World of Warcraft på skemaet WOW!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "World of Warcraft på skemaet WOW!"

Transkript

1 World of Warcraft på skemaet WOW! HEDVIG GODSK, UDVIKLINGSKONSULENT VED KOMMUNERNES SKOLEBIBLIOTEKSFORENING OG LOUISE PLOUG POULSEN, LÆRER OG SKOLEBIBLIOTEKAR PÅ NØRHOLM SKOLE, AALBORG. Hjemmesider, fagbøger og computerspil er bare nogle af de medier elever bliver præsenteret for i folkeskolen, men de har fået en undervisning i en lineær læsning, hvilket vanskeliggør læsningen af netop disse medier. Det kræver en undervisning i multimodal læsning. Vi giver et bud på, hvordan en sådan undervisning kan tilrettelægges gennem computerspillet World of Warcraft. Fritidens mediekultur kontra skolens mediekultur Computerspil er det 21. århundredes kunst. Computerspil er fladpandet lir for børn og unge, som ikke selv kan finde ud af at bruge deres fantasi. Computerspil hjælper nye generationer med at teamworke, tænke hurtigt, lære nye sprog og tilegne sig nye kulturer. Computerspil gør de unge fede, ugidelige og egoistiske. Computerspil skaber en ny historisk bevidsthed og en nysgerrighed over for den globaliserede verden. Computerspil skærmer af for den viden, som fortæller os, hvem vi er. Ovenstående citat kommer fra spilforsker Bo Kampmann Walther, og det er meget beskrivende for de forskellige opfattelser, som findes af computerspil. Næsten alle Danmarks børn og unge har computerforhold og internetadgang derhjemme. Enten på deres eget værelse eller sammen med forældrene. En meget stor andel af disse børn bruger flere gange om ugen deres computer til at spille på ja mange af dem spiller endda hver dag. Hvilke spil der spilles, er forskelligt fra piger til drenge. Der ses en tendens til, at pigerne vælger computerspil, hvor man skal opbygge verdener baseret på sociale spilleregler, mens drengene primært vælger spil med fart og action. På trods af, at så mange børn og unge viser stor interesse for computerspil og bruger dem regelmæssigt i fritiden, er det stadig ganske få lærere, som anvender spil i undervisningen. Der eksisterer ligefrem et skel imellem mediebrugen i skolen og fritidens parallelle skole 1. De nye medier har skabt mulighed for at børnene ikke bare lærer i skolen, men også i fritiden. Der er opstået et læringsgrundlag i deres fritidskultur, som skolen ikke nødvendigvis har forudsætningerne for at kende. Carsten Jessen (lektor ved Danmarks tekniske universitet) skriver om de nye medier at de er en vigtig del af børns liv, og det bliver stadig mere påtrængende, at vi forholder os til disse digitale fænomener. Det kan også være vanskeligt for lærerne at afdække og anvende elevernes kompetencer inden for diverse medier, specielt når indgangsvinklen og forventningerne er forskellige, samt at lærerne ikke har det store kendskab til elevernes fritidsinteresser og heller ikke spørger ind. Da vi begyndte at beskæftige os med computerspil, oplevede vi, at eleverne blev positivt overraskede over, at der var lærere, som forstod og kendte til, det de lavede i fritiden: Ej, spiller du WOW (World of Warcraft), hvor sejt, hvilket level er du på? Hvor er det vildt, at der er en lærer her på skolen, som spiller WOW at der i det hele taget er en, som spiller computer!! (udtalt af elever i 6. og 7. klasse). Ud fra ovenstående er det for os at se, nødvendigt at skabe et helhedssyn, der sikrer en sammenhæng mellem fritidens IT- og mediekultur, skolens kultur og læringsmiljø og skolens IT- og mediekultur 2. Desuden står det direkte formuleret i Fælles Mål 2009, at: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at forholde sig analytisk og reflekteret til tekster og andre udtryk i forskelligartede medier. Kvaliteter i computerspil Forskere peger på, at børn opnår gode mediekompetencer gennem brug af computerspil. Således hævder Carsten Jessen, at disse kompetencer er ligeværdige med mange andre faglige kompetencer, som børn forventes at erhverve sig i folkeskolen. En anden kvalitet ved computerspil er den tilstand af flow 3, som mange børn oplever, når de spiller. De lægger en energi i det at spille, som det kunne være rart at overføre til skolen: I tre dage har jeg prøvet og prøvet og prøvet, og jeg har spurgt mine kammerater, og jeg har bare ikke kunnet komme videre, men lige i dag, fandt jeg ud af, hvordan jeg kunne komme videre. Birgitte Holm Sørensen (professor, ph.d. ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole) siger i forlængelse af dette, at: Det er et rigtig godt eksempel på, at børnene bliver ved og ved for at løse en bestemt udfordring, og jeg har nogle gange brugt det over for lærere og sagt, at de ville sikkert ønske, at deres elever ville gøre det samme med det faglige stof. Blive ved indtil de har lært det 4 TIDSSKRIFTET Nr. 7, marts

2 Vi oplever selv elever, som fortæller, at de er i stand til at koncentrere sig flere timer om at løse proble-mer/udfordringer i computerspil, elever som er i stand til at kommunikere interaktivt med folk i andre lande og elever med langt større kendskab end læreren til brug af div. medier. Udover de rent faglige kompetencer børnene opnår gennem computerspil, opnår de også sociale kompe-tencer. Computerspil er ofte blevet kritiseret for, at de gør børn asociale. Det er dog ikke vores erfaring, når spillene anvendes i skolen. Vi oplever tværtimod, at børnene har et socialt fællesskab omkring det at spille computer. Vi oplever også, at de mødes til Lan parties, hvor de spiller mange timer i træk. De taler om computerspillene, hvor langt de er, og hvad de har opnået. Ofte står der en kødrand af børn rundt omkring den ene, som spiller. De hjælper hinanden på vej, guider og instruerer. Når vi spiller med børnene i skolen, oplever vi et socialt fællesskab, hvor de dygtige spillere hjælper nybegynderne. Mange bevæger sig rundt og kommenterer hinandens spil kommer med opmuntrende kommentarer og gode råd. World of Warcraft World of Warcraft er kun et af mange computerspil. Grunden til, at valget netop er faldet på dette spil er, at det indeholder en stor mængde faglige kvaliteter i forhold til danskundervisningen og for så vidt også engelskundervisningen. Desuden har spillet på verdensplan over 11 mio. brugere, så det er et spil, som er kendt af mange børn og unge. World of Warcraft er et onlinespil med flere spillere et såkaldt mmorpg-spil (mass multiplayer online roleplaying game) Det er et adventurespil med elementer fra strategi- og actionspil 6. Vi befinder os i fantasyverdenen Azeroth. Azeroth er delt i to grupper Horden (orc, tauren, troll, undead) og Alliancen (human, nigth elf, dwarf, gnome), som hver indeholder fire racer, der har forskellige evner. De to grupper bekriger hinanden eksempelvis i battlegrounds (krigszoner). Racerne bor i forskellige dele af verden og kan mødes og hjælpe hinanden i kraft af, at man stiger i levels (niveauer). Som spiller skaber du selv din figur, og du vælger selv, hvilken race du vil være. Når valg af karakter er truffet starter dit liv i den pågældende del af verden, hvor du skal løse forskellige quests (opgaver) for at stige i levels. Formålet med spillet er at løse quests, samle udstyr, optræne sine evner, stige i levels - alt sammen i samarbejde med andre. Spillets æstetiske univers er litteraturens fantasy. Vi befinder os i fantasylignende verdener, hvor der er skove, snelandskaber, golde ørkener osv. Her møder vi overnaturlige væsner, som kan være venner og fjender. Synsvinklen er subjektiv med mulighed for fugleperspektiv og zoom for at skabe overblik og forhindre overraskende angreb fra fjender. Lydsiden er domineret af klassisk instrumental musik, højtideligt nærmest kirkelignende kor, der intensiveres som spændingen stiger. Når spilleren møder personer med quests (opgaver), handelsmænd eller trænere tiltales spilleren på engelsk, spilleren kan ikke svare tilbage, men kan klikke sig frem til, det der ønskes svar på eller det, som skal købes. Vi vil her give et eksempel på en karakters tilblivelse, samt den første tid i spillet. Karakteren, der vælges er en Night Elf fra Alliancen (de gode), vi giver karakteren navnet Ariyl. Hun er hunter (jæger), derfor er hendes umiddelbare våben bue og pil. Vi bestemmer hårfarve, ansigtstræk samt beklædning. Nu er Ariyl klar til at indtræde i spillet. Som Night Elf kommer du til verdenen Teldrassil, Shadowglenn, der er præget af skove, kilder, træhuse og dyr. De andre racer starter andre steder i den store verden. I Teldrassil udspilles de første quests (opgaver). Man modtager quests fra personer i spillet, der er markeret med et udråbstegn. Indholdet af opgaverne kan variere fra at skulle slå 6 sabeltigere ihjel, til at samle svampe til at overbringe en besked. Når 2 Nr. 7, marts 2010 TIDSSKRIFTET

3 Da jeg kommer ned til Tarindrella igen, fortæller jeg stakåndet, hvad der er sket. Hun skynder sig at finde nogle ingredienser og blander med hurtige bevægelser en modgift til Iverron. Da jeg når til sprækken i klippen, dukker jeg mig og løber forsigtigt ind i dalen. Jeg holder mig helt tæt opad klippevæggen, mens jeg forsøger at skjule mig i den sparsomme beplantning. Med et kan jeg høre en Webwood edderkop ganske tæt ved. Jeg står helt stille og kommer pludselig i tanke om den evne alle Night Elves har - at kunne gøre sig usynlig. Det er ganske nyt, at jeg har lært at bruge denne evne og derfor er det først nu, jeg kommer i tanke om den. Jeg holder vejret, og håber det virker. Edderkoppen er nu så tæt, at jeg næsten kan lugte giften fra de store tænder. Heldigvis mister den interessen og bevæger sig væk fra det sted, hvor jeg står. Jeg ånder lettet op og trækker igen vejret noropgaver efterhånden løses, afleveres de, og man modtager en gevinst eller en egenskab. Gevinsterne, og hvad der i øvrigt bliver samlet sammen i forbindelse med løsningen af quests, kan sælges til lokale købmænd, herved skaffes mulighed for erhvervelse af nyt udstyr, eller du kan optræne din karakters egenskaber. De forskellige quests hænger sammen, således at det er via dem, at man bliver ført videre i spillet. For at avancere i spillet (stige i level) skal du løse flere og flere opgaver, samt sælge, købe og bytte dig frem. Senere i artiklen vil vi komme nærmere ind på, hvordan en quest udføres og hvordan den kan bruges danskfagligt. Når man spiller World of Warcraft, kan man blive tilmeldt forskellige guilds (grupper med andre spillere), hvor man har mulighed for at chatte, spille sammen eller tale sammen over Team Speak (høretelefoner med samtalemulighed). Spillets grafik er meget flot og detaljeret og flere steder tydeligt inspireret af bl.a filmatiseringen af Tolkiens trilogi Ringenes herre. Når man skal rundt i Azeroth foregår det på forskellig vis. Man starter som low level (laveste niveau) med kun at løbe rundt. Senere får man flight path og kan flyve. Man kan sågar tage toget eller sejle. Når man når level 20 eller derover, kan man købe ridedyr. Menneskene kan købe heste, de andre en form for sabeltiger. Dværgene kan også anskaffe sig smarte, mekaniske ridemaskiner. Man er tilknyttet forskellige servere og der er, som før nævnt, over 11 mio. brugere på verdensplan. Man kan dog kun interagere med spillere på samme server som en selv. Mediekompetencer Spillet er online, hvilket kræver sprogfærdigheder inden for engelsk, da spillerne chatter med hinanden og de opgaver, man bliver stillet, er beskrevet på engelsk. Gennem et computerspil som World of Warcraft skabes kompetencer inden for online kommunikation, det at etablere og bruge online netværk, samarbejde online, online ledelse, engelsk som online sprog samt fiktionskompetencer. En del forskere har forsøgt at definere computerspil som fortællinger og har derfor forsøgt at anvende traditionelle tekstanalyse-modeller. Ifølge Carsten Jessen er dette dog ikke hensigtsmæssigt, da spillene nærmere er: et redskab til interaktion med et materiale. Som et resultat af denne interaktion opstår en fortælling. 6 Netop den fortælling mener vi kan anvendes i dansk. Det er vores opfattelse, at man ud fra den interaktion, som finder sted, når eleverne spiller World of Warcraft, vil kunne skabe fortællinger, som eleverne enten kan skrive ned, opføre, indspille eller på anden måde formidle ud. På denne måde lærer de at adaptere fra et multimodalt tegnsystem til et enkeltmodalt tegnsystem. Her kan man se et eksempel på en sådan fortælling. Vi har gennemført en quest som ligger i starten af spillet. Ud fra den er fortællingen skrevet: En dag i Shadowglenn Det er morgen i Shadowglenn solens stråler trænger forsigtigt igennem skydækket og videre ned igennem de store trækroner på de tusind år gamle træer. Jeg er Night Elf, mit navn er Ariyl. Jeg er jæger og går aldrig nogen steder uden min bue og mit pilekogger. Lige nu står jeg udenfor samlingsstedet i Shadowglenn huset Aldrasssil. Det er et meget flot og gammelt hus. Ud fra husets hovedindgang løber der en sti, som man ikke kan se, hvor ender. Jeg ved bare, at jeg ikke må bevæge mig for langt ud af den jeg er ikke dygtig nok, endnu! Pludselig mens jeg står og ser mig omkring, hører jeg lyden af hestehove. Det er kentauren Tarindrella. Hun ser meget bekymret ud. Hvor var det godt, jeg fandt dig Ariyl. Du må hjælpe mig. Min gode ven Iverron er blevet væk. Jeg er meget bekymret, for han ville samle nogle planter oppe ved hulen med de store Webwood edderkopper vil du hjælpe mig med at finde ham? Jeg siger til hende, at det vil jeg gerne. Da jeg nærmer mig stedet, hvor Tarindrella mente Iverron ville samle planter, løber jeg langs med den tårnhøje klippevæg, som jeg ved, jeg ikke kan komme over. Med et får jeg øje på en sprække i klippen. Jeg bevæger mig igennem den og befinder mig nu i en dal med høje klippevægge til begge sider. Pludselig mærker jeg et hårdt slag i ryggen! Jeg vender mig hurtigt og lige foran mig er det uhyggeligste væsen jeg nogensinde har set Det er en Webwood edderkop!! Den har en rædselsfuld giftgrøn farve og fra dens tænder drypper den dødbringende gift. Den slår ud efter mig endnu engang hvad skal jeg gøre? Det lykkes mig at affyre en række pile og med et klapper alle monstrets otte ben sammen under den og den udånder lige foran mig, pyh det var på et hængende hår! Med et kan jeg høre en stemme kalde Hjælp! Jeg sniger mig lidt længere frem og nu kan jeg, bag en busk, se omridset af en menneskekrop. Det er Iverron. Han ser ikke godt ud. Hans tøj er i laser, og han er meget bleg. På hans pande kan jeg se små sveddråber pible frem. Det var godt du kom siger han med svag, hæs stemme. Jeg er blevet angrebet af Webwood edderkopperne og deres gift breder sig hurtigt i min krop. Skynd dig tilbage til Tarindrella hun er den eneste, som kan redde mig nu. Hun kan lave en modgift, men jeg er selv for svag til at løbe ned til hende du må hente den Ariyl! TIDSSKRIFTET Nr. 7, marts

4 malt. Hurtigt løber jeg hen til Iverron og giver ham modgiften. Kort tid efter han har drukket den, begynder den at virke. Han får mere farve i kinderne og efter et stykke tid, kan han rejse sig op og sammen bevæger vi os forsigtigt ud af dalen og ned til Tarindrella, som bliver meget glad, da hun ser os. Gudskelov du klarede det siger hun til mig. Du skal have en belønning. Her er et par læderhandsker. De giver god beskyttelse, når du fremover skal kæmpe mod monstre og andre onde skabninger. Tusind tak for din hjælp Ariyl. Sådan endte endnu en dag i Shadowglenn. Hjemsted for de fantastiske Night Elves. Netop fortælleperspektivet i spillet er meget komplekst. Producenterne bag World of Warcraft har på forhånd skabt en rammefortælling, som er forskellig alt efter, hvilken figur man vælger at skabe i spillet. Rammefortællingen er det første, man hører, efter man har valgt sin figur i spillet. (Denne fortælling er forskellig alt efter, hvilken race man spiller.) Her introduceres spillet gennem en længere fortælling om baggrunden for krigen mellem de gode og de onde. Fortælleren er en 3. persons fortæller, mens spillerne oplever spillet gennem egne øjne, altså 1. persons fortæller. Spilleren skaber sin egen person, der kan vælges mellem forskellige udseender og evner. Man kan også selv vælge, om de skal være gode eller onde. Desuden har hver race sine egne evner og sit eget udseende, som man ikke kan undgå at lægge mærke til, når man spiller. Et andet perspektiv er chatten, der findes i venstre side. Chatten ruller over skærmen konstant og giver hele spillet et metaniveau. Du kan stille spørgsmål og få svar, tale med din guild (gruppe af medspillere) og i øvrigt kommunikere med de andre online spillere. Her går du ud af karakteren, men du forholder dig til spørgsmål/svar til gavn for din karakter. Spillerne er som sagt dem, der skaber historien, gennem interaktivitet med såvel spillet selv, som andre spillere. Herved opnår man kommunikationskompetencer. Man oplever, at måden man kommunikerer på betyder noget for ens videre rolle i spillet fortællingen. En beskrivelse af handlingen i spillet vil på visse områder kunne sidestilles med en beskrivelse af kompositionen i en tekst. Rammefortællingen er givet på forhånd, men hver enkelt spiller kan gennem løsningen af spillets quests (opgaver) skabe sit eget flow i fortællingen. Det er vigtigt at have in mente, at fortællingen ikke helt kan sidestilles med traditionel fortælling, såsom folkeventyrets hjem-ude-hjem. Men hvis man tager en enkelt quest ud og analyserer denne, kan berettermodellen bruges, som eksemplet ovenfor, idet der i en enkelt quest er indeholdt flere mindre opgaver, spændingen bygges op inden den endelige løsning af questen findes. Fortællingen ovenfor giver også et godt billede af, hvordan man kan omsætte multimodale tegn til monomodale tegn. Når man bevæger sig igennem de forskellige lande i World of Warcraft, er man ikke i tvivl om, at folkene bag har ladet sig inspirere af forskellige forfattere indenfor fantasy litteraturen. Der er flere stednavne, som leder tankerne hen på såvel Tolkien som Philip Pullman. Som dansklærer vil man kunne bruge dette til at åbne børnenes øjne for intertekstualitet og derved opnå endnu en kompetence. Multimodalitet På World of Warcrafts interface kan spilleren både se sin figur, i dette tilfælde Ariyl, og figurens kæledyr. Disses egenskaber, deres mad, forråd, kampegenskaber og våben kan ses nederst på skærmbilledet. En blå linje viser Ariyls XP (points der afgør, hvornår hun stiger til et nyt level), mens guildchatten kører med grøn skrift nederst til venstre. Øverst til venstre kan spilleren se Ariyl og kæledyrets portrætter. Her er også linjer som viser, hvor meget liv de har tilbage, samt hvor meget kraft de har. Øverst i højre hjørne kan spilleren orientere sig på et kort, se om der er brev, se hvilke yderligere egenskaber man har erhvervet sig, eller er blevet givet af medspillere og så kan man også holde øje med tiden. Puh forvirret? Helt sikkert, men børnene kan godt aflæse dette multimodale tegnsystem og skabe en fortælling heraf, dog ikke uden undervisning. Mange børn har allerede kompetencer i forhold til computerspil. De ved, hvilke knapper de skal trykke på for at opnå bestemte effekter. Hvad de ikke ved er, hvordan de forholder sig kritisk og analyserende til spillene eller hvordan de kan udnytte og opnå andre kompetencer end knapkompetencer. Undervisning og World of Warcraft Det følgende undervisningsforløb, er det undervisningsforløb, som vi selv bruger i 7. klasse. Rent tidsmæssigt kan man vælge to måder at afvikle forløbet på: Enten en hel dag, hvor skemaet er brudt op eller 4 x 90 minutters moduler fordelt på f.eks. en uge. Det er dog vores erfaring, at modellen, hvor man bruger en hel dag, er den som giver det bedste resultat. Inden man begiver sig ind i World of Warcraft-verdenen, er der forskellige tekniske overvejelser, man bør gøre sig. Spillet skal downloades til en ti dages prøveperiode, dette kan gøres på (10 day trial). Desværre kan spillet kun downloades til tre computere ad gangen, hvis de har samme IP-adresse, hvilket ofte er tilfældet på skoler. Så for at få det koordineret med undervisningsforløbet, skal der de følgende fire/fem dage downloades tre spil om dagen, så der i alt er 12/15 computere installeret med spillet. (Husk at notere brugernavn og adgangskode). En hel uge kan der spilles og arbejdes med opgaverne i dansk. De elever, der spiller i fritiden, kan desuden medbringe deres computer og logge på skolens netværk. Da spillet er lidt tungt at trække, er det en god ide med direkte netadgang frem for trådløst netværk. Da det er for en begrænset periode spillet kan bruges, skal alle være klar på deres opgave i undervisningsforløbet. Alt efter teknisk kunnen eller spilerfaring, kan følgende personer tilknyttes forløbet: dansklæreren, skolebibliotekaren/pæd IT-vejleder og gerne en spilansvarlig elev. Inden forløbet starter, har vi opstillet følgende danskfaglige mål: 4 Nr. 7, marts 2010 TIDSSKRIFTET

5 - styre skriveprocessen fra ide til færdig tekst - skrive forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til genre og situation. - gøre rede for og anvende forskellige genrer, fremstillingsformer, fortælleteknikker og virkemidler. - demonstrere et analytisk beredskab over for andre udtryksformer. Nedenfor følger en disposition for forløbets afvikling: 1) En fin måde at skabe et overblik for eleverne er ved kort at præsentere dem for computerspillets historie, hvorfor det er gået i den retning, og hvilke spil der ligger til grund for udviklingen. Gennemgangen kan laves i Power Point, gerne med inspiration i Jakob Stegelmans bog Computerspil. Efter denne gennemgang har vi ladet en elev (power-user) introducere World of Warcraft. Han giver en kort introduktion i, hvilke knapper man skal bruge for at navigere i universet. Det er vores erfaring, at denne power-users engagement smitter tydeligt af på de andre elever, som forinden er blevet inddelt i par: en øvet og en uøvet spiller. 2) Den spilerfarne lærer konkretiserer, hvilke danskfaglige aspekter forløbet berører. Der tales om forskellige analyseredskaber og fortælleperspektiver. Eleverne får først stillet til opgave at lave en figur i spillet og dernæst lave en personkarakteristik af deres figur ud fra de valg, der træffes i forhold til valg af karakter god/ond, løsning af quests, interaktion med andre spillere, indsamling af forråd etc. Denne del af undervisningsforløbet kan variere meget, da det kan tage et stykke tid at lave sin karakter, samt den første orientering i spillet. De spilkyndige kan bruges som hjælpere. 3) Som nævnt ledes tankerne omkring spillet mod fantasyverdenens miljøer. Eleverne får nu til opgave at lave en analyse af miljøet/tid/rum og konkretisere genren. Beskrivelserne bliver nødvendigvis forskellige alt efter, hvilken race man er, og om man er god eller ond. 4) Eleverne har nu fået opbygget en karakter, miljøet er skabt og rammerne er sat. Kombinationen af elevernes evne til at aflæse den multimodale tekst, de finder i spillet og løsningen af quests skal munde ud i en fortælling bygget op over berettermodellen (som i forvejen er gennemgået). Vi starter med at læse vores eksempel En dag i Shadowglenn højt. Det skaber et billede af, hvad opgaven omfatter. Når vi underviser i disse forløb, oplever vi drenge, der måske ikke før har haft den største glæde ved at skrive, kaste sig over opgaverne og få skrevet omfattende fortællinger. Vi har skabt det didaktiske fundament og gjort World of Warcraft til et middel for at nå de overordnede danskfaglige mål. Dog var vi lidt overraskede da nogle elever startede forløbet med at sige: Jamen skal vi bare spille hele dagen?. De havde ikke i forvejen en fornemmelse af, at læring kan foregå gennem spil. Førhen havde nogle måske svært ved at forstå sammenhængen i en fortælling, men med computerspillet som læremiddel, lykkes det alle at opnå ikke blot en forståelse, men også en refleksion over processen og læringen. Den multimodale læsning, der foregår i computerspil, kan også overføres på læsning af fagbøger og hjemmesider, hvor der er faktabokse, billeder, grafer og tekst blandet sammen, der supplerer hinanden. Eleverne har gennem computerspillet lært at krydslæse og ikke kun holde sig til den gammelkendte lineære læsning, de førhen er blevet undervist i. Eleverne har med andre ord opnået en form for digital dannelse, de kan bruge i deres kommende liv som borgere i et hyperkomplekst samfund. World of Warcraft - og hvad så? Computerspil på skemaet?, således var navnet på en nylig afviklet konference for skolebibliotekarer, dansklærere og andre interesserede. Vi vil godt tage spørgsmålet op. Vi har haft mange forskellige oplevelser med specielt drenge, der gennem computerspillet har formået at lave en sammenhængende fortælling. Drenge, der normalt ikke ville have ydet den samme indsats, drenge, der har fået en faglig succesoplevelse, drenge, der har været powerusere og lærernes højrehånd i afviklingen af spillet. Vi fremhæver drengene fordi spillet World of Warcraft har en større tilhængerskare af drenge end piger. Desuden er det og så ofte drengene, som oplever de traditionelle elementer i danskfaget som kedelige. Genren og spillets karakter appellerer til drenge. Derfor kan vi godt svare på spørgsmålet, computerspil skal på skemaet, ikke som fag naturligvis, men som en del af den daglige under- TIDSSKRIFTET Nr. 7, marts

6 visning. Ikke bare i dansk, men også i andre fag. Alene et spil som World of Warcraft vil også kunne inddrages i engelskundervisningen. Derudover findes der et hav af andre computerspil, som vil kunne bruges i andre fagsammenhænge. Vi er derfor nødt til som lærere at ændre vores syn på mediedidaktik og børns kompetencer, samt det generelle syn på læreren, som den der ved mest. Vi må ikke være bange for netop at udnytte børnenes kompetencer. Kompetencer, som de opnår gennem deres mediebrug i fritiden og som vi som lærere er nødt til at få øje på og udnytte i skolen. Det er vigtigt, at eleverne får en mediebevidsthed/digital dannelse gennem undervisningen, derfor skal lærerne også turde diskutere og problematisere computerspil med eleverne og ikke være bange for, at eleverne ved mere end dem. Det giver selvfølgelig et nyt syn på lærerrollen og vi kan godt forstå, hvis man som lærer føler sig lidt usikker, når man skal slippe tøjlerne lidt og turde tro på, at man godt kan, selv om man ikke ved bedst eller mest. Noter 1 Ole Christensen og Birgitte Tufte: Skolekultur/Mediekultur. CVU København og Nordsjællands Forlag Ole Christensen og Birgitte Tufte: Skolekultur/Mediekultur. CVU København og Nordsjællands Forlag Csikszentmihalyi, M. (1992): Flow. Kent, England: Mackays of Chatham 4 Birgitte Holm Sørensen: Det hele kører parallelt. Gads Forlag World of Warcraft produceres og markedsføres af firmaet Blizzard. 6 Carsten Jessen: Børn, Leg og Computerspil. Odense universitetsforlag Carsten Jessen: Børn, Leg og Computerspil. Odense universitetsforlag 2001 Litteratur Bo Kampmann Walther: Computerspil er vor tids medie-sorteper. Berlingske tidende lørdag den 4. november 2006 Carsten Jessen: Børn, Leg og Computerspil. Odense universitetsforlag 2001 Bo Kampmann Walther og Carsten Jessen (red.) Spillets verden. Danmarks Pædagogiske universitets forlag Birgitte Holm Sørensen: Det hele kører parallelt. Gads Forlag 2001 Ole Christensen og Birgitte Tufte: Skolekultur/Mediekultur. CVU København og Nordsjællands Forlag Marianne Würtz: Multimodal literacitet M. Csikszentmihalyi. (1992): Flow. Kent, England: Mackays of Chatham 6 Nr. 7, marts 2010 TIDSSKRIFTET

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Indledning Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Her følger en lærervejledning, et undervisningsforløb og en beskrivelse af kriterier for undervisningsforløbet. Afsnittene skal forklare, hvordan lærer

Læs mere

Design dit eget computerspil med Kodu

Design dit eget computerspil med Kodu Design dit eget computerspil med Kodu I sensommeren var vi to CFU-konsulenter ude i SFO en på Borup Ris Skolens Grønbro-afdeling. Her var vi sammen med børnene for at få erfaringer i arbejdet med platformen

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere

Formidling af computerspil i danskundervisningen

Formidling af computerspil i danskundervisningen Formidling af computerspil i danskundervisningen AF: BIRGER HOFF OG ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER SJÆLLAND Vi har i folkeskolens litteraturundervisning

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

! Her er dagens tavleforedrag aflyst

! Her er dagens tavleforedrag aflyst ! Her er dagens tavleforedrag aflyst På Elev Skole ved Aarhus læser de lektier i skolen og bliver undervist hjemme. Flipped leaning kaldes konceptet. Elever og forældre er begejstrede det samme er forskere.

Læs mere

Paradisbakkeskolen Afdeling Nexø. Kong Gustafsvej 10A, 3730 Nexø Tlf.: 56923350 - Fax: 56923351. E-mail: paradisbakkeskolen@brk.dk

Paradisbakkeskolen Afdeling Nexø. Kong Gustafsvej 10A, 3730 Nexø Tlf.: 56923350 - Fax: 56923351. E-mail: paradisbakkeskolen@brk.dk Paradisbakkeskolen Afdeling Nexø Kong Gustafsvej 10A, 3730 Nexø Tlf.: 56923350 - Fax: 56923351 E-mail: paradisbakkeskolen@brk.dk Kære elever og forældre i 6. klasse Med profillinjerne ønsker vi at styrke

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Formidlingsartikel. Redegørelse. I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen.

Formidlingsartikel. Redegørelse. I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen. Formidlingsartikel Redegørelse I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen. Målgruppe, medie og fokus Vores målgruppe er historielærere

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Konvergens og nye medier. Introduktion af begreber og forståelser med B.K. Walther som primær reference

Konvergens og nye medier. Introduktion af begreber og forståelser med B.K. Walther som primær reference 1 Konvergens og nye medier Introduktion af begreber og forståelser med B.K. Walther som primær reference 2 Program 1. Konvergens og refleksivitet Hvad betyder det for identitetsdannelsen? 2. Konvergens

Læs mere

Drageherren. Forløbet - generelt

Drageherren. Forløbet - generelt Drageherren Forløbet - generelt Som indledning tales der om fantasygenren. Der fortælles, at der kan være tale om to eller ét univers, hvor der sker ting, som ikke kan ske eller sker i vores verden. Der

Læs mere

CHRISTINE PILEGAARD LARSEN M EDIER OG MEDIEUNDERVISNING GYLDENDAL

CHRISTINE PILEGAARD LARSEN M EDIER OG MEDIEUNDERVISNING GYLDENDAL CHRISTINE PILEGAARD LARSEN M EDIER OG MEDIEUNDERVISNING GYLDENDAL christine pilegaard larsen Medier og medieundervisning Gylden dal Medier og medieundervisning af Christine Pilegaard Larsen 1. e-udgave,

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Brug af Facebook til fælles fortolkning og analyse af skønlitteratur

Brug af Facebook til fælles fortolkning og analyse af skønlitteratur Brug af Facebook til fælles fortolkning og analyse af skønlitteratur DANSK, 8. - 9. KLASSE NÅR FACEBOOK DIDAKTISERES OG BRUGES SOM MIDDEL TIL FORTOLKNING AF SKØNLITTERATUR IT lærernetværk, region Nord

Læs mere

Årsplan 7.x. dansk TG

Årsplan 7.x. dansk TG Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 34 Vi bruger timerne på at lære hinanden bedre at kende og på at planlægge hytteturen. 35 Hyttetur (Bethesda) 36-37 Artikler Medierne er en stor del af vores

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

Skønlitterære tekster

Skønlitterære tekster Trin 1 Brevet af Jørn Jensen Læs historien højt i klassen og tal om indholdet. Eleverne vælger en af illustrationerne og laver en billedbeskrivelse. Det kan være mundtligt eller skriftligt. Tal om billedets

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER KEVINS HUS Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Projekt Kom/it A Semester 6

Projekt Kom/it A Semester 6 Jeanette Bengtsen og Isabel Odder Projekt Kom/it A Semester 6 Applikation - Virette Klasse 3.5k 05-04-2011 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Bollemodel:... 3 Formål og præmis:... 3 Indhold:... 3 Målgruppe:...

Læs mere

Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner

Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner FRA FÆLLES MÅL Kompetanceområde: Fremstilling Kompetancemål: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billeder i nære og velkendte situationer. Færdigheds-

Læs mere

livsglæde er en af de største gaver vi kan give børn

livsglæde er en af de største gaver vi kan give børn tema livsglæde livsglæde er en af de største gaver vi kan give børn Lone Svinth har skrevet speciale om livsglæde og har deltaget i det tværkommunale samarbejde Projekt Livsglæde mellem Fredericia, Køge,

Læs mere

Interview med professor Birgitte Tufte: Undervisning med tv i en digital kultur

Interview med professor Birgitte Tufte: Undervisning med tv i en digital kultur Interview med professor Birgitte Tufte: Undervisning med tv i en digital kultur Birgitte Tufte er professor, dr. Pæd. ved CBS i København. Hun er bl.a. kendt for at stå bag den meget brugte Zigzag-model

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

! " # # $ % & & ' " () * ' /

!  # # $ % & & '  () * ' / " # # $ % & & ' " () * +, -. ' / 0 " "# $ %&$" $"' "(&)(*))) # +" $ #,$- $$#$$$ " ". " /0-$1" /0-"$"2 $ "# " # 3& " $3 $$ - " "$ "&'& $&%& 45" $ " %"" $ $%& % 6&$ $ #'() % & 1"#"#$ 7%# %" )%) * +,) %%

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Vi har dog arbejdet med hverdagslivstemaet Det rytmiske univers, der er en del af årshjulet i Valhalla.

Vi har dog arbejdet med hverdagslivstemaet Det rytmiske univers, der er en del af årshjulet i Valhalla. Valhalla 2013 I Valhalla har der været lederskifte i november 2012, derfor har vi ikke nået at arbejde så grundigt med læreplanen i år. Vi har dog arbejdet med hverdagslivstemaet Det rytmiske univers,

Læs mere

DET EVENTYRLIGE MINECRAFT

DET EVENTYRLIGE MINECRAFT DET EVENTYRLIGE MINECRAFT - En lærervejledning Lasse Schieck, Andreas Elsberg, Karina K. Martinsen & Tenna Kristensen INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 2 MÅL... 3 DIDAKTISKE OVERVEJELSER... 4 PRÆSENTATION

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Pædagogiske læreplaner skal have fokus på hverdagen!

Pædagogiske læreplaner skal have fokus på hverdagen! Pædagogiske læreplaner skal have fokus på hverdagen! Susanne Christensen, pædagog og pædagogisk leder Børnenes Kontors Daginstitution Fra en dag i førskolegruppen, september 2016: Børnene sidder på deres

Læs mere

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Her får du 5 trin til en sundere stemme. De er grundlaget for mit arbejde med sang, både når jeg selv

Læs mere

TEKNISK VEJLEDNING SPILLET FREMTIDENS LANDBRUG

TEKNISK VEJLEDNING SPILLET FREMTIDENS LANDBRUG TEKNISK VEJLEDNING SPILLET FREMTIDENS LANDBRUG Før du går i gang Inden I går i gang, skal du vide følgende: Spillet kan kun spilles på tablets og computere både stationære og bærbare. Spillet virker IKKE

Læs mere

Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagog Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen dit

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

MIN MENING OM LÆR FOR LIVET

MIN MENING OM LÆR FOR LIVET MIN MENING OM LÆR FOR LIVET Jeg havde haft delte meninger om lær for livet, både positive og Negative. Men til sidst fik mine forældre overtalt mig til at tage på LFL så det gjorde jeg. Da jeg ankom havde

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Læsning der lykkes Inklusion af elever med opmærksomhedsforstyrrelser i læse- og skriveundervisningen

Læsning der lykkes Inklusion af elever med opmærksomhedsforstyrrelser i læse- og skriveundervisningen Læsning der lykkes Inklusion af elever med opmærksomhedsforstyrrelser i læse- og skriveundervisningen - Lektor Laura Emtoft og Lektor Sofia Esmann UC Sjælland Udgangspunktet For mange elever præsterer

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagogerne Henrik Nielsen, Sara Bistow, Heidi Ingemann Ivarsen, Løvspring, Viborg Kommune BAGGRUND

Beskrevet med input fra pædagogerne Henrik Nielsen, Sara Bistow, Heidi Ingemann Ivarsen, Løvspring, Viborg Kommune BAGGRUND 194 Vennemappen Konflikthåndtering Beskrevet med input fra pædagogerne Henrik Nielsen, Sara Bistow, Heidi Ingemann Ivarsen, Løvspring, Viborg Kommune Vennemappen BAGGRUND Kort om metoden Hvad kan børn

Læs mere

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE Zangenbergs Teater Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN Inspirationsmateriale for 6-8 årige Inspirationsmaterialet indeholder forskellige aktiviteter og øvelser,

Læs mere

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen.

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen. Fælles kommunale læreplansmål For at leve op til dagtilbudslovens krav og som støtte til det pædagogiske personales daglige arbejde sammen med børnene i Ruderdal kommune er udarbejdet kompetencemål indenfor

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan.

At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan. Kommunikation At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan. Hvis du har været til en vild fest, er det sikkert

Læs mere

Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012

Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012 Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012 Udarbejdet af ASPEKT R&D A/S for Uddannelsesbenchmark.dk Hvad er TrivselsRADAR TrivselsRADAR er et interaktivt web-baseret værktøj,

Læs mere

LARS ANDERSEN & CLAUS RAASTED. Rollespil. for børn og voksne FRYDENLUND

LARS ANDERSEN & CLAUS RAASTED. Rollespil. for børn og voksne FRYDENLUND Rollespil LARS ANDERSEN & CLAUS RAASTED Rollespil for børn og voksne FRYDENLUND Rollespil for børn og voksne Frydenlund og forfatterne, 2004 1. udgave, 2. oplag, 2006 ISBN 87-7887-449-1 Tryk: Pozkal, Polen

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN BØRNEINDBLIK 5/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 5/2014 1. ÅRGANG 3. JUNI 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FOLKESKOLEREFORMEN ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN Omkring fire ud af ti elever i 7.

Læs mere

Forord. Klædt af på nettet

Forord. Klædt af på nettet Forord Klædt af på nettet personlige beretninger fra den virtuelle verdens gråzone Morten Bang Larsen Det kan være svært at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, når man kun er 14 år, og hele verden

Læs mere

Historiebevidsthed i undervisningen

Historiebevidsthed i undervisningen Historiebevidsthed Historiepraktik projekt Af Jimmie Winther 250192 Hold 25.B Vejl. Arne Mølgaard Historiebevidsthed i undervisningen I dette dokument vil jeg først angive den definition af historiebevidsthed

Læs mere

Junior. A-klassen 2009/10. Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus

Junior. A-klassen 2009/10. Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus Fælles mål: Store Claus og Lille Claus: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Faglig læsning og skrivning

Faglig læsning og skrivning Forældreguide Faglig læsning og skrivning Mellemtrinnet på 36-42 dage. unger efter en drægtighedsperiode Sciurus vulgaris, der føder tre-syv bronzealderfund i bronze og guld. nationalklenodie et enestående

Læs mere

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær INDHOLD Forord 11 Indledning 15 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær 19 19 21 21 2. Babyen og tumlingen 0-2 år Den ublufærdige tumling

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Undervisningsvejledning

Undervisningsvejledning Undervisningsvejledning Baggrund Undervisningsvejledning Denne undervisningsvejledning er lavet med henblik på at understøtte undervisningen af unge uledsagede asylansøgere ud fra filmen It s Your Safety-net!.

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide:

Bilag 1: Interviewguide: Bilag 1: Interviewguide: Vores interview guideforskningsspørgsmål Spiller folk på ITU multiplayer, frem for singleplayer? Skaber onlinespil sociale relationer mellem folk på ITU? Interviewspørgsmål Foretrækker

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller Bliss er mit liv Hayla Søndergaard fortæller Præsentation Jeg hedder Hayla Søndergaard. Jeg er 20 år og har CP. Jeg bor på Østerskoven i Hobro - her har jeg boet de sidste 3 et halvt år.. Jeg er lidt brasiliansk

Læs mere

Hvordan bliver en læringshistorie til?

Hvordan bliver en læringshistorie til? Læringshistorier 1 Hvad er en læringshistorie? Læringshistorier er fortællinger om et barns eller flere børns læring i konkrete situationer. Læringshistorier er en metode til at dokumentere læring, som

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio og Office365 Efter gennemgangen af dette modul skal du:

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio og Office365 Efter gennemgangen af dette modul skal du: Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio og Office365 Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Være kommet på skolens trådløse netværk 2. Kunne se dit skema og dine lektier

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Kom godt i gang med I-bogen

Kom godt i gang med I-bogen Kom godt i gang med I-bogen At åbne bogen Det allerførste, du skal gøre, for at kunne arbejde med i-bogen, er at aktivere den. Det gøres ved at oprette en konto på systime.dk og derefter aktivere bogen

Læs mere

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 -

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Blokeringslister - 4 - Kontrol af, hvordan du deler

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

AUTISME OG ANIMATION Animationslæring på Krabbeshus Heldagsskole

AUTISME OG ANIMATION Animationslæring på Krabbeshus Heldagsskole AUTISME OG ANIMATION Animationslæring på Krabbeshus Heldagsskole Af Hanne Pedersen, animator Vi havde en ide om at animationsmediet ville være et godt medie for autistisk udfordrede børn at udtrykke sig

Læs mere

Målstyret undervisning i danskfaget

Målstyret undervisning i danskfaget Målstyret undervisning i danskfaget 1. december 2014 Multimodale tekster i danskfaget Professor Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Slides på www.jeppe.bundsgaard.net De nye Fælles

Læs mere