BYGGE

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Integration med ectrl En oversigt over muligheder

Integration med ectrl En oversigt over muligheder Integration med ectrl En oversigt over muligheder Indholdsfortegnelse Indledning 4 1. Data ind 5 1.1. Konverteringsværktøjer 5 1.1.1. Datakonvertering 5 1.1.2. Skabelonkonvertering 5 1.2. Dataeksport/-import

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Skyttecenteret. Manual. Peer Larsen 2012-2013 1. Version 9

Skyttecenteret. Manual. Peer Larsen 2012-2013 1. Version 9 Skyttecenteret Manual Version 9 Peer Larsen 2012-2013 1 Indholdsfortegnelse Installering... 5 SQL server Express 2008... 7 Den første gang programmet starter op.... 9 Brugere... 9 Kontingenter... 9 Opdatering/ny

Læs mere

Ofte Stillede Spørgsmål

Ofte Stillede Spørgsmål Af Mouhannad Diab 13. december 2013 Versionsnummer 1.0 Dokumentation Ofte Stillede Spørgsmål Du kan altid finde den nyeste udgave af dette dokument på www.eniga.dk/it Ofte Stillede Spørgsmål 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 1. INTRODUKTION 3 1.1 Support 3 2. START NETOPWEBS ADMINISTRATIONSMODUL

Læs mere

IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen

IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen Version 1.0-2. aug. 2010 Side 1 af 43 Denne manual et opslagsværk over de mest almindelige funktioner som du som bruger kommer ud for. Den gennemgår de IT systemer

Læs mere

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner.

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Konventioner Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Dette er en note som giver baggrunds information, eller yderligere information om det specifikke emne. Dette er en advarsel om at behandle dette

Læs mere

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner.

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Konventioner Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Dette er en note som giver baggrunds information, eller yderligere information om det specifikke emne. Dette er en advarsel om at behandle dette

Læs mere

kmastra brugervejledning

kmastra brugervejledning Sidst opdateret 26. august 2008 Indholdsfortegnelse Intro til kmastra... 2 Krav til PC en... 2 Browser... 2 Postsystem... 3 Acrobat Reader... 3 Terminalprogram... 3 Hvilke tælledata kan kmastra efterbehandle?...

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Projektweb manual for 4Projects. 4Projects brugermanual for grundlæggende Ekstranet funktionalitet

Projektweb manual for 4Projects. 4Projects brugermanual for grundlæggende Ekstranet funktionalitet Projektweb manual for 4Projects 4Projects brugermanual for grundlæggende Ekstranet funktionalitet IKT:knowhow www.iktknowhow.dk Mynstersvej 3, 3. tv. info@iktknowhow.dk DK-1827 Frederiksberg T: (+45) 31

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere