Brugervejledning. Trådløst Internet musikcenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. Trådløst Internet musikcenter"

Transkript

1 Brugervejledning Trådløst Internet musikcenter ClAssic V Wi-Fi LAN FM DAB/DAB+ (findes ikke på alle mdeller) Get lcal bradcast f yur favurite channels frm anywhere in the wrld Cpyright OXX Digital 2008

2 Indhld Sikkerhedsinfrmatin... 1 Sikkerhedsfrskrifter... 2 Gde råd...3 Kassens indhld... 3 Menustruktur... 4 Knapper g funktiner... 6 Internetradi km hurtigt i gang... 8 Trådløst netværk... 8 Trådet netværk... 8 Opkbling til trådløst netværk... 9 Opkbling til trådet netværk Vælg en statin Afspil musik fra Music Player DAB radi FM radi Tilkbling af ekstraudstyr Indstil tid g dat Dvale-funktin Indstil alarm Snze-funktin Baggrundslys Sprg Fabriksindstilling Sftware pdatering Inf Generel brug Opsætning til nyt netværk Registrering Ønske m ny statin Retur til hvedmenuen Vlumenkntrl Tillæg Opsætning af fildeling i Windws Media Player Opsætning af CIFS/SMB fildeling på PC eller NAS Opsætning af fildeling ved hjælp af Vista Simple File Sharing Typisk psætning I hjemmenetværk Opsætning af fildeling i Mac OS Fejlfinding Tekniske specifikatiner Cpyright OXX Digital 2008

3 Sikkerhedsinfrmatin Det pilfrmede lyn i den ligesidede trekant er ment sm en advarsel til brugeren m tilstedeværelsen af uislerede dele i kabinettet, sm fører risikable spændinger af en sådan størrelse, at den kan give persner elektrisk stød. Udråbstegnet i den ligesidede trekant er ment sm en advarsel til brugeren m tilstedeværelsen af vigtige infrmatin mkring betjening, servicering g vedligehldelse af apparatet. ADVARSEL: FOR AT MINIMERE RISIKOEN FOR BRAND OG ELEKTRISK STØD, BØR RADIOEN IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT. 9. Beskyt strømkablet md brud g spidse genstande. Ødelægges kablet, skal det udskiftes af fagmand. 10. Anvend kun ekstraudstyr, sm er gdkendt af leverandøren. 11. Skal radien ikke bruges i længere tid, bør stikket tages ud af kntakten fr at minimere risiken fr ødelæggelse af apparatet. 12. Tag stikket ud af radien i tilfælde af trdenvejr. 13. Al service på radien skal udføres af en fagmand. 14. Radien må ikke udsættes fr vand eller væsker. Behldere/ting indehldende vand/væsker (vaser g lignende) må ikke placeres ven på radien. 15. Venligst læs rating label på bunden af radien fr plysning m input g utput g andre tekniske infrmatiner. VIGTIGE SIKKERHEDSINFORMATIONER Fr at reducere risiken fr brand, elektrisk stød sv.: 1. Læs denne instruktin nøje g gem den til senere brug. 2. Hver pmærksm på alle advarsler. 3. Følg instruktinerne. 4. Anvend ikke radien i nærheden af vand. 5. Brug en blød, tør klud fr at rengøre radien. Til genstridige pletter bruges der en fugtig klud g et mildt rengøringsmiddel. Brug aldrig sprit, rensebenzin eller andre pløsningsmidler, da det vil ødelægge verfladen. 6. Blkker ikke ventilatinsåbninger med aviser, gardiner.l., da dette kan medføre verphedning 7. Placer aldrig radien i direkte sllys g udsæt den ikke fr ekstrem varme. 8. Udskift aldrig den riginale ledning til strømfrsyning uden først at have knsulteret en fagmand. Cpyright OXX Digital

4 Sikkerhedsadvarsel Læs venligst dette før ibrugtagning Kmmer radien fra klde mgivelser sm f.eks. et kldt bagagerum til en var stue, bør radien ikke tages i brug med det samme. Mødet med den varme stue, kan medføre, at der kan dannes kndensvand, sm kan ødelægge radiens elektrnik. Vent derfr til den har pnået stuetemperatur efter et par timer. - Det bør altid være let at kunne afbryde strømme til radien, ved at trække stikket ud. - Fjern ALDRIG bagplade eller andre afdækninger, da dette kan være frbundet med livsfare. - Dæk ALDRIG radiens ventilatinsåbninger, da dette kan medføre verphedning. Sørg fr der altid er 5 cm frirum på alle sider af radien fr at sikre den frnødne ventilatin. - Brug ALDRIG radien, hvis kabinettet er flækket eller på anden måde beskadiget. Sørg altid fr, at radien er placeret på en slid vandret verflade. - Stil ALDRIG radien i ekstrem varme eller kulde g placer den i behørig afstand fra radiatrer g kgeplader. - Udsæt ALDRIG radien fr regn, fugt eller støv. Spildes der vand i radien, kan fugten frsage krtslutning. Sluk OMGÅENDE fr radien g kntakt en fagmand. - Frsøg ALDRIG selv at reparere radien. Enhver reparatin skal udføres af fagflk. 2 Cpyright OXX Digital 2008

5 Gde råd Anvendelse DAB g DAB+ funktinaliteten er ikke tilgængelig på alle Classic versiner.. Firmware Dette prdukts firmware pdateres kntinuerligt, hvrfr burgersnitfladen kan afvige fra denne manual. Hjælp & granti: Licenser Dette prdukt er baseret på teknlgi ejet af Micrsft Crpratin g på en licens fra Micrsft Licensing GP. Anvendelse eller distributin af denne teknlgi udver i frbindelse med dette prdukt er ikke tilladt uden licens fra Micrsft Crpratin g/eller Micrsft Licensing GP. Certificering Denne Internetradi er certificeret i h.t. WEEE specifikatinerne. Elektrisk g elektrnisk udstyr (EEE ) indehlder materialer, kmpnenter g stffer, der kan være farlige g skadelige fr menneskers sundhed g fr miljøet, når affaldet af elektrisk g elektrnisk udstyr ( WEEE ) ikke brtskaffes krrekt. Derfr må udstyr, sm er mærket med WEEE lget ( sm vist til venstre ), ikke brtskaffes sammen med hushldningsaffaldet, men skal indsamles særskilt. Til dette frmål har alle kmmuner etableret indsamlingsrdninger, hvr affald af elektrisk g elektrnisk udstyr gratis kan afleveres af brgere på genbrugsstatiner eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra hushldningerne. Nærmere infrmatin skal indhentes hs kmmunens tekniske frvaltning. Vigtigste knap-funktiner Scrll/Select Drej knappen fr at scrlle gennem menuerne Tryk på knappen fr at vælge en menu FM radi. Tryk på knappen fr autmatisk søgning af næste tilgængelige statin Drej knappen fr manuel søgning af næste tilgængelige statin Inf Tryk på knappen fr at se aktuel infrmatin, f.eks. dat g tid Back Tryk på knappen fr at gå tilbage til den fregående menu eller det fregående skærmbillede, f.eks. hvis du frtryder et valg eller laver en fejl ved indtastning. Mde Tryk på knappen fr hurtig adgang til Internetradi, Music Player, DAB, FM g Aux indgang. Menu Tryk på knappen fr at kmme ind i hvedmenuen. Kassens indhld Internetradi Brugervejledning Quick guide Garantikrt EU g UK strømstik Eftertryk ikke tilladt OXX Digital. September OXX Digital frbehlder sig ret til uden frudgående varsel at fretage ændringer g frbedringer på fremtidige prdukter g dkumentatin. Menustruktur Cpyright OXX Digital

6 Hvedmenu Internet radi Musikafspiller DAB FM Auxiliary indgang Sleep Alarmer Mine favritter Statiner Lkalitet Genre Søg efter statiner Ppulære statiner Nye statiner Pdcasts Lkalitet Genre Søg efter pdcasts Mine egne statiner Hjælp Passwrd FAQ Delte filer (UPnP) Delte bibliteker (CIFS/SMB) Statinsliste Lkal skanning Fuld skanning Manuel tuning DRC DRC høj DRC lav DRC fra Statinsrækkefølge Alfanumerisk Helhed Gyldig Scan-indstilling Stærke statiner Alle statiner Indstil sleep tid Alarm 1 Tid Dage Daglig En gang Hverdage Weekend Til/Fra Funktin Buzzer Internetradi DAB FM Sidst aflyttede Sidst aflyttede Frudindst. 1 Frudindst. 2 Frudindst. 3 Frudindst. 4 Gem Alarm 2 (sm alarm 1) 4 Cpyright OXX Digital 2008

7 Snze Baggrundslys Sæt snze tid Tændt niveau Standby niveu Systempsætning Internetpsætning Wizard PC psætning Brugernavn Passwrd Se indstillinger Aktiv adapter MAC adresse DHCP PC psætning SSID IP psætning IP adresse Undernetmaske Standard Gateway Fretrukken DNS Alternativ DNS WLAN regin Manuel psætning Kablet DHCP Til DHCP Fra Trådløs DHCP Til DHCP Fra Netværksprfil Indstil tid/dat Indstil ur Indstil ur Indstil dat Indstil dat Aut pdatér Opdatér fra NET Opdatér fra DAB Ingen pdatering tilgængelig Indstil tidszne Indstil GMT tidszne Vælg 12/24 ur 12 timers ur 24 timers ur Sprg Dansk Engelsk (GB) Engelsk(US) Finsk Fransk Tysk Italiensk Hllandsk Nrsk Prtugisisk Spansk Svensk Inf Gendan fabriksindstillinger Sftware-pdatering Sftware versin Radi ID Cpyright OXX Digital

8 Oversigt ver knapper g funktiner (a) TÆND/SLUK knap Display Menu g Inf knap Back g Mde knap Vlumen - Media player g frvalgte statiner Vlumen + Dreje / Vælge / Snze knap Digitalradi set frfra Kntrl Internet Radi, AUX In, DAB g FM Media Player STANDBY/ON Tryk fr at tænde/slukke radien Tryk g hld nede fr at gemme frvalgte statiner P1, P2, P3 eller P4; Fregående nummer Afspil/pause P4 Back Mde Menu Inf Tryk fr at lytte til frvalgte statiner P1, P2, P3 eller P4. Næste nummer Ingen funktin AUX In mde: Ingen funktin Tryk fr at gå tilbage til den fregående menu Tryk fr at skifte mellem Internet Radi, Music Player, DAB, FM g Auxiliary Input Tryk fr at gå ind i hvedmenuen g andre funktiner Vis aktuel infrmatin AUX In mde: Ingen funktin Tryk fr at øge vlumen Tryk fr at sænke vlumen DREJ knappen fr at ændre valgmuligheder TRYK på knappen fr at bekræfte dit valg FM radi - TRYK fr at søge autmatisk efter næste tilgængelige statin - DREJ fr at søge manuelt AUX In mde: Ingen funktin Ingen funktin 6 Cpyright OXX Digital 2008

9 Oversigt ver knapper g funktiner (b) Se nte 1 Antenne Hvedtelefn Hvedtelefn LAN indgang AUX indgang Se nte 2 Digitalradi set bagfra Stik AUX IN Hvedtelefn LAN Nte 1: Nte 2: Frbindelse Frbindes til ekstern audi-enhed Frbindes til hvedtelefn Frbindes til LAN-kabel Ventilatinsåbning Strømtilslutning Cpyright OXX Digital

10 Internetradi km hurtigt i gang Det har du brug fr fr at kunne bruge din Internetradi Trådløs LAN-frbindelse: En bredbåndsfrbindelse. Et trådløst access pint (WiFi) eller en trådløs ruter frbundet til din Internetfrbindelse. Hvis dit trådløse netværk er krypteret ved hjælp af enten Wired Equivalent Privacy (WEP) eller Wi-Fi Prtected Access (WPA & WPA2) skal du være i besiddelse af WEP eller WPA/WPA2 kden fr at frbinde din Internetradi til netværket. Hvis du ikke kender kden, skal du kntakte din netværksudbyder eller din ruter-leverandør. Hvis dit netværk er sat p til kun at tillade adgang fr kendte enheder, skal du indtaste radiens MAC adresse i dit access pint eller din trådløse ruter. Fr at finde radiens MAC adresse skal du gå ind i menusystemet på følgende måde: Hvedmenu Systempsætning Internetpsætning Se indstillinger MAC Adresse Se i manualen til dit trådløse access pint, hvrdan du indtaster din MAC adresse. Fast LAN-frbindelse: Vær sikker på, at Internetfrbindelsen er klar, g at din Internetradi er frbundet via LAN-kablet. Gå ind i hvedmenuen på følgende måde: Hvedmenu Systempsætning Internetpsætning Se indstillinger MAC Adresse Fr du kan frtsætte skal du sikre dig, at dit trådløse access pint er tændt g har frbindelse til din bredbåndsfrbindelse, eller at dit LAN-kabel er krrekt frbundet. Fr at sikre dig, at denne del af systemet fungerer, bør du læse de instruktiner, sm du fulgte med dit trådløse access pint g din LANfrbindelse. 8 Cpyright OXX Digital 2008

11 Opkbling til trådløst netværk Trin 1 Tænd fr radien g gå på Internettet Start med at slutte strøm til din Internetradi g tænd den ved at trykke på TÆND/SLUK knappen. Welcme t Digital radi Efter et par sekunder viser displayet: > Internet Radi Music Player Tryk på Scrll/Select knappen fr at bekræfte, at du ønsker adgang til Internetradi-funktinen. I displayet kan du se en liste ver reginer, sm du kan vælge imellem. Drej Scrll/Select knappen hen på din regin g tryk på den fr at bekræfte. Radien gemmer autmatisk din regin i sin hukmmelse. Please select WLan regin Mst f Eurpe USA Displayet viser: Netwrk wizard scanning Vent et par minutter, g radien vil bede dig vælge et netværk fra listen. Trin 2 Gå på netværket Drej Scrll/Select knappen fr at scrlle gennem listen ver netværk. Tryk på knappen, når navnet på dit netværk ses i displayet. Hvis dit netværk ikke kræver brug af WEP/WPA/WPA passwrd vil radien blive frbundet med Internettet, g displayet vil vise: > My Favurites Statins Cpyright OXX Digital

12 Hvis du bliver bedt m at indtaste et WEP/WPA/WPA2 passwrd, vil displayet vise følgende: > WiFi Device WiFi Device = navnet på dit trådløse [Rescan] internet access pint Tryk på Scrll/Select knappen, g displayet vil vise følgende billede, hvr du kan indtaste dit passwrd: Kde: [Set] < C Drej Scrll/Select knappen gennem den alfanumeriske karakterliste. Tryk på knappen fr at vælge den markerede karakter. Kde: [xxxxxxxx] < C Bemærk: Der er frskel på stre g små bgstaver I WEP/WPA/WPA2 passwrdet Hvis du laver en fejl, når du indtastger dit passwrd, skal du vælge iknet fr at slette frkerte karakterer. Tryk på BACK knappen g scrll p g ned til seneste eller næste linie. Hvis du trykker på, vender du tilbage til det fregående display. Drej Scrll/Select knappen hen til, når du har indtastet den sidste karakter i dit passwrd, g tryk på den fr at gemme dit passwrd. Bemærk: Radien husker dit WEP/WPA/WPA2 passwrd til dit netværk eller andre netværk, sm du tidligere har benyttet. Der er ingen grund til at taste kderne ind igen, medmindre du har sat din internetradi tilbage til fabriksindstilling. Radien vil nu kble p på dit netværk, g displayet vil vise: > My Favurites Statines Drej Scrll/Select knappen fr at scrlle gennem menulisten. Listen indehlder gså følgende muligheder: > Pdcasts My added statins My added statins > Help Hvis du vælger <HELP>, vil du I displayet kunne se den adgangskde, sm du har brug fr, fr at kunne registrere din internetradi nline. Du kan gså få svar på fte stillede spørgsmål (FAQs). 10 Cpyright OXX Digital 2008

13 Trin 3 Gå på et andet netværk Hvis du senere ønsker at kble dig på et andet trådløs netværk, følger du blt nedenstående trin: > Internet Radi Music Player 1) Gå ind i hvedmenuen: Backlight > System setup 2) Drej Scrll/Select knappen hen til <System setup> - tryk fr at bekræfte > Internet setup Time setup 3) Tryk på Scrll/Select knappen fr at bekræfte adgang til <Internet setup> > Wizard Wlan regin > PC Manual settings settings 4) Tryk på Scrll/Select knappen fr at bekræfte adgang til <Wizard> 5) Vælg det ønskede netværk fra listen. Din internetradi vil nu kble sig på netværket, medmindre du bliver bedt m at indtast et WEP/WMS/WMA2 passwrd. Se på fregående side, hvrdan du gør. Du kan naturligvis gså knfigurere adgang til netværket manuelt. Følg venstående trin 1-3 g frtsæt sm følger: Wlan regin > Manual settings Drej Scrll/Select knappen hen til <Manual setting> - tryk fr at bekræfte. Wired > Wireless Drej Scrll/Select knappen hen til <Wireless> - tryk fr at bekræfte. DHCP On > DHCP Off Tryk på Scrll/Select knappen fr at bekræfte <DHCP Off> Du får nu adgang til en menu, sm giver dig mulighed fr at indtaste frskellige IP psætninger, as IP adresse, Subnet mask, gateway, fretrykken g alternativ DNS. Cpyright OXX Digital

14 Opkbling til trådet netværk Trin 1 Tænd fr radien Start med at slutte strøm til din Internetradi g tænd den ved at trykke på TÆND/SLUK knappen. Bemærk: Check at dit LAN-kabel allerede er frundet til LAN-stikket. Welcme t Digital Radi Trin 2 Vælg LAN psætning Efter et par sekunder vil displayet vise: > Internet Radi Music Player Backlight > System setup Drej Scrll/Select knappen hen til <SYSTEM SETUP> - tryk fr at bekræfte. > Internet setup Time setup Tryk på Scrll/Select knappen fr at bekræfte <Internet setup> Wlan regin > Manual settings Drej Scrll/Select knappen hen til <MANUAL SETTINGS> - tryk fr at bekræfte. > Wired Wireless Tryk på Scrll/Select knappen fr at bekræfte <WIRED> > DHCP enable DHCP disable Drej Scrll/Select knappen hen til <DHCP ENABLE> - tryk fr at bekræfte. Opkblingen af din radi er nu afsluttet! 12 Cpyright OXX Digital 2008

15 Trin 3 Brug af Internetradien Tryk flere gange på BACK knappen fr at kmme tilbage til Internet Radi Mde, eller brug en af de nedenstående måder: Tryk på MODE knappen fr at kmme ind i Internetradi-funktinen. > Internet Radi Music Player eller Internet radi Mde Tryk på MENU knappen g drej derefter Scrll/Select knappen hen til <MAIN MENU> - Tryk fr at bekræfte. Audi setting > Internet Radi > Main menu Music Player Trin 4 Adgang til netværkspkblingen Når du har afsluttet trin 3, vil radien autmatisk kble p på nettet. Efter et par sekunder viser displayet: > My Favurites Statins eller - hvis der er prblemer med frbindelsen Netwrk errr Select t retry Hvis dette sker skal du gøre følgende: Check din ruter. Undersøg m den virker, sm den plejer. Check dit LAN-kabel. Undersøg m kablet skulle være blevet beskadiget, samt at den del af kablet, sm går ind i LAN-stikket sidder rigtigt fast. Cpyright OXX Digital

16 Vælg en statin Når din Internetradi har kblet sig på dit netværk hvadentend et er trådløst eller trådet kan du vælge en statin. Bemærk: Du kan altid gå tilbage til det fregående skærmbillede ved at trykke på BACK knappen. Drej Scrll/select knappen hen til <STATIONS>; > My Favurites > Statins Statins Pdcasts Tryk på knappen fr at bekræfte. Du har fem frskellige valgmuligheder fr at vælge en statin : Lcatin Genre Search statins Ppular statins New statins Drej Scrll/Select knappen indtil du ser den mulighed, sm du ønsker at vælge g tryk på knappen fr at bekræfte. > Lcatin Genre Når du vælger <LOCATION> får du en alfanumerisk lister ver reginale prgrammer. Drej Scrll/Select knappen til du ser din ønskede lkatin g tryk på knappen fr at bekræfte. > Africa Asia > Angla Benin Radien vil nu hente statinen fra listen. > My Favurites Adult Cntemprary Statins > Alternative Når du vælger <Genre> under <Statins> får du en alfabetisk liste ver frskellige statinstyper. Drej Scrll/Select knappen fr at se mulighedern g tryk på knappen fr at bekræfte den ønskede type. 14 Cpyright OXX Digital 2008

17 Afspilning af musik fra Music Player'en Med Music Player'en har du adgang til musikfiler, der er gemt på en PC, MAC eller NAS (Netwrk Attached Strage) frbundet til det samme netværk, g du har mulighed fr at lytte til musikfilerne gennem radien. PC brugere: UPnP delte musikfiler styres typisk men ikke udelukkende via Windws Media Player sm UPnP serveren i netværket. Det er gså muligt med Twnky g andre UPnP servere. Se nærmere på side 30 i tillægget m, hvrdan du sætter Windws Media Sharing p. Du har gså adgang delte mapper med CIFS/SMB fildeling. Se side 32 fr yderligere infrmatin. NAS (Netwrk Attached Strage) enheder: Har du gså adgang til NAS fra radien uanset m de understøtter UPnP sharing eller CIFS/SMB sharing. Se tillægget på side 35 fr yderligere infrmatin. MAC cmputere: Se tillægget side 37 fr yderligere infrmatin. Sådan lytter du til musik fra delte filer UPnP 1. Tryk på MENU knappen fr at få adgang til hvedmenuen: Internet Radi > Music Player 2. Drej Scrll/Select knappen hen til <Music Player> - tryk fr at bekræfte. > Shared files Shared flders 3. Vælg < Shared files > fr at søge efter UPnP servere på netværket. Vent til radien har fundet alle tilgængelige servere på netværket. Dette kan tage lidt tid afhængig af størrelsen g hastigheden på dit netværk. 4. Vælg servernavnet i listen. 5. Åbn musikflderen g få adgang til alle dine musikfiler. CIFS/SMB 1. Vælg < Shared flders > fr at søge efter CIFS/SMB delte mapper på netværket. 2. Vælg den PC eller MAC sm du ønsker at afspille musik fra. 3. Du vil se en liste ver delte fldere i radiens display. Brug Scrll/Select knappen til at scrlle gennem listen. 4. Bekræft dit valg ved at trykke på Scrll/Select knappen. 5. Vælg de numre, sm du ønsker at afspille. 6. Tryk på Scrll/Select knappen fr at bekræfte. Navigering Brug tasterne g fr at navigere rundt I Music Player'en. Det er IKKE muligt at "sple" hurtigt frem g tilbage ved at hlde de t knapper nede. Tryk på fr pause. Cpyright OXX Digital

18 DAB funktin Hvis du ønsker at lytte til DAB radistatiner, skal du trykke gentagne gange på MODE knappen indtil du ser <DAB> i displayet. DAB - eller gå ind i <MAIN MENU>, g drej Scrll/Select knappen hen til <DAB>. Den første gang du går ind i DAB funktinen, vil radien søge efter DAB statiner i dit mråde g gemme dem i hukmmelsen. Når scanningen er afsluttet vil DAB statinerne blive vist alfabetisk i displayet, g den første statin i listen bliver valgt. > Classic Cre Ved at trykke på BACK knappen kan du altid vende tilbage til det fregående skærmbillede. Du har følgende valgmuligheder: Lcal scan, Full scan g Manual. > Lcal scan Full scan Når scanningen er af sluttet, kan du scrlle gennem listen ved at dreje Scrll/Select knappen g trykke på den fr at bekræfte. Classic Music 1 > Music 1 > Playing Bemærk: Hvis du ikke ser ngen liste ver statiner i displayet, kan det skyldes, at du er uden fr DAB dækning. Besøg din lkale DAB udbyders hjemmeside fr at få yderligere infrmatin m dækning i dit mråde. Dynamic Label Segment (DLS): Disse tekster er rulletekster, sm din DAB statin udsender. De kan f.eks. indehlde infrmatin m musiktitel eller detaljer m prgrammet. Dynamic Range Cntrl (DRC) Dynamic range cntrl understøttes kun af visse udbydere. Kntakt din lcale DAB udbyder fr nærmere infrmatin. 16 Cpyright OXX Digital 2008

19 FM funktin Hvis du ønsker at lytte til FM radistatiner, skal du trykke gentagne gange på MODE knappen indtil du ser <FM> i displayet FM - eller gå ind i <MAIN MENU>, g drej Scrll/Select knappen hen til <FM>. Den første gang du går ind i FM funktinen, vil radien starte med at søge efter statiner i begyndelsen af FM frekvensmrådet (87.50 MHz). Efterfølgende vil den FM statin, sm du senest har lyttet til, blive valgt MHz Drej Scrll/Select knappen fr at øge eller mindske frekvensen med 0,05 MHz per gang; Tryk på Scrll/Select knappen fr at søge autmatisk efter aktive statiner MHz Tryk på Scrll/Select knappen igen fr autmatisk søgning af næste akmtive statin. I displayet kan du se frekvensændringerne, indtil den næste aktive statin er fundet. Når søgningen kmmer til slutningen af frekvensmrådet, vil radien start søgningen frfra igen. Frudvalgte statiner Din radi kan gemme 4 Internetstatiner, 4 DAB statiner g 4 FM statiner fr dig, så du kan finde dem igen med et enkelt tryk på en knap. Sådan gemmer du den statin, sm du lytter til i øjeblikket: Tryk på g hld en af tasterne P1-P4 nede i 2 sekunder. Displayet viser: MHz Preset stred er frekvensen på aktuelle aktive statin. Vælg en frudvalgt statin Fr at vælge en gemt statin, skal du gå ind i den pågældene menu (Internet, DAB eller FM) g trykke på den knap (P1-P4), sm du har gemt den pågældende statin under. Cpyright OXX Digital

20 Tilslutning af ekstraudstyr Ved hjælp af et simpelt frbindelseskabel kan du lave din radi til et digitalt Hi-Fi højttalersystem. Sæt den ene ende af kablet i hvedtelefnstikket (eller AUX udgang) på dit ekstraudstyr g sæt den anden ende i AUX indgangen på bagsiden af din radi. Fr at lytte til f.eks. FM radistatiner, skal du trykke på MODE knappen gentagne gange, indtil du ser <AUXILIARY INPUT> i displayet. Auxiliary Input eller gå ind i <MAIN MENU> g drej Scrll/Select knappen hen til < AUXILIARY INPUT >. Fr at pnå den bedste lydkvalitet anbefaler vi, at du justerer vlumen både på radien g på ekstraudstyret Bemærk: AUX IN giver mulighed fr hurtig g let tilslutning af MP3 spiller eller andre lydmedia. 18 Cpyright OXX Digital 2008

21 Indstilling af ur Gå ind i <MAIN MENU>, drej Scrll/Select knappen hen til <SYSTEM SETUP> - tryk fr at bekræfte. Alarms Internet setup > System setup > Time setup Drej Scrll/Select knappen hen til <TIME SETUP> - tryk fr at bekræfte. > Set clck Set date Drej Scrll/Select knappen hen til <SET CLOCK> - tryk fr at bekræfte. Bemærk: Du har følgende valgmuligheder under indstilling af ur: <Indstil ur>, <Indstil dat>, <Aut pdatering>, <Indstilling af tidszne> g <Vælg 12/24 ur>. Indstilling af ur Radien vil bede dig indstille timer. Set time 00 : 00 Drej Scrll/Select knappen fr at indstille timerne tryk på knappen fr at bekræfte. Radien vil bede dig indstille minutter. Set time 08 : 00 Indstil minutter på samme måde. Indstilling af dat Drej Scrll/Select knappen hen til <Set date> g indstil daten på same made tryk på knappen fr at bekræfte. Set date Uret er nu indstillet krrekt! Cpyright OXX Digital

22 Aut pdatering > Aut update Set time zne Drej Scrll/Select knappen hen til <AUTO UPDATE> - tryk fr at bekræfte. Sørg fr at din Internetradi har gd frbindelse til Internettet, når du vælger <Aut update>. Alternativt kan du pdatere gennem DAB. Hvis du ønsker det, skifter du bare ver til DAB funktin fr synkrnisering. Indstil tidszne - Greenwich Mean Time (GMT) Din Internetradi giver dig gså mulighed fr at indstille uret i frhld til Greenwich Mean Time (GMT). Gå ind i menuen "Indstil ur" Aut update > Set time zne - drej Scrll/Select knappen hen til <SET TIME ZONE> - tryk fr at bekræfte. Set time zne GMT 0.0 Gå ind på nedenstående hjemmeside fr at finde din lkale tidszne = GMT ± _?_ timer: Eksempel: Dansk tidszne På vennævnte hjemmeside vælger du Danmark i rullemenuen. Den Visit the abve website and select Germany frm the drp dwn menu. Den aktuelle tid i den danske tidszne vil nu kunne ses i displayet. 20 Cpyright OXX Digital 2008

23 Drej Scrll/Select knappen med eller md uret fr at øge eller mindske med 0,5 timer per gang. Set time zne GMT eller Set time zne GMT Tryk på Scrll/Select knappen fr at bekræfte indstillingerne, når du har afsluttet indstillingen af ur g dat. Se aktuel tid g dat 08:17:45 23/07/2008 Tryk på STANDBY/ON knappen - eller mens du lytter til musikken på INFO knappen. Vælg 12/24 ur I menuen <TIME SETUP> kan du vælge, m du ønsker, at din radi skal vise 12 eller 24 timers frmat. Set time zne > Set 12/24 hur - drej Scrll/Select knappen hen til <SET 12/24> - tryk fr at bekræfte. Set 12 hur Set 24 hur - Vælg det ønskede frmat tryk på knappen fr at bekræfte. Cpyright OXX Digital

24 Sleep funktin Gå ind i <MAIN MENU>, drej Scrll/Select knappen hen til <SLEEP> - tryk fr at bekræfte > Sleep Set sleep time Alarms Sleep time ff Drej på Scrll/Select knappen fr at indstille en sleep peride på mellem 0 g 90 minutter tryk fr at bekræfte. Set sleep time 15 minutes Bemærk: Tidsintervallet er 15 minutter pr. trin. Prgrammet slukker efter udløbet af den frud-definerede tidsperide. Fr at kunne se det frud-definerede tidsinterval, skal du gå ind i menuen <SLEEP> igen g trykke på Scrll/Select knappen. Radien vil autmatisk gå i standby-tilstand efter udløbet af det frud-definerede tidsinterval. Hvis du ønsker at frtsætte med at lytte til dit prgram, skal du bare trykke på STANDBY/ON buttn. 22 Cpyright OXX Digital 2008

25 Indstilling af alarm Bemærk: Du skal indstille uret, før du kan indstille en alarm Gå ind i <MAIN MENU>, drej Scrll/Select knappen hen til <Alarms> - tryk fr at bekræfte Sleep > Alarms Tryk på Scrll/Select knappen. Drej på den fr at vælge en alarm g bekræft ved at trykke. > Alarm 1: Off Time: 00 : 00 Alarm 2: Off Days: Daily Drej Scrll/Select knappen fr at indstille tid g tryk fr at bekræfte. Se hvrdan du gør på fregående side under <Set time>. Set alarm time 00 : 00 Time: 13 :18 Days: Daily Drej Scrll/select knappen fr at indstille intervalmulighederne: Valgmuligheder: <En gang>, <Daglig>, <Hverdage>, g <Weekend> - tryk på knappen. > Daily Once Drej Scrll/Select knappen hen til < On> - tryk på knappen fr at aktivere alarmen. Days: Daily > On Cpyright OXX Digital

26 Drej Scrll/Select knappen fr at indstille alarmtypen tryk på knappen fr at bekræfte. > Mde: Internet Radi > Buzzer Last listened Internet Radi Bemærk: Valgmulighederne er <Buzzer>, <Internet Radi>, <DAB> g <FM >. Last listened giver dig mulighed fr at lytte til frudvalgte prgrammer efter dit eget valg. Radien gennem alarmindstillingerne i hukmmelsen. Drej Scrll/Select knappen hen til <SAVE> - tryk fr at bekræfte. Alarm Saved Alarm Saved vil kunne ses i displayet i 3 sekunder, hvrefter den aktuelle radistatin vises. Når din radi er i standby-tilstand ses iknet ( ) i displayet. 08 : 08 : / 0 / 2000 Fr at udsætte alarmen skal du trykke på Scrll/Select knappen eller på STANDBY/ON Fr at deaktivere alarmen skal du indstille alarmen til OFF. knappen. Days: Daily > Off Bemærk: Du kan indstille lydstyrken på alarmen til det ønskede niveau, inden du slukker fr radien g gemme den i hukmmelsen. Hvis du sætter vlumen til minimum, kan du risikere ikke at høre alarmen, når den kmmer. 24 Cpyright OXX Digital 2008

27 Snze-funktin Snze-funktinen ligner alarmfunktinen. Hvis du trykker på "snze-knappen" (Scrll/Select knappen) stpper alarmen midlertidigt g starter igen efter et frudbestemt tidsinterval, sm er defineret i snzemenuen. Når alarmen lyder uanset m du lytter til internetradi, FM eller DAB trykker du bare på "snze-knappen".. 1. Gå ind i <Main Menu> > Snze Backlight 2. Drej Scrll/Select knappen hen til <SNOOZE> - tryk fr at bekræfte. Set snze time 5 minutes Snze-tidsintervallet kan indstilles i 5-minutters intervaller med 30-minutters interval sm det højeste. 3. Drej Scrll/Select knappen fr at øge det ønskede tidsinterval tryk fr at bekræfte. Baggrundslys Baggrundslyset i displayet kan aktiveres ved at gå ind i <MAIN MENU> g derefter <Baggrundslys> 1. Gå ind i <Main Menu> Snze > Backlight 2. Drej Scrll/Select knappen hen til <Backlight> - tryk fr at bekræfte. Pwer On level Standby level 3. Vælg <Pwer n level > eller <Standby level>. Værdien kan indstilles fra 1-20, hvr 20 er det højeste. 4. Tryk på Scrll/select knappen fr at bekræfte. Cpyright OXX Digital

28 Sprg Du kan vælge mellem nedenstående sprg i displayet i din Internetradi. Dansk Deutsch English (GB) English (US) Españl Français Italian Nederlands Nrsk Prtuguesa Sumi Svenska 1. Gå ind i <Main Menu> Backlight > System setup 2. Drej Scrll/Select knappen hen til <System setup> - tryk fr at bekræfte Time setup > Language 3. Drej Scrll/Select knappen hen til <Language> 4. Tryk på Scrll/Select knappen fr at bekræfte. Vælg det ønskede sprg g tryk på Drej Scrll/Select knappen fr at bekræfte. Fabriksindstilling Hvis du gendanner fabriksindstillingerne vil du slette din Internetradi's hukmmelse fuldstændigt g herved slette dine WEP/WPA/WPA2 kder g andre indstillinger. Din Internetradi bliver således bragt tilbage til samme tilstand, sm da du købte den. Statin list Alarms > Main menu > System setup a. Du får adgang til Fabriksindstillinger ved at gå ind i<main MENU> g derefter <SYSTEM SETUP>, - press Scrll knb t cnfirm. 26 Cpyright OXX Digital 2008

Advarsel VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Advarsel VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Det handler m at lytte Brugervejledning MODEL: H2 Internet/DAB/DAB+ Radi Adapter Mdel: H2 (Heimdal tw) 1 Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES

Læs mere

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en INTRODUKTION Micrsft Office Wrd-dkumenter kan gå tabt i visse situatiner. Dkumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en fejl tvinger Wrd til at afslutte, hvis du plever en strømafbrydelse under redigering,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Gmail Beskrivelse af Gmail.

Gmail Beskrivelse af Gmail. 1 Gmail Beskrivelse af Gmail. Åbn Gmail. Klik på Indbakken g klik på pilen(2) fr indstilling af visninger. Vælg Klassisk (3) Hvis der er fr mange etiketter i venstre side, kan de, der ikke bruges så fte,

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

REMOTE BACKUP. Skyfillers Kundemanual. Opsætning... 2. Installation... 2 Log ind... 3 Backup-sets... 4. Datasikring... 7

REMOTE BACKUP. Skyfillers Kundemanual. Opsætning... 2. Installation... 2 Log ind... 3 Backup-sets... 4. Datasikring... 7 REMOTE BACKUP Skyfillers Kundemanual INDHOLD Opsætning... 2 Installatin... 2 Lg ind... 3 Backup-sets... 4 Datasikring... 7 Online datasikring... 7 Lkal datasikring... 7 Gendannelse af data... 9 Gendannelse

Læs mere

Brugervejledning Internet radio

Brugervejledning Internet radio Tuned into The world Brugervejledning vantage 1 INDHOLD Sikkerhedsinformation... 3 Sikkerhedsforskrsifter... 4 Gode råd... 5 Radioen set forfra... 6 Radioen et bagfra... 7 Stik til strømforsyning.... 7

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Indledning. Side 2 af 13

Indledning. Side 2 af 13 Frside Indledning e-addin er et Excel tilføjelses prgram der nemt kan hente data fra e-cnmic ver i Excel. Fr at bruge det skal du have dit regnskab hs e-cnmic. Hvis du ikke har det kan du prette en gratis

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Vejledning Digital post på Virk.dk

Vejledning Digital post på Virk.dk Vejledning Digital pst på Virk.dk Indbakke g arkiv Sådan får du vist din pst Sådan får du installeret nyeste versin af Adbe Reader Sådan anvender du arkivmapper Pst Åbne pst Slette pst Flytte pst Arkivere

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Der har været over det sidste ½ år været lavet en række releases, her er en opsummering af forbedringer og funktionalitet der er kommet til.

Der har været over det sidste ½ år været lavet en række releases, her er en opsummering af forbedringer og funktionalitet der er kommet til. EasyIQ CnnectAnywhere Release nte Versin 2.3 Der har været ver det sidste ½ år været lavet en række releases, her er en psummering af frbedringer g funktinalitet der er kmmet til. Ændringer til frudsætningerne:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Copyright

Indholdsfortegnelse. Copyright 1 Hvis filer slettes fra prgrammet kan det frårsage at dette ikke længere fungerer. Slet kun filer med det dertil prettede prgramværktøj. Garantien dækker ikke i tilfælde at manuelt slettede filer. Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Når jeg logger ind på MIT CA /Selvbetjeningsløsningen med NemID kommer jeg blot tilbage igen til startsiden den looper.

Når jeg logger ind på MIT CA /Selvbetjeningsløsningen med NemID kommer jeg blot tilbage igen til startsiden den looper. Teknisk FAQ Når jeg lgger ind på MIT CA /Selvbetjeningsløsningen med NemID kmmer jeg blt tilbage igen til startsiden den lper. Du skal være medlem eller have været medlem fr at kunne lgge på. Digital signatur

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

AU Timeløn. Timelønnede medarbejdere - Vejledning. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 3.0

AU Timeløn. Timelønnede medarbejdere - Vejledning. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 3.0 AU Timeløn Timelønnede medarbejdere - Vejledning TIMEmSYSTEM ApS Link: https://au.mtime.dk Versin 3.0 Januar 2017 Frrd: Velkmmen til AU Timeløn. Denne vejledning er udviklet fr, at give dig et verblik

Læs mere

INT 2 Type 2940v9. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Maximum DAB+ tuner med OneRemote betjening og link-option

INT 2 Type 2940v9. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Maximum DAB+ tuner med OneRemote betjening og link-option Brugervejledning Maximum DAB+ tuner med OneRemte betjening g link-tin ne remte F ne remte F INT 2 Tye 2940v9 ne remte F Indhld 1 Indhldfrtegnelse 2 Tillykke 2 OneRemte, direkte betjening 2 OneRemte, link

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

Sådan søger man efter job

Sådan søger man efter job Sådan søger man efter jb Udskriv venligst disse retningslinjer til fremtidig brug. Sådan søger man efter jb VIGTIGT: Klik ikke på tilbageknappen i din brwser Fuldtekstsøgning (Full Text Search) Hvis du

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 2.1.0

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 2.1.0 Km gdt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Versin 2.1.0 Km gdt i gang Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1.1 Ansvar fr afvikling... 3 1.2 Evnen til at håndtere fejl... 3 2 Systemversigt...

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING

APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING DAB+, DAB/FM/INTERNETRADIO i Information om sikkerheden 9. Sørg for at strømkabler ikke kan trædes på eller ligger klemt især omkring stik og tilslutninger og ved udgangene

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 13.0.0

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 13.0.0 KMD Digital Valgliste. Tekniker Versin 13.0.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1.1 Ansvar fr afvikling... 3 1.2 Evnen til at håndtere fejl... 3 2 Systemversigt... 4 3 Frberedelse... 6 3.1

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

OneRemote Dab/ Internet Radio & mediaplayer. DabWiFi 2. Type Kun til betjening med B&O. Brugervejledning u1dk

OneRemote Dab/ Internet Radio & mediaplayer. DabWiFi 2. Type Kun til betjening med B&O. Brugervejledning u1dk OneRemote Dab/ Internet Radio & mediaplayer DabWiFi 2 Type 30012724 Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012724u1dk Daglig betjening Beo4, Beo5, Beo6 Beolink 1000 Skift mellem DAB/ FM/ Internet

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

Pronestor Visitor. Modul 11. Installation af tilkøbsmoduler Pronestor Visitor Side 11.0 11.6

Pronestor Visitor. Modul 11. Installation af tilkøbsmoduler Pronestor Visitor Side 11.0 11.6 Prnestr Visitr Prnestr Visitr Mdul 11 Installatin af tilkøbsmduler Prnestr Visitr Side 11.0 11.6 En vejledning i installatin af tilkøbsmduler i Prnestr Visitr. Værtsimprt (AD integratin) Side 11.1 11.3

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

SMART Document Camera Model SDC-450

SMART Document Camera Model SDC-450 Specifikatiner SMART Dcument Camera Mdel SDC-450 Fysiske specifikatiner Alle mål +/- 0,3 cm. Alle vægtangivelser +/- 1 z (30 g.). Standardfunktiner Fleksibel kameraarm med rtatinsbevægelse til nem placering

Læs mere

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt.

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. WiFi forstærker/router med op til 2500 meters rækkevidde og med DANSK quick guide/installationsvejledning. Denne WiFi forstærker

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Danfoss Link CC (MK2 model, dvs.model med mulighed for SD kort indføring i konsol bunden af regulatoren):sw. 2.7.42

Danfoss Link CC (MK2 model, dvs.model med mulighed for SD kort indføring i konsol bunden af regulatoren):sw. 2.7.42 Danfss Link CC (MK2 mdel, dvs.mdel med mulighed fr SD krt indføring i knsl bunden af regulatren):sw. 2.7.42 Sftware pdateringen mfatter bl.a. Valgmulighed mellem synlige radiatrer g skjulte radiatrer.

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kurser klar til brug... 4. Grundlæggende Windows 8 og Internetværktøjer... 4. IT-Borger Kursus... 5

Kurser klar til brug... 4. Grundlæggende Windows 8 og Internetværktøjer... 4. IT-Borger Kursus... 5 Indhld Kurser klar til brug... 4 Grundlæggende Windws 8 g Internetværktøjer... 4 IT-Brger Kursus... 5 Wrd (1) - versin 2010/2013 - Ttalt nybegyndere... 6 Wrd (2) - versin 2010/2013 Let øvede... 7 ipad

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK)

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK) Micrsft Kinect fr Windws Sftware Develpment Kit (SDK) Disse licensvilkår er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De br, et af dets asscierede selskaber) g Dem. De bedes læse dem.

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Pronestor Visitor. Modul 10. Tekniske krav & Installation Pronestor Visitor Side 10.0 10.4. Server opsætning og konfigurering (SQL) Side 10.

Pronestor Visitor. Modul 10. Tekniske krav & Installation Pronestor Visitor Side 10.0 10.4. Server opsætning og konfigurering (SQL) Side 10. Prnestr Visitr Prnestr Visitr Mdul 10 Tekniske krav & Installatin Prnestr Visitr Side 10.0 10.4 Server psætning g knfigurering (SQL) Side 10.1 Generelle server krav Opsætning af Prnestr databasen Installatin

Læs mere

MR-2000. Nyd musikken. Brugsanvisning DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE

MR-2000. Nyd musikken. Brugsanvisning DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE MR-2000 Nyd musikken DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE Brugsanvisning Sikkerhedsadvarsler Læs dette før installation Hvis MR-2000 er blevet flyttet fra et koldt til et

Læs mere

SMART Produktdrivere 11.3 til Windows - og Mac-computere

SMART Produktdrivere 11.3 til Windows - og Mac-computere Prduktbemærkninger SMART Prduktdrivere 11.3 til Windws - g Mac-cmputere Lidt m disse prduktbemærkninger Disse prduktbemærkninger psummerer funktinerne i SMART Prduct Drivers 11 g dens servicepakker g rettelser

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

INT 2 Type 3014u2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning OneRemote DAB+ tuner Til B&O Datalinksysten

INT 2 Type 3014u2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning OneRemote DAB+ tuner Til B&O Datalinksysten Brugervejledning OneRemte DAB+ tuner Til B&O Datalinkssten ne remte F ne remte F INT 2 Te 3014u2 ne remte F Side 2 Side 11 Anvendelse af Inf-menuerne Med Inf-menuerne kan du: srtere statinerne i statinslisten

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

CONTROL BASIC ASTRALPOOL - varenr. 36002 og 57129

CONTROL BASIC ASTRALPOOL - varenr. 36002 og 57129 CONTROL BASIC ASTRALPOOL - varenr. 36002 g 57129 Pakkens innhld. A) "Basic ASTRALPOOL" ph / REDOX cntrl enhed B) PVC slange 4x6 med suge filter (2 m) C) Plyethylene dserings slange (3m) D) Mnterings skruer

Læs mere

Klargøringsvejledning for BTTS 18V SOLAR

Klargøringsvejledning for BTTS 18V SOLAR Klargøringsvejledning fr BTTS 18V SOLAR Indhldsfrtegnelse 1. Check pakkelisten. 2. Klargør BlipTrack WiFi sensr (hvis den indgår i målepunktet). 3. Send APN, SIM-inf g Serienumre til BLIP Systems. 4. Åbn

Læs mere

Årsafslutning i PingWin / Stellar

Årsafslutning i PingWin / Stellar Årsafslutning i PingWin / Stellar Åbn nyt regnskabsår Følgende er kun aktuelt fr de klinikker, der starter regnskabsåret 1. januar, men vejledningen kan selvfølgelig bruges efter samme princip ved regnskabsskift

Læs mere

Pronestor Room & Catering

Pronestor Room & Catering Prnestr Rm & Catering Prnestr Rm & Catering Mdul 1 Tekniske krav & installatin - Prnestr Rm & Catering Side 1.0-1.5 En vejledning i alle de nødvendige server frberedelser før installatinen af Prnestr Rm

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK DAB+/ FM/ CD/ Bluetooth Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner, skal du læse denne

Læs mere

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk Netprøver.dk Nødprcedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk 29. nvember 2017 Indhld 1 Intrduktin... 3 1.1 Hvilke nødprcedurer kan tages i brug?... 3 1.2 Vær frberedt på det uventede!... 4 2 Nødprcedure

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Klargøringsvejledning for BTTS 230V BAT

Klargøringsvejledning for BTTS 230V BAT Klargøringsvejledning fr BTTS 230V BAT Indhldsfrtegnelse 1. Check pakkelisten. 2. Klargør BlipTrack WiFi sensr (hvis den indgår i målepunktet). 3. Send APN, SIM-inf g Serienumre til BLIP Systems. 4. Åbn

Læs mere

Brugervejledning tilavigilon Control Center Server. Version 6.2

Brugervejledning tilavigilon Control Center Server. Version 6.2 Brugervejledning tilavigiln Cntrl Center Server Versin 6.2 2006 2017, Avigiln Crpratin. Alle rettigheder frbehldes. AVIGILON, the AVIGILON lg, AVIGILON CONTROL CENTER, ACC, and TRUSTED SECURITY SOLUTIONS.AVIGILON,

Læs mere

OXX Digital Flight - FM, DAB+ og dock

OXX Digital Flight - FM, DAB+ og dock OXX Digital Flight - FM, DAB+ og dock Brugervejledning Scandinavian Design 1 Indhold Forside..1 Indholdsfortegnelse 2 Oversigt..3 Fjernbetjening.4 Brug af radioen...5 Brug af fjernbetjeningen... 6-7 Brug

Læs mere

Håndtering af Views. Standard List Views. Hvordan jeg kan...

Håndtering af Views. Standard List Views. Hvordan jeg kan... Side 1 af 10 Håndtering af Views Hvrdan jeg kan... Bruge Standard List Views Oprette Brugerdefinerede List Views Specificere List View kriterier Udvælge List View klnner Opsætte beføjelser til List View

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

DAB3+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB3+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB3+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB3+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag Fælles telefni & Internet fr Rytterkasernen g Åløkkegården. Bilag Versin 1.1, sidst revideret 20.05.2003 Bilag 1: Teleudbyder Vres nuværende teleudbyder er: Cirque Bredbånd Brgergade 14 1300 København

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Kort til dataindsamling af jordbundsundersøgelser i felten. Informi GIS Instruktion til øvelse

Kort til dataindsamling af jordbundsundersøgelser i felten. Informi GIS Instruktion til øvelse Krt til dataindsamling af jrdbundsundersøgelser i felten Infrmi GIS Instruktin til øvelse Krt til dataindsamling i felten instruktin til øvelse Øvelse: Krt til dataindsamling af jrdbundsundersøgelser i

Læs mere

WiFi Internetradio H6080

WiFi Internetradio H6080 WiFi Internetradio H6080 Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ii Opsætning af internetradioen 1 Introduktion... 1 Internetradioens knapper... 2 Tilslutning af internetradioen til trådløst netværk... 3 Step

Læs mere

Hjelp til Speedadmin. Fakturering

Hjelp til Speedadmin. Fakturering Hjelp til Speedadmin Fakturering Indhld Indhld... 2 Faktureringsdelen... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Opsætning af betalingssystemet... 3 Opsætning til Visma/Agress/ERV... 4 Test af første fil... 4

Læs mere

IT- og informationssikkerhe

IT- og informationssikkerhe SOLRØD KOMMUNE IT- g infrmatinssikkerhe d begynder med dig! Januar 2011 Rev. april 2012 2 Indhldsfrtegnelse 1. IT- g infrmatinssikkerhed i Slrød Kmmune... 4 1.1 Sikkerhedsrganisering g ansvar... 4 2. IT-bruger

Læs mere

Generel vejledning Indendørs kamera

Generel vejledning Indendørs kamera Generel vejledning Indendørs kamera 1 Indhold 2 3 6 13 14 15 16 17 Generel vejledning til App Profil Indstillinger (Settings) Se live video Playback Alert Alarm Hjælp til trådløs opsætning Tekniske specifikationer

Læs mere

Internet Radio DKBAIR_1

Internet Radio DKBAIR_1 Internet Radio DKBAIR_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske

Læs mere

Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278

Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278 Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278 Denne guide beskriver hvordan man hurtigt kan lave opsætning på Powerline Netværkssæt. Ønskes der en mere detaljeret beskrivelse af opsætningen se manual: www.accessionx.com/download/documents_downloads/1278_-_danish_manual.pdf

Læs mere

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK Ukompliceret DAB integrering DAB-VW1 brugermanual VW AutoDAB interface DAB-VW1 Caravelle 2010> Scirocco 2008> EOS 2007> Tiguan 2007> Golf 2004> Touran 2004> Jetta 2004> Touareg 2010> Multivan 2003> Transporter

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2015-1.1 Den 7. maj 2015 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit blev påbegyndt den 6. maj 2015 kl. 17:00.

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Prokuraopsætning i IndFak

Prokuraopsætning i IndFak Prkurapsætning i IndFak Oktber 2015 ØSY Prkuragrænser kan psættes i faktura- g/eller i Indkøbsdelen. De t mduler anvender ikke samme prkuragrænser. Det er derfr vigtigt, at man frhlder sig til prkurapsætning

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.24.0. Den 17. juni 2009. J.nr.: 4004 V0954 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.24.0. Den 17. juni 2009. J.nr.: 4004 V0954 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS versin 1.24.0 Den 17. juni 2009 J.nr.: 4004 V0954 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.cm

Læs mere

Christian Hjortshøj. HTX Roskilde 1.4 06-05-2011. Lære: Bartlomiej Warszawski. Fag: KomIT 1 S ide

Christian Hjortshøj. HTX Roskilde 1.4 06-05-2011. Lære: Bartlomiej Warszawski. Fag: KomIT 1 S ide Christian Hjrtshøj HTX Rskilde 1.4 06-05-2011 Lære: Bartlmiej Warszawski Fag: KmIT 1 S ide Indhld 1. Indledning... 3 2. Målgruppeanalyse... 4 3. Valg af medie... 5 4. Skitsering... 6 4.1 Skitse 1.... 6

Læs mere

Vejledning til Plakater

Vejledning til Plakater Vejledning til Plakater Når du er lgget ind, finder du plakatskabelnerne ved at klikke skabelner g derefter Plakat. Under teksten plakater finder du tre ikner. Det er skabelner til tre frskellige plakater:

Læs mere

Deli-Сool II 700.202G

Deli-Сool II 700.202G Deli-Сl II 700.202G Deli-Сl III 700.203G V1/1009 DK 1. Generelle plysninger 114 1.1 Generelt m denne vejledning 114 1.2 Symblfrklaring 114 1.3 Prducentens ansvar g garanti 115 1.4 Ophavsret 115 1.5 Overensstemmelseserklæring

Læs mere

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere