7.1 Skab resiliente organisationer igennem ejendomsporteføljen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7.1 Skab resiliente organisationer igennem ejendomsporteføljen"

Transkript

1 Klimaledelse Forlaget Andersen 7.1 Skab resiliente organisationer igennem ejendomsporteføljen Af Chefkonsulent Jeffrey Saunders, SIGNAL Arkitekter Indhold Resiliens og bæredygtighed er to nye målepunkter for ledelsen af enhver organisation. Det engelske ord resiliens rummer mere end det danske ord robusthed. Det er en erkendelse af, at organisationer skal forholde sig til en verden, der er volatil, usikker, kompleks og uklar (på engelsk: volatility, uncertainty, complexity, og ambiguity, VUCA). Det kræver en ny tankegang i virksomhederne resiliens hvor fokus er på evnen til at tilpasse sig ændrede forhold, samtidig med at organisationens centrale formål og integritet opretholdes. 1. Brug ejendomsporteføljen strategisk. Skab organisatorisk resiliens! 2. VUCA og klimalederen 3. Resiliens-tankegangen: Både defensive og offensive ledelsestiltag 4. Værn om de fysiske aktiver (defensive ledelsestiltag) 5. Brug rummet strategisk (offensive ledelsestiltag) Vi lever i en volatil, usikker, kompleks og uklar verden For at opnå succes, kræver det en ny tankegang Virksomheder overser hvordan rum kan skabe resiliente organisationer 1. Brug ejendomsporteføljen strategisk. Skab organisatorisk resiliens! I sin bog The World is Flat introducerer Thomas Friedman verdenen for en forkortelse, VUCA (volatility, uncertainty, complexity, og ambiguity), som bl.a. benyttes af det amerikanske militær og førende organisationer, og beskriver den volatile, usikre, komplekse og uklare verden, som vi lever og opererer i. Klimaforandring er en af de drivkræfter, der fører til flere risici og kriser internationalt og lokalt. For at kunne blomstre som organisation, kræves det, at organisationens ledere fokuserer på at skabe en resilient (modstandsdygtig) tankegang. Resiliens er evnen til at tilpasse sig ændrede forhold, samtidig med at organisationens centrale formål og integritet opretholdes. Resiliens handler ikke kun om risikohåndtering; det handler lige så meget om innovation. Meget ofte overser virksomhedslederne den rolle, som deres fysiske aktiver (bygninger, installationer og anlæg) spiller i at skabe resiliente organisationer - både i form af at skabe risikostyring, og i form af innovation, der fremmer en mere resilient adfærd blandt mellemledere og medarbejdere. Kapitel 7.1. Side 1/8. Januar 2015

2 VUCA bruges af nogle af verdens mest innovative virksomheder 2. VUCA og klimalederen VUCA er et ledelsesbegreb, som er blevet en del af kernen af nogle af verdens meste innovative virksomheder inden for bærdygtighed. Listen af sådanne virksomheder inkluderer Unilever, P&G, General Electric og McDonald s 1. For eksempel har Unilever i 2010 forpligtet sig til at fordoble størrelsen af sin forretning på 10 år, og samtidigt reducere sit miljømæssige fodaftryk og øge sin sociale ansvarlighed. Unilever er i gang med at drive denne omskiftning ved at bruge VUCA som en måde til at forstå og håndtere forandringerne i deres industri. Keith Weed, Chief Marketing Officer, Unilever, udtaler: Organisationen ser verden igennem VUCA-linsen Du kan sige, at det er en meget hård verden, eller du kan sige, at det er en verden, der er hurtigt skiftende, og vi kan hjælpe forbrugerne med at navigere igennem det. " 2 VUCA-linsen hjælper klimalederen med at navigere VUCA er et godt begreb, som fanger vores opmærksomhed omkring de udfordringer, som vi står over for som klimaledere. Klimaforandringerne medfører højere temperaturer, hvilket kan medføre mere ustabile vejrforhold med flere tilfælde af voldsommere uvejr, nedbrud og tørke. Dette medfører ofte mere volatilitet, fordi situationen er uventet eller ustabil og kan være af ukendt varighed. Konsekvensen er ikke nødvendigvis svær at forstå, og viden om det er ofte lettilgængeligt. Ofte resulterer disse situationer i tab af boliger, arbejdspladser, mm. De økonomiske konsekvenser er store og bliver større i fremtiden. Vores omverden er mere uforudsigelig Stigende kompleksitet Usikkerheder opstår, fordi udfordringen er uventet eller på grund af den manglende forudsigelighed i begivenhederne. Disse flygtige tider gør det vanskeligt for ledere fremadrettede at bruge spørgsmål og begivenheder fra tidligere tider som prædiktorer for fremtidige resultater. Det gør prognoser og beslutninger yderst vanskelige. Ledere skal bruge andre værktøjer og ressourcer fx scenarier. Kompleksiteten i vores samfund stiger. På grund af digitalisering, globalisering, mm., er det ofte vanskeligt at forstå årsager og sammenhænge. Det er svært at skelne mellem de formildende faktorer (både i og uden for organisationen), der er involveret i et problem. Kompleksitet når det er kombineret med volatilitet og usikkerheder bidrager til at vanskeliggøre beslutningsprocessen. Kompleksitet fører også til forvirring, som kan forårsage tvetydighed, dvs. uklarhed. Kapitel 7.1. Side 2/8. Januar 2015

3 Det er ofte uklart hvilken betydning og konsekvens en begivenhed vil medføre Resiliens handler om at tilpasse sig nye omstændigheder, der ofte kommer som et chok For at skabe resiliente organisationer skal man trække i offensive og defensive håndtag Ambiguity/uklarhed er den manglende klarhed vedrørende betydningen af en begivenhed. Det er den manglende evne til nøjagtigt at forestille sig trusler og muligheder, før disse bliver alvorlige, og det er den manglende evne til at udnytte dem, inden de forpasses. Et symptom på organisatorisk uklarhed er den frustration, der opstår, når delresultater ikke medfører vedvarende succes Resiliens-tankegangen: Både defensive og offensive ledelsestiltag Resiliens er evnen til at tilpasse sig udefrakommende chok og ændrede forhold, mens organisationer opretholder deres centrale formål og integritet. Resiliens er derfor en vigtig evne for en ledelse og organisation at besidde. For at skabe en resilient organisation bør klimaledere aktivere deres to største udgifter og ressourcer deres medarbejdere og deres faste ejendom. De to er uigenkaldeligt forbundet, og den faste ejendom kan bruges som et aktiv til at sikre og bevare medarbejderaktivet. Rummet er et strategisk aktiv til bedre menneskelig performance. Organisationer kan blomstre, når topledelsen kan trække i både defensive og offensive håndtag. De defensive håndtag handler om at iværksætte risikostyringsprocesser, som kan hjælpe med at håndtere og formilde konsekvenser af driftsforstyrrelser. De offensive håndtag handler om at engagere organisationens ledere, medarbejdere, og stakeholders i en resilient tankegang. Fast ejendom kan og bør bidrage mere til at skabe værdi for organisationen ved at forstærke ydeevnen og modstandsdygtigheden af medarbejderne. Det handler i sidste ende om at skabe ny adfærd i organisationen Virksomheder skal udvikle en risikostyringsproces for deres faste ejendom Det handler om at fremme en ny adfærd i organisationen. Ledelsen i organisationen kan bruge en mere tilpasningsdygtig ejendomsportefølje og arbejdspladsstrategi som et værktøj til at fremme ny, resilient adfærd, der samtidig hjælper med at fremme organisationens strategi, kultur og brand. 3. Værn om de fysiske aktiver (defensive ledelsestiltag) Virksomheders ledelse skal værne om deres fysiske aktiver og forberede sig selv på driftsforstyrrelser. Begge er kerneelementer i resiliens. Dette kan gøres igennem en risikostyringsproces. Virksomheder bør gøre dette af to primære årsager. Den første årsag er, at deres fysiske aktiver bygninger, installationer og anlæg repræsenterer vigtige virksomhedsudgifter og -aktiver. Den anden årsag er, at en manglende risikohåndtering kan udsætte virksomheders værdikæder for voldsomme forstyrrelser og afbrydelser. Kapitel 7.1. Side 3/8. Januar 2015

4 Ejendomme udgør en stor udgift og en stor % af organisationens aktiver Fysiske aktiver udgør en stor udgift og en stor % af organisationers aktiver. Ifølge en undersøgelse foretaget af International Facility Management Association (IFMA) udgør disse aktiver % af virksomheders udgifter og % af virksomheders aktiver. Selvom du har en beredskabsplan kan du stadig være sårbar, hvis din underleverandør ikke har en Virksomhedspraksis gør virksomheder effektive, men sårbare Derfor bør alle topledere i alle virksomheder (og ikke kun i ejendomsselskaber) forberede sig på VUCA begivenheder. VUCA begivenheder kan påvirke et selskabs resultater væsentligt og i mange tilfælde true virksomhedens eksistens. 4 Ifølge et 2014 studie af IFMAs nordamerikanske medlemmer, manglede 20 % af adspurgte virksomheder en nødberedskabs- eller business beredskabsplan % af virksomhederne uden et nødberedskab eller en business beredskabsplan vil gå konkurs inden for to år efter en uventet begivenhed 6. Nuværende virksomhedspraksis gør værdikæder effektive men også sårbare og skrøbelige. For at beskytte ens kunder længere nede i værdikæden, bør organisationers ledelse værne om deres fysiske aktiver igennem en risikostyringsproces. En undersøgelse fra Business Continuity Institute fra oktober 2011 viste, at omkring 85 % af virksomhederne har oplevet en værdikædeafbrydelse i de forudgående 12 måneder. Mange havde oplevet flere afbrydelser i løbet af samme periode, og 40 % af disse forstyrrelser forekom hos direkte underleverandører. Værdikæder er sårbare Værdikæder er sårbare, fordi de fleste virksomheder forsøger at reducere omkostningerne og forbedre forvaltningen af kapitalen, mens deres leverandørforhold udvikler sig til et lukket partnerskab. De foranstaltninger der træffes for at reducere omkostninger, forventes at øge risikoen i værdikæden 7. Leverandørforhold er omfattet af en kombination af følgende relationer: global sourcing, single sourcing, sourcing fra SMVer (små og mellemstore virksomheder), en partnerskabstilgang og just-in-time operationer. Kortvarige forstyrrelser i værdikæden kan reducere en virksomheds værdi overfor aktionærerne med ca. 7 %. De økonomiske konsekvenser forøges jo længere tid forstyrrelsen i værdikæden varer 8. Med globaliseringen af værdikæderne, bliver virksomheder eksponeret for risici på tværs af nationale grænser. Eksempelvis kan en naturkatastrofe i en geografisk placering påvirke virksomheder på andre geografiske placeringer. Endvidere med offshore og outsourcing aktiviteter, er omfanget af den indbyrdes afhængighed mellem virksomheder steget, hvilket har øget sårbarheden, fordi afbrydelse af en del af en global værdikæde kan resultere i driftsforstyrrelser hele vejen igennem systemet 9. Kapitel 7.1. Side 4/8. Januar 2015

5 Et essentielt krav til fremtidens klimaleder vil være at gennemføre en risikostyring og due diligence proces for at sikre, at deres underleverandører har business beredskabsplaner på plads i det tilfælde, at de oplever driftsforstyrrelser inden for relevante forretningsområder. 10 defensive tiltag som alle organisationer burde anvende Ejendomme kan bruges aktivt for at fremme en resilient tankegang i en organisation Ifølge IFMAs 2014 studie er der 10 defensive tiltag, som alle organisationer burde tage 10. Disse tiltag er: Definer roller: bestem hvem der er ansvarlig for udarbejdelse og udførelse af planen. Definer missionskritiske funktioner: prioriter funktioner, så du ved, hvilke funktioner der skal beskyttes/bevares, og hvilke funktioner der kan erstattes med det samme i tilfælde af svigt. Definer risici: vurder sårbarheder, især for forretningskritiske funktioner, og vurder deres sandsynlighed. Beregn omkostninger: anslå udgifterne ved nede-tid samt udgifter til forberedelse og planlægning. Overvåg: udnyt arbejdskraft og teknologi til at forudse potentielle katastrofer, før de opstår. 60 % af driftsforstyrrelser skyldes strømafbrydelser (28 %), stormskader (12 %) oversvømmelser (10 %) og hardwarefejl (8 %). Kommuniker: sørg for, at din efter-nødsituation kommunikationsplan er elastisk. Test : sørg for, at elementerne i din plan er i god stand. Praksis: gennemfør praktiske øvelser, når det er muligt. Tilpas og juster: en plan bør være en organisk ting, ikke noget du skriver og arkiverer. Foretag regelmæssige justeringer baseret på tests, praksis og skiftende situationer og prioriteringer. Crowd source: udvikl et netværk af strategiske partnere, som du kan gå til for at få råd, når katastrofen rammer. 4. Brug rummet strategisk (offensive ledelsestiltag) Det fysiske miljø er ikke neutralt. Det kan bruges af en ledelse til at fremme eller hæmme en organisations bestræbelser på at videreudvikle sig. Klimalederen kan derfor aktivt bruge ejendomsporteføljen og arbejdspladsens rum som et strategisk redskab til at fremme en resilient tankegang 11. For at gøre det, skal der skabes et fysisk miljø, der fremmer tillid og vidensdeling, så forudsætningerne for samarbejdet eksisterer, når det virkelig brænder på 12. Rum er ikke neutralt Vi tænker ikke altid over, at rum påvirker. Rummene er der bare, og vi færdes bare i dem. Derfor er vi heller ikke altid dygtige nok til at udnytte de muligheder et rum indeholder - og gennemskue evt. udfordringer. Kapitel 7.1. Side 5/8. Januar 2015

6 Det handler om mere end driftsoptimering Rummet som strategisk ressource Ofte reducerer diskussioner om rum og ejendomsporteføljer sig til udelukkende at være en diskussion om driftsoptimering. Når det sker, tænker ledelsen i organisationer ikke på den måde, som arbejdet foregår på, eller på de strategiske mål og visioner organisationen har. Ledere i organisationer kan bruge rummet i langt højere grad som en strategisk ressource, og derved påvirke mennesker og samspillet mellem mennesker. Derved kan den strategiske brug af rum bidrage positivt til organisationens resiliens og performance 13. Ifølge globale ledelsesundersøgelser er de mest almindelige færdigheder, evner og attributter, som efterspøges af fremtidens ledere og medarbejdere, tilpasningsevne, selvbevidsthed, evnen til at arbejde på tværs af grænser, evnen til at samarbejde, samt netværkstænkning 14. Rum kan bruges til at fremme disse egenskaber blandt ledere og medarbejdere. Rummet bringer mennesker sammen Det skaber plads til at udvikle tillid og mulighed for at dyrke samarbejde For at bruge rum strategisk skal en klimaleder gennemskue de udfordringer, der eksisterer på fremtidens arbejdsplads. For eksempel, jo mere mobile vi bliver, takket været vores kraftigere og mere langtidsvirkende mobile enheder, jo mere har vi brug for faste steder at tage hen, for at være sammen, for at skabe forbindelse og samarbejde med kollegaer, og for at skabe en stærkere organisatorisk kultur. Jo mere samarbejdsorienteret vi bliver, jo mere har vi brug for steder og tid til at være alene. Jo mere distribueret vi bliver, jo mere har vi brug for at være sammen. Jo mere virtuelle vi er nødt til at være, jo mere fysisk ønsker vi at være. Klimalederen kan bruge rummet til at hjælpe med at skabe en resilient kultur på arbejdspladsen. Klimalederen skal bruge rummet til at bringe medarbejdere sammen, fordi jo længere væk mennesker fysisk befinder sig fra hinanden, jo mindre kender de til hinanden og jo mindre kommunikerer de med hinanden 15. Denne tendens eksisterer både på den horisontale afstand, der er afstanden mellem mennesker på den samme etage, og den vertikale afstand, der er afstanden på tværs af etager. Mennesker der arbejder sammen i fælles arbejdsmiljøer har flere face-to-face møder i løbet af dagen og færre aftalte traditionelle møder. De har kontakt med flere kolleger i løbet af dagen, og kontakten til andre kolleger rækker længere ud i organisationen, end hos dem der sidder alene i eget kontor. Mennesker der arbejder i fælles arbejdsmiljøer med flydende eller delte arbejdspladser, har yderligere øget kontakt med andre kollegaer i organisationen, end de kollegaer der arbejder i åbne arbejdsmiljøer med deres egen faste plads 16. Kapitel 7.1. Side 6/8. Januar 2015

7 Tre strategiske tiltag for at anvende rum i resiliens Udvikle en intern og ekstern klyngestrategi Udover brugen af rum til at fremme en resilient arbejdskultur, kan klimalederen overveje tre strategiske tiltag for at skabe organisatorisk resiliens. Først bør klimalederen overveje at anvende en klynge strategi, der bringer mennesker fysisk sammen. "Resiliens forstærkes ofte af den rigtige form for klyngedannelse og bringer ressourcerne i tæt nærhed med hinanden... en særlig form for klyngedannelse - en hvis kendetegn er tæthed og diversitet-af talent, ressourcer, værktøjer, modeller og ideer." 17 Virksomheder kan udeføre klyngestrategien internt i deres organisation ved at udvikle aktivitetsbaserede arbejdspladser med hjemmezoner, og arbejdsområder hvor medarbejdere fra flere afdelinger kan slå sig ned og arbejde i mixingzoner. Virksomheder kan fremme klynge strategien ved at slå sig ned ved dynamisk områder. Mindre virksomheder kan vælge at lokalisere sig ved andre dynamiske organisationer i multibruger-huse og i kontorhoteller. Skabe modularitet i organisations- og arbejdspladsdesign For det andet bør klimalederen skabe modularitet i deres organisationer. Resiliente organisationer består typisk af komplekse systemer af relativt simple enheder, der kan kombineres på nye måder (som Legoklodser) efter omstændigheder og behov. Inden for ejendoms- og arbejdspladsstrategier bør organisationen overveje en palet af afbalancerede arbejdsområder, der er lette at flytte rundt på og kombinere på nye måde afhængigt af nye omstændigheder. Resiliente organisationer er effektive. De maksimerer anvendelse af hver kvadratmeter på hvad SIGNAL kalder kloge kvadratmeter. Indsamle, analysere og anvende data til at tilpasse arbejdspladsen til organisationens behov For det tredje indsamler, analyserer og anvender resiliente organisationer data til at identificere, hvornår en situation er ved at ændre sig, og hvornår forandringer er ved at tage over. Sensorer, observationer, og meninger indsamlet igennem surveys, kan hjælpe organisationer til at udvikle og tilpasse ejendomsstrategien, når nye behov opstår, så virksomheden kan maksimere anvendelsen af den faste ejendom og fremme ønskelig adfærd og bekæmpe det uønskelige. Hvis du ikke har disse oplysninger til at administrere din arbejdsplads, er det ligesom at køre en forretning uden et regneark. Det er vigtigt at forstå, hvordan vores kontormiljøer fungerer, siger Steve Adams, direktør Workplace Management PwC, USA 18. Hos SIGNAL har vi arbejdet målrettet med at bruge dataindsamling og dataevidens til at fremme god medarbejderadfærd, til at skabe bedre anvendelse af rum, og igangsætte rum som et værktøj til at nå strategiske mål. Ved at aktivere rum fremmes en resiliens-tankegang i organisationen. Kapitel 7.1. Side 7/8. Januar 2015

8 Om forfatteren: Chefkonsulent Jeffrey Saunders, SIGNAL Arkitekter Jeffrey Saunders er chefkonsulent hos SIGNAL Arkitekter. Jeffrey er en erfaren analytiker, projektleder og scenarieplanlægger. Indtil august 2014 var han leder af Instituttet for Fremtidsforsknings strategi og innovationsafdeling. Igennem de sidste 10 år har Jeffrey solgt, tilrettelagt og gennemført store såvel som mindre projekter med henholdsvis globalt, multinationalt og lokalt fokus for kunder indenfor både den offentlige sektor og den private sektor i Europa og i USA, herunder EU-projekter og projekter for den amerikanske regering. Han har koordineret, planlagt og gennemført interne såvel som eksterne workshops for bestyrelser og senior ledelsesmedlemmer i store private virksomheder, samt for regeringsmedlemmer og ministre i flere europæiske lande. Jeffrey har skrevet flere rapporter og hvidbøger om fremtidens arbejdsplads, arbejdskraft, arbejdskraft mobilitet. Jeffrey har også samarbejdet med nogle af Europas største finansinstitutter. 1 Nick Petrie, Future trends in leadership development, Center for Leadership Development (2014) and Kirk Lawrence, Developing leaders in a VUCA environment, UNC Kenan Flagler Business School (2013) 2 Kirk Lawrence, Developing leaders in a VUCA environment, UNC Kenan Flagler Business School (2013) 3 ibid. 4 Geoff Allen, Greater Orlando IFMA Chapter CFM Roundtable Webinar, May 11, IFMA; High Stakes Business: People, Property and Services (Facility Management Perspectives on Emergency Preparedness and Business Continuity in North America), Geoff Allen, Greater Orlando IFMA Chapter CFM Roundtable Webinar, May 11, Prof. Dr. Alexander Redlein, Dr. Barbara Redlein, Anders Søborg & Reinhard P. Poglitsch, Managing and Mitigating risk within Strategic Facility Management, ibid. 9 IFMA; High Stakes Business: People, Property and Services (Facility Management Perspectives on Emergency Preparedness and Business Continuity in North America), ibid. 11 Gitte Andersen, Rum som et strategiske redskab til bedre organisatoriske performance, SIGNAL Arkitekter, Steelcase, Resilient real estate 360 Research, Gitte Andersen, Rum som et strategiske redskab til bedre organisatoriske performance, SIGNAL Arkitekter, Nick Petrie, Future Trends in Leadership Development, Center for Creative leadership, Steelcase, Resilient real estate 360 Research, Gitte Andersen, Rum som et strategiske redskab til bedre organisatoriske performance, SIGNAL Arkitekter, Steelcase, Resilient real estate 360 Research, ibid. Kapitel 7.1. Side 8/8. Januar 2015

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

INDIVIDUEL RESILIENS

INDIVIDUEL RESILIENS INDIVIDUEL RESILIENS Key points Verden er ved at blive AVUCA Individer med resiliente tankesæt og kompetencer vil være i stand til at skabe mere resiliente organisationer og fællesskaber Enhver kan lære

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM FORMÅL MED DAGENS PROGRAM Give en smagsprøve på CSR Vise hvordan CSR og business kan gå hånd i hånd Give inspiration til at arbejde videre med med CSR 1 Aarhus School of Business Aarhus University ONS

Læs mere

Fra Risiko til Resiliens Om usikkerhed og uforudsigelighed som vilkår i beredskabstænkning. Rasmus Dahlberg PhD-stipendiat COPE/DEMA

Fra Risiko til Resiliens Om usikkerhed og uforudsigelighed som vilkår i beredskabstænkning. Rasmus Dahlberg PhD-stipendiat COPE/DEMA Fra Risiko til Resiliens Om usikkerhed og uforudsigelighed som vilkår i beredskabstænkning Rasmus Dahlberg PhD-stipendiat COPE/DEMA 12.November 2014 Side 2 Katastrofehistorikeren Den videnskabelige revolution

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

KUNDE/LEVERANDØR SAMARBEJDE HVAD BETYDER DET NYE KODEKS FOR RÅDGIVERENS ROLLE?

KUNDE/LEVERANDØR SAMARBEJDE HVAD BETYDER DET NYE KODEKS FOR RÅDGIVERENS ROLLE? KUNDE/LEVERANDØR SAMARBEJDE HVAD BETYDER DET NYE KODEKS FOR RÅDGIVERENS ROLLE? 1 VI MENER SELV, AT ÅRSAGEN TIL MANGLENDE SAMARBEJDE SKYLDES MODSTAND HOS MODPART OG INTERNT HOS OS BARRIERER FOR SAMARBEJDE

Læs mere

Ledelse af komplekse organisationer

Ledelse af komplekse organisationer Ledelse af komplekse organisationer Workshop nr. 3 Psykolog Kent J. Nielsen Komplekse organisationer Intern kompleksitet Mange faggrupper Specialfunktioner Mange ledelsesniveauer og afdelinger Forskelligartede

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Fremtidens bestyrelsesarbejde

Fremtidens bestyrelsesarbejde Fremtidens bestyrelsesarbejde Ifølge de adm. direktører i Danmarks 100 største selskaber involverer bestyrelserne sig i stigende grad i strategiarbejdet. Men formalia fylder for meget på bestyrelsesmøderne,

Læs mere

SAMARBEJDE OG SAMSPIL MELLEM FORSKNINGSINSTITUTIONER, INDUSTRI OG MYNDIGHEDER PÅ MILJØ OG KLIMAOMRÅDET

SAMARBEJDE OG SAMSPIL MELLEM FORSKNINGSINSTITUTIONER, INDUSTRI OG MYNDIGHEDER PÅ MILJØ OG KLIMAOMRÅDET 31. OKT. 2012 SAMARBEJDE OG SAMSPIL MELLEM FORSKNINGSINSTITUTIONER, INDUSTRI OG MYNDIGHEDER PÅ MILJØ OG KLIMAOMRÅDET Professor Michael Goodsite MBA, Ph.d. Ph.d. stud./adjunkt (ing.) Anne Gammelgaard Jensen,

Læs mere

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc.

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc. EQ EVNEN EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Rapport for John Doe ID UH555936 Dato 06 Juli 2016 2013 Hogan Assessment Systems Inc. Introduktion Hogan EQ vurderer

Læs mere

Forretning med mening og effekt

Forretning med mening og effekt Jasper Steinhausen Sustainable Business Developer COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Lyngby Telefon 4597 2211 Direkte 4597 1812 Mobil 2135 1029 E-mail jase@cowi.dk http://www.cowi.dk Forretning med mening

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

IT- SIKKERHED. Omfanget og konsekvensen af IT-kriminalitet

IT- SIKKERHED. Omfanget og konsekvensen af IT-kriminalitet IT- SIKKERHED Omfanget og konsekvensen af IT-kriminalitet IT-KRIMINALITET & -SIKKERHED 1 IT-kriminalitet I 2015 rapporterede mellem 32-41% af alle virksomheder om cyberkriminalitet på globalt plan. Dermed

Læs mere

Trusselsidentifikation ved risikovurderingen af offentlige it-systemer Kom godt i gang

Trusselsidentifikation ved risikovurderingen af offentlige it-systemer Kom godt i gang Trusselsidentifikation ved risikovurderingen af offentlige it-systemer Kom godt i gang Oktober 2015 Trusselsidentifikation ved risikovurderingen af offentlige it-systemer Kom godt i gang Oktober 2015 Denne

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Kernekompetencer og innovation

Kernekompetencer og innovation Kernekompetencer og innovation Erfaringer fra fremstillingsvirksomhed Jens Frøslev Christensen, Copenhagen Business School Bygherreforeningens årskonference, 20. september 2013. Kernekompetencer Skaber

Læs mere

Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER. Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk)

Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER. Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk) Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk) MIN SKY IVÆRKSÆTTER INNOVATION RÅDGIVER BYUDVIKLING FREMTIDENS BY KØBENHAVNS

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Digitalisering er lige nu

Digitalisering er lige nu Digitalisering er lige nu Indlæg på Erhvervsforum Roskildes netværksmøde Torsdag den 19. juni 2014 Hos Sydbank Uddannelseskonsulent John Wallin Pedersen Trusler er der nok af Teknologien er en bombe under

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Udfordringer for fremtidens projektledere

Udfordringer for fremtidens projektledere Udfordringer for fremtidens projektledere Julie K. Carton juk@iff.dk Instituttet for Fremtidsforskning En fremtidsforskers bud Udvalgte megatrends Globalisering Acceleration Ny teknologi IKT tendenser

Læs mere

Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer?

Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer? Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer? Top Præsentation of mind why cross-sector partnerships matter Simone Kofoed Clausen Projektleder Projektleder, Fundraising

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Krisekommunikation. kan kommunikation ændre udfaldet af en krise?

Krisekommunikation. kan kommunikation ændre udfaldet af en krise? Krisekommunikation kan kommunikation ændre udfaldet af en krise? Bettina Køhlert, partner og kommunikationsrådgiver, Bottomline Communications A/S DIRF arrangement /11. februar 2010 En krise under opsejling.

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Lad os ikke en krise DANSK SELSKAB FOR RISIKOLEDELSE DSFR

Lad os ikke en krise DANSK SELSKAB FOR RISIKOLEDELSE DSFR Lad os ikke spilde en krise DANSK SELSKAB FOR RISIKOLEDELSE DSFR ledelse forpligter Der er ingen grund til at udvikle en frygtkultur, selv om der tales om både pandemier, klimaændringer, ressourcemangel,

Læs mere

VINSA Seminar - Det kan betale sig at investere i Social Kapital. 15. marts, 2012

VINSA Seminar - Det kan betale sig at investere i Social Kapital. 15. marts, 2012 VINSA Seminar - Det kan betale sig at investere i Social Kapital 15. marts, 2012 Program 14.00: Velkomst ved Great Place to Work og VINSA 14.10: Hvad kendetegner den gode arbejdsplads? Liselotte Jensen,

Læs mere

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl Referat Arbejdsmiljøkonference 2016 Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl. 9 11.45 Tovholder: Stig Ingemann Sørensen, Konsulent/Facilitator Videncenter for arbejdsmiljø Talere: Jan Lorentzen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

TERROR TERRORIS TERRORISM

TERROR TERRORIS TERRORISM DI SERVICE SÅDAN SIKKERHED I EN USIKKER VERDEN TERROR TERRORIS TERRORISM Virksomheder og terrorisme SIKKERHED I EN USIKKER VERDEN VIRKSOMHEDER OG TERRORISME Maj 2005 Forord Terrorismens uforudsigelighed

Læs mere

Kurt Møller Pedersen Substitut for Anders Østergaard

Kurt Møller Pedersen Substitut for Anders Østergaard Kurt Møller Pedersen Substitut for Anders Østergaard Rektor for IBG siden 1989 IBG tilbyder 3 uddannelser: STX, Hf og IB Bæredygtighed Et sine qua non men hvordan gør man? Inden for uddannelse er bæredygtighed

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG,

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, EM@RAMBOLL.COM 19.06.2017 INTRODUKTION TIL RAMBØLL Rambøll Uafhængigt ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed Rambøll

Læs mere

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN LEDELS DANSK DIGITAL FORMAND KONOMI KOMPLEKSI RESULTATER RESULTATER CEO GLOBAL GLOBAL PROFESSIONEL GLOBALISER DELING VÆK ORGANISAT DELING VÆKST ORGANISATION DELING RESULTATER RESULTATER DANSK DANSK LEDER

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

NNIT PLAYMAKER. PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer.

NNIT PLAYMAKER. PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer. NNIT PLAYMAKER PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer. FORMÅL NYE PERSPEKTIVER OG MULIGHEDER It-rollen er under stærk forandring, påvirket

Læs mere

Analysens baggrund og ambition

Analysens baggrund og ambition FREMTIDENS INDUSTRI Analysens baggrund og ambition Baggrund: Bekymring over den generelle nedgang i industriens beskæftigelse og værdiskabelse i Danmark. Accelererende outsourcing i de senere år. Manglende

Læs mere

Gå på opdagelse i SIGNAL s seneste bogudgivelse: "Rum i arbejde" og få dokumentation for at rummet skaber resultater!

Gå på opdagelse i SIGNAL s seneste bogudgivelse: Rum i arbejde og få dokumentation for at rummet skaber resultater! Gå på opdagelse i SIGNAL s seneste bogudgivelse: "Rum i arbejde" og få dokumentation for at rummet skaber resultater! RUM SOM REDSKAB TIL BEDRE PERFORMANCE KLOGE M2 TOP MARGIN Får mennesker til at performe

Læs mere

Danmarks Bedste Arbejdspladser En god arbejdsplads er en god forretning

Danmarks Bedste Arbejdspladser En god arbejdsplads er en god forretning Danmarks Bedste Arbejdspladser En god arbejdsplads er en god forretning Ditte Vigsø Great Place to Work Institute 21. januar 2010 Great Place to Work er Et udviklingsværktøj Bidrager til at udvikle ledere

Læs mere

INNOVATION RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING. Vi skal blive bedre til at finde alle de sprækker og muligheder, der faktisk findes allerede i dag.

INNOVATION RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING. Vi skal blive bedre til at finde alle de sprækker og muligheder, der faktisk findes allerede i dag. Vi skal blive bedre til at finde alle de sprækker og muligheder, der faktisk findes allerede i dag. Klaus Majgaard RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING INNOVATION Lars Munch Svendsen Manager, Attractor Nordic

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Positiv psykologi og ledelse

Positiv psykologi og ledelse Positiv psykologi og ledelse Lige nu er vi især optaget af Happy high performance En kultur hvor performance og engagement går hånd i Udvikling af styrkebaseret tilgange hånd, til på at en sikre for virksomheden

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Ledelse og kompetencer når organisationen skifter retning. Helle Havgaard

Ledelse og kompetencer når organisationen skifter retning. Helle Havgaard Ledelse og kompetencer når organisationen skifter retning Helle Havgaard Når forandringer rammer Når forandringens vinde blæser, bygger nogle læhegn, og andre bygger vindmøller. Skiftende tider betyder

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

STRATEGISK TILPASNING

STRATEGISK TILPASNING STRATEGISK TILPASNING brug viden fra fronten Industri 4.0 i praksis Torben Juul Andersen Professor Center for Global Strategic Responsiveness Department of International Economics & Management Copenhagen

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig:

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig: Velkommen til Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016 1 Lidt om mig: Jan Støttrup Andersen Force Technology; Audit og Forretningsudvikling Konsulent indenfor ledelsessystemer

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

Introduktion. Gik du glip af sidste uges materiale? Find det her. Figur: Ladder og Inference

Introduktion. Gik du glip af sidste uges materiale? Find det her. Figur: Ladder og Inference Introduktion I sidste uge skrev vi om Ladder of Inference og om hvordan vores opfattelse og fortolkning af verden kan styrke en silo-tænkning og vanskeliggøre dét at tænke ud af boksen. Ladder of inference

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Risikovurdering og beredskab. 26. April 2010 Præsenteret af Marianne Bo Krowicki

Risikovurdering og beredskab. 26. April 2010 Præsenteret af Marianne Bo Krowicki Risikovurdering og beredskab 26. April 2010 Præsenteret af Marianne Bo Krowicki Det kan gå så gruelig galt En medarbejder blev bortvist i fredags. Brikken blev deaktiveret, og bruger-log-on blokeret, men

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

VIRKSOMHEDS- WORKSHOP DEN 4. JUNI

VIRKSOMHEDS- WORKSHOP DEN 4. JUNI VIRKSOMHEDS- WORKSHOP DEN 4. JUNI Den 4. juni 2013 mødtes repræsentanterfor virksomheder, erhvervsskoler og regionenfor at udforske kravene til fremtidens erhvervsskoler og faglærte medarbejdere og med

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

At arbejde med fremtiden - metoder og redskaber blandt andet: Fremskrivninger og prognoser Tendenser trend spotting Megatrends Scenarier Wild Cards

At arbejde med fremtiden - metoder og redskaber blandt andet: Fremskrivninger og prognoser Tendenser trend spotting Megatrends Scenarier Wild Cards SCENARIOMETODEN Gjennom scenarier kan vi se for oss flere mulige fremtidsbilder som tar opp i seg usikkerheten om fremtiden. Gode scenarier synliggjør hva vi må ta hensyn til når vi skal ta beslutninger

Læs mere

Skub din leder ned fra ølkassen

Skub din leder ned fra ølkassen Skub din leder ned fra ølkassen K- rådgiverne bør skubbe lederne ned fra ølkassen, så de kan tale mere med deres medarbejdere. Det er den nære, regelmæssige og personlige kommunikation, der skaber de engagerede

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Ledelse med sociale kapital - Find ressourcer i organisationen

Ledelse med sociale kapital - Find ressourcer i organisationen Ledelse med sociale kapital - Find ressourcer i organisationen AM 2010 d. 8. november 2010 Eva Thoft: Arbejdsmiljø & kommunikation i Grontmij Carl Bro Indhold: Hvad er social kapital? Lidt begrebsgymnastik

Læs mere

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 1 Beredskabspolitik Kommunerne i Hovedstadens Beredskab 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse... 3 Planlægningsgrundlag...

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten?

Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten? Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten? Oplæg af Kirstine Rechendorff, Ennova Ennova A/S Hvorfor engagement? - fordi det er win-win For virksomheden: For medarbejderen: Fastholde medarbejderne

Læs mere

FRA TRUMMERUM TIL NYTÆNKNING I DAGLIGDAGEN. Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet,

FRA TRUMMERUM TIL NYTÆNKNING I DAGLIGDAGEN. Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, FRA TRUMMERUM TIL NYTÆNKNING I DAGLIGDAGEN Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, lenet@hum.aau.dk Kreativitet er ikke længere en luksus for de få, men nødvendigt

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSSEMINAR OM GLOBAL LEDELSE

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSSEMINAR OM GLOBAL LEDELSE VELKOMMEN TIL FYRAFTENSSEMINAR OM GLOBAL LEDELSE Afholdes af International House North Danmark & Dansk Industri Global Talent - Regionalt fokus - Formålet er at tiltrække, modtage og fastholde international

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services "Transforming your business" Canon Business Services I et landskab, hvor kundeadfærden hele tiden ændrer sig, ændrer det også den måde, virksomheder arbejder på, samt hvordan de

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser.

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Denne deklaration følger den europæiske vision om, at alle

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Science Future Camp: Smart Factory

Science Future Camp: Smart Factory Science Future Camp: Smart Factory Smart Factory Projektet er et samarbejde mellem Mads Clausen Instituttet og en række små og mellemstore virksomheder (SMV er) i Sønderborgområdet virksomhederne er en

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

Forretningsdrevet HR Roadmap

Forretningsdrevet HR Roadmap Forretningsdrevet HR Roadmap Hvorfor? Hvad? Hvordan? Virksomhedens mål & strategiske fokusområder xxx Strategi for organisationen Strategiske HR initiativer HR Roadmap Hvad skal organisationen være i stand

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Ringsted (Erhvervsforums) CSR Konference hos A/S Bevola, Sleipnersvej 22, Ringsted. 21. november 2012 Introduktion: CSR

Læs mere