CineMate 120, 130, 220 og 520

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CineMate 120, 130, 220 og 520"

Transkript

1 CineMate 120, 130, 220 og 520 Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Manual do proprietário Bruksanvisning دليل المالك オーナーズガイド ค ม อผ ใช 사용자 안내서 用 户 指 南 使 用 者 指 南

2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Vigtige sikkerhedsinstruktioner Tag dig tid til at læse denne vejledning omhyggeligt, og følg de vigtige sikkerhedsinstruktioner. Lynet med et pilehoved indeni en ligesidet trekant gør brugeren opmærksom på, at der i systemets kabinet kan være uisoleret farlig spænding, som kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød. Mærket med et udråbstegn i en ligesidet trekant skal gøre brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i denne brugervejledning. FORSIGTIG: Undlad at foretage ændringer i systemet eller tilbehøret. Uautoriserede ændringer kan sætte sikkerheden, overholdelse af lovbestemmelser samt systemets ydeevne over styr. ADVARSLER: Systemet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød. Udsæt ikke dette apparat for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved apparatet. Som det gælder for alle elektriske apparater skal du passe på ikke at spilde væske på nogen dele af produktet. Hvis produktet udsættes for væske, kan det medføre fejl og/eller risiko for brand. Placer ikke nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved apparatet. 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand. 6. Rengør kun med en tør klud. 7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner. 8. Installer ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme. 9. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten. 10. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt. NOTER: Produktmærkaten er placeret i bunden af produktet. Produktet skal anvendes inden døre. Det er hverken designet eller testet til udendørs brug, brug i fritidskøretøjer eller i både. 2 - Dansk

3 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Vigtige oplysninger om overensstemmelse Bemærk: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder: Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen. Skab større afstand mellem udstyret og modtageren. Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet. Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp. FCC-ADVARSEL Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr. I USA og Canada Dette apparat overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift. Dette digitale apparat i klasse B er i overensstemmelse med den canadiske ICES-003/CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B). Denne enhed overholder FCC s og Industry Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. Denne enhed må ikke placeres eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere. Denne enhed efterlever Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift. Dette produkts temperaturområde er 0 C til 40 C. Dette udstyr overholder FCC s og Industry Canadas grænser for strålingseksponering, således som disse er fastsat for et ikke-kontrolleret miljø. Dette udstyr skal installeres og anvendes med en afstand på mindst 20 cm mellem strålingskilden og din krop. Denne sender må ikke placeres eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere. Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring finder du på Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskyttelse naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationsselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt. Dansk - 3

4 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer Giftige eller farlige stoffer og elementer Delens navn Bly (Pb) Kviksølv (Hg) Cadmium (Cd) Hexavalent (CR(VI)) Polybromeret biphenyl (PBB) Polybromeret diphenylether (PBDE) PCB er X O O O O O Metaldele X O O O O O Plastikdele O O O O O O Højttalere X O O O O O Kabler X O O O O O O: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i alle de homogene materialer for denne del, er under grænsekravet i SJ/T X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i SJ/T App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc. Android og Google Play er varemærker, der tilhører Google Inc. SoundTouch og designet med den trådløse node er varemærker, der tilhører Bose Corporation i USA og andre lande. Wi-Fi er et registreret varemærke, der tilhører Wi-Fi Alliance. Windows er et registreret varemærke, der tilhører Microsoft Corporation i USA og andre lande Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse. Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed: Serie- og modelnummeret er placeret i bunden af systemet. Serienummer: Modelnummer: Købsdato: Vi anbefaler, at du opbevarer kvitteringen sammen med denne brugervejledning. 4 - Dansk

5 Indhold Præsentation af SoundTouch fra Bose Vigtigste fordele...7 SoundTouch på dit system...7 Om din trådløse SoundTouch -adapter...7 Opsætning af systemet Tilslutning af den trådløse SoundTouch -adapter... 8 Tilføjelse af systemet til dit Wi-Fi -netværk... 9 Tilføj systemet til en eksisterende SoundTouch -konto... 9 Hent og installer SoundTouch -app en... 9 Slut systemet til dit Wi-Fi -hjemmenetværk... 9 Brug af SoundTouch Adgang til SoundTouch...10 Brug af SoundTouch kilden...10 Brug af SoundTouch -app en Sådan får du hjælp Betjening af systemet fra en anden smartphone, tablet eller computer Personlig tilpasning af forudindstillinger Sådan fungerer forudindstillinger Det skal du vide Afspilning af en forudindstilling Indstilling af en forudindstilling Avancerede funktioner Betjeningsknap Wi-Fi -indikator Deaktivering af Wi-Fi -funktion Genaktivering af Wi-Fi-funktionen Vægmontering af adapteren Montering af adapteren Sådan monteres adapteren Dansk - 5

6 Indhold Pleje og vedligeholdelse Fejlfinding Nulstilling af den trådløse SoundTouch -adapter Rengøring Kundeservice Begrænset garanti Tekniske oplysninger Appendiks A: Indstilling ved hjælp af en computer Vigtige oplysninger til opsætning...17 Brug af en stationær computer til opsætningen...17 Indstilling af systemet ved hjælp af en computer Dansk

7 Med SoundTouch kan du streame internetradio, musiktjenester og dit musikbibliotek. Hvis du har Wi-Fi derhjemme, er du klar til at lytte til din yndlingsmusik i det rum, hvor du vil. Vigtigste fordele Præsentation af SoundTouch fra Bose Få trådløs adgang til internetradio, musiktjenester og dit musikbibliotek. Trådløs opsætning af din smartphone eller tablet. Stream din yndlingsmusik med personligt tilpassede forudindstillinger. Fungerer med dit eksisterende Wi-Fi-hjemmenetværk. Den gratis SoundTouch -app til din smartphone, tablet eller computer giver endnu mere kontrol. Du kan til enhver tid tilføje flere systemer, så du kan få lyd i flere rum. Et bredt udvalg af Bose -lydsystemer giver dig mulighed for at vælge den rigtige løsning til ethvert rum. SoundTouch på dit system Giver dit Bose-hjemmeunderholdningssystem mulighed for at streame musik trådløst ved hjælp af SoundTouch. SoundTouch -app en giver dig mulighed for at anvende internetradio (hvis tilgængelig) og dit musikbibliotek fra din smartphone, tablet eller computer. Tilpas op til seks forudindstillinger for at få din musik leveret med blot ét tryk på din fjernbetjening. Om din trådløse SoundTouch -adapter Den trådløse SoundTouch -adapter forbinder dit underholdningssystem med dit Wi-Fi-hjemmenetværk, så du kan aktivere SoundTouch på dit system. Krav til opsætning: SoundTouch app ios- eller Android-enhed* En bredbåndsinternetforbindelse Et trådløst netværk (802.11b/g-kompatibelt) Netværksnavn og adgangskode CineMate 120, 130, 220 eller 520 system til hjemmebiograf * Hvis du ikke har en ios- eller Android-enhed, kan du bruge en computer til konfigurationen. Se side 17). Dansk - 7

8 Opsætning af systemet Tilslutning af den trådløse SoundTouch adapter 1. Tilslut adapteren til Bose link -stikket på konsollen. Bemærk: Placer adapteren 0,3-1,8 meter) væk fra Acoustimass -modulet for at undgå trådløs interferens. 2. Opsæt dit CineMate 120, 130, 220 eller 520 system (se systemets brugervejledning). 8 - Dansk

9 Tilføjelse af systemet til dit Wi-Fi -netværk Du skal downloade og installere SoundTouch app en på en smartphone eller tablet, der er sluttet til dit netværk. App en guider dig igennem tilslutningen at systemet til dit netværk. Bemærk: Hvis du ikke har en smartphone eller tablet, kan du bruge en computer til konfigurationen (se side 17). Tilføj systemet til en eksisterende SoundTouch -konto Hvis du allerede har konfigureret SoundTouch til et andet system, skal du ikke downloade SoundTouch - app en igen. 1. Vælg for at starte app en på din smartphone eller tablet. 2. Vælg SØG > INDSTILLINGER > Systemer > TILFØJ SYSTEm for at tilføje et andet system. App en fører dig gennem opsætningen. Hent og installer SoundTouch -app en Opsætning af systemet Hvis det er første gang, at du opsætter et SoundTouch -system, skal du installere app en. Download SoundTouch -controllerapp en på din smartphone eller tablet. Bose SoundTouch TM controller app ios-brugere: Download fra App Store Android -brugere: Download fra Google Play store Slut systemet til dit Wi-Fi -hjemmenetværk Tilføj systemet til dit netværk, når du har installeret app en: 1. Vælg for at starte app en på din smartphone eller tablet. App en guider dig igennem tilslutningen at systemet til dit Wi-Fi -netværk. 2. Følg instruktionerne i app en for at afslutte konfigurationen, inklusive oprettelse af en SoundTouch -konto, tilføjelse af et musikbibliotek og -musiktjenester. Dansk - 9

10 Brug af SoundTouch Adgang til SoundTouch Når du har oprettet en SoundTouch -konto og indstillet adapteren, er du klar til at nyde SoundTouch på dit system. SoundTouch -kildetast: Tilbyder en samling SoundTouch -funktioner, der giver dig mulighed for at kontrollere afspilning og tilpassede forudindstillinger. SoundTouch -app: Tilbyder fuld kontrol over SoundTouch, hvilket giver dig mulighed for at håndtere dine SoundTouch -indstillinger, tilføje musiktjenester, udforske lokale og globale internetradiostationer, indstille og ændre forudindstillinger, streame musik til systemet, få vist, hvad der afspilles, og meget mere. Brug af SoundTouch kilden Ved hjælp af fjernbetjeningen kan du få adgang til en række SoundTouch - funktioner gennem SoundTouch -kilden. Tryk på på fjernbetjeningen for at starte SoundTouch Dansk

11 Brug af SoundTouch -app en SoundTouch app en er en softwareapplikation, der giver dig mulighed for at konfigurere og betjene SoundTouch fra din smartphone, tablet eller computer. Med app en fungerer din smart-enhed som en fjernbetjening med mange funktioner til din SoundTouch -kilde. App en giver dig mulighed for at håndtere dine SoundTouch -indstillinger, tilføje musiktjenester, udforske lokale og globale internetradiostationer, indstille og ændre forudindstillinger, streame musik til systemet, få vist, hvad der afspilles, og meget mere. Når du har opsat systemet på dit netværk med SoundTouch -app en, er du klar til at udforske streaming af musik og foretage en personlig tilpasning af dine forudindstillinger. Sådan får du hjælp Brug af SoundTouch Hvis du har brug for flere oplysninger om anvendelse af systemet, skal du bruge hjælpetips eller hjælpen i app en. Hjælpetips Når opsætningen er gennemført, får du vist hjælpetips på skærmen, baseret på den opgave, du prøver at udføre. Disse tips instruerer dig i brug af systemet, herunder personlig tilpasning af dine forudindstillinger. Sådan aktiverer du tips Hvis du har deaktiveret tippene, skal du følge vejledningen for at genaktivere tippene. 1. Start SoundTouch -app en, og vælg SØG > INDSTILLINGER > Hjælpetips. 2. Flyt skyderen VIS TIPS til TIL. Hjælp i app en Du kan finde flere oplysninger om SoundTouch på følgende måde: 1. Vælg SØG > HJÆLP i app en. 2. Gennemse emnerne i onlinehjælpen. Betjening af systemet fra en anden smartphone, tablet eller computer Når du har konfigureret SoundTouch -systemet på dit Wi-Fi -hjemmenetværk, kan du betjene systemet fra enhver smartphone, tablet eller computer på det samme netværk. 1. Slut enheden til det samme netværk som dit system. 2. Download og installer SoundTouch -app en på enheden: Se side 9, hvis du bruger en smartphone eller tablet. Hvis du bruger en computer, skal du åbne en browser og gå til: SoundTouch.com/app Dansk - 11

12 Personlig tilpasning af forudindstillinger Sådan fungerer forudindstillinger Du kan tilpasse seks forudindstillinger til dine foretrukne streamingmusiktjenester, stationer, afspilningslister, kunstnere, albummer eller musiknumre fra dit musikbibliotek. Du kan få adgang til din musik når som helst med et enkelt tryk på en knap på fjernbetjeningen eller fra SoundTouch app en. Tip: Du får adgang til dine forudindstillinger ved hjælp af SoundTouch -app en på din smartphone, tablet eller computer. Det skal du vide Du kan indstille forudindstillinger fra app en og din universelle fjernbetjening. Hvis forudindstillingskilden er dit itunes- eller Windows Media Playermusikbibliotek, skal du sørge for, at computeren med dit musikbibliotek er tændt og tilsluttet til samme netværk som den trådløse SoundTouch -adapter. Afspilning af en forudindstilling Når du tilpasser dine forudindstillinger, skal du vælge en forudindstilling ved hjælp af fjernbetjeningen eller app en for at afspille den. Hvis du har brug for hjælp, kan du finde flere oplysninger i Hjælp-systemet i SoundTouch -app en. Bemærk: Se Indstilling af en forudindstilling, hvis der ikke afspilles musik. Indstilling af en forudindstilling 1. Stream musik til systemet med app en. 2. Mens musikken afspilles, skal du trykke på et nummer (1-6) med fjernbetjeningen og holde den nede ca. 2 sekunder. Systemet udsender en lyd, når forudindstillingen er oprettet. Bemærk: Se i app ens hjælp for at få flere oplysninger om SoundTouch -app en Dansk

13 Avancerede funktioner Betjeningsknap Den trådløse SoundTouch -adapter tilbyder avanceret funktionalitet, hvis du trykker på betjeningsknappen og holder den nede. Wi-Fi -indikator Betjeningsknap Wi-Fi -indikator Wi-Fi -indikatoren på adapterens bagside angiver Wi-Fi-status. Indikatoraktivitet Blinker hvidt Lyser hvidt Lyser gult konstant Blinker langsomt gult Blinker hurtigt gult Fra Systemtilstand Opretter forbindelse til Wi-Fi-netværk Systemet er tændt og har forbindelse til Wi-Fi-netværket System i opsætningstilstand Ingen forbindelse til Wi-Fi-netværk Firmwarefejl ring til Boses service Wi-Fi-netværk er deaktiveret, eller systemet har Ethernetforbindelse Deaktivering af Wi-Fi -funktion Den trådløse SoundTouch -adapter har indbygget understøttelse af Wi-Fi, som gør det muligt at bruge trådløse forbindelser. 1. Tænd for dit CineMate 120, 130, 220 eller 520 system. 2. Tryk på adapterens betjeningsknap, og hold den nede (8-10 sekunder). 3. Når Wi-Fi-indikatoren slukkes, skal du slippe Control-knappen. Genaktivering af Wi-Fi-funktionen Tænd for dit CineMate 120, 130, 220 eller 520 system. Dansk - 13

14 Vægmontering af adapteren Du kan montere den trådløse adapter på en væg (hardware medfølger ikke). Hvis din monteringshardware har instruktioner, der afviger fra disse instruktioner, skal du følge instruktionerne, der følger med hardwaren. Denne tabel beskriver specifikationer til monteringshardware. Enhed Træ Vægplade Væggens tykkelse 3/4 " (19 mm) eller tykkere 3 8 " (9,5 mm) eller tykkere Bor (3,17 mm) (4,76 mm) Træskruer med fladt hoved (2) #8 x " (32 mm) #8 x " (32 mm) Plastikmurankre (2) Ikke i brug 25,4 mm (#6-8x1") Montering af adapteren Du kan montere adapteren på to forskellige måder: Lodret, så tilslutningspanelet vender mod venstre. Vandret, så tilslutningspanelet vender opad. Sådan monteres adapteren 1. Bor to huller " (159 mm) mellem hullerne. 2. Sæt plastikmurankrene i (hvis adapteren monteres på en vægplade). 3. Skru træskruer med fladt hoved i. Bemærk: Lad skruehovederne rage 1 4 " (6,35 mm) ud fra væggens overflade. 4. Placer adapteren på skruerne, og tryk den solidt på plads Dansk

15 Pleje og vedligeholdelse Fejlfinding Problem Kan ikke gennemføre netværksopsætningen Der kan ikke oprettes forbindelse til et netværk Interferens Gør følgende Sæt den trådløse SoundTouch -adapter på Bose link-stikket, og tænd for systemet. Tilslut systemet til lysnettet. Vælg det korrekte netværksnavn, og indtast adgangskode. Tilslut enheden og SoundTouch -systemet til det samme Wi-Fi -netværk. Placer den trådløse adapter inden for routerens rækkevidde. Aktivér Wi-Fi på den enhed (mobil eller computer), du bruger til opsætningen. Hvis netværksnavnet ikke vises eller skjult, skal du vælge Opret forbindelse manuelt til et andet netværk på skærmen OPRET FORBINDELSE TIL WI-FI-HJEMMENETVÆRK. Luk andre åbne programmer. Hvis du bruger en computer til opsætning, skal du kontrollere, at SoundTouch -app en og SoundTouch Music Server er tilladte programmer. Test din internetforbindelse ved at indlæse Genstart din mobile enhed eller computer og router. Genstart dit system (se hjælpen i app en). Afinstaller app en, nulstil systemet, og genstart opsætningsprocessen. Se i hjælpen til app en, hvis dit netværk er ændret eller for at slutte dit system til et andet netværk. Opret forbindelse til netværket med et Ethernet-kabel. Sørg for, at den trådløse SoundTouch -adapter er på afstand af Acoustimass -modulet, konsollen, metalgenstande, andre lyd-/ videokomponenter og direkte varmekilder. Nulstilling af den trådløse SoundTouch -adapter Nulstil den trådløse SoundTouch -adapter for at slette alle SoundTouch - kildeoplysninger og netværkslegitimationsoplysninger fra systemet og gendanne de oprindelige fabriksindstillinger. Bemærk: Denne nulstillingsfunktion sletter dine SoundTouch -forudindstillinger og dine gemte netværkslegitimationsoplysninger. 1. Tænd for dit CineMate 120, 130, 220 eller 520 system. 2. Frakobl Bose link-kablet. 3. Tryk på og hold nede på kontrolknappen (8-10 sekunder), når du tilslutter kablet igen. Dansk - 15

16 Pleje og vedligeholdelse Rengøring Du skal rengøre din trådløse SoundTouch -adapter ved at tørre kabinettet af med en blød og tør klud. Brug ikke opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsspray. Undgå at spilde væske eller tabe objekter i nogen af åbningerne. Kundeservice Hvis du har brug for yderligere hjælp til anvendelse af systemet, skal du kontakte Boses kundeservice. Se arket med de vigtige sikkerhedsinstruktioner, der findes i æsken, for at få kontaktoplysninger. Begrænset garanti Din trådløse SoundTouch -adapter er omfattet af en begrænset garanti. Detaljerede oplysninger om den begrænsede garanti findes på arket med vigtige sikkerhedsinstruktioner i æsken. Se arket med vigtige sikkerhedsinstruktioner for at få instruktioner til registrering. Hvis ikke du gør det, har det ingen betydning for den begrænsede garanti. Garantioplysningerne til dette produkt gælder ikke for Australien og New Zealand. Se vores websted på eller for at få flere oplysninger om garantien i Australien og New Zealand. Tekniske oplysninger Mål og vægt 2" H x 2 1 2" B x 9 3 8" D (5,1 cm x 6,4 cm x 23,8 cm) 340 gram Temperaturområde 0 C til 40 C 16 - Dansk

17 Appendiks A: Indstilling ved hjælp af en computer Vigtige oplysninger til opsætning Du kan opsætte dit system ved hjælp af en computer i stedet for end smartphone eller tablet. Brug en computer, der findes på dit Wi-Fi -netværk. Brug den computer, hvor dit musikbibliotek er gemt. Du skal bruge det medfølgende USB-kabel.* Brug ikke USB-kablet, medmindre app en beder dig om at tilslutte kablet. * SETUP A USB-stikket bag på systemet bruges kun til computeropsætning. Stikkene er ikke beregnet til opladning af smartphones, tabletter eller lignende enheder. Brug af en stationær computer til opsætningen Hvis du bruger en stationær computer, skal du flytte konsollen og den trådløse SoundTouch -adapter tæt på computeren, når du opsætter dit system. Under opsætningen beder app en dig om at forbinde USB-kablet fra computeren til den trådløse adapter (midlertidigt). Efter opsætningen skal du fjerne USB-kablet og konsollen fra din computer og fra stikkontakten og slutte systemet til en fast placering. Indstilling af systemet ved hjælp af en computer 1. Åbn en browser på din computer, og gå til: SoundTouch.com/app Tip: Brug den computer, hvor dit musikbibliotek er gemt. 2. Hent og kør SoundTouch -app en. 3. Tilslutning af systemet til dit hjemmenetværk (se side 9). App en fører dig gennem opsætningen. Dansk - 17

18 2014 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA USA AM Rev. 00

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Vigtige sikkerhedsinstruktioner Brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Tag dig venligst tid til at læse disse vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, og sørg for at følge dem. De vil hjælpe dig med at installere og betjene

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Vigtige sikkerhedsinstruktioner Owner s Guide Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. Lynet med et pilehoved indeni en ligesidet trekant gør brugeren

Læs mere

SoundTouch 30/20. Wi-Fi -musiksystemer. Brugervejledning

SoundTouch 30/20. Wi-Fi -musiksystemer. Brugervejledning SoundTouch 30/20 Wi-Fi -musiksystemer Brugervejledning Sikkerhed Tag dig venligst tid til at læse disse vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, og sørg for at følge dem. De vil hjælpe dig med at installere

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Brukerveiledning Podręcznik użytkownika

Læs mere

Sikkerhedsinformation

Sikkerhedsinformation Brugervejledning Sikkerhedsinformation Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den hjælper dig med at installere og betjene systemet korrekt og nyde dets avancerede funktioner. Gem

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Bruksanvisning Vigtige sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

SoundTouch Portable. Wi-Fi -musiksystem. Brugervejledning

SoundTouch Portable. Wi-Fi -musiksystem. Brugervejledning SoundTouch Portable Wi-Fi -musiksystem Brugervejledning Sikkerhed Tag dig venligst tid til at læse disse vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, og sørg for at følge dem. De vil hjælpe dig med at

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Vigtige sikkerhedsinstruktioner Brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Tag dig venligst tid til at læse disse vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, og sørg for at følge dem. De vil hjælpe dig med at installere og betjene

Læs mere

Acoustimass 5 series V Acoustimass 3 series V stereo speaker system

Acoustimass 5 series V Acoustimass 3 series V stereo speaker system Acoustimass 5 series V Acoustimass 3 series V stereo speaker system Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del propietario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

Bose SoundTrue. around-ear headphones II. diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados

Bose SoundTrue. around-ear headphones II. diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados Bose SoundTrue around-ear headphones II diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

CineMate 130. home theater system

CineMate 130. home theater system CineMate 130 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários Bruksanvisningen

Læs mere

Acoustimass 6 series V Acoustimass 10 series V home theater speaker systems

Acoustimass 6 series V Acoustimass 10 series V home theater speaker systems Acoustimass 6 series V Acoustimass 10 series V home theater speaker systems Owner's Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale

Læs mere

CineMate 520. home theater system

CineMate 520. home theater system CineMate 520 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários Bruksanvisningen

Læs mere

Setup Guide Installationsvejledning Einrichtungsanleitung Installatiehandleiding Guía de instalación Asennusopas Guide d installation Guida all

Setup Guide Installationsvejledning Einrichtungsanleitung Installatiehandleiding Guía de instalación Asennusopas Guide d installation Guida all Setup Guide Installationsvejledning Einrichtungsanleitung Installatiehandleiding Guía de instalación Asennusopas Guide d installation Guida all installazione Üzembe helyezési útmutató Podręcznik konfiguracji

Læs mere

SoundLink Colour. Bluetooth højttaler. Brugervejledning

SoundLink Colour. Bluetooth højttaler. Brugervejledning SoundLink Colour Bluetooth højttaler Brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. Den ligesidede trekant

Læs mere

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen B2 Bass Module Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Svenska Nederlands Italiano Français Español

Læs mere

BeoLab 4000. Vejledning

BeoLab 4000. Vejledning BeoLab 4000 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

SOUNDTOUCH 10 WIRELESS SPEAKER

SOUNDTOUCH 10 WIRELESS SPEAKER Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Brukerveiledning Podręcznik użytkownika

Læs mere

for use with select ipod, iphone, and ipad models

for use with select ipod, iphone, and ipad models for use with select ipod, iphone, and ipad models Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

BeoLink Wireless 1. Vejledning

BeoLink Wireless 1. Vejledning BeoLink Wireless 1 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Brukerveiledning Podręcznik użytkownika

Læs mere

SIKKERHEDSINFORMATION

SIKKERHEDSINFORMATION Solo TV Sound System Operating Guide Betjeningsvejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale d uso Használati útmutató Bedieningshandleiding Instrukcji obsługi Operação Guia

Læs mere

Bose SoundLink. Mini Bluetooth speaker II

Bose SoundLink. Mini Bluetooth speaker II Bose SoundLink Mini Bluetooth speaker II Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. ADVARSLER: Systemet må ikke udsættes

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

SOUNDTOUCH 20 SERIES III WIRELESS SPEAKER

SOUNDTOUCH 20 SERIES III WIRELESS SPEAKER Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Brukerveiledning Podręcznik użytkownika

Læs mere

Brugervejledning. Linksys PLWK400. Powerline trådløst AV-extendersæt

Brugervejledning. Linksys PLWK400. Powerline trådløst AV-extendersæt Brugervejledning Linksys PLWK400 Powerline trådløst AV-extendersæt Indhold Indhold Oversigt............... 3 Funktioner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Hvordan Powerline-netværk fungerer............................5

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWN5001 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWN5001 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWN5001 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter Brugsanvisning Smart LED pære KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: SLED-470.1 Brugsanvisning Garantidokumenter Generelt Læs og opbevar brugsanvisningen Betjeningsvejledningen hører til denne Smart LED-lampe.

Læs mere

Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Manual do

Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Manual do Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Manual do Proprietário Bruksanvisning Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Vigtige sikkerhedsinstruktioner Brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere og betjene systemet

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til netværksrelateret lagring Ver.2.3.1111 Indholdsfortegnelse Bemærkninger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 1. Pakkens indhold... 5 2. Ekstra tilbehør... 7 3. Vejledning til

Læs mere

NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Installationsvejledning PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet.

NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Installationsvejledning PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider PR2000 Installationsvejledning NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Opret forbindelse

Læs mere

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC i brugermanualen (information,

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Vigtige sikkerhedsinstruktioner Owner s Guide Vigtige sikkerhedsinstruktioner Tag dig venligst tid til at læse disse vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, og sørg for at følge dem. De vil hjælpe dig med at installere og betjene

Læs mere

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om højttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-forbindelse 4 Taster og dele 5 Sådan tænder du højttaleren 6 Oprettelse

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brugsanvisning. Smart Plug +45 699 603 39. Smart Plug. Brugsanvisning. Garantidokumenter KUNDESERVICE MODEL: SP-2

Brugsanvisning. Smart Plug +45 699 603 39. Smart Plug. Brugsanvisning. Garantidokumenter KUNDESERVICE MODEL: SP-2 Brugsanvisning Smart Plug Smart Plug Brugsanvisning Garantidokumenter Kære kunde! Hjertelig tillykke med købet af et kvalitativt førsteklasses MAGINON produkt. Du har valgt en moderne smart plug med godt

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd TDC HomeBox VDSL Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd 2 Udstyr fra TDC Følgende skal være i kassen, du har modtaget fra TDC: TDC HomeBox VDSL Installations vejled ning til dig med

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

SOUNDLINK REVOLVE. Brugervejledning

SOUNDLINK REVOLVE. Brugervejledning SOUNDLINK REVOLVE Brugervejledning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com.

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Blækfri fotoudskrifter Brugsanvisning {General Product Image} Hej! Velkommen til Polaroid -familien. I denne brugsanvisning giver vi dig en kort gennemgang af din nye miniprinter. For yderligere

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning Solo tv-lydsystem Brugervejledning Indhold Sikkerhedsinformation Indledning Tak... 6 Udpakning... 6 Opsætning af systemet Trin 1: Anbring systemet... 7 Trin 2: Tilslut Solo-systemet til en stikkontakt...

Læs mere

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0 7 PORT USB HUB Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå denne vejledning

Læs mere

ACOUSTIMASS 300 TRÅDLØST BASMODUL BRUGERVEJLEDNING

ACOUSTIMASS 300 TRÅDLØST BASMODUL BRUGERVEJLEDNING ACOUSTIMASS 300 TRÅDLØST BASMODUL BRUGERVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner.

Læs mere

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide EW-7438RPn Air Quick Installation Guide 02-2014 / v1.0 I. Produktinformation I-1. Pakkens indhold - EW-7438RPn Air - CD med lyninstallationsguide på flere sprog og brugerhåndbog - Lyninstallationsguide

Læs mere

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL-modem/router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL modem/router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have udførlige oplysninger for konfiguration og brug af

Læs mere

Bose Virtually Invisible 791 series II and 591 in-ceiling speakers

Bose Virtually Invisible 791 series II and 591 in-ceiling speakers Bose Virtually Invisible 791 series II and 591 in-ceiling speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Læs mere

VIRTUALLY INVISIBLE 300

VIRTUALLY INVISIBLE 300 VIRTUALLY INVISIBLE 300 WIRELESS SURROUND SPEAKERS OWNER S GUIDE BRUGERVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKERSHANDLEIDING GUÍA DEL USUARIO KÄYTTÖOHJE NOTICE D UTILISATION MANUALE DI ISTRUZIONI KEZELÉSI

Læs mere

Egenskaber. Hvad er der i kassen? Beskrivelse

Egenskaber. Hvad er der i kassen? Beskrivelse Egenskaber Wi-Fi b/g/n 10.1 IPS touchscreen Understøtter apps fra 3. part Webkamera G-sensor Medieafspiller 3G (Kun nogle modeller) Hvad er der i kassen? 1 tavle-pc 1 USB-kabel 1 netadapter høretelefoner

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

COMPANION 5 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Manuale di istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

COMPANION 5 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Manuale di istruzioni. Gebruiksaanwijzing. COMPANION 5 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Brugervejledning Bedienungsanleitung Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Svenska Nederlands Italiano Deutsch Dansk SIKKERHEDSINFORMATION Læs

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

L1 model 1S system. with ToneMatch port

L1 model 1S system. with ToneMatch port L1 model 1S system with ToneMatch port Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Svenska Nederlands

Læs mere

BLUETOOTH MOBILE SPEAKER II SOUNDLINK

BLUETOOTH MOBILE SPEAKER II SOUNDLINK SOUNDLINK BLUETOOTH MOBILE SPEAKER II Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Gebruiksaanwijzing Podręcznik użytkownika

Læs mere

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK TAQ-70202 MK2 Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til EN55020 blev

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning

TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos. I den forbindelse har du fået tilsendt en.

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

4-546-358-12(1) (DK) DK DSC-QX30. Digitalt stillkamera. Betjeningsvejledning

4-546-358-12(1) (DK) DK DSC-QX30. Digitalt stillkamera. Betjeningsvejledning 4-546-358-12(1) (DK) DK Digitalt stillkamera Betjeningsvejledning DSC-QX30 2 Brug af håndledsremmen (medfølger) Betjeningsvejledning DK Du kan downloade billedstyringssoftwaren PlayMemories Home fra følgende

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Hurtig start. AC750 WiFi Range-udvider. Model EX3800

Hurtig start. AC750 WiFi Range-udvider. Model EX3800 Hurtig start AC750 WiFi Range-udvider Model EX3800 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Velkommen Tak, fordi du valgte Arlo. Det er nemt at komme i gang.

Velkommen Tak, fordi du valgte Arlo. Det er nemt at komme i gang. Lynvejledning 1 Hvad er inkluderet Velkommen Tak, fordi du valgte Arlo. Det er nemt at komme i gang. Basestation Strømadapter til basestation 100 % trådløse kameraer Ethernet-kabel Magnetiske vægbeslag

Læs mere

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR Lynstartvejledning foretrex 301 og 401 PERSONAL NAVIGATOR Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Brug af

Læs mere

CRT høreapparater. Betjeningsvejledning

CRT høreapparater. Betjeningsvejledning CRT høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Vigtigt: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 8 3. Beskrivelse af høreapparaterne

Læs mere

Sikkerhedsoplysninger

Sikkerhedsoplysninger Brugsanvisning 1 Hej! Velkommen til Polaroid -familien. I denne brugsanvisning giver vi dig en kort gennemgang af din nye miniprinter. For yderligere oplysninger og teknisk support bedes du venligst kontakte

Læs mere