Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk"

Transkript

1 Netprøver.dk Nødprcedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk 29. nvember 2017

2 Indhld 1 Intrduktin Hvilke nødprcedurer kan tages i brug? Vær frberedt på det uventede! Nødprcedure med udlevering af pgavesæt Nødprcedure med udlevering af pgavesæt på papir Nødprcedure med udlevering af pgavesæt via lkalt netværk eller hjemmeside Nødprcedure med aflevering af besvarelse Nødprcedure med aflevering af besvarelse på USB stik (PC g Mac) Nødprcedure med aflevering af besvarelse gennem internetdeling g mbilt htspt Nødprcedure med aflevering af besvarelse via sklens studieadministrative system Nødprcedure med aflevering af besvarelse i e mail til sklen Nødprcedure med aflevering af besvarelse gennem AirDrp (ipad) Nødprcedure med aflevering af besvarelse ved print via lkalt netværk Nødprcedure med udlevering af pgavefrmulering ved SRP/SSO Styrelsen fr It g Læring,

3 1 Intrduktin Afvikling af skriftlige prøver med Netprøver.dk frudsætter, at eleverne henter deres pgavesæt i Netprøver.dk g afslutter prøven ved at uplade deres besvarelse i Netprøver.dk. I situatiner, hvr pgavesæt ikke kan hentes i Netprøver.dk g/eller besvarelser ikke kan afleveres i Netprøver.dk, kan en prøve dg gennemføres ved brug af en nødprcedure. Nødprceduren kan fx anvendes, hvis internetfrbindelsen i prøvelkalet er ude af drift, eller Netprøver.dk ikke kan tilgås. Erfaringen viser, at tekniske nedbrud under prøverne, fx at el nettet er nede, sjældent har en længevarende karakter. Den enkelte skle skal derfr altid fretage en knkret vurdering af situatinen, g på den baggrund fretage de handlinger, g evt. anvende de nødprcedurer, der, inden fr rammerne af eksamensbekendtgørelsen, er mest hensigtsmæssige i nødsituatinen. I en del tilfælde vil det frmentligt være tilstrækkeligt at afvente, at, fx el nettet, igen er tilgængeligt. 1.1 Hvilke nødprcedurer kan tages i brug? Valg af nødprcedure afhænger af hvrfr eleverne ikke kan hente pgavesættet g/eller aflevere besvarelser til Netprøver.dk, samt hvilket it udstyr eleverne bruger under prøven. Hvis der ikke er frbindelse fra elevernes it udstyr til Netprøver.dk kan det fx skyldes 1) Netprøver.dk er nede, 2) Sklens internetfrbindelse til mverden er nede, 3) Sklens lkalnet er nede, eller 4) El nettet er nede på sklens mråde. Alt afhængigt af årsagen vil der være frskellige mulige nødprcedurer. Disse prcedurer afhænger delvist af elevernes it udstyr. Bærbare cmputere sm PC ere g Mac har USB udgang, hvilket giver mulighed fr, at eleverne kan tilgå pgavesæt via USB stik eller afleverer besvarelsen på et USB stik i stedet fr i Netprøver.dk. Brug af USB stik kan således udgøre nødprceduren i disse tilfælde. Ngle elever benytter imidlertid tablets sm fx ipads ved prøverne. Da ipads ikke har USB udgang, kan nødprceduren med USB stik ikke bruges. Disse skler kan i stedet fr bruge en nødprcedure rettet md ipads, sm er aflevering af besvarelser gennem AirDrp, sm er en særlig funktin på ipads. I det følgende beskrives anbefalede nødprcedurer til hhv. udlevering af pgavesæt g til aflevering af besvarelser: Udlevering af pgavesæt: Udlevering på papir Udlevering via lkalt netværk eller hjemmeside Styrelsen fr It g Læring,

4 Aflevering af besvarelser: psamling af besvarelser på USB stik med internetdeling g mbilt htspt via sklens studieadministrative system pr. e mail til sklen aflevering af besvarelse via AirDrp via print ver sklens lkale netværk 1.2 Vær frberedt på det uventede! Det er sklens ansvar at vurdere årsagen til nødsituatinen, g med udgangspunkt i ministeriets anbefalinger vælge en nødprcedure, sm er brugbar på sklen, således at der sikres en tilfredsstillende afvikling af prøven inden fr de gældende regler i eksamensbekendtgørelsen. Sklen skal fr at kunne gennemføre en prøve med nødprcedure frberede sig ved at: Sklen gennemtænker de scenarier, sm kan indtræffe, g lægger sig fast på hvilke nødprcedurer, sm sklen vil tage i anvendelse. Eksamens g prøveansvarlige på sklen skal gøre sig frtrlig med sklens valg af nødprcedure, sm led i frberedelsen af prøven. Styrelsen fr It g Læring,

5 2 Nødprcedure med udlevering af pgavesæt Sklen får ved vinterterminen 2017/2018, på samme måde sm tidligere, tilsendt trykte pgavesæt (papir g CD), sm ved tidligere prøveafhldelser. Oplever sklen prblemer med, at tilgå pgavesættet i Netprøver.dk kan sklen distribuere det trykte pgavesæt på papir i tilfælde hvr pgavesættet er på papir (simpelt pgavesæt), eller distribuere pgavesættet digitalt i tilfælde hvr pgavesættet er på CD (avanceret pgavesæt/miniwebside). Sklen skal gennemføre en række frberedelser fr at kunne udføre denne nødprcedure. Frud fr prøverne mdtager sklen trykte pgavesæt på papir g CD. Sklen skal aftale en prcedure, der gør det muligt hurtigt at iværksætte nødprceduren fr udlevering af pgavesæt. Denne prcedure kan bl.a. mfatte: Er der en ansvarlig fr iværksættelse af nødprceduren? Ved alle prøveansvarlige hvad de skal gøre, hvis eleverne ikke kan hente pgavesættet i Netprøver.dk? Er der CD/USB stik til rådighed? Er evt. it persnale adviseret, så de rette persner kan gøre pgavesættet tilgængeligt via lkalt netværk eller hjemmeside? 2.1 Nødprcedure med udlevering af pgavesæt på papir Sådan gennemføres nødprceduren med udlevering af pgavesæt på papir: 1 Prøveansvarlig/prøvevagt 2 Eksamensansvarlig Udleverer pgavesæt på papir til eleverne. Registrerer evt. frsinkelsen g tildeler evt. ekstra tid til eleverne. Styrelsen fr It g Læring,

6 2.2 Nødprcedure med udlevering af pgavesæt via lkalt netværk eller hjemmeside Sådan gennemføres nødprceduren med udlevering af pgavesæt via lkalt netværk eller hjemmeside: 1 Prøveansvarlig/it ansvarlig Sikrer at pgavesættet er upladet til lkalt netværk eller hjemmeside. Sikrer at materialet er beskyttet med adgangskde. 2 Prøvevagt Udleverer plysninger m adgang til pgavesættet samt adgangskde til eleverne. Hvis pgavesættet skal dwnlades sm zip fil fra lkalt netværk frklares m metden til at udpakke zip filen) 3 Eksamensansvarlig 4 Prøveansvarlig/it ansvarlig Registrerer frsinkelsen g tildeler evt. ekstra tid til eleverne. Fjerner pgavesættet fra lkalt netværk eller hjemmeside efter prøvens afslutning. Hvis sklen vil benytte digitale lagringsmedier, sm fx usb stik eller interne netværksdrev, sm backup under prøven, må sklen t timer før prøvens start åbne den til sklen fremsendte administratrkuvert med pgavesættet g installere g teste dette. Dette skal fregå under fuldstændighed sikkerhed fr, at elever eller andre udenfrstående ikke får adgang til materialet. Styrelsen fr It g Læring,

7 3 Nødprcedure med aflevering af besvarelse I dette kapitel beskrives frskellige mulige nødprcedurer til aflevering af besvarelser. 3.1 Nødprcedure med aflevering af besvarelse på USB stik (PC g Mac) Sklen skal fr at kunne gennemføre nødprceduren frberede sig ved at: Der er mindst ét USB stik samt mærkat til at skrive navn g cpr nummer på pr. elev i prøvelkalet. USB stik g mærkater bør kun udleveres, hvis nødprceduren tages i brug. Sådan gennemføres nødprceduren med USB stik: 1 Prøveansvarlig/prøvevagt Uddeler ét USB stik samt mærkat til at skrive navn g cprnummer på pr. elev, sm skal bruge nødprceduren fr aflevering af besvarelser. 2 Elev Skriver navn g fødselsdat (skrives sm DD MM ÅÅÅÅ) på en mærkat, der fastgøres på USB stikket. Kpierer besvarelse til USB stikket. Kntrllerer, at besvarelse er gemt krrekt på USB stikket. 3 Prøveansvarlig/prøvevagt Mdtager elevens besvarelse på USB stikket. Kntrllerer, at fil(er) med besvarelse er gemt krrekt på USBstikket, g at elevens navn g cpr nummer er påført en mærkat på USB stikket. Udfrmer kvittering til eleven, hvraf det fremgår, at eleven har afleveret sin besvarelse krrekt. 4 Elev Frlader prøvelkalet, når den prøveansvarlige/prøvevagten har gdkendt, at besvarelsen er afleveret krrekt, g udleveret kvittering herfr. 5 Eksamensansvar svarlig/prøveansvarl ig Uplader besvarelserne til Netprøver.dk, så snart det igen er muligt. Uplad af elevernes besvarelser til Netprøver.dk er beskrevet i brugervejledningerne til eksamensansvarlig g prøveansvarlig. Styrelsen fr It g Læring,

8 3.2 Nødprcedure med aflevering af besvarelse gennem internetdeling g mbilt htspt Kan fx anvendes, hvis internetfrbindelsen i prøvelkalet er ude af drift, g Netprøver.dk fungerer. Ved at lade smartphnes fungere sm mdem, kan sklen give ipads g andet it udstyr adgang til internettet gennem smartphnens mbile netværk. Sklen skal fr at kunne gennemføre nødprceduren frberede sig ved at: Prøveansvarlig har en eller flere smartphnes eller andet it udstyr i prøvelkalet med mbilt netværk, der kan bruges til at etablere internetdeling g mbilt htspt. Sådan gennemføres nødprceduren med internetdeling g mbilt htspt: 1 Prøveansvarlig Etablerer internetdeling g mbilt htspt fra en eller flere smartphnes eller andet it udstyr med mbilt netværk. Orienterer eleverne m, at det er nødvendigt at etablere internetdeling g mbilt htspt fr at eleverne kan få adgang til internettet. Orienterer m, at eleverne kan tilslutte sig den eller de internetfrbindelser, sm den prøveansvarlige har etableret. Sådan bruges en smartphne til internetdeling på henhldsvis Andrid, iphne g Windws Phne: Internetdeling g mbilt htspt med Andrid: 1. Start med at trykke på Indstillinger på din hjemmeskærm 2. Tryk på Internetdeling g Mbilt htspt 3. Tryk på Mbilt htspt fr at give adgang via Wi Fi. Er mbilen tilsluttet en cmputer, tryk da på USB internetdeling 4. Slå Mbilt Htspt til i tppen af skærmen 5. De enheder, sm er tilsluttet dit netværk, vil nu ptræde her. Har du prettet en adgangskde fr internetdeling, skal den tastes fr at få adgang Internetdeling g mbilt htspt med iphne: 1. Start med at trykke på Indstillinger på din hjem Styrelsen fr It g Læring,

9 meskærm 2. Vælg Internetdeling 3. Slå Internetdeling til 4. Vil du dele netværk med en anden telefn, skal du vælge Slå Wi Fi til. Vil du slutte en cmputer til via Bluetth eller et USB kabel, kan du nøjes med Kun Bluetth g USB 5. Brug adgangskden til det netværk, der nu er prettet på telefnen, fr at lgge på netværket 6. Så snart en anden er tilsluttet netværket, vil der kmme et blåt felt i tppen af skærmen Internetdeling g mbilt htspt med Windws Phne: 7. Start med at vælge Indstillinger på din Windws Phne 8. Vælg Internetdeling 9. Slå Internetdeling til 10. Vælg Wi Fi, hvis andre telefner skal bruge internettet gennem din mbil 11. Brug Adgangskde g Bradcastnavn fr at lgge på netværket. Så snart en anden har lgget på netværket, vil enheden ptræde i bunden af skærmen Eleverne har nu adgang til internettet gennem internetdeling g mbilt htspt. Det kan ikke frventes, at mere end 4 5 elever samtidig kan bruge internetdeling g mbilt htspt fra en smartphne. 2 Prøveansvarlig Orienterer eleverne m, at besvarelser kan afleveres i Netprøver.dk, men gennem internetdeling g mbilt htspt. Styrelsen fr It g Læring,

10 3.3 Nødprcedure med aflevering af besvarelse via sklens studieadministrative system Kan anvendes, hvis Netprøver.dk er ude af drift, men sklens intranet fungerer. Er det ikke muligt at aflevere besvarelsen i Netprøver.dk, kan besvarelsen i stedet psamles ved hjælp af sklens studieadministrative system. Sklen skal fr at kunne gennemføre nødprceduren frberede sig ved at: Beslutte en instruks fr hvrdan eleverne kan aflevere ved hjælp af det studieadministrative system. Instruksen bør understøtte, at sklen let herefter kan tilgå besvarelserne g uplade til Netprøver.dk Sådan gennemføres nødprceduren med aflevering af besvarelse via sklens eget netværk: 1 Prøveansvarlig Orienterer eleverne m, at eleverne skal skrive navn g fødselsdat (skrives sm DD MM ÅÅÅÅ) på første side i besvarelsen. Orienterer eleverne m, at eleverne skal aflevere deres besvarelse via sklens studieadministrative system på en måde, sm den prøveansvarlige anviser. 2 Elev Skriver navn g fødselsdat (skrives sm DD MM ÅÅÅÅ) øverst på første side i besvarelsen. Kntrllerer, at besvarelsen indehlder det ønskede. Afleverer besvarelse vha. det studieadministrative system. 3 Prøveansvarlig Kntrllerer, at elevens besvarelse er mdtaget. Udfrmer kvittering til eleven, hvraf det fremgår, at eleven har afleveret sin besvarelse krrekt. 4 Elev Frlader prøvelkalet, når den prøveansvarlige har gdkendt, at besvarelsen er afleveret krrekt, g udleveret kvittering herfr. 5 Eksamensansvar svarlig/prøveansvarl ig Uplader besvarelser til Netprøver.dk, så snart det er muligt. Styrelsen fr It g Læring,

11 3.4 Nødprcedure med aflevering af besvarelse i e mail til sklen Kan anvendes, hvis Netprøver.dk er ude af drift g sklens internetfrbindelse fungerer. Er det ikke muligt at aflevere besvarelsen i Netprøver.dk, kan besvarelsen i stedet afleveres i en e mail til en af sklen angivet pstkasse. Sklen skal fr at kunne gennemføre nødprceduren frberede sig ved at: Overveje hvilken e mailadresse, der skal benyttes sm led i nødprceduren. E mailadressen kan fx være den prøveansvarliges egen pstkasse i sklens e mailsystem, eller en af sklen særligt prettet pstkasse. Den prøveansvarlige skal have adgang til pstkassen i prøvelkalet (jf. punkt 4 nedenfr). Sådan gennemføres nødprceduren med aflevering af besvarelse i mail til sklen: 1 Prøveansvarlig Orienterer eleverne m, at eleverne skal skrive navn g fødselsdat (skrives sm DD MM ÅÅÅÅ) på første side i besvarelsen. Orienterer eleverne m, at eleverne kan aflevere deres besvarelse ved at sende besvarelsen til en specifik e mailadresse, sm den prøveansvarlige anviser. E mailadressen kan fx være den prøveansvarliges egen medarbejder pstkasse i sklen e mailsystem, eller en af sklen særligt prettet pstkasse. Den prøveansvarlige skal have adgang til pstkassen i prøvelkalet (jf. punkt 4 nedenfr). 2 Elev Skriver navn g fødselsdat (skrives sm DD MM ÅÅÅÅ) øverst på første side i besvarelsen. Vedhæfter besvarelse i en e mail, sm sendes til e mailadressen, sm den prøveansvarlige har anvist. Kntrllerer, at e mailen er sendt med den krrekte besvarelse. 3 Prøveansvarlig Kntrllerer, at e mail fra elev med besvarelse er mdtaget, g at elevens navn g fødselsdat (skrives sm DD MM ÅÅÅÅ) fremgår øverst på første side i besvarelsen. Udfrmer kvittering til eleven, hvraf det fremgår, at eleven har afleveret sin besvarelse krrekt. 4 Elev Frlader prøvelkalet, når den prøveansvarlige har gdkendt, at besvarelsen er afleveret krrekt, g udleveret kvittering herfr. 5 Eksamensansvar svarlig/prøveansvarl Uplader besvarelserne til Netprøver.dk, så snart det igen er muligt. Uplad af elevernes besvarelser til Netprøver.dk er beskrevet i brugervejledningerne til eksa Styrelsen fr It g Læring,

12 ig mensansvarlig g prøveansvarlig. Styrelsen fr It g Læring,

13 3.5 Nødprcedure med aflevering af besvarelse gennem AirDrp (ipad) Kan anvendes, hvis Netprøver.dk er ude af drift, g sklens internetfrbindelse er ude af drift. Er det ikke muligt at aflevere besvarelsen i Netprøver.dk, eller aflevere besvarelsen i mail til sklen, kan besvarelsen i stedet fr afleveres til den prøveansvarlige gennem AirDrp. Sklen skal fr at kunne gennemføre nødprceduren frberede sig ved at: Prøveansvarlig i prøvelkalet har ipad eller anden enhed, der kan mdtage besvarelser gennem AirDrp. Eleverne kan eventuelt frud fr prøven blive frtrlige med brugen af AirDrp. Sådan gennemføres nødprceduren med aflevering af besvarelse gennem AirDrp: 1 Prøveansvarlig Aktiverer AirDrp på sin ipad. a. Skub pad fra bunden af skærmen fr at åbne Kntrlcenter. b. Tryk på AirDrp. c. Vælg Alle. Alle IOS enheder i nærheden med AirDrp kan herefter se enheden. 2 Prøveansvarlig Orienterer eleverne m, at eleverne med AirDrp fra deres ipads kan aflevere besvarelser til den prøveansvarliges ipad. Orienterer eleverne m, at eleverne skal skrive navn g cpr nummer på første side i besvarelsen. 3 Elev Skriver navn g cpr nummer øverst på første side i besvarelse. Aktiverer Airdrp på sin ipad. a. Skub pad fra bunden af skærmen fr at åbne Kntrlcenter. b. Tryk på AirDrp. c. Vælg Alle. Afleverer besvarelse, når AirDrp er slået til. a. Trykker på fil(er) med besvarelse. b. Trykker herefter på delings iknet. Det afhænger Styrelsen fr It g Læring,

14 af appen, m der kan vælges flere filer ad gangen, sm skal deles. b. Trykker derefter på navnet med den prøveansvarliges ipad. Når besvarelse er sendt, står der Sendt under iknet fr den prøveansvarlige. 4 Prøveansvarlig/prøvevagt Mdtager besked m, at elevens ipad vil dele en fil. Trykker på Accepter g gemmer filen med besvarelsen i ibks, eller fx Drpbx, hvis det er installeret. Kntrllerer, at fil(er) med besvarelse er gemt krrekt i ibks, eller fx Drpbx, g at elevens navn g cprnummer fremgår af besvarelsen. Udfrmer kvittering til eleven, hvraf det fremgår, at eleven har afleveret sin besvarelse krrekt 5 Elev Frlader prøvelkalet, når den prøveansvarlige/prøvevagten har gdkendt, at besvarelsen er afleveret krrekt, g udleveret kvittering herfr. 6 Eksamensansvar svarlig/prøveansvarl ig Uplader besvarelserne til Netprøver.dk, så snart det igen er muligt. Uplad af elevernes besvarelser til Netprøver.dk er beskrevet i brugervejledningerne til eksamensansvarlig g prøveansvarlig. Styrelsen fr It g Læring,

15 3.6 Nødprcedure med aflevering af besvarelse ved print via lkalt netværk Kan anvendes, hvis Netprøver.dk er ude af drift, men sklens intranet fungerer. Sklen skal fr at kunne gennemføre nødprceduren frberede sig ved at: Sikre trådløs adgang fra prøvelkalet til printere tilknyttet sklens lkale netværk. Sådan gennemføres nødprceduren med print via lkalt netværk: 1 Prøveansvarlig/prøvevagt Orienterer m at eleverne skal udskrive deres besvarelser via printere tilknyttet det lkale netværk, herunder hjælper med instruks til printpsætning. 2 Elev Skriver navn g fødselsdat (skrives sm DD MM ÅÅÅÅ) øverst på første side i besvarelsen. Printer besvarelsen ud. 3 Prøveansvarlig/prøvevagt Mdtager elevens besvarelse i print frmat. Udfrmer kvittering til eleven, hvraf det fremgår, at eleven har afleveret sin besvarelse krrekt. 4 Elev Frlader prøvelkalet, når den prøveansvarlige/prøvevagten har gdkendt, at besvarelsen er afleveret krrekt, g udleveret kvittering herfr. 5 Eksamensansvar svarlig/prøveansvarl ig Uplader besvarelser fra USB stikkene til Netprøver.dk, så snart det igen er muligt. Uplad af elevernes besvarelser til Netprøver.dk er beskrevet i brugervejledningerne til eksamensansvarlig g prøveansvarlig. 4 Nødprcedure med udlevering af pgavefrmulering ved SRP/SSO Ved SRP/SSO uplades pgavefrmuleringer til Netprøver.dk af interne vejledere g/eller eksamensansvarlig. Fr at kunne gennemføre nødprceduren fr udlevering af pgavefrmuleringer skal sklen sørge fr, at der er en kpi af pgavefrmuleringen lkalt på sklen. I tilfælde hvr pgavefrmuleringen ikke kan tilgås i Netprøver.dk kan sklen så udlevere den lkale kpi af pgavefrmuleringen. Styrelsen fr It g Læring,

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk Netprøver.dk Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk 2. februar 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Hvilke nødprocedurer kan tages i brug?... 3 1.2 Vær forberedt på det uventede!... 4 2 Nødprocedure

Læs mere

1 Introduktion... 3 1.1 Hvilke nødprocedurer kan tages i brug?... 3 1.2 Vær forberedt på det uventede!... 4

1 Introduktion... 3 1.1 Hvilke nødprocedurer kan tages i brug?... 3 1.2 Vær forberedt på det uventede!... 4 Netprøver.dk Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk 3. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Hvilke nødprocedurer kan tages i brug?... 3 1.2 Vær forberedt på det uventede!... 4 2 Nødprocedure

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

Vejledning Digital post på Virk.dk

Vejledning Digital post på Virk.dk Vejledning Digital pst på Virk.dk Indbakke g arkiv Sådan får du vist din pst Sådan får du installeret nyeste versin af Adbe Reader Sådan anvender du arkivmapper Pst Åbne pst Slette pst Flytte pst Arkivere

Læs mere

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en INTRODUKTION Micrsft Office Wrd-dkumenter kan gå tabt i visse situatiner. Dkumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en fejl tvinger Wrd til at afslutte, hvis du plever en strømafbrydelse under redigering,

Læs mere

IT Politik Ældre & Sundhed

IT Politik Ældre & Sundhed Standardbetegnelse DDKM: - Anvendelsesmråde g målgruppe: Ledere g medarbejdere i Ældre & Sundhed Dkumenttype: Plitik Gdkendt af: Team Ledelse Gdkendelsesdat: 19. ktber 2015 Dkumentstyring: FICS sagsnr.:

Læs mere

Find klubregisteret... 2 Jeg kan ikke se klubregisteret?... 2

Find klubregisteret... 2 Jeg kan ikke se klubregisteret?... 2 Vejledning til klubregister Indhld Find klubregisteret... 2 Jeg kan ikke se klubregisteret?... 2 Grupper g ekstra felter... 3 Opret grupper... 3 Hvad er en gruppe... 3 Opret ekstrafelter... 4 Hvad er standartfelter...

Læs mere

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 13.0.0

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 13.0.0 KMD Digital Valgliste. Tekniker Versin 13.0.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1.1 Ansvar fr afvikling... 3 1.2 Evnen til at håndtere fejl... 3 2 Systemversigt... 4 3 Frberedelse... 6 3.1

Læs mere

Kort til dataindsamling af jordbundsundersøgelser i felten. Informi GIS Instruktion til øvelse

Kort til dataindsamling af jordbundsundersøgelser i felten. Informi GIS Instruktion til øvelse Krt til dataindsamling af jrdbundsundersøgelser i felten Infrmi GIS Instruktin til øvelse Krt til dataindsamling i felten instruktin til øvelse Øvelse: Krt til dataindsamling af jrdbundsundersøgelser i

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Begreber g sammenhænge i Byg g Miljø Versin 1.5 26. marts 2014 ROJ Indhld Indhld... 2 Om denne vejledning... 4 Krt m Byg g Miljø... 5 Hvad er Byg g Miljø?... 5 Hvrdan kan ansøgerne bruge

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse KMD Valg, Digital Valgliste Fremmøde Kredsvalg: Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, Folkeafstemning.

Aktivitetsbeskrivelse KMD Valg, Digital Valgliste Fremmøde Kredsvalg: Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, Folkeafstemning. Kredsvalg: Flketingsvalg, Eurpa-Parlamentsvalg, Flkeafstemning brd Før valgdagen Lg på KMD Valg, Digital Valgliste Knfiguratin Hent de 4 lmx-filer fr hvert afstemningssted, der er markeret med D på A101

Læs mere

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune Annncering af bærbare cmputere - Bilag E, Kvittering [ Annnceringsmateriale - Annncering af Cmputere til skler i Silkebrg Kmmune Tidsplan 13.3.2012 Annncering 27.3.2012, kl. 12.00 Frist fr afgivelse af

Læs mere

Når jeg logger ind på MIT CA /Selvbetjeningsløsningen med NemID kommer jeg blot tilbage igen til startsiden den looper.

Når jeg logger ind på MIT CA /Selvbetjeningsløsningen med NemID kommer jeg blot tilbage igen til startsiden den looper. Teknisk FAQ Når jeg lgger ind på MIT CA /Selvbetjeningsløsningen med NemID kmmer jeg blt tilbage igen til startsiden den lper. Du skal være medlem eller have været medlem fr at kunne lgge på. Digital signatur

Læs mere

Vejledning til Plakater

Vejledning til Plakater Vejledning til Plakater Når du er lgget ind, finder du plakatskabelnerne ved at klikke skabelner g derefter Plakat. Under teksten plakater finder du tre ikner. Det er skabelner til tre frskellige plakater:

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Prokuraopsætning i IndFak

Prokuraopsætning i IndFak Prkurapsætning i IndFak Oktber 2015 ØSY Prkuragrænser kan psættes i faktura- g/eller i Indkøbsdelen. De t mduler anvender ikke samme prkuragrænser. Det er derfr vigtigt, at man frhlder sig til prkurapsætning

Læs mere

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 2.1.0

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 2.1.0 Km gdt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Versin 2.1.0 Km gdt i gang Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1.1 Ansvar fr afvikling... 3 1.2 Evnen til at håndtere fejl... 3 2 Systemversigt...

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ CnnectAnywhere Release nte PC Klient 2.4.0.23 Sikkerheds pdatering der skal ligges på hvis CnnectAnywhere klienten benyttes på en PC med flere brugere. PC Klient 2.4.0.22 Supprt fr Single Sign On

Læs mere

It-plan for Valsgård Skole 2011

It-plan for Valsgård Skole 2011 It-plan fr Valsgård Skle 2011 1 Beskrivelse Grundlaget fr brug af IT i er beskrevet i Faghæfte 48. http://www.uvm.dk/~/media/publikatiner/2009/flke/faelles%20maal/filer/faghaefter/100503_it_g_ mediekmpetencer.ashx

Læs mere

Gmail Beskrivelse af Gmail.

Gmail Beskrivelse af Gmail. 1 Gmail Beskrivelse af Gmail. Åbn Gmail. Klik på Indbakken g klik på pilen(2) fr indstilling af visninger. Vælg Klassisk (3) Hvis der er fr mange etiketter i venstre side, kan de, der ikke bruges så fte,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

REMOTE BACKUP. Skyfillers Kundemanual. Opsætning... 2. Installation... 2 Log ind... 3 Backup-sets... 4. Datasikring... 7

REMOTE BACKUP. Skyfillers Kundemanual. Opsætning... 2. Installation... 2 Log ind... 3 Backup-sets... 4. Datasikring... 7 REMOTE BACKUP Skyfillers Kundemanual INDHOLD Opsætning... 2 Installatin... 2 Lg ind... 3 Backup-sets... 4 Datasikring... 7 Online datasikring... 7 Lkal datasikring... 7 Gendannelse af data... 9 Gendannelse

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

AU Timeløn. Timelønnede medarbejdere - Vejledning. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 3.0

AU Timeløn. Timelønnede medarbejdere - Vejledning. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 3.0 AU Timeløn Timelønnede medarbejdere - Vejledning TIMEmSYSTEM ApS Link: https://au.mtime.dk Versin 3.0 Januar 2017 Frrd: Velkmmen til AU Timeløn. Denne vejledning er udviklet fr, at give dig et verblik

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2015-4.0 Mandag den 11. januar 2016 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Opgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit er sket i krdinatin med STAR's pgradering

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2015-1.1 Den 7. maj 2015 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit blev påbegyndt den 6. maj 2015 kl. 17:00.

Læs mere

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om den tekniske afvikling af dansk, skriftlig fremstilling, med adgang til internettet

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om den tekniske afvikling af dansk, skriftlig fremstilling, med adgang til internettet Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om den tekniske afvikling af dansk, skriftlig fremstilling, med adgang til internettet Opdateret: 15. februar 2017 Generalprøve generelt Er der kun én generalprøve?

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kurser klar til brug... 4. Grundlæggende Windows 8 og Internetværktøjer... 4. IT-Borger Kursus... 5

Kurser klar til brug... 4. Grundlæggende Windows 8 og Internetværktøjer... 4. IT-Borger Kursus... 5 Indhld Kurser klar til brug... 4 Grundlæggende Windws 8 g Internetværktøjer... 4 IT-Brger Kursus... 5 Wrd (1) - versin 2010/2013 - Ttalt nybegyndere... 6 Wrd (2) - versin 2010/2013 Let øvede... 7 ipad

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

VEJLEDNING TIL REFERENCEHÅNDTERINGSSYSTEMET

VEJLEDNING TIL REFERENCEHÅNDTERINGSSYSTEMET VEJLEDNING TIL REFERENCEHÅNDTERINGSSYSTEMET Frsvarets Biblitekscenter Anita Elleby Pia Vang Hansen Juli 2016 Rev. af Peter Kastrup Madsen g Simn Papusek (Nvember 2017) Vi håber, at du vil få glæde af denne

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 25. oktober 2017 Indhold 1 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 1.1 Sådan tjekker du dit it udstyr... 3 1.2 Sådan logger du på Netprøver.dk...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøvevagter

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøvevagter Netprøver.dk Brugervejledning til Prøvevagter 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Login... 3 2.1 UNI Login eller NemID... 3 2.2 Midlertidigt login... 4 3 Oversigt over prøvehold og elever... 6

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

MobilePeople. Lemvig Vand og Spildevand webmåleraflæsning Unik URL/QR Version 1. 2013 MobilePeople All Rights Reserved

MobilePeople. Lemvig Vand og Spildevand webmåleraflæsning Unik URL/QR Version 1. 2013 MobilePeople All Rights Reserved MbilePeple Lemvig Vand g Spildevand webmåleraflæsning Unik URL/QR Versin 1 2013 MbilePeple All Rights Reserved Måleraflæsning startside Slutbruger mdtager e-mail eller sms med unik QR eller URL til MP

Læs mere

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen)

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen) Infrmatin m Feldbrg Frie Børneunivers (frisklen) FOKUS PÅ DEN ENKELTE ELEV Børn er frskellige g kun ved at behandle dem frskelligt, giver vi dem lige muligheder. I Feldbrg Frie Børneunivers sørger vi fr

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.27.0. Den 10. december 2009. J.nr.: 4004 V1088 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.27.0. Den 10. december 2009. J.nr.: 4004 V1088 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS versin 1.27.0 Den 10. december 2009 J.nr.: 4004 V1088 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.cm

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye år har nu trådt sine første skridt. Hospitalsenheden Vest Staben. Se, hvad der er på tapetet hos Staben på de næste sider

Nyhedsbrev. Det nye år har nu trådt sine første skridt. Hospitalsenheden Vest Staben. Se, hvad der er på tapetet hos Staben på de næste sider Nyhedsbrev Nr. 1 9. januar 2015: Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Det nye år har nu trådt sine første skridt Se, hvad der er på tapetet hs Staben på de næste sider Skema i kpirum Kørsel g arbejdstider Opdateret

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

Vejledning til log-in i DANS for faglige bedømmere. Guide til faglige vurderinger

Vejledning til log-in i DANS for faglige bedømmere. Guide til faglige vurderinger Vejledning til lg-in i DANS fr faglige bedømmere Guide til faglige vurderinger Vejledning til lg-in i DANS fr faglige bedømmere Intrduktin / Ansøgninger til faglig vurdering Frmålet med denne vejledning

Læs mere

Tillæg Aftale m eksemplarfremstilling af phavsretligt beskyttet materiale til Præambel: A. Frmålet med dette tillæg er at udvide rammerne fr kpiering sm fastsat i Aftale m eksemplarfremstilling af phavsretligt

Læs mere

FAQ spørgsmål og svar om Spejdernes Medlemsservice

FAQ spørgsmål og svar om Spejdernes Medlemsservice FAQ spørgsmål g svar m Spejdernes Medlemsservice (Opdateret 13-09-2016) Hvrdan får jeg hjælp? Vi frsøger at samle spørgsmål g svar, g pdaterer denne side løbende. Hvis du ikke kan finde svar her eller

Læs mere

VEJLEDNING TIL BRUG FOR AFVIKLING AF FP9 OG FP10 DANSK SKRIFTLIG FREMSTILLING MED ADGANG TIL INTERNETTET

VEJLEDNING TIL BRUG FOR AFVIKLING AF FP9 OG FP10 DANSK SKRIFTLIG FREMSTILLING MED ADGANG TIL INTERNETTET VEJLEDNING TIL BRUG FOR AFVIKLING AF FP9 OG FP10 DANSK SKRIFTLIG FREMSTILLING MED ADGANG TIL INTERNETTET Vejledning til skolernes prøveansvarlige og administrative personale INDHOLD Indledning... 3 Adgang

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud) Indhldsfrtegnelse:

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 27. marts 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på Netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du

Læs mere

Brugermanual til Folkeskoledatabasen

Brugermanual til Folkeskoledatabasen Brugermanual til Flkeskledatabasen SKRIV CLIENT NAME INDHOLD. 1. FOLKESKOLEDATABASEN 2 2. HJEM 2 3. RAPPORTER 3 3.1 EKSEMPEL - SÅDAN FINDER DU EN RAPPORT 3 4. BYG EGEN TABEL 5 4.1 Eksempel sådan laver

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Vejledning til ansøgning om etableringsstøtte fra Innovationspuljen i 2014

Vejledning til ansøgning om etableringsstøtte fra Innovationspuljen i 2014 6. januar 2014 Vejledning til ansøgning m etableringsstøtte fra Innvatinspuljen i 2014 Indhld Hvad er Innvatinspuljen?... 2 Hvem kan søge m tilskud til etablering fra Innvatinspuljen?... 2 Hvad er betingelserne

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 8. maj 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan tjekker du dit it-udstyr... 3 2.2 Sådan logger du på Netprøver.dk...

Læs mere

IT- og informationssikkerhe

IT- og informationssikkerhe SOLRØD KOMMUNE IT- g infrmatinssikkerhe d begynder med dig! Januar 2011 Rev. april 2012 2 Indhldsfrtegnelse 1. IT- g infrmatinssikkerhed i Slrød Kmmune... 4 1.1 Sikkerhedsrganisering g ansvar... 4 2. IT-bruger

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Vedlagt: Ansøgningsskema. Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet

Vedlagt: Ansøgningsskema. Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet fr Hspitalsteknisk Assistentuddannelse, audilgispecialet. Audimetrist g audilgiassistent Vedlagt: Ansøgningsskema Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet Bilag 2. FUHAs kriterier fr praktikpladsgdkendelse

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Forslag til diskussion

Forslag til diskussion Frslag til diskussin Her bliver der vist ngle frslag til temaer, sm eleverne kan diskutere efter de har set præsentatinen. Disse temaer kan diskuteres i grupper eller i plenum. 1. Præsentatinen kmmer med

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever På www.itcsyd.dk kan du altid finde vejledninger m.m. under Services - Elever. Mener du der mangler nogen vejledninger, så send en mail til support@itcsyd.dk Vers.1.

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse ver fr TDC A/S vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen fr sparede mkstninger i frbindelse med salg af tjenester på fastnetmrådet

Læs mere

Christian Hjortshøj. HTX Roskilde 1.4 06-05-2011. Lære: Bartlomiej Warszawski. Fag: KomIT 1 S ide

Christian Hjortshøj. HTX Roskilde 1.4 06-05-2011. Lære: Bartlomiej Warszawski. Fag: KomIT 1 S ide Christian Hjrtshøj HTX Rskilde 1.4 06-05-2011 Lære: Bartlmiej Warszawski Fag: KmIT 1 S ide Indhld 1. Indledning... 3 2. Målgruppeanalyse... 4 3. Valg af medie... 5 4. Skitsering... 6 4.1 Skitse 1.... 6

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever På www.itcsyd.dk kan du altid finde vejledninger m.m. under Services - Elever. Mener du der mangler nogen vejledninger, så send en mail til support@itcsyd.dk Vers.1.

Læs mere

Regler for leje af fælleshuset

Regler for leje af fælleshuset Pris fr at leje/bruge fælleshuset Regler fr leje af fælleshuset Fredag, lørdag, søndag g helligdage er prisen: Mandag-trsdag er prisen: Der pkræves depsitum fr alle lejemål på: 500 kr. 200 kr. 1.250 kr.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet (SRP) og større skriftlig opgave (SSO) i skoleåret

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet (SRP) og større skriftlig opgave (SSO) i skoleåret Netprøver.dk Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet (SRP) og større skriftlig opgave (SSO) i skoleåret 2016-2017 24. november 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab

Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab September 2013 Bemærk at denne vejledning er et tillæg til SDU s regelsæt for brug af computer ved skriftlige stedprøver.

Læs mere

Der har været over det sidste ½ år været lavet en række releases, her er en opsummering af forbedringer og funktionalitet der er kommet til.

Der har været over det sidste ½ år været lavet en række releases, her er en opsummering af forbedringer og funktionalitet der er kommet til. EasyIQ CnnectAnywhere Release nte Versin 2.3 Der har været ver det sidste ½ år været lavet en række releases, her er en psummering af frbedringer g funktinalitet der er kmmet til. Ændringer til frudsætningerne:

Læs mere

Årsafslutning i PingWin / Stellar

Årsafslutning i PingWin / Stellar Årsafslutning i PingWin / Stellar Åbn nyt regnskabsår Følgende er kun aktuelt fr de klinikker, der starter regnskabsåret 1. januar, men vejledningen kan selvfølgelig bruges efter samme princip ved regnskabsskift

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Netprøver.dk. Oversigt over brugerroller i Netprøver.dk

Netprøver.dk. Oversigt over brugerroller i Netprøver.dk Netprøver.dk Oversigt over brugerroller i Netprøver.dk 5. februar 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Elev... 3 3 Eksamensansvarlig... 4 4 Prøveansvarlig... 5 5 Prøvevagt... 6 6 Skolens it ansvarlige...

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. RELEASE NOTES Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2014-4.0 Den 5. januar 2015 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit blev påbegyndt den 2.

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Indledning. Side 2 af 13

Indledning. Side 2 af 13 Frside Indledning e-addin er et Excel tilføjelses prgram der nemt kan hente data fra e-cnmic ver i Excel. Fr at bruge det skal du have dit regnskab hs e-cnmic. Hvis du ikke har det kan du prette en gratis

Læs mere

Indflydelse på budgettet i regionerne

Indflydelse på budgettet i regionerne Inspiratinsntat nr. 2aa til arbejdet i MED-Hvedudvalg 3. juli 2007 Indflydelse på budgettet i reginerne Generelt I frhld til kmmunerne hvr man har ét samlet budget, har man i reginerne i praksis 3 frskellige

Læs mere

TeamGym Junior kvalifikation til Forbundsmesterskaber

TeamGym Junior kvalifikation til Forbundsmesterskaber Arrangerer TeamGym Junir kvalifikatin til Frbundsmesterskaber i samarbejde med TeamGym Junir kvalifikatin til Frbundsmesterskaber Det er med str glæde at GymDanmark i samarbejde med Taastrup Gymnastik

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 3. februar 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på Netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever.

Vejledning til brug af IT for nye elever. Vejledning til brug af IT for nye elever. IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige IT faciliteter

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.24.0. Den 17. juni 2009. J.nr.: 4004 V0954 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.24.0. Den 17. juni 2009. J.nr.: 4004 V0954 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS versin 1.24.0 Den 17. juni 2009 J.nr.: 4004 V0954 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.cm

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 20.

Vejledning om ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 20. Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning m ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 20. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tillæg til Rammeaftale m eksemplarfremstilling af phavsretligt beskyttet materiale Præambel: A. Frmålet med dette tillæg er at udvide rammerne fr kpiering sm fastsat i Rammeaftale m eksemplarfremstilling

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag Fælles telefni & Internet fr Rytterkasernen g Åløkkegården. Bilag Versin 1.1, sidst revideret 20.05.2003 Bilag 1: Teleudbyder Vres nuværende teleudbyder er: Cirque Bredbånd Brgergade 14 1300 København

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere Netprøver.dk Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere 15. november 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Rollen som Bedømmer og Vejleder... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal bedømme skriftlige

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi

Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi Myndighed g Frebyggelse Rev. den: 08-03-2016 Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi Aabenraa, Tønder g Haderslev Kmmuners bygningsmyndighed anbefaler sammen med Brand & Redning Sønderjylland, at nedenstående

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet Netprøver.dk Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet (SRP) og større skriftlig opgave (SSO) 11. oktober 2017 Indhold 1 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal aflevere... 3 1.1 Sådan

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Ministeriet fr Børn, Undervisning g Ligestilling Sagsnr. 16/02325 Senest pdateret den 8. april 2016 Spørgsmål/svar til udbud m Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Der er til dags dat mdtaget g besvaret

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du din profil, så

Læs mere

Brugeroprettelse i KOLDING og AABENRAA hvem gør hvad?

Brugeroprettelse i KOLDING og AABENRAA hvem gør hvad? Brugerprettelse i KOLDING g AABENRAA hvem gør hvad? I dette dkument beskrives pgaver g ansvarsfrdeling i frbindelse med brugerprettelse i hhv. Klding g Da Klding frtsat er kblet p på Sygehus Lillebælts

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask fr brgere i eget hjem i Aarhus Kmmune Side 1 af 21 1 Indledning Nærværende udbud vedrører Aarhus Kmmunes anskaffelse af tjenesteydelser vedrørende

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Retningslinjer for indsendelse af adressefiler til produktet

Retningslinjer for indsendelse af adressefiler til produktet Pstnrd Danmark Juli 2015 Retningslinjer fr indsendelse af adressefiler til prduktet Adresseløs PLUS Side1/12 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning...3 2. Adresseløs PLUS trin fr trin...3 3. Retningslinjer fr

Læs mere