Forslag til udrulning af fiber i henhold til Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til udrulning af fiber i henhold til Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi"

Transkript

1 Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi den 19. februar 2008

2 Indholdsfortegnelse Hvor kan EFB være medvirkende til at opfylde målene? Forslag til strategi/samarbejde Samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og EFB Lokale aktionsgrupper Antenneforeninger Boligforeninger og grundejerforeninger Erhvervsvirksomheder Nybyggeri Konkrete tiltag/projekter/tidsplan Bilag Bilag 1: Forslag til artikel/læserbrev Bilag 2: Foreløbig plan for deltagelse i "Åben by" den 27/ Bilag 3: Forslag til Web-TV løsning fra Nordic WebTV Side 2 af 18 sider

3 1. Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en udviklingsstrategi, der indeholder 8 strategiske indsatsområder, som kommunen vil have særlig fokus på i samarbejde med borgere, erhvervsvirksomheder, foreninger m.v. Indsatsområderne er: Børn & unge Gode vilkår for børn og unge står centralt i kommunens vision. Vi skal skabe trygge, udfordrende og kreative rammer, der sikrer, at børn og unge trives godt og får de bedste forudsætninger for at matche fremtidens krav om kreativitet og viden. Kultur & fritid Kultur- og fritidstilbud bliver vigtigere og vigtigere i forhold til at tiltrække nye borgere. Gode kultur- og fritidstilbud skaber kvalitet i hverdagen og er med til at gøre kommunen synlig overfor omverdenen. Vi skal både udvikle og støtte vores unikke foreningsliv og udvikle nye markante kulturtiltag. Sundhed & velvære Sundhed og velvære er blevet en central del af det moderne liv. Det handler både om at være sund og rask og i bredere forstand om at leve et godt liv. Vi skal derfor arbejde med sundhed og velvære på en måde, der både handler om sundhed, idræt, fødevarer og velværekultur. Faaborg i forandring Faaborg har et enestående købstads-miljø og en smuk beliggenhed ved øhavet, bakkerne og skovene. Disse kvaliteter skal der værnes om, og byen skal udvikles, sådan at potentialerne for at tiltrække veluddannede mennesker og kreative sjæle udnyttes bedre end i dag. Faaborg kan blive en dynamo, der skaber energi til hele kommunen. Byens muligheder som centrum for kultur, fritidsliv og turisme skal mere i spil. Attraktive landsbyer og landdistrikter Mindre landsbyer og landdistrikter har væsentlige potentialer for bosætning. Overskueligheden og mulighederne for at indgå i lokale fællesskaber og nærheden til natur og landskaber tiltrækker mange. Vi skal gøre en indsats for at bevare og forny disse kvaliteter, så de svarer til moderne behov. Det kræver bredt samarbejde og lokalt initiativ. Spændende by- og boligmiljøer Øget mobilitet giver et friere valg af bolig og bosted. De store byer står stærkt i konkurrencen om at tiltrække virksomheder og arbejdspladser, mens de mindre byer i stigende omfang kæmper om bosætning. Vi skal udvikle vores byer og landsbyer, så de bliver endnu mere attraktive og tilbyder tidssvarende boligmiljøer. Side 3 af 18 sider

4 Friluftsliv, natur og landskab Øhavet, de store skove og søer, de bakkede landskaber og de mange kulturhistoriske perler er måske kommunens største aktiver. Disse værdier rummer særlige potentialer både i et fynsk, nationalt og internationalt perspektiv. Vi skal styrke tilgængeligheden til landskabet og naturværdierne og skabe nye friluftstilbud, der appellerer til fremtidens borgere, turister og virksomheder. Den digitale kommune Kommunerne er i stigende grad blevet borgernes indgang til det offentlige. Digitale redskaber er vejen til at gøre denne kontakt mere fleksibelt og informativt. Vi skal udvikle tilgængeligheden og anvendelsen af digitale medier som internet, bredbånd og fibernet. Herved får både borgerne, erhvervslivet og kommunen optimale muligheder for at fremme vækst og kvalitet i dagligdag, produktion og serviceydelser. IT er et must Moderne familier er præget af begrænset tid, hvorfor ønsket om let og fleksibel adgang til kommunen, herunder til selvbetjeningsløsninger over nettet, øges. Hvis kommunen skal tiltrække moderne familier, er vi nødt til at udvikle vores serviceydelser på internettet. I landkommuner er muligheden for en hurtig og god opkobling til nettet i øvrigt et vigtigt bosætnings- og udviklingspotentiale. Moderne virksomheder er afhængige af god tilgængelighed til internet og muligheden for at etablere hjemmearbejdspladser bliver i stigende omfang et must i videnssamfundet. Beklageligvis er tilgængeligheden til disse medier ikke tilstrækkelig god i alle dele af kommunen. Det skal der gøres noget ved. Rekruttering af nye og dygtige medarbejdere er vigtig for private som offentlige virksomheder. Rekrutteringen af medarbejdere er i dag præget af små årgange, der er opvokset med teknologien som et naturligt arbejdsredskab, og et arbejdsmarked som tillader den enkelte i nogen grad at vælge og vrage i forhold til interesser og lyst. Det er derfor vigtigt at turde satse på teknologi som konkurrenceparameter i forhold til rekruttering. Ligeledes skal vi sikre, at fremtidens arbejdskraft uddannes til at kunne begå, forholde og orientere sig i deres arbejdsliv. Dette gøres ved at kvalificere hele uddannelsesområdet til at sætte fokus på de digitale børn og unge. Blandt de bedste IT kommuner Kommunalbestyrelsen lægger vægt på, at Faaborg-Midtfyn Kommune skal være en af landets førende digitale kommuner. Vi skal være forberedt på fremtidens krav til tilgængelighed, hvorfor Kommunalbestyrelsen i videst muligt omfang vil understøtte udbygningen af borgernes og virksomhedernes adgang til internet, bredbånd/fibernet m.m. Vi skal udvikle vores digitale service over for borgerne. I udviklingen heraf, skal der være fokus på demokrati, åbenhed og selvbetjeningsløsninger, så kommunen inden for relevante områder er tilgængelig 24 timer i døgnet. Der igangsættes en række projekter med digitalisering som omdrejningspunkt. Her skal der fokuseres på børn og unge samt ældre. For at fastholde medarbejdere og rekruttere nye skal der arbejdes med fleksibilitet og IT kompetencer. Forslag til projekter Digitale projekter i institutionerne Side 4 af 18 sider

5 Der etableres en udviklingspulje i Faaborg-Midtfyn Kommune som skal være medfinansierende på digitale pilotprojekter i institutionerne. I projekterne kan der arbejdes med digitale tavler i alle klasselokaler, internt TV, digital dialog, podcasting, webcams, spil, mv. Erfaringerne fra disse projekter skal resultere i en strategi for den fremtidige udvikling på institutionerne. Inspirationspanel Der nedsættes et inspirationspanel til brug for kommunens videre arbejde med den digitale kommune. Inspirationspanelet skal sikre, at kommunens viden og arbejde med digitale løsninger hele tiden er på forkant med udviklingen. Panelet skal bestå af repræsentanter fra undervisningsområdet, biblioteksområdet, branding og kommunikation, erhverv og turisme. Panelet nedsættes for en 3 årig periode. Projektet igangsættes straks, og det første møde forventes afholdt efteråret Den digitale og borgervenlige kommuneplan Kommuneplanen offentliggøres fremover også på internettet i en interaktiv version. Målet er, at borgere, lodsejere, virksomheder, og ansatte samt politikere i kommunen hurtigt kan orientere sig i kommuneplanmaterialet, lave de nødvendige relevante uddrag til deres formål og få print af tekst, fotos og kort. Second Life Second Life er en virtuel verden som spås større udviklingsperspektiver end internettet. Der kan udveksles informationer på en mere personlig måde end via internettet, og det opleves som et mere levende medie. Second Life appellerer især til unge. Faaborg-Midtfyn Kommune på Second Life udvikles i samarbejde med Faaborg Gymnasium og repræsentanter for folkeskolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der søges samarbejde med Syddansk Universitet og Danmarks Pædagogiske Universitet. Projektet igangsættes straks. I 2007 laves en forundersøgelse. Digitale serviceydelser Fremtidens service er digital service, og det skal være kommunens strategi at flytte henvendelserne fra personlig til elektroniske henvendelse for de borgere, som kan betjene sig selv. Hurtig udbredelse af bredbånd/fibernet Det er vigtigt at kommunen, borgerne og virksomhederne har de bedste digitale værktøjer til at effektivisere udvikling og produktion. Kommunen vil derfor understøtte udbredelsen af højhastighedsforbindelser. 2. Hvor kan EFB være medvirkende til at opfylde målene? s vision er, at skabe åbne bredbåndsløsninger, der styrker regionens udviklings- og konkurrenceevne. Vores mål er, at minimum kunder er tilsluttet i år Linien til fremtiden Det nye fibernet kan transportere billede, lyd og data i en størrelse, som vi endnu ikke kender begrænsningerne på. En anden fordel ved fibernettet er, at Side 5 af 18 sider

6 hastigheden er den samme, uanset om du sender eller modtager noget. Sagt med andre ord er bredbåndsnet baseret på lyslederteknologi rygraden i fremtidens informationssamfund. Energi Fyns bredbåndsnet er åbent og operatøruafhængigt. Det betyder, at alle interesserede indholdsleverandører har adgang til at tilbyde services til både erhverv og private kunder. Det skaber et stort udbud af services og en god konkurrence, der kommer alle fynboer til gode og bidrager til at bringe hele regionen i front. Via selskaberne og Fyns Optiske Netværk (FON) etablerer og driver vi lokale og regionale bredbåndsnet til en attraktiv og konkurrencedygtig pris. Denne vision og målsætning falder i god tråd med Faaborg-Midtfyn Kommunes strategiplan, idet vi i fællesskab kan gøre Faaborg-Midtfyn Kommune til en af Danmarks førende digitale kommuner. Ved at levere fiber til området, kan vi være med til sikre en kommunikationsmotorvej til alle indbyggere i kommunen - en forbindelse, der er lige hurtig og effektiv uanset om man bor på landet eller i byerne. Hvis vi ser på de enkelte indsatsområder kan vi hos forestille f.eks. følgende: Børn og unge Et af projektforslagene inden for dette indsatsområde er ungdomshuse og klubmiljøer. Her kan f.eks. støtte denne indsats ved at levere fiberforbindelser til klubhusene med hurtig internet og digital TV - evt. i form af en delvis sponsering af disse forbindelser. Med en lynhurtig internetforbindelse til klubhusene kunne vi f.eks. være med til at åbne for de unges adgang til den digitale verden - f.eks. også deltage i projekter omkring Web-TV, produceret af de unge til unge i Faaborg-Midtfyns Kommune. Et andet indsatspunkt er børne- og ungdomsevents. Her kunne Energi Fyn Bredbånd ligeledes være medvirkende i form af computerspils-arrangementer, videokonferencer imellem alle klubhuse ell. lign. Kultur og fritid Også inden for dette område ser vi muligheder. En af ideerne kunne f.eks. igen være muligheden for at producere Web-TV, og via denne kommunikationsform udbrede kendskabet til diverse arrangementer i Faaborg-Midtfyn. Et eksempel kunne være et samarbejde med f.eks. Faaborg Håndklub, som via Web-TV kunne udbrede kendskabet til klubben og f.eks. vise klubbens kampe via Internettet. Sundhed og velvære kunne f.eks. i samarbejde med andre leverandører indgå i sundhedsprojekter, såsom - videokonsultationer med læger og sundhedspersonale - medvirkende ved udvikling af måleudstyr til fjerndiagnostisering af patienter (blodtryk, lungefunktion, vægt o.s.v) Side 6 af 18 sider

7 Et andet indsatspunkt er projektet "sundhed for børn". Her kunne Energi Fyn Bredbånd evt. indgå i projekter som f.eks. mails, nyhedsbreve, sms-tjenester til information om sunde måltider i skolerne o.s.v. En ide kunne være opskrifter i form af video-film på nettet, e-learning i forbindelse med kost, alkohol, rygning o.s.v. Faaborg i forandring Ligeledes her kunne en idé f.eks. være muligheden for at producere Web-TV, og via denne kommunikationsform udbrede kendskabet til diverse arrangementer, kulturliv, maritime tilbud m.v. i Faaborg-Midtfyn. Attraktive landsbyer og landdistrikter I tæt samarbejde med LAG og landdistriktskoordinatoren kan Energi Fyn Bredbånd tilbyde at udbygge fiber-netværket i landdisktrikterne. Se nærmere herom under afsnittet "Den digitale kommune". Spændende by- og boligmiljøer I tæt samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune kan være med til at sikre, at samtlige byggemodningsprojekter og nybyggerier bliver forsynet med rør og fiber. Friluftsliv, natur og landskab Her ses ikke umiddelbart at være indsatsområder kan være behjælpelig med udover evt. bistand til det oplysningsmæssige via Internetnet/TV. Den digitale kommune Specielt inden for dette område kan tilbyde sin bistand i form af udrulning af fiber til områder, hvor interessen for dette er til stede. På nuværende tidspunkt har vi etableret, eller er ved at etablere, fiber i: - Brobyværk - Falsled, Svanninge, Millinge, Haastrup - Kværndrup - Ryslinge - Lørup - Fjellerup Vi er ved at undersøge interessen i: - Horne - Espe - Korinth - Nr. Broby - Krarup/Snarup - Vester Hæsinge - Allested-Vejle - Trunderup - Nab v/faaborg - Gislev (antenneforening) - Åstrup - Vester Åby Side 7 af 18 sider

8 I Årslev afventer vi en kontakt, der er taget fra vores samarbejdspartner Dansk Bredbånd til antenneforeningen. Nr. Søby er tidligere blevet undersøgt, men på daværende tidspunkt var interessen ikke tilstede. Vi vil vurdere området igen på et senere tidspunkt. I Korinth deltager vi på en generalforsamling den 1. marts (lokalråd?). Den 12. februar 2008 havde vi et møde med Ringe Antenneforening, hvor vi havde inviteret dem ind til os. Hele bestyrelsen dukkede op, og vi tilbød dem et samarbejde med flere forskellige muligheder. Det var ingen succes. De var totalt uinteresseret, og kunne ikke på nogen måde se, hvordan et samarbejde kunne realiseres, og heller ikke, hvordan de og deres medlemmer kunne få nogen fordel ud af det. Der var ingen former for åbning. De var fast besluttet på, at deres opgradering af udstyret var nok til at tilfredsstille deres medlemmer. De lagde utrolig megen vægt på priserne, og ville ikke se i øjnene, at en fiberbaseret løsning ville give flere, bedre og mere fleksible muligheder for medlemmerne. Og vores løsning er jo også ganske rigtigt dyrere end deres, men der er også tale om helt forskellige produkter. Vi står derfor i den situation, at vi nu enten kan vælge at tage kampen op, og tilbyde fiber i Ringe by, og satse på, at omkring 400 kunder vil tilmelde sig. Det er nemlig det der skal til, for at vores forretning kan hænge sammen, hvis vi skal kable hele byen. Alternativt kan vi vælge at bearbejde byen i små bidder, f.eks. ved at tage nybyggerier og boligforeninger (vi har god kontakt til bl.a. Boligkontoret Danmark), og så i øvrigt presse på fra området uden om Ringe - altså tilbyde fiber til Espe, Snarup, Krarup, Rudme o.s.v. Vi vurderer, at denne løsning vil være den bedste p.t. I Faaborg har vi p.t. ikke foretaget os noget. Vi vurderer, at strategien for Ringe også vil kunne anvendes her. er i øvrigt indstillet på i samarbejde med Faaborg- Midtfyn Kommune at foretage en prioriteret udrulning af fibernettet. deltager meget gerne i inspirationspanelet. 3. Forslag til strategi/samarbejde 3.1. Samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og EFB vil gerne deltage aktivt i f.eks.: - Diverse arrangementer i kommunen, hvor IT og fiber er på dagsordenen - Deltagelse i strategimøder omkring prioritering og udrulning af fiber - Deltagelse i inspirationspanel - Samarbejde med LAG - Aktive salgsarrangementer for de forskellige segmenter (erhverv, privat o.s.v.) Side 8 af 18 sider

9 - Konkrete udviklingsprojekter, hvor fiber og hurtige bredbåndsforbindelser har en vigtig rolle 3.2. Lokale aktionsgrupper Vi foreslår, at vi i samarbejde med de lokale råd øger interessen for fiberbaserede løsninger. De lokale råd kan fungere som ambassadører for fiberløsningen Antenneforeninger tager aktivt kontakt til de lokale antenneforeninger, og søger et samarbejde med disse Boligforeninger og grundejerforeninger tager aktivt kontakt til boligforeningerne og grundejerforeninger i området, og søger et samarbejde med disse Erhvervsvirksomheder Både og FON (Fyns Optiske Net) opsøger aktivt erhvervsvirksomheder i kommunen, og deltager gerne i planlægning/prioritering af erhvervsområder Nybyggeri Faaborg-Midtfyn Kommune oplyse om de områder, hvor der foretages nybyggeri i større stil, således at vi kan etablere fibernet i forbindelse med byggeriet. 4. Konkrete tiltag/projekter/tidsplan Nedenstående er et forslag til tidsplan for aktiviteter og projekter i Daaborg- Midtfyn Kommune. Planen kan revideres efter aftale med Faaborg-Midtfyn Kommune, såfremt der skulle være ønsker om ændringer. Artikel i lokale ugeaviser Vi foreslår, at borgmesteren udarbejder en artikel/læserbrev til de lokale ugeaviser. Dette må meget gerne komme i aviserne i uge 9, såfremt det er muligt. Vi har udarbejdet et forslag hertil - se bilag 1. "Åben by" i Ringe deltager i "Åben by" i Ringe søndag den 27. april Her vil vi deltage med vores Fiberbus, afholde diverse foredrag m.v. Se foreløbigt program i bilag 2. Møde omkring udviklingsprojekt "Web TV" Vi foreslår et møde i løbet af marts måned vedr. et evt. udviklingsprojekt "Web TV" - se yderligere i bilag 3. Møde med Fynsland og landdistriktskoordinator Vi foreslår et møde i løbet af marts måned med Fynsland og landdistriktskoordinator, hvor vi fastlægger en strategi/rækkefølge for udbredelse af fibernet i kommunen. Side 9 af 18 sider

10 Falsled/Svanninge/Millinge/Haastrup Etablering afsluttes i maj måned I løbet af kort tid starter vi et forsøgsprojekt, hvor vi opsætter 3 master i området, og tilbyder trådløs Internet til yderligere omkring 100 husstande, der ligger i tyndt befolkede områder. I første omgang tilbyder vi 2 eller 4 Mbit/s forbindelser til disse kunder. Afhængig af projekts forløb, vil vi vurdere hvorvidt dette er en løsning, der også kan bruges andre steder som en midlertidig løsning inden vi kommer med fiber. Brobyværk Etablering af fiber i Brobyværk i perioden april - august 2008 Ryslinge og Kværndrup Etablering afsluttes i april måned Lørup Etablering i perioden april - maj Fjellerup Etablering i perioden april - maj Horne Informationsmøde er afholdt. Forventer at kunne melde GO i slutningen af marts Herefter forventer vi etablering i perioden maj - august Korinth Vi deltager i lokalrådets generalforsamling den 1. marts. Herefter forventer vi, at påbegynde undersøgelse af interessen i området. Espe/Snarup/Krarup I samarbejde med lokalrådets formand, Rose Marie Matttsson, og Exspe Borgerforening er vi ved at udarbejde en plan for udbredelse af fibernet i dette område. Vester Hæsinge Det er planen, at Vester Hæsinge bliver etableret, når Brobyværk er færdigetableret. Vi forventer at afholde informationsmøde i april måned. Åstrup/Vester-Åby/Nab På baggrund af en henvendelse fra Nab (Mosegården, 48 feriehuse) vil vi vurdere om Åastrup og Vester-Åby evt. er et område, der kan etableres sammen med Nab. Allested-Vejle Vi har i øjeblikket positiv kontakt til antenneforeningen i Allested-Vejle, og er klar til etablere dette område, såfremt aftale indgås. Nr. Broby Vi har i øjeblikket positiv kontakt til en lokal ambassadør i Nr. Broby, som er ved at "modne" området til fiber. Gislev Side 10 af 18 sider

11 I gislev har vi tidligere haft kontakt til antenneforeningen, men kunne på daværende tidspunkt ikke tilbyde de produkter/aftaler, vi kan tilbyde i dag. Derfor genoptages kontakten hurtigst muligt. Ringe Jfr. ovenstående omkring Ringe (afsnit 2) vil vi begynde at bearbejde byen i form af: - oplysningskampagne om fibernet - deltagelse i "åben by" den 27. april etablering af fiber ved nybyggerier i byen - etablering af fiber i boligforeninger i byen - etablering af fiber i yder-områderne - forsøge at få erhvervskunder til at vælge fiber-forbindelser - afholdelse af informationsmøder i slutningen af Faaborg Faaborg vil blive behandlet på cirka samme måde som Ringe. Vi vil i første omgang søge kontakt med antenneforeningen for at vurdere mulighederne for et samarbejde. Dernæst vil der blive indledt en oplysningskampagne om fibernettet, ligesom vi vil deltage i forskellige arrangementer i byen. Vi forventer at kunne afholde informationsmøder i byen i slutningen af 2008 eller i starten af Side 11 af 18 sider

12 5. Bilag Side 12 af 18 sider

13 5.1. Bilag 1: Forslag til artikel/læserbrev Hermed forslag/oplæg til artikel/læserbrev til lokale uge-aviser i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune - landets førende digitale kommune I forbindelse med kommunalreformen er Kommunerne i stigende grad blevet borgernes indgang til det offentlige. Derfor er digitale redskaber vejen til at gøre denne kontakt mere fleksibelt og informativ. I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi vedtaget en strategiplan, hvor vi har defineret 8 indsatsområder. Et af disse indsatsområder er "Den digitale kommune". Vi skal udvikle tilgængeligheden og anvendelsen af digitale medier som internet, bredbånd og fibernet. Herved får både borgerne, erhvervslivet og kommunen optimale muligheder for at fremme vækst og kvalitet i dagligdag, produktion og serviceydelser. Kommunalbestyrelsen lægger vægt på, at Faaborg-Midtfyn Kommune skal være en af landets førende digitale kommuner. Vi skal være forberedt på fremtidens krav til tilgængelighed, hvorfor Kommunalbestyrelsen i videst muligt omfang vil understøtte udbygningen af borgernes og virksomhedernes adgang til internet, bredbånd/fibernet m.m. I landkommuner er muligheden for en hurtig og god opkobling til nettet i øvrigt et vigtigt bosætnings- og udviklingspotentiale. Moderne virksomheder er afhængige af god tilgængelighed til internet og muligheden for at etablere hjemmearbejdspladser bliver i stigende omfang et must i videnssamfundet. Beklageligvis er tilgængeligheden til disse medier ikke tilstrækkelig god i alle dele af kommunen. Det skal der gøres noget ved. Et af vores del-mål er derfor, at sikre at de digitale muligheder er tilstede i alle områder af kommunen, uanset om man bor i byer eller på landet. Det er vigtigt at kommunen, borgerne og virksomhederne har de bedste digitale værktøjer til at effektivisere udvikling og produktion, uanset om man bor i by eller på landet. Kommunen vil derfor understøtte udbredelsen af højhastighedsforbindelser. Det er derfor med tilfredshed vi konstaterer, at Energi Fyn etablerer fibernet i mange områder i kommunen, bl.a. Falsled, Svanninge, Millinge, Brobyværk, Ryslinge og Kværndrup, og vi kan kraftigt opfordre lokalråd, borgerforeninger m.v. aktivt at være medvirkende til at øge interessen for etablering af fiber i alle områder af kommunen. I de større byer i kommunen forefindes antenneforeninger, der som oftest også tilbyder Internet udover TV-signaler. Det betyder, at der som oftest også er flere valgmuligheder for borgerne i byerne og større konkurrence, hvilket naturligvis er optimalt for alle. Det betyder dog også, at etablering af højhastighedsforbindelser i byerne i nogle tilfælde ikke bliver gennemført, idet der er meget store investeringer i disse anlæg der kræver en vis mængde tilslutninger. Derfor kan vi komme til at stå i den situation, at de større byer i løbet af få år risikerer udviklingsmæssigt at komme bagefter i forhold til landsbyerne, der som oftest har meget stor tilslutning til de hurtige fiberforbindelser. Side 13 af 18 sider

14 Fra kommunens side vil vi opfordre antenneforeningerne at søge samarbejde med de nye aktører på markedet for højhastighedsforbindelser. Det er vigtigt for kommunen, at den digitale udvikling kommer til at ske i alle områder af kommunen. De nærmere detaljer i kommunens strategiplan kan læses på Faaborg- Midtfyns Kommunes hjemmeside, Bo Andersen Borgmester Side 14 af 18 sider

15 5.2. Bilag 2: Foreløbig plan for deltagelse i "Åben by" den 27/ deltager i "Åben by" i Ringe - søndag den 27. april Her vil vi placere vores Fiberbus på torvet i Ringe og søge at leje lokaler i nærheden, hvor vi kan afholde forskellige events. På nuværende tidspunkt er planen/hovedpunkterne følgende (ideer - der er endnu ikke lavet aftaler med foredragsholdere): - Faaborg-Midtfyn Kommune - den digitale kommune o Foredrag ved borgmester Bo Andersen o Kommunens strategiplan o Vigtigheden af udbredelse af fibernet i områderne - - Fibernet til hele kommunen o Foredrag ved vicekoncernchef Christian Janner Olesen o Hvad vil o Hvordan hænger det sammen med kommunens strategiplan - Fibernet til private o Foredrag ved o Hvad betyder fibernet for den enkelte husstand? o Fordele ved fibernet - Fibernet til erhvervsvirksomheder o Foredrag ved Henrik Engqvist, Fyns Optiske Net o Hvad betyder fibernet for den enkelte virksomhed? o Fordele ved fibernet - Antenneforeninger og fibernet o Foredrag ved Brobyværk Antenneforenings formand, Svend Ellegaard o Hvorfor indgik Brobyværk Antenneforening en aftale med Energi Fyn Bredbånd o Hvad betyder det for antenneforeningen? o Hvad betyder det for medlemmer i foreningen og for byen i helhed? - Fynsland, lokalrådenes indflydelse på udviklingen o Foredrag ved f.eks. Susanne Bang Stald o Foredrag ved lokalråds-koordinator o Hvad kan vi som lokalråd gøre for at få medindflydelse på udbredelsen af fibernet o Konkret eksempel på et område - Faaborg Håndboldklub o Foredrag ved formanden for erhversklubben o Hvad betyder det for lokalområdet med en aktiv sportsklub o Hvordan kan en aktiv sportsklub skabe sammenhold og øge kendskabet til kommunen som helhed Der laves udstillings-stande med bl.a. - Fyns Optiske Net - erhvervsløsninger o Udstillingsstand med konsulenter og brochurer - - privatløsninger (Fiberbussen) o Fiberbussen placeret på torvet med konsulenter, brochurer, interessekort o Konkurrence med flotte præmier o Se og prøve mulighederne med fibernet Side 15 af 18 sider

16 - Faaborg Håndboldklub o Reklamere for erhvervsklub - ViaSat o Gaver (f.eks. champions Leaque fodbolde) o Konkurrencer o Kendte TV-personer - Dansk Bredbånd o Udstilling - Fast TV o Udstilling - Jay.Net o Udstilling - Fynsland/lokalråd? o Udstilling? - Global IT Systems? o Udstilling af Sundhedsprojektet "KOL projekt Better Breathing" - Side 16 af 18 sider

17 5.3. Bilag 3: Forslag til Web-TV løsning fra Nordic WebTV Med egen web TV kanal kan Faaborg-Midtfyn Kommune blive en af landets førende digitale kommuner Vore forventninger om at finde levende billeder på internettet stiger dag for dag. Ikke mindst båren af nyhedsmediernes aktive brug af videoindslag samt videodelingssites som f.eks YouTube. Er man aktør på internettet må man gøre sig klart, at der ikke er nogen gratisbilletter. Konkurrencen om internetbrugerne er hård, og derfor vil web TV vinde frem. Fordi det er fremtidens medie. Hvad er web TV? Din egen TV kanal 90% levende billeder og kun 10% stationært indhold TV seeren bestemmer selv hvad der ses og hvornår Mulighed for interaktivitet, mens programmerne kører Flexible produktionsformer, herunder borgernes egne videoklip Billig i drift trods høj programkvalietet TV mediet garanterer stærkere og lettere forståeligt budskab Kan modtages af 89% af befolkningen med 514 KBit internet eller bedre Hvordan kan web TV fremme den digitale kommune TV fanger de unge, og de ældre kan serviceres bedre. Komplicerede budskaber kan formidles mere forståeligt til borgerne i almindelighed. En web TV station giver også mulighed for, at selv små communities, f.eks indenfor sport og fritidsinteresser, kan få en tydeligere stemme. Begivenheder i kommunen kan transmitteres LIVE, eller vises forskudt, til borgere, der er forhindret i at tage del. I det hele taget er TV stationen en levende platform, hvor forskellige grupper kan være med til definere kommunens digitale samfund. F.eks med bidrag fra folkeskolerne og gymnasierne. Endelig kan arkitekturen for en web TV station (se billedet) gøre tilgangen til reportager og servicetilbud mere brugervenlig og oplevelsesorienteret. F.eks ved at tematisere de forskellige indslag i vinduer med egen visuel identitet. Side 17 af 18 sider

18 Se mere på: brugernavn: user password: ntv4all Side 18 af 18 sider

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Forestil dig et moderne dansk Toscana... FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Indhold 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 32 Indledning Vision Kommunens

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Forventede aktiviteter:

Forventede aktiviteter: 6.2.1 Bosætning trivsel og nye muligheder Der skal skabes attraktive muligheder for bosætning i landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune, således at flere mennesker i den arbejdsdygtige alder har disse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017 Venstre Bornholm KV13 Handlingsprogram 2014-2017 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side 2 Vækst beskæftigelse arbejde til alle side 3 Indledning Vækst og arbejdspladser Bedre dagpasningstilbud Folkeskole

Læs mere

Udviklingsstrategi 2007-2013

Udviklingsstrategi 2007-2013 Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december 2007 1 Udviklingsstrategi for Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune 2007-2013 Forsidefoto: Parti fra Vesterhavet Dok.nr. 306667 Sag nr. 306489 Haje

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Bedre bredbånd og mobildækning

Bedre bredbånd og mobildækning Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 5 Indhold Bedre bredbånd og mobildækning

Læs mere

Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk]

Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Fra: Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Til: Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: 13-04-2015 12:21 Vedrørende: Ny ansøgning til Landdistriktspuljen Vedtægter for Bøgebjerg

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune 2 FORORD BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune har i de seneste år oplevet en tilbagegang

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR VEDTAGET - 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Udviklingsstrategien er byrådets politiske strategi, der rummer en bred og langsigtet tilgang til den fremtidige udvikling

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogne December 2014 Indhold Baggrund... 3 Metode og dataindsamling... 3 Helhedsplanens struktur, områder og prioriterede

Læs mere

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk GLADSAXE Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en planstrategi 2 Hvordan er strategien bygget op 2 Forord 3 Storby i vækst 4 Levende Gladsaxe 6 Gladsaxe i forandring

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Debatoplæg til Planstrategi for Lolland Kommune. Februar 2008

Debatoplæg til Planstrategi for Lolland Kommune. Februar 2008 Debatoplæg til Planstrategi for Lolland Kommune Februar 2008 2 PLANSTRATEGI - LOLLAND KOMMUNE Indhold Nye muligheder Deltag i debatten Lolland 2030 - et fremtidsscenarium Planstrategi og temaer Erhverv

Læs mere

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6.

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6. Skabelon til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Februar 2015 LAG IBK version 6. 1 Indledning og praktiske oplysninger:

Læs mere

Jette R. Bækgaard UCN 30-5-2013 Signe N. Andersen Hovedopgave 4SØKA AALBORG FIRMAIDRÆT EN FORENING I FORANDRING

Jette R. Bækgaard UCN 30-5-2013 Signe N. Andersen Hovedopgave 4SØKA AALBORG FIRMAIDRÆT EN FORENING I FORANDRING AALBORG FIRMAIDRÆT EN FORENING I FORANDRING Hovedopgave udarbejdet af Jette Rosenkjær Bækgaard og Signe Nygaard Andersen 4SØKA University College Nordjylland Vejleder: Peter Laigaard Antal anslag: 158.301

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Arne Ebsen, Mette Kristensen, Lars Milling, Preben Sørensen Afbud: Birgitte Svendsen Indholdsfortegnelse Sag

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Høringsfrist til: 27. september 2013 Høringssvar

Læs mere