Pak12 assay BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pak12 assay BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 BRUGSANVISNING Pak12 assay REF PAK12 IVD INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSE... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 TESTPRINCIP... 2 REAGENSER... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL:... 3 PRØVETAGNING OG OPBEVARING... 3 FREMGANGSMÅDE... 3 Medfølgende materialer... 3 Nødvendige materialer, der ikke medfølger:... 4 Testprocedure... 4 KVALITETSKONTROL... 5 FORTOLKNING AF RESULTATER... 6 BEGRÆNSNINGER... 6 SPECIFIKKE KARAKTERISTIKA FOR YDEEVNEN... 6 BIBLIOGRAFI... 7 Pak12 assay IFUDA REV F

2 ANVENDELSE PAK12-analysen er en kvalitativ fastfase ELISA-analyse (enzyme linked immunosorbent assay), som er udviklet til at påvise antistoffer mod HLA klasse I-antigener samt epitoper på trombocytglykoproteinerne IIb/IIIa, Ia/IIa og Ib/IX. SAMMENDRAG OG FORKLARING Tilstedeværelsen af trombocytspecifikke antigener på forskellige trombocytglykoproteiner er blevet beskrevet af mange forskere. 1,2,3,4,5,6 Antistoffer mod trombocytspecifikke eller HLA klasse I-antigener, som er dannet pga. graviditet eller transfusion, kan medføre immundestruktion af transfunderede trombocytter. 7,8,9 Bekræftelse af disse antistoffers tilstedeværelse i patienters serum kan være en hjælp, når man søger efter mulige forligelige blodprodukter. Pak12-kittets testbrønde til fastfase ELISA-analyse indeholder monoklonalt bundne trombocytglykoproteiner IIb/IIIa og Ia/IIa fra type O- donorer med kendte trombocyttyper. HLA klasse I-glykoprotein og trombocytglykoprotein Ib/IX leveres som affinitetsoprensede glykoproteiner. Testen er designet til at påvise og differentiere mellem antistoffer mod HLA klasse I-antigener og trombocytspecifikke antigener. Brøndendes sammensætning kan ses på resultatskemaet. TESTPRINCIP Patientserum eller -plasma tilsættes til testbrøndene, som er coatet med trombocytglykoproteiner og HLA-glykoproteiner, hvilket muliggør binding af antistof, som måtte være til stede. Dernæst vaskes ubundne antistoffer væk. Et anti-humant globulinreagens (Anti- IgG/A/M) mærket med alkalisk fosfatase tilsættes til testbrøndene og inkuberes. Det ubundne Anti-IgG/A/M vaskes væk, og substratet PNPP (p-nitrophenylphosphat) tilsættes. Efter 30 minutters inkubation stoppes reaktionen med Stopping Solution. Den optiske densitet af den farve, der dannes, måles med et spektrofotometer. REAGENSER Maksimale antal test pr. kit: PAK12-analysen: 5 test pr. kit. Alle reagenser skal opbevares, som det er angivet på etiketten. REF MS TCW SD SB ESS Strips med testbrønde: Strips med testbrønde med flad bund, som er coatet med trombocytglykoproteiner og HLA-glykoproteiner. Testbrøndene er pakket i en foliepose med genluk. Brugsklar Concentrated Wash (10X): Tris (hydroxymethyl) aminomethan-bufferet opløsning indeholdende natriumchlorid og Tween % natriumazid. Fortynd med deioniseret eller destilleret vand inden brug. Opbevar fortyndet vaskeopløsning i op til 48 timer ved stuetemperatur eller i op til syv dage ved 2-8 C Specimen Diluent: Phosphatbufferet saltvandsopløsning med bovint albumin og museserum. 0,1 % natriumazid. Brugsklar Substrate Buffer: Denne opløsning indeholder diethanolamin og magnesiumchlorid. 0,02 % natriumazid. Brugsklar. Beskyt mod lys Stopping Solution: Brugsklar. AH PN PC Anti-Human IgG/A/M Conjugate: Affinitetsoprenset antistof fra ged rettet mod humane immunglobuliner (IgG/A/M), konjugeret med alkalisk phosphatase. 0,1 % natriumazid. Fortynd med Specimen Diluent inden brug PNPP Substrate: (p-nitrophenylphosphat) Krystallinsk pulver. Rekonstituér med deioniseret eller destilleret vand, og fortynd med Substrate Buffer inden brug. Beskyt mod lys Positive Serum Control: Humant serum. 0,1 % natriumazid. Fortynd med Specimen Diluent inden brug. NC Negative Serum Control: Humant serum. 0,1% natriumazid. Fortynd med Specimen Diluent inden brug. Pak12 assay IFUDA REV F

3 PS Pladelåg. FORHOLDSREGLER Anvend ikke reagenser, som er uklare eller kontaminerede. Udvis ALTID forsigtighed med henblik på at undgå kontaminering af Specimen Diluent og Conjugate. Utilsigtet kontaminering af disse reagenser med humant serum eller plasma vil medføre neutralisering af konjugatet og dernæst fejl på testen. Anvend ikke reagenser efter deres udløbsdato. Testbrønde og reagenser i kittet må ikke anvendes sammen med noget andet testsystem. Anvendelse af andre komponenter end dem, der følger med dette kit, kan medføre inkonsistente eller fejlagtige resultater. Bortskaf alle ubenyttede portioner af fortyndet Conjugate, fortyndet Positive Control og Negative Control samt fortyndet og rekonstitueret PNPP-reagens efter hver analysering. Følg ved fremstillingen af fortyndinger pipette-fabrikantens instruktioner vedr. korrekt dispensering og rens. Den enzym-substrat-reaktion, der sker under den sidste inkubation, er temperaturafhængig og skal foregå i et kontrolleret temperaturområde på C. ADVARSEL Alt human serum, der er anvendt til Positive Control og Negative Control i dette kit, er blevet testet med FDA-godkendte metoder og påvist negativt for antistoffer mod HIV, HCV og HbsAg. Ingen kendt testmetode kan dog give fuldstændig garanti for, at HIV, Hepatitis C-virus, Hepatitis B-virus eller andre smitsomme stoffer ikke er til stede. Derfor skal disse materialer håndteres som potentielt smittefarlige. Nogle af de reagenser, som følger med kittet, indeholder natriumazid som konserveringsmiddel. ADVARSEL: Natriumazid reagerer med bly- og kobberrør og danner højeksplosive metalazider. Når det hældes i vasken, skal vasken skylles med store mængder vand for at undgå azidophobning. Natriumazid er en gift og er meget giftigt ved indtagelse. Bortskaf til sidst alle komponenter i henhold til lokale bestemmelser. PRØVETAGNING OG OPBEVARING Blod bør opsamles i ACD eller EDTA (plasma) eller uden antikoagulans (serum) ved en aseptisk teknik og bør testes, mens det stadig er friskt, for at minimere risikoen for at falsk positive eller falsk negative reaktioner forekommer på grund af forkert opbevaring eller kontaminering af prøven. Prøver, der ikke kan testes straks, bør opbevares ved 2-8º C i maks. 48 timer eller fryses. Prøver, der fryses ved -20 C eller koldere, holder sig godt i flere år (2-3 år). For at undgå den skadelige effekt af gentagne nedfrysninger/optøninger anbefales det dog, at prøver udportioneres og opbevares på frost. Undgå frysere, der afrimer automatisk. Serum eller plasma bør separeres fra erytrocytterne før opbevaring eller forsendelse. Partikler eller aggregater i prøven kan medføre falsk positive resultater eller dårlige værdier ved dobbeltbestemmelse. Prøver, der indeholder partikler, bør centrifugeres forud for analysering. Kun ufortyndet humant serum eller plasma er egnet til denne analyse. Forudgående fortynding af prøver i andet end normalt, ELISAnegativt humant serum kan påvirke resultaterne. Mikrobielt kontaminerede, hæmolyserede, lipæmiske, ikteriske eller varmeinaktiverede prøver kan give inkonsistente resultater og bør undgås. FREMGANGSMÅDE Medfølgende materialer Flaskerne kan indeholde mere reagens end angivet på etiketten. Sørg for at afmåle reagenset med et passende udstyr, når du fremstiller fortyndinger x 8 strips med testbrønde 2. 1 x 50 ml Concentrated Wash (10X) 3. 1 x 14 ml Specimen Diluent 4. 1 x 14 ml Substrate Buffer 5. 1 x 14 ml Stopping Solution 6. 1 x 80 µl Anti-Human IgG/A/M Conjugate 7. 3 x 50 mg PNPP Substrate 8. 1 x 0,3 ml Positive Serum Control 9. 1 x 0,7 ml Negative Serum Control pladelåg Pak12 assay IFUDA REV F

4 Nødvendige materialer, der ikke medfølger: 1. Testglas til fortyndinger af patientprøver og kontroller samt reagensfortyndinger 2. Transferpipetter 3. Mikropippetter, som kan justeres til at afgive µl og µl, og engangsspidser 4. Stopur 5. Mikropladelæser, som kan måle OD ved 405 eller 410 og 490 nm 6. Deioniseret eller destilleret vand 7. Absorberende papir 8. Mikropladevasker eller -udstyr 9. Centrifuge, som kan separere serum eller plasma fra patientprøver C vandbad eller inkubator Testprocedure 1. Lad alle reagenser opnå stuetemperatur. 2. Fremstil en brugsklar vaskeopløsning ved at fortynde Concentrated Wash. Tilsæt 1 volumen Concentrated Wash til 9 volumener deioniseret eller destilleret vand. Bland grundigt. 3. Bestem antal patientprøver, som skal testes. Tildel hver prøve en placering, der består af to kolonner, på resultatskemaet. Notér identiteten af hver enkelt prøve på resultatskemaet. Forbered prøver og kontroller 4. Fortynd som følger, og bland grundigt: Volumen af Specimen Diluent PC 150 µl 50 µl NC 600 µl 200 µl Patientprøve 600 µl 200 µl Volumen af prøve 5. Tag rammen med testbrønde ud af posen. Læg hurtigt strips, du ikke har brug for, tilbage i den beskyttende pose, og luk den til. Der leveres kun én ramme med dette kit. Bortskaf ikke, før alle strips er brugt. Vend rammen, så A1 er i øverste venstre hjørne. Sørg for at alle strips er sat rigtigt i og klikket fast i deres ramme. Markér eller nummerér hver enkelt strip for at undgå fejl. Sørg for, at pladen vender samme vej under hele analyseringen. 6. Tilsæt 300 µl fortyndet vaskeopløsning til alle brønde, og lad det stå ved stuetemperatur i 5-10 minutter, 7. Aspirér eller hæld energisk fra, og læg pladen med bunden i vejret på absorberende papir for at forhindre udtørring. 8. Tilsæt 50 µl af korrekt fortyndet kontrol eller prøve i brøndene, sådan som det er anført på resultatskemaet. Tilsæt ikke prøver eller reagenser i blanke brønde. Hvis flere patientprøver analyseres samtidig, er det kun nødvendigt at anvende ét sæt kontroller. MARKÉR HVER ENKELT STRIP FOR AT UNDGÅ FEJL. 9. Dæk testbrøndene med et pladelåg, og inkubér i minutter i et 37 C vandbad. Hvis en inkubator anvendes i stedet for, skal tiden forlænges med 10 minutter. 10. Fortynd Conjugate i forholdet 1 til 100 i Specimen Diluent. Anvend en beholder i polypropylen. Strips 2 2 x x 8 AH 20 µl 60 µl SD 2,0 ml 6,0 ml Conjugate er tyktflydende. Spidsen skal primes 2-3 gange i Conjugate før dispensering og renses efter tilsætning til Specimen Diluent. Bland grundigt. Pak12 assay IFUDA REV F

5 11. VASKETRIN a) Apirér indholdet fra hver brønd, eller hæld det fra, og dup den tør med absorberende papir. b) Tilsæt 300 µl fortyndet vaskeopløsning. c) Aspirér, eller hæld fra. d) Gentag trin b + c for i alt 3 eller 4 gange vask. e) Hæld energisk fra for at fjerne alt overskydende vaskeopløsning. Læg pladen med bunden i vejret på absorberende papir for at forhindre udtørring. Det er vigtigt at fjerne alt vaskeopløsning fuldstændigt efter den sidste vask. 12. Tilsæt 50 µl fortyndet Conjugate (fremstillet på et tidligere trin) til alle brønde, UNDTAGEN til de brønde, der er beregnet til at være BLANKE. 13. Dæk testbrøndene med et pladelåg, og inkubér i minutter i et 37 C vandbad. Hvis en inkubator anvendes i stedet for, skal tiden forlænges med 10 minutter. 14. Opløs PNPP Substrate ved at tilsætte 0.5 ml deioniseret eller destilleret vand til flasken. Sæt proppen i igen, og bland grundigt. Beskyt mod lys indtil brug. 15. Fortynd PNPP i forholdet 1 til 100 i Substrate Buffer. Strips 2 2 x x 8 PN 40 µl 120 µl SB 4,0 ml 12,0 ml Bland grundigt. Beskyt mod lys indtil brug. 16. VASKETRIN a) Apirér indholdet fra hver brønd, eller hæld det fra, og dup den tør med absorberende papir. b) Tilsæt 300 µl fortyndet vaskeopløsning. c) Aspirér, eller hæld fra. d) Gentag trin b + c for i alt 3 eller 4 gange vask. e) Hæld energisk fra for at fjerne alt overskydende vaskeopløsning. Læg pladen med bunden i vejret på absorberende papir for at forhindre udtørring. Fortsæt omgående med de næste tre trin. 17. Tilsæt 100 µl fortyndet PNPP-opløsning til alle brønde, UNDTAGEN til de brønde, der er beregnet til at være BLANKE. 18. Lad testbrøndene stå i mørke i 30 minutter ved STUETEMPERATUR (22-25 C). Inkubationstid og -temperatur efter tilsætning af PNPP er kritisk. Ændr IKKE på den fastsatte inkubationstid eller -temperatur. For ensartethed skal tidtagningen startes straks efter tilsætning af reagens til den første brønd. 19. Stop reaktionen ved at tilsætte 100 µl Stopping Solution til hver brønd i den samme rækkefølge, som substratet blev tilsat. Tilsæt 200 µl Stopping Solution til de blanke brønde. 20. Aflæs absorptionen (OD) for hver brønd ved 405 eller 410 nm ved hjælp af et referencefilter på 490 nm. Hvis resultaterne ikke kan aflæses straks, så sæt brøndene tilbage i mørket i op til 30 minutter. 21. Træk de værdier, der er opnået for de blanke brønde fra værdierne i alle brønde med prøve og kontrol. Mange instrumenter til aflæsning af ELISA-analyser er programmeret til at udføre dette trin automatisk. 22. Notér resultaterne på resultatskemaet. KVALITETSKONTROL Kvalitetskontrol af PAK12-analysen er integreret i testsystemet, idet Positive og Negative Serum Controls medtages. Disse kontroller bør medtages ved alle analyseringer for at hjælpe med at afgøre, om der forekommer tekniske fejl eller reagensfejl. Pak12 assay IFUDA REV F

6 Kriterier for en gyldig analyse: Negative Control (IIb/IIIa rækker) Gennemsnitlig OD 0,175 1,000 Positive Control OD-resultater, som er opnået for prøver med dobbeltbestemmelse, skal ligge i området mellem 20 % over og under gennemsnittet af de to værdier. For prøver med resultater uden for dette område skal analysen gentages. Dårlige resultater ved dobbeltbestemmelse kan være resultat af udeladelse af prøve eller reagens, ujævn tilsætning af reagenser, ujævn temperatur under inkubation, lys under den sidste inkubation eller krydskontaminering mellem brøndene. Hvis man ikke udfører dobbeltbestemmelse, kan det medføre, at fejlagtige resultater godkendes. FORTOLKNING AF RESULTATER Testresultater, der viser OD-værdier på 2X den værdi, der blev opnået som gennemsnit for de negative kontroller af det tilsvarende glykoprotein (2 negative kontrolværdier for hvert glykoprotein), eller større, anses som positive resultater. BEGRÆNSNINGER Fejlagtige resultater kan skyldes bakteriel kontaminering af testmaterialer, utilstrækkelig inkubationstid, utilstrækkelig vask eller tømning af testbrønde, substratet udsat for lys, udeladelse af testreagenser, højere eller lavere temperatur end foreskrevet eller udeladelse af trin. Tilstedeværelsen af immunkomplekser eller andre immunglobulinaggregater i patientprøven kan forårsage en forøget nonspecifik binding og kan give falsk positive resultater med denne denne analyse. Testresultater, der ikke passer ind i et mønster for specificiteten af alloantistof anses for inkonklusive. Resultater af denne analyse bør ikke anvendes som eneste grundlag for en klinisk beslutning. Nogle antistoffer med lav titer og lav aviditet vil muligvis ikke blive påvist med denne analyse. Antistoffer mod trombocytspecifikke antigener, som ikke findes på resultatskemaet, vil muligvis ikke blive påvist. Tilstedeværelsen af andre trombocytspecifikke antigener på GPIIb/IIIa, såsom HPA-4b (Pen b ), HPA-6a (Ca b ), HPA-6b (Ca a ), HPA-7a (Mo b ), HPA-7b (Mo a ), HPA-8a (SR b ) og HPA-8b (Sr a ), er ikke blevet bestemt for de trombocytter, der er bundet i brøndene coatet med GPIIb/IIIa. Det er muligt, at alloantistoffer til antigener i disse systemer kan være reaktive med denne analyse. Antistoffer mod HLA klasse I-antigener med lav incidens vil muligvis ikke blive påvist med dette produkt. Nogle ikke-cytotoksiske HLA-antistoffer vil muligvis blive påvist med denne teknik, som ikke reagerer med den lymfocytotoksiske analyse (LCA). SPECIFIKKE KARAKTERISTIKA FOR YDEEVNEN Når dette produkt opbevares og anvendes korrekt i henhold til ovenstående procedurer, kan det påvise antistoffer mod HLA klasse I- antigener og mod trombocytspecifikke antigener identificeret på resultatskemaet. For at sikre passende reaktivitet og specificitet er hvert lot Pak12 testet før frigivelse med prøver, man ved indeholder antistoffer, som er reaktive med de glykoproteiner, der er identificeret på vedlagte resultatskema samt med prøver, man ved er fri for disse antistoffer. Ydeevneevaluering PAK12- analysen Komparativ metode Positiv Negativ I alt Positiv Negativ 13* I alt Overensstemmelse: 95,3 % Samstemmende positiv: 88,2% Samstemmende negativ: 98,2% Komparativ metode: RPHA Reverse Passive Hemagglutination Assay * Da den komparative metode benytter hele, intakte trombocytter som target for antistofpåvisningen, kan den give positive resultater med et hvilket som helst antigen, som er udtrykt på trombocytterne. 10 Targets for antistofpåvisningen i Pak12-analysen er de individuelle glykoproteiner, og denne analyse vil således ikke påvise kuldeagglutininer eller antistoffer mod erytrocytantigener, som f.eks. Lewis. Pak12 assay IFUDA REV F

7 BIBLIOGRAFI 1. Kunicki TJ, Aster RH. Isolation and immunologic characterization of the human platelet isoantigen Pl(A1). Mol Immunol 1979; 16: Van der Schoot, et al. Characterization of platelet-specific alloantigens by Immunoblotting: localization of Zw and Bak antigens. Brit. J. Haemat. 1986; 64: Kuijpers, R. W. A. M. et al. Localization of the platelet-specific Ko-system antigen Ko a /Ko b in GP Ib/IX. Blood 1989; 74: Suppl. I, 226a. 4. Kieffer, N. et al. Immunochemical characterization of the platelet-specific alloantigen Lek a, a comparative study with the Pl A1 alloantigen. Blood 1984; 64: Furihata, K. et al. On the association of platelet-specific alloantigen with glycoprotein IIIa. J. Clin. Invest. 1987; 80: Kiefel, V. et al. The Br(a)/Br(b) alloantigen systems on platelets. 1989; Blood 73: Howard JE, Perkins HA. The natural history of alloimmunization to platelets. Transfusion 1978; 18: Dutcher JP, Schiffer CA, Aisner J, Wiernik PH. Alloimmunization following platelet transfusion: the absence of a dose-response relationship. Blood 1981; 57: Schiffer CA. Clinical importance of antiplatelet antibody testing for the blood bank. I: A seminar on antigens on blood cells and body fluids. Washington DC: American Association of Blood Banks, 1980; Garratty G. Review: Platelet immunology similarities and differences with red cell immunology, Immunohematology 11 No 4: Immucor GTI Diagnostics, Inc Crossroads Circle Waukesha, WI USA EC REP Immucor Medizinische Diagnostik GmbH Adam-Opel-Strasse 26A Rodermark Germany Kontaktoplysninger, USA og internationalt: Teknisk support: Immucor GTI Diagnostics, Inc IFUDA Rev F Warning Danger H302 H318 H412 EUH032 P264 P270 P273 P280 P301 + P312 P305 + P351 + P338 P310 P330 Advarsel Fare Farlig ved indtagelse. Forårsager alvorlig øjenskade. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre. Vask hænder grundigt efter brug. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. Skyl munden. Pak12 assay IFUDA REV F

PakPlus analyse BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

PakPlus analyse BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING PakPlus analyse REF PAKPLUS IVD INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTÆNKT FORBRUG... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 PRINCIPPET... 2 REAGENSERNE... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL... 3 PRØVETAGNING...

Læs mere

PakAuto assay BRUGSANVISNING. REF PakAuto IVD INDHOLDSFORTEGNELSE

PakAuto assay BRUGSANVISNING. REF PakAuto IVD INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING PakAuto assay REF PakAuto IVD INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSE... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 TESTPRINCIP... 2 REAGENSER... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL... 3 PRØVETAGNING... 3 FREMGANGSMÅDE...

Læs mere

MACE 1. 3. Prøve fortyndingsvæske: Tris bufferet saltvandsopløsning indeholder natriumchlorid. 0.05% natriumazid. Klar til brug.

MACE 1. 3. Prøve fortyndingsvæske: Tris bufferet saltvandsopløsning indeholder natriumchlorid. 0.05% natriumazid. Klar til brug. MACE 1 PÅTÆNKT FORBRUG MACE 1 er en kvalitativ fastfase enzymforbundet immunosorbent prøve (ELISA) der er konstrueret til at påvise IgG antistoffer til HLA klasse I antigener og til epitoder på blod plader

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.)

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.) 1. OPLYSNINGER OM STOFFET/MATERIALET OG VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Tilsigtet brug Katalognumre LIFECODES LifeScreen Deluxe (LMX) Perlebaseret immunoanalyse til kvalitativ påvisning af IgGantistoffer mod

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse Bilag D Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse INTERN RAPPORT Afprøvning af Immunofixation af M-komponenter (Bestemmelse af immunoglobulin-klasse og -type) på

Læs mere

Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin

Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin 1. PÅTÆNKT ANVENDELSE Legionær sygdommen er forårsaget af Legionella pneumophila og er en akut

Læs mere

PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822

PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822 PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822 KVALITATIV PÅVISNING AF IgM-ANTISTOFFER MOD HSV 1+2 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE 1. FORMÅL Platelia HSV 1+2 IgM er en immunanalyse, der anvender

Læs mere

PLATELIA HSV 1 IgG 96 TEST 72820. KVALITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD HSV 1 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE

PLATELIA HSV 1 IgG 96 TEST 72820. KVALITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD HSV 1 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE PLATELIA HSV 1 IgG 96 TEST 72820 KVALITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD HSV 1 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE 1. TILSIGTET ANVENDELSE Platelia HSV IgG er en indirekte ELISA-immunanalyse

Læs mere

RESUMÉ OG FORKLARING AF TESTEN

RESUMÉ OG FORKLARING AF TESTEN DxSelect (Dansk) REF EL1950-5 Rev. A Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) til kvalitativ detektion af humane antistoffer mod JC-virus Til in vitro diagnostisk brug TILSIGTET BRUG Focus Diagnostics

Læs mere

ScanGel NEUTRAL Kort Kort

ScanGel NEUTRAL Kort Kort ScanGel NEUTRAL 86429 48 Kort 86430 1080 Kort NEUTRAL GEL Serumkontrol, irregulær antistofscreening, forligelighed IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Mercodia C-peptide ELISA

Mercodia C-peptide ELISA Mercodia C-peptide ELISA Brugsanvisning 10-1136-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremsstillet af Mercodia AB Sylveniusgatan 8A SE-754 50 Uppsala Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Pak Lx Assay (analyse)

Pak Lx Assay (analyse) BRUGSANVISNING Pak Lx Assay (analyse) REF PLX IVD Forsigtig! Se medfølgende dokumenter. Lysfølsomt (Beskyttes mod direkte lys) MATCHIT! Trombocytantistofsoftware v1.0.1 ( REF 888622) MATCHIT! Trombocytantistofsoftware

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

Som substrat i forsøgene anvender vi para nitrophenylfosfat, der vha. enzymet omdannes til paranitrofenol

Som substrat i forsøgene anvender vi para nitrophenylfosfat, der vha. enzymet omdannes til paranitrofenol Enzymkinetik Introduktion I disse forsøg skal I arbejde med enzymet alkalisk fosfatase. Fosfataser er meget almindelige i levende organismer og er enzymer med relativt bred substrat specificitet. De katalyserer

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

2014 Professionshøjskolen Metropol

2014 Professionshøjskolen Metropol 2014 Professionshøjskolen Metropol Udarbejdet af: Diana Maarouf 020388-2920 Studienr: 60080560 Bachelorperioden : 17/03/14-20/06/14 Vejledere: Henriette Lorenzen Lektor Bioanaltikeruddannelsen København

Læs mere

EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus)

EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) Kode K8010 5. udgave Sættet indeholder reagenser til 400 600 analyser. Til Dako Autostainer/Autostainer Plus. Valgfri reagenser: Kode Produktnavn

Læs mere

ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning.

ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning. ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning. Professionshøjskolen University College Nordjyland Laborantafdelingen 2012 Side 1 Indledning En kvinde føder og bliver mor til sit

Læs mere

Mercodia Proinsulin ELISA

Mercodia Proinsulin ELISA Mercodia Proinsulin ELISA Brugsanvisning 10-1118-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD E.COLI ST EIA, TD0700

SIKKERHEDSDATABLAD E.COLI ST EIA, TD0700 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren. Produktets navn og/eller nummer. Pr nr: Ikke anmeldepligtig Udstedelsesdato: 26.03.2006 E. COLI ST EIA, TD0700 Firmanavn, adresse og telefonnummer:

Læs mere

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA HSV IgM 96 TESTS 72683 ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgM-ANTISTOFFER MOD HERPES SIMPLEX VIRUS (TYPE 1 OG 2) I HUMANT SERUM Dansk 1/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

Screening af thrombocytter for HPA-1a antigener

Screening af thrombocytter for HPA-1a antigener Resume 1.0 På klinisk immunologisk afdeling, Hillerød Hospital, ønskes der at opsætte en screening af donorer for HPA-1 antigener. Til dette formål, er der ved et tidligere 6. Semester projekt, afprøvet

Læs mere

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA Mumps IgG 48 TESTS 72688 ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgG-ANTISTOFFER MOD FÅRESYGEVIRUS I HUMANT SERUM Dansk 1/9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG FORKLARING AF

Læs mere

ELISA Immuno Explorer TM Kit

ELISA Immuno Explorer TM Kit - 1 - ELISA Immuno Explorer TM Kit Katalog nummer 166-2400EDU Til læreren Dette kit er lavet for at lette og illustrere immunologiundervisningen og kan give en øget forståelse af antigen-antistof interaktionen,

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO-blodtypebestemmelse. RH1 Ag bestemmelse IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA Measles IgG 48 TESTS 72686 ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgG-ANTISTOFFER MOD MÆSLINGEVIRUS I HUMANT SERUM Dansk 1/9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG FORKLARING

Læs mere

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit Instruktionsmanual Katalognummer 166-2400EDU explorer.bio-rad.com Delene i dette kit er sendt i separate æsker. Opbevar posen med reagenser i køleskab indefor

Læs mere

OPSUMMERING. Et enzymimmunoassay til måling af den totale aktivitet i den klassiske komplementaktiverignsvej i humant serum

OPSUMMERING. Et enzymimmunoassay til måling af den totale aktivitet i den klassiske komplementaktiverignsvej i humant serum 0B Et enzymimmunoassay til måling af den totale aktivitet i den klassiske komplementaktiverignsvej i humant serum Til In Vitro Diagnostisk Anvendelse OPSUMMERING Et MicroVue CH50 Eq EIA Side 1 af 10 TILSIGTET

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler

Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler NOTAT Pesticider og Genteknologi J.nr. Ref. Den 29. oktober 2014 Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler Denne vejledning anvendes til udformning af etiketvilkår til

Læs mere

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA CMV IgM 96 TESTS 72681 ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgM-ANTISTOFFER MOD CYTOMEGALOVIRUS I HUMANT SERUM Dansk 1/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG FORKLARING

Læs mere

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ for Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Normalt immunglobulin, humant 165 mg/ml Hjælpestoffer

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96

Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96 November 2014 Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96 IFN-γ-fuldblodstesten til måling af medfødte og adaptive immunstimulerende midler. Version 1 Til in vitro-diagnostisk brug 0650-0201

Læs mere

ELISA metoden, til bestemmelse af den genetiske profil i høns.

ELISA metoden, til bestemmelse af den genetiske profil i høns. ELISA metoden, til bestemmelse af den genetiske profil i høns. 1 Formål: Formålet med denne øvelse er at demonstrere brugen af antistoffer i diagnostisk eller forskningsøjemed. Dvs. til at undersøge om

Læs mere

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA VZV IgG 48 TESTS 72684 ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgG-ANTISTOFFER MOD VARICELLA ZOSTER I HUMANT SERUM Dansk 1/9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG FORKLARING AF

Læs mere

HERPES SIMPLEX VIRUS (TYPE 1 OG 2) I HUMANT SERUM

HERPES SIMPLEX VIRUS (TYPE 1 OG 2) I HUMANT SERUM PLATELIA HSV IgG 96 TESTS 72682 ENZYMIMMUN-SÆT TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgG-ANTISTOFFER MOD HERPES SIMPLEX VIRUS (TYPE 1 OG 2) I HUMANT SERUM Dansk 1/9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING

Læs mere

Bleach Enhancer for Cleaning

Bleach Enhancer for Cleaning Bleach Enhancer for Cleaning Generel information........................................ 2 Tilsigtet anvendelse........................................ 2 Resumé.................................................

Læs mere

Mercodia Iso-Insulin ELISA

Mercodia Iso-Insulin ELISA Mercodia Iso-Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1128-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

ScanGel Monoclonal RH/K pheno II kort

ScanGel Monoclonal RH/K pheno II kort ScanGel Monoclonal RH/K pheno II 86488 48 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF HUMAN OPRINDELSE RH2, RH3, RH4, RH5, KEL1 Ag bestemmelse IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter

Læs mere

ScanGel COOMBS Anti-IgG,-C 3 d 86431 48 Kort 86432 1080 Kort

ScanGel COOMBS Anti-IgG,-C 3 d 86431 48 Kort 86432 1080 Kort ScanGel COOMBS Anti-IgG,-C 3 d 86431 48 Kort 86432 1080 Kort GEL, DER ER FREMSTILLET AF ET POLYSPECIFIKT ANTI-HUMANT GLOBULIN (POLYKLONALE OG MONOKLONALE MURINFRAKTIONER) Irregulær Ab-screening, forligelighed,

Læs mere

Anti-EBV EBNA IgG ELISA 96 807017

Anti-EBV EBNA IgG ELISA 96 807017 Anti-EBV EBNA IgG ELISA 96 807017 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af IgG antistoffer mod Epstein-Barr virus (EBV) nuclear antigen 1 (EBNA-1) p72 i humant serum eller plasma 1. PÅTÆNKT ANVENDELSE

Læs mere

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILSIGTET ANVENDELSE Til in vitro-diagnostisk brug CELLSEARCH -kontrolkit til cirkulerende tumorceller er beregnet til brug som analysekontrol for

Læs mere

STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER

STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER Navn: Dato:.. MÅL: - Lær om eksistensen af naturlige nanomaterialer - Lysets interaktion med kolloider - Gelatine og mælk som eksempler

Læs mere

96 72951 Kvalitativ påvisning af igm-antistoffer mod borrelia burgdorferi sensu lato i humant serum eller plasma ved enzymimmunanalyse

96 72951 Kvalitativ påvisning af igm-antistoffer mod borrelia burgdorferi sensu lato i humant serum eller plasma ved enzymimmunanalyse PLATELIA LYME IgM 96 72951 Kvalitativ påvisning af igm-antistoffer mod borrelia burgdorferi sensu lato i humant serum eller plasma ved enzymimmunanalyse 1. FORMÅL Platelia Lyme IgM er en immunanalyse,

Læs mere

100 (20 5) tests 71110. Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma

100 (20 5) tests 71110. Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma 100 (20 5) tests 71110 Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma IVD Producentens kvalitetskontrol Alle producerede og kommercialiserede

Læs mere

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT. Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.610-DK-V6 Instruktionsinformation Beregnet anvendelse T-Cell Xtend-reagenset

Læs mere

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644 Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133

Læs mere

Indlægsseddel til QuantiFERON -CMV ELISA 2 96

Indlægsseddel til QuantiFERON -CMV ELISA 2 96 Indlægsseddel til QuantiFERON -CMV ELISA 2 96 Interferon-gamma (IFN-γ)-test i fuldblod til måling af responser på humane cytomegalovirus-peptidantigener Til in vitro-diagnostisk brug 0350-0201 Cellestis,

Læs mere

PLATELIATM ASPERGILLUS

PLATELIATM ASPERGILLUS PLATELIATM ASPERGILLUS Ag 96 TEST 62794 Platelia Aspergillus Ag er en immunenzymatisk mikrotiterplade-baseret sandwich-assay til påvisning af Aspergillus galactomannan antigen i serum og bronchoalveolær

Læs mere

Aptima prøvetagningskit til multitestpodning

Aptima prøvetagningskit til multitestpodning Tilsigtet brug Aptima prøvetagningskit til multitestpodning er til brug med Aptima assays. Aptima prøvetagningskit til multitestpodning er beregnet til vaginale podningsprøver taget af klinikeren eller

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU]

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU] Enzymkinetik INTRODUKTION Enzymer er biologiske katalysatorer i alle levende organismer som er essentielle for liv. Selektivt og effektivt katalyserer enzymerne kemiske reaktioner som ellers ikke ville

Læs mere

PNA ISH Detection Kit Kodenr. K5201

PNA ISH Detection Kit Kodenr. K5201 PNA ISH Detection Kit Kodenr. K5201 9. udgave Til in situ hybridisering ved brug af fluoresceinkonjugerede PNA-prober. Sættet indeholder reagenser til mindst 40 tests*. * Antallet af tests er baseret på

Læs mere

Vitagro professionel drivhusgødning

Vitagro professionel drivhusgødning Revisionsdato: 14. februar 2012 1. Udgave. Side 1 af 5 1. Navnet på produktet og virksomheden Produktnavn: Produkttype: Vitagro professionel drivhusgødning Gødning. Leverandør: Bayer A/S Bayer Environmental

Læs mere

ScanGel IVD. ScanLiss ml ml ERYTHROCYTSUSPENSIONSMEDIUM

ScanGel IVD. ScanLiss ml ml ERYTHROCYTSUSPENSIONSMEDIUM ScanGel ScanLiss 86441 100 ml 86442 500 ml ERYTHROCYTSUSPENSIONSMEDIUM IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse af råmateriale til markedsføring af slutproduktet

Læs mere

SC5b-9 Plus OPSUMMERING OG FORKLARING. MicroVue SC5b-9 Plus EIA Sammendrag PROCEDURENS PRINCIP TILSIGTET ANVENDELSE

SC5b-9 Plus OPSUMMERING OG FORKLARING. MicroVue SC5b-9 Plus EIA Sammendrag PROCEDURENS PRINCIP TILSIGTET ANVENDELSE SC5b-9 Plus En enzymimmunanalyse til kvantificering af det SC5b-9 kompleks, der findes I humant plasma eller serum MicroVue SC5b-9 Plus EIA Sammendrag Klargøring af Reagens og Prøveeksemplar Fortynd vaskeopløsningskoncentrat

Læs mere

Øvelse med tarmkræftceller i kultur.

Øvelse med tarmkræftceller i kultur. Øvelse med tarmkræftceller i kultur. Baggrund Hver 3. dansker bliver ramt af kræft, inden de er blevet 75 år. Tyktarmskræft er den 3. hyppigste kræftform hos både mænd og kvinder, hvor henholdsvis 7.3

Læs mere

Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Adhesive Cementation System. Dual- Cured WITH

Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Adhesive Cementation System. Dual- Cured WITH Bisco DUO-LINK UNIVERSAL WITH UNIVERSAL PRIMER Adhesive Cementation System CE0459 Dual- Cured Instructions for Use DK IN-221 Rev. 10/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A.

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Kemiøvelse 2 1. Puffere

Kemiøvelse 2 1. Puffere Kemiøvelse 2 1 Puffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt andet

Læs mere

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål...

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Problemformulering:... 4 Begrebsdefinitioner... 4 Teori... 5 HTR... 5 Trombocytter... 6 AB0 antistoffer... 7 Saltvands teknik... 8 Glas- /Mikrotiterpladermetoden...

Læs mere

Syphilis Total Ab 1 plade - 96 72530 5 plader - 480 72531

Syphilis Total Ab 1 plade - 96 72530 5 plader - 480 72531 Syphilis Total Ab 1 plade - 96 72530 5 plader - 480 72531 SÆT TIL KVALITATIV DETEKTERING AF ANTISTOFF MOD TREPONEMA PALLIDUM I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED HJÆLP AF EN ENZYMIMMUNANALYSETEKNIK 883679-2014/11

Læs mere

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. - [DK] - 2015/01 Indholdsfortegnelse Access HIV combo QC4 & QC5 1 Tilsigtet brug...

Læs mere

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA Mumps IgM 48 TESTS 72689 ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgM-ANTISTOFFER MOD FÅRESYGEVIRUS I HUMANT SERUM Dansk 1/9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG FORKLARING

Læs mere

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997 Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel:

Læs mere

Synovasure PJI lateral flow-testkit

Synovasure PJI lateral flow-testkit Synovasure PJI lateral flow-testkit Alfa-defensintest til detektion af infektion omkring implanterede ledproteser Forhandler Gå ind på www.cddiagnostics.com for at få yderligere produktoplysninger Brugere

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

En enzymanalyse for kvantificering af intakt osteocalcin i plasma og serum A B C D E F. L Lave kontroller Dele 4174 1 stk.

En enzymanalyse for kvantificering af intakt osteocalcin i plasma og serum A B C D E F. L Lave kontroller Dele 4174 1 stk. Osteocalcin En enzymanalyse for kvantificering af intakt osteocalcin i plasma og serum MicroVue Osteocalcin EIA Sammendrag Klargøring af Reagens og Prøveeksemplar Forbered 1X Vaskebuffer (Fortynd 10X Vaskebuffer

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. EVICEL vævsklæber, opløsninger Humant fibrinogen, humant trombin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. EVICEL vævsklæber, opløsninger Humant fibrinogen, humant trombin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN EVICEL vævsklæber, opløsninger Humant fibrinogen, humant trombin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen. Du

Læs mere

Produktinformation. Brugervejledning. Blodprøvetagning / aflæsning Opbevaring Sikkerhedshensyn Rengøring af stativer. Vedr.: VT+ESRV og RA+ESRV

Produktinformation. Brugervejledning. Blodprøvetagning / aflæsning Opbevaring Sikkerhedshensyn Rengøring af stativer. Vedr.: VT+ESRV og RA+ESRV Blodprøvetagning / aflæsning Opbevaring Sikkerhedshensyn Rengøring af stativer 1 Blodprøvetagning: Følg trin for trin vejledning på side 3 Ved brug af sommerfugle tages evt. andre rør eller dummy først

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Navn: Forsøgsvejledning Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål med forsøget Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge

Læs mere

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1 Titel: Klorofyl a koncentration Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stiig Markager og Henrik Fossing TA henvisninger TA. nr.: M07 Version: 1 Oprettet: 20.12.2013 Gyldig fra: 20.12.2013 Sider: 10

Læs mere

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU]

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU] Enzymkinetik INTRODUKTION Enzymer er biologiske katalysatorer i alle levende organismer som er essentielle for liv. Selektivt og effektivt katalyserer enzymerne kemiske reaktioner som ellers ikke ville

Læs mere

ScanGel Anti-IgG Kort Kort

ScanGel Anti-IgG Kort Kort ScanGel Anti-IgG 86437 48 Kort 86438 1080 Kort GEL, DER ER FREMSTILLET AF ET POLYKLONALE ANTI-IgG ANTI-HUMANT GLOBULIN Irregulær Ab-screening, forligelighed, fænotypebestemmelse IVD Alle de af Bio-Rad

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark Februar 2017 QIAsymphony SP-protokolark circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 Dette dokument er QIAsymphony circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 protokolark, version 1, R1 Sample to Insight

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: lepd Udarbejdelsesdato: 10-06-2016 Revisionsdato: 10-06-2016 Synonymer:

Læs mere

RENISCHEM En test til kvantitativ bestemmelse af human L-FABP i urin REF KZ-001

RENISCHEM En test til kvantitativ bestemmelse af human L-FABP i urin REF KZ-001 PRODUKTVEJLEDNING Revideret August 2012 RENISCHEM En test til kvantitativ bestemmelse af human L-FABP i urin REF KZ-001 Til in vitro-diagnostisk brug ANVENDELSE Denne test anvendes til kvantitativ bestemmelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN Leverandør Distributør DEPAC DEPAC 125 Affedtningsmiddel til industrielt brug DEPAC Dichtungstechnik GmbH Alfenzstrasse 9, A-6700 Bludenz Tlf +43 5552

Læs mere

Dako REAL EnVision Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse

Dako REAL EnVision Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse Dako REAL EnVision Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse Kode K5007 3. udgave Til brug sammen med automatiske Dako instrumenter til immunfarvning. Sættet indeholder reagenser til 500 analyser.

Læs mere

Sommereksamen 2012 Med korte, vejledende svar

Sommereksamen 2012 Med korte, vejledende svar 1 Sommereksamen 2012 Med korte, vejledende svar Titel på kursus: Uddannelse: Semester: ksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin

Læs mere

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer.

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Analyzer og FIA VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Læs indlægssedlen og brugermanualen grundigt før brug af vejledningerne til hurtig reference. Dette er ikke en komplet

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC Side 1/6 1 Produktidentifikation og leverandør Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey Information: JohnsonDiversey, tlf. 70 10 41 14 Ved ulykke: Læge/skadestue

Læs mere

2 - ANVENDELSESOMRÅDE

2 - ANVENDELSESOMRÅDE PLATELIA Aspergillus IgG 62783 96 TEST PÅVISNING AF IgG ANTI-ASPERGILLUS-ANTISTOFFER I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED HJÆLP AF EN IMMUNENZYMATISK METODE 1 - FORMÅL Platelia Aspergillus IgG er en indirekte

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. SDB Udarbejdet: 2009-06-02 Internt nr.: nr. 2 Erstatter tidligere SDB: 2007-01-03 70161-44-3 0,05 R36/43

Sikkerhedsdatablad. SDB Udarbejdet: 2009-06-02 Internt nr.: nr. 2 Erstatter tidligere SDB: 2007-01-03 70161-44-3 0,05 R36/43 Udarbejdet: 2009-06-02 Internt nr.: nr. 2 Erstatter tidligere : 2007-01-03 1. Navnet på produktet og virksomheden X Godkendt for brug Handelsnavn Mac 976 Gulvpolish Grund Produkttype Gulvpolish Leverandør

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Avipro THYMOVAC, lyofilisat til anvendelse i drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. Avipro THYMOVAC, lyofilisat til anvendelse i drikkevand 21. december 2009 PRODUKTRESUMÉ for Avipro THYMOVAC, lyofilisat til anvendelse i drikkevand 0. D.SP.NR 08763 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Avipro THYMOVAC 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 310 ml Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 310 ml Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Tætningsmasse til karrosseri Emballage: 310 ml Leverandør: Henkel Norden AB, Copenhagen Division Loctite Hørskætten

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: K-Othrine Insektpudder Reg. Nr.: 18-421 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING BRUGERVEJLEDNING n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG Microbiologics Parasite Suspensions støtter kvalitetssikringsprogrammer ved at tjene som udfordringer inden for kvalitetskontrollen ved

Læs mere

Bb Plus. MicroVue Bb Plus EIA Opsummering OVERSIGT OG BESKRIVELSE AF TESTEN

Bb Plus. MicroVue Bb Plus EIA Opsummering OVERSIGT OG BESKRIVELSE AF TESTEN Bb Plus Et immunoassay til kvantitering af Bb fragmentet af Factor B, en indikator for aktivering af den Alternative komplementvej, i humant plasma og serum MicroVue Bb Plus EIA Opsummering Reagenser,

Læs mere

Kemiøvelse 2 C2.1. Buffere. Øvelsens pædagogiske rammer

Kemiøvelse 2 C2.1. Buffere. Øvelsens pædagogiske rammer Kemiøvelse 2 C2.1 Buffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

NMKL. Harmonisering af mikrobiologiske metoder. Model for udarbejdelse af mikrobiologiske metoder i NMKL

NMKL. Harmonisering af mikrobiologiske metoder. Model for udarbejdelse af mikrobiologiske metoder i NMKL NMKL NORDISK METODIKKOMITÉ FOR LEVNEDSMIDLER www.nmkl.org NMKL-PROTOKOLL NR. 2, 2006 (erstatter NMKL-RAPPORT NR. 19, 1998: Harmonisering af mikrobiologiske metoder) Harmonisering af mikrobiologiske metoder

Læs mere

Aptima HCV Quant Dx Assay

Aptima HCV Quant Dx Assay HCV Quant Dx Assay Til in vitro diagnostisk brug. Kun til eksport fra USA. Generel information................................................. 2 Tilsigtet anvendelse.............................................................

Læs mere

Dako REAL Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse

Dako REAL Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse Dako REAL Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse Kode K5001 6. udgave Til brug sammen med automatiske Dako instrumenter til immunfarvning. Sættet indeholder reagenser til 500 analyser. (129655-001)

Læs mere