Beretning. Skovdyrkerforeningen Vestjylland. Regnskabsåret juli juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning. Skovdyrkerforeningen Vestjylland. Regnskabsåret 2012-2013. 1. juli 2012-30. juni 2013"

Transkript

1 Beretning Regnskabsåret juli juni 2013 Skovdyrkerforeningen Vestjylland

2 Formandstanker I et år hvor foreningslivet har sprudlet i forbindelse med fejringen af vores jubilæum, er det en let sag at skrive beretning! Det forgangne år har dog mange andre facetter - men først og fremmest er det historien om fortsat fremdrift for en stærk lokal Skovdyrkerforening! Så er det igen tid til beretning. Sidste år lavede vi den flotteste beretning, vi nogen sinde har lavet og det forpligter jo. Heldigvis er det ikke umuligt at leve op til - vi kommer jo lige ud af et stærkt jubilæumsår med masser af udadvendt aktivitet. Det har været det mest fantastiske år, hvor vi har benyttet lejligheden til at invitere medlemmer - og rigtig mange andre - til at se hvad der forgår i de vestjyske skove, samt til at få mere viden om og anledning til at drøfte perspektiverne i nogle af de vigtigste forretningsområder for både os og medlemmerne. Uden at remse begivenhederne op, husker jeg fra efteråret, tre velbesøgte ekskursioner helt ude i skoven, toppet af en engageret gennemgang af Peter Stubkjær Sørensens store og meget flotte skov, natur og landskabsprojekt på Sandfeldgård - og fra dette forår, tre arrangementer, hvor man mest skulle sidde ned og lytte - på enten meget kompetente fagfolk eller en gemytlig historiefortæller. Jeg håber, at I alle, ligesom jeg, har sat pris på indsatsen, som både har givet foreningen kontakt med medlemmerne og en god eksponering i vores omverden - og som ikke mindst har givet medlemmerne oplevelser og viden. - Samt for manges vedkommende en lille plet med træer, som kan minde om dette begivenhedsrige jubilæumsår! Den daglige drift har kørt parallelt med alt jubilæumspostyret, på det spor vi har vænnet os til, men som ikke er en selvfølge! I bestyrelsen konstaterer vi med tilfredshed, at medlemsgrundlaget vokser, omsætningen udbygges og at overskuddet igen i år er meget tilfredsstillende. Både udviklingen i nøgletallene og vores oplevelser ude i skov og landskab bekræfter, at vores forening er blevet en stærk regional magtfaktor i skovbruget vest for israndslinien. Der er for mig slet ingen tvivl om, at vores succes skyldes et langt, sejt træk med fokus på den balance, der skal være mellem hensynet til den enkelte skovejer og en sund forretning - ført ud i livet af dygtige og engagerede medarbejdere. Husk, at med en omsætning på omkring 100 millioner, en medarbejderstab på 14 og et medlemskab af det samlede Skovdyrkerfællesskab, er vi en ligeværdig partner for selv de største skovejere og kunder. Med dette udgangspunkt kan vi også de næste 25 år bevare Skovdyrkerforeningen Vestjylland tæt på den gamle andelstanke. Skovejernes interesser, både som individer og som et fællesskab, er også foreningens. Hos os har skovejeren fagfolkene på sin side! Vores fokus er altså stadig, at foreningen er et fællesskab og ikke bare er en forretning i traditionel forstand. Vi kan med oprejst pande tale om fairtrade over for skovejerne - samtidig med, at vi driver en sund forretning. For at fastholde balancen og udviklingsperspektivet, er et vigtigt fokus i bestyrelsen i den kommende tid, at vi trimmer og justerer forretningsmodellen, så vi sikrer, at vi er attraktive partnere for alle, både små og store - og så vi sikrer klare aftaleforhold i de stadigt større projekter, som vi indgår i. Husk at være stolte over, at hos Skovdyrkerne er det stadig skovejerne, der bestemmer! Per Kamp, Vildkilde Bestyrelsesformand side 2

3 Fejring af 25 års jubilæum Som vi lovede på forhånd, har vi fejret vores 25 års jubilæum med en perlerække af arrangementer - og vi har givet gaver i stedet for at modtage dem. Flere hundrede har deltaget i vores 6 temaarrangementer. Jubilæumsår Vores mission var at lave 6 arrangementer med udgangspunkt i hver sit vigtige aktivitetsområde: liebhaveri, energiskov, pyntegrønt, juletræer, plantning og biomasseproduktion. Vi har været både inde og ude - og i tilbageblikket er vi glade for, at vi har serveret en stor portion solid faglig viden - og at den er blevet godt modtaget blandt de i alt flere hundrede deltagere. De vestjyske drømme handler om frodig løvskov på skarp jord, massive grantykninger, åbne arealer med høj foderproduktion og vand - helst masser af vand. Sandfeldgård byder på det hele og det ville ejer Peter Stubkjær Sørensen gerne vise frem for resten af foreningens medlemmer. Interessen var stor og hen ved 100 medlemmer drog en smuk september aften til Sandfeldgård for at se og høre mere om arbejdet med at forvandle typisk hedeplantage og kartoffeljord til en vestjysk naturperle....drog en smuk september aften til Sandfeldgård for at se og høre mere om arbejdet med at forvandle typisk hedeplantage og kartoffeljord til en vestjysk naturperle Kan man leve af pyntegrønt? Der er langt mellem de professionelle pyntegrøntsproducenter, - men i medlemsskaren har vi Kurt Krarup, Lystlund. Kurt er en dygtig og målrettet skovejer, der satser benhårdt på pyntegrønt og produktion af nordmannsgranplanter. Det var således oplagt at besøge ham og sætte fokus på hans måde at gøre tingene på. De fremmødte fik et indtryk af hvilke forudsætninger, der skal være opfyldt, hvis pyntegrønt skal indgå som en væsentlig indtægtskilde på ejendommen. De medlemmer, der dyrker pyntegrønt som et supplement til driften, fik væsentlig inspiration til den optimale dyrkningspraksis. Besøg en vestjysk perle Skovbrug og ejerglæde hænger uløseligt sammen. Forskellige landsdele og skovtyper har deres særlige karakteristika - i Vestjylland har det ægte liebhaveri noget at gøre med samspillet mellem store flader og næringsfattige naturtyper - der hvor man ikke gør noget - og en meget aktiv forvaltning - der hvor man i høj grad gør noget for at få tingene til at ske! Popler i praksis Rammen om arrangementet popler i praksis var valgt med omhu. Bertel Hestbjerg, Hestbjerg der producerer frilandsgrise, kombinerer biomasseproduktion med skygge for grisene. Ønsket om hurtigt at få popler i vejret, så de kan danne skygge, har tilskyndet Bertel til at sørge for optimal renholdelse. Det var således synligt for enhver, at renholdelse i kulturfasen, er afgørende for hurtig og succesfuld etablering af popler. Klædt på til fremtidens juletræsproduktion I vintermørket samledes godt 70 juletræsproducenter til en temaaften om fremtidens juletræsproduktion. Vi havde inviteret en nøglespiller i europæisk juletræsproduktion, direktør for Noble Nordmann A/S, Jimmi Enevoldsen. Med udgangspunkt i et samlet produktionsareal på ha juletræer fordelt på ejendomme i Skotland, Ungarn og Danmark, fremlagde han klare dyrkningsanbefalinger og skarpe kommentarer om juletræsbranchen i ind- og udland. side 3

4 Indlægget blev samlet op af husets egne juletræsfolk, der med afsæt i en præcis sæsonevaluering, en grundig gennemgang af markedsmekanismer - og ikke mindst fingeren på pulsen i Skovdyrkernes egen afsætningsselskab Green Product, blev medlemmerne klædt på til endnu en juletræssæson. Store Plantedag Efter en kold og lang vinter blev fredag den 12. april startskuddet til årets plantesæson. På den første forårsdag, mødte over 200 medlemmer op på festpladsen i Rind Plantage, til frankfurtere, forfriskninger og fortællinger. Søren Ryge fortalte i teltet om barndommens træer og et par af de gamle kendinge fra hans store persongalleri. Efter fortællingerne gik alle i samlet flok til det klargjorte areal, hvor Søren Ryge, medlemmer og medarbejdere plantede Jubilæumsskoven. Planteglæden var åbenlys. Efter Søren Ryge havde plantet for, plantede medlemmer og medarbejdere resten af Jubilæumsskoven i Rind Plantage. De fremmødte medlemmer fik en jubilæumsgave med hjem, i form af en plantepakke. Foreningens areal blev således planter, svarende til godt 4 ha, større hen over en weekend. Vi har flere steder efterfølgende set at jubilæumsgaven trives og gror derude. Skovbruget som energileverandør Træflis spiller en nøglerolle i moderne skovbrug. Ved aktiv skovdyrkning kan vi øge produktion og indtjening på den korte bane - uden at ændre på bevoksningens langsigtede formål og udvikling. Det kan koste lidt på udgiftssiden i forbindelse med kulturanlægget - men vores analyser viser, at det kan betale sig på bundlinien. Det er dog afgørende for skovejernes villighed til at ændre dyrkningspraksis, at der er politisk vilje til at sikre den fortsatte udbygning af flisforbruget. Skovejerne vil helt naturligt forudsætte tryghed for at træflisen kan afsættes rentabelt, når 1. tynding skal udføres. Hidtil er diskussionerne om biomasse og bæredygtighed foregået ved seminarer og konferencer på Christiansborg og omegn. Fællesnævneren har været fraværet af praktikerne, skovejerne, der i sidste ende skal ændre praksis og lægge skov til, for at visionerne kan realiseres. biomasse er solenergi lagret i verdens smukkeste batteri! Timingen var således perfekt da vi i maj satte fokus på Skovbruget som energileverandør. I Nupark samlede vi politiske beslutningstagere, skovbrugsforskere, varmeværker og skovejere til en heldagskonference. Med fokus på biomasse fra skovbruget ønskede vi at sikre at træflis kommer til at spille en rolle i fremtidens energiforsyning, på lige fod med sol og vind. I sidste ende er biomasse solenergi lagret i verdens smukkeste batteri! Konferencen i Nupark har affødt en del artikler og foredrag. Arbejdet med at binde teoretisk viden med praktisk skovdyrkning er også bemærket andre steder og vi har haft lejlighed til at fremlægge vores konklusioner ved faglige konferencer. Den biomasseoptimerede plantningsmodel er nu integreret i vores planteplaner på lige fod med traditionelle plantningssystemer og vi har formidlet ideen gennem praksisnære artikler om emnet i Skovdyrkeren. Et jubilæumsår, med fokus på foreningens kerneområder, endte således med at igangsætte en helt ny dyrkningspraksis og tankegang. Vi har påvist at der er både dyrkningsmæssig og økonomisk snusfornuft i at biomasseoptimere skovdyrkningen og det vil vi tænke ind i den fremtidige rådgivning. side 4

5 Foreningens drift Endnu engang er det lykkedes at holde balancen mellem skovejere, forretning og medarbejdere. Resultaterne for regnskabsåret ligger i fin forlængelse af de senere års stabile drift - med en solid bundlinie og en positiv udvikling i de øvrige nøgletal. Medlemsgrundlag Medlemmerne udgør både foreningens eksistensberettigelse og væsentligste forretningsgrundlag. Opgjort pr. 30. juni 2013 har vi i alt 570 medlemmer med sammenlagt ha skov. Positiv medlemsudvikling er et fokusområde i vores strategi og vi noterer med tilfredshed en markant nettotilgang i perioden på ca. 35 medlemmer med i alt ha - vi byder hermed velkommen til nye medlemmer med skove fra 3 ha til over 300 ha. Udviklingen i medlemsgrundlaget fremgår af nedenstående figur. Figuren illustrerer samtidig, hvordan medlemsarealet fordeles på forskellige ejendomstyper. Det ses, at de mellemstore og større skovejendomme over 50 ha efterhånden udgør en meget væsentlig andel af det samlede medlemsareal. Der er dog ikke altid lighedstegn mellem arealstørrelse og aktivitet - nogle af de mindre ejendomme er i intensiv produktion med f.eks. juletræer eller pyntegrønt, og akivitets- og plejeniveauet på de små medlemsejendomme er ofte højt. Det er et helt centralt udgangspunkt for os, at ingen er for store, og ingen er for små til en professionel og vedkommende betjening, der afspejler forudsætningerne hos den enkelte ejer og på den enkelte ejendom - blot foreningen samtidig kan fastholde en sund forretning. Rådgivning Den skovbrugsfaglige rådgivning er en integreret del af vores værdigrundlag - og samtidig omdrejningspunkt for vores kommercielle aktiviteter. Hos Skovdyrkerne er fagfolkene på skovejerens side - så den kvalificerede rådgivning med udgangspunkt i skoven og ejerens forudsætninger kommer først - og alt det andet bagefter. Foreningens medlemsgrundlag de seneste 5 år opgjort i antal medlemmer og medlemsareal (fordelt efter ejendomsstørrelse). Figuren viser effekten af det lange, seje træk! side 5

6 Ud over de ordinære medlemsskaber har vi indgået nye forvaltningsaftaler med større ejendomme og vi oplever samtidig en tilgang af producenter af juletræer og pyntegrønt til vores ordning med kulturabonnement. Den ondskabsfulde neonectria-svamp (ædelgrankræft) er noget af det, som det betaler sig at holde godt øje efter ude i kulturen. Et angreb, der opdages for sent kan være særdeles bekosteligt. - Måske var det en idé med et kulturabonnement? Konsulentbesøg En meget stor del af den løbende driftsrådgivning sker i forbindelse med de faste konsulentbesøg med tilhørende besøgsrapport. I det forgangne år er der aflagt 400 konsulentbesøg med skovgennemgang på over 300 medlemsejendomme. Dertil kommer besøgsaktivitet i forbindelse med anden rådgivning som læplantning og skovrejsning. Besøgsstatistikken viser, at godt 60 % af medlemsejendommene er besøgt, herunder langt hovedparten af de lidt større ejendomme, således at 75 % af det samlede medlemsareal, er blevet besøgt. Dermed lever besøgsaktiviteten op til målsætningen om, at: Alle medlemmer der ønsker det, skal besøges. Medarbejderne tager initiativ til besøg, således at den samlede årlige besøgsaktivitet overstiger 50 % af medlemmerne og 75 % af arealet. Grønne driftsplaner I sidste års beretning udtrykte vi forhåbning om, at den gode tilskudsordning til grønne driftsplaner ville blive genoplivet. Måske har nogen hørt efter? - i hvert fald er ordningen nu tilbage og der har været stor interesse for at få lavet de gode skovkort, status over skoven, registrering af nøglebiotoper og fremadrettede planlægning, som er indeholdt i en grøn driftsplan. Med et tilskud, der ofte er på over 75 % af den samlede omkostning, kan vi levere et meget solidt rådgivningsprodukt for en beskeden egenbetaling. Vi glæder os til at lave grønne driftsplaner på de mere end ha, der allerede er i ordrebogen. Certificering Vores grundholdning til certificering er uændret. Det skal drives af en sund økonomi, hvor omkostningerne til certificering, kontrol og driftsbegrænsninger skal opvejes af bedre markedsadgang og højere priser. Dette billede ser vi endnu ikke for skovbrug - så selv om vi har et fuldt etableret system med mulighed for at gruppecertificere skovbrug efter både PEFC- og FSC-standarderne holder vi det indtil videre i skuffen. For juletræerne ser det anderledes ud. Vi ser en udvikling forude, hvor certificering måske ikke kommer til at give en merpris - men ser ud til at kunne give en forbedret markedsadgang. Forbrugerne har fokus på miljørigtig produktion, og vi har allerede nu kemiklausuler i en del af vores handelsaftaler. Men trenden er, at kunderne ønsker mere og bedre dokumentation for overholdelse af miljøstandarder - i form af certificering. Certificering efter Global GAP er markedsstandarden. Vi kan tilbyde gruppecertificering, som giver den absolut billigste adgang - vores største og mest professionelle producenter er på plads, og vi forventer at certificere flere det kommende år. Handel med skov og naturejendomme Vi har i den forgangne periode været involveret i handel med en håndfuld skovejendomme med et samlet areal på nogle hundrede ha. I enkelte situationer som køberrådgiver - mens vi i andre tilfælde agerer på vegne af sælger. Vi kan i den forbindelse både håndtere diskrete salg og forestå offentlige udbud. Værd at bemærke er også vores formidling af pulje-skov, hvor skovejere mod betaling modtager fredskovspligt til afløsning for ophævet fredskovspligt andetsteds (pga. vejanlæg, grusgravning). Det har været en rigtig god forretning for flere skovejere - og vi optager gerne nye emner i vores kartotek. side 6

7 De indre linier Skovdyrkerforeningens aktiviteter og præstationer opleves og skal bedømmes udefra men forudsætningen for at skabe de rigtige resultater er, at den indre organisation er på plads og velfungerende. Bestyrelse Bestyrelsen har været uændret i perioden. Bestyrelsens aktivitet har været fokuseret på tre overordnede forhold: Medlemsfokus - et program for medlemstilfredshed og vækst i medlemsgrundlaget. Drøftelse af forretningsmodel og forretningsvilkår med henblik på fornyelse og udvikling. Organisation og strategi i De Danske Skovdyrkerforeninger Dertil kommer den vigtige løbende sparring mellem bestyrelse og skovrider på bestyrelsesmøderne samt overvågning af økonomi ved kvartalsvis budgetopfølgning - og ikke mindst en aktiv stillingtagen til foreningens risikoprofil i forbindelse med vores formuepleje. Vores kapital er forsigtigt placeret med henblik på beskyttelse fremfor maksimalt afkast. Medarbejdere Det er de faglige medarbejdere, der omsætter foreningens strategi og forretningspolitikker til virkelighed og ikke mindst er det den lokale skovfoged, der for de fleste medlemmer tegner foreningen i det daglige. Det er derfor afgørende, at vi har de rigtige folk, at de har de rigtige rammer - og at de trives og udvikles både fagligt og personligt. Organisation og HR-arbejde er en løbende proces - aldrig færdig, altid på vej! - men i kraft af de senere års indsats har vi ramt et godt og stabilt leje med en fin balance på skovparter og funktioner. Vi har stort fokus på efteruddannelse og på optimering af arbejdsprocesser. Det giver både trivsel og gevinst til medarbejdere, forening - og skovejere. I en situation, hvor vi allerede har høstet de fleste af de gevinster, der er inden for umiddelbar rækkevidde - vil den fortsatte vækst, som vi forventer, dog uden tvivl kræve nye personaleressourcer. Økonomi Foreningens økonomi udviser en tilfredsstillende udvikling. Foreningens eksterne regnskab og en nærmere beskrivelse af aktivitet og markedsforhold for de forskellige forretningsområder findes andetsteds her i beretningen - men i koncentreret form ses de økonomiske nøgletal for de seneste 3 år i tabellen nedenfor. Post år Omsætning (tkr) Overskud efter skat (tkr) Egenkapital (tkr) Tabel 1: Foreningens nøgletal (i kr) for de seneste tre regnskabsår afspejler en positiv økonomisk udvikling - som forventes at fortsætte i det kommende år. Væsentlige faktorer i foreningens regnskabsresultat: Vi har fastholdt en høj aktivitet og indtjening i konsulentafdelingen. Vi har fastholdt en betydelig aktivitet inden for anlæg af skov-, energi- og læplantning. Juletræsafdelingen forbedrede resultatet i forhold til forrige år - men indtjeningen er stadig for svag i forhold til indsats og risiko. I pyntegrøntet havde vi igen en god sæson med et resultat, der endte over budgettet. Aktiviteter og indtjening inden for hugst af træ og flis endte samlet lidt bedre budgettet. Omkostningerne blev samlet set holdt i ro. Det samlede resultat på 907 tkr efter skat er inden for rammerne af bestyrelsens målsætning om en overskudsgrad på 0,5-1 %, og må betragtes som meget tilfredsstillende. Egenkapitalen er på ultimo tkr. Det samlede billede udtrykker foreningens rolle som en stabil handelspartner og er i balance med de nøgletal for risiko, udvikling og stabilitet, som bestyrelsen har vedtaget. side 7

8 Forretningsområderne I skovbruget er krisen aflyst. De vestjyske skovejere har fuld afsætning og opnår fornuftige priser på deres hovedprodukter - råtræ, flis og juletræer. Interessen for at plante er stor - inde i skoven plantes mere nåletræ til produktion end tidligere og i det åbne land plantes popler, juletræer og læhegn. Planteaktiviteter Foreningen har tangeret aktiviteten i sin hidtil største plantesæson med et samlet salg på over 1,2 mio. planter. Omregnet med standard plantetæthed, svarer det til ca. 350 ha ny skov! Skovrejsning på landbrugsjord Vi har i årets løb gennemført en del projekter, som vi har haft i støbeskeen fra tidligere. Det er altid en fornøjelse, når vi sammen med ejerne, laver en skov helt fra bunden af. Processen fra skitse over detailplan til færdigt arbejde er en af de mest spændende faglige udfordringer - fordi det er en hel skov, man designer og den skal stå der i hundreder af år! Vi oplever samtidig, at der er fornyet interesse for skovrejsning i vores regi og vi har i år haft rekordaktivitet i omfanget af ansøgninger - i et felt der strækker sig fra små husmandsskove til meget store og visionære projekter, der nytænker skovrejsning sammen med andre formål. Energiskov Hos Skovdyrkerne har vi brugt mange kræfter på at sætte os ind i mulighederne for at dyrke energiskov. Vores konklusion er ret klar - vi tror ikke på pil, men vi tror på poppel som en god og driftsøkonomisk fornuftig afgrøde under de rigtige forudsætninger. Forudsætningerne er ret ukomplicerede og omfatter arealvalg, plantevalg og pasning. På de fleste lokaliteter i Vestjylland kan de omsættes til 5 hovedpunkter: ikke for lav jord, barrodsplanter af OP42-klonen samt renholdelse, renholdelse og renholdelse! Vi har i år anlagt mere end 125 ha med energipoppel. Læplantning Vi er i gang med vores anden sæson som projektansvarlig for kollektive læplantningslaug. Teknisk går det fint og både 1. og 2. generation af læhegn har det godt og trives - trods den tørreste vækstsæson i mands minde. Mere overordnet noterer vi med tilfredshed, at den øgede konkurrence på området har medført lavere priser til lodsejerne - der får mere for pengene end tidligere. Den øgede konkurrence giver også bestyrelserne i de lokale plantningsforeninger en opgave med at professionalisere processen omkring udbud af plantningsopgaven - men det er en udfordring, vi fornemmer, at man er i gang med at håndtere. Råtræ Vi har i en længere periode haft meget fornuftige priser på nåletræ - set i et årigt perspektiv - og på det seneste har de faktisk fået endnu et lille nøk op. Det er meget glædeligt og det betyder både god aktivitet i skovene, og at vi lander en fornuftig bundlinie til den enkelte skovejer efter hvert projekt. Hvis man analyserer situationen lidt nøjere stivner smilet en smule. For det første er der stadig langt til, at vi med en almindelig skovproduktion kan forrente ejendommen - og for det andet kniber det med indtjeningen hos den danske træindustri, der er vores centrale aftager. Men på den korte bane noterer vi med tilfredshed, at det går bedre end længe - og på den lange bane har vi en vis tro på, at den globale vækst giver efterspørgsel på træ og at noget af det gror i Vestjylland! side 8

9 Flis Flis er plantageskovbrugets og dermed foreningens vigtigste forretningsområde. Vi er med i hele værdikæden fra nedskæring til varmeværk - både de store centrale og de små lokale - og har en solid placering i det lokale marked. I det store billede måtte vi forrige år acceptere, at den vigende afsætning på cellulosetræ gav et nedadgående pres på prisen på flis. Dette billede er nu normaliseret og vi har kunnet notere de små, men positive, klik op i priserne, som er det bedste for et marked med en meget lang produktionshorisont - der går jo normalt 6-12 mdr. fra vi fælder træet til det flishugges og kommer på varmeværk. En anden faktor i det store billede er den geografiske placering af varmeværker. Her er vi i Vestjylland begunstiget af et passende netværk af varmeværker med en overkommelig transportafstand fra skov til værk. I andre landsdele er situationen anderledes - der mangler flisværker i både Midt- og Nordjylland og det medfører en vis import til Vestjylland fra disse landsdele. Denne situation vil ændres fremover. Vi forventer, at når det nyetablerede biomassefyrede kraftvarmeværk i Hjørring kommer i fulddrift med et årligt forbrug på tons, vil importen fra Nordjylland mindskes kraftigt. På den korte og mellemlange bane er det vores vurdering, at markedslejet for flis vil være forsigtigt positivt. Hos Skovdyrkerne har vi fokus på, i tæt samarbejde med vores entreprenører og vognmænd, at øge konkurrencedygtigheden gennem optimering af arbejdsprocesser og logistik. Det er en løbende proces, der skal sikre, at det også fremover er hos Skovdyrkerne at skoveejerne får markedets bedste flisafregning for ordentligt arbejde i deres skov! Pyntegrønt Sæson 2012 var ganske fornuftig for pyntegrøntproducenterne - set i lyset af de senere års gennemgåede ret vanskelige vilkår. Vi havde en betydelig fremgang i salget af nobilis og fik klippet godt i bund i langt de fleste bevoksninger. Vores hensigt er naturligvis at benytte det gode udgangspunkt til en fortsat udbygning af afsætningen - og helst også vende den prisudvikling, der de seneste rigtig mange år er gået den forkerte vej. Vurderingen på dagen er, at det første mål er inden for rækkevidde, mens det andet har lange udsigter. Vi har ganske fornuftige rammeaftaler på plads til den kommende sæson og forventer fuld afsætning for kurante produkter men det har i den nuværende konkurrencesituation ikke været muligt at opnå prisstigninger. Desværre går det den anden vej med omkostningerne til oparbejdning, hvor skærpet fokus på, at medarbejdere hos udenlandske entreprenører skal betale skat i Danmark, vil resultere i en prisstigning. Juletræer Det er svært at spå om fremtiden - men set i bakspejlet havde vi ret i sidste års forudsigelse! Sæson 2011 var toppunktet for producenterne og i sæson 2012 agerede markedet med skærpede kvalitetskrav, stor nervøsitet og stor risikoaversion. Bundlinien for 2012 var... at det gik lige. Opstramningen i kvalitet var berettiget efter flere år med et underforsynet marked, prisen holdt nogenlunde og selv om der var for mange opskovede træer i markedet til sidst - og de fyldte meget i sæsonafslutningen - revnede ballonen ikke for alvor. Hvis vi vover en spådom mere - er det, at markedet i sæson 2013 skal et lille klik ned for at være i balance. De store og gode træer - 2 meter træerne i prima og ON kvaliteter - holder stort set stand, mens det meste af resten af produktionen må leve med et mindre prisfald, som bliver størst på de ringeste kvaliteter. Til gengæld forventer vi, at sidste års opstramning af kvaliteten var tilstrækkelig. Vores fokus er at skaffe fuld afsætning til de bedst mulige priser - og vores råd til producenterne er: drop tanken om is i maven og luk en god handel til en fornuftig pris frem for at spekulere i, om det bliver bedre senere på sæsonen. Det gør det ikke. side 9

10 Skovdyrkerne på landsplan Efter en periode med strukturændringer og personaleudskiftning både i det fælles skovdyrkersekretariat og på skovriderposten i flere af de øvrige foreninger bruges alle kræfter i Skovdyrker-fællesskabet nu på udvikling og strategisk implementering. Vi går fra tanke til handling med turboen slået til! Skovdyrkernes fællesskab Skovdyrkernes sekretariat er knudepunkt for de aktiviteter, der bedst løses i fællesskab. I praksis drejer det sig om opgaver som redaktionen af Skovdyrkeren, hjemmesider, markedsføring og fælles indkøbsaftaler - for f.eks. forsikring, pension og telefoni. Mere overordnet, men helt centralt, er sekretariatets rolle som stabsfunktion for hovedbestyrelsen og omdrejningspunkt for skovridergruppens arbejde. Dermed bliver sekretariatet center for den fælles udvikling og strategi, og her er der travlhed i maskinrummet! Der er gang i mange spændende projekter, og som det fremgår nedenfor, er de ved at blive omsat til virkelighed på en måde, der kan mærkes ude hos den enkelte skovejer. Synergi med landbrugsrådgivningen Skovdyrkerne er som den første og eneste eksterne rådgivningsvirksomhed optaget som associeret medlem af Dansk Landbrugs Rådgivning (DLBR). Det giver en oplagt og enestående mulighed for at høste synergieffekter på tværs af land- og skovbrugsrådgivning. Begge virksomheder er medlemsejede og har ejeren i centrum. Vi deler værdigrundlag og mange af de samme kunder - men vi leverer ikke de samme produkter. De første potentielle indsatsområder er identificeret og det har et stort fokus hos begge parter at høste de lavthængende frugter, der udtrykkes i den simple ligning nedenfor. Skovdyrkerne får nye VidenCentre Vi har hævet ambitionsniveauet og sat videndeling mellem de enkelte skovdyrkerforeninger i system. Vi udnytter mulighederne i vores nye struktur, og går fra uformel kollegial sparring til et forpligtigende og gensidigt samarbejde organiseret i 6 centre, der dækker vores væsentligste rådgivnings- og forretningsområder: skovdyrkning, råtræproduktion, flisproduktion, juletræsproduktion, pyntegrøntproduktion og plantning i det åbne land. Vi har sat bommen højt, og målsætningen er, at både best-practice og next-practice skal stå til rådighed for hver enkelt skovfoged i forbindelse med det daglige arbejde. IT samarbejde Her i efteråret lander der nyudviklede programmer og programversioner af tre vigtige IT platforme: Pinus - systemet til ordrestyring og logistik - udkommer i en ny og forbedret version. Mugo - et helt nyt system til korttegning, driftsplanlægning og integration med den praktiske skovdrift. Ny hjemmeside med fokus på mobilitet. Hjemmesiden er tilpasset mobiltelefoner og tablets. Det er nu nemmere at hente dyrkningsinfo med fødderne plantet i skovbunden. De fremhævede resultater er ikke enkeltstående - men et udpluk der viser, at vi i Skovdyrkerne er i fuld gang med at høste fordelene af vores nye struktur. side 10

11 Skovpolitik Formidling er vanskeligt og specielt politiske budskaber skal være meget klare for at trænge igennem. Debatter og argumenter bliver hurtigt unuancerede og resultatet er ofte manglende forbindelse til skovbunden og det der foregår her. Skovbrugserhvervet kan og vil gerne fordoble produktionen af træ til energiformål, for det giver god mening! Nøgleordet er tryghed for afsætning. Først planter vi et træ Den offentlige debat har kredset om CO2-effekten af biobrændsel. Udfordringen er, at man kun dårligt kan og må skelne mellem lokalproduceret og importeret biobrændsel. Kritikere kan derfor i mange sammenhænge have ret i, at træpiller produceret på gamle træer fra bevoksninger, der blot ryddes i lande langt borte, næppe kan kaldes CO2- neutrale og miljøvenlige. Vi er enige i, at CO2-neutralitet forudsætter kontinuerligt skovbrug, som er lovfæstet praksis i Danmark. Som Skovbrugskonsulent Ebbe Leer meget præcist udtrykte det ved konferencen Skovbruget som energileverandør i Nupark: Virkeligheden er jo, at først planter vi et træ... sidenhen bliver det til flis. Biomasseoptimeret skovdyrkning, der er affødt af TRÆ TIL ENERGI samarbejdet, mellem Dansk Skovforening, Hededanmark og Skovdyrkerne, kan være med til at sikre den politiske målsætning om vedvarende energi samtidig med, at skoven stadig producerer tømmer og naturindhold. Skovbruget er klar til at handle, men politikerne skal være indstillet på at skabe ordentlige rammebetingelser, så flisfyrede varmeværker kan sikre afsætning af lokalt produceret træflis i fremtiden. Forsyningssikkerhed og brænde Som et led i den danske energistrategi, skal fossile brændsler udfases og erstattes med vedvarende energi. Umiddelbart passer dansk skovbrug og dens produktion af klimavenligt biomasse i form af træflis og energitræ, godt ind i den målsætning. Der er dog en væsentlig udfordring. I takt med udfasningen af fossile brændsler vil statens provenu fra energi og CO2 afgifter falde. Tabet skal dækkes af en ny afgift forsyningssikkerhedsafgiften der pålægges alle brændsler til rumopvarmning, - inkl. biomasse. Da afgiftens størrelse, er den samme på alle brændselskilder - udregnet på baggrund af energiindhold - vil afgiften få stor betydning for brænde fra skoven. Det skyldes at brænde er et lavprisprodukt og en fast afgift pr GJ vil medføre en uforholdsmæssig øget pris på brænde. For mange ejere er brændemarkedet vigtig for skovens økonomi og pleje og man må forudse en stærk opbremsning ved en fordobling af prisen over få år. Både Skovdyrkerne og Dansk Skovforening, som er skovbrugets samlende brancheorganisation, har argumenteret kraftigt mod afgiften, der vedtages endeligt i løbet af efteråret Følg sagen på Skovdyrkernes hjemmeside. Biodiversitet og urørt skov Som mange vil have bemærket, raser der i øjeblikket en debat om biodiversitet og urørt skov i dele af pressen. Det er en debat med flere facetter herunder om den biologiske vurdering af urørt skov som idealtilstanden for biodiversitet nu også er holdbar. Men ikke mindst handler debatten om dispositionsret. Som skovejere ved vi godt, at biodiversiteten er begrænset i en ensaldret bevoksning med sitkagran, men det er produktionsskov på lige fod med en hvedemark. Som skovdyrkere er det vores opgave at sikre helheden. Vi er fortalere for et varieret skovbrug med fokus på både produktion, biodiversitet samt ikke mindst ejerens det øvrige samfunds - afkast i form af herlighedsværdi i bred forstand. Enøjet biologisk fokus er ikke ægte bæredygtighed! Den længe kørende proces og debat om dyrkningsfri bræmmer langs søer og vandløb er en pinlig maraton. De dyrkningsfri bræmmer er ikke et krav i skove - mens juletræsarealer, læhegn og vildtstriber er med. Denne type upræcis lovgivning, hvor man kan tolke vandløb ned til den mindste grøft, er bekymrende og uhensigtsmæssig. En eventuel publikumsadgang på disse arealer kan næppe i praksis begrænses til udyrkede arealer, men vil lede publikum ind i de tilstødende skovarealer. side 11

12 Til medlemmerne af Skovdyrkerforeningen Vestjylland Dagsorden til den 27. ordinære generalforsamling 1. Valg af dirigent. 2. Ledelsens beretning. 3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. 4. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. 5. Forelæggelse af budget. Godkendelse af kontingentsatser for det kommende år efter indstilling fra bestyrelsen. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg af bestyrelsens medlemmer og suppleanter. Per Kamp, Vildkilde, Jørn Bertelsen, Gl. Kidbæk samt Niels Kr. Nielsen, Jennevold afgår efter tur og modtager genvalg. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt. Den 27. ordinære generalforsamling i Skovdyrkerforeningen Vestjylland afholdes: Onsdag den 23. oktober kl. 19:00 på Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Bemærk, at der tillige særskilt indkaldes til regionalt medlemsmøde i De Danske Skovdyrkerforeninger i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen. Dagsorden til regionalt medlemsmøde 1. Valg af dirigent. 2. Valg af regionalt repræsentantskab og suppleant 3. Eventuelt. Det valgte repræsentantskab vil efterfølgende udpege det regionale medlem til hovedbestyrelsen i De Danske Skovdyrkerforeninger Efter afslutning af de formelle møder giver skovrider Michael Gehlert et fagligt indlæg om Juletræsproduktion i USA med friske indtryk om produktion og markedsforhold og udfordringer, som vi også står overfor i Europa. Foreningen er vært ved en let anretning i løbet af aftenen. Vel mødt! Med venlig hilsen Per Kamp, formand

BERETNING 2011-12. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.

BERETNING 2011-12. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne. BERETNING 2011-12 De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Denmark CVR- nr. 82 28 90 11 tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.dk

Læs mere

Årsrapport 2013-14. Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland a.m.b.a. Marsvej 3, Paderup 8660 Randers SØ Denmark CVR-nr. 35 50 41 17

Årsrapport 2013-14. Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland a.m.b.a. Marsvej 3, Paderup 8660 Randers SØ Denmark CVR-nr. 35 50 41 17 Årsrapport 2013-14 a.m.b.a. Marsvej 3, Paderup 8660 Randers SØ Denmark CVR-nr. 35 50 41 17 Tel. +45 86 44 73 17 Fax +45 86 44 81 87 sno@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/sno Til medlemmer i Skovdyrkerforeningen

Læs mere

FRA MARK TIL VARMEVÆRK. En forretningsmodel for poppelflis dyrket på landbrugsjord

FRA MARK TIL VARMEVÆRK. En forretningsmodel for poppelflis dyrket på landbrugsjord FRA MARK TIL VARMEVÆRK En forretningsmodel for poppelflis dyrket på landbrugsjord Kolofon Beregningsværktøjet til denne forretningsmodel er udviklet i samarbejde mellem Skovdyrkerne i Nord- og Østjylland

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Kulturkvalitet og Træproduktion. Plantetal i kulturer

Kulturkvalitet og Træproduktion. Plantetal i kulturer Kulturkvalitet og Træproduktion Plantetal i kulturer Hvor mange planter er det optimalt at plante? Hvordan får man skovejerne til at vælge det optimale antal planter i kulturerne? Bjerne Ditlevsen 14.

Læs mere

Regnskabsoversigt. for privatskovbruget 2005. Vigtigt politisk redskab

Regnskabsoversigt. for privatskovbruget 2005. Vigtigt politisk redskab Regnskabsoversigt for privatskovbruget 25 Af forstkandidat Mikkel Holmstrup, Dansk Skovforening Underskuddet fra driften af de private skove var i 25 på 3 kr/ha eksklusiv andre indtægter, rentebetaling

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Til stede var: Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Bestyrelsen: Direktør Peter Thorup Hovgaard (PTH), formand Vicedirektør Birger Johansson (BJ) Executive

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening

Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening Navn, hjemsted 1 Foreningens navn er Dansk Bærdyrkerforening ". Dens hjemsted er formandens adresse eller et af foreningen oprettet kontor. Formål 2 Foreningens formål

Læs mere

Bedsted Fjernvarmes ordinære. Generalforsamling

Bedsted Fjernvarmes ordinære. Generalforsamling Bedsted Fjernvarmes ordinære Generalforsamling Torsdag, den 25. september 2014 Bestyrelsens mundtlige årsberetning v/ formand Jesper Abel Skovsted 1 Beretning Indledning Indledningsvis kan bestyrelsen

Læs mere

Bæredygtig Biomasseproduktion

Bæredygtig Biomasseproduktion 1. annoncering NordGen Skog inviterer i samarbejde med Danske Planteskoler og Naturstyrelsen til konference / inspirationsdage. Bæredygtig Biomasseproduktion Radisson Blu H.C. Andersen, Odense 13-14. september

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Billigere kulturanlæg

Billigere kulturanlæg Øst Nr. 6 September Billigere Kulturanlæg Beretning 07/08 Generalforsamling i Skovdyrkerforeningen ØST Billede: Flisning af hugstaffald efter renafdrift med terrængående maskine Udgivet af Skovdyrkerforeningen

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for GO2Green

Vedtægter for GO2Green 1 Navn Foreningens navn er: GO2Green. 2 Hjemsted Foreningen har hjemsted i Svendborg. 3 Formål Foreningens formål er medvirke til, der opnås årlige målbare reduktioner af energiforbruget og CO2-belastningen

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater Bestyrelsesadvokater Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater En professional, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Danske Bestyrelsesadvokater

Læs mere

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11 Generalforsamling i RyCC 27-1- 11 Ca. 45 personer mødte op, hvilket er meget tilfredsstillende for en klub med i alt 141 medlemmer. 1. Valg af dirigent og referent: Claus Dam- Tholstrup blev valgt til

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 28. marts 2012.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 28. marts 2012. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 28. marts 2012. Bestyrelsens beretning Indledning 2011 har været et underligt og udfordrende år for Hadsten Varmeværk. Et år, der har mindet

Læs mere

BIOMASSE TIL ENERGI. Derfor skal træpiller og flis erstatte kul og gas

BIOMASSE TIL ENERGI. Derfor skal træpiller og flis erstatte kul og gas BIOMASSE TIL ENERGI Derfor skal træpiller og flis erstatte kul og gas BIOMASSE TIL ENERGI 3 VI KAN IKKE UNDVÆRE KRAFTVARMEVÆRKERNE I FREMTIDENS ENERGISYSTEM Mængden af el fra vind- og solenergi svinger

Læs mere

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230

Læs mere

Øst. Grøn driftsplan. Som skovejer kan du få stor nytte af en grøn driftsplan, der omfatter både skovens produktionsværdier

Øst. Grøn driftsplan. Som skovejer kan du få stor nytte af en grøn driftsplan, der omfatter både skovens produktionsværdier Øst August 2007 Indhold Tilskud til grøn driftsplan og skovdrift Grøn driftsplan Tilskud til foryngelse Tilskud til særlig drift Skovdyrkernes grønne driftsplaner i praksis Tilskud til grøn driftsplan

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Energipil. Din fremtid?

Energipil. Din fremtid? 2010 / 1 Din fremtid? Aabenraa Rødekro Energipil Vi støtter vores kunder med energipil-projektet med Fjernvarmen: Aabenraa-Rødekro Fjernvarme tilbyder dig en sikker og stabil indtjening i mange år frem

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Biomasse til energi Derfor skal træpiller og flis erstatte kul og gas

Biomasse til energi Derfor skal træpiller og flis erstatte kul og gas Biomasse til energi Derfor skal træpiller og flis erstatte kul og gas Vi kan ikke undvære kraftvarmeværkerne i fremtidens energisystem Mængden af el fra vind- og solenergi svinger meget og er afhængig

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Referat af årsmødet 2010

Referat af årsmødet 2010 Referat af årsmødet 2010 Nordfyns Landdistriktsråd 22. juni 2010, kl. 19.00 på Kongslundskolen, Skovby. Referent: Hanne Bille, Nordfyns Kommune 1. Åbning af mødet ved formand. 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Foto: Interface arkiv 1 Intro Gulvbranchens bestyrelse har på et strategiseminar i oktober 2014 diskuteret og sammenfattet de overordnede strategiske mål for foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30

DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30 DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30 Deloitte/Weidekampsgade 6 Dagsorden for generalforsamling 2010 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Tema: Energiskov. Rasmus Fejer Nielsen Skovdyrkerne Vestjylland

Tema: Energiskov. Rasmus Fejer Nielsen Skovdyrkerne Vestjylland Tema: Energiskov Rasmus Fejer Nielsen Skovdyrkerne Vestjylland 0. Disposition 1. Flisindblik markedsanskuelse 2. Produktet 3. Dyrkning af pil og poppel 4. Økonomi 5. Energiskov 360 6. Afrunding 0. Flis

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006 Hvalpsund Kraftvarmeværk rk Generalforsamling den 11. oktober 2006 Dagsorden Velkomst Valg af dirigent og stemmetællere Beretning for det forløbne regnskabsår Formandens beretning Bestyrelsens arbejde

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 10. april 2013 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Foreningens regnskab (vedlagt). 4. Indkomne forslag. 5. Budget 2013

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

PRISLISTE & FORRETNINGSBETINGELSER

PRISLISTE & FORRETNINGSBETINGELSER PRISLISTE & FORRETNINGSBETINGELSER JULI 2012 Alle beløb indeksreguleres årligt og er ekskl. moms Skovdyrkerforeningen Syd a.m.b.a. Brejning Søndergade 26, Brejning 7080 Børkop Denmark CVR- nr. 21 05 18

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Jelling Friskole nu med 100 elever!

Jelling Friskole nu med 100 elever! -------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev nr. 24 marts 2015 -------------------------------------------------------------------------- Jelling Friskole nu med

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere