QUIETCONTROL 30 BRUGERVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "QUIETCONTROL 30 BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 QUIETCONTROL 30 BRUGERVEJLEDNING

2 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Brug IKKE hovedtelefonerne ved høj lydstyrke igennem længere tid. For at undgå høreskader skal du bruge hovedtelefonerne med et behageligt, moderat lydstyrkeniveau. Skru ned for lyden på din enhed, inden du placerer hovedtelefonerne i dine ører, skru derefter gradvist op for lyden, indtil du når et behageligt lytteniveau. Vær forsigtig, og følg lokal lovgivning vedrørende brug af mobiltelefoner og hovedtelefoner, mens du kører. I nogle jurisdiktioner gælder der særlige begrænsninger som f.eks. konfigurationer med ét ørestykke for brugen af sådanne produkter under kørslen. Brug IKKE hovedtelefonerne til andre formål under kørsel. Brug IKKE hovedtelefonerne med støjreducerende funktion, da den manglende evne til at høre omgivende lyde kan udgøre en fare for dig selv eller andre, for eksempel når du rider, cykler eller går i eller i nærheden af trafik, en byggeplads eller jernbane osv. Sluk hovedtelefonerne, eller brug hovedtelefoner med støjreduktion slukket, og tilpas lydstyrken for at sikre, at du kan høre omgivende lyde, herunder alarmer og advarselssignaler. Vær opmærksom på, at lyde, som du stoler på som påmindelser eller advarsler, kan variere i karakter, når du bruger hovedtelefoner, selv ved brug af Opmærksom tilstand. Brug IKKE hovedtelefonerne, hvis de udsender høj, unormal støj. Hvis det sker, skal du slukke hovedtelefonerne og kontakte Boses kundeservice. Fjern hovedtelefonerne med det samme, hvis du føler varme, eller hvis lyden forsvinder. Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsfare. Egner sig ikke til børn under 3 år. Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, om dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion. Foretag ikke nogen uautoriserede ændringer af produktet. Må kun bruges med en godkendt strømforsyning, der overholder de lokale love og regler (f.eks. UL, CSA, VDE, CCC). Udsæt IKKE produkter, der indeholder batterier, for kraftig varme (f.eks. opbevaring i direkte sollys, ild eller lignende). 2 - DANSK

3 OPLYSNINGER OM REGLER BEMÆRK: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder: Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen. Skab større afstand mellem udstyret og modtageren. Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet. Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp. Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr. Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift. Denne enhed overholder FCC s og Industry Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. Den må ikke placeres sammen med eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere. Overholder IDA-kravene. CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B) Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices Artikel XII I henhold til Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices må ingen virksomhed, organisation eller bruger uden tilladelse fra NCC ændre frekvensen, øge transmissionseffekten eller ændre de oprindelige egenskaber eller ydeevnen for godkendte laveffektradiofrekvensenheder. Artikel XIV Laveffektradiofrekvensenhederne må ikke påvirke flysikkerheden eller forstyrre lovlig kommunikation; hvis dette konstateres, skal brugeren øjeblikkeligt ophøre med at bruge enheden, indtil der opnås en tilstand uden forstyrrelser. Den omtalte lovlige kommunikation vil sige radiokommunikation, der anvendes i overensstemmelse med telekommunikationsloven. Laveffektradiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation eller enheder, der udsender ISM-radiobølger. Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale bestemmelser. Batterier må ikke brændes. Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskyttelse naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationsselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt. Fjernelse af det genopladelige litium-ion-batteri i dette produkt skal udføres af en kvalificeret person. Kontakt din lokale Bose-forhandler, eller find flere oplysninger på DANSK - 3

4 OPLYSNINGER OM REGLER Delens navn Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer Bly (Pb) Kviksølv (Hg) Giftige eller farlige stoffer og elementer Cadmium (Cd) Hexavalent (CR(VI)) Polybromeret biphenyl (PBB) Polybromeret diphenylether (PBDE) PCB er X O O O O O Metaldele X O O O O O Plastikdele O O O O O O Højttalere X O O O O O Kabler X O O O O O Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T O: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i alle de homogene materialer for denne del, er under grænsekravet i GB/T X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T Fremstillingsdato: De otte cifre i serienummeret angiver fremstillingsåret: 5 er 2005 eller Inputklassifikation: 5 V 1 A Made for ipod, Made for iphone og Made for ipad betyder, at et elektronisk tilbehør er designet specifikt til at tilsluttes henholdsvis ipod, iphone og ipad og er certificeret af udvikleren til at overholde Apples ydelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds virkemåde eller for dens efterlevelse af sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk venligst, at brugen af dette tilbehør sammen med ipod, iphone eller ipad kan påvirke den trådløse ydelse. Apple, Apple-logoet, ipad, iphone og ipod er varemærker, der tilhører Apple Inc., er registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc. Varemærket "iphone" benyttes med licens fra Aiphone K.K. Bluetooth -ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens. N-mærket er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande. Android, Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google Inc Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af denne dokumentation eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse. 4 - DANSK

5 INDHOLD Sådan kommer du i gang Udpakning... 7 Hovedtelefonkomponenter... 8 Tænd/sluk... 9 Udelukkende brug af kontrollérbar støjreduktion... 9 App en Bose Connect Egenskaber Opladning af batteriet Tilslutning af USB-kablet Kontrol af batteriet Hovedtelefonernes statusindikatorer Bluetooth -indikator Batteriindikator Vigtigheden af god pasform Valg af den korrekte StayHear + QC øreprop Tilpasning af in-ear hovedtelefoner til øret Ændring af StayHear + QC ørepropper Talemeddelelser Sprog, der er forudinstalleret Ændring af sproget Bluetooth -teknologi Valg af parringsmetode Parring med en mobilenhed Parring af en mobil enhed med NFC Frakobling af en mobil enhed Genoprettelse af forbindelse til en mobil enhed DANSK - 5

6 INDHOLD Håndtering af flere tilsluttede enheder Skift mellem to tilsluttede mobile enheder Identifikation af tilsluttede mobile enheder Genoprettelse af forbindelse til tidligere parret mobil enhed Sådan ryddes hovedtelefonparringslisten Brug af app en Bose Connect Hovedtelefonknapper Medieafspilning og lydstyrkefunktioner Opkaldsfunktioner Funktioner til at kontrollere støjreduktion Pleje og vedligeholdelse Opbevaring Rengøring Reservedele og tilbehør Kundeservice Begrænset garanti Tekniske oplysninger Fejlfinding DANSK

7 SÅDAN KOMMER DU I GANG Udpakning Pak omhyggeligt kassen ud, og kontrollér, at følgende dele er med: Bæretaske Trådløse Bose QuietControl 30 hovedtelefoner StayHear + QC ørepropper: Stor (sort) og lille (hvid) Bemærk: Mellemstore (grå) ørepropper er monteret på in-ear hovedtelefonerne. USB-kabel Hvis en hvilken som helst del af produktet er beskadiget, må du ikke anvende det. Kontakt straks din autoriserede Bose -forhandler eller Boses kundeservice. Se adresselisten i kassen. DANSK - 7

8 SÅDAN KOMMER DU I GANG Hovedtelefonkomponenter Mikrofon Touchpoint til NFC-parring StayHear + QC ørepropper Inline fjernbetjening: Knapper til at kontrollere støjreduktion Lydstyrke op Tænd/sluk-/ Bluetoothknap Multifunktionsknap Lydstyrke ned USB-stik Batteri- og Bluetooth - indikatorer 8 - DANSK

9 SÅDAN KOMMER DU I GANG Tænd/sluk Sådan tændes produktet: Tryk på knappen Tænd/sluk/Bluetooth, indtil batteriindikatoren lyser grøn, gul eller rød (for at indikere batteriniveauet). Sådan slukkes produktet: Tryk og hold nede på knappen Tænd/sluk/Bluetooth, indtil blinker tre gange, og du hører tonerne til slukning. Udelukkende brug af kontrollérbar støjreduktion Når du tænder for dine hovedtelefoner for første gang, er støjreduktion aktiveret. Brug knapperne til kontrol af støjreduktion på den integrerede fjernbetjening for at høre nogle eller alle lydene omkring dig. Du finder flere oplysninger under Funktioner til at kontrollere støjreduktion på side 24. DANSK - 9

10 APP EN BOSE CONNECT Få en bedre oplevelse med dine hovedtelefoner med app en Bose Connect. Egenskaber Frigør det fulde potentiale i dine trådløse QuietControl 30 hovedtelefoner. Gratis app er kompatibel med de fleste Apple- og Android -systemer. Nemt at tilslutte og skifte mellem flere enheder med et enkelt swipe. Deaktiver stemmekommandoer. Kontrollér støjreduktion for at høre eller blokere for udefrakommende lyde. Hold dine hovedtelefoner opdateret med den nyeste software. Tilpas hovedtelefoners indstillinger som f.eks. talemeddelelsernes sprog og automatisk slukning DANSK

11 Tilslutning af USB-kablet OPLADNING AF BATTERIET FORSIGTIG: Brug kun dette produkt med en godkendt strømforsyning, der passer til de lokale lovgivningsmæssige krav (for eksempel: UL, CSA, VDE, CCC). 1. Åbn den hængslede låge, der findes på indersiden af det højre neckband. 2. Sæt USB-kablets lille ende i USB-stikket. 3. Sæt den anden ende af USB-kablet i en vægoplader eller en computer, der er tændt. Under opladning blinker gult. Når batteriet er fuldt opladet, lyser grønt. Det kan tage op til to timer at oplade batteriet helt. En fuld opladning gør det muligt at have hovedtelefonerne tændt i op til 10 timer. Hovedtelefonerne afspiller ikke under opladning. Bemærk: Inden du oplader hovedtelefonerne, skal du sørge for, at de er ved stuetemperatur mellem 5 C og 40 C. DANSK - 11

12 OPLADNING AF BATTERIET Kontrol af batteriet Hver gang du tænder hovedtelefonerne, får du at vide, hvad hovedtelefonernes batteriopladningsniveau er. Du kan visuelt tjekke batterier ved hjælp af batteriindikatoren, der findes inderst til højre på neckbandet. Når hovedtelefonerne er i brug, blinker rødt, når batteriet skal oplades. Du finder flere oplysninger under Batteriindikator på side 13. Hvis du er forbundet til en Apple-enhed, viser enheden hovedtelefonernes batteriopladningsniveau øverste til højre hjørne på skærmen og i meddelelsesområdet (trukket ned fra låst skærm) DANSK

13 HOVEDTELEFONERNES STATUSINDIKATORER Indikatorerne for Bluetooth og batteriet findes inderst til højre i neckbandet. Bluetooth -indikator Indikatoraktivitet Blinker blåt Blinker hvidt Lyser hvidt Systemtilstand Klar til at parre Tilslutning Tilsluttet Batteriindikator Indikatoraktivitet Grøn Gul Blinker rødt Systemtilstand Medium til fuld opladning Lav opladning Skal oplades DANSK - 13

14 VIGTIGHEDEN AF GOD PASFORM Valg af den korrekte StayHear + QC øreprop For at få den bedste lydoplevelse er det vigtigt at vælge den korrekte størrelse på StayHear + QC øreproppen. Vælg den størrelse, der giver dig den bedste komfort og pasform i hvert øre. For at finde den bedste pasform skal du muligvis prøve alle tre størrelser. Du har muligvis brug for en forskellig størrelse til hvert øre. Bemærk: For at teste om det passer skal du prøve at sige noget højt, hvor hovedtelefonerne er slukket. Din stemme vil lyde dæmpet i begge ører. Hvis det ikke er tilfældet, skal vælge en en størrelse til øre prop. Hver StayHear+ øreprop og in-ear hovedtelefoner er markeret med et L eller et R. Sørg for at sætte den venstre øreprop på den venstre in-ear hovedtelefon og den højre øreprop på den højre in-ear hovedtelefon. Tilpasning af in-ear hovedtelefoner til øret Med StayHear+ QC øreproppen hviler in-ear hovedtelefonen behageligt og sikkert i dit øre. Øreproppernes kant passer ind under øreryggen. 1. Isæt in-ear hovedtelefonen, så StayHear+ øreproppen hviler i ørekanalens åbning. 2. Vip hovedtelefonen tilbage, og placer øreproppens kant under øreryggen, indtil den sidder fast DANSK

15 VIGTIGHEDEN AF GOD PASFORM Ændring af StayHear + QC ørepropper 1. Hold om in-ear hovedtelefonens stilk, klem forsigtigt den påsatte StayHear + QC øreprop, og træk den væk fra in-ear hovedtelefonen. FORSIGTIG: For at forhindre slitage skal du klemme sammen om StayHear+ øreproppen i bunden. Træk ikke i øreproppens kant. 2. Tilpas åbningen af den nye StayHear+ øreprop med in-ear hovedtelefonens mundstykke, og drej øreproppen ind i mundstykket. Tryk på øreproppernes base, indtil den klikker sikkert på plads. DANSK - 15

16 TALEMEDDELELSER Stemmekommandoer guider dig igennem parrings- og tilslutningsprocesserne. Sprog, der er forudinstalleret Følgende sprog er forudinstalleret på dine hovedtelefoner: Engelsk Tysk Koreansk Svensk Spansk Mandarin Italiensk Hollandsk Fransk Japansk Portugisisk Her finder du yderligere sprog Besøg: global.bose.com/support/qc30 Bemærk: Du kan også ændre sproget til talemeddelelsen ved hjælp af app en Bose Connect. Ændring af sproget Når hovedtelefonerne tændes for første gang, høres talemeddelelserne på engelsk. Sådan vælges et andet sprog: 1. Tryk på og samtidigt, og hold dem nede, indtil du hører talemeddelelser for den første sprogmulighed. 2. Tryk på eller for at rulle igennem listen med sprog. 3. Når du hører dit sprog, skal du trykke på og holde den nede for at vælge sproget. Bemærk: Du kan også vælge forskellige sprog ved hjælp af app en Bose Connect. Du kan slå talemeddelelser fra ved hjælp af app en, hvis du ønsker det DANSK

17 BLUETOOTH -TEKNOLOGI Med den trådløse Bluetooth -teknologi kan du streame musik fra mobile enheder, f.eks. smartphones, tablets og bærbare computere. Inden du kan streame musik fra en mobil enhed, skal du parre den mobile enhed med dine hovedtelefoner. Valg af parringsmetode Du kan parre din mobile enhed med dine hovedtelefoner ved hjælp af den trådløse Bluetooth-teknologi eller Bluetooth Near Field Communication (NFC). Hvad er NFC? NFC bruger en Bluetooth-teknologi, der gør det muligt for to enheder at etablere trådløs kommunikation med hinanden ved blot at trykke enhederne sammen. Se brugervejledningen til din mobile enhed for at finde ud af, om din model understøtter NFC. Hvis din mobile enhed ikke understøtter Bluetooth-parring via NFC, eller du er i tvivl: Hvis din mobile enhed understøtter Bluetoothparring ved hjælp af NFC: Følg instruktionerne for Parring med en mobilenhed på side 18. Følg instruktionerne for Parring af en mobil enhed med NFC på side 20. Bemærk: Hvis din mobile enhed understøtter Bluetooth-parring via NFC, kan du bruge begge parringsmetoder. DANSK - 17

18 BLUETOOTH -TEKNOLOGI Parring med en mobilenhed 1. Når dine hovedtelefoner er tændt, skal du trykke på og holde knappen Tænd/sluk og Bluetooth nede, indtil du hører "Klar til at parre", eller Bluetooth-indikatoren blinker blåt. 2. På din mobile enhed skal du aktivere funktionen Bluetooth. Tip: Bluetooth-funktionen findes normalt i menuen Indstillinger DANSK

19 BLUETOOTH -TEKNOLOGI 3. Vælg dine Bose QuietControl hovedtelefoner på listen med enheder. Når parring er fuldført, hører du "Tilsluttet <enhedens navn>", eller Bluetoothindikatoren lyser hvidt. DANSK - 19

20 BLUETOOTH -TEKNOLOGI Parring af en mobil enhed med NFC 1. Når dine hovedtelefoner er tændt, skal du låse op for din mobile enhed og aktivere Bluetooth - og NFC-funktioner. Se brugervejledningen til din mobile enhed for at få flere oplysninger om disse funktioner. 2. Tryk NFC-berøringspunktet på din mobile enhed mod bagsiden af den indbyggede fjernbetjening. Din mobile enhed beder dig muligvis om at acceptere parring. Når parring er fuldført, hører du "Tilsluttet <enhedens navn>", eller Bluetoothindikatoren lyser hvidt DANSK

21 Frakobling af en mobil enhed Deaktiver Bluetooth -funktionen på din mobile enhed. BLUETOOTH -TEKNOLOGI Hvis din mobile enhed understøtter NFC; skal du trykke NFC-berøringspunktet på din mobile enhed mod bagsiden af den indbyggede fjernbetjening. Genoprettelse af forbindelse til en mobil enhed Når hovedtelefonerne er tændt, vil de forsøge at oprette forbindelse igen til de seneste to tilsluttede mobilenheder. Bemærk: De mobile enheder skal være inden for rækkevidde og tændt. Hvis din mobile enhed understøtter NFC; skal du trykke NFC-berøringspunktet på din mobile enhed mod bagsiden af den indbyggede fjernbetjening. DANSK - 21

22 HÅNDTERING AF FLERE TILSLUTTEDE ENHEDER Du kan gemme op til otte parrede mobilenheder på hovedtelefonernes parringsliste, og dine hovedtelefoner kan aktivt forbindes til to mobile enheder ad gangen. Bemærk: Du kan kun afspille lyd på en mobil enhed ad gangen. Skift mellem to tilsluttede mobile enheder 1. Sæt lyden på den første mobile enhed på pause. 2. Afspil lyd på den anden mobile enhed. Identifikation af tilsluttede mobile enheder Tryk på knappen Tænd/sluk/Bluetooth for at høre, hvilke mobile enheder der er tilsluttet i øjeblikket. Genoprettelse af forbindelse til tidligere parret mobil enhed 1. Tryk på knappen Tænd/sluk/Bluetooth for at høre, hvilke mobil enhed der er tilsluttet i øjeblikket. 2. Tryk på knappen Tænd/sluk/Bluetooth igen inden for tre sekunder for at oprette forbindelse til den næste mobile enhed på parringslisten til hovedtelefoner. Gentag, indtil du hører navnet på den korrekte mobile enhed. 3. Afspil lyd på den tilsluttede mobile enhed. Sådan ryddes hovedtelefonparringslisten 1. Tryk på tænd/sluk-/bluetooth-knappen i 10 sekunder, og hold den nede, indtil du hører Bluetooth-enhedslisten er ryddet. 2. Slet dine QuietControl 30 hovedtelefoner fra Bluetooth-listen på din mobile enhed. Alle mobile enheder er ryddet, og hovedtelefonerne er klar til at parre en ny mobil enhed. Brug af app en Bose Connect Du kan også nemt administrere mange forskellige tilsluttede enheder ved hjælp af app en Bose Connect. Du finder flere oplysninger under App en Bose Connect på side DANSK

23 HOVEDTELEFONKNAPPER Hovedtelefonernes knapper findes på den indbyggede fjernbetjening på den højre inear hovedtelefon. Lydstyrke op Multifunktionsknap Lydstyrke ned Medieafspilning og lydstyrkefunktioner Funktion Gør følgende Afspil/pause Tryk på. Spring fremad Tryk hurtigt på to gange. Gå tilbage Tryk hurtigt på tre gange. Spol frem Tryk hurtigt på to gange, og hold det andet tryk. Spol tilbage Tryk hurtigt på tre gange, og hold det tredje tryk. Lydstyrke op Tryk på. Lydstyrke ned Tryk på. DANSK - 23

24 HOVEDTELEFONKNAPPER Opkaldsfunktioner Funktion Gør følgende Besvar et opkald Tryk på. Afslut et opkald Tryk på. Afvis et indgående opkald Tryk på, og hold den nede i ét sekund. Besvar et andet indgående opkald, og parker det aktuelle opkald Afvis et nyt opkald, og bliv i det aktuelle opkald Tryk én gang på, mens du er i gang med et opkald. Tryk på, og hold den nede i ét sekund, mens du er i gang med et opkald. Skift mellem to opkald Tryk to gange på, mens du har to aktive opkald. Opret en konference Tryk på, og hold den nede i ét sekund, mens du har to aktive opkald. Aktiver stemmekontrol Tryk på, og hold den nede i ét sekund, mens du ikke er i gang med et opkald. Brugervejledningen til din enhed indeholder oplysninger om kompatibilitet for og brug af denne funktion. Slå lyden til/fra for et opkald Tryk på og samtidigt, mens du er i gang med et opkald. Funktioner til at kontrollere støjreduktion Brug knapperne til at kontrollere støjreduktion for at kontrollere lydniveauet i dit miljø. Øg støjreduktion Reducer støjreduktion Funktion Øg støjreduktion (bloker udefrakommende lyde) Reducer støjreduktion (hør flere udefrakommende lyde) Gør følgende Tryk på og hold nede, indtil den ønskede indstilling nås. Tryk på og hold nede, indtil den ønskede indstilling nås DANSK

25 PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE Opbevaring Sluk hovedtelefonerne, når de ikke er i brug. Inden du opbevarer hovedtelefonerne i mere end et par måneder, skal batteriet være fuldt opladet. Anbring hovedtelefonerne i tasken til opbevaring. DANSK - 25

26 PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE Rengøring Dine hovedtelefoner skal muligvis rengøres med jævne mellemrum. StayHear + QC ørepropper: Fjern ørepropperne fra in-ear hovedtelefonerne, og vask dem med mildt vaskemiddel og vand. Sørg for, at du grundigt skyller og tørrer ørepropperne, før sætter dem sammen med in-ear hovedtelefonerne. Hovedtelefonernes mundstykker: Må kun rengøres med en tør, blød vatpind eller tilsvarende. Sæt aldrig et rengøringsredskab ind i mundstykket. Rengøring af neckbandet: Må kun rengøres med en blød, tør klud. Brug ikke rengøringsmidler. Reservedele og tilbehør Reservedele og tilbehør kan bestilles gennem Bose kundeservice. Se Kundeservice på side 26. Kundeservice Yderligere hjælp til at bruge dine hovedtelefoner: Besøg: global.bose.com/support/qc30 Kontakt Bose kundeservice. Se adresselisten i æsken for at få flere oplysninger. Begrænset garanti Dine trådløse Bose QuietControl 30 hovedtelefoner har en begrænset garanti. Detaljerede oplysninger om den begrænsede garanti findes på produktregistreringskortet, som ligger i æsken. Oplysninger om, hvordan du registrerer, finder du på kortet. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti. Garantioplysningerne til dette produkt gælder ikke for Australien og New Zealand. Se vores websted på eller for at få flere oplysninger om garantien i Australien og New Zealand. Tekniske oplysninger Inputklassifikation: 5 V 1 A 26 - DANSK

27 FEJLFINDING Problem Hovedtelefonerne kan ikke tændes Hovedtelefoner kan ikke parres med mobil enhed Gør følgende Tænd hovedtelefonerne (se Tænd/sluk på side 9). Oplad batteriet. På din mobile enhed: Slå Bluetooth -funktionen fra og derefter til. Slet dine Bose QuietControl hovedtelefoner på Bluetooth-listen på din mobile enhed. Par igen. Flyt din mobile enhed tættere på hovedtelefonerne og væk fra eventuel interferens eller forhindringer. Par en anden mobil enhed (se Parring med en mobilenhed på side 18). Besøg: global.bose.com/support/qc30 to see how-to videos. Ryd hovedtelefonernes parringsliste: Tryk på tænd/sluk-/bluetoothknappen, og hold den nede i 10 sekunder, indtil du hører Bluetoothenhedslisten er ryddet. Slet dine Bose QuietControl -hovedtelefoner på Bluetooth-listen på din mobile enhed. Par igen. Hovedtelefoner kan Kontroller, at din mobile enhed understøtter NFC. ikke parres med Lås din mobile enhed op, og aktivér Bluetooth- og NFC-funktioner. mobil NFC-aktiveret enhed Tryk NFC-berøringspunktet på bagsiden af din mobile enhed mod bagsiden af den indbyggede fjernbetjening. Ingen lyd Tænd hovedtelefonerne (se Tænd/sluk på side 9). Oplad batteriet. Øg lydstyrken på dine hovedtelefoner og din mobile enhed. Tryk på knappen Tænd/sluk/Bluetooth for at høre den tilsluttede mobile enhed. Sørg for, at du bruger den korrekte mobile enhed. Flyt din mobile enhed tættere på hovedtelefonerne og væk fra eventuel interferens eller forhindringer. Prøv en anden musikkilde. Par en anden mobil enhed (se Parring med en mobilenhed på side 18). Hvis der er tilsluttet to mobile enheder, skal du sætte den første mobile enhed på pause og afspille den anden mobile enhed. Hvis der er tilsluttet to mobile enheder, skal du flytte de mobile enheder inden for hovedtelefonernes rækkevidde (9 m). DANSK - 27

28 FEJLFINDING Problem Dårlig lydkvalitet Ingen støjreduktion Støjreduktion kan ikke tilpasses Hovedtelefonerne oplades ikke StayHear + QC ørepropper falder af Har du mistet StayHear+ QC øreprop? Gør følgende Prøv en anden musikkilde. Par en anden mobil enhed. Frakobl den anden mobile enhed. Flyt enheden tættere på hovedtelefonerne og væk fra eventuel interferens eller forhindringer. Sørg for, at der ikke er snavs eller voks på in-ear hovedtelefonerne og hovedtelefonernes mundstykker. Kontrollér, at hovedtelefonerne er tændt. Strømindikatoren skal lyse grønt uafbrudt. Sluk for hovedtelefonerne, og tænd dem igen. Oplad hovedtelefonerne. Åbn den hængslede låge indeni den højre neckband, og tilslut USB-kablets lille ende til USB-stikket. Sørg for, at stikket på kablet er korrekt justeret i forhold til stikket på hovedtelefonerne. Fastgør begge USB-kablets ender. Hvis dine hovedtelefoner har været udsat for høje eller lave temperaturer, skal du lade hovedtelefonerne vende tilbage til stuetemperatur og derefter forsøge at oplade igen. Sæt ørepropperne godt fast i in-ear hovedtelefonerne (se Ændring af StayHear + QC ørepropper på side 15). Kontakt Bose kundeservice for at få en ny øreprop DANSK

29 DANSK - 29

30 FPO 2016 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA USA AM Rev. 01

SOUNDSPORT PULSE BRUGERVEJLEDNING

SOUNDSPORT PULSE BRUGERVEJLEDNING SOUNDSPORT PULSE BRUGERVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. ADVARSLER/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER Brug IKKE hovedtelefonerne ved høj

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

QUIETCONTROL 30 BRUGERVEJLEDNING

QUIETCONTROL 30 BRUGERVEJLEDNING QUIETCONTROL 30 BRUGERVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Brug IKKE hovedtelefonerne ved høj lydstyrke igennem længere tid. For at

Læs mere

for use with select ipod, iphone, and ipad models

for use with select ipod, iphone, and ipad models for use with select ipod, iphone, and ipad models Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési

Læs mere

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Brukerveiledning Podręcznik użytkownika

Læs mere

Brugervejledning QUIETCOMFORT 35 II NOISE CANCELLING

Brugervejledning QUIETCOMFORT 35 II NOISE CANCELLING Brugervejledning QUIETCOMFORT 35 II NOISE CANCELLING VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. ADVARSLER/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER Brug IKKE hovedtelefonerne

Læs mere

SOUNDLINK REVOLVE. Brugervejledning

SOUNDLINK REVOLVE. Brugervejledning SOUNDLINK REVOLVE Brugervejledning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse

Læs mere

SOUNDLINK MICRO. Brugervejledning

SOUNDLINK MICRO. Brugervejledning SOUNDLINK MICRO Brugervejledning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse

Læs mere

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning Jabra Elite 65t Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Bose SoundLink. Mini Bluetooth speaker II

Bose SoundLink. Mini Bluetooth speaker II Bose SoundLink Mini Bluetooth speaker II Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. ADVARSLER: Systemet må ikke udsættes

Læs mere

Bose SoundTrue. around-ear headphones II. diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados

Bose SoundTrue. around-ear headphones II. diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados Bose SoundTrue around-ear headphones II diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

SoundLink Colour. Bluetooth højttaler. Brugervejledning

SoundLink Colour. Bluetooth højttaler. Brugervejledning SoundLink Colour Bluetooth højttaler Brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. Den ligesidede trekant

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Vigtige sikkerhedsinstruktioner Owner s Guide Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. Lynet med et pilehoved indeni en ligesidet trekant gør brugeren

Læs mere

Jabra. Elite 25e. Brugervejledning (bruksanvisning)

Jabra. Elite 25e. Brugervejledning (bruksanvisning) Jabra Elite 25e Brugervejledning (bruksanvisning) 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærk tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker,

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

ACOUSTIMASS 300 TRÅDLØST BASMODUL BRUGERVEJLEDNING

ACOUSTIMASS 300 TRÅDLØST BASMODUL BRUGERVEJLEDNING ACOUSTIMASS 300 TRÅDLØST BASMODUL BRUGERVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner.

Læs mere

Acoustimass 5 series V Acoustimass 3 series V stereo speaker system

Acoustimass 5 series V Acoustimass 3 series V stereo speaker system Acoustimass 5 series V Acoustimass 3 series V stereo speaker system Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del propietario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale

Læs mere

Jabra. Sport Pulse. special edition. Brugermanual

Jabra. Sport Pulse. special edition. Brugermanual Jabra Sport Pulse special edition Brugermanual 2014 GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Alle andre varemærker

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Vigtige sikkerhedsinstruktioner Brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Tag dig venligst tid til at læse disse vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, og sørg for at følge dem. De vil hjælpe dig med at installere og betjene

Læs mere

CineMate 120, 130, 220 og 520

CineMate 120, 130, 220 og 520 CineMate 120, 130, 220 og 520 Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja

Læs mere

JABRA SPORT coach wireless

JABRA SPORT coach wireless JABRA SPORT coach wireless Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Jabra. Sport Coach. special edition. Brugervejledning

Jabra. Sport Coach. special edition. Brugervejledning Jabra Sport Coach special edition Brugervejledning 2015 GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Alle andre

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

JABRA STORM. Brugervejledning. jabra.com/storm

JABRA STORM. Brugervejledning. jabra.com/storm Brugervejledning jabra.com/storm 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Bose SoundLink. around-ear Bluetooth hovedtelefoner. Brugervejledning

Bose SoundLink. around-ear Bluetooth hovedtelefoner. Brugervejledning Bose SoundLink around-ear Bluetooth hovedtelefoner Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

SoundTouch 30/20. Wi-Fi -musiksystemer. Brugervejledning

SoundTouch 30/20. Wi-Fi -musiksystemer. Brugervejledning SoundTouch 30/20 Wi-Fi -musiksystemer Brugervejledning Sikkerhed Tag dig venligst tid til at læse disse vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, og sørg for at følge dem. De vil hjælpe dig med at installere

Læs mere

BackBeat 100-serien. Brugervejledning

BackBeat 100-serien. Brugervejledning BackBeat 100-serien Brugervejledning Indhold Oversigt over headset 3 Vær på den sikre side 3 Parring 4 Parring 4 Parringstilstand 4 Grundlæggende funktioner 5 Tænd eller sluk 5 Juster volumen 5 Besvar

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

JABRA STEALTH UC. Brugervejledning. jabra.com/stealthuc

JABRA STEALTH UC. Brugervejledning. jabra.com/stealthuc Brugervejledning jabra.com/stealthuc 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere.

Læs mere

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

JABRA STEP WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/stepwireless. jabra

JABRA STEP WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/stepwireless. jabra L jabra Brugermanual jabra.com/stepwireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke ejet af GN Netcom A/S. Alle andre inkluderede varemærker tilhører de respektive

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om højttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-forbindelse 4 Taster og dele 5 Sådan tænder du højttaleren 6 Oprettelse

Læs mere

BackBeat PRO. User Guide

BackBeat PRO. User Guide BackBeat PRO User Guide Contents Hvad er der i æsken 3 Oversigt over headsettet 4 Tænd/sluk 4 ANC (Active Noise Canceling) 4 Afspil eller sæt musik på pause 4 Volumen 4 Valg af nummer 4 Åben mikrofon 4

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

JABRA STYLE. Brugsvejledning. jabra.com/style

JABRA STYLE. Brugsvejledning. jabra.com/style Brugsvejledning jabra.com/style INDHOLD 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES DET... 5 3.1 SKIFT AF EARGELS 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET... 6 5. SÅDAN TILSLUTTES HEADSETTET...

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

Explorer 500-serien. Brugervejledning

Explorer 500-serien. Brugervejledning Explorer 500-serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken? 4 Tilbehør 5 Oversigt over headset 6 Vær på den sikre side 6 Parring 7 Parring 7 Brug to telefoner 7 Juster pasformen 8 Oplad

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Jabra. Evolve 75. Brugervejledning (bruksanvisning)

Jabra. Evolve 75. Brugervejledning (bruksanvisning) Jabra Evolve 75 Brugervejledning (bruksanvisning) 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker,

Læs mere

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT).

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT). Produktoplysninger 1 Tilslutning til opladning 2 Knappen "+" 3 Knappen " " 4 Funktionsindikator (blå) 5 Batteriindikator (rød) 6 Øresnegl 7 Mikrofon 8 Øreclips 9 Opladningsindikator (rød) 10 Strømindikator

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121

Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121 Indholdsfortegnelse Om dit headset 3 Taster og dele 4 Oplad dit headset 5 Tænd

Læs mere

Jabra. Halo Free. Brugervejledning

Jabra. Halo Free. Brugervejledning Jabra Halo Free Brugervejledning 2016 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

JABRA SPORT PACE WIRELESS

JABRA SPORT PACE WIRELESS L BrugerManual jabra.com/sportpace 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere.

Læs mere

JABRA EVOLVE 80. Brugermanual. jabra.com/evolve80

JABRA EVOLVE 80. Brugermanual. jabra.com/evolve80 Brugermanual jabra.com/evolve80 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Backbeat FIT. Brugervejledning

Backbeat FIT. Brugervejledning Backbeat FIT Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Parring 5 Oversigt over headset 6 Vær på den sikre side 6 Tag styringen 7 Tænd eller sluk 7 Afspil eller sæt musik på pause 7 Spring

Læs mere

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 128584DK / 01.13 Indhold Således anvendes ConnectLine telefon-adapter 4 Streamer Pro versus Streamer 1.4 5 Indgående opkald 6 Udgående opkald 10 Yderligere information

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

BLUETOOTH MOBILE SPEAKER II SOUNDLINK

BLUETOOTH MOBILE SPEAKER II SOUNDLINK SOUNDLINK BLUETOOTH MOBILE SPEAKER II Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Gebruiksaanwijzing Podręcznik użytkownika

Læs mere

Chime. Installationsvejledning

Chime. Installationsvejledning Chime Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 2 Hvad der er i æsken... 3 Strømkrav... 4 Hurtig installation... 5 Lysvejledning... 6 With Ring, you re Always home. Hvad der er i æsken 3 1. Ring Chime

Læs mere

Jabra revo Wireless. Brugsvejledning. jabra.com/revowireless

Jabra revo Wireless. Brugsvejledning. jabra.com/revowireless Jabra revo Wireless Brugsvejledning jabra.com/revowireless 1. Velkommen...3 2. OVERSIGT... 4 3. sådan bæres det...5 3.1 Justerbart i højden 3.2 sammenklappelige hængsler 4. sådan oplades det...7 4.1 Batteristatus

Læs mere

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Dansk......................... 83 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Kassens indhold 1 2 3 4 5 1. Hovedenhed med kamera og højtalertelefon

Læs mere

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65 Brugermanual jabra.com/evolve65 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Jabra. Elite Sport. Brugervejledning

Jabra. Elite Sport. Brugervejledning Jabra Elite Sport Brugervejledning 2016 GN Audio A/S. All rights reserved. Jabra is a trademark of GN Audio A/S. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG,

Læs mere

JABRA MOVE WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/movewireless Brugermanual jabra.com/movewireless 1. VELKOMMEN...3 2. ÆSKENS INDHOLD... 4 3. SÅDAN BÆRES DE...5 3.1 JUSTERBARE I HØJDEN 4. SÅDAN OPLADES DE... 6 4.1 BATTERISTATUS 5. SÅDAN TILSLUTTES HOVEDTELEFON- ERNE...7

Læs mere

Brugervejledning Display Dock

Brugervejledning Display Dock Brugervejledning Display Dock 1.0. udgave DA Brugervejledning Display Dock Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 5 Tilslut tilbehøret til skærmen og strømforsyningen

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903

Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 1.0. udgave DA Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 5 Oplad telefonen 6 Få notifikationer

Læs mere

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com.

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Blækfri fotoudskrifter Brugsanvisning {General Product Image} Hej! Velkommen til Polaroid -familien. I denne brugsanvisning giver vi dig en kort gennemgang af din nye miniprinter. For yderligere

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

Sikkerhedsinformation

Sikkerhedsinformation Brugervejledning Sikkerhedsinformation Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den hjælper dig med at installere og betjene systemet korrekt og nyde dets avancerede funktioner. Gem

Læs mere

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-P Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P Fjernbetjening Præsentation... 6 Funktioner... 7 Udskiftning af batteri... 8 Betjening af høreapparat med fjernbetjening... 11 Rækkevidde...

Læs mere

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC DA INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPSÆTNING OG SIKKERHED

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini JABRA mini Brugsvejledning jabra.com/mini 2013 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2 Nokia Bluetooth Headset BH-211 1 2 5 4 7 8 3 6 11 9 10 9204666/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-99W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1 Nokia Bluetooth-headset BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206520/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-94W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

JABRA HALO FUSION. Brugermanual. jabra.com/halofusion

JABRA HALO FUSION. Brugermanual. jabra.com/halofusion Brugermanual jabra.com/halofusion 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere.

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Quick-guide Genoprettelse af parring mellem Oticon Opn og trådløst tilbehør efter firmware-opdatering

Quick-guide Genoprettelse af parring mellem Oticon Opn og trådløst tilbehør efter firmware-opdatering Quick-guide Genoprettelse af parring mellem Oticon Opn og trådløst tilbehør efter firmware-opdatering Remote 3.0 fjernbetjening Introduktion Indhold Efter opdatering af Oticon Opn firmware er det nødvendigt

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App)

Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App) Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App) 1. Indholder: a. En hjelm b. Et USB kabel c. En Bling Jet fjernbetjening d. En brugsanvisning 2. Sæt USB-kablet i hjelmen

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

JABRA BOOST. Brugervejledning. jabra.com/boost

JABRA BOOST. Brugervejledning. jabra.com/boost Brugervejledning jabra.com/boost 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere. Bluetooth

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

JABRA CLASSIC. Brugsvejledning. jabra.com/classic

JABRA CLASSIC. Brugsvejledning. jabra.com/classic Brugsvejledning jabra.com/classic INDHOLD 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES DET... 5 3.1 UDSKIFTNING AF EARGELS 3.2 PÅSÆTNING AF ØREKROGEN 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET...

Læs mere