Ensilage - proces og fremstilling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ensilage - proces og fremstilling"

Transkript

1 Ensilering

2 Ensilage - proces og fremstilling Ensilage udvindes ved at starte en konservering af friske afgrøder. Man skårlægger og snitter ofte afgrøden, hvorefter den indpakkes i en lys-, luft-, og vandtæt beholder enten i form af en silo, wrap eller folie. På denne måde opnår man over en periode, at bibeholde alle de næringsrige stoffer som afgrøden indeholder. En af de vigtigste faktorer ved omdannelsen fra frisk afgrøde til ensilage, er at holde den korrekte temperatur på opbevaringsstedet. En for høj temperatur kan resultere i dårlig stabilitet og en tendens til råd. Generelt siges det: Er ensilagen opbevaret under kølig temperatur, opnår den en mørkegrøn farve og en stærk lugt. PH værdien er lig eller større end 5. Er ensilagen opbevaret under normal temperatur, opnår den en gul eller lys grøn farve og en mild lugt. PH værdien er mindre end 4. Er ensilagen opbevaret under varm temperatur, opnår den en brun/sort farve, og en lugt lig brændt sukker.

3 Fremstilling og test af folier Alle folier er laboratorietestede og under løbende kvalitetskontrol. Udviklingen af vore folier, sker i høj grad på grundlag af markedets ønsker og behov. Samtidig ønsker DLG, at være på forkant med udviklingen, og herved tilbyde nye og spændende produkter, som kan være med til at skabe positive produktionsresultater hos landmanden. DLG er som udbyder forpligtet til at servicere med de mest gennemprøvede produkter. En kvalitetskontrol sideløbende med produktionen, er yderst vigtig.

4 Co-extruderet folie er ekstra stærk Hvis en folie er co-extruderet, betyder det at den er opbygget i mere end ét lag. På den måde kan en folie sammensættes af flere forskellige lag. Fordele ved en co-extruderet folie Råmaterialet fordeles yderst præcist, hvilket betyder at man får en folie, hvor tykkelsen er utrolig nøjagtig og ens over hele overfladen. Man opnår generelt bedre mekaniske værdier. I modsætning til produktion med én extruder, vil man her undgå en evt. fejl, i at sprede sig til hele materialet. Ved co-extrudering har man mulighed for, at tilføre forskellige materialer med forskellige funktioner: Ex. ét lag med alm. foreskrifter, ét lag med UV-stabilisator og ét lag med specialfarve.

5 Ensilage - tip til korrekt ensilering Mælken kvalitetsafregnes i forhold til indholdet af anaerobe sporer. For at undgå et højt indhold af sporer i mælken er det vigtigt at håndtere ensileringen korrekt, så man kan undgå de skadelige svampe, der forårsager sporerne. Hvis man sætter ensileringen i system, så kan man optimere udbyttet af både græs-, helsæd- og majsensilagen. 1. Det er vigtigt for kvaliteten, at ensileringsstakken forberedes korrekt. Benyt en underfolie 150 my (standard folie), som hindrer ilt og fugt i at trænge ind nedefra og komprimer stakken grundigt, så luften fjernes i ensilagen. 2. Grav en rende i kanten af stakken, så regnvand har frit afløb fra stakken. 3. Den overskydende underfolie på ca. 1,5 meter i hver side trækkes ind over stakken. 4. Undgå luftlommer. Brug en vacuum folie 40 my som første lag folie, den klæber sig til ensilagen og forhindre dannelse af luftlommer mellem topfolie og stakken. Sandsække Vacuum 40 my Silofolie 150 my (super folie) Hatefilnet 5. Den egentlige topfolie 150 my (superfolie) lægges ud over stakken som et stærkt beskyttende lag, der også tåler mekanisk afdækning. 6. Mellem og topfolien trækkes forsigtigt ud over stakken. For at folien kan fastgøres tilstrækkeligt, trækkes den en meter ud over kanten, så den kan fastgøres med sække eller jord. 7. Ensilagestakken sikres med et hatefilnet for at undgå vindskader og indtrængen fra skadedyr. Underfolie 150 my (alm. folie) 8. Man fastgør mellem- og topfolie samt net bedst ved at placere sandsække langs hele stakkens kant samt tværgående for hver femte meter. 9. En perfekt håndtering af ensileringsafdækning.

6 Standard folie Produkt Tykkelse Bredde Farve Standard folie (Co-extruderet, hvilket opbygger folien i 3 lag) 0,15 mm/150 my (+/- 5% tolerance) 0,10 mm/100 my (+/- 5% tolerance) 4-18 m Sort/sort Mekaniske værdier: (Gennemsnitlig for 4-18 m) 0,15 0,10 Rivestyrke Langs 20 N/mm2 18N/mm2 (Tear strength) Tværs 21 N/mm2 20N/mm2 Brudforlængelse Langs 420 % 400 % (Elongation break) Tværs 550 % 500 % Slagstyrke (Dart Drop - Metode A) min. 400 gram min. 200 gram UV - stabilitet 1 år (for breddegrad Central Europa) Anvendelse Sortiment Afdækning af roekuler, halmstakke og grovfoder. Modstår almindelige belastninger og kan kombineres med en vacuum-/underlagsfolie i forbindelse med ensilering af grovfoder. 4x50 6x50 8x50 10x50 10x400 12x50 12x400 14x50 14x400 16x50 16x400 18x50 18x400 - Alle i tykkelsen 0,15 8x50 8x400 - Alle i tykkelsen 0,10

7 Super folie Produkt Tykkelse Bredde Farve Super folie (Co-extruderet, hvilket opbygger folien i 3 lag) 0,15 mm/150 my (+/- 5% tolerance) 6-18 m Sort/sort Mekaniske værdier: (Gennemsnitlig for 6-18 m) Rivestyrke Langs 25N/mm2 (Tear strength) Tværs 25N/mm2 Brudforlængelse Langs 650 % (Elongation break) Tværs 800 % Slagstyrke (Dart Drop - Metode A) UV - stabilitet (for breddegrad Central Europa) min. 700 gram 1 år Anvendelse Sortiment Afdækning af roekuler, halmstakke og grovfoder. Er specielt velegnet til grovfoder i forbindelse med ensilering. Folien er ekstra stærk og modstår hårdt vejr, i form af blæst og regn. Folien er at foretrække, når de dyre foderenheder skal sikres en ekstra god opbevaring. 6x50 8x25 8x50 8x400 10x25 10x50 10x400 12x25 12x50 12x400 14x25 14x50 14x400 16x25 16x50 16x400 18x50 18x400 - Alle i tykkelsen 0,15

8 Vacuum/underlags folie Produkt Tykkelse Bredde Farve Vacuum/underlags folie 0,04 mm/40 my (+/- 5% tolerance) m Klar Mekaniske værdier: Rivestyrke Langs 20N/mm2 (Tear strength) Tværs 20N/mm2 Brudforlængelse Langs 400 % (Elongation break) Tværs 500 % Slagstyrke (Dart Drop - Metode A) min. 100 gram UV - stabilitet 1 år (for breddegrad Central Europa) Anvendelse Sortiment Afdækning af primært grovfoder, opbevaret i stakke eller plansiloer. Vacuum/underlags folie er en klar og tynd (0,04) folie, som i modsætning til alm. folie trænger ned i kløfter og dale. Når folien er lagt over grovfoderet, er den som kropsformet til ensilagestakken. Folien bruges som første lag, for så ovenpå at ligge en super folie. 10x50 10x400 12x50 12x400 14x50 14x400 16x50 16x400 18x50 18x400 - Alle i tykkelsen 0,04

9 Hatefilnet Produkt Tykkelse Bredde Længde Farve Hatefilnet PEHD - Monofil 185 gr/m m m Sort Mekaniske værdier: Rivestyrke Langs 32N/mm2 (Tear strength) Tværs 28N/mm2 UV - stabilitet (for breddegrad Central Europa) 5 år Anvendelse En stor trussel specielt mod ensilage i wrapballer, stakke og plansiloer er, skadedyr. Fugle hakker hul i folien/wrappen og derved er der skabt fri passage, og luften kan trænge ind i ensilagen. Med et afdækningsnet forhindres fugle adgangen til folien/ wrappen, og man har på denne måde sikret fodret mod skadedyr. Det er vigtigt, at afdækningsnettet lever op til de krav som stilles, og at det kan modstå div. angreb fra skadedyrene. Er et afdækningsnet ikke stærkt nok, kan det får mærkbare konsekvenser for landmanden og dyre FE (foderenheder) vil gå tabt. Sortiment 10x12 10x15 12x15 14x16 15x18

10 Sandsække og tape Produkt Anvendelse Sandsække Sandsækkene ligges langs kanten hele vejen rundt om stakken. For hver 3 meter ligges en stribe hen over stakken vigtigt er hele tiden at sikre at sandsækkene ligger helt op ad hinanden. Påfyld sandsækkene med ærtesten, hvilket er til stor fordel når vinteren sætter ind. Ved brug af ærtesten frem for sand, får man en sandsæk der er praktisk at håndtere, frem for en våd, tung og frossen sæk med sand. Ved brug af sandsække opnår man i modsætning til afdækning med jord eller dæk, en sikker og praktisk fastgørelse, der samtidig sikrer folie og afdækningsnet. Ved korrekt anvendelse af sandsækkene, opnår man samtidig en sektionsopdeling af stak eller plansilo. På denne måde vil man på trods af løbende forbrug, sikre at resten af ensilagen forbliver i en mere eller mindre lufttæt sektion/beholder. Produkt Anvendelse Tape Ved afdækning af ensilage enten i form af folie eller wrap, kan der forekomme beskadigelser af denne. I disse tilfælde er det utroligt vigtigt at få repareret skaden dertil benyttes en tape der er lavet til formålet. Tapen er yderst holdbar og har en klæbende effekt, der sikrer dens fastgørelse. Vigtigt er altid at overfladen, hvorpå tapen fastgøres, er rengjort og tør.

11 Ensilage i wrap Vigtigt for en wrap, er at den er medgørlig, stærk og yderst klæbende. Det er primært maskinstationer, som udfører alt arbejde i forbindelse med wrapning. Maskinstationerne behandler store volumer. Derfor er kvaliteten og medgørligheden i produktet altafgørende. Når en afgrøde er presset og wrappet, er den klar til opbevaring. Det er en nem og hurtig metode. Samtidig anses metoden for, at være en meget sikker og effektiv måde at opbevare grovfoderet på. Wrapning kan benyttes til ensilage og til opbevaring af halm/hø-baller. Wrap bruges til indpakning af: Småballer Rundballer Mini bigballer Bigballer Afgrøder som primært indpakkes: Hø Græs Div. helsæd Halm

12 Vejen til god wrap ensilage Hvilken høstmetode skal anvendes? Hvilke fordele giver balleensilering i forhold til andre systemer? Hvornår skal man høste? Den høstmetode, som er let at afpasse efter vejret, og som derved giver større mulighed for at høste en grovfoder med et højt næringsindhold. Hver balle er en silo. Det medfører at hver mark kan høstes, når afgrøden er moden. Metoden muliggør en fodring, der er tilpasset nærings indholdet. Man behøver ikke at vente for at kunne fylde et helt tårn, stak eller silo. Samtidig kan man med fordel transportere ballerne med henblik på salg. For græs ved aksedannelse, og for kløver ved knopning/starten af blomstring. Desuden bør der høstes på tørre og solrige dage. På denne måde opnår man: En optimal næringsværdi med højt sukkerindhold. Gode konserveringsresultater. En blød afgrøde, som giver baller med høj densitet og dermed en god pakning. Har høstteknikken nogen betydning? Høstteknikken er meget vigtig i balleensileringssystemet. For at undgå jordiblanding, tilførsel af skadelige fremmedlegemer og mikroorganismer, bør stubhøjden være 8 10 cm, hvilket også fremmer en hurtig genvækst. Jord i afgrøden medfører risiko for smørdannelse, især hvis tørstof (TS) indholdet er lavt. Ensartede skår letter presningen. Hvorfor skal man tørre græsset? Tørring til % TS giver flere fordele : Højere sukkerkoncentration i foderet, hvilket letter ensileringen. Uønskede bakterier har svært ved at overleve ved et TS-indhold over 35 %. Afgrøden er let at presse og giver velformede baller. Ikke noget Presse-vand og dermed mindre risiko for hygiejniske problemer. Større mængde TS (næring) pr. balle og dermed lavere omkostninger for plast, transport og oplagring.

13 Vejen til god wrap ensilage Hvilke krav bør man stille til en wrap? Stærk og sej. Reflektere varme. Modstå nedbrydning UV beskyttelse er vigtigt. Være en god iltbarriere. Give en god laminering mellem filmlagene. Hvordan skaber man tætte baller? Strækning af wrappen med op til ca. 70 %. 50 % overlapning mellem lagene. Mindst 6 lag (2+2+2). Varsom håndtering af wrapemballerede baller. Det bedste resultat opnås ved emballering i tilknytning til oplagringsstedet. Hvilken filmbredde skal man anvende? Hvor mange lag skal man anvende? Hvilke forhold er vigtige i forbindelse med oplagring? En bred film øger kapasiteten i forbindelse med wrapemballering og giver færre sammenføjninger med tættere baller til følge. Næringsværditabet mindskes, fordi luften får længere vej at vandre mellem de forskellige lag wrap. 6 lag 750 mm giver lavere tab end 8 lag 500 mm wrap. 6 lag Det er kun med fordel at man kan wrappe 8 lag, nemlig i tilfælde af sent høstede eller meget tørre afgrøder, da 8 lag kan give en øget konserveringsbeskyttelse. Hver balle er værdifuld, og derfor bør man med afdæk ningsnet, beskytte ballerne mod fugle og andre dyr på oplagringsstedet. Rundballer: Den del med flest lag wrap (enden), placeres ned mod jorden, ballerne oplagres således stående og kan desuden stables i 2 3 lag afhængigt at TS-indhold. Firkantballer: Hvis en af siderne er konkav, lægges denne side nedad for at undgå loftlommer mellem wrappen og ballen.

14 Undgå svampe og sporer i wrapensilagen Der er altid små mængder svampe på afgrøden. Iblanding af jord, gødnings- og planterester, øger mængden af svampe. Svampe inddeles i gær og skimmelsvampe. Gærsvampe kan vokse både med og uden adgang til ilt. Hvis der er ilt tilstede, vokser gærsvampe hurtigt og bruger bl.a. sukker samtidig med kuldioxid, og der dannes vand og varme. Sukkeret er nødvendigt, for at mælkesyrebakterierne kan producere mælkesyre og dermed sænke phværdien. Gærsvampe er ikke skadelige i sig selv, men på grund af gærsvampene konkurrerer med mælkesyrebakterierne, skal de modvirkes. Gærsvampe, som vokser i en åbnet eller beskadiget ensilageballe, fungerer som indfaldsport for andre organismer, ved at gærsvampene nedbryder mælkesyren og forhøjer ph-værdien. Gærsvampe finder man ofte på fugtige overflader i ensilagen. Skimmelsvampe kan kun vokse, når der er adgang til ilt, visse arter allerede ved lave iltkoncentrationer. Skimmelvækst i en balle er tegn på, at plasten er beskadiget, eller at ballens densitet (kg TS/m3) er blevet alt for lav i forbindelse med presning. Lav balledensitet medfører, at der bliver lukket meget luft inde i ballen ved plastemballeringen, og det giver skimmel gode vækstmuligheder, især hvis ensilagen har et højt TS-indhold og dermed høj sukkerkoncentration. Ensilering af grove og tørre afgrøder øger også risikoen for skimmelvækst i en tilsyneladende tæt balle. Skimmel er skadelig på to måder. Dels på grund af de skimmelsporer, som kan forårsage luftvejsproblemer, dels på grund af de giftstoffer, som mange skimmelsvampe danner, og som kan forgifte dyrene og tilføre mælken skadelige stoffer. Både gær og skimmelsvampes vækst fremmes af langsom tørring, opvarmning og forsinket wrapemballering. En hurtig tørring til ca. 50 % TS, et jævnt vandindhold i afgrøden, ingen markfugtige skår samt wrapemballering inden for 2 timer efter presning forhindrer svampevækst. Rene afgrøder og en velplanlagt høstprocedure er en forudsætning for at modvirke gær- og skimmelvækst. Sporer er et hvilestadium for svampe og bakterier. De dannes, når vækstforholdene er ugunstige, som fx ved høj temperatur, mangel på næring eller ved højt indhold af nedbrydningsprodukter. Clostridiumsporer findes normalt i jorden, men kan bl.a. via ensilage overføres til mælken. Clostridiumsporer kan forårsage fejlgæring i forbindelse med fremstilling af ost, og forekomst af clostridium i mælken medfører derfor fradrag i mælkeafregningen. Der er risiko for sporer i ensilage: Når jord eller gødning er kommet med i afgrøden. Stubhøjden anbefales at være 8 10 cm. Når afgrøden er fugtig og sukkerfattig (< 40 % TS i ballen). Det fremmer clostridiumvæksten. Når afgrøden har ligget skårlagt i lang tid før presningen så bruges der sukker. Når ballerne har ligget længe uden at være wrapemballere de celleåndingen producerer vand og varme, som frem mer clostridiumvæksten, når ballerne er wrapemballeret.

15 Produkt Tykkelse Polibale wrap 0,025 mm/25 my Bredde 250, 360, 500, 750, 1000 Farve Lysegrøn, mørkegrøn, hvid, klar Mekaniske værdier: Brudforlængelse Langs 700 % (Elongation break) Tværs 860 % Brudstyrke (Tensile strength) Slagstyrke (Dart Drop - Metode A) Kernediameter UV - stabilitet (for breddegrad Central Europa) 38 mpa min. 145 gram 76 mm 1 år Anvendelse Sortiment/ Størrelser Polibale wrap bruges til indpakning af hø/halmballer og til indpakning af grovfoder som skal omdannes til ensilage. Det er primært kvægbrug og landbrug med heste som gør brug af wrapballer. Polibale wrap lever op til de krav som stilles af brugerne, og er en yderst holdbar og medgørlig wrap. 250 mm x 1800 m i lysegrøn 360 mm x 1500 m i lysegrøn 500 mm x 1800 m i lysegrøn, hvid og mørkegrøn 750 mm x 1500 m i lysegrøn, hvid og mørkegrøn 1000 mm x 1000 m i klar - Alle i tykkelsen 0,025

Sidste nyt om ensilering

Sidste nyt om ensilering Sidste nyt om ensilering Svampe i majsensilage Nye kvalitetsanalyser Alkoholgæring Ensileringsmidler Specialkonsulent Rudolf Thøgersen Gærsvampe i majsensilage Er oftest årsag til varmedannelse i ensilage

Læs mere

Produkter til indpakning af afgrøder. Optimerer værdien af hver balle

Produkter til indpakning af afgrøder. Optimerer værdien af hver balle Produkter til indpakning af afgrøder Optimerer værdien af hver balle Perfekte baller. Hver gang! Der er mange grunde til at vælge originale John Deere produkter til indpakning af afgrøder: Beregnet til

Læs mere

HP-Pulp Fremtidens foder nr. 1 Nem håndtering.

HP-Pulp Fremtidens foder nr. 1 Nem håndtering. HP-Pulp på tre måder. HP-Pulp i silo absolut laveste pris! Du får HP-Pulp til den billigste pris når du ensilerer i plansilo. Du får desuden et foder som er let at pakke og som har en enkel og rationel

Læs mere

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige ...for mere udbytte Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige sygdomsproblemer. De seneste 10 år er majsarealet fordoblet, og samtidig er sygdomspresset steget med kraftigere

Læs mere

Betfor en rigtig klassiker!

Betfor en rigtig klassiker! Spørgsmål & svar Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste måde. Men det er bestemt ikke så enkelt endda, for der er

Læs mere

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Spørgsmål & svar 2011 Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste

Læs mere

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Slutrapport for græsrodsprojektet Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Gartneriet Vestjysk Krydderurter ApS Aksel Bruun, Mosebyvej 49, Mejrup 7500 Holstebro Journal

Læs mere

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå v/ Jens J. Høy, AgroTech Der er i 2010 gennemført registreringer og målinger i forbindelse med høst og opbevaring af græs fra lavbundsarealerne langs Nørreå, billede

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 106 2009. FarmTest. Høtørring

Maskiner og planteavl nr. 106 2009. FarmTest. Høtørring Maskiner og planteavl nr. 106 2009 FarmTest Høtørring Titel: Høtørring Forfatter: Landskonsulent Jens Johnsen Høy, AgroTech, og kvægbrugskonsulent Kirstine Lauridsen, Økologisk Landsforening Kilde: Jørgen

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

SENSSILAGE. Temperatur, Manuel konfigurering. SENSSILAGE. Brugervejledning. Anvendelse. SENSSILAGE må kun anvendes til græs- og majsensilage i stak.

SENSSILAGE. Temperatur, Manuel konfigurering. SENSSILAGE. Brugervejledning. Anvendelse. SENSSILAGE må kun anvendes til græs- og majsensilage i stak. SENSSILAGE Temperatur, manuel konfigurering Anvendelse SENSSILAGE må kun anvendes til græs- og majsensilage i stak. 1 Temperatur, Manuel konfigurering. SENSSILAGE Udstyr 1 basestation udstyret med SIM-kort

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser. Belastningen

Læs mere

Svampebiologi. Svampes opbygning. Hvad er en svamp? Mycelier

Svampebiologi. Svampes opbygning. Hvad er en svamp? Mycelier Svampebiologi Det her er en meget hurtig, og overfladisk gennemgang, af svampes opbygning, og deres spredning. Jeg håber, det kan give en forståelse af hvorfor og hvornår svamp/mug er et problem. Dette

Læs mere

Produktet er patenteret: PCT/DK2008/050118, international publication number WO2008/151635. SENSSILAGE. Trådløst sensor system fra WEBStechh

Produktet er patenteret: PCT/DK2008/050118, international publication number WO2008/151635. SENSSILAGE. Trådløst sensor system fra WEBStechh rnet d e j t s Tre k nyhe me Agro 2010 Produktet er patenteret: PCT/DK2008/050118, international publication number WO2008/151635. SENSSILAGE Trådløst sensor system fra WEBStechh Vi introducerer... SensSilage

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

LAGRING TØRSTOFTAB KVALITET

LAGRING TØRSTOFTAB KVALITET LAGRING TØRSTOFTAB KVALITET OMHU VED LAGRING ER VIGTIGT FOR AT MINDSKE TAB AF TØRSTOF OG SIKRE GOD FLISKVALITET Resultater fra lagringsforsøg 2013 Forsøg med lagring af pil og poppel i Tyskland Ældre danske

Læs mere

Bugserede eksaktsnittere. FCT 955 Pro Tec FCT 1050 ProTec

Bugserede eksaktsnittere. FCT 955 Pro Tec FCT 1050 ProTec Bugserede eksaktsnittere FCT 955 Pro Tec FCT 1050 ProTec Hvorfor eksaktsnitte? Græssaften og eventuelle additiver bliver fordelt jævnt på alle overfladerne. Ensileringsprocessen starter hurtigere og kvaliteten

Læs mere

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led Systemer og forståelse Kæden er ikke stærkere end det svageste led Kæden er ikke stærkere end det svageste led Denne påstand gælder i mange forbindelser og kan let anvendes i tre meget forskellige forhold

Læs mere

Rådgivning hvor 1+1 =3. Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord

Rådgivning hvor 1+1 =3. Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord Rådgivning hvor 1+1 =3 Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord Emner Præsentation af bedriften Baggrund for deltagelse i grovfoderskolen Arrondering Mål og handlingsplan for grovfoderproduktion

Læs mere

Bykompostspanden. terrasse.

Bykompostspanden. terrasse. Bykompostspanden Vil du gerne genbruge dit madaffald og lave din egen kompost på en nem og enkel måde? Så er Bykompostspanden løsningen! Uanset om du bor i hus, lejlighed, sommerhus eller kolonihave, og

Læs mere

Græsmarker til heste og ponyer

Græsmarker til heste og ponyer Græsmarker til heste og ponyer Dyrkningsvejledning Jordbund Græsser trives på alle jordtyper, men ikke alle arter er lige velegnede overalt. På de fleste almindelige jorder er rajgræsserne og rajsvingel

Læs mere

Fejlfinding i vådfoder. Peter Mark Nielsen LMO pmn@lmo.dk 21480899

Fejlfinding i vådfoder. Peter Mark Nielsen LMO pmn@lmo.dk 21480899 Fejlfinding i vådfoder Peter Mark Nielsen LMO pmn@lmo.dk 21480899 Problemer med dårligt vådfoder Lav foderooptagelse Lav produktivitet Udskudt endetarm Universel tarmblødning Kødprocent Alarmer i anlæg

Læs mere

HOLDER SAMMEN! Tape & dispensere, hæftemaskiner

HOLDER SAMMEN! Tape & dispensere, hæftemaskiner Tape & dispensere, hæftemaskiner PP-tape denbilligeversion J leveres med acryl-, hotmelt- eller naturkautschuk-lim J elastisk, høj rivestyrke og resistent overfor fugt J let afrulning, høj klæbekraft (naturkautschuklim)

Læs mere

Mælkesyregæring af grøntsager og frugtsaft

Mælkesyregæring af grøntsager og frugtsaft Mælkesyregæring af grøntsager og frugtsaft Konservering af grøntsager og frugtsaft kan effektivt gøres ved mælkesyregæring. Gæringen gør faktisk vitaminer og mineraler mere tilgængelige for den menneskelige

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Miljøministeren har givet dispensation til ammoniakbehandling af halm på grund af den våde høst nogle steder. Denne dispensation gælder året ud.

Miljøministeren har givet dispensation til ammoniakbehandling af halm på grund af den våde høst nogle steder. Denne dispensation gælder året ud. FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Info Dispensation til NH 3 behandling af halm Snegle i marken Du skal have en digital postkasse inden

Læs mere

SIMPELTHEN TRANSPARENT! Folieprodukter

SIMPELTHEN TRANSPARENT! Folieprodukter SIMPELTHEN TRANSPARENT! Folieprodukter SIMPELTHEN TRANSPARENT! Boblefolie beskyttelsemodstødogridser til indpakning, polstring eller fyld også velegnet som polstring eller fyldprodukt leveres som monofolie

Læs mere

Oliven. www.hjemmeriet.dk

Oliven. www.hjemmeriet.dk Jeg er kommet på den ide at det kunne være interessant at fremstille sine egne oliven. Altså ikke at plante et træ for at dyrke oliven fra grunden af, men at sætte sig ind i og gennemføre forarbejdningen

Læs mere

Innovative løsninger til fremtidens landmand. Prøv vores nye kundeportal. Tilbud og aktuelle varer marts + april. www.dlg.

Innovative løsninger til fremtidens landmand. Prøv vores nye kundeportal. Tilbud og aktuelle varer marts + april. www.dlg. Prøv vores nye kundeportal Få en lidt nemmere hverdag ved online foderbestilling og mulighed for gode ter på katalogvarer. www.dlg.dk/kundeportal Tilbud og aktuelle varer marts + april Innovative løsninger

Læs mere

MADSPILD OG EMBALLAGE

MADSPILD OG EMBALLAGE FORLØB NR. 6 Hvad er din madpakke pakket ind i? Det er ikke helt lige meget, hvad du eller dine forældre pakker din madpakke ind i. Det betyder nemlig noget for madens holdbarhed, og der er brugt ressourcer

Læs mere

Skimmelsvamp i boliger

Skimmelsvamp i boliger Skimmelsvamp i boliger Byggeskadefondens orienteringsmøde oktober/november 2006 v. Ole Munck www.protox.dk Forudsætninger for skimmelvækst kst Skimmelsvampesporer Fugt > 80% RF Kan gro påp materialet Normal

Læs mere

KEIM Mycal. Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering

KEIM Mycal. Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering KEIM Mycal Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering Risikoområde skimmelsvampevækst Relativ luftfugtighed i % 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 12 70 60 11 10 ph-værdi

Læs mere

MINIMER DRYSSESPILD MED SPODNAM I RAPS OG GRÆSFRØ

MINIMER DRYSSESPILD MED SPODNAM I RAPS OG GRÆSFRØ MINIMER DRYSSESPILD MED SPODNAM I RAPS OG GRÆSFRØ Spodnam forsi SÅDAN FUNGERER SPODNAM Spodnam er et vegetabilsk produkt, der skaber en halvgennemtrængelig overflade, som påvirker fugtvandringen i afgrøden,

Læs mere

FarmTest. FarmTest. Tidlig høst og ensilering af økologiske proteinafgrøder. Tidlig høst og ensilering af økologiske proteinafgrøder

FarmTest. FarmTest. Tidlig høst og ensilering af økologiske proteinafgrøder. Tidlig høst og ensilering af økologiske proteinafgrøder Maskiner og planteavl nr. 75 2007 FarmTest Tidlig høst og ensilering af økologiske proteinafgrøder Maskiner og planteavl nr. 75 2007 FarmTest Tidlig høst og ensilering af økologiske proteinafgrøder Tidlig

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Produktinformation. 3M 508 Scotch klar tape - til den prisfikserede. Produktbeskrivelse

Produktinformation. 3M 508 Scotch klar tape - til den prisfikserede. Produktbeskrivelse 3M 508 Scotch klar tape - til den prisfikserede Produktinformation Billig kontortape til institutioner og skoler samt til det prisfikserede segment BOPP Vandbaseret acryl klæbestof t rygmateriale Modstandsdygtig

Læs mere

mobil, praktisk, billig

mobil, praktisk, billig mobil, praktisk, billig Sådan fungerer det: til individuelle hytter, som følger det testede Igloo Veranda koncept. Igloerne og overdækningen flyttes. for ca. 2 x 5 enkelthytter og deres respektive løbegårde

Læs mere

Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø

Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø 60 års erfaring i hele Europa - 40 faste medarbejdere inkl. service i Hedensted Nymontage via eksterne firmaer i sæsonen (40-60 personer) - Omsætning

Læs mere

Værd at vide om BioRid

Værd at vide om BioRid Overfladebelægningen der effektivt og varigt stopper vækst af skimmelsvampe på grund af tørre overflader. 1.0. Generelt om angreb af skimmelsvampe 1.1. Forholdsregler til imødegåelse af skimmelsvampe 1.2.

Læs mere

Når årstiden skifter til efterårets fugtige vejr, er heste mere sårbare for infektioner fordi immunforsvaret belastes.

Når årstiden skifter til efterårets fugtige vejr, er heste mere sårbare for infektioner fordi immunforsvaret belastes. Efterår - hvad nu? Når årstiden skifter til efterårets fugtige vejr, er heste mere sårbare for infektioner fordi immunforsvaret belastes. Reduceret græsvækst resulterer i nedbidte marker og heste risikerer

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Hjemmelavet ost Brie/Camembert

Hjemmelavet ost Brie/Camembert Når man ser og smager en skimmelost, så kan det virke som et kompliceret værk. Men har man først prøvet at fremstille fetaost et par gange, så skal der blot små justeringer til for at osten så vil udvikle

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

Heste, som træner meget eller ofte bliver introduceret for nye heste i stalden, har brug for et stærkt immunforsvar.

Heste, som træner meget eller ofte bliver introduceret for nye heste i stalden, har brug for et stærkt immunforsvar. Vinter - hvad nu? Heste, som træner meget eller ofte bliver introduceret for nye heste i stalden, har brug for et stærkt immunforsvar. Det styrkes blandt andet gennem fodringen og særligt med grovfoder,

Læs mere

KOFA GRAIN -ph 5- Konservering Ensilering

KOFA GRAIN -ph 5- Konservering Ensilering Konservering Ensilering KOFA GRAIN -ph 5- Konserveringsmiddel til fugtigt korn og fugtig majs Ensileringsmiddel til sikring af aerob stabilitet i ensilage af hele majs- og kornplanter, nedvisnet græs,

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser?

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? 9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo I det højarktiske Nordøstgrønland ligger forsøgsstationen Zackenberg. Her undersøger danske forskere,

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Fem grunde mere til at købe Kährs

Fem grunde mere til at købe Kährs Fem grunde mere til at købe Kährs Der er mange gode grunde til at vælge et gulv fra Kährs. Naturlig skønhed og teknisk overlegenhed, for eksempel. Her er et par stykker mere. 1 2 3 4 5 Længste erfaring

Læs mere

Datablad Montering af 3M Controltac IJ380 September 2007

Datablad Montering af 3M Controltac IJ380 September 2007 Datablad Montering af 3M Controltac IJ380 September 2007 Introduktion 3M Controltac IJ380 er en ekstrem fleksibel folie, specielt velegnet til indvarmning i falser, og vanskelige overflader. Folien er

Læs mere

Den sunde skede baggrundsviden og gode råd

Den sunde skede baggrundsviden og gode råd Den sunde skede baggrundsviden og gode råd De almindeligste gener fra skeden er kløe, klart udflåd, ildelugtende udflåd (fiskeagtig) og tørhed. Alle kvinder kender disse generende forhold, og for nogle

Læs mere

RB SERIEN FAST KAMMER

RB SERIEN FAST KAMMER RB SERIEN FAST KAMMER 2 Perfekt formet og pakket Det fjederstrammede kontrolsystem danner en balle med en diameter på 1,25 m af høj kvalitet og fremragende presningsgrad. Elektronisk ballestyringssystem

Læs mere

LARKO MAGNET PRODUKTKATALOG - MAGNETFOLIE MAGNITIZING YOUR FUTURE

LARKO MAGNET PRODUKTKATALOG - MAGNETFOLIE MAGNITIZING YOUR FUTURE LARKO MAGNET PRODUKTKATALOG - MAGNETFOLIE MAGNITIZING YOUR FUTURE INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen Virksomhedsprofil Magnetfolie Magnetbånd/magnettape Magnetpapir Magnetfolie lommer Magnetfolie holder

Læs mere

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren?

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? 1. SyreN system er bygget til eftermontage på en gyllevogn. Der er ganske enkelt ikke andre steder hvor den kan sidde. 2. For at undgå at

Læs mere

Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer

Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer Af Lisbeth Mogensen 1, Troels Kristensen 1, Søren Krogh Jensen 2 og Karen Søegaard 1 1 Institut

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Sådan dyrker du økologiske LØG. Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt

Sådan dyrker du økologiske LØG. Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt Sådan dyrker du økologiske LØG Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt SUNDHED Løg er godt for helbredet. Det har man vidst så at sige altid. Da de ægyptiske pyramider blev bygget, fik arbejderne

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

GOD KOMPOST - GLAD HAVE

GOD KOMPOST - GLAD HAVE GOD KOMPOST - GLAD HAVE Skibstrup Kompost og Skibstrup Topdress 2 Skibstrup Kompost - det naturlige valg Al kompost fra Skibstrup Affaldscenter er fremstillet af rent haveaffald grene, blade og græs fra

Læs mere

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre DAN-CORN A/S Mimersvej 5 DK-8722 Hedensted Tel +45 75 68 53 11 Fax +45 75 68 54 70 www.dancorn.com Dan-Corn giver dig: Sund Investering:

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Jannik Toft Andersen 23. Februar 2010 Om Aktivitetsmatricen Udgangspunktet

Læs mere

INDHOLDTSFORTEGNELSE

INDHOLDTSFORTEGNELSE 1 INDHOLDTSFORTEGNELSE Svejseoverpap PF-5100 SBS 2 Svejseunderpap PF-3900 SBS 3 Isoroof S40M selvklæbende 4 Svejseunderpap GF-4100 5 Svejseunderpap GF-3100 5 Vindpap I-333 6 1 1 1 2 Svejse overpap PF 5100

Læs mere

Fra stewardessekaffe til genial emballage

Fra stewardessekaffe til genial emballage Fra stewardessekaffe til genial emballage Vi er i starten af 90 erne i en flyver. Jakob Vangby har netop bestilt en kop kaffe, og kigger nervøst på bakken med den skoldhede kaffe. Bakken har slagside,

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

LEAN og logistik på foderlager og ved fodring

LEAN og logistik på foderlager og ved fodring LEAN og logistik på foderlager og ved fodring Fodringsdagen 7.9.2010 Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup Tlf.. +45 3026 1500 post@susannepejstrup.dk LEAN Slank trimmet Samlebåndet effektiviserer på den

Læs mere

Kolde facts for friskere fødevarer.

Kolde facts for friskere fødevarer. 2012 BSH Hvidevarer A/S Ret til ændringer forbeholdes. Forbehold for trykfejl. R16 194 372 0 4/2012 BSH Hvidevarer A/S Telegrafvej 4 2750 Ballerup Telefon: 44 89 85 25 siemens-home.dk Kolde facts for friskere

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

Metoder og teknikk for lysgroing av tidligpotet i Danmark. Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø

Metoder og teknikk for lysgroing av tidligpotet i Danmark. Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø Metoder og teknikk for lysgroing av tidligpotet i Danmark. Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø Tidlig høst Lysgroning Forspiring Fordele merudbytte på 15 20 pct. eller 50 80 hkg pr. ha ved korrekt forspiring

Læs mere

Vinduestætning for fremtiden

Vinduestætning for fremtiden Vinduestætning for fremtiden Fordel mht. tid og omkostninger på grund af nem, hurtig og sikker formontering Temperatur- og vejruafhængig montering ISO-BLOCO One Control Tidsmæssigt præcis båndaktivering

Læs mere

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber Litochrom STARLIKE Planspartler Forsegler Klæber DK Tre funktioner i ét produkt Planspartler Forsegler Klæber Smudsafvisende og vandafvisende. Forebygger udbredelsen af svamp og mug. Ideel til at forny

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN

Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN Undersøgelse af drabseffekten overfor mikroorganismer ved hjælp af Clean Air Systemet til rensning af cirkulationsluften og overflader i en kølecontainer.

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Konserveringsteknikker for kødprodukter

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Konserveringsteknikker for kødprodukter Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 43 058 Konserveringsteknikker for kødprodukter Udviklet af: Johnny Larsen og Ulla Uebel Uddannelsescentret i Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde

Læs mere

ARK & PAPIR FRA KARTON ANTIM 65 TESTLINER KARTON + PE SILKEKARDUS. Her finder du ark & papir til alle formål. ALBE Emballage A/S Tlf.

ARK & PAPIR FRA KARTON ANTIM 65 TESTLINER KARTON + PE SILKEKARDUS. Her finder du ark & papir til alle formål. ALBE Emballage A/S Tlf. ARK & PAPIR FRA Her finder du ark & papir til alle formål KARTON KARTON + PE TESTLINER ANTIM 65 SILKEKARDUS 89 Ark og papir til alle formål alt hvad du har brug for Testliner - Mellemlægspap Testliner

Læs mere

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Ved Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug, www.natlan.dk Øllingegaard Mejeri s Producentforening har fået udarbejdet naturplaner.

Læs mere

MILJØPUNKT ØSTERBROs LÅNEHØNS

MILJØPUNKT ØSTERBROs LÅNEHØNS MILJØPUNKT ØSTERBROs LÅNEHØNS ØSTERBRO LÅNEHØNS Høns er en god idé! De er bæredygtige affaldskværne, de producerer friske æg hver dag, de laver den bedste gødning til dine planter, de er ret tamme, og

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK 2 Specielt træ fortjener særbehandling Finere og mere eksotiske træsorter som teak, mahogni, ceder og nyatoh vinder frem i disse år. De er oftere hårdere og mere

Læs mere

Hurtig formbygning i topkvalitet

Hurtig formbygning i topkvalitet Hurtig formbygning i topkvalitet DSM s nyeste landvindinger indenfor især vinylester, også til gelcoat, har fremkaldt et nyt, hurtigt system til fremstilling af kvalitetsforme, der hærder med almindelig

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Liftophængte skiveslåmaskiner

Liftophængte skiveslåmaskiner Liftophængte skiveslåmaskiner SB SM SMF SB-skiveslåmaskiner SB-skiveslåmaskiner er udstyret med den glatte JF knivbjælke. JF knivbjælken er kendetegnet ved: Egenskaber: Helt glat underside: JF knivbjælken

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Parasitter og sygdomme i fisk

Parasitter og sygdomme i fisk Kapitel 11 side 93 Parasitter og sygdomme i fisk En stor del af vores fiskebestande huser en række forskellige parasitter, som ofte er uskadelige for fisken selv. Fisk kan også leve med forskellige sygdomme.

Læs mere

Fodring af slædehunde Dyrlægeembedet i Ilulissat

Fodring af slædehunde Dyrlægeembedet i Ilulissat Fodring af slædehunde Dyrlægeembedet i Ilulissat Uden mad og drikke duer hunden ikke. DENNE BROCHURE ER BASERET PÅ FAKTISKE FORDRINGSFORSØG MED GRØNLANDSKE SLÆDEHUNDE I ARKTIS Hvad lever en slædehund af?

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked.

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. November 2014 Nutidens isolering der findes andet end mineraluld. er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. Kort fortalt: Fugtbestandigt materiale fugt

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

Gymnasium. Osteproduktion. Viden

Gymnasium. Osteproduktion. Viden Osteproduktion Faglige begreber og ordforklaringer Anaerob:... 3 Aroma:... 3 Centrifuge:... 3 Colibakterier:... 3 Disakkarider:... 3 Enzym:... 3 Fermentering:... 4 Gensplejsning:... 4 Homogenisering:...

Læs mere

Anlæg for effektiv kornbehandling

Anlæg for effektiv kornbehandling Anlæg for effektiv kornbehandling og oplagring Ingen kan spå om fremtiden - men Kongskilde har en mening om den. Hvad vil Kongskilde Vi vil gøre det, vi er gode til, og det som vi har mange års erfaring

Læs mere