Forslag til udrulning af fiber i henhold til Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til udrulning af fiber i henhold til Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi"

Transkript

1 Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi den 19. februar 2008

2 Indholdsfortegnelse Hvor kan EFB være medvirkende til at opfylde målene? Forslag til strategi/samarbejde Samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og EFB Lokale aktionsgrupper Antenneforeninger Boligforeninger og grundejerforeninger Erhvervsvirksomheder Nybyggeri Konkrete tiltag/projekter/tidsplan Bilag Bilag 1: Forslag til artikel/læserbrev Bilag 2: Foreløbig plan for deltagelse i "Åben by" den 27/ Bilag 3: Forslag til Web-TV løsning fra Nordic WebTV Side 2 af 18 sider

3 1. Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en udviklingsstrategi, der indeholder 8 strategiske indsatsområder, som kommunen vil have særlig fokus på i samarbejde med borgere, erhvervsvirksomheder, foreninger m.v. Indsatsområderne er: Børn & unge Gode vilkår for børn og unge står centralt i kommunens vision. Vi skal skabe trygge, udfordrende og kreative rammer, der sikrer, at børn og unge trives godt og får de bedste forudsætninger for at matche fremtidens krav om kreativitet og viden. Kultur & fritid Kultur- og fritidstilbud bliver vigtigere og vigtigere i forhold til at tiltrække nye borgere. Gode kultur- og fritidstilbud skaber kvalitet i hverdagen og er med til at gøre kommunen synlig overfor omverdenen. Vi skal både udvikle og støtte vores unikke foreningsliv og udvikle nye markante kulturtiltag. Sundhed & velvære Sundhed og velvære er blevet en central del af det moderne liv. Det handler både om at være sund og rask og i bredere forstand om at leve et godt liv. Vi skal derfor arbejde med sundhed og velvære på en måde, der både handler om sundhed, idræt, fødevarer og velværekultur. Faaborg i forandring Faaborg har et enestående købstads-miljø og en smuk beliggenhed ved øhavet, bakkerne og skovene. Disse kvaliteter skal der værnes om, og byen skal udvikles, sådan at potentialerne for at tiltrække veluddannede mennesker og kreative sjæle udnyttes bedre end i dag. Faaborg kan blive en dynamo, der skaber energi til hele kommunen. Byens muligheder som centrum for kultur, fritidsliv og turisme skal mere i spil. Attraktive landsbyer og landdistrikter Mindre landsbyer og landdistrikter har væsentlige potentialer for bosætning. Overskueligheden og mulighederne for at indgå i lokale fællesskaber og nærheden til natur og landskaber tiltrækker mange. Vi skal gøre en indsats for at bevare og forny disse kvaliteter, så de svarer til moderne behov. Det kræver bredt samarbejde og lokalt initiativ. Spændende by- og boligmiljøer Øget mobilitet giver et friere valg af bolig og bosted. De store byer står stærkt i konkurrencen om at tiltrække virksomheder og arbejdspladser, mens de mindre byer i stigende omfang kæmper om bosætning. Vi skal udvikle vores byer og landsbyer, så de bliver endnu mere attraktive og tilbyder tidssvarende boligmiljøer. Side 3 af 18 sider

4 Friluftsliv, natur og landskab Øhavet, de store skove og søer, de bakkede landskaber og de mange kulturhistoriske perler er måske kommunens største aktiver. Disse værdier rummer særlige potentialer både i et fynsk, nationalt og internationalt perspektiv. Vi skal styrke tilgængeligheden til landskabet og naturværdierne og skabe nye friluftstilbud, der appellerer til fremtidens borgere, turister og virksomheder. Den digitale kommune Kommunerne er i stigende grad blevet borgernes indgang til det offentlige. Digitale redskaber er vejen til at gøre denne kontakt mere fleksibelt og informativt. Vi skal udvikle tilgængeligheden og anvendelsen af digitale medier som internet, bredbånd og fibernet. Herved får både borgerne, erhvervslivet og kommunen optimale muligheder for at fremme vækst og kvalitet i dagligdag, produktion og serviceydelser. IT er et must Moderne familier er præget af begrænset tid, hvorfor ønsket om let og fleksibel adgang til kommunen, herunder til selvbetjeningsløsninger over nettet, øges. Hvis kommunen skal tiltrække moderne familier, er vi nødt til at udvikle vores serviceydelser på internettet. I landkommuner er muligheden for en hurtig og god opkobling til nettet i øvrigt et vigtigt bosætnings- og udviklingspotentiale. Moderne virksomheder er afhængige af god tilgængelighed til internet og muligheden for at etablere hjemmearbejdspladser bliver i stigende omfang et must i videnssamfundet. Beklageligvis er tilgængeligheden til disse medier ikke tilstrækkelig god i alle dele af kommunen. Det skal der gøres noget ved. Rekruttering af nye og dygtige medarbejdere er vigtig for private som offentlige virksomheder. Rekrutteringen af medarbejdere er i dag præget af små årgange, der er opvokset med teknologien som et naturligt arbejdsredskab, og et arbejdsmarked som tillader den enkelte i nogen grad at vælge og vrage i forhold til interesser og lyst. Det er derfor vigtigt at turde satse på teknologi som konkurrenceparameter i forhold til rekruttering. Ligeledes skal vi sikre, at fremtidens arbejdskraft uddannes til at kunne begå, forholde og orientere sig i deres arbejdsliv. Dette gøres ved at kvalificere hele uddannelsesområdet til at sætte fokus på de digitale børn og unge. Blandt de bedste IT kommuner Kommunalbestyrelsen lægger vægt på, at Faaborg-Midtfyn Kommune skal være en af landets førende digitale kommuner. Vi skal være forberedt på fremtidens krav til tilgængelighed, hvorfor Kommunalbestyrelsen i videst muligt omfang vil understøtte udbygningen af borgernes og virksomhedernes adgang til internet, bredbånd/fibernet m.m. Vi skal udvikle vores digitale service over for borgerne. I udviklingen heraf, skal der være fokus på demokrati, åbenhed og selvbetjeningsløsninger, så kommunen inden for relevante områder er tilgængelig 24 timer i døgnet. Der igangsættes en række projekter med digitalisering som omdrejningspunkt. Her skal der fokuseres på børn og unge samt ældre. For at fastholde medarbejdere og rekruttere nye skal der arbejdes med fleksibilitet og IT kompetencer. Forslag til projekter Digitale projekter i institutionerne Side 4 af 18 sider

5 Der etableres en udviklingspulje i Faaborg-Midtfyn Kommune som skal være medfinansierende på digitale pilotprojekter i institutionerne. I projekterne kan der arbejdes med digitale tavler i alle klasselokaler, internt TV, digital dialog, podcasting, webcams, spil, mv. Erfaringerne fra disse projekter skal resultere i en strategi for den fremtidige udvikling på institutionerne. Inspirationspanel Der nedsættes et inspirationspanel til brug for kommunens videre arbejde med den digitale kommune. Inspirationspanelet skal sikre, at kommunens viden og arbejde med digitale løsninger hele tiden er på forkant med udviklingen. Panelet skal bestå af repræsentanter fra undervisningsområdet, biblioteksområdet, branding og kommunikation, erhverv og turisme. Panelet nedsættes for en 3 årig periode. Projektet igangsættes straks, og det første møde forventes afholdt efteråret Den digitale og borgervenlige kommuneplan Kommuneplanen offentliggøres fremover også på internettet i en interaktiv version. Målet er, at borgere, lodsejere, virksomheder, og ansatte samt politikere i kommunen hurtigt kan orientere sig i kommuneplanmaterialet, lave de nødvendige relevante uddrag til deres formål og få print af tekst, fotos og kort. Second Life Second Life er en virtuel verden som spås større udviklingsperspektiver end internettet. Der kan udveksles informationer på en mere personlig måde end via internettet, og det opleves som et mere levende medie. Second Life appellerer især til unge. Faaborg-Midtfyn Kommune på Second Life udvikles i samarbejde med Faaborg Gymnasium og repræsentanter for folkeskolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der søges samarbejde med Syddansk Universitet og Danmarks Pædagogiske Universitet. Projektet igangsættes straks. I 2007 laves en forundersøgelse. Digitale serviceydelser Fremtidens service er digital service, og det skal være kommunens strategi at flytte henvendelserne fra personlig til elektroniske henvendelse for de borgere, som kan betjene sig selv. Hurtig udbredelse af bredbånd/fibernet Det er vigtigt at kommunen, borgerne og virksomhederne har de bedste digitale værktøjer til at effektivisere udvikling og produktion. Kommunen vil derfor understøtte udbredelsen af højhastighedsforbindelser. 2. Hvor kan EFB være medvirkende til at opfylde målene? s vision er, at skabe åbne bredbåndsløsninger, der styrker regionens udviklings- og konkurrenceevne. Vores mål er, at minimum kunder er tilsluttet i år Linien til fremtiden Det nye fibernet kan transportere billede, lyd og data i en størrelse, som vi endnu ikke kender begrænsningerne på. En anden fordel ved fibernettet er, at Side 5 af 18 sider

6 hastigheden er den samme, uanset om du sender eller modtager noget. Sagt med andre ord er bredbåndsnet baseret på lyslederteknologi rygraden i fremtidens informationssamfund. Energi Fyns bredbåndsnet er åbent og operatøruafhængigt. Det betyder, at alle interesserede indholdsleverandører har adgang til at tilbyde services til både erhverv og private kunder. Det skaber et stort udbud af services og en god konkurrence, der kommer alle fynboer til gode og bidrager til at bringe hele regionen i front. Via selskaberne og Fyns Optiske Netværk (FON) etablerer og driver vi lokale og regionale bredbåndsnet til en attraktiv og konkurrencedygtig pris. Denne vision og målsætning falder i god tråd med Faaborg-Midtfyn Kommunes strategiplan, idet vi i fællesskab kan gøre Faaborg-Midtfyn Kommune til en af Danmarks førende digitale kommuner. Ved at levere fiber til området, kan vi være med til sikre en kommunikationsmotorvej til alle indbyggere i kommunen - en forbindelse, der er lige hurtig og effektiv uanset om man bor på landet eller i byerne. Hvis vi ser på de enkelte indsatsområder kan vi hos forestille f.eks. følgende: Børn og unge Et af projektforslagene inden for dette indsatsområde er ungdomshuse og klubmiljøer. Her kan f.eks. støtte denne indsats ved at levere fiberforbindelser til klubhusene med hurtig internet og digital TV - evt. i form af en delvis sponsering af disse forbindelser. Med en lynhurtig internetforbindelse til klubhusene kunne vi f.eks. være med til at åbne for de unges adgang til den digitale verden - f.eks. også deltage i projekter omkring Web-TV, produceret af de unge til unge i Faaborg-Midtfyns Kommune. Et andet indsatspunkt er børne- og ungdomsevents. Her kunne Energi Fyn Bredbånd ligeledes være medvirkende i form af computerspils-arrangementer, videokonferencer imellem alle klubhuse ell. lign. Kultur og fritid Også inden for dette område ser vi muligheder. En af ideerne kunne f.eks. igen være muligheden for at producere Web-TV, og via denne kommunikationsform udbrede kendskabet til diverse arrangementer i Faaborg-Midtfyn. Et eksempel kunne være et samarbejde med f.eks. Faaborg Håndklub, som via Web-TV kunne udbrede kendskabet til klubben og f.eks. vise klubbens kampe via Internettet. Sundhed og velvære kunne f.eks. i samarbejde med andre leverandører indgå i sundhedsprojekter, såsom - videokonsultationer med læger og sundhedspersonale - medvirkende ved udvikling af måleudstyr til fjerndiagnostisering af patienter (blodtryk, lungefunktion, vægt o.s.v) Side 6 af 18 sider

7 Et andet indsatspunkt er projektet "sundhed for børn". Her kunne Energi Fyn Bredbånd evt. indgå i projekter som f.eks. mails, nyhedsbreve, sms-tjenester til information om sunde måltider i skolerne o.s.v. En ide kunne være opskrifter i form af video-film på nettet, e-learning i forbindelse med kost, alkohol, rygning o.s.v. Faaborg i forandring Ligeledes her kunne en idé f.eks. være muligheden for at producere Web-TV, og via denne kommunikationsform udbrede kendskabet til diverse arrangementer, kulturliv, maritime tilbud m.v. i Faaborg-Midtfyn. Attraktive landsbyer og landdistrikter I tæt samarbejde med LAG og landdistriktskoordinatoren kan Energi Fyn Bredbånd tilbyde at udbygge fiber-netværket i landdisktrikterne. Se nærmere herom under afsnittet "Den digitale kommune". Spændende by- og boligmiljøer I tæt samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune kan være med til at sikre, at samtlige byggemodningsprojekter og nybyggerier bliver forsynet med rør og fiber. Friluftsliv, natur og landskab Her ses ikke umiddelbart at være indsatsområder kan være behjælpelig med udover evt. bistand til det oplysningsmæssige via Internetnet/TV. Den digitale kommune Specielt inden for dette område kan tilbyde sin bistand i form af udrulning af fiber til områder, hvor interessen for dette er til stede. På nuværende tidspunkt har vi etableret, eller er ved at etablere, fiber i: - Brobyværk - Falsled, Svanninge, Millinge, Haastrup - Kværndrup - Ryslinge - Lørup - Fjellerup Vi er ved at undersøge interessen i: - Horne - Espe - Korinth - Nr. Broby - Krarup/Snarup - Vester Hæsinge - Allested-Vejle - Trunderup - Nab v/faaborg - Gislev (antenneforening) - Åstrup - Vester Åby Side 7 af 18 sider

8 I Årslev afventer vi en kontakt, der er taget fra vores samarbejdspartner Dansk Bredbånd til antenneforeningen. Nr. Søby er tidligere blevet undersøgt, men på daværende tidspunkt var interessen ikke tilstede. Vi vil vurdere området igen på et senere tidspunkt. I Korinth deltager vi på en generalforsamling den 1. marts (lokalråd?). Den 12. februar 2008 havde vi et møde med Ringe Antenneforening, hvor vi havde inviteret dem ind til os. Hele bestyrelsen dukkede op, og vi tilbød dem et samarbejde med flere forskellige muligheder. Det var ingen succes. De var totalt uinteresseret, og kunne ikke på nogen måde se, hvordan et samarbejde kunne realiseres, og heller ikke, hvordan de og deres medlemmer kunne få nogen fordel ud af det. Der var ingen former for åbning. De var fast besluttet på, at deres opgradering af udstyret var nok til at tilfredsstille deres medlemmer. De lagde utrolig megen vægt på priserne, og ville ikke se i øjnene, at en fiberbaseret løsning ville give flere, bedre og mere fleksible muligheder for medlemmerne. Og vores løsning er jo også ganske rigtigt dyrere end deres, men der er også tale om helt forskellige produkter. Vi står derfor i den situation, at vi nu enten kan vælge at tage kampen op, og tilbyde fiber i Ringe by, og satse på, at omkring 400 kunder vil tilmelde sig. Det er nemlig det der skal til, for at vores forretning kan hænge sammen, hvis vi skal kable hele byen. Alternativt kan vi vælge at bearbejde byen i små bidder, f.eks. ved at tage nybyggerier og boligforeninger (vi har god kontakt til bl.a. Boligkontoret Danmark), og så i øvrigt presse på fra området uden om Ringe - altså tilbyde fiber til Espe, Snarup, Krarup, Rudme o.s.v. Vi vurderer, at denne løsning vil være den bedste p.t. I Faaborg har vi p.t. ikke foretaget os noget. Vi vurderer, at strategien for Ringe også vil kunne anvendes her. er i øvrigt indstillet på i samarbejde med Faaborg- Midtfyn Kommune at foretage en prioriteret udrulning af fibernettet. deltager meget gerne i inspirationspanelet. 3. Forslag til strategi/samarbejde 3.1. Samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og EFB vil gerne deltage aktivt i f.eks.: - Diverse arrangementer i kommunen, hvor IT og fiber er på dagsordenen - Deltagelse i strategimøder omkring prioritering og udrulning af fiber - Deltagelse i inspirationspanel - Samarbejde med LAG - Aktive salgsarrangementer for de forskellige segmenter (erhverv, privat o.s.v.) Side 8 af 18 sider

9 - Konkrete udviklingsprojekter, hvor fiber og hurtige bredbåndsforbindelser har en vigtig rolle 3.2. Lokale aktionsgrupper Vi foreslår, at vi i samarbejde med de lokale råd øger interessen for fiberbaserede løsninger. De lokale råd kan fungere som ambassadører for fiberløsningen Antenneforeninger tager aktivt kontakt til de lokale antenneforeninger, og søger et samarbejde med disse Boligforeninger og grundejerforeninger tager aktivt kontakt til boligforeningerne og grundejerforeninger i området, og søger et samarbejde med disse Erhvervsvirksomheder Både og FON (Fyns Optiske Net) opsøger aktivt erhvervsvirksomheder i kommunen, og deltager gerne i planlægning/prioritering af erhvervsområder Nybyggeri Faaborg-Midtfyn Kommune oplyse om de områder, hvor der foretages nybyggeri i større stil, således at vi kan etablere fibernet i forbindelse med byggeriet. 4. Konkrete tiltag/projekter/tidsplan Nedenstående er et forslag til tidsplan for aktiviteter og projekter i Daaborg- Midtfyn Kommune. Planen kan revideres efter aftale med Faaborg-Midtfyn Kommune, såfremt der skulle være ønsker om ændringer. Artikel i lokale ugeaviser Vi foreslår, at borgmesteren udarbejder en artikel/læserbrev til de lokale ugeaviser. Dette må meget gerne komme i aviserne i uge 9, såfremt det er muligt. Vi har udarbejdet et forslag hertil - se bilag 1. "Åben by" i Ringe deltager i "Åben by" i Ringe søndag den 27. april Her vil vi deltage med vores Fiberbus, afholde diverse foredrag m.v. Se foreløbigt program i bilag 2. Møde omkring udviklingsprojekt "Web TV" Vi foreslår et møde i løbet af marts måned vedr. et evt. udviklingsprojekt "Web TV" - se yderligere i bilag 3. Møde med Fynsland og landdistriktskoordinator Vi foreslår et møde i løbet af marts måned med Fynsland og landdistriktskoordinator, hvor vi fastlægger en strategi/rækkefølge for udbredelse af fibernet i kommunen. Side 9 af 18 sider

10 Falsled/Svanninge/Millinge/Haastrup Etablering afsluttes i maj måned I løbet af kort tid starter vi et forsøgsprojekt, hvor vi opsætter 3 master i området, og tilbyder trådløs Internet til yderligere omkring 100 husstande, der ligger i tyndt befolkede områder. I første omgang tilbyder vi 2 eller 4 Mbit/s forbindelser til disse kunder. Afhængig af projekts forløb, vil vi vurdere hvorvidt dette er en løsning, der også kan bruges andre steder som en midlertidig løsning inden vi kommer med fiber. Brobyværk Etablering af fiber i Brobyværk i perioden april - august 2008 Ryslinge og Kværndrup Etablering afsluttes i april måned Lørup Etablering i perioden april - maj Fjellerup Etablering i perioden april - maj Horne Informationsmøde er afholdt. Forventer at kunne melde GO i slutningen af marts Herefter forventer vi etablering i perioden maj - august Korinth Vi deltager i lokalrådets generalforsamling den 1. marts. Herefter forventer vi, at påbegynde undersøgelse af interessen i området. Espe/Snarup/Krarup I samarbejde med lokalrådets formand, Rose Marie Matttsson, og Exspe Borgerforening er vi ved at udarbejde en plan for udbredelse af fibernet i dette område. Vester Hæsinge Det er planen, at Vester Hæsinge bliver etableret, når Brobyværk er færdigetableret. Vi forventer at afholde informationsmøde i april måned. Åstrup/Vester-Åby/Nab På baggrund af en henvendelse fra Nab (Mosegården, 48 feriehuse) vil vi vurdere om Åastrup og Vester-Åby evt. er et område, der kan etableres sammen med Nab. Allested-Vejle Vi har i øjeblikket positiv kontakt til antenneforeningen i Allested-Vejle, og er klar til etablere dette område, såfremt aftale indgås. Nr. Broby Vi har i øjeblikket positiv kontakt til en lokal ambassadør i Nr. Broby, som er ved at "modne" området til fiber. Gislev Side 10 af 18 sider

11 I gislev har vi tidligere haft kontakt til antenneforeningen, men kunne på daværende tidspunkt ikke tilbyde de produkter/aftaler, vi kan tilbyde i dag. Derfor genoptages kontakten hurtigst muligt. Ringe Jfr. ovenstående omkring Ringe (afsnit 2) vil vi begynde at bearbejde byen i form af: - oplysningskampagne om fibernet - deltagelse i "åben by" den 27. april etablering af fiber ved nybyggerier i byen - etablering af fiber i boligforeninger i byen - etablering af fiber i yder-områderne - forsøge at få erhvervskunder til at vælge fiber-forbindelser - afholdelse af informationsmøder i slutningen af Faaborg Faaborg vil blive behandlet på cirka samme måde som Ringe. Vi vil i første omgang søge kontakt med antenneforeningen for at vurdere mulighederne for et samarbejde. Dernæst vil der blive indledt en oplysningskampagne om fibernettet, ligesom vi vil deltage i forskellige arrangementer i byen. Vi forventer at kunne afholde informationsmøder i byen i slutningen af 2008 eller i starten af Side 11 af 18 sider

12 5. Bilag Side 12 af 18 sider

13 5.1. Bilag 1: Forslag til artikel/læserbrev Hermed forslag/oplæg til artikel/læserbrev til lokale uge-aviser i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune - landets førende digitale kommune I forbindelse med kommunalreformen er Kommunerne i stigende grad blevet borgernes indgang til det offentlige. Derfor er digitale redskaber vejen til at gøre denne kontakt mere fleksibelt og informativ. I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi vedtaget en strategiplan, hvor vi har defineret 8 indsatsområder. Et af disse indsatsområder er "Den digitale kommune". Vi skal udvikle tilgængeligheden og anvendelsen af digitale medier som internet, bredbånd og fibernet. Herved får både borgerne, erhvervslivet og kommunen optimale muligheder for at fremme vækst og kvalitet i dagligdag, produktion og serviceydelser. Kommunalbestyrelsen lægger vægt på, at Faaborg-Midtfyn Kommune skal være en af landets førende digitale kommuner. Vi skal være forberedt på fremtidens krav til tilgængelighed, hvorfor Kommunalbestyrelsen i videst muligt omfang vil understøtte udbygningen af borgernes og virksomhedernes adgang til internet, bredbånd/fibernet m.m. I landkommuner er muligheden for en hurtig og god opkobling til nettet i øvrigt et vigtigt bosætnings- og udviklingspotentiale. Moderne virksomheder er afhængige af god tilgængelighed til internet og muligheden for at etablere hjemmearbejdspladser bliver i stigende omfang et must i videnssamfundet. Beklageligvis er tilgængeligheden til disse medier ikke tilstrækkelig god i alle dele af kommunen. Det skal der gøres noget ved. Et af vores del-mål er derfor, at sikre at de digitale muligheder er tilstede i alle områder af kommunen, uanset om man bor i byer eller på landet. Det er vigtigt at kommunen, borgerne og virksomhederne har de bedste digitale værktøjer til at effektivisere udvikling og produktion, uanset om man bor i by eller på landet. Kommunen vil derfor understøtte udbredelsen af højhastighedsforbindelser. Det er derfor med tilfredshed vi konstaterer, at Energi Fyn etablerer fibernet i mange områder i kommunen, bl.a. Falsled, Svanninge, Millinge, Brobyværk, Ryslinge og Kværndrup, og vi kan kraftigt opfordre lokalråd, borgerforeninger m.v. aktivt at være medvirkende til at øge interessen for etablering af fiber i alle områder af kommunen. I de større byer i kommunen forefindes antenneforeninger, der som oftest også tilbyder Internet udover TV-signaler. Det betyder, at der som oftest også er flere valgmuligheder for borgerne i byerne og større konkurrence, hvilket naturligvis er optimalt for alle. Det betyder dog også, at etablering af højhastighedsforbindelser i byerne i nogle tilfælde ikke bliver gennemført, idet der er meget store investeringer i disse anlæg der kræver en vis mængde tilslutninger. Derfor kan vi komme til at stå i den situation, at de større byer i løbet af få år risikerer udviklingsmæssigt at komme bagefter i forhold til landsbyerne, der som oftest har meget stor tilslutning til de hurtige fiberforbindelser. Side 13 af 18 sider

14 Fra kommunens side vil vi opfordre antenneforeningerne at søge samarbejde med de nye aktører på markedet for højhastighedsforbindelser. Det er vigtigt for kommunen, at den digitale udvikling kommer til at ske i alle områder af kommunen. De nærmere detaljer i kommunens strategiplan kan læses på Faaborg- Midtfyns Kommunes hjemmeside, Bo Andersen Borgmester Side 14 af 18 sider

15 5.2. Bilag 2: Foreløbig plan for deltagelse i "Åben by" den 27/ deltager i "Åben by" i Ringe - søndag den 27. april Her vil vi placere vores Fiberbus på torvet i Ringe og søge at leje lokaler i nærheden, hvor vi kan afholde forskellige events. På nuværende tidspunkt er planen/hovedpunkterne følgende (ideer - der er endnu ikke lavet aftaler med foredragsholdere): - Faaborg-Midtfyn Kommune - den digitale kommune o Foredrag ved borgmester Bo Andersen o Kommunens strategiplan o Vigtigheden af udbredelse af fibernet i områderne - - Fibernet til hele kommunen o Foredrag ved vicekoncernchef Christian Janner Olesen o Hvad vil o Hvordan hænger det sammen med kommunens strategiplan - Fibernet til private o Foredrag ved o Hvad betyder fibernet for den enkelte husstand? o Fordele ved fibernet - Fibernet til erhvervsvirksomheder o Foredrag ved Henrik Engqvist, Fyns Optiske Net o Hvad betyder fibernet for den enkelte virksomhed? o Fordele ved fibernet - Antenneforeninger og fibernet o Foredrag ved Brobyværk Antenneforenings formand, Svend Ellegaard o Hvorfor indgik Brobyværk Antenneforening en aftale med Energi Fyn Bredbånd o Hvad betyder det for antenneforeningen? o Hvad betyder det for medlemmer i foreningen og for byen i helhed? - Fynsland, lokalrådenes indflydelse på udviklingen o Foredrag ved f.eks. Susanne Bang Stald o Foredrag ved lokalråds-koordinator o Hvad kan vi som lokalråd gøre for at få medindflydelse på udbredelsen af fibernet o Konkret eksempel på et område - Faaborg Håndboldklub o Foredrag ved formanden for erhversklubben o Hvad betyder det for lokalområdet med en aktiv sportsklub o Hvordan kan en aktiv sportsklub skabe sammenhold og øge kendskabet til kommunen som helhed Der laves udstillings-stande med bl.a. - Fyns Optiske Net - erhvervsløsninger o Udstillingsstand med konsulenter og brochurer - - privatløsninger (Fiberbussen) o Fiberbussen placeret på torvet med konsulenter, brochurer, interessekort o Konkurrence med flotte præmier o Se og prøve mulighederne med fibernet Side 15 af 18 sider

16 - Faaborg Håndboldklub o Reklamere for erhvervsklub - ViaSat o Gaver (f.eks. champions Leaque fodbolde) o Konkurrencer o Kendte TV-personer - Dansk Bredbånd o Udstilling - Fast TV o Udstilling - Jay.Net o Udstilling - Fynsland/lokalråd? o Udstilling? - Global IT Systems? o Udstilling af Sundhedsprojektet "KOL projekt Better Breathing" - Side 16 af 18 sider

17 5.3. Bilag 3: Forslag til Web-TV løsning fra Nordic WebTV Med egen web TV kanal kan Faaborg-Midtfyn Kommune blive en af landets førende digitale kommuner Vore forventninger om at finde levende billeder på internettet stiger dag for dag. Ikke mindst båren af nyhedsmediernes aktive brug af videoindslag samt videodelingssites som f.eks YouTube. Er man aktør på internettet må man gøre sig klart, at der ikke er nogen gratisbilletter. Konkurrencen om internetbrugerne er hård, og derfor vil web TV vinde frem. Fordi det er fremtidens medie. Hvad er web TV? Din egen TV kanal 90% levende billeder og kun 10% stationært indhold TV seeren bestemmer selv hvad der ses og hvornår Mulighed for interaktivitet, mens programmerne kører Flexible produktionsformer, herunder borgernes egne videoklip Billig i drift trods høj programkvalietet TV mediet garanterer stærkere og lettere forståeligt budskab Kan modtages af 89% af befolkningen med 514 KBit internet eller bedre Hvordan kan web TV fremme den digitale kommune TV fanger de unge, og de ældre kan serviceres bedre. Komplicerede budskaber kan formidles mere forståeligt til borgerne i almindelighed. En web TV station giver også mulighed for, at selv små communities, f.eks indenfor sport og fritidsinteresser, kan få en tydeligere stemme. Begivenheder i kommunen kan transmitteres LIVE, eller vises forskudt, til borgere, der er forhindret i at tage del. I det hele taget er TV stationen en levende platform, hvor forskellige grupper kan være med til definere kommunens digitale samfund. F.eks med bidrag fra folkeskolerne og gymnasierne. Endelig kan arkitekturen for en web TV station (se billedet) gøre tilgangen til reportager og servicetilbud mere brugervenlig og oplevelsesorienteret. F.eks ved at tematisere de forskellige indslag i vinduer med egen visuel identitet. Side 17 af 18 sider

18 Se mere på: brugernavn: user password: ntv4all Side 18 af 18 sider

Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune

Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune 72 byer og landsbyer at tage vare på Faaborg-Midtfyn Kommune er Fyns største rent geografisk. 51.735 indbyggere ca. 75 % af dem bor i kommunens mindre byer og landsbyer

Læs mere

Lokalsamfunds- og Planudvalget: Opgaver og indsatser

Lokalsamfunds- og Planudvalget: Opgaver og indsatser Lokalsamfunds- og Planudvalget: Opgaver og indsatser Udarbejdet af: Sagsnummer.: Johanne Holten Dato: 20-08-2014 Version nr.: 5 00.22.00-P00-1-14 Indledning og baggrund Lokalsamfunds- og Planudvalget er

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Planstrategien: Meget få formelle bindinger. Oplæg til kommuneplan som fysisk plan Prioriterings- og budgetredskab Dialogværktøj og udviklingsstrategi

Planstrategien: Meget få formelle bindinger. Oplæg til kommuneplan som fysisk plan Prioriterings- og budgetredskab Dialogværktøj og udviklingsstrategi Planstrategi 2011 Planstrategien: Meget få formelle bindinger 3 tilgange til en planstrategi Oplæg til kommuneplan som fysisk plan Prioriterings- og budgetredskab Dialogværktøj og udviklingsstrategi Vi

Læs mere

Dit energiselskab Dit valg

Dit energiselskab Dit valg X valg 2013 Stil op INDEN D. 11/9 Dit energiselskab Dit valg Vær med til at bestemme, hvordan Energi Fyn skal udvikle sig i fremtiden repræsentantskabsenergif yn.dk Energi Fyn Sanderumvej 16 5250 Odense

Læs mere

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Eller: Ildsjæle sætter lys på lokale herligheder! Oplæg til Boligdag 2011 Torsdag den 5. maj 2011 på Esbjerg Højskole Lokalsamfundskonsulent

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Forestil dig et moderne dansk Toscana... FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Indhold 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 32 Indledning Vision Kommunens

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om fibernet fra Energi Fyn

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om fibernet fra Energi Fyn VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om fibernet fra Energi Fyn AGENDA Præsentation af Energi Fyn Hvad er fibernet? Hvorfor vælge fibernet? Waoo! Etablering og tilslutning Tidsplan Spørgsmål og bestilling 2

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Flyttemønstre og boligmarkedet

Flyttemønstre og boligmarkedet og boligmarkedet Dette tema beskriver befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Befolkningsudvikling er vigtigt viden for kommunen, da befolkningstallet udgør grundlaget for en væsentlig del af kommunens

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Opsamling fra strategiseminar 2008. Projektkatalog i forhold til udviklingsstrategien

Opsamling fra strategiseminar 2008. Projektkatalog i forhold til udviklingsstrategien Opsamling fra strategiseminar 2008 Projektkatalog i forhold til udviklingsstrategien 2009 Indledning Ved kommunalbestyrelsens årlige strategiseminar den 21. april 2008 blev en række forslag til projekter

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation.

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation. Nummer 230 Det gode møde med borgerne Fagudvalg udvalget Funktion Ny drift Vores omdømme skabes blandt andet i vores møde med borgerne. Derfor er vores medarbejderes tilgang til deres opgaver og ikke mindst

Læs mere

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet 1 Nemt, enkelt og ligetil Danmarks største leverandør af fibernet Nemt, enkelt og ligetil 2 Mission Vi vil være en ledende aktør i udbygningen af Danmarks digitale infrastruktur og derigennem sikre lokal,

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle Navn Adresse By E-mail Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar til? Høringssvar - skriv eller kopier dit/jeres høringssvar ind her Vi vil

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Årsmøde / Repræsentantskabsmøde de 18. marts 2014

Årsmøde / Repræsentantskabsmøde de 18. marts 2014 Årsmøde / Repræsentantskabsmøde de 18. marts 2014 Beretning for perioden 26.2. 2013 til 18.3. 2014 Bestyrelsen konstituering på møde 4.3.2013 - formand Gunnar Landtved - næstformand: Steen Outzen - kasserer:

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009 FOKUSGRUPPER Afrapportering Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Tel +45 39 16 27 00 www.bysted.dk Kontaktperson Adm.dir. Bo Søby Kristensen bsk@bysted.dk

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol.

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge, Verden og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Privatforbruget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Dagens aktuelle nyheder om personlig branding!

Dagens aktuelle nyheder om personlig branding! Dagens aktuelle nyheder om personlig branding! Ingenting kommer af ingenting, undtagen lommeuld. De menneskelige love er skrøbelige. Mange lever et helt liv uden at blive opdaget. Storm P.(1882-1949) Personlig

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Stab Fællessekretariatet Indsatsområde Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation)

Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Stab Fællessekretariatet Indsatsområde Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation) Ny drift Nummer Borgertilfredshed Fagudvalg udvalget Funktion 06.45.51 Beskrives inden budgetseminar Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 1 Side 1 Nummer Borgerbudgettering Fagudvalg udvalget Funktion

Læs mere

Borgermøde. Præstø under LUP

Borgermøde. Præstø under LUP Borgermøde Præstø under LUP Præstø Lokalråd 30. oktober 2012 Dagsorden 1) Kend din by - Præstø s historie Kaj Christiansen fortæller 2) LUP en Lokal Udviklings Plan Præsentation af begrebet (Henrik Reiche)

Læs mere

Job- og personprofil. Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune Job- og personprofil Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ organisation...

Læs mere

Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5.

Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5. Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5. Vi i bestyrelsen har siden sommeren forrige år været optaget af et længerevarende strategiarbejde, der har haft til

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Foto: Interface arkiv 1 Intro Gulvbranchens bestyrelse har på et strategiseminar i oktober 2014 diskuteret og sammenfattet de overordnede strategiske mål for foreningens

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted.

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted. Job- og personprofil for Leder af UU-Nordvestjylland Indledning Vores UU-leder har besluttet at gå på pension efter et markant virke som leder af UU-Nordvestjylland. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG LAG Odder-Hedensted VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG Middagsinvitationen er en del af Gentænk Landsbyen, der gennemføres i forbindelse med, at Aarhus er udnævnt som europæisk kulturhovedstad i 2017. I Gentænk

Læs mere