Proces omkring implementering af ny skolereform

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Proces omkring implementering af ny skolereform"

Transkript

1 Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august Skolereformen medfører en længere skoledag med ændrede timetal i mange fag og en helt ny understøttende undervisning, der med andre læringsmetoder og aktiviteter skal understøtte den faglige undervisning. Reformen medfører en række ændringer i skolernes timetal, undervisningens art og indhold og i hvem, der kan varetage dele af undervisningen. Reformen betyder desuden at elever går mere i skole og mindre i fritidstilbud. Den kommende opgave er at omsætte og udvikle skolereformen sådan, at folkeskolen tænkes på en ny måde og hvor elevernes læring er i fokus. Der foreslås etableret en projektorganisation, der skal understøtte implementering af reformen på skoler og institutioner i Fredensborg Kommune. Herved sørges for, at der kan træffes de nødvendige beslutninger og iværksættes nødvendige tiltag op til denne implementering. Børne og Skoleudvalget skal orienteres om vedlagte projektbeskrivelse, der beskriver projektorganisationen og de på nuværende tidspunkt kendte opgaver og leverancer i forbindelse med reformen, og tidsplanen for projektet. Projektbeskrivelsen bygger på den forudsætning, at implementeringen af reformen er ressourceneutral og har KL s og Finansministeriets anbefalinger til opnåelse af dette som grundlag. Sagsfremstilling og økonomi: Formålet med reformen er, at gøre en god skole bedre. Regeringen ønsker med reformen, at alle børn - uanset deres sociale baggrund - skal udfordres og blive dygtigere. Således har folkeskolereformen tre overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis Skolereformen træder i kraft den 1. august 2014, dvs. reformen implementeres på skolerne fra skoleåret 14/15 med følgende elementer: Side 1

2 Timetallet øges, så skolerne skal undervise 30 timer i 0-3. klasse, 33 timer for klasse og 35 timer for klasse. 2-3 timer ugentlig er øremærket til lektiehjælp og faglig fordybelse. Disse timer er frivillige for eleverne (kan besluttes fra dag til dag), og skal placeres i ydertimerne om eftermiddagen. Der indføres flere timer i en række fag på forskellige klassetrin: Forhøjelse af dansk i klasse med én lektion om ugen. Forhøjelse af matematik i klasse med én lektion om ugen. Indførelse af engelsk i 1. og 2. klasse med én lektion om ugen. Forhøjelse af idræt i 1. klasse med én lektion om ugen. Forhøjelse af musik i 1. og 5. klasse med én lektion om ugen. Forhøjelse af håndværk og design i 4. klasse med én lektion om ugen. Indførelse af 2. fremmedsprog i 5. klasse med én lektion om ugen og i 6. klasse med to lektioner om ugen. Forhøjelse af timetallet i natur/teknik i 2. og 4. klasse med én lektion om ugen. Indførelse af valgfag fra 7. klasse med to lektioner om ugen. En ugentlig lektion fra 8. klasse i geografi flyttes til 7. klasse, således at der sker en udjævning af timerne mellem de to klassetrin. Indførelse af idræt, motion og bevægelse svarende til 45 minutter i gennemsnit om dagen Alle elever skal i gennemsnit have mindst 45 minutters bevægelse daglig inkl. den skemalagte idrætsundervisning Den tid, der er tilbage når de faste elementer (fagundervisning, lektiehjælp og bevægelse) er trukket fra den samlede skoletid for eleverne, bruges til såkaldt understøttende undervisning. Den understøttende undervisning skal styrke elevernes faglige indlæring. Der udarbejdes fra centralt hold nye målbeskrivelser til fagene, som er mere konkrete og operationelle. Der afsættes fra centralt hold pulje af midler til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger med særligt fokus på opgradering af lærernes linjefagskompetencer, så målet om at alle fagtimer varetages af lærere med linjefagskompetence i faget i 2020 kan nås. Færre regler i forhold til elevplaner, kvalitetsrapporter, pædagogisk Side 2

3 råd, klasselæreropgaven mv. Visse elementer indføres først efter næste folketingsvalg, det vil efter al sandsynlighed sig pr. 1. august Det handler om timerne til lektiehjælp/faglig fordybelse, der herefter bliver en obligatorisk del for alle elever og ikke behøver placeres i ydertimerne. Økonomien i folkeskolereformen er fastlagt mellem regeringen og KL i Aftale om kommunernes økonomi2014 fra den 13.juni Heri forudsættes det, at reformen realiseres ved frigjorte ressourcer i SFO og klubtilbud, ved en omprioritering af lærernes arbejdstid, ved DUT-kompensation og øget forældrebetalingsandel i fritidstilbud. Der er tale om en stor omstillingsproces, der involverer mange kommunale aktører, og som Byrådet skal stå i spidsen for. Således er der en række centrale beslutninger, der skal tages i løbet af det næste års tid op til reformens implementering. Implementeringen af skolereformen er et tværgående projekt. Der er mange forhold, der skal tages i betragtning, en række beslutninger, der skal tages og mange, der skal inddrages. Det foreslås derfor en projektorganisation med en styregruppe, en projektgruppe og en række arbejdsgrupper omkring de forskellige temaer i projektet: Skoledagen, arbejdsforhold, kompetenceudvikling, politisk målstyring af skoleområdet, udnyttelse af de fysiske rammer, fritidshjem, SFO og klub samt selvejende institutioner. Inddragelse af medarbejdere sker ved at fællestillidsrepræsentanter for DLF og BUPL indgår projektets styregruppe og i flere arbejdsgrupper. Projektgruppen består af skoleinspektører og områdeledere, der udover at fungere som formænd for de forskellige arbejdsgrupper, står for den løbende dialog med skoler og institutioner. Sideløbende med arbejdet i projektets arbejdsgrupper skal der køre en proces, hvor skoler og institutioner planlægger den konkrete lokale implementering af reformen på baggrund af principper og retningslinjer, der udarbejdes og godkendes politisk. Tids- og procesplan: Overordnet tidsplan for projektet. Arbejdsgrupperne præciserer som det første deres leverancer og centrale milepæle/deadlines, hvorefter de kan tilføjes tidsplanen august 9. august Notat om finansiering af skolereform til budgetseminar 12. august 23. Etablering af projektorganisation august Aftaler med deltagere i projektet, herunder eksterne og fra andre centre 26. august Godkendelse af projektbeskrivelse fra Direktionen Side 3

4 29. august Projektgruppeseminar skoleledere/områdeledere Arbejdsgrupper går i gang med arbejdet omkring konkrete tematikker august - september Materiale til budgetbehandling Skolerne arbejder med input/anbefalinger til (hele) projektet omkring potentialer og udfordringer 3. september Sag på BSU om projektets organisering og proces. Godkendelse af plan Primo september Skolerne går i gang med dialog om udfordringer og anbefalinger i forbindelse med implementeringen af reformen. Anbefalingerne meldes ind i projektet frem til 11/10. november BSU: godkendelse af principper for udarbejdelse af skoleplaner ( samme model som med fusionsplanerne) 12. november, 2. og COK-lederkursus om ny skolereform 3. december december Skolerne går i gang med at udarbejde skoleplaner for implementeringen af reformen 2014 Primo marts Skolernes skoleplaner godkendes i BSU Ca. 1. marts Skolernes planlægning går i gang Central deadline for en række leverancer, der skal ligge til grund for skolernes planlægning 1. august Skoleåret starter, grundlæggende tiltag i skolereform sat i system 1. august Sidste elementer i skolereformen træder i kraft BSU vil løbende blive orienteret om projektets fremdrift og oplæg til de nødvendige beslutninger vil blive præsenteret for udvalg og Byråd. Retsgrundlag: Kompetence: Kommunikation: Folkeskoleloven Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale, Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen Børne- og Skoleudvalget Der etableres et kommunikationssekretariat som en del af projektorganisationen. Kommunikationssekretariatet har det overordnede ansvar for kommunikation, herunder pressestrategi, i forhold til reformen og de medfølgende forandringer. Der etableres en side på hvor der løbende Side 4

5 informeres om beslutninger og planer for implementering af reformen. Bilag: 1 ) 2 ) Indstilling: En ny folkeskole.pdf (132209/13) Projektbeskrivelse Skolereform doc (133951/13) 1. At Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Børne- og Skoleudvalg den : Orienteringen taget til efterretning. Fraværende: Claus Birkelyng (L). Side 5

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Skolens SFO nu og i fremtiden

Skolens SFO nu og i fremtiden Skolens SFO nu og i fremtiden 1) Fakta om folkeskolereformen 2) SFOens udfordringer lovgivning og økonomi 3) Fra SFO til pædagoger i skolen Proces om Skolens overvejelse i forbindelse med inkorporering

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Dokumentnr.: 727-2013-137439 side 1 Indhold Forord... 4 1. Odders skolestrategi og regeringens skolereform... 5

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Inspirationsmateriale I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Opdateret 19. november 2013 Inspirationsmateriale i forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Udgivet af

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Den åbne skole. v. Specialkonsulent Hong Quang Ha. Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen

Den åbne skole. v. Specialkonsulent Hong Quang Ha. Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen Den åbne skole v. Specialkonsulent Hong Quang Ha Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 5 Disposition Kort om Ressourcecenter

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 UDKAST Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Udgives af: Odense Kommune Politisk Økonomisk Stab Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Budgetforslag 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi

Læs mere

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform 10 UDFORDRINGER: Skolerådets formandskab gør status over folkeskolens 10 væsentligste udfordringer, før aftalen om et

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere