Ledelse og improvisation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse og improvisation"

Transkript

1 Ledelse og improvisation Working Live er Dacapo Teatrets måde at forstå organisationers liv og udvikling. Det er også en praksis, en måde at skabe og facilitere forandringer. Meget udvikling er planlagt og samtidig sker meget fordi mulighederne pludselig opstår, og organisationen er i stand til at gribe det nye. Det handler både om de store strategiske perspektiver, og i høj grad også om dagligdags hændelser. Ledelse handler om at bidrage til at skabe mening med den måde tingene sker på i hverdagen. Det er hele tiden i bevægelse og under forandring. Det er umuligt helt at forudsige, hvor den næste udfordring opstår, hvor den næste heldige hændelse indtræffer, og hvem det kommer til at involvere. Derfor skal lederen selv hele tiden være i bevægelse og forandring. Der skal improviseres! Netværk og relationer Udgangspunktet er organisationen, de netværk af relationer mellem mennesker som tilsammen udgør den levende organisme som en virksomhed eller en institution er. Netværkene er i konstant bevægelse, griber ind og ud af hinanden. Medarbejdere og ledere er med i mange forskellige netværk. Normalt tænker de ikke over at de bevæger sig rundt i mellem dem, er med i nogle og ikke med i andre. Der er både formelle netværk, fx teams og andre typer af arbejdsfællesskaber. Der kan være netværk at fag-professionelle, fx projektledere, og der kan være de helt uformelle netværk, de mennesker man spiser med, taler sport med eller var på introkursus sammen med. Mennesker skaber mening I organisationen ser man hele tiden mennesker, der gør noget: De udfører deres arbejde, de taler sammen, de arbejder sammen. Mennesker er konstant handlende - og forhandlende: Sammen skaber de mening med det der sker, det de gør, det de oplever, det de tænker og siger. Meningen bevæger sig rundt i netværkene gennem de mange forskellige typer af relationer. Undervejs forandres den og finder flere forskellige men alligevel brugbare og relevante versioner. Lederens paradoks Som leder er man en del af bevægelsen. Det indebærer et grundlæggende paradoks: På én gang at forfølge bestemte, strategisk velovervejede hensigter, og samtidig være en del af den forandring der foregår i de konkrete samtaler og handlinger rundt omkring i organisationen. For lederen gælder det om at være til stede, skabe og deltage i det nærvær som muliggør nye temaer og ny adfærd. Som en del af relationerne, en del af forandringerne, bliver lederen selv og lederens intentioner også forandret. Ledelse er ikke risikofrit! Ledelse på spil I organisationer med mange højt specialiserede faglige medarbejdere er der tendens til, at lederne først og fremmest er stærke på den faglige side. Skyggesiden er, at ledelse som fag, kompetence og praksisfællesskab er mindre værdsat og knap så udviklet. Under forandringer er lederne under særligt pres: Det er oftest dem, der skal forandre sig mest og også tidligst i forløbet; og de skal lede forandringerne igennem alle mulige forhindringer og uforudsete hændelser blandt medarbejdere, i systemer og blandt interessenter. Side 1 af 6

2 Ofte er processen usynkron, og forandringer forløber delvist ude af trit med afklaringer om omfang og art af nye opgaver, planer om at tilføre nye kompetencer og ressourcer, udvikling af handlingsplaner, arbejdsprocesser etc. Lederne skal have mod og evne til at improvisere. De skal være fortrolige med og ambitiøse omkring ledelsesopgaven. Desuden skal de være parate til at skabe mening med og positivt arbejde for og med de uforudsete muligheder, der hele tiden opstår. Ledelse i relationer Lederens mulighed er bevidst at arbejde med relationerne og forsøge at forstå, hvad det konkret er, der skaber og fastholder uhensigtsmæssige mønstre, og hvad det er, der kan skabe ny mening og adfærd. Dacapo Teatrets tilgang til lederudvikling handler derfor om: - At lederne oplever og forstår, at ledelse foregår i relationer. - At lederne bliver opmærksomme på deres egen andel i relationerne og bliver parate til selv at forandre sig at improvisere. - At lederne skaber udviklende netværk med andre ledere og bidrager til hinandens læring og udvikling. Dacapo Teatrets teoretiske grundlag Gennem de sidste 10 år har Dacapo Teatret arbejdet med at forstå og skabe et grundlag for en konsulentpraksis, hvor teaterimprovisation hele tiden har været et centralt element i det konkrete arbejde. Vi har oplevet, at metoderne har forårsaget stor virkning, ofte på forbavsende kort tid. Konflikt rummer kim til udvikling I dramaets arbejdsform er konkrete konflikter og dilemmaer brændpunkter for udvikling; afsættet for at der kan ske noget nyt. Vi oplever, at det også er tilfældet i organisationers liv og udvikling. I de konkrete, dagligdags relationer har deltagerne hver især deres intentioner. I samtaler forholder de sig til hinanden og sammen forhandler og skaber de mening og eventuelt også fornyelse. I teaterimprovisationen er det oplagt. Den ene aktørs handling påvirker den anden, men ikke på en helt forudsigelig måde. Den anden har valgmuligheder, som på én og samme tid skaber muligheder og begrænsninger for såvel den ene som den anden. Arbejdet med improviseret teater har endvidere gjort det tydeligt for os, at nuet er af afgørende betydning. Det er i nuet, vi relaterer til og påvirker hinanden. Det er derfor også i nuet, vi skaber forandringer. Mening forhandles Fornyelse og forandring skabes i de konfliktfelter hvor forskellige intentioner mødes. Mennesker opnår nye erkendelser og foretager nye handlinger, fordi de har opgaver sammen og er indbyrdes afhængige af hinanden. Fordi intentioner krydser hinanden, får en enkelt intention ikke mulighed for fuldstændigt at skabe virkeligheden alene. Resultatet, det der faktisk kommer til at ske, er derfor ikke bare realiseringen af en plan, fx et strategisk velbegrundet tiltag. Intentionerne forhandles ofte helt umærkeligt. Undervejs opstår overraskende forandringer, brud, fornyelse og ind i mellem også ødelæggelse af noget som normalt anses for værdifuldt. Face the Monster Dacapo Teatret har i mange år arbejdet med forskellighed og konflikter som kreative og konstruktive muligheder. Hvorvidt konkrete muligheder får betydning og bliver brugt som afsæt til udvikling afhænger blandt andet af, om de involverede har evner og mod til at gå ind i dem. Fra improvisationsteatrets verden har vi begrebet Face the Monster. Det er en opfordring til at se forskelligheden og konflikterne i øjnene; i stedet for enten at løbe fra dem eller prøve at afmontere dem. Side 2 af 6

3 I ledelsesudvikling arbejder vi således med modet og evnen til at stå i det konfliktfyldte og uforudsigelige; agere i det som menneske og leder; være nærværende og improvisere. Kaosteori og kompleksitet Improvisationsteatrets teori og praksis suppleres endvidere med tænkningen om komplekse responsive processer. En tænkning, som matcher de erfaringer, vi gør os i vores arbejde med ledere og organisationer. Det har ført til et tæt samarbejde med de mennesker, som har udviklet denne tænkning: Ralph Stacey, Patricia Shaw og Douglas Griffin. Det har blandt andet haft den konsekvens, at Dacapo Teatret bidrager til det videnskabelige arbejde gennem egen forskning samt konsulentfaglige og videnskabelige artikler. Sommerfugleffekten I kompleksitetsteorierne tales om at lokal interaktion mellem forskellige enheder skaber mønstre og under visse omstændigheder radikal forandring - uden at det kan forklares ved, at der er en bestemt årsag eller strategi bag. I naturvidenskaben har vi set, at kaosog kompleksitetsteori grundlæggende har forandret verdensbilledet i forhold til at forstå årsags- og virkningssammenhænge. Et klassisk eksempel er vejrudsigter. I tresserne var det en udbredt opfattelse, at det var muligt at forudsige vejret lang tid frem, hvis man blot havde datakraft nok. Metrologen Edward Lorenz, som på MIT havde adgang til en af tidens mest kraftfulde computere, kom efter en række frustrerende opdagelser til en anden konklusion: Bittesmå og uforudsigelige omstændigheder havde enorm betydning for vejrsystemernes udvikling. I vore dage taler selv skolebørn om, at et vingeslag fra en sommerfugl i Brasiliens regnskov kan udløse en orkan i USA. Lorentz og mange naturvidenskabelige forskere efter ham har i de seneste årtier gjort op med tanken om at fremtiden kan forudsiges. I metrologien anerkender vi for eksempel fuldt ud, at der er grænser for hvor lang tid og hvor pålideligt det er muligt at forudsige vejret. Kompleksitetsteorierne gør op med muligheden for fuldstændig at designe resultatet af ens handlinger, en viden som man i de seneste ti år har arbejdet intenst med i forståelsen af organisationer og organisationsudvikling. Complexity in Management Ralph Stacey har taget kompleksitet alvorligt i sin forståelse af organisation og forandring. Ikke som en løs metafor, men som en grundlæggende opfattelse af hvordan mennesker bliver som de bliver, og gør som de gør i deres organisationer. Stacey siger, at det er menneskers indbyrdes relationer som skaber organisationen og igennem konkrete handlinger forandrer den. Og i den samme bevægelse forandres menneskerne selv. Det sker i helt dagligdags processer, hvor mennesker relaterer til hinanden, forholder sig til det de møder, bliver overraskede og ofte føler sig inspireret eller endog nødsaget til at handle uden helt at kende konsekvenserne af deres handlinger. Tænk sommerfugleffekten! Menneskers relationer er komplekse, fordi de møder hinanden med hver deres sæt af intentioner; bevidste og ubevidste, legitime og illegitime. Da de samtidig også forsøger at forstå hinanden, opstår en kompleksitet, hvor ingen kan forudsige, hvad der vil ske. I samspillet mellem at forhandle deres egne intentioner igennem at forstå den anden, udvikler de sammen noget nyt, som ingen enkeltperson har den fulde styring af, ej heller det fulde overblik over. Forestiller man sig de processer foregå i mange relationer samtidigt i en organisation, bliver organisationen summen af alle disse skabende processer: En organisme i konstant bevægelse og forandring - ligesom vejret. Kommunikation forandrer Den amerikanske sociolog George Herbert Mead arbejdede i tyverne med menneskers identitet; hvordan den opstår og udvikles i en social proces. Vi har som mennesker evnen til at sætte os i andres sted, hvilket er en helt central del af vores natur. Side 3 af 6

4 Mennesker er selvstændige individer med intentioner. På samme tid er vi som mennesker indbyrdes afhængige af hinanden. Vi skaber sociale konstruktioner, som bliver en fuldstændig integreret del af vores identitet. Dog ikke sådan at de forudbestemmer hvordan den enkeltes identitet bliver, eller hvordan den enkeltes intention kommer til at se ud. Roger and over Vi bruger ofte begreber som afsender og modtager, når vi taler om kommunikation. Det er underforstået, at kommunikation blot er et værktøj til at formidle det, vi allerede har tænkt. Det er som med en gammeldags Walkie-talkie, hvor sender og modtager deler én og samme kanal: En tanke fødes i hovedet på afsenderen, den transmitteres, og modtages i hovedet på modtageren. Roger and over! Modtageren skaber nu en ren ny tanke og sender den tilbage til afsenderen, som nu bliver modtager. Sådan skiftes de og sådan forestiller man sig almindeligvis at samtaler finder sted. Det er den klassiske kommunikationsteori i en nøddeskal. Der kan så være støj undervejs, og det kan forvrænge budskabet. Både afsender og modtager kan således opleve, at de er enige, selvom de i realiteten mener noget forskelligt. Det er det klassiske kommunikationsparadoks. Kommunikation med mange kanaler Mead tænker imidlertid kommunikation helt anderledes. Tænk på en moderne telefon, hvor man kan tale i munden på hinanden og hvor afsender og modtager begrebet er ophævet. Tænk så videre på, at kommunikation er andet end blot ord; det er også mimik, gestik, uartikulerede lyde, afstand og nærhed. Når vi taler, er vi påvirket af den anden allerede i vores måde at tænke tanken på. Mens vi taler, påvirker den anden os i sin bevidste og ubevidste reaktioner. I den andens respons kommer vi til at gentænke vores budskaber allerede mens vi sender dem. Ikke bare om vi får sagt det rigtigt, men også om det er rigtigt. Det rigtige udvikler sig undervejs i samtalen. Hermed forandres vores intentioner og nye, helt aktuelle meninger opstår i samtalen med den anden. Disse gensidige dialoger er den konkrete måde hvorpå vi på én gang er selvstændige individer og afhængige af hinanden i vores sociale interaktioner. Improvisation og teater Mead bidrager således til Stacey s betydning af komplekse responsive processer: Mennesker relaterer til hinanden, reagerer på hinanden og påvirker hinanden. Det skaber en kompleksitet, hvor gammel mening bekræftes eller forandres så der skabes ny mening. Keith Johnstone er en af teaterimprovisationens fædre. Han træner skuespillere i at være til stede i nuet og reagere. I teaterverdenen er det indlysende, at der er meget mere liv, dynamik og forandring når den enkeltes rolle skabes i interaktionen, end når en skuespiller prøver at fastholde sit billede af hvordan rollen skal spilles. For Dacapo Teatrets skuespillere er det en grundlæggende viden og erfaring, som bruges i det daglige arbejde med forandringer. Tankegangen er parallel med Meads. Teatret giver os muligheden for i praksis at forstår og arbejde med de roller, vi har og får over for hinanden i organisationer. De skabes og omskabes i samspillet. Magt og ledelse Mennesker er gensidigt afhængige af hinanden i deres relationer. Nogle har imidlertid mere indflydelse end andre, og de individer som af de øvrige tillægges stor indflydelse bliver ledere. Vi kalder det magt! I en hvilken som helst af vores relationer tillægger vi os selv og hinanden indflydelse; vi skaber en magtrelation. Vores billede af den gensidige afhængighed vi har til hinanden, påvirker hvad vi umiddelbart kan sige, og hvad der føles risikofyldt i en samtale. Den tyske sociolog Norbert Elias har arbejdet med magt. Først og fremmest giver det ikke mening at tale om magt som en ting, en slags amulet som nogen besidder og andre ikke. Magt skabes i relatio- Side 4 af 6

5 nerne og alle parter i samspillet bidrager til magten. Norbert Elias har nøje beskrevet, hvordan vi inkluderer og udelukker hinanden i vores daglige samvær. Hvem inviterer vi med til mødet, og hvem gør vi ikke? Alle kan ikke være med, så i vores daglige handlinger udøver vi magt: Hvem taler vi med om kritiske emner? Hvad tillader vi os selv og den anden at sige i en samtale? Magt i forandring Magtrelationerne er ikke statiske. Enhver forandring er samtidig en forandring i magtrelationerne. Det er derfor det opleves risikofyldt! Det betyder, at vi bliver set på af andre på en anden måde, og vi konfronteres med at skulle se os selv på en anden måde. Når vi arbejder med ledelse, er det helt afgørende at arbejde med lederens indsigt i sin egen oplevelse af risici. Lederen er en del af relationer, der forandrer sig. Hvad sker der med ham eller hende? Vi gør det ved at arbejde med konkrete situationer, som af den enkelte leder opleves som dilemmafyldte. Således kobles vores arbejde med lederens selvindsigt til lederens hverdag og relationer. Gensidig anerkendelse At blive og føle sig anerkendt er helt grundlæggende for at mennesker trives. Lederes evne til at få medarbejdere til at føle sig anerkendt er derfor en helt afgørende del af lederopgaven. Alligevel opleves handlinger, som har til hensigt at rose eller anerkende den anden, ofte ikke som anerkendelse af den som modtager det. I vores tanker om anerkendelse trækker vi på dele af den tyske sociolog Honneths arbejde. Honneth siger blandt andet, at anerkendelse er en konkret fysisk handling, som udspiller sig i relationen. Når man anerkender en anden, giver man den anden ret til at handle inden for det man anerkender. Herved begrænser man sit eget råderum og taber en mulighed for kontrol. Anerkendelse er altså en begrænsning, som giver muligheder. Det medvirker til, at der ofte kan være langt mellem oplevet anerkendelse på en arbejdsplads, fra ledere og kolleger. Anerkendelsens paradoks Processen med at etablere anerkendelse kobler sig tæt til genkendelse: Man skal kunne sætte sig i den andens sted for at den anden kan føle sig anerkendt. Vi har erfaret, at anerkendelse er en gensidig handling: En medarbejder som bliver rost for et stykke arbejde, oplever det kun som anerkendelse, hvis rosen gives på baggrund af gensidig respekt. Det indbefatter at medarbejderen anerkender, at lederen har en vis indsigt i arbejdets karakter. Det er således vanskeligt som leder at anerkende en medarbejder eller borger som ikke anerkender lederen. I Dacapo oplever vi, at egentlig anerkendelse ofte går gennem evnen til at kunne håndtere en uenighed sammen. Undgår man at tage uenigheden, opnår man ofte kun at samtalen bliver vanskeligere og at ros opleves som hykleri. I vores arbejde med ledere tager vi fat i konkret oplevede situationer, hvor det er vanskeligt at opnå gensidig anerkendelse. Hvad er der på spil? Hvad kan lederen gøre anderledes? Hvordan kan lederen invitere til at det forandre sig? Working live Dacapo Teatret har sammen med Patricia Shaw udviklet begrebet Working Live. Det handler om at forandring og ledelse foregår mellem mennesker her og nu: Med ord og krop responderer vi på hinanden; vores evne til at være til stede og indgå i relationer er helt afgørende. Når vi sammen evner at improvisere, oplever vi den intensitet, der kendetegner væsentlig udvikling. Vi kender alle de øjeblikke hvor noget nyt sker i vores samvær. Vi ved også, at vi alt for tit afholder os fra at deltage med det nødvendige nærvær. Konsekvensen er at vores samvær bliver rituelt og uden den nødvendige fornyelse. Side 5 af 6

6 Working live er vores begreb på at kunne deltage med nærvær, for eksempel som leder. I vores arbejde med forskellige ledergrupper i forskellige danske og udenlandske virksomheder har vi fundet fem opmærksomhedspunkter, der kan støtte ledere i deres udvikling: - Brug dine sanser - Tag den andens perspektiv - Lyt til din erfaring - Vær opmærksom på magtrelationer - Dyrk de uformelle relationer Dacapo Teatret, august 2008 Litteratur Elias, N. (1998) Norbert Elias on civilization, power, and knowledge: selected writings, Chicago: University of Chicago Press. Elias, N. & Scotson, J. L. (1994) The established and the outsiders: a sociological enquiry into community problems, Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Friis, P. (2004) The relevance of theatre and improvisation to consulting for organisational change, MA dissertation thesis: University of Hertfordshire, UK. Friis, P. (2005) 'Presence and spontaneity in improvisational work', in R. Stacey & P. Shaw (eds) Experiencing Risk, Spontaneity and Improvization in Organizational Change, London: Routledge. Have, C. (2007) Responsibility in consultancy - from a perspective of emergent social interaction, Master thesis: University of Hertfordshire, England. Honneth, A. (2003) Behovet for anerkendelse, trans. M. C. Jacobsen, Copenhagen: Hans Reitzel. Johnstone, K. (1981) Impro: improvisation and the theatre, London: Eyre Methuen. Larsen, H. (2005a) 'Risk and 'acting' into the unknown', in R. Stacey & P. Shaw (eds) Experiencing Risk, Spontaneity and Improvization in Organizational Change, London: Routledge. Larsen, H. (2005b) Spontaneity and Power: Theatre Improvisation as Processes of Change in Organizations, Doctorate of Management thesis: University of Hertfordshire, England. Larsen, H. (2007) 'Improvizational theatre as a contribution to organizational change', Reviewed book chapter, to be published in "Planning and Participation", a book that will be published in three continents. Mead, G. H. (1934) Mind, self & society from the standpoint of a social behaviourist, Chicago, Ill.: The University of Chicago press. Shaw, P. (2005) 'Working Live', in P. Shaw & R. Stacey (eds) Experiencing Risk, Spontaneity and Improvization in Organizational Change, London: Routledge. Stacey, R. D. (2003a) Complexity and group processes: a radically social understanding of individuals, New York, NY: Brunner-Routledge. Stacey, R. D. (2003b) Strategic management and organisational dynamics: the challenge of complexity, Harlow, England, New York: Prentice Hall/Financial Times. Stacey, R. D., Griffin, D. & Shaw, P. (2000) Complexity and management: fad or radical challenge to systems thinking? London: Routledge. Friis, Have og Larsen, henholdsvis Preben, Claus og Henry er alle fuldtidsansatte konsulenter ved Dacapo Teatret. Patricia Shaw er tilknyttet Dacapo som Visiting Director. Side 6 af 6

Faktiske perspektiver på laboratoriet

Faktiske perspektiver på laboratoriet Faktiske perspektiver på laboratoriet Introduktion v/forskningsassistent Aleksander Stii For at kunne skabe en involverende og frugtbar debat om ledelses- og styringslaboratorier må vi forudgående have

Læs mere

Relationers betydning for trivsel og forandring

Relationers betydning for trivsel og forandring Relationers betydning for trivsel og forandring Anders Jacobsen, personalechef, DBC Henry Larsen, konsulent, Dacapo Teatret Fra 1. august professor i participatory innovation ved SDU, Mads Clausen Instituttet

Læs mere

STOP! Ka vi ik lige ta den igen?

STOP! Ka vi ik lige ta den igen? STOP! Ka vi ik lige ta den igen? Organisatoriske forandringsprocesser: Fra ord til kroppe i udforskning Af Tinna Knudsen, Mette Dal Hasager, Britta Møller Stud.mag i Læring og forandringsprocesser. Institut

Læs mere

Er forandringer en hindring for trivsel eller måske en mulighed for udvikling? Direktør Lone Thellesen, Dacapo a/s

Er forandringer en hindring for trivsel eller måske en mulighed for udvikling? Direktør Lone Thellesen, Dacapo a/s Er forandringer en hindring for trivsel eller måske en mulighed for udvikling? Direktør Lone Thellesen, Dacapo a/s Workshop nr. 404 tirsdag den 20. november 2012 kl. 9.00-10.15 Mening Hvis man laver

Læs mere

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK.

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. UNDERVISERE PÅ FORLØBET Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. De to undervisere har sammen skrevet bogen Ledelse i kompleksitet - en introduktion

Læs mere

SYSTEMTEORI. Grundlæggende tankegange i SPU arbejdet SYSTEMTEORI

SYSTEMTEORI. Grundlæggende tankegange i SPU arbejdet SYSTEMTEORI SPU Grundlæggende tankegange i SPU arbejdet 1 Miniudgave... af, hvad systemteori handler om. Miniudgaven beskriver nogle nøglebegreber indenfor systemisk tænkning og praksis til brug for skoler, fritidshjem

Læs mere

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder.

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder. Giv feedback Dette er et værktøj for dig, som vil skabe målrettet læring hos din medarbejder blive mere tydelig i din ledelseskommunikation gøre dit lederskab mere synligt og nærværende arbejde med feedback

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

De 5 kontaktniveauer er en lille teori, som er udsprunget af mit musikterapeutiske arbejde med børn og voksne med funktionsnedsættelser.

De 5 kontaktniveauer er en lille teori, som er udsprunget af mit musikterapeutiske arbejde med børn og voksne med funktionsnedsættelser. De 5 kontaktniveauer er en lille teori, som er udsprunget af mit musikterapeutiske arbejde med børn og voksne med funktionsnedsættelser. Teorien kan bruges som et redskab for alle faggrupper der arbejder

Læs mere

Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015

Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015 Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015 Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til morgenmøde Kort præsentation formål og ambitioner Kompleksitet

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

Hvilke udfordringer giver dialogbaserede trivselsundersøgelser for ledergrupper? Julie Sigsgaard, cand. psych

Hvilke udfordringer giver dialogbaserede trivselsundersøgelser for ledergrupper? Julie Sigsgaard, cand. psych Hvilke udfordringer giver dialogbaserede trivselsundersøgelser for ledergrupper? Julie Sigsgaard, cand. psych 1000 tanker og mange ord Se dette oplæg som et afsæt for en videre dialog om ledernes rolle

Læs mere

Kapitel 14: Det gælder om at have styr på tingene uden at styre

Kapitel 14: Det gælder om at have styr på tingene uden at styre Kapitel 14: Det gælder om at have styr på tingene uden at styre Af Claus Have Indledning Dette kapitel sætter fokus på, hvordan man som konsulent kan håndtere det paradoks, der antydes i titlen: Hvordan

Læs mere

Den sociale kontraktklinikkens

Den sociale kontraktklinikkens klinikkens fremtid! Tandlægeforeningens Årskursus 2012 Bella Center lørdag den 28. april 2012 v/ Jens, CBS Eksempler på cases Lægeklinikken med uenighed om udskrivning af medicin og grundsyn på patienter

Læs mere

Grundlov FOR. Vanløse Skole

Grundlov FOR. Vanløse Skole Grundlov FOR Vanløse Skole 2 Hvorfor en Grundlov? - Grundloven er Vanløse Skoles DNA. Det er den man kan se, høre og mærke når man er en del af Vanløse Skole - hvad enten det er som elev, forældre eller

Læs mere

Et paradigmeskift? Mandag d. 26. september Oplæg til forældreaften God stil et paradigmeskift?

Et paradigmeskift? Mandag d. 26. september Oplæg til forældreaften God stil et paradigmeskift? Oplæg til forældreaften God stil et paradigmeskift? Arbejdet med Mobning og trivsel på Sabro-Korsvejskolen Et paradigmeskift? Mandag d. 26. september 2011 God stil som værdi og som metode Det sidste år

Læs mere

Sundhedspædagogik i sygeplejen - hvordan kan det bruges?

Sundhedspædagogik i sygeplejen - hvordan kan det bruges? Sundhedspædagogik i sygeplejen - hvordan kan det bruges? SKA 04.03.2015 Marie Lavesen, Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital Samarbejde med sundhedsprofessionelle (akut) Generelt

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

Værdier for arbejdet i. Hjørring Kommunale Dagpleje

Værdier for arbejdet i. Hjørring Kommunale Dagpleje Værdier for arbejdet i Hjørring Kommunale Dagpleje Det er værdifuldt at: Børnene oplever de nære relationer i et hjemligt miljø Børnene oplever omsorg og tryghed i dagplejen Dagplejen har fokus på barnets

Læs mere

9 grundantagelser for anerkendende ledelse

9 grundantagelser for anerkendende ledelse 9 grundantagelser for anerkendende ledelse 17.02.12 Anerkendelse og udforskning er centrale begreber i den anerkendende ledelsesstil men de er ikke alt. Anerkendende ledelse tager afsæt i nogle antagelser;

Læs mere

Ledelse og kompleksitet. Gert G. Nygaard Sommeruniversitetet 3.-4.juli 2015

Ledelse og kompleksitet. Gert G. Nygaard Sommeruniversitetet 3.-4.juli 2015 Ledelse og kompleksitet Gert G. Nygaard Sommeruniversitetet 3.-4.juli 2015 Gert G. Nygaard lærereksamen 1979 skoleleder 1995, herefter højskolelærer/ - forstander, efterskolelærer/-forstander cand. mag.

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK Kursus i mentorskab, interkulturel kommunikation og konfliktløsning Modul 2 August 2010 DAG 2 Mette Lindgren Helde/Bjarne Solberg CENTER FOR KONFLIKTLØSNING/MINDLIFT WWW.KONFLIKTLOESNING.DK/WWW.HELDE.DK/WWW.MI

Læs mere

Høj pædagogisk faglighed. Hvorfor handler vi som vi gør? Hvorfor vælger vi f.eks. de aktiviteter vi gør?

Høj pædagogisk faglighed. Hvorfor handler vi som vi gør? Hvorfor vælger vi f.eks. de aktiviteter vi gør? Børnegårdens værdigrundlag. Børnegårdens SPOR: Høj pædagogisk faglighed. Hvorfor handler vi som vi gør? Hvorfor vælger vi f.eks. de aktiviteter vi gør? Ansvarlighed for egen handling. Den professionelle

Læs mere

Ledelse starter med dig!

Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! af Christian Dinesen, cd@danskcoachinginstitut.dk, Dansk Coaching Institut, Center for Inner Leadership Denne artikel fokuserer på hvordan vi i større

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Rummelighed er der plads til alle?

Rummelighed er der plads til alle? Hotel Marselis d. 29 marts - 2012 Rummelighed er der plads til alle? - DEBATTEN OM INKLUSION OG RUMMELIGHED HAR STÅET PÅ I 13 ÅR HVAD ER DER KOMMET UD AF DET? - FORSØGER VI AT LØSE DE PROBLEMER VI HAR

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG Grundsynspunkter i pædagogikken: Vi fokuserer på ressourcer og styrker i mennesket, hvilket giver kompetence udvikling for barnet. Vi styrker det enkelte barns selvfølelse, og dermed

Læs mere

Sociale kompetencer som empati, ansvarlighed, selvstændighed er vigtige kompetencer at have lært, når man skal være sammen med andre mennesker

Sociale kompetencer som empati, ansvarlighed, selvstændighed er vigtige kompetencer at have lært, når man skal være sammen med andre mennesker Pædagogik og værdier: Barnet skal blive så dygtig som det overhovedet kan! Sociale kompetencer som empati, ansvarlighed, selvstændighed er vigtige kompetencer at have lært, når man skal være sammen med

Læs mere

Kulturen på Åse Marie

Kulturen på Åse Marie Kulturen på Åse Marie Kultur er den komplekse helhed, der består af viden, trosretninger, kunst, moral, ret og sædvane, foruden alle de øvrige færdigheder og vaner, et menneske har tilegnet sig som medlem

Læs mere

Muligheder for det frivillige arbejde

Muligheder for det frivillige arbejde Køb bøger i dag. 180 kr. Muligheder for det frivillige arbejde V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber

Læs mere

ledelse der inviterer og insisterer

ledelse der inviterer og insisterer Find vejen frem VIA University College VIAs ledelsesgrundlag Aftryk VIA ledelse der inviterer og insisterer Introduktion VIA University College FORORD Ledelsesgrundlag 2 Aftryk VIA ledelse der inviterer

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen KURSETS FORMÅL er at styrke dig i at bruge dig selv bedst muligt, når du kommunikerer på din arbejdsplads. Med nærvær og effektivitet. Du arbejder med din

Læs mere

Slip kontrollen og håndter tilværelsen.

Slip kontrollen og håndter tilværelsen. Slip kontrollen og håndter tilværelsen. Artiklens formål er at præsentere et alternativ til det, jeg opfatter som kontroltænkning. Kontrol er her defineret som: evne og magt til at styre nogen eller noget

Læs mere

Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen

Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen den 28/4-15 Præsentation af Mælkevejen Mælkevejen er en daginstitution i Frederikshavn Kommune for børn mellem 0 6 år. Vi ønsker først og fremmest, at

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Forandringsagenten. Efter denne lektion skal du:

Forandringsagenten. Efter denne lektion skal du: Forandringsagenten Forandringsagenten Rollemodel Krav til de enkelte roller Diffusionssystemer Forandringsplanlægning Slide no.: 1 Efter denne lektion skal du: Kende til forandringsagentens rolle og ansvar

Læs mere

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015 Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen Træningskandidater på 1. års organisationslinje deltager ikke i teorigruppen for organisationslinjen,

Læs mere

Lær at lede og. motivere frivillige

Lær at lede og. motivere frivillige Lær at lede og Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. motivere frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Hvor er du? 1) I har

Læs mere

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs 1. Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Mening i forandring Direktør Lone Thellesen, Dacapo

Mening i forandring Direktør Lone Thellesen, Dacapo Mening i forandring Direktør Lone Thellesen, Dacapo Nr. 501 tirsdag den 11. november 2014 kl. 12.45 14.00 Relationers betydning for trivsel og forandring Forandringer Relationer Trivsel Forskningsprojekt

Læs mere

Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet.

Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet. Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet. Fast ekstern konsulent i Seahealth og for Mærsk training. Speciale i ledertræning, stresshåndtering, konflikthåndtering, psykisk

Læs mere

-nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs.

-nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs. -nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs. Den Professionelle Fællesskaber er en 1-årig uddannelse, der giver dig en helt ny faglighed. Du har måske allerede kendskab til, hvad det vil sige at facilitere.

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv..

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv.. Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Udarbejdet Februar 2016 1 Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009. Jesper Gath

Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009. Jesper Gath Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009 Jesper Gath Mentorordning i en aftager virksomhed Junior/senior-ordning Baggrund I 2005 blev der etableret juniorklubber

Læs mere

Relationelt koordinerede historier i en verden beriget med uklarhed

Relationelt koordinerede historier i en verden beriget med uklarhed Relationelt koordinerede historier i en verden beriget med uklarhed Fornuft og forandring ledelse i en verden beriget med uklarhed James G. March 1995 En verden beriget med uklarhed Hvordan kan historiefortælling

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

Vejledning af eleven

Vejledning af eleven 1 Vejledning af eleven 2 Vejlederens funktioner Rådgive og vejlede eleven Oplære / dele viden teoretisk og praktisk Undervise og instruere Støtte eleven i at bearbejde det lærte Være rollemodel Udfordre

Læs mere

SYSTEMISK PROCESLEDELSE

SYSTEMISK PROCESLEDELSE SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER PRÆCISION LEDELSE UDVIKLING INNOVATION human REALIZING YOUR POTENTIAL SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER Det er en kendt sag, at vi mennesker kun

Læs mere

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle.

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle. Værdigrundlag I vores pædagogiske arbejde må fundamentet være et fælles værdigrundlag, et sæt af værdier som vi sammen har diskuteret, formuleret og derfor alle kan stå inde for. Det er værdier, som vi

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

SÅDAN EN SOM DIG - Når voksne konstruerer og typificerer børn

SÅDAN EN SOM DIG - Når voksne konstruerer og typificerer børn SÅDAN EN SOM DIG - Når voksne konstruerer og typificerer børn Af: Anne-Lise Arvad, 18 års erfaring som dagplejepædagog, pt ansat ved Odense Kommune. Han tager altid legetøjet fra de andre, så de begynder

Læs mere

April Læring i Fritids Ordningen Blistrup FO

April Læring i Fritids Ordningen Blistrup FO April 2011 I personalesamarbejdet på Blistrup FO bestræber vi os på at arbejde ud fra en viden om, at også vi hele tiden lærer af vores erfaringer, og dermed også forandrer vores praksis i takt med evalueringer

Læs mere

Er du en sensitiv leder?

Er du en sensitiv leder? Er du en sensitiv leder? 15-20 procent af alle mennesker er sensitive, og rigtig mange ender i en lederstilling, fordi man som sensitivt menneske er rigtig god til at mærke stemninger i grupper og tune

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Motivation, værdier og optimisme

Motivation, værdier og optimisme Motivation, værdier og optimisme AS3 2 Man kan definere ordet motivation som den mentale proces, der aktiverer vores handlinger, og som derfor har direkte indflydelse på vores resultater. Med andre ord

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10

Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10 Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10 Familiearbejde er et tilbud til familier, der potentielt kan komme til at fungere tilfredsstillende ved hjælp af råd og vejledning, evt. kombineret med

Læs mere

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk, ph.d. Dept. of Operations Management TØF medlemsmøde om transportforskning Asia House 27. april 2010 Disposition

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner.

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner. 1 I børnehuset ved Noret udspringer vores menneskesyn af den hermeneutiske tilgang, hvilket betyder at det enkelte individ, barn som voksen tillægges betydning og værdi. I tillæg til dette, er vores pædagogiske

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 9 Kapitel 1 Projektkompetencer... 11 Hvorfor projektkompetencer?... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 KAPITEL 1 PROJEKTKOMPETENCER.... 11 Hvorfor projektkompetencer?.... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

AI som metode i relationsarbejde

AI som metode i relationsarbejde AI som metode i relationsarbejde - i forhold til unge med særlige behov Specialiseringsrapport Navn : Mette Kaas Sørensen Studienr: O27193 Mennesker med nedsat funktionsevne Vejleder: Birte Lautrop Fag:

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Hvad vil du høre om? Hvad er dine

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen

SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen Kenneth & Mary Gerken (2005) SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen den 09-03-2012 kl. 8:31 Søren Moldrup side 1 af 5 sider 1. Dramaet i socialkonstruktionisme En dramatisk transformation finder sted i idéernes

Læs mere

Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag

Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag BRUUNBIZ idérig kommunikation 2016 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag sosusilkeborg.dk Billedunivers i Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag er skabt af fotograf Lisbeth Barfoed Skolens pædagogiske

Læs mere

SFO-VINDINGES MÅLSÆTNING

SFO-VINDINGES MÅLSÆTNING SFO-VINDINGES MÅLSÆTNING Det pædagogiske arbejde i SFO-Vindinge tager udgangspunkt i, at SFO en er børnenes fristed, hvor det enkelte barn kan tilrettelægge sin fritid under hensyntagen til omgivelserne.

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere