. Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 17. april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ". Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 17. april 2015"

Transkript

1 NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 17. april 2015 Strategi for risikohåndtering af visse parfumestoffer 1. Resume Parfumer anvendes i en lang række forskellige produkter og har for mange mennesker stor betydning for deres velvære både på jobbet og i fritiden. Samtidig har parfumer dog også problematiske egenskaber, som især skyldes deres allergifremkaldende og irriterende egenskaber ved hudkontakt og inhalation. Nærværende strategi beskriver relevant lovgivning og de tiltag, der allerede er i gang overfor parfumestoffer. Strategien lægger desuden op til yderligere 3 konkrete tiltag som sigter mod hhv. bedre klassificering af relevante allergene duftstoffer, kortlægningsaktiviteter i f.t. den erhvervsmæssige anvendelse af allergene parfumestoffer og gennemførelse af en informationsindsats om parfume og allergi. 2. Baggrund Parfumestoffer blev optaget på LOUS i 2009, fordi anvendelse kan være sundheds- og/ eller miljømæssig betænkelig. Som oftest er parfumen ikke nødvendige for produktets primære hovedfunktion, og der er derfor i disse tilfælde tale om at udsætte af forbrugere, arbejdstagere og miljø for kemiske stoffer, der ud fra et funktionsperspektiv ikke er nødvendige. Parfumer består ikke kun af duftstoffer. En færdig parfume er sammensat af en lang række stoffer, der bl.a. anvendes til at holde parfumen på væskeform (opløsningsmiddel), til at konservere parfumen, og dermed også duften, stoffer, der modificerer virkningen af andre stoffer samt f.eks. pigmenter, der anvendes til at opnå en bestemt farve. En parfume kan bestå af fra 10 til mere end 300 grundlæggende komponenter. Gruppen af duftstoffer omfatter en lang række forskellige stoffer; den største gruppe er terpenoider (fx limonen, farnesol, retinol etc.). 3. Kortlægningsdata Miljøstyrelsen gennemførte i forbindelse med LOUS-projektet en kortlægning af parfumestoffer i 2014, hvor lovgivning og andre styringsmidler, produktion og anvendelse, miljø- og sundhedsaspekter samt alternativer blev undersøgt. Der er så mange kendte duft- og parfumestoffer (flere tusinde), at det ikke har været muligt at undersøge alle inden for rammerne af kortlægningen. Formålet med kortlægningen var at danne et overblik over stofgruppen, og også at give indsigt i både velkendte allergifremkaldende virkninger af flere af duftstofferne

2 samt andre potentielle skadelige effekter, og beskrive de vigtigste produktgrupper, hvor parfume anvendes. Undersøgelsen kunne dog kun give et indledende overblik over denne store gruppe af stoffer. Normalt er det primært duftstofferne i parfumen, der er fokus på, men kortlægningen tog udgangspunkt i alle indholdsstoffer. Det blev besluttet at fokusere på klassificerede stoffer, registreret under REACH og inkluderet i listen over parfumestoffer udviklet af IFRA. Ifølge IFRA (International Fragrance Association), er der ca stoffer, der anvendes i parfumeindustrien. Ifølge ECHA-databasen over registrerede stoffer, er der 827 stoffer, med en anvendt tonnage over 1 ton, som er registreret inden for produktkategorien "PC28", der udgør "duftstoffer/parfume". Fortegnelsen over klassificerede stoffer i henhold til CLP-forordningen blev gennemgået for at finde både de harmoniserede fareklassificeringer samt selvklassificeringerne for de 827 parfumestoffer. Alt i alt blev 44 registrerede stoffer med en harmoniseret klassificering som også er medtaget i IFRAs liste udpeget og brugt som udgangspunkt for vurderingen af parfumestoffer i forbindelse med kortlægningen. Herudover er relevant litteratur mv. om andre stoffer i parfumer også inddraget Anvendelser Parfumestoffer anvendes i en lang række forbrugerprodukter lige fra personlige plejemidler (hårpleje, personlig hygiejne, hygiejnebind, baby pleje, eau de parfume og skønhedsprodukter), husholdningsprodukter (vaskemidler til tekstiler, opvaske- og rengøringsmidler samt pudsemidler og voks) og en lang række af produkter som levnedsmidler, legetøj, bleer og baby-klude, frisk-duft-tabletter til støvsugerposer, duftlys, luftfriskere, viskelædere, parfume til kæledyr, afskrækningsmidler mod myg, maling, toiletpapir og skæreolier. Omkring 75 % af verdens produktion af duftstoffer anvendes til produkter til personlig pleje og parfumer (eau de parfume, eau de toilette, eau de cologne), og de resterende ca. 25 % anvendes til husholdningsprodukter og andre forbrugerprodukter så som legetøj, luftfriskere osv. Koncentrationen af duftstoffer i et produkt afhænger af varetypen, men kan variere fra små koncentrationer på mindre end 0,01 % til flere procenter i f.eks. eau de parfume. Adskillige undersøgelser af brugen af duftstoffer i forbrugerprodukter (hovedsagelig kosmetik og husholdningsprodukter) har ifølge kortlægningen vist, at D-limonen er langt det mest anvendte duftstof i forbrugerprodukter, efterfulgt af linalool og butylphenyl methylpropionat. De tre stoffer er alle vurderet som allergene i mennesker af EU's Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerheds (VKF). Dette forbrugsmønster er baseret på data, der er ca år gamle, og billedet kan således have ændret sig i dag. En litteraturgennemgang ifm. kortlægningen har dog ikke vist nyere data fra f.eks. andre kortlægningsprojekter. Den højeste koncentration af duftstoffer i kosmetiske produkter er ifølge kortlægningen rapporteret for HHCB (CAS ), hvor koncentrationer op til 11 % er registreret. Produkter, hvis formål er at maskere ubehagelig lugt (maskeringsmidler, der bruges i f.eks. kattegrus, sanitære produkter, maling eller gummi) har de højeste koncentrationer af duftstoffer. Der er rapporteret 50 %, 100 % og 90 % for henholdsvis HHCB (CAS ), Citral (CAS: ) og d-limonen (CAS: ). 2

3 3.2 Eksisterende regulering Parfumestoffer skal, som andre kemiske stoffer, registreres under REACH. Samtidig er stofferne underlagt CLP forordningens krav om klassificering og mærkning. Visse parfumestoffer er også reguleret under en række andre særlovgivninger, herunder f.eks. legetøj, vaske- og rengøringsmidler og kosmetik. Dertil er brug af visse parfumestoffer reguleret i arbejdsmiljøet typisk som følge af de enkelte stoffers klassificering. Der er fastsat grænser for indholdet af parfumestoffer i legetøj. For kosmetik og vaske-rengøringsmider er der et særligt mærkningskrav for 26 allergene parfumestoffer. Disse 26 parfumestoffer skal deklareres på listen over ingredienser på produktet, hvis de er til stede i koncentrationer over følgende grænser: leave-on kosmetik > 0,001 %, rinse-off kosmetik > 0,01 %; detergenter > 0,01 %. Baseret på EU's Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerheds (VKF) vurdering af parfumestoffer fra 2012 har EU-Kommissionen foreslået, at tre stoffer (HICC, atranol og chloroatranol), som blev vurderet til ikke at være sikre at anvende i kosmetiske produkter, forbydes. Yderligere har kommissionen foreslået, at flere allergener, ud over de ovennævnte 26, bør være underlagt kravet om individuel mærkning på emballagen af et kosmetisk produkt. De foreslåede ændringer til Kosmetikforordningen vil i nærmeste fremtid blive diskuteret mellem Kommissionen, medlemslande og industrien, og når der opnås enighed omkring en fremtid regulering, vil denne blive implementeret i Kosmetikforordningen. 3.3 Miljø-/sundhedsrisici Datagrundlag LOUS kortlægningsrapporten udgør den primære kilde til vurdering af parfumestoffers miljø- og sundhedsrisici Farevurdering Kommercielle parfumer indeholder hundredvis af individuelle stoffer. Den primære risiko for den almindelige befolkning i forbindelse med brugen af parfume er udvikling af allergi ved hudkontakt. Udover dette kan eksponering for parfumestoffer i luften forårsage irritation og hovedpine, og eventuel duft- og kemikalieoverfølsomhed; også kendt som MCS (Multiple Chemical Sensibility). Parfumeallergi er en livslang tilstand, der kan give anledning til permanent eller tilbagevendende kontakteksem og påvirke livskvaliteten. Omkring 1-4 % af befolkningen og 16 % af eksempatienter i den europæiske befolkning er overfølsomme over for duftstoffer. Kontaktallergi hos børn har tidligere været anset som sjældent, men danske data fra det seneste årti har vist at der kan være tale om en stigning her. De mest almindelige årsager til parfumeallergi var deodoranter, shampoo og flydende sæbe. Parfumeallergi er konstateret i alle aldersgrupper fra 5 år og op. Frekvensen var højere hos piger fra 13-årsalderen hvilket sandsynligvis skyldes anvendelsen i kosmetik. En del stoffer, der anvendes i parfumer, er desuden klassificeret som giftige i vandmiljøet, men eftersom der her er tale om en meget stor og variabel gruppe af stoffer, giver kortlægningen ikke grundlag for en nærmere vurdering af eksponeringen eller de enkelte stoffers effekter i miljøet. 3

4 Eksponering Direkte kontakt med huden fra kosmetiske produkter og husholdningsprodukter synes at være hovedeksponeringskilden, når det kommer til parfumeallergi. Eksponering via indånding fra fx luftfriskere eller fra legetøj synes af mindre betydning, men viden om stoffernes respiratoriske sensibiliseringspotentiale er for de fleste parfumestoffer begrænset. Parfumestoffer i indeklimaet kan virke som irritanter, bl.a. hos MCS-patienter. Parfumer bruges i relativt små mængder i de enkelte produkter, hvilket gør at der som regel ikke opstår høje koncentrationer i miljøet hverken lokalt eller regionalt som følge af denne anvendelse Identifikation af sundhedsrisici Den største betænkelighed med hensyn til anvendelse af duftstoffer er udvikling af parfumeallergi i befolkningen generelt. Som beskrevet ovenfor er omkring 1-4 % af befolkningen og 16 % af eksempatienter i den europæiske befolkning overfølsomme over for duftstoffer. Kosmetiske produkter udgør det største bidrag til eksponering for duftstoffer, men der er også et bidrag fra vaskerengøringsmidler og andre produkter. Både forbrugere og arbejdere i bestemte erhverv kan være udsat for parfume på daglig basis, og dette kan udgøre en sundhedsmæssig risiko for forbrugeren og arbejderen. Nogle af de mest almindeligt anvendte duftstoffer er limonen og linalool, som begge vurderes at være særligt betænkelige allergener af VKF. Generelt er data utilstrækkelige for en kvantitativ vurdering af eksponeringen af forbrugerne af den omfattende og udbredte anvendelse af parfumerede produkter. Dette er også tilfældet for børn, hvor der er mangel på oplysninger om eksponering for parfume ved brug af duftende produkter (fx legetøj). Arbejdere i bestemte erhverv synes at have større risiko for allergi end andre; især erhverv med en høj grad af kontakt med kosmetiske produkter i løbet af en arbejdsdag eller erhverv i kontakt med både vand og kosmetik eller rengøringsmidler. Hvor det er muligt at fjerne et farligt stof eller materiale eller erstatte eller reducere det til et minimum, skal arbejdsgiveren sørge for dette. Arbejdsgiveren skal også sørge for, at eksponeringen fra farlige stoffer og materialer er nedbragt så meget, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling. I mange processer, herunder rengøring, vil det i praksis i mange tilfælde betyde, at der skal anvendes parfumefrie 3.4 Alternativer For forbrugerne vil det mest effektive alternativ i mange tilfælde være at vælge produkter, som ikke indeholder parfume. Mange forbrugere foretrækker dog at bruge parfumerede produkter, da parfume kan maskere ubehagelig lugt og opleves som noget behageligt. Desuden er det ikke altid muligt for forbrugeren at vælge det parfumefri alternativ til alle typer af produkter, som normalt tilsættes parfume. Det vil dog være muligt for en forbruger at reducere den samlede belastning af udsættelse for duftstoffer ved aktivt at undgå parfume i nogle produkter (f.eks. legetøj, deodoranter, bleer mv.). En anden mulighed kunne være, at erstatte visse duftstoffer, især dem som er 4

5 specielt allergene, med andre duftstoffer. Dette kan dog være udfordrende da nogle dufte, som almindelige forbrugere (som ikke lider af allergi) efterspørger, så måske ikke længere vil være tilgængelige. Umiddelbart ville forekomsten af allergi muligvis også kunne reduceres være at bruge andre duftstoffer end de 82 kendte humane allergener (VKF). Her er det dog værd at bemærke at hvis forbruget og dermed eksponeringen - stiger for andre alternative duftstoffer, så er det sandsynligt at befolkningen vil udvikle øget allergi overfor disse nye stoffer i stedet. Derfor er den bedste løsning i forhold til at reducere risikoen for allergi hos forbrugerne sandsynligvis at undgå produkter, der indeholder parfume, eller sikre en lav koncentration af duft i de enkelte produkter. I arbejdsmiljøet bør parfumefri eller parfume-reducerede tiltag indføres for at reducere kendte allergener i arbejdsmiljøet, hvilket der også er krav om i arbejdsmiljølovgivningen. 4. Udfordringer, tiltag og effekt Der er både på dansk og europæisk niveau allerede gennemført og igangsat en række tiltag, der adresserer risici ved anvendelse af parfume. I de følgende nævnes en række vigtige udfordringer og tiltag. Først beskrives en række tiltag, der allerede er sat i gang indenfor de seneste år. Herefter ses de nye tiltag, som foreslås ifm. nærværende strategi. Informationskampagner Miljøstyrelsen har gennemført kampagner om hudallergi i 2008 og 2011, og opfordrer desuden generelt forbrugerne til at undgå parfume, da der som oftest er tale om unødvendig kemi. Duftpolitik Miljøstyrelsen og Sundhedsstyrelsen har på baggrund af en beretning fra Folketinget i juni 2013 opfordret sygehuse og daginstitutioner i kommuner og regioner til at indføre lokal duftpolitik. Denne kan lægge op til, at der anvendes f.eks. parfumefri sæber og rengøringsmidler og også adressere parfumer i produkter, der kan med føre indånding. Region Sjælland og Odense Universitetshospital er eksempler på organisationer, der har en duftpolitik. Yderligere regulering i EU EU s videnskabelige komite for forbrugerprodukter (VKF) har, som tidligere nævnt, offentliggjort en vurdering af en lang række parfumestoffers allergipotentiale. På baggrund af denne vurdering har Kommissionen foreslået, at udvide Kosmetikforordningen med flere deklarationspligtige parfumestoffer, ud over de 26 allerede deklarationspligtige parfumestoffer. Derudover foreslår Kommissionen at forbyde HICC, atranol og chloroatranol i kosmetiske produkter. Miljøstyrelsen vil arbejde for, at VKFs vurdering af parfumestoffer indarbejdes i lovgivningen for kosmetiske produkter og rengøringsmidler, så hurtigt som muligt. Danmark støtter Kommissionen forslag, men ønsker derudover også en regulering af 12 særlige allergener stoffer, som VKF har foreslået at regulere. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik Som en del af regeringens indsats for at sikre børn og unge mod skadelig kemi 5

6 (børnekemipakken) er der udbudt en kortlægning af legetøj og kosmetik til børn. Det skal bl.a. undersøges om stofferne findes i produkterne i koncentrationer, der giver risiko for allergi, og om der findes tilsvarende produkter uden allergifremkaldende stoffer, - herunder også produkter uden parfume. Projektet forventes i gangsat i marts 2015 og skal løbe til april Det er muligt at der ifm. med dette projekt identificeres behov for yderligere undersøgelser eller andre tiltag, men dette vil i så fald først være kendt i DK deltager i arbejdsgruppe i EU ift. vildledende markedsføring I EU er der under arbejdet med kosmetikforordningen nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder med anprisninger af kosmetiske produkter. I arbejdsgruppen deltager Kommissionen, industrien, forbrugerorganisationer og forskellige medlemslande, herunder Danmark. I gruppen diskuteres det blandt andet, om man må anprise et produkt som værende parfumefrit, selvom produktet indeholder et duftstof, som er tilsat produktet med en anden funktion end parfumerende, fx som værende blødgørende. Det er Danmarks opfattelse, at et produkt kun kan anprises, som værende parfumefrit, hvis produktet ikke indeholder duftstoffer uanset stoffet primære funktion i produktet. Yderligere udfordringer Udfordring 1. Ny klassificeringskategori 1A CLP forordningens kriterier for klassificering af sensibiliserende stoffer blev reviderede i 2011, således at man nu skelner mellem to underkategorier af hud- og åndedrætssensibiliserende stoffer: Kategori 1A og 1B. Kategori 1B svarer til den oprindelige kategori 1 klassificering, mens kategori 1A er en strengere klassificering for stærkt sensibiliserende stoffer. En kategori 1A klassificering af et stof vil medføre, at et kemisk produkt indeholdende stoffet skal klassificeres allerede ved en koncentration på 0,1 %, og at der vil være krav om en særlig mærkning af produktet med sætningen Indeholder [navn på sensibiliserende stof]: Kan udløse allergisk reaktion når stoffet indgår med mere end 0,01%. Dvs. en mere restriktiv klassificering. I forhold til alle de parfumestoffer, der i dag har en klassificering som hudsensibiliserende i kategori 1, er der derfor mulighed for, at en del allergene parfumestoffer har en mildere klassificering end de burde have. Dette kan potentielt føre til manglende risikohåndtering i f.t. allergi for forbrugere og arbejdstagere. Tiltag 1. Opsamling ift. klassificering for allergene effekter Der bør gennemføres en screening af de tilgængelige data for en række udvalgte allergifremkaldende parfumestoffer for at vurdere, om nogle af stofferne bør klassificeres i kategori 1A, som er den skrappeste klassificering for hudsensibilisering. Der fokuseres primært på stoffer, som er registreret i høje tonnageniveauer under REACH, som har en udbredt anvendelse og som allerede er klassificeret som hudsensibiliserende (kat. 1). Hvis denne screening indikerer, at der er baggrund for en klassificering af 6

7 nogle af stofferne i kategori 1A kan DK evt. efterfølgende gennemføre en nærmere vurdering af data for udvalgte stoffer, bl.a. under inddragelse af kliniske data, mhp. at foreslå en ny eller opdateret klassificering af stofferne. Udfordring 2. Erhvervsmæssig eksponering Kortlægningen og nogle af de kommentarer, der er indkommet i høringen af rapporten, peger på, at der mangler viden om i hvor høj grad arbejdstagerne i erhverv med høj parfumeeksponering, får allergi eller andre gener pga. parfumer i arbejdsmiljøet. Dels som følge hudkontakt til parfumestoffer i f.eks. rengøringsmidler og sæber og dels som følge af inhalation inkl. indånding af parfumer i forretninger og storcentre mv. Tiltag 1. Vurdering af erhvervsmæssig udsættelse I samarbejde med Arbejdstilsynet vil Miljøstyrelsen formulere og igangsætte et projekt, der kortlægger anvendelsen af parfume i hhv. rengøringsbranchen og detailhandelen for om muligt at vurdere, om dette giver anledning til gener, og herunder om risikoen for at udvikle arbejdspladsbetingede allergi er overset. Projektet kan f.eks. give information om hvordan arbejdsgiverne håndterer kravet om at reducere udsættelsen for unødvendig kemi, og dette vil kunne bruges til at vurdere, om der er behov for en informationsindsats på området. Udfordring 3. Generel opfølgning på informationsinitiativer Det vurderes, at der løbende er brug for nye informations-initiativer overfor nye målgrupper bl.a. børn/ teenagere, mødre og sundhedsplejersker mv. Derfor indgår rådene om at begrænse sin udsættelse for parfumestoffer også i langt de fleste informationskampagner, som Miljøstyrelsen gennemfører. Der vil også fremadrettet være behov for at fastholde et højt informationsniveau til de danske forbrugere om udsættelse for parfumestoffer. Tiltag 1. Informationsindsats om parfume og allergi Miljøstyrelsen vil iværksætte en informationsindsats om parfumer og sensibilisering, for at forebygge risikoen for allergi fra parfumestoffer. Effekter Bedre klassificering fører til bedre beskyttelse af forbrugere og arbejdstagere mod parfumeallergi. Rengøringsmidler og andre blandinger vil skulle klassificeres og mærkes i henhold til den nye klassificering. Kosmetiske produkter skal ikke klassificeres, men øget viden om stoffers sensibiliserende egenskaber vil sandsynligvis også kunne have betydning for anvendelsen i kosmetik. Vurdering af den erhvervsmæssige udsættelse kan give baggrund for yderligere initiativer til at beskytte arbejdstageren, mens forbrugeroplysning kan lede til, at borgerne får mere viden om kemikalier i produkter, og at de enkelte forbrugere får baggrund og indsigt til aktivt at overveje, hvordan de vil håndtere brugen af parfume i hverdagen. 7

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl) NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 31.maj 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl) 1. Resume Stoffet 2,5-di-tert-butylhydroquinon (på Listen over

Læs mere

Forbrugerprojekter 2013

Forbrugerprojekter 2013 Forbrugerprojekter 2013 April 2013 1. Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af UV-filtre Baggrund UV-filtre anvendes blandt andet i solcremer, hvor de har til formål at beskytte huden imod solens skadelige

Læs mere

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer.

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer. NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 25. marts 2015 Udkast til Strategi for risikohåndtering af Na og Ca hypochlorit 1. Resume Na og Ca hypoklorit anvendes i store mængder i EU og DK, bl.a. i høj grad

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer

Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer NOTAT Kemikalier J.nr. 001-06320 Ref. logla Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer 1. Resume Fluortelomerer og fluorpolymerer udgør størstedelen af den nuværende

Læs mere

Samtidig vil Miljøstyrelsen iværksætte et projekt mhp. at kortlægge stoffets forekomst i forbrugerprodukter, herunder modellervoks.

Samtidig vil Miljøstyrelsen iværksætte et projekt mhp. at kortlægge stoffets forekomst i forbrugerprodukter, herunder modellervoks. Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. LESTO Den 31.maj 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,6- hexandioldiglycidylether 1. Resume af risikohåndteringsstrategi Viden om stoffet 1,6- hexandioldiglycidylether

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om udvikling af retningslinjer for duftstoffer på sygehuse og i daginstitutioner

Forslag til folketingsbeslutning om udvikling af retningslinjer for duftstoffer på sygehuse og i daginstitutioner 2009/1 BSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 10. december 2009 af Pia Olsen Dyhr (SF), Jonas Dahl (SF) og Steen Gade (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Strategi for risikovurdering af trinatrium nitrilotriacetat

Strategi for risikovurdering af trinatrium nitrilotriacetat NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00230 Ref. ANLGO Den 10. juni 2014 Strategi for risikovurdering af trinatrium nitrilotriacetat 1. Resumé Trinatrium nitrilotriacetat (Na 3NTA) er registreret under REACH

Læs mere

Methyl- og ethylparaben er vurderet sikre at anvende i de tilladte koncentrationer

Methyl- og ethylparaben er vurderet sikre at anvende i de tilladte koncentrationer NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. 001-06320 Ref. Beand Den 5. februar 2013 Strategi for risikohåndtering af visse parabener 1. Resume Parabener anvendes som konserveringsmidler. De vigtigste anvendelsesområder

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 14. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk Udgiver: Miljøstyrelsen Tlf.: 3266 0100 Fax: 3266 0479 mst@mst.dk

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K, L og M stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K, L og M stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 161 Offentligt Ministeren J.nr. Den 3. december 2008 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K, L og M stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Læs mere

Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS)

Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS) Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS) Alkylphenoler & alkylphenolethoxylater: Der skal laves nogle udtræk i Produktregisteret,

Læs mere

SPT. Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/kemiske artikler. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries

SPT. Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/kemiske artikler. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries Om hårfarve Information om hårfarver København den 9. november 2010 En stor del af den danske befolkning farver hår, og det er en kendsgerning, at hårfarve har været anvendt i mange år til at ændre udseende,

Læs mere

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Maj 2015 Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet Virksomheders

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-02-2010 / HSV Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 67 Anvendelse: Fugemasse.

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00267 Ref. trtan Den 16. juni 2015. Strategi for risikohåndtering af Nikkel

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00267 Ref. trtan Den 16. juni 2015. Strategi for risikohåndtering af Nikkel NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00267 Ref. trtan Den 16. juni 2015 Strategi for risikohåndtering af Nikkel 1. Resume Nikkel (metal) er forbundet med problematiske egenskaber for sundheden, og er klassificeret

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 236 Offentligt (03)

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 236 Offentligt (03) Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 236 Offentligt (03) MILJØstyrelsen 5. marts 2014 Miljøteknologi san MST-133-00002 1 Grund- og nærhedsnotat Kommissionens forslag til beslutning om opstilling af

Læs mere

NOTAT UDKAST. Strategi for risikohåndtering af Cybutryne (Irgarol)

NOTAT UDKAST. Strategi for risikohåndtering af Cybutryne (Irgarol) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. 001-06320 Ref. lesto Den 6. februar 2013 Strategi for risikohåndtering af Cybutryne (Irgarol) 1. Resume Cybutryne (også kaldet Irgarol) har på globalt plan en række anvendelser

Læs mere

PRODUCT SAFETY DATA SHEET

PRODUCT SAFETY DATA SHEET Ifølge EU regulativ (EC) Nr. 1907/2006 Version 1 PSDS udført for duftkapsel uden farveskifte Revideret dato: 28.01.2013 Tryk Dato: 28.01.2013 1. OPLYSNINGER OM INDHOLD OG VIRKSOMHED 1.1 PRODUKTNAVN: LUFTFRISKER

Læs mere

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande ved import til Danmark fra ikke-eu lande Seminar Eigtveds Pakhus 3. oktober 2012 Anne Rathmann Pedersen arp@dhigroup.com Senior konsulent, Miljø og Toksikologi Agenda Import? REACH Importør? Kemikalielovgivningen

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 190 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 190 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 190 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 6. januar 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat til

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk PMet nulla adignibh ea faci tatem ilit illamcor alissisis et lorperilit

Læs mere

NOTAT. Strategi for risikohåndtering af bisphenol-a-diclycidylether polymer (BADGE polymer) i Danmark

NOTAT. Strategi for risikohåndtering af bisphenol-a-diclycidylether polymer (BADGE polymer) i Danmark NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. SDO Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering af bisphenol-a-diclycidylether polymer (BADGE polymer) i Danmark 1. Resume BADGE polymer er på LOUS, da stoffet

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

Kontakteksem. Råd fra Astma-Allergi Forbundet

Kontakteksem. Råd fra Astma-Allergi Forbundet Kontakteksem Råd fra Astma-Allergi Forbundet Indholdsfortegnelse Allergisk kontakteksem... 5 Irritativt kontakteksem... 6 Test... 8 Behandling og forebyggelse... 10 Hudplejetips... 11 Erhvervsvalg... 12

Læs mere

Læs etiketten! Information om professionel brug af vaske- og rengøringsmidler

Læs etiketten! Information om professionel brug af vaske- og rengøringsmidler SPT, Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/ kemiske artikler Læs etiketten! Information om professionel brug af vaske- og rengøringsmidler I forbindelse med implementeringen af den nye lovgivning

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. MST-6230-00071 Ref. doble GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Jagten på Allergien Aktiviteter til fagsider

Jagten på Allergien Aktiviteter til fagsider Jagten på Allergien Aktiviteter til fagsider Alle aktiviteter, der er beskrevet her, kan også findes på de enkelte fagsider på Jagten på Allergien. I denne oversigt, er der, udover beskrivelsen af aktiviteten

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

Kortlægning af kemiske hårfjerningsmidler

Kortlægning af kemiske hårfjerningsmidler Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter Kortlægning nr. 31 2003 Kortlægning af kemiske hårfjerningsmidler Anette Ejersted og Annette Orloff, Miljøstyrelsen 2 Indhold INDHOLD 3 1 FORORD 4 2

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 90 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 90 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 90 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. dep. 001-02451 Ref. Kalvi/fje/behan/kirst Den 19. november 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Maj 2012 Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA har i perioden 12.-22. marts 2012 gennemført en undersøgelse om dufte på arbejdspladsen via forbundets elektroniske

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 627 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 627 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 627 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 16. september 2016 Sagsnummer: 2016-9183./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Vi er en række organisationer, der er stærkt bekymrede for konsekvenserne af den foreslåede harmoniserede klassificering af titandioxid (TiO2).

Vi er en række organisationer, der er stærkt bekymrede for konsekvenserne af den foreslåede harmoniserede klassificering af titandioxid (TiO2). 31. oktober 2017 One pager om TiO 2-sagen forud for CARACAL-mødet d. 15.-16. november 2017 Vi er en række organisationer, der er stærkt bekymrede for konsekvenserne af den foreslåede harmoniserede klassificering

Læs mere

Kemirådgivning. Kemi up-date. 25. Februar 2014

Kemirådgivning. Kemi up-date. 25. Februar 2014 Kemi up-date 25. Februar 2014 Mette Herget Herget.dk Kemirådgivning Kemikalieregulering REACH Tilgrænsende speciallovgivning med berøring til kemi bl. a. Nanomaterialer Hormonforstyrrende stoffer Biocider

Læs mere

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Kemikalier J.nr. 001-05574 Ref. Jukof/beand Dep/kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Der skal stemmes om sagen på et møde i REACH-komitéen den 19. marts 2012.

Der skal stemmes om sagen på et møde i REACH-komitéen den 19. marts 2012. Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 261 Offentligt NOTAT Kemikalier J.nr. 001-06782 Ref. MAS Dep: Kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU

Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU Debatmøde: Problematiske stoffer i importerede produkter fra ikke-eu-lande. Tirsdag d. 13. juni 2017 Henrik Søren Larsen Miljøstyrelsen Disposition

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 182. Offentligt. Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 235.

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 182. Offentligt. Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 235. Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 182 Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 235 følgende spørgsmål nr. 235 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til (EF) forordning nr. 1907 / 2006

Sikkerhedsdatablad i henhold til (EF) forordning nr. 1907 / 2006 01 Identifikation af stoffet / præparatet og virksomheden Handelsnavn Geberit AquaClean rengøringsmiddel (varenr. 242.546.00.1) Anvendelse af stoffet / præparatet Rengøringsmiddel til Geberit AquaClean

Læs mere

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder Annavej 21 2740 Skovlunde DK Denmark Tlf. +45 44 666 333 Fax. +45 44 946 582 PRODUKT-INFORMATION Produkt og sikkerhedsdata: Se bagsiden NAVN Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. 001-06878 Ref. FJE/VJO Dep-kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 154 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 154 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 154 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 3. december 2015 Sagsnummer: 2015-7673./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 145 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 145 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 145 Offentligt NOTAT Kemikalier J.nr. 001-13400 Den 10. september 2015 NOTAT til Folketingets Europaudvalg samt Miljø- og fødevareudvalg Kommissionens

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC Side 1/5 1 Produktidentifikation og leverandør Produktnavn: MR MUSCLE GULVRENGØRING (DK/S/F) Pr.nr.: 1788611 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/006/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 06/06/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 62502 Synonymer: MULTIGEL

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke omfattet Anvendelse: Insekticid Emballage: 8 kg plastiktønde Leverandør: Schering-Plough Animal Health Hvedemarken 12 3520 Farum

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 310 ml Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 310 ml Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Tætningsmasse til karrosseri Emballage: 310 ml Leverandør: Henkel Norden AB, Copenhagen Division Loctite Hørskætten

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: December 2013 Revisionsdato: December 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: BIO Urinal tablet

Læs mere

Formålet med tilsynsinstruksen er at orientere om særlige forhold samt opstille en fælles ramme for gennemførelse af tilsyn inden for frisører.

Formålet med tilsynsinstruksen er at orientere om særlige forhold samt opstille en fælles ramme for gennemførelse af tilsyn inden for frisører. Instruks for tilsyn hos frisører Ressortenhed: VG Oprettet: Februar 2007 Senest revideret: April 2012 Emne og baggrund Frisører er emnet for denne instruks. Den skal ses som et supplement til arbejdsmiljøvejviser

Læs mere

Hvordan virker reguleringen

Hvordan virker reguleringen Hvordan virker reguleringen REACH og Arbejdstilsynets regler v. Bent Horn Andersen Kontorchef Arbejdstilsynet Forsyningskæden Brug EU EU EU Stof Råmateriale Produkt Slutbruger Producent SDS Leverandør

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/12/2014 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

NOTAT. Strategi for risikohåndtering i Danmark af bisphenol A (BPA)

NOTAT. Strategi for risikohåndtering i Danmark af bisphenol A (BPA) NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. SDO Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering i Danmark af bisphenol A (BPA) 1. Resume Bisphenol A (BPA) er optaget på LOUS, da stoffet i EU er klassificeret

Læs mere

Styr på den uønskede kemi. Resultater af LOUS-projektet

Styr på den uønskede kemi. Resultater af LOUS-projektet Styr på den uønskede kemi Resultater af LOUS-projektet Indhold cirka hvert sjette stof, der er lavet risikohåndteringsstrategi for i EU, er et direkte resultat af det danske LOUS-arbejde. 4 14 6 8 Nu er

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Notat MILJØSTYRELSEN Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. fje/asc BIDRAG TIL SAMLENOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets

Læs mere

Høringssvar på udkast til opdatering af Listen over uønskede stoffer

Høringssvar på udkast til opdatering af Listen over uønskede stoffer Notat Kemikalier J.nr. MST-609-00097 Ref. Kalvi/ae Den 16. juni 2010 Høringssvar på udkast til opdatering af Listen over uønskede stoffer Udkast til Listen over uønskede stoffer 2009 (LOUS) blev den 18.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1781604 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer Anmeldelse af farlige stoffer og materialer De vigtigste regler om anmeldelse af farlige stoffer og materialer til Produktregisteret. Vejledningen handler om, hvornår virksomheder, som fremstiller eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

Miljøstyrelsens aktiviteter med særligt fokus på regulering af hormonforstyrrende stoffer

Miljøstyrelsens aktiviteter med særligt fokus på regulering af hormonforstyrrende stoffer Miljøstyrelsens aktiviteter med særligt fokus på regulering af hormonforstyrrende stoffer Pia Juul Nielsen, Miljøstyrelsen, Kemikalier CeHoS informationsmøde 3. november 2011 Oversigt Baggrund Aktiviteter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 27. januar 2003 FORELØBIG 2002/0216(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

grøn salon Grønne Erhverv en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon - et netværk i Københavns Kommune

grøn salon Grønne Erhverv en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon - et netværk i Københavns Kommune grøn salon en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon foto frisørforbundet layout tmf grafisk design Grønne Erhverv - et netværk i Københavns Kommune Grøn Salon Grøn Salon er en frivillig ordning

Læs mere

Smøring med fugtighedscreme

Smøring med fugtighedscreme Information til patienten Smøring med fugtighedscreme Regionshospitalet Viborg Medicinsk Afdeling Dermatologisk Ambulatorium Hvorfor smøre med fugtighedscreme? Huden har mange vigtige funktioner, og det

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 2055823 Anvendelsesområde: Professionel vask af tekstiler. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside:

Læs mere

CLP hvad er det, og hvilken betydning har det?

CLP hvad er det, og hvilken betydning har det? FAREsymboler CLP hvad er det, og hvilken betydning har det? Brugere af kemikalier står foran en ny udfordring CLP vil berøre alle, som fremstiller, sælger eller bruger kemikalier. I praksis vil samtlige

Læs mere

TETEN CONSULTING aps. SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Sanoclean Spærrevæske

TETEN CONSULTING aps. SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Sanoclean Spærrevæske Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn PR-nr.: Synonymer: Spærrevæske Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 58 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 58 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 58 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 4. november 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om unges arbejde 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om unges arbejde 1) BEK nr 625 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsemin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20140113719 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

SOFT CARE DOVE CREAM WASH H2

SOFT CARE DOVE CREAM WASH H2 Side 1/5 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: Ikke relevant Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Guide FARLIGE. Undgå kemikalier i dit hjem. Se hvad du kan gøre Gode råd fra eksperten. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide FARLIGE. Undgå kemikalier i dit hjem. Se hvad du kan gøre Gode råd fra eksperten. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus FARLIGE Undgå kemikalier i dit hjem Se hvad du kan gøre Gode råd fra eksperten Få et kemikaliefrit hjem INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

NOTAT. Strategi for risikohåndtering af Methanol

NOTAT. Strategi for risikohåndtering af Methanol Kemikalier J.nr. 001-06320 Ref. CHIHL Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering af Methanol 1. Resume Anvendelsen af methanol er udbredt både globalt, i Europa og i Danmark. Det anslås, at der anvendes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-04-2008 / LBN Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Jernet 35 Anvendelse:

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

National workshop om hormonforstyrrende stoffer. Regulering. Muligheder for regulering og forebyggelse

National workshop om hormonforstyrrende stoffer. Regulering. Muligheder for regulering og forebyggelse National workshop om hormonforstyrrende stoffer Regulering Muligheder for regulering og forebyggelse Elisabeth Paludan, funktionsleder Miljøstyrelsen, Kemikalier Workshop om hormonforstyrrende stoffer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Information om fastsættelse af KODENUMRE

Information om fastsættelse af KODENUMRE Information om fastsættelse af KODENUMRE Siden 1982 har der for malevarer eksisteret en bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre og en tilhørende bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter.

Læs mere

BARDAHL WHEEL CLEANER

BARDAHL WHEEL CLEANER Udfærdigelsesdato: 13.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60200 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00257 Ref. logla Den 5. januar 2015. Strategi for risikohåndtering af benzylchlorid. 1. Resume

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00257 Ref. logla Den 5. januar 2015. Strategi for risikohåndtering af benzylchlorid. 1. Resume NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00257 Ref. logla Den 5. januar 2015 Strategi for risikohåndtering af benzylchlorid 1. Resume Benzylchlorid (CAS: 100-44-7) anvendes næsten udelukkende som et kemisk mellemprodukt,

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til EC 1907/2006

Sikkerhedsdatablad i henhold til EC 1907/2006 Side 1/5 1 Produkt- og virksomhedsidentifikation Produktanvendelse: Produkt til rengøring af tæpper Fabrikant/Leverandør: Hagerty SA Promenade-Noire CH-2000 Neuchâtel Schweiz Tlf. +41 32 724 44 64 Web:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 800 g, 3 kg (*) Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 800 g, 3 kg (*) Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/5 PR-nr. 2067904 Anvendelse: Støbemasse til materialografiske emner Emballage: 800 g, 3 kg (*) Leverandør: Struers A/S Pederstrupvej

Læs mere

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen Status på CLP Dialogmøde d. 30/4-2012 Trine Thorup Andersen Overblik overgangsperioden 2010-2015 Notificering til industrilisten 3. Januar 2011 + fortløbende for nye stoffer CLP i kraft Januar 2009 CLP

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 600 ml og 1, 3, 5,10, 20 l Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. 600 ml og 1, 3, 5,10, 20 l Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke krævet Anvendelse: Håndrensemiddel Emballage: 600 ml og 1, 3, 5,10, 20 l Leverandør: Bak & Uhrenfeldt A/S Horsensvej 72 7100 Vejle

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 13042007 Udarbejdet den: 13042007 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Support: Tlf. +44 (0) Fax: +44 (0) Tlf

Support: Tlf. +44 (0) Fax: +44 (0) Tlf AFSNIT 1 - IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET /VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator: Forensic Mærkning (kommerciel brug - volumen på mere end 10 ml). 1.2 Anden betegnelse: IndSol Tracer

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. BT stillet af Per Clausen

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. BT stillet af Per Clausen Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 340 Offentligt J.nr. MST-001-03262 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. BT stillet af Per Clausen Spørgsmål: Ministeren bedes redegøre

Læs mere

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark.

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark. Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår restriktioner for

Læs mere