Forslag til udrulning af fiber i henhold til Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til udrulning af fiber i henhold til Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi"

Transkript

1 Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi den 19. februar 2008

2 Indholdsfortegnelse Hvor kan EFB være medvirkende til at opfylde målene? Forslag til strategi/samarbejde Samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og EFB Lokale aktionsgrupper Antenneforeninger Boligforeninger og grundejerforeninger Erhvervsvirksomheder Nybyggeri Konkrete tiltag/projekter/tidsplan Bilag Bilag 1: Forslag til artikel/læserbrev Bilag 2: Foreløbig plan for deltagelse i "Åben by" den 27/ Bilag 3: Forslag til Web-TV løsning fra Nordic WebTV Side 2 af 18 sider

3 1. Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en udviklingsstrategi, der indeholder 8 strategiske indsatsområder, som kommunen vil have særlig fokus på i samarbejde med borgere, erhvervsvirksomheder, foreninger m.v. Indsatsområderne er: Børn & unge Gode vilkår for børn og unge står centralt i kommunens vision. Vi skal skabe trygge, udfordrende og kreative rammer, der sikrer, at børn og unge trives godt og får de bedste forudsætninger for at matche fremtidens krav om kreativitet og viden. Kultur & fritid Kultur- og fritidstilbud bliver vigtigere og vigtigere i forhold til at tiltrække nye borgere. Gode kultur- og fritidstilbud skaber kvalitet i hverdagen og er med til at gøre kommunen synlig overfor omverdenen. Vi skal både udvikle og støtte vores unikke foreningsliv og udvikle nye markante kulturtiltag. Sundhed & velvære Sundhed og velvære er blevet en central del af det moderne liv. Det handler både om at være sund og rask og i bredere forstand om at leve et godt liv. Vi skal derfor arbejde med sundhed og velvære på en måde, der både handler om sundhed, idræt, fødevarer og velværekultur. Faaborg i forandring Faaborg har et enestående købstads-miljø og en smuk beliggenhed ved øhavet, bakkerne og skovene. Disse kvaliteter skal der værnes om, og byen skal udvikles, sådan at potentialerne for at tiltrække veluddannede mennesker og kreative sjæle udnyttes bedre end i dag. Faaborg kan blive en dynamo, der skaber energi til hele kommunen. Byens muligheder som centrum for kultur, fritidsliv og turisme skal mere i spil. Attraktive landsbyer og landdistrikter Mindre landsbyer og landdistrikter har væsentlige potentialer for bosætning. Overskueligheden og mulighederne for at indgå i lokale fællesskaber og nærheden til natur og landskaber tiltrækker mange. Vi skal gøre en indsats for at bevare og forny disse kvaliteter, så de svarer til moderne behov. Det kræver bredt samarbejde og lokalt initiativ. Spændende by- og boligmiljøer Øget mobilitet giver et friere valg af bolig og bosted. De store byer står stærkt i konkurrencen om at tiltrække virksomheder og arbejdspladser, mens de mindre byer i stigende omfang kæmper om bosætning. Vi skal udvikle vores byer og landsbyer, så de bliver endnu mere attraktive og tilbyder tidssvarende boligmiljøer. Side 3 af 18 sider

4 Friluftsliv, natur og landskab Øhavet, de store skove og søer, de bakkede landskaber og de mange kulturhistoriske perler er måske kommunens største aktiver. Disse værdier rummer særlige potentialer både i et fynsk, nationalt og internationalt perspektiv. Vi skal styrke tilgængeligheden til landskabet og naturværdierne og skabe nye friluftstilbud, der appellerer til fremtidens borgere, turister og virksomheder. Den digitale kommune Kommunerne er i stigende grad blevet borgernes indgang til det offentlige. Digitale redskaber er vejen til at gøre denne kontakt mere fleksibelt og informativt. Vi skal udvikle tilgængeligheden og anvendelsen af digitale medier som internet, bredbånd og fibernet. Herved får både borgerne, erhvervslivet og kommunen optimale muligheder for at fremme vækst og kvalitet i dagligdag, produktion og serviceydelser. IT er et must Moderne familier er præget af begrænset tid, hvorfor ønsket om let og fleksibel adgang til kommunen, herunder til selvbetjeningsløsninger over nettet, øges. Hvis kommunen skal tiltrække moderne familier, er vi nødt til at udvikle vores serviceydelser på internettet. I landkommuner er muligheden for en hurtig og god opkobling til nettet i øvrigt et vigtigt bosætnings- og udviklingspotentiale. Moderne virksomheder er afhængige af god tilgængelighed til internet og muligheden for at etablere hjemmearbejdspladser bliver i stigende omfang et must i videnssamfundet. Beklageligvis er tilgængeligheden til disse medier ikke tilstrækkelig god i alle dele af kommunen. Det skal der gøres noget ved. Rekruttering af nye og dygtige medarbejdere er vigtig for private som offentlige virksomheder. Rekrutteringen af medarbejdere er i dag præget af små årgange, der er opvokset med teknologien som et naturligt arbejdsredskab, og et arbejdsmarked som tillader den enkelte i nogen grad at vælge og vrage i forhold til interesser og lyst. Det er derfor vigtigt at turde satse på teknologi som konkurrenceparameter i forhold til rekruttering. Ligeledes skal vi sikre, at fremtidens arbejdskraft uddannes til at kunne begå, forholde og orientere sig i deres arbejdsliv. Dette gøres ved at kvalificere hele uddannelsesområdet til at sætte fokus på de digitale børn og unge. Blandt de bedste IT kommuner Kommunalbestyrelsen lægger vægt på, at Faaborg-Midtfyn Kommune skal være en af landets førende digitale kommuner. Vi skal være forberedt på fremtidens krav til tilgængelighed, hvorfor Kommunalbestyrelsen i videst muligt omfang vil understøtte udbygningen af borgernes og virksomhedernes adgang til internet, bredbånd/fibernet m.m. Vi skal udvikle vores digitale service over for borgerne. I udviklingen heraf, skal der være fokus på demokrati, åbenhed og selvbetjeningsløsninger, så kommunen inden for relevante områder er tilgængelig 24 timer i døgnet. Der igangsættes en række projekter med digitalisering som omdrejningspunkt. Her skal der fokuseres på børn og unge samt ældre. For at fastholde medarbejdere og rekruttere nye skal der arbejdes med fleksibilitet og IT kompetencer. Forslag til projekter Digitale projekter i institutionerne Side 4 af 18 sider

5 Der etableres en udviklingspulje i Faaborg-Midtfyn Kommune som skal være medfinansierende på digitale pilotprojekter i institutionerne. I projekterne kan der arbejdes med digitale tavler i alle klasselokaler, internt TV, digital dialog, podcasting, webcams, spil, mv. Erfaringerne fra disse projekter skal resultere i en strategi for den fremtidige udvikling på institutionerne. Inspirationspanel Der nedsættes et inspirationspanel til brug for kommunens videre arbejde med den digitale kommune. Inspirationspanelet skal sikre, at kommunens viden og arbejde med digitale løsninger hele tiden er på forkant med udviklingen. Panelet skal bestå af repræsentanter fra undervisningsområdet, biblioteksområdet, branding og kommunikation, erhverv og turisme. Panelet nedsættes for en 3 årig periode. Projektet igangsættes straks, og det første møde forventes afholdt efteråret Den digitale og borgervenlige kommuneplan Kommuneplanen offentliggøres fremover også på internettet i en interaktiv version. Målet er, at borgere, lodsejere, virksomheder, og ansatte samt politikere i kommunen hurtigt kan orientere sig i kommuneplanmaterialet, lave de nødvendige relevante uddrag til deres formål og få print af tekst, fotos og kort. Second Life Second Life er en virtuel verden som spås større udviklingsperspektiver end internettet. Der kan udveksles informationer på en mere personlig måde end via internettet, og det opleves som et mere levende medie. Second Life appellerer især til unge. Faaborg-Midtfyn Kommune på Second Life udvikles i samarbejde med Faaborg Gymnasium og repræsentanter for folkeskolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der søges samarbejde med Syddansk Universitet og Danmarks Pædagogiske Universitet. Projektet igangsættes straks. I 2007 laves en forundersøgelse. Digitale serviceydelser Fremtidens service er digital service, og det skal være kommunens strategi at flytte henvendelserne fra personlig til elektroniske henvendelse for de borgere, som kan betjene sig selv. Hurtig udbredelse af bredbånd/fibernet Det er vigtigt at kommunen, borgerne og virksomhederne har de bedste digitale værktøjer til at effektivisere udvikling og produktion. Kommunen vil derfor understøtte udbredelsen af højhastighedsforbindelser. 2. Hvor kan EFB være medvirkende til at opfylde målene? s vision er, at skabe åbne bredbåndsløsninger, der styrker regionens udviklings- og konkurrenceevne. Vores mål er, at minimum kunder er tilsluttet i år Linien til fremtiden Det nye fibernet kan transportere billede, lyd og data i en størrelse, som vi endnu ikke kender begrænsningerne på. En anden fordel ved fibernettet er, at Side 5 af 18 sider

6 hastigheden er den samme, uanset om du sender eller modtager noget. Sagt med andre ord er bredbåndsnet baseret på lyslederteknologi rygraden i fremtidens informationssamfund. Energi Fyns bredbåndsnet er åbent og operatøruafhængigt. Det betyder, at alle interesserede indholdsleverandører har adgang til at tilbyde services til både erhverv og private kunder. Det skaber et stort udbud af services og en god konkurrence, der kommer alle fynboer til gode og bidrager til at bringe hele regionen i front. Via selskaberne og Fyns Optiske Netværk (FON) etablerer og driver vi lokale og regionale bredbåndsnet til en attraktiv og konkurrencedygtig pris. Denne vision og målsætning falder i god tråd med Faaborg-Midtfyn Kommunes strategiplan, idet vi i fællesskab kan gøre Faaborg-Midtfyn Kommune til en af Danmarks førende digitale kommuner. Ved at levere fiber til området, kan vi være med til sikre en kommunikationsmotorvej til alle indbyggere i kommunen - en forbindelse, der er lige hurtig og effektiv uanset om man bor på landet eller i byerne. Hvis vi ser på de enkelte indsatsområder kan vi hos forestille f.eks. følgende: Børn og unge Et af projektforslagene inden for dette indsatsområde er ungdomshuse og klubmiljøer. Her kan f.eks. støtte denne indsats ved at levere fiberforbindelser til klubhusene med hurtig internet og digital TV - evt. i form af en delvis sponsering af disse forbindelser. Med en lynhurtig internetforbindelse til klubhusene kunne vi f.eks. være med til at åbne for de unges adgang til den digitale verden - f.eks. også deltage i projekter omkring Web-TV, produceret af de unge til unge i Faaborg-Midtfyns Kommune. Et andet indsatspunkt er børne- og ungdomsevents. Her kunne Energi Fyn Bredbånd ligeledes være medvirkende i form af computerspils-arrangementer, videokonferencer imellem alle klubhuse ell. lign. Kultur og fritid Også inden for dette område ser vi muligheder. En af ideerne kunne f.eks. igen være muligheden for at producere Web-TV, og via denne kommunikationsform udbrede kendskabet til diverse arrangementer i Faaborg-Midtfyn. Et eksempel kunne være et samarbejde med f.eks. Faaborg Håndklub, som via Web-TV kunne udbrede kendskabet til klubben og f.eks. vise klubbens kampe via Internettet. Sundhed og velvære kunne f.eks. i samarbejde med andre leverandører indgå i sundhedsprojekter, såsom - videokonsultationer med læger og sundhedspersonale - medvirkende ved udvikling af måleudstyr til fjerndiagnostisering af patienter (blodtryk, lungefunktion, vægt o.s.v) Side 6 af 18 sider

7 Et andet indsatspunkt er projektet "sundhed for børn". Her kunne Energi Fyn Bredbånd evt. indgå i projekter som f.eks. mails, nyhedsbreve, sms-tjenester til information om sunde måltider i skolerne o.s.v. En ide kunne være opskrifter i form af video-film på nettet, e-learning i forbindelse med kost, alkohol, rygning o.s.v. Faaborg i forandring Ligeledes her kunne en idé f.eks. være muligheden for at producere Web-TV, og via denne kommunikationsform udbrede kendskabet til diverse arrangementer, kulturliv, maritime tilbud m.v. i Faaborg-Midtfyn. Attraktive landsbyer og landdistrikter I tæt samarbejde med LAG og landdistriktskoordinatoren kan Energi Fyn Bredbånd tilbyde at udbygge fiber-netværket i landdisktrikterne. Se nærmere herom under afsnittet "Den digitale kommune". Spændende by- og boligmiljøer I tæt samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune kan være med til at sikre, at samtlige byggemodningsprojekter og nybyggerier bliver forsynet med rør og fiber. Friluftsliv, natur og landskab Her ses ikke umiddelbart at være indsatsområder kan være behjælpelig med udover evt. bistand til det oplysningsmæssige via Internetnet/TV. Den digitale kommune Specielt inden for dette område kan tilbyde sin bistand i form af udrulning af fiber til områder, hvor interessen for dette er til stede. På nuværende tidspunkt har vi etableret, eller er ved at etablere, fiber i: - Brobyværk - Falsled, Svanninge, Millinge, Haastrup - Kværndrup - Ryslinge - Lørup - Fjellerup Vi er ved at undersøge interessen i: - Horne - Espe - Korinth - Nr. Broby - Krarup/Snarup - Vester Hæsinge - Allested-Vejle - Trunderup - Nab v/faaborg - Gislev (antenneforening) - Åstrup - Vester Åby Side 7 af 18 sider

8 I Årslev afventer vi en kontakt, der er taget fra vores samarbejdspartner Dansk Bredbånd til antenneforeningen. Nr. Søby er tidligere blevet undersøgt, men på daværende tidspunkt var interessen ikke tilstede. Vi vil vurdere området igen på et senere tidspunkt. I Korinth deltager vi på en generalforsamling den 1. marts (lokalråd?). Den 12. februar 2008 havde vi et møde med Ringe Antenneforening, hvor vi havde inviteret dem ind til os. Hele bestyrelsen dukkede op, og vi tilbød dem et samarbejde med flere forskellige muligheder. Det var ingen succes. De var totalt uinteresseret, og kunne ikke på nogen måde se, hvordan et samarbejde kunne realiseres, og heller ikke, hvordan de og deres medlemmer kunne få nogen fordel ud af det. Der var ingen former for åbning. De var fast besluttet på, at deres opgradering af udstyret var nok til at tilfredsstille deres medlemmer. De lagde utrolig megen vægt på priserne, og ville ikke se i øjnene, at en fiberbaseret løsning ville give flere, bedre og mere fleksible muligheder for medlemmerne. Og vores løsning er jo også ganske rigtigt dyrere end deres, men der er også tale om helt forskellige produkter. Vi står derfor i den situation, at vi nu enten kan vælge at tage kampen op, og tilbyde fiber i Ringe by, og satse på, at omkring 400 kunder vil tilmelde sig. Det er nemlig det der skal til, for at vores forretning kan hænge sammen, hvis vi skal kable hele byen. Alternativt kan vi vælge at bearbejde byen i små bidder, f.eks. ved at tage nybyggerier og boligforeninger (vi har god kontakt til bl.a. Boligkontoret Danmark), og så i øvrigt presse på fra området uden om Ringe - altså tilbyde fiber til Espe, Snarup, Krarup, Rudme o.s.v. Vi vurderer, at denne løsning vil være den bedste p.t. I Faaborg har vi p.t. ikke foretaget os noget. Vi vurderer, at strategien for Ringe også vil kunne anvendes her. er i øvrigt indstillet på i samarbejde med Faaborg- Midtfyn Kommune at foretage en prioriteret udrulning af fibernettet. deltager meget gerne i inspirationspanelet. 3. Forslag til strategi/samarbejde 3.1. Samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og EFB vil gerne deltage aktivt i f.eks.: - Diverse arrangementer i kommunen, hvor IT og fiber er på dagsordenen - Deltagelse i strategimøder omkring prioritering og udrulning af fiber - Deltagelse i inspirationspanel - Samarbejde med LAG - Aktive salgsarrangementer for de forskellige segmenter (erhverv, privat o.s.v.) Side 8 af 18 sider

9 - Konkrete udviklingsprojekter, hvor fiber og hurtige bredbåndsforbindelser har en vigtig rolle 3.2. Lokale aktionsgrupper Vi foreslår, at vi i samarbejde med de lokale råd øger interessen for fiberbaserede løsninger. De lokale råd kan fungere som ambassadører for fiberløsningen Antenneforeninger tager aktivt kontakt til de lokale antenneforeninger, og søger et samarbejde med disse Boligforeninger og grundejerforeninger tager aktivt kontakt til boligforeningerne og grundejerforeninger i området, og søger et samarbejde med disse Erhvervsvirksomheder Både og FON (Fyns Optiske Net) opsøger aktivt erhvervsvirksomheder i kommunen, og deltager gerne i planlægning/prioritering af erhvervsområder Nybyggeri Faaborg-Midtfyn Kommune oplyse om de områder, hvor der foretages nybyggeri i større stil, således at vi kan etablere fibernet i forbindelse med byggeriet. 4. Konkrete tiltag/projekter/tidsplan Nedenstående er et forslag til tidsplan for aktiviteter og projekter i Daaborg- Midtfyn Kommune. Planen kan revideres efter aftale med Faaborg-Midtfyn Kommune, såfremt der skulle være ønsker om ændringer. Artikel i lokale ugeaviser Vi foreslår, at borgmesteren udarbejder en artikel/læserbrev til de lokale ugeaviser. Dette må meget gerne komme i aviserne i uge 9, såfremt det er muligt. Vi har udarbejdet et forslag hertil - se bilag 1. "Åben by" i Ringe deltager i "Åben by" i Ringe søndag den 27. april Her vil vi deltage med vores Fiberbus, afholde diverse foredrag m.v. Se foreløbigt program i bilag 2. Møde omkring udviklingsprojekt "Web TV" Vi foreslår et møde i løbet af marts måned vedr. et evt. udviklingsprojekt "Web TV" - se yderligere i bilag 3. Møde med Fynsland og landdistriktskoordinator Vi foreslår et møde i løbet af marts måned med Fynsland og landdistriktskoordinator, hvor vi fastlægger en strategi/rækkefølge for udbredelse af fibernet i kommunen. Side 9 af 18 sider

10 Falsled/Svanninge/Millinge/Haastrup Etablering afsluttes i maj måned I løbet af kort tid starter vi et forsøgsprojekt, hvor vi opsætter 3 master i området, og tilbyder trådløs Internet til yderligere omkring 100 husstande, der ligger i tyndt befolkede områder. I første omgang tilbyder vi 2 eller 4 Mbit/s forbindelser til disse kunder. Afhængig af projekts forløb, vil vi vurdere hvorvidt dette er en løsning, der også kan bruges andre steder som en midlertidig løsning inden vi kommer med fiber. Brobyværk Etablering af fiber i Brobyværk i perioden april - august 2008 Ryslinge og Kværndrup Etablering afsluttes i april måned Lørup Etablering i perioden april - maj Fjellerup Etablering i perioden april - maj Horne Informationsmøde er afholdt. Forventer at kunne melde GO i slutningen af marts Herefter forventer vi etablering i perioden maj - august Korinth Vi deltager i lokalrådets generalforsamling den 1. marts. Herefter forventer vi, at påbegynde undersøgelse af interessen i området. Espe/Snarup/Krarup I samarbejde med lokalrådets formand, Rose Marie Matttsson, og Exspe Borgerforening er vi ved at udarbejde en plan for udbredelse af fibernet i dette område. Vester Hæsinge Det er planen, at Vester Hæsinge bliver etableret, når Brobyværk er færdigetableret. Vi forventer at afholde informationsmøde i april måned. Åstrup/Vester-Åby/Nab På baggrund af en henvendelse fra Nab (Mosegården, 48 feriehuse) vil vi vurdere om Åastrup og Vester-Åby evt. er et område, der kan etableres sammen med Nab. Allested-Vejle Vi har i øjeblikket positiv kontakt til antenneforeningen i Allested-Vejle, og er klar til etablere dette område, såfremt aftale indgås. Nr. Broby Vi har i øjeblikket positiv kontakt til en lokal ambassadør i Nr. Broby, som er ved at "modne" området til fiber. Gislev Side 10 af 18 sider

11 I gislev har vi tidligere haft kontakt til antenneforeningen, men kunne på daværende tidspunkt ikke tilbyde de produkter/aftaler, vi kan tilbyde i dag. Derfor genoptages kontakten hurtigst muligt. Ringe Jfr. ovenstående omkring Ringe (afsnit 2) vil vi begynde at bearbejde byen i form af: - oplysningskampagne om fibernet - deltagelse i "åben by" den 27. april etablering af fiber ved nybyggerier i byen - etablering af fiber i boligforeninger i byen - etablering af fiber i yder-områderne - forsøge at få erhvervskunder til at vælge fiber-forbindelser - afholdelse af informationsmøder i slutningen af Faaborg Faaborg vil blive behandlet på cirka samme måde som Ringe. Vi vil i første omgang søge kontakt med antenneforeningen for at vurdere mulighederne for et samarbejde. Dernæst vil der blive indledt en oplysningskampagne om fibernettet, ligesom vi vil deltage i forskellige arrangementer i byen. Vi forventer at kunne afholde informationsmøder i byen i slutningen af 2008 eller i starten af Side 11 af 18 sider

12 5. Bilag Side 12 af 18 sider

13 5.1. Bilag 1: Forslag til artikel/læserbrev Hermed forslag/oplæg til artikel/læserbrev til lokale uge-aviser i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune - landets førende digitale kommune I forbindelse med kommunalreformen er Kommunerne i stigende grad blevet borgernes indgang til det offentlige. Derfor er digitale redskaber vejen til at gøre denne kontakt mere fleksibelt og informativ. I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi vedtaget en strategiplan, hvor vi har defineret 8 indsatsområder. Et af disse indsatsområder er "Den digitale kommune". Vi skal udvikle tilgængeligheden og anvendelsen af digitale medier som internet, bredbånd og fibernet. Herved får både borgerne, erhvervslivet og kommunen optimale muligheder for at fremme vækst og kvalitet i dagligdag, produktion og serviceydelser. Kommunalbestyrelsen lægger vægt på, at Faaborg-Midtfyn Kommune skal være en af landets førende digitale kommuner. Vi skal være forberedt på fremtidens krav til tilgængelighed, hvorfor Kommunalbestyrelsen i videst muligt omfang vil understøtte udbygningen af borgernes og virksomhedernes adgang til internet, bredbånd/fibernet m.m. I landkommuner er muligheden for en hurtig og god opkobling til nettet i øvrigt et vigtigt bosætnings- og udviklingspotentiale. Moderne virksomheder er afhængige af god tilgængelighed til internet og muligheden for at etablere hjemmearbejdspladser bliver i stigende omfang et must i videnssamfundet. Beklageligvis er tilgængeligheden til disse medier ikke tilstrækkelig god i alle dele af kommunen. Det skal der gøres noget ved. Et af vores del-mål er derfor, at sikre at de digitale muligheder er tilstede i alle områder af kommunen, uanset om man bor i byer eller på landet. Det er vigtigt at kommunen, borgerne og virksomhederne har de bedste digitale værktøjer til at effektivisere udvikling og produktion, uanset om man bor i by eller på landet. Kommunen vil derfor understøtte udbredelsen af højhastighedsforbindelser. Det er derfor med tilfredshed vi konstaterer, at Energi Fyn etablerer fibernet i mange områder i kommunen, bl.a. Falsled, Svanninge, Millinge, Brobyværk, Ryslinge og Kværndrup, og vi kan kraftigt opfordre lokalråd, borgerforeninger m.v. aktivt at være medvirkende til at øge interessen for etablering af fiber i alle områder af kommunen. I de større byer i kommunen forefindes antenneforeninger, der som oftest også tilbyder Internet udover TV-signaler. Det betyder, at der som oftest også er flere valgmuligheder for borgerne i byerne og større konkurrence, hvilket naturligvis er optimalt for alle. Det betyder dog også, at etablering af højhastighedsforbindelser i byerne i nogle tilfælde ikke bliver gennemført, idet der er meget store investeringer i disse anlæg der kræver en vis mængde tilslutninger. Derfor kan vi komme til at stå i den situation, at de større byer i løbet af få år risikerer udviklingsmæssigt at komme bagefter i forhold til landsbyerne, der som oftest har meget stor tilslutning til de hurtige fiberforbindelser. Side 13 af 18 sider

14 Fra kommunens side vil vi opfordre antenneforeningerne at søge samarbejde med de nye aktører på markedet for højhastighedsforbindelser. Det er vigtigt for kommunen, at den digitale udvikling kommer til at ske i alle områder af kommunen. De nærmere detaljer i kommunens strategiplan kan læses på Faaborg- Midtfyns Kommunes hjemmeside, Bo Andersen Borgmester Side 14 af 18 sider

15 5.2. Bilag 2: Foreløbig plan for deltagelse i "Åben by" den 27/ deltager i "Åben by" i Ringe - søndag den 27. april Her vil vi placere vores Fiberbus på torvet i Ringe og søge at leje lokaler i nærheden, hvor vi kan afholde forskellige events. På nuværende tidspunkt er planen/hovedpunkterne følgende (ideer - der er endnu ikke lavet aftaler med foredragsholdere): - Faaborg-Midtfyn Kommune - den digitale kommune o Foredrag ved borgmester Bo Andersen o Kommunens strategiplan o Vigtigheden af udbredelse af fibernet i områderne - - Fibernet til hele kommunen o Foredrag ved vicekoncernchef Christian Janner Olesen o Hvad vil o Hvordan hænger det sammen med kommunens strategiplan - Fibernet til private o Foredrag ved o Hvad betyder fibernet for den enkelte husstand? o Fordele ved fibernet - Fibernet til erhvervsvirksomheder o Foredrag ved Henrik Engqvist, Fyns Optiske Net o Hvad betyder fibernet for den enkelte virksomhed? o Fordele ved fibernet - Antenneforeninger og fibernet o Foredrag ved Brobyværk Antenneforenings formand, Svend Ellegaard o Hvorfor indgik Brobyværk Antenneforening en aftale med Energi Fyn Bredbånd o Hvad betyder det for antenneforeningen? o Hvad betyder det for medlemmer i foreningen og for byen i helhed? - Fynsland, lokalrådenes indflydelse på udviklingen o Foredrag ved f.eks. Susanne Bang Stald o Foredrag ved lokalråds-koordinator o Hvad kan vi som lokalråd gøre for at få medindflydelse på udbredelsen af fibernet o Konkret eksempel på et område - Faaborg Håndboldklub o Foredrag ved formanden for erhversklubben o Hvad betyder det for lokalområdet med en aktiv sportsklub o Hvordan kan en aktiv sportsklub skabe sammenhold og øge kendskabet til kommunen som helhed Der laves udstillings-stande med bl.a. - Fyns Optiske Net - erhvervsløsninger o Udstillingsstand med konsulenter og brochurer - - privatløsninger (Fiberbussen) o Fiberbussen placeret på torvet med konsulenter, brochurer, interessekort o Konkurrence med flotte præmier o Se og prøve mulighederne med fibernet Side 15 af 18 sider

16 - Faaborg Håndboldklub o Reklamere for erhvervsklub - ViaSat o Gaver (f.eks. champions Leaque fodbolde) o Konkurrencer o Kendte TV-personer - Dansk Bredbånd o Udstilling - Fast TV o Udstilling - Jay.Net o Udstilling - Fynsland/lokalråd? o Udstilling? - Global IT Systems? o Udstilling af Sundhedsprojektet "KOL projekt Better Breathing" - Side 16 af 18 sider

17 5.3. Bilag 3: Forslag til Web-TV løsning fra Nordic WebTV Med egen web TV kanal kan Faaborg-Midtfyn Kommune blive en af landets førende digitale kommuner Vore forventninger om at finde levende billeder på internettet stiger dag for dag. Ikke mindst båren af nyhedsmediernes aktive brug af videoindslag samt videodelingssites som f.eks YouTube. Er man aktør på internettet må man gøre sig klart, at der ikke er nogen gratisbilletter. Konkurrencen om internetbrugerne er hård, og derfor vil web TV vinde frem. Fordi det er fremtidens medie. Hvad er web TV? Din egen TV kanal 90% levende billeder og kun 10% stationært indhold TV seeren bestemmer selv hvad der ses og hvornår Mulighed for interaktivitet, mens programmerne kører Flexible produktionsformer, herunder borgernes egne videoklip Billig i drift trods høj programkvalietet TV mediet garanterer stærkere og lettere forståeligt budskab Kan modtages af 89% af befolkningen med 514 KBit internet eller bedre Hvordan kan web TV fremme den digitale kommune TV fanger de unge, og de ældre kan serviceres bedre. Komplicerede budskaber kan formidles mere forståeligt til borgerne i almindelighed. En web TV station giver også mulighed for, at selv små communities, f.eks indenfor sport og fritidsinteresser, kan få en tydeligere stemme. Begivenheder i kommunen kan transmitteres LIVE, eller vises forskudt, til borgere, der er forhindret i at tage del. I det hele taget er TV stationen en levende platform, hvor forskellige grupper kan være med til definere kommunens digitale samfund. F.eks med bidrag fra folkeskolerne og gymnasierne. Endelig kan arkitekturen for en web TV station (se billedet) gøre tilgangen til reportager og servicetilbud mere brugervenlig og oplevelsesorienteret. F.eks ved at tematisere de forskellige indslag i vinduer med egen visuel identitet. Side 17 af 18 sider

18 Se mere på: brugernavn: user password: ntv4all Side 18 af 18 sider

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Forestil dig et moderne dansk Toscana... FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Indhold 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 32 Indledning Vision Kommunens

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

Flyttemønstre og boligmarkedet

Flyttemønstre og boligmarkedet og boligmarkedet Dette tema beskriver befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Befolkningsudvikling er vigtigt viden for kommunen, da befolkningstallet udgør grundlaget for en væsentlig del af kommunens

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Bredbånd til alle i Ny Frederikshavn Kommune

Bredbånd til alle i Ny Frederikshavn Kommune Bredbånd til alle i Ny Frederikshavn Kommune Et visionsnotat udarbejdet af IT-tænketanken nedsat af Frederikshavns Kommunes byråd Når vi taler om informationsteknologi (IT), er det ofte med fokus på teknikken,

Læs mere

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet 1 Nemt, enkelt og ligetil Danmarks største leverandør af fibernet Nemt, enkelt og ligetil 2 Mission Vi vil være en ledende aktør i udbygningen af Danmarks digitale infrastruktur og derigennem sikre lokal,

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Ny filialstruktur Sammenlægning af filialer og åbning i tre byer På vej mod hele Fyns bank

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

En verden af oplevelser ANDELS.NET. Bredbånd til boligforeninger

En verden af oplevelser ANDELS.NET. Bredbånd til boligforeninger En verden af oplevelser Fem gode grunde til at vi er billigere 1: Andels.net ejer selv vores fiberring og lejer os ikke ind på andres. Andels.net står selv for installationerne af netværk og for trækning

Læs mere

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol.

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge, Verden og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Privatforbruget

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Online overalt. Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC

Online overalt. Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC Online overalt Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC Tag internettet med i lommen Den ene dag på kontoret, den næste på farten. Variation i kalenderen kræver fleksible muligheder for

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019

BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019 BUDGET 2016-2019 BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019 Denne liste indeholder en oversigt over administrative forslag til budgetudvidelser, samt forslag som har været politisk behandlet siden

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Hvad er fibernet? Fiber, fibernet, fiberbredbånd dækker over det samme. Det er en internetforsyning gennem fiber/optiske kabler.

Hvad er fibernet? Fiber, fibernet, fiberbredbånd dækker over det samme. Det er en internetforsyning gennem fiber/optiske kabler. Fiber i Husby? Fiber i Husby? Velkomst Hvad er fibernet Internettets betydning Situationen i Husby i dag Hvad kan fibernet få af betydning for vores lokalsamfund Forundersøgelse for interessen for fibernet

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Den 22. april 2014 besluttede Borgmesterforum sig for en køreplan for, hvordan de fynske kommuner får sat skub i udrulningen af en bedre mobil- og

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012. Jørn Holst

Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012. Jørn Holst Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012 Jørn Holst Udfordringer! Waoo Pakkesalg (tripleplay) Præsenteret for slutbruger som enkelt og overskueligt Køb en med det hele for en overkommelig pris. Oprettelsesrabatter

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

ET ERHVERVSLIV I VÆKST

ET ERHVERVSLIV I VÆKST 2013 ET ERHVERVSLIV I VÆKST MED ATTRAKTIVE JOBMULIGHEDER Find dit næste job i Frederikshavn Kommune Et attraktivt sted at bo I Frederikshavn Kommune ser vi fremad. Her er man ikke er bange for at tænke

Læs mere

Hurtigere bredbånd gør landsdelen mere attraktiv for virksomheder og borgere

Hurtigere bredbånd gør landsdelen mere attraktiv for virksomheder og borgere Hurtigere bredbånd gør landsdelen mere attraktiv for virksomheder og borgere Tilgængeligheden af hurtigt bredbånd i Nordjylland ligger under gennemsnittet set i forhold til det meste af resten landet.

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

FC Horsens. cyberspace

FC Horsens. cyberspace FC Horsens et skridt længere ud i cyberspace Lars Jensen, pigeudvalgsformand i FC Horsens, holder et vågent øje med klubbens Facebook-profiler. Han vil gerne have, at de Facebook-grupper der bliver oprettet

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Din guide til fibernet

Din guide til fibernet Din guide til fibernet Få lynhurtigt internet, billige telefonsamtaler og knivskarpe billeder på dit tv Det er nemt at få fremtiden ind med fiber. Du kan: gøre det hele selv gøre det selv med hjælp fra

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening... dit lokale fibernet som kombinerer fremtidens muligheder med nutidens teknologi - information om tv, bredbånd og telefoni Mange valgmuligheder hos Nørhalne

Læs mere

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Årsberetning 2011 2012 Digitalisering, ved generalforsamlingen 2011 omtalte vi vores arbejde med at indføre Boxers TV kanaler. Dette blev realiseret i november.

Læs mere

Dagens aktuelle nyheder om personlig branding!

Dagens aktuelle nyheder om personlig branding! Dagens aktuelle nyheder om personlig branding! Ingenting kommer af ingenting, undtagen lommeuld. De menneskelige love er skrøbelige. Mange lever et helt liv uden at blive opdaget. Storm P.(1882-1949) Personlig

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Luk op for hele pakken

Luk op for hele pakken Til dig fra Skat Medarbejderbredbånd Luk op for hele pakken Til dig fra Skat Internet og telefoni til halv pris din arbejdsgiver klarer betalingen. Kan det blive nemmere? Får du mobiltelefon eller bærbar

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Skanderborg, 16. juni, 2013 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940 8747, Fax: +45 98151739 E-mail: mj(at)es.aau.dk

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere

Prinfo s vide verden

Prinfo s vide verden Prinfo s vide verden Prinfos vide verden 3 Sådan ser verden ud i dag 5 Sådan ser den måske ud efter 1. maj 2011 7 Verden går ikke under 9 Velkommen til vores kopi- og printverden 11 Du store verden! Sådan

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

God debat på Landsbyernes Dag

God debat på Landsbyernes Dag Landsbyernes Dag Landdistrikternes Fællesråd Nørregade 12 6600 Vejen Tel. +45 76 340 350 Fax +45 76 340 359 mail@landdistrikterne.dk www.landdistrikterne.dk Vejen, den 27. marts 2012 God debat på Landsbyernes

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013 Folkeoplysningspolitik Indhold Borgmesteren.... 3 Kulturudvalgsformanden.... 4 Indledning... 5 Rammer og afgrænsning... 5 Målsætninger....6 Brugerinddragelse...

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Ref. af årsmøde i Fodboldrådet, Faaborg Midtfyn Kommune

Ref. af årsmøde i Fodboldrådet, Faaborg Midtfyn Kommune Ref. af årsmøde i Fodboldrådet, Faaborg Midtfyn Kommune Sted: Korinth Dato: 22.11.2007 Deltagere fra: Allested 3 Søllinge 2 Ryslinge 1 Nr. Lyndelse 2 Ringe BK 1 Horne FS 3 Krarup Espe 1 Fåborg BK 1 Bøgebjerg

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Foto: Interface arkiv 1 Intro Gulvbranchens bestyrelse har på et strategiseminar i oktober 2014 diskuteret og sammenfattet de overordnede strategiske mål for foreningens

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Frederikshavn Kommune og bredbånd

Frederikshavn Kommune og bredbånd Frederikshavn Kommune og bredbånd Et forsøg på at lave en status på Bredbånd i Frederikshavn Kommune Mogens Kahr Nielsen, IT chef, Frederikshavn Kommune Status på IT forbindelser i landdistrikterne Her

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere