PakPlus analyse BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PakPlus analyse BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 BRUGSANVISNING PakPlus analyse REF PAKPLUS IVD INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTÆNKT FORBRUG... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 PRINCIPPET... 2 REAGENSERNE... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL... 3 PRØVETAGNING... 3 PRØVE METODE... 3 Inkluderet materiale... 3 Andre materialer der er nødvendige... 4 Prøve fremgangsmåde... 4 KVALITETSKONTROL... 5 FORSTÅELSE AF RESULTATERNE... 6 BEGRÆNSNING... 6 SPECIFIK OPFØRELSESKARAKTERISTIK... 6 BIOGRAFI... 7 PakPlus analyse IFUDA REV D

2 PÅTÆNKT FORBRUG PakPlus analyse er en kvalitativ fastfase enzymforbundet immunosorbent prøve (ELISA) der er konstrueret til at påvise at blod pladespecifik antistoffer reagerer med epitoder på blod plade glycoprotein IIb/IIIa, Ib/IX, Ia/IIa, and IV. SAMMENDRAG OG FORKLARING Blod plade-specifikke antigener på forskellige glygoproteiner er blevet beskrevet af mange forskere. 1,2,3,4,5,6,7 Antistoffer til blod pladespecifikke (eller HLA Class I) antigener opstået som følge af graviditet eller transfusion kan resultere i immundestruktion af overførte blod plader. 8,9,10 Påvisning af disse antistoffer i patienters serum kan hjælpe i søgen efter forenelige blodprodukter. PakPlus fast fase ELISA microwells strimlerne giver monoclonal-fanged blod plade glycoprotein IIb/IIIa og Ia/IIa fået fra gruppe O blod donorer med kendte blod plade phenotyper. HLA klasse I og blod plade glycoproteiner Ib/IX er givet som affinitet ægte glycooproteiner. Prøven er beregnet til at påvise og klassificere antistoffer til HLA eller blod plade specifikke antigener. Indstilling af alle microwells kan ses på resultat skemaet. PRINCIPPET Patientens serum eller plasma er tilsat microwells strimlerne, imprægneret med blod plade og HLA glycoproteins og tillader antistoffer, hvis de er tilstede, at binde sig. Antistoffer, der ikke er bundet, bliver vasket væk. En base phosphatase markeret antimenneskeligt globulin reagens, (Anti-IgG/A/M), er tilsat til microwells strimlerne og inkuberet. Antistoffer, der ikke er bundet, bliver vasket væk og substrat PNPP (p-nitrophenylphosphat) er tilsat. Efter en 30-minutters inkubationstid, er reaktionen stoppet af stopopløsningen. Den optiske farvetæthed, der fremkaldes, måles ved hjælp af et spektrofotometer. REAGENSERNE Maksimalt antal prøver pr. kit: PAKPLUS: 5 prøver pr. kit Alle reagenserne skal opbevares som beskrevet på skemaet. REF MS TCW SD SB ESS Microwells: Flad-bundet microwells strimmel til hvilken blod plader og HLA glycoproteiner, er blevet immobilizered. Microwells strimlerne er opbevaret i genlukkede folieposer. Klar til brug Koncentreret Vask (10X): Tris (hydroxymethyl)-aminomethan bufferet væske indeholder natriumchlorid og Tween 20. 1% natriumazid. Fortynd med deioniseret eller destilleret vand før brug. Opbevar den fortyndede vaskeopløsning op til 48 timer ved stuetemperatur eller op til syv dage ved 2 til 8 C Prøvefortyndingsvæsken: Phosphat bufferet salinopløsning indeholder bovin albumin og muse-serum. 0.1% natriumazid. Klar til brug Substrat Buffer: Denne opløsning indeholder diethanolamin og magnesiumchlorid. 0.02% natriumazid. Klar til brug. Beskyt mod lys Stopopløsningen: Klar til brug. AH PN PC NC Konjugate: Alkaline phosphatase conjugated ged affinitet ægte antistoffer til menneskeligt immunoglobulin (IgG/A/M). 0.1% natriumazid. Fortynd i prøvefortyndingsvæsken før brug PNPP (p-nitrophenyl phosphate) Substrat: Krystallinsk pulver. Rehydrer med deioniseret eller destilleret vand og fortynd i Substrat Buffer før brug. Beskyt mod lys Positiv Serum Kontrol: Menneskeligt-serum. 0.1% natriumazid. Fortynd i prøvefortyndingsvæsken før brug Negativ Serum Kontrol: Menneskeligt-serum. 0.1% natriumazid. Fortynd i prøvefortyndingsvæsken før brug. PakPlus analyse IFUDA REV D

3 PS Plade Kapsel. FORHOLDSREGLER Reagenser der er uklare eller forurenet kan ikke bruges. Forsigtighed SKAL udvises så man undgår kontamination af fortyndingsvæsken og Konjugate. Kontamination af disse reagenser med menneskeligt serum eller plasma vil resulterer i neutralisering af Konjugatet og derfor give et fejlbehæftet resultat (i prøven). Reagenserne må ikke bruges efter udløbsdatoen. Microwells strimlerne og reagenserne inkluderet i dette kit kan ikke bruges sammen med et andet kit eller afprøvet system. Brug af andre reagenser der ikke er inkluderet i dette kit kan give falske resultater. Ubenyttede portioner af det fortyndede Konjugat, fortyndede positiv og negativ (kontroller), og det fortyndede og rehydrerede PNPP reagens kasseres efter hver prøve. Følg fabrikantens instruktioner om korrekt brug og rensning af pipetten. Enzym substrat reaktionen foregår i den sidste inkubation. Den er temperaturfølsom og udføres i et kontrolleret område fra 22 til 25 C. ADVARSEL Alt mmenneskeligt serum der er benyttes til Positiv og Negativ Kontrol (af dette produkt) er testet og fundet negativ for antistoffer til HIV, HCV og HBsAg med FDA godkendte metoder. Der findes ikke en test metode, der med sikkerhed kan garantere, at HIV, Hepatitis C virus, Hepatitis B virus eller andre smitsomme sygdomme ikke er tilstede. Derfor skal disse reagenser behandles som værende smitsomme. Nogle af de inkluderede reagenser indeholder natriumazid som stabilisator. ADVARSEL: Natriumazid reagerer med massive metaller som f.eks. kobber vandrør og kan danne eksplosive metal azider. Spildes materiale i vasken, skal den skylles med rigeligt vand, for at minimere muligheden for at azider reagerer med metallet. Natriumazid er meget giftig ved indtagelse. Bortskaffelse af benyttede reagenser skal ske efter de lokale myndigheders regler. PRØVETAGNING Blod skal indsamles I ACD eller EDTA (Plasma) eller uden anticoagulant (Serum) ved brug af sterile metoder og skal testes, mens prøven er frisk, så man kan minimere muligheden for at få falske positiv eller falske negativ reaktioner, fordi opbevaringen var forkert eller prøven var kontamineret. Prøver der ikke kan blive tested med det samme skal opbevares ved 2 til 8 C i op til 48 timer eller fryses. Prøver der er frosset ved 20 C eller koldere kan opbevares i flere år (2-3 år). Det er vigtigt at undgå at fryse/optø prøven gentagne gange. Det er bedst at fryse flere små prøver. Opbevares frosset. Serum eller plasma skal separeres fra de røde blodceller før det bliver opbevaret eller sendt. Partikler eller aggregat i prøven kan give falske positiv resultater eller dårlige duplikate resultater. Prøver med partikler i skal centrifugeres, før prøven påbegyndes. Kun menneskeligt serum eller plasma må bruges til denne prøve. Prøver der er fortyndet i andet end normale, ELISA negativ menneskeligt serum kan give falske resulter. Microskobisk kontamination, hemolyses, lipemic, icteric, eller wame-inaktiveret prøver vil give unøjagtige resulter og skal undgås. PRØVE METODE Inkluderet materiale Flaskerne kan indeholde mere af reagenset end beskrevet på etiketten. Reagenserne skal måles nøjagtigt med passende instrumenter, når fortyndinger er lavet x 8 Microwell strimler 2. 1 x 50 ml Koncentreret vask (10X) 3. 1 x 14 ml Specimen Diluent 4. 1 x 14 ml Substrat Buffer 5. 1 x 14 ml Stopopløsning 6. 1 x 80 µl Anti-menneskeligt IgG/A/M Konjugat 7. 3 x 50 mg PNPP substrat 8. 1 x 0.3 ml Positiv serum kontrol 9. 1 x 0.7 ml Negativ serum kontrol Plade Kapsel PakPlus analyse IFUDA REV D

4 Andre materialer der er nødvendige 1. Prøver af patientens prøve og kontrol fortyndinger og af alle reagenserne der skal fortyndes. 2. Overførelsespipetter. 3. Indstillingslige micropipetter der afleverer mellem µl og 100 1,000 µl og engangs spidser. 4. Ur (Timer) 5. Micropladelæser der kan måle OD at 405 eller 410 og 490 nm. 6. Deioniseret eller destilleret vand 7. Sugende papirhåndklæder 8. Micropladevasker eller apparatur 9. Centrifuge der kan adskille serum eller plasma fra patientens prøve C vandbad eller varmeskab Prøve fremgangsmåde 1. Bring alle reagenserne til stuetemperatur. 2. Forbered vaskeopløsningen ved at fortynde den koncentrerede vask. Tilsæt 1 mål af koncentreret vask til 9 mål af deioniseret eller destilleret vand. Bland godt. 3. Udregn antallet af patientprøver der skal testes. Brug resultatskemaet til at markere hver prøve til en position, så der er to (2) (dubleret) kolonner. Marker identiteten af hver prøve på resultat skemaet. Klargør Prøverne og Kontrol Prøverne 4. Fortynd som beskrevet og bland godt: Volume Specimen Diluent Positiv kontrol 150 µl 50 µl Negativ kontrol 600 µl 200 µl Patientprøven 600 µl 200 µl Volumenprøve 5. Udtag microwells strimlerne og rammen fra posen. Fjern pladen hurtigt og luk for folieposen med ubrugte teststrimler. Kun en (1) ramme er inkluderet i pakken. Gem rammen til alle strimler er brugt. Placer rammen med A1 i toppen af det venstre hjørne. For sikkerhed placere striperne sådan at de sætter rigtigt fast i rammer. Marker eller numre hver strimmel sådan at man forhindre fjel i prøven. Placere rammen i den samme retning hele prøven igennem. 6. Tilsæt 300 µl af vaskeopløsningen til alle microwell tuberne og lad den forblive ved rumtemperatur i 5-10 minutter. 7. Aspirer eller dekanter energisk og læg omvendt på papirhåndklæde, så man undgår udtørring af microwells. 8. Tilfør 50µL af den rigtige kontrolprøve til tuberne som beskrevet på resultat skemaet. Prøver eller reagenser skal ikke tilsættes til de blanke tuber. Hvis mere end en patient prøve er tested på samme tid, er kun et sæt kontrol prøver nødvendigt. MARKER ALLE TEST STRIMLER SÅ DER IKKE ER FEJL. 9. Kappe microwells strimlerne med en plade kappe og inkuber i minutter i et 37 C vandbad. Hvis en varmeovn er brugt, varm i yderligere 10 minutter. 10. Fortynd Konjugatet 1 til 100 med fortyndingsvæsken. Brug en polypropylene tube. Strips 2-2 x x 8 AH 20 µl 60 µl SD 2.0 ml 6.0 ml Konjugatet er viskøst. Fyld spidsen 2-3 gange med konjugatet før dispensering og rens med fortyndingsvæsken. Bland godt. PakPlus analyse IFUDA REV D

5 11. VASKE TRIN a) Aspirer eller dekanter indholdet af hver tube in strimlerne og blot med sugende papirhåndklæde. b) Tilsæt 300 µl vaskeopløsning. c) Aspirer eller dekanter d) Gentag vasketrin b + c, 3 til 4 gange. e) Dekanter energisk for at fjerne al vaskevæsken. Vend og læg pladen på et sugende papirhåndklæde for at beskytte pladen fra at udtørre. Det er vigtigt at fjerne al vaskeopløsning efter den sidste vask. 12. Tilsæt 50 µl af det fortyndede konjugat (forberedt i det sidste trin) til alle tuberne med UNDTAGELSE af de BLANKE tuber. 13. Luk microwells strimlerne med plade kapslen og inkuber i minutter i et 37 C vandbad. Hvis en varmeovn er brugt, forøges inkubationstiden med 10 minutter. 14. Opløs PNPP Substrat ved at tilsætte 0.5 ml deioniseret eller destilleret vand til tuben. Sæt låget på og bland godt. Beskyt mod lys indtil brug. 15. Opløs PNPP en 1 til 100 i Substrat Buffer. Strips 2 2 x x 8 PN 40 µl 120 µl SB 4.0 ml 12.0 ml Bland godt. Beskyt mod lys, indtil det bliver brugt. 16. VASKE TRIN a) Aspirer eller dekanter indholdet af hvert tube og træk resten ud med sugende papirhåndklæde. b) Tilsæt 300 µl vaskeopløsningen. c) Aspirer eller dekanter. d) Gentag vasketrin b + c 3 til 4 gange. e) Dekanter energisk for at fjerne al vaskvæsken. Vend om og læg pladen på et sugende papirhåndklæde for at beskytte pladen fra at udtørre. Forsæt hurtigt med de næste 3 trin. 17. Tilsæt 100 µl af den fortyndede PNPP væske til alle tuberne med UNDTAGELSE af de BLANKE tuber. 18. Lad microwells strimlerne stå et mørkt sted i 30 minutter ved RUMTEMPERATUR (22 til 25 C). Inkubationstid og temperatur efter tilsætning af PNPP er kritisk. ÆNDRE ikke den fastsatte inkubationstid eller temperatur. Sæt stoptiden efter at reagenserne er tilsat til den første microwells tube. 19. Stop reaktionerne ved at tilsætte 100 µl af stopopløsningen til hver tube i samme orden som substratet blev tilsat. Tilsæt 200 µl af stopopløsningen til de blanke tube. 20. Læs absorbance værdier (OD) af hver tube ved 405 eller 410 nm og brug et reference filter af 490 nm. Hvis resultaterne ikke kan læses med det samme, læg pladen tilbage i mørket i op til 30 minutter. 21. Fratræk værdien af de blanke tuber fra alle prøverne og kontroltuberne. Mange ELISA instrumenter er programmeret til automatisk at udføre dette trin. 22. Overfør resultaterne til resultatskemaet. KVALITETSKONTROL Kvalitetskontrol af PakPlus er indbygget i prøvesystemet ved brug af Positiv and Negativ Serum Kontroller. Disse kontroller skal inkluderes i hver prøve for at afsløre, om der er tekniske problemer eller om reagenserne har fejlslag, hvis der er problemer med prøven. PakPlus analyse IFUDA REV D

6 Kriterium for en korrekt prøve: Negativ Kontrol Gennemsnits OD Positiv Kontrol OD læsningen der kommer ved at gennemgå prøven to gange skal falde imellem 20% af gennemsnittet af de to værdier. Prøver som har resultater uden for disse grænser skal testes igen. Dårlig duplikering af de to prøver kan være et resultat af dårlige reagenser eller patientens prøve. Ujævn tilsætning af reagenserne, ujævn temperatur i inkubationstiden, lys i den sidste inkubation eller krydskontamination. Prøver der ikke er duplikeret kan lede til fejlagtige resultater. FORSTÅELSE AF RESULTATERNE Prøvningsresultaterne viser OD-værdier lig med eller større end 2X værdien opnået for gennemsnittet af de negative kontroller fra den tilsvarende glycoprotein (2 negative kontrolværdier for hver glycoprotein) betragtes som positive resultater. BEGRÆNSNING Fejlagtige resultater kan forekomme fra bakteriekontamination af prøvematerialet, unøjagtighed i inkubationstiden, unøjagtig vask eller dekantering fra prøvebeholder, substrat udsat for lys, forglemmelse af tilsætning af reagenser, udsættelse for højere eller lavere rumtemperatur end de der beskrevet, eller forglemmelse af den beskrevne fremgangsmåde. Tilstedeværelse af immunkomplekser eller andre immunoglobulinpartikler i patientens prøve kan bevirke ikke-specifik indbinding og give falsk-positiv resultater med denne prøve. Resultater der ikke passer til et bestemt mønster af en HLA allo-modstof er udbestemt. Resultatet af denne prøve må ikke bruges som den eneste basis for en klinisk bestemmelse. Nogle lav titer, lav begærlighedsantistoffer kan ikke opfanges med denne prøve. Antistoffer til blod plader-specifik antigener som ikke er fundet på resultatskemaet kan ikke blive påvises. Tilstedeværelse af andre blod plate antigener der er fundet på GPIIb/IIIa som HPA-4b (Pen b ), HPA-6a (Ca b ), HPA-6b (Ca a ), HPA-7a (Mo b ), HPA-7b (Mo a ), HPA-8a (SR b ) og HPA-8b (Sr a ), er ikke vurderet for de blod plader der er bundet i GPIIb/IIIa wells. Det er muligt at der er alloantistoffer til disse systemer, der kan reagere med denne prøve. Antistoffer mod sjældne HLA klasse I antigens kan ikke med sikkerhed findes med dette produkt. Nogle non-cytotoxic HLA antistoffer kan blive påvist med ELISA metoden, men kan ikke findes med lymphocytoxicity prøven (LCA). SPECIFIK OPFØRELSESKARAKTERISTIK Hvis opbevaret og brugt som beskrevet i proceduren ovenfor, kan dette produkt opfange (IgG) antistoffer til HLA klasse I antigener og til blod plader-specifik antigener beskrevet på resultat skemaet. Til at sikre passende reaktion eller specificering er hver portion af PakPlus før udsendelse afprøvet med prøver som har reageret med glycoproteiner, der er identificeret på resultat skemaet. Opfølgende vurdering PakPlus Sammenlignende metode Positiv Negativ Total Positiv Negativ 13* Total Overensstemmelse: 95.3% Co-positivitet: 88.2% Co-negativitet: 98.2% Sammenligningsmetode: RPHA = Reverse Passive Hemagglutination Assay * Fordi den sammenligendene methode bruger fulde intakt platelets, for deres mål for antistoffers påvisining, det kan give positiv resultater med antigener der er fundet på blod plader. 11 Målet for antistofferne i PakPlus er de indeviduelle glycoproteiner og derfor vil ikke påvise kolde agglutinerende eller antistoffer til røde blod celler som Lewis. PakPlus analyse IFUDA REV D

7 BIOGRAFI 1. Kunicki TJ, Aster RH. Isolation and immunologic characterization of the human platelet isoantigen PI(A1). Mol Immunol 1979; 16: Van der Schoot, et al. Characterization of platelet-specific alloantigens by Immunoblotting: localization of Zw and Bak antigens. Brit. J. Haemat. 1986; 64: Kuijpers, R. W. A. M. et al. Localization of the platelet-specific Ko-system antigen Ko a /Ko b in GP Ib/IX. Blood 1989; 74: Suppl. I, 226a. 4. Kieffer, N. et al. Immunochemical characterization of the platelet-specific alloantigen Lek a, a comparative study with the PI A1 alloantigen. Blood 1984; 64: Furihata, K. et al. On the association of platelet-specific alloantigen with glycoprotein IIIa. J. Clin. Invest. 1987; 80: Kiefel, V. et al. The Br(a)/Br(b) alloantigen systems on platelets. Blood 1989; 73: Ikeda et al. A new platelet-specific antigen, Nak a involved in the refractoriness of HLA-matched platelet transfusion. Vox Sang. 1989; 57: Howard JE, Perkins HA. The natural history of alloimmunization to platelets. Transfusion 1978; 18: Dutcher JP, Schiffer CA, Aisner J, Wiernick PH. Alloimmunization following platelet transfusion: the absence of a dose-response relationship. Blood 1981; 57: Schiffer CA. Clinical importance of antiplatelet antibody testing for the blood bank. In: A seminar on antigens on blood cells and body fluids. Washington DC: American Association of Blood Banks, 1980; Garratty G. Review: Platelet immunology similarities and differences with red cell immunology, Immunohematology 11 No 4: Immucor GTI Diagnostics, Inc Crossroads Circle Waukesha, WI USA EC REP Immucor Medizinische Diagnostik GmbH Adam-Opel-Strasse 26A Rodermark Germany US and International Contact Information: Technical Support : Immucor GTI Diagnostics, Inc IFUDA Rev D Warning Danger H302 H318 H412 EUH032 P264 P270 P273 P280 P301 + P312 P305 + P351 + P338 P310 P330 Advarsel Fare Farlig ved indtagelse. Forårsager alvorlig øjenskade. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre. Vask hænder grundigt efter brug. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. Skyl munden. PakPlus analyse IFUDA REV D

2- INDIKATIONER VEDR. BRUG

2- INDIKATIONER VEDR. BRUG PLATELIA ASPERGILLUS Ag 1 plade 96 62794 Platelia Aspergillus Ag er en immunenzymatisk mikrotiterplade-baseret sandwich-assay til påvisning af Aspergillus galactomannan antigen i serum og bronchoalveolær

Læs mere

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål...

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Problemformulering:... 4 Begrebsdefinitioner... 4 Teori... 5 HTR... 5 Trombocytter... 6 AB0 antistoffer... 7 Saltvands teknik... 8 Glas- /Mikrotiterpladermetoden...

Læs mere

Mercodia Proinsulin ELISA

Mercodia Proinsulin ELISA Mercodia Proinsulin ELISA Brugsanvisning 10-1118-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Mercodia Iso-Insulin ELISA

Mercodia Iso-Insulin ELISA Mercodia Iso-Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1128-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Mercodia Insulin ELISA

Mercodia Insulin ELISA Mercodia Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1113-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER 10-1113-10 REAGENS TIL 10 x 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB Sylveniusgatan 8A SE-754

Læs mere

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Professionsbachelorprojekt 2012 Bioanalytikeruddannelsen VIA university college Produceret af Nanna Haahr Vorsaa (99906) I perioden

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

Affirm VPIII Microbial Identification Test

Affirm VPIII Microbial Identification Test Affirm VPIII Microbial Identification Test 670160JAA 2009/01 Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen. Dansk TILSIGTET BRUG Affirm VPIII Microbial Identification Test (Affirm VPIII mikrobiel identifikationsundersøgelse)

Læs mere

Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum

Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum Antal sider: Tegn uden mellemrum Modul 14 Bachelorprojekt 67 sider 68786 tegn Anders Blomsen Født: 10. september 1985 Klinisk vejleder: Martin Skygge

Læs mere

Uddannelses- og brugervejledning

Uddannelses- og brugervejledning Pub. Nr. J23848_DA 2010-12-10 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning ORTHO AutoVue Innova ORTHO AutoVue Ultra Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Mærkebeskyttelse Dette

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Mercodia Adiponectin ELISA

Mercodia Adiponectin ELISA Mercodia Adiponectin ELISA Brugsanvisning 10-1193-01 REAGENSER TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro diagnostisk brug Regulerende status i USA: Kun til forskningsbrug Ikke til brug til diagnostiske procedurer.

Læs mere

Bestemmelse af celletal

Bestemmelse af celletal Bioteknologi 2, Tema 3 Forsøg 4 Bestemmelse af celletal Mange klassiske mikrobiologiske metoder har til formål at undersøge hvor mange mikroorganismer man har i sin prøve. Det undersøger man gennem forskellige

Læs mere

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet.

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. 334-22174 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 1 Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. Uanset om Accu-Chek Aviva er dit første blodsukkerapparat, eller du tidligere har

Læs mere

Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her.

Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her. DANSK 2. Systemoversigt 2.1 Måler FRONT TESTSTRIMMEL PORT Blodsukkermåler ENTER ( ) KNAP OP/NED ( / ) KNAPPERNE TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her. ENTER ( ) KNAP Tryk, og hold 2 sekunder

Læs mere

UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug

UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug 1 UASure System til måling af urinsyre i blodet Brugermanual In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug Læs brugervejledningen omhyggeligt før monitoren tages i brug 2 Indholdsfortegnelse: Kittet indeholder

Læs mere

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose Brugermanual totalkolesterol triglycerid glukose INDHOLD Systemet bag multicare IN 1 multicare IN apparatet 2 Skærmen 3 Billederne på skærmen 3 Målinger 4 Indstilling af apparatet 4 En dråbe blod 6 Afsætning

Læs mere

MYGLUCOHEALTH TRÅDLØST METER

MYGLUCOHEALTH TRÅDLØST METER MYGLUCOHEALTH TRÅDLØST METER HÅNDBOG mmol/l vist mg/dl tilgængelige Model MGH-BT1 Rev 6-8.12 DK/da VIGTIG INFORMATION MyGlucoHealth giver en hurtig og nem måde for personer med diabetes til at måle og

Læs mere

Forsøg med enzymer. Forsøg med enzymer 1

Forsøg med enzymer. Forsøg med enzymer 1 Forsøg med enzymer 1 Forsøg med enzymer Metabolismen er de levende cellers stofomsætning. De mange processer er oftest katalyseret af enzymer. Nogle af processerne er nedbrydende (biolytiske eller kataboliske),

Læs mere

Laboratoriekursus 2014

Laboratoriekursus 2014 Laboratoriekursus 2014 Øvelsesvejledninger Biologi C VUC Århus, HF-afdelingen Bülowsgade 68, 8000 Århus C På kursusdagene kan du få fat på os på telefon 87322478 Indholdfortegnelse: Velkomstbrev side 3

Læs mere

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk vejledning Maxwell 16 Blood DNA Purification System Forsigtig - håndter kassettene med omhu, kanterne på forsejlingen kan være skarpe. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In vitro diagnostisk

Læs mere

Validation of f-calprotectin assay by ELISA

Validation of f-calprotectin assay by ELISA - As well as comparison of collection- and extraction procedures. Karina Jensen BEP 2000 Advance ScheBo Quick-prep Quantum Blue Validation of f-calprotectin assay by ELISA - As well as comparison of collection-

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Føl Den bedste start på livet

Føl Den bedste start på livet Føl Den bedste start på livet Foråret er på vej, og med det kommer alle de føl vi har ventet på siden sidste sommer Af dyrlæge Nanna Luthersson Korn- & Foderstofforretning Brogaarden nl@brogaarden-foder.dk

Læs mere

Fra Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser

Fra Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser Sammenligning af FISH og Duo-CISH Fluorescerende og chromogen in situ hybridisering til detektion af translokationer i lymfomer ved brug af en break-apart probe Bachelorprojekt efterår 2009 Professionshøjskolen

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

SOFT PLUS BRUGERVEJLEDNING

SOFT PLUS BRUGERVEJLEDNING 03/09/2012 Rel 1.1.5 SOFT PLUS BRUGERVEJLEDNING Callegari S.p.A. Via Adamello 2/a 43122 Parma ITALY - ph: +39 0521 273274 - www.callegari1930.com 1 CONTENTS FILE 0 ADVARSLER... 7 GENEREL INFORMATION...

Læs mere

System til blodprøvetagning Til in-vitro-diagnostisk brug

System til blodprøvetagning Til in-vitro-diagnostisk brug System til blodprøvetagning Til in-vitro-diagnostisk brug Tilsigtet brug: VACUETTE blodprøveglas, prøvetagningsholdere og kanyler. Samlet er disse dele beregnet til venøs blodprøvetagning. VACUETTE rørene

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere