Villa. Boligens tilstand. Grønne forbedringer. For ejendommen beliggende: Petersborgvej 20. Postnummer: Hillerød.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Villa. Boligens tilstand. Grønne forbedringer. For ejendommen beliggende: Petersborgvej 20. Postnummer: 3400. Hillerød."

Transkript

1 Villa Boligens tilstand Grønne forbedringer For ejendommen beliggende: Petersborgvej 20 Postnummer: 3400 By: Matrikel nummer: home sagsnummer: Hillerød 391e 151A00216 Forklaring til karakterer i home SundhedsAttest De ovennævnte vurderinger af boligen, er en gengivelse af den bedømmelse, der er givet i denne SundhedsAttest. SundhedsAttesten er udarbejdet den :26 - Version Side 1 af 17

2 Hvad er en? En home SundhedsAttest er en selvstændig rapport, der indeholder en række supplerende oplysninger om boligen, som normalt ikke er omtalt i en tilstandsrapport eller i en elinstallationsrapport. En home SundhedsAttest er baseret på den bygningssagkyndiges skøn og visuelle gennemgang af boligen samt sælgers supplerende oplysninger. En home SundhedsAttest sikrer, at du som køber får så mange relevante oplysninger som muligt om den bolig, du er interesseret i. Har du spørgsmål til home SundhedsAttest, kan du få nærmere oplysninger hos din home mægler. Indholdsfortegnelse Punkt Overskrift Samlet vurdering af boligen Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4 Punkt 5 Punkt 6 Punkt 7 Punkt 8 Punkt 9 Punkt 10 Punkt 11 Punkt 12 Punkt 13 Boligens tilstand og vedligeholdelse Vurdering af tilstanden for specifikke bygningsdele i beboelsen Udbedringspriser for alvorlige og kritiske skader på beboelsen Anbefalet prioriteringsplan Grønne forbedringer Vurdering af VVS-installationers funktion i boligen Sælgers oplysninger om boligens elinstallationer Sælgers oplysninger om de hårde hvidevarers funktion Sælgers oplysninger om boligens indeklima Sælgers oplysninger om eventuelle skybrudsskader Sælgers oplysninger om bygningernes lovlighed i sælgers ejerperiode Sælgers oplysninger om særlige kvaliteter ved boligen Ansvar og retsvirkninger SundhedsAttesten er udarbejdet den :26 - Version Side 2 af 17

3 1. Boligens tilstand og vedligeholdelse Boligens tilstand Vurderingen af boligens generelle tilstand bygger på en overordnet betragtning omkring antallet af skader og tegn på skader, der er angivet i tilstandsrapporten samt en vægtning heraf i forhold til omfang, alvorlighed og udbedringspris. Vurderingen bygger desuden på de efterfølgende afsnit 2 og 3. Den bygningssagkyndiges eventuelle bemærkninger til den samlede vurdering af boligens stand Særdeles god Boligen er i særdeles god stand. Der kan være enkelte mindre reparationer, der skal udføres. Efter reparation vil almindelig løbende vedligeholdelse være tilstrækkelig. Meget god Boligen er i meget god stand. Der må forventes nogle reparationer og lidt vedligeholdelsesarbejde, der skal udføres. Når dette er udført, vil almindelig løbende vedligeholdelse skulle udføres. God Boligen er i god stand. Der må forventes nogle reparationer, og at der skal udføres noget vedligeholdelsesarbejde, før bygningerne kan betragtes som almindeligt vedligeholdte. Når dette arbejde er udført, skal bygningerne gennemgå en normal og løbende vedligeholdelse. Mindre god Boligen er i mindre god stand. Der skal udføres større reparations- og vedligeholdelsesarbejder, før bygningerne kan betragtes som almindeligt vedligeholdte. Når disse større arbejder er udført, vil en øget løbende vedligeholdelse være nødvendig. Dårlig Boligen er i dårlig stand. Det kræver derfor, at der udføres en del større reparationsog vedligeholdelsesarbejde, før bygningerne kan betragtes som almindeligt vedligeholdte. Når alle disse arbejder er udført håndværksmæssigt korrekt, skal der fremover regnes med, at en større løbende vedligeholdelse vil være nødvendig. SundhedsAttesten er udarbejdet den :26 - Version Side 3 af 17

4 2. Vurdering af tilstanden for specifikke bygningsdele i beboelsen Bygningsdel Nuværende tilstand Restlevetid 0-5 år Restlevetid 5-10 år Restlevetid Over 10 år Tag Inddækninger Skorstenspiber Tagrender/nedløb Vinduer Udvendige døre Facader/ydervægge Fundamenter/sokler Udvendigt træværk Når der ovenfor bliver angivet restlevetider, sker det under forudsætning af, at de skader og forhold, der er nævnt i tilstandsrapporten, bliver repareret/ udbedret, og at der løbende bliver vedligeholdt på normal vis. Vurderingen af restlevetid tager udgangspunkt i den del eller genstand inden for hver kategori af bygningsdele, som har den korteste levetid, fx den inddækning med den korteste restlevetid. Hvis der i tilstandsrapporten står, at en bygningsdel bør udskiftes, er restlevetiden oplyst ud fra den nuværende stand på bygningsdelen. Den bygningssagkyndiges evt. bemærkninger til vedligeholdelse og restlevetider SundhedsAttesten er udarbejdet den :26 - Version Side 4 af 17

5 3. Udbedringspriser for alvorlige og kritiske skader på beboelsen Skader med karakterer K2 og K3 i tilstandsrapporten er prissat herunder. Der er udarbejdet en anbefalet prioriteringsplan i SundhedsAttestens punkt 4. Kosmetiske og mindre alvorlige skader (K0 og K1) er ikke prissat, ligesom forhold med karakteren UN er ikke prissat, da UN forhold kræver en nærmere undersøgelse for at angive det konkrete omfang. Skader Litra A, 1.10 Undertage/understrygning, Gennemføring ved skorsten i undertag er ikke tætsluttende. Litra A, 1.11 Ventilation, Der er ikke tilstrækkelig udluftning af tagrum. Litra A, 1.16 Bemærkninger til skorsten, Inddækning omkring skorsten er utæt og mangelfuld. Litra A, 2.1 Facader/gavle, Der er områder med porøse, nedbrudte, udfaldne og svage studsfuger værst mod syd. Litra A, 4.3 Udvendige trapper, Hovedtrappen har løse klinker og trappe og vanger har revnedannelser og afskalninger i puds og beton. Litra A, 3.2 Vinduer, Der er ikke den påbudte redningsåbning i værelser i kælder. Litra A, 3.3 Fuger, Vinduer mod nord er fuget med PU skum. PU skum nedbrydes med tiden af UV-lys og bliver vandsugende. Litra A, 4.2 Sokkel, Der er revner i sokkel mod syd og nord - værst mod nord. Litra A, 3.5 Andet, Der er revnet og defekt rude i indvendig dør til stue. Litra A, 3.5 Andet, Der er flere punkterede termoruder både i stueetagen, kælderen og på 1 sal. Litra A, 3.3 Fuger, Der mangler fuger omkring vindue i vindfang mod nord. Litra B, 3.5 Andet, Der er revnet og defekt rude i indvendig dobbelt dør. Litra B, 3.5 Andet, Der er punkteret termorude mod vest. Litra B, 4.2 Sokkel, Der er revner i sokkel mod syd mellem tilbygning og oprindeligt hus. Revnerne går videre op i facaden. Materialepris (inkl. moms) Arbejdsløn (inkl. moms) I alt kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.0.00 kr.0.00 kr.0.00 kr kr kr kr.0.00 kr.0.00 kr.0.00 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr SundhedsAttesten er udarbejdet den :26 - Version Side 5 af 17

6 Litra B, 2.1 Facader/gavle, Der er revnedannelser i murværk ved sammenbygningen mod syd. kr kr kr Priserne er den bygningssagkyndiges vejledende skøn og bygger på en visuel gennemgang. Priserne er ekskl. udgifter til lift/stillads/kørsel. Ønsker du et overslag/tilbud, skal du rette henvendelse til en håndværker. Hvor intet andet er angivet, er de skønnede priser udtryk for lokal reparation, der genopretter bygningsdelen, så den forventede normale levetid kan opretholdes ved almindelig vedligeholdelse. De skønnede priser forudsætter desuden, at udbedringer sker samtidigt, og at det sker umiddelbart efter overtagelsen. Hvis der ikke er anført udbedringspriser, skyldes det, at omfanget betinger en nøjagtig opmåling/registrering/arbejdsbeskrivelse. Den bygningssagkyndiges eventuelle bemærkninger til prissætningen: SundhedsAttesten er udarbejdet den :26 - Version Side 6 af 17

7 4. Anbefalet prioriteringsplan Herunder er beskrevet en prioriteret udbedringsplan af de K2 og K3 skader i beboelsen, der er nævnt i tilstandsrapporten og SundhedsAttestens punkt 3. Skader Prioritering Bemærkning Litra A, 1.10 Undertage/understrygning, Gennemføring ved skorsten i undertag er ikke tætsluttende. Litra A, 1.11 Ventilation, Der er ikke tilstrækkelig udluftning af tagrum. Litra A, 1.16 Bemærkninger til skorsten, Inddækning omkring skorsten er utæt og mangelfuld. Litra A, 2.1 Facader/gavle, Der er områder med porøse, nedbrudte, udfaldne og svage studsfuger værst mod syd. Litra A, 4.3 Udvendige trapper, Hovedtrappen har løse klinker og trappe og vanger har revnedannelser og afskalninger i puds og beton. Litra A, 3.2 Vinduer, Der er ikke den påbudte redningsåbning i værelser i kælder. Litra A, 3.3 Fuger, Vinduer mod nord er fuget med PU skum. PU skum nedbrydes med tiden af UV-lys og bliver vandsugende. Litra A, 4.2 Sokkel, Der er revner i sokkel mod syd og nord - værst mod nord. Litra A, 3.5 Andet, Der er revnet og defekt rude i indvendig dør til stue. Litra A, 3.5 Andet, Der er flere punkterede termoruder både i stueetagen, kælderen og på 1 sal. Litra A, 3.3 Fuger, Der mangler fuger omkring vindue i vindfang mod nord. Litra B, 3.5 Andet, Der er revnet og defekt rude i indvendig dobbelt dør. Litra B, 3.5 Andet, Der er punkteret termorude mod vest. Litra B, 4.2 Sokkel, Der er revner i sokkel mod syd mellem tilbygning og oprindeligt hus. Revnerne går videre op i facaden. Litra B, 2.1 Facader/gavle, Der er revnedannelser i murværk ved sammenbygningen mod syd. Prioriteringsplanen er en anbefaling af den indbyrdes udbedringsrækkefølge og ikke af, hvornår skaderne bør udbedres. Bemærkningerne er vejledende og generelle, og eventuelle anbefalinger er givet ud fra standardbygningsdele uden hensynstagen til eventuelle specielle forhold i det konkrete tilfælde. Kosmetiske og mindre alvorlige skader (K0 og K1) er ikke prioriteret, ligesom forhold med karakteren UN er ikke prioriteret herover, da disse forhold kræver en nærmere undersøgelse for at angive det konkrete omfang. Alle skader i denne prioriteringsplan bør udbedres inden for overskuelig tid, og der er i prioriteringen udelukkende taget stilling til den indbyrdes prioritering. Forhold nævnt i elinstallationsrapporten er ikke prioriteret i SundhedsAttesten. SundhedsAttesten er udarbejdet den :26 - Version Side 7 af 17

8 Udbedringen bør ske inden for overskuelig tid og bør have højeste prioritet Udbedringen bør ske inden for overskuelig tid og bør have næsthøjeste prioritet Udbedringen bør ske inden for overskuelig tid og bør have tredjehøjeste prioritet Den bygningssagkyndiges eventuelle generelle bemærkninger til prioritering af udbedring SundhedsAttesten er udarbejdet den :26 - Version Side 8 af 17

9 5. Grønne forbedringer Grønt hjem Vurderingen bygger på sælgers oplysninger, og den bygningssagkyndiges overordnede vurdering af boligens miljø- og energimæssige indretninger og forbedringer fx. vandsparer, ekstra isolering og energiruder, som både forbedrer huset og det generelle miljø. Vurderingen er foretaget ud fra en sammenligning med ejendomme, der har samme alder, og skal ikke ses i sammenhæng med energimærkets beregnede forbrug for ejendommen, såfremt et sådant er lavet. Den bygningssagkyndiges evt. bemærkninger til den samlede vurdering af hvor grønt hjemmet er: Særdeles god Boligen er indrettet og væsentligt forbedret, så den i forhold til ejendomme af samme alder er miljø- og energimæssigt væsentligt bedre. Over middel Boligen er indrettet og forbedret, så den i forhold til ejendomme af samme alder er miljø- og energimæssigt bedre. Middel Boligen er indrettet, så den miljø- og energimæssigt svarer til lignende ejendomme af samme alder. Der er ikke udført væsentlige miljø- og energiforbedrende tiltag. Under middel Boligen er indrettet, så den miljø- og energimæssigt i mindre grad svarer til ejendomme af samme alder. Der skal udføres nogle miljø- og energiforbedrende tiltag, før boligen svarer til lignende ejendomme af samme alder. Dårlig Boligen er indrettet, så den miljø- og energimæssigt ikke svarer til ejendomme af samme alder. Der skal udføres væsentlige miljø- og energiforbedrende tiltag, før boligen svarer til lignende ejendomme af samme alder. SundhedsAttesten er udarbejdet den :26 - Version Side 9 af 17

10 Sælgers oplysninger om særlige miljøvenlige tiltag i boligen 5.1 Er der installeret vandsparer på vandhaner, toilet og bruser? Ved ikke Nej Ja, del - vist Ja, i hele boligen 5.2 Er der energiruder? 5.3 Er der vedvarende energikilder? (fx solvarme/varmepumpe/jordvarme) 5.4 Er de varme rør og ventiler i uopvarmede rum isolerede, herunder i skunk- og loftrum samt eventuel krybekælder? 5.5 Er der opsat isolering på indvendig side af ydervægge (efterisoleret)? 5.6 Er der ventilation med varmegenvinding (varmegenvindingsanlæg)? 5.7 Er de hårde hvidevarer i energiklasse A+ eller derover? 5.8 Er der installeret lysdæmpere eller bevægelsescensorer i huset? Sælgers supplerende oplysninger om miljøvenlige tiltag i boligen fx om der er brugt miljøvenlige/bæredygtige byggematerialer eller fx svanemærket maling eller lign. SundhedsAttesten er udarbejdet den :26 - Version Side 10 af 17

11 6. Vurdering af VVS-installationers funktion i boligen Nr. VVS Installation Ikke testet Fungerer ikke Fungerer delvist Fungerer 1. Toiletter 2. Vandarmaturer Vandtryk 3. Vandarmatur længst fra varmtvandsbeholder Temperatur Over 30 sek. til varmt vand Under 30 sek. til varmt vand Ovennævnte er udelukkende vejledende oplysninger om installationernes funktion, og det er ikke en undersøgelse eller godkendelse af installationernes generelle udførelse. Vandtryk måles som udgangspunkt ved test af de to vandarmaturer, som er placeret længst fra hinanden. Den bygningssagkyndiges eventuelle bemærkninger til VVS-installationernes funktion Sælgers supplerende oplysninger om VVS-installationerne: Ved ikke Nej Ja 6.1 Fungerer hovedstophanen? 6.2 Fungerer vandtilførslen og vandtrykket i haner? 6.3 Virker alle vandhaner/blandingsbatterier og er de tætte? 6.4 Fungerer ejendommens varmeinstallation? 6.5 Kan alle beboelsesrum opvarmes til min. 20 grader? 6.6 Fungerer gulvvarmen efter hensigten? 6.7 Fungerer alle termostater på radiatorer? 6.8 Fungerer varmen uden installationsstøj (fx bankelyde)? 6.9 Har kloak- og/eller stikledninger været skiftet? Hvis ja til pkt. 6.9, hvornår? 6.10 Varmtvandsbeholder: Fabrikat: 0 Årgang: 0 Antal liter: 0 Sælgers øvrige bemærkninger om boligens VVS-installationer kloakledningen er udskiftet for 8-10 år siden. SundhedsAttesten er udarbejdet den :26 - Version Side 11 af 17

12 7. Sælgers supplerende oplysninger om boligens elinstallationer Sælgers supplerende oplysninger om boligens elinstallationer Ved ikke Nej Ja 7.1. Er der bøjelige ledninger i faste installationer? (Her menes gummiledninger, lampetledninger eller forlængerledninger) Findes der ulovlige lampeinstallationer? (Fx sænkede trælofter, hvor loftsdåse ikke er ført med ned). Findes der samlinger af ledninger, som ikke er reglementeret samlet i dåse? (Her menes ledninger, som er samlet med muffer eller tape udenfor fast samledåse) Er der stikkontakter eller afbrydere, som ikke virker? Hvis ja til pkt. 7.4, hvor? 7.5 Findes der udvendige el-installationer (Fx til udvendige lamper)? Hvis ja til pkt. 7.5: Er disse reglementeret nedgravet eller beskyttet? 7.6 Er der lavet uautoriserede installationer? Sælgers øvrige bemærkninger til boligens elinstallationer SundhedsAttesten er udarbejdet den :26 - Version Side 12 af 17

13 8. Sælgers oplysninger om de hårde hvidevarers funktion Sælgers supplerende oplysninger om de hårde hvidevarers funktion Indgår ikke i salget Fungerer ikke Fungerer delvist Fungerer 8.1 Ovn 8.2 Kogeplade, hvis denne er separat fra ovnen 8.3 Køleskab 8.4 Fryser 8.5 Opvaskemaskine 8.6 Vaskemaskine 8.7 Tørretumbler 8.8 Andre hårde hvidevarer, der følger med i salget af boligen: Sælgers øvrige bemærkninger til boligens hårde hvidevarer SundhedsAttesten er udarbejdet den :26 - Version Side 13 af 17

14 9. Sælgers oplysninger om boligens indeklima Sælgers oplysninger om boligens indeklima Ved ikke Nej Ja 9.1 Er der synlige fugtproblemer herunder kondens på termoruder? Hvis ja til pkt. 9.1, hvor? 9.2 Er der luft-/lugtproblemer indenfor i bygningen? 9.3 Er der udluftningsmuligheder fra beboelsesrum, vådrum, køkken og evt. kælder? Hvis nej til pkt. 9.3, hvilke rum mangler udluftning? 9.4 Er der tilbagevendende støj, vibrationer eller lugt fra boligens installationer herunder varmeanlæg eller fra omkringliggende virksomheder, naboer eller trafik? 9.5 Er der eller har der været husdyr i bygningen i sælgers ejerperiode? Hvis ja til pkt. 9.5, hvilke(t): 9.6 Er hjemmet et rygerhjem, hvor der ryges indendørs? 9.7 Findes der luvtæppe, nålefilt eller væg til væg tæppebelægning (med latex/gummibagside) i boligens soverum? 9.8 Er der synlige fugtaftegninger på indersiden af ydervægge, gulve eller loft? Hvis ja til pkt. 9.8, hvor? 9.9 Findes der forurenende virksomhed (fx skorstene, renseri) tæt på boligen? 9.10 Er der beboelsesrum uden opvarmning? Den bygningssagkyndiges eventuelle bemærkninger til boligens indeklima SundhedsAttesten er udarbejdet den :26 - Version Side 14 af 17

15 10. Sælgers oplysninger om eventuelle skybrudsskader Sælgers oplysninger om eventuelle skybrudsskader Ved ikke Nej Ja 10.1 Har boligen tidligere været skadet på grund af vand eller kloakvand fra skybrud? Hvis ja til pkt. 10.1: Hvornår skete skaden(erne)? Hvis ja til pkt. 10.1: Hvordan kom vandet ind i huset? Hvis ja til pkt. 10.1: Hvor stor var den seneste skade cirka i kroner? 10.2 Har du eller kommunen foretaget forebyggende tiltag, så huset ved et fremtidigt skybrud ikke bliver skadet som følge af skybrud? Hvis ja til pkt. 10.2, hvad? Klargjort til dræn under hus. Sælgers øvrige bemærkninger til oplysninger om eventuelle skybrudsskader SundhedsAttesten er udarbejdet den :26 - Version Side 15 af 17

16 11. Sælgers oplysninger om bygningernes lovlighed i sælgers ejerperiode Sælgers supplerende oplysninger om bygningernes lovlighed: Ved ikke Nej Ja 11.1 Er der ombygget eller opført bygninger eller tilbygninger uden myndighedernes tilladelse, hvor det var krævet? 11.2 Er boligarealet forøget uden myndighedernes tilladelse? 11.3 Er der indrettet beboelsesrum uden myndighedernes tilladelse? 11.4 Er der indrettet vådrum (badeværelse, toilet, køkken, bryggers) uden myndighedernes tilladelse? 11.5 Er der fjernet bærende konstruktioner i bygningen? Sælgers yderligere bemærkninger om bygningernes lovlighed: 12. Sælgers oplysninger om særlige kvaliteter ved boligen Sælgers oplysninger om særlige kvaliteter 12.16a Er der omfangsdræn på ejendommen? 12.16b Der er foretaget forbedringer af omfangsdræn inden for de sidste 10 år Sælgers yderligere bemærkninger til særlige kvaliteter ved boligen SundhedsAttesten er udarbejdet den :26 - Version Side 16 af 17

17 13. Ansvar og retsvirkninger home SundhedsAttest er en særskilt rapport og ikke en del af Huseftersynsordningen home SundhedsAttest er ikke en tilstands- eller en elinstallationsrapport og er derfor ikke omfattet af Huseftersynsordningen. Dette gælder, uanset at nogle punkter omtales i alle rapporter. Oplysningerne i denne home SundhedsAttest er ikke medtaget i ejendommens tilstands og/eller elinstallationsrapport og eventuelle energimærke, som alle udleveres særskilt. home SundhedsAttest indeholder andre oplysninger om ejendommen og forhold ved ejendommen end dem, der fremgår i de officielt udarbejdede tilstands- og elinstallationsrapporter. I afsnittet om udbedringspriser for alvorlige og kritiske skader i home SundhedsAttest er der dog taget udgangspunkt i skadesregistreringen i ejendommens tilstandsrapport. Det fremgår af lovgivningen, at den bygningssagkyndige, udenfor ordningen, kan påtage sig ydelser vedrørende bygningen udover bygningsgennemgangen og tilstandsrapporten, så som eksempelvis tillæg med overslag over omkostninger ved udbedring af skader. Fejl i et sådant tillæg er derfor ikke et forhold, som køber på nogen måde kan gøre gældende overfor en eventuel ejerskifteforsikring og derigennem opnå erstatning for. Det er kun tilstands- og elinstallationsrapporten, der danner grundlag for at oprette en ejerskifteforsikring og ikke oplysningerne i denne home SundhedsAttest. Ansvar for eventuelle fejl i home SundhedsAttest Den bygningssagkyndige kan gøres ansvarlig for væsentlige fejl i home SundhedsAttest, hvis du kan dokumentere, at du har lidt et økonomisk tab. Du bør være opmærksom på, at det kan være vanskeligt at føre bevis for et sådant økonomisk tab. home-mægleren og home a/s er uden ansvar for eventuelle fejl i home SundhedsAttest. Hvis du konstaterer væsentlige fejl i indholdet i home SundhedsAttest, skal du straks reklamere overfor den bygningssagkyndige. Ansvarsperioden for indholdet i attesten ophører under alle omstændigheder 10 år efter udarbejdelsen af attesten. Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige behandler ikke klager over home SundhedsAttest. En eventuel tvist med den bygningssagkyndige, som du ønsker at føre videre efter klagen til den bygningssagkyndige, må du derfor indbringe for retten. Den bygningssagkyndiges vurdering beror på et fagligt skøn og er kun foretaget på baggrund af en visuel besigtigelse. Den bygningssagkyndige kan derfor ikke gøres ansvarlig for skjulte skader og mangler, som han ikke har kunnet inddrage i vurderingen. Du kan rette henvendelse til: 5224 Telefonnummer: Sælgers supplerende oplysninger om ejendommen i home SundhedsAttest punkt 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12 er udelukkende afgivet af sælger og er derfor uden ansvar for den bygningssagkyndige. Sælger har besvaret spørgsmålene ud fra sælgers kendskab til ejendommen og er ikke en garanti. For sælgers supplerende oplysninger gælder, at sælger ikke er - eller ikke i denne forbindelse optræder som - sagkyndig, sælger ikke har foretaget særlige undersøgelser i forbindelse med afgivelse af sine oplysninger, sælger derfor ikke nødvendigvis har et fuldt og dækkende billede af alle relevante forhold, og herunder ikke af forhold af særlig betydning for den enkelte køber, sælger ikke kan forventes at have kendskab til ejendomsforhold der vedrører tidligere ejerperioder eller ikke umiddelbart kan konstateres af lægmand i forbindelse med sædvanlig brug af ejendommen, og at der i forbindelse med afgivelsen af sælgeroplysningerne er set bort fra forhold af bagatelagtig kosmetisk karakter. SundhedsAttesten er udarbejdet den :26 - Version Side 17 af 17

indeholder : 5. Skønnede restlevetider samt vedligeholdelsesstand for udvalgte bygningsdele på beboelsesbygning(er)

indeholder : 5. Skønnede restlevetider samt vedligeholdelsesstand for udvalgte bygningsdele på beboelsesbygning(er) Villa Vedr. ejendommen, beliggende : Ørbækvej 10 Post nr.: 5683 By : Haarby Matr. nr.: 6 L home sagsnr.: 911-2480 Hvad er en home SundhedsAttest TM Som en ekstra service og for at sikre, at der fremkommer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder Energimærkning SIDE 1 F 6 Energimærkning for følgende ejendom: dresse: Skinkelsvej 36 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009348 Energimærkning nr.: 100034210 Gyldigt 5 år fra: 19-06-2007 Energikonsulent:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg Adresse Nordbyvej 18 Postnr. 2720 Dato 10-08-2015 By Vanløse Udløbsdato 10-02-2016 H-15-0-0194 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-393429 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Nina Skovhave Christensen & Paul Skovhave Petersen. By Østbirk. Udløbsdato 09-03-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Nina Skovhave Christensen & Paul Skovhave Petersen. By Østbirk. Udløbsdato 09-03-2015 for ejendommen Sælger: Nina Skovhave Christensen & Paul Skovhave Petersen dresse Sattrupvej 31 Postnr. 8752 Dato 09-09-2014 By Østbirk Udløbsdato 09-03-2015 H-14-0-0219 Kommunenr./Ejendomsnr. 615-291726

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Valdemarsgade 2 Postnr. 8600 Dato 25-06-2014 By Silkeborg Udløbsdato 25-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16161 Matrikel/Ejerlav: 120bl Silkeborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hadsund. Udløbsdato 18-11-2015. Lb. nr. H-15-02528-0072. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hadsund. Udløbsdato 18-11-2015. Lb. nr. H-15-02528-0072. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Esben Lau Jensen dresse ls Oddevej 14 Postnr. 9560 Dato 18-05-2015 By Hadsund Udløbsdato 18-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 846-4125 Matrikel/Ejerlav: 9E Helberskov By, ls Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Mie Cecilie Ottesen dresse Sanderumvej 180 Postnr. 5250 Dato 18-01-2013 By Odense SV Udløbsdato 18-07-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-340768 Matrikel/Ejerlav: 27M Sanderum By, Sanderum

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 28-01-2016. Lb. nr. H-15-02597-0212. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 28-01-2016. Lb. nr. H-15-02597-0212. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Birte Skaarup dresse Kloster lle 15 Postnr. 8800 Dato 28-07-2015 By Viborg Udløbsdato 28-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-55172 Matrikel/Ejerlav: 589ac VIBORG MRKJORDER Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 08-10-2014. Lb. nr. H-14-02034-0060. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 08-10-2014. Lb. nr. H-14-02034-0060. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Erik Green Hansen dresse Godthåbs lle 26 Postnr. 4700 Dato 08-04-2014 y Næstved Udløbsdato 08-10-2014 H-14-0-0060 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-13833 Matrikel/Ejerlav: 192DI Næstved

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Hans Henrik Pauk Pedersen. By Kgs. Lyngby. Udløbsdato 25-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Hans Henrik Pauk Pedersen. By Kgs. Lyngby. Udløbsdato 25-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Hans Henrik Pauk Pedersen dresse Hyldehavevej 6 Postnr. 2800 Dato 25-04-2015 y Kgs. Lyngby Udløbsdato 25-10-2015 H-15-0-0018 Kommunenr./Ejendomsnr. 173-205109 Matrikel/Ejerlav: 7EG

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: nita Bach Borup dresse arestrupvej 37 Postnr. 9541 Dato 07-05-2015 By Suldrup Udløbsdato 07-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 840-5675 Matrikel/Ejerlav: 1R Foldager By, arestrup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ejendomsselskabet Ib Nielsen Næstved. Adresse Thyrasvej 15, Toksværd.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ejendomsselskabet Ib Nielsen Næstved. Adresse Thyrasvej 15, Toksværd. for ejendommen Sælger: Ejendomsselskabet Ib Nielsen Næstved dresse Thyrasvej 15, Toksværd Postnr. 4684 Dato 02-02-2015 By Holmegaard Udløbsdato 02-08-2015 H-15-0-0022 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-032808

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Mads og MetteThomsen. By Charlottenlund. Udløbsdato 12-05-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Mads og MetteThomsen. By Charlottenlund. Udløbsdato 12-05-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Mads og MetteThomsen dresse Kirsten Piils Vej 13 Postnr. 2920 Dato 12-11-2014 By Charlottenlund Udløbsdato 12-05-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 157-108689 Matrikel/Ejerlav: 7FP Ordrup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense NV. Udløbsdato 06-11-2015. Lb. nr. H-15-00064-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense NV. Udløbsdato 06-11-2015. Lb. nr. H-15-00064-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Bjarne Wisbom dresse Hjejlebakken 212 Postnr. 5210 Dato 06-05-2015 By Odense NV Udløbsdato 06-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-166903 Matrikel/Ejerlav: 5HG Paarup By, Paarup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: R. Heesgaard & Carsten Lundstrøm. By Hillerød. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: R. Heesgaard & Carsten Lundstrøm. By Hillerød. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: R. Heesgaard & Carsten Lundstrøm dresse Horsevænget 3 Postnr. 3400 Dato 16-04-2015 By Hillerød Udløbsdato 16-10-2015 H-15-00-0013 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-37821 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jens Anders Peter Sørensen. By Ebeltoft. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jens Anders Peter Sørensen. By Ebeltoft. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jens nders Peter Sørensen dresse Østre Skovvej 22 Postnr. 8400 Dato 19-06-2015 By Ebeltoft Udløbsdato 19-12-2015 H-15-0-0155 Kommunenr./Ejendomsnr. 706-4647 Matrikel/Ejerlav: 2T

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Rødovre. Udløbsdato 22-11-2013. Lb. nr. H-13-02673-0094. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Rødovre. Udløbsdato 22-11-2013. Lb. nr. H-13-02673-0094. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Elva gnete Larsen dresse Hammelvej 35 Postnr. 2610 Dato 22-05-2013 By Rødovre Udløbsdato 22-11-2013 H-13-0-0094 Kommunenr./Ejendomsnr. 175-23283 Matrikel/Ejerlav: 8DD Islev By, Islev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: alborg kommune dresse Thistedvej 82 Postnr. 9400 Dato 16-04-2015 y Nørresundby Udløbsdato 16-10-2015 H-15-0-0176 Kommunenr./Ejendomsnr. 851-308393 Matrikel/Ejerlav: 39S Lindholm

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Hovedvejen 161 Postnr. 8723 Dato 04-05-2015 y Løsning Udløbsdato 04-11-2015 H-15-0-0071 Kommunenr./Ejendomsnr. 766-6024 Matrikel/Ejerlav: 45 Ølsted y, Ølsted

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jesper Neerup Wenzel og Dan Kai Madsen. By Næstved. Udløbsdato 20-07-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jesper Neerup Wenzel og Dan Kai Madsen. By Næstved. Udløbsdato 20-07-2015 for ejendommen Sælger: Boet efter Jesper Neerup Wenzel og Dan Kai Madsen dresse Mågevej 16 Postnr. 4700 Dato 20-01-2015 By Næstved Udløbsdato 20-07-2015 H-15-0-0007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-018082 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 for ejendommen Sælger: Lis Kirkegaard Bejder dresse sbakken 1 Postnr. 9520 Dato By Skørping Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097 Matrikel/Ejerlav: 2I Teglgård, Skørping Internt sagsnummer HB213028

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: jarne Roed-Petersen og Jytte Roed-Petersen dresse Hvidegårdsparken 55 Postnr. 2800 Dato 08-06-2015 y Kgs. Lyngby Udløbsdato 08-12-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 173-69138 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgstrup. Udløbsdato 05-02-2016. Lb. nr. H-15-02372-0190. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgstrup. Udløbsdato 05-02-2016. Lb. nr. H-15-02372-0190. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Kirsten Pedersen dresse Gormendal 11 Postnr. 8831 Dato 05-08-2015 By Løgstrup Udløbsdato 05-02-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-127769 Matrikel/Ejerlav: 9O Vorde By, Vorde Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Søren Klejnstrup dresse Bekkasinvej 2 Postnr. 8800 Dato 07-05-2012 By Viborg Udløbsdato 07-11-2012 H-12-0-0104 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-9014 Matrikel/Ejerlav: 162Z Viborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Aleksandra og Dennis Petersen. By Løgumkloster. Udløbsdato 19-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Aleksandra og Dennis Petersen. By Løgumkloster. Udløbsdato 19-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: leksandra og Dennis Petersen dresse Hellevadvej 21 Postnr. 6240 Dato 19-01-2015 By Løgumkloster Udløbsdato 19-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 550-4356 Matrikel/Ejerlav: 30 Bedsted

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Klavs Frandsen, Stine Broby. By Ørbæk. Udløbsdato 27-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Klavs Frandsen, Stine Broby. By Ørbæk. Udløbsdato 27-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Klavs Frandsen, Stine Broby dresse Juulskovvej 7 Postnr. 5853 Dato 27-04-2015 By Ørbæk Udløbsdato 27-10-2015 H-15-0-0103 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-10912 Matrikel/Ejerlav: 1 Holmegård,

Læs mere