Winnie Helena Bartholomæussen. Milestone 1 EYA. Aqvitivia. Usability & Videnskabsteori. Nyborg julemarked. Internationalreporters.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Winnie Helena Bartholomæussen. Milestone 1 EYA. Aqvitivia. Usability & Videnskabsteori. Nyborg julemarked. Internationalreporters."

Transkript

1 Winnie Helena Bartholomæussen Erhvervsakademi Lillebælt E-konceptudvikler - 1. semester 2012 Synopsis d. 2. januar 2013 Anslag: 7346 Milestone 1 Aqvitivia EYA Internationalreporters.org Usability & Videnskabsteori Nyborg julemarked 1

2 Indhold Præsentation... 3 Udfordringer og problemer med Milestone 1 Aqvitivia projekt... 3 Faglig udvikling Kompetenceudvikling... 3 Udfordringer og problemer med Videnskabsteori og Usability projekt... 3 Faglig udvikling Kompetenceudvikling... 4 Udfordringer og problemer med EYA projekt... 4 Faglig udvikling Kompetenceudvikling... 4 Baggrundslitteratur... 5 Bilag 1 Feedback... 6 Bilag 2 Feedback

3 Præsentation I mit 1. års semester har jeg medvirket til at lave 3 projekter: Milestone 1- Aqvitivia projekt, videnskabsteori og usability projekt og EYA projekt. I Milestone 1 har vi udviklet et nyt koncept om et digitalt interaktivt akvarium, hvor det især er lagt vægt på kvaliteten af akvariet, gøre fiskene interessant på de sociale medier og ikke mindst hvordan vi vil lede konceptet nu og på længere sigt. I videnskabsteori og usabilityprojektet har vi udført usability test for Nyborg julemarked som i år har fået udviklet en app som et elektronisk program/folder over alle aktiviteterne på julemarkedet. I EYA projektet indgik et international samarbejde med andre studerende fra Europa om at videreudvikle et koncept og gøre det bedre og mere attraktiv for interessenter uanset om det er til målgruppen, sponsorerne eller pressen. Jeg havde projektet om nyhedshjemmesiden internationalreporters.org Udfordringer og problemer med Milestone 1 Aqvitivia projekt Dette projekt var det første projekt, som vi i gruppen skulle samarbejde om at få udarbejdet og det viste sig hurtigt at det ikke var så lige let at gå i gang med, som man først skulle tro. Med 5 gruppemedlemmer som hver havde forskellige uddannelser bag sig og dermed 5 forskellige synsvinkler på, hvordan en rapport skulle sættes sammen og udarbejdes, gik meget af tiden med at diskutere fordele og ulemper fra ens tidligere erfaringer. Ved at bruge bogen Project Management 1 lykkedes det at komme til enighed om, hvordan vi ønskede at gøre tingene og fik derved afprøvet teorien fra bogen i praktiks. Faglig udvikling Kompetenceudvikling Jeg gennemgik en stor udvikling både fagligt og personligt, eftersom jeg normalt er en stille person blev jeg nød til at træde ud af den rolle, hvis jeg ville have et ord indført i denne store gruppe og jeg måtte træffe beslutninger, som jeg aldrig før har gjort i en gruppe. F.eks. synes jeg at rapporten skulle bygges op på kapitlerne i Project Management i stedet for at bygge rapporten op med vores tidligere erfaringer, som vi alligevel ikke kunne blive enige om det var relevant eller ej. E-koncept udvikling blev også et interessant fag selvom jeg aldrig har været den store ideudvikler, da det viste sig at selvom jeg ikke selv synes ideen er god nok, så er det ikke nødvendigvis sådan at de andre føler det samme, da det kan sætte tankerne i gang i dem som normalt er ideudvikler og dermed fik vi videreudviklet ideen med det interaktive akvarium til også at indeholde Facebook m.m. hvilket vi fandt interessant. Udfordringer og problemer med Videnskabsteori og Usability projekt Dette projekt var det andet projekt i faget videnskabsteori og Usability og det kunne mærkes. Vi viste hvad vi skulle igennem og hvad hinandens stærke og svage sider var, hvilket resulterede i, at vi vidste hvordan tingene skulle gøres, og hvordan vi kunne gøre tingene bedre. Vi fik uddelegerede opgaver under selve rapportskrivningen og ligeledes under udførelsen af testen som både bestod af en assesment test 2 og en 1 Tonnquist, Bo mfl. Project Management a complete guide, 1. Udgave, Academia. 2 Rubin, Jeffrey mfl. Handbook of Usability Testing How to plan, design and conduct effective tests, 2. Udgave, WILEY, kap. 3 side 34 3

4 validation test 3, hvor vi til hver test havde en moderater, 2 observatører og en til betjening af teknik. Til udførelsen af akademisk rapport, testplan og debriefing fik vi afprøvet Googles programmer, da vi fandt en fordel i at gøre meget af rapporten virtuelt ved at bruge Google docs som et fælles dokument, Google Hangout eller Skype samt Googles spørgeskema til udvikling af debriefing 4 spørgsmålene, som også gav os graferne med det samme. Jeg fandt det også interessant at udregne rådaterne 5 fra opgaven i testen selvom det var en udfordring i at udregne de forskellige resultater rigtigt, som kunne bruges til at sammenligne og finde fællestræk fra resultaterne af opgaverne fra de forskellige testpersoner. Faglig udvikling Kompetenceudvikling Jeg udviklede en stor faglig udvikling ved at læse bogen Handbook of Usability Testing 6, da det gav mig et stort grundlag for hvordan en usability test skulle foregå; ved at have planlagt en god testplan og udvikle en klientrapport, som klienten kunne få stor glæde. I dette tilfælde var det en fornøjelse at se Janus som havde ansvaret for julemarkedet i Nyborg blive utrolig glad for vores klientrapport, som han kunne bruge til fremlæggelse til bestyrelsen for at få en bedre app til næste år. Udfordringer og problemer med EYA projekt Til dette projekt kom vi i nye grupper som bestod af andre studerende fra Europa. I min gruppe var der en fra Spanien og en fra Finland som vi skulle arbejde virtuelt sammen med. Men vi fik aldrig den store kontakt fordi vi havde forskellige målsætninger fra land til land, hvilket gjorde at tidsplanen ikke blev overholdt og det var svært for os i Danmark at lede gruppen uden kontakt fra de øvrige gruppemedlemmer. Hvilket gav os problemer med tiden i Graz, hvis vi skulle fremlægge en ordentlig præsentation overfor en større forsamling, hvilket var for mig i sig selv en stor udfordring at fremføre en fremlæggelse på engelsk. Det var ligeledes en stor udfordring at snakke med forretningsmænd i erhvervslivet ved networking mødet i Graz. Det var også en stor udfordring for os i Danmark at videreudvikle konceptet, da vi kom hjem, men det hjalp da vi fik lagt os fast, at vi ville tage udgangspunkt i at forbedre artiklerne ved at lave videoundervisning til reporterne. Faglig udvikling Kompetenceudvikling I dette projekt fik jeg en stor faglig udvikling i hvad det kræves at styre et projekt som dette på tværs af lande, kulturelle forskelle og ikke mindst forskellige målsætninger. Det var her vigtigt at alle gruppens medlemmer blev sat grundigt ind i, hvad der skulle foregå og hvem der havde lederrollen. I dette tilfælde: var det os? eller var det vejlederen som skulle lede projektet? Hvilket jeg fik lært en vigtig lektion i projektledelse og virtuelt arbejde, at det er særdeles vigtigt at alle gruppemedlemmer får mødt hinanden og derved får et ansigt at have et ansvar overfor, så det ikke bliver så let at ignorere en . Yderligere 3 3 Rubin, Jeffrey mfl. Handbook of Usability Testing How to plan, design and conduct effective tests, 2. Udgave, WILEY, kap. 3 side Rubin, Jeffrey mfl. Handbook of Usability Testing How to plan, design and conduct effective tests, 2. Udgave, WILEY, kap. 10 side Rubin, Jeffrey mfl. Handbook of Usability Testing How to plan, design and conduct effective tests, 2. Udgave, WILEY, kap. 11 side Rubin, Jeffrey mfl. Handbook of Usability Testing How to plan, design and conduct effective tests, 2. Udgave, WILEY 4

5 er det vigtigt at få sat på plads i næste lignende situation en kontrakt, der indgår hvem er lederen? Og hvem gør hvad? Og hvad sker der, hvis opgaverne ikke bliver udført? Jeg er også blevet klogere på, hvordan man networker og det gav én erfaring og en positiv oplevelse at forretningsmænd m.m. fandt studerende interessant. E-konceptudvikling faget gav en masse værktøjer til, hvordan projekter kunne blive en succes med bl.a. content 360. Baggrundslitteratur I dette semester har vi blandt andet brugt Project Mangement bogen 7 i faget projektledelse, hvilket er en meget interessant bog som går ind og fortæller om metoder, som man kan vælge at benytte som sørger for at tage højde for alle aspekter der er for at få en succesfuld projektfremførelse. En anden bog som fandt mig interessant var Handbook of Usability Testing 8 som gik ind og beskrev i dybden hvilke fordele og ulemper der er ved de forskellige usability test, og hvordan man får dem planlagt, så testen bliver fremført professionelt og giver et brugbar resultat, som klienten kan drage nytte af. Bogen Videnskab i virkeligheden 9 er også en interessant bog som sætter videnskab igennem tiden i perspektiv. Som også i dag er nyttig viden, hvilket gør én kritisk om de fremkomne resultater holder. Virtuelt Team Succes 10 er også interessant at læse, så man slipper for at brænde fingrene, når man skal samarbejde virtuelt. 7 Tonnquist, Bo mfl. Project Management a complete guide, 1. Udgave, Academia. 8 Rubin, Jeffrey mfl. Handbook of Usability Testing How to plan, design and conduct effective tests, 2. Udgave, WILEY, 9 Beck Holm, Andreas, Videnskab i virkeligheden. 2011, samfundslitteratur 10 Virtuelt Team Succes Darleen M. DeRosa, Richard Lepsinger 5

6 Bilag 1 Feedback Team Project: Aqvitivia Students: Winnie Helena Bartholomæussen, Casper Daa Jørgensen, Annette Hauge Kierans, Kristian Kiersgaard, Cecilie Grunddal Kock Feedback: E-concept development Grade 10 Overall this is one of the best reports. It is well thought out, well written and well designed. Your aquarium core idea may be a bit strange, and perhaps have a lot of other competitors, but your report is good in general. To improve it, make sure you research well, reference well, and make sure that all information you use is relevant. Nice introduction. LOVE what you have on page 6. on Page 10 you need to show WHY you think you have that budget. Page 11 is great. Don't forget references! You need to reference the apps on page 12 especially. I love your ideas on page 21. It would have been nice to see more of an innovation process, but its still well thought out. Love page It may not be entirely relevant, but its good! :-) (you could have put the extended details from page 25 into an apendix) On page 29 give a bit more reflection. Feedback: E-projektledelse karakter 10 MEN STOR UDFORDRING HVAD SKAL MED NÅR DENNE OPGAVE SKAL SKÆRES NED? ANTAL ANSLAG SKAL STÅ PÅ FORSIDE AF OPGAVE. (Visuelle præsentationer tæller ikke med) Generelt overvej sideopsætning lidt bedre på sider som eks. side 5 og 12 I indledning og problembaggrund vis endnu tydeligere at det er et problem for fiske-elskere, børn og indretningsdesignere at det er disse oplevede problemer med et fysisk akvarium Sælg allerede her ideen om at aha en digital løsning kunne være fantastisk Problemformulering: her går i direkte ind i at løsningen er et digitalt akvarium, uden at vise idegenereringsprocesser på dette tidspunkt i opgaven kan en digital løsning være mange ting bla. Videoer s. 4 hvad vil i fortælle med billedet? det er forsøgt forklaret prøv igen J - i er allerede her inde i noget 6

7 med metode. WBS nedbryde en overordnet og stor arbejdsopgave til håndterbare elementer, for at skabe et forløb og relationer mellem opgaver bruges til at lave et milestoneforløb, som sidenhen bliver til arbejdsopgaver i påtager jer i teamet. s. 6 super at I har oversigt over idegenereringsprocessen, men måske har I startet for langt ude i processen vis projekttrakten hvordan I snæverer jer ind på at den digitale løsning for fiskeelskere ender med at bilve et digitalt akvarie ikke en interaktivi bog, interaktiv film a la findin Nemo etc. s. 7-9 flot! Men husk at s. 9 baggrund vær nøgtern omkring baggrund alle disse gode beskrivelser af ideer må gerne komme mere tydlig frem under idégenereringsprocessen. s. 10 interessant det i skriver om segmentets kærneværdier og jeres produkt uddyb s. 14 fin WBS det ser ud til at i har kunnet gøre brug af metoden s. 15 flot analyse og strategi s. 17 flot analyse af projektets begrænsninger og prioriteringer s. 19 overflødig gengivelse, vis i stedet om/hvordan I har andvendt projektportræt s.21 kravspecifikationer er dette nok til at kunne indhente tilbud? Er det ikke i højere grad en beskrivelse af funktioner. Kavspecifikationer er f.eks. hvilke type kodning, hvilket design, s gode informationer, reflektioner over kravspecifikationer ved outsourcing s udmerket kontrakt, men egner sig bedst til bilag, da dette ikke direkte relaterer til opgaven og I har strenge begrænsninger mht sider. Hvad I kunne gøre er hvilke ting I skal fokussere på i forhandlinger med partnere? Hvad er vigtigst, tid, pris, kvalitet eller andet? Og hvad skal I gøre når der opstår problemer (det vil det gøre J) s. 29 overvej om teamworker rollen er den bedste rolle som salgschef? s flot flowchart og opgaver, egner sig måske bedst til bilag for at spare plads. Hvorfor ikke lægge ansvarspersonens navn ind i Gantt kortet (ekstra kolonne) så er det nemmere at kalkulere tid = omkostninger også s 35. fint at I definerer forskelligt behov i henhold til forskellige processer. Der mangler reflektioner over hvordan det vil være for teamet at agere med forskellige metoder i forskellige delprocesser. Hvordan skal I som overordnet team have en overordnet plan og hvordan skal I styre tid og ressourcer især ved forandringer? Hvor har I fleksibilitet? s. 43 flot perspektivering af konceptets udviklingsmuligheder. 7

8 Bilag 2 Feedback Projekt: Schnoor Sko webshop (1. projekt i fagene Videnskabsteori og usability) Gruppemedlemmer: Winnie Helena Bartholomæussen, Casper Daa Jørgensen, Annette Hauge Kierans og Cecilie Grunddal Kock Vejledende karakter 7 Godt: Har rigtig god testplan, klar, eksemplarisk. Godt grundlag. Meget ros. Dejligt systematiske. Den akademiske rapport Godt gennemarbejdet Argumentere Styr på videnskabelig del Gode resultater, brug bart. Gerne mere diskuterende og kritisk syn. Test location, gode og analytiske overvejelser. Godt habilt arbejde. Forbedring Dele af planen er fraværene. Debriefing. Mangler nogle data. Skrive tolkning på data og få dem formidlet, ned i rapporten. Mangler det ekstra skidt og få samlet data. Optimerer klientrapporten. Gør noget mere ud af den. Præsenteret de vigtigste ting. Think aloud test korrekt men kan indlægge prefence data. Det hermeneutiske også er der. Lidt mere fokus på hermeneutikken. Kig mere på hermeneutikkens principper. Spørge hvorfor i stedet for kun hvad. Til debriefing. Husk flere test metoder. 8

Anne$e Hauge Kierans E- konceptudvikling 1.semester Erhvervsakademiet Lillebælt Afleveret 2. januar 2013

Anne$e Hauge Kierans E- konceptudvikling 1.semester Erhvervsakademiet Lillebælt Afleveret 2. januar 2013 Anne$e Hauge Kierans E- konceptudvikling 1.semester Erhvervsakademiet Lillebælt Afleveret 2. januar 2013 Indhold: Afsnit 1: PræsentaGon og mogvagon for de tre projekter Afsnit 2: Faglige udfordringer Afsnit

Læs mere

Efter nogen diskussion blev det til at konceptet blandt andet skal fungere som et informationsfiltreringssystem/kurateringsportal.

Efter nogen diskussion blev det til at konceptet blandt andet skal fungere som et informationsfiltreringssystem/kurateringsportal. Vejledere: Kirsten Hanna Volan Kasch & Adam Montandon Introduktion denne synopsis er lavet for at give et overblik over hvad jeg har arbejdet med i løbet af første semester på E-concept development, og

Læs mere

Synopsis - E-concept 1. semester

Synopsis - E-concept 1. semester Synopsis - E-concept 1. semester ws Morten Broesby-Olsen Vejledere Kirsten Kasch - kika@eal.dk Erik Østergaard - eoe@eal.dk Afleveringsdato: 02. januar 2013 Antal tegn: 7.197 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

SYNOPSIS 1. SEMESTER 2013 E-CONCEPT DEVELOPMENT

SYNOPSIS 1. SEMESTER 2013 E-CONCEPT DEVELOPMENT SYNOPSIS E-CONCEPT DEVELOPMENT INDHOLD 1. JONAS KROGSLUND HVEM ER JEG?... Side 3 2. PRÆSENTATION & MOTIVATION... Side 3 3. FAGLIGE UDFORDRINGER & PROBLEMER... Side 4 3.1 SCRUM...... Side 4 3.2 KRAVSPECOFIKATION...

Læs mere

Projektstyrings trekant...16 Projekt portræt...18 Outsourcing...19 Internationale businessforhandlinger...20 SA8000 certifikat...

Projektstyrings trekant...16 Projekt portræt...18 Outsourcing...19 Internationale businessforhandlinger...20 SA8000 certifikat... 1 Indhold Kapitel 1... 5 Indledning... 5 Problembaggrund... 5 Problemformulering... 5 Problemafgrænsning... 6 Projektstyring... 6 Metode... 6 Kapitel 2... 7 Opstart... 7 Idégenerering... 7 Sketching...

Læs mere

Touch N Shop. Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023. Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365

Touch N Shop. Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023. Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365 Touch N Shop Humtek- Efterår 2013 3 Semester Hus 4.1 Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023 Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365 Matthías Terney Arason Studie nr. 50423 Mia Bruun

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

E-Usability and Science Theory module.

E-Usability and Science Theory module. E-Usability and Science Theory module. E-Concept, EAL Odense Fall 2011 Morten Schnedler, Susanne Ryborg, Freja Hørberg & Louise Dohn Counselors: Lars Bojen & Erik Østergaard Deadline: 04.11.2011 at 12

Læs mere

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet TITELBLAD Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s Navn på universitet: Aalborg Universitet Afleveringsmåned og år: Maj, 2012 Rapportens omfang: 154.934

Læs mere

KOM UD I VERDEN PRODUKTER: Rapport. http://philipsparso.dk/3semeksamen/ TAP - Theis Frimann Sparrewath, Anders Jacobsen & Philip Sparsø

KOM UD I VERDEN PRODUKTER: Rapport. http://philipsparso.dk/3semeksamen/ TAP - Theis Frimann Sparrewath, Anders Jacobsen & Philip Sparsø KOM UD I VERDEN Rapport TAP - Theis Frimann Sparrewath, Anders Jacobsen & Philip Sparsø PRODUKTER: http://philipsparso.dk/3semeksamen/ 3. Semester Eksamen Indholdsfortegnelse Definition af opgave - Theis...

Læs mere

Skrivers-Design Portfolio

Skrivers-Design Portfolio Pia Naamansen Skriver Skrivers-Design Portfolio http://www.skrivers-design.dk/ Første Semester 2013 Vejleder Kristin Anslag: 12.350 Pia Skriver Side 1 Indholdsfortegnelse: Min bagrund: 3 Læringsmål: 3

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

Biblioteket, det er der en app til!

Biblioteket, det er der en app til! Det Informationsvidenskabelige Akademi Biblioteket, det er der en app til! Heuristisk evaluering af Silkeborg bibliotekernes app 25-05-2011 Bacheloropgave forår 2011 Vejleder: Haakon Lund Ordtælling:12133

Læs mere

Samhørighed i Virtuelle Teams

Samhørighed i Virtuelle Teams 2015 Samhørighed i Virtuelle Teams Skrevet af Rasmus Pries-Heje Studienummer: 44647 Vejleder Keld Bødker 14-01-2015 Abstract This report looks at virtual projects and tries to analyze if it is possible

Læs mere

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Ordinære interview... 4 Kontekstuelle interviews... 5 Fremtidsværksteds-inspireret gruppeinterview...

Læs mere

- Et brugerdrevent innovationsprojekt

- Et brugerdrevent innovationsprojekt - Et brugerdrevent innovationsprojekt Viden om demens i hjemmet Hands-on erfaringer er bedre end 100 PowerPointslides Vi vil gerne være med! En øjenåbner for demens koordinatoren Deltagere og partnere

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Facebook. Videresalg af personlige oplysninger via cookies. 06-06-2014 Privatliv på

Facebook. Videresalg af personlige oplysninger via cookies. 06-06-2014 Privatliv på 06-06-2014 Privatliv på Facebook Videresalg af personlige oplysninger via cookies Christian Schjødt Hays Thøgersen 52469 Jasmin Fanny Isabelle Jensen 53169 Gruppe 7 Hus 6.2 Vejleder: Stig Børsen 9.247

Læs mere

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq Indholdsfortegnelse Indledning - Ditte, Signe Problemformulering Metode og valg Hvilken udviklingsmetode har vi valgt og hvorfor? - Simone Design Thinking - Ditte Work Breakdown Structure - Ditte Projektstyringsværktøj

Læs mere

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling folkeskolen.dk 2012

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling folkeskolen.dk 2012 INDHOLD Indhold... 1 1. Indledning... 3 1.1. Problemfelt og problemstilling... 4 2. Opgavens opbygning... 4 3. Lesson Study Projekt... 5 3.1. Hvad er Lesson Study?... 5 3.2. Metode... 6 3.3. Empiri...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

4 rapporter om 4 interventioner i 4 professioner

4 rapporter om 4 interventioner i 4 professioner 4 rapporter om 4 interventioner i 4 professioner - Ingeniører, lærere, sygeplejesker & pædagoger Forbløffende Praksisser: Interventionsrapport II, III, IV & V Anne Katrine Kamstrup Per Fibæk Laursen Merete

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige 1.Resumé Der er igangsat en proces hos *Virksomheden, som skal fokusere på, og klarlægge hvilken vej virksomheden skal gå for at oparbejde en mere fokuseret og succesfuld vidensdeling. Jeg har igennem

Læs mere

1./ 2./ 3./ 10 10 10 11 12 4./ 15 15 APP...

1./ 2./ 3./ 10 10 10 11 12 4./ 15 15 APP... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1! 1./! Indledning... 2! Problemformulering... 2! Metode... 3! 2.////Internationalt/samarbejde... 4! Delkonklusion:... 4! 10/punkts/anbefaling... 6! Delkonklusion...

Læs mere

Mit eventyr med Diplomuddannelsen

Mit eventyr med Diplomuddannelsen Mit eventyr med Diplomuddannelsen Oplæg til HK konferencen d. 24. 25. september 2009 i Fåborg Jeg vil starte med kort at præsentere mig selv. Jeg hedder Maria Bagge Nielsen, jeg er 36 år, gift og har to

Læs mere