Høring om sundhedsvæsenets patientklage- og erstatningssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring om sundhedsvæsenets patientklage- og erstatningssystem"

Transkript

1 Høring om sundhedsvæsenets patientklage- og erstatningssystem Høring for Folketingets Sundhedsudvalg den 2. april 2008 i Landstingssalen, Christiansborg 3

2 4

3 INDHOLDSFORTEGNELSE PROGRAM TIL FOLKETINGSHØRINGEN... 7 PRÆSENTATION AF OPLÆGSHOLDERNE Helle Bødker Madsen Peter Bak Mortensen Karen-Inger Bast Annie E. Olesen Anne Mette Dons Beth Lilja Stig Langvad Jon Andersen Anne-Mette Midtgård Jens Winther Jensen Bjarne Mahler Schou SKRIFTLIGE OPLÆG Introduktion til patientklage- og forsikringssystemet Af Helle Bødker Madsen, lektor i sundhedsret, Århus Universitet Introduktion til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Af Peter Bak Mortensen, direktør for Patientklagenævnet 5 Introduktion til Patientforsikringen Af Karen-Inger Bast, direktør for Patientforsikringen Patientvejledning og patientkontorer Af Annie E. Olesen, vicekontorchef, Patientdialogkontoret i Region Nordjylland Sundhedsstyrelsens tilsyn og arbejde med patientsikkerhed Af Anne Mette Dons, kontorchef i Sundhedsstyrelsen Patientsikkerhed Af Beth Lilja, sekretariatsleder, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Behov for ændringer: Patientklagesystemet Af Stig Langvad, formand for Danske Handicaporganisationer Behov for ændringer: Patientombudsmand?... 48

4 Af Jon Andersen, Cand.jur., Folketingets Ombudsmand Forslag til ændringer: Mægling Af Anne-Mette Midtgaard, specialkonsulent, Gentofte Hospital Forslag til ændringer: Lægeforeningens forslag Af Jens Winther Jensen, formand for Lægeforeningen Forslag til ændringer: Ny patientforsikringsordning Af Bjarne Schou, formand for Fejlbehandlet.org TEKNOLOGIRÅDETS UDGIVELSER

5 Program til Folketingshøringen Høring om sundhedsvæsenets patientklage- og erstatningssystem Onsdag den 2. april kl i Landstingssalen, Christiansborg Høringen arrangeres af Teknologirådet for Folketingets Sundhedsudvalg. Høringens formål er at belyse aktuelle problemstillinger i sundhedsvæsenets patientklage- og erstatningssystem. Oplæggene på høringen skal således redegøre for, hvorvidt patienternes behov i forbindelse med klagesager og erstatningssager tilgodeses i det nuværende patientklage- og patientforsikringssystem, og hvorledes systemet kan forbedres. Høringen indledes med en introduktion til organiseringen af patientklageog patientforsikringssystemet i sundhedsvæsenet. Dernæst følger uddybende oplæg på 8-10 minutter, som følges op af en diskussion, hvor Sundhedsudvalget stiller spørgsmål til oplægsholderne Indregistrering På grund af skærpede adgangsbetingelser til Christiansborg bedes deltagerne møde 1 time før høringens start. Der bydes på kaffe og croissanter fra kl Indledning Ved ordstyrer Birgitte Josefsen (V), medlem af Sundhedsudvalget Introduktion: patientklage- og patientforsikringssystemet Introduktion til patienters muligheder for at klage og søge erstatning i forbindelse med behandling inden for sundhedsvæsenet. Introduktionen omfatter først og fremmest en beskrivelse af de eksisterende klageorganer inden for sundhedsvæsenet samt en beskrivelse af Sundhedsstyrelsens opfølgning på klagesager med henblik på at højne kvaliteten i sundhedsvæsenet. Dernæst introduceres aktuelle problemstillinger om patientklage- og patientforsikringssystemet. Ved Helle Bødker Madsen, lektor i sundhedsret, Århus Universitet

6 Introduktion til Patientklagenævnet og Patientforsikringen Oplæggene skal redegøre for Patientklagenævnets og Patientforsikringens kompetenceområde og beslutningsgrundlag, herunder redegøre for sagsbehandlingen og patienternes mulighed for at udøve indflydelse på sagens forløb. Ved Peter Bak Mortensen, direktør for Patientklagenævnet Ved Karen-Inger Bast, direktør for Patientforsikringen Patientvejledning og kvalitetsudvikling Oplæggene skal redegøre for dels, hvorledes patienterne kan orientere sig i klage- og erstatningssystemet og dels, i hvilket omfang sundhedspersoner har pligt til at yde klagevejledning. Endvidere sættes fokus på hvordan der følges op på sagerne fra Patientklagenævnet og Patientsikringen, og hvordan erfaringerne indgår i kvalitetsudvikling. Ved Anni E Olesen, vicekontorchef, Patientdialogkontoret i Region Nordjylland Ved Anne Mette Dons, kontorchef i Sundhedsstyrelsen Ved Beth Lilja, sekretariatsleder, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Er der behov for ændringer i patientklage- og patientforsikrings-systemet? - Hvor er de vigtigste knaster? Oplæggene skal sætte fokus på, hvilke konflikter der eksisterer i forbindelse med patienternes møde med patientklage- og patientforsikringssystemet herunder belyse, hvilke barrierer der eksisterer i forhold til at patienten rejser sag. Endvidere skal der redegøres for, hvorledes selve organisationen af patientklage- og patientforsikringssystemet kan medvirke til, at håndteringen af sagerne foregår på en for patienten tillidsvækkende måde. Ved Stig Langvad, formand for Danske Handicaporganisationer Ved Jon Andersen, Cand.jur., Folketingets Ombudsmand Frokost Forslag til ændringer Oplæggene skal søge at give svar på, hvorledes patientklage- og forsikringssystemet kan indrettes, således at det medvirker til at sikre patienternes retssikkerhed og patienttilfredshed med klageforløb samt skabe kvalitet og patientsikkerhed i sundhedssystemet. Patientombudsmand Undskyldningssystem

7 Mægling Systemet for utilsigtede hændelser Ved Anne-Mette Midtgaard, specialkonsulent, Gentofte Hospital Ved Jens Winther Jensen, formand for Lægeforeningen Ved Bjarne Schou, formand Fejlbehandling.dk Opsamling og afrunding Ved ordstyrer Birgitte Josefsen (V), medlem for Sundhedsudvalget 9

8 Præsentation af oplægsholderne Helle Bødker Madsen Lektor i sundheds- og forvaltningsret ved Juridisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. Undervisning: Sundhedsret, den juridiske kandidatuddannelse ved Aarhus Universitet. Forvaltningsret, den juridiske bacheloruddannelse ved Aarhus Universitet. Forvaltningsjura, Master of Public Health, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Publikationer om sundhedsretlige emner (uddrag): Bøger: Sundhedsret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2007, Patientbehandling og forvaltningsret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Artikler i fagtidsskrifter om bl.a. frit sygehusvalg, tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger, retliggørelse af sygehusydelsen. Sagkyndig kommentator vedrørende en række sundhedslove i Karnovs Lovsamling. Andre aktiviteter (uddrag): Medredaktør på Sundheds-Karnov. Deltager i netværk i Danmark og Norden om sundhedsret. Oplægsholder på sundhedsretlige og sundhedsfaglige konferencer m.v. her i landet og i udlandet. Konsulent vedrørende sundheds- og forvaltningsretlige emner. Peter Bak Mortensen Direktør for Patientklagenævnet 10 Uddannelse og ansættelser: Juni 1971 Juridisk embedseksamen fra Københavns Universitet Aug jan Indenrigsministeriet Feb jan Finansministeriet, Administrationsdepartementet Feb aug Indenrigsministeriet Sept sept Sundhedsministeriet ( Chef for ministeriets sygehuskontor, det internationale kontor og kontoret for primær sundhedstjeneste og psykiatri.) Sept Direktør for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Siden 1993 ekstern lektor i Sundhedsret på Københavns Universitet.

9 Karen-Inger Bast Direktør for Patientforsikringen Uddannelse og ansættelser 1981: Juridisk kandidat fra Aarhus Universitet : Politifuldmægtig hos Politimesteren i Glostrup : Rigsadvokatfuldmægtig hos Rigsadvokaten : Advokat i det Danske Advokatsamfund : Dommerfuldmægtig i Højesteret : Rigsadvokatassessor hos Rigsadvokaten : Vicestatsadvokat hos Rigsadvokaten : 1.vicestatsadvokat hos Statsadvokaten for København 1. december 2007: Direktør for Patientforsikringen Efteruddannelse og øvrige stillinger 1985: Advokatbeskikkelse 1990: Cambridge s kursus Proficiency in English 1998: Merkonomkursus i ledelse og samarbejde 1999: Justitsministeriets Overordnede Lederuddannelse (JOL) og møderet for landsret : Formand for Foreningen af vicestatsadvokater, assessorer og statsadvokatfuldmægtige (VAS) I en lang årrække underviser på Politiskolen på grunduddannelse i civilret og i de senere år på grunduddannelsen for politifuldmægtige i erstatningsret samt på politiets lederkurser i erstatningsret og strafferet. Annie E. Olesen Vicekontorchef i Patientdialogkontoret i Region Nordjylland Uddannelse og ansættelser: 1972: Juridisk Embedseksamen - Diverse efteruddannelseskurser : Revalideringskonsulent og senere fuldmægtig i Revalideringscenteret i Nordjyllands Amt : Fuldmægtig i det sociale amtsankenævn i Nordjylland : Fuldmægtig på den danske ambassade i Ghana : Fuldmægtig i det sociale amtsankenævn i Nordjylland : Fuldmægtig og senere vicekontorchef og leder af amtets sundhedssekretariat i Sygehusforvaltningen senere Sundhedsforvaltningen - i Nordjyllands Amt - Leder af Patientdialogkontoret i Region Nordjylland Vicekontorchef i Patientdialogkontoret i Region Nordjylland 11 I øvrigt: Medlem af Patientskadeankenævnet. Censor på Aalborg Universitet og Roskilde Universitetscenter Undervisning på diverse sundhedsuddannelser og kommunomuddannelsen samt af sundhedspersonale, patientforeninger m.v. i andre sammenhænge

10 Anne Mette Dons Kontorchef i Sundhedsstyrelsen, Chef for Tilsyn Afdelingslæge Anne Mette Dons, 43 år er kontorchef for Sundhedsstyrelsens enhed for tilsyn og overvågning. Anne Mette Dons har arbejdet i enheden for tilsyn og overvågning siden 2001 og har bl.a. varetaget den daglige lægefaglige ledelse af det generelle tilsyn og individtilsynet, herunder plejehjemstilsynet. Tidligere har Anne Mette Dons arbejdet med patientsikkerhed, patienters retsstilling og den organisationsrettede patientsikkerhed. Anne Mette Dons er speciallæge i samfundsmedicin. Inden hun begyndte sin samfundsmedicinske speciallægeuddannelse i 1998, havde hun 5 års ansættelse i sygehusvæsenet og almen praksis. Beth Lilja Sekretariatsleder i Dansk Selskab for Patientsikkerhed Overlæge Beth Lilja er leder af Dansk Selskab for Patientsikkerhed samt leder af Enhed for Patientsikkerhed i Region Hovedstaden. Beth Lilja er medlem af en række komitéer både i Danmark og internationalt, alle med det sigte at forbedre patientsikkerheden. I Danmark er Beth Lilja en ledende meningsdanner indenfor patientsikkerhedsområdet og også internationalt regnes hun som ekspert. Hun benyttes hyppigt som foredragsholder til internationale konferencer om patientsikkerhed. Stig Langvad Formand for Danske Handicaporganisationer (det tidligere DSI) siden Danske Handicaporganisationer er en interessepolitisk organisation, der repræsenterer 32 landsdækkende handicaporganisationer med tilsammen medlemmer med et handicap eller en kronisk sygdom. Danske Handicaporganisationer er repræsenteret i forskellige nævn på bl.a. sundhedsområdet, f.eks. Patientklagenævnet. Repræsentationen fra Danske Handicaporganisationer i råd og nævn varetages af personer med handicap eller kronisk sygdom, som modtager uddannelse i de specifikke sagsområder og de forskellige handicapgrupper og sygdomme, de skal repræsentere. Danske Handicaporganisationer har siden 1934 arbejdet for at sikre de fælles mål, handicapbevægelsen har sat op i forhold til at forbedre livsmulighederne for personer med handicap eller kronisk sygdom inden for samfundets forskellige sektorer på alle politiske og administrative niveauer fra kommunerne og op til FN. Jon Andersen Folketingets Ombudsmand Uddannelse og ansættelse: 1972: Juridisk Kandidateksamen 1973: Folketingets Ombudsmand : Ekstern lektor på Københavns Universitet i forvaltningsret

11 Jon Andersen har arbejdet som sagsbehandler, konsulent, kontorchef og stået for forskellige undersøgelser m.v. hos Folketingets Ombudsmand. Udgivelser: Jon Andersen har udgivet adskillige bøger om forvaltningsret m.v., herunder bl.a. Aktindsigt, 2002, Forvaltningsret, Sagsbehandling, hjemmel og prøvelse, 2006 og Juridiske regler i den primære sundhedssektor, Desuden forfatter til en række artikler om emnerne forvaltningsret, socialret, offentlig personaleret, menneskeret, persondatabeskyttelse og sundhedsret. Anne-Mette Midtgård Specialkonsulent, Gentofte Hospital Uddannelse 1972: uddannet sygeplejerske fra Aarhus Kommunehospital 1986: Diplomuddannelsen i ledelse og administration fra Danmarks Sygeplejerskehøjskole 1997: Organisationspsykologisk uddannelse fra institut for Gruppeanalyse København 1999: Københavns Amts Nøglepersonsuddannelse i Kvalitetsudvikling 2001: Københavns Amts lederuddannelse 2003: Lederuddannelsen Gallileo for afdelingsledelser i Københavns Amt Ansættelser 1972: Aarhus Kommunehospital 1973: Sankt Hans Hospital 1976: Københavns Kommunehospital 1982: Afdelingssygeplejerske, Sct. Hans Hospital 1989: Sygeplejelærer på Sankt Lukas Stiftelsens Sygeplejeskole 1991: Sygeplejelærer, Psykiatrisk afdeling A 1993: Ledende oversygeplejerske på psykiatrisk afdeling O, Glostrup Hospital 2000: Ledende oversygeplejerske på medicinsk afdeling F, Gentofte Hospital 2004: Specialkonsulent på Gentofte Hospital med primær funktion på klageområdet Jens Winther Jensen Formand for Lægeforeningen 13 Jens Winther Jensen, 39, speciallæge i anæstesiologi, formand for Lægeforeningen. Jens Winther Jensen er læge fra Århus Universitet Han er for øjeblikket konstitueret overlæge og leder af Traumecenter og akutmedicinsk koordination, Århus Sygehus. Jens Winther Jensen har været aktiv i lægernes organisationer siden han blev kandidat, og han blev medlem af Yngre Lægers repræsentantskab i 1996, i bestyrelsen 1997, og medlem af Lægeforeningens hovedbestyrelse i Han blev valgt som formand for Lægeforeningen ved årsmødet, Lægemødet, i april Han er gift og har en søn.

12 Bjarne Mahler Schou Formand for fejlbehandlet.org Bjarne Mahler Schou er 45 år, beskæftiget med regionaludvikling og indehaver af konsulentvirksomheden Modus 2. Erfaringer i relation til fejlbehandling og patientforsikringsområdet I 2002 blev Bjarne Mahler Schou fejldiagnosticeret i forbindelse med en betændt blindtarm. Behandlingsforløbet var behæftet med fejl i et sådant omfang, at behandlingen resulterede i indre infektioner og en brok. En efterfølgende brokoperation i 2005, hvori et net til støtte for mavemusklerne blev indopereret, resulterede i en afklemt tyndtarm og måtte gennemgå re-operation og have bortamputeret ½ meter tyndtarm. Er siden blevet behandlet for tilbageværende infektion og fisteldannelse i operationsarret. Har i forbindelse med forløbet ( ) måtte indstille drift af virksomhed og har som følge af hændelserne et samlet tab opgjort til godt 1.8 mio. kr. Modtog i kr. i erstatning fra Patientforsikringen. Afgørelsen blev anket og afvist, hvorefter patientforsikringssystemets muligheder er udtømte. Sagen ligger til gennemsyn hos en advokat. Forløb og oplevelser førte til etablering af fejlbehandlet.org i fejlbehandlet.org er talerør for borgere, der er blevet skadet i mødet med den danske sundhedssektor. fejlbehandlet.org blev etableret i 2007 af fejlbehandlede borgere, pårørende, sygeplejersker og læger. 14

13 Skriftlige oplæg Introduktion til patientklage- og forsikringssystemet Af Helle Bødker Madsen, lektor i sundhedsret, Århus Universitet Patientklagesystemet Sundhedsvæsenets Patientklagenævn 1. Baggrund og formål Baggrunden for oprettelsen af Patientklagenævnet i 1988 var, at der såvel i den offentlige debat som i Folketinget havde været tilkendegivet manglende tillid til det hidtidige klagesystem, hvorefter Sundhedsstyrelsen i egenskab af sundhedsfaglig rådgiver for det offentlige traf den endelige administrative afgørelse vedrørende klager over de såkaldte medicinalpersoners faglige virksomhed. Formålet med oprettelsen af Patientklagenævnet var efter forarbejderne at styrke patienternes retssikkerhed og tillid til klagesagsbehandlingen ved at oprette et uafhængigt patientklagenævn, der i sin sammensætning både inddrager lægmænd og styrker den juridiske ekspertise Klager over sundhedspersoners faglige virksomhed Patientklagenævnet behandler klager over den faglige virksomhed, der udøves af personer inden for sundhedsvæsenet, herunder klager over information og samtykke, selvbestemmelse over biologisk materiale, tavshedspligt, afgørelser om aktindsigt i patientjournalen. 2 Generelt kan det siges, at Patientklagenævnet behandler klager over forhold, der kan henføres til en bestemt eller flere bestemte sundhedspersoner, og som beror på sundhedsspecifikke regler. Omfattet er ikke blot undersøgelse, behandling, pleje og genoptræning, men eksempelvis også forebyggelse, sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient, udfærdigelse af erklæringer og journalføring. 15 Personer inden for sundhedsvæsenet omfatter som udgangspunkt alle autoriserede sundhedspersoner, dvs. læger, tandlæger, kiropraktorer, sygeplejersker, jordemødre, ergoterapeuter, fysioterapeuter, bioanalytikere, kliniske diætister, radiografer, bandagister, kliniske tandteknikere, tandplejere, optikere, kontaktlinseoptikere, fodterapeuter og psykologer. 3 Klager over privatpraktiserende tandlægers faglige virksomhed behandles dog ikke af Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, men i det overenskomstbaserede klagesystem. 1 FT , tillæg A, sp Jf. klage- og erstatningslovens 2, stk Jf. klage- og erstatningslovens 4, stk. 1.

14 Visse persongrupper, der ikke har autorisation, men som har en sundhedsfaglig uddannelse, omfattes også af Patientklagenævnets kompetence. Det drejer sig om grønlandske tandplejere og sundhedsmedhjælpere, plejere, sygehjælpere, plejehjemsassistenter, social- og sundhedsassistenter, apotekere, apoteksansatte farmaceuter, apoteksmedhjælpere, farmakonomer, farmaceutstuderende og ambulancebehandlere. 4 Der kan således som udgangspunkt kun klages over lægens medhjælp, hvis medhjælpen er omfattet af ovennævnte persongrupper. Det betyder til eksempel, at der ikke kan klages over en lægesekretær, der handler som lægens medhjælp for så vidt angår sundhedsfaglige opgaver, selvom lægesekretæren i denne sammenhæng er en sundhedsperson i sundhedslovens forstand. 5 Det følger imidlertid samtidig af klage- og erstatningsloven, at Patientklagenævnet kan fremsætte kritik eller søge iværksat andre sanktioner over for den pågældende sundhedsperson og personer, der handler på disses ansvar. 6 Efter ordlyden vil en person, der ikke er i besiddelse af en sundhedsfaglig uddannelse, f.eks. en lægesekretær eller en alternativ behandler, der handler som lægens medhjælp, kunne være genstand for kritik og andre sanktioner. 7 Efter det gældende regelsæt er det således i visse tilfælde uklart, i hvilken udstrækning personer, der optræder som medhjælp, er undergivet Patientklagenævnets kompetence. Det må anbefales, at reglerne klargøres. Nævnet skal offentliggøre afgørelser med navn, hvis der er givet kritik for alvorlig eller gentagen forsømmelse eller givet kritik for kosmetiske indgreb Klager over afgørelser Patientklagenævnet behandler klager over visse afgørelser efter sundhedsloven, der træffes af kommunalbestyrelser, f.eks. vedrørende indplacering i sikringsgrupper, af regionsråd, f.eks. vedrørende fri lægehjælp i praksissektoren og vilkår for ret til sygehusbehandling, og af Søfartsstyrelsen (ydelser til søfarende). 9 Nævnets afgørelser træffes som formandsafgørelser, jf. 11, stk. 2. Ordningen er ny, idet disse afgørelser før sundhedsreformen skulle indbringes for de sociale nævn og Ankestyrelsen. Særligt for så vidt angår praksis i bekendtgørelse nr. 544 af 14. juni 2001 om persongrupper inden for sundhedsvæsenet, der omfattes af Sundhedsvæsenets Patientklagenævns virksomhed. 5 Ved sundhedspersoner i sundhedslovens forstand forstås personer, der i henhold til særlig lovgivning er autoriserede til at varetage sundhedsfaglige opgaver, og personer, der handler på disses ansvar, jf. sundhedslovens 6. 6 Klage- og erstatningslovens 3. 7 I bemærkningerne til lovforslaget hedder det, at 3 er en uændret videreførelse af centralstyrelseslovens 14. Det er imidlertid ikke rigtigt, da 14 havde følgende ordlyd: Patientklagenævnet kan give udtryk for sin opfattelse af sagen, herunder eventuelt fremsætte kritik over for den pågældende sundhedsperson, eller søge iværksat andre sanktioner. 8 Det gælder også afgørelser truffet i det overenskomstbaserede klagesystem vedrørende tandlægers faglige virksomhed. Offentliggørelsen skal ske på 9 Jf. klage- og erstatningslovens 6-8.

15 sektoren er det forudsat, at klager over forhold, der er dækket af sygesikringsoverenskomsterne, behandles af de ved overenskomsterne etablerede klageorganer. For så vidt angår vilkår for sygehusbehandling er det forudsat, at den hidtidige praksis, hvorefter Ankestyrelsen alene behandlede klager over betaling som vilkår for behandling samt klager over befordring og befordringsgodtgørelse, videreføres. 10 Endvidere behandler Patientklagenævnet som anden instans afgørelser truffet af de psykiatriske patientklagenævn om visse former for tvang i psykiatrien Systemfejl m.v. Uden for Patientklagenævnets virksomhed falder klager over sundhedsvæsenets tilrettelæggelse, f.eks. over at visse behandlinger ikke tilbydes i sundhedsvæsenet, eller at eksisterende behandlingsmuligheder ikke tilbydes bestemte persongrupper. Der kan således ikke klages til nævnet over sundhedsvæsenets standard (serviceniveauet). Klager over forhold, der ikke kan henføres til en eller flere bestemte sundhedspersoners faglige virksomhed, men som beror på organisatoriske forhold og rammebetingelser (systemfejl), f.eks. ventetider, frit sygehusvalg, patientforløb, falder med andre ord uden for nævnets kompetence. Der kan heller ikke klages til patientklagenævnet over personalets faktiske adfærd, f.eks. uhøflig optræden. 4. Patientklagenævnets afgørelser er endelige Patientklagenævnets afgørelser er administrativt set endelige. Afgørelserne er bindende for andre administrative myndigheder, herunder de driftsansvarlige sundhedsmyndigheder, medmindre der foreligger åbenbare fejl. 12 Patientklagenævnets afgørelser om f.eks. forældelsesfrister og sagsbehandlingstid kan indbringes for Folketingets Ombudsmand. 13 Den endelige afgørelse på området hører under domstolene. 5. Opfølgning på klagesager Sundhedsstyrelsen modtager underretning om Patientklagenævnets afgørelser vedrørende sundhedspersoners faglige virksomhed, og om afgørelser og forlig i det overenskomstbaserede klagesystem vedrørende tandlæger. 14 Sundhedsstyrelsen opretter en sag på hver enkelt sundhedsperson, der har modtaget kritik Jf. LFF , Forslag til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, L 75, pkt , og de specielle bemærkninger til 6-8 (elektronisk udgave). 11 Jf. psykiatrilovens Jf. ombudsmandens udtalelse i FOB Ombudsmanden kritiserede, at en sygehusledelse udarbejdede en redegørelse, hvoraf det fremgik, at ledelsen ikke var enig med Patientklagenævnet i bedømmelsen af flere klagepunkter i en sag vedrørende klage over en konkret sundhedsperson, og at sygehuset gav udtryk for samme opfattelse i et brev til amtets ledelse. 13 Jf. til eksempel FOB om kritik af sagsbehandlingstiden. Ombudsmanden kan ikke prøve indholdet af den faglige vurdering. 14 Klage- og erstatningslovens 14, stk. 3 og 1, stk. 2-4, i bekendtgørelse nr. 258 af 12. april Det samme gælder ved meddelelser fra andre landes tilsynsmyndigheder og ved modtagelse af domme.

16 70 % af sagerne afsluttes inden for en måned, fordi Sundhedsstyrelsen vurderer, at den kritisable hændelse ikke udgør en fremtidig risiko for patientsikkerheden (såkaldte simple sager). De resterende såkaldte komplicerede sager følges op ved af indhentning af redegørelser om tiltag til forhindring af fremtidige lignende hændelser, vejledninger, skærpet tilsyn, faglige påbud, virksomhedsindskrænkninger, autorisationsfratagelser. 80 % af disse sager er afsluttet inden for 3 måneder. 16 Andre klagemuligheder Afgørelser truffet af de stedlige abortsamråd kan indbringes for Abortankenævnet. Klager over tvang i psykiatrien kan indbringes for det psykiatriske patientklagenævn ved statsforvaltningen. Sundhedsstyrelsen er som tilsynsmyndighed forpligtet til at udøve den ved loven tildelte kompetence (f.eks. iværksættelse af skærpet tilsyn, faglige påbud) og kan derfor ikke se bort fra relevante henvendelser vedrørende faglig virksomhed. Det samme gælder Kommunaltilsynet, der almindeligt påser lovligheden af kommunale og regionale dispositioner. 17 Tilsynet efterprøver ikke indholdet af lægefaglige vurderinger. Enhver kan indgive klage til Folketingets Ombudsmand over den offentlige forvaltning. 18 Ombudsmanden efterprøver ikke indholdet af lægefaglige vurderinger. Domstolene afgør i sidste instans, hvad skal være ret i et foreliggende tilfælde. Aktuelle problemstillinger og behov for forbedringer Det flerstrengede klagesystem virker uoverskueligt. Der er behov for en forenkling. 18 Det er retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, at der ikke er nem klageadgang, når det drejer sig om systemfejl. I 2007 oprettede styrelsen 524 nye sager, jf. Udredning af det faglige individtilsyn sundhedspersoner med kritisabelt fagligt virke, udgivet af Sundhedsstyrelsen, februar 2008, s. 4. Tallet har været stigende siden Jf. op. cit., s. 5 ff. I 2007 traf Sundhedsstyrelsen beslutning om at sætte 20 sundhedspersoners faglige virke under skærpet tilsyn, der blev givet faglige påbud til 3 sundhedspersoner, 1 sundhedsperson fik ved dom indskrænket sit virksomhedsområde, og i 2 sager indstillede Sundhedsstyrelsen til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, at der blev indledt sag om autorisationsfratagelse. 17 Jf. til eksempel Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse af 16. maj 2007 vedrørende beregning af ventetid i forbindelse med udvidet frit sygehusvalg. 18 Jf. til eksempel FOB om videregivelse af helbredsoplysninger.

17 Der er behov for en nem klageadgang til en uafhængig klageinstans, der kan tage stilling til formelle og materielle patientrettigheder i bred forstand, f.eks. information, ventetider, frit sygehusvalg, behandling i udlandet, patientforløb. Klagesystemet tager sigte på sanktioner og virker derfor principielt bagudrettet. Der er behov for et klagesystem, der i højere grad virker fremadrettet (klager skal bruges til læring). Dialog bør være en integreret del af klageordningen (forklaring og - hvis hændelsesforløbet giver grundlag for det - beklagelse). Patientforsikringsordningen 1. Baggrund og formål Formålet med patientforsikringsordningen, som blev etableret den 1. juli 1992, var efter forarbejderne at oprette en offentligt styret patientforsikringsordning, hvorefter der gives patienter erstatning for skader opstået under behandling m.v. i sundhedsvæsenet i videre omfang end efter almindelige erstatningsretlige regler (culpareglen) og på en for patienterne lettere og hurtigere måde Processuel og materiel forbedring Patientforsikringsreglerne, der er optaget i klage- og erstatningsloven, indebærer såvel en processuel som en materiel forbedring af patienternes 20 mulighed for at få erstatning. Den processuelle lettelse består i, at patienten kan nøjes med at anmelde skaden til Patientforsikringsforeningen. Det bemærkes i den forbindelse, at det efter loven påhviler enhver autoriseret sundhedsperson, som bliver bekendt med skader, som må antages at berettige til erstatning efter ordningen, at informere skadelidte herom samt at bistå med anmeldelsen. 21 Patientforsikringen, der er omfattet af forvaltningsloven, 22 drager omsorg for sagens oplysning. Den materielle lettelse består i, at retten til erstatning ikke er betinget af, at der foreligger fejl eller forsømmelse (culpa). Culpareglen har dog ikke mistet sin betydning, men så langt dækningen efter patientforsikringsordningen rækker, er patienten afskåret fra at kræve erstatning efter almindelige erstatningsretlige regler (culpareglen) Omfattet af patientforsikringsordningen er tilfælde, hvor personskaden (fysisk eller psykisk) i princippet kunne være undgået, fordi der enten foreligger fejl eller svigt i objektiv forstand ved behandlingen (nr. 1) eller ved det anvendte udstyr (nr. 2), eller det efterfølgende kan fastslås, at skaden kunne være undgået ved en alternativ behandling (nr. 3). Hvis skaden ikke kunne være undgået efter disse kriterier, kan der blive tale om erstatning efter op- 19 Jf. FT , tillæg A, sp Omfattet af ordningen er også patienters efterladte. Raske forsøgspersoner og donorer har - set i forhold til patienter - en udvidet ret til erstatning. 21 Jf. klage- og erstatningslovens Jf. bekendtgørelse nr. 652 af 23. juli Jf. klage- og erstatningslovens 26.

18 samlingsbestemmelsen, som omfatter visse uundgåelige skader ved undersøgelse eller behandling, hvor patienten med rimelighed bør have erstatning (nr. 4). 24 Kravet er, at skaden med overvejende sandsynlighed er forvoldt på en af de i nr. 1-4 nævnte måder. Skader i forbindelse med tandbehandling skal dog anmeldes til Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring. 25 Patienter kan endvidere få erstatning for fysiske skader, der skyldes bivirkninger ved et lægemiddel. 26 Uden for ordningen falder personskader, der skyldes standarden inden for sundhedsvæsenet (serviceniveauet). Et erstatningskrav som følge af ressourcebetingede skader, f.eks. skader, der skyldes, at visse behandlingstilbud ikke tilbydes i sundhedsvæsenet, må rejses ved domstolene efter de almindelige erstatningsretlige regler. Andre erstatningsmuligheder Hvis en skade ikke er omfattet af Patientforsikringen, f.eks. bagatelskader og skader, der skyldes sundhedsvæsenets faktiske standard, må erstatningsspørgsmål i forbindelse med patientbehandling afgøres ved domstolene. Aktuelle problemstillinger (bl.a.) Der har været rejst kritik af Patientforsikringens afgørelser vedrørende brud på de maksimale ventetider for livstruende kræftsygdomme m.v. Patientskadeankenævnet har imidlertid tiltrådt princippet om, at lang ventetid på behandling, herunder brud på ventetidsreglerne, ikke i sig selv berettiger til erstatning. Det er således en betingelse, at man er blevet påført skade som følge af ventetiden. I forbindelse med brud på reglerne om de maksimale ventetider har det bl.a. været fremført, at der bør være adgang til erstatning, selvom det ikke med mere end 50 % sandsynlighed (det almindelige krav til beviset for årsagssammenhæng efter ordningen) er dokumenteret, at overskridelsen har betydet forringede overlevelseschancer. Efter forslaget skal erstatningsbeløbet i så fald nedsættes tilsvarende Jf. klage- og erstatningslovens 20, stk. 1, nr. 1-4, der - sammen med præciseringen af dækningsomfanget i 21 - udtømmende angiver de erstatningsberettigende skader. 25 Jf. bekendtgørelse nr af 12. december Der er ankemulighed til Tandskadeankenævnet. 26 Jf. klage- og erstatningslovens kapitel 4.

19 Introduktion til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Af Peter Bak Mortensen, direktør for Patientklagenævnet Patientklagenævnets opgaver Patientklagenævnet har to hovedfunktioner: at træffe afgørelser i klagesager og at medvirke til at kvaliteten i sundhedsvæsenet bedres Patientklagenævnet behandler tre slags sager, nemlig klage- og indberetningssager, psykiatriske ankesager samt visse administrative ankesager fra kommuner og regioner. I dette oplæg beskrives alene klage- og indberetningssager, fordi disse sager udgør langt hovedparten af Patientklagenævnets sager. Patientklagenævnets virksomhed er reguleret i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Hvad kan der klages over? Patientklagenævnet behandler klager over den faglige virksomhed, der udøves af personer inden for sundhedsvæsenet. Ved faglig virksomhed forstås sundhedsfaglig virksomhed som led i patientbehandling. Undersøgelse, diagnostik, behandling og pleje er sundhedsfaglig virksomhed. Endvidere er brug af medhjælp og udfærdigelse af instrukser for behandling en del af den faglige virksomhed. Også andre pligter for sundhedspersoner er omfattet som f.eks. udfærdigelse af lægeerklæringer, journalføring, indhentelse af informeret samtykke, stillingtagen til anmodning om aktindsigt og tavshedspligt. Der klages ofte over et behandlingsforløb. Det kan f.eks. være en klage over forløbet af en længerevarende plejeindsats på en medicinsk afdeling. Det sker naturligvis også, at der klages over en helt konkret handling som f.eks. ordination af en bestemt type medicin frem for en anden. 21 Sundhedspersoners opførsel, ventetid til behandling, afslag på frit sygehusvalg og andre serviceforhold er som udgangspunkt ikke faglig virksomhed, og klage herover kan ikke behandles af Patientklagenævnet. Nævnet har heller ikke kompetence til at behandle klager, for hvilke der i lovgivningen er foreskrevet en særlig klageadgang. Det gælder f.eks. den særlige klageadgang for klager over privatpraktiserende tandlæger til de regionale tandlægenævn og Landstandlægenævnet. Hvem kan der klages over? Patientklagenævnets kompetence omfatter næsten alle faggrupper i sundhedsvæsenet. Nævnet behandler klager over autoriserede personer inden for sundhedsvæsenet, og klager over nærmere opregnede grupper af uautoriserede sundhedspersoner som f.eks. plejehjemsassistenter, social- og sundhedsassistenter, ambulancebehandlere osv.

20 Kun sundhedsfaglig virksomhed som led i patientbehandling er omfattet. Det betyder, at der skal være et patient-behandlerforhold, således at læger i administrative stillinger ( papirlæger ) som udgangspunkt ikke er omfattet. Nævnet kan alene behandle sager vedr. sundhedsfaglig virksomhed, der er udført i Danmark (og Færøerne og Grønland). Patienter, der ønsker at klage over behandling, som de har modtaget i udlandet, må klage til dette lands myndigheder. Hvad bedømmer Patientklagenævnet? Nævnet skal vurdere, om sundhedspersonen har overtrådt pligter, der efter sundhedslovgivningen hviler på den enkelte sundhedsperson. Sædvanligvis klages over, at den sundhedsfaglige behandling har været for dårlig. Herefter er det nævnets opgave at tage stilling til, om autorisationslovens krav om, at sundhedspersoner skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed, er opfyldt. Hvis sundhedspersonen har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, vil dette krav være opfyldt. Når dette krav er opfyldt, falder det uden for nævnets kompetence at tage stilling til, om behandlingen kunne have været bedre. Patientklagenævnet bedømmer således noget ganske andet end Patientforsikringen. Hvis der klages over overtrædelse af f.eks. regler om information og samtykke, aktindsigt eller tavshedspligt, skal nævnet tage stilling til, om bestemmelserne er overholdt. Hvad er Patientklagenævnets reaktionsmuligheder? Nævnets afgørelse kan gå ud på, at der er - eller ikke er - grundlag for kritik. Nævnet kan alene kritisere en sundhedsperson, hvis denne har overtrådt lovgivningen. Nævnet giver kritik i en fjerdedel af sagerne. Nævnet kan vurdere, at sagen er så alvorlig, at der er grundlag for at indskærpe sundhedspersonen at være mere omhyggelig og samvittighedsfuld i sit fremtidige virke. Nævnet kan endvidere anmode anklagemyndigheden om at overveje at rejse tiltale, hvis nævnet finder, at der er begrundet mistanke om, at sundhedspersonen har gjort sig skyldig i grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed. 22 Endelig kan nævnet i tilfælde, hvor lovgivningen ikke skønnes overtrådt, og der derfor ikke er grundlag for kritik, beslutte at udtale, at sundhedspersonen kunne have handlet mere hensigtsmæssigt. Drages der læring af afgørelserne? Motivet til at klage til Patientklagenævnet er oftest, at patienten vil være med til at sikre, at andre ikke kommer til at opleve det utilfredsstillende behandlingsforløb, som patienten selv har oplevet. Nævnets afgørelser bruges da også i vid udstrækning til at forbedre patientsikkerhed og kvalitet i øvrigt i sundhedssektoren. Nævnets afgørelser sendes naturligvis til sagens parter. Der er næppe tvivl om, at den sundhedsperson, der får kritik for sin faglige virksomhed, vil være særligt agtpågivende i tilsvarende situationer i fremtiden. Afgørelserne sendes også til orientering til sygehusets ledelse og til sundhedsforvaltningen i regionen. På en stor del af sygehusene er der faste ruti-

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 Statistiske oplysninger om patientklager 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 2 OPRETTEDE-, ANTAGNE- OG AFVISTE PATIENTKLAGESAGER... 8 2.1 Fordeling

Læs mere

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1 Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG 1 I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 21. januar 2009,

Læs mere

Redegørelse. om retlige konsekvenser af at undskylde skadevoldende hændelser i sundhedsvæsenet

Redegørelse. om retlige konsekvenser af at undskylde skadevoldende hændelser i sundhedsvæsenet Helle Bødker Madsen Lektor, cand. jur. Juridisk Institut Afdelingen for Offentlig Ret Aarhus Universitet Bartholins Allé, bygn.1350 DK-8000 Århus C Tlf.: 8942 1467 Fax: 8942 5353 E-post: hbm@jura.au.dk

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Den xx.xx.2012 FM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Efter at Grønlands Hjemmestyre overtog sundhedsområdet fra Den Danske Stat den 1. januar 1992, har Sundhedsvæsenets

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Vejledning om klagemuligheder

Vejledning om klagemuligheder Vejledning om klagemuligheder Klagecenteret Patientombuddets klagecenter behandler klager over: Sundhedsfaglig virksomhed Regioners og kommuners administrative afgørelser og beslutninger Anvendelse af

Læs mere

Udkast til: Bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet

Udkast til: Bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 46 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Den 20. oktober 2005. Udkast til: Bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Klagesag. Hvad gør jeg!

Klagesag. Hvad gør jeg! Klagesag Hvad gør jeg! Klagesag, hvad gør jeg! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Fotograf Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-70 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Vejledninger / Instrukser

Vejledninger / Instrukser Vejledninger / Instrukser Dagens Mål At få viden om sundhedsstyrelsens vejledninger på medicinhåndteringsområdet for derigennem forstå egen rolle i medicinhåndtering i Kommunen. At kende og anvende Kommunes

Læs mere

KLAGESAG HVAD GØR JEG?

KLAGESAG HVAD GØR JEG? KLAGESAG HVAD GØR JEG? Klagesag, hvad gør jeg! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Fotograf Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-70 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Erstatning i patientskadesager

Erstatning i patientskadesager Erstatning i patientskadesager v. Camilla Hammer Kontorchef Ankenævnet for Patienterstatningen D. 26. august 2015 Lidt om systemerne 3 Kvalitetsregulering i sundhedsvæsenet 1988: Patientklagesystemet Formål:

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling udgivet af: indenrigs- og sundhedsministeriet slotsholmsgade 10-12 1216 københavn k. telefon:

Læs mere

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale Information om det nye patientklagesystem - til sundhedspersonale Forord Pr. 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Med det nye patientklagesystem får patienter og pårørende en lettere

Læs mere

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark Afdeling: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Hanne Damm Journal nr.: 07/12 E-mail: Hanne.Damm@regionsyddanmark.dk Dato: 26. maj 2007 Telefon: 76631106 Notat Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning

Læs mere

Patientombudet. Torben Hærslev, kontorchef, overlæge. Patientombuddet

Patientombudet. Torben Hærslev, kontorchef, overlæge. Patientombuddet Patientombudet Torben Hærslev, kontorchef, overlæge Program Kort om sundhedsvæsenets opbygning s opbygning og opgaver Sagstyper Sagsgangen Afgørelserne Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Ministeren

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger i sygehusvæsenet

Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger i sygehusvæsenet Regionen - Tværregionale dokumenter - 1 Ledelse - 1.11 Informationssikkerhed Dokumentbrugere: OUH, Psykiatri, SVS, SLB, SHS Læseadgang: Alle Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader www.patientforsikringen.dk 1 Alle, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

Et sygehus vurdering af afgørelser fra Patientklagenævnet

Et sygehus vurdering af afgørelser fra Patientklagenævnet 20-3. Forvaltningsret 12.1 2.4. Et sygehus vurdering af afgørelser fra Patientklagenævnet Ledelsen på et sygehus udarbejdede en redegørelse for et patientforløb som havde været bedømt af Patientklagenævnet.

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser Maj 2012 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

13. april 2012 FM 2012/38. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

13. april 2012 FM 2012/38. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 13. april 2012 FM 2012/38 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Efter at Grønlands Hjemmestyre overtog sundhedsområdet fra Den Danske Stat den 1. januar 1992, har Sundhedsvæsenets

Læs mere

Forebyggelse & patientklager

Forebyggelse & patientklager Forebyggelse & patientklager Christian Bjerre Høyer Læge, ph.d. Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet Læringsmål Forebyggelse Definere og foretage rapportering af en utilsigtet hændelse Patientklager

Læs mere

Patientklager Side 1

Patientklager Side 1 Patientklager Side 1 FORORD Som sygeplejersker er vi stolte af vores faglighed og bevidste om vores ansvar. Det er derfor en meget voldsom oplevelse at blive involveret i en patientklagesag, hvor en patient

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... Page 1 of 1 01-02-2010 Fra: Kis Thuesen Sendt: 2. juni 2009 15:02 Til: Kis Thuesen Emne: VS: privat/offentlig Vedhæftede

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

Danske Patienters anbefalinger til et kommende

Danske Patienters anbefalinger til et kommende 12. marts 200 9Marts 2009 Danske Patienters anbefalinger til et kommende klagesystem Indledning Danske Patienter ønsker en revision af det nuværende klagesystem. Det nuværende klagesystem virker uoverskueligt,

Læs mere

Notat om visse spørgsmål i forbindelse med Sundhedsudvalgets behandling af lovforslag nr. L 171

Notat om visse spørgsmål i forbindelse med Sundhedsudvalgets behandling af lovforslag nr. L 171 Sundhedsudvalget 2010-11 (Omtryk - Notatets tekst er ændret) L 171 Bilag 5 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: JVI/CVA/SDY/JVB Sags nr.: 1105432 Dok. Nr.: 529957

Læs mere

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Kapitel 1 Lovens

Læs mere

Kvalitet vs forskning: forskelle og ligheder og juraen bag

Kvalitet vs forskning: forskelle og ligheder og juraen bag Kvalitet vs forskning: forskelle og ligheder og juraen bag DASEM årsmøde den 8. maj 2015 v. Kontorchef Poul Carstensen www.regionmidtjylland.dk "De juridiske og praktiske forskelle på et kvalitetsprojekt

Læs mere

I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 21. januar 2009, foretages følgende ændringer:

I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 21. januar 2009, foretages følgende ændringer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 14. december 2009 Sagsnr.: 0908622 Sagsbeh.: SUMHBR / Sundhedsjuridisk Center Dok nr: 154198 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

H ELLE B ØDKER M ADSEN. Privatisering. og patientrettigheder. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

H ELLE B ØDKER M ADSEN. Privatisering. og patientrettigheder. Jurist- og Økonomforbundets Forlag H ELLE B ØDKER M ADSEN Privatisering og patientrettigheder Jurist- og Økonomforbundets Forlag Helle Bødker Madsen Privatisering og patientrettigheder Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Privatisering

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Temadag for ledelsen i primærsektoren

Temadag for ledelsen i primærsektoren Temadag for ledelsen i primærsektoren Ledelsens juridiske rammer Katrine Winkel Røsling Læringsenheden Styrelsen for Patientsikkerhed Læringsenheden Formidler læring fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal 11. november 2013 TL/PC/NS Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal Udgangspunktet for denne foreløbige oversigt om mulighederne for adgang til elektroniske

Læs mere

Jeg har fået en patientklage. Hvad gør jeg?

Jeg har fået en patientklage. Hvad gør jeg? Jeg har fået en patientklage Hvad gør jeg? Jeg har fået en patientklage -Hvad gør jeg? Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-80 Copyright Dansk Sygeplejeråd Oktober 2015. Alle rettigheder forbeholdes. ISBN 978-87-7266-207-7

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2013... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Sundhedsvæsenets patientklage- og erstatningssystem. Høring for Folketingets Sundhedsudvalg om

Sundhedsvæsenets patientklage- og erstatningssystem. Høring for Folketingets Sundhedsudvalg om Høring for Folketingets Sundhedsudvalg om Sundhedsvæsenets patientklage- og erstatningssystem Skriftlige oplæg og resumé af høringen den 2. april 2008 i Landstingssalen, Christiansborg 3 Teknologirådets

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

I 2013 ligger Disciplinærnævnets samlede kritikprocent på 29,5 pct. af sagerne mod 31,2 pct. i 2012.

I 2013 ligger Disciplinærnævnets samlede kritikprocent på 29,5 pct. af sagerne mod 31,2 pct. i 2012. Statistiske oplysninger om patientklager 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Nye sager, afgørelser og sagsbehandlingstid... 4 2 Afgørelser... 7 2.1 Diciplinærnævnets og Patientombuddets afgørelser

Læs mere

Fremtidens klagesystem i sundhedsvæsenet

Fremtidens klagesystem i sundhedsvæsenet Lægeforeningen Februar 2008 Lægeforeningens oplæg: Fremtidens klagesystem i sundhedsvæsenet Fremtidens klagesystem i sundhedsvæsenet skal være enkelt at bruge. Det skal være lærende, og patienterne skal

Læs mere

Information om. Rettigheder. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social

Information om. Rettigheder. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social Information om Rettigheder for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social Indhold 03 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling 04 Bisidder

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet UDKAST Forslag Til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (1 måneds behandlingsfrist, IT-anvendelse i sundhedsvæsenet, indhentning af elektroniske

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin

Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin 1 Indledning og baggrund Ved telemedicin forstås i denne vejledning, at en læge ved hjælp af video, billeder, lyd og måleresultater inddrager

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Rettigheder og muligheder I Region Sjælland lægger vi vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt sprog. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Kunngerðablaðið B 2012 Hefti 1 ISSN X

Kunngerðablaðið B 2012 Hefti 1 ISSN X 1 Kunngerðablaðið B 2012 Hefti 1 ISSN 0907-905X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 7. december 2009. Nr. 1206. Bekendtgørelse om vedtægter for Patientforsikringsforeningen I medfør

Læs mere

UDREDNING AF DET FAGLIGE INDIVIDTILSYN 2006

UDREDNING AF DET FAGLIGE INDIVIDTILSYN 2006 UDREDNING AF DET FAGLIGE INDIVIDTILSYN 2006 sundhedspersoner med kritisabelt fagligt virke 2007 Udredning af det faglige individ tilsyn 2006 - sundhedspersoner med kritisabelt fagligt virke Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om RETTIGHEDER for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 04 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling

Læs mere

2010 4-2. Pårørendes adgang til oplysninger om afdøde patienter

2010 4-2. Pårørendes adgang til oplysninger om afdøde patienter 2010 4-2 Pårørendes adgang til oplysninger om afdøde patienter I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på at der kunne være tvivl om omfanget af pårørendes ret til

Læs mere

Når du har været udsat for en fejl

Når du har været udsat for en fejl Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 3 Når du har været udsat for en fejl November 2006 Når du har været udsat for en fejl PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende cd-rom.

Læs mere

januar 2014

januar 2014 2014-1 Afgørelser med kritik af sundhedspersoner blev offentliggjort, op til halvandet år efter at de var truffet. Offentlighedsperioden på to år kunne ikke forkortes. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn

Læs mere

UDREDNING AF DET FAGLIGE INDIVIDTILSYN 2007

UDREDNING AF DET FAGLIGE INDIVIDTILSYN 2007 UDREDNING AF DET FAGLIGE INDIVIDTILSYN 2007 sundhedspersoner med kritisabelt fagligt virke 2008 Udredning af det faglige individtilsyn 2007 - sundhedspersoner med kritisabelt fagligt virke Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Grønlandsudvalget 2015-16 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 17. maj 2016 Kontor: Nordatlantenheden

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. ANG nr 1083 af 08/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr.

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 479 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: JURMED Sagsbeh.: SUMMSB Sags nr.: 1206415 Dok. nr.: 1007533 Dato: 20. august

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2009-01-21 nr. 24 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Lovbekendtgørelse 2009-01-21 nr. 24 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet Kapitel 1 Patientkontorernes opgaver Lovbekendtgørelse 2009-01-21 nr. 24 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1. De af regionsrådene oprettede patientkontorer skal bistå patienter med

Læs mere

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Vedtægt for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Norddjurs Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere

2015-37. overtrædelse af 8, stk. 1, i lov om dyrlæger. Dyreejeres partsstatus i Fødevarestyrelsens sager om. 26. juni 2015

2015-37. overtrædelse af 8, stk. 1, i lov om dyrlæger. Dyreejeres partsstatus i Fødevarestyrelsens sager om. 26. juni 2015 2015-37 Dyreejeres partsstatus i Fødevarestyrelsens sager om overtrædelse af 8, stk. 1, i lov om dyrlæger Folketingets Ombudsmand rejste en sag af egen drift over for Fødevarestyrelsen og Fødevareministeriets

Læs mere

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2013-3122 Beb 6. januar 2014 Udkast Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds

Læs mere

I det følgende berøres kun de der ændres. De øvrige ændres ikke og videreføres som hidtil, hvorfor de ikke er nævnt. Som eksempel her på er 12 og 16.

I det følgende berøres kun de der ændres. De øvrige ændres ikke og videreføres som hidtil, hvorfor de ikke er nævnt. Som eksempel her på er 12 og 16. Kommentarer til høring over forslag til ændring af psykologloven Den 13. september 2016 Læsevejledning: Ved gennemlæsning af dette notat med kommentarer til bemærkningerne, vil det være en god idé at læse

Læs mere

Notat om udvidelse af patientsikkerhedsordningen til primærsektoren samt til patienter og pårørende

Notat om udvidelse af patientsikkerhedsordningen til primærsektoren samt til patienter og pårørende Indenrigs- Dato: 10. og maj Sundhedsministeriet 2007 Kontor: Sundhedspolitisk kt. J.nr.: 2006-1537-73 Sagsbeh.: cbs/hbr Fil-navn: Notat til KL om udvidelse Notat om udvidelse af patientsikkerhedsordningen

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2011 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2011 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2011... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade København K

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade København K N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Høringssvar vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Patientsikkerhed & patientforsikring

Patientsikkerhed & patientforsikring Patientsikkerhed & patientforsikring Christian Bjerre Høyer Læge, ph.d. Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet Patientsikkerhed & forsikring Patientsikkerhed Patientombuddet Patientforsikringen Forebyggelse

Læs mere

Patientsikkerhed en introduktion til området

Patientsikkerhed en introduktion til området Område: Sundhedsområdet Journal nr.: 12/22788 Dato: 6. november 2012 Udarbejdet af: Maria Frank og Inge Pedersen E mail: Maria.Frank@regionsyddanmark.dk Inge.Pedersen@refgionsyddanmark.dk Notat Patientsikkerhed

Læs mere

Information om RETTIGHEDER. for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om RETTIGHEDER. for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om RETTIGHEDER for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD Information rettet mod patienter mellem 15 og 18 år og deres forældre

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

PATIENTERSTATNINGEN HVEM ER VI?

PATIENTERSTATNINGEN HVEM ER VI? PATIENTERSTATNINGEN HVEM ER VI? PATIENTERSTATNINGENS HISTORIE Før Patienterstatningen blev en realitet i 1992, skulle patienter gå til domstolene, hvis de ville søge erstatning for en skade. Dengang var

Læs mere

Patientombuddet. Klagesagsbehandling Sygepleje faglig forsvarlighed. Patientombuddet. Elisabeth J. Kjøller, jurist Metta Detlefsen, jurist

Patientombuddet. Klagesagsbehandling Sygepleje faglig forsvarlighed. Patientombuddet. Elisabeth J. Kjøller, jurist Metta Detlefsen, jurist Klagesagsbehandling Sygepleje faglig forsvarlighed Temadag i Dansk Sygeplejeråd, 24. oktober 2011 Elisabeth J. Kjøller, jurist Metta Detlefsen, jurist Klage over sundhedsvæsenet Faglig virksomhed Service

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2014 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2014 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2014... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Mine rettigheder som patient

Mine rettigheder som patient Patientinformation Mine rettigheder som patient Kvalitet Døgnet Rundt Mine rettigheder som patient 1. Ret til information Som patient har du krav på at få alt at vide om din sygdom og behandling. Du skal

Læs mere

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Givið út 29. september 2017 4. september 2017. Nr. 1060. Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Herved bekendtgøres anordning nr. 1083 af 8. oktober 2014 om

Læs mere

Klage over service Sundhedsfaglig klage Erstatning Utilsigtede hændelser. Patientkontoret i Region Nordjylland kan hjælpe dig.

Klage over service Sundhedsfaglig klage Erstatning Utilsigtede hændelser. Patientkontoret i Region Nordjylland kan hjælpe dig. Få hjælp til at... Klage over behandling, forløb eller service på hospital eller hos praktiserende sundhedspersoner, søge erstatning eller rapportere utilsigtede hændelser. Klage over service Sundhedsfaglig

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Sjælland i 2015.

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Sjælland i 2015. INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 5 Offentlige hospitaler 7 Private hospitaler 8 Typer af afgørelser 9 Fordeling efter dækningsområder 11 Fordeling efter erstatningsposter 12 OM TALLENE

Læs mere