Entreprisekursus All-risks forsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Entreprisekursus All-risks forsikring"

Transkript

1 Entreprisekursus All-risks forsikring Den 19. maj 2009 Jannik Johansson fagkonsulent Tingskade, Offentlig og Erhverv

2 Oversigt Entrepriseforsikring for bygge- og anlægsarbejder 1. All-risks forsikring 2. All-risks forsikring for bestående bygninger (tilvalg) 3. Montageforsikring (tilvalg) 4. Brandforsikring (tilvalg) 5. Stormskadeforsikring (tilvalg) 6. Ansvarsforsikring (tilvalg) maj 2009

3 Sikrede og forsikrede genstande Sikrede personkreds: Bygherre Byggeriets entreprenører og underentreprenører* Forsikrede genstande: Arbejdsobjektet De materialer, der er beregnet til indføjelse Midlertidige anlæg, der anvendes til udførsel af den aktuelle entreprise * På bestående bygning/løsøre er byggeriets entreprenører og underentreprenører IKKE medforsikret maj 2009

4 Sikrede og forsikrede genstande Ikke forsikrede genstande Entreprenørens maskiner, materiel, redskaber, anlæg og udstyr mv. Midlertidige bygninger Ansattes personlige effekter Bestående bygninger tilhørende bygherren(udvidelse) maj 2009

5 Dækkede skader Forsikringen dækker tab af og fysisk skade på de forsikrede genstande, som følge af en hvilken som helst uforudset begivenhed. Tab Fysisk skade Uforudset Begivenhed Bevisbyrde: sikrede maj 2009

6 Tab Tyveri og bortkomst Tab Fysisk skade Uforudset Begivenhed Bevisbyrde: Sikrede maj 2009

7 Fysisk skade En fysisk beskadigelse: Mur væltet Betonelement falder ned Sider på udgravning styrter sammen Påkørsel Ikke fysisk skade: Element monteret forkert Malet i forkert farve Tab Fysisk skade Uforudset Begivenhed Bevisbyrde: Sikrede maj 2009

8 Uforudset Upåregnelig ved projektets udarbejdelse og udførelse Tab Fysisk skade Uforudset Begivenhed Bevisbyrde: Sikrede maj 2009

9 Begivenhed En hændelse noget som sker Tab Fysisk skade Uforudset Begivenhed Bevisbyrde: Sikrede maj 2009

10 Ikke dækkede skader/tab Skade, som ville være dækket af en brandforsikring Normal afhjælpning af fejl og mangler Skade og tab som følge af: - Mangelfulde materialer - Slid, rust, korrosion eller anden gradvis forringelse maj 2009

11 Ikke dækkede skader/tab Mangelfuld udførelse af projektering, beregning eller konstruktion. (Begrænset til den bygningsdel eller det konstruktionselement, hvori den slidte, mangelfulde eller fejlbehæftede del/arbejde indgår. Primær/sekundær skade) maj 2009

12 Ikke dækkede skader/tab - fortsat Skade og tab som følge af: Mangelfuldt/dårligt udført arbejde Mangelfuld afstivning Mangelfuld afdækning (Begrænset til den del af entreprisen, som bliver skaderamt som en direkte følge af det mangelfulde/dårlige udførte arbejde. Primær/sekundær skade) maj 2009

13 Ikke dækkede skader/tab - fortsat Efter ibrugtagning og/eller overtagelse Normal afhjælpning af fejl og mangler Bod for forsinkelse, manglende fuldførelse eller manglende overholdelse af entreprisekontraktens bestemmelser. Tab konstateret ved manko maj 2009

14 Ikke dækkede skader/tab - fortsat Montagearbejder (maskinelle produktionsanlæg) Kontanter og pengerepræsentativer Driftstab, andet indirekte tab fx meromkostninger Stilstandsomkostninger maj 2009

15 Dækkede merudgifter til Oprydning, herunder fjernelse/ destruktion af forsikrede genstande Bortkomst i forbindelse med en forsikringsbegivenhed Redning og bevaring Skadeforebyggelse/-begrænsning maj 2009

16 Afhjælpningsperiode Afhjælpningsperiode, 12 måneder Dækkede skader: fysiske skader på de forsikrede genstande er dækket, mens de befinder sig på forsikringsstedet, som følge af: Fejl eller undladelser, begået af sikrede entreprenører, i opførelsesperioden og på forsikringsstedet, som først konstateres i afhjælpningsperioden Afhjælpning af fejl og mangler som sikrede entreprenør i henhold til kontrakten er forpligtet til at udbedre maj 2009

17 Bestående bygninger/løsøre Bestående bygninger/løsøre Sikrede = Bygherre Entreprenører kan medforsikres på brand- og stormdækningen Forsikrede genstande: Eksisterende bygninger, bygningsdele og løsøre, som tilhører bygherren, eller som denne bærer risikoen for maj 2009

18 Bestående bygninger/løsøre Bestående bygninger/løsøre Dækkede skader: Tab af og fysisk skade på de forsikrede genstande alene som en direkte følge af arbejdets/entreprisens fysiske udførelse Fysisk skade efter udløb, pga. fejl eller undladelser begået i forsikringstiden af sikrede entreprenører. Anmeldes inden 12 mdr maj 2009

19 Bestående bygninger/løsøre Undtaget skader: Skader, som ikke skyldes direkte og umiddelbart arbejde på byggepladsen Skader som skyldes bestående bygningsdeles utilstrækkelige og i forvejen svækkede fundering eller konstruktion Skader som på grund af arbejdets natur må anses som en uundgåelig eller umiddelbar forudseelig konsekvens af arbejdet maj 2009

20 Bestående bygninger/løsøre Undtaget skader - fortsat Tab eller skade som følge af mangelfuld afdækning Brand, og skader der er dækket af en tegnet husejerforsikring Tyveri og hærværk Driftstab eller andet indirekte tab af enhver art maj 2009

21 Bestående bygninger/løsøre Dækkede merudgifter til Oprydning, herunder fjernelse/ destruktion af forsikrede genstande Redning og bevaring Skadeforebyggelse/-begrænsning Bortkomst i forbindelse med en forsikringsbegivenhed Lovliggørelse maj 2009

22 Montageforsikring Montageforsikringens formål: Forsikring for maskinelle anlæg under montage og indkøring, herunder test. Forsikringens omfang: Under montagearbejde fra aflæsning på forsikringsstedet, under montage og prøvekørsel, til normal drift er påbegyndt og/eller til bygherres overtagelse maj 2009

23 Montageforsikring Dækkede skader: Som All-risks forsikringen. Herudover maskinskade, eksplosion og sprængning under prøvekørsel eller på anden måde under prøvedrift i indtil 1 måned - dog ikke udover den i policen fastsatte periode. Undtaget skader: Som All-risks forsikringen maj 2009

24 Brand- og stormforsikring Brandforsikring Brand Lynnedslag, direkte Eksplosion Sprængning af dampklaver og autoklaver Tørkogning af kedler til rumopvarmning Tilsodning Bemærk, forhøjet selvrisiko ved varmt arbejde Stormskadeforsikring Storm Skypumpe Skybrud/tøbrud maj 2009

25 All-Risks forsikring OBS punkter OBS punkter, når skaden sker Kontakt til KommuneForsikring straks Skadebegrænsning Bevissikring - Billeder - Sikre beviser, gemme skadeårsagen Involvere relevante parter/entreprenører maj 2009

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5 FORSIKRINGSBETINGELSER KOMBINERET ENTREPRISEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 460-04 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Side Indhold Side

Læs mere

Bilag 1. Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger

Bilag 1. Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger Bilag 1 Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger 1 Forsikringstager: Sikrede: Risk Management møder: Entreprisen og arbejdspladsen Region Sjælland Alléen 15 4180

Læs mere

Husforsikring. Version 2131009

Husforsikring. Version 2131009 Husforsikring Version 2131009 Forsikringsbetingelser af februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Punkt 1-16 Side 6 Hvor og hvad dækkes Punkt 17-20 Side 7 Brand Punkt 21-24 Side 8 Anden

Læs mere

Fritidshusforsikring. Version 2134005

Fritidshusforsikring. Version 2134005 Fritidshusforsikring Version 2134005 Forsikringsbetingelser af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Bygning - Hvor og hvad dækkes Afsnit 17-20 Side 7 Brand Afsnit 21-23

Læs mere

Husforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Husforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Husforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Bygningsforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Bygningsforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Bygningsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover

Læs mere

Entrepriseforsikringens dækninger

Entrepriseforsikringens dækninger Entrepriseforsikringens dækninger Forsikringen er udformet med betydelig inspiration fra engelske standardvilkår for entrepriseforsikring, og indeholder følgende dækninger: Forsikring af entreprisen (all

Læs mere

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 Varmt arbejde For forsikringen gælder nedennævnte selvrisikoklausul for brandskade sket som følge af varmt arbejde: Ved enhver brand og eksplosionsskade

Læs mere

Office Forsikring. Forsikringsbetingelser

Office Forsikring. Forsikringsbetingelser Office Forsikring Forsikringsbetingelser pr. 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse FÆLLESBETINGELSER FOR OFFICE FORSIKRING 1 1 Skadetilfælde 1 2 Voldgift - Uenighed om erstatningens størrelse 1 3 Anden forsikring

Læs mere

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE BETINGELSERNE 280-1 OVERSIGT 1. Forsikringen omfatter: 2. Hvilke skader/tab omfatter forsikringen: 3. Undtagelser 3.1.1 Gradvis forringelse 3.1.2 Naturforhold

Læs mere

Kombineret entrepriseforsikring Certifikatpolice

Kombineret entrepriseforsikring Certifikatpolice Type 3.0 Side 1 af 6 Kombineret entrepriseforsikring Certifikatpolice Police nr. 01 35B 0152712 081 Denne police er udskrevet under masterpolice i Købstædernes Forsikring med policenummer 01 35 0152712

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring 1: Dækningsskema for bygningsbrand...2 1: Brand med videre...2 2. Anden skade...3 3. Svampe- og insektangreb...3 4. Utætheder i skjulte rør i bygninger...4

Læs mere

Husforsikring. forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk

Husforsikring. forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk Husforsikring forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010 Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens kapitel

Læs mere

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Erhvervsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Sikrede 1 2. Flytning, risikoforandring og ejerskifte 1 3. Anmeldelse af skade

Læs mere

Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår nr. 201.8

Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår nr. 201.8 Forsikringsvilkår nr. 201.8 Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring Grønningen 1 Telefon 33 14 37 48 Gensidigt Gensidig 1270 København K Telefax 33 32 06 66 forsikringsselskab Hjemmeside: www.kab.dk

Læs mere

3. marts 2014 EKN Kundenr. 87811440

3. marts 2014 EKN Kundenr. 87811440 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Andelsboligforeningen I. G. Smiths Alle 11-33 Att.: Wind Administration ApS Christians Brygge 28 02 1559 København V Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22

Læs mere

husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 41-04 Gælder fra februar 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til forsikringsaftalelovens

Læs mere

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25

Læs mere

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Dato: 1. april 2014 Sagsbehandler 1. kontor Håndbog for Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Indhold 1. Indledning... 6 Side 2 1.1. Introduktion... 6 1.2. Anmeldelse af skader m.m....

Læs mere

17. september 2014 333 Kundenr. 97675633

17. september 2014 333 Kundenr. 97675633 Codan Forsikring A/S Englandsgade 25 5000 Odense C G/F Lyset Marievej 56 4300 Holbæk Tlf. 33 55 41 50 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk Kundeservice: http://kundeservice.codan.dk 17. september 2014

Læs mere

Vilkår for Ejendomsforsikring

Vilkår for Ejendomsforsikring Vilkår for Ejendomsforsikring DF20904-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Vilkår for Ejendomsforsikring

Vilkår for Ejendomsforsikring Vilkår for Ejendomsforsikring 9904-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Bygningsforsikring 649-03,

Bygningsforsikring 649-03, Bygningsforsikring 649-03, Almindelige betingelser for Bygningsforsikring November 2011, indeks 2011 Indhold 050 Særlige betingelser 100 Generelle betingelser for alle dækninger 110 Hvem er sikret? 120

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Betingelsesnr. P336201 R026101 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 10 Bygningsbranddækning 11 Elskadedækning 13 Anden bygningsbeskadigelsesdækning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE A: HVEM OG HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem hører til gruppen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere