Hormonforstyrrende stoffer myndighedernes indsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hormonforstyrrende stoffer myndighedernes indsats"

Transkript

1 Hormonforstyrrende stoffer myndighedernes indsats Pia Juul Nielsen & Rikke Holmgaard Miljøstyrelsen Kemikalier Temadag, Sundhedsplejersken, 16. juni

2 Oversigt Hvorfor taler vi om hormonforstyrrende stoffer? Hvad er hormonforstyrrende stoffer og hvordan virker de? Hvad er særligt ved EDC ift. andre kemikalier? Hvor finder vi dem Lidt historie Hvad gør vi så i Danmark Regulering af hormonforstyrrende stoffer Informationskampagner 2

3 Hvorfor taler vi om hormonforstyrrende stoffer? Kønsforstyrrelser hos dyr i naturen, som kan relateres til udsættelse for hormonforstyrrende stoffer DK har verdens højeste forekomst af testikelkræft Dårlig sædkvalitet hos raske danske unge mænd Høj forekomst (og stigende) af misdannede kønsorganer hos drengebørn Hormonforstyrrende stoffer er under mistanke for at være årsag/medvirkende årsag til disse effekter 3

4 Hvad er hormonforstyrrende stoffer? EU s definition: Udefra kommende stof som forårsager skadelige effekter hos en organisme eller dennes afkom som følge af ændringer i hormonsystemets funktion. Hormonforstyrrende er IKKE én effekt, men en mekanisme, der kan føre til mange forskellige effekter. Effekter som er relateret til hormonsystemets funktioner, fx styre udvikling, vækst, formering og adfærd hos dyr og mennesker. 4

5 Hvordan virker hormonforstyrrende stoffer? Efterligne naturlige hormoners virkning Blokere naturlige hormoners virkning Påvirke kroppens omsætning af naturlige hormoner Påvirke syntesen af naturlige hormoner Påvirke transporten af naturlige hormoner 5

6 Andet end reproduktionseffekter.. I de seneste år er der kommet mange indikationer på, at hormonforstyrrende stoffer ikke kun indvirker på reproduktionsorganerne, men også har betydning for fx -udvikling af hjernen og nervesystemet - bryst- og prostatakræft - diabetes -fedme - knogleskørhed -immunsystemet -hjerte-karsygdomme 6

7 Særligt for hormonforstyrrende stoffer Ikke specielt udsættelse for lave/høje doser af et bestemt stof/stoffer, men ubalancer i hormonniveauet på særligt følsomme tidspunkter, der har betydning. Effekter efter udsættelse for høje koncentrationer (testning) er muligvis ikke de samme som ved udsættelse for lave koncentrationer. Er der en tærskelværdi for effekt? 7

8 Hvornår er udsættelse særlig kritisk? Udsættelse er særligt kritisk i følsomme vinduer: i fostertilværelsen lige efter fødslen i børneårene og særligt i pubertetsudviklingen og senere under graviditet og amning, hvor der også er vækst som følge af hormonel påvirkning 8

9 Effekter kan overføres til næste generation En udsættelse tidligt i livet i fostertilværelsen kan betyde alvorlige sundhedseffekter senere i livet, bl.a. på reproduktionen Mere og mere fokus på epigenetics at der i fostertilværelsen kan ske en omprogrammering af generne, der kan - føre til sygdom senere i livet - videreføres til næste generationer og føre til sygdom 9

10 Er hypotesen rigtig? Forsøgsdyr, husdyr, vilde dyr ja Mennesker? måske - meget sandsynligt -eksempler med medicin/hormoner findes -miljødata antyder det Vi kender ikke alle effekter, vi kender ikke alle stoffer, og vi ved ikke om de koncentrationer, vi bliver udsat for i dagligheden, er skadelige Jo mere viden vi får jo mere grund til bekymring Meget kompleks problemstilling! 10

11 Hvor finder vi hormonforstyrrende stoffer? Ydre miljø - forbrænding dioxin -gamle og nu forbudte industrikemikalier PCB - bekæmpelsesmidler (bl.a. svampemidler) -spildevand-østrogener, alkylphenoler/-ethoxylater Forbrugerprodukter -plastik, legetøj ftalater, bisphenol A -kosmetik nogle ftalater, nogle parabener - elektronik bromerede flammehæmmere Men allermest i Føden - rester af bekæmpelsesmidler modermælk -andre stoffer fra miljøforurening -naturlige fytoøstrogener 11

12 Problemstilling Vi har rigtig mange indikationer på, at der er grund til bekymring om alvorlige effekter, men vi har ikke bevis for det. Der er stor diskussion også blandt forskere, om hvordan resultaterne skal fortolkes. Vi har ingen kriterier til at udpege hormonforstyrrende stoffer som skadelige (kriterier for nogle reproduktionsskader og kræft) Vi mangler internationalt anerkendte testmetoder til at kunne undersøge stoffer for hormonforstyrrende egenskaber Der er store industri-interesser på spil, samtidig skal vi sikre borgernes sundhed og miljøet. Og udsættelsen i dag giver måske først effekter om år. Vores indsats i dag, giver måske først synlige resultater om ligeså lang tid. 12

13 Lidt historie Antydning af fald i mænds sædkvalitet Kønsforandringer hos vildtlevende dyr Skakkebæk og Sharpe lancerer østrogenhypotesen

14 Østrogen-hypotesen (Skakkebæk & Sharpe, 1993) Hanlige reproduktionsforstyrrelser og/eller ufuldstændig kønsudvikling skyldes udsættelse for østrogener eller østrogenlignende kemikalier på et tidligt kritisk tidspunkt i fosterudviklingen. (i dag taler vi om hormonforstyrrende stoffer - omfatter alle hormonforstyrrelser hos begge køn) 14

15 Lidt historie Kønsforandringer hos vildtlevende dyr MST samler internationale eksperter, rapport EU workshop Weybridge OECD etablerer EDTA EU parlament tager eget initiativ på baggrund af befolkningens bekymring EU udsender en strategi Weybridge +10 Antydning af fald i mænds sædkvalitet Skakkebæk Sharpe lancerer østrogenhypotesen Status til Folketinget Ekspertworkshop kombinationseffekter OECD workshop i DK Rådskonklusioner kombinationseffekter

16 Hvad gør vi så i Danmark? Forskning 1995 rapport om mandlig reproduktiv sundhed Sædkvalitetsovervågning Forskningsprogrammer National strategi strenget strategi: Videnopbygning/udvikling af testmetoder Handlingsorienterede undersøgelser Regulering FL-midler Prioriteret til udvikling af testmetoder. Lille budget med stor effekt Kemikaliehandlingsplan Særlig indsats hormonforstyrrende stoffer Kombinations-effekter, internationale workshops, myndighedsnetværk 16

17 DK-strategi større aktiviteter Udvikling af testmetoder (bidrag til OECD). -økotoksikologiske miljøeffekter -toksikologiske sundhedseffekter -hormonnetværk skaber stor synergi i indsatsen (mennesker, forsøgsdyr, fisk og computer-modeller) Undersøgelse af tvekønnede fisk i vandmiljøet. Udvikling af computermodeller (QSAR). DK bidrager aktivt i EU-forskningsprojekter (EDEN og CONTAMED). 17

18 DK-strategi på vej mod regulering Mange kendte hormonforstyrrende stoffer er allerede reguleret, pga. andre effekter Koordinering af alle aktiviteter skaber synergi fører til reguleringsmæssige initiativer - eksempler Center for Hormonforstyrrende Stoffer (kemikaliehandlingsplan) Videnopbygning rettet mod myndighedernes forebyggende arbejde Aktiviteter understøtter international indsats 18

19 Dansk bidrag på den internationale scene OECD Bidrager til testmetodeudvikling DK vært for workshop om landenes indsats 2009 deltager i opfølgende arbejde USA og Japan Nordisk Ministerråd WHO EU EU-strategi Flere DK-ministerhenvendelser til EU-kommissæren DK-initiativ førte til EU-rådskonklusioner i dec REACH, kriterier mm. 19

20 Internationale aktiviteter - EU s strategi EU - strategi i 1999 med initiativer på kort, mellemlang og lang sigt Mere forskning Internationalt samarbejde Information til befolkningen Politiske initiativer Initiativ på kort sigt: Prioritering af stoffer - dynamisk liste over stoffer der skal undersøges yderligere for deres effekter på hormonsystemet (194 stoffer EU-listen). STOR EFFEKT - kriterie for tildeling af Svanen, at stoffer ikke er på listen 20

21 Regulering af hormonforstyrrende stoffer EU-regulering -omfattet af REACH almindelige regler + særlige regler for hormonforstyrrende stoffer Risikovurdering består af farevurdering + eksponeringsvurdering Skadelige effekter og risiko hård regulering i EU (national) Mistanke og risiko blød regulering Mistanke - hvad så? 21

22 Stoffer som er regulerede Mange kendte hormonforstyrrende stoffer er regulerede bl.a. pga. reproduktionseffekter og kræft PCB/klorerede pesticider forbudt Ftalater (phthalater) først DK-forbud, nu forbud i EU af 6 ftalater. I DK er alle ftalater forbudt i legetøj til børn under 3 år nyt beslutningsforslag om forbud mod 4 ftalater i produkter til børn Alkylphenoler/alkylphenolethoxylater først frivillig aftale i DK udfasning i vaskemidler og pesticider nu EUregulering Bromerede flammehæmmere nogle forbudt i EU 22

23 Azolfungicider (svampemiddel) Prochloraz positiv for anti-androgen effekt i dyr Flere hormonforstyrrende effekter i reagensglasforsøg Andre azolfungicider (epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol) også effekter Blodprøver fra væksthusarbejdere viste fremmed østrogenaktivitet Forøget hyppighed af kryptorkisme hos drengebørn født af kvindelige væksthusarbejdere Indberetning til EU arbejde for afskæringskriterier i ny EUregulering for pesticider Ny risikovurdering af alle pesticider til væksthuse Strengere retningslinier for håndtering af pesticider i væksthuse 23

24 Parabener Østrogene effekter - DK foreslået parabener til EU s prioriteringsliste Nye undersøgelser tyder på anti-androgene effekter Stor offentlig debat methyl- og ethylparaben OK indtil opdaterede EU-liste kom i 2008 Kombinationseffekter af parabener i reagensglasforsøg 2-års undersøgelsen udsættelse for propylparaben bekymrer MST-råd om ikke at købe børneprodukter med propyl/butylparaben pres på industrien til at levere data Beslutningsforslag om forbud mod anvendelse af parabener i kosmetik til børn 24

25 Bisphenol A Mange års bekymring DK fodnote i EU-risikovurdering Mange modstridende undersøgelser Forskellige konklusioner af internationale vurderinger Overvejende udsættelse gennem fødevarer (EFSA) Ikke muligt at vise en risiko, heller ikke i 2-årsundersøgelsen Politisk pres for at reagere andre lande 2 beslutningsforslag i Folketinget i 2009 flertal udenom regering Forbud 26. marts 2010 mod BPA i fødevarekontaktmaterialer til 0-3 årige børn salg af restlager indtil 30. juni 2010 Notifikation i EU ny EFSA-vurdering til juli 25

26 Kombinationseffekter DK-forskning har vist, at udsættelse for kombinationer af hormonforstyrrende stoffer i koncentrationer, som hver for sig ikke giver effekter, samlet kan give alvorlige reproduktionseffekter = kombinationseffekter eller cocktaileffekter. Populært forklaret: =7 Svært at fremskaffe dokumentation for enkeltstoffer ny strategi Ekspertworkshop om kombinationseffekter i 2009 Udredning vedr. 2-åriges daglige udsættelse for kombinationer af kemikalier fokus på allergifremkaldende og hormonforstyrrende stoffer grund til BEKYMRING DK rejst sagen i EU s ministerråd førte til Rådskonklusioner i december 2009 EU-proces igang 26

27 Bløde regulatoriske tiltag.. mens vi venter Generelle principper Undgå unødvendig brug/nedsæt udsættelse af kemikalier til et minimum Fremme fremskaffelse af ny dokumentation Hvordan i praksis? Information/råd til befolkningen - informationskampagner Incitamenter for industrien -udvikling af nye alternative stoffer (substitution) -frivillige aftaler om risikoreduktion Forslag til/fremme af regulatorisk handling på EU-niveau -fremskaffelse af definitiv dokumentation -regulering baseret påforsigtighedsprincippet 27

28 Blød regulering pjecer og informationskampagner God kemi er ikke altid nok 9 gode vaner til gravide og ammende grunde til bedre kemi, tumlingens kemiske cocktail. Er der god kemi i dine børns hverdag? Hudallergi en partner for livet. 28

29 29

30 9 gode vaner -Råd til gravide og ammende: Brug så lidt kosmetik og creme som muligt, mens du er gravid og ammer. Vælg altid uparfumerede produkter og lad være med at bruge parfume mens du er gravid og ammer. Farv ikke hår, mens du er gravid og ammer. Køb miljømærkede produkter, når det er muligt se efter Svanemærket og Blomsten. Undgå at bruge produkter på spraydåse, og lad være med at male, mens du er gravid og ammer. 30

31 9 gode vaner -Råd til babyer: Vask alle ting til din baby før brug også tøj og legetøj af stof og plast. Lad være at bruge creme, sæbe og lignende til din baby dagligt. Køb altid duft- og parfumefri produkter til din baby også legetøj. Giv kun din baby legetøj, som er beregnet til babyer. 31

32 2-åriges udsættelse for kemiske stoffer 32

33 Formål At estimere 2-åriges totale eksponering for hormonforstyrrende stoffer og i mindre grad allergifremkaldende stoffer. At anvende den anbefalede metode fra ekspertworkshoppen konceptet dosis-addition til at beregne den samlede risiko. Informationskampagne 33

34 2-åriges samlede udsættelse for kemiske stoffer Fokus på hormonforstyrrende og allergifremkaldende stoffer. Fødevarer, indeklima og forbrugerprodukter er inkluderet. 17 stoffer der er mistænkt for at være hormonforstyrrende er udvalgt. Analyse af 10 produktgrupper som børn kommer i kontakt med. Risikovurderinger er foretaget med udgangspunkt i de hormonforstyrrende effekter og ikke kritiske effekter. 34 Kombinationseffekter.

35 Hormonforstyrrende stoffer Stoffer med effekter i dyreforsøg og hvor der er forventet eksponering Antiandrogene - Ftalater (DIBP, DEHP, DINP, DBP, BBP) - Pesticider (Prochloraz, Tebuconazole, Linuron, Vinclozolin, Procymidone) - PCB er - Dioxiner og dioxin-lignende PCB er - DDT Østrogenlignende - Parabener (Propyl-, Butyl-) - Bisphenol A 35

36 Produkter Der er foretaget analyser af: Jakker Luffer Gummisandaler Gummistøvler Narresutter Badesæbeemballager Skridsikre måtter Bamser Bleer Sengetøj Indholdsdeklarationer af solcremer og fugtighedscremer 36

37 Sommer- og vinter scenarie Sommerscenarie Kontakt med solcreme Kontakt med gummitræsko med bare tæer Hudkontakt med legetøj 9 timer om dagen Indtagelse af 50 mg støv Vinterscenarie Hudkontakt med legetøj 6 timer om dagen Kontakt med jakker/luffer 3 timer om dagen Indtagelse af 100 mg støv Fælles Indtag af fødevarer Kontakt med fugtighedscreme, badeartikler og tekstiler 37

38 Resultater Umiddelbar risiko: -Dioxiner og dioxinlignende PCB er -Ftalater(DBP) -Parabener(butylog propyl) Andre stoffer giver meget begrænset udsættelse 38

39 Parabener (butyl- og propyl-) Eksponering fra fugtigheds- og solcreme, shampoo og sæbe Kan udgøre en risiko i solcremer og fugtighedscremer til børn To usikkerheder: Usikkerhed/uenighed om parabeners hormonforstyrrende effekter Usikkerhed om parabeners optagelse gennem huden Vi regner med optag over huden på 10 % industrien siger 1 % Miljøstyrelsen har valgt en forsigtig tilgang 39

40 Total eksponering af hormonforstyrrende stoffer Den samlede udsættelse for alle de undersøgte hormonforstyrrende stoffer (fødevarer + støv + forbrugerprodukter) viste: En væsentlig risiko for den 2-årige for både sommer- og vinterscenariet. 7,5-13 gange højere end acceptabelt niveau (sommer) gange højere end acceptabelt niveau (vinter). 40

41 Konklusion Der er behov for at reducere udsættelsen af hormonforstyrrende stoffer fra fødevarer og indeklima, men også fra forbrugerprodukter. MEN -undersøgelsen dækker ikke alle eksponeringer eller alle hormonforstyrrende stoffer, -og der er brug for mere viden om eksponeringsforhold. 41

42 grunde til bedre kemi Målgruppe er forældre og bedsteforældre 8 råd: - Sørg for godt indeklima luft ud og gør rent - Server varieret mad og brug egnet køkkengrej - Køb svanemærkede plejeprodukter - Køb plejeprodukter uden parfume - Undgå de farligste ftalater - Vask nye produkter før brug - Smid gammelt blødt plastlegetøj ud - Køb CE-mærket og uparfumeret legetøj 42

43 Miljøstyrelsens samlede råd til børn 0-6 år 43

44 Hudallergi en partner for livet 44

45 Hudallergi en partner for livet 5 fokuspunkter 1. Hudallergi kan du ikke fortryde. 2. En duft kan ændre dit udseende. 3. Naturlige stoffer kan også give allergi. 4. Hårfarve kan ramme din hud. 5. Hennatatoveringer allergi uden at vide det. 45

46 Tak for opmærksomheden + links Flere pjecer kan bestilles gratis hos: Miljøministeriets Servicecenter Tlf: eller Mere information kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside samt på kampagnehjemmesiderne: ne+b%c3%b8rnes+hverdag/ 46

47 Konklusion Enorm kompleks problemstilling formodentlig mange faktorer i en række der skal til, før der ses effekter. Derfor vigtigt at fjerne de letteste led i kæden, fx hormonforstyrrende stoffer i forbrugerprodukter - andre led i kæden, fx hormonforstyrrende stoffer fra tidligere tiders forurening i vores fødevarer (fx PCB), genetiske forhold og livsstil /rygning er langt sværere at gøre noget ved. Strategien er: -når vi har videnskabelig dokumentation for risiko, går vi efter hårde regulatoriske tiltag - regulering (EU) eller nationalt. -når vi har begrundet mistanke om risiko, går vi efter bløde regulatoriske tiltag (yderligere dokumentation, information, frivillige aftaler om udfasning etc.) 47

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. 2-åriges udsættelse for kemiske stoffer. nr. xxx 2009. Teknologisk Institut

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. 2-åriges udsættelse for kemiske stoffer. nr. xxx 2009. Teknologisk Institut Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. xxx 2009 2-åriges udsættelse for kemiske stoffer Teknologisk Institut Kathe Tønning Eva Jacobsen Eva Pedersen Force Technology Marianne Strange Pia

Læs mere

65.000 grunde til bedre kemi

65.000 grunde til bedre kemi 65.000 grunde til bedre kemi Tumlingens kemiske cocktail 65000.dk 65.000 grunde til bedre kemi Der er cirka 65.000 toårige børn i Danmark. Tumlingerne har masser af fællestræk, når de spiser, bader, sover

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk Udgiver: Miljøstyrelsen Tlf.: 3266 0100 Fax: 3266 0479 mst@mst.dk

Læs mere

UNGE KVINDERS FORBRUGSADFÆRD I FORHOLD TIL

UNGE KVINDERS FORBRUGSADFÆRD I FORHOLD TIL Professionsbachelorprojekt 2013 UNGE KVINDERS FORBRUGSADFÆRD I FORHOLD TIL HORMONFORSTYR- RENDE STOFFER Julie Marie Blondin Poulsen & Alia Juriah Side 1 af 76 Titelblad Titel: English title: Unge kvinders

Læs mere

INFORMATIONSCENTER FOR MILJØ OG SUNDHED ÅRSBERETNING 2008

INFORMATIONSCENTER FOR MILJØ OG SUNDHED ÅRSBERETNING 2008 ÅRSBERETNING 2008 Denne årsberetning 2008 for Informationscenter for Miljø & Sundhed er redigeret af sekretariatsleder, cand. comm. Thomas Breck. Der må gerne citeres fra årsberetningen med kilde - angivelse.

Læs mere

Er der god kemi i dine børns hverdag?

Er der god kemi i dine børns hverdag? Er der god kemi i dine børns hverdag? Indholdsfortegnelse Hvor meget kemi er der i dit barns hverdag? Ni hurtige råd I børneværelset I stuen På badeværelset På legepladsen Børneudstyr og tøj Når voksne

Læs mere

Farlige kemiske stoffer kan erstattes

Farlige kemiske stoffer kan erstattes Farlige kemiske stoffer kan erstattes Det Økologiske Råd Indhold Forord 1. Indledning 3 2. Hvorfor og hvad er substitution? 5 2.1 Substitution og livscyklusvurdering 8 3. Lovgivning i Danmark og EU 10

Læs mere

Sammenfatning 3. 1 Introduktion 7. 2 anvendelser i Danmark 23. 3 Kogalskab 31. 4 Solcreme 45. 5 Stråforkortere 59

Sammenfatning 3. 1 Introduktion 7. 2 anvendelser i Danmark 23. 3 Kogalskab 31. 4 Solcreme 45. 5 Stråforkortere 59 Sammenfatning 3 1 Introduktion 7 1.1 Definitioner af forsigtighedsprincippet 8 1.2 Anvendelse af forsigtighedsprincippet 11 1.2.1 Udløsende faktor 13 1.2.2 Beslutning om at gribe ind 15 1.2.3 Valg af indgreb

Læs mere

NOVEMBER 2009 KEMI MILJØ FRISØR SUNDHED SYGDOMME KOSMETIKER FOREBYGGELSE FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND

NOVEMBER 2009 KEMI MILJØ FRISØR SUNDHED SYGDOMME KOSMETIKER FOREBYGGELSE FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND II NOVEMBER 2009 NR KEMI MILJØ FRISØR SUNDHED SYGDOMME KOSMETIKER FOREBYGGELSE FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND 2 Tegning: Jan Kallesen FRISØRFAGET ER I ALT FOR HØJ GRAD

Læs mere

Børns sikkerhed Sikkerhedsstyrelsen 2006

Børns sikkerhed Sikkerhedsstyrelsen 2006 Børns sikkerhed Børns sikkerhed Sikkerhedsstyrelsen 2006 Tekst: Ernærings- og husholdningsøkonomomer Annelise Bunch og Malene Teller Blume Forbrugerinformationen, februar 2003 Teksten er opdateret af Sikkerhedsstyrelsen,

Læs mere

Uvurderede kemiske stoffer Rapport og anbefalinger fra en tværfaglig arbejdsgruppe Teknologirådets rapporter 1996/2

Uvurderede kemiske stoffer Rapport og anbefalinger fra en tværfaglig arbejdsgruppe Teknologirådets rapporter 1996/2 Uvurderede kemiske stoffer Rapport og anbefalinger fra en tværfaglig arbejdsgruppe Teknologirådets rapporter 1996/2 Udarbejdet af Finn Bro-Rasmussen Hans Løkke Preben Kristensen Elle Laursen Helle Buchardt

Læs mere

4. D-vitamin indtag og status side 5. 5. Fisk indtag og anbefaling side 5. 6. Frugt og grønt indtag og anbefaling..side 5

4. D-vitamin indtag og status side 5. 5. Fisk indtag og anbefaling side 5. 6. Frugt og grønt indtag og anbefaling..side 5 Indholdsfortegnelse 1. Resumé....side 2 2. Sundhedsfremmende fødevarer..side 3 3. Kosttilskud...side 4 4. D-vitamin indtag og status side 5 5. Fisk indtag og anbefaling side 5 6. Frugt og grønt indtag

Læs mere

kemien Lærervejledning i din hverdag Helle Houkjær & Lone Skafte Jespersen SKOLEKONTAKTEN

kemien Lærervejledning i din hverdag Helle Houkjær & Lone Skafte Jespersen SKOLEKONTAKTEN kemien i din hverdag Helle Houkjær & Lone Skafte Jespersen Lærervejledning SKOLEKONTAKTEN kemien i din hverdag Lærervejledning Jeg elsker denne hårlak. Den er bare så ultra strong. Kemiske stoffer de er

Læs mere

Listen over uønskede stoffer 2009

Listen over uønskede stoffer 2009 Listen over uønskede stoffer 2009 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2010 Indhold FORORD 5 1 EU S KEMIKALIELOVGIVNING - DET KEMISKE UNIVERS 9 1.1 REACH 9 1.2 KLASSIFICERING 10 2 LÆSEVEJLEDNING 11 3

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

En sikker start på livet

En sikker start på livet En sikker start på livet Når man som forælder køber baby plejeprodukter eller legetøj, er det sidste, man tænker på, om de indeholder kemikalier, der kan skade deres barn. Men forældre skylder sig selv

Læs mere

amning en håndbog for sundhedspersonale

amning en håndbog for sundhedspersonale amning en håndbog for sundhedspersonale 2009 amning en håndbog for sundhedspersonale 2009 Amning en håndbog for sundhedspersonale Sundhedsstyrelsen, 2009 2. udgave, 1. oplag, 2009 ISBN (trykt version):

Læs mere

Effektevaluering af kampagnen Kemikalier i tøjet er hverken for børn eller voksne

Effektevaluering af kampagnen Kemikalier i tøjet er hverken for børn eller voksne Effektevaluering af kampagnen Kemikalier i tøjet er hverken for børn eller voksne Miljøstyrelsen Rapport Januar 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK

Læs mere

Maling skyld i voldsom allergistigning

Maling skyld i voldsom allergistigning Af Stine Ramlyng FOTO: David Askholm Tema Maling skyld i voldsom allergistigning Konserveringsmidlet med det knap så mundrette navn methylisothiazolinone, er skyld i så voldsom en stigning af allergiske

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2015-2018 www.skive.dk Indholdsfortegnelse: 1. Forord... 3 2. Vision og målsætninger for Sundhedspolitikken... 4 3. Indsatsområder: a. Mad, måltider og overvægt... 6 b. Fysisk

Læs mere

Natarbejde fakta og gode råd

Natarbejde fakta og gode råd Natarbejde fakta og gode råd Indhold Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 3f@3f.dk www.3f.dk September 2013 Redaktion: Anne Helene Garde, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Miljøgifte. ophobes i dyr og mennesker. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet

Miljøgifte. ophobes i dyr og mennesker. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet Miljøgifte ophobes i dyr og mennesker Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet Efteråret 2006 var der igen fokus på forureningen med miljøgifte i Arktis. Resultaterne fra en ny undersøgelse viste

Læs mere

SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år

SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år 2015 SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år 2015 SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere

Læs mere

Nanoteknologi, miljø og sundhed. ansvarlig udnyttelse af teknologi i udvikling

Nanoteknologi, miljø og sundhed. ansvarlig udnyttelse af teknologi i udvikling Nanoteknologi, miljø og sundhed ansvarlig udnyttelse af teknologi i udvikling Nanoteknologi, miljø og sundhed ansvarlig udnyttelse af teknologi i udvikling udgiver: Miljøstyrelsen 2007 - i samarbejde med

Læs mere

Opdateret national implementeringspla n for Stockholmkonventi onen

Opdateret national implementeringspla n for Stockholmkonventi onen Opdateret national implementeringspla n for Stockholmkonventi onen om persistente organiske miljøgifte Udkast af 29. maj 2012 Titel: Redaktion: Opdateret national implementeringsplan for Stockholmkonventionen

Læs mere

Ren besked. Krop og kemi. - om personlige plejeprodukter. Nr. 3 august 2004

Ren besked. Krop og kemi. - om personlige plejeprodukter. Nr. 3 august 2004 Ren besked Nr. 3 august 2004 Krop og kemi - om personlige plejeprodukter Forord Tandpasta, shampoo, balsam, deodorant, ansigtscreme, bodylotion, læbepomade, læbestift, mascara, solcreme, aftershave, makeupfjerner...

Læs mere

AMNING. en håndbog for sundhedspersonale

AMNING. en håndbog for sundhedspersonale AMNING en håndbog for sundhedspersonale 2013 Amning en håndbog for sundhedspersonale Sundhedsstyrelsen, 2013 3. udgave, 1. oplag, 2013 ISBN (trykt version): 978-87-7104-529-1 ISBN (elektronisk udgave):

Læs mere

KAPITEL II GRUNDVAND, DRIKKEVAND OG PESTICIDER

KAPITEL II GRUNDVAND, DRIKKEVAND OG PESTICIDER KAPITEL II GRUNDVAND, DRIKKEVAND OG PESTICIDER II.1 Indledning Vi drikker grundvand Konsensus om at beskytte grundvandet Vandets kredsløb Omkostninger for producenter og forbrugere Fokus på pesticider

Læs mere

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg AMI Rapport PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN Rapport til BAR Service og tjenesteydelser Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet, København 2004 Passiv rygning 1 AMI Rapport Passiv

Læs mere

Angående duftpolitik

Angående duftpolitik Angående duftpolitik Resultaterne fra en undersøgelse Resultaterne fra en undersøgelse om forekomsten af duft- og kemikalierelaterede symptomer i den danske befolkning er blevet offentliggjort af Videncenter

Læs mere