Metoder til at undgå 1:4. L. Rae Lake.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metoder til at undgå 1:4. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk"

Transkript

1 1

2 Metoder til at undgå UNDFANGELSE 1:4 L. Rae Lake 2

3 Metoder til at undgå UNDFANGELSE 1:4 Det esoteriske grundlag for hormonelle valg Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) planeten kan kun sørge for menneskeheden op til en vis grænse. Det er et mere grundlæggende problem, end man kan forestille sig. Der er imidlertid beviser på, at menneskeheden har en voksende erkendelse netop af problemet, selvom der stadig er mange misforståelser, som i nutiden bl.a. kommer til udtryk i en tilfældig og utryg brug af præventive midler. Efterhånden som menneskehedens intelligens udvikler sig (og det sker hurtigt nu) og loven om rytme og metode bliver forstået, vil man få en erkendelse af, at der findes medfødte reaktionsmekanismer, der kan forhindre undfangelse, og så vil præventive midler ikke længere være nødvendige. Det lyder endnu meget hypotetisk og næsten umuligt, men menneskeheden er hurtigt ved at opnå selvkontrol og det kan skabe naturlige forandringer. Alice A. Bailey, Undervisning i Den Nye Tidsalder, s

4 Skal ikke erstatte lægelige råd I de fire artikler bruges generaliseringer til at belyse forskellene i de kontroversielle og teoretiske tanker, der inkluderer to valgmuligheder i forbindelse med forplantning. Det drejer sig om: Den potentielle betydning af hormonal selvkontrol, hvornår et liv helt præcist begynder, barnemord, sjælens rettigheder, det fysiske legemes rettigheder, faderskab og seksualitetens historie. Læg mærke til, at artiklerne beskæftiger sig med hormonelle faktorer og ikke med genetiske faktorer ved fødsler. Visualisering kan have hormonel effekt på en graviditet, men den påvirker ikke en graviditet med genetiske komplikationer. Tanker, der kommer til udtryk i de fire artikler, er eksperimentelle og skal ikke erstatte de konventionelle metoder til fødselskontrol eller almindelige lægelige råd. Uønskede babyer Man kan spekulere over, hvad der er galt med økonomi- og uddannelsessystemerne. Måske skulle man begynde med begyndelsen og studere virkningerne af samfundets bjerge af hundredtusinde uønskede babyer, der afvises og negligeres af forældre, der forsømmer deres pligt og det stigende antal følelsesmæssigt belastede abstinensbabyer 1 (som af en lærer er beskrevet som destruktive 2 ), alkoholskadede babyer og fysisk truede AIDS-babyer, der som gruppe belaster økonomien i sundheds- og velfærdssystemerne. Overvej desuden langtidsvirkningerne for titusinder af børn, der vokser op og bliver opdraget af enlige mødre, som for manges vedkommende skaber en familie i fattigdom uden nogen form for finansiel hjælp fra fædrene. Der er behov for en omfattende konference om befolkningstilvækst og fødselskontrol, hvor man drøfter holdninger til abort i global målestok. Når kvinder som en verdensgruppe kan få børn, hvornår og hvordan de ønsker det, vil det føre til interessante forandringer i samfundet. I en ideel verden vil kvinder kun blive gravide, når de er parate til at pleje og passe en nyinkarneret sjæl. I en bedre verden vil nyfødte blive værdsat, som de skatte de er, og adoptioner vil være sjældne, aborter vil være unødvendige og svangerskabsforebyggende metoder vil høre fortiden til. Men mennesket lever lige nu i nutidens realiteter. 1 Babyer, der fødes med abstinenser fra moderens brug af narkotika, kaldes Crack-babies, som er et udbredt fænomen i Vestens storbyer. 2 Predatory personalities: Destruktiv aggressiv person (dvs. psykopat eller sociopat), der føler sig overlegen i forhold til resten af menneskeheden. 4

5 Et spørgsmål om valg Hensigten med den udviklede reproduktive cyklus hos både mænd og kvinder er at sikre artens kontinuitet, men det betyder ikke, at enhver kvinde skal føde et barn. Det er et spørgsmål om valg! At foretage et seksuelt valg er naturligt under opvæksten lige fra undfangelsen, hvor barnet vælger køn, og til de øvrige seksuelle valg senere i livet. Som alt andet er en graviditet en del af den basale dualitet i livet, der styres af 2. stråle for gensidig tiltrækning. Ethvert aspekt af menneskets fri vilje er underlagt de to ord ja og nej specielt i relation til det esoteriske princip om beslutning og princippet om udvikling gennem konflikt, der gælder menneskeheden. alle kriser i den fysiske verden individuelle kriser og de kriser, der har relation til menneskeheden som en enhed styres af princippet om konflikt, hvorimod kriser i den åndelige verden styres af det esoteriske princip om beslutning. Alice A. Bailey, Strålerne og Indvielserne, s. 607 Samspillet mellem de to principper er altafgørende for de unikke menneskelige kvaliteter ubeslutsomhed og meningsforskelle. Menneskeheden manipulerer konstant med naturen. Man ændrer vejret, kan leve under vand, eksperimenterer i rummet, helbreder for tidligt fødte babyer og holder mennesker i live med respiratorer. Hvis valg ikke var en del af menneskets natur på alle niveauer så havde mennesket aldrig haft mulighed for at forlade Faderens bolig ved skabelsens begyndelse. At respondere på monadens (åndens) mulighed for at foretage reproduktive valg er et andet eksempel på, at menneskeheden stræber efter at udforske forbindelsen til Gud. Udvikling af hormonel selvkontrol Der er grundlag for at mene, at selvkontrol ved hjælp af visualisering kan være nøglen til kontakt med de medfødte reaktioner, der vil modvirke befrugtning. Den medfødte reaktion er til stede fra fødslen og hører til kvindens essentielle natur. Det er interessant, at medfødte reaktioner snarere stammer fra tænkeevnen end fra erfaringer og er baseret på almindelige forventninger. Når forplantning baseres på esoterisk forståelse i modsætning til almindelig logik, bliver graviditeten en valgmulighed og ikke et mandat fra Gud. Det bliver naturligt, og kvinden bliver ikke et offer, for graviditet kan accepteres eller afvises af kvinden selv uden indblanding fra andre og uafhængigt af tidens trend. 5

6 Ved hjælp af visualisering vil mange mennesker kunne forandre deres egne stressniveauer med målbare fysiske virkninger. Alt, der påvirker stress direkte og effektivt, påvirker også de hormonelle niveauer hos både mænd og kvinder. Det vil f.eks. blive muligt at sætte gang i en menstruation for at undgå en uønsket graviditet, at mildne symptomerne på præmenstruel syndromet, og undgå ophør af menstruation ved klimakteriet. Og selvom kun en ganske lille grad af hormonel selvkontrol er mulig på kritiske tidspunkter, så har det menneskelige potentiale langtrækkende betydninger. I tredje del af artikelserien vil emnet blive analyseret på en mere detaljeret måde. Det er uden betydning, at det kun er en lille procentdel af kvinderne, der vil være i stand til at bruge teknikkerne effektivt. Hvis hormonel selvkontrol indeholder en del af svaret eller et fingerpeg om naturlig fødselskontrol, så vil stridighederne om abort reduceres betydeligt, ikke ved hjælp af vedtagelse af love (i relation til princippet om konflikt), men på en helt personlig måde ved hjælp af esoteriske beslutninger (i relation til princippet om beslutning). Beslutninger, der erstatter de tidligere vedtagne beslutninger, vil vise sig som et resultat af individuel brug og forståelse af den tekniske side af de to valgmuligheder: Det hormonelle valg og det fysiske valg. Det kræver, at man kan tænke klart og forstår teknikkernes esoteriske baggrund som grundlag for det, der besluttes i de dybe konflikter og meget menneskelige kriser. Det kræver desuden, at man har en rigtig forståelse af de processer, der er involveret i hormonel selvkontrol. Processen, der skabte problemet, er derfor også den proces, der kan løse det. En potentiel baby Dybest set raser konflikterne om forplantning mellem tilhængere med religiøse overbevisninger baseret på rationelle argumenter og den åndelige motivations fornuftige og intuitive opfattelse. 6

7 Det mindst konstruktive element i den løbende dialog, der finder sted mellem de såkaldte fortalere for fri abort og fortalerne for at kombinere anti-abort/antiseksualitet undervisning/anti-fødselskontrol er uvidenhed, eller man nægter at lære at bruge teknisk korrekte udtryk. Et foster er f.eks. ud fra et lægeligt synspunkt blot en potentiel baby. Hvis man brugte sproget korrekt, ville man sige, at det kommende menneske gennemgår flere stadier. Efter undfangelsen deler det befrugtede æg sig til to små cellekugler, som kaldes et embryon. Disse stadier kaldes: o efter få dage et æg deles eller zygote 3 o efter otte uger et embryon 4 o fra 8. uge indtil fødslen en føtus 5 o efter fødslen et spædbarn eller en baby 3 En zygote er resultatet af en befrugtning. Når en ægcelle og en sædcelle sammensmeltes til en enkelt diploid celle kaldes denne for en zygote. 4 Embryon eller embryo er betegnelsen for et kim eller et foster i den tidlige udviklingsperiode. 5 Føtus stammer fra det latinske foetus eller fetus, der betyder det at føde eller fødsel. 7

8 Livmoderen, der næsten ligner et symbol på det astrologiske tegn for TYREN, er en knytnævestor triangulær lomme, der sidder udspændt i skeden. Dens nederste del kaldes livmoderhalsen, og den er forbundet med to æggestokke med æggeledere. Ordet skød er et uklart bibelsk udtryk, der er uegnet og følelsesladet, men ekstremister holder af at bruge det. Enhver abort er ikke altid et tab Næsten alle misbruger ordet abort. Enhver abort er ikke altid et tab. Bemærk, at når en graviditet afbrydes indenfor de otte første uger, så er det teknisk set ikke et foster, og derfor lægeligt set ikke en abort. Det er en del i en relativ enkel proces, der kaldes menstruel udskrabning eller menstruel regulering og som resulterer i en menstruation. 8

9 Ved den 7. uge Ved den 12. uge Ved den 18. uge Ved den 20. uge Ved den 28. uge Ved den 30. uge For et stort flertal er forventningen om menstruation forbi. De fleste klinikker foretager aborter til 12. uge. (4½-5 mdr.) føtusen viser tegn på liv og bevæger sig. Mindre end 1% foretages efter 20 uger. 80% er hos teenagere, der er uvidende om, at det er nødvendigt med en hurtig beslutning). USA s Højesteret siger, at abort kan udføres legalt (på betingelser) og endog senere, hvis kvindens liv er i fare. Hjernebølger indikerer, at fostret kan opfatte smerte. Under denne proces ønsker alle, at fostret endnu ikke havde antaget form men det har det. Det har form som et menneske. Og der er en følelsesmæssig smerte for alle, der er involveret. Hvornår begynder livet? Spørgsmålet er vanskeligt at besvare, fordi det er så uklart og så misvisende, at det er umuligt for et menneske at besvare det i overensstemmelse med sandheden. Som svar på det konkrete spørgsmål, der reelt kræver et svar fra et almægtigt, alvidende og allestedsnærværende væsen, så eksisterede livet forud for manifestationen af vores ret ubetydelige solsystem. Derfor vil livet med sikkerhed overleve solsystemet og fortsat belive Universet en proces, der både er kendt og ukendt. Den tibetanske mester Djwhal Khul siger det på denne måde: LIV ER. Åndeligt set kan man ikke tilintetgøre liv Disciple og kandidater til indvielse véd, at alt liv udgør en enhed, uanset om det tager form i det andet, det tredje eller fjerde naturrige. De véd, at deres iboende liv er ét med livet i det første naturrige, mineralriget. De har også lært, at liv er evigt, at det ikke kan tages eller tilintetgøres, men fortsætter fra form til form og fra erfaring til erfaring, indtil Guds fuldkomne vilje kan komme til udtryk. Alice A. Bailey, Strålerne og Indvielserne, s

10 Fremskyndelse Et par mere relevante spørgsmål er: Hvornår bliver en menneskelig form en menneskelig skabning? Hvornår er et foster ikke længere en fortsættelse af moderens legeme og sjæl og former sin egen uafhængige identitet? Det esoteriske svar på begge spørgsmål er: Fremskyndelse! Foster i 18. uge Et par mere relevante spørgsmål er: Hvornår bliver en menneskelig form en menneskelig skabning? Hvornår er et foster ikke længere en fortsættelse af moderens legeme og sjæl, men former sin egen uafhængige identitet? Det esoteriske svar på begge er: Fremskyndelse. En omdiskuteret fremskyndelse markerer iflg. åndsvidenskaben og mange historiske og religiøse traditioner det tidspunkt, hvor sjælen træder ind. Omkring den 18. uge (4½ til 5 måneder) fremskynder fosteret udviklingen og begynder at bevæge sig uafhængigt i livmoderen. F.eks. forbyder koranen abort efter 120 dage, når sjælen er dannet. Fosteret skubber sig hensigtsmæssigt frem for at gøre opmærksom på sin tilstedeværelse, og snart er det blevet en menneskelig skabning. Djwhal Khul siger, at sjælen kredser, indtil fostrets hjerne er tilstrækkelig moden til at acceptere fusionen eller overførslen af energi uden risiko: lyslegemet er ufuldstændigt og diffust, og det svæver simpelthen over barnets fysiske form og venter på en lejlighed til at træde ind og oplyse bevidstheden. Alice A. Bailey, Undervisningen i Den Nye Tidsalder, s. 143 På tidspunktet for fremskyndelse får fostret et elektrisk stød fra 7. stråle (syntesens stråle), der betyder, at legeme og sjæl forenes, og dermed er en menneskelig skabning formet. Inden fremskyndelsen er fostret en levende menneskelig form af stof, men endnu uden en åndelig identitet eller en selvstændig bevidsthed. På et personligt niveau 10

11 er øjeblikket muligvis det åndelige grundlag for forestillingen om den oprindelige synd stof adskilt fra Gud som man søger tilgivelse for. Adskilt fra moderen har menneskets form teknisk set udelukkende dyrisk natur, før den smelter samme med monaden (ånden) ved fremskyndelsen. På samme måde som fostret symboliserer den fysiske relation mellem faderen og moderen, symboliserer den individualiserede sjæl den essentielle relation mellem personlighed/moder og monade/fader. I det dybt åndelige øjeblik (ofte ubemærket) gennemstrømmes fostrets hjerne af den iboende individualiserende sjæl, og derved skabes der en ægte menneskelig skabning af den levende menneskelige form. Fornuftbestemt drab er ikke mord Der føres ikke krig mod babyer, sådan som det påstås af den katolske kirke. Den virkelige krig føres mod seksuel uvidenhed. Hvordan kan man hjælpe velmenende mennesker, der ikke forstår livets natur, til at nærme sig den kendsgerning, at babyer hverken dræbes eller myrdes? Det er kun embryoner og føtuser, der er involveret. At dræbe babyer er barnemord, og ikke abort. (Emnet uddybes i fjerde del). Både ophør af menstruation og foretagelse af abort afslutter helt afgørende et liv livet af en menneskelig form men det er forkert at kalde det mord. Indtil fremskyndelsen er det analogt med at få fjernet sine mandler eller sin blindtarm, der faktisk repræsenterer både en forms død, og de levende cellers død, der danner formen. Den kredsende sjæl er relativt uskadt, når dens faste fysiske form frigøres. At dræbe er ikke altid imod loven. Selvom loven varierer fra land til land om det, der er lovligt og ulovligt, så er der dog en ensartet accept af de måder, der benyttes til at tage menneskers liv på inklusiv dødsstraf, krig, selvforsvar og abort. I visse retssystemer er abort en lovlig form for drab ikke mord. Der har aldrig været en principiel erkendelse af et menneskelivs ukrænkelighed. De fleste religioner tillader mænd og kvinder at dræbe som selvforsvar og i krige. Når et menneske trykker på en knap og dræber millioner af mennesker, så opfattes det indirekte som et selvforsvar, og kirken protesterer ikke. I de tilfælde, hvor kirken ikke kan fordømme en handling, afholder den en bønnegudstjeneste, når forholdene f.eks. kræver dødsstraf. Abort-problematikken befinder sig i samme kategoriske gråzone, hvad angår lovligt drab, men når en kvinde handler i selvforsvar, når en graviditet truer hendes fremtid, så råber fundamentalisterne mord! På grund af manglende evne til at skelne mellem liv og form bliver mange mennesker dybt berørt, når et menneske dør ved egen hånd, uanset det er en abort eller hjælp til selvmord. Iflg. de almindelige normer er døden lig med sjælens tilstand før undfangelsen. Set fra sjælens perspektiv kaldes livet i fysisk inkarnation den lille død og en periode med forlænget begrænsning. 11

12 Sandheden vil i den kommende tidsalder give menneskeheden nye måder og nye metoder til tænkning. Esoterikere opfatter fødslen som en proces, der fører mennesket ind i den mørke fysiske inkarnation, som virker som en forudbestemt og forberedende proces, der senere bliver en fødsel ind i lyset og som fortsætter i lyset og skaber en ydre form til lyslegemet. Alice A. Bailey, Undervisningen i Den Nye Tidsalder, s. 137 To måder at nærme sig virkeligheden på Selvom anti-abort-bevægelsernes tilhængere er velmenende mennesker, så er deres opfattelse ikke baseret på en åndelig virkelighed, men på et følelsesbaseret trossystem. Problemet for samfundet som en helhed er, at alle anti-abort-kræfter modsætter sig alle realistiske løsninger. For fundamentalister er abort-problemet et lige så enkelt problem som nationalisme og racisme. For mange mennesker er abort forbundet med synd og utroskab. Kristne fundamentalister modsætter sig seksualundervisning, og den katolske kirke ønsker ikke fødselskontrol så hvad fødselsproblemet angår, slutter fundamentalisterne sig til den katolsk ortodokse kirke, der giver næring til forestillingen om døde fostre, og de tager deres børn med til de boykottede klinikker og råber mordere! Retskendelser (i USA) skaber nu en snæver stødpudezone med relativ ro omkring klinikkerne, men det har ikke forhindret adskillige mord på abortlæger, udført af de mennesker, der er modstandere af lægernes arbejde. Men selv positive ord som form-liv og formfamilie kan ikke skjule den politiske forvirrede og ubeslutsomme opposition, der appellerer til følelsesbetonede og sentimentale mennesker med god vilje, ved at forgifte deres holdning til seksualitet og graviditet og derved skabe forvirring og handlingslammelse. Derfor foretager vidende mennesker sig intet. Forhåbentlig vil flere mennesker snart erkende, at de åndelige omstændigheder vedr. graviditet har større betydning end formsiden. Livet er ét, og intet kan nogensinde tage det eller berøve det. Proportionsforståelse vedrørende formen skal rettes fremad mod sjælen og ikke bagud mod formen. Nogle oprigtigt hengivne og lovende aspiranter er så optaget af formen, at de faktisk ikke har tid til at udvikle sjælen. Alice A. Bailey, Strålerne og indvielserne, s

13 Mennesker, der mediterer, lytter til Gud, og mennesker, der beder, taler med Gud men ingen kan tale på Guds vegne. Konflikt opstår, når en gruppe prøver at fortælle en anden gruppe, hvad Gud mener. Heldigvis fører konflikt til sidst til harmoni, så man kan sandsynligvis forvente en indstrømning af harmoni blandt de mere fornuftsbetonede faktorer i meningsforskellene, efterhånden som den verdensomspændende dialog fortsætter. Overalt i verden kæmper mange kvinder i stilhed for at undgå at blive gravide, men det er en overvældende opgave. Kvinder, der har fået de børn, de ønsker eller har råd til eller deres fysik kan klare, vil selv bestemme deres fremtid. Kvinder, der har destruktive parforhold, bør være i stand til at undgå at blive gravid. I nogle byer er antallet af aborter større end fødselstallet. Selvom fostret er levedygtigt, så er adoption ingen løsning, fordi der allerede findes mange flere adoptionsegnede børn, end der findes egnede hjem. Ingen bryder sig om abort. Sandheden er, at der er forskel på det, man tænker, og det man føler om abort. Alle ønsker, at alle mennesker er seksuelt ansvarlige. Alle ønsker, at der vises kærlighed til alle børn, og at man har omsorg for dem. Indtil svangerskabsforebyggende metoder og midler er 100% sikre og 100% tilgængelige (det er de ikke nu), og indtil lægelig baseret undervisning og information om seksuelt ansvar tilbydes i en tidlig alder (det gør den ikke nu), bør legal abort beskyttes som et lovligt valg. 13

14 14

Metoder til at undgå 3:4. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

Metoder til at undgå 3:4. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 Metoder til at undgå UNDFANGELSE 3:4 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 UNDFANGELSE 3:4 Det esoteriske grundlag for hormonale valg Af L. Rae Lake Fra THE BEACON (Oversættelse Ebba Larsen) TEKNIKKER TIL

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Oversigt over loven om åndelig

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Erkendelse af virkeligheden: o Introduktion Hvad er virkelighed?

Læs mere

DØDEN. - og den indre rejse. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

DØDEN. - og den indre rejse. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 DØDEN - og den indre rejse Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Dødsprocessen... 4 o Døden i esoterisk belysning... 11 o Kroppen forlades... 25 o På tærsklen... 46 o Astralplanets beboere...

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Blændværk vedr. overlegenhed og selvhævdelse. Positive blændværk Blændværk

Læs mere

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk:

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk: 1 Alice A. Bailey Udkommet på dansk: Nationernes Skæbne, 1982 En kompilation om seksualitet, 1988 Esoterisk Psykologi, bind I, 1989 Døden det store eventyr (kompilation), 1990 Blændværk et verdensproblem,

Læs mere

Værd at vide om MEDITATION

Værd at vide om MEDITATION 1 Værd at vide om MEDITATION Vejledning til søgende mennesker, der ønsker personlig udvikling ved hjælp af meditation. Erik Ansvang 2 Indhold Forord...04 Hvad er meditation?...05 Hvad vil det sige at meditere?...07

Læs mere

World Goodwill. www.visdomsnettet.dk

World Goodwill. www.visdomsnettet.dk 1 World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 World Goodwill Den gode viljes energi Tre principper 1. Princippet om at dele Fejltagelser og misforståelser i tidligere århundreder kulminerede i Anden Verdenskrig

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

DEN NYE NATION. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

DEN NYE NATION. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 DEN NYE NATION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 DEN NYE NATION Af Erik Ansvang Aldrig før har menneskeheden stået over for så mange vanskeligheder. Aldrig før har den stået med så mange muligheder.

Læs mere

NY INTERESSE FOR MYSTICISME. Af Alice A. Bailey. Artikel i BEACON, febr. 1938, genoptrykt april 2007. (Oversættelse: Ebba Larsen)

NY INTERESSE FOR MYSTICISME. Af Alice A. Bailey. Artikel i BEACON, febr. 1938, genoptrykt april 2007. (Oversættelse: Ebba Larsen) NY INTERESSE FOR MYSTICISME Af Alice A. Bailey Artikel i BEACON, febr. 1938, genoptrykt april 2007 (Oversættelse: Ebba Larsen) Menneskets mørke perioder med et tydeligt fravær af åndelig tænkning har trods

Læs mere

Erindringens tale ERINDRINGENS TALE. - Om at se bag illusionerne. af Jes Dietrich

Erindringens tale ERINDRINGENS TALE. - Om at se bag illusionerne. af Jes Dietrich 1 Erindringens tale ERINDRINGENS TALE - Om at se bag illusionerne af Jes Dietrich 2 Copyright 2009 tilhører Jes Dietrich. For mere information eller inspiration, eller for andre bøger af Jes Dietrich,

Læs mere

Artikler om mariologi

Artikler om mariologi Artikler om mariologi Jakob Munck - 2 - ARTIKLER OM MARIOLOGI *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 4 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 13 - *** MARIOLOGI OG ROBOTPSYKOLOGI... - 22 - *** KATOLICISME, PROTESTANTISME

Læs mere

En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz

En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz Mental forberedelse til Døden En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz 2 MENTAL FORBEREDELSE TIL DØDEN MENTAL FORBEREDELSE TIL DØDEN En buddhistisk tilgang til Livet, Døden &

Læs mere

Magi & Magikere. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

Magi & Magikere. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 Magi & Magikere C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 Magi & Magikere Af C. W. Leadbeater Fra Some Glimpses of Occultism (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvis man slår op i et leksikon,

Læs mere

Etik & Moral - esoterisk belyst

Etik & Moral - esoterisk belyst 1 Etik & Moral - esoterisk belyst Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Etik & Moral - esoterisk belyst Af Erik Ansvang Der er endnu ikke fundet et ord, som fyldestgørende beskriver instinktet for det gode

Læs mere

Arbejdshæfte til grundkursus for plejefamilier

Arbejdshæfte til grundkursus for plejefamilier Arbejdshæfte til grundkursus for plejefamilier Udarbejdet af Ingrid Strøm for: Kommunernes Landsforening Socialpædagogernes Landsforbund Familieplejen Danmark Dansk Socialrådgiverforening HK/Kommunal Amtsrådsforeningen

Læs mere

Spørgsmål og svar. til dig, der er ny i fællesskabet. Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier.

Spørgsmål og svar. til dig, der er ny i fællesskabet. Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier. Spørgsmål og svar Adult Children of Alcoholics Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier til dig, der er ny i fællesskabet Genoptryk må kun foretages med henblik på uddeling inden for

Læs mere

Kort introduktion til buddhisme

Kort introduktion til buddhisme Kort introduktion til buddhisme Shomon Pia Trans shomon@tendai.dk, www.shomon.dk Dette materiale kan frit anvendes til undervisningsformål i skoler og gymnasier. Anden anvendelse, herunder kommerciel anvendelse,

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson En artikel om The Healing Code af Jarle Tamsen 1 2 Bogen, The Healing Code, er skrevet på grundlag af en gave, som Alex Loyd modtog fra Universet (Gud) i 2001.

Læs mere

ASTRO INSIGHT. Analyse af Fødselshoroskop. Horoskopanalyse for: Kronprins Frederik 26. maj 1968, kl. 23:38 København

ASTRO INSIGHT. Analyse af Fødselshoroskop. Horoskopanalyse for: Kronprins Frederik 26. maj 1968, kl. 23:38 København ASTRO INSIGHT Analyse af Fødselshoroskop Horoskopanalyse for: Kronprins Frederik 26. maj 1968, kl. 23:38 København Tekst og Fortolkning ved Ann Powell Groner Copyright 1994 Ann Powell Groner & AstroScan

Læs mere

Tidsskrift for åndsvidenskab

Tidsskrift for åndsvidenskab Nummer 1 - marts 2013-31. årgang Tidsskrift for åndsvidenskab I fremtiden.. Små uddrag af Martinus sidste tale 9/8-1980: Væremåden i det daglige liv er særlig vigtig, og nu er den kommet så langt ned og

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Kvindelighed. Seksualitet fra første færd

Kvindelighed. Seksualitet fra første færd Kvindelighed Seksualitet fra første færd En pige fødes sexet! Det er måske ikke det første, vi tænker på, når vi betragter en rødmosset nyfødt. Men erkendelsen af, at seksualiteten er til stede fra første

Læs mere

ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS DET VILDE LIV

ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS DET VILDE LIV ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS DET VILDE LIV 2 ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS DET VILDE LIV Trettende udgave 2014. Udgivet af: Active Addictions Anonymous World Service Office Gratis Copyright Kunst forside

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere