7.1 Skab resiliente organisationer igennem ejendomsporteføljen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7.1 Skab resiliente organisationer igennem ejendomsporteføljen"

Transkript

1 Klimaledelse Forlaget Andersen 7.1 Skab resiliente organisationer igennem ejendomsporteføljen Af Chefkonsulent Jeffrey Saunders, SIGNAL Arkitekter Indhold Resiliens og bæredygtighed er to nye målepunkter for ledelsen af enhver organisation. Det engelske ord resiliens rummer mere end det danske ord robusthed. Det er en erkendelse af, at organisationer skal forholde sig til en verden, der er volatil, usikker, kompleks og uklar (på engelsk: volatility, uncertainty, complexity, og ambiguity, VUCA). Det kræver en ny tankegang i virksomhederne resiliens hvor fokus er på evnen til at tilpasse sig ændrede forhold, samtidig med at organisationens centrale formål og integritet opretholdes. 1. Brug ejendomsporteføljen strategisk. Skab organisatorisk resiliens! 2. VUCA og klimalederen 3. Resiliens-tankegangen: Både defensive og offensive ledelsestiltag 4. Værn om de fysiske aktiver (defensive ledelsestiltag) 5. Brug rummet strategisk (offensive ledelsestiltag) Vi lever i en volatil, usikker, kompleks og uklar verden For at opnå succes, kræver det en ny tankegang Virksomheder overser hvordan rum kan skabe resiliente organisationer 1. Brug ejendomsporteføljen strategisk. Skab organisatorisk resiliens! I sin bog The World is Flat introducerer Thomas Friedman verdenen for en forkortelse, VUCA (volatility, uncertainty, complexity, og ambiguity), som bl.a. benyttes af det amerikanske militær og førende organisationer, og beskriver den volatile, usikre, komplekse og uklare verden, som vi lever og opererer i. Klimaforandring er en af de drivkræfter, der fører til flere risici og kriser internationalt og lokalt. For at kunne blomstre som organisation, kræves det, at organisationens ledere fokuserer på at skabe en resilient (modstandsdygtig) tankegang. Resiliens er evnen til at tilpasse sig ændrede forhold, samtidig med at organisationens centrale formål og integritet opretholdes. Resiliens handler ikke kun om risikohåndtering; det handler lige så meget om innovation. Meget ofte overser virksomhedslederne den rolle, som deres fysiske aktiver (bygninger, installationer og anlæg) spiller i at skabe resiliente organisationer - både i form af at skabe risikostyring, og i form af innovation, der fremmer en mere resilient adfærd blandt mellemledere og medarbejdere. Kapitel 7.1. Side 1/8. Januar 2015

2 VUCA bruges af nogle af verdens mest innovative virksomheder 2. VUCA og klimalederen VUCA er et ledelsesbegreb, som er blevet en del af kernen af nogle af verdens meste innovative virksomheder inden for bærdygtighed. Listen af sådanne virksomheder inkluderer Unilever, P&G, General Electric og McDonald s 1. For eksempel har Unilever i 2010 forpligtet sig til at fordoble størrelsen af sin forretning på 10 år, og samtidigt reducere sit miljømæssige fodaftryk og øge sin sociale ansvarlighed. Unilever er i gang med at drive denne omskiftning ved at bruge VUCA som en måde til at forstå og håndtere forandringerne i deres industri. Keith Weed, Chief Marketing Officer, Unilever, udtaler: Organisationen ser verden igennem VUCA-linsen Du kan sige, at det er en meget hård verden, eller du kan sige, at det er en verden, der er hurtigt skiftende, og vi kan hjælpe forbrugerne med at navigere igennem det. " 2 VUCA-linsen hjælper klimalederen med at navigere VUCA er et godt begreb, som fanger vores opmærksomhed omkring de udfordringer, som vi står over for som klimaledere. Klimaforandringerne medfører højere temperaturer, hvilket kan medføre mere ustabile vejrforhold med flere tilfælde af voldsommere uvejr, nedbrud og tørke. Dette medfører ofte mere volatilitet, fordi situationen er uventet eller ustabil og kan være af ukendt varighed. Konsekvensen er ikke nødvendigvis svær at forstå, og viden om det er ofte lettilgængeligt. Ofte resulterer disse situationer i tab af boliger, arbejdspladser, mm. De økonomiske konsekvenser er store og bliver større i fremtiden. Vores omverden er mere uforudsigelig Stigende kompleksitet Usikkerheder opstår, fordi udfordringen er uventet eller på grund af den manglende forudsigelighed i begivenhederne. Disse flygtige tider gør det vanskeligt for ledere fremadrettede at bruge spørgsmål og begivenheder fra tidligere tider som prædiktorer for fremtidige resultater. Det gør prognoser og beslutninger yderst vanskelige. Ledere skal bruge andre værktøjer og ressourcer fx scenarier. Kompleksiteten i vores samfund stiger. På grund af digitalisering, globalisering, mm., er det ofte vanskeligt at forstå årsager og sammenhænge. Det er svært at skelne mellem de formildende faktorer (både i og uden for organisationen), der er involveret i et problem. Kompleksitet når det er kombineret med volatilitet og usikkerheder bidrager til at vanskeliggøre beslutningsprocessen. Kompleksitet fører også til forvirring, som kan forårsage tvetydighed, dvs. uklarhed. Kapitel 7.1. Side 2/8. Januar 2015

3 Det er ofte uklart hvilken betydning og konsekvens en begivenhed vil medføre Resiliens handler om at tilpasse sig nye omstændigheder, der ofte kommer som et chok For at skabe resiliente organisationer skal man trække i offensive og defensive håndtag Ambiguity/uklarhed er den manglende klarhed vedrørende betydningen af en begivenhed. Det er den manglende evne til nøjagtigt at forestille sig trusler og muligheder, før disse bliver alvorlige, og det er den manglende evne til at udnytte dem, inden de forpasses. Et symptom på organisatorisk uklarhed er den frustration, der opstår, når delresultater ikke medfører vedvarende succes Resiliens-tankegangen: Både defensive og offensive ledelsestiltag Resiliens er evnen til at tilpasse sig udefrakommende chok og ændrede forhold, mens organisationer opretholder deres centrale formål og integritet. Resiliens er derfor en vigtig evne for en ledelse og organisation at besidde. For at skabe en resilient organisation bør klimaledere aktivere deres to største udgifter og ressourcer deres medarbejdere og deres faste ejendom. De to er uigenkaldeligt forbundet, og den faste ejendom kan bruges som et aktiv til at sikre og bevare medarbejderaktivet. Rummet er et strategisk aktiv til bedre menneskelig performance. Organisationer kan blomstre, når topledelsen kan trække i både defensive og offensive håndtag. De defensive håndtag handler om at iværksætte risikostyringsprocesser, som kan hjælpe med at håndtere og formilde konsekvenser af driftsforstyrrelser. De offensive håndtag handler om at engagere organisationens ledere, medarbejdere, og stakeholders i en resilient tankegang. Fast ejendom kan og bør bidrage mere til at skabe værdi for organisationen ved at forstærke ydeevnen og modstandsdygtigheden af medarbejderne. Det handler i sidste ende om at skabe ny adfærd i organisationen Virksomheder skal udvikle en risikostyringsproces for deres faste ejendom Det handler om at fremme en ny adfærd i organisationen. Ledelsen i organisationen kan bruge en mere tilpasningsdygtig ejendomsportefølje og arbejdspladsstrategi som et værktøj til at fremme ny, resilient adfærd, der samtidig hjælper med at fremme organisationens strategi, kultur og brand. 3. Værn om de fysiske aktiver (defensive ledelsestiltag) Virksomheders ledelse skal værne om deres fysiske aktiver og forberede sig selv på driftsforstyrrelser. Begge er kerneelementer i resiliens. Dette kan gøres igennem en risikostyringsproces. Virksomheder bør gøre dette af to primære årsager. Den første årsag er, at deres fysiske aktiver bygninger, installationer og anlæg repræsenterer vigtige virksomhedsudgifter og -aktiver. Den anden årsag er, at en manglende risikohåndtering kan udsætte virksomheders værdikæder for voldsomme forstyrrelser og afbrydelser. Kapitel 7.1. Side 3/8. Januar 2015

4 Ejendomme udgør en stor udgift og en stor % af organisationens aktiver Fysiske aktiver udgør en stor udgift og en stor % af organisationers aktiver. Ifølge en undersøgelse foretaget af International Facility Management Association (IFMA) udgør disse aktiver % af virksomheders udgifter og % af virksomheders aktiver. Selvom du har en beredskabsplan kan du stadig være sårbar, hvis din underleverandør ikke har en Virksomhedspraksis gør virksomheder effektive, men sårbare Derfor bør alle topledere i alle virksomheder (og ikke kun i ejendomsselskaber) forberede sig på VUCA begivenheder. VUCA begivenheder kan påvirke et selskabs resultater væsentligt og i mange tilfælde true virksomhedens eksistens. 4 Ifølge et 2014 studie af IFMAs nordamerikanske medlemmer, manglede 20 % af adspurgte virksomheder en nødberedskabs- eller business beredskabsplan % af virksomhederne uden et nødberedskab eller en business beredskabsplan vil gå konkurs inden for to år efter en uventet begivenhed 6. Nuværende virksomhedspraksis gør værdikæder effektive men også sårbare og skrøbelige. For at beskytte ens kunder længere nede i værdikæden, bør organisationers ledelse værne om deres fysiske aktiver igennem en risikostyringsproces. En undersøgelse fra Business Continuity Institute fra oktober 2011 viste, at omkring 85 % af virksomhederne har oplevet en værdikædeafbrydelse i de forudgående 12 måneder. Mange havde oplevet flere afbrydelser i løbet af samme periode, og 40 % af disse forstyrrelser forekom hos direkte underleverandører. Værdikæder er sårbare Værdikæder er sårbare, fordi de fleste virksomheder forsøger at reducere omkostningerne og forbedre forvaltningen af kapitalen, mens deres leverandørforhold udvikler sig til et lukket partnerskab. De foranstaltninger der træffes for at reducere omkostninger, forventes at øge risikoen i værdikæden 7. Leverandørforhold er omfattet af en kombination af følgende relationer: global sourcing, single sourcing, sourcing fra SMVer (små og mellemstore virksomheder), en partnerskabstilgang og just-in-time operationer. Kortvarige forstyrrelser i værdikæden kan reducere en virksomheds værdi overfor aktionærerne med ca. 7 %. De økonomiske konsekvenser forøges jo længere tid forstyrrelsen i værdikæden varer 8. Med globaliseringen af værdikæderne, bliver virksomheder eksponeret for risici på tværs af nationale grænser. Eksempelvis kan en naturkatastrofe i en geografisk placering påvirke virksomheder på andre geografiske placeringer. Endvidere med offshore og outsourcing aktiviteter, er omfanget af den indbyrdes afhængighed mellem virksomheder steget, hvilket har øget sårbarheden, fordi afbrydelse af en del af en global værdikæde kan resultere i driftsforstyrrelser hele vejen igennem systemet 9. Kapitel 7.1. Side 4/8. Januar 2015

5 Et essentielt krav til fremtidens klimaleder vil være at gennemføre en risikostyring og due diligence proces for at sikre, at deres underleverandører har business beredskabsplaner på plads i det tilfælde, at de oplever driftsforstyrrelser inden for relevante forretningsområder. 10 defensive tiltag som alle organisationer burde anvende Ejendomme kan bruges aktivt for at fremme en resilient tankegang i en organisation Ifølge IFMAs 2014 studie er der 10 defensive tiltag, som alle organisationer burde tage 10. Disse tiltag er: Definer roller: bestem hvem der er ansvarlig for udarbejdelse og udførelse af planen. Definer missionskritiske funktioner: prioriter funktioner, så du ved, hvilke funktioner der skal beskyttes/bevares, og hvilke funktioner der kan erstattes med det samme i tilfælde af svigt. Definer risici: vurder sårbarheder, især for forretningskritiske funktioner, og vurder deres sandsynlighed. Beregn omkostninger: anslå udgifterne ved nede-tid samt udgifter til forberedelse og planlægning. Overvåg: udnyt arbejdskraft og teknologi til at forudse potentielle katastrofer, før de opstår. 60 % af driftsforstyrrelser skyldes strømafbrydelser (28 %), stormskader (12 %) oversvømmelser (10 %) og hardwarefejl (8 %). Kommuniker: sørg for, at din efter-nødsituation kommunikationsplan er elastisk. Test : sørg for, at elementerne i din plan er i god stand. Praksis: gennemfør praktiske øvelser, når det er muligt. Tilpas og juster: en plan bør være en organisk ting, ikke noget du skriver og arkiverer. Foretag regelmæssige justeringer baseret på tests, praksis og skiftende situationer og prioriteringer. Crowd source: udvikl et netværk af strategiske partnere, som du kan gå til for at få råd, når katastrofen rammer. 4. Brug rummet strategisk (offensive ledelsestiltag) Det fysiske miljø er ikke neutralt. Det kan bruges af en ledelse til at fremme eller hæmme en organisations bestræbelser på at videreudvikle sig. Klimalederen kan derfor aktivt bruge ejendomsporteføljen og arbejdspladsens rum som et strategisk redskab til at fremme en resilient tankegang 11. For at gøre det, skal der skabes et fysisk miljø, der fremmer tillid og vidensdeling, så forudsætningerne for samarbejdet eksisterer, når det virkelig brænder på 12. Rum er ikke neutralt Vi tænker ikke altid over, at rum påvirker. Rummene er der bare, og vi færdes bare i dem. Derfor er vi heller ikke altid dygtige nok til at udnytte de muligheder et rum indeholder - og gennemskue evt. udfordringer. Kapitel 7.1. Side 5/8. Januar 2015

6 Det handler om mere end driftsoptimering Rummet som strategisk ressource Ofte reducerer diskussioner om rum og ejendomsporteføljer sig til udelukkende at være en diskussion om driftsoptimering. Når det sker, tænker ledelsen i organisationer ikke på den måde, som arbejdet foregår på, eller på de strategiske mål og visioner organisationen har. Ledere i organisationer kan bruge rummet i langt højere grad som en strategisk ressource, og derved påvirke mennesker og samspillet mellem mennesker. Derved kan den strategiske brug af rum bidrage positivt til organisationens resiliens og performance 13. Ifølge globale ledelsesundersøgelser er de mest almindelige færdigheder, evner og attributter, som efterspøges af fremtidens ledere og medarbejdere, tilpasningsevne, selvbevidsthed, evnen til at arbejde på tværs af grænser, evnen til at samarbejde, samt netværkstænkning 14. Rum kan bruges til at fremme disse egenskaber blandt ledere og medarbejdere. Rummet bringer mennesker sammen Det skaber plads til at udvikle tillid og mulighed for at dyrke samarbejde For at bruge rum strategisk skal en klimaleder gennemskue de udfordringer, der eksisterer på fremtidens arbejdsplads. For eksempel, jo mere mobile vi bliver, takket været vores kraftigere og mere langtidsvirkende mobile enheder, jo mere har vi brug for faste steder at tage hen, for at være sammen, for at skabe forbindelse og samarbejde med kollegaer, og for at skabe en stærkere organisatorisk kultur. Jo mere samarbejdsorienteret vi bliver, jo mere har vi brug for steder og tid til at være alene. Jo mere distribueret vi bliver, jo mere har vi brug for at være sammen. Jo mere virtuelle vi er nødt til at være, jo mere fysisk ønsker vi at være. Klimalederen kan bruge rummet til at hjælpe med at skabe en resilient kultur på arbejdspladsen. Klimalederen skal bruge rummet til at bringe medarbejdere sammen, fordi jo længere væk mennesker fysisk befinder sig fra hinanden, jo mindre kender de til hinanden og jo mindre kommunikerer de med hinanden 15. Denne tendens eksisterer både på den horisontale afstand, der er afstanden mellem mennesker på den samme etage, og den vertikale afstand, der er afstanden på tværs af etager. Mennesker der arbejder sammen i fælles arbejdsmiljøer har flere face-to-face møder i løbet af dagen og færre aftalte traditionelle møder. De har kontakt med flere kolleger i løbet af dagen, og kontakten til andre kolleger rækker længere ud i organisationen, end hos dem der sidder alene i eget kontor. Mennesker der arbejder i fælles arbejdsmiljøer med flydende eller delte arbejdspladser, har yderligere øget kontakt med andre kollegaer i organisationen, end de kollegaer der arbejder i åbne arbejdsmiljøer med deres egen faste plads 16. Kapitel 7.1. Side 6/8. Januar 2015

7 Tre strategiske tiltag for at anvende rum i resiliens Udvikle en intern og ekstern klyngestrategi Udover brugen af rum til at fremme en resilient arbejdskultur, kan klimalederen overveje tre strategiske tiltag for at skabe organisatorisk resiliens. Først bør klimalederen overveje at anvende en klynge strategi, der bringer mennesker fysisk sammen. "Resiliens forstærkes ofte af den rigtige form for klyngedannelse og bringer ressourcerne i tæt nærhed med hinanden... en særlig form for klyngedannelse - en hvis kendetegn er tæthed og diversitet-af talent, ressourcer, værktøjer, modeller og ideer." 17 Virksomheder kan udeføre klyngestrategien internt i deres organisation ved at udvikle aktivitetsbaserede arbejdspladser med hjemmezoner, og arbejdsområder hvor medarbejdere fra flere afdelinger kan slå sig ned og arbejde i mixingzoner. Virksomheder kan fremme klynge strategien ved at slå sig ned ved dynamisk områder. Mindre virksomheder kan vælge at lokalisere sig ved andre dynamiske organisationer i multibruger-huse og i kontorhoteller. Skabe modularitet i organisations- og arbejdspladsdesign For det andet bør klimalederen skabe modularitet i deres organisationer. Resiliente organisationer består typisk af komplekse systemer af relativt simple enheder, der kan kombineres på nye måder (som Legoklodser) efter omstændigheder og behov. Inden for ejendoms- og arbejdspladsstrategier bør organisationen overveje en palet af afbalancerede arbejdsområder, der er lette at flytte rundt på og kombinere på nye måde afhængigt af nye omstændigheder. Resiliente organisationer er effektive. De maksimerer anvendelse af hver kvadratmeter på hvad SIGNAL kalder kloge kvadratmeter. Indsamle, analysere og anvende data til at tilpasse arbejdspladsen til organisationens behov For det tredje indsamler, analyserer og anvender resiliente organisationer data til at identificere, hvornår en situation er ved at ændre sig, og hvornår forandringer er ved at tage over. Sensorer, observationer, og meninger indsamlet igennem surveys, kan hjælpe organisationer til at udvikle og tilpasse ejendomsstrategien, når nye behov opstår, så virksomheden kan maksimere anvendelsen af den faste ejendom og fremme ønskelig adfærd og bekæmpe det uønskelige. Hvis du ikke har disse oplysninger til at administrere din arbejdsplads, er det ligesom at køre en forretning uden et regneark. Det er vigtigt at forstå, hvordan vores kontormiljøer fungerer, siger Steve Adams, direktør Workplace Management PwC, USA 18. Hos SIGNAL har vi arbejdet målrettet med at bruge dataindsamling og dataevidens til at fremme god medarbejderadfærd, til at skabe bedre anvendelse af rum, og igangsætte rum som et værktøj til at nå strategiske mål. Ved at aktivere rum fremmes en resiliens-tankegang i organisationen. Kapitel 7.1. Side 7/8. Januar 2015

8 Om forfatteren: Chefkonsulent Jeffrey Saunders, SIGNAL Arkitekter Jeffrey Saunders er chefkonsulent hos SIGNAL Arkitekter. Jeffrey er en erfaren analytiker, projektleder og scenarieplanlægger. Indtil august 2014 var han leder af Instituttet for Fremtidsforsknings strategi og innovationsafdeling. Igennem de sidste 10 år har Jeffrey solgt, tilrettelagt og gennemført store såvel som mindre projekter med henholdsvis globalt, multinationalt og lokalt fokus for kunder indenfor både den offentlige sektor og den private sektor i Europa og i USA, herunder EU-projekter og projekter for den amerikanske regering. Han har koordineret, planlagt og gennemført interne såvel som eksterne workshops for bestyrelser og senior ledelsesmedlemmer i store private virksomheder, samt for regeringsmedlemmer og ministre i flere europæiske lande. Jeffrey har skrevet flere rapporter og hvidbøger om fremtidens arbejdsplads, arbejdskraft, arbejdskraft mobilitet. Jeffrey har også samarbejdet med nogle af Europas største finansinstitutter. 1 Nick Petrie, Future trends in leadership development, Center for Leadership Development (2014) and Kirk Lawrence, Developing leaders in a VUCA environment, UNC Kenan Flagler Business School (2013) 2 Kirk Lawrence, Developing leaders in a VUCA environment, UNC Kenan Flagler Business School (2013) 3 ibid. 4 Geoff Allen, Greater Orlando IFMA Chapter CFM Roundtable Webinar, May 11, IFMA; High Stakes Business: People, Property and Services (Facility Management Perspectives on Emergency Preparedness and Business Continuity in North America), Geoff Allen, Greater Orlando IFMA Chapter CFM Roundtable Webinar, May 11, Prof. Dr. Alexander Redlein, Dr. Barbara Redlein, Anders Søborg & Reinhard P. Poglitsch, Managing and Mitigating risk within Strategic Facility Management, ibid. 9 IFMA; High Stakes Business: People, Property and Services (Facility Management Perspectives on Emergency Preparedness and Business Continuity in North America), ibid. 11 Gitte Andersen, Rum som et strategiske redskab til bedre organisatoriske performance, SIGNAL Arkitekter, Steelcase, Resilient real estate 360 Research, Gitte Andersen, Rum som et strategiske redskab til bedre organisatoriske performance, SIGNAL Arkitekter, Nick Petrie, Future Trends in Leadership Development, Center for Creative leadership, Steelcase, Resilient real estate 360 Research, Gitte Andersen, Rum som et strategiske redskab til bedre organisatoriske performance, SIGNAL Arkitekter, Steelcase, Resilient real estate 360 Research, ibid. Kapitel 7.1. Side 8/8. Januar 2015

Ledelse og kompetencer når organisationen skifter retning. Helle Havgaard

Ledelse og kompetencer når organisationen skifter retning. Helle Havgaard Ledelse og kompetencer når organisationen skifter retning Helle Havgaard Når forandringer rammer Når forandringens vinde blæser, bygger nogle læhegn, og andre bygger vindmøller. Skiftende tider betyder

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

At arbejde med fremtiden - metoder og redskaber blandt andet: Fremskrivninger og prognoser Tendenser trend spotting Megatrends Scenarier Wild Cards

At arbejde med fremtiden - metoder og redskaber blandt andet: Fremskrivninger og prognoser Tendenser trend spotting Megatrends Scenarier Wild Cards SCENARIOMETODEN Gjennom scenarier kan vi se for oss flere mulige fremtidsbilder som tar opp i seg usikkerheten om fremtiden. Gode scenarier synliggjør hva vi må ta hensyn til når vi skal ta beslutninger

Læs mere

SAMARBEJDE OG SAMSPIL MELLEM FORSKNINGSINSTITUTIONER, INDUSTRI OG MYNDIGHEDER PÅ MILJØ OG KLIMAOMRÅDET

SAMARBEJDE OG SAMSPIL MELLEM FORSKNINGSINSTITUTIONER, INDUSTRI OG MYNDIGHEDER PÅ MILJØ OG KLIMAOMRÅDET 31. OKT. 2012 SAMARBEJDE OG SAMSPIL MELLEM FORSKNINGSINSTITUTIONER, INDUSTRI OG MYNDIGHEDER PÅ MILJØ OG KLIMAOMRÅDET Professor Michael Goodsite MBA, Ph.d. Ph.d. stud./adjunkt (ing.) Anne Gammelgaard Jensen,

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Strategisk Risikostyring / - ledelse

Strategisk Risikostyring / - ledelse Strategisk Risikostyring / - ledelse - Eksempler fra det virkelige liv" Risikobegrebet hvordan bliver det strategisk? Styring eller ledelse? Helhed eller specialfokus? Nogle konkrete eksempler. Læring

Læs mere

Ledelse af komplekse organisationer

Ledelse af komplekse organisationer Ledelse af komplekse organisationer Workshop nr. 3 Psykolog Kent J. Nielsen Komplekse organisationer Intern kompleksitet Mange faggrupper Specialfunktioner Mange ledelsesniveauer og afdelinger Forskelligartede

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Digitalisering er lige nu

Digitalisering er lige nu Digitalisering er lige nu Indlæg på Erhvervsforum Roskildes netværksmøde Torsdag den 19. juni 2014 Hos Sydbank Uddannelseskonsulent John Wallin Pedersen Trusler er der nok af Teknologien er en bombe under

Læs mere

Krisekommunikation. kan kommunikation ændre udfaldet af en krise?

Krisekommunikation. kan kommunikation ændre udfaldet af en krise? Krisekommunikation kan kommunikation ændre udfaldet af en krise? Bettina Køhlert, partner og kommunikationsrådgiver, Bottomline Communications A/S DIRF arrangement /11. februar 2010 En krise under opsejling.

Læs mere

Kurt Møller Pedersen Substitut for Anders Østergaard

Kurt Møller Pedersen Substitut for Anders Østergaard Kurt Møller Pedersen Substitut for Anders Østergaard Rektor for IBG siden 1989 IBG tilbyder 3 uddannelser: STX, Hf og IB Bæredygtighed Et sine qua non men hvordan gør man? Inden for uddannelse er bæredygtighed

Læs mere

Hvorfor satse på den maritime klynge?

Hvorfor satse på den maritime klynge? Danmarks Maritime Klynge Københavns Rådhus, 10. maj 2012 Hvorfor satse på den maritime klynge? Henrik Sornn-Friese CBS, Centre for Shipping Economics and Innovation De nemme svar Vi skal satse på den maritime

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

INNOVATION RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING. Vi skal blive bedre til at finde alle de sprækker og muligheder, der faktisk findes allerede i dag.

INNOVATION RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING. Vi skal blive bedre til at finde alle de sprækker og muligheder, der faktisk findes allerede i dag. Vi skal blive bedre til at finde alle de sprækker og muligheder, der faktisk findes allerede i dag. Klaus Majgaard RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING INNOVATION Lars Munch Svendsen Manager, Attractor Nordic

Læs mere

Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER. Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk)

Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER. Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk) Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk) MIN SKY IVÆRKSÆTTER INNOVATION RÅDGIVER BYUDVIKLING FREMTIDENS BY KØBENHAVNS

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Risikovurdering og beredskab. 26. April 2010 Præsenteret af Marianne Bo Krowicki

Risikovurdering og beredskab. 26. April 2010 Præsenteret af Marianne Bo Krowicki Risikovurdering og beredskab 26. April 2010 Præsenteret af Marianne Bo Krowicki Det kan gå så gruelig galt En medarbejder blev bortvist i fredags. Brikken blev deaktiveret, og bruger-log-on blokeret, men

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Dit og dine medarbejderes liv om 10 år

Dit og dine medarbejderes liv om 10 år Dit og dine medarbejderes liv om 10 år 5 milliarder er trådløst forbundet, relationer er i stigende grad virtuelle 24 timer i døgnet og altid er der nogen et eller andet sted i verden som har brug for

Læs mere

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej Sæt fart i din forretning - NU Hvem møder jeg på min vej Jens Neustrup Simonsen FREMDRIFT A/S Strategic Management MBA Forretnings innovation MBA Top Governance uddannelse Business Psychology MBA pre MBA

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste?

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? - det kan du som Robust Borger www.robustborger.dk Som Robust Borger lærer du at håndtere forskellige kritiske situationer. Gennem uddannelsen får du viden

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Social kapital en ressource der er værd at kende

Social kapital en ressource der er værd at kende Social kapital en ressource der er værd at kende Ergoterapeutforeningen d. 17. april 2013 Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hvorfor er social kapital interessant? En ny platform for udvikling af arbejdspladsen

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Kursuskatalog Efterår 2013

Kursuskatalog Efterår 2013 Kursuskatalog Efterår 2013 Forord Kære DFM er Jeg er meget glad for, for første gang at kunne præsenterer dig for et egentlig kursuskatalog fra DFM netværk. Kataloget er et resultat af kursusudvalgets

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Positiv psykologi og ledelse

Positiv psykologi og ledelse Positiv psykologi og ledelse Lige nu er vi især optaget af Happy high performance En kultur hvor performance og engagement går hånd i Udvikling af styrkebaseret tilgange hånd, til på at en sikre for virksomheden

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

NNIT PLAYMAKER. PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer.

NNIT PLAYMAKER. PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer. NNIT PLAYMAKER PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer. FORMÅL NYE PERSPEKTIVER OG MULIGHEDER It-rollen er under stærk forandring, påvirket

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K

S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K 2013: STOR HYPE. OG FORUDSIGELSER OM STORE POTENTIALER Virksomheder, der baserer sig på big data, klarer sig 5-6 procent bedre målt på indtjening end

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN LEDELS DANSK DIGITAL FORMAND KONOMI KOMPLEKSI RESULTATER RESULTATER CEO GLOBAL GLOBAL PROFESSIONEL GLOBALISER DELING VÆK ORGANISAT DELING VÆKST ORGANISATION DELING RESULTATER RESULTATER DANSK DANSK LEDER

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

TekSam temadag. Social kapital - en ressource det er værd at kende

TekSam temadag. Social kapital - en ressource det er værd at kende TekSam temadag Social kapital - en ressource det er værd at kende SOCIAL KAPITAL EN RESSOURCE DER ER VÆRD AT KENDE I BAR Tirsdag d. 27. maj 2014 Ålborg Eva Thoft eth@teamarbejdsliv.dk 0045 2091 7417 HVORFOR

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Ringsted (Erhvervsforums) CSR Konference hos A/S Bevola, Sleipnersvej 22, Ringsted. 21. november 2012 Introduktion: CSR

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING - EN SPIDS SKARPERE END BRUGERDREVEN INNOVATION

HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING - EN SPIDS SKARPERE END BRUGERDREVEN INNOVATION Nyhed August 2009 HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING - EN SPIDS SKARPERE END BRUGERDREVEN INNOVATION Nyhed 1 / 4 HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING Brugerdrevet innovation har de sidste år været et buzzword, som har opnået

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

SÅDAN håndterer DU MOBNING

SÅDAN håndterer DU MOBNING TEMA: MOBNING SÅDAN HÅNDTERER DU MOBNING SÅDAN håndterer DU MOBNING Mobning finder desværre sted på rigtig mange arbejdspladser og ødelægger både livskvaliteten for dem, som det går ud over, og produktiviteten

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen Når organisationer oplever store forandringsprocesser i forbindelse med nye strategier, fusioner eller hurtig vækst opstår der ofte et gab mellem

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE Onsdag den 23. november kl. 12:30 til 16:00 Ny VÆKST V i Det Blå Danmark, Christiansborg Udredningsopgave for Den Danske Maritime Fond Ledet af ATV Akademimedlem

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Præsentation Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Uddannelse: Kemiingeniør, Eksamineret sikkerhedsrådgiver, Lead auditor og Ledelsesuddannelse Erfaring: 23 år med Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept.

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept. Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer Excellence Seminar 13. sept. Udfordringer for den offentlige sektors lederskab 2006+ Globaliseringsdagsorden hvad betyder det for den offentlige

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Science Future Camp: Smart Factory

Science Future Camp: Smart Factory Science Future Camp: Smart Factory Smart Factory Projektet er et samarbejde mellem Mads Clausen Instituttet og en række små og mellemstore virksomheder (SMV er) i Sønderborgområdet virksomhederne er en

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems)

Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems) DS 3001 Organisatorisk robusthed. Sikkerhed, beredskab og kontinuitet. Formål og anvendelsesområde Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems)

Læs mere

Positiv psykologi og ledelse

Positiv psykologi og ledelse Positiv psykologi og ledelse Lige nu er vi især optaget af Happy high performance En kultur hvor performance og engagement går hånd i Handlingsorienteret trivselsprojekt hånd, hos på Københavns en for

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele Din partner i fremtidens ledelse På vej mod En udviklingsproces i 3 dele Hvorfor Nogle strømninger i tiden Kompleksiteten i verden vokser dramatisk. Ny teknologi, højere vidensniveau, større mobilitet

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Social kapital en ressource det er værd at kende

Social kapital en ressource det er værd at kende Social kapital en ressource det er værd at kende PIONER-projektet Områdeseminarer efterår 2012 S ht, Grontmij A/S Copyrigh Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hvorfor er social kapital interessant? En ny

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Innovation i Dagligvarebranchen

Innovation i Dagligvarebranchen Innovation i Dagligvarebranchen En undersøgelse af innovations-kulturen i branchen og en kortlægning af problemer og muligheder 13. marts 2014 Kort om DLF innovation score board Webbaseret spørgeskema,

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere