Brugervejledning. Trådløst Internet musikcenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. Trådløst Internet musikcenter"

Transkript

1 Brugervejledning Trådløst Internet musikcenter ClAssic V Wi-Fi LAN FM DAB/DAB+ (findes ikke på alle mdeller) Get lcal bradcast f yur favurite channels frm anywhere in the wrld Cpyright OXX Digital 2008

2 Indhld Sikkerhedsinfrmatin... 1 Sikkerhedsfrskrifter... 2 Gde råd...3 Kassens indhld... 3 Menustruktur... 4 Knapper g funktiner... 6 Internetradi km hurtigt i gang... 8 Trådløst netværk... 8 Trådet netværk... 8 Opkbling til trådløst netværk... 9 Opkbling til trådet netværk Vælg en statin Afspil musik fra Music Player DAB radi FM radi Tilkbling af ekstraudstyr Indstil tid g dat Dvale-funktin Indstil alarm Snze-funktin Baggrundslys Sprg Fabriksindstilling Sftware pdatering Inf Generel brug Opsætning til nyt netværk Registrering Ønske m ny statin Retur til hvedmenuen Vlumenkntrl Tillæg Opsætning af fildeling i Windws Media Player Opsætning af CIFS/SMB fildeling på PC eller NAS Opsætning af fildeling ved hjælp af Vista Simple File Sharing Typisk psætning I hjemmenetværk Opsætning af fildeling i Mac OS Fejlfinding Tekniske specifikatiner Cpyright OXX Digital 2008

3 Sikkerhedsinfrmatin Det pilfrmede lyn i den ligesidede trekant er ment sm en advarsel til brugeren m tilstedeværelsen af uislerede dele i kabinettet, sm fører risikable spændinger af en sådan størrelse, at den kan give persner elektrisk stød. Udråbstegnet i den ligesidede trekant er ment sm en advarsel til brugeren m tilstedeværelsen af vigtige infrmatin mkring betjening, servicering g vedligehldelse af apparatet. ADVARSEL: FOR AT MINIMERE RISIKOEN FOR BRAND OG ELEKTRISK STØD, BØR RADIOEN IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT. 9. Beskyt strømkablet md brud g spidse genstande. Ødelægges kablet, skal det udskiftes af fagmand. 10. Anvend kun ekstraudstyr, sm er gdkendt af leverandøren. 11. Skal radien ikke bruges i længere tid, bør stikket tages ud af kntakten fr at minimere risiken fr ødelæggelse af apparatet. 12. Tag stikket ud af radien i tilfælde af trdenvejr. 13. Al service på radien skal udføres af en fagmand. 14. Radien må ikke udsættes fr vand eller væsker. Behldere/ting indehldende vand/væsker (vaser g lignende) må ikke placeres ven på radien. 15. Venligst læs rating label på bunden af radien fr plysning m input g utput g andre tekniske infrmatiner. VIGTIGE SIKKERHEDSINFORMATIONER Fr at reducere risiken fr brand, elektrisk stød sv.: 1. Læs denne instruktin nøje g gem den til senere brug. 2. Hver pmærksm på alle advarsler. 3. Følg instruktinerne. 4. Anvend ikke radien i nærheden af vand. 5. Brug en blød, tør klud fr at rengøre radien. Til genstridige pletter bruges der en fugtig klud g et mildt rengøringsmiddel. Brug aldrig sprit, rensebenzin eller andre pløsningsmidler, da det vil ødelægge verfladen. 6. Blkker ikke ventilatinsåbninger med aviser, gardiner.l., da dette kan medføre verphedning 7. Placer aldrig radien i direkte sllys g udsæt den ikke fr ekstrem varme. 8. Udskift aldrig den riginale ledning til strømfrsyning uden først at have knsulteret en fagmand. Cpyright OXX Digital

4 Sikkerhedsadvarsel Læs venligst dette før ibrugtagning Kmmer radien fra klde mgivelser sm f.eks. et kldt bagagerum til en var stue, bør radien ikke tages i brug med det samme. Mødet med den varme stue, kan medføre, at der kan dannes kndensvand, sm kan ødelægge radiens elektrnik. Vent derfr til den har pnået stuetemperatur efter et par timer. - Det bør altid være let at kunne afbryde strømme til radien, ved at trække stikket ud. - Fjern ALDRIG bagplade eller andre afdækninger, da dette kan være frbundet med livsfare. - Dæk ALDRIG radiens ventilatinsåbninger, da dette kan medføre verphedning. Sørg fr der altid er 5 cm frirum på alle sider af radien fr at sikre den frnødne ventilatin. - Brug ALDRIG radien, hvis kabinettet er flækket eller på anden måde beskadiget. Sørg altid fr, at radien er placeret på en slid vandret verflade. - Stil ALDRIG radien i ekstrem varme eller kulde g placer den i behørig afstand fra radiatrer g kgeplader. - Udsæt ALDRIG radien fr regn, fugt eller støv. Spildes der vand i radien, kan fugten frsage krtslutning. Sluk OMGÅENDE fr radien g kntakt en fagmand. - Frsøg ALDRIG selv at reparere radien. Enhver reparatin skal udføres af fagflk. 2 Cpyright OXX Digital 2008

5 Gde råd Anvendelse DAB g DAB+ funktinaliteten er ikke tilgængelig på alle Classic versiner.. Firmware Dette prdukts firmware pdateres kntinuerligt, hvrfr burgersnitfladen kan afvige fra denne manual. Hjælp & granti: Licenser Dette prdukt er baseret på teknlgi ejet af Micrsft Crpratin g på en licens fra Micrsft Licensing GP. Anvendelse eller distributin af denne teknlgi udver i frbindelse med dette prdukt er ikke tilladt uden licens fra Micrsft Crpratin g/eller Micrsft Licensing GP. Certificering Denne Internetradi er certificeret i h.t. WEEE specifikatinerne. Elektrisk g elektrnisk udstyr (EEE ) indehlder materialer, kmpnenter g stffer, der kan være farlige g skadelige fr menneskers sundhed g fr miljøet, når affaldet af elektrisk g elektrnisk udstyr ( WEEE ) ikke brtskaffes krrekt. Derfr må udstyr, sm er mærket med WEEE lget ( sm vist til venstre ), ikke brtskaffes sammen med hushldningsaffaldet, men skal indsamles særskilt. Til dette frmål har alle kmmuner etableret indsamlingsrdninger, hvr affald af elektrisk g elektrnisk udstyr gratis kan afleveres af brgere på genbrugsstatiner eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra hushldningerne. Nærmere infrmatin skal indhentes hs kmmunens tekniske frvaltning. Vigtigste knap-funktiner Scrll/Select Drej knappen fr at scrlle gennem menuerne Tryk på knappen fr at vælge en menu FM radi. Tryk på knappen fr autmatisk søgning af næste tilgængelige statin Drej knappen fr manuel søgning af næste tilgængelige statin Inf Tryk på knappen fr at se aktuel infrmatin, f.eks. dat g tid Back Tryk på knappen fr at gå tilbage til den fregående menu eller det fregående skærmbillede, f.eks. hvis du frtryder et valg eller laver en fejl ved indtastning. Mde Tryk på knappen fr hurtig adgang til Internetradi, Music Player, DAB, FM g Aux indgang. Menu Tryk på knappen fr at kmme ind i hvedmenuen. Kassens indhld Internetradi Brugervejledning Quick guide Garantikrt EU g UK strømstik Eftertryk ikke tilladt OXX Digital. September OXX Digital frbehlder sig ret til uden frudgående varsel at fretage ændringer g frbedringer på fremtidige prdukter g dkumentatin. Menustruktur Cpyright OXX Digital

6 Hvedmenu Internet radi Musikafspiller DAB FM Auxiliary indgang Sleep Alarmer Mine favritter Statiner Lkalitet Genre Søg efter statiner Ppulære statiner Nye statiner Pdcasts Lkalitet Genre Søg efter pdcasts Mine egne statiner Hjælp Passwrd FAQ Delte filer (UPnP) Delte bibliteker (CIFS/SMB) Statinsliste Lkal skanning Fuld skanning Manuel tuning DRC DRC høj DRC lav DRC fra Statinsrækkefølge Alfanumerisk Helhed Gyldig Scan-indstilling Stærke statiner Alle statiner Indstil sleep tid Alarm 1 Tid Dage Daglig En gang Hverdage Weekend Til/Fra Funktin Buzzer Internetradi DAB FM Sidst aflyttede Sidst aflyttede Frudindst. 1 Frudindst. 2 Frudindst. 3 Frudindst. 4 Gem Alarm 2 (sm alarm 1) 4 Cpyright OXX Digital 2008

7 Snze Baggrundslys Sæt snze tid Tændt niveau Standby niveu Systempsætning Internetpsætning Wizard PC psætning Brugernavn Passwrd Se indstillinger Aktiv adapter MAC adresse DHCP PC psætning SSID IP psætning IP adresse Undernetmaske Standard Gateway Fretrukken DNS Alternativ DNS WLAN regin Manuel psætning Kablet DHCP Til DHCP Fra Trådløs DHCP Til DHCP Fra Netværksprfil Indstil tid/dat Indstil ur Indstil ur Indstil dat Indstil dat Aut pdatér Opdatér fra NET Opdatér fra DAB Ingen pdatering tilgængelig Indstil tidszne Indstil GMT tidszne Vælg 12/24 ur 12 timers ur 24 timers ur Sprg Dansk Engelsk (GB) Engelsk(US) Finsk Fransk Tysk Italiensk Hllandsk Nrsk Prtugisisk Spansk Svensk Inf Gendan fabriksindstillinger Sftware-pdatering Sftware versin Radi ID Cpyright OXX Digital

8 Oversigt ver knapper g funktiner (a) TÆND/SLUK knap Display Menu g Inf knap Back g Mde knap Vlumen - Media player g frvalgte statiner Vlumen + Dreje / Vælge / Snze knap Digitalradi set frfra Kntrl Internet Radi, AUX In, DAB g FM Media Player STANDBY/ON Tryk fr at tænde/slukke radien Tryk g hld nede fr at gemme frvalgte statiner P1, P2, P3 eller P4; Fregående nummer Afspil/pause P4 Back Mde Menu Inf Tryk fr at lytte til frvalgte statiner P1, P2, P3 eller P4. Næste nummer Ingen funktin AUX In mde: Ingen funktin Tryk fr at gå tilbage til den fregående menu Tryk fr at skifte mellem Internet Radi, Music Player, DAB, FM g Auxiliary Input Tryk fr at gå ind i hvedmenuen g andre funktiner Vis aktuel infrmatin AUX In mde: Ingen funktin Tryk fr at øge vlumen Tryk fr at sænke vlumen DREJ knappen fr at ændre valgmuligheder TRYK på knappen fr at bekræfte dit valg FM radi - TRYK fr at søge autmatisk efter næste tilgængelige statin - DREJ fr at søge manuelt AUX In mde: Ingen funktin Ingen funktin 6 Cpyright OXX Digital 2008

9 Oversigt ver knapper g funktiner (b) Se nte 1 Antenne Hvedtelefn Hvedtelefn LAN indgang AUX indgang Se nte 2 Digitalradi set bagfra Stik AUX IN Hvedtelefn LAN Nte 1: Nte 2: Frbindelse Frbindes til ekstern audi-enhed Frbindes til hvedtelefn Frbindes til LAN-kabel Ventilatinsåbning Strømtilslutning Cpyright OXX Digital

10 Internetradi km hurtigt i gang Det har du brug fr fr at kunne bruge din Internetradi Trådløs LAN-frbindelse: En bredbåndsfrbindelse. Et trådløst access pint (WiFi) eller en trådløs ruter frbundet til din Internetfrbindelse. Hvis dit trådløse netværk er krypteret ved hjælp af enten Wired Equivalent Privacy (WEP) eller Wi-Fi Prtected Access (WPA & WPA2) skal du være i besiddelse af WEP eller WPA/WPA2 kden fr at frbinde din Internetradi til netværket. Hvis du ikke kender kden, skal du kntakte din netværksudbyder eller din ruter-leverandør. Hvis dit netværk er sat p til kun at tillade adgang fr kendte enheder, skal du indtaste radiens MAC adresse i dit access pint eller din trådløse ruter. Fr at finde radiens MAC adresse skal du gå ind i menusystemet på følgende måde: Hvedmenu Systempsætning Internetpsætning Se indstillinger MAC Adresse Se i manualen til dit trådløse access pint, hvrdan du indtaster din MAC adresse. Fast LAN-frbindelse: Vær sikker på, at Internetfrbindelsen er klar, g at din Internetradi er frbundet via LAN-kablet. Gå ind i hvedmenuen på følgende måde: Hvedmenu Systempsætning Internetpsætning Se indstillinger MAC Adresse Fr du kan frtsætte skal du sikre dig, at dit trådløse access pint er tændt g har frbindelse til din bredbåndsfrbindelse, eller at dit LAN-kabel er krrekt frbundet. Fr at sikre dig, at denne del af systemet fungerer, bør du læse de instruktiner, sm du fulgte med dit trådløse access pint g din LANfrbindelse. 8 Cpyright OXX Digital 2008

11 Opkbling til trådløst netværk Trin 1 Tænd fr radien g gå på Internettet Start med at slutte strøm til din Internetradi g tænd den ved at trykke på TÆND/SLUK knappen. Welcme t Digital radi Efter et par sekunder viser displayet: > Internet Radi Music Player Tryk på Scrll/Select knappen fr at bekræfte, at du ønsker adgang til Internetradi-funktinen. I displayet kan du se en liste ver reginer, sm du kan vælge imellem. Drej Scrll/Select knappen hen på din regin g tryk på den fr at bekræfte. Radien gemmer autmatisk din regin i sin hukmmelse. Please select WLan regin Mst f Eurpe USA Displayet viser: Netwrk wizard scanning Vent et par minutter, g radien vil bede dig vælge et netværk fra listen. Trin 2 Gå på netværket Drej Scrll/Select knappen fr at scrlle gennem listen ver netværk. Tryk på knappen, når navnet på dit netværk ses i displayet. Hvis dit netværk ikke kræver brug af WEP/WPA/WPA passwrd vil radien blive frbundet med Internettet, g displayet vil vise: > My Favurites Statins Cpyright OXX Digital

12 Hvis du bliver bedt m at indtaste et WEP/WPA/WPA2 passwrd, vil displayet vise følgende: > WiFi Device WiFi Device = navnet på dit trådløse [Rescan] internet access pint Tryk på Scrll/Select knappen, g displayet vil vise følgende billede, hvr du kan indtaste dit passwrd: Kde: [Set] < C Drej Scrll/Select knappen gennem den alfanumeriske karakterliste. Tryk på knappen fr at vælge den markerede karakter. Kde: [xxxxxxxx] < C Bemærk: Der er frskel på stre g små bgstaver I WEP/WPA/WPA2 passwrdet Hvis du laver en fejl, når du indtastger dit passwrd, skal du vælge iknet fr at slette frkerte karakterer. Tryk på BACK knappen g scrll p g ned til seneste eller næste linie. Hvis du trykker på, vender du tilbage til det fregående display. Drej Scrll/Select knappen hen til, når du har indtastet den sidste karakter i dit passwrd, g tryk på den fr at gemme dit passwrd. Bemærk: Radien husker dit WEP/WPA/WPA2 passwrd til dit netværk eller andre netværk, sm du tidligere har benyttet. Der er ingen grund til at taste kderne ind igen, medmindre du har sat din internetradi tilbage til fabriksindstilling. Radien vil nu kble p på dit netværk, g displayet vil vise: > My Favurites Statines Drej Scrll/Select knappen fr at scrlle gennem menulisten. Listen indehlder gså følgende muligheder: > Pdcasts My added statins My added statins > Help Hvis du vælger <HELP>, vil du I displayet kunne se den adgangskde, sm du har brug fr, fr at kunne registrere din internetradi nline. Du kan gså få svar på fte stillede spørgsmål (FAQs). 10 Cpyright OXX Digital 2008

13 Trin 3 Gå på et andet netværk Hvis du senere ønsker at kble dig på et andet trådløs netværk, følger du blt nedenstående trin: > Internet Radi Music Player 1) Gå ind i hvedmenuen: Backlight > System setup 2) Drej Scrll/Select knappen hen til <System setup> - tryk fr at bekræfte > Internet setup Time setup 3) Tryk på Scrll/Select knappen fr at bekræfte adgang til <Internet setup> > Wizard Wlan regin > PC Manual settings settings 4) Tryk på Scrll/Select knappen fr at bekræfte adgang til <Wizard> 5) Vælg det ønskede netværk fra listen. Din internetradi vil nu kble sig på netværket, medmindre du bliver bedt m at indtast et WEP/WMS/WMA2 passwrd. Se på fregående side, hvrdan du gør. Du kan naturligvis gså knfigurere adgang til netværket manuelt. Følg venstående trin 1-3 g frtsæt sm følger: Wlan regin > Manual settings Drej Scrll/Select knappen hen til <Manual setting> - tryk fr at bekræfte. Wired > Wireless Drej Scrll/Select knappen hen til <Wireless> - tryk fr at bekræfte. DHCP On > DHCP Off Tryk på Scrll/Select knappen fr at bekræfte <DHCP Off> Du får nu adgang til en menu, sm giver dig mulighed fr at indtaste frskellige IP psætninger, as IP adresse, Subnet mask, gateway, fretrykken g alternativ DNS. Cpyright OXX Digital

14 Opkbling til trådet netværk Trin 1 Tænd fr radien Start med at slutte strøm til din Internetradi g tænd den ved at trykke på TÆND/SLUK knappen. Bemærk: Check at dit LAN-kabel allerede er frundet til LAN-stikket. Welcme t Digital Radi Trin 2 Vælg LAN psætning Efter et par sekunder vil displayet vise: > Internet Radi Music Player Backlight > System setup Drej Scrll/Select knappen hen til <SYSTEM SETUP> - tryk fr at bekræfte. > Internet setup Time setup Tryk på Scrll/Select knappen fr at bekræfte <Internet setup> Wlan regin > Manual settings Drej Scrll/Select knappen hen til <MANUAL SETTINGS> - tryk fr at bekræfte. > Wired Wireless Tryk på Scrll/Select knappen fr at bekræfte <WIRED> > DHCP enable DHCP disable Drej Scrll/Select knappen hen til <DHCP ENABLE> - tryk fr at bekræfte. Opkblingen af din radi er nu afsluttet! 12 Cpyright OXX Digital 2008

15 Trin 3 Brug af Internetradien Tryk flere gange på BACK knappen fr at kmme tilbage til Internet Radi Mde, eller brug en af de nedenstående måder: Tryk på MODE knappen fr at kmme ind i Internetradi-funktinen. > Internet Radi Music Player eller Internet radi Mde Tryk på MENU knappen g drej derefter Scrll/Select knappen hen til <MAIN MENU> - Tryk fr at bekræfte. Audi setting > Internet Radi > Main menu Music Player Trin 4 Adgang til netværkspkblingen Når du har afsluttet trin 3, vil radien autmatisk kble p på nettet. Efter et par sekunder viser displayet: > My Favurites Statins eller - hvis der er prblemer med frbindelsen Netwrk errr Select t retry Hvis dette sker skal du gøre følgende: Check din ruter. Undersøg m den virker, sm den plejer. Check dit LAN-kabel. Undersøg m kablet skulle være blevet beskadiget, samt at den del af kablet, sm går ind i LAN-stikket sidder rigtigt fast. Cpyright OXX Digital

16 Vælg en statin Når din Internetradi har kblet sig på dit netværk hvadentend et er trådløst eller trådet kan du vælge en statin. Bemærk: Du kan altid gå tilbage til det fregående skærmbillede ved at trykke på BACK knappen. Drej Scrll/select knappen hen til <STATIONS>; > My Favurites > Statins Statins Pdcasts Tryk på knappen fr at bekræfte. Du har fem frskellige valgmuligheder fr at vælge en statin : Lcatin Genre Search statins Ppular statins New statins Drej Scrll/Select knappen indtil du ser den mulighed, sm du ønsker at vælge g tryk på knappen fr at bekræfte. > Lcatin Genre Når du vælger <LOCATION> får du en alfanumerisk lister ver reginale prgrammer. Drej Scrll/Select knappen til du ser din ønskede lkatin g tryk på knappen fr at bekræfte. > Africa Asia > Angla Benin Radien vil nu hente statinen fra listen. > My Favurites Adult Cntemprary Statins > Alternative Når du vælger <Genre> under <Statins> får du en alfabetisk liste ver frskellige statinstyper. Drej Scrll/Select knappen fr at se mulighedern g tryk på knappen fr at bekræfte den ønskede type. 14 Cpyright OXX Digital 2008

17 Afspilning af musik fra Music Player'en Med Music Player'en har du adgang til musikfiler, der er gemt på en PC, MAC eller NAS (Netwrk Attached Strage) frbundet til det samme netværk, g du har mulighed fr at lytte til musikfilerne gennem radien. PC brugere: UPnP delte musikfiler styres typisk men ikke udelukkende via Windws Media Player sm UPnP serveren i netværket. Det er gså muligt med Twnky g andre UPnP servere. Se nærmere på side 30 i tillægget m, hvrdan du sætter Windws Media Sharing p. Du har gså adgang delte mapper med CIFS/SMB fildeling. Se side 32 fr yderligere infrmatin. NAS (Netwrk Attached Strage) enheder: Har du gså adgang til NAS fra radien uanset m de understøtter UPnP sharing eller CIFS/SMB sharing. Se tillægget på side 35 fr yderligere infrmatin. MAC cmputere: Se tillægget side 37 fr yderligere infrmatin. Sådan lytter du til musik fra delte filer UPnP 1. Tryk på MENU knappen fr at få adgang til hvedmenuen: Internet Radi > Music Player 2. Drej Scrll/Select knappen hen til <Music Player> - tryk fr at bekræfte. > Shared files Shared flders 3. Vælg < Shared files > fr at søge efter UPnP servere på netværket. Vent til radien har fundet alle tilgængelige servere på netværket. Dette kan tage lidt tid afhængig af størrelsen g hastigheden på dit netværk. 4. Vælg servernavnet i listen. 5. Åbn musikflderen g få adgang til alle dine musikfiler. CIFS/SMB 1. Vælg < Shared flders > fr at søge efter CIFS/SMB delte mapper på netværket. 2. Vælg den PC eller MAC sm du ønsker at afspille musik fra. 3. Du vil se en liste ver delte fldere i radiens display. Brug Scrll/Select knappen til at scrlle gennem listen. 4. Bekræft dit valg ved at trykke på Scrll/Select knappen. 5. Vælg de numre, sm du ønsker at afspille. 6. Tryk på Scrll/Select knappen fr at bekræfte. Navigering Brug tasterne g fr at navigere rundt I Music Player'en. Det er IKKE muligt at "sple" hurtigt frem g tilbage ved at hlde de t knapper nede. Tryk på fr pause. Cpyright OXX Digital

18 DAB funktin Hvis du ønsker at lytte til DAB radistatiner, skal du trykke gentagne gange på MODE knappen indtil du ser <DAB> i displayet. DAB - eller gå ind i <MAIN MENU>, g drej Scrll/Select knappen hen til <DAB>. Den første gang du går ind i DAB funktinen, vil radien søge efter DAB statiner i dit mråde g gemme dem i hukmmelsen. Når scanningen er afsluttet vil DAB statinerne blive vist alfabetisk i displayet, g den første statin i listen bliver valgt. > Classic Cre Ved at trykke på BACK knappen kan du altid vende tilbage til det fregående skærmbillede. Du har følgende valgmuligheder: Lcal scan, Full scan g Manual. > Lcal scan Full scan Når scanningen er af sluttet, kan du scrlle gennem listen ved at dreje Scrll/Select knappen g trykke på den fr at bekræfte. Classic Music 1 > Music 1 > Playing Bemærk: Hvis du ikke ser ngen liste ver statiner i displayet, kan det skyldes, at du er uden fr DAB dækning. Besøg din lkale DAB udbyders hjemmeside fr at få yderligere infrmatin m dækning i dit mråde. Dynamic Label Segment (DLS): Disse tekster er rulletekster, sm din DAB statin udsender. De kan f.eks. indehlde infrmatin m musiktitel eller detaljer m prgrammet. Dynamic Range Cntrl (DRC) Dynamic range cntrl understøttes kun af visse udbydere. Kntakt din lcale DAB udbyder fr nærmere infrmatin. 16 Cpyright OXX Digital 2008

19 FM funktin Hvis du ønsker at lytte til FM radistatiner, skal du trykke gentagne gange på MODE knappen indtil du ser <FM> i displayet FM - eller gå ind i <MAIN MENU>, g drej Scrll/Select knappen hen til <FM>. Den første gang du går ind i FM funktinen, vil radien starte med at søge efter statiner i begyndelsen af FM frekvensmrådet (87.50 MHz). Efterfølgende vil den FM statin, sm du senest har lyttet til, blive valgt MHz Drej Scrll/Select knappen fr at øge eller mindske frekvensen med 0,05 MHz per gang; Tryk på Scrll/Select knappen fr at søge autmatisk efter aktive statiner MHz Tryk på Scrll/Select knappen igen fr autmatisk søgning af næste akmtive statin. I displayet kan du se frekvensændringerne, indtil den næste aktive statin er fundet. Når søgningen kmmer til slutningen af frekvensmrådet, vil radien start søgningen frfra igen. Frudvalgte statiner Din radi kan gemme 4 Internetstatiner, 4 DAB statiner g 4 FM statiner fr dig, så du kan finde dem igen med et enkelt tryk på en knap. Sådan gemmer du den statin, sm du lytter til i øjeblikket: Tryk på g hld en af tasterne P1-P4 nede i 2 sekunder. Displayet viser: MHz Preset stred er frekvensen på aktuelle aktive statin. Vælg en frudvalgt statin Fr at vælge en gemt statin, skal du gå ind i den pågældene menu (Internet, DAB eller FM) g trykke på den knap (P1-P4), sm du har gemt den pågældende statin under. Cpyright OXX Digital

20 Tilslutning af ekstraudstyr Ved hjælp af et simpelt frbindelseskabel kan du lave din radi til et digitalt Hi-Fi højttalersystem. Sæt den ene ende af kablet i hvedtelefnstikket (eller AUX udgang) på dit ekstraudstyr g sæt den anden ende i AUX indgangen på bagsiden af din radi. Fr at lytte til f.eks. FM radistatiner, skal du trykke på MODE knappen gentagne gange, indtil du ser <AUXILIARY INPUT> i displayet. Auxiliary Input eller gå ind i <MAIN MENU> g drej Scrll/Select knappen hen til < AUXILIARY INPUT >. Fr at pnå den bedste lydkvalitet anbefaler vi, at du justerer vlumen både på radien g på ekstraudstyret Bemærk: AUX IN giver mulighed fr hurtig g let tilslutning af MP3 spiller eller andre lydmedia. 18 Cpyright OXX Digital 2008

21 Indstilling af ur Gå ind i <MAIN MENU>, drej Scrll/Select knappen hen til <SYSTEM SETUP> - tryk fr at bekræfte. Alarms Internet setup > System setup > Time setup Drej Scrll/Select knappen hen til <TIME SETUP> - tryk fr at bekræfte. > Set clck Set date Drej Scrll/Select knappen hen til <SET CLOCK> - tryk fr at bekræfte. Bemærk: Du har følgende valgmuligheder under indstilling af ur: <Indstil ur>, <Indstil dat>, <Aut pdatering>, <Indstilling af tidszne> g <Vælg 12/24 ur>. Indstilling af ur Radien vil bede dig indstille timer. Set time 00 : 00 Drej Scrll/Select knappen fr at indstille timerne tryk på knappen fr at bekræfte. Radien vil bede dig indstille minutter. Set time 08 : 00 Indstil minutter på samme måde. Indstilling af dat Drej Scrll/Select knappen hen til <Set date> g indstil daten på same made tryk på knappen fr at bekræfte. Set date Uret er nu indstillet krrekt! Cpyright OXX Digital

22 Aut pdatering > Aut update Set time zne Drej Scrll/Select knappen hen til <AUTO UPDATE> - tryk fr at bekræfte. Sørg fr at din Internetradi har gd frbindelse til Internettet, når du vælger <Aut update>. Alternativt kan du pdatere gennem DAB. Hvis du ønsker det, skifter du bare ver til DAB funktin fr synkrnisering. Indstil tidszne - Greenwich Mean Time (GMT) Din Internetradi giver dig gså mulighed fr at indstille uret i frhld til Greenwich Mean Time (GMT). Gå ind i menuen "Indstil ur" Aut update > Set time zne - drej Scrll/Select knappen hen til <SET TIME ZONE> - tryk fr at bekræfte. Set time zne GMT 0.0 Gå ind på nedenstående hjemmeside fr at finde din lkale tidszne = GMT ± _?_ timer: Eksempel: Dansk tidszne På vennævnte hjemmeside vælger du Danmark i rullemenuen. Den Visit the abve website and select Germany frm the drp dwn menu. Den aktuelle tid i den danske tidszne vil nu kunne ses i displayet. 20 Cpyright OXX Digital 2008

23 Drej Scrll/Select knappen med eller md uret fr at øge eller mindske med 0,5 timer per gang. Set time zne GMT eller Set time zne GMT Tryk på Scrll/Select knappen fr at bekræfte indstillingerne, når du har afsluttet indstillingen af ur g dat. Se aktuel tid g dat 08:17:45 23/07/2008 Tryk på STANDBY/ON knappen - eller mens du lytter til musikken på INFO knappen. Vælg 12/24 ur I menuen <TIME SETUP> kan du vælge, m du ønsker, at din radi skal vise 12 eller 24 timers frmat. Set time zne > Set 12/24 hur - drej Scrll/Select knappen hen til <SET 12/24> - tryk fr at bekræfte. Set 12 hur Set 24 hur - Vælg det ønskede frmat tryk på knappen fr at bekræfte. Cpyright OXX Digital

24 Sleep funktin Gå ind i <MAIN MENU>, drej Scrll/Select knappen hen til <SLEEP> - tryk fr at bekræfte > Sleep Set sleep time Alarms Sleep time ff Drej på Scrll/Select knappen fr at indstille en sleep peride på mellem 0 g 90 minutter tryk fr at bekræfte. Set sleep time 15 minutes Bemærk: Tidsintervallet er 15 minutter pr. trin. Prgrammet slukker efter udløbet af den frud-definerede tidsperide. Fr at kunne se det frud-definerede tidsinterval, skal du gå ind i menuen <SLEEP> igen g trykke på Scrll/Select knappen. Radien vil autmatisk gå i standby-tilstand efter udløbet af det frud-definerede tidsinterval. Hvis du ønsker at frtsætte med at lytte til dit prgram, skal du bare trykke på STANDBY/ON buttn. 22 Cpyright OXX Digital 2008

25 Indstilling af alarm Bemærk: Du skal indstille uret, før du kan indstille en alarm Gå ind i <MAIN MENU>, drej Scrll/Select knappen hen til <Alarms> - tryk fr at bekræfte Sleep > Alarms Tryk på Scrll/Select knappen. Drej på den fr at vælge en alarm g bekræft ved at trykke. > Alarm 1: Off Time: 00 : 00 Alarm 2: Off Days: Daily Drej Scrll/Select knappen fr at indstille tid g tryk fr at bekræfte. Se hvrdan du gør på fregående side under <Set time>. Set alarm time 00 : 00 Time: 13 :18 Days: Daily Drej Scrll/select knappen fr at indstille intervalmulighederne: Valgmuligheder: <En gang>, <Daglig>, <Hverdage>, g <Weekend> - tryk på knappen. > Daily Once Drej Scrll/Select knappen hen til < On> - tryk på knappen fr at aktivere alarmen. Days: Daily > On Cpyright OXX Digital

26 Drej Scrll/Select knappen fr at indstille alarmtypen tryk på knappen fr at bekræfte. > Mde: Internet Radi > Buzzer Last listened Internet Radi Bemærk: Valgmulighederne er <Buzzer>, <Internet Radi>, <DAB> g <FM >. Last listened giver dig mulighed fr at lytte til frudvalgte prgrammer efter dit eget valg. Radien gennem alarmindstillingerne i hukmmelsen. Drej Scrll/Select knappen hen til <SAVE> - tryk fr at bekræfte. Alarm Saved Alarm Saved vil kunne ses i displayet i 3 sekunder, hvrefter den aktuelle radistatin vises. Når din radi er i standby-tilstand ses iknet ( ) i displayet. 08 : 08 : / 0 / 2000 Fr at udsætte alarmen skal du trykke på Scrll/Select knappen eller på STANDBY/ON Fr at deaktivere alarmen skal du indstille alarmen til OFF. knappen. Days: Daily > Off Bemærk: Du kan indstille lydstyrken på alarmen til det ønskede niveau, inden du slukker fr radien g gemme den i hukmmelsen. Hvis du sætter vlumen til minimum, kan du risikere ikke at høre alarmen, når den kmmer. 24 Cpyright OXX Digital 2008

27 Snze-funktin Snze-funktinen ligner alarmfunktinen. Hvis du trykker på "snze-knappen" (Scrll/Select knappen) stpper alarmen midlertidigt g starter igen efter et frudbestemt tidsinterval, sm er defineret i snzemenuen. Når alarmen lyder uanset m du lytter til internetradi, FM eller DAB trykker du bare på "snze-knappen".. 1. Gå ind i <Main Menu> > Snze Backlight 2. Drej Scrll/Select knappen hen til <SNOOZE> - tryk fr at bekræfte. Set snze time 5 minutes Snze-tidsintervallet kan indstilles i 5-minutters intervaller med 30-minutters interval sm det højeste. 3. Drej Scrll/Select knappen fr at øge det ønskede tidsinterval tryk fr at bekræfte. Baggrundslys Baggrundslyset i displayet kan aktiveres ved at gå ind i <MAIN MENU> g derefter <Baggrundslys> 1. Gå ind i <Main Menu> Snze > Backlight 2. Drej Scrll/Select knappen hen til <Backlight> - tryk fr at bekræfte. Pwer On level Standby level 3. Vælg <Pwer n level > eller <Standby level>. Værdien kan indstilles fra 1-20, hvr 20 er det højeste. 4. Tryk på Scrll/select knappen fr at bekræfte. Cpyright OXX Digital

28 Sprg Du kan vælge mellem nedenstående sprg i displayet i din Internetradi. Dansk Deutsch English (GB) English (US) Españl Français Italian Nederlands Nrsk Prtuguesa Sumi Svenska 1. Gå ind i <Main Menu> Backlight > System setup 2. Drej Scrll/Select knappen hen til <System setup> - tryk fr at bekræfte Time setup > Language 3. Drej Scrll/Select knappen hen til <Language> 4. Tryk på Scrll/Select knappen fr at bekræfte. Vælg det ønskede sprg g tryk på Drej Scrll/Select knappen fr at bekræfte. Fabriksindstilling Hvis du gendanner fabriksindstillingerne vil du slette din Internetradi's hukmmelse fuldstændigt g herved slette dine WEP/WPA/WPA2 kder g andre indstillinger. Din Internetradi bliver således bragt tilbage til samme tilstand, sm da du købte den. Statin list Alarms > Main menu > System setup a. Du får adgang til Fabriksindstillinger ved at gå ind i<main MENU> g derefter <SYSTEM SETUP>, - press Scrll knb t cnfirm. 26 Cpyright OXX Digital 2008

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

Hvad betyder specifikationerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, og hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter?

Hvad betyder specifikationerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, og hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter? Overvejelser ved køb af ny PC Hvad betyder specifikatinerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, g hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter? Frmålet med denne guide er,

Læs mere

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en INTRODUKTION Micrsft Office Wrd-dkumenter kan gå tabt i visse situatiner. Dkumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en fejl tvinger Wrd til at afslutte, hvis du plever en strømafbrydelse under redigering,

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller Funktionsoversigt Indholdsfortegnelse Funktionsoversigt til Squeezebox Touch Tak.................................................................

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer...

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer... Indhold Lovmæssig information...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Indledning...4 Garanti og service / reparation...4 Rengøring...4 1. Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse Fra Versin 2.11 til Versin 3.20 Udarbejdet den 7. juni 2011 Opdateret den 27. februar 2012-1 - Indhldsfrtegnelse 1 Frrd... 8 2 Generelt... 8 2.1 Kalenderskift... 8 2.2 Nye muligheder

Læs mere

SMART Notebook 14. Windows operativsystemer. Brugervejledning

SMART Notebook 14. Windows operativsystemer. Brugervejledning SMART Ntebk 14 Windws perativsystemer Brugervejledning Meddelelse m varemærker SMART Ntebk, SMART Dcument Camera, SMART Ink, SMART Bard, SMART Respnse, SMART Exchange, smarttech, SMART-lget g alle SMARTslganer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 -

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 - Indholdsfortegnelse Miljøinformation... 64 Medfølgende tilbehør... 65 TV - Funktioner... 65 Sikkerhedsforanstaltninger og vigtig information... 65 Oversigt over tv'et... 66 Tv-kontrolknapper & betjening...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

IP sikkerhedssystem Web manual til Holars 2080

IP sikkerhedssystem Web manual til Holars 2080 1. Introduktion Dette afsnit omhandler udpakning af dit IP sikkerhedssystem med HOLARS 2080IP Panel, Sensorer og CTC-1807 IP kamera (hvis købt). Der henvises til senere kapitler for at få oplysninger om

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Copyright 2006. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: 01/2006 Der kan foretages ændringer

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

IT FOR BEGYNDERE 09. Indhold

IT FOR BEGYNDERE 09. Indhold Indhold Hvad består dit computersystem af?... 5 Laptop / Bærbar Pc er... 5 Dele i Pc en, Bundkort, Processor, Ram, Graffikkort, Harddisk, CD/DVD... 5 Stik og Port tilslutninger... 8 Brug af mus og tastatur...

Læs mere

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNB-1001/ SND-1080/SNV-1080

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNB-1001/ SND-1080/SNV-1080 NETVÆRKSKAMERA Brugervejledning SNB-1001/ SND-1080/SNV-1080 Netværkskamera Brugervejledning Copyright 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærke er det registrerede logo for

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING

19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING 19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING 19'' Model B19F6D, B19F6 W19F6D, W19F6 23'' Model B23F6D, B23F6 W23F6D, W23F6 INdesign blan ADVARSLER Forsigtig Fjernsynet indeholder

Læs mere

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH NETVÆRKSKAMERA Brugervejledning SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH Netværkskamera Brugervejledning Copyright 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærke er det registrerede logo

Læs mere