Effektiv søgning på web-steder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektiv søgning på web-steder"

Transkript

1 Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse

2 Indhold 1. Indledning Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning Indholdsfortegnelse Oversigt over arbejdsopgaver Stikordsregister Brugerstyret søgning 5 3. Indtastning af søgekriterier Tilpasning til brugerens behov Simpel søgning Avanceret søgning Fejltolerance Tip om søgning Ingen resultater For mange resultater Særbehandling af søgeord 9 4. Præsentation af søgeresultater Oversigt Præsentation af søgeresultat Bladning 10 Copyright 1998 DialogDesign. Alle rettigheder tilhører DialogDesign. Dette dokument må ikke efterlignes, ændres m.v. uden skriftlig tilladelse fra DialogDesign. Version Copyright 1998 DialogDesign Side 2

3 1. Indledning Dette dokument indeholder retningslinier for effektiv søgning på web-steder. Dokumentet bygger på mange test af brugervenlighed foretaget af forfatteren og udenlandske firmaer, specielt det amerikanske firma User Interface Engineering (www.uie.com). Ved en søgning prøver en bruger at finde oplysninger om et bestemt emne. Brugeren formulerer et eller flere søgeord, som han derefter anvender til opslag via en søgemaskine. Søgemaskinen er en integreret del af web-stedet. Resultatet af søgningen er normalt en eller flere henvisninger til sider på web-stedet, hvor søgeordet er behandlet. Den overordnede søgeproces og de deraf afledede krav til søgemaskinen er beskrevet i afsnit 1.1. Dette dokument skal opfattes som et idékatalog. Normalt vil et web-sted kun implementere en del af de foreslåede muligheder. Søgning er en kompliceret proces, hvor mange faktorer spiller ind. Selv om denne oversigt er omfattende og medtager en række af de nyeste erfaringer på området, er udformning af et godt søgesystem fortsat lidt af en kunst. Derfor anbefaler DialogDesign under alle omstændigheder kraftigt at teste brugervenligheden af det resulterende søgesystem omhyggeligt ved at observere typiske brugere som løser typiske opgaver på web-stedet under anvendelse af søgesystemet Model for søgning En søgning foregår i følgende trin: Brugeren formulerer sit problem og omsætter det til et søgeord. Anbefalinger: Hjælp brugere med at omsætte problemet til et søgeord ved at - medtage et stikordsregister eller en indholdsfortegnelse, så brugeren kan se, hvad web-stedet kalder begreberne - medtage synonymer, hvis brugere anvender forskellige ord for det samme begreb Brugeren anvender søgeordet til at udføre søgningen. Anbefalinger: Hjælp brugere med at betjene søgemaskinen ved at - gøre den så enkel som mulig - skelne skarpt mellem simpel og avanceret søgning - gøre den simple søgning så enkel at betjene som overhovedet mulig - indledningsvis tilbyde simpel søgning, men med en tydelig overgang til avanceret søgning - gøre søgemaskinen fejltolerant - tilbyde kortfattede tip om hvordan søgemaskinen fungerer, specielt når en søgning mislykkes, og brugeren får en fejlmeddelelse - basere tip på velovervejede, pædagogiske eksempler - tilpasse søgekriterierne automatisk, så brugeren så vidt muligt altid får et overskueligt antal resultater Brugeren omsætter resultatet af søgningen til brugbar information. Anbefalinger: Hjælp brugere med at anvende søgeresultatet ved at - udelade søgetekniske udtryk og værdier fra søgeresultaterne - vise et uddrag af den sammenhæng, hvori søgeordet er fundet Version Copyright 1998 DialogDesign Side 3

4 2. Forskellige former for søgning Søgning kan ske via indholdsfortegnelse, stikordsregister eller ved at brugeren indtaster et søgeord. De forskellige former for søgning supplerer hinanden. Brugeren vil næsten altid opnå det bedst mulige resultat, hvis web-stedet tilbyder flere former for søgning. Erfaringen viser, at brugere er begejstrede for brugerstyret søgning. Erfaringen viser også, at denne søgeform giver det dårligste udbytte for brugerne, fordi søgningen foregår på brugernes præmisser, dvs. med de udtryk, som brugerne anvender. Det går galt, når brugerens udtryk ikke genkendes af web-stedet. Indholdsfortegnelse og stikordsregister har ikke dette problem, fordi de fleste brugere er gode til at genkende uventede udtryk. Anbefaling: Tilbyd brugeren indholdsfortegnelse, stikordsregister og brugerstyret søgning i dennne rækkefølge. Når brugeren får fejl ved en brugerstyret søgning, så gør udtrykkelig opmærksom på de andre søgeformer Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelsen indeholder overskrifter for samtlige sider på web-stedet. Overskrifterne er opstillet i en rækkefølge, som er logisk set fra brugerens synspunkt. De enkelte overskrifter er links, som direkte fører brugeren til den angivne side. I indholdsfortegnelsen kan brugere se, hvilke muligheder web-stedet tilbyder, og hvad mulighederne hedder. Fordelen ved en indholdsfortegnelse er, at den er et velkendt begreb for brugere, og at den anvender web-stedets betegnelser for begreberne. Ulempen er, at indholdsfortegnelsen kan blive ganske omfattende på et stort web-sted, og at den helst ikke må deles over flere sider. En anden ulempe er, at visse sider ikke er direkte tilgængelige men f.eks. kræver indtastning af kendeord (password). Indholdsfortegnelse kaldes også for Indeks. Erfaringen viser, at ikke alle brugere forstår, hvordan indholdsfortegnelsen fungerer. Anbefaling: Placer en synlig knap med betegnelsen Tip eller en forklaring på højst to linier først i indholdsfortegnelsen Oversigt over arbejdsopgaver Oversigten viser samtlige arbejdsopgaver, som brugeren kan udføre ved hjælp af web-stedet. Arbejdsopgaverne er opstillet i en rækkefølge, som er logisk set fra brugerens synspunkt. Normalt vil beslægtede arbejdsopgaver stå i nærheden af hinanden. Navnet på hver arbejdsopgave er et link til en side, hvor brugeren kan få en kortfattet oversigt over de trin, som arbejdsopgaven omfatter, herunder de sider, som brugeren kommer ind i under udførelse af arbejdsopgaven. Oversigten svarer til opgaveorienteret hjælp Stikordsregister Stikordsregister er en oversigt over stikord, dvs. nøgleord som beskriver sider og afsnit på sider. Stikordene er opstillet i alfabetisk orden. De enkelte stikord er links, som fører brugeren direkte til den tilhørende side, eller viser en oversigt over søgeresultater, som beskrevet i kapitel 4, hvis mere end én side indeholder relevante oplysninger om det angivne stikord. Version Copyright 1998 DialogDesign Side 4

5 Et godt stikordsregister indeholder Vigtige ord, som optræder i selve teksten. Synonymer, dvs. vigtige ord, som anvendes af alle eller nogle personer i målgruppen, og som betyder det samme som selve stikordet, men som ikke optræder i selve teksten. Synonymer kan udformes som henvisninger, f.eks. Password, se Kendeord Permutationer, dvs. kombinationer af vigtige ord, som tilsammen danner et begreb eller en arbejdsopgave, som brugeren søger efter. I sådanne kombinationer er det vigtigt, at brugeren kan søge efter et vilkårligt af de vigtige ord i kombinationen. Eksempel: Hvis stikordsregistret indeholder Ændring af kendeord bør det også indeholde Kendeord, ændring af. Et godt stikordsregister henviser kun til relevante sider. Stikordsregistret henviser altså ikke nødvendigvis til alle sider, hvor et begreb er omtalt. Erfaringen viser, at ikke alle brugere forstår, hvordan stikordsregistret fungerer. Anbefaling: Placer en synlig knap med betegnelsen Tip eller en forklaring på højst to linier først i stikordsregistret. Fordelen ved et stikordsregister er, at det er et velkendt begreb for brugere, og at det anvender webstedets betegnelser for begreberne. Ulempen er, at stikordsregistret kan blive ganske omfattende på et stort web-sted. En anden ulempe er, at visse sider ikke er direkte tilgængelige men kræver indtastning af kendeord (password). Erfaringen viser, at et stikordsregister skal genereres manuelt. Indeksering er et håndværk, som kræver uddannelse og erfaring. Automatisk genererede stikordsregistre duer ikke, bl.a. fordi synonymerne kræver overvejelser og erfaringer. Mennesker gør det afgørende meget bedre end maskiner. Et godt stikordsregister skal desuden vedligeholdes, særlig umiddelbart efter at webstedet er sat i drift, og brugernes konkrete behov for søgeord begynder at vise sig Brugerstyret søgning Brugeren indtaster et eller flere søgeord i et inddatafelt, hvorefter søgemaskinen viser en oversigt over de sider, som er knyttet til søgeordet eller søgeordene. Denne form for søgning er beskrevet nærmere i kapitel 3 og 4. Version Copyright 1998 DialogDesign Side 5

6 3. Indtastning af søgekriterier Brugeren indtaster et eller flere søgeord til en søgemaskine, hvorefter søgemaskinen viser en oversigt over de sider, som er knyttet til søgeordet eller søgeordene Tilpasning til brugerens behov Start altid med at vise siden for simpel søgning. Sørg for, at det er klart hvordan brugeren kommer fra Søgning til Avanceret søgning og tilbage. Hvis det er muligt, så husk om brugeren sidst anvendte Avanceret søgning. Hvis det er tilfældet, så slå automatisk op på Avanceret søgning, når brugeren vælger Søg. Undgå andre former for søgevinduer. Brugere kan ikke overskue det. Test af brugervenlighed viser, at brugere ikke forstå ordet Fritekstsøgning. De tror, at det er noget med kunstig intelligens Simpel søgning I en simpel søgning har brugeren kun ét inddatafelt til rådighed, nemlig det felt, hvor han kan indtaste sit søgeord. Dette felt kaldes søgefeltet. Der må ikke være andre indtastningsmuligheder eller indstillingsmuligheder på denne side. Siden indeholder desuden tre knapper med følgende betegnelser: Søg. Anbefaling: Placer denne knap umiddelbart til højre for inddatafeltet. Avanceret søgning Tip om søgning Simpel søgning sker altid på hele ord. Eksempel: Uerfarne brugere bliver forvirrede hvis de indtaster skat og web-stedet giver en henvisning til en side hvor ordet huskategori forekommer. Simpel søgning sker altid på hele web-stedet. Kald siden for Søgning, ikke f.eks. Simpel søgning Avanceret søgning I en avanceret søgning kan følgende indstillingsmuligheder for søgning være til rådighed for brugeren: Søgning på hele ord eller dele af ord. Standardindstilling: Hele ord. Søgning på logiske kombinationer af ord. Brugeren kan indtaste et eller to søgeord i hver sit søgefelt og forbinde søgefelterne med logisk og eller logisk eller. Standardindstilling: Ét søgeord. Søgning omfatter kun nærmere angivne dele af web-stedet. Standardindstilling: Søgning omfatter hele web-stedet. Antal søgeresultater pr. side. Standardindstilling: 20. Siden indeholder desuden tre knapper med følgende betegnelser: Søg Tilbage til simpel søgning Tip om søgning Undgå følgende muligheder i avanceret søgning. Erfaringen viser, at kun få brugere kan finde ud af dem: Mere end to søgefelter Mulighed for at forbinde søgefelterne med logisk og ikke, f.eks. Find lån og ikke kontantlån Version Copyright 1998 DialogDesign Side 6

7 3.4. Fejltolerance Søgninger mislykkes ofte, fordi brugere intuitivt forventer, at søgemaskinen arbejder anderledes end den rent faktisk gør. Årsagerne er for det meste en af følgende: Slåfejl. Brugeren ved godt, hvordan ordet staves, men indtaster det forkert. De hyppigste fejl er: - At brugeren ombytter to nabo-bogstaver i søgeordet. Anbefaling: Hvis en søgning ikke giver nogen resultater, så søg igen med alle de ord der fremkommer ved efter tur at ombytte nabo-bogstaver i det oprindelige søgeord. Eksempel: Brugeren indtaster ombgyning. Søg med mobgyning, obmgyning, omgbyning, ombygning, ombgnying, ombgyinng, ombgynnig, ombgynign - At brugeren indtaster ét forkert bogstav i søgeordet - At brugeren glemmer ét bogstav i søgeordet - At brugeren indtaster ét ekstra bogstav i søgeordet Stavefejl. Brugeren staver ordet anderledes end det står på web-stedet. Problemet skyldes for det meste, at brugeren indtaster ordet som det udtales. Anbefaling: Hvis projektet har tilstrækkelig mange ressourcer, så implementer fonetisk søgning. Fonetisk søgning går kort sagt ud på at brugerens søgeord og søgeordene for web-stedet først transformeres efter en række regler, der kompenserer for typiske stavefejl. Først efter transformationen sammenlignes ordene. Eksempler på transformationsregler: Erstat dobbeltbogstaver med det tilsvarende enkeltbogstav. Erstat hv med v. Fjern afsluttende r. Der er ca. 40 transformationsregler. Bøjningsformer. Brugeren indtaster et kendt ord, men i en ukendt bøjningsform. Anbefaling: Hvis en søgning ikke giver nogen resultater, så gentag søgningen med det indtastede ord uden bøjningsendelser Brugeren indtaster to ord i et søgefelt Problem: Web-stedet finder kun de steder, hvor de to ord optræder umiddelbart efter hinanden, men erfaringsmæssigt ønsker brugeren de sider, hvor begge ord optræder et eller andet sted. Anbefaling: Udfør en søgning som svarer til at brugeren havde bedt om en avanceret søgning efter det ene ord logisk og det andet ord. Web-stedet skal altså genkende ordene, blot de står på samme side. Brugeren indtaster mere end to ord i et søgefelt Anbefaling: Giv en konstruktiv fejlmeddelelse Brugeren indtaster søgetegn eller søgeoperatorer i søgefeltet. Eksempel: Lån og udbetaling Anbefaling: Ignorer følgende ord og tegn i søgefelter: + & ^ *? og eller ikke and or not eller giv en konstruktiv meddelelse, hvis et af disse tegn eller ord optræder i et søgefelt 3.5. Tip om søgning Lav en separat side med titlen Tip om søgning. Lav en anden side med titlen Tip om avanceret søgning. Placer en knap med betegnelsen Tip om søgning på hver af siderne Søgning og Avanceret søgning. Knappen linker til den tilsvarende Tip-side. Placer en knap med teksten Tilbage til søgning på hver Tip-side. Begræns teksten til højst 10 linier. Brug fortrinsvis eksempler. Test forståeligheden (brugervenligheden) af denne side særlig omhyggeligt. Version Copyright 1998 DialogDesign Side 7

8 3.6. Ingen resultater Hvis søgningen ikke resulterer i nogen henvisninger, så vis en side med følgende oplysninger: De anvendte søgekriterier En konstruktiv meddelelse, som forklarer brugeren hvad problemet er, og hvordan han kan forbedre sin søgning: - Søgningen kan erfaringsmæssigt forbedres ved at brugeren indtaster et synonym for søgeordet eller et kortere søgeord. - Anbefal brugeren at søge ved hjælp af indholdsfortegnelse eller stikordsregister. Erfaringen viser, at selv om brugere foretrækker at søge ved hjælp af søgeord, så fører søgning ved hjælp af indholdsfortegnelse eller stikordsresultater hurtigere brugeren til det ønskede resultat. Årsagen er, at indholdsfortegnelse og stikordsregister viser, hvad web-stedet kalder begreberne. Knapperne Indholdsfortegnelse og Stikordsregister, som fører brugeren til hhv. indholdsfortegnelse og stikordsregister. Knappen Tip om søgning. Placer denne knap, så den er let at få øje på. Gør opmærksom på knappen i teksten, og fortæl brugeren, at det kun vil tage ham et minut at læse tippene For mange resultater Søgningen kan også resultere i et stort antal henvisninger. For den mindre erfarne web-bruger ligger grænsen ved det antal søgeresultater, som kan præsenteres på én side. Problemet er, at mindre erfarne web-brugere ikke kan gennemskue bladningsmekanismen. For den mere erfarne web-bruger ligger grænsen ved resultater. Mere kan brugere ikke overskue. Hvis søgningen resulterer i for mange henvisninger, så undlad at vise søgeresultaterne. Det vil i de fleste tilfælde være spild af transmissionstid. Vis i stedet en side med følgende oplysninger: De anvendte søgekriterier En konstruktiv meddelelse, som forklarer brugeren hvad problemet er, og hvordan han kan forbedre sin søgning: - Søgningen kan erfaringsmæssigt forbedres ved at brugeren indtaster et mere præcist (mindre generelt) søgeord, eller ved at brugeren indtaster to søgeord. - Anbefal brugeren at søge ved hjælp af indholdsfortegnelse eller stikordsregister. Erfaringen viser, at selv om brugere foretrækker at søge ved hjælp af søgeord, så fører søgning ved hjælp af indholdsfortegnelse eller stikordsresultater hurtigere brugeren til det ønskede resultat. Årsagen er, at indholdsfortegnelse og stikordsregister viser de undergrupper som findes for de meget generelle søgeord. Knappen Vis mig nogle af søgeresultaterne for den bruger, som insisterer på at se søgeresultaterne, selv om der er mange. Knapperne Indholdsfortegnelse og Stikordsregister, som fører brugeren til hhv. indholdsfortegnelse og stikordsregister. Knappen Tip om søgning. Placer denne knap, så den er let at få øje på. Gør opmærksom på knappen i teksten, og fortæl brugeren, at det kun vil tage ham et minut at læse tippene. Overvej, om søgeord der giver for mange resultater, bør have særbehandling, som beskrevet i det følgende afsnit. Version Copyright 1998 DialogDesign Side 8

9 3.8. Særbehandling af søgeord Inden for ethvert fagområde optræder ord, som normalt ville give et stort antal søgeresultater. Eksempel fra fagområdet realkredit: Lån, ombygning, telefon, adresse, realkredit, Realkredit Danmark (firmanavnet), navne på konkurrenter. Disse ord bør have særbehandling, så søgeresultatet for disse ord bør fastlægges manuelt ud fra pædagogiske hensyn. Sørg for, at hvert af disse ord højst resulterer i ti henvisninger. Sørg for, at søgemaskinen kun genkender ord, som har faglig relevans. Ignorer generelle ord som og, du, hvis osv. Sørg for, at brugeren kan gennemføre meta-søgninger. Genkend ord som stikord, stikordsregister, indhold, indholdsfortegnelse, oversigt osv. Husk søgeord som telefon, adresse, kontor osv. Erfaringen viser, at brugere ofte anvender disse ord. Version Copyright 1998 DialogDesign Side 9

10 4. Præsentation af søgeresultater Når søgemaskinen har afsluttet søgningen, skal den præsentere søgeresultaterne for brugeren. Det grundlæggende princip er at præsentere resultaterne så enkelt og overskueligt som muligt. Hold alle forklaringer i et sprog, som brugeren forstår. Udelad tekniske detaljer, som brugeren ikke forstår, eller som er uinteressante for brugeren Oversigt Vis følgende oplysninger i forbindelse med præsentation af søgeresultaterne: De anvendte søgeord eller det anvendte stikord Hvis web-stedet har ændret søgeordet, jf. afsnit 3.4, så vis både det oprindelige søgeord og det modificerede søgeord, f.eks. Søgeord: Ombgyning gav intet resultat; web-stedet har derfor anvendt søgeordet Ombygning Antallet af fundne søgeresultater. Se diskussionen i afsnit 3.7. De enkelte søgeresultater Evt. liste over beslægtede søgeord Evt. bladningsmekanisme Knapperne Ny søgning, Tip om søgning, Indholdsfortegnelse og Stikordsregister 4.2. Præsentation af søgeresultat Vis for hvert søgeresultat: Titlen på den side, som søgeresultatet henviser til. Udform titlen som et link, så brugeren direkte kan klikke sig frem til siden. Hvis siden hører til en hovedkategori på web-stedet, så angiv gerne hovedkategoriens navn i parentes efter titlen. Eksempel: Hvis noget går galt (Trin for trin vejledning for boligkøbere) Et uddrag på 2-3 linier af den tekst, hvor søgeordet optræder, så brugeren kan se sammenhængen inden han beslutter, om han vil bruge linket. Hvis brugeren har angivet mere end ét søgeord, så vis kun sammenhængen for det først indtastede søgeord. Fremhæv gerne selve søgeordet med rød, fed skrift i teksten. Undgå: Oplysninger om hvor relevant siden er for brugeren ( score ). Det forstår brugere ikke Bladning Hvis der er mere end søgeresultater vil man ofte vælge at opdele resultaterne i mindre grupper og vise f.eks. 20 søgeresultater ad gangen. Observerede problemer: Nogle brugere forstår ikke bladningsmekanismen og ser derfor kun de søgeresultater, som står på første side Anbefaling: Vis de vigtigste søgeresultater først. Giv en kort forklaring på højst to linier på hvordan bladningen fungerer. Brugeren tror, at opdelingen af søgeresultater afspejler en kategorisering af søgeresultaterne. Version Copyright 1998 DialogDesign Side 10

Test af brugervenlighed af www.ikea.dk

Test af brugervenlighed af www.ikea.dk Test af brugervenlighed af www.ikea.dk Udarbejdet for DialogDesign ved Rolf Molich April 2001 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Resumé tilbyder sine kunder e-handel

Læs mere

Det vigtigste først. Vores guide til et godt CV

Det vigtigste først. Vores guide til et godt CV Det vigtigste først Vores guide til et godt CV Hos Kelly Services vil vi gerne hjælpe dig til at lykkedes på arbejdsmarkedet. Derfor har vi dedikeret noget tid, til at udarbejde en guide, som skal hjælpe

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

White paper Kernen i god tekstforfatning

White paper Kernen i god tekstforfatning White paper Kernen i god tekstforfatning Skab et behov for det, du sælger få modtageren til at handle Kernen i god tekstforfatning Inden for e-mailmarkedsføring findes der en sand vrimmel af gode råd om

Læs mere

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85 Calc Et kompendium om anvendt regneark af: Michel Mandix OpenOffice Calc Side 1 af 85 1) FORORD Det er altid en stor fornøjelse at undervise i regneark! Dette program åbner så mange muligheder, at det

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

Lærervejledning til Tak for kaffe!

Lærervejledning til Tak for kaffe! Lærervejledning til Tak for kaffe! Undervisningsmaterialet Tak for kaffe! består af en film, en grundbog til læsning og skrivning og en cd-rom med øvelser. Målgruppen Tak for kaffe! er lavet til indvandrerundervisning.

Læs mere

Bogen om budgetter i Microsoft Excel

Bogen om budgetter i Microsoft Excel Bogen om budgetter i Microsoft Excel Bogen om budgetter er for dig, der er iværksætter, selvstændig, bogholder eller generelt er interesseret i en introduktion til mindre virksomheders budgettering. Bogen

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

Kom godt i gang med e-learning

Kom godt i gang med e-learning Kom godt i gang med e-learning I de kommende år vil der være behov for at udbyde stadig mere uddannelse til de ansatte på hospitalerne via e-learning. Det er dels en følge af de mange nye uddannelser,

Læs mere

Vejledning til brug af Skriv i din hverdag. - et FVU-materiale til skriftlig fremstilling

Vejledning til brug af Skriv i din hverdag. - et FVU-materiale til skriftlig fremstilling Vejledning til brug af Skriv i din hverdag - et FVU-materiale til skriftlig fremstilling Udarbejdet for Undervisningsministeriet af Ina Borstrøm og Elisabeth Arnbak februar 2004 Indhold Indledning..s.

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort Altså egentlig et kæmpestort bibliotek, hvor man kan finde en hulens masse oplysninger og man kan også finde sjove ting og sager derinde. Jeg tror nemlig, det er England, der er svar på internettet Jeg

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende...

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende... Første gang med Robolab Af Christine Holm og Signe Kvist Mengel Virum Gymnasium, juni 2003 Indholdsfortegnelse RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære

Læs mere

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien:

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien: INFA-Chancelæreserien: Chancer gennem eksperimenter Chancer gennem optællinger CHANCETRÆ - Chancer gennem beregninger SPIL - Chancer gennem tællemetoder LOD - Chancer gennem simuleringer KUGLE - Chancer

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

Undervisning i praksis

Undervisning i praksis Undervisning i praksis Forsvarskommandoen 2000 Undervisning i praksis er redigeret af Forsvarets Center for Lederskab, Uddannelsesudviklingsafdelingen Frihåndstegninger: Poul Carlsen Illustrationer: Uddannelsesudviklingsafdelingen

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere