Advarsel VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advarsel VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER"

Transkript

1 Det handler m at lytte Brugervejledning MODEL: H2 Internet/DAB/DAB+ Radi Adapter Mdel: H2 (Heimdal tw) 1

2 Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE. FORSØG ALDRIG AT ÅBNE ADAPTEREN. Symblet med lynet i en trekant skal advare brugeren m tilstedeværelsen af uisleret farlig strøm I apparatets kabinet, sm kan være af en sådan styrke, at det udgør fare fr elektrisk stød fr persner. ADVARSEL: Fr at reducere risiken fr elektrisk stød, må adapteren ikke skilles ad. Der er ingen betjeningselementer indeni Overlad al service til frhandleren. Udråbstegnet i en trekant skal henlede brugerens pmærksmhed på vigtige betjenings g vedligehldelses (service) instruktiner I brugsanvisning g tilhørende tryksager. VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 1.) Læs disse instruktiner. 2.) Gem disse instruktiner. 3.) Vær pmærksm på alle advarslerne. 4.) Følg alle instruktinerne. 5.) Benyt ikke denne adapter i nærheden af vand. 6.) Benyt kun en tør klud til rengøring. 7.) Blker ikke ventilatins hullerne. 8.) Benyt ikke adapteren nærheden af kraftige varmekilder, sm radiatrer, vne, frstærkere eller andre varmefremkaldende kilder. 9.) Beskyt strømkablet fra at blive trådt på eller på anden måde ødelagt. 10.) Tag altid strømstikket ud af stikkntakten under trdenvejr eller hvis adapteren ikke skal benyttes i længere tid. 11.) Frsøg aldrig selv at reparere eller skille adapteren ad. Kntakt altid frhandleren fr reparatin g service. 12.) Adapteren må på ingen måde udsættes fr vand eller andre væsker. 2

3 Velkmmen Tak frdi De har købt Clint H2 digital radi adapter. Dette prdukt er specielt fremstillet til at tilføje digital radi mdtagelse til Deres eksisterende HiFi eller hme entertainment system. H2 indehlder både Internet radi g DAB/DAB+ samt muligheden fr at streame musik fra lagringsenheder på lkalt netværk. H2 åbner fr en hel ny verden af digitale muligheder. Den giver mulighed fr at mdtage digitale radi statiner fra hele verden. Titusindvis af frskellige radi statiner g pdcasts er tilgængelige helt gratis. Så hvad enten man befinder sig I Alaska g ønsker at høre brasiliansk musik eller I Irland g ønsker at musik fra caribien, alt dette er muligt. Statiner kan findes via lkatin eller genre så man altid kan finde en statin efter ens smag, 24 timer i døgnet hver eneste dag g hvrsmhelst. Indhldsfrtegnelse 1. Kassen indehlder Page 4 2. Km gdt i gang Page Frskellen på Internet Radi Prtal g Radi Statin Page 5 3. Oversigt ver adapteren Page Frnt panel Page Fjernbetjening Page Bag panel Page 7 4. Generel menu navigatin / Menu Struktur Page 7 5. Menu struktur Page 8 6. Generel inf g psætning Page Tænd fr H2 Page Opsætning af H2 Page Vælg sprg Page Indstil tid g dat Page Tilslutning til netværk Page Internet radi prtal registrering Page Opsætning af Musik server Page Sharing media fra Windws Media Player Page Internet radi Page Last listened Page Presets Page Favurites Page Brwse Page Search Page My added statins Page Nw playing infrmatin Page Music player Page Shared Media (fra media server) Page Repeat/shuffle Page Nw playing infrmatin Page DAB radi Page Scan efter statiner Page Vælg statiner Page Nw playing infrmatin Page Settings Page Alarm g sleep Page Alarms Page Sleep Page Inf g fejl meddelelser Page Fejlfinding Tilslutning til en internet statin Page FAQ Page HtlineService Page 32 3

4 1. Kassen indehlder Vær pmærksm på at nedenstående udstyr er at finde i kassen: 1. H2 Adapter 2. Strøm frsyning 3. Fjernbetjening 4. Audi (L/R Rød/Hvid) Kabel 5. Bruger vejledning 2. Km gdt i gang Før De kan begynde at benytte internet radi g/eller musik streaming funktinen, skal følgende være tilgængeligt: 1. En bredbånds internet frbindelse. 2. Et trådløst access pint tilsluttet til Deres bredbånds internetfrbindelse. En trådløs ruter anbefales. 3. Hvis Deres netværk er krypteret ved brug af enten WEP (Wired Equivalent Privacy) eller WPA (Wi Fi Prtected Access) er det vigtigt at de kender Deres WEP eller WPA passwrd/kde til Deres netværk. 4. PC Windws Media Player (WMP) 11 kan sættes p til at kunne streame musik filer fra PC til adapter. PC kan gså benyttes til at tilpasse adapterens favritter via Frntier Silicn internet radi prtal. 4

5 2.1 Frskellen imellem Internet Radi Prtal g Radi Statin Internet Radi Prtal Internet Radi Statin Prtalen er det sted der har alt indhldet g links til internet radi statinerne. internet radi statins. Den kan sammenlignes med en adressebg der indehlder alle de tilgængelige internet radi statiner g sm jævnligt pdateres. Når man så navigerer i statinslisten er det fra prtalen denne liste kmmer. H2 benytter nedenstående prtal : frntier.cm Internet Radi Statinen er den hjemmeside der indehlder audi streamet. Når en radi statin er blevet valgt igennem prtalen vil H2 tilslutte direkte til statinen. Afhængig af Deres trådløse access pint vil Internet Adapteren fungere i en radius af fra access pint. Vær pmærksm på at Deres access pint er tændt g tilsluttet Deres bredbånds frbindelse før De frtsætter. Vi henviser til bruger vejledningen til Deres access pint/ruter fr at psætte dette. 3. Oversigt ver H2 adapter Efter De har pakket Deres H2 ud af kassen, brug da venligst nget tid på at gøre Dem bekendt med dens frskellige funktiner. 3.1 Frnt Panel Der er ingen knapper på Deres H2 adapter. Al betjening fregår via den medfølgende fjernbetjening. 5

6 3.2 Fjernbetjeningen Pwer Til/fra Navigatins g select knap Mute (Lyd Til/Fra) Vlume Op/Ned Menu knap Alarm setting Mde knap (Skift imellem DAB+/FM/Internet /Music player funktin) Snze Tid Preset knapper Inf knap 6

7 3.3 Bag Panel Tilslutninger: 2 x Stere RCA, Optical g DC IN strøm tilslutning. Tilslut RCA kabler til eksisterende audi system. Eller benyt et ptisk kabel til at tilslutte til eksisterende audi system. Tilslut medfølgende strømfrsyning til DC in g stikkntakt. 4. Generel menu navigatin / Menu Struktur H2 adapteren har tre menu typer. Disse er: Main menu (Hved menuen) Dette er hved menuen der benyttes til at at vælge de frskellige tilstande (mdes) samt psætning af disse g muligheden fr at læse frskellige infrmatiner mkring adapteren. Feks. sftware versin, prduct ID). Internet Radi Statin List menu Dette er menuen der giver adgang til de frskellige internet radi services. Denne menu hentes direkte fra Internet Radi prtalen. Mde menuer (Tilstands menuer) Mde menuerne viser de frskellige funktiner der er tilgængelige under hver Mde (Tilstand) adapteren befinder sig i. Trykker man på MENU knappen vil man kmme til mde menu i den relevante tilstand sm adapteren nu er i (DAB eller FM). Hver af disse menuer vil have et menu punkt kaldet Main menu sm vil tage dem tilbage til hvedmenuen. Fr at navigere i menuerne benyttes PILE knapperne (Navigatins knapperne) på fjernbetjeningen. Benyt navigatins knapperne til at finde den menu der ønskes g tryk på knappen fr at vælge. Dette er generelt fr al menu navigatin. 7

8 5. Menu Struktur (Ikke alle funktiner vist er nødvendigvis tilgængelig på denne mdel) 4BH /... # # NO NO 8

9 # NO NO 9

10 #

11 6. GENEREL INFO g OPSÆTNING Knap Menu Navn (tryk) Fysisk knap på fjernbetjeningen (valg) Menu vist på display Menu, skærm eller andet navn H2 har mange funktiner der kan kræve en lille smule psætning før man kan få fuldt udbytte af adapteren. Main Menu System Setup menuen indehlder menuer til at fretage disse ændringer hvis nødvendigt. Disse indstillinger er: H2 har grundlæggende tre typer menuer. Benyt knappen til at vælge g/eller bekræfte. En scrll bar i højre side vil indikere m der er yderligere menu punkter enten højere ppe eller længere nede sm ikke er synlige på displayet. Hver mde menu har de t menuer: System settings g Main menu. tegnet indikerer at der er yderligere undermenuer tilgængelige. System settings menuen giver adgang til system psætninger sm Netwrk, Time, Time, Language g sftware update. Menuer med flere undermenuer end der kan ses på displayet vil have en scrll bar i højre side. Main menu giver adgang til alle Mdes (Tilstande) samt Sleep g Alarm funktiner. Ngle menuer, sm f.eks. System settings menuen, har flere undermenuer. Dialg skærme Dialg skærme vises fr at give brugeren mulighed fr at fretage ændringer. De varierer i kmpleksitet fra en simpel Ja/nej mulighed til netværks passwrd indtastning. Sm i menuerne er det valgte punkt markeret med en hvid baggrund. Dialg skærme viser det nuværende valg markeret med en stjerne (*). 11

12 Display screens H2 har grundlæggende tre typer display skærme: Standby skærm viser tid, dat g active alarmer (Hvis alarm er sat). BEMÆRK: Når adapteren er i standby slukkes lyset i displayet. Tryk på LIGHT på fjernbetjeningen fr at tænde lyset igen. Efter få minutter vil lyset atter slukkes. Når der skiftes imellem de frskellige mdes ved tryk på Mde, Vil H2 vise en splash screen til hver mde. Efter et sekund vil H2 starte den valgte mde g frsøge at genptage afspilning fra sidste valg. Hvis dette ikke er muligt vil H2 frsøge at scanne efter statiner, netværk eller vente på et bruger input hvis dette kræves. Nw playing screen viser infrmatin mkring audi surce g track nw playing, når tilgængeligt. Derudver, er der skærme der viser vlume, mute g infrmatin/errr beskeder. 7. Tænd fr H2 Frbered H2 til brug: 1. Placer H2 på en lige stabil verflade. 2. Tilslut RCA kabler til eksisterende audi system. 3. Tilslut strømkablet til H2 g stikkntakt. 4. Tænd fr H2 på fjernbetjeningen. 8.Opsætning af H2 8.1 Indstil sprg Standard sprget er engelsk. Fr at ændre dette vælges Menu System settings Languages derefter kan nyt sprg vælges. 12

13 8.2 Indstil tid/dat Ti dg dat kan indstilles manuelt eller autmatisk. At indstille manuelt er enkelt men tid g dat vil mistes hvis strømmen afbrydes. At indstille til autmatisk pdatering kan virke en smule mere kmpliceret men når først adapteren er indstillet til autmatisk pdatering skal dette ikke gøres mere end første gang. Fr at vælge indstilling af tid/dat vælges Menu System settings Time/date Manuel update Vælg Set time/date Dat g tid er vist sm dd mm yyyy g hh:mm AM/PM med den først værdi dd aktiv (blinker). Juster dat/tid ved at benytte pile tasterne OP/NED g bekræfte med på fjernbetjeningen. Hver gang der fretages et valg vil næste værdi blive aktiv g blinke. Når den sidste værdi er valgt (minutter eller AM/PM, afhængigt af m adapteren er sat til 12 eller 24 timers ur), vil displayet vende tilbage til nw playing skærmen g vise den nye pdaterede tid. Aut update Aut update fungerer ved hjælp af data der sendes ver netværket (hvis den type data er tilgængelig I selve data streamet). Uret pdateres når adapteren er den valgte mde, så det er en gd ide at vælge den mde der bliver brugt ftest. Netwrk benytter et tids signal sendt fra Frntier Silicn Internet radi prtalen når adapteren er i internet radi eller Music player mdes. 1. Vælg Aut update g derefter Update frm Netwrk. 2. Vælg time zne i menuen Set timezne. 3. Hvis der I Deres land benyttes daylight saving (Smmertid), kan den autmatisk pdaterede tid være frkert med 1 time. Når daylight savings (smmertid) er i brug (m smmeren), skal Daylight savings i menuen slås til. Vælg Daylight savings ON H2 vil autmatisk pdatere fra den valgte surce når tids infrmatin er tilgængelig. 12/24 timers display Fr at skifte imellem 12 eller 24 timers display, vælges Set 12/24 hur g derefter enten 12 eller

14 8.3 Tilslutning til netværk Til Internet radi g Music player mde, kræves en internet frbindelse. Fr at tilslutte H2 til Deres netværk, skal De bruge et trådløst access pint (Ruter anbefales) samt passwrdet hvis frbindelsen er krypteret. Internet radi, g autmatisk tid/dat pdatering kræver desuden at ruteren er tilsluttet en bredbåndsfrbindelse. Når Internet radi eller Music player mde vælges, vil H2 frsøge at tilslutte til et netværk. Hvis det er første gang eller et tidligere tilsluttet netværk ikke er tilgængeligt, vil Internet wizard starte. Fr at starte Netwrk wizard manuelt, Vælges Menu System settings Netwrk Internet wizard. Når wizard er startet p, indtastes følgende infrmatiner: Vælg WLAN regin fra listen hvis denne ikke allerede er valgt. Netværks navn (SSID) (Vælg på listen), Hvis netværket er krypteret indtastes passwrd. Fr at indtaste passwrd benyttes eller eller eller g k napperne til at flytte markøren til det ønskede bgstav/tal/tegn g bekræfte. Der er yderligere tre punkter der kan vælges (BKSP) Backspace, OK g Cancel. Backspace vil slette en indtastning. OK vil bekræfte indtastningen g Cancel vil annullere indtastning. Når indtastningen er kmplet vælges OK, g H2 vil frsøge at tilslutte til det valgte netværk. Hvis tilslutningen fejler vil H2 vende tilbage til indtast passwrd skærmen. Hvis frbindelsen afbrydes vil H2 autmatisk frsøge at tilslutte igen. 14

15 Netwrk prfiles (Netværks prfiler) H2 kan huske de sidste fire netværk sm der har været tilsluttet til g vil autmatisk frsøge at frbinde til et af disse. De gemte netværk kan ses ved hjælp af Menu System settings Netwrk Netwrk prfile. Her kan man slette uønskede netværk ved at trykke på knappen g vælge Yes fr at bekræfte. Andre indstillinger Der er flere frskellige muligheder fr at ændre netværksindstillingerne ved at vælge Menu System settings Netwrk. Det er yderst sjældent at disse skal benyttes g det anbefales ikke at benytte disse. Men erfarne brugere af netværks indstillinger kan muligvis benytte disse til diagnsticering g anden netværks infrmatin. 15

16 8.4 Internet radi prtal registrering H2 arbejder sammen med The Frntier Silicn Internet radi prtals hjemmeside sm giver mulighed fr at rganisere favrit lister g gså lytte til internet radi statiner på cmputeren. BEMÆRK! Dette er ikke nødvendigt fr at benytte H2, men en ekstra service til nemmere at kunne redigere favrit lister etc. Fr at registere Deres H2 med prtalen skal De først kende adapterens access cde ved at vælge Menu Statin list Help Get access cde. Skriv kden ned. Bemærk: Man skal passé på ikke at frveksle access cde med Radi ID (fra Menu System settings Inf.) Benyt en cmputer med internet adgang g besøg hjemmesiden: frntier.cm. Hvis dette er Deres første besøg skal der laves en ny knt/accunt hvr nedenstående skal indtastes: access cde, e mail adresse, passwrd, radi mdel (H2). Hvis de allerede har en registreret knt men ønsker at tilføje en ny radi, skal De lgge ind på Deres eksisterende knt g vælge My preferences Add anther Wi Fi radi. Ligeså snart radien er registreret med prtalen kan de med det samme benytte favritter and manuelt tilføjede statiner m.m. 16

17 8.5 Opsætning af en musik server Fr at H2 kan afspille musik fra en cmputer på netværket skal denne være sat p til at dele filer g/eller media. UPnP media sharing giver enheder sm H2 mulighed fr at afspille musik fra et shared media library, navigatin via tag menuer såsm Artist, Album eller Genre. Benytter de et server system såsm en PC med Windws Media Player 10 eller nyere (WMP), g Deres musik biblitek er krrekt tagget, anbefales det at benytte media sharing. Så er det kun UPnP serveren der skal psættes. BEMÆRK! Vi har ikke mulighed fr at hjælpe med psætning af musik servere da der eksisterer utrligt mange måder at psætte disse på. 8.6 Sharing media med Windws Media Player En af de mest udbredte UPnP servere er Windws Media Player (10 eller nyere). Fr psætning af WMP til media sharing, følg nedenstående guide.: 1. Vær pmærksm på at PC en er tilsluttet til netværket. 2. Vær pmærksm på at adapteren er tændt g tilsluttet samme netværk. 3. I WMP skal de audi filer g mapper der ønskes delt tilføjes til media library (Medie bibliteket). I WMP, aktiver media sharing / streaming. Windws XP WMP: Klik på Biblitek knappen g vælg Tilføj til biblitek. Windws Vista / 7 WMP: Klik på Organiser knappen g vælg Administrer bibliteker Musik. 4. I WMP, aktiver media sharing / streaming. Windws XP WMP: Klik på Biblitek knappen g vælg Media Sharing. Windws Vista / 7 WMP: Vær pmærksm på at Media Streaming er aktiv; klik på Stream knappen g vælg Tillad at enheder afspiller mine medier, autmatisk... ( Flere streamingindstillinger... vil vises hvis media streaming allerede er aktiveret). Begge metder vil vise Media streaming dialg vinduet. BEMÆRK! Vi har ikke mulighed fr at hjælpe med psætning af medie sharing da der eksisterer utrligt mange måder at psætte disse på. Windws XP Windws Vista / 7 17

18 9.Internet radi H2 kan afspille tusindvis af radi statiner g pdcasts fra hele verden via en bredbånds internet frbindelse. Når Internet radi vælges, vil H2 kntakte Frntier Silicn Internet radi prtalen fr at få den nyeste statins liste, rganiseret i frskellige kategrier såsm Cuntry, Mst ppular g Genre. Når en statin vælges vil H2 tilslutte direkte til denne. Prtal giver gså mulighed fr at have flere favrit lister sm kan persnaliseres. Feks. Brian s Heavy Favritter, Prebens Fusins Jazz, Renés 80 er Hits, Talkshws m.m. Fr at kunne benytte disse funktiner skal adapteren registreres på prtal hjemmesiden sm beskrevet på side 16. Har de flere Frntier Silicn radier, kan De registrere dem alle under samme knt så De alle sammen har adgang til favritlisterne. Det er muligt at tilføje favritter enten direkte via H2 eller fra enhver PC med internet adgang g en webbrwser. Fr at starte Internet Radi mde, tryk enten på Mde indtil display viser Internet Radi eller vælg Menu Main menu Internet Radi. Bemærk: Statins listen kmmer direkte fra Internet radi prtalen, så den er kun tilgængelig når H2 er tilsluttet Internettet. Statin listen g undermenuerne til denne kan variere i ny g næ. Der er flere frskellige metder til at vælge statiner. Direkte fra adapteren: Last listened (Sidst aflyttet), Presets (Favritter). Fra prtalen ved brug af Menu Statin list : My Favurites, Lcal (Yur Cuntry) Statins Brwse thrugh Lcatin, Genre, Search, Ppular, New Pdcasts My added statins. Hvis De allerede lytter til en radi statin, kan De benytte istedet fr Menu fr hurtigt at vende tilbage til frrige skærmbillede. 18

19 9.1 Last listened (Sidst aflyttede) Når Internet radi bliver tændt igen efter standby, vil der frbindes til den sidst aflyttede statin. Fr at vælge en anden tidligere aflyttet statin vælges Menu Last listened g derefter en af statinerne på listen. De seneste aflyttede statiner vil vises i tppen af listen. 9.2 Presets (Favritter) Bemærk: Presets er gemt i adapterens hukmmelse g kan ikke benyttes af andre radier. Fr at gemme en Internet radi preset, tryk g hld Preset inde indtil displayet viser en liste ver de 10 tilgængelige presets. Vælg en af de 10 presets g bekræft ved tryk på SELECT fr at gemme statinen sm preset. Fr at afspille en preset trykkes på Preset, g der kan vælges på listen ver de 10 presets med piletasterne. Når en statin der er gemt sm preset afspiller vil preset nummeret vises på displayet I bunden (P1, P2 etc). Samme metde benyttes både fr Internet radi g DAB. 9.3 Favurites Favurites er gemt på Internet radi prtalen, g er tilgængelige på alle internet radier der er registreret under same knt. Før favurites kan benyttes skal radien være registreret på internet prtalen (se side 16). Fr at gemme den statin der afspiller sm favurite fra H2, tryk g hld inde. Den valgte statin vil gemmes i default favurites list Statins. knappen Fr at vælge en favurite, vælges Menu Statin list My favurites [Favurites list] [Statin]. 9.4 Brwse Fr at brwse Internet bradcasts, vælges Menu Statin list derefter enten Statins eller Pdcasts. Brwse igennem de frskellige muligheder fr at finde bradcasts. 19

20 9.5 Search/søg Det er gså muligt at manuelt søge efter statiner eller pdcasts. Fr at søge vælges Menu Statin list Derefter enten Statins eller Pdcasts Indtast et søgerd ved at vælge bgstaverne g derefter trykke på OK. Søge vinduet er magen til det vindue hvr der skal indtastes passwrd til netværket. Vælg en af søge resultaterne g bekræft med OK. 20

21 Under pdcasts, er det ftest muligt at vælge en bestemt episde. 9.6 My added statins / Mine tilføjede statiner Selvm internet radi prtalen allerede indehlder tusindvis af statiner kan det være der er statiner der ikke er på listen. De kan manuelt tilføje disse statiner via prtalen. Disse tilføjede statiner vil være at finde på H2 ved at vælge Menu Statin list My added statins [Statin]. 9.7 Nw playing infrmatin Når en statin afspiller vil displayet vise navn g beskrivelse. Fr at se udvidet infrmatin mkring statinen trykkes på Inf. Hver gang der trykkes på Inf vil ny infrmatin vises på displayet: descriptin, frmat/lcatin, reliability, bit rate/cdec/sampling rate, playback buffer g dat. 21

22 10.Music player Music player mde afspiller audi filer såsm MP3 eller WMA fra en cmputer eller et lagringsmedie på netværket. Fr at kmme til Music player mde, trykkes enten på Mde indtil display viser Music player eller vælg Menu Main menu Music player. Når adapteren er i music player mde, trykkes på Menu, g derefter Shared media. Hvis en fil allerede afspiller kan man med frdel benytte istedet fr Menu til hurtigt at kmme tilbage til frrige menu. Fr eksempel hvis man frestillede sig at man lyttede til nummeret Heat med artisten 50 Cent ved hjælp af brwsing shared media. Tryk på Tryk på ville returnere til track listing fr albummet Get Rich r Die Tryin. igen ville liste alle tilgængelige 50 Cent albums. Tryk på igen ville vise alle album artister.s.v Shared media (fra media server) Vælg Menu Shared media Hvis De allerede har psat shared media (sm beskrevet side 17), Et navn bestående af <cmputer name: <Shared media name, fr eksempel JB Laptp:Audi. Hvis der er flere tilgængelige cmputer på netværker der benytter sharing media, vil disse gså være synlige på listen. Tryk på knappen fr at kmme til de media filer De ønsker at afspille. Fra dette punkt er menuer genereret ud fra shared media server (typisk Windws Media Player). Den første menu vil vise en liste ver medie typer. F.eks. Music, Vide, Pictures g Playlists. H2 kan kun afspille musik g playlister. Derudver er der gså en søge funktin til at søge efter numre tilsvarende til søgning efter internet statiner (Se venligst side 20). 22

23 Fra Music, er der flere måder at vælge numre på, inklusiv: Genre, Artist, Album, Cmpser, Rating. Når det ønskede nummer er fundet trykkes der på Knappen fr at afspille Repeat/shuffle Numre kan gentages eller afspilles i tilfældig rden ved at vælge Menu Repeat play eller Menu Shuffle play Nw playing infrmatin Under afspilning vil displayet vise nummeret g artisten (Hvis tilgængeligt). I bunden af skærmen vil der stå UPnP. Fr at se yderligere infrmatin (hvis tilgængeligt) trykkes på Inf. Hver gang der trykkes på Inf, vil nye infrmatiner vises på skærmen: UPnP: artist, album, URL, bit rate/cdec/sampling rate, playback buffer g dat. 23

24 English 11. DAB radi DAB radi mdtager DAB/DAB+ digital radi g viser infrmatin mkring statinen, streamet g track afspilning. Fr at benytte DAB, trykkes på Mde indtil displayet viser DAB Radi eller vælg Menu Main menu DAB Scan efter statiner Første gang at DAB radi vælges vil H2 autmatisk søge efter tilgængelige statiner. Det kan gså være nødvendigt at frestage en manuel scanning hvis en af nedenstående muligheder pstår: Udvalget af tilgængelige statiner kan variere. Hvis antennesignalet ikke var ptimal ved første søgning (Antennen var ikke trukket ud) kan dette resultere i at listen ver tilbængelige statiner er inkmplet eller tm. Fr at starte en manuel scan vælges Menu Full scan. Når scanning er verstået vil displayet vise en liste ver de tilgængelige statiner Vælg statiner Fr at lytte til an radi statin benyttes navigatins tasterne til at bladre imellem statinerne på listen. Tryk på SELECT på fjernbetjeningen fr at bekræfte valget. Når statinen er valgt vil displayet vise infrmatin mkring statinen. Favritter / Presets Fr at gemme en DAB radi sm favrit tryk g hld en af nummer knapperne 1 10 inde indtil display viser Preset stred. Fr at afspille en gemt statin trykkes på preset på fjernbetjeningen g en liste med de 10 tilgængelige favritter vil vises på displayet. Benyt navigatins knapperne til at vælge en favrit g tryk SELECT fr at bekræfte. Man kan gså trykke på knapperne 1 10 fr at starte afspilning af an favrit statin direkte. Når en statin er gemt sm favrit vil displayet vise Pn (P1, P2 etc) i bunden af displayet. 24

25 11.3 Nw playing infrmatin Når en statin afspiller vil displayet vise statins navn g anden DLS infrmatin hvis tilgængeligt. Fr at se yderligere infrmatin mkring statinen trykkes på INFO knappen på fjernbetjeningen. Fr hvert tryk på INFO knappenn vil infrmatinen I displayet ændres mens man bladrer igennem DLS infrmatinerne: Prgam type, ensemble name/frequency, signal strength/errr rate, bit rate/cdec/channels g dat Settings Dynamic range cmpressin (DRC) Dynamic Range Cntrl. Denne funktin kan indstilles til at fremhæve stille passager i musikken sm kmpensatin fr baggrundsstøj i lyttemiljøet, specielt ved lav lydstyrke. DRC Off = Frakblet. DRC Lw= halvt niveau af transmitteret signal DRC High = fuldt niveau sm faktisk transmitteret signal Statin rder Man kan gså ændre den måde DAB statinerne bliver srteret på. Fr at ændre srterings metden vælges Menu Statin rder Alphanumeric, Ensemble eller Valid. Main Menu Internet radi Music player DAB Sleep Alarms System Settings <fwd (back t Main Menu) DAB mde menu Statin list Full scan Manual tune Statin rder Main Menu <Fwd / <Back Statin List <Fwd / <back Playing <menu 25

26 DAB menuen indehlder følgende muligheder: Name Statin list Descriptin Listen ver de tilgængelige DAB statiner. Full scan Manual tune Fretag en fuld scanning efter statiner Liste ver samtlige tilgængelige frekvenser på VHF Band 3, startende med kanal nummer g sub kanal (f.eks. 9A,...12B). Dette er efterfulgt af den aktuelle frekvens i MHz. Prune invalid Dynamic Range Cntrl (DRC) Benyttes til at fjerne radi statiner der ikke længere er aktive eller tilgængelige. Disse statiner fremgår ftest i displayet med et?.. Dynamic Range Cntrl (Dynamisk mrådekntrl) giver dig mulighed fr at ændre lydniveauet på kanaler, så lave passager gøres højere fr at kmpensere fr støjende mgivelser, eller hvis du lytter til radien ved lav lydstyrke. Ikke alle DAB statiner udsender DRC. Vælg imellem: DRC ff, DRC High, DRC Lw Statin rder Her kan vælges hvrdan de tilgængelige DAB statiner skal srteres. Vælg imellem Alphanumeric, Ensemble eller Valid. 26

27 12.Alarm g sleep Adapteren er desuden frsynet med muligheden fr at indstille t alarmer med snze funktin, samt en sleep funktin til at slukke adapteren efter en fastsat peride. Hver alarm kan indstilles med frskellige muligheder Alarms Fr at indstille eller ændre en alarm trykkes enten på Alarm ellervælg Menu Main menu Alarms. Vælg alarm nummer (1 eller 2) g indstil nedenstående: Enable: n/ff, (Aktiver Til/fra) Frequency: Daily, Once, Weekends eller Weekdays. Time, (Tidspunkt) Mde: Buzzer, Internet radi, DAB, FM, Preset: Last listened eller 1 10, Vlume: Fr at aktivere de nye indstillinger bladres ned g trykkes Save. Display vil vise active alarmer med et ikn i bunden. Alarmen vil starte på det valgte tidspunkt. Fr at midlertidigt afbryde alarmen trykkes på Snze Sleep Fr at indstille sleep timer, vælges Menu Main menu Sleep g derefter Sleep OFF, 15 MINS, 30 MINS, 45 MINS eller 60 MINS. Når en sleep peride er valgt vil adapteren vende tilbage til hved menuen. Tryk på Menu returnere til Nw playing skærmen. fr at 27

28 13. Inf g Fejl meddelelser Nedenstående er beskrivelser af inf g fejl meddelelser der eventuelt kan pstå. Meddelelse Type Beskrivelse Failed t Fejl Set når et Wi Fi netværks relateret fejl pstår. Eksempler på dette kan være : cnnect radi kan ikke tilslutte til Wi Fi netværket frkert passwrd indtastet Netwrk errr Fejl Set når en server/tilslutnings relateret fejl pstår. Eksempler på dette kan være: H2 kan ikke tilslutte til Wi Fi netværket H2 kan ikke tilslutte til internet radi prtalen H2 kan ikke tilslutte til en radi statin H2 var igang med afspilning af statin men mistede frbindelsen under afspilning H2 kan ikke tilslutte til PC Frmat errr Fejl Set når H2 har prblemer med at afspille et ikke understøttet frmat. Eksempler på dette kan være : H2 frsøger at tilslutte en radi statin der sendes ud i et frmat der ikke er understøttet af H2 (f.eks. AAC+). H2 frsøger at afspille en fil i et ikke understøttet frmat. Cnnecting Inf Vises når H2 frsøger at tilslutte til enten netværk, server, prtal, statin. Lading Inf Vises når H2 har tilsluttet g skal til at starte afspilning af statin/stream. Playing Inf Vises når H2 har tilsllutte g startet afspilning af statin/stream. 28

29 14. Fejlfinding Tilslutning til internet statin 29

30 15. FAQ Questin: Hvad behøves fr at benytte adapteren? Answer: Til Internet Radi g Musik Streaming kræves der en trådløs internetfrbindelse samt et eksisterende audi system (frstærker). Til DAB/DAB+ kræves der ingen internetfrbindelse men adapteren skal stadig tilsluttes til et eksisterende audi system (frstærker). Hvrdan tilslutter jeg adapteren til mit trådløse netværk? Første gang adapteren tændes vil en wizard guide starte. Følg instruktinerne på skærmen. Efter at der er scannet efter netværk vil en liste ver de tilgængelige netværk vises. Vælg Dit trådløse netværk g tryk OK. Hvis netværket ikke er krypteret vil det allerede nu være klar til brug. Er netværket krypteret skal De nu indtaste passwrdet. Passwrd accepteres ikke? Jeg kan ikke tilslutte til mit trådløse netværk? Husk at der er frskel på stre g små bgstaver. Vær pmærksm på følgende: Vær pmærksm på at der er indtastet krrekt passwrd. (Der er frskel på stre g små bgstaver) Vær pmærksm på at der er internet frbindelse. Den nemmeste måde at teste dette på er at benytte en PC på samme netværk g frsøge at besøge en hjemmeside. Vær pmærksm på at netværket tillader adgang af andre enheder. Genstart adapteren g prøv igen. Kan jeg høre radi hvis jeg ikke har en internet frbindelse? Ja det er stadig muligt at lytte til DAB/DAB+ radi. 30

Brugervejledning. Trådløst Internet musikcenter

Brugervejledning. Trådløst Internet musikcenter Brugervejledning Trådløst Internet musikcenter ClAssic V Wi-Fi LAN FM DAB/DAB+ (findes ikke på alle mdeller) Get lcal bradcast f yur favurite channels frm anywhere in the wrld Cpyright OXX Digital 2008

Læs mere

inet6+ Tillykke med din nye inet6+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

inet6+ Tillykke med din nye inet6+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Brugerhåndbog Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Indhold Sikkerhedsinformation 3 FCC-information 4 Indhold i æsken 5 Hurtigvejledning til internetradio 6 Dette har man brug

Læs mere

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen

Læs mere

Brugervejledning Internet radio

Brugervejledning Internet radio Tuned into The world Brugervejledning vantage 1 INDHOLD Sikkerhedsinformation... 3 Sikkerhedsforskrsifter... 4 Gode råd... 5 Radioen set forfra... 6 Radioen et bagfra... 7 Stik til strømforsyning.... 7

Læs mere

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi OWNER S MANUAL NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi Indhold: Introduktion, Opsætning, WiFi-modtagelse...3 Knapper på toppen, Fjernbetjeningens funktioner...5 Knapper

Læs mere

DanaWeb A/S Herlev hovedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 support@danaweb.dk

DanaWeb A/S Herlev hovedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 support@danaweb.dk 1 Indhld DanaWeb A/S Herlev hvedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 supprt@danaweb.dk Indhld... 2 1. Lg ind... 5 2. Tpbaren... 6 3. Menuen... 7 4. Instrumentbræt... 7 4.1. Hurtige hyperlinks... 8 4.2.

Læs mere

ROBERTS. DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect og fjernbetjening med ConnectR app til iphone og Android Læs venligst denne manual før brug Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 5.5

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 5.5 Sftwaremanual GPal Navigatr Versin 5.5 GPal Navigatr Versin 5.5 Indhldsfrtegnelse KAPITEL 1: START... 1 Velkmst...1 CD/DVD ens indhld...1 Systemfrudsætninger...3 Knventiner i denne håndbg...3 Tips g advarselshenvisninger...4

Læs mere

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 5

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 5 Sftwaremanual GPal Navigatr Versin 5 GPal Navigatr Versin 5 Indhldsfrtegnelse KAPITEL 1: START... 1 Velkmst... 1 CD/DVD ens indhld... 1 Systemfrudsætninger... 3 Knventiner i denne håndbg... 3 Tips g advarselshenvisninger...

Læs mere

WiFi Internetradio H6080

WiFi Internetradio H6080 WiFi Internetradio H6080 Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ii Opsætning af internetradioen 1 Introduktion... 1 Internetradioens knapper... 2 Tilslutning af internetradioen til trådløst netværk... 3 Step

Læs mere

Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter version 3.17

Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter version 3.17 Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter versin 3.17 Indhldsfrtegnelse Lg ind i HR Manager Talent Recruiter... 5 - Link (URL) til HR Manager Talent Recruiter... 5 - "White list" - bed IT-afdelingen

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

SMART Document Camera 450. Brugervejledning

SMART Document Camera 450. Brugervejledning SMART Dcument Camera 450 Brugervejledning Prduktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-prdukt, giver vi dig besked, når der er nye funktiner g sftwarepgraderinger. Registrer nline på smarttech.cm/registratin.

Læs mere

Internetradio med trådløst LAN og touchscreen MEDION LIFE X85008 (MD 86250)

Internetradio med trådløst LAN og touchscreen MEDION LIFE X85008 (MD 86250) Internetradio med trådløst LAN og touchscreen MEDION LIFE X85008 (MD 86250) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...3 Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en INTRODUKTION Micrsft Office Wrd-dkumenter kan gå tabt i visse situatiner. Dkumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en fejl tvinger Wrd til at afslutte, hvis du plever en strømafbrydelse under redigering,

Læs mere

Kursus i CMSimple 2.9SE. - Mads Bischoff, Safi.dk. Indhold: Velkommen Klar parat o. Indhold & form o. Skitse over hjemmesiden Kom igang o

Kursus i CMSimple 2.9SE. - Mads Bischoff, Safi.dk. Indhold: Velkommen Klar parat o. Indhold & form o. Skitse over hjemmesiden Kom igang o Kursus i CMSimple 2.9SE - Mads Bischff, Safi.dk Indhld: Velkmmen Klar parat Indhld & frm Skitse ver hjemmesiden Km igang Lgin på hjemmesiden Skriv/redigér en side Lav nye sider Indsæt et ft på siden Link

Læs mere

Dansk (Danish) - Indhold

Dansk (Danish) - Indhold Dansk (Danish) - Indhold Indledning Betjeningsprincipper Fjernbetjening Gør musikken tilgængelig Omslagsbillede Gør fotos tilgængelige Gør hjemmesider tilgængelige Daglig brug af BeoPlayer Opret og rediger

Læs mere

Brugermanual. EnVivo HD Media Player 1 PO-1059

Brugermanual. EnVivo HD Media Player 1 PO-1059 Brugermanual EnVivo HD Media Player 1 CONTENT Vigtig!... 5 Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 INTRODUKTION... 6 FUNKTIONER... 6 SPECIFICATIONS... 7 Filindhold... 7 Pakkens indhold... 8 Front og overside...

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

Logitech. Brugervejledning

Logitech. Brugervejledning Logitech Brugervejledning Brugervejledning til Squeezebox Boom 1 Indhold Tak...3 Sådan får du hjælp...3 Kassen indeholder...4 Systemkrav...4 Oversigt over Boom-systemet...5 Fjernbetjening...5 Frontpanel...6

Læs mere

Logitech. Netværksmusiksystem. Brugervejledning. dansk (emea)

Logitech. Netværksmusiksystem. Brugervejledning. dansk (emea) Logitech Netværksmusiksystem Brugervejledning dansk (emea) Brugervejledning til Squeezebox Duet 1 Contents Om Squeezebox Duet...2 Sådan får du hjælp...2 Kassen indeholder...3 Systemkrav...3 Inden du begynder...4

Læs mere

Audio system til personlig lyd

Audio system til personlig lyd Audio system til personlig lyd Betjeningsvejledning Introduktion Afspilning af en CD Brug af radioen Afspilning af en fil på en USB-enhed Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) Afspilning

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

LW310V2 Sweex Wireless 300N Router

LW310V2 Sweex Wireless 300N Router LW310V2 Sweex Wireless 300N Router Bemærk venligst! På den medfølgende cd-rom kan du finde installationsguiden. Denne nemme installationsprocedure viser dig, hvordan du skal konfigurere din router trin

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS 1 Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2 Kom Godt Igang... 5 2.1 Pakken Indeholder... 5 2.2 Oversigt over Kameraet... 6 2.3 Installation af Hardware... 6 3 Få Adgang til Kameraet... 7 3.1 Søgeværktøj...

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere