PakPlus analyse BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PakPlus analyse BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 BRUGSANVISNING PakPlus analyse REF PAKPLUS IVD INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTÆNKT FORBRUG... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 PRINCIPPET... 2 REAGENSERNE... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL... 3 PRØVETAGNING... 3 PRØVE METODE... 3 Inkluderet materiale... 3 Andre materialer der er nødvendige... 4 Prøve fremgangsmåde... 4 KVALITETSKONTROL... 5 FORSTÅELSE AF RESULTATERNE... 6 BEGRÆNSNING... 6 SPECIFIK OPFØRELSESKARAKTERISTIK... 6 BIOGRAFI... 7 PakPlus analyse IFUDA REV D

2 PÅTÆNKT FORBRUG PakPlus analyse er en kvalitativ fastfase enzymforbundet immunosorbent prøve (ELISA) der er konstrueret til at påvise at blod pladespecifik antistoffer reagerer med epitoder på blod plade glycoprotein IIb/IIIa, Ib/IX, Ia/IIa, and IV. SAMMENDRAG OG FORKLARING Blod plade-specifikke antigener på forskellige glygoproteiner er blevet beskrevet af mange forskere. 1,2,3,4,5,6,7 Antistoffer til blod pladespecifikke (eller HLA Class I) antigener opstået som følge af graviditet eller transfusion kan resultere i immundestruktion af overførte blod plader. 8,9,10 Påvisning af disse antistoffer i patienters serum kan hjælpe i søgen efter forenelige blodprodukter. PakPlus fast fase ELISA microwells strimlerne giver monoclonal-fanged blod plade glycoprotein IIb/IIIa og Ia/IIa fået fra gruppe O blod donorer med kendte blod plade phenotyper. HLA klasse I og blod plade glycoproteiner Ib/IX er givet som affinitet ægte glycooproteiner. Prøven er beregnet til at påvise og klassificere antistoffer til HLA eller blod plade specifikke antigener. Indstilling af alle microwells kan ses på resultat skemaet. PRINCIPPET Patientens serum eller plasma er tilsat microwells strimlerne, imprægneret med blod plade og HLA glycoproteins og tillader antistoffer, hvis de er tilstede, at binde sig. Antistoffer, der ikke er bundet, bliver vasket væk. En base phosphatase markeret antimenneskeligt globulin reagens, (Anti-IgG/A/M), er tilsat til microwells strimlerne og inkuberet. Antistoffer, der ikke er bundet, bliver vasket væk og substrat PNPP (p-nitrophenylphosphat) er tilsat. Efter en 30-minutters inkubationstid, er reaktionen stoppet af stopopløsningen. Den optiske farvetæthed, der fremkaldes, måles ved hjælp af et spektrofotometer. REAGENSERNE Maksimalt antal prøver pr. kit: PAKPLUS: 5 prøver pr. kit Alle reagenserne skal opbevares som beskrevet på skemaet. REF MS TCW SD SB ESS Microwells: Flad-bundet microwells strimmel til hvilken blod plader og HLA glycoproteiner, er blevet immobilizered. Microwells strimlerne er opbevaret i genlukkede folieposer. Klar til brug Koncentreret Vask (10X): Tris (hydroxymethyl)-aminomethan bufferet væske indeholder natriumchlorid og Tween 20. 1% natriumazid. Fortynd med deioniseret eller destilleret vand før brug. Opbevar den fortyndede vaskeopløsning op til 48 timer ved stuetemperatur eller op til syv dage ved 2 til 8 C Prøvefortyndingsvæsken: Phosphat bufferet salinopløsning indeholder bovin albumin og muse-serum. 0.1% natriumazid. Klar til brug Substrat Buffer: Denne opløsning indeholder diethanolamin og magnesiumchlorid. 0.02% natriumazid. Klar til brug. Beskyt mod lys Stopopløsningen: Klar til brug. AH PN PC NC Konjugate: Alkaline phosphatase conjugated ged affinitet ægte antistoffer til menneskeligt immunoglobulin (IgG/A/M). 0.1% natriumazid. Fortynd i prøvefortyndingsvæsken før brug PNPP (p-nitrophenyl phosphate) Substrat: Krystallinsk pulver. Rehydrer med deioniseret eller destilleret vand og fortynd i Substrat Buffer før brug. Beskyt mod lys Positiv Serum Kontrol: Menneskeligt-serum. 0.1% natriumazid. Fortynd i prøvefortyndingsvæsken før brug Negativ Serum Kontrol: Menneskeligt-serum. 0.1% natriumazid. Fortynd i prøvefortyndingsvæsken før brug. PakPlus analyse IFUDA REV D

3 PS Plade Kapsel. FORHOLDSREGLER Reagenser der er uklare eller forurenet kan ikke bruges. Forsigtighed SKAL udvises så man undgår kontamination af fortyndingsvæsken og Konjugate. Kontamination af disse reagenser med menneskeligt serum eller plasma vil resulterer i neutralisering af Konjugatet og derfor give et fejlbehæftet resultat (i prøven). Reagenserne må ikke bruges efter udløbsdatoen. Microwells strimlerne og reagenserne inkluderet i dette kit kan ikke bruges sammen med et andet kit eller afprøvet system. Brug af andre reagenser der ikke er inkluderet i dette kit kan give falske resultater. Ubenyttede portioner af det fortyndede Konjugat, fortyndede positiv og negativ (kontroller), og det fortyndede og rehydrerede PNPP reagens kasseres efter hver prøve. Følg fabrikantens instruktioner om korrekt brug og rensning af pipetten. Enzym substrat reaktionen foregår i den sidste inkubation. Den er temperaturfølsom og udføres i et kontrolleret område fra 22 til 25 C. ADVARSEL Alt mmenneskeligt serum der er benyttes til Positiv og Negativ Kontrol (af dette produkt) er testet og fundet negativ for antistoffer til HIV, HCV og HBsAg med FDA godkendte metoder. Der findes ikke en test metode, der med sikkerhed kan garantere, at HIV, Hepatitis C virus, Hepatitis B virus eller andre smitsomme sygdomme ikke er tilstede. Derfor skal disse reagenser behandles som værende smitsomme. Nogle af de inkluderede reagenser indeholder natriumazid som stabilisator. ADVARSEL: Natriumazid reagerer med massive metaller som f.eks. kobber vandrør og kan danne eksplosive metal azider. Spildes materiale i vasken, skal den skylles med rigeligt vand, for at minimere muligheden for at azider reagerer med metallet. Natriumazid er meget giftig ved indtagelse. Bortskaffelse af benyttede reagenser skal ske efter de lokale myndigheders regler. PRØVETAGNING Blod skal indsamles I ACD eller EDTA (Plasma) eller uden anticoagulant (Serum) ved brug af sterile metoder og skal testes, mens prøven er frisk, så man kan minimere muligheden for at få falske positiv eller falske negativ reaktioner, fordi opbevaringen var forkert eller prøven var kontamineret. Prøver der ikke kan blive tested med det samme skal opbevares ved 2 til 8 C i op til 48 timer eller fryses. Prøver der er frosset ved 20 C eller koldere kan opbevares i flere år (2-3 år). Det er vigtigt at undgå at fryse/optø prøven gentagne gange. Det er bedst at fryse flere små prøver. Opbevares frosset. Serum eller plasma skal separeres fra de røde blodceller før det bliver opbevaret eller sendt. Partikler eller aggregat i prøven kan give falske positiv resultater eller dårlige duplikate resultater. Prøver med partikler i skal centrifugeres, før prøven påbegyndes. Kun menneskeligt serum eller plasma må bruges til denne prøve. Prøver der er fortyndet i andet end normale, ELISA negativ menneskeligt serum kan give falske resulter. Microskobisk kontamination, hemolyses, lipemic, icteric, eller wame-inaktiveret prøver vil give unøjagtige resulter og skal undgås. PRØVE METODE Inkluderet materiale Flaskerne kan indeholde mere af reagenset end beskrevet på etiketten. Reagenserne skal måles nøjagtigt med passende instrumenter, når fortyndinger er lavet x 8 Microwell strimler 2. 1 x 50 ml Koncentreret vask (10X) 3. 1 x 14 ml Specimen Diluent 4. 1 x 14 ml Substrat Buffer 5. 1 x 14 ml Stopopløsning 6. 1 x 80 µl Anti-menneskeligt IgG/A/M Konjugat 7. 3 x 50 mg PNPP substrat 8. 1 x 0.3 ml Positiv serum kontrol 9. 1 x 0.7 ml Negativ serum kontrol Plade Kapsel PakPlus analyse IFUDA REV D

4 Andre materialer der er nødvendige 1. Prøver af patientens prøve og kontrol fortyndinger og af alle reagenserne der skal fortyndes. 2. Overførelsespipetter. 3. Indstillingslige micropipetter der afleverer mellem µl og 100 1,000 µl og engangs spidser. 4. Ur (Timer) 5. Micropladelæser der kan måle OD at 405 eller 410 og 490 nm. 6. Deioniseret eller destilleret vand 7. Sugende papirhåndklæder 8. Micropladevasker eller apparatur 9. Centrifuge der kan adskille serum eller plasma fra patientens prøve C vandbad eller varmeskab Prøve fremgangsmåde 1. Bring alle reagenserne til stuetemperatur. 2. Forbered vaskeopløsningen ved at fortynde den koncentrerede vask. Tilsæt 1 mål af koncentreret vask til 9 mål af deioniseret eller destilleret vand. Bland godt. 3. Udregn antallet af patientprøver der skal testes. Brug resultatskemaet til at markere hver prøve til en position, så der er to (2) (dubleret) kolonner. Marker identiteten af hver prøve på resultat skemaet. Klargør Prøverne og Kontrol Prøverne 4. Fortynd som beskrevet og bland godt: Volume Specimen Diluent Positiv kontrol 150 µl 50 µl Negativ kontrol 600 µl 200 µl Patientprøven 600 µl 200 µl Volumenprøve 5. Udtag microwells strimlerne og rammen fra posen. Fjern pladen hurtigt og luk for folieposen med ubrugte teststrimler. Kun en (1) ramme er inkluderet i pakken. Gem rammen til alle strimler er brugt. Placer rammen med A1 i toppen af det venstre hjørne. For sikkerhed placere striperne sådan at de sætter rigtigt fast i rammer. Marker eller numre hver strimmel sådan at man forhindre fjel i prøven. Placere rammen i den samme retning hele prøven igennem. 6. Tilsæt 300 µl af vaskeopløsningen til alle microwell tuberne og lad den forblive ved rumtemperatur i 5-10 minutter. 7. Aspirer eller dekanter energisk og læg omvendt på papirhåndklæde, så man undgår udtørring af microwells. 8. Tilfør 50µL af den rigtige kontrolprøve til tuberne som beskrevet på resultat skemaet. Prøver eller reagenser skal ikke tilsættes til de blanke tuber. Hvis mere end en patient prøve er tested på samme tid, er kun et sæt kontrol prøver nødvendigt. MARKER ALLE TEST STRIMLER SÅ DER IKKE ER FEJL. 9. Kappe microwells strimlerne med en plade kappe og inkuber i minutter i et 37 C vandbad. Hvis en varmeovn er brugt, varm i yderligere 10 minutter. 10. Fortynd Konjugatet 1 til 100 med fortyndingsvæsken. Brug en polypropylene tube. Strips 2-2 x x 8 AH 20 µl 60 µl SD 2.0 ml 6.0 ml Konjugatet er viskøst. Fyld spidsen 2-3 gange med konjugatet før dispensering og rens med fortyndingsvæsken. Bland godt. PakPlus analyse IFUDA REV D

5 11. VASKE TRIN a) Aspirer eller dekanter indholdet af hver tube in strimlerne og blot med sugende papirhåndklæde. b) Tilsæt 300 µl vaskeopløsning. c) Aspirer eller dekanter d) Gentag vasketrin b + c, 3 til 4 gange. e) Dekanter energisk for at fjerne al vaskevæsken. Vend og læg pladen på et sugende papirhåndklæde for at beskytte pladen fra at udtørre. Det er vigtigt at fjerne al vaskeopløsning efter den sidste vask. 12. Tilsæt 50 µl af det fortyndede konjugat (forberedt i det sidste trin) til alle tuberne med UNDTAGELSE af de BLANKE tuber. 13. Luk microwells strimlerne med plade kapslen og inkuber i minutter i et 37 C vandbad. Hvis en varmeovn er brugt, forøges inkubationstiden med 10 minutter. 14. Opløs PNPP Substrat ved at tilsætte 0.5 ml deioniseret eller destilleret vand til tuben. Sæt låget på og bland godt. Beskyt mod lys indtil brug. 15. Opløs PNPP en 1 til 100 i Substrat Buffer. Strips 2 2 x x 8 PN 40 µl 120 µl SB 4.0 ml 12.0 ml Bland godt. Beskyt mod lys, indtil det bliver brugt. 16. VASKE TRIN a) Aspirer eller dekanter indholdet af hvert tube og træk resten ud med sugende papirhåndklæde. b) Tilsæt 300 µl vaskeopløsningen. c) Aspirer eller dekanter. d) Gentag vasketrin b + c 3 til 4 gange. e) Dekanter energisk for at fjerne al vaskvæsken. Vend om og læg pladen på et sugende papirhåndklæde for at beskytte pladen fra at udtørre. Forsæt hurtigt med de næste 3 trin. 17. Tilsæt 100 µl af den fortyndede PNPP væske til alle tuberne med UNDTAGELSE af de BLANKE tuber. 18. Lad microwells strimlerne stå et mørkt sted i 30 minutter ved RUMTEMPERATUR (22 til 25 C). Inkubationstid og temperatur efter tilsætning af PNPP er kritisk. ÆNDRE ikke den fastsatte inkubationstid eller temperatur. Sæt stoptiden efter at reagenserne er tilsat til den første microwells tube. 19. Stop reaktionerne ved at tilsætte 100 µl af stopopløsningen til hver tube i samme orden som substratet blev tilsat. Tilsæt 200 µl af stopopløsningen til de blanke tube. 20. Læs absorbance værdier (OD) af hver tube ved 405 eller 410 nm og brug et reference filter af 490 nm. Hvis resultaterne ikke kan læses med det samme, læg pladen tilbage i mørket i op til 30 minutter. 21. Fratræk værdien af de blanke tuber fra alle prøverne og kontroltuberne. Mange ELISA instrumenter er programmeret til automatisk at udføre dette trin. 22. Overfør resultaterne til resultatskemaet. KVALITETSKONTROL Kvalitetskontrol af PakPlus er indbygget i prøvesystemet ved brug af Positiv and Negativ Serum Kontroller. Disse kontroller skal inkluderes i hver prøve for at afsløre, om der er tekniske problemer eller om reagenserne har fejlslag, hvis der er problemer med prøven. PakPlus analyse IFUDA REV D

6 Kriterium for en korrekt prøve: Negativ Kontrol Gennemsnits OD Positiv Kontrol OD læsningen der kommer ved at gennemgå prøven to gange skal falde imellem 20% af gennemsnittet af de to værdier. Prøver som har resultater uden for disse grænser skal testes igen. Dårlig duplikering af de to prøver kan være et resultat af dårlige reagenser eller patientens prøve. Ujævn tilsætning af reagenserne, ujævn temperatur i inkubationstiden, lys i den sidste inkubation eller krydskontamination. Prøver der ikke er duplikeret kan lede til fejlagtige resultater. FORSTÅELSE AF RESULTATERNE Prøvningsresultaterne viser OD-værdier lig med eller større end 2X værdien opnået for gennemsnittet af de negative kontroller fra den tilsvarende glycoprotein (2 negative kontrolværdier for hver glycoprotein) betragtes som positive resultater. BEGRÆNSNING Fejlagtige resultater kan forekomme fra bakteriekontamination af prøvematerialet, unøjagtighed i inkubationstiden, unøjagtig vask eller dekantering fra prøvebeholder, substrat udsat for lys, forglemmelse af tilsætning af reagenser, udsættelse for højere eller lavere rumtemperatur end de der beskrevet, eller forglemmelse af den beskrevne fremgangsmåde. Tilstedeværelse af immunkomplekser eller andre immunoglobulinpartikler i patientens prøve kan bevirke ikke-specifik indbinding og give falsk-positiv resultater med denne prøve. Resultater der ikke passer til et bestemt mønster af en HLA allo-modstof er udbestemt. Resultatet af denne prøve må ikke bruges som den eneste basis for en klinisk bestemmelse. Nogle lav titer, lav begærlighedsantistoffer kan ikke opfanges med denne prøve. Antistoffer til blod plader-specifik antigener som ikke er fundet på resultatskemaet kan ikke blive påvises. Tilstedeværelse af andre blod plate antigener der er fundet på GPIIb/IIIa som HPA-4b (Pen b ), HPA-6a (Ca b ), HPA-6b (Ca a ), HPA-7a (Mo b ), HPA-7b (Mo a ), HPA-8a (SR b ) og HPA-8b (Sr a ), er ikke vurderet for de blod plader der er bundet i GPIIb/IIIa wells. Det er muligt at der er alloantistoffer til disse systemer, der kan reagere med denne prøve. Antistoffer mod sjældne HLA klasse I antigens kan ikke med sikkerhed findes med dette produkt. Nogle non-cytotoxic HLA antistoffer kan blive påvist med ELISA metoden, men kan ikke findes med lymphocytoxicity prøven (LCA). SPECIFIK OPFØRELSESKARAKTERISTIK Hvis opbevaret og brugt som beskrevet i proceduren ovenfor, kan dette produkt opfange (IgG) antistoffer til HLA klasse I antigener og til blod plader-specifik antigener beskrevet på resultat skemaet. Til at sikre passende reaktion eller specificering er hver portion af PakPlus før udsendelse afprøvet med prøver som har reageret med glycoproteiner, der er identificeret på resultat skemaet. Opfølgende vurdering PakPlus Sammenlignende metode Positiv Negativ Total Positiv Negativ 13* Total Overensstemmelse: 95.3% Co-positivitet: 88.2% Co-negativitet: 98.2% Sammenligningsmetode: RPHA = Reverse Passive Hemagglutination Assay * Fordi den sammenligendene methode bruger fulde intakt platelets, for deres mål for antistoffers påvisining, det kan give positiv resultater med antigener der er fundet på blod plader. 11 Målet for antistofferne i PakPlus er de indeviduelle glycoproteiner og derfor vil ikke påvise kolde agglutinerende eller antistoffer til røde blod celler som Lewis. PakPlus analyse IFUDA REV D

7 BIOGRAFI 1. Kunicki TJ, Aster RH. Isolation and immunologic characterization of the human platelet isoantigen PI(A1). Mol Immunol 1979; 16: Van der Schoot, et al. Characterization of platelet-specific alloantigens by Immunoblotting: localization of Zw and Bak antigens. Brit. J. Haemat. 1986; 64: Kuijpers, R. W. A. M. et al. Localization of the platelet-specific Ko-system antigen Ko a /Ko b in GP Ib/IX. Blood 1989; 74: Suppl. I, 226a. 4. Kieffer, N. et al. Immunochemical characterization of the platelet-specific alloantigen Lek a, a comparative study with the PI A1 alloantigen. Blood 1984; 64: Furihata, K. et al. On the association of platelet-specific alloantigen with glycoprotein IIIa. J. Clin. Invest. 1987; 80: Kiefel, V. et al. The Br(a)/Br(b) alloantigen systems on platelets. Blood 1989; 73: Ikeda et al. A new platelet-specific antigen, Nak a involved in the refractoriness of HLA-matched platelet transfusion. Vox Sang. 1989; 57: Howard JE, Perkins HA. The natural history of alloimmunization to platelets. Transfusion 1978; 18: Dutcher JP, Schiffer CA, Aisner J, Wiernick PH. Alloimmunization following platelet transfusion: the absence of a dose-response relationship. Blood 1981; 57: Schiffer CA. Clinical importance of antiplatelet antibody testing for the blood bank. In: A seminar on antigens on blood cells and body fluids. Washington DC: American Association of Blood Banks, 1980; Garratty G. Review: Platelet immunology similarities and differences with red cell immunology, Immunohematology 11 No 4: Immucor GTI Diagnostics, Inc Crossroads Circle Waukesha, WI USA EC REP Immucor Medizinische Diagnostik GmbH Adam-Opel-Strasse 26A Rodermark Germany US and International Contact Information: Technical Support : Immucor GTI Diagnostics, Inc IFUDA Rev D Warning Danger H302 H318 H412 EUH032 P264 P270 P273 P280 P301 + P312 P305 + P351 + P338 P310 P330 Advarsel Fare Farlig ved indtagelse. Forårsager alvorlig øjenskade. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre. Vask hænder grundigt efter brug. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. Skyl munden. PakPlus analyse IFUDA REV D

PakAuto assay BRUGSANVISNING. REF PakAuto IVD INDHOLDSFORTEGNELSE

PakAuto assay BRUGSANVISNING. REF PakAuto IVD INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING PakAuto assay REF PakAuto IVD INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSE... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 TESTPRINCIP... 2 REAGENSER... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL... 3 PRØVETAGNING... 3 FREMGANGSMÅDE...

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644 Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133

Læs mere

100 (20 5) tests 71110. Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma

100 (20 5) tests 71110. Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma 100 (20 5) tests 71110 Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma IVD Producentens kvalitetskontrol Alle producerede og kommercialiserede

Læs mere

Bestemmelse af celletal

Bestemmelse af celletal Bioteknologi 2, Tema 3 Forsøg 4 Bestemmelse af celletal Mange klassiske mikrobiologiske metoder har til formål at undersøge hvor mange mikroorganismer man har i sin prøve. Det undersøger man gennem forskellige

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

Mercodia Iso-Insulin ELISA

Mercodia Iso-Insulin ELISA Mercodia Iso-Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1128-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

ScanGel COOMBS Anti-IgG,-C 3 d 86431 48 Kort 86432 1080 Kort

ScanGel COOMBS Anti-IgG,-C 3 d 86431 48 Kort 86432 1080 Kort ScanGel COOMBS Anti-IgG,-C 3 d 86431 48 Kort 86432 1080 Kort GEL, DER ER FREMSTILLET AF ET POLYSPECIFIKT ANTI-HUMANT GLOBULIN (POLYKLONALE OG MONOKLONALE MURINFRAKTIONER) Irregulær Ab-screening, forligelighed,

Læs mere

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål...

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Problemformulering:... 4 Begrebsdefinitioner... 4 Teori... 5 HTR... 5 Trombocytter... 6 AB0 antistoffer... 7 Saltvands teknik... 8 Glas- /Mikrotiterpladermetoden...

Læs mere

Mercodia Proinsulin ELISA

Mercodia Proinsulin ELISA Mercodia Proinsulin ELISA Brugsanvisning 10-1118-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Kemi Kulhydrater og protein

Kemi Kulhydrater og protein Kemi Kulhydrater og protein Formål: Formålet med forsøget er at vise hvordan man kan påvise protein, fedtstof, simple sukkerarter eller stivelse i forskellige fødevarer. Samtidig kan man få en fornemmelse

Læs mere

Mercodia Ultrasensitive Insulin ELISA

Mercodia Ultrasensitive Insulin ELISA Mercodia Ultrasensitive Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1132-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER ANVENDT PÅ ETIKETTER

Læs mere

Androstenon-indol-skatol-protokol.

Androstenon-indol-skatol-protokol. Androstenon-indol-skatol-protokol. Indholdsfortegnelse: 1. Formål side 2 2. Teori side 2 2. Prøvebehandling side 2 3. Materialer side 2 3.1 Apparatur side 2 3.2 Kemikalier side 3 3.3 Reagenser side 3 4.

Læs mere

Mercodia Insulin ELISA

Mercodia Insulin ELISA Mercodia Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1113-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER 10-1113-10 REAGENS TIL 10 x 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB Sylveniusgatan 8A SE-754

Læs mere

Måling af ph i syrer og baser

Måling af ph i syrer og baser Kemiøvelse 1 1.1 Måling af ph i syrer og baser Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 1 ved bioanalytikeruddannelsen. Øvelsen skal betragtes som en

Læs mere

2 - ANVENDELSESOMRÅDE

2 - ANVENDELSESOMRÅDE PLATELIA Aspergillus IgG 62783 96 TEST PÅVISNING AF IgG ANTI-ASPERGILLUS-ANTISTOFFER I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED HJÆLP AF EN IMMUNENZYMATISK METODE 1 - FORMÅL Platelia Aspergillus IgG er en indirekte

Læs mere

2- INDIKATIONER VEDR. BRUG

2- INDIKATIONER VEDR. BRUG PLATELIA ASPERGILLUS Ag 1 plade 96 62794 Platelia Aspergillus Ag er en immunenzymatisk mikrotiterplade-baseret sandwich-assay til påvisning af Aspergillus galactomannan antigen i serum og bronchoalveolær

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Næringssaltenes betydning for primærproduktionen

Næringssaltenes betydning for primærproduktionen Bearbejdning af ØkoFyn gruppens tilsvarende eksperiment og tilpasning af dette til brug af PASCO datafangst nitratelektrode og spektrofotometer Introduktion Når en landmand høster sine afgrøder, fjerner

Læs mere

KEMI HØJT NIVEAU. Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00. (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen)

KEMI HØJT NIVEAU. Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00. (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen) STUDENTEREKSAMEN MAJ 2004 2004-10-1 MATEMATISK LINJE KEMI ØJT NIVEAU Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00 (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen) pgavesættet består af 3 opgaver og

Læs mere

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Fag: KEMI Journal nr. Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT Navn: Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Formålet er at bestemme opløseligheden

Læs mere

C V C. Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02. Revision 2. Juli 2014

C V C. Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02. Revision 2. Juli 2014 DOT131v1 Instructions for Use Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02 Side 1 af 7 Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02 Revision 2 Juli 2014 DOT131v1

Læs mere

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Professionsbachelorprojekt 2012 Bioanalytikeruddannelsen VIA university college Produceret af Nanna Haahr Vorsaa (99906) I perioden

Læs mere

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod Anvendt BioKemi: Struktur 1) MM1 Intro: Terminologi, Enheder Math/ biokemi : Kemiske ligninger, syre, baser, buffer Små / Store molekyler: Aminosyre, proteiner 2) MM2 Anvendelse: blod som kemiske systemer

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

HCV Ab PLUS REF 34330

HCV Ab PLUS REF 34330 HCV Ab PLUS REF 34330 Tilsigtet brug -analysen er en immunenzymatisk metode til påvisning af antistoffer over for hepatitis C-virus i humant serum eller plasma ved hjælp af Access Immunoassay-systemerne

Læs mere

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering BioDetect System Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering NAC Europe Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 7442 6292 Fax: +45 7442 4786 Mobil: +45 4021 4787 info@nac-europe.com

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA

Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA 2 x 96 IFN-γ-fuldblodstest til måling af reaktioner på ESAT-6 og CFP-10-peptidantigener Til in vitro-diagnostisk brug 622120 QIAGEN GmbH QIAGEN

Læs mere

Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det.

Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det. Samarbejde mellem gymnasier og Aarhus Universitet Bioteknologiske eksperimenter Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det. Denne øvelse er baseret på øvelseskittet:

Læs mere

Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalognr. 0594-0201)

Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalognr. 0594-0201) Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalognr. 0594-0201) 20 x 96 (katalognr. 0594-0501) IFN-γ-fuldblodstest til måling af reaktioner på ESAT-6-, CFP-10- og TB7.7(p4)-peptidantigener

Læs mere

C4a PROCEDURE PRINCIPPER OVERSIGT OG BESKRIVELSE AF TESTEN

C4a PROCEDURE PRINCIPPER OVERSIGT OG BESKRIVELSE AF TESTEN C4a Et enzym-immunoassay til kvantificering af C4a-fragmentet af komplementproteinet C4 i humant plasma, sera og andre forskningsprøver iu ANVENDELSOMRÅDE Kittet med MicroVue C4a enzym-immunoassay måler

Læs mere

BIOZYMER ØVELSE 2 OPRENSNING AF PROTEINER

BIOZYMER ØVELSE 2 OPRENSNING AF PROTEINER BIOZYMER ØVELSE 2 OPRENSNING AF PROTEINER FAGLIG BAGGRUND Det forudsættes, at den grundlæggende teori bag rekombinant protein ekspression og proteinopresning er bekendt. For dette henvises til undervisningsmateriale

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 28. marts 2007 PRODUKTRESUMÉ for Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 23170 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rhesonativ 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant anti-d immunglobulin 1 ml indeholder:

Læs mere

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand Vejledning Indsats i forbindelse med spildevand 2014 Beredskabsstyrelsen 2014 2 Vejledning om indsats i forbindelse med spildevand Indhold Side Baggrund 4 Farer ved spildevandet 4 Smittefare og mikroorganismer

Læs mere

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012.

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Den praktiske side af sondemad i hjemmet Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Bliv tryg ved sondemad Denne brochure indeholder information om de mere

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy Revision 20/04/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SHD1L 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 16/10/2012 Revision: 09/01/2013 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 15-12-2005 / EK Anvendelse: Flydende maskinopvask. Leverandør: Saniva Vaskerimaskiner

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af Hjemmebryggerens komplette 25 liters bryganlæg. Ud over de dele der følger med bryganlægget, har du brug for følgende: Ved

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Prioderm shampoo 10 mg/g malathion

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Prioderm shampoo 10 mg/g malathion INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Prioderm shampoo 10 mg/g malathion Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Prioderm uden recept. For at opnå den bedste

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN 1. Navn på præparat og firma Handelsnavn Gruppenavn Anvendelsesområde NoroTec Mangan Næringsmiddel baseret på mangan Næringsmiddel mod manganmangel til jord- og landbrug Forhandler/Importør HC Handelscenter

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Kuvettetest LCK 555 BI 5 /BI [n]

Kuvettetest LCK 555 BI 5 /BI [n] VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Se venligst punktet Bemærk (se nedenfor). Kuvettetest Princip Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug over 5/[n]

Læs mere

B Directigen RSV Til direkte påvisning af respiratorisk syncytialvirus (RSV) L0001170JAA 2006/06 Dansk Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen UU S Patent No 5,093,231; 5,135,847 Patent pending

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 249-205-9 28772-56-7 0,01 Bromadiolone

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 249-205-9 28772-56-7 0,01 Bromadiolone 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Tana Mosegrisemajs Reg. Nr.: 179-42 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold.

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Juni 2011 Helle Frank Skall og Niels Jørgen Olesen Veterinærinstituttet, Danmarks

Læs mere

Er der gift i vandet?

Er der gift i vandet? Er der gift i vandet? Hvordan måler man giftighed? Og hvordan fastsætter man grænseværdier? Introduktion I pressen ser man ofte overskrifter som Gift fundet i grundvandet eller Udslip af farlige miljøgifte

Læs mere

Kvalitetssikring af stamceller på Rigshospitalet

Kvalitetssikring af stamceller på Rigshospitalet Kvalitetssikring af stamceller på Rigshospitalet Annette Ekblond, cand.scient ph.d (humanbiolog) Laboratorieleder Kardiologisk Stamcellelaboratorium Kardiologisk Stamcellecenter Hjertecenteret Rigshospitalet

Læs mere

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug 980205_Rev06 07-2014 Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug Anvendelse: VACUETTE urinrør, urinbæger og urinoverføringsdel anvendes sammen som et system til opsamling, forsendelse,

Læs mere

Medicin til Dyr. Dette er de mediciner der sælges fra Dyrlægeembedet i Ilulissat.

Medicin til Dyr. Dette er de mediciner der sælges fra Dyrlægeembedet i Ilulissat. Medicin til Dyr Medicin til Dyr Dette er de mediciner der sælges fra Dyrlægeembedet i Ilulissat. Almindelig medicin til hunde som sælge fra kommunen (ikke alle kommuner): Medicin som er receptpligtig Sovepiller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: MST Reg. nr. 17-2. Revision: 08-07-2008 / ABB Anvendelse: Behandling af træværk mod svampe- og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Forløbet Syrer og baser ligger i fysik-kemifokus.dk 7. klasse, og det er muligt at arbejde med forløbet både i 7. og 8. klasse.

Forløbet Syrer og baser ligger i fysik-kemifokus.dk 7. klasse, og det er muligt at arbejde med forløbet både i 7. og 8. klasse. Syrer og baser Niveau: 7. klasse Varighed: 7 lektioner Præsentation: Forløbet Syrer og baser ligger i fysik-kemifokus.dk 7. klasse, og det er muligt at arbejde med forløbet både i 7. og 8. klasse. Forløbet

Læs mere

Analyser i Blodbanken

Analyser i Blodbanken Analyser i Blodbanken Version 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Blod Info 2 Allohæmagglutininer 2 Antistofscreentest 2 Antistoftitrering 2 BAS-test 3 BF-test (forligelighedsprøve) 3 Blodtypebestemmelse 4 DAT (Direkte-Antihumanglobulin-Test)

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning)

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 15-12-2005 Revision: 25-05-2010 / LT Anvendelse:

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

Isolering af DNA fra løg

Isolering af DNA fra løg Isolering af DNA fra løg Formål: At afprøve en metode til isolering af DNA fra et levende væv. At anvende enzymer.. Indledning: Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser.

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 609925 Revideret den: 12-03-2003 / GPS Anvendelse: Spartelmasse på pulverform. Leverandør: Friedberg A/S Kinch alle

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200)

Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200) Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200) for Ten20 ledningsgel Ændret 11. maj 2015 Erstatter 9. januar 2014 1. IDENTIFIKATION ELLER STOF/PRÆPARAT OG AF SELSKAB/FIRMA 1.1.

Læs mere

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P Insulin; stofk. Udgave 11. Analysevejledning. 014-602 P Insulin; stofk.

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P Insulin; stofk. Udgave 11. Analysevejledning. 014-602 P Insulin; stofk. Analysevejledning 014-602 P Insulin; stofk. NPU02497 Roche/Hitachi MODULAR Analytics E170 Initialer Navn Dato Udarbejdet af: KK, HIK, VT Karin Knudsen, Hanne Ilsøe Kristensen, Vivi Terslev 17. feb. 2004

Læs mere

NyCigaret.dk. NyCigaret er resultatet af mange års forskning og udvikling af produktet.

NyCigaret.dk. NyCigaret er resultatet af mange års forskning og udvikling af produktet. NyCigaret.dk Med NyCigaret bliver du FRI for : Røg : Lugt : Tjære : Kulilte: Askebægre : Dårlig ånde : Lightere Ryg NyCigaret hvor du vil NyCigaret simulerer røg. NyCigaret kan man ikke kæderyge på NyCigaret

Læs mere

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument 06878007re_Da.fm Page 1 Monday, August 18, 2008 11:30 AM Graviditetstest Indhold REF Indhold Antal test 1760 (06484105) 25 foliepakkede (enkeltvis) Clinitest hcg-testkassetter, hver indeholdende en engangspippette

Læs mere

kikkertundersøgelse af tyktarmen

kikkertundersøgelse af tyktarmen Patientinformation om kikkertundersøgelse af tyktarmen (koloskopi) Regionshospitalet Randers Kirurgisk afdeling Hvad er en koloskopi? Koloskopi er en kikkertundersøgelse af tyktarmen. Ved undersøgelsen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash 6/07/2013 Erstatter dato 30/05/2013 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. CLR2LT, CLR250ML, CLR12LTF,

Læs mere

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL Version 1.2, 10/2006 Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL 1 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zoviduo 50 mg/g og 10 mg/g creme Aciclovir og hydrokortison Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Monterings- og installationsprocedurer

Monterings- og installationsprocedurer Monterings- og installationsprocedurer for Pall Supracap 100 kapsler 1. Introduktion Følgende procedurer skal følges for installation af Pall Supracap 100 kapsler. De i produktdokumentets indeholdte instruktioner

Læs mere

Plasmidoprensning med kogemetode Oprensning af plasmid DNA med kogemetode for brug til transformation og restriktionsanalyse

Plasmidoprensning med kogemetode Oprensning af plasmid DNA med kogemetode for brug til transformation og restriktionsanalyse www.volvoxdk.dk C. Girnth-Diamba og B. Fahnøe, 2010 Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Solrød Gymnasium, Solrød Center 2 DK 2680 Solrød Strand, Denmark E: sgcg@solgym.dk og sgbf@solgym.dk Plasmidoprensning

Læs mere

A-plasma som det nye universalplasma - Antistoftitreringer af plasma fra A-donorer Professionsbachelorprojekt- modul 14

A-plasma som det nye universalplasma - Antistoftitreringer af plasma fra A-donorer Professionsbachelorprojekt- modul 14 A-plasma som det nye universalplasma - Antistoftitreringer af plasma fra A-donorer Professionsbachelorprojekt- modul 14 Udarbejdet af Bachelorstuderende: Anne-Marie Thommerup Kaasing Kristensen Forsøg

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR?

i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? Nogle donorer opfatter donortapningen som et sundhedstjek. Det bør man imidlertid aldrig gøre, idet en tapning under ingen omstændigheder

Læs mere

Sygehusapotek Fyn informerer

Sygehusapotek Fyn informerer INFORMATIONSBLAD Sygehusapotek Fyn informerer Årgang 2, nr. 2 - april 2009 Sygehusapotek Fyn INDHOLD: FARVEL TIL INFORMATIONSBLADET...3 OPBEVARINGSSKEMAET...4 LÆGEMIDDELINFORMATION TIL PATIENTER...6 DE

Læs mere

Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk

Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk Sønderborg Kommune Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk Hvordan opstår syreskader? Syreskader der i fagsprog kaldes erosioner kommer som følge af,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere