Effektiv søgning på web-steder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektiv søgning på web-steder"

Transkript

1 Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse

2 Indhold 1. Indledning Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning Indholdsfortegnelse Oversigt over arbejdsopgaver Stikordsregister Brugerstyret søgning 5 3. Indtastning af søgekriterier Tilpasning til brugerens behov Simpel søgning Avanceret søgning Fejltolerance Tip om søgning Ingen resultater For mange resultater Særbehandling af søgeord 9 4. Præsentation af søgeresultater Oversigt Præsentation af søgeresultat Bladning 10 Copyright 1998 DialogDesign. Alle rettigheder tilhører DialogDesign. Dette dokument må ikke efterlignes, ændres m.v. uden skriftlig tilladelse fra DialogDesign. Version Copyright 1998 DialogDesign Side 2

3 1. Indledning Dette dokument indeholder retningslinier for effektiv søgning på web-steder. Dokumentet bygger på mange test af brugervenlighed foretaget af forfatteren og udenlandske firmaer, specielt det amerikanske firma User Interface Engineering (www.uie.com). Ved en søgning prøver en bruger at finde oplysninger om et bestemt emne. Brugeren formulerer et eller flere søgeord, som han derefter anvender til opslag via en søgemaskine. Søgemaskinen er en integreret del af web-stedet. Resultatet af søgningen er normalt en eller flere henvisninger til sider på web-stedet, hvor søgeordet er behandlet. Den overordnede søgeproces og de deraf afledede krav til søgemaskinen er beskrevet i afsnit 1.1. Dette dokument skal opfattes som et idékatalog. Normalt vil et web-sted kun implementere en del af de foreslåede muligheder. Søgning er en kompliceret proces, hvor mange faktorer spiller ind. Selv om denne oversigt er omfattende og medtager en række af de nyeste erfaringer på området, er udformning af et godt søgesystem fortsat lidt af en kunst. Derfor anbefaler DialogDesign under alle omstændigheder kraftigt at teste brugervenligheden af det resulterende søgesystem omhyggeligt ved at observere typiske brugere som løser typiske opgaver på web-stedet under anvendelse af søgesystemet Model for søgning En søgning foregår i følgende trin: Brugeren formulerer sit problem og omsætter det til et søgeord. Anbefalinger: Hjælp brugere med at omsætte problemet til et søgeord ved at - medtage et stikordsregister eller en indholdsfortegnelse, så brugeren kan se, hvad web-stedet kalder begreberne - medtage synonymer, hvis brugere anvender forskellige ord for det samme begreb Brugeren anvender søgeordet til at udføre søgningen. Anbefalinger: Hjælp brugere med at betjene søgemaskinen ved at - gøre den så enkel som mulig - skelne skarpt mellem simpel og avanceret søgning - gøre den simple søgning så enkel at betjene som overhovedet mulig - indledningsvis tilbyde simpel søgning, men med en tydelig overgang til avanceret søgning - gøre søgemaskinen fejltolerant - tilbyde kortfattede tip om hvordan søgemaskinen fungerer, specielt når en søgning mislykkes, og brugeren får en fejlmeddelelse - basere tip på velovervejede, pædagogiske eksempler - tilpasse søgekriterierne automatisk, så brugeren så vidt muligt altid får et overskueligt antal resultater Brugeren omsætter resultatet af søgningen til brugbar information. Anbefalinger: Hjælp brugere med at anvende søgeresultatet ved at - udelade søgetekniske udtryk og værdier fra søgeresultaterne - vise et uddrag af den sammenhæng, hvori søgeordet er fundet Version Copyright 1998 DialogDesign Side 3

4 2. Forskellige former for søgning Søgning kan ske via indholdsfortegnelse, stikordsregister eller ved at brugeren indtaster et søgeord. De forskellige former for søgning supplerer hinanden. Brugeren vil næsten altid opnå det bedst mulige resultat, hvis web-stedet tilbyder flere former for søgning. Erfaringen viser, at brugere er begejstrede for brugerstyret søgning. Erfaringen viser også, at denne søgeform giver det dårligste udbytte for brugerne, fordi søgningen foregår på brugernes præmisser, dvs. med de udtryk, som brugerne anvender. Det går galt, når brugerens udtryk ikke genkendes af web-stedet. Indholdsfortegnelse og stikordsregister har ikke dette problem, fordi de fleste brugere er gode til at genkende uventede udtryk. Anbefaling: Tilbyd brugeren indholdsfortegnelse, stikordsregister og brugerstyret søgning i dennne rækkefølge. Når brugeren får fejl ved en brugerstyret søgning, så gør udtrykkelig opmærksom på de andre søgeformer Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelsen indeholder overskrifter for samtlige sider på web-stedet. Overskrifterne er opstillet i en rækkefølge, som er logisk set fra brugerens synspunkt. De enkelte overskrifter er links, som direkte fører brugeren til den angivne side. I indholdsfortegnelsen kan brugere se, hvilke muligheder web-stedet tilbyder, og hvad mulighederne hedder. Fordelen ved en indholdsfortegnelse er, at den er et velkendt begreb for brugere, og at den anvender web-stedets betegnelser for begreberne. Ulempen er, at indholdsfortegnelsen kan blive ganske omfattende på et stort web-sted, og at den helst ikke må deles over flere sider. En anden ulempe er, at visse sider ikke er direkte tilgængelige men f.eks. kræver indtastning af kendeord (password). Indholdsfortegnelse kaldes også for Indeks. Erfaringen viser, at ikke alle brugere forstår, hvordan indholdsfortegnelsen fungerer. Anbefaling: Placer en synlig knap med betegnelsen Tip eller en forklaring på højst to linier først i indholdsfortegnelsen Oversigt over arbejdsopgaver Oversigten viser samtlige arbejdsopgaver, som brugeren kan udføre ved hjælp af web-stedet. Arbejdsopgaverne er opstillet i en rækkefølge, som er logisk set fra brugerens synspunkt. Normalt vil beslægtede arbejdsopgaver stå i nærheden af hinanden. Navnet på hver arbejdsopgave er et link til en side, hvor brugeren kan få en kortfattet oversigt over de trin, som arbejdsopgaven omfatter, herunder de sider, som brugeren kommer ind i under udførelse af arbejdsopgaven. Oversigten svarer til opgaveorienteret hjælp Stikordsregister Stikordsregister er en oversigt over stikord, dvs. nøgleord som beskriver sider og afsnit på sider. Stikordene er opstillet i alfabetisk orden. De enkelte stikord er links, som fører brugeren direkte til den tilhørende side, eller viser en oversigt over søgeresultater, som beskrevet i kapitel 4, hvis mere end én side indeholder relevante oplysninger om det angivne stikord. Version Copyright 1998 DialogDesign Side 4

5 Et godt stikordsregister indeholder Vigtige ord, som optræder i selve teksten. Synonymer, dvs. vigtige ord, som anvendes af alle eller nogle personer i målgruppen, og som betyder det samme som selve stikordet, men som ikke optræder i selve teksten. Synonymer kan udformes som henvisninger, f.eks. Password, se Kendeord Permutationer, dvs. kombinationer af vigtige ord, som tilsammen danner et begreb eller en arbejdsopgave, som brugeren søger efter. I sådanne kombinationer er det vigtigt, at brugeren kan søge efter et vilkårligt af de vigtige ord i kombinationen. Eksempel: Hvis stikordsregistret indeholder Ændring af kendeord bør det også indeholde Kendeord, ændring af. Et godt stikordsregister henviser kun til relevante sider. Stikordsregistret henviser altså ikke nødvendigvis til alle sider, hvor et begreb er omtalt. Erfaringen viser, at ikke alle brugere forstår, hvordan stikordsregistret fungerer. Anbefaling: Placer en synlig knap med betegnelsen Tip eller en forklaring på højst to linier først i stikordsregistret. Fordelen ved et stikordsregister er, at det er et velkendt begreb for brugere, og at det anvender webstedets betegnelser for begreberne. Ulempen er, at stikordsregistret kan blive ganske omfattende på et stort web-sted. En anden ulempe er, at visse sider ikke er direkte tilgængelige men kræver indtastning af kendeord (password). Erfaringen viser, at et stikordsregister skal genereres manuelt. Indeksering er et håndværk, som kræver uddannelse og erfaring. Automatisk genererede stikordsregistre duer ikke, bl.a. fordi synonymerne kræver overvejelser og erfaringer. Mennesker gør det afgørende meget bedre end maskiner. Et godt stikordsregister skal desuden vedligeholdes, særlig umiddelbart efter at webstedet er sat i drift, og brugernes konkrete behov for søgeord begynder at vise sig Brugerstyret søgning Brugeren indtaster et eller flere søgeord i et inddatafelt, hvorefter søgemaskinen viser en oversigt over de sider, som er knyttet til søgeordet eller søgeordene. Denne form for søgning er beskrevet nærmere i kapitel 3 og 4. Version Copyright 1998 DialogDesign Side 5

6 3. Indtastning af søgekriterier Brugeren indtaster et eller flere søgeord til en søgemaskine, hvorefter søgemaskinen viser en oversigt over de sider, som er knyttet til søgeordet eller søgeordene Tilpasning til brugerens behov Start altid med at vise siden for simpel søgning. Sørg for, at det er klart hvordan brugeren kommer fra Søgning til Avanceret søgning og tilbage. Hvis det er muligt, så husk om brugeren sidst anvendte Avanceret søgning. Hvis det er tilfældet, så slå automatisk op på Avanceret søgning, når brugeren vælger Søg. Undgå andre former for søgevinduer. Brugere kan ikke overskue det. Test af brugervenlighed viser, at brugere ikke forstå ordet Fritekstsøgning. De tror, at det er noget med kunstig intelligens Simpel søgning I en simpel søgning har brugeren kun ét inddatafelt til rådighed, nemlig det felt, hvor han kan indtaste sit søgeord. Dette felt kaldes søgefeltet. Der må ikke være andre indtastningsmuligheder eller indstillingsmuligheder på denne side. Siden indeholder desuden tre knapper med følgende betegnelser: Søg. Anbefaling: Placer denne knap umiddelbart til højre for inddatafeltet. Avanceret søgning Tip om søgning Simpel søgning sker altid på hele ord. Eksempel: Uerfarne brugere bliver forvirrede hvis de indtaster skat og web-stedet giver en henvisning til en side hvor ordet huskategori forekommer. Simpel søgning sker altid på hele web-stedet. Kald siden for Søgning, ikke f.eks. Simpel søgning Avanceret søgning I en avanceret søgning kan følgende indstillingsmuligheder for søgning være til rådighed for brugeren: Søgning på hele ord eller dele af ord. Standardindstilling: Hele ord. Søgning på logiske kombinationer af ord. Brugeren kan indtaste et eller to søgeord i hver sit søgefelt og forbinde søgefelterne med logisk og eller logisk eller. Standardindstilling: Ét søgeord. Søgning omfatter kun nærmere angivne dele af web-stedet. Standardindstilling: Søgning omfatter hele web-stedet. Antal søgeresultater pr. side. Standardindstilling: 20. Siden indeholder desuden tre knapper med følgende betegnelser: Søg Tilbage til simpel søgning Tip om søgning Undgå følgende muligheder i avanceret søgning. Erfaringen viser, at kun få brugere kan finde ud af dem: Mere end to søgefelter Mulighed for at forbinde søgefelterne med logisk og ikke, f.eks. Find lån og ikke kontantlån Version Copyright 1998 DialogDesign Side 6

7 3.4. Fejltolerance Søgninger mislykkes ofte, fordi brugere intuitivt forventer, at søgemaskinen arbejder anderledes end den rent faktisk gør. Årsagerne er for det meste en af følgende: Slåfejl. Brugeren ved godt, hvordan ordet staves, men indtaster det forkert. De hyppigste fejl er: - At brugeren ombytter to nabo-bogstaver i søgeordet. Anbefaling: Hvis en søgning ikke giver nogen resultater, så søg igen med alle de ord der fremkommer ved efter tur at ombytte nabo-bogstaver i det oprindelige søgeord. Eksempel: Brugeren indtaster ombgyning. Søg med mobgyning, obmgyning, omgbyning, ombygning, ombgnying, ombgyinng, ombgynnig, ombgynign - At brugeren indtaster ét forkert bogstav i søgeordet - At brugeren glemmer ét bogstav i søgeordet - At brugeren indtaster ét ekstra bogstav i søgeordet Stavefejl. Brugeren staver ordet anderledes end det står på web-stedet. Problemet skyldes for det meste, at brugeren indtaster ordet som det udtales. Anbefaling: Hvis projektet har tilstrækkelig mange ressourcer, så implementer fonetisk søgning. Fonetisk søgning går kort sagt ud på at brugerens søgeord og søgeordene for web-stedet først transformeres efter en række regler, der kompenserer for typiske stavefejl. Først efter transformationen sammenlignes ordene. Eksempler på transformationsregler: Erstat dobbeltbogstaver med det tilsvarende enkeltbogstav. Erstat hv med v. Fjern afsluttende r. Der er ca. 40 transformationsregler. Bøjningsformer. Brugeren indtaster et kendt ord, men i en ukendt bøjningsform. Anbefaling: Hvis en søgning ikke giver nogen resultater, så gentag søgningen med det indtastede ord uden bøjningsendelser Brugeren indtaster to ord i et søgefelt Problem: Web-stedet finder kun de steder, hvor de to ord optræder umiddelbart efter hinanden, men erfaringsmæssigt ønsker brugeren de sider, hvor begge ord optræder et eller andet sted. Anbefaling: Udfør en søgning som svarer til at brugeren havde bedt om en avanceret søgning efter det ene ord logisk og det andet ord. Web-stedet skal altså genkende ordene, blot de står på samme side. Brugeren indtaster mere end to ord i et søgefelt Anbefaling: Giv en konstruktiv fejlmeddelelse Brugeren indtaster søgetegn eller søgeoperatorer i søgefeltet. Eksempel: Lån og udbetaling Anbefaling: Ignorer følgende ord og tegn i søgefelter: + & ^ *? og eller ikke and or not eller giv en konstruktiv meddelelse, hvis et af disse tegn eller ord optræder i et søgefelt 3.5. Tip om søgning Lav en separat side med titlen Tip om søgning. Lav en anden side med titlen Tip om avanceret søgning. Placer en knap med betegnelsen Tip om søgning på hver af siderne Søgning og Avanceret søgning. Knappen linker til den tilsvarende Tip-side. Placer en knap med teksten Tilbage til søgning på hver Tip-side. Begræns teksten til højst 10 linier. Brug fortrinsvis eksempler. Test forståeligheden (brugervenligheden) af denne side særlig omhyggeligt. Version Copyright 1998 DialogDesign Side 7

8 3.6. Ingen resultater Hvis søgningen ikke resulterer i nogen henvisninger, så vis en side med følgende oplysninger: De anvendte søgekriterier En konstruktiv meddelelse, som forklarer brugeren hvad problemet er, og hvordan han kan forbedre sin søgning: - Søgningen kan erfaringsmæssigt forbedres ved at brugeren indtaster et synonym for søgeordet eller et kortere søgeord. - Anbefal brugeren at søge ved hjælp af indholdsfortegnelse eller stikordsregister. Erfaringen viser, at selv om brugere foretrækker at søge ved hjælp af søgeord, så fører søgning ved hjælp af indholdsfortegnelse eller stikordsresultater hurtigere brugeren til det ønskede resultat. Årsagen er, at indholdsfortegnelse og stikordsregister viser, hvad web-stedet kalder begreberne. Knapperne Indholdsfortegnelse og Stikordsregister, som fører brugeren til hhv. indholdsfortegnelse og stikordsregister. Knappen Tip om søgning. Placer denne knap, så den er let at få øje på. Gør opmærksom på knappen i teksten, og fortæl brugeren, at det kun vil tage ham et minut at læse tippene For mange resultater Søgningen kan også resultere i et stort antal henvisninger. For den mindre erfarne web-bruger ligger grænsen ved det antal søgeresultater, som kan præsenteres på én side. Problemet er, at mindre erfarne web-brugere ikke kan gennemskue bladningsmekanismen. For den mere erfarne web-bruger ligger grænsen ved resultater. Mere kan brugere ikke overskue. Hvis søgningen resulterer i for mange henvisninger, så undlad at vise søgeresultaterne. Det vil i de fleste tilfælde være spild af transmissionstid. Vis i stedet en side med følgende oplysninger: De anvendte søgekriterier En konstruktiv meddelelse, som forklarer brugeren hvad problemet er, og hvordan han kan forbedre sin søgning: - Søgningen kan erfaringsmæssigt forbedres ved at brugeren indtaster et mere præcist (mindre generelt) søgeord, eller ved at brugeren indtaster to søgeord. - Anbefal brugeren at søge ved hjælp af indholdsfortegnelse eller stikordsregister. Erfaringen viser, at selv om brugere foretrækker at søge ved hjælp af søgeord, så fører søgning ved hjælp af indholdsfortegnelse eller stikordsresultater hurtigere brugeren til det ønskede resultat. Årsagen er, at indholdsfortegnelse og stikordsregister viser de undergrupper som findes for de meget generelle søgeord. Knappen Vis mig nogle af søgeresultaterne for den bruger, som insisterer på at se søgeresultaterne, selv om der er mange. Knapperne Indholdsfortegnelse og Stikordsregister, som fører brugeren til hhv. indholdsfortegnelse og stikordsregister. Knappen Tip om søgning. Placer denne knap, så den er let at få øje på. Gør opmærksom på knappen i teksten, og fortæl brugeren, at det kun vil tage ham et minut at læse tippene. Overvej, om søgeord der giver for mange resultater, bør have særbehandling, som beskrevet i det følgende afsnit. Version Copyright 1998 DialogDesign Side 8

9 3.8. Særbehandling af søgeord Inden for ethvert fagområde optræder ord, som normalt ville give et stort antal søgeresultater. Eksempel fra fagområdet realkredit: Lån, ombygning, telefon, adresse, realkredit, Realkredit Danmark (firmanavnet), navne på konkurrenter. Disse ord bør have særbehandling, så søgeresultatet for disse ord bør fastlægges manuelt ud fra pædagogiske hensyn. Sørg for, at hvert af disse ord højst resulterer i ti henvisninger. Sørg for, at søgemaskinen kun genkender ord, som har faglig relevans. Ignorer generelle ord som og, du, hvis osv. Sørg for, at brugeren kan gennemføre meta-søgninger. Genkend ord som stikord, stikordsregister, indhold, indholdsfortegnelse, oversigt osv. Husk søgeord som telefon, adresse, kontor osv. Erfaringen viser, at brugere ofte anvender disse ord. Version Copyright 1998 DialogDesign Side 9

10 4. Præsentation af søgeresultater Når søgemaskinen har afsluttet søgningen, skal den præsentere søgeresultaterne for brugeren. Det grundlæggende princip er at præsentere resultaterne så enkelt og overskueligt som muligt. Hold alle forklaringer i et sprog, som brugeren forstår. Udelad tekniske detaljer, som brugeren ikke forstår, eller som er uinteressante for brugeren Oversigt Vis følgende oplysninger i forbindelse med præsentation af søgeresultaterne: De anvendte søgeord eller det anvendte stikord Hvis web-stedet har ændret søgeordet, jf. afsnit 3.4, så vis både det oprindelige søgeord og det modificerede søgeord, f.eks. Søgeord: Ombgyning gav intet resultat; web-stedet har derfor anvendt søgeordet Ombygning Antallet af fundne søgeresultater. Se diskussionen i afsnit 3.7. De enkelte søgeresultater Evt. liste over beslægtede søgeord Evt. bladningsmekanisme Knapperne Ny søgning, Tip om søgning, Indholdsfortegnelse og Stikordsregister 4.2. Præsentation af søgeresultat Vis for hvert søgeresultat: Titlen på den side, som søgeresultatet henviser til. Udform titlen som et link, så brugeren direkte kan klikke sig frem til siden. Hvis siden hører til en hovedkategori på web-stedet, så angiv gerne hovedkategoriens navn i parentes efter titlen. Eksempel: Hvis noget går galt (Trin for trin vejledning for boligkøbere) Et uddrag på 2-3 linier af den tekst, hvor søgeordet optræder, så brugeren kan se sammenhængen inden han beslutter, om han vil bruge linket. Hvis brugeren har angivet mere end ét søgeord, så vis kun sammenhængen for det først indtastede søgeord. Fremhæv gerne selve søgeordet med rød, fed skrift i teksten. Undgå: Oplysninger om hvor relevant siden er for brugeren ( score ). Det forstår brugere ikke Bladning Hvis der er mere end søgeresultater vil man ofte vælge at opdele resultaterne i mindre grupper og vise f.eks. 20 søgeresultater ad gangen. Observerede problemer: Nogle brugere forstår ikke bladningsmekanismen og ser derfor kun de søgeresultater, som står på første side Anbefaling: Vis de vigtigste søgeresultater først. Giv en kort forklaring på højst to linier på hvordan bladningen fungerer. Brugeren tror, at opdelingen af søgeresultater afspejler en kategorisering af søgeresultaterne. Version Copyright 1998 DialogDesign Side 10

Brugervenligt webdesign

Brugervenligt webdesign Brugervenligt webdesign 2. udgave Af Rolf Molich 3 Brugervenligt webdesign 2. udgave, 1. oplag 2003 Copyright 2003 Ingeniøren bøger, Ingeniøren A/S Forlagsredaktion: Peter Bjerre Rosa og Peter Græbe Omslag:

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

Vejledning i Avanceret CV

Vejledning i Avanceret CV Vejledning i Avanceret CV Avanceret CV giver nu dig og hele organisationen en lang række spændende muligheder for at registrere medarbejderes og lederes CV, kompetencer, kurser, certificeringer o.l. samt

Læs mere

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

Introduktion til dokumentstyringssystemet

Introduktion til dokumentstyringssystemet 10. Hvordan afslutter jeg e-dok? Når du har afsluttet søgning og læsning af dokumenter, skal du klikke på Logoff i menuen i højre side af skærmbilledet 11. Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan anvende e-dok?

Læs mere

LAV GODE SØGNINGER I REX

LAV GODE SØGNINGER I REX LAV GODE SØGNINGER I REX I denne guide kan kan du læse om, hvordan du laver gode og præcise søgninger i REX. Når du søger i REX, skal du skrive et eller flere søgeord, fx forfatter og relevante ord i titlen

Læs mere

Vælg det emneord, du vil bruge og klik på Continue. Nu vises de subheadings som knytter sig til emneordet:

Vælg det emneord, du vil bruge og klik på Continue. Nu vises de subheadings som knytter sig til emneordet: Embase Quick Guide Fritekstsøgning (Basic Search) Skriv dine søgeord i søgefeltet og klik på Search. Der er mulighed for at gøre søgningen bredere ved at vælge Include Related Terms". Avanceret søgnng

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04)

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04) Side 1/28 Brugermanual SIF (33069-04) Godkendt af: Dato: Side 3/28 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 1.1 Fangster, sporbare enheder og salg... 4 2 GENEREL NAVIGERING... 4 2.1 Login... 4 2.2 Log ud...

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004

SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004 SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004 Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune Adgang til CU s samlinger fås via: www.cu.dk. Klik på Søg og bestil. Vælg

Læs mere

Test af brugervenlighed af www.silkeborg-bibliotek.dk

Test af brugervenlighed af www.silkeborg-bibliotek.dk Test af brugervenlighed af www.silkeborg-bibliotek.dk Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich August 2001 DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Resumé s websted er i maj 2001 blevet

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Velkommen til REX onlinehjælp... 1 Søgning... 3 Hvordan kan du bruge søgefeltet i enkel søgning?... 3

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

BusinessInsight Bibliotek Brugervejledning

BusinessInsight Bibliotek Brugervejledning BusinessInsight Bibliotek Brugervejledning side 1 Brugervejledning til BusinessInsight Indhold 1. Velkommen... 3 1.1 Første side... 3 2. Firmaopslag... 3 2.1 Firmaprofil... 4 2.2. Årsregnskaber i PDF-format...

Læs mere

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Informationssøgning Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Hvordan kommer jeg i gang Sæt tid af, 5 minutter er ikke nok Begynd med det du

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

Kom godt i gang med NIS

Kom godt i gang med NIS Kom godt i gang med NIS Viden med videre Kom godt i gang Velkommen til NIS Kommuneinformations internetbaserede lovsystem. Denne lille folder giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger gennemfører i 2014 for andet år i træk konkurrencen Bedste boligorganisation på nettet. Bedste boligorganisation på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

Contents. WorkZone for Office 2.3

Contents. WorkZone for Office 2.3 2.3 Onlinehjælp WorkZone for Office 2.3 Contents WorkZone for Office 2.3 onlinehjælp 3 Kom godt i gang 4 Nyheder 7 Sådan opretter du dokumenter på sager 9 Arbejde med dokumenter gemt på sager 13 Sådan

Læs mere

Hjemmesiden - gillelejeferieby.dk

Hjemmesiden - gillelejeferieby.dk Hjemmesiden - gillelejeferieby.dk Dig, dit hus og hjemmesiden Dit brugernavn er allerede sat op og kan ikke ændres. Brugernavnet er hus000 hvor 000 er dit husnummer. F.eks. er vores husnummer 118 så vores

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Databaseteori. 19. Databaser. 20. Kartotek eller database. 21. Database

Databaseteori. 19. Databaser. 20. Kartotek eller database. 21. Database Databaseteori 19. Databaser Fra længe før EDB alderen har man haft arkiver med viden: lande har haft folkeregistre med oplysninger om landet borgere, firmaer har haft oplysninger om kunder og salg, man

Læs mere

Google Søgninger side 1 af13

Google Søgninger side 1 af13 Google Søgninger side 1 af13 Indholdsfortegnelse Internetforkortelser og adresser m.m.... Side 2 Søgning i Google... Side 4 Nyhed erstatning for det sorte bånd... Side 7 Avanceret søgning... Side 10 Flere

Læs mere

Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC.

Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC. Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC. Materialet er udarbejdet til mellemtrinet og overbygningen/lærere. Til

Læs mere

Brugervejledning Jobsporet

Brugervejledning Jobsporet Brugervejledning Jobsporet Hvilke muligheder har du for jobsøgning på Jobsporet? Jobsøgning Hurtig jobsøgning som er til fri afbenyttelse for alle Jobagent og CV Du kan oprette en jobagent eller et CV.

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK Denne rapport indeholder en primær analyse af webstedet www.bilforhandler.dk. Vi har kigget på: Det vigtige førstehåndsindtryk af webstedet Brugervenlighed Anvendte

Læs mere

Vælg Cinahl Headings (fra øverste blå linie). Hvis vi f.eks. søger på hypothermia:

Vælg Cinahl Headings (fra øverste blå linie). Hvis vi f.eks. søger på hypothermia: Cinahl Quick Guide (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) er en amerikansk bibliografisk database. Basen dækker især syge- og sundhedspleje samt beslægtede discipliner som fysioterapi,

Læs mere

KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS

KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS KUNDEGUIDE VERSION 1 - OPDATERET AUGUST 2015 SIDE 2/8 KUNDEGUIDE Denne miniguide viser dig, hvordan du søgemaskineoptimerer dine artikler og sider i WordPress. Udover de officielle retningslinjer for en

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Mini-vejledning til. PubMed

Mini-vejledning til. PubMed Mini-vejledning til PubMed Udarbejdet af bibliotekar Helen Grundtvig Kristensen. Revideret Januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Pubmed: introduktionsside side 3 Enkel søgning side 4 Advanced Search side 4

Læs mere

Vejledning til udbyder. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til udbyder. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til udbyder Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases Forsvarsakademiets Informationsservice Kom godt i gang - med at bruge EBSCO Host Research Databases FAKIS AUG 2006 Kom godt i gang med EBSCO FAKIS AUG 2006 Vejledning i anvendelse af EBSCO Host Research

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Find dit nye job på FOA Job. FOA s jobsøgningssystem på www.foa.dk

Find dit nye job på FOA Job. FOA s jobsøgningssystem på www.foa.dk FOA: Jobsøgning F O A F A G O G A R B E J D E Er du kørt træt i dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job FOA s jobsøgningssystem på www.foa.dk

Læs mere

UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER

UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER Til UVM Dokumenttype Brugervejledning Dato 2009-07-02 UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER Revision 1 Dato 2009-07-02 Udarbejdet af Henrik Dall

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Vejledning til hjemmesiden

Vejledning til hjemmesiden Vejledning til hjemmesiden Menu I venstre side finder du menuen over hjemmesidens indhold. Når du aktiverer et menupunkt, vil det enten folde sig ud med undermenuer med nye valgmuligheder, eller du vil

Læs mere

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997.

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997. Design til skærmen Af Kim Pedersen og Pernille Hansen Medieudformning Første skridt i medieudformningen er udarbejdelse af et flowchart. I modsætning til fx en trykt brochure, har brugeren i en skærmbaseret

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002 Øvelse 3 Interview Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU Januar 2002 Udarbejdet af Gruppe 18 ved Ida Cecilie Willemoes-Wissing og Jonas Rabbe Indhold 1. Fremgangsmåde 3 1.1. Anvendt metode 3 1.2.

Læs mere

til at oprette et effektivt CV

til at oprette et effektivt CV august 2006 DIT CV ER I TRYGGE HÆNDER Dit CV vises i første omgang anonymt overfor de virksomheder, der søger efter medarbejdere i OFiR's CV-database. Ønsker virksomheden kontakt til dig, skal de bede

Læs mere

Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation

Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation Inspiration til udarbejdelse af abstracts, posters og mundtlig præsentation FAGLIG SAMMENSLUTNING AF SYGEPLEJERSKER BESKÆFTIGET MED KRÆFTPATIENTER FS13 Indledning Dette materiale er tænkt som inspiration

Læs mere

Hurtig SEO Guide til din webshop

Hurtig SEO Guide til din webshop Hurtig SEO Guide til din webshop For at forbedre din shops synlighed og dine produkters listing på søgemaskiner, vil vi anbefale at du er omhyggelig med søgeoptimeringen af din shop. Hvis du følger de

Læs mere

KARNOV SKAT & REGNSKAB QUICKGUIDE

KARNOV SKAT & REGNSKAB QUICKGUIDE KARNOV SKAT & REGNSKAB QUICKGUIDE VELKOMMEN TIL KARNOV SKAT & REGNSKAB INTRODUKTION TIL KARNOV SKAT & REGNSKAB INDHOLDSFORTEGNELSE: Søgning side 3 Resultatliste side 5 Ekstern søgning side 6 Udskriv side

Læs mere

KARNOV SKAT & REGNSKAB QUICKGUIDE

KARNOV SKAT & REGNSKAB QUICKGUIDE KARNOV SKAT & REGNSKAB QUICKGUIDE velkommen til karnov skat & regnskab Introduktion til karnov skat & regnskab indholdsfortegnelse: Søgning side 3 Resultatliste side 5 Ekstern søgning side 6 Udskriv side

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Inspiration. abstracts, posters. mundtlig præsentation. til ud ar bej del se af. Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker

Inspiration. abstracts, posters. mundtlig præsentation. til ud ar bej del se af. Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Inspiration til ud ar bej del se af abstracts, posters og mundtlig præsentation Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Indledning Denne pjece er tænkt som inspiration til dig, der skal formidle resultater,

Læs mere

Sådan opretter du kursusforløb. Vejledning til virksomheder og skoler

Sådan opretter du kursusforløb. Vejledning til virksomheder og skoler Sådan opretter du kursusforløb Vejledning til virksomheder og skoler 2 Som bruger på amukurs.dk kan du skræddersy efteruddannelse til medarbejdere og kursister Med mere end 3.000 kurser, kan det være svært

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger har på forvaltningskonferencen d. 22. august 2012 lanceret konkurrencen Bedst til bolig på nettet. Bedst til bolig på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

Køge Bibliotekerne. Optimeringsrapport med 5 brugere 26. september 2014. Desktop

Køge Bibliotekerne. Optimeringsrapport med 5 brugere 26. september 2014. Desktop susanne.lund.mikkelsen@koege.dk Køge Bibliotekerne Optimeringsrapport med 5 brugere 26. september 2014 Desktop Se brugertestvideoerne på usertribe.dk / Brugernavn: karenmonies@gmail.com / Adgangskode:

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 1, sidst opdateret i juni 2015 Indhold Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier... 1 Indtastningsvejledning til Matriklerne for

Læs mere

Om indsamling af dokumentation

Om indsamling af dokumentation Om indsamling af dokumentation Overordnede overvejelser omkring dokumentation Bearbejdning af kvalitative data Eksempler på visuelle / grafiske data Eksempler på skriftlige data Eksempler på mundtlige

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET MINDSPOT.dk Redaktion: Mindspot Layout: IT & Kommunikation Tryk: Lasertryk Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Møllegade 1, 8000 Århus C +45 8940 9274

Læs mere

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Hvordan fungerer e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø i praksis? Hvordan anvendes funktionerne?. Dette og meget mere gives der svar

Læs mere

Søge- og Rapportmodul i DPSD2

Søge- og Rapportmodul i DPSD2 Kontakt Anna Marie Fink Kvalitetskonsulent Tel. +45 7843 8702 Mob. +45 30463676 Mail: Anna.Marie.Fink@vest.rm.dk Jeanette Henriksen Kvalitetskonsulent Tel. +45 7843 8704 (lokalt 38 704) Mob. +45 3046 3677

Læs mere

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Onsdag d. 24. september bliver der gennemført en større opdatering af Professionel Hjernetræning. Der kommer nogle nye funktioner, og andre steder

Læs mere

Email Archiving. SaaS Email Archiving. Brugervejledning Udgave D

Email Archiving. SaaS Email Archiving. Brugervejledning Udgave D Brugervejledning Udgave D SaaS Email Archiving Email Archiving Email Archiving er en skybaseret tjeneste, der automatisk arkiverer din mail på et sikkert centralt sted. Desuden giver Email Archiving dig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul TYPO3 CMS Ext:direct_mail Side 1 Indhold Tilmeldings / Afmeldings processen... 2 Manuel tilføjelse af e-mail adresser... 3 Oprettelse af nyhedsbreve... 4 Udsendelse

Læs mere

Grønne Danmark Produkt og skiltemodul

Grønne Danmark Produkt og skiltemodul Grønne Danmark Produkt og skiltemodul 2006 TP Consult Denne vejledning består dels af generelle beskrivelser af funktionerne i både skiltemodulet og produktmodulet, dels af enkle øvelser i at anvende dem.

Læs mere

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer.

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer. Test af BETA-release i Mobil Søg projektet Kære Tester Tak for, at du vil være med til at gøre Mobil Søg til et bedre projekt. Som tester har du den vigtige opgave at gennemgå den tilsendte version og

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Notat 31.05.07 MGL / mgl

Indholdsfortegnelse. Notat 31.05.07 MGL / mgl Notat 31.05.07 MGL / mgl Vedrørende: Guidet rundtur på Admsys Fordeling: På Admsys Skrevet af: MGL Version nr.: 1 Indholdsfortegnelse Admsys.uni-c.dk/ns...2 Nyheder...2 Dokumenter...3 Kurser...5 Support...5

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Velkommen til Google AdWords for begyndere. 2011 Gorm Larsen & Zornig A/S - Not for use or distribution without written permission.

Velkommen til Google AdWords for begyndere. 2011 Gorm Larsen & Zornig A/S - Not for use or distribution without written permission. Velkommen til Google AdWords for begyndere Om IVÆKST - Etableret i 2003 som Firmastart - Offentlig-privat samarbejde Mål: at skabe vækst i nystartede og mindre virksomheder - I 2006 Relanceret - privat

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere

Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde

Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde Biblioteket Campus Roskilde 29. oktober 2013 Side 1 Hvilke baser kan jeg vælge? ARTESIS: Dette er Campus Roskildes egen søgebase. Indeholder

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk SKAT.dk side 1 af8 1) Gå ind på www.skat.dk I adresselinjen Tast borger og CTRL + ENTER (Internet Explorer) Eller tast www.skat.dk Du ser nu dette skærmbillede: 2) Klik på ordet Borger Her er en masse

Læs mere

Sådan bruger du Facebook

Sådan bruger du Facebook Sådan bruger du Facebook 1 Sådan kommer du på Facebook 2 Oprettelse af en Facebook-profil 3 Opsætte privatindstillinger, så kun venner kan følge med 4 Søge efter venner og bekendte 5 Skrive beskeder både

Læs mere

Sprogteknologi skal gøre fremtidens søgemaskiner intelligente

Sprogteknologi skal gøre fremtidens søgemaskiner intelligente Sprogteknologi skal gøre fremtidens søgemaskiner intelligente Hvad hjælper det, at den nødvendige viden er tilgængelig på internettet, hvis vi ikke kan trække den ned på vores pc-skærme, når vi har brug

Læs mere