MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie"

Transkript

1 MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til børn og unge i sorg

2 ELEMENTER I STRATEGIEN 1. Livskrise 2. Vision 3. Barnets perspektiv 4. Målgrupper 5. Fokusområder 6. Effektmål 7. Prioritering af støtten 8. Fondens arbejdsform 9. Økonomisk ramme 10. Evaluering og opfølgning Faktaark

3 1. ALVORLIG LIVSKRISE FOR DE BERØRTE BØRN OG UNGE Når børn og unge får alvorlig sygdom og død tæt ind på livet, kan det få alvorlige konsekvenser for deres trivsel og udvikling: 1. Hverdagen bryder sammen Der er ikke overskud til almindelige børne- og ungeaktiviteter Familien isoleres socialt Hverdagsopgaver bliver svære at overskue Børnene og de unge får svært ved at følge med i skolen Vanskeligt at vende tilbage til hverdagen 2. Alene med tanker og oplevelser Børnene og de unge har svært ved at tale om deres oplevelser og tanker Venner og netværk har berøringsangst Forældrene er selv i krise og har svært give den rette støtte Børnene og de unge påtager sig et for stort ansvar for familiens situation og trivsel Børnene og de unge overses i skolen og sundhedsvæsenet 3

4 2. VISION Et almindeligt børne- og ungdomsliv på trods af sygdom og død Alvorlig sygdom og død i den nære familie er en livskrise for børn og unge. Det gælder uanset, om det er dem selv, deres forældre eller søskende, som rammes. Og uanset om sygdommen er somatisk eller psykisk. Disse børn og unge skal støttes og styrkes, så de kan håndtere livskrisen, udvikle sig positivt og så vidt muligt opnå samme muligheder og trivsel som andre børn og unge. Jeg ville ønske, at nogen havde stoppet mig i at blive voksen så hurtigt, som jeg følte, jeg var nødt til. Jeg føler i dag, at jeg har manglet at være teenager, før jeg blev voksen. Ung mand i Egmont Fondens Omsorgsmåling, som mistede sin far som 16-årig 4"

5 3. BARNETS PERSPEKTIV Vi anlægger barnets perspektiv i indsatsen: Vi lytter til barnet Vi inddrager barnet Vi ser barnet som en ressource " 5

6 4. PRIMÆRE MÅLGRUPPER Syge børn og unge Børn og unge, hvis sygdom udgør en alvorlig hindring for at leve et normalt børne- og ungeliv Hvorfor? Høj grad af mistrivsel Føler sig isolerede og holdt udenfor Har svært ved at følge med i skolen Børn og unge som pårørende Børn og unge, hvis forældres eller søskendes sygdom eller død udgør en alvorlig hindring for at leve et normalt børne- og ungeliv Hvorfor? Langvarig belastning præget af usikkerhed Oversete i eksisterende indsatser Påtager sig et stort ansvar En samlet indsats over for pårørende og efterladte vil skabe kontinuitet og sammenhæng for børnene

7 4. SEKUNDÆRE MÅLGRUPPER Forældre Hvorfor? Primære omsorgspersoner Ofte selv i krise Brug for redskaber til at forstå og støtte deres børn Fagpersoner Hvorfor? Gode muligheder for at spotte og støtte Kan blive meget bedre til at støtte børnene/de unge også på lang sigt Netværk Hvorfor? Stort potentiale for at støtte ramte familier Ofte berøringsangst Brug for viden om, hvordan man kan støtte

8 5. FOKUSOMRÅDER Problem 1. Hverdagen bryder sammen 2. Alene med tanker og oplevelser Mål Tilbage til hverdagen Adgang til den rette støtte Mulig indsats Aktivering af netværket omkring børnene og de unge Tilbud om aktiviteter, som kan give børnene og de unge et frirum Styrkelse af forældrenes støtte til deres børn Praktisk hjælp i hjemmet Besøgs- og aflastningstilbud Ferieophold Viden og oplysning om sorgreaktioner og støttebehov Initiativer som kan bidrage til aftabuisering Handleplaner i skole og sundhedsvæsen Professionelle og frivillige støtte- og rådgivningstilbud Bedre overblik over støttetilbud Opkvalificering af fagpersoner 8 Viden om hvilken støtte, der virker

9 6. EFFEKTMÅL FOR DEN STØTTEDE INDSATS En positiv effekt for børneog ungemålgruppen Støttede indsatser har en dokumenteret eller dokumenterbar positiv effekt for målgruppen Støttede indsatser bygger på inddragelse af et børne- og ungeperspektiv Der er tale om støtte til ellers udækkede behov hos børn og unge Udbredelse af effektive indsatser Al støttet indsats, der har en positiv effekt, udbredes, så støtten gavner flest muligt børn og unge Støttede indsatser er bæredygtige og potentielt levedygtige, efter fonden har afsluttet støtten Støttede indsatser er skalerbare og mulige at sprede Den indsamlede viden og erfaringer fra støtten deles mest muligt 9"

10 7. PRIORITERING AF STØTTEN VI STØTTER ISÆR Nytænkning, metodeudvikling og nye modeller for støtte Udbredelse af eksisterende tilbud med dokumenteret effekt Anvendelsesorienteret forskning VI HAR ET SAMLET FOKUS PÅ PSYKISK OG SOMATISK SYGDOM Indsatser over for henholdsvis psykisk og somatisk sygdom prioriteres lige højt VI STØTTER BÅDE I DANMARK OG I NORGE VI STØTTER IKKE Medicinsk, kirurgisk eller psykiatrisk behandling og forskning 10"

11 8. EGMONT FONDENS ARBEJDSFORM VI TAGER INITIATIV: Vi samler parterne og faciliterer en indsats. Vi er opsøgende og opfordrer til ansøgninger og partnerskaber. Vi vil være en katalysator for forandring til gavn for børn og unge. VI STØTTER: Vores økonomiske støtte ydes sammen med tilbud om rådgivning, sparring og netværk. VI SÆTTER IND, HVOR DER ER ET BEHOV: Vi støtter og følger med i forskning og ny viden, og vi får gennemført eksterne ekspertreviews af projektbeskrivelser. VI SYNLIGGØR INDSATSEN: Vi sikrer synlighed, både på projektniveau og overordnet med fokus på børn og unges håndtering af sygdom og død. VI SKABER EFFEKT: Vi sikrer, at effekten af indsatserne måles og dokumenteres, og vi sikrer udbredelse af viden om indsatser, der virker. VI GØR EN FORSKEL: Vi lægger vægt på ledelsesengagement og på, at viden omsættes til praksis, ligesom praksis skal omsættes til generaliserbar viden. 11"

12 9. ØKONOMISK RAMME Højest prioriterede livskrise for fonden En samlet investering på 60 mio. kr. ( ) 12

13 KLUMMETITEL KUN 1 LINJE - VERSALER 10. EVALUERING OG OPFØLGNING 2013: Analyse af livskrisens omfang og karakter: Egmont Fonden og Mandag Morgen Når sorgen rammer (survey med børn og unge) Oxford Research: Ekspertanalyse på sundhedsområdet Analyse Strategi 2013: Delstrategi Mod på Livet godkendt : Udmøntning af delstrategien i form af donationer og partnerskaber 2016: Evaluering af indsatsen ifm. revision af den almennyttige strategi Evaluering Udmøntning 13

14 HVORDAN?" FAKTAARK: 1. Livskrisens omfang og alvor 2. Fondens hidtidige indsats på området Jeg har tegnet min far, der går med mig i barnevognen. Han græder fordi min mor lige er død af kræft, og han nu skal passe på mig helt alene Celine, 7 år, i Kræftens Bekæmpelses projekt OmSorg

15 HVORDAN?" FAKTAARK 1: LIVSKRISENS OMFANG OG ALVOR 5 GRUNDLÆGGENDE PROBLEMSTILLINGER FOR DE BERØRTE BØRN OG UNGE 1. Børnelivet bliver sat på stand by 2. Nogle familier bryder sammen 3. Sorgen er svær at tale om 4. Børn og unge overses i sundhedssystemet 5. Skolen hjælper ikke børnene nok UDDYBES Kilder: Egmont Fonden 2013: Omsorgsmålingen Når Sorgen Rammer; Center for Ungdomsforskning 2012: Unge pårørende og efterladtes trivsel; Statens Institut for Folkesundhed 2007: Folkesundhedsrapporten 15"

16 HVORDAN?" FAKTAARK 1 " PROBLEM 1: BØRNELIVET BLIVER SAT PÅ STAND BY Støttebehov 30 pct. af de syge børn har overvejet at begå selvmord pga. sygdommen 47 pct. af børn og unge, der rammes af sygdom og død, har følt sig stressede, og 42 pct. har sværere ved at sove om natten Børnene og de unge skal støttes i at opretholde et almindeligt børne- og ungdomsliv trods sygdom og død 41 pct. undlader at græde foran deres forældre for at beskytte dem 49 pct. føler sig mere modne end deres jævnaldrende som følge af dødsfaldet eller sygdommen

17 HVORDAN?" FAKTAARK 1 " PROBLEM 2: NOGLE FAMILIER BRYDER SAMMEN 18 pct. oplever, at der ikke længere kommer gæster i hjemmet 14 pct. oplever, at forældrene er så kede af det, at de ikke har overskud til dem Forældrene kender ofte ikke de tilgængelige støttetilbud 18 pct. af forældrene har overvejet selvmord som følge af dødsfaldet eller sygdommen Støttebehov Familier skal have støtte i akutfasen, og netværket omkring børnene og de unge skal blive bedre til at støtte både dem og deres familier

18 HVORDAN?" FAKTAARK 1 " PROBLEM 3: SORGEN ER SVÆR AT TALE OM Støttebehov 29 pct. oplever, at deres venner undgår at tale med dem om det, som er sket Børnene og de unge skal have redskaber til at tale om, hvordan de har det, og forældrene skal have redskaberne til forstå og støtte Mere end to ud af tre taler aldrig eller sjældent med nogen om, hvordan de har det 37 pct. vil for det meste helst være alene

19 FAKTAARK HVORDAN?" 1 " PROBLEM 4: BØRN OG UNGE OVERSES I SUNDHEDSVÆSNET 42 pct. af de pårørende børn og unge oplevede, at sundhedspersonalet fik dem til at føle sig mere trygge ved situationen Under 1/3 af de pårørende og efterladte oplevede, at sundhedspersonalet spurgte til, hvordan de havde det Der mangler koordinering mellem primær- og sekundær-sektoren Støttebehov Sundhedsvæsnet skal have større opmærksomhed på børnene og de unge

20 HVORDAN?" FAKTAARK 1 " PROBLEM 5: SKOLEN HJÆLPER IKKE BØRNENE NOK 39 pct. oplever ikke, at klasselæreren tager sig af dem 30 pct. har problemer med at følge med i skolen Sorgbearbejdelse tager tid. Det er skolerne ofte ikke opmærksomme på Støttebehov Skolerne skal være bedre til at støtte børnene og de unge på lang sigt

21 FAKTAARK 2: EGMONT FONDENS HIDTIDIGE STØTTE PÅ OMRÅDET Støtte til sygdom og død Mio. kr. Støtte på 92 mio. kr. til sygdom og død Øvrig projektstøtte 69% Sygdom og død 31% 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 18,4 37,1 4,9 Forskning og formidling Rådgivning, støtte og behandling* 10,0 21,8 2,6 0,0 Børn og unge som pårørende til sygdom og død Børn og unge, som rammes af sygdom 7,2 Begge målgrupper 21"

22 KLUMMETITEL KUN 1 LINJE FAKTAARK 2: EGMONT FONDENS HIDTIDIGE STØTTE PÅ OMRÅDET Flere banebrydende og nyskabende indsatser Fonden har støttet flere initiativer, der har været epokegørende for støtten til børn og unge i sorg Mange praksisorienterede indsatser med fokus på rådgivning Størsteparten af støtten er gået til rådgivning, støtte og behandling Reaktiv indsats og støtte fra projekt til projekt Fonden har givet bevillinger pba. ansøgninger uden et samlet, strategisk afsæt

HJÆLP! MOR OG FAR ER SKILT STRATEGI FOR EGMONT FONDENS SKILSMISSEINDSATS 2012-2016

HJÆLP! MOR OG FAR ER SKILT STRATEGI FOR EGMONT FONDENS SKILSMISSEINDSATS 2012-2016 HJÆLP! MOR OG FAR ER SKILT STRATEGI FOR EGMONT FONDENS SKILSMISSEINDSATS 2012-2016 ELEMENTER I STRATEGIEN HVORFOR? UDGANGSPUNKT, UDFORDRINGER, STØTTEBEHOV HVEM? PRIORITEREDE MÅLGRUPPER HVAD? VISION, FOKUSOMRÅDER

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

Sundhedsplejersken som central person når børn og unge oplever alvorlig sygdom eller død

Sundhedsplejersken som central person når børn og unge oplever alvorlig sygdom eller død Artiklen blev bragt i Sundhedsplejersken nr. 1, 2014 Sundhedsplejersken som central person når børn og unge oplever alvorlig sygdom eller død Af: Jesper Moesgaard Mogensen, Psykolog i Børn, Unge & Sorg

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Jeg prøver at trække mig lidt tilbage for at passe på mig selv, men det

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Når det er svært at være ung i DK

Når det er svært at være ung i DK Når det er svært at være ung i DK viden og råd om unges trivsel og mistrivsel Jens Christian Nielsen og Niels Ulrik Sørensen Når det er svært at være ung i DK - viden og råd om unges trivsel og mistrivsel

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Rigshospitalet MÆND FØDSELSDEPRESSIONER. - en guide til arbejdet med mænd med psykiske vanskeligheder under graviditet, fødsel og spædbarnstid

Rigshospitalet MÆND FØDSELSDEPRESSIONER. - en guide til arbejdet med mænd med psykiske vanskeligheder under graviditet, fødsel og spædbarnstid Rigshospitalet MÆND & FØDSELSDEPRESSIONER - en guide til arbejdet med mænd med psykiske vanskeligheder under graviditet, fødsel og spædbarnstid Indhold 3 Mænd kan få fødselsdepressioner 4 Hvor stort er

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen Patienternes nye rejse Genvej til et bedre sundhedsvæsen Copyright 2014 Mandag Morgen Innovation

Læs mere

En ensom kamp. Et indblik i børns sundhed og trivsel i familier med få penge

En ensom kamp. Et indblik i børns sundhed og trivsel i familier med få penge En ensom kamp Et indblik i børns sundhed og trivsel i familier med få penge En ensom kamp udgivet af Børnerådet Vesterbrogade 35A 1620 København V Tlf: 3378 3300 Fax: 3378 3301 E-mail: brd@brd.dk www.brd.dk

Læs mere