Det brugervenlige elektroniske bibliotek. Midtvejsrapport for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det brugervenlige elektroniske bibliotek. Midtvejsrapport for www.silkeborg-bibliotek.dk"

Transkript

1 Det brugervenlige elektroniske bibliotek Midtvejsrapport for

2 Det brugervenlige elektroniske bibliotek Midtvejsrapport for UNI C 17. september Af Jens Madsen

3 Indhold 1 Sammenfatning Webstedets anvendelighed og relevans Webstedets design Baggrund Om rapporten Overblik over projektet Formål med usability-testen Fremgangsmåde Kategorisering af observationer Resultater Webstedet generelt Forsiden Selvbetjening Søgeresultat (Biblioteksbasen) Fuldstændig beskrivelse (Biblioteksbasen) Ingen resultater (Biblioteksbasen) Silkeborg Biblioteks Database Søgeresultat (websted) Indholdsoversigt Fakta om biblioteket Reservation Lånerstatus Bestil ny bog Pinkode til biblioteket Nyeste fagbøger MusiCat Børn & Unge Bilag A. Fremgangsmåde Bilag B. Deltagere... 29

4 Bilag C. Anvendt udstyr... 30

5 1 Sammenfatning 5 1 Sammenfatning Rapporten præsenterer resultaterne af en usability-test af på kort form. Testen blev gennemført som en del af den landsdækkende undersøgelse Det brugervenlige elektroniske bibliotek. Rapporten fungerer som optakt til den samlede rapport, som sammenfatter resultaterne fra den landsdækkende undersøgelse. 1.1 Webstedets anvendelighed og relevans En del af formålet med usability-testen var at undersøge, hvorvidt og hvorledes brugerne oplever, at produktet gør en forskel for dem i deres informationssøgningsaktiviteter. Alle brugerne udtrykker begejstring over en grundlæggende velfungerende webside. Brugernes altovervejende formål er at låne materiale. Brugerne opdager kun undtagelsesvist webstedets øvrige services. Forsiden er ikke det rette sted at markedsføre nye services. Anmeldelser spiller en stor rolle hos brugere, der ofte låner. Kun godt en tredjedel af de gennemførte søgninger i biblioteksdatabasen resulterer i en egentlig reservation. Disse punkter vil blive behandlet indgående i den samlede rapport, der udarbejdes, når alle deltagende bibliotekers websteder er testet. 1.2 Webstedets design De væsentligste områder hvor designet er hensigtsmæssigt: Der vises en meget konstruktiv hjælpeside, når søgningen giver nul resultater. Drop-down-boksen og indholdsfortegnelsen på forsiden er en stor og effektiv hjælp. Det er nemt for brugerne at sondre mellem forskellige søgemuligheder og at vælge den rigtige fra en enkelt side. Siden Selvbetjening rummer de funktioner, brugerne anvender mest. I modsætning til forsiden er den helt uden anden støj. De væsentligste områder hvor designet med fordel kan forbedres: Popup-vinduet, der vises under reservation, driller flere brugere.

6 1 Sammenfatning 6 Sikkerhedsdialogboksene, der vises i forbindelse med log-in og efterfølgende status og reservationer, generer flere brugere. Den nye søgefunktion, der søger på webstedets sider, benytter brugerne ikke af sig selv og der er tvivl om dens virkemåde.

7 2 Baggrund 7 2 Baggrund 2.1 Om rapporten Rapporten består af fire hovedkapitler: 1. Sammenfatning 2. Baggrund Beskrivelse af det testede produkt, formålet med usability-testene samt fremgangsmåden. 3. Resultater Oversigt over de konkrete observationer fra usability-testene. Bilagene rummer følgende indhold: A. Fremgangsmåde, B. Deltagerliste og C. Tekniske vilkår. 2.2 Overblik over projektet Det brugervenlige elektroniske bibliotek er en landsdækkende undersøgelse, som UNI C Usability gennemfører, af danske folkebibliotekers websteder. Usability-undersøgelsen omfater: 5 usability-test af hvert biblioteks websted udført på biblioteket. Hver enkelt test varer normalt 1½ time 5-10 daglige lånere på biblioteket inviteres som testpersoner usability-konsulenter deltager: en testleder og en logger, der noterer observationer Resultaterne fra test af alle bibliotekerne samles i en rapport, som indeholder: Gennemgang af hvad der er brugervenligt, og hvad der ikke er Konstruktive idéer til bibliotekernes websteder med udgangspunkt i lånernes ønsker Inspirationskatalog til nye servicemuligheder på webstederne. Få indblik i, hvilke faciliteter andre bibliotekers websteder indeholder og lad dig inspirere Tip til hvordan bibliotekerne selv kan fortsætte med usability-arbejdet Nærværende rapport fungerer som optakt til den samlede rapport, som sammenfatter resultaterne fra den landsdækkende undersøgelse.

8 2 Baggrund Formål med usability-testen Hensigten med usability-testen var at undersøge produktets brugbarhed, herunder at belyse følgende: 1) Design, dvs. om produktets indhold, struktur og udformning svarer til brugernes forventninger og behov. Herunder om navigationen og søgningen fungerer i overensstemmelse med brugernes forventninger. 2) Anvendelighed og relevans, dvs. om brugerne oplever, at produktet gør en forskel for brugerne i hverdagen. Herunder om produktet tilfører brugerne nye muligheder og i hvilken udstrækning produktets services benyttes. 2.4 Fremgangsmåde Der blev gennemført 5 testseancer med i alt 5 brugere i Silkeborg Biblioteks lokaler. I hver testseance deltog to ansatte fra bibliotekets medarbejderskare. I Bilag A beskrives fremgangsmåden for usability-testene nærmere. 2.5 Kategorisering af observationer Hver observation i kapitel 3 er kategoriseret under 6 forskellige betegnelser. Se side 5. En observation er medtaget som problem uafhængigt af, hvor mange brugere, der oplevede det, dvs. alle brugere har ikke nødvendigvis været generet af et givent problem. Såfremt én bruger er stødt ind i problemet, vurderer vi, at der er risiko for, at andre vil opleve noget tilsvarende. Observationerne bringes på anonymiseret form af hensyn til de deltagende testpersoner. Som en følge heraf anvendes han som betegnelse for alle brugere uanset køn.

9 3 Resultater 9 3 Resultater Dette kapitel opsummerer resultaterne fra usability-testene. Resultaterne vil blive uddybet i den samlede rapport for undersøgelsen, hvor også løsningsforslag vil blive beskrevet indgående. Hver observation er kategoriseret som følger: Godt: En løsning, som fungerede godt for brugerne. Idé God idé: Et brugerforslag, der kan forbedre produktets brugbarhed.! Kosmetisk problem: Observationer, der ikke har større betydning for brugbarheden, men som dog generer det generelle indtryk af produktet.!! Forstyrrende problem: Bør rettes, da det er forstyrrende for brugen af produktet og indebærer, at brugerne anvender uforholdsmæssigt megen tid på at løse en opgave.!!! Alvorligt problem: Designproblem af så alvorlig karakter, at det er svært eller direkte umuligt at fortsætte brugen af produktet på en meningsfyldt måde. Brugeren må have hjælp fra andre for at komme videre. Herunder situationer, hvor brugeren synes, at produktet forlanger unødvendige oplysninger eller handlinger. (!) UNI C Usabilitys kommentar: Et ikke-observeret problem, som ifølge UNI Cs erfaring kan vise sig at være et potentielt problem. 3.1 Webstedet generelt Det går langt de fleste brugere godt, da de prøver at gætte sig frem til webstedets adresse. Dette skyldes ikke mindst, at biblioteket er registreret under ikke mindre end seks web-adresser. Det er glimrende, at man kan komme til de samme sider på mange forskellige måder. F.eks. Søg i biblioteksbasen og Lånerstatus.!! Sikkerhedsdialogboksene, der vises i forbindelse med brugernes log-in og efterfølgende status og reservationer, generer flere brugere.

10 3 Resultater 10! De fleste brugere klikker konsekvent på back -knappen (ofte gentagne gange) for at komme til forsiden. Kun to brugere klikker af og til på linket Til forsiden i brødkrummestien. 3.2 Forsiden Overskriften til søgefeltet fører til søgesiden. Det benyttede en bruger sig konsekvent af som en genvej.

11 3 Resultater 11 Drop-down-boksen, der viser udvalgte stikord fra webstedets sider, benyttes af 2 ud af 5 brugere, og var en stor og effektiv hjælp til at finde bødestørrelser, b- å ningstider mv. Indholdsfortegnelsen, der viser en mere omfattende stikordsliste end drop-downboksen, benyttes af 3 ud af 5 brugere til at løse samme opgaver som drop-downboksen, dvs. finde bødestørrelser, åbningstider mv. Testen viste, at nogle brugere konsekvent anvender indholdsfortegnelsen, mens andre benytter drop-downboksen. Begge funktioner er derfor i høj grad relevante.! Kun få brugere benytter konsekvent Til lånerstatus og fornyelser under søgefeltet. I stedet benytter de primært siden Selvbetjening.! En bruger studser over, hvad Bibliotekets samlinger er? Flere er begejstrede for indholdet på siden, da de klikker sig ind.! Søgefeltet Søg på hjemmesiden, der modsat Søg i biblioteksbasen søger i indholdet på webstedets sider, benyttes slet ikke af brugerne, førend testlederen gør eksplicit opmærksom på muligheden. To brugere tror, at man kan bruge søgemuligheden, hvis man er i tvivl om stavemåde eller vil lave en vild søgning. Formentlig var hjælpeteksten årsagen til deres antagelse, idet der står Usikker på endelsen: Brug et?. Dermed kan søgefeltet udgøre et problem, fordi det kan være svært for brugerne at skelne de to søgefelter fra hinanden. Umiddelbart vil det være uproblematisk at fjerne søgningen på webstedet igen, fordi brugerne i stedet blot benytter dropdown-menuen, indholdsfortegnelsen eller menuen. Alternativt skal hjælpeteksten forbedres.! Brugerne ser ikke nyhederne på forsiden, fordi de målrettet forsøger at finde relevant materiale.! Menupunktet Spørg biblioteket kender brugerne ikke, og de kan ikke gætte indholdet.! Erfarne brugere, der hyppigt benytter Hvor mange klik kræver det at webstedet, anvender ikke søgefeltet Søg i igangsætte en simpel søgning biblioteksbasen. I stedet vælger de menupunktet Selvbetjening og finder søgesi- Kortest mulige vej fra forsiden: 1 klik derne derunder. En enkelt bruger benytter Hvad gør brugerne? konsekvent overskriften til søgefeltet til at 2 brugere finder den korteste vej komme til søgesiderne, for hvis han anvender søgefeltet direkte, ved han ikke, om der Gennemsnit under testen: 3 klik Længste vej under testen: 5 klik søges på forfatter, titel eller emne. Det betyder, at kun to brugere finder den hur-

12 3 Resultater 12 tigste vej til at igangsætte en simpel søgning (2 klik), mens de resterende tre benytter helt op til 5 klik. Idé En bruger ved ikke, at man kan søge på emner på forsiden. Han foreslår derfor, at det eksemplificeres ved søgefeltet, hvad man kan søge efter: Ex. den grimme ælling, Gasolin, hund, Astrid Lindgren. Idé Alle fandt åbningstiderne under menupunktet Fakta om Biblioteket. Flere mente, det ville være logisk, at tidspunkterne ligeledes var oplyst på forsiden. 3.3 Selvbetjening Siden rummer de funktioner, brugerne anvender mest, og mange benytter derfor denne side som udgangspunkt for at løse deres opgaver. Det er desuden en stor fordel for brugerne, at siden i modsætning til forsiden er helt uden anden støj. Man kan med en vis ret hævde, at dette er den egentlige forside for brugerne.! Linket Søg i bibliotekstbasen øverst på siden fører ned til et enslydende link lidt længere nede på siden i stedet for at linke direkte til søgesiden. (!) I forhold til hvor anvendt siden er, ville det være en fordel at placere menupunktet Selvbetjening som et af de første menupunkter.

13 3 Resultater Søgeresultat (Biblioteksbasen) Hvis søgningen kun giver et enkelt resultat vises den fuldstændige beskrivelse direkte. Antallet af resultater står øverst på siden. Det benytter brugere omgående, når de ser søgeresultatsiden, til at vurdere, om deres søgning er for bred. Brugerne kan uden problemer se, om bogen er udlånt eller hjemme. Ikonerne og, der angiver om materialet er ledigt, forstås af brugerne. For de brugere, der måtte være i tvivl om deres betydning, forklares ikonerne på siden. HB og ALD, der angiver om materialet er hjemme/ikke hjemme på henholdsvis Hovedbiblioteket og Alderslyst Bibliotek, benyttes uden problemer. For de brugere, der måtte være i tvivl om deres betydning, er der en forklaring på iden. s!! Forklaringen [Ordnet efter titel], der angives i forfatterfeltet ved noget materiale, er ikke tilstrækkelig intuitiv. Flere brugere tror, det er materiale, der er skrevet af forfatteren ovenover. En bruger kender betydningen mon hun har fået det forklaret af en bibliotekar? Forklaringen angiver, at der er flere forfattere til bogen, eller f.eks. at der er tale om et

14 3 Resultater 14 tidsskrift. Den detaljerede visning rummer i stedet oplysningerne. En løsning på problemet kan være at angive følgende tekst: [Forfatteroplysninger] Kierkegaard og hovedtemaer i forfatterskabet 99.4 Kierkegaard, Søren Den ændrede tekst fungerer endvidere som link til Fuldstændig beskrivelse, hvor forfatter oplysninger kan ses.!! Det er uklart hvilket kriterium, der anvendes til sortering af søgeresultaterne.! Forfatterlinket forstås ikke af alle brugere. Nogle anvender linket flere gange i den tro, at linket fører ind til Fuldstændig beskrivelse for den konkrete titel. Andre brugere forventer, at der kommer specifikke oplysninger om forfatteren. Anbefaling: Fjern forfatterlinket på søgeresultatsiden og tilføj et link, der hedder Andre bøger af samme forfatter på siden Fuldstændig beskrivelse.! Ved tidsskrifter er materialetype ikke angivet. Det er ellers tilfældet ved andre materialetyper end bøger.! Brugerne ved generelt ikke, hvad de skal forvente, at BibHit-linket fører dem hen til. Det er formentlig årsagen til, at ingen havde benyttet BibHit. En bruger tror, det er de mest populære bøger på biblioteket lige nu. Lav en link-tekst med en mere sigende beskrivelse, f.eks. 2 hjemmesider passer med dine søgeord. Overvej evt. en anden placering.!! Det er uklart for de fleste brugere, hvem der har bestemt, hvilke websider, der skal vises i BibHit-søgeresultatet.. Angiv tydeligt, men kortfattet, hvad webstedet rummer, hvem der er afsender samt kriterierne for udvælgelsen på den side, brugerne får at se ved klik på Bib-Hit-linket.!! Det er ikke altid relevant at vise brugerne, hvad de søgte på, når brugerne ikke selv har specificeret søgningen. F.eks. ved klik på opstillingsnummer fra et søgeresultat: Du søgte på: ldk=83. Resultat: 1 til 10 af i alt F.eks. ved klik på link under Faglitteraturen Alt det nyeste : Du søgte på: Resultat: 1 til 2 af i alt 2 Ved sidstnævnte eksempel tror en bruger umiddelbart, at hun har fået resultater af sin søgning.! Ingen bruger emneord på eget initiativ. Der er grund til at tro, at emneord vil bidrage med noget konstruktivt, men pt. virker det blot som fyld på siden.

15 3 Resultater 15 Idé En bruger foreslår, at omstillingsnummeret suppleres af et tooltip, der beskriver, hvad opstillingsnumrene dækker over. (!) Den 14-årige synes, søgeresultatsiden ser indviklet ud pga. alle de mange tegn. Opstillingsnumrene kan han ikke forstå betydningen af. 3.5 Fuldstændig beskrivelse (Biblioteksbasen) Brugerne kan uden problemer se, om bogen er udlånt eller hjemme.! Meddelelsen, der blinkende fortæller, at bogen ikke er til rådighed endnu, er placeret på en måde, så man ikke kan være helt sikker på, hvilken bog besk eden vedrører: Anbefaling: Tilføj meddelelsen under (i stedet for over) den relevante bog og undgå samtidigt at fjerne overskriften placering. Det er fint at optimere udnyttelsen af skærmpladsen, men nogle gange kan man risikere at gå på kompromis med overskueligheden. Idé Når brugerne besøger biblioteket (det fysiske), benytter de sig i stort omfang af, at de kan kigge efter andre spændende bøger på den boghylde, de alligevel er kommet hen til. En lignende funktion anvendes ikke på webstedet, selvom det faktisk er muligt via linket ved opstillingsnummer i søgeresultatet. Måske er det en idé at

16 3 Resultater 16 lave et link, der hedder Andre bøger af samme slags under de nuværende informationer på siden. Idé Hvorfor gentages linket Reserver/Bestil ikke i stedet for at skrive Reservering - se nederst på siden.? 3.6 Ingen resultater (Biblioteksbasen) Godt med konstruktiv hjælpetekst, når brugerne ingen resultater får. Næsten alle brugerne finder og benytter Reservér ny bog eller Ny cd. Servicen er meget behændigt placeret på denne side, så brugerne ser den.! Teksten lfo=benneweis DIANA er ikke umiddelbart forståelig.

17 3 Resultater Silkeborg Biblioteks Database Det er nemt for brugerne at sondre mellem forskellige søgemuligheder og at vælge den rigtige. Søgemulighederne præsenteres overskueligt og kortfattet.

18 3 Resultater Søgeresultat (websted) Godt at søgeord er fremhævet i den sammenhæng, de indgår i, i hver beskrivelse.!! Det kan være et problem at få relevante resultater. Søger man efter bøde for at se bibliotekets bødepolitik, så får man alle mulige resultater, hvor ordet indgår. (!) Ikke alle sider er tilsyneladende omfattet af søgningen. F.eks. kommer foredragssiderne med afholdte arrangementer ( Arrangementer ) ikke op som en del af resultatet, når man søger på Ecuador. Det på trods af, at ordet faktisk indgår i et tidligere afholdt arrangement. (!) Meget lange beskrivelser ved hvert resultat bliver meget let forvirrende og uvant for brugerne. Desuden betyder det, at søgeresultatlisten bliver unødvendig lang. (!) Enkelte steder angives den sammenhæng, søgeordet optræder i, ikke, f.eks. farveprinter, farveprintere, farveprint i eksemplet ovenfor.

19 3 Resultater Indholdsoversigt Fint med synonymer, f.eks. optræder både Takster & regler og Bøder som link til samme side. Det gør det lettere for brugerne at finde det rette link.

20 3 Resultater Fakta om biblioteket! Overskriften Åbningstider og adresser overses af flere brugere, der udelukkende kigger på punktopstillingen under overskriften.! Vælges Særlige tjenester i rullegardinsmenuen på forsiden scroller siden ikke automatisk ned til overskriften Bibliotekets særlige tjenester. Hvor mange klik kræver det at finde oplysninger om åbningstid Kortest mulige vej fra forsiden: 1 klik Hvad gør brugerne? 2 bruger finder den korteste vej Gennemsnit under testen: 1,8 klik Længste vej under testen: 3 klik Hvor mange klik kræver det at finde oplysninger om bøder og takster Kortest mulige vej fra forsiden: 1 klik Hvad gør brugerne? 2 bruger finder den korteste vej Gennemsnit under testen: 1,5 klik Længste vej under testen: 2 klik

21 3 Resultater Reservation Tilfredshed med at man kan få besked om hjemkomne bøger og rykkere pr. og samtidig spare penge. Godt at der er et link til en side, hvor man kan få en ny pinkode. Desværre virker linket pt. ikke.!!! Popup-vinduet, driller flere brugere. Enten kommer de ved et uheld til at lukke for hovedvinduet, eller også klikker de på hovedvinduet, så popup-vinduet forsvinder til baggrunden. Sidstnævnte betyder, at alle efterfølgende klik på Reserver ikke automatisk bringer det bagvedliggende popup-vindue i fokus. UNI C Usability har oplevet mange problemer med popup-vinduer og anbefaler ligesom Jakob Nielsen så vidt muligt at undgå popup-vinduer.! Interessedatofeltet forvirrer en enkelt bruger. Se Lånerstatus. Hvor mange klik kræver det at reservere en bog Kortest mulige vej fra forsiden: 5 klik Hvad gør brugerne? 1 bruger finder den korteste vej Gennemsnit under testen: 7,5 klik Længste vej under testen: 10 klik

22 3 Resultater Lånerstatus Stor tilfredshed med den nye mulighed for at forny bøger. Det fungerer meget nemt for alle brugere. Brugerne bemærker, at bøger, hvis lånetid de netop har forlæng et, placeres i bunden af listen. Det roses, at man nu kan fortryde en bestilling det måtte man tidligere have bibliotekarens hjælp til. Tilfredshed med at man kan se sin egen plads i lånerkøen.! Interessedatofeltet forvirrer en enkelt bruger, der forventer, at det er tidspunktet, hvor hun har behov for bogen. Idé Ønske om også at kunne se en liste over de bøger, man har foreslået bibli oteket, de skulle bestille via servicen Reservér ny bog eller Reservér ny cd. Hvor mange klik kræver det at genlåne en bog Kortest mulige vej fra forsiden: 4 klik Hvad gør brugerne? 2 bruger finder den korteste vej Gennemsnit under testen: 4,5 klik Længste vej under testen: 5 klik Hvor mange klik kræver det at finde lånerstatus Korteste vej fra forsiden: 2 klik Hvad gør brugerne? 3 bruger finder den korteste vej Gennemsnit under testen: 2,5 klik Længste vej under testen: 3 klik

23 3 Resultater 23 (!) Sletning af en reservation af Tolkiens Hobbitten fører på et tidspunkt til en fejlbesked, som ikke er brugervenligt formuleret. Det har desværre ikke været muligt at genkalde problemet, så fejlbeskeden kan beskrives nærmere Bestil ny bog! Undren over, at man skal indtaste og telefonnummer, når man samtidig skal indtaste cpr.nr.

24 3 Resultater Pinkode til biblioteket!! Det står ikke tydeligt nok, at man kan bestille en ny pinkode på siden. En bruger læser teksten Dette kræver personlig henvendelse på Silkeborg Bibli otek. og forventer efterfølgende, at han skal henvende sig til biblioteket.

25 3 Resultater Nyeste fagbøger!! Det er ikke relevant at vise brugerne, hvad de søgte på, når brugerne ikke selv specificerer søgningen. Se Søgeresultat.!! En bruger bliver forvirret over kun at finde link til videoer under Nye fagbøger, da han har valgt emnet Jagt og lystfiskeri. Han tror, han er inde i noget om bøger. En oplagt løsning kunne være at bringe bøgerne først i listen, dernæst n-a dre materialetyper. Idé En bruger foreslår en lignende service for skønlitteratur, der ligeledes skulle være genre- og evt. landeopdelt.

26 3 Resultater MusiCat En bruger, der benytter biblioteket flere gange ugentligt for at finde musik, bliver benovet over de nye sider og finder hurtigt en CD, hun ikke ved det pågældende band har udgivet. Hun reserverer den straks. En af de unge brugere roser, at der er en kategori, der hedder Rock fra Silkeborg på siden Rock, og er glad for at finde det lokale band Strömning derunder. Den vandrette menu med checkbokse til valg af CD, kassettebånd, grammofonplader og noder forstås umiddelbart.!! Ingen brugere finder den nye MusiCat på eget initiativ end ikke den ekstremt musikinteresserede gymnasieelev. Da de bliver bedt om at finde faciliteten, har alle problemer med det.! En bruger undrer sig over, at landene ikke står opstillet i alfabetisk rækkefølge under Europa (folkemusik). Idé En bruger forventer straks at kunne klikke på europakortet på siden Folkemusik, Europa for at udpege det land, hun er interesseret i musik fra.

27 3 Resultater Børn & Unge (!) Ingen af de to unge deltagere føler, at siden var henvendt til den den er efter deres mening til børn.

28 Bilag A. Fremgangsmåde 28 Bilag A. Fremgangsmå de En usability-test består i, at et antal testpersoner enkeltvis eller i grupper bruger et produkt til at løse en række opgaver. Under løsningen af opgaverne bliver brugeren bedt om at tænke højt, så det er muligt at følge deres overvejelser og reakt i- oner på produktet. Opgaverne er foruddefinerede, interviewbaserede eller en kombination heraf. Interviewbaserede opgaver baseres på brugernes beskrivelser af opgaver, de tidligere har løst. En usability-konsulent fra UNI C Usability sidder sammen med brugeren for at sikre, at han føler sig godt tilpas i testsituationen og husker at tænke højt. Ofte vil testen have karakter af en dialog imellem bruger og konsulent, hvor usabilitykonsulenten som udgangspunkt undgår at give brugeren direkte hjælp til opgaveløsningen. En usability-test varer 1½ timer. Udover opgaveløsningen gennemføres der in d- ledningsvist et interview, der blandt andet kortlægger brugernes interesser, behov og IT-erfaring. Afslutningsvis gennemføres et opfølgende interview, hvor brugeren får lejlighed til at uddybe og opsummere sine kommentarer til produktet. Ligeledes får konsulenten mulighed for at stille opklarende spørgsmål.

29 Bilag B. Deltagere 29 Bilag B. Deltagere Der deltog 5 personer i usability-testene. De var udvalgt, så de i videst muligt omfang afspejlede vigtige kendetegn ved den målgruppe, produktet henvender sig til. Silkeborg Bibliotek har haft ansvaret for at udvælge testpersonerne i henhold til retningslinjer udarbejdet af UNI C Usability. Overblik over testdeltagerne: Nr. Stilling/ Arbejdsområde Køn Alder, ca. Forhåndskendskab til webstedet Bruger biblioteket IT-erfaring 1 Pensionist K 71 Ja 1 gang ugentligt Begrænset 2 Uddannelseskoordinator K 45 Ja 1 gang ugentligt Øvet 3 Advokat M 68 Ja 1 gang ugentligt Begrænset 4 Skoleelev M 14 Ja 1 gang om måneden Øvet 5 Gymnasieelev K 18 Ja Hver anden dag Øvet Retningslinjer for sammensætning af brugerne UNI C Usability har anbefalet følgende sammensætning af brugere. 1. Køn Både mænd og kvinder skal være repræsenterede i forholdet 2/3 (eller omvendt). 2. Alder Det vil være optimalt at finde testpersoner med varierende alder; som hovedregel inden for aldersgruppen år. Undgå f.eks. 4 brugere i tyverne, men stræb efter at dække så mange årtierne som muligt: tyverne, trediverne mv. Vi opfordrer til, at der i 1 af de 5 test deltager to brugere sammen fra aldersgruppen år. Mindst én bruger bør være over Stilling/arbejdsområde Det vil være optimalt at finde 5 testpersoner med forskellige stillinger/arbejdsområder. 4. Kendskab til bibliotekets websted Personer med følgende grad af kendskab til bibliotekets websted kan deltage i usability-testene: personer, der sjældent benytter webstedet personer, der af og til benytter webstedet personer, der ofte benytter webstedet Vi foreslår, at hovedvægten af brugere ligger på de, der af og til benytter webstedet, og brugere der ofte benytter webstedet. Personer, der aldrig benytter webstedet, bør kun deltage, hvis de er oprigtigt interesserede i og motiverede for benytte webstedet fremover. 5. IT-kendskab En ensidig sammensætning af testpersoner med avanceret itkendskab, f.eks. personer der selv laver websider, vil være

30 Bilag C. Anvendt udstyr 30 problematisk, selvom denne brugergruppe oftest er lettest at overtale til at deltage i test. Den pågældende type brugere må gerne deltage men kun i meget begrænset omfang. Hovedvægten bør være på pe rsoner uden avanceret it-kendskab; understreg overfor denne brugergruppe, at deres deltagelse ikke kræver særligt it -kendskab. Har en enkelt testpersonen eventuelt kendskab til et websted fra et andet bibliotek kan det give en interessant vinkel på testen. Forudsætningen for at deltage i testen er, at man er låner på biblioteket og er villig til at medbringe sit lånerkort og pinkode. Bilag C. Anvendt udstyr Usability-testene blev gennemført på en pc med skærmopløsning 800x600 pixel. Brugerne anvendte en browser af typen Microsoft Internet Explorer på Silkeborg Biblioteks egen computer.

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Køge Bibliotekerne. Optimeringsrapport med 5 brugere 26. september 2014. Desktop

Køge Bibliotekerne. Optimeringsrapport med 5 brugere 26. september 2014. Desktop susanne.lund.mikkelsen@koege.dk Køge Bibliotekerne Optimeringsrapport med 5 brugere 26. september 2014 Desktop Se brugertestvideoerne på usertribe.dk / Brugernavn: karenmonies@gmail.com / Adgangskode:

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET MINDSPOT.dk Redaktion: Mindspot Layout: IT & Kommunikation Tryk: Lasertryk Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Møllegade 1, 8000 Århus C +45 8940 9274

Læs mere

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002 Øvelse 3 Interview Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU Januar 2002 Udarbejdet af Gruppe 18 ved Ida Cecilie Willemoes-Wissing og Jonas Rabbe Indhold 1. Fremgangsmåde 3 1.1. Anvendt metode 3 1.2.

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Velkommen til REX onlinehjælp... 1 Søgning... 3 Hvordan kan du bruge søgefeltet i enkel søgning?... 3

Læs mere

Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC.

Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC. Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC. Materialet er udarbejdet til mellemtrinet og overbygningen/lærere. Til

Læs mere

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden.

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden. Lån e-bøger på biblioteket til læsning på en PC E-bøger læses bedst på en egentlig e-bogslæser, der er et stykke isenkram, som overvejende tjener dette ene formål, men de kan desværre ikke bruges til læsning

Læs mere

Usability-test af www.praktikpladsen.dk. UNI C Maj 2005 1.0 Af Julia Gardner

Usability-test af www.praktikpladsen.dk. UNI C Maj 2005 1.0 Af Julia Gardner Usability-test af www.praktikpladsen.dk 1.0 Af Julia Gardner Indhold 1 Sammenfatning...4 1.1 Webstedets anvendelighed og relevans...4 1.2 Webstedets design og opbygning...4 2 Baggrund...6 2.1 Formål med

Læs mere

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 1 Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 2 Alle testpersonerne giver udtryk for at sitet er forholdsvis nemt at anvende til at finde den information

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

5. Selvbetjeningsskranke

5. Selvbetjeningsskranke 5. Selvbetjeningsskranke Indhold Selvbetjeningsskranke... 3 Luk Selvbetjeningsskranke... 3 Selvbetjening på flere måder; hvordan hos jer?... 5 Stregkoder til selvbetjening... 5 Lyde fra Selvbetjeningsskranke...

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

Google websites. https://sites.google.com. Pædagogiske og didaktiske mål

Google websites. https://sites.google.com. Pædagogiske og didaktiske mål Google websites https://sites.google.com Pædagogiske og didaktiske mål Et værktøj til at samle og dele klassens materialer og noter på ét sted med mulighed for et lækkert layout. Der kan lægges dokumenter

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Google Søgninger side 1 af13

Google Søgninger side 1 af13 Google Søgninger side 1 af13 Indholdsfortegnelse Internetforkortelser og adresser m.m.... Side 2 Søgning i Google... Side 4 Nyhed erstatning for det sorte bånd... Side 7 Avanceret søgning... Side 10 Flere

Læs mere

Brugertest af library.au.dk

Brugertest af library.au.dk Brugertest af library.au.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 4 Desktop... 7 Forside... 7 Topbjælke... 7 Søgefelt... 8 Info om login... 9 Indgange til Databaser, Tidsskrifter

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 26-01-2015 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde

Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde Biblioteket Campus Roskilde 29. oktober 2013 Side 1 Hvilke baser kan jeg vælge? ARTESIS: Dette er Campus Roskildes egen søgebase. Indeholder

Læs mere

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer.

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer. Test af BETA-release i Mobil Søg projektet Kære Tester Tak for, at du vil være med til at gøre Mobil Søg til et bedre projekt. Som tester har du den vigtige opgave at gennemgå den tilsendte version og

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Test af brugervenlighed af www.silkeborg-bibliotek.dk

Test af brugervenlighed af www.silkeborg-bibliotek.dk Test af brugervenlighed af www.silkeborg-bibliotek.dk Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich August 2001 DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Resumé s websted er i maj 2001 blevet

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket

En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket 1 En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. Vælg indgang Hvis du holder musen hen over

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket

En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket 1 En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. For at kunne benytte tjenesten skal dit

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger gennemfører i 2014 for andet år i træk konkurrencen Bedste boligorganisation på nettet. Bedste boligorganisation på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Med tilføjelse af lister er der nu review af denne side også. Kommentarerne for lister dækker dermed også den visning, der er på forsiden af lister og interesser, ligesom visning

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf.

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. 5618 2600 Forældreintra 1 September 2007 Vejledning for forældre ForældreIntra

Læs mere

Frivillignet Intra kom godt i gang. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra.

Frivillignet Intra kom godt i gang. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra. Få et kodeord og log ind Adgang til Intra kræver et kodeord. For at få det, skal du være oprettet i Intra, og have oplyst

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Vejledning til Google Analytics rapporter

Vejledning til Google Analytics rapporter Vejledning til Google Analytics rapporter Internet statistik kan godt være svært at forstå specielt hvis man ikke er vant til at arbejde med sådanne ting. For at gøre det nemmere for vores kunder at forstå

Læs mere

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse.

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse. JMA on-line support Vi arbejder hele tiden på at forbedre dine muligheder for at få den bedste supporthjælp og gøre den så tilgængelig for dig som muligt. Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels Bilag 1 Bilag 2 Projekt 1 - usability test og marketing Gruppe: Senia, Agnete, Andreas, Ninette Website: postdanmark.dk Undersøgelsesområde: navigation og funktionalitet Tests: Brugertest (funktionalitet)

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad

Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad 07-07-2014 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App?... 3 2. Hvordan kommer jeg i gang?... 5 2.1 Hvordan logger jeg ind/ud?... 5 3. Mine lån... 7 4. Hvordan

Læs mere

Artestis Alpha CMS bugs og nye features. Bugs mm. 1.12>

Artestis Alpha CMS bugs og nye features. Bugs mm. 1.12> USD/Nilex: Fogbugz/Jira: Indb. af: Opretdato: Type Beskrivelse Løst i v.? Estim. Løst i v.? Sprint Løst i v.? Udført 1201 DBC feature Ændre logik i forfattervisning (universal search) 1.12/15?? 6979 1204

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 12052014AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

3 usability-tests. med udgangspunkt i Køge Boldklubs web site. Gangstertest. Ekspertvurdering. Kortsortering. Side 1

3 usability-tests. med udgangspunkt i Køge Boldklubs web site. Gangstertest. Ekspertvurdering. Kortsortering. Side 1 3 usability-tests Gangstertest Ekspertvurdering Kortsortering med udgangspunkt i Køge Boldklubs web site Side 1 Køge Boldklubs web site Side 2 Gangstertest I gangstertesten har testpersonen fået stillet

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen

En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen 1 En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. Vælg indgang Hvis du holder musen hen

Læs mere

Lær at søge effektivt!

Lær at søge effektivt! Lær at søge effektivt! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Informationssøgning Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Hvordan kommer jeg i gang Sæt tid af, 5 minutter er ikke nok Begynd med det du

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk SKAT.dk side 1 af8 1) Gå ind på www.skat.dk I adresselinjen Tast borger og CTRL + ENTER (Internet Explorer) Eller tast www.skat.dk Du ser nu dette skærmbillede: 2) Klik på ordet Borger Her er en masse

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger har på forvaltningskonferencen d. 22. august 2012 lanceret konkurrencen Bedst til bolig på nettet. Bedst til bolig på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling 14492 Youtube klip skal kunne indsættes og vises på siden Formidling 14486 Printfunktion til udvalgte side Formidling 14457 ALT-tekster skal

Læs mere

Vælg det emneord, du vil bruge og klik på Continue. Nu vises de subheadings som knytter sig til emneordet:

Vælg det emneord, du vil bruge og klik på Continue. Nu vises de subheadings som knytter sig til emneordet: Embase Quick Guide Fritekstsøgning (Basic Search) Skriv dine søgeord i søgefeltet og klik på Search. Der er mulighed for at gøre søgningen bredere ved at vælge Include Related Terms". Avanceret søgnng

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Tekstbehandling med Mac... Indledning KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages Anskaf Pages... 10 Opret eller åbn et dokument... 11 Brugerfladen i Pages... 12 Gem dokumenter... 13 Gem

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Embase Vejledning. Avanceret søgning (Advanced Search)

Embase Vejledning. Avanceret søgning (Advanced Search) Embase Vejledning Der er adgang til Embase fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til DEFF (www.tidsskrifter.deff.dk ) Har du ikke

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012 ElevIntra En gennemgang af ElevIntra-modulet Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er ElevIntra?...5 ElevIntra/LærerIntra...5 Login på ElevIntra eleven...6 Login på ElevIntra læreren...6 Arbejdsfladen...7

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 NEM-ID Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 Hvordan får jeg Nem-ID? A: Ved personlig henvendelse i borgerservice. Du kan få Nem-ID ved personlig henvendelse i borgerservice- og skattecentre.

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

2 KOM I GANG MED VUPTIWEB. 2.1 Log på og Log ud

2 KOM I GANG MED VUPTIWEB. 2.1 Log på og Log ud 2 KOM I GANG MED VUPTIWEB 2.1 Log på og Log ud 2.1.1 LOG PÅ Du har i mailen fået tilsendt hjemmesidens adresse, login adresse samt brugernavn og adgangskode. Navigér til login adressen og indtast dine

Læs mere

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET For studerende INDHOLD Tekniske forudsætninger... 2 Login til Studienet studienet.viauc.dk... 2 Hold-, modul- og

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Projekt: Kend dine brugere Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Indholdsfortegnelse Introduktion: 3 Marketing: 3 Usability test: 4 Mockup design 6 Opsumering 7 Konklusion

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2013 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Guide til hvordan du får mest muligt ud af søgeresultatet

Guide til hvordan du får mest muligt ud af søgeresultatet Guide til hvordan du får mest muligt ud af søgeresultatet 1. Resultatlisten Når du klikker ind på selve resultatlisten, får du vist alle de materialer, der matcher din søgning. For hvert materiale er der

Læs mere

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek Biblioteket i lommen Mobile tilbud fra dit bibliotek Mobile tilbud fra dit bibliotek Vordingborg Bibliotekerne tilbyder diverse services tilpasset til mobiltelefoner der har adgang til Internet. Det betyder,

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

BibMobil brugertest Forår 2010

BibMobil brugertest Forår 2010 BibMobil brugertest Forår 2010 Version 1.0 Silkeborg Bibliotekerne forår 2010 Version 1.0 Karen Thomsen og Ulla Andersen Indhold BibMobil brugertest forår 2010... 5 BibMobil projektet... 5 Formål... 5

Læs mere

SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004

SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004 SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004 Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune Adgang til CU s samlinger fås via: www.cu.dk. Klik på Søg og bestil. Vælg

Læs mere

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK Denne rapport indeholder en primær analyse af webstedet www.bilforhandler.dk. Vi har kigget på: Det vigtige førstehåndsindtryk af webstedet Brugervenlighed Anvendte

Læs mere