Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag"

Transkript

1 Fælles telefni & Internet fr Rytterkasernen g Åløkkegården. Bilag Versin 1.1, sidst revideret

2 Bilag 1: Teleudbyder Vres nuværende teleudbyder er: Cirque Bredbånd Brgergade København K Mail: 24 timers kundeservice Tilmelding Fr at kunne ringe eksternt, skal du tilmeldes hs Cirque Bredbånd. Krt efter at du er flyttet ind ind, får du en tilmeldingsblanket med psten. Udfyld denne g send den til Cirque g du er klar til at få din telefnlinie til at gløde. Takster Når du ringer eksternt fregår det til Cirques til enhver tid gældende takster, hvilket er ngen af Danmarks billigste telefntakster. Du kan se de gældende takster på vres hjemmeside under Internet, ved at vælge teletakster. Ud ver at betale fr dit minutfrbrug, så pkræver Cirque Bredbånd et abnnement på 35 kr. pr. måned. Hvis du ikke er tilmeldt PBS betalingsservice så din telefnregning betales autmatisk, så pkræver Cirque Bredbånd et faktureringsgebyr på 15 kr. pr. faktura. Cirque Bredbånd har desuden den service, at vi kan ringe gratis til alle andre der har Cirque sm teleudbyder. I skrivende stund kender vi til, at HCØ kllegiet g Andelsbligfreningen Sønderparken benytter Cirque Bredbånd sm teleudbyder, g vi kan derfr ringe gratis til persner der br der. Telefnregning Hvis du har spørgsmål til din telefnregning, skal du henvende dig til Cirque. Du kan ringe til dem hele døgnet på følgende nummer: Cirques kundeservice Hvis du er tilmeldt PBS får du ikke længere tilsendt en faktura, men beløbet bliver trukket autmatisk fra din bankknt. Hvis du kntakter Cirques kundeservice, kan du få dem til at sende dig fakturaer igen, md at du betaler et faktureringsgebyr på 15 kr. pr. styk. Du kan se en nline versin af din faktura på Internettet. Her er der gså en udspecificeret versigt ver de numre, du har ringet til. Du skal gå ind på følgende adresse: Du skal lgge på med dit kundenummer, g det passwrd du har fået udleveret af Cirque. Skulle du have glemt dit passwrd, så står det i øverste højre hjørne af din telefnregning. Andet - Der skal ikke trykkes nget frvalgsnummer sm f.eks når du ringer. Dette sørger telefncentralen selv fr.

3 Bilag 2: Internetudbyder Vres nuværende Internetudbyder er Freningen Kllegienet Odense (FKO). FKO er en sammenslutningen af kllegier g ungdmsbliger i Odense. Freningen har etableret et cmputernetværk mellem freningens medlemmer (kllegier g ungdmsbliger i Odense), g har derfra lavet en frbindelse til Internettet. De lkale cmputernetværk på Åløkkegården g Rytterkasernen er tilsluttet FKO s netværk g dermed gså Internettet. Alle bebere skal persnligt prettes hs freningen, før de kan benytte netværket. Når man er prettet, har man følgende muligheder: Mulighed fr at kmmunikere med andre beberes cmputere her i Rytterkasernen g på Åløkkegården samt de andre på de andre kllegier g ungdmsbliger tilsluttet FKO s netværk. Din egen adresse g hjemmeside. Mulighed fr at surfe på Internettet. Du kan læse mere m FKO på adressen Tilmelding til FKO Fr at få adgang til Internettet, skal du først tilmeldes hs FKO. En tilmeldingsblanket kan afhentes hs din lkale netgruppe. Udfyld blanketten g send den til FKO sammen med en adresseret g frankeret svarkuvert. Der skal udfyldes en blanket fr hver beber i din lejlighed. Hvis du studerer på Odense Teknikum eller Syddansk Universitet, skal du desuden vedlægge en ftkpi (størrelse 1:1) af dit studiekrt. Dette kræver Universitetet sm dkumentatin på, at du er studerende et af de t steder. Efter mkring en uges tid får du en seddel retur med plysninger m dit brugerid g passwrd samt din adresse. Disse plysninger er nødvendige, fr at du kan kmme på Internettet. Hjælp Har du prblemer med at få enkelte prgrammer til at fungere med vres Internetpkbling via FKO, er der flere muligheder fr at få hjælp. Du kan prøve at kigge på en af følgende hjemmesider: På disse sider er der hjælp til psætning af prgrammer, så de kmmer til at virke fra en PC tilsluttet FKO s netværk. FKO har gså ngle nyhedsgrupper, hvr du kan lægge dit prblem/spørgsmål ud. Du har gså mulighed fr at benytte IRC til at chatte med andre brugere af netværket. Der er mange persner tilknyttet FKO s netværk, så hvis en af dem kender svaret på dit prblem, er der en gd chance fr, at de kmmer med en hjælpende hånd. Du kan finde adressen på news g IRC servere på en af vennævnte hjemmesider. Sidst men ikke mindst har du j gså mulighed fr at spørge din nab eller din lkale netgruppe til råds. Dwnladbegrænsning Fr at mindske belastningen på FKO s Internetfrbindelse, har FKO indført en dwnladbegrænsning pr. beber. Du kan læse mere m dette på

4 Bilag 3: Regler fr brug af netværk Følgende regler gælder fr brug af Rytterkasernens g Åløkkegårdens netværk 1. Det er ikke tilladt at hindre systemets daglige drift eller påvirke det på en måde, der medfører gene fr de andre brugere af systemet. Herunder hører, at det ikke er tilladt at belaste netværket eller serverne ufrhldsmæssigt meget, hvad enten denne belastning skyldes spil, dwnlad, psætning af egne hjemmesider eller andet. 2. Det er ikke tilladt at frsøge at skaffe sig adgang til infrmatin, man ikke har retmæssig adgang til. Det vil bl.a. sige, at det ikke er tilladt: at søge adgang til andres persnlige pst, katalger eller cmputere uden deres samtykke. at vervåge netværkstrafikken. at frsøge at skaffe sig uretmæssig adgang til system- eller lgfiler. at frsøge at skaffe sig uretmæssig adgang til ikke-ffentlige plysninger på Internet. at psætte en DHCP-server. at prette prxyfaciliteter, mdem dial-in, tilslutte en ADSL frbindelse eller lignende på cmputere tilsluttet netværket. Hvis man alligevel skulle få kendskab til følsmme data, skal man straks underrette netgruppen samt ejeren af de pågældende data eller pc. 3. Brugeren er selv ansvarlig fr skader på hardware eller tab af data, der måtte ske sm følge af brug af netværket. 4. Det er ikke tilladt at distribuere prgrammer, herunder børneprn, MP3 eller lign, der strider md dansk lvgivning m phavsret, eller på anden måde er ulvligt materiale. 5. Det er ikke tilladt at videregive adgang til netværket, uanset m det er af permanent eller midlertidigt karakter g m det sker ved hjælp af mdem, ruter eller andet netværksudstyr. 6. Det er ikke tilladt at udnytte systemet kmmercielt, specielt ikke med persnlig vinding fr øje. 7. Brugeren skal straks underrette netgruppen ved mistanke m virus. 8. Det er ikke tilladt at hacke eller på anden måde bryde privatlivets fred. 9. Til hver bruger udleveres en persnlig kde fra Internetudbyderen til brug ved bl.a. elektrnisk pst, adgang til Internettet samt prettelse af persnlige hjemmesider. Denne kde er strengt persnlig g må under ingen mstændigheder udleveres til andre. Har en bruger frmdning m, at andre har kendskab til vedkmmendes eller andres persnlige kde, skal netgruppen straks underrettes herm. 10. En bruger af nettet må kun benytte det IP-nummer eller de IP-numre, sm han/hun har fået udleveret af netværksgruppen 11. Netgruppen har ret til at føre tilsyn med størrelsen af ressurcefrbruget m.m. på såvel netværk sm servere. Nærmere retningslinier fr dette tilsyn defineres af Afdelingsbestyrelsen.

5 12. Netgruppen har myndighed til øjeblikkeligt, fr en tidsbegrænset peride, at kble en bruger fra nettet såfremt de vurderer, at brugeren vertræder reglerne eller i øvrigt frbryder sig imd Internettets netetikete. 13. Beslutninger m sanktiner g vurderinger i frbindelse med misbrug g lignende fretages af netgruppen i samråd med Højstrups inspektør g afdelingsbestyrelsen. Alle beslutninger kan ankes til Afdelingsbestyrelsen. 14. Ved skift af netværkskrt, g hermed Mac-adresse, skal FKO straks underrettes, hvilket kan gøres via FKO s hjemmeside. 15. Fr andre netværk, herunder Internettet, gælder FKO s regler, sm det er brugerens egen pligt at kende g verhlde 16. Brud på regler fr brug af netværk kan i frhld til frseelsens alvr medføre: Tab af retten til egen hjemmeside. Tab af adgang til servere, herunder at mdtage g afsende elektrnisk pst. Afbrydelse af netværksfrbindelsen. Plitianmeldelse Regler er vedtaget af Afdelingsbestyrelsen Juni 2000 Sm beber skal du løbende hlde dig rienteret m reglerne fr brug af netværket, samt regler fra FKO sm findes på følgende adresser; Regler versin 1.1

6 Bilag 4: Oversigt ver systemkrtnumre Nedenstående er en liste ver systemkrtnumre, der er indkdet i telefncentralen. Du kalder et systemkrtnummer ved at trykke # + krtnr. Navn Nummer Krtnr. Højstrup Odense Kmmune DSB Odense Taxa Syddansk Universitet Odense Teknikum Den Sciale Højskle Odense Seminarium Odense Scialpædaggiske Seminarium

7 Bilag 5: Ofte stillede spørgsmål (med svar) I dette bilag finder du svar på en række fte stillede spørgemål. Telefni - Kan jeg behlde mit nuværende telefnnummer? Nej, vres interne telefncentral har sin egen nummerserie. Dette betyder, at der er tildelt et fastnummer til hver lejlighed. Dette nummer kan ikke erstattes af et andet, g det kan ikke tages med, når du flytter. - Skal jeg have abnnement ved TDC? Nej, du skal ikke have abnnement hs TDC. Hvis du allerede har et abnnement, skal du psige dette. - Kan jeg selv vælge en anden teleudbyder. Nej, det er ikke muligt individuelt at vælge en anden teleudbyder. Vres telefncentral er låst til vres teleudbyder. Det er derfr ikke muligt at taste en frvalgskde fr at benytte en anden teleudbyder. - Kan jeg benytte min nuværende telefn? Ja, du skal bruge en almindelig telefn, sm den der benyttes, når man er abnnement hs TDC. Har du ikke en telefn, skal du selv anskaffe en. - Hvilke gratis frdele har jeg ved egen telefncentral? Du får mange af de samme tryk-selv services sm dem TDC tilbyder, men de er gratis. Desuden får du mulighed fr at ringe gratis til andre bebere på Rytterkasernen g på Åløkkegården. - Kan jeg få Vis nummer? Desværre kan dette ikke lade sig gøre med vres egen telefncentral. - Hvrdan bliver jeg prettet, så jeg kan ringe eksternt? Du skal først prettes sm kunde hs vres teleudbyder. Dette gør du ved at udfylde g indsende den tilmeldingsblanket, du autmatisk mdtager med psten fra teleudbyderen. (se bilag 1) - Skal jeg trykke en frvalgskde fr vres teleudbyder når jeg ringer eksternt? Nej, telefncentralen sørger autmatisk fr dette. Du skal dg huske at trykke 0 først, når du ringer eksternt. - Jeg er tilmeldt ved teleudbyderen, men jeg kan stadig ikke ringe eksternt. Har du trykket 0, før det nummer du ringer til? Ved eksterne pkald skal der altid trykkes 0 fran det nummer der ringes til. - Kan jeg få hemmeligt nummer? Vres telefnnumrene står ikke pført i ngle telefnbøger, men ringes der til en telefn med nummerviser, vil nummerviseren vise lejlighedens telefnnummer, f.eks Det er ikke muligt at få hemmeligt nummer.

8 Internet/Netværk - Hvad kster det at surfe på Internettet? Ud ver den månedlige huslejefrhøjelse kster det ikke nget. Dvs. du kan surfe døgnet rundt, uden at det kster ekstra. - Skal jeg selv anskaffe nget fr at kunne kmme på Internettet? Du skal naturligvis have en cmputer. Derudver skal du købe et netkrt g et kabel, der tilsammen kster ca. 200 kr. Netgruppen vil gerne hjælpe dig med at anskaffe det. - Skal jeg stadigvæk bruge mit mdem? Ikke til at køre Internet med. Se venfr. Benytter du dit mdem til at faxe med, skal du stadigvæk benytte det fremver. Enkelte hme banking prgrammer kræver gså et lkalt mdem fr at virke, så hvis du har et sådant, kan det være at du stadigvæk skal benytte mdemet til det. Spørg hvis du er i tvivl. - Kan jeg bruge Hmebanking? Ja, kllegienettet giver adgang til de fleste Internet PC-banker g hme banking-prgrammer. - Skal jeg have en ny ? Alle brugere får en ny adresse. Du behøver ikke at benytte denne adresse, hvis du allerede har en anden (f.eks. en htmail adresse) du benytter. Men det vil være en gd idé at videresende mails fra din nye adresse til den anden adresse du benytter. Der bliver af g til sendt vigtige beskeder til den adresse, du får hs Internetudbyderen. - Hvem administrerer netværket? Det gør netgruppen i samråd med vres Internetudbyder. - Kan jeg få hjælp til installatin af netværk g Internet? Ja, netgruppen vil, så vidt det er muligt, være behjælpelig med installatinen. - Jeg har selv installeret netkrt i min PC, men det virker ikke. Har du tilmeldt dig hs vres Internetudbyder? Har du fået din netværksadresse m.m. hs din lkale netgruppe? Før du kan benytte din cmputer på netværket, skal du kntakte din lkale netgruppe. De vil udlevere en tilmeldingsblanket til vres Internetudbyder, samt en liste med plysninger du skal bruge til at knfigurere netværket på din cmputer.

9 Bilag 6: Oversigt ver telefnservices Bylinievalg (eksternt pkald) 0 + nummer Telefnvækning Prgrammering af vækning *95 + tidspunkt Annullering af specifik vækning *96 + tidspunkt Annullering af alle vækninger * Brug af persnlig passwrd Oprettelse af persnlig passwrd Ændring af persnlig passwrd * x ny kde *670 + gl. kde + 2x ny kde Genkald til sidst kaldte nummer Genkald af sidst kaldte nummer *56 Slette sidst kaldte nummer *57 Lkalkald Ntering på ptaget R + 5 Ntering på ledig R + 5 Annuller ntering *69

10 Lkalmstilling Lkalmstilling (kald til andet lkalnummer) R + lkalnummer Tilbage til første kald R + 1 Brkers Call (skifte mellem t) R + 2 Trepartsknference R + 3 Persnlige krtnumre Krtnummerkald (systemliste) Krtnummerkald (persnligliste) # + krtnummer *4 + krtnummer Samtale venter Samtale venter R + *60 Genprettelse af frbindelse g parker den eksterne samtale R + 2 Spærring/Åbning af lkalnummer Aktivering af spærring *50 Deaktivering af spærring (permanent) *51 + persnlig kde Deaktivering af spærring (midlertidig) 0 + persnlig kde Viderestilling (Valgfri) Straks af alle kald *71 + nummer Annuller straks viderest. af alle kald *81 Viderestilling af alle ved ptaget *72 + nummer Annuller ptaget viderest. af alle kald *82 Viderestilling af alle ved ej svar *73 + nummer Annuller ej svar viderest. af alle kald *83 Annullering af viderest. fra eget lkalnr. *80 Klip ud g læg ved telefnen. Oversigt ver kder: Ring eksternt 0 + nummer Ring internt nummer (4 cifre) Vækning *95 + TTmm Annuller vækning * Opret kde * x ny Skift kde *670 + gl. + 2x ny Aktiver spærring *50 Deaktiver spærring *51 + kde Ntering R + 5 Annuller ntering *69 Lkalmstilling R + lkalnummer Tilbage til første kald R + 1 Trepartsknference R + 3 Samtale venter R + *60 Viderestilling *71 + (0) + nummer Annuller viderestilling *81

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

FOREBYG INDBRUD. - gode råd. Undgå indbrud. Hvis skaden er sket. eller lignende - lidt rod får din lejlighed til at se beboet ud.

FOREBYG INDBRUD. - gode råd. Undgå indbrud. Hvis skaden er sket. eller lignende - lidt rod får din lejlighed til at se beboet ud. FORBYG INDBRUD - gde råd Undgå indbrud Frtæl dine nærmeste naber, hvrnår du er på ferie Luk kun persner du kender ind i pgangen Br du i en stuelejlighed, så efterlad legetøj, vasketøj, pvask, en kaffekp

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De befinder Dem, en

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Hændelig skade og tyveri

Hændelig skade og tyveri CmpleteCare Hændelig skade g tyveri Dækningsbetingelser Overblik Dette dkument redegør fr detaljerne i de tre niveauer af frsikringsdækning dækning ved Hændelig Skade, Tyveri g Multidækning (både Hændelig

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Brugervejledning. Trådløst Internet musikcenter

Brugervejledning. Trådløst Internet musikcenter Brugervejledning Trådløst Internet musikcenter ClAssic V Wi-Fi LAN FM DAB/DAB+ (findes ikke på alle mdeller) Get lcal bradcast f yur favurite channels frm anywhere in the wrld Cpyright OXX Digital 2008

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse Fra Versin 2.11 til Versin 3.20 Udarbejdet den 7. juni 2011 Opdateret den 27. februar 2012-1 - Indhldsfrtegnelse 1 Frrd... 8 2 Generelt... 8 2.1 Kalenderskift... 8 2.2 Nye muligheder

Læs mere

Gmail Beskrivelse af Gmail.

Gmail Beskrivelse af Gmail. 1 Gmail Beskrivelse af Gmail. Åbn Gmail. Klik på Indbakken g klik på pilen(2) fr indstilling af visninger. Vælg Klassisk (3) Hvis der er fr mange etiketter i venstre side, kan de, der ikke bruges så fte,

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet Få ret til mere rabat kredit frihed Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort det rette supplement til Dankortet 1. Om LO Plus Guldkort generelt 2 2. Brug og betaling 3 3. Om kreditkort 6 4. Ansvarsfuld långivning

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

Regler for Visa Electron. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Visa Electron. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk for Visa Electron december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Regler 5 Regler for Sydbanks Visa Electron 6 Ordliste 21 Fortrydelsesret privatkunder 23 Uddrag af Værgemålsloven

Læs mere

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort... 3 2. Hvad kan du bruge kortet til?... 3 3. Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort (BlueCard) Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 Denne aftale beskriver de vilkår, som er gældende mellem os som sælger og dig som kunde. For at kunne blive kunde hos os må du acceptere disse

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Sydbank MasterCard Business Debit

Sydbank MasterCard Business Debit Sydbank MasterCard Business Debit Kortservice Regler august 2010 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Kortservice 3 Kortservice 4 Regler 7 Regler for Sydbank MasterCard Business

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere