Advarsel VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advarsel VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER"

Transkript

1 Det handler m at lytte Brugervejledning MODEL: H2 Internet/DAB/DAB+ Radi Adapter Mdel: H2 (Heimdal tw) 1

2 Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE. FORSØG ALDRIG AT ÅBNE ADAPTEREN. Symblet med lynet i en trekant skal advare brugeren m tilstedeværelsen af uisleret farlig strøm I apparatets kabinet, sm kan være af en sådan styrke, at det udgør fare fr elektrisk stød fr persner. ADVARSEL: Fr at reducere risiken fr elektrisk stød, må adapteren ikke skilles ad. Der er ingen betjeningselementer indeni Overlad al service til frhandleren. Udråbstegnet i en trekant skal henlede brugerens pmærksmhed på vigtige betjenings g vedligehldelses (service) instruktiner I brugsanvisning g tilhørende tryksager. VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 1.) Læs disse instruktiner. 2.) Gem disse instruktiner. 3.) Vær pmærksm på alle advarslerne. 4.) Følg alle instruktinerne. 5.) Benyt ikke denne adapter i nærheden af vand. 6.) Benyt kun en tør klud til rengøring. 7.) Blker ikke ventilatins hullerne. 8.) Benyt ikke adapteren nærheden af kraftige varmekilder, sm radiatrer, vne, frstærkere eller andre varmefremkaldende kilder. 9.) Beskyt strømkablet fra at blive trådt på eller på anden måde ødelagt. 10.) Tag altid strømstikket ud af stikkntakten under trdenvejr eller hvis adapteren ikke skal benyttes i længere tid. 11.) Frsøg aldrig selv at reparere eller skille adapteren ad. Kntakt altid frhandleren fr reparatin g service. 12.) Adapteren må på ingen måde udsættes fr vand eller andre væsker. 2

3 Velkmmen Tak frdi De har købt Clint H2 digital radi adapter. Dette prdukt er specielt fremstillet til at tilføje digital radi mdtagelse til Deres eksisterende HiFi eller hme entertainment system. H2 indehlder både Internet radi g DAB/DAB+ samt muligheden fr at streame musik fra lagringsenheder på lkalt netværk. H2 åbner fr en hel ny verden af digitale muligheder. Den giver mulighed fr at mdtage digitale radi statiner fra hele verden. Titusindvis af frskellige radi statiner g pdcasts er tilgængelige helt gratis. Så hvad enten man befinder sig I Alaska g ønsker at høre brasiliansk musik eller I Irland g ønsker at musik fra caribien, alt dette er muligt. Statiner kan findes via lkatin eller genre så man altid kan finde en statin efter ens smag, 24 timer i døgnet hver eneste dag g hvrsmhelst. Indhldsfrtegnelse 1. Kassen indehlder Page 4 2. Km gdt i gang Page Frskellen på Internet Radi Prtal g Radi Statin Page 5 3. Oversigt ver adapteren Page Frnt panel Page Fjernbetjening Page Bag panel Page 7 4. Generel menu navigatin / Menu Struktur Page 7 5. Menu struktur Page 8 6. Generel inf g psætning Page Tænd fr H2 Page Opsætning af H2 Page Vælg sprg Page Indstil tid g dat Page Tilslutning til netværk Page Internet radi prtal registrering Page Opsætning af Musik server Page Sharing media fra Windws Media Player Page Internet radi Page Last listened Page Presets Page Favurites Page Brwse Page Search Page My added statins Page Nw playing infrmatin Page Music player Page Shared Media (fra media server) Page Repeat/shuffle Page Nw playing infrmatin Page DAB radi Page Scan efter statiner Page Vælg statiner Page Nw playing infrmatin Page Settings Page Alarm g sleep Page Alarms Page Sleep Page Inf g fejl meddelelser Page Fejlfinding Tilslutning til en internet statin Page FAQ Page HtlineService Page 32 3

4 1. Kassen indehlder Vær pmærksm på at nedenstående udstyr er at finde i kassen: 1. H2 Adapter 2. Strøm frsyning 3. Fjernbetjening 4. Audi (L/R Rød/Hvid) Kabel 5. Bruger vejledning 2. Km gdt i gang Før De kan begynde at benytte internet radi g/eller musik streaming funktinen, skal følgende være tilgængeligt: 1. En bredbånds internet frbindelse. 2. Et trådløst access pint tilsluttet til Deres bredbånds internetfrbindelse. En trådløs ruter anbefales. 3. Hvis Deres netværk er krypteret ved brug af enten WEP (Wired Equivalent Privacy) eller WPA (Wi Fi Prtected Access) er det vigtigt at de kender Deres WEP eller WPA passwrd/kde til Deres netværk. 4. PC Windws Media Player (WMP) 11 kan sættes p til at kunne streame musik filer fra PC til adapter. PC kan gså benyttes til at tilpasse adapterens favritter via Frntier Silicn internet radi prtal. 4

5 2.1 Frskellen imellem Internet Radi Prtal g Radi Statin Internet Radi Prtal Internet Radi Statin Prtalen er det sted der har alt indhldet g links til internet radi statinerne. internet radi statins. Den kan sammenlignes med en adressebg der indehlder alle de tilgængelige internet radi statiner g sm jævnligt pdateres. Når man så navigerer i statinslisten er det fra prtalen denne liste kmmer. H2 benytter nedenstående prtal : frntier.cm Internet Radi Statinen er den hjemmeside der indehlder audi streamet. Når en radi statin er blevet valgt igennem prtalen vil H2 tilslutte direkte til statinen. Afhængig af Deres trådløse access pint vil Internet Adapteren fungere i en radius af fra access pint. Vær pmærksm på at Deres access pint er tændt g tilsluttet Deres bredbånds frbindelse før De frtsætter. Vi henviser til bruger vejledningen til Deres access pint/ruter fr at psætte dette. 3. Oversigt ver H2 adapter Efter De har pakket Deres H2 ud af kassen, brug da venligst nget tid på at gøre Dem bekendt med dens frskellige funktiner. 3.1 Frnt Panel Der er ingen knapper på Deres H2 adapter. Al betjening fregår via den medfølgende fjernbetjening. 5

6 3.2 Fjernbetjeningen Pwer Til/fra Navigatins g select knap Mute (Lyd Til/Fra) Vlume Op/Ned Menu knap Alarm setting Mde knap (Skift imellem DAB+/FM/Internet /Music player funktin) Snze Tid Preset knapper Inf knap 6

7 3.3 Bag Panel Tilslutninger: 2 x Stere RCA, Optical g DC IN strøm tilslutning. Tilslut RCA kabler til eksisterende audi system. Eller benyt et ptisk kabel til at tilslutte til eksisterende audi system. Tilslut medfølgende strømfrsyning til DC in g stikkntakt. 4. Generel menu navigatin / Menu Struktur H2 adapteren har tre menu typer. Disse er: Main menu (Hved menuen) Dette er hved menuen der benyttes til at at vælge de frskellige tilstande (mdes) samt psætning af disse g muligheden fr at læse frskellige infrmatiner mkring adapteren. Feks. sftware versin, prduct ID). Internet Radi Statin List menu Dette er menuen der giver adgang til de frskellige internet radi services. Denne menu hentes direkte fra Internet Radi prtalen. Mde menuer (Tilstands menuer) Mde menuerne viser de frskellige funktiner der er tilgængelige under hver Mde (Tilstand) adapteren befinder sig i. Trykker man på MENU knappen vil man kmme til mde menu i den relevante tilstand sm adapteren nu er i (DAB eller FM). Hver af disse menuer vil have et menu punkt kaldet Main menu sm vil tage dem tilbage til hvedmenuen. Fr at navigere i menuerne benyttes PILE knapperne (Navigatins knapperne) på fjernbetjeningen. Benyt navigatins knapperne til at finde den menu der ønskes g tryk på knappen fr at vælge. Dette er generelt fr al menu navigatin. 7

8 5. Menu Struktur (Ikke alle funktiner vist er nødvendigvis tilgængelig på denne mdel) 4BH /... # # NO NO 8

9 # NO NO 9

10 #

11 6. GENEREL INFO g OPSÆTNING Knap Menu Navn (tryk) Fysisk knap på fjernbetjeningen (valg) Menu vist på display Menu, skærm eller andet navn H2 har mange funktiner der kan kræve en lille smule psætning før man kan få fuldt udbytte af adapteren. Main Menu System Setup menuen indehlder menuer til at fretage disse ændringer hvis nødvendigt. Disse indstillinger er: H2 har grundlæggende tre typer menuer. Benyt knappen til at vælge g/eller bekræfte. En scrll bar i højre side vil indikere m der er yderligere menu punkter enten højere ppe eller længere nede sm ikke er synlige på displayet. Hver mde menu har de t menuer: System settings g Main menu. tegnet indikerer at der er yderligere undermenuer tilgængelige. System settings menuen giver adgang til system psætninger sm Netwrk, Time, Time, Language g sftware update. Menuer med flere undermenuer end der kan ses på displayet vil have en scrll bar i højre side. Main menu giver adgang til alle Mdes (Tilstande) samt Sleep g Alarm funktiner. Ngle menuer, sm f.eks. System settings menuen, har flere undermenuer. Dialg skærme Dialg skærme vises fr at give brugeren mulighed fr at fretage ændringer. De varierer i kmpleksitet fra en simpel Ja/nej mulighed til netværks passwrd indtastning. Sm i menuerne er det valgte punkt markeret med en hvid baggrund. Dialg skærme viser det nuværende valg markeret med en stjerne (*). 11

12 Display screens H2 har grundlæggende tre typer display skærme: Standby skærm viser tid, dat g active alarmer (Hvis alarm er sat). BEMÆRK: Når adapteren er i standby slukkes lyset i displayet. Tryk på LIGHT på fjernbetjeningen fr at tænde lyset igen. Efter få minutter vil lyset atter slukkes. Når der skiftes imellem de frskellige mdes ved tryk på Mde, Vil H2 vise en splash screen til hver mde. Efter et sekund vil H2 starte den valgte mde g frsøge at genptage afspilning fra sidste valg. Hvis dette ikke er muligt vil H2 frsøge at scanne efter statiner, netværk eller vente på et bruger input hvis dette kræves. Nw playing screen viser infrmatin mkring audi surce g track nw playing, når tilgængeligt. Derudver, er der skærme der viser vlume, mute g infrmatin/errr beskeder. 7. Tænd fr H2 Frbered H2 til brug: 1. Placer H2 på en lige stabil verflade. 2. Tilslut RCA kabler til eksisterende audi system. 3. Tilslut strømkablet til H2 g stikkntakt. 4. Tænd fr H2 på fjernbetjeningen. 8.Opsætning af H2 8.1 Indstil sprg Standard sprget er engelsk. Fr at ændre dette vælges Menu System settings Languages derefter kan nyt sprg vælges. 12

13 8.2 Indstil tid/dat Ti dg dat kan indstilles manuelt eller autmatisk. At indstille manuelt er enkelt men tid g dat vil mistes hvis strømmen afbrydes. At indstille til autmatisk pdatering kan virke en smule mere kmpliceret men når først adapteren er indstillet til autmatisk pdatering skal dette ikke gøres mere end første gang. Fr at vælge indstilling af tid/dat vælges Menu System settings Time/date Manuel update Vælg Set time/date Dat g tid er vist sm dd mm yyyy g hh:mm AM/PM med den først værdi dd aktiv (blinker). Juster dat/tid ved at benytte pile tasterne OP/NED g bekræfte med på fjernbetjeningen. Hver gang der fretages et valg vil næste værdi blive aktiv g blinke. Når den sidste værdi er valgt (minutter eller AM/PM, afhængigt af m adapteren er sat til 12 eller 24 timers ur), vil displayet vende tilbage til nw playing skærmen g vise den nye pdaterede tid. Aut update Aut update fungerer ved hjælp af data der sendes ver netværket (hvis den type data er tilgængelig I selve data streamet). Uret pdateres når adapteren er den valgte mde, så det er en gd ide at vælge den mde der bliver brugt ftest. Netwrk benytter et tids signal sendt fra Frntier Silicn Internet radi prtalen når adapteren er i internet radi eller Music player mdes. 1. Vælg Aut update g derefter Update frm Netwrk. 2. Vælg time zne i menuen Set timezne. 3. Hvis der I Deres land benyttes daylight saving (Smmertid), kan den autmatisk pdaterede tid være frkert med 1 time. Når daylight savings (smmertid) er i brug (m smmeren), skal Daylight savings i menuen slås til. Vælg Daylight savings ON H2 vil autmatisk pdatere fra den valgte surce når tids infrmatin er tilgængelig. 12/24 timers display Fr at skifte imellem 12 eller 24 timers display, vælges Set 12/24 hur g derefter enten 12 eller

14 8.3 Tilslutning til netværk Til Internet radi g Music player mde, kræves en internet frbindelse. Fr at tilslutte H2 til Deres netværk, skal De bruge et trådløst access pint (Ruter anbefales) samt passwrdet hvis frbindelsen er krypteret. Internet radi, g autmatisk tid/dat pdatering kræver desuden at ruteren er tilsluttet en bredbåndsfrbindelse. Når Internet radi eller Music player mde vælges, vil H2 frsøge at tilslutte til et netværk. Hvis det er første gang eller et tidligere tilsluttet netværk ikke er tilgængeligt, vil Internet wizard starte. Fr at starte Netwrk wizard manuelt, Vælges Menu System settings Netwrk Internet wizard. Når wizard er startet p, indtastes følgende infrmatiner: Vælg WLAN regin fra listen hvis denne ikke allerede er valgt. Netværks navn (SSID) (Vælg på listen), Hvis netværket er krypteret indtastes passwrd. Fr at indtaste passwrd benyttes eller eller eller g k napperne til at flytte markøren til det ønskede bgstav/tal/tegn g bekræfte. Der er yderligere tre punkter der kan vælges (BKSP) Backspace, OK g Cancel. Backspace vil slette en indtastning. OK vil bekræfte indtastningen g Cancel vil annullere indtastning. Når indtastningen er kmplet vælges OK, g H2 vil frsøge at tilslutte til det valgte netværk. Hvis tilslutningen fejler vil H2 vende tilbage til indtast passwrd skærmen. Hvis frbindelsen afbrydes vil H2 autmatisk frsøge at tilslutte igen. 14

15 Netwrk prfiles (Netværks prfiler) H2 kan huske de sidste fire netværk sm der har været tilsluttet til g vil autmatisk frsøge at frbinde til et af disse. De gemte netværk kan ses ved hjælp af Menu System settings Netwrk Netwrk prfile. Her kan man slette uønskede netværk ved at trykke på knappen g vælge Yes fr at bekræfte. Andre indstillinger Der er flere frskellige muligheder fr at ændre netværksindstillingerne ved at vælge Menu System settings Netwrk. Det er yderst sjældent at disse skal benyttes g det anbefales ikke at benytte disse. Men erfarne brugere af netværks indstillinger kan muligvis benytte disse til diagnsticering g anden netværks infrmatin. 15

16 8.4 Internet radi prtal registrering H2 arbejder sammen med The Frntier Silicn Internet radi prtals hjemmeside sm giver mulighed fr at rganisere favrit lister g gså lytte til internet radi statiner på cmputeren. BEMÆRK! Dette er ikke nødvendigt fr at benytte H2, men en ekstra service til nemmere at kunne redigere favrit lister etc. Fr at registere Deres H2 med prtalen skal De først kende adapterens access cde ved at vælge Menu Statin list Help Get access cde. Skriv kden ned. Bemærk: Man skal passé på ikke at frveksle access cde med Radi ID (fra Menu System settings Inf.) Benyt en cmputer med internet adgang g besøg hjemmesiden: frntier.cm. Hvis dette er Deres første besøg skal der laves en ny knt/accunt hvr nedenstående skal indtastes: access cde, e mail adresse, passwrd, radi mdel (H2). Hvis de allerede har en registreret knt men ønsker at tilføje en ny radi, skal De lgge ind på Deres eksisterende knt g vælge My preferences Add anther Wi Fi radi. Ligeså snart radien er registreret med prtalen kan de med det samme benytte favritter and manuelt tilføjede statiner m.m. 16

17 8.5 Opsætning af en musik server Fr at H2 kan afspille musik fra en cmputer på netværket skal denne være sat p til at dele filer g/eller media. UPnP media sharing giver enheder sm H2 mulighed fr at afspille musik fra et shared media library, navigatin via tag menuer såsm Artist, Album eller Genre. Benytter de et server system såsm en PC med Windws Media Player 10 eller nyere (WMP), g Deres musik biblitek er krrekt tagget, anbefales det at benytte media sharing. Så er det kun UPnP serveren der skal psættes. BEMÆRK! Vi har ikke mulighed fr at hjælpe med psætning af musik servere da der eksisterer utrligt mange måder at psætte disse på. 8.6 Sharing media med Windws Media Player En af de mest udbredte UPnP servere er Windws Media Player (10 eller nyere). Fr psætning af WMP til media sharing, følg nedenstående guide.: 1. Vær pmærksm på at PC en er tilsluttet til netværket. 2. Vær pmærksm på at adapteren er tændt g tilsluttet samme netværk. 3. I WMP skal de audi filer g mapper der ønskes delt tilføjes til media library (Medie bibliteket). I WMP, aktiver media sharing / streaming. Windws XP WMP: Klik på Biblitek knappen g vælg Tilføj til biblitek. Windws Vista / 7 WMP: Klik på Organiser knappen g vælg Administrer bibliteker Musik. 4. I WMP, aktiver media sharing / streaming. Windws XP WMP: Klik på Biblitek knappen g vælg Media Sharing. Windws Vista / 7 WMP: Vær pmærksm på at Media Streaming er aktiv; klik på Stream knappen g vælg Tillad at enheder afspiller mine medier, autmatisk... ( Flere streamingindstillinger... vil vises hvis media streaming allerede er aktiveret). Begge metder vil vise Media streaming dialg vinduet. BEMÆRK! Vi har ikke mulighed fr at hjælpe med psætning af medie sharing da der eksisterer utrligt mange måder at psætte disse på. Windws XP Windws Vista / 7 17

18 9.Internet radi H2 kan afspille tusindvis af radi statiner g pdcasts fra hele verden via en bredbånds internet frbindelse. Når Internet radi vælges, vil H2 kntakte Frntier Silicn Internet radi prtalen fr at få den nyeste statins liste, rganiseret i frskellige kategrier såsm Cuntry, Mst ppular g Genre. Når en statin vælges vil H2 tilslutte direkte til denne. Prtal giver gså mulighed fr at have flere favrit lister sm kan persnaliseres. Feks. Brian s Heavy Favritter, Prebens Fusins Jazz, Renés 80 er Hits, Talkshws m.m. Fr at kunne benytte disse funktiner skal adapteren registreres på prtal hjemmesiden sm beskrevet på side 16. Har de flere Frntier Silicn radier, kan De registrere dem alle under samme knt så De alle sammen har adgang til favritlisterne. Det er muligt at tilføje favritter enten direkte via H2 eller fra enhver PC med internet adgang g en webbrwser. Fr at starte Internet Radi mde, tryk enten på Mde indtil display viser Internet Radi eller vælg Menu Main menu Internet Radi. Bemærk: Statins listen kmmer direkte fra Internet radi prtalen, så den er kun tilgængelig når H2 er tilsluttet Internettet. Statin listen g undermenuerne til denne kan variere i ny g næ. Der er flere frskellige metder til at vælge statiner. Direkte fra adapteren: Last listened (Sidst aflyttet), Presets (Favritter). Fra prtalen ved brug af Menu Statin list : My Favurites, Lcal (Yur Cuntry) Statins Brwse thrugh Lcatin, Genre, Search, Ppular, New Pdcasts My added statins. Hvis De allerede lytter til en radi statin, kan De benytte istedet fr Menu fr hurtigt at vende tilbage til frrige skærmbillede. 18

19 9.1 Last listened (Sidst aflyttede) Når Internet radi bliver tændt igen efter standby, vil der frbindes til den sidst aflyttede statin. Fr at vælge en anden tidligere aflyttet statin vælges Menu Last listened g derefter en af statinerne på listen. De seneste aflyttede statiner vil vises i tppen af listen. 9.2 Presets (Favritter) Bemærk: Presets er gemt i adapterens hukmmelse g kan ikke benyttes af andre radier. Fr at gemme en Internet radi preset, tryk g hld Preset inde indtil displayet viser en liste ver de 10 tilgængelige presets. Vælg en af de 10 presets g bekræft ved tryk på SELECT fr at gemme statinen sm preset. Fr at afspille en preset trykkes på Preset, g der kan vælges på listen ver de 10 presets med piletasterne. Når en statin der er gemt sm preset afspiller vil preset nummeret vises på displayet I bunden (P1, P2 etc). Samme metde benyttes både fr Internet radi g DAB. 9.3 Favurites Favurites er gemt på Internet radi prtalen, g er tilgængelige på alle internet radier der er registreret under same knt. Før favurites kan benyttes skal radien være registreret på internet prtalen (se side 16). Fr at gemme den statin der afspiller sm favurite fra H2, tryk g hld inde. Den valgte statin vil gemmes i default favurites list Statins. knappen Fr at vælge en favurite, vælges Menu Statin list My favurites [Favurites list] [Statin]. 9.4 Brwse Fr at brwse Internet bradcasts, vælges Menu Statin list derefter enten Statins eller Pdcasts. Brwse igennem de frskellige muligheder fr at finde bradcasts. 19

20 9.5 Search/søg Det er gså muligt at manuelt søge efter statiner eller pdcasts. Fr at søge vælges Menu Statin list Derefter enten Statins eller Pdcasts Indtast et søgerd ved at vælge bgstaverne g derefter trykke på OK. Søge vinduet er magen til det vindue hvr der skal indtastes passwrd til netværket. Vælg en af søge resultaterne g bekræft med OK. 20

21 Under pdcasts, er det ftest muligt at vælge en bestemt episde. 9.6 My added statins / Mine tilføjede statiner Selvm internet radi prtalen allerede indehlder tusindvis af statiner kan det være der er statiner der ikke er på listen. De kan manuelt tilføje disse statiner via prtalen. Disse tilføjede statiner vil være at finde på H2 ved at vælge Menu Statin list My added statins [Statin]. 9.7 Nw playing infrmatin Når en statin afspiller vil displayet vise navn g beskrivelse. Fr at se udvidet infrmatin mkring statinen trykkes på Inf. Hver gang der trykkes på Inf vil ny infrmatin vises på displayet: descriptin, frmat/lcatin, reliability, bit rate/cdec/sampling rate, playback buffer g dat. 21

22 10.Music player Music player mde afspiller audi filer såsm MP3 eller WMA fra en cmputer eller et lagringsmedie på netværket. Fr at kmme til Music player mde, trykkes enten på Mde indtil display viser Music player eller vælg Menu Main menu Music player. Når adapteren er i music player mde, trykkes på Menu, g derefter Shared media. Hvis en fil allerede afspiller kan man med frdel benytte istedet fr Menu til hurtigt at kmme tilbage til frrige menu. Fr eksempel hvis man frestillede sig at man lyttede til nummeret Heat med artisten 50 Cent ved hjælp af brwsing shared media. Tryk på Tryk på ville returnere til track listing fr albummet Get Rich r Die Tryin. igen ville liste alle tilgængelige 50 Cent albums. Tryk på igen ville vise alle album artister.s.v Shared media (fra media server) Vælg Menu Shared media Hvis De allerede har psat shared media (sm beskrevet side 17), Et navn bestående af <cmputer name: <Shared media name, fr eksempel JB Laptp:Audi. Hvis der er flere tilgængelige cmputer på netværker der benytter sharing media, vil disse gså være synlige på listen. Tryk på knappen fr at kmme til de media filer De ønsker at afspille. Fra dette punkt er menuer genereret ud fra shared media server (typisk Windws Media Player). Den første menu vil vise en liste ver medie typer. F.eks. Music, Vide, Pictures g Playlists. H2 kan kun afspille musik g playlister. Derudver er der gså en søge funktin til at søge efter numre tilsvarende til søgning efter internet statiner (Se venligst side 20). 22

23 Fra Music, er der flere måder at vælge numre på, inklusiv: Genre, Artist, Album, Cmpser, Rating. Når det ønskede nummer er fundet trykkes der på Knappen fr at afspille Repeat/shuffle Numre kan gentages eller afspilles i tilfældig rden ved at vælge Menu Repeat play eller Menu Shuffle play Nw playing infrmatin Under afspilning vil displayet vise nummeret g artisten (Hvis tilgængeligt). I bunden af skærmen vil der stå UPnP. Fr at se yderligere infrmatin (hvis tilgængeligt) trykkes på Inf. Hver gang der trykkes på Inf, vil nye infrmatiner vises på skærmen: UPnP: artist, album, URL, bit rate/cdec/sampling rate, playback buffer g dat. 23

24 English 11. DAB radi DAB radi mdtager DAB/DAB+ digital radi g viser infrmatin mkring statinen, streamet g track afspilning. Fr at benytte DAB, trykkes på Mde indtil displayet viser DAB Radi eller vælg Menu Main menu DAB Scan efter statiner Første gang at DAB radi vælges vil H2 autmatisk søge efter tilgængelige statiner. Det kan gså være nødvendigt at frestage en manuel scanning hvis en af nedenstående muligheder pstår: Udvalget af tilgængelige statiner kan variere. Hvis antennesignalet ikke var ptimal ved første søgning (Antennen var ikke trukket ud) kan dette resultere i at listen ver tilbængelige statiner er inkmplet eller tm. Fr at starte en manuel scan vælges Menu Full scan. Når scanning er verstået vil displayet vise en liste ver de tilgængelige statiner Vælg statiner Fr at lytte til an radi statin benyttes navigatins tasterne til at bladre imellem statinerne på listen. Tryk på SELECT på fjernbetjeningen fr at bekræfte valget. Når statinen er valgt vil displayet vise infrmatin mkring statinen. Favritter / Presets Fr at gemme en DAB radi sm favrit tryk g hld en af nummer knapperne 1 10 inde indtil display viser Preset stred. Fr at afspille en gemt statin trykkes på preset på fjernbetjeningen g en liste med de 10 tilgængelige favritter vil vises på displayet. Benyt navigatins knapperne til at vælge en favrit g tryk SELECT fr at bekræfte. Man kan gså trykke på knapperne 1 10 fr at starte afspilning af an favrit statin direkte. Når en statin er gemt sm favrit vil displayet vise Pn (P1, P2 etc) i bunden af displayet. 24

25 11.3 Nw playing infrmatin Når en statin afspiller vil displayet vise statins navn g anden DLS infrmatin hvis tilgængeligt. Fr at se yderligere infrmatin mkring statinen trykkes på INFO knappen på fjernbetjeningen. Fr hvert tryk på INFO knappenn vil infrmatinen I displayet ændres mens man bladrer igennem DLS infrmatinerne: Prgam type, ensemble name/frequency, signal strength/errr rate, bit rate/cdec/channels g dat Settings Dynamic range cmpressin (DRC) Dynamic Range Cntrl. Denne funktin kan indstilles til at fremhæve stille passager i musikken sm kmpensatin fr baggrundsstøj i lyttemiljøet, specielt ved lav lydstyrke. DRC Off = Frakblet. DRC Lw= halvt niveau af transmitteret signal DRC High = fuldt niveau sm faktisk transmitteret signal Statin rder Man kan gså ændre den måde DAB statinerne bliver srteret på. Fr at ændre srterings metden vælges Menu Statin rder Alphanumeric, Ensemble eller Valid. Main Menu Internet radi Music player DAB Sleep Alarms System Settings <fwd (back t Main Menu) DAB mde menu Statin list Full scan Manual tune Statin rder Main Menu <Fwd / <Back Statin List <Fwd / <back Playing <menu 25

26 DAB menuen indehlder følgende muligheder: Name Statin list Descriptin Listen ver de tilgængelige DAB statiner. Full scan Manual tune Fretag en fuld scanning efter statiner Liste ver samtlige tilgængelige frekvenser på VHF Band 3, startende med kanal nummer g sub kanal (f.eks. 9A,...12B). Dette er efterfulgt af den aktuelle frekvens i MHz. Prune invalid Dynamic Range Cntrl (DRC) Benyttes til at fjerne radi statiner der ikke længere er aktive eller tilgængelige. Disse statiner fremgår ftest i displayet med et?.. Dynamic Range Cntrl (Dynamisk mrådekntrl) giver dig mulighed fr at ændre lydniveauet på kanaler, så lave passager gøres højere fr at kmpensere fr støjende mgivelser, eller hvis du lytter til radien ved lav lydstyrke. Ikke alle DAB statiner udsender DRC. Vælg imellem: DRC ff, DRC High, DRC Lw Statin rder Her kan vælges hvrdan de tilgængelige DAB statiner skal srteres. Vælg imellem Alphanumeric, Ensemble eller Valid. 26

27 12.Alarm g sleep Adapteren er desuden frsynet med muligheden fr at indstille t alarmer med snze funktin, samt en sleep funktin til at slukke adapteren efter en fastsat peride. Hver alarm kan indstilles med frskellige muligheder Alarms Fr at indstille eller ændre en alarm trykkes enten på Alarm ellervælg Menu Main menu Alarms. Vælg alarm nummer (1 eller 2) g indstil nedenstående: Enable: n/ff, (Aktiver Til/fra) Frequency: Daily, Once, Weekends eller Weekdays. Time, (Tidspunkt) Mde: Buzzer, Internet radi, DAB, FM, Preset: Last listened eller 1 10, Vlume: Fr at aktivere de nye indstillinger bladres ned g trykkes Save. Display vil vise active alarmer med et ikn i bunden. Alarmen vil starte på det valgte tidspunkt. Fr at midlertidigt afbryde alarmen trykkes på Snze Sleep Fr at indstille sleep timer, vælges Menu Main menu Sleep g derefter Sleep OFF, 15 MINS, 30 MINS, 45 MINS eller 60 MINS. Når en sleep peride er valgt vil adapteren vende tilbage til hved menuen. Tryk på Menu returnere til Nw playing skærmen. fr at 27

28 13. Inf g Fejl meddelelser Nedenstående er beskrivelser af inf g fejl meddelelser der eventuelt kan pstå. Meddelelse Type Beskrivelse Failed t Fejl Set når et Wi Fi netværks relateret fejl pstår. Eksempler på dette kan være : cnnect radi kan ikke tilslutte til Wi Fi netværket frkert passwrd indtastet Netwrk errr Fejl Set når en server/tilslutnings relateret fejl pstår. Eksempler på dette kan være: H2 kan ikke tilslutte til Wi Fi netværket H2 kan ikke tilslutte til internet radi prtalen H2 kan ikke tilslutte til en radi statin H2 var igang med afspilning af statin men mistede frbindelsen under afspilning H2 kan ikke tilslutte til PC Frmat errr Fejl Set når H2 har prblemer med at afspille et ikke understøttet frmat. Eksempler på dette kan være : H2 frsøger at tilslutte en radi statin der sendes ud i et frmat der ikke er understøttet af H2 (f.eks. AAC+). H2 frsøger at afspille en fil i et ikke understøttet frmat. Cnnecting Inf Vises når H2 frsøger at tilslutte til enten netværk, server, prtal, statin. Lading Inf Vises når H2 har tilsluttet g skal til at starte afspilning af statin/stream. Playing Inf Vises når H2 har tilsllutte g startet afspilning af statin/stream. 28

29 14. Fejlfinding Tilslutning til internet statin 29

30 15. FAQ Questin: Hvad behøves fr at benytte adapteren? Answer: Til Internet Radi g Musik Streaming kræves der en trådløs internetfrbindelse samt et eksisterende audi system (frstærker). Til DAB/DAB+ kræves der ingen internetfrbindelse men adapteren skal stadig tilsluttes til et eksisterende audi system (frstærker). Hvrdan tilslutter jeg adapteren til mit trådløse netværk? Første gang adapteren tændes vil en wizard guide starte. Følg instruktinerne på skærmen. Efter at der er scannet efter netværk vil en liste ver de tilgængelige netværk vises. Vælg Dit trådløse netværk g tryk OK. Hvis netværket ikke er krypteret vil det allerede nu være klar til brug. Er netværket krypteret skal De nu indtaste passwrdet. Passwrd accepteres ikke? Jeg kan ikke tilslutte til mit trådløse netværk? Husk at der er frskel på stre g små bgstaver. Vær pmærksm på følgende: Vær pmærksm på at der er indtastet krrekt passwrd. (Der er frskel på stre g små bgstaver) Vær pmærksm på at der er internet frbindelse. Den nemmeste måde at teste dette på er at benytte en PC på samme netværk g frsøge at besøge en hjemmeside. Vær pmærksm på at netværket tillader adgang af andre enheder. Genstart adapteren g prøv igen. Kan jeg høre radi hvis jeg ikke har en internet frbindelse? Ja det er stadig muligt at lytte til DAB/DAB+ radi. 30

Brugervejledning. Trådløst Internet musikcenter

Brugervejledning. Trådløst Internet musikcenter Brugervejledning Trådløst Internet musikcenter ClAssic V Wi-Fi LAN FM DAB/DAB+ (findes ikke på alle mdeller) Get lcal bradcast f yur favurite channels frm anywhere in the wrld Cpyright OXX Digital 2008

Læs mere

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en INTRODUKTION Micrsft Office Wrd-dkumenter kan gå tabt i visse situatiner. Dkumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en fejl tvinger Wrd til at afslutte, hvis du plever en strømafbrydelse under redigering,

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Indledning. Side 2 af 13

Indledning. Side 2 af 13 Frside Indledning e-addin er et Excel tilføjelses prgram der nemt kan hente data fra e-cnmic ver i Excel. Fr at bruge det skal du have dit regnskab hs e-cnmic. Hvis du ikke har det kan du prette en gratis

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Gmail Beskrivelse af Gmail.

Gmail Beskrivelse af Gmail. 1 Gmail Beskrivelse af Gmail. Åbn Gmail. Klik på Indbakken g klik på pilen(2) fr indstilling af visninger. Vælg Klassisk (3) Hvis der er fr mange etiketter i venstre side, kan de, der ikke bruges så fte,

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Vejledning Digital post på Virk.dk

Vejledning Digital post på Virk.dk Vejledning Digital pst på Virk.dk Indbakke g arkiv Sådan får du vist din pst Sådan får du installeret nyeste versin af Adbe Reader Sådan anvender du arkivmapper Pst Åbne pst Slette pst Flytte pst Arkivere

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Pronestor Visitor. Modul 11. Installation af tilkøbsmoduler Pronestor Visitor Side 11.0 11.6

Pronestor Visitor. Modul 11. Installation af tilkøbsmoduler Pronestor Visitor Side 11.0 11.6 Prnestr Visitr Prnestr Visitr Mdul 11 Installatin af tilkøbsmduler Prnestr Visitr Side 11.0 11.6 En vejledning i installatin af tilkøbsmduler i Prnestr Visitr. Værtsimprt (AD integratin) Side 11.1 11.3

Læs mere

APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING

APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING DAB+, DAB/FM/INTERNETRADIO i Information om sikkerheden 9. Sørg for at strømkabler ikke kan trædes på eller ligger klemt især omkring stik og tilslutninger og ved udgangene

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 2.1.0

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 2.1.0 Km gdt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Versin 2.1.0 Km gdt i gang Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1.1 Ansvar fr afvikling... 3 1.2 Evnen til at håndtere fejl... 3 2 Systemversigt...

Læs mere

Time Sag Styring i Qmanager

Time Sag Styring i Qmanager Indhldsfrtegnelse Opsætning (NOVAQ Administratr)... 1 Licensnøgle... 1 Rd gruppen til Time-Sag administratrerne... 1 Rettighedspsætning (Default psætning)... 2 Hvem kan administrere brugernes tidsindstillinger...

Læs mere

Der har været over det sidste ½ år været lavet en række releases, her er en opsummering af forbedringer og funktionalitet der er kommet til.

Der har været over det sidste ½ år været lavet en række releases, her er en opsummering af forbedringer og funktionalitet der er kommet til. EasyIQ CnnectAnywhere Release nte Versin 2.3 Der har været ver det sidste ½ år været lavet en række releases, her er en psummering af frbedringer g funktinalitet der er kmmet til. Ændringer til frudsætningerne:

Læs mere

Panini A150.674 V7/0211

Panini A150.674 V7/0211 Panini A150.674 V7/0211 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101 1.5 Overensstemmelseserklæring 101

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag Fælles telefni & Internet fr Rytterkasernen g Åløkkegården. Bilag Versin 1.1, sidst revideret 20.05.2003 Bilag 1: Teleudbyder Vres nuværende teleudbyder er: Cirque Bredbånd Brgergade 14 1300 København

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

i Net2+ Tillykke med din nye inet2+. Vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

i Net2+ Tillykke med din nye inet2+. Vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere og producere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

Danfoss Link CC (MK2 model, dvs.model med mulighed for SD kort indføring i konsol bunden af regulatoren):sw. 2.7.42

Danfoss Link CC (MK2 model, dvs.model med mulighed for SD kort indføring i konsol bunden af regulatoren):sw. 2.7.42 Danfss Link CC (MK2 mdel, dvs.mdel med mulighed fr SD krt indføring i knsl bunden af regulatren):sw. 2.7.42 Sftware pdateringen mfatter bl.a. Valgmulighed mellem synlige radiatrer g skjulte radiatrer.

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

inet6+ Tillykke med din nye inet6+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

inet6+ Tillykke med din nye inet6+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

OneRemote DabWiFi2 DAB+/FM/ Internet Radio & Medieplayer. Installationsvejledning

OneRemote DabWiFi2 DAB+/FM/ Internet Radio & Medieplayer. Installationsvejledning OneRemote DabWiFi2 DAB+/FM/ Internet Radio & Medieplayer Kun til betjening med B&O Installationsvejledning 30012714s2dk Kom godt i gang 3 Direct Mode eller Mode... 3 Tilslutning til Bang & Olufsen apparater

Læs mere

BeoLink kompatibel OneRemote DAB/ DAB+/ FM/ Internet Tuner & Medieplayer OneRemote Type300126131

BeoLink kompatibel OneRemote DAB/ DAB+/ FM/ Internet Tuner & Medieplayer OneRemote Type300126131 BeoLink kompatibel OneRemote DAB/ DAB+/ FM/ Internet Tuner & Medieplayer OneRemote Type300126131 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules

Læs mere

Pronestor Visitor. Modul 10. Tekniske krav & Installation Pronestor Visitor Side 10.0 10.4. Server opsætning og konfigurering (SQL) Side 10.

Pronestor Visitor. Modul 10. Tekniske krav & Installation Pronestor Visitor Side 10.0 10.4. Server opsætning og konfigurering (SQL) Side 10. Prnestr Visitr Prnestr Visitr Mdul 10 Tekniske krav & Installatin Prnestr Visitr Side 10.0 10.4 Server psætning g knfigurering (SQL) Side 10.1 Generelle server krav Opsætning af Prnestr databasen Installatin

Læs mere

Kort brugervejledning - Grove Art Online

Kort brugervejledning - Grove Art Online Krt brugervejledning - Grve Art Online Indhldsfrtegnelse: 1. Krt m Grve Art Online... 2 1.2 What's Inside... 3 2. Quick Start... 4 2.1 Searching... 4 2.1.1 Søg i Alle Kilder... 4 2.1.2 Leder du efter et

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

inet6+ Tillykke med din nye inet6++, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

inet6+ Tillykke med din nye inet6++, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Generic Communication Framework

Generic Communication Framework Generic Cmmunicatin Framewrk B y S t e f a n L y k k e h ø j L u n d Stefan@stell.dk www.stell.dk -- C n t r l i s Y u r s Beskrivelse Generic Cmmunicatin Framewrk (GCF), er et system der muliggør fjernstyring

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

inet6+ Tillykke med din nye inet6+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

inet6+ Tillykke med din nye inet6+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Årsafslutning i PingWin / Stellar

Årsafslutning i PingWin / Stellar Årsafslutning i PingWin / Stellar Åbn nyt regnskabsår Følgende er kun aktuelt fr de klinikker, der starter regnskabsåret 1. januar, men vejledningen kan selvfølgelig bruges efter samme princip ved regnskabsskift

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Stream 2. Tillykke med din nye Stream2. Vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

Stream 2. Tillykke med din nye Stream2. Vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere og producere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 5

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 5 Sftwaremanual GPal Navigatr Versin 5 GPal Navigatr Versin 5 Indhldsfrtegnelse KAPITEL 1: START... 1 Velkmst... 1 CD/DVD ens indhld... 1 Systemfrudsætninger... 3 Knventiner i denne håndbg... 3 Tips g advarselshenvisninger...

Læs mere

WiFi Internetradio H6080

WiFi Internetradio H6080 WiFi Internetradio H6080 Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ii Opsætning af internetradioen 1 Introduktion... 1 Internetradioens knapper... 2 Tilslutning af internetradioen til trådløst netværk... 3 Step

Læs mere

Hændelig skade og tyveri

Hændelig skade og tyveri CmpleteCare Hændelig skade g tyveri Dækningsbetingelser Overblik Dette dkument redegør fr detaljerne i de tre niveauer af frsikringsdækning dækning ved Hændelig Skade, Tyveri g Multidækning (både Hændelig

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 5.5

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 5.5 Sftwaremanual GPal Navigatr Versin 5.5 GPal Navigatr Versin 5.5 Indhldsfrtegnelse KAPITEL 1: START... 1 Velkmst...1 CD/DVD ens indhld...1 Systemfrudsætninger...3 Knventiner i denne håndbg...3 Tips g advarselshenvisninger...4

Læs mere

AURUS simpel rejseafregning med kreditkort

AURUS simpel rejseafregning med kreditkort Oprettelse af rejseafregning (1 dags møde i København = udgifter der er betalt med firmahæftende kreditkrt): Klik på Opret nyt dkument Sm default er dkumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr.

Læs mere

Hjelp til Speedadmin. Fakturering

Hjelp til Speedadmin. Fakturering Hjelp til Speedadmin Fakturering Indhld Indhld... 2 Faktureringsdelen... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Opsætning af betalingssystemet... 3 Opsætning til Visma/Agress/ERV... 4 Test af første fil... 4

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

ROUTE 66 Mobile 7 Den første GPS navigations løsning til integration på Symbian S60 Mobiltelefoner

ROUTE 66 Mobile 7 Den første GPS navigations løsning til integration på Symbian S60 Mobiltelefoner Den første GPS navigatins løsning til integratin på Symbian S60 Mbiltelefner Brugsanvisning Versin 1.6 Maj 2006 ROUTE 66: Bedste køb pr. Kilmeter! Cpyright 1993-2006 ROUTE 66. Beskyttede rettigheder. ROUTE

Læs mere

Stream 1. Tillykke med din nye Stream1. Vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

Stream 1. Tillykke med din nye Stream1. Vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere og producere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Kursus i CMSimple 2.9SE. - Mads Bischoff, Safi.dk. Indhold: Velkommen Klar parat o. Indhold & form o. Skitse over hjemmesiden Kom igang o

Kursus i CMSimple 2.9SE. - Mads Bischoff, Safi.dk. Indhold: Velkommen Klar parat o. Indhold & form o. Skitse over hjemmesiden Kom igang o Kursus i CMSimple 2.9SE - Mads Bischff, Safi.dk Indhld: Velkmmen Klar parat Indhld & frm Skitse ver hjemmesiden Km igang Lgin på hjemmesiden Skriv/redigér en side Lav nye sider Indsæt et ft på siden Link

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

604 wifi. WIFI og internet funktioner

604 wifi. WIFI og internet funktioner 604 wifi WIFI og internet funktioner Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 504/604 Version 1.2 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. Denne vejledning

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Spammærkning 2. Udgave september 2007 UNI C SkleKm Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 SkleKm - Spammærkning Spammærkningen af internetpst på SkleKm Af Ole Nmann Thmsen UNI-C, ansvarlig fr internetmail

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Håndbog for Frivillige i M.G.U. Fitness.

Håndbog for Frivillige i M.G.U. Fitness. Håndbg fr Frivillige i M.G.U. Fitness. 1 Håndbg fr frivillige i M.G.U. Fitness. Indhld: Indhld.. s. 2 Medlemskab: Indmeldelse af nye medlemmer, genindmeldelse m.m.. s. 3 Nøglekrt s. 5 Serviceflk. s. 7

Læs mere

DanaWeb A/S Herlev hovedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 support@danaweb.dk

DanaWeb A/S Herlev hovedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 support@danaweb.dk 1 Indhld DanaWeb A/S Herlev hvedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 supprt@danaweb.dk Indhld... 2 1. Lg ind... 5 2. Tpbaren... 6 3. Menuen... 7 4. Instrumentbræt... 7 4.1. Hurtige hyperlinks... 8 4.2.

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen Macab ST2300 IP Gert Kaae Hansen 2012 Den nye software indeholder nye funktioner som gør det muligt at afspille filer direkte fra et NAS drev, kigge på video klip fra Youtube og se eller høre POD cast

Læs mere

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI OG TEKNISK SUPPORT Generelle vilkår Denne HP-erklæring m begrænset hardwaregaranti giver dig, kunden, bestemte begrænsede garantirettigheder fra

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

WebGuide for Slagelse Kommunes hjemmeside

WebGuide for Slagelse Kommunes hjemmeside Prjektgruppe hjemmeside WebGuide fr Slagelse Kmmunes hjemmeside Indhldsfrtegnelse Om at læse på Nettet...2 Hvrdan læser flk på Nettet?...2 Skærmen er dit papir...3 Tekster på en skærm...3 Målgrupper...4

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i frhld til at lave et HTML site sm vres styresystem? Hvr skal vi begrænse s? Har vi tilstrækkelig supplerende

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Pronestor Room & Catering

Pronestor Room & Catering Prnestr Rm & Catering Prnestr Rm & Catering Mdul 1 Tekniske krav & installatin - Prnestr Rm & Catering Side 1.0-1.5 En vejledning i alle de nødvendige server frberedelser før installatinen af Prnestr Rm

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014 Prisliste fr Strålfrs Cnnect ydelser juni 2014 Ydelser g priser fr Cnnect Indhld 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af brev-varianterne... 3 1. Standardbreve... 3 2. Vlumenbreve... 4 3. Specialbreve...

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter version 3.17

Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter version 3.17 Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter versin 3.17 Indhldsfrtegnelse Lg ind i HR Manager Talent Recruiter... 5 - Link (URL) til HR Manager Talent Recruiter... 5 - "White list" - bed IT-afdelingen

Læs mere

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007 SIG DET PÅ DANSK! Om at give eleverne kmmunikatinsstrategier til at turde mere Af Astrid Juul Pulsen, udsendt lektr i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædaggiske universitet, 2006-2007 I det følgende

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Brugermanual til Folkeskoledatabasen

Brugermanual til Folkeskoledatabasen Brugermanual til Flkeskledatabasen SKRIV CLIENT NAME INDHOLD. 1. FOLKESKOLEDATABASEN 2 2. HJEM 2 3. RAPPORTER 3 3.1 EKSEMPEL - SÅDAN FINDER DU EN RAPPORT 3 4. BYG EGEN TABEL 5 4.1 Eksempel sådan laver

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere