Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel"

Transkript

1 Forretningsbetingelser og politikker Værdipapirhandel Gældende fra

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Ordreudførelsespolitik 4 Formål 4 Best execution (bedste udførelse af ordren) 4 Specifikke instrukser fra dig 4 Faktorer der tillægges betydning ved fastlæggelsen af best execution 4 Samarbejdspartnere og handelssteder 4 Gennemførelse af ordrer 4 Værdipapirtyper 5 Handel med realkreditobligationer køber og sælger 5 Oplysning til kunderne 5 Væsentligste samarbejdspartnere ved værdipapirhandel 6 Betingelser for handel med Værdipapirer 7 lndledning 7 Kundekategorisering 7 Investeringsrådgivning ved handel med realkreditobligationer 7 Ordretyper 7 Afregning 8 Markedshandel 8 Fastkursaftale/kurskontrakt 9 Fordele og ulemper ved ordretyperne 10 Særlige vilkår 10 Fondsnota/bekræftelser 10 lndsigelse vedrørende fondsnota/bekræftelser m.m. 11 Omkostninger 11 Afvikling af fondshandler 11 Skatteforbehold 12 Behandling af personoplysninger 12 Bankens videregivelse af kundeoplysninger 12 Annullering af fejlhandler 12 PenSam Bank's erstatningsansvar 12 Lovvalg 13 Andre regler der gælder 13 Ændringer til disse bestemmelser 13 Betingelser for opbevaring af værdipapirer i samledepot 14 1 Generelt 14 Samledepot 14 Inden brug af Samledepot 14 Udskrifter 14 Depotgebyr 14 PenSam Bank's erstatningsansvar 14 lnvestorgarantiordning og tilsyn 15 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Særlige regler for værdipapirer registreret i VP Securities 15 Registrering i VP Securities 15 Ændringsmeddelelser 15 Renter 15 Udtrækning 15 Anmeldelser og dispositioner over værdipapirer 16 Dokumentation for anmeldelse 16 Tidspunktet for anmeldelsens virkning 16 Registreringsophør i VP Securities 16 Klage 16 Erstatning 17 Lovgivning 17 3 Ændring af disse betingelser 17 Politik for håndtering af interessekonflikter 17 Formål 17 Identifikation af interessekonflikt 18 Håndtering af interessekonflikter 18 Oplysning til kunderne 18 3

4 Ordreudførelsespolitik FORMÅL Denne politik har til formål at informere dig, som kunde, om PenSam Bank's ordreudførelsespolitik. Når PenSam Bank udfører din fondsordre om handel med realkreditobligationer sker det, hvis ikke andet er aftalt med dig, altid i overensstemmelse med PenSam Bank's opstillede ordreudførelsespolitik. BEST EXECUTION (BEDSTE UDFØRELSE AF ORDREN) Når PenSam Bank handler værdipapirer (realkreditobligationer) for dig, vil PenSam Bank søge det efter omstændighederne bedst mulige resultat for dig også kaldet best execution som PenSam Bank kan opnå via én eller flere af PenSam Bank's valgte samarbejdspartnere. I PenSam Bank's vurdering af best execution tages der hensyn til pris, omkostninger, hurtighed, gennemførelses- og afregningssandsynlighed, omfang, art og andre forhold, der er relevante for udførelsen af ordren. SPECIFIKKE INSTRUKSER FRA DIG Hvis der foreligger en specifik instruks fra dig, vil PenSam Bank udføre ordren efter instruksen. Udførelse af ordrer efter din specifikke instruks kan medføre, at PenSam Bank forhindres i at opfylde sin best execution-forpligtelse. FAKTORER DER TILLÆGGES BETYDNING VED FASTLÆGGELSEN AF BEST EXECUTION For at opnå best execution tager PenSam Bank hensyn til alle de faktorer, der sætter PenSam Bank i stand til at levere det bedst mulige resultat for dig med hensyn til det samlede vederlag. Vederlaget består af prisen for den handlede realkreditobligation, og alle udgifter, som er direkte knyttet til udførelsen af ordren. Faktorer som hurtighed, gennemførelses- og afregningssandsynlighed, omfang, art og andre forhold, får kun fortrinsstilling over for den umiddelbare pris og de umiddelbare omkostninger, når de medvirker til at opnå det bedst mulige resultat. SAMARBEJDSPARTNERE OG HANDELSSTEDER PenSam Bank foretager ikke selv din handel med værdipapirer direkte på børsen. PenSam Bank videresender alle ordrer til vores samarbejdspartnere. Vi vælger den samarbejdspartner, som vi vurderer, giver mulighed for at opnå best execution. PenSam Bank's samarbejdspartner vælger det endelige handelssted for gennemførelse af handlen og ordren handles på baggrund af samarbejdspartnerens ordreudførelsespolitik. En oversigt over PenSam Bank's væsentligste samarbejdspartnere findes som bilag til denne ordreudførelsespolitik. GENNEMFØRELSE AF ORDRER PenSam Bank udfører modtagne ordrer så hurtigt som muligt og i den rækkefølge, PenSam Bank modtager dem. En ordre kan afgives såvel skriftligt som mundtligt, herunder pr. telefon. Når du har afgivet en ordre, er den bindende og den kan som udgangspunkt ikke slettes eller ændres. For at opnå best execution tillader PenSam Bank, at den valgte samarbejdspartner kan vælge at udføre din ordre uden om et reguleret marked eller en multihandelsfacilitet (MHF). Når du accepterer denne ordreudførelsespolitik accepteres dette. 4

5 ORDREUDFØRELSESPOLITIK VÆRDIPAPIRTYPER PenSam Bank tilbyder PenSam Bank's kunder handel med danske realkreditobligationer, der er noteret på Nasdaq OMX Nordic, København. Derimod tilbydes der ikke handel med andre værdipapirtyper. HANDEL MED REALKREDITOBLIGATIONER KØBER OG SÆLGER Handel med realkreditobligationer vil normalt blive udført mellem PenSam Bank på den ene side og dig som kunde på den anden side. Handlen indgås med PenSam Bank på baggrund af priser, som PenSam Bank har indhentet hos de af vores samarbejdspartnere, der stiller priser i de pågældende realkreditobligationer. Ordrer om køb eller salg af realkreditobligationer kan også indgås direkte med dig som kunde på den ene side og en af vores samarbejdspartnere på den anden side, uden at PenSam Bank er køber eller sælger i handlen med realkreditobligationen. OPLYSNING TIL KUNDERNE PenSam Bank vurderer regelmæssigt om de samarbejdspartnere, der er en del af denne ordreudførelsespolitik, til stadighed er i stand til at give det bedst mulige resultat for dig. Gør de ikke det, foretager PenSam Bank de nødvendige ændringer. Politikken godkendes af direktionen for PenSam Bank. Politikken revideres efter behov dog minimum én gang årligt. Hvis PenSam Bank ændrer denne ordreudførelsespolitik offentliggøres ændringerne på PenSam Bank's hjemmeside, hvor politikken til enhver tid er tilgængelig. Gældende fra den

6 Væsentligste samarbejdspartnere ved værdipapirhandel Bilag til ordreudførelsespolitikken PenSam Bank benytter følgende samarbejdspartnere ved eksekvering af kunders ordrer i danske realkreditobligationer: Arbejdernes Landsbank Totalkredit Såfremt det kan betale sig for kunden, så vil banken også kunne foranledige kundens handel foretaget via kundens oprindeligt valgte realkreditinstitut: Nykredit Realkredit Danmark BRF Nordea Kredit Ved handel med realkreditobligationer gennem et realkreditinstitut (Totalkredit, Nykredit, Realkredit Danmark, BRF eller Nordea Kredit) handles altid efter realkreditinstitutternes betingelser for handel med værdipapirer, som kan findes på institutternes egen hjemmeside. 6

7 Betingelser for handel med Værdipapirer INDLEDNING I det følgende beskrives de betingelser der gælder, når du handler realkreditobligationer i PenSam Bank. En definition af realkreditobligationer (finansielle instrumenter) findes i lov om værdipapirhandel m.v stk. 1. kunder som Detailkunder, som giver det højeste beskyttelsesniveau. PenSam Bank tilbyder ikke bankens kunder mulighed for at blive omkategoriseret fra Detailkunde til en af de to andre kundekategorier. Handel med realkreditobligationer er underlagt lov om værdipapirhandel m.v. med tilhørende bekendtgørelser (herunder "Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel" samt "Bekendtgørelse om værdipapirhandleres udførelse af ordrer"). Reglerne medfører, at PenSam Bank er underlagt en informations- og rådgivningsforpligtelse overfor dig som kunde i forbindelse med hjemtagelse og/eller indfrielse af realkreditlån. På baggrund af disse forpligtelser har PenSam Bank udarbejdet disse "Betingelser for handel med Værdipapirer" og PenSam Bank's "Ordreudførelsespolitik". INVESTERINGSRÅDGIVNING VED HANDEL MED REALKREDITOBLIGATIONER Du skal som kunde være opmærksom på, at PenSam Bank ikke foretager en såkaldt egnethedstest eller hensigtsmæssighedstest i relation til den handel med realkreditobligationer der sker i forbindelse med din hjemtagelse og/eller indfrielse af realkreditlån. Rådgivning om hjemtagelse og/eller indfrielse af realkreditlån indgår som en del af PenSam Bank's almindelige rådgivning og følger blandt andet reglerne for God Skik. KUNDEKATEGORISERING For at sikre, at PenSam Bank' s kunder får relevant beskyttelse, information og dokumentation for rådgivning, skal PenSam Bank jvf. "Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel" placere bankens kunder, som handler med værdipapirer, i en af følgende 3 kundekategorier: Detailkunder Professionelle kunder Godkendte modparter PenSam Bank er en Internetbank, der alene tilbyder investeringsrådgivning og værdipapirhandel til privatkunder i forbindelse med optagelse eller indfrielse af realkreditlån i deres private ejerbolig, og deraf følgende handel med danske realkreditobligationer. På baggrund af bekendtgørelsens bestemmelser har PenSam Bank valgt at kategorisere alle ORDRETYPER PenSam Bank tilbyder værdipapirhandel i forbindelse med optagelse og indfrielse af realkreditlån i private ejerboliger. PenSam Bank foretager ikke selv din handel med realkreditobligationer direkte på anerkendte handelssteder. PenSam Bank benytter en række samarbejdspartnere, som giver PenSam Bank de bedste muligheder for den bedste handel for dig ("best execution"). PenSam Bank udfører din ordre om køb eller salg af realkreditobligationer via bankens samarbejdspartnere og hvor følgende regler gælder: Ordrer med realkreditobligationer vil ske med PenSam Bank som enten køber eller sælger Ordrer indgås med PenSam Bank på baggrund af priser som PenSam Bank indhenter hos samarbejdspartnere, der stiller pris for den pågældende obligation Ordrer indgås med PenSam Bank som modpart 7

8 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Ordrer om køb eller salg af realkreditobligationer kan også indgås direkte med samarbejdspartner, uden at PenSam Bank er modpart. Når du handler realkreditobligationer i PenSam Bank, kan PenSam Bank tilbyde dig følgende handelsformer ved afregning af din ordre. AFREGNING Uanset hvilken handelsform du vælger, gælder PenSam Bank's ordreudførelsespolitik. Ordreudførelsespolitikken skal sikre dig det bedst mulige resultat, når PenSam Bank håndterer dine ordrer. Ordreudførelsespolitikken findes på PenSam Bank's hjemmeside, Du kan vælge imellem 2 ordretyper via PenSam Bank som direkte modpart: Markedshandel Fastkursaftale/kurskontrakt - Markedshandel på termin Valget af den bedst egnede ordretype afhænger af den aktuelle situation, herunder hvilken risiko du ønsker for din hjemtagelse eller indfrielse af dit realkreditlån. I beskrivelsen nedenfor, kan du læse om de enkelte ordretyper og i skemaet på side 10, kan du få et overblik over nogle af de fordele og ulemper, der er knyttet til de enkelte ordretyper. Ordretypen vil som udgangspunkt altid fremgå af Aftale om Prioritering af ejerbolig (Køb, Salg og/eller Konvertering/Friværdibelåning). Hvis det i forbindelse med afgivelse af din ordre ikke er aftalt eller i øvrigt er uklart for PenSam Bank, hvilken ordretype du har ønsket, vil PenSam Bank afregne din ordre som en Markedshandel, hvis handel med realkreditobligationer sker med PenSam Bank som modpart. Du kan afgive ordrer til PenSam Bank ved personlig henvendelse, pr. telefon, , fax eller pr. brev. PenSam Bank forbeholder sig ret til at optage telefonsamtaler på bånd. Optagelserne kan efterfølgende tjene som dokumentation for, hvad der er aftalt. Efter at PenSam Bank er blevet bekendt med din ordre, sikres det, at ordren indeholder tilstrækkelige oplysninger til korrekt afregninger er opfyldt. Herefter ekspederes og afregnes din ordre uden ugrundet ophold med mindre andet er aftalt med dig i Aftale om Prioritering af ejerbolig (Køb, Salg og/eller Konvertering/Friværdibelåning). MARKEDSHANDEL Når du hjemtager eller indfrier dit realkreditlån (køb eller salg af realkreditobligationer) via PenSam Bank som modpart anvender PenSam Bank ordretypen Markedshandel via PenSam Bank's samarbejdspartnere/handelssteder. Det betyder, at PenSam Bank sørger for at afregne din ordre om køb eller salg af realkreditobligationer bedst muligt i henhold til PenSam Bank's ordreudførelsespolitik og til den indgåede i Aftale om prioritering af ejerbolig (Køb, Salg eller Konvertering/Friværdibelåning). Efter at PenSam Bank er blevet bekendt med din ordre, vil ordren blive handlet på de bedst mulige vilkår efter de retningslinjer, som er beskrevet i PenSam Bank's ordreudførelsespolitik. Normalt vil der ikke ske afregning samme dag af ordrer, der er modtaget i banken efter kl Det kan være en fordel at anvende Markedshandel med PenSam Bank som modpart, når din hjemtagelse eller indfrielse af realkreditlån skal ske med det samme eller indenfor få dage efter modtagelse af lånetilbud eller indfrielsestilbud fra realkreditinstituttet. 8

9 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER En Markedshandel afregnes som hovedregel via PenSam Bank's samarbejdspartner/handelssted på én gang, men det kan forekomme, at din Markedshandel delafregnes, hvilket vil sige, at du kun får købt eller solgt en del af den mængde realkreditobligationer, du ønskede. Delafregning kan medføre øgede kurtageomkostninger, fordi der beregnes kurtage pr. dag for den del af din ordre, der er handlet inden for dagen. Selvom langt de fleste Markedshandler kan handles via PenSam Bank's samarbejdspartner/ handelssted, gælder det, at Markedshandler kun kan gennemføres helt eller delvist, hvis det i markedet er muligt at tilvejebringe eller afhænde den pågældende realkreditobligation. En Markedshandel handles med PenSam Bank som modpart. Dog handles alle ordrer altid via PenSam Bank's samarbejdspartner/handelssted, der handler direkte på relevante markeder. I forbindelse med indgåelse af handlen foretages af PenSam Bank's samarbejdspartner et tillæg/ fradrag i forbindelse med hjemtagelsen eller indfrielsen af dit realkreditlån en kursskærring, som fremgår af PenSam Bank's prisliste, der kan ses på PenSam Bank's hjemmeside bank eller udleveres, ved at du henvender dig til PenSam Bank. Fastkursaftale/kurskontrakt tilbydes i udvalgte obligationer til kunder, der ønsker en provenueller rentesikring i forbindelse med hjemtagelse eller indfrielse af realkreditlån. Terminskursen fastsættes på aftaletidspunktet. Terminskursen beregnes med et tillæg/fradag til markedskursen på aftaletidspunktet. Terminstillægget/-fradraget fastsættes af PenSam Bank's samarbejdspartner og udregnes ud fra den renteforskel, der er mellem det pågældende værdipapirs direkte rente, den eventuelt publicerede/forventede udtrækningsprocent og pengemarkedsrenten for den ønskede periode. Markedskursen fastsættes på samme måde som nævnt under Markedshandel. Ud over ovennævnte tillæg/fradrag foretages af PenSam Bank's samarbejdspartner i forbindelse med optagelse, indfrielse eller omprioritering af gæld i fast ejendom en kursskærring, som fremgår af PenSam Bank's prisliste, der kan ses på PenSam Bank's hjemmeside bank eller udleveres, ved at du henvender dig til PenSam Bank. FASTKURSAFTALE/KURSKONTRAKT En Fastkursaftale/kurskontrakt er karakteriseret ved, at kunden aftaler en fast kurs (terminskurs) på køb eller salg af en bestemt mængde obligationer til senere levering (mere end tre dage fra handelstidspunktet) forud for handlens gennemførelse. 9

10 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER FORDELE OG ULEMPER VED ORDRETYPERNE Markedshandel Fastkursaftale/Kurskontrakt Fordele Aktuel dagsmarkedskurs Kendskab til kurs med det samme Ingen terminsfradrag/tillæg for kurssikring Ulemper Kursfølsomhed indtil den dag endelig handel indgås med banken Aftale kan ikke annulleres, når handel er indgået med PenSam Bank Fordele Fastlåse obligationskurs på aftalt kurs på aftalt handelsdato Ingen kursfølsomhed fra handelsdagen og frem til terminsdagen Kan indgå aftale om fastkursaftale/ kurskontrakt når det passer dig Ulemper Kan være forbundet med omkostninger for at træde ud af allerede indgået fastkursaftale/ kurskontrakt Terminsfradrag/tillæg for kurssikring Gebyr for at foretage fastkursaftale/ kurskontrakt SÆRLIGE VILKÅR Hvis der måtte indtræde ekstraordinære markedsforhold, kan PenSam Bank vælge at fravige ovennævnte principper for håndtering af ordrer om køb eller salg af realkreditobligationer. PenSam Bank er via den valgte samarbejdspartner berettiget til at udsætte effektueringen af din ordre eller helt at undlade at effektuere ordren, hvis det ikke er muligt at tilvejebringe eller afhænde realkreditobligationen i markedet under iagttagelse af kurs, mængde og handelsvilkår i øvrigt, eller hvis der foreligger en særlig markedssituation. For så vidt angår bestemmelser for opbevaring i depot, henvises til PenSam Bank's betingelser for opbevaring af værdipapirer i samledepoter. FONDSNOTA/BEKRÆFTELSER Når PenSam Bank på dine vegne har udført en ordre, vil PenSam Bank hurtigst muligt give dig de væsentligste oplysninger om udførelsen. I den forbindelse forbeholder PenSam Bank sig ret til at give oplysninger ved brug af standardkoder. Efter indgåelse af handel modtager du handelsbekræftelse i form af en afregningsnota. Du modtager denne med almindelig post eller elektronisk via E-boks. Du bør altid sikre dig, at indholdet af notaen stemmer overens med den aftalte handel. Ved handel med obligationer i forbindelse med belåning af fast ejendom forbeholder PenSam Bank sig ret til at sende de væsentlige oplysninger om udførelsen og afregningsnotaen sammen med de øvrige oplysninger, dog senest en måned efter handlens gennemførelse. PenSam Bank vil angive handelsstedet på din fondsnota, hvis dette er muligt og relevant. I situationer, hvor PenSam bank ikke har mulighed for at angive oplysninger om tidspunkt og han- 10

11 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER delssted, idet PenSam Bank ikke har modtaget oplysninger fra tredjemand, vil PenSam Bank undlade at give oplysning herom. Handelsstedet angives ved den unikke identifikation af et reguleret marked, en multilateral handelsfacilitet eller en værdipapirhandler, som systematisk internaliserer. Ved videreformidling af en kundes ordre fra banken til en anden værdipapirhandler afhænger angivelsen af handelssted på afregningsnotaen af, hvordan denne anden værdipapirhandler udfører ordren. Det handelssted som angives ved videreformidling er det, hvor ordren rent faktisk udføres som sidste led i handelskæden. INDSIGELSE VEDRØRENDE FONDSNOTA/ BEKRÆFTELSER M.M. Eventuelle indsigelser mod indholdet af din fondsnota/bekræftelse skal fremsættes straks efter modtagelsen og du bør omgående underrette os, hvis fondsnotaen/bekræftelsen ikke modtages som aftalt, eller hvis der i øvrigt måtte opstå fejl i denne forbindelse. For sen reklamation kan medføre, at PenSam Bank ikke kan stilles til ansvar for en eventuel skade, som kunne være undgået/minimeret, hvis du havde henvendt dig i tide. OMKOSTNINGER Handel med realkreditobligationer er forbundet med omkostninger, der fremstår forskelligt alt efter ordretype og den handlede mængde. Eksempler på omkostninger er navnlig kurtage, tillæg/fradrag i afregningskursen og gebyrer. Kurtage I forbindelse med indgåelse af handler af realkreditobligationer betales kurtage til PenSam Bank. Kurtagen beregnes som en procentdel af kursværdien eller som et fast beløb pr. handel - der beregnes typisk en minimumskurtage ved handel for små beløb. Ved køb lægges kurtagen til afregningsbeløbet, og ved salg trækkes kurtagen fra afregningsbeløbet. PenSam Bank's kurtagesatser er afhængige af, hvor stor din handel er og ordretype. Kurtagesatserne fremgår af PenSam Bank's prisliste, der ajourføres løbende i henhold til markedsforholdene. Prislisten ligger til gennemsyn i PenSam Bank's lokaler eller kan findes på PenSam Bank's hjemmeside. Tillæg/fradrag I forbindelse med handel af obligationer beregnes der et tillæg til kursen i forbindelse med køb og et fradrag i kursen i forbindelse med salg. Størrelsen af tillægget/fradraget fremgår af PenSam Bank's prisliste. Øvrige omkostninger I forbindelse med visse handler med realkreditobligationer kan der påregnes yderligere omkostninger. Det kan eksempelvis dreje sig om omkostninger til realkreditinstitutter, der skal overføre obligationer til salg via PenSam Bank's samledepot eller omkostninger for indgåelse af fastkursaftale/ kurssikring med PenSam Bank. AFVIKLING AF FONDSHANDLER Når din handel med realkreditobligationer afvikles, betyder dette, at der sker levering af og betaling for realkreditobligationerne. Når du har købt eller solgt realkreditobligationer, går der to børsdage (valørdage), før købet/salget er endeligt registreret og betaling finder sted. Dette er dog ikke til hinder for, at købte realkreditobligationer kan videresælges, eller at der kan disponeres over salgsprovenuet, inden registrering og betaling har fundet sted. Når du køber realkreditobligationer via PenSam Bank, er levering af realkreditobligationen/ubetinget ejendomsret betinget af, at PenSam Bank modtager endelig betaling af afregningsbeløbet senest ved afviklingsdagens begyndelse. Når du 11

12 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER sælger realkreditobligationer via PenSam Bank, er betaling af afregningsbeløbet betinget af, at PenSam Bank får ubetinget ejendomsret over realkreditobligationerne ved afviklingsdagens begyndelse. Du er forpligtet til at afholde de omkostninger, der måtte være forbundet med, at afvikling ikke kan finde sted på grund af manglende levering/ betaling. Dette gælder tillige, hvis manglende levering af realkreditobligationer skyldes udtrækning, der er publiceret mellem ordreafgivelsestidpunktet og afviklingsdagen. SKATTEFORBEHOLD Handel med realkreditobligationer behandles skattemæssigt forskelligt afhængigt af blandt andet den pågældende type af obligationsserie/ type, ejertid m.v. Du bør søge rådgivning om de skattemæssige konsekvenser, som handel med realkreditobligationer kan have. PenSam Bank er uden ansvar for de skattemæssige konsekvenser, som handel med realkreditobligationer via PenSam Bank kan have for dig. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER I forbindelse med handel med realkreditobligationer indsamler og behandler PenSam Bank personoplysninger, der er nødvendige for at kunne gennemføre den enkelte handel (eller yde investeringsrådgivning). BANKENS VIDEREGIVELSE AF KUNDE- OPLYSNINGER I forbindelse med opfyldelse af din ordre kan der i nødvendigt omfang blive tale om at videregive oplysninger til PenSam Bank's samarbejdspartner, der ligeledes er underlagt tavshedspligt. Der kan også blive tale om, at oplysninger i forbindelse med en handel skal videregives til offentlige myndigheder i henhold til særlige lovkrav. ANNULLERING AF FEJLHANDLER PenSam Bank forbeholder sig ret til at annullere allerede indgåede handler, hvis det relevante handelssted beslutter, at der er tale om fejlhandel. Ved fejlhandel forstås handler, hvor der i forbindelse med tilvejebringelsen, afsætningen eller prisfastsættelsen på det relevante handelssted har været tale om en fejl og hvor modparten reklamerer straks. Beslutter det relevante handelssted at annullere en handel vil PenSam Bank tilbageføre relevante realkreditobligationer og midler til parterne. Annulleres din handel, vil PenSam Bank hurtigst muligt give dig besked. Hvis du ønsker ordren/ handlen gennemført på ny, skal du rette henvendelse til PenSam Bank. PENSAM BANK'S ERSTATNINGSANSVAR PenSam Bank er erstatningsansvarlig, hvis den på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er PenSam Bank ikke ansvarlig for tab, som skyldes: nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er PenSam Bank selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne svigt i PenSam Bank's strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking) strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af PenSam Bank selv eller dens organisation og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af PenSam Bank 12

13 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER andre omstændigheder, som er uden for PenSam Bank's kontrol. PenSam Bank's ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: PenSam Bank burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet lovgivningen under alle omstændigheder gør PenSam Bank ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. Har du netbank via PenSam Bank, kan orientering ske elektronisk. I PenSam Bank kan du få udleveret opdaterede "Betingelser for handel med værdipapirer", ligesom de er tilgængelige på PenSam Bank's hjemmeside. Hvis det er hensigtsmæssigt, på baggrund af den måde forretningerne mellem PenSam Bank og dig udføres på, kan PenSam Bank opdatere disse betingelser ved at henvise til PenSam Bank's hjemmeside. LOVVALG Eventuelle retstvister mellem dig og PenSam Bank afgøres efter dansk ret. ANDRE REGLER DER GÆLDER Ud over nærværende Betingelser for handel med værdipapirer henvises til Betingelser for opbevaring af værdipapirer i samledepot, PenSam Bank's Ordreudførelsespolitik og PenSam Bank's Almindelige forretningsbetingelser, der alle gælder medmindre disse måtte være fraveget i nærværende betingelser. ÆNDRINGER TIL DISSE BESTEMMELSER PenSam Bank forbeholder sig ret til, med virkning for fremtidige handler, at ændre disse "Betingelser for handel med værdipapirer" uden varsel, hvis ændringen er til fordel for dig og med 3 måneders varsel, hvis ændringen ikke er til fordel for dig. Du får oplysning om ændringer ved brev, ved annoncering i dagspressen, eller når PenSam Bank udsender den første oversigt efter annoncering. 13

14 Betingelser for opbevaring af værdipapirer i samledepot 1 GENERELT Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i samledepot i PenSam Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for opbevaring af værdipapirer i PenSam Bank i forbindelse med handler med værdipapirer ved optagelse/indfrielse af realkreditlån via PenSam Bank. Samledepot PenSam Bank har valgt at opbevare dine værdipapirer ved optagelse/indfrielse af realkreditlån i et samledepot. Det vil sige et depot, hvor flere kunders værdipapirer er registreret i PenSam Bank's navn med oplysning om, at værdipapirerne tilhører PenSam Bank's kunder. PenSam Bank er legitimeret og bemyndiget til at disponere på dine vegne over dine værdipapirer i samledepot. PenSam Bank kan kun foretage dispositioner over dine værdipapirer i samledepot i overensstemmelse med dine instruktioner. lfølge lov om finansiel virksomhed kan en kunde i tilfælde af PenSam Bank's betalingsstandsning, konkurs eller lignende tage sine værdipapirer ud af et samledepot på grundlag af vores registrering om ejerforholdet, hvis der ikke inden er opstået tvist om din ejendomsret. Der er tilknyttet en konto i PenSam Bank til samledepotet, hvorpå indtægter (f.eks. renter på obligationer) fra samledepotet kan indsættes, hvorfra eventuelle udgifter m.v. kan hæves og hvor nettobeløb ved køb/salg af værdipapirer kan hæves/ indsættes. Inden brug af Samledepot Brug af samledepot i PenSam Bank forudsætter at PenSam Bank har oplysning om dit (ordregiverens) navn, adresse og CPR-nr. Har PenSam Bank ikke disse oplysninger, kan PenSam Bank ikke tilbyde brug af samledepot. Udskrifter Ved afslutningen af hjemtagelsen/indfrielsen af realkreditlån via PenSam Bank vil PenSam Bank udsende relevant dokumentation (ex. fonds- og indfrielsesnotaer) brugt i forbindelse med sagsbehandlingen. Fondsnotaer på køb/salg vil snarest blive udsendt efter ordreindgåelsen. Efter behov kan der mod gebyr bestilles oversigter, der viser kundens aktuelle beholdning i samledepotet. Årsudskrifter Alle værdipapirer samles på PenSam Bank's samledepot med henblik på en hurtig handel af kundens realkreditobligationer i forbindelse med hjemtagelse eller indfrielse af realkreditlån. Som udgangspunkt vil PenSam Bank ikke have kundens værdipapirer liggende på PenSam Bank's samledepot i en 12 måneders periode. Depotgebyr PenSam Bank opkræver ikke gebyr for opbevaring af værdipapirer i samledepot. Omkostninger for samledepot vil derfor ikke fremgå af PenSam Bank's prisliste offentliggjort på PenSam Bank's hjemmeside. PenSam Bank's erstatningsansvar PenSam Bank er erstatningsansvarlig, hvis det på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er PenSam Bank ikke ansvarlig for tab, som skyldes: 14

15 BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I SAMLEDEPOT nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er PenSam Bank selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne svigt i PenSam Bank's strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking) strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af PenSam Bank selv eller dens organisation uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af PenSam Bank andre omstændigheder, som er udenfor PenSam Bank's kontrol. PenSam Bank's ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: PenSam Bank burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet lovgivningen under alle omstændigheder gør PenSam Bank ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. 2 SÆRLIGE REGLER FOR VÆRDIPAPIRER REGISTRERET I VP Securities For obligationer der er registreret i VP Securities, gælder følgende betingelser: Registrering i VP Securities I VP Securities registreres udstedelse og omsætning af danske obligationer, der er godkendt til registrering at Finanstilsynet og rettigheder over disse. Registreringen sker på en konto i VP Securities (en VP-konto). PenSam Bank's samledepot er en VP-konto. Ændringsmeddelelser Hvis intet andet er aftalt, udsendes der ved ændringer i det registrerede på VP-kontoen meddelelse efter gældende regler. Meddelelser om ændringer på VP-kontoen (samledepotet) sendes til PenSam Bank, som har mulighed for at fravælge meddelelserne efter de gældende regler. Renter På forfaldsdagen vil eventuelle renter af obligationer blive indsat på kontoen tilknyttet samledepotet. PenSam Bank fordeler evt. indkomne renter på den relevante obligationsejers egen konto i PenSam Bank. lnvestorgarantiordning og tilsyn lfølge lov om garantifond for indskydere og investorer dækker Garantifonden i forhold til den enkelte investor et samlet tab på indtil euro, som en investor lider, hvis et pengeinstitut mv. ikke kan tilbagelevere værdipapirer, som det opbevarer. De nærmere regler kan ses på Finanstilsynet fører tilsyn med PenSam Bank. Meddelelse om rentebeløbet vil blive sendt til PenSam Bank, som har mulighed for at fravælge meddelelserne efter de gældende regler. Udtrækning Efter udtrækning af obligationer vil meddelelse om eventuelle udtrukne beløb blive sendt til PenSam Bank, der herefter viderebringer meddelelsen til obligationsejeren og eventuelle andre berettigede, medmindre andet er aftalt. 15

16 BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I SAMLEDEPOT På forfaldsdagen indsættes udtrækningsbeløbet på kontoen tilknyttet samledepotet, der herefter straks indsættes på obligationsejerens egen konto i PenSam Bank. Anmeldelser og dispositioner over værdipapirer Køb og salg, anmeldelse af rettigheder og andre dispositioner over obligationer sker på din anmodning gennem PenSam Bank. PenSam Bank sørger for, at ændringen bliver registreret på VP-kontoen (samledepotet). Ved dit køb tages for-behold for rettidig betaling. Dokumentation for anmeldelse Ved enhver anmodning om, at PenSam Bank skal foretage en registrering på VP-kontoen, kan PenSam Bank kræve dokumentation for, at: anmeldelsen kommer fra rette vedkommende dispositionen kan registreres rettigheden består. Forinden indrapportering til VP Securities foretager PenSam Bank en prøvelse af de anmeldte rettigheder og kan kræve, at andre nødvendige oplysninger foreligger, for at registrering kan ske, ellers kan anmeldelsen afvises. Hvis det sker, får du begrundelsen for afvisningen og oplysninger om adgang til klage til Klagenævnet for værdipapircentraler. På begæring får du udleveret en skriftlig bekræftelse med angivelse at det tidspunkt, hvorpå anmeldelsen er modtaget. Tidspunktet for anmeldelsens virkning Ved anmeldelse om registrering på VP-kontoen (samledepotet) får registreringen retsvirkning fra tidspunktet for anmeldelsens endelige prøvelse i VP Securities. (Prøvelsen er en kontrol af an-meldelsens formelle gyldighed). PenSam Bank skal have modtaget anmeldelsen inden for den sædvanlige åbningstid i PenSam Bank. lndgivelse af anmeldelse kan ske på følgende måder: Ved anmelders personlige henvendelse i PenSam Bank pr. brevpost pr. telefon, telefax eller anden teknisk meddelelsesform. Anmeldelse indgivet pr. telefon eller anden teknisk meddelelsesform skal bekræftes pr. brevpost fremsendt samme dag. Ordlyden i den første anmeldelse er gældende. Registreringsophør i VP Securities Når et fondsaktiv ikke længere registreres i VP Securities, vil meddelelse herom blive sendt til PenSam Bank, der herefter vil give besked videre til obligationsejeren og eventuelle andre rettighedshavere. Meddelelsen indeholder så vidt muligt oplysninger om baggrunden for ophøret og om en eventuel udbetaling af beløb i form af dividende eller tilbagebetaling af indbetalte beløb og lignende, eller helt eller delvist vederlag i fondsaktiver udstedt af den fortsættende udsteder eller tilsvarende. Meddelelsen gives af VP Securities eller PenSam Bank efter aftale med VP Securities. Klage Klage over en afgørelse om registrering, ændring eller udslettelse af rettigheder over obligationer eller PenSam Bank's afvisning af en anmeldelse skal indgives skriftligt til: Klagenævnet for Værdipapircentraler C/O VP Securities A/S Weidekampsgade København S 16

17 BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I SAMLEDEPOT senest 6 uger efter, at registreringen i VP Securities er sket. Klageafdelingen kan i særlige tilfælde behandle klager, der indgives efter udløbet af ovennævnte klagefrist. Samtidig med indsendelsen af klagen skal der betales en klageafgift. Du kan få klagevejledning ved henvendelse til PenSam Bank's klageansvarlige. Du kan bede PenSam Bank om at blive henvist til den klageansvarlige eller du kan få oplysninger om den klageansvarlige på hjemmesiden Erstatning En dansk værdipapircentral er erstatningspligtig for tab, der skyldes fejl i forbindelse med registrering, ændring eller sletning af rettigheder på depoter i den pågældende værdipapircentral eller udbetalinger herfra, selvom fejlen er hændelig. Kan fejlen henføres til PenSam Bank, er PenSam Bank erstatningspligtig, selvom fejlen er hændelig. Den samlede erstatning for sådanne tab, der skyldes den samme fejl, kan ikke overstige 500 mio.kr. Hvis et dansk depotførende institut ikke selv kan betale, hæfter de øvrige danske depotførende institutter for det manglende beløb, dog maksimalt 500 mio. kr. I det omfang værdipapirer er placeret i et samledepot, er det alene PenSam Bank, der er registreret som rettighedshaver til depotet hos VP Securities. Det medfører, at du i den sammenhæng ikke er omfattet af ovennævnte erstatningsordning, der kun finder anvendelse på samledepotet som helhed og ikke gælder for PenSam Bank's registrering af de enkelte ejerforhold i PenSam Bank's interne system. I sådanne tilfælde finder de almindelige erstatningsbestemmelser i disse Betingelser for opbevaring af værdipapirer i samledepot anvendelse. og retsvirkningerne af registrering fremgår af lov om værdipapirhandel m.v. og de tilhørende bekendtgørelser samt lov om finansiel virksomhed. 3 ÆNDRING AF DISSE BETINGELSER PenSam Bank forbeholder sig ret til med virkning for fremtidige handler at ændre disse betingelser for opbevaring af værdipapirer i samledepot uden varsel, hvis ændringen er til fordel for dig, og med 3 måneders varsel, hvis ændringen ikke er til fordel for dig. Du får oplysning om ændringer ved brev, ved annoncering i dagspressen eller via din netbank. Har du netbank via PenSam Bank, kan orientering ske elektronisk. I PenSam Bank kan du få udleveret opdaterede "Betingelser for opbevaring af værdipapirer i samledepot i PenSam Bank", ligesom de er tilgængelige på PenSam Bank's hjemmeside. Hvis det er hensigtsmæssigt, på baggrund af den måde forretningerne mellem PenSam Bank og dig udføres på, kan PenSam Bank opdatere disse betingelser ved at henvise til PenSam Bank's hjemmeside. POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSE- KONFLIKTER Formål Denne politik har til formål at forebygge, at kunder i PenSam Bank lider tab, som følge af interessekonflikter mellem kunden og banken. Politikken identificerer de interessekonflikter, der kan opstå i forbindelse med håndtering af kunders optagelse/indfrielse/omlægning af realkreditlån i private ejerboliger og handel med værdipapirer (realkreditobligationer) og beskriver de organisatoriske og administrative procedurer, PenSam Bank har fastlagt for at håndtere interessekonflikter. Lovgivning De nærmere regler om obligationer m.v. registreret i VP Securities, herunder til betingelserne for 17

18 BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I SAMLEDEPOT Identifikation af interessekonflikt En interessekonflikt kan opstå, hvis PenSam Bank foretager egne handler og på samme tid har oplysninger om en kundes potentielle frem-tidige ordre i det samme værdipapir rådgiver en kunde om køb/salg af værdipapirer, hvori PenSam Bank selv har en interesse/ position eller medarbejderen modtager betalinger fra tredjemand ud over almindelig standardprovision i forbindelse med en kundes handel. Håndtering af interessekonflikter Det er direktionens ønske, at PenSam Bank skal drive virksomhed på et højt fagligt og etisk niveau. Det betyder, at PenSam Bank prioriterer at give alle kunder en korrekt og professionel behandling, så interessekonflikter eller mistanke herom i videst muligt omfang imødegås og, at PenSam Bank i uddannelse af medarbejdere lægger stor vægt på etisk adfærd. Oplysning til kunderne Hvis der på trods af de forebyggende tiltag, skulle opstå en interessekonflikt, vil PenSam Bank inden der indgås aftale med kunden oplyse kunden herom, således at kunden kan varetage sine interesser på et velinformeret grundlag. Politikken godkendes af direktionen for PenSam Bank. Politikken revideres efter behov dog minimum én gang årligt. Hvis PenSam Bank ændrer denne politik offentliggøres ændringerne på PenSam Bank's hjemmeside, hvor politikken til enhver tid er tilgængelig. Gældende fra den PenSam Bank har indrettet sin virksomhed med funktionsadskillelse så interessekonflikter begrænses. Derudover er der udarbejdet politikker og interne forretningsgange, som PenSam Bank's medarbejdere skal overholde i forbindelse med håndtering af kunders optagelse/indfrielse/omlægning af realkreditlån i private ejerboliger og handel med værdipapirer (realkreditobligationer). Desuden er der i organisationen etableret både en compliancefunktion og en risikostyringsfunktion, der løbende overvåger og kontrollerer, om værdipapirhandlen i forbindelse med realkredit overholder de lovkrav, der er gældende for PenSam Bank, og orienterer direktionen herom. 18

19 19

20 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej Farum Telefon CVR-nr Hjemsted Furesø, Danmark

Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel

Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel Forretningsbetingelser og politikker Værdipapirhandel Gældende fra 01.06.2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Ordreudførelsespolitik 4 Formål 4 Best execution (bedste udførelse af ordren) 4 Specifikke

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Merkur, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker

Læs mere

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN.

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN. Betingelser for handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) Introduktion Handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) er et vigtigt forretningsområde for GrønlandsBAN- KEN. Derfor ønsker vi

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem Lån & Spar Bank A/S. Handel med værdipapirer

Læs mere

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S 1. Indledning Nedenstående regler for handel med værdipapirer gælder for al værdipapirhandel mellem BIL Bank Danmark A/S (Banken) og bankens kunder. Hvis

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel mv. samt NASDAQ OMX Nordic

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom.

Læs mere

BankNordiks regler for handel med værdipapirer

BankNordiks regler for handel med værdipapirer BankNordiks regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER 1. INTRODUKTION I Basisbank tilbyder vi handel med stort set alle former for værdipapirer, herunder obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser. Du kan

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i Betingelser for handel med værdipapirer for kunder i Indhold Introduktion... 3 Kundekategorisering... 3 Kundens oplysningsforpligtelser... 4 Investeringsrådgivning... 4 Generel vejledning... 4 Indhentelse

Læs mere

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Generelt Vilkår for indeholder de vilkår, der er gældende for depoter, som kunden opretter i henhold til særskilt aftale med BankenPFA Bank (herefter Banken). Banken er legitimeret og bemyndiget til at

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Fyn A /S Gældende fra 1. november 2007.

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Fyn A /S Gældende fra 1. november 2007. Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Fyn A /S Gældende fra 1. november 2007. Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Sparekassen Fyn A/S, hvorfor

Læs mere

VILKÅR FOR DEPOT I LÆGERNES PENSIONSBANK Gældende fra 01.10.2010

VILKÅR FOR DEPOT I LÆGERNES PENSIONSBANK Gældende fra 01.10.2010 VILKÅR FOR DEPOT I LÆGERNES PENSIONSBANK Gældende fra 01.10.2010 1. Generelt Lægernes Pensionsbanks almindelige forretningsbetingelser er gældende for ethvert mellemværende mellem kunden og Lægernes Pensionsbank,

Læs mere

VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER. og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt:

VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER. og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt: Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Fynske Bank A/S, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker også at gennemføre dine handler effektivt og tilfredsstillende.

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank CVR-nr. 34631328 B19PDFFVÆR Kl. TID Handel med værdipapirer gennem vestjyskbank Handel med værdipapirer er et centralt forretningsområde for vestjyskbank, og derfor er det et område, vi ønsker at give

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depoter 1. Generelt

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depoter 1. Generelt 1. Generelt Samledepot Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Møns Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Møns Bank dine værdipapirer

Læs mere

Forretningsbetingelser for opbevaring af værdipapirer i depot

Forretningsbetingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Side 1 af 5 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i LOL- LANDS BANK indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer LOLLANDS BANK

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Sønderhå - Hørsted Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot. for kunder i

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot. for kunder i Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot for kunder i Indhold 1. Generelt... 3 Oprettelse af depot... 3 Opbevaring og ansvar... 3 Fasters erstatningsansvar... 3 Samledepot... 4 Investorgarantiordning

Læs mere

BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT

BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT 1. GENERELT Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Fynske Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Fynske Bank dine værdipapirer

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Jutlander Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

Regler for opbevaring i depot

Regler for opbevaring i depot Regler for opbevaring i depot Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, i det følgende kaldet Merkur. 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Merkur indeholder en generel orientering

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Vilkår for depot i Lægernes Bank

Vilkår for depot i Lægernes Bank Vilkår for depot i Lægernes Bank Gældende fra 06.06.2013 20.05.2016 /02 Side 2/7 1. Generelt Lægernes Banks almindelige forretningsbetingelser er gældende for ethvert mellemværende mellem kunden og Lægernes

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

Kort om de nye regler

Kort om de nye regler Kort om de nye regler Fra 1. november 2007 gælder nye regler for investeringsrådgivning og handel med værdipapirer. Reglerne tager udgangspunkt i et EU-direktiv, Markets in Financial Instruments Directive,

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk.

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk. 1.1 Vilkår for Swipp Erhverv Indsamling Vilkår for oprettelse Disse vilkår gælder for indsamlinger, hvor Swipp ønskes anvendt til at modtage bidrag til forud angivet formål i forbindelse med tilladte indsamlinger.

Læs mere

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer idkkmedmulighedforopsatamortisationimaksimalt 10år) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er GrønlandsBANKEN ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er GrønlandsBANKEN ikke ansvarlig for tab, som skyldes: Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i GrønlandsBANKEN indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Middelfart Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

DEPOTREGLER. 1. Generelt. Bankens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis:

DEPOTREGLER. 1. Generelt. Bankens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapir i depot i Fynske Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer vi dine værdipapirer og yder

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Gælder fra 1.11.2007

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Gælder fra 1.11.2007 Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Gælder fra 1.11.2007 1. Generelt Betingelserne gælder for: Frørup Andelskasse Betingelserne for opbevaring af værdipapir i depot i Andelskassen indeholder

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT Gældende fra 19. august 2010

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT Gældende fra 19. august 2010 REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT Gældende fra 19. august 2010 Basisbanks almindelige forretningsbetingelser gælder ved ethvert mellemværende mellem dig og Basisbank A/S, medmindre andet er

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Forretningsbetingelserne for depoter i Sparekassen Fyn indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

regler For opbevaring af værdipapirer i Depot

regler For opbevaring af værdipapirer i Depot regler For opbevaring af værdipapirer i Depot For opbevaring af værdipapirer i depot gælder nedenstående regler samt Spar Nord Bank A/S almindelige forretningsbetingelser i det omfang, disse ikke udtrykkeligt

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i BankNordik indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Tillægsaftale om Betalingsservice TILLÆGSAFTALE OM BETALINGSSERVICE 1. DEBITORER I BETALINGSSERVICE 1.1

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S Almindelige

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapir

Regler for opbevaring af værdipapir Regler for opbevaring af værdipapir 1. Generelt Forretningsbetingelserne for depoter i Hvidbjerg Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Hvidbjerg

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Sparekassen Kronjyllands egenbeholdning.

Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Sparekassen Kronjyllands egenbeholdning. Sparekassen Ballings regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Balling. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT For opbevaring af værdipapirer i depot gælder nedenstående regler samt Spar Nord Bank A/S almindelige forretningsbetingelser i det omfang, disse ikke udtrykkeligt

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets Almindelige

Læs mere

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S 1. GENERELT Saxo Privatbanks depotbetingelser indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S, herefter kaldet Spar Nord. I øvrigt gælder Spar

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. august 2015 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. HVAD ER

Læs mere

Regler for værdipapirhandel

Regler for værdipapirhandel Regler for værdipapirhandel 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk.

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Regler for Swipp - erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser.

Læs mere

GENERELLE DEPOTBETINGELSER

GENERELLE DEPOTBETINGELSER De generelle depotbetingelser er gældende i ethvert mellemværende mellem Carnegie Bank A/S (herefter benævnt Banken ) og Bankens kunder vedrørende opbevaring af værdipapirer i depot, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Opbevaring af værdipapirer i depot i BIL Danmark

Opbevaring af værdipapirer i depot i BIL Danmark Opbevaring af værdipapirer i depot i BIL Danmark 1. Generelt herunder ændring af betingelser Nedenstående regler for opbevaring af værdipapirer i depot i BIL Danmark, filial af Banque Internationale à

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Ordreudførelsespolitik

Ordreudførelsespolitik J.nr. 76-16780 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 CVR-nr. 31843219 Ordreudførelsespolitik 1. Indledning Nærværende ordreudførelsespolitik ( politikken ) indeholder en beskrivelse af,

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank

Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 OPRETTELSE AF DEPOT... 2 TILKNYTTET KONTO... 2 OPBEVARING... 2 UDSKRIFTER OG INFORMATION.... 3 KONVERTERING OG OMBYTNING... 3

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV)

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) Gældende fra 1. november 2009 Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder.

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder. Vilkår for udstedelsen af obligationer i de i 1 anførte fondskoder. 1 Udstedelsen af obligationer, der optages til notering på Københavns Fondsbørs, sker i serier som angivet nedenfor: Fondskode Serie-

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

Vilkår for handel med finansielle produkter

Vilkår for handel med finansielle produkter Vilkår for handel med finansielle produkter 14.06.2016 Side 2/11 1. Generelt Lægernes Banks almindelige forretningsbetingelser er gældende for ethvert mellemværende mellem kunden og banken, medmindre andet

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Oprettelse af depot Ved oprettelse af et depot skal banken have oplyst depothaverens/vp-depotkontohaverens (i det følgende kaldet deponenten) navn, adresse

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter G i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 16. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 50D

Læs mere