Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring"

Transkript

1 DF Oktober Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring - en del af Topdanmark

2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om jer. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, CPR-/CVR-nummer og jeres forsikringer. Hvis I ønsker at se disse oplysninger, kan I blot skrive til: Danske Forsikring Borupvang Ballerup Hvis I ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan I blot skrive til samme adresse. Vi skal informere jer om, at oplysninger om jeres kundeforhold bliver registreret centralt i Danske Forsikring. Provision Vi kan oplyse, at nogle af Danske Forsikrings medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. NemKonto Danske Forsikring benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til jer, hvis vi har registreret jeres CPR-/CVR-nummer. Ordforklaring Ordforklaringen er en del af vilkårene. Ord og begreber markeret med en * er forklaret i DF Nogle forsikringer kan have yderligere ordforklaring. 2

3 Indholdsfortegnelse Fællesvilkår Hvad er omfattet? Hvad er omfattet med særlige beløb? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvordan fastsættes forsikringssummen? Hvilke udgifter er dækket ud over forsikringssummen? Hvilke udgifter er ikke dækket? Hvordan erstatter vi? Brand Hvilke skader er dækket og hvilke skader er ikke dækket? El-skade Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader er dækket og hvilke skader er ikke dækket? Hvordan erstatter vi? Skadeopgørelse Storm og nedbør Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvilke skader er dækket og hvilke skader er ikke dækket? Udstrømning af vand Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvilke skader er dækket og hvilke skader er ikke dækket? Indbrudstyveri Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvilke skader er dækket og hvilke skader er ikke dækket? Skadeopgørelse Ran og røveri Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvilke skader er dækket og hvilke skader er ikke dækket? Hvordan erstatter vi? Skadeopgørelse Simpelt tyveri Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvilke skader er dækket og hvilke skader er ikke dækket? Skadeopgørelse Nøgler tilhørende andre Hvilke udgifter er dækket? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvordan erstatter vi? Skadeopgørelse Side 3

4 40500 Køle og dybfrost Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvordan fastsættes forsikringssummen? Hvilke udgifter er dækket ud over forsikringssummen*? Hvilke skader er dækket og hvilke skader er ikke dækket? Hvordan erstatter vi? Skadeopgørelse Inventarglas Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader/udgifter er dækket? Hvilke skader/udgifter er ikke dækket? Skadeopgørelse Glas Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader/udgifter er dækket? Hvilke skader/udgifter er ikke dækket? Skadeopgørelse Sanitet Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader/udgifter er dækket? Hvilke skader/udgifter er ikke dækket? Skadeopgørelse Skilte Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader/udgifter er dækket? Hvilke skader/udgifter er ikke dækket? Skadeopgørelse Hærværk Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader er dækket? Hvilke skader er ikke dækket? Hvordan erstatter vi? Skadeopgørelse Pludselig skade Hvad er omfattet? Hvad er omfattet med særlige beløb? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader er dækket? Hvilke skader er ikke dækket? Skadeopgørelse Side

5 40800 Jordskade Hvem er sikret? Hvad er omfattet? Hvad er omfattet med særlige beløb? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvilke skader/udgifter er dækket? Hvilke skader/udgifter er ikke dækket? Hvordan erstatter vi? Omstilling af låse Hvilke udgifter er dækket? Hvordan erstatter vi? Hvilke betingelser gælder for dækning? Skadeopgørelse Skadedyr Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader er dækket? Hvilke skader er ikke dækket? Skadeopgørelse Anden forsikring Udvidelse for beboelsesejendom Løsøre Midlertidigt* varelager Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader er dækket? Hvilke skader er ikke dækket? Hvordan erstatter vi? Skadeopgørelse Kasko for motorkøretøjer Hvad er omfattet? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader er dækket? Hvilke skader er ikke dækket? Hvordan erstatter vi? Skadeopgørelse Selvrisiko Oprydning Hvilke udgifter er dækket? Forsikringssum Hvilke udgifter er ikke dækket? Side 5

6 40001 Fællesvilkår Fællesvilkår for Brand, Storm og nedbør, Udstrømning af vand, Indbrudstyveri, Ran og røveri, Simpelt tyveri Hvad er omfattet? Maskiner og tilhørende installationer Inventar og øvrigt driftsudstyr samt tilhørende installationer Skilte og facadebånd, beslag, galger, master, ophæng, standere og pyloner til reklameskilte. Disse genstande er dog kun omfattet af Brand Værktøj og redskaber It-udstyr, it-programmer, netværk, installationer og konfigurering Varer, herunder råvarer, varer under fremstilling, færdigvarer af egen fremstilling og handelsvarer Emballage Motorkøretøjer, der ikke er registreringspligtige De bygningsmæssige forbedringer, herunder indretning af lokaler, som forsikringstager har bekostet, hvis de ikke er omfattet af en ejendoms-/bygningsforsikring Hvad er omfattet med særlige beløb? Fælles for For hvert punkt erstatter forsikringen på basis af førsterisiko* inden for forsikringssummen med indtil det anførte beløb, hvis der ikke er nævnt et andet beløb i forsikringsaftalen Originalmodeller/tegninger m.v. Udgifter til genfremstilling af originalmodeller/-tegninger, skabeloner, mønstre, forme, matricer, klicheer, trykplader og lignende er dækket med indtil 15% af forsikringssummen*, højst kr. (2010) Elektronisk lagrede data m.v. Udgifter til genfremstilling af elektronisk lagrede data på databærende medier, kartoteker, forretningsbøger, arkiver og registre er dækket med indtil 15% af forsikringssummen*, højst kr. (2010) Rede penge, pengerepræsentativer* og værdipapirer rede penge, pengerepræsentativer og værdipapirer er dækket på basis af førsterisiko*. I almindeligt gemme er der dækning indtil kr. (2010). I aflåst indbrudsklassificeret værdiopbevaringsenhed * er der dækning indtil de beløbsgrænser, der fremgår af Danske Forsikrings Vejledende beløbsgrænser for værdiopbevaringsenheder * - dog dækker vi højst kr. (2010). Se regler for tyverisikring nr på It-udstyr mv. i helårsbolig* it-udstyr og programmer, elektronisk kontorudstyr og fotoudstyr, i forsikringstagerens og ansattes helårsbolig*, er dækket med indtil kr. (2010) Hvilke betingelser gælder for dækning? Løsøret skal være ejet af forsikringstageren og befinde sig på forsikringsstedet. 6

7 40032 Løsøre, der tilhører andre, men som forsikringstageren har risikoen for, er dækket, når det ikke er dækket af anden forsikring Løsøre, der tilhører andre, men som forsikringstageren ikke har risikoen for, og som ikke er dækket af en anden forsikring, er dækket i det omfang og med det beløb, som forsikringssummen* måtte overstige forsikringsværdien* af både forsikringstagerens eget løsøre og det løsøre, der er nævnt i For elektronisk lagrede data er det en betingelse, at der bliver taget læsbar sikkerhedskopi* mindst én gang om ugen at der bliver opbevaret sikkerhedskopi* i et aflåst databrandskab min. DS60 eller aflåst i en anden brandsektion, end der hvor dataene bliver brugt Det løsøre, der er nævnt i 40025, må ikke være bestemt til videresalg, udlejning, reparation og/eller demonstration Hvad er ikke omfattet? Ting, der normalt er omfattet af en bygningsbrandforsikring Registreringspligtige motorkøretøjer, campingvogne, trailere og knallerter samt luftog søfartøjer, der ikke indgår i virksomhedens erhvervsmæssige fremstilling og/eller reparation eller indgår i virksomheden som en handelsvare Løsøre, der er under transport Hvordan fastsættes forsikringssummen? Forsikringssummen* i forsikringssummen* medregnes værdien af alt løsøre. Hvis værdien af det forsikrede bliver ændret, skal Danske Forsikring underrettes Maskiner, inventar og øvrigt driftsudstyr Forsikringssummen* for maskiner, inventar og øvrigt driftsudstyr, herunder installationer samt indkørings- og monteringsomkostninger, fastsættes på grundlag af nyværdi* Færdigvarer af egen fremstilling Forsikringssummen* for færdigvarer, som forsikringstageren selv har fremstillet til salg, fastsættes på grundlag af den pris, som ved salg på almindelige handelsvilkår ville kunne opnås umiddelbart før en skade. Normale omkostninger ved salg, undgået handelsrisiko samt fordelen ved kontant betaling trækkes fra Varer under fremstilling Forsikringssummen* for varer, som forsikringstageren selv har under fremstilling med henblik på senere salg, fastsættes på grundlag af materialeværdi og produktionsomkostninger på skadetidspunktet. Hertil lægges en forholdsmæssig andel, dels af forsikringstagerens generelle omkostninger, dels af avancen ved færdigvarens salg til en pris, der på almindelige handelsvilkår ville kunne opnås før en skade. Normale omkostninger ved salg, undgået handelsrisiko samt fordelen ved kontant betaling skal trækkes fra Originalmodeller/tegninger mv. Originalmodeller/tegninger, skabeloner, forme, matricer, klicheer, trykplader og lignende skal indgå i forsikringssummen* med genanskaffelsesværdien Elektronisk lagrede data mv. Elektronisk lagrede data, kartoteker, forretningsbøger, arkiver, registre og igangværende skriftligt arbejde skal indgå i forsikringssummen* med udgifterne til genfremstilling. 7

8 40057 Rede penge, pengerepræsentativer* og værdipapirer rede penge, pengerepræsentativer* og værdipapirer skal indgå i forsikringssummen* med deres værdi Andet løsøre Forsikringssummen* for andet løsøre end nævnt i til fastsættes til dagsværdi* Hvilke udgifter er dækket ud over forsikringssummen? Redning og bevaring rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring af det forsikrede i forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen Hvilke udgifter er ikke dækket? Udgifter til opgravning, oprydning*, rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft Hvordan erstatter vi? Maksimalerstatning Vi dækker højst med den forsikringssum*, der er nævnt i forsikringsaftalen og med de beløb, der er nævnt i vilkårene Underforsikring* Er værdien af det forsikrede større end forsikringssummen* (se 40051), bliver en skade erstattet forholdsmæssigt. Det gælder dog ikke for de dækninger, hvor forsikringen erstatter på basis af førsterisiko* Skadeopgørelse Skaden bliver opgjort som forskellen mellem værdien af løsøret før skaden og værdien af løsøret efter skaden Maskiner, inventar og øvrigt driftsudstyr Erstatning for maskiner, inventar og øvrigt driftsudstyr samt installationer bliver opgjort som forskellen mellem det skaderamtes nyværdi* og det skaderamtes værdi efter skaden Totalskade i leasingperioden på leaset løsøre erstatter vi til dagsværdi. Vi betaler erstatning til leasinggiver/leasingselskab Hvis der ikke er aftalt andet med Danske Forsikring, skal beskadiget eller stjålet løsøre genanskaffes eller repareres inden 1 år efter skadetidspunktet, eller der skal foreligge en skriftlig ordre og en ordrebekræftelse fra leverandør eller reparatør senest 1 år efter skadetidspunktet. i modsat fald udregner vi erstatningen på grundlag af dagsværdi* Forskellen i erstatning mellem nyværdi* og dagsværdi* bliver først udbetalt, når det beskadigede er repareret eller genanskaffet Inden for forsikringssummen dækker vi også uundgåelige merudgifter som følge af, at den faktiske genanskaffelsespris eller reparationsudgift bliver højere end forventet som følge af prisstigning i tidsrummet efter skaden og levering/reparation af det skaderamte. Det er en forudsætning, at forsikringstageren inden 1 måned efter skaden træffer bindende dispositioner om reparation eller genanskaffelse. 8

9 40092 Opgørelse af erstatning for antikviteter, skulpturer og ting af kunstnerisk værdi Erstatningen bliver opgjort som forskellen mellem de skaderamte genstandes markedsværdi umiddelbart før skaden og deres værdi efter skaden Ved restaurering kan erstatningen højst udgøre markedsværdien Motorkøretøjer Reparation. Danske Forsikring betaler for en reparation, der sætter køretøjet i samme stand som før skaden. Eventuel forringelse af køretøjets handelsværdi bliver ikke erstattet. (Se i øvrigt ) Totalskade. Hvis skaden er så stor, at reparation efter Danske Forsikrings skøn ikke kan betale sig, eller hvis køretøjet ved tyveri ikke bliver fundet inden 4 uger efter anmeldelsen til både politiet og Danske Forsikring, fastsætter vi erstatningen som følger: Tilhører køretøjet forsikringstagerens kunder, erstatter vi med det beløb, et tilsvarende køretøj af samme alder og stand vil kunne skaffes til mod kontant betaling Hvis køretøjet tilhører forsikringstageren, fastsætter vi erstatningen til det beløb, køretøjet er indkøbt til med tillæg af eventuelle udgifter til reparation af køretøjet. (Se dog og Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer om Moms). Erstatningen kan ikke overstige det beløb, et tilsvarende køretøj af samme alder og stand kan skaffes til mod kontant betaling Nettopriser Skader, som kan blive udbedret på forsikringstagerens eget værksted eller andre værksteder under samme koncern, skal udføres til nettopriser. Værksteder under samme koncern er firmaer, hvor det er samme person eller personkreds, som helt eller delvis har den bestemmende indflydelse Nettopriser beregner vi således: Ved reparationer, hvor reservedele udgør 80% eller mere af reparationsomkostningerne, erstatter vi reservedelene med forsikringstagerens indkøbspris uden omkostninger. Arbejdsløn og malerarbejde erstatter vi til gældende prisaftaler med fradrag på 15%. Hvis reservedele udgør mindre end 80% af reparationsomkostningerne, bliver der trukket 15% fra de samlede reparationsomkostninger Andet end nævnt i til Erstatningen bliver fastsat efter samme principper, som er anvendt i til fastsættelse af forsikringssummen* Fælles for 40091, og Danske Forsikring er berettiget til at lade det forsikrede sætte i samme stand som før skaden eller til at levere tilsvarende løsøre og køretøjer Selvrisiko* En eventuel selvrisiko* står i forsikringsaftalen. 9

10 40100 Brand Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge forsikringsaftalen Hvilke skader er dækket og hvilke skader er ikke dækket? Fælles for dækker vi: Skade direkte på det forsikrede: I bygning*, der er opført med tag af beton, cementtagsten, eternit, glas, metal, skifer, tagpap eller tegl I bygning* med anden tagbeklædning end nævnt i dækker vi indtil 15% af forsikringssummen*, højst kr. (2010) Under åben himmel dækker vi indtil forsikringssummen* Der bortkommer under en skade, der er dækket af forsikringen Forsikringen dækker ikke: Kortslutning* Overspænding*/induktion* eller elektriske fænomener i øvrigt Brand* (ildsvåde)* Skade ved brand* Forsikringen dækker ikke: Skade, der ikke anses som brandskade, fx svidning, forkulning, overophedning eller smeltning* Løsøre, der for at opvarmes, koges, stryges, tørres, røges eller lignende, forsætligt bliver udsat for ild eller varme, og som følge deraf kommer i brand eller bliver beskadiget Smeltning* Smeltning* som følge af gløder fra tobaksrygning, pejs eller lignende, hvis løsøret er imprægneret mod brand Forsikringen dækker ikke: Smeltning* af løsøre, der ikke er imprægneret mod brand Lynnedslag* Lynnedslag*, herunder overspænding*/induktion* eller andre elektriske fænomener, når lynet er slået direkte ned i det forsikrede eller de bygninger, hvori det forsikrede er Eksplosion* Skade som følge af eksplosion* Sprængning* Skade som følge af sprængning* af dampkedler og autoklaver Forsikringen dækker ikke: Skade som følge af sønderrivning af andre årsager, fx materialesvigt eller påvirkning af centrifugalkraft, væsketryk eller istryk Tilsodning Pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt ildsted * til rumopvarmning Nedstyrtning af fly Nedstyrtning af luftfartøjer eller ting fra luftfartøjer Forsikringen dækker ikke: Skade som følge af medførte sprængstoffer Slukning m.m Skade, der er opstået i forbindelse med slukning af brand*, herunder også udgifter til: Nedrivning Forsvarlige og rimelige tiltag for at begrænse eller forebygge skade. 10

11 40150 El-skade Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge forsikringsaftalen Hvad er omfattet? Følgende installationer hvis de hører til virksomhedens drift: Elektriske og elektroniske apparater, fx frysere, kompressorer, pumper, alarmer, vægte, TV-skærme i reception uden it-udstyr, mindre elektriske produktionsapparater fx bukkere hos autoværksted, samt komponenter og ledninger hertil Motorer, motorværn, transformere, ensrettere og omformere med effekter svarende til højst 20 kw (27 HK) pr. ting Styretavler Elektriske og elektroniske overvågnings- og styringsanlæg, der ikke hører til virksomhedens produktion Varmelegemer Hvilke betingelser gælder for dækning? Se Endvidere er det en betingelse, at det forsikrede er inde i bygning* på det forsikringssted, der er nævnt i forsikringsaftalen Hvad er ikke omfattet? Elektrisk og elektronisk styrede produktionsmaskiner, der kan forsikres på en Maskinforsikring It-anlæg til virksomhedens administration og produktion med alt tilhørende udstyr, fx printere, skærme, tastaturer, transmissionsudstyr, drev, PC-netværk Kommunikationsudstyr, fx telefax og telefoncentraler Fotokopieringsmaskiner Kasseapparater Elektronrør af enhver art, herunder røntgenrør, laserstrålerør (Argon, neon-helium) eller tilsvarende Laboratorieudstyr Radar- og satellitkommunikationsudstyr Mobilt udstyr af enhver art, herunder bærbare PC-ere og bærbare telefoner Udstyr af enhver art under åben himmel, herunder vindmøller Brovægte og tilhørende udstyr Løsøre, der er eller kunne være forsikret mod el-skader ved en edb- og svagstrømsforsikring, maskinforsikring eller anden forsikring, der dækker el-skader Løsøre, der normalt er omfattet af en ejendomsforsikring, uanset om ejendomsforsikringen er udvidet med el-skadeforsikring. 11

12 40185 Hvilke skader er dækket og hvilke skader er ikke dækket? Kortslutning*, overspænding* og induktion* Forsikringen dækker direkte, fysisk konstaterbar skade som følge af kortslutning*, overspænding* og induktion*, herunder lynskader, der ikke er dækket af Brand Udgifter til redning og bevaring af det forsikrede Forsikringen dækker ikke: Skade, der er dækket af garanti, vedligeholdelseskontrakt eller serviceabonnement Skade, der sker i forbindelse med: Montering, demontering eller reparation af det forsikrede indtil endelig aflevering har fundet sted Montering, demontering eller reparation af installationer, der er forbundet med det forsikrede, indtil endelig aflevering har fundet sted Skade på det forsikrede i åbent skur, under halvtag, i drivhus, konstruktion beklædt med lærred, plastfolie, stof, telt eller lignende Skade som følge af: Fejlkonstruktion, fejlmontering eller mekanisk ødelæggelse At installationen eller brugen er i strid med stærkstrømsreglementet Mangelfuld vedligeholdelse, slid eller tæring af det beskadigede Hvordan erstatter vi? Det forsikrede bliver erstattet på basis af førsterisiko* indtil den forsikringssum*, der er nævnt i forsikringsaftalen Skadeopgørelse Erstatningen bliver opgjort på grundlag af det beskadigedes nyværdi*, se Danske Forsikring kan erstatte skaden ved udbetaling af et kontant beløb svarende til værdien af det beskadigede umiddelbart før skaden En eventuel selvrisiko* står i forsikringsaftalen. 12

13 40200 Storm og nedbør Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge forsikringsaftalen Hvilke betingelser gælder for dækning? Se Om gælder, at der på bygninger kan påvises beskadigelser ved storm*, skypumpe*, væltende eller nedstyrtende ting, snetryk eller haglnedslag, samt at skaden på løsøret er en følge af bygningsbeskadigelsen Om Sky- og tøbrud gælder, at det er en betingelse for forsikringens dækning af skade på varer, emballage, kontorartikler, papirarkiver og it-udstyr, der er opbevaret i kælder/kælderlokale*, at genstandene skal være anbragt mindst 40 cm. over gulvet på stål- eller metalreoler eller andet underlag, der ikke er vandsugende Hvilke skader er dækket og hvilke skader er ikke dækket? Fælles for til dækker vi: Skade, direkte på det forsikrede løsøre, der befinder sig i bygning*, der bortkommer under en skade, der er dækket af forsikringen Forsikringen dækker ikke: Skade på løsøre i åbent skur, under halvtag, i drivhus, i konstruktion beklædt med lærred, plastfolie, stof, telt eller lignende Storm* Skade forårsaget af storm*, herunder skypumpe* Forsikringen dækker ikke: Skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb Væltning eller nedstyrtning Skade forårsaget af, at væltende eller nedstyrtende ting under påvirkning af storm* eller skypumpe* udefra beskadiger bygningerne Forsikringen dækker ikke: Nedstyrtning af luftfartøjer eller ting fra luftfartøjer Snetryk Skade ved snetryk Haglnedslag Skade forårsaget af haglnedslag på bygning* Nedbørsskade som følgeskade Nedbørsskade på det forsikrede som umiddelbar følge af en skade, der er dækket ved , , eller Sky- og tøbrud Skade forårsaget af vand, der under voldsomt skybrud * eller under voldsomt tøbrud * ikke kan få normalt afløb eller stiger op gennem afløbsledningerne og derved oversvømmer de lokaler, som forsikringstageren benytter Forsikringen dækker ikke: Skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb Skade forårsaget af vand fra tagrender, tagbrønde eller nedløbsrør Skade forårsaget af nedbør eller smeltevand, som trænger igennem åbninger, som ikke er en følge af en skade, der er dækket af forsikringen Skade, der skyldes underdimensionerede eller tilstoppede afløb. 13

14 40300 Udstrømning af vand Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge forsikringsaftalen Hvilke betingelser gælder for dækning? Se Om Udstrømning af vand gælder, at: Der i uopvarmede lokaler i frostperioder bliver lukket for vandtilførsel til rør og varmeanlæg, herunder at varmtvandsbeholdere og toiletcisterner tømmes, når disse ikke bliver brugt De anlæg, der er nævnt i 40322, altid holdes tømt i uopvarmede bygninger* Radiatorer i frostperioder er åbne, således at de kan holdes frostfri Optøning af frosne rørledninger udelukkende bliver foretaget af autoriserede fagfolk Røranlæg med tilhørende installationer bliver vedligeholdt forsvarligt Det er en betingelse for forsikringens dækning af skade på varer, emballage, kontorartikler, papirarkiver og it-udstyr, der er opbevaret i kælder/kælderlokale*, at genstandene skal være anbragt mindst 40 cm. over gulvet på stål- eller metalreoler eller andet underlag, der ikke er vandsugende Om Opstigning af vand gælder, at: Grundvandspumpens funktion bliver overvåget af et alarmanlæg Der er etableret udrykningsaftale ved alarm Alarmanlægget fungerer både ved lokal signalafgivning og ved alarmtransmission til kontrolcentral med tilknyttet udrykningsservice Der på forsikringsstedet er en funktionsdygtig reservepumpe med fuld kapacitet Det er en betingelse for forsikringens dækning af skade på varer, emballage, kontorartikler, papirarkiver og it-udstyr, der er opbevaret i kælder/kælderlokale*, at genstandene skal være anbragt mindst 40 cm. over gulvet på stål- eller metalreoler eller andet underlag, der ikke er vandsugende Om Udstrømning af olie og kølevæske gælder, at tanke og røranlæg med tilhørende installationer bliver vedligeholdt forsvarligt Hvilke skader er dækket og hvilke skader er ikke dækket? Fælles for dækker vi: Skade direkte på det forsikrede løsøre, der befinder sig i bygning* der bortkommer under en skade, der er dækket af forsikringen Forsikringen dækker ikke: Skade på løsøre i åbent skur, under halvtag, i drivhus, i konstruktion beklædt med lærred, plastfolie, stof, telt eller lignende. 14

15 40322 Udstrømning af vand Skade forårsaget af vand, der tilfældigt strømmer ud fra: Røranlæg, der tilfører koldt eller varmt vand Toilet-cisterner, kummer og badeindretninger Akvarier, vandsenge og beholdere på 20 liter eller mere Anlæg til opvarmning og luftkonditionering Spildevandsledninger Forsikringen dækker ikke: Skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb Skade ved langsom udsivning eller dryp Skade forårsaget af vand fra tagrender, tagbrønde eller nedløbsrør Skade forårsaget af nedbør eller smeltevand, som trænger igennem utætheder eller åbninger og ikke er en følge af en skade, der er dækket af forsikringen Skade som følge af kondensvand Skade som følge af påfyldning af eller aftapning fra akvarier, vandsenge og beholdere Skade som følge af underdimensionerede eller tilstoppede afløb Vandskade som følge af en frostsprængning, hvis skaden ikke skyldes tilfældig svigt i varmeforsyningen Skade opstået i forbindelse med bygge- og reparationsarbejder, herunder reparationer, udskiftninger eller ændringer af rør og varmeanlæg, uanset hvem, der udfører arbejdet Opstigning af vand Skade forårsaget af opstigende grundvand, der skyldes svigt af grundvandspumpe Forsikringen dækker ikke: Skade ved opstigning af kloakvand Skade ved opstigning af grundvand, hvis der ikke er grundvandspumpe Udstrømning af olie og kølevæske Skade forårsaget af olie og/eller kølevæske, der tilfældigt strømmer ud fra olietank, oliefyr, køle- og fryseanlæg Forsikringen dækker ikke: Skade opstået i forbindelse med påfyldning af eller aftapning fra olietank samt køleog fryseanlæg Tab af olie og/eller kølevæske Skade på varer i køle- og fryserum. I detailforretninger dækker vi dog skade på varer i køle- og fryserum, når varerne direkte er beskadiget af tilfældigt udstrømmende kølevæske. 15

16 40400 Indbrudstyveri Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge forsikringsaftalen Hvilke betingelser gælder for dækning? Se Endvidere følgende: Der er tyverisikret både på forsikringsstedet og andre steder, hvor tyveriforsikringen dækker ifølge vilkårene. Niveauet for tyverisikringen skal mindst svare til værdien af særligt løsøre og af varerne i de enkelte varegrupper, som findes på stedet, ifølge det gældende varegruppeskema. Se Regler for tyverisikring nr på Tyveri fra container*: Tyveriet sker på det forsikringssted, der er nævnt i policen Der er synlige tegn på indbrudstyveri* Tyverisikringen opfylder de betingelser til tyverisikring/sikringsniveau, der gælder for det forsikrede, dog skal containere være aflåst med mindst en F&P godkendt containerlåsenhed (lås + beslag) i RØD klasse Tyveri af firma- og forretningscykler * bliver kun dækket, hvis stelnummer kan oplyses, cyklen var aflåst med en godkendt cykellås *, låsebevis bliver indsendt Hvis cyklen var anbragt i forsvarligt aflåset rum, ser vi dog bort fra kravene til cykellåsen Hvilke skader er dækket og hvilke skader er ikke dækket? Fælles for til dækker vi: Skade direkte på det forsikrede Forsikringen dækker ikke: Skade på glasruder eller erstatningsmateriale herfor Indbrudstyveri* Skade som følge af indbrudstyveri* eller forsøg herpå Forsikringen dækker ikke: Tyveri af og skade på løsøre, der bliver brugt i entreprenør-, installations-, monterings-, og/eller håndværksvirksomheder, når løsøret er andre steder end på de forsikringssteder, der er nævnt med en adresse i forsikringsaftalen Tyveri af og skade på løsøre i åbent skur, under halvtag, i drivhus, i konstruktion beklædt med lærred, plastfolie, stof, telt eller lignende Tyveri af og skade på løsøre uden for bygning* Tyveri begået af personer, der har fået overladt kode og/eller nøgle til en indbrudsklassificeret værdiopbevaringsenhed *, cellesikring, objektsikring* og anden sikringsenhed* Tyveri fra indbrudsklassificeret værdiopbevaringsenhed *, cellesikring*, objektsikring* og anden sikringsenhed* ved brug af kode og/eller nøgle, hvis nøgle og/eller kode har været efterladt på forsikringsstedet Tyveri, hvis en af forsikringstagerens ansatte har medvirket ved tyveriet. 16

17 40423 Hærværk* Hærværksskade* i direkte forbindelse med indbrudstyveri* Forsikringen dækker ikke: Skade, der ikke er en følge af indbrudstyveri* eller forsøg herpå Skade på lejede lokaler Skade sket ved indbrudstyveri* eller bevisligt forsøg herpå er dækket med de udgifter, som forsikringstageren skal betale i henhold til lejekontrakt om istandsættelse, når skaden ikke er dækket af anden forsikring Tyveri fra container* Tyveri fra container* dækker vi indtil kr. (2010), hvis der ikke er nævnt et andet beløb i forsikringsaftalen Skade på container* i forbindelse med tyveri Se betingelser i Forsikringen dækker ikke tyveri af: Fyrværkeri Rede penge, pengerepræsentativer* og værdipapirer Varer til videresalg, demonstration, reparation og/eller udlejning hørende til varegrupperne 1 og 2 samt flydende brændstof Selve containeren Udhængsskabe Tyveri fra og skade i forbindelse hermed på aflåste udstillings- eller udhængsskabe, der medfører udgifter til istandsættelse, dækker vi indtil kr. (2010) Forsikringen dækker ikke: Skade på glasruder i udstillings- eller udhængsskabe Tyveri fra og/eller skade i forbindelse hermed på vareautomater Tyveri af firma- og forretningscykler * Forsikringen dækker tyveri af firma- og forretningscykler * Se betingelser i til Skadeopgørelse Se Opgørelse af erstatning ved tyveri: Er enten betingelserne/kravene til varegruppe eller tyverisikring/sikringsniveau ikke opfyldt, erstatter vi med 60% af samtlige beløb, som ville blive udbetalt, hvis betingelserne/kravene er opfyldt Er hverken betingelserne/kravene til varegruppe eller tyverisikring/sikringsniveau opfyldt, erstatter vi med 40% af samtlige beløb, som ville blive udbetalt, hvis betingelserne/kravene er opfyldt Erstatning for varer kan ikke overstige de værdigrænser for hver enkelt varegruppe, der er nævnt i varegruppeskemaet. Se Regler for tyverisikring nr på En eventuel selvrisiko* vil blive fratrukket, når erstatningen er opgjort. 17

18 40450 Ran og røveri Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge forsikringsaftalen Hvilke betingelser gælder for dækning? Se Hvilke skader er dækket og hvilke skader er ikke dækket? Skade direkte på det forsikrede Forsikringen dækker ikke: Skade på glasruder eller erstatningsmateriale for glasruder Ran* og røveri* Ran* og røveri* af løsøre samt rede penge, pengerepræsentativer* og værdipapirer fra forsikringstageren og dennes ansatte er dækket med indtil den sum, der står i forsikringsaftalen: I bygning* på forsikringsstedet Under transport overalt i Danmark. Hvis værdierne bliver transporteret af personer under 18 år, dækker vi højst kr. (2010) Forsikringen dækker tillige hærværk* på forsikrede ting i forbindelse med ran* eller røveri* Forsikringen dækker ikke: Ran* og røveri*, hvor forsikringstagerens ansatte har medvirket Hvordan erstatter vi? Vi erstatter skaden på basis af førsterisiko* indtil den forsikringssum*, der er nævnt i forsikringsaftalen Skadeopgørelse Se

19 40470 Simpelt tyveri Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge forsikringsaftalen Hvad er omfattet? Det fremgår af forsikringsaftalen, hvilke genstande der er omfattet af dækningen, og hvilken forsikringssum* der gælder for de omfattede genstande Hvilke betingelser gælder for dækning? Se Særlige vilkår, fx tyverisikringskrav der fremgår af forsikringsaftalen, skal være overholdt Hvilke skader er dækket og hvilke skader er ikke dækket? Tyveri af eller skade direkte på det forsikrede ved forsøg på tyveri Forsikringen dækker ikke: Hvis en af forsikringstagerens ansatte har medvirket Skadeopgørelse Se

20 40480 Nøgler tilhørende andre Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge forsikringsaftalen Hvilke udgifter er dækket? Udgifter til omstilling/udskiftning af låse i og genfremstilling af nøgler til bygninger og lokaler tilhørende tredjemand Hvilke betingelser gælder for dækning? Nøglerne skal være gået tabt i forbindelse med indbrudstyveri*, ran* eller røveri* Det er en betingelse for Danske Forsikrings erstatningspligt, at indbrudstyveriet*, ranet* eller røveriet* bliver anmeldt til politiet senest 24 timer efter, at skaden er konstateret Det er en betingelse, at låse bliver omstillet og nøgler bliver genfremstillet Hvordan erstatter vi? Vi erstatter skaden på basis af førsterisiko* indtil den forsikringssum*, der står i forsikringsaftalen Skadeopgørelse Skaden bliver opgjort til udgifterne til omstilling af låse og genfremstilling af nøgler En eventuel selvrisiko* står i forsikringsaftalen. 20

21 40500 Køle og dybfrost Hvad er omfattet? Køle- og dybfrostvarer med emballage Hvilke betingelser gælder for dækning? Forsikringstageren skal være ejer af varerne og emballagen Varerne og emballagen skal være på det forsikringssted, der er nævnt i forsikringsaftalen Varerne og emballagen skal opbevares i: Elektriske køle- og fryseanlæg Industrielle fryse- og kølerum Forsikringstageren skal: holde anlægget, hvori varerne bliver opbevaret, i god og driftssikker stand overholde de brugsanvisninger, der er givet af leverandøren overholde lovgivningens regler Endvidere gælder, at forsikringstageren eller dennes stedfortræder: Straks sørger for at udbedre de fejl og mangler ved anlægget, som kommer til deres kendskab Straks anmelder skader, som skyldes ulovlig handling * til politiet Hvordan fastsættes forsikringssummen? Forsikringssummen* I forsikringssummen* medregnes værdien af alle køle- og dybfrostvarer og al emballage. Hvis værdien ændrer sig, skal Danske Forsikring have besked Handelsvarer Forsikringssummen* for handelsvarer fastsættes til genanskaffelsesprisen umiddelbart inden skaden indtræder Færdigvarer af egen fremstilling Forsikringssummen* for færdigvarer, som forsikringstageren selv har fremstillet til salg, fastsættes på grundlag af den pris, som ved salg på almindelige handelsvilkår ville kunne opnås umiddelbart før en skade. Normale omkostninger ved salg, undgået handelsrisiko samt fordelen ved kontant betaling trækkes fra Hvilke udgifter er dækket ud over forsikringssummen*? Redning og bevaring Rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring af det forsikrede i forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen. 21

22 40550 Hvilke skader er dækket og hvilke skader er ikke dækket? Fælles for til og med dækker vi: Skade direkte på det forsikrede: I bygning* Der bortkommer under en skade, der er dækket af forsikringen Forsikringen dækker ikke: Skade, der er dækket af en brand-, tyveri-, vand- eller stormskadeforsikring Skade på varer, som ved oplagringens start ikke var i fejlfri stand Skade på varer i anlæg, som bliver kølet med tøris eller krystalis Skade som følge af varernes egen beskaffenhed eller egenskaber Temperaturændring Skade som følge af temperaturændring der står i forbindelse med: Pludselig fejl i køle- og/eller dybfrostmaskineriet Strømafbrydelse Anden pludselig skade * Forsikringen dækker ikke: Skade som følge af strømafbrydelse ved fjernelse af stik eller afbrydelse af kontakt Udstrømmende kølemedium Skade som følge af udstrømmende kølemedium Forgiftning Skade som følge af forgiftning af varer eller mistanke om ulovlig handling *, herunder varer der i forbindelse hermed bliver kasseret efter krav fra myndighederne Hvordan erstatter vi? Maksimalerstatning Vi dækker højst med den forsikringssum*, der er nævnt i forsikringsaftalen Underforsikring* Er det forsikredes værdi større end forsikringssummen* (udregnet som nævnt i ) er der tale om underforsikring*, og skaden bliver erstattet forholdsmæssigt Skadeopgørelse Skaden bliver opgjort som nævnt under Handelsvarer og Færdigvarer af egen fremstilling i og som forskellen mellem værdi af varer og emballage før skaden og værdi af varer og emballage efter skaden En eventuel selvrisiko* står i forsikringsaftalen. 22

23 40600 Inventarglas Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge forsikringsaftalen Hvad er omfattet? Inventarglas* Dekorationer, bogstaver, alarmstrimler og alarmtråde mv., der er monteret på eller i det forsikrede glas Solfilm/-filtre, der er limet på det forsikrede glas Hvilke betingelser gælder for dækning? Glasset skal være monteret på dets blivende plads på forsikringsstedet Glasset skal tilhøre forsikringstageren Hvad er ikke omfattet? Udhængs- og udstillingsskabe (bortset fra ruder heri), der er monteret på forsikringsstedets ydervægge Dekorationer af kunstnerisk værdi, fx glasmosaikker med motiv Hvilke skader/udgifter er dækket? Brudskade direkte på det forsikrede Tyveri Midlertidig afdækning af rudearealer efter en skade, der er dækket af forsikringen Omkostninger ved brud på eller tyveri af det forsikrede glas til genudførelse af dekorationer, påmaling af bogstaver, genopsætning af alarmstrimler og alarmtråde samt pålimning af solfilm/-filtre Udgifter til montering af erstattet glas Ud over den direkte skade erstatter vi: Rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring af det forsikrede i forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen Hvilke skader/udgifter er ikke dækket? Ridsning, afskalning, eller anden skade, der ikke kan betegnes som brud Punkteringer eller andre utætheder i termoruder Skade, der udelukkende rammer dekorationer, bogstaver, alarmstrimler og alarmtråde Udgifter til flytning eller af- og påmontering af ting, der forhindrer en direkte adgang til udbedring af skaden. 23

24 Udgifter til udbedring af: Beskadigelse af kosmetisk art Farveforskelle mellem erstattede dele og det resterende Skade, der er dækket af en brandforsikring Skade på glas i bygninger eller lokaler, der henligger forladt eller ubenyttet Skade som følge af: Mangelfuld* vedligeholdelse Konstruktionsfejl Fejlmontering Reparation eller ombygning Skadeopgørelse Vi erstatter skader in natura * med følgende undtagelser, som bliver erstattet kontant: Hvis der ikke kan skaffes ting magen til det skaderamte, erstatter vi den udgift, som vi ville have haft, hvis lignende ting havde været i handelen Hvis forsikringssummen* er mindre end nyværdien, med monteringsudgifter, dekorationer mv. er der underforsikring*, og skaden bliver erstattet forholdsmæssigt En eventuel selvrisiko* står i forsikringsaftalen. 24

25 40610 Glas Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge forsikringsaftalen Hvad er omfattet? Bygningsglas* i lejede lokaler i det omfang forsikringstageren har risikoen Dekorationer, bogstaver, alarmstrimler og alarmtråde mv., der er monteret på eller i det forsikrede glas Solfilm/-filtre, der er limet på det forsikrede glas Hvilke betingelser gælder for dækning? Glasset skal være monteret på dets blivende plads på forsikringsstedet Hvad er ikke omfattet? Glas i udstillingsmontrer og udhængsskabe Dekorationer af kunstnerisk værdi, fx glasmosaikker med motiv Hvilke skader/udgifter er dækket? Brudskade, direkte på det forsikrede Midlertidig afdækning af rudearealer efter en skade, der er dækket af forsikringen Omkostninger ved brud på det forsikrede glas til genudførelse af dekorationer, påmaling af bogstaver, genopsætning af alarmstrimler og alarmtråde samt pålimning af solfilm/-filtre Udgifter til montering af erstattet glas Udover den direkte skade erstatter vi: Rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring af det forsikrede i forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen Hvilke skader/udgifter er ikke dækket? Ridsning, afskalning, eller anden skade, der ikke kan betegnes som brud Punkteringer eller andre utætheder i termoruder Skade, der udelukkende rammer dekorationer, bogstaver, alarmstrimler og alarmtråde Udgifter til flytning eller af- og påmontering af ting, der forhindrer en direkte adgang til udbedring af skaden Udgifter til udbedring af: Beskadigelse af kosmetisk art Farveforskelle mellem erstattede dele og det resterende Skade, der er dækket af en brandforsikring Skade på glas i bygninger eller lokaler, der henligger forladt eller ubenyttet. 25

26 Skade som følge af: Mangelfuld* vedligeholdelse Konstruktionsfejl Fejlmontering Reparation eller ombygning Skadeopgørelse Vi erstatter skader in natura * med følgende undtagelser, som bliver erstattet kontant: Hvis der ikke kan skaffes ting magen til det skaderamte, erstatter vi den udgift, som vi ville have haft, hvis lignende ting havde været i handelen Hvis forsikringsstedets/de forsikrede lokalers etageareal er større end beskrevet i forsikringsaftalen, erstatter vi i forholdet mellem den betalte pris for forsikringen og den pris, der skulle være betalt, hvis ovennævnte oplysning havde været korrekt En eventuel selvrisiko* står i forsikringsaftalen. 26

27 40620 Sanitet Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge forsikringsaftalen Hvad er omfattet? Toiletkummer med tilhørende cisterner, håndvaske, badekar, brusekabiner, urinaler og bideter Sanitetsgenstande i lejede lokaler er omfattet i det omfang forsikringstageren har risikoen Hvilke betingelser gælder for dækning? De forsikrede genstande skal være monterede på deres blivende plads på forsikringsstedet Hvad er ikke omfattet? Haner og blandingsbatterier Rørinstallationer og mekanisk udstyr af enhver art Toiletsæder med toiletlåg Hvilke skader/udgifter er dækket? Brudskade direkte på det forsikrede Udgifter til montering af erstattede genstande Udgifter til fittings, tilslutningsrør og lignende i det omfang en udskiftning er nødvendig på grund af skaden Hvis en skade på sanitet medfører, at sanitet skal udskiftes til en anden model/type end det beskadigede, dækker vi også udgifter til samtidig udskiftning af blandingsbatteri eller toiletsæde/toiletlåg. Det er dog en betingelse herfor, at det oprindelige blandingsbatteri/toiletsæde ikke kan tilpasses den nye sanitet. Synlig forskel på ny sanitet og et brugbart, gammelt blandingsbatteri/toiletsæde giver ikke ret til udskiftning/ erstatning Ud over den direkte skade erstatter vi: Rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring af det forsikrede i forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen Hvilke skader/udgifter er ikke dækket? Ridsning, afskalning, eller anden skade, der ikke kan betegnes som brud Udgifter til flytning eller af- og påmontering af ting, der forhindrer en direkte adgang til udbedring af skaden Udgifter til udbedring af: Beskadigelse af kosmetisk art Farveforskelle mellem erstattede dele og det resterende Skade, der er dækket af en brandforsikring. 27

28 Skade på sanitet i bygninger eller lokaler, der henligger forladt eller ubenyttet Skade som følge af: Mangelfuld* vedligeholdelse Konstruktionsfejl Fejlmontering Reparation eller ombygning Frostsprængning Skadeopgørelse Skader erstattes in natura* med følgende undtagelser, som erstattes kontant: Hvis der ikke kan skaffes ting magen til det skaderamte, erstatter vi den udgift, som vi ville have haft, hvis lignende ting havde været i handelen Hvis forsikringsstedets/de forsikrede lokalers etageareal er større end beskrevet i forsikringsaftalen, erstatter vi i forholdet mellem den betalte pris for forsikringen og den pris, der skulle være betalt, hvis ovennævnte oplysning havde været korrekt En eventuel selvrisiko* står i forsikringsaftalen. 28

29 40650 Skilte Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge forsikringsaftalen Hvad er omfattet? Skilte og facadebånd, der er monteret på bygning eller fastforankret skiltestander eller sokkel Fastforankrede beslag, galger, master, ophæng, standere og pyloner til reklameskilte El-installationer i skilte og fra skilte til nærmeste el-dåse/el-tavle Lyskilder i skilte Hvilke betingelser gælder for dækning? Skiltene skal være monteret på deres blivende plads på forsikringsstedet Skiltene skal tilhøre forsikringstageren Hvad er ikke omfattet? Projektører og transformatorer hertil Hvilke skader/udgifter er dækket? Enhver udefra kommende skade på de forsikrede genstande ved pludselige og uforudsete påvirkninger Tyveri Udgifter til montering af erstattede genstande Ud over den direkte skade erstatter vi: Rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring af det forsikrede i forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen Hvilke skader/udgifter er ikke dækket? Ridser, afskalning og andre skader, der ikke kan betegnes som brud Skade på omfattede genstande, der er dækket eller kan dækkes af en brandforsikring Forvitring eller misfarvning Bemaling og graffiti Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede skilte/skiltedele og eventuelle andre skiltedele Skade, som skyldes kortslutning Skade som følge af: Mangelfuld vedligeholdelse Konstruktionsfejl Fejlmontering Reparation eller ombygning. 29

Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring

Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring 9905-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår Erhvervsløsøreforsikring. Maj 2008

Vilkår Erhvervsløsøreforsikring. Maj 2008 Vilkår Erhvervsløsøreforsikring Maj 2008 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Erhvervsløsøre Nemkonto Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring

Vilkår for Maskinforsikring Vilkår for Maskinforsikring 9907-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket?

Læs mere

Vilkår for Løsøreforsikring

Vilkår for Løsøreforsikring Vilkår for Løsøreforsikring 5468-12 Oktober 2002 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit PR-/SE-/VR-nummer. 2 Indholdsfortegnelse Se venligst

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære 9908-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde

Læs mere

Materiel og vogne er, når disse er leveret og opstillet ved en kunde, dækket af en All Risks forsikring. forsikringen dækker:

Materiel og vogne er, når disse er leveret og opstillet ved en kunde, dækket af en All Risks forsikring. forsikringen dækker: Dansk Mobil Køkken marts 2017 Materiel og vogne er, når disse er leveret og opstillet ved en kunde, dækket af en All Risks forsikring. forsikringen dækker: - Brandskade - Naturskade - Vandskade - Indbrudstyveri

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber.

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber. 3000 Indboforsikring 3010 Hvilke genstande er omfattet 3010.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 2003 og jeres nye betingelser nr. 2501.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 2003 og jeres nye betingelser nr. 2501. Sammenligning Erhvervsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 2003 og jeres nye betingelser nr. 2501. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 501

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501. Sammenligning Erhvervsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Dækningsomfang 1b Brand-, tyveri- og vandskadeforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 12 Tyveri Forsikringen dækker direkte skade på det forsikrede løsøre, når skaden skyldes en af nedenstående begivenheder: 12.1 Indbrudstyveri 12.1.1 Forsikringen

Læs mere

Vilkår for Ejendomsforsikring

Vilkår for Ejendomsforsikring Vilkår for Ejendomsforsikring DF20904-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Dækningsomfang 1c Maskinkaskoforsikring inkl. Brand-,

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

ERHVERVSFORSIKRING FOR LØSØRE

ERHVERVSFORSIKRING FOR LØSØRE ERHVERVSFORSIKRING FOR LØSØRE FORSIKRINGSBETINGELSER 250-1 AFSNIT NR. HOVED- OG UNDERAFSNIT 1. Sikrede 2. Hvor dækker forsikringen 3. Forsikrede genstande 3.1 - Løsøre 3.2 - Originalmodeller og -tegninger

Læs mere

Vilkår for. Ejendomsforsikring

Vilkår for. Ejendomsforsikring Vilkår for Ejendomsforsikring 5469-9 Maj 2007 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervsforsikring 110 Brandforsikringens omfang 111 Ildsvåde, lynnedslag eller eksplosion 112 Sprængning af

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds- eller ændringsdatoer,

Læs mere

3410.11 Besætning hvorved forstås husdyr som ikke befinder sig i en beboelsesbygning (som hunde, katte og lign. typisk gør) f.eks.

3410.11 Besætning hvorved forstås husdyr som ikke befinder sig i en beboelsesbygning (som hunde, katte og lign. typisk gør) f.eks. 3400 Diverse løsøre 3410 Hvilke genstande er omfattet 3410.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds-

Læs mere

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup A/B Nørre Alle 13-13H Att.: Grubbe Advokater Åbenrå 31 1124 København K Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Vilkår for Ejendomsforsikring

Vilkår for Ejendomsforsikring Vilkår for Ejendomsforsikring 5469-9 Januar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 5103 - løsøre og ansvar - og de nye betingelser 5601 + viser forbedringer

Læs mere

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser Depotrumsforsikring Forsikringsbetingelser Gælder fra februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser Side 3 2. Branddækning Side 5 3. Tyveridækning Side 6 4. Vandskadedækning Side 7 5. Fortrydelsesret

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501 Forsikringsbetingelser Campingvognsforsikring Version 20-501 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring A/S, tegnet gennem Leasing Fyn Bank A/S

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring A/S, tegnet gennem Leasing Fyn Bank A/S Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring A/S, tegnet gennem Leasing Fyn Bank A/S Dækningsomfang 4c Edb- og svagstrømsforsikring inkl. brand-, tyveri- og vandskadeforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser KØRENDE MASKINER

Forsikringsbetingelser KØRENDE MASKINER Forsikringsbetingelser KØRENDE MASKINER VERSION 20-901 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Kørende Maskiner

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Kombineret løsøreforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Kombineret løsøreforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Entreprisekursus All-risks forsikring

Entreprisekursus All-risks forsikring Entreprisekursus All-risks forsikring Den 19. maj 2009 Jannik Johansson fagkonsulent Tingskade, Offentlig og Erhverv Oversigt Entrepriseforsikring for bygge- og anlægsarbejder 1. All-risks forsikring 2.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

DK-CAMP ERHVERVSLØSØREFORSIKRING

DK-CAMP ERHVERVSLØSØREFORSIKRING DK-CAMP ERHVERVSLØSØREFORSIKRING 0103-20.01.2006 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 4 Brandforsikring... 5 Tyveriforsikring...

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Dækningsomfang 6a Brandforsikring Betingelser Løsøre

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 6.1

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring Købstædernes Forsikring - TotalErhverv Forsikringsvilkår nr. 2000.3 Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring TotalErhverv Fotocollage bestående af 6 billeder i stil med TotalPrivat Dækningsskema for

Læs mere

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Erhvervsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Sikrede 1 2. Flytning, risikoforandring og ejerskifte 1 3. Anmeldelse af skade

Læs mere

Forsikringsbetingelser CAMPINGPLADSFORSIKRING ERHVERVSLØSØREFORSIKRING VERSION 1

Forsikringsbetingelser CAMPINGPLADSFORSIKRING ERHVERVSLØSØREFORSIKRING VERSION 1 CAMPINGPLADSFORSIKRING ERHVERVSLØSØREFORSIKRING VERSION 1 1 Hvem er dækket af forsikringen 1 2 Hvad er omfattet af forsikringen 1 3 Hvor dækker forsikringen 2 Hvilke skader er omfattet af forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01 TotalErhverv Byggepladsforsikring Forsikringsvilkår TE-CS-01 Indholdsfortegnelse Hvilke genstande er omfattet 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Forsikringssum og selvrisiko 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

F ORSIKRINGSBETINGELSER 41/3

F ORSIKRINGSBETINGELSER 41/3 Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR KOMBINERET ERHVERVSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed GRUNDDÆKNING 0500 Fællesbetingelser

Læs mere

Danske Forsikring. Grundejerforen. Klosterparken V/Lennart Rosenstock Klosterparken Solrød Str

Danske Forsikring. Grundejerforen. Klosterparken V/Lennart Rosenstock Klosterparken Solrød Str Grundejerforen. Klosterparken Dato: 15. januar 2016 Forsikringsnr.: 9419 713 764 Kundenummer: 0446 613 Side: 1 af 1 Det er tid til at aftale ny periode for jeres Erhvervsforsikring Vi sender jer dette

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Ny police til Silkeborg Kajakklub v/ Claus Byskov

Ny police til Silkeborg Kajakklub v/ Claus Byskov ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 87 30 20 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DFFDATFDDATTDFTTDFTTTFAAFDFADDTDFDFFFDDTAFADAFDAATTTDAAATDTADFFFFF Silkeborg Kajakklub

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Campingvogns/trailerforsikring Forsikringsbetingelse nr. 2.082014 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre

Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre Indholdsfortegnelse 1. Forsikrede genstande... 2 1.1 Hvilke genstande dækker forsikringen... 2 1.2 Hvilke genstande dækker forsikringen ikke... 2 1.3 Hvor dækker forsikringen...

Læs mere

Advokatforsikring nr. 2006

Advokatforsikring nr. 2006 Forsikringsbetingelserne indeholder nogle fagudtryk samt ord, i hvilke der ligger en særlig betydning. Tryg Forsikring har derfor udarbejdet en ordforklaring, hvori der er redegjort for betydningen af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009 Udvidelse for beboelsesejendom Version 1 21.08.2009 EJENDOM Medforsikret Sikret under opførelse eller ombygning er tillige byggeriets entreprenører i det omfang forsikringstageren som bygherre i medfør

Læs mere

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01 TotalErhverv Byggepladsforsikring Forsikringsvilkår TE-CS-01 Indholdsfortegnelse Hvilke genstande er omfattet 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Forsikringssum og selvrisiko 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Vilkår 2 Bygning. 5469-7 Januar 1992. 5469-7 01 1992.doc 15-03-05 slm

Vilkår 2 Bygning. 5469-7 Januar 1992. 5469-7 01 1992.doc 15-03-05 slm Vilkår 2 Bygning 5469-7 Januar 1992 5469-7 01 1992.doc 15-03-05 slm Indhold Se venligst i policen, hvilke forsikringer der er tegnet Brandforsikring 1 Hvad omfatter forsikringen 3 2 Hvilke skader er dækket

Læs mere

DOKUMENTET ER BLOT EN GUIDE EN HJÆLP TIL OVERBLIK DOKUMENTET ERSTATTER IKKE FORSIKRINGSBETINGELSERNE! Afsnit 1. Fællesbestemmelser

DOKUMENTET ER BLOT EN GUIDE EN HJÆLP TIL OVERBLIK DOKUMENTET ERSTATTER IKKE FORSIKRINGSBETINGELSERNE! Afsnit 1. Fællesbestemmelser Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser AU 1406 med de tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser CAMPINGVOGNSFORSIKRING VERSION 20-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Campingvognsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING ERHVERVSLØSØREFORSIKRING 0103-20.01.2006 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 4 Brandforsikring... 5 Tyveriforsikring... 6 Varegrupper

Læs mere

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner Betingelser nr. 401301 Forsikringsbetingelser for Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret træ, der opfylder

Læs mere

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider.

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider. Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl. Lübker Allé 176, Mogenstrup, 8581 Nimtofte Forsikringstager: Forsikringssted: Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201 Forsikringsbetingelser Fritidshusforsikring Version 10-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING ERHVERVSLØSØREFORSIKRING 0105-20.01.2006 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 4 Brandforsikring... 5 Tyveriforsikring... 6 Varegrupper

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016

Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016 Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

TotalErhverv Forhandler- og værkstedsforsikring. Forsikringsvilkår TE-FV-01

TotalErhverv Forhandler- og værkstedsforsikring. Forsikringsvilkår TE-FV-01 TotalErhverv Forhandler- og værkstedsforsikring Forsikringsvilkår TE-FV-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækkes 2. Forsikringen omfatter 3. Fællesvilkår for Forhandler- og vækstedsforsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Gjensidige Forsikring Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kolonihavehusforsikring

Forsikringsbetingelser for Kolonihavehusforsikring Forsikringsbetingelser for Kolonihavehusforsikring P23 Kolonihavehus 28.12.2010 Indholdsfortegnelse for Kolonihavehusforsikring 1. Bygningsbranddækning 2. Anden bygningsskadedækning 3. Indbodækning Forsikringsbetingelserne

Læs mere

TotalErhverv Løsøreforsikring. Forsikringsvilkår TE-LØS-01

TotalErhverv Løsøreforsikring. Forsikringsvilkår TE-LØS-01 TotalErhverv Løsøreforsikring Forsikringsvilkår TE-LØS-01 Indholdsfortegnelse Hvilke genstande er omfattet 1. Hvilke genstande er ikke omfattet 2. Dækninger 3. Brand 4. Tyveri samt hærværk 5. Anden skade

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning. 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser. udgifter til optøning.

Husforsikring. Bygningskaskodækning. 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser. udgifter til optøning. Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere