Effektiv søgning på web-steder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektiv søgning på web-steder"

Transkript

1 Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse

2 Indhold 1. Indledning Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning Indholdsfortegnelse Oversigt over arbejdsopgaver Stikordsregister Brugerstyret søgning 5 3. Indtastning af søgekriterier Tilpasning til brugerens behov Simpel søgning Avanceret søgning Fejltolerance Tip om søgning Ingen resultater For mange resultater Særbehandling af søgeord 9 4. Præsentation af søgeresultater Oversigt Præsentation af søgeresultat Bladning 10 Copyright 1998 DialogDesign. Alle rettigheder tilhører DialogDesign. Dette dokument må ikke efterlignes, ændres m.v. uden skriftlig tilladelse fra DialogDesign. Version Copyright 1998 DialogDesign Side 2

3 1. Indledning Dette dokument indeholder retningslinier for effektiv søgning på web-steder. Dokumentet bygger på mange test af brugervenlighed foretaget af forfatteren og udenlandske firmaer, specielt det amerikanske firma User Interface Engineering ( Ved en søgning prøver en bruger at finde oplysninger om et bestemt emne. Brugeren formulerer et eller flere søgeord, som han derefter anvender til opslag via en søgemaskine. Søgemaskinen er en integreret del af web-stedet. Resultatet af søgningen er normalt en eller flere henvisninger til sider på web-stedet, hvor søgeordet er behandlet. Den overordnede søgeproces og de deraf afledede krav til søgemaskinen er beskrevet i afsnit 1.1. Dette dokument skal opfattes som et idékatalog. Normalt vil et web-sted kun implementere en del af de foreslåede muligheder. Søgning er en kompliceret proces, hvor mange faktorer spiller ind. Selv om denne oversigt er omfattende og medtager en række af de nyeste erfaringer på området, er udformning af et godt søgesystem fortsat lidt af en kunst. Derfor anbefaler DialogDesign under alle omstændigheder kraftigt at teste brugervenligheden af det resulterende søgesystem omhyggeligt ved at observere typiske brugere som løser typiske opgaver på web-stedet under anvendelse af søgesystemet Model for søgning En søgning foregår i følgende trin: Brugeren formulerer sit problem og omsætter det til et søgeord. Anbefalinger: Hjælp brugere med at omsætte problemet til et søgeord ved at - medtage et stikordsregister eller en indholdsfortegnelse, så brugeren kan se, hvad web-stedet kalder begreberne - medtage synonymer, hvis brugere anvender forskellige ord for det samme begreb Brugeren anvender søgeordet til at udføre søgningen. Anbefalinger: Hjælp brugere med at betjene søgemaskinen ved at - gøre den så enkel som mulig - skelne skarpt mellem simpel og avanceret søgning - gøre den simple søgning så enkel at betjene som overhovedet mulig - indledningsvis tilbyde simpel søgning, men med en tydelig overgang til avanceret søgning - gøre søgemaskinen fejltolerant - tilbyde kortfattede tip om hvordan søgemaskinen fungerer, specielt når en søgning mislykkes, og brugeren får en fejlmeddelelse - basere tip på velovervejede, pædagogiske eksempler - tilpasse søgekriterierne automatisk, så brugeren så vidt muligt altid får et overskueligt antal resultater Brugeren omsætter resultatet af søgningen til brugbar information. Anbefalinger: Hjælp brugere med at anvende søgeresultatet ved at - udelade søgetekniske udtryk og værdier fra søgeresultaterne - vise et uddrag af den sammenhæng, hvori søgeordet er fundet Version Copyright 1998 DialogDesign Side 3

4 2. Forskellige former for søgning Søgning kan ske via indholdsfortegnelse, stikordsregister eller ved at brugeren indtaster et søgeord. De forskellige former for søgning supplerer hinanden. Brugeren vil næsten altid opnå det bedst mulige resultat, hvis web-stedet tilbyder flere former for søgning. Erfaringen viser, at brugere er begejstrede for brugerstyret søgning. Erfaringen viser også, at denne søgeform giver det dårligste udbytte for brugerne, fordi søgningen foregår på brugernes præmisser, dvs. med de udtryk, som brugerne anvender. Det går galt, når brugerens udtryk ikke genkendes af web-stedet. Indholdsfortegnelse og stikordsregister har ikke dette problem, fordi de fleste brugere er gode til at genkende uventede udtryk. Anbefaling: Tilbyd brugeren indholdsfortegnelse, stikordsregister og brugerstyret søgning i dennne rækkefølge. Når brugeren får fejl ved en brugerstyret søgning, så gør udtrykkelig opmærksom på de andre søgeformer Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelsen indeholder overskrifter for samtlige sider på web-stedet. Overskrifterne er opstillet i en rækkefølge, som er logisk set fra brugerens synspunkt. De enkelte overskrifter er links, som direkte fører brugeren til den angivne side. I indholdsfortegnelsen kan brugere se, hvilke muligheder web-stedet tilbyder, og hvad mulighederne hedder. Fordelen ved en indholdsfortegnelse er, at den er et velkendt begreb for brugere, og at den anvender web-stedets betegnelser for begreberne. Ulempen er, at indholdsfortegnelsen kan blive ganske omfattende på et stort web-sted, og at den helst ikke må deles over flere sider. En anden ulempe er, at visse sider ikke er direkte tilgængelige men f.eks. kræver indtastning af kendeord (password). Indholdsfortegnelse kaldes også for Indeks. Erfaringen viser, at ikke alle brugere forstår, hvordan indholdsfortegnelsen fungerer. Anbefaling: Placer en synlig knap med betegnelsen Tip eller en forklaring på højst to linier først i indholdsfortegnelsen Oversigt over arbejdsopgaver Oversigten viser samtlige arbejdsopgaver, som brugeren kan udføre ved hjælp af web-stedet. Arbejdsopgaverne er opstillet i en rækkefølge, som er logisk set fra brugerens synspunkt. Normalt vil beslægtede arbejdsopgaver stå i nærheden af hinanden. Navnet på hver arbejdsopgave er et link til en side, hvor brugeren kan få en kortfattet oversigt over de trin, som arbejdsopgaven omfatter, herunder de sider, som brugeren kommer ind i under udførelse af arbejdsopgaven. Oversigten svarer til opgaveorienteret hjælp Stikordsregister Stikordsregister er en oversigt over stikord, dvs. nøgleord som beskriver sider og afsnit på sider. Stikordene er opstillet i alfabetisk orden. De enkelte stikord er links, som fører brugeren direkte til den tilhørende side, eller viser en oversigt over søgeresultater, som beskrevet i kapitel 4, hvis mere end én side indeholder relevante oplysninger om det angivne stikord. Version Copyright 1998 DialogDesign Side 4

5 Et godt stikordsregister indeholder Vigtige ord, som optræder i selve teksten. Synonymer, dvs. vigtige ord, som anvendes af alle eller nogle personer i målgruppen, og som betyder det samme som selve stikordet, men som ikke optræder i selve teksten. Synonymer kan udformes som henvisninger, f.eks. Password, se Kendeord Permutationer, dvs. kombinationer af vigtige ord, som tilsammen danner et begreb eller en arbejdsopgave, som brugeren søger efter. I sådanne kombinationer er det vigtigt, at brugeren kan søge efter et vilkårligt af de vigtige ord i kombinationen. Eksempel: Hvis stikordsregistret indeholder Ændring af kendeord bør det også indeholde Kendeord, ændring af. Et godt stikordsregister henviser kun til relevante sider. Stikordsregistret henviser altså ikke nødvendigvis til alle sider, hvor et begreb er omtalt. Erfaringen viser, at ikke alle brugere forstår, hvordan stikordsregistret fungerer. Anbefaling: Placer en synlig knap med betegnelsen Tip eller en forklaring på højst to linier først i stikordsregistret. Fordelen ved et stikordsregister er, at det er et velkendt begreb for brugere, og at det anvender webstedets betegnelser for begreberne. Ulempen er, at stikordsregistret kan blive ganske omfattende på et stort web-sted. En anden ulempe er, at visse sider ikke er direkte tilgængelige men kræver indtastning af kendeord (password). Erfaringen viser, at et stikordsregister skal genereres manuelt. Indeksering er et håndværk, som kræver uddannelse og erfaring. Automatisk genererede stikordsregistre duer ikke, bl.a. fordi synonymerne kræver overvejelser og erfaringer. Mennesker gør det afgørende meget bedre end maskiner. Et godt stikordsregister skal desuden vedligeholdes, særlig umiddelbart efter at webstedet er sat i drift, og brugernes konkrete behov for søgeord begynder at vise sig Brugerstyret søgning Brugeren indtaster et eller flere søgeord i et inddatafelt, hvorefter søgemaskinen viser en oversigt over de sider, som er knyttet til søgeordet eller søgeordene. Denne form for søgning er beskrevet nærmere i kapitel 3 og 4. Version Copyright 1998 DialogDesign Side 5

6 3. Indtastning af søgekriterier Brugeren indtaster et eller flere søgeord til en søgemaskine, hvorefter søgemaskinen viser en oversigt over de sider, som er knyttet til søgeordet eller søgeordene Tilpasning til brugerens behov Start altid med at vise siden for simpel søgning. Sørg for, at det er klart hvordan brugeren kommer fra Søgning til Avanceret søgning og tilbage. Hvis det er muligt, så husk om brugeren sidst anvendte Avanceret søgning. Hvis det er tilfældet, så slå automatisk op på Avanceret søgning, når brugeren vælger Søg. Undgå andre former for søgevinduer. Brugere kan ikke overskue det. Test af brugervenlighed viser, at brugere ikke forstå ordet Fritekstsøgning. De tror, at det er noget med kunstig intelligens Simpel søgning I en simpel søgning har brugeren kun ét inddatafelt til rådighed, nemlig det felt, hvor han kan indtaste sit søgeord. Dette felt kaldes søgefeltet. Der må ikke være andre indtastningsmuligheder eller indstillingsmuligheder på denne side. Siden indeholder desuden tre knapper med følgende betegnelser: Søg. Anbefaling: Placer denne knap umiddelbart til højre for inddatafeltet. Avanceret søgning Tip om søgning Simpel søgning sker altid på hele ord. Eksempel: Uerfarne brugere bliver forvirrede hvis de indtaster skat og web-stedet giver en henvisning til en side hvor ordet huskategori forekommer. Simpel søgning sker altid på hele web-stedet. Kald siden for Søgning, ikke f.eks. Simpel søgning Avanceret søgning I en avanceret søgning kan følgende indstillingsmuligheder for søgning være til rådighed for brugeren: Søgning på hele ord eller dele af ord. Standardindstilling: Hele ord. Søgning på logiske kombinationer af ord. Brugeren kan indtaste et eller to søgeord i hver sit søgefelt og forbinde søgefelterne med logisk og eller logisk eller. Standardindstilling: Ét søgeord. Søgning omfatter kun nærmere angivne dele af web-stedet. Standardindstilling: Søgning omfatter hele web-stedet. Antal søgeresultater pr. side. Standardindstilling: 20. Siden indeholder desuden tre knapper med følgende betegnelser: Søg Tilbage til simpel søgning Tip om søgning Undgå følgende muligheder i avanceret søgning. Erfaringen viser, at kun få brugere kan finde ud af dem: Mere end to søgefelter Mulighed for at forbinde søgefelterne med logisk og ikke, f.eks. Find lån og ikke kontantlån Version Copyright 1998 DialogDesign Side 6

7 3.4. Fejltolerance Søgninger mislykkes ofte, fordi brugere intuitivt forventer, at søgemaskinen arbejder anderledes end den rent faktisk gør. Årsagerne er for det meste en af følgende: Slåfejl. Brugeren ved godt, hvordan ordet staves, men indtaster det forkert. De hyppigste fejl er: - At brugeren ombytter to nabo-bogstaver i søgeordet. Anbefaling: Hvis en søgning ikke giver nogen resultater, så søg igen med alle de ord der fremkommer ved efter tur at ombytte nabo-bogstaver i det oprindelige søgeord. Eksempel: Brugeren indtaster ombgyning. Søg med mobgyning, obmgyning, omgbyning, ombygning, ombgnying, ombgyinng, ombgynnig, ombgynign - At brugeren indtaster ét forkert bogstav i søgeordet - At brugeren glemmer ét bogstav i søgeordet - At brugeren indtaster ét ekstra bogstav i søgeordet Stavefejl. Brugeren staver ordet anderledes end det står på web-stedet. Problemet skyldes for det meste, at brugeren indtaster ordet som det udtales. Anbefaling: Hvis projektet har tilstrækkelig mange ressourcer, så implementer fonetisk søgning. Fonetisk søgning går kort sagt ud på at brugerens søgeord og søgeordene for web-stedet først transformeres efter en række regler, der kompenserer for typiske stavefejl. Først efter transformationen sammenlignes ordene. Eksempler på transformationsregler: Erstat dobbeltbogstaver med det tilsvarende enkeltbogstav. Erstat hv med v. Fjern afsluttende r. Der er ca. 40 transformationsregler. Bøjningsformer. Brugeren indtaster et kendt ord, men i en ukendt bøjningsform. Anbefaling: Hvis en søgning ikke giver nogen resultater, så gentag søgningen med det indtastede ord uden bøjningsendelser Brugeren indtaster to ord i et søgefelt Problem: Web-stedet finder kun de steder, hvor de to ord optræder umiddelbart efter hinanden, men erfaringsmæssigt ønsker brugeren de sider, hvor begge ord optræder et eller andet sted. Anbefaling: Udfør en søgning som svarer til at brugeren havde bedt om en avanceret søgning efter det ene ord logisk og det andet ord. Web-stedet skal altså genkende ordene, blot de står på samme side. Brugeren indtaster mere end to ord i et søgefelt Anbefaling: Giv en konstruktiv fejlmeddelelse Brugeren indtaster søgetegn eller søgeoperatorer i søgefeltet. Eksempel: Lån og udbetaling Anbefaling: Ignorer følgende ord og tegn i søgefelter: + & ^ *? og eller ikke and or not eller giv en konstruktiv meddelelse, hvis et af disse tegn eller ord optræder i et søgefelt 3.5. Tip om søgning Lav en separat side med titlen Tip om søgning. Lav en anden side med titlen Tip om avanceret søgning. Placer en knap med betegnelsen Tip om søgning på hver af siderne Søgning og Avanceret søgning. Knappen linker til den tilsvarende Tip-side. Placer en knap med teksten Tilbage til søgning på hver Tip-side. Begræns teksten til højst 10 linier. Brug fortrinsvis eksempler. Test forståeligheden (brugervenligheden) af denne side særlig omhyggeligt. Version Copyright 1998 DialogDesign Side 7

8 3.6. Ingen resultater Hvis søgningen ikke resulterer i nogen henvisninger, så vis en side med følgende oplysninger: De anvendte søgekriterier En konstruktiv meddelelse, som forklarer brugeren hvad problemet er, og hvordan han kan forbedre sin søgning: - Søgningen kan erfaringsmæssigt forbedres ved at brugeren indtaster et synonym for søgeordet eller et kortere søgeord. - Anbefal brugeren at søge ved hjælp af indholdsfortegnelse eller stikordsregister. Erfaringen viser, at selv om brugere foretrækker at søge ved hjælp af søgeord, så fører søgning ved hjælp af indholdsfortegnelse eller stikordsresultater hurtigere brugeren til det ønskede resultat. Årsagen er, at indholdsfortegnelse og stikordsregister viser, hvad web-stedet kalder begreberne. Knapperne Indholdsfortegnelse og Stikordsregister, som fører brugeren til hhv. indholdsfortegnelse og stikordsregister. Knappen Tip om søgning. Placer denne knap, så den er let at få øje på. Gør opmærksom på knappen i teksten, og fortæl brugeren, at det kun vil tage ham et minut at læse tippene For mange resultater Søgningen kan også resultere i et stort antal henvisninger. For den mindre erfarne web-bruger ligger grænsen ved det antal søgeresultater, som kan præsenteres på én side. Problemet er, at mindre erfarne web-brugere ikke kan gennemskue bladningsmekanismen. For den mere erfarne web-bruger ligger grænsen ved resultater. Mere kan brugere ikke overskue. Hvis søgningen resulterer i for mange henvisninger, så undlad at vise søgeresultaterne. Det vil i de fleste tilfælde være spild af transmissionstid. Vis i stedet en side med følgende oplysninger: De anvendte søgekriterier En konstruktiv meddelelse, som forklarer brugeren hvad problemet er, og hvordan han kan forbedre sin søgning: - Søgningen kan erfaringsmæssigt forbedres ved at brugeren indtaster et mere præcist (mindre generelt) søgeord, eller ved at brugeren indtaster to søgeord. - Anbefal brugeren at søge ved hjælp af indholdsfortegnelse eller stikordsregister. Erfaringen viser, at selv om brugere foretrækker at søge ved hjælp af søgeord, så fører søgning ved hjælp af indholdsfortegnelse eller stikordsresultater hurtigere brugeren til det ønskede resultat. Årsagen er, at indholdsfortegnelse og stikordsregister viser de undergrupper som findes for de meget generelle søgeord. Knappen Vis mig nogle af søgeresultaterne for den bruger, som insisterer på at se søgeresultaterne, selv om der er mange. Knapperne Indholdsfortegnelse og Stikordsregister, som fører brugeren til hhv. indholdsfortegnelse og stikordsregister. Knappen Tip om søgning. Placer denne knap, så den er let at få øje på. Gør opmærksom på knappen i teksten, og fortæl brugeren, at det kun vil tage ham et minut at læse tippene. Overvej, om søgeord der giver for mange resultater, bør have særbehandling, som beskrevet i det følgende afsnit. Version Copyright 1998 DialogDesign Side 8

9 3.8. Særbehandling af søgeord Inden for ethvert fagområde optræder ord, som normalt ville give et stort antal søgeresultater. Eksempel fra fagområdet realkredit: Lån, ombygning, telefon, adresse, realkredit, Realkredit Danmark (firmanavnet), navne på konkurrenter. Disse ord bør have særbehandling, så søgeresultatet for disse ord bør fastlægges manuelt ud fra pædagogiske hensyn. Sørg for, at hvert af disse ord højst resulterer i ti henvisninger. Sørg for, at søgemaskinen kun genkender ord, som har faglig relevans. Ignorer generelle ord som og, du, hvis osv. Sørg for, at brugeren kan gennemføre meta-søgninger. Genkend ord som stikord, stikordsregister, indhold, indholdsfortegnelse, oversigt osv. Husk søgeord som telefon, adresse, kontor osv. Erfaringen viser, at brugere ofte anvender disse ord. Version Copyright 1998 DialogDesign Side 9

10 4. Præsentation af søgeresultater Når søgemaskinen har afsluttet søgningen, skal den præsentere søgeresultaterne for brugeren. Det grundlæggende princip er at præsentere resultaterne så enkelt og overskueligt som muligt. Hold alle forklaringer i et sprog, som brugeren forstår. Udelad tekniske detaljer, som brugeren ikke forstår, eller som er uinteressante for brugeren Oversigt Vis følgende oplysninger i forbindelse med præsentation af søgeresultaterne: De anvendte søgeord eller det anvendte stikord Hvis web-stedet har ændret søgeordet, jf. afsnit 3.4, så vis både det oprindelige søgeord og det modificerede søgeord, f.eks. Søgeord: Ombgyning gav intet resultat; web-stedet har derfor anvendt søgeordet Ombygning Antallet af fundne søgeresultater. Se diskussionen i afsnit 3.7. De enkelte søgeresultater Evt. liste over beslægtede søgeord Evt. bladningsmekanisme Knapperne Ny søgning, Tip om søgning, Indholdsfortegnelse og Stikordsregister 4.2. Præsentation af søgeresultat Vis for hvert søgeresultat: Titlen på den side, som søgeresultatet henviser til. Udform titlen som et link, så brugeren direkte kan klikke sig frem til siden. Hvis siden hører til en hovedkategori på web-stedet, så angiv gerne hovedkategoriens navn i parentes efter titlen. Eksempel: Hvis noget går galt (Trin for trin vejledning for boligkøbere) Et uddrag på 2-3 linier af den tekst, hvor søgeordet optræder, så brugeren kan se sammenhængen inden han beslutter, om han vil bruge linket. Hvis brugeren har angivet mere end ét søgeord, så vis kun sammenhængen for det først indtastede søgeord. Fremhæv gerne selve søgeordet med rød, fed skrift i teksten. Undgå: Oplysninger om hvor relevant siden er for brugeren ( score ). Det forstår brugere ikke Bladning Hvis der er mere end søgeresultater vil man ofte vælge at opdele resultaterne i mindre grupper og vise f.eks. 20 søgeresultater ad gangen. Observerede problemer: Nogle brugere forstår ikke bladningsmekanismen og ser derfor kun de søgeresultater, som står på første side Anbefaling: Vis de vigtigste søgeresultater først. Giv en kort forklaring på højst to linier på hvordan bladningen fungerer. Brugeren tror, at opdelingen af søgeresultater afspejler en kategorisering af søgeresultaterne. Version Copyright 1998 DialogDesign Side 10

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

Brugervenligt webdesign

Brugervenligt webdesign Brugervenligt webdesign 2. udgave Af Rolf Molich 3 Brugervenligt webdesign 2. udgave, 1. oplag 2003 Copyright 2003 Ingeniøren bøger, Ingeniøren A/S Forlagsredaktion: Peter Bjerre Rosa og Peter Græbe Omslag:

Læs mere

Kommende EU-forordninger

Kommende EU-forordninger Kommende EU-forordninger Vejledning i, hvordan du foretager en avanceret søgning i EUR-Lex Kom godt i gang Gå til websitet EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da. På fanebladene vælger

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Introduktion til dokumentstyringssystemet

Introduktion til dokumentstyringssystemet 10. Hvordan afslutter jeg e-dok? Når du har afsluttet søgning og læsning af dokumenter, skal du klikke på Logoff i menuen i højre side af skærmbilledet 11. Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan anvende e-dok?

Læs mere

Vejledning i Avanceret CV

Vejledning i Avanceret CV Vejledning i Avanceret CV Avanceret CV giver nu dig og hele organisationen en lang række spændende muligheder for at registrere medarbejderes og lederes CV, kompetencer, kurser, certificeringer o.l. samt

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Introduktion. Sådan finder du dokumenterne. Opslag ved hjælp af menustrukturen. Opslag ved hjælp af personlige bogmærker.

Introduktion. Sådan finder du dokumenterne. Opslag ved hjælp af menustrukturen. Opslag ved hjælp af personlige bogmærker. Version 5 Introduktion Sådan finder du dokumenterne Opslag ved hjælp af menustrukturen Klik dig frem i menuerne med musen eller brug tabulatortasten. Klik dig frem via menuerne i dokumentvinduet: Klik

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Usability vurdering af finalister IntranetPrisen 2007

Usability vurdering af finalister IntranetPrisen 2007 Usability vurdering af finalister IntranetPrisen 2007 Udarbejdet for IntraTeam Event 2007 26. februar 2007 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Resumé I forbindelse med

Læs mere

Hvordan søger du i LARM.fm?

Hvordan søger du i LARM.fm? Hvordan søger du i LARM.fm? Før vi beskriver, hvordan du søger og arbejder i LARM.fm, vil vi først introducere, hvordan LARM.fm brugerinterfacet ser ud. I øverste venstre hjørne findes søgefeltet og nedenunder

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Vejledning for metadatabasen

Vejledning for metadatabasen Vejledning for metadatabasen Version 1.0, d. 20. juni 2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 LOG IND... 4 ABONNERE PÅ RETTELSER OG ÆNDRINGER I DATASÆT VIA GEORSS... 4 SØGNING EFTER METADATA I METADATABASEN...

Læs mere

GUIDE TIL PLANETS BRUGERADMINISTRATION

GUIDE TIL PLANETS BRUGERADMINISTRATION GUIDE TIL PLANETS BRUGERADMINISTRATION Side 1 af 17 INDHOLD Introduktion 3 Log ind 3 Overblik 5 Søg efter bruger 6 Hovedgruppen og adgang til moduler 6 Opret gruppe 8 Opret bruger 8 Rediger bruger 11 Flyt

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04)

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04) Side 1/28 Brugermanual SIF (33069-04) Godkendt af: Dato: Side 3/28 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 1.1 Fangster, sporbare enheder og salg... 4 2 GENEREL NAVIGERING... 4 2.1 Login... 4 2.2 Log ud...

Læs mere

Vælg det emneord, du vil bruge og klik på Continue. Nu vises de subheadings som knytter sig til emneordet:

Vælg det emneord, du vil bruge og klik på Continue. Nu vises de subheadings som knytter sig til emneordet: Embase Quick Guide Fritekstsøgning (Basic Search) Skriv dine søgeord i søgefeltet og klik på Search. Der er mulighed for at gøre søgningen bredere ved at vælge Include Related Terms". Avanceret søgnng

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

ConText Adaptation Vejledning til TGK-ordbogen

ConText Adaptation Vejledning til TGK-ordbogen ConText Adaptation Vejledning til TGK-ordbogen Version 1.0 Oktober 2015 Sygehus Lillebælt IT-Afdelingen, Sygehus Lillebælt 1 ConText Adaptations funktion Talegenkendelse er baseret på en multimed ordbog,

Læs mere

Hjemmesiden - gillelejeferieby.dk

Hjemmesiden - gillelejeferieby.dk Hjemmesiden - gillelejeferieby.dk Dig, dit hus og hjemmesiden Dit brugernavn er allerede sat op og kan ikke ændres. Brugernavnet er hus000 hvor 000 er dit husnummer. F.eks. er vores husnummer 118 så vores

Læs mere

Magnus WebGuide Kom godt igang med Magnus Søg!

Magnus WebGuide Kom godt igang med Magnus Søg! Magnus WebGuide Kom godt igang med Magnus Søg! Indholdsfortegnelse Log ind 4 Tre indgange til indholdet på Magnus Søg 5 Hvilken indgang skal jeg vælge? 6 1. Søg faglig information 8 1.1 Søgeresultat 10

Læs mere

SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004

SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004 SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004 Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune Adgang til CU s samlinger fås via: www.cu.dk. Klik på Søg og bestil. Vælg

Læs mere

Vidensbasens Søgeguide

Vidensbasens Søgeguide Vidensbasens Søgeguide Hvordan søger jeg?... 1 Emnesøgning (via drop-down-menu)... 1 Fritekstsøgning... 2 Søgning RM/RI eller konkret dom (via drop-down-menu)... 2 Afgræns din søgning... 3 Søgning med

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Kursussøgning. Indledning. Orange søgebjælke

Kursussøgning. Indledning. Orange søgebjælke Kursussøgning på Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kursussøgning... 3 Indledning... 3 Orange søgebjælke... 3 Fritekstsøgning via feltet Find... 4 Find: Søg på fag/kursus vha. søgeforslag...

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

MountainSite Guide: Kom godt i gang

MountainSite Guide: Kom godt i gang MountainSite version 2.6 Indhold: Log in Præsentation Rediger hjemmeside Tekster Kontaktoplysninger Menulinien Billeder Pdf/Filupload Brugeradministration Indstillinger Log af Log in Når du skal bruge

Læs mere

Søgeformularen i UVvej

Søgeformularen i UVvej Søgeformularen i UVvej Meget af arbejdet i UVvej starter med en søgning. Det er derfor vigtigt at kende til denne funktion i programmet. Søgefunktionen åbnes ved at trykke på F6. Herefter kommer søgeformularen

Læs mere

Q-Variant i kasseterminalen

Q-Variant i kasseterminalen Q-Variant i kasseterminalen Q-Variant findes her i en mere enkel udgave, der benyttes i kasseterminalen og i restaurantdelen for hurtigt at kunne finde frem til varer, der ikke har stregkode. Klik på i

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Velkommen til REX onlinehjælp... 1 Søgning... 3 Hvordan kan du bruge søgefeltet i enkel søgning?... 3

Læs mere

Brugervejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015

Brugervejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015 Side 1 Version 1.0, August 2015 Indholdsfortegnelse Copyright bestemmelser... 2 Hvad er ViseOrd... 3 Opstart og ViseOrd menuen... 4 Skrivestøtte... 6 Ordforslagslisten... 6 Ordforudsigelse... 7 Ordfuldendelse...

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone

Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone Opret sag 1 Knyt part til sag 1 Opret Word dokument 2 Arkivér dokument 2 Arkivér dokumenter fra sagsfane

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning DPSD undervisning Vejledning til rapport og plan opsætning Side 1 Vejledning Oversigt over vejledningerne Opret en simpel listerapport... 2 Opret en krydstabuleringsrapport... 14 Opret en visualiseringsrapport...

Læs mere

Brugervejledning om søgning, der blev idriftsat sommer 2009

Brugervejledning om søgning, der blev idriftsat sommer 2009 Brugervejledning om søgning, der blev idriftsat sommer 2009 Søgeord s.2 Varighed s.2 Søg i s.3 Søg efter s.4 Søg på vilkårlige begyndelser s.4 Søg på vilkårlige endelser s.5 Søg efter alle ord s.5 Søg

Læs mere

LAV GODE SØGNINGER I REX

LAV GODE SØGNINGER I REX LAV GODE SØGNINGER I REX I denne guide kan kan du læse om, hvordan du laver gode og præcise søgninger i REX. Når du søger i REX, skal du skrive et eller flere søgeord, fx forfatter og relevante ord i titlen

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Test af brugervenlighed af www.silkeborg-bibliotek.dk

Test af brugervenlighed af www.silkeborg-bibliotek.dk Test af brugervenlighed af www.silkeborg-bibliotek.dk Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich August 2001 DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Resumé s websted er i maj 2001 blevet

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

ESDH-VEJLEDNING TIL BRUGERE AF SCANJOUR CAPTIA 4.5 PÅ AARHUS UNIVERSITET

ESDH-VEJLEDNING TIL BRUGERE AF SCANJOUR CAPTIA 4.5 PÅ AARHUS UNIVERSITET au AARHUS UNIVERSITET Denne vejledning er udarbejdet til såvel nybegyndere som til de mere erfarne brugere af ESDH-systemet Captia på Aarhus Universitet. I vejledningen kan du finde hjælp til at oprette

Læs mere

Google Site Search Google-websitesøgning til din organisation

Google Site Search Google-websitesøgning til din organisation Google Site Search Datablad Google Site Search Google-websitesøgning til din organisation Google Site Search Få flere oplysninger ved at besøge: http://www.google.com/enterprise/search/ Det får du Google-relevans

Læs mere

Schultz lovportaler. Kvikguide

Schultz lovportaler. Kvikguide Version: 1.4 Forfatter: MRN Dato: 01.09.2014 Indhold 1 FORSIDE ET OVERBLIK... 3 2 SØGEFUNKTION... 4 2.1 GENERELLE SØGEPRINCIPPER... 4 2.1.1 SØGEFELT... 4 2.1.2 SØG VIDERE... 4 2.1.3 BEDSTE MATCH... 4 2.1.4

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk Manual til indberetning Ventelistelukning.dk Manual til indberetning ventelistelukning.dk Indhold 1. Ventelistelukning.dk 5 Om databasen 5 2. Før du indberetter 6 Superbrugere og almindelige brugere 6

Læs mere

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier Filmmanual for tillidsvalgte Lav dine egne film til Sociale Medier Indholdsfortegnelse 1: Levende billeder på sociale medier 2: Vigtige overvejelser før du går i gang 3: Lav en simpel film 4: Lav en mere

Læs mere

OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER

OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER Kan PowerPoint ikke animere, kan programmet i stedet lave overgangs- og opbygningseffekter. Ikke mindst opbygningseffekter giver rige muligheder, for at lave særdeles avancerede

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Rapporter. Family Tree Maker Rapporter

Rapporter. Family Tree Maker Rapporter En af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på flere forskellige måder ved hjælp standardrapporter. Disse inkluderer 3 genealogiske rapporter og også de indbyggede rapporter i rapportmenuen.

Læs mere

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases Forsvarsakademiets Informationsservice Kom godt i gang - med at bruge EBSCO Host Research Databases FAKIS AUG 2006 Kom godt i gang med EBSCO FAKIS AUG 2006 Vejledning i anvendelse af EBSCO Host Research

Læs mere

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem Resumé: Beskrivelse af program (DRFLive) til dynamisk visning af resulter fra DRF Stævnesystem Forfatter: Claus Hulstrøm Dato: 15. januar 2010

Læs mere

Brugervejledning til Dokumentarkiv ver 2.0 (og senere versioner)

Brugervejledning til Dokumentarkiv ver 2.0 (og senere versioner) Brugervejledning til Dokumentarkiv ver 2.0 (og senere versioner) Hvordan finder jeg Dokumentarkivet? Klik på linket https://dokumentarkiv.sdu.dk/ for at logge ind. Log ind med dit SDU brugernavn og password.

Læs mere

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - FIND DINE AFREGNINGSBILAG

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - FIND DINE AFREGNINGSBILAG 1/5 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - FIND DINE AFREGNINGSBILAG +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-nr. 28 98 06 71 Dato: 30/5 2017 Indhold 1. Før du går

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Embase Vejledning. Avanceret søgning (Advanced Search)

Embase Vejledning. Avanceret søgning (Advanced Search) Embase Vejledning Der er adgang til Embase fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til DEFF (www.tidsskrifter.deff.dk ) Har du ikke

Læs mere

Brugervejledning. Ny funktionalitet til Søg målepunkt i DataHub

Brugervejledning. Ny funktionalitet til Søg målepunkt i DataHub Brugervejledning Ny funktionalitet til Søg målepunkt i DataHub Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...3 2 Ændret layout...3 2.1 Simpel søgning (Elleverandør og mægler)...3 2.2 Avanceret søgning (Elleverandør

Læs mere

Søgevejledning til Cinahl Plus with Full Text (Ebsco) Bibliotekerne i Professionshøjskolen Metropol. Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text

Søgevejledning til Cinahl Plus with Full Text (Ebsco) Bibliotekerne i Professionshøjskolen Metropol. Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text Revideret af: Vibeke Witt, Professionshøjskolen Metropol, August 2013 1 Indholdsfortegnelse Databasens indhold... 3 Adgang til Cinahl... 3 Søgning i Cinahl

Læs mere

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01 Vocally 3 Infinity In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning Rev 1.01 Dette er en Dansk udgave af producentens officielle bruger manual. Der henvises til den officielle i tvivls tilfælde og

Læs mere

Vejledning i brugen af det digitale plantesøgningsprogram

Vejledning i brugen af det digitale plantesøgningsprogram Vejledning i brugen af det digitale plantesøgningsprogram Opsætning af pc Brugen af det digitale plantesøgningsprogram og kortet forudsætter at din computer tillader popups fra netadressen www.gis.slnet.dk

Læs mere

4. Snittets kædebrøksfremstilling og dets konvergenter

4. Snittets kædebrøksfremstilling og dets konvergenter Dette er den fjerde af fem artikler under den fælles overskrift Studier på grundlag af programmet SKALAGENERATOREN (forfatter: Jørgen Erichsen) 4. Snittets kædebrøksfremstilling og dets konvergenter Vi

Læs mere

www.kjellerupskole.dk

www.kjellerupskole.dk ForældreIntra er et lukket univers, hvor forældre skal angive brugernavn og adgangskode for at blive lukket ind. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktioner i ForældreIntra. Man finder

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Søgninger. AOF Vejle-Fredericia Annemette Søgaard Hansen. Windows Vista Søgefunktionen side 1 af7

Søgninger. AOF Vejle-Fredericia Annemette Søgaard Hansen. Windows Vista Søgefunktionen side 1 af7 Windows Vista Søgefunktionen side 1 af7 Søgninger En af de smarte nyheder i Windows Stifinder er den dynamiske søgefunktion. Den bygger på en avanceret indeksering af brugerdokumenter, som hele tiden foregår

Læs mere

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Onsdag d. 24. september bliver der gennemført en større opdatering af Professionel Hjernetræning. Der kommer nogle nye funktioner, og andre steder

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC.

Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC. Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC. Materialet er udarbejdet til mellemtrinet og overbygningen/lærere. Til

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere

PsycINFO Vejledning. Avanceret Søgning (Advanced Search)

PsycINFO Vejledning. Avanceret Søgning (Advanced Search) PsycINFO Vejledning PsycINFO er en bibliografisk database, som indeholder referencer til over 1300 psykologiske tidsskrifter. Databasen dækker perioden fra 1967 frem til nu. Du finder link til databasen

Læs mere

For at anvende SAID, skal man registrere sig som bruger. Man oprettes under en eller flere af følgende kategorier:

For at anvende SAID, skal man registrere sig som bruger. Man oprettes under en eller flere af følgende kategorier: SAID Brugerguide SAID databaserne findes på websiden www.said-info.dk Inden brug af SAID-databasen anbefales det at læse kvalitetssikringskrav for SAID-sager på linket i bunden af startsiden. Tryk på linket

Læs mere

Søge- og Rapportmodul i DPSD2

Søge- og Rapportmodul i DPSD2 Kontakt Anna Marie Fink Kvalitetskonsulent Tel. +45 7843 8702 Mob. +45 30463676 Mail: Anna.Marie.Fink@vest.rm.dk Jeanette Henriksen Kvalitetskonsulent Tel. +45 7843 8704 (lokalt 38 704) Mob. +45 3046 3677

Læs mere

Test af brugervenlighed af www.silkeborg-bibliotek.dk

Test af brugervenlighed af www.silkeborg-bibliotek.dk Test af brugervenlighed af www.silkeborg-bibliotek.dk Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich August 2001 DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Resumé s websted er i maj 2001 blevet

Læs mere

Brugermanual. Brugsanvisning til LS kliniksystemet. almindelige sekretæropgaver. Sekretær

Brugermanual. Brugsanvisning til LS kliniksystemet. almindelige sekretæropgaver. Sekretær Total-Data Tlf.: 48 48 39 07 Elverdalen 21 4700 Næstved www.total-data.dk Brugermanual Sekretær Brugsanvisning til LS kliniksystemet almindelige sekretæropgaver Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SÅDAN BENYTTER DU DIN SIDE

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SÅDAN BENYTTER DU DIN SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Sådan benytter du Din side Hvad er en kundeprofil? Licens/Brugerliste Brugerlogin Hvad er en brugerprofil? KreditTjek Hvad er overvågede virksomheder? Hvad er favoritter?

Læs mere

Vejledning til CINAHL Plus with Full Text

Vejledning til CINAHL Plus with Full Text Vejledning til CINAHL Plus with Full Text Vibeke Witt, Professionshøjskolen Metropol, 2013 Revideret af: Ester Hørmann, Professionshøjskolen Metropol, september 2015 Indholdsfortegnelse Databasens indhold...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

BusinessInsight Bibliotek Brugervejledning

BusinessInsight Bibliotek Brugervejledning BusinessInsight Bibliotek Brugervejledning side 1 Brugervejledning til BusinessInsight Indhold 1. Velkommen... 3 1.1 Første side... 3 2. Firmaopslag... 3 2.1 Firmaprofil... 4 2.2. Årsregnskaber i PDF-format...

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Muligheder og begrænsninger...6 Hvilke søgeord skal jeg bruge?...6 Ting man skal passe på...6 Tilføjning/nedlægning af søgeord...6 Ændring

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

UNI C. Praktikpladsen.dk version 05.2. Opdatering 14.02.06 RD / rd. Alle

UNI C. Praktikpladsen.dk version 05.2. Opdatering 14.02.06 RD / rd. Alle UNI C Opdatering 14.02.06 RD / rd Vedrørende: Opdatering af praktikpladsen.dk den 14. februar 2006. Fordeling: Skrevet af: Version nr.: 1 Alle René Dommer Praktikpladsen.dk version 05.2 Praktikpladsen.dk

Læs mere

Manual til www.skoleskibet-danmark.dk s forum

Manual til www.skoleskibet-danmark.dk s forum Manual til www.skoleskibet-danmark.dk s forum Her gennemgås de mest almindelige funktioner i dette forum. Instillinger: Hvordan registrer jeg mig som bruger? (side 2) Hvordan logger jeg ind? (side 3) Hvordan

Læs mere

Periodiske kædebrøker eller talspektre en introduktion til programmet periodisktalspektrum

Periodiske kædebrøker eller talspektre en introduktion til programmet periodisktalspektrum Jørgen Erichsen Periodiske kædebrøker eller talspektre en introduktion til programmet periodisktalspektrum I artikelserien Studier på grundlag af programmet SKALAGENERATOREN kommer jeg bl.a. ind på begrebet

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 6 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 6 3.1.1 MODTAGERORIENTERET SPROG...

Læs mere

Call Recorder Kvikguide for agenter

Call Recorder Kvikguide for agenter Call Recorder Kvikguide for agenter 2017 Recordit.nu version 1 Det er DIG, som gør en forskel! I dialogen med kunden er det dig som sætter ord på hvad du kan hjælpe med. Det er dig, som stiller kunden

Læs mere

Søgning på Internettet

Søgning på Internettet Side 1 af 6 Indhold: Søgning på Internettet Tips til søgning på Internettet... 1 Præcis adresse:... 1 Indeks- søgning... 2 Søgerobotterne/søgemaskiner:... 3 Lidt om hvordan man søger på nettet... 4 Links...

Læs mere

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman installeres fra det vindue, der automatisk dukker op, når cd en sættes i drevet: Klik ud for INSTALLATION på flaget svarende til den version, du vil have

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

REFWORKS vejledning til Nationale Kliniske Retningslinjer Fagkonsulentens version (december 2013)

REFWORKS vejledning til Nationale Kliniske Retningslinjer Fagkonsulentens version (december 2013) REFWORKS vejledning til Nationale Kliniske Retningslinjer Fagkonsulentens version (december 2013) 2013 Indholdsfortegnelse 1. Refworks og Nationale Kliniske Retningslinjer... 3 2. Log ind i RefWorks...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indledning:... 2 Metode 1 en samling af sider, med kun en engelsk version:... 3 Metode 2 Eksisterende sider med både en dansk og en engelsk

Læs mere

Løsning af simple Ligninger

Løsning af simple Ligninger Løsning af simple Ligninger Frank Nasser 19. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk:

Læs mere

Vejledning til DTU DOC & RSS Feeds

Vejledning til DTU DOC & RSS Feeds Vejledning til DTU DOC & RSS Feeds Jeg vil efterfølgende blande billeder og beskrivelser. Jeg har desværre ikke muligheden for at kunne danne de "rigtige" billeder, da jeg ikke har rettigheder til at søge

Læs mere

χ 2 -test i GeoGebra Jens Sveistrup, Gammel Hellerup Gymnasium

χ 2 -test i GeoGebra Jens Sveistrup, Gammel Hellerup Gymnasium χ 2 -test i GeoGebra Jens Sveistrup, Gammel Hellerup Gymnasium Man kan nemt lave χ 2 -test i GeoGebra både goodness-of-fit-test og uafhængighedstest. Den følgende vejledning bygger på GeoGebra version

Læs mere

Mini-vejledning til. PubMed

Mini-vejledning til. PubMed Mini-vejledning til PubMed Udarbejdet af bibliotekar Helen Grundtvig Kristensen. Revideret Januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Pubmed: introduktionsside side 3 Enkel søgning side 4 Advanced Search side 4

Læs mere