I 2013 ligger Disciplinærnævnets samlede kritikprocent på 29,5 pct. af sagerne mod 31,2 pct. i 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I 2013 ligger Disciplinærnævnets samlede kritikprocent på 29,5 pct. af sagerne mod 31,2 pct. i 2012."

Transkript

1 Statistiske oplysninger om patientklager 2013

2 Indholdsfortegnelse Indledning Nye sager, afgørelser og sagsbehandlingstid Afgørelser Diciplinærnævnets og Patientombuddets afgørelser af behandlingsklager Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns enkeltafgørelser fordelt på persongrupper Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns og Patientombuddets afgørelser af behandlingsklager opgjort på hændelsessted Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn og Patientombuddets afgørelser fordelt geografisk Diagnoser Rettighedssager Anmodning om tiltalerejsning... 22

3 Indledning I 2013 steg det samlede antal oprettede sager for Patientombuddet, det Psykiatriske Ankenævn og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn til sager mod sager i Det svarer til en stigning på 13,2 pct. mod en stigning fra 2011 til 2012 på 10,6 pct. Antallet af afgørelser i Patientombuddet og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn steg fra 2012 til 2013, da der i 2013 blev truffet afgørelser mod i Fordelingen på sagstyper ses i tabel 1. Tabel 1 fordelingen af afgørelser på sagstyper Disciplinærsager Patientombudssager Psykiatriske Ankesager 82 Rettighedsager 823 Hovedtotal Antallet af afgjorte rettighedssager er steget fra 753 i 2012 til 823 i Antallet af afgjorte Disciplinærsager er derimod faldet en smule. I 2013 afgjorde Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn sager mod i Andelen af sager, hvor Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn udtaler kritik, er stort set uændret siden I 70,5 pct. af afgørelserne blev der ikke givet kritik, mens der blev givet kritik i 29,5 pct. af sagerne. Heraf udgjorde 3,3 pct. af sagerne kritik med indskærpelse. Den andel er faldet en smule i forhold til 2012, hvor der blev givet kritik med indskærpelse i 4,9 pct. af sagerne. I 2013 ligger Disciplinærnævnets samlede kritikprocent på 29,5 pct. af sagerne mod 31,2 pct. i I Patientombudssagerne, hvor klagerne kan omfatte et helt behandlingsforløb, blev der givet kritik i 37,2 pct. af sagerne. Den andel er dermed også stort set uændret siden 2012, hvor der blev givet kritik i 37,9 pct. af sagerne.

4 1 Nye sager, afgørelser og sagsbehandlingstid Der blev i 2013 oprettet nye klager, blev antaget til behandling, og sager blev afvist 1. I tabel 2 ses en stor stigning i antallet af sager fra 2012 til 2013, en stigning der også sås fra 2011 til Andelen af sager, der antages, er dog faldet en smule. Det drejer sig om et fald på 299 sager. Afvisninger sker bl.a. pga. forældelse, manglende kompetence til at afgøre sagen mv. Tabel 2 udviklingen i antallet af indkomne og antagne sager, Nyoprettede klager og indberetninger -3,9% 10,8% 12,6% 4,8% 10,5% 10,3% Antagne sager -7,0% 11,8% 18,7% -18,6% 50,6% -6,4% Udviklingen i oprettede, afviste, antagne og afgjorte sager ses i tabel 3. Da antallet af afgjorte eller afviste sager er mindre end antallet af indkomne sager, er antallet af verserende sager vokset fra 2012 til Tabel 3 Udviklingen i antallet af verserende sager, Nye klager og indberetninger Afviste sager Antagne sager Afgjorte sager Verserende sager ultimo året Bemærk dog, at de afviste sager kan være oprettet i slutningen af 2012, mens nogle sager først afvises i Af samme årsag er antallet af antagne sager og afviste sager ikke lig antallet af nye klager, da nogle sager først er antaget i 2014.

5 I tidligere år har det været muligt at registrere antallet af sager, der anmodes genoptaget. Det er ikke muligt for Derfor indeholder figur 1 ikke længere en selvstændig opgørelse af genoptagne sager, de er nu indeholdt i antagne og afviste sager. Antallet af antagne sager siden 2010 inkluderer ikke de psykiatriske ankesager. Figur 1 udviklingen i antagne og afviste sager,

6 1.1 Sagsbehandlingstid Patientombuddets gennemsnitlige sagsbehandlingstid steg til 13,2 måneder i Figur 2 viser udviklingen i Patientombuddets sagsbehandlingstid, hvor sagsbehandlingstiden bortset fra 2013 har været faldende var et ekstraordinært år, hvor der blev indført et nyt elektronisk journaliseringssystem. Overgangen forsinkede antallet af afgørelser i den første del af året betydeligt. Det førte til, at mange sager blev afgjort senere på året end forventet, og det betød forlænget sagsbehandlingstid. Sagsbehandlingstiden er beregnet for de psykiatriske ankenævnssager, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, rettighedssager og patientombudssager. Figur 2 udviklingen i sagsbehandlingstid, Der gælder en ændret praksis i beregningen af sagsbehandlingstiden siden Tidligere blev sagsbehandlingstiden beregnet, fra det tidspunkt klagen blev antaget. Siden 2006 beregnes sagsbehandlingstiden, fra det tidspunkt klagen bliver oprettet, og den reelle sagsbehandlingstid fra er derfor en anelse højere end angivet i figuren.

7 2 Afgørelser 2.1 Diciplinærnævnets og Patientombuddets afgørelser af behandlingsklager Den 1. januar 2013 overgik Patientombuddet til et nyt elektronisk journaliseringssystem, og registreringspraksis er i den forbindelse ændret. Tidligere blev der udgivet statistik for de oprettede sager, men den nye registreringspraksis betyder, at en del oplysninger først registreres, når sagen afgøres. Kapitel 2 handler derfor nu om afgørelserne truffet i 2013 og ikke som tidligere de oprettede sager. Siden 1. januar 2011 har patienter kunnet vælge, om de ønsker deres behandlingsklage afgjort af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn eller Patientombuddet. Dee følgende tabeller viser afgørelserne fordelt efter indhold, dvs. om lovgivningen er overtrådt og dermed har givet anledning til kritik. Tabel 4 viser, hvordan afgørelserne i 2013 fordelte sig for Diciplinærsagerne. Tabel 4 Afgørelser fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, Afgørelse Antal (2013) Ingen kritik 77,4% 78,5% 78,7% 72,2% 72,4% 68,8% 70,5% 986 Kritik 20,7% 19,5% 18,7% 24,3% 24,0% 26,1% 26,2% 266 Kritik med indskærpelse 1,7% 1,9% 2,5% 3,3% 3,5% 4,9% 3,3% 46 Anmodning om tiltalerejsning 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 0,2% 0,0% 0 I alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Differencen til skyldes, at sager med andet udfald end ingen kritik/kritik eller indskærpet kritik er udeladt af beregningen

8 Tabel 5 viser, hvordan Patientombuddets afgørelser fordeler sig. Tabel 5 Patientombuddets afgørelser af behandlingsklager, Afgørelse Antal (2013) Ingen kritik 71,0% 62,2% 62,7% 933 Kritik 29,0% 37,8% 37,3% 555 I alt 100,0% 100,0% 100,0% Både Diciplinærnævnet op Patientombuddet har således i 2013 givet kritik i omtrent en tredjedel af de afgjorte sager, dog med en let stigning over de seneste år.

9 2.2 Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns enkeltafgørelser fordelt på persongrupper En stor del af de sager, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler, involverer flere personer. Nedenstående tabel opgør, hvor mange afgørelser, der er truffet, som involverer de pågældende persongrupper. Da en sag kan indeholde flere afgørelser, vil antallet af enkeltafgørelser være højere end antallet af afgjorte sager. Tabel 6 Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns enkeltafgørelser fordelt på persongrupper Persongruppe Antal Andel Læger ,8% Sygeplejersker 129 7,8% Tandlæger 28 1,7% Jordemødre 20 1,2% Social- og sundhedsassistent 19 1,1% Fysioterapeuter 18 1,1% Tandteknikere 10 0,6% Sygehjælpere 9 0,5% Plejere 8 0,5% Ambulancebehandlere 7 0,4% Psykologer 7 0,4% Optiker 5 0,3% Kiropraktorer 4 0,2% Radiografer 4 0,2% Bioanalytiker 1 0,1% Ergoterapeuter 1 0,1% Plejehjemsassistenter 1 0,1% Sundhedsmedhjælpere 1 0,1% Øvrige 95 5,7% Hovedtotal ,0%

10 Tabel 7 Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns enkeltafgørelser fordelt på persongrupper og indholdet af afgørelser Hovedtotal Persongrupper Ingen kritik Kritik Kritik med indskærpelse Antal Læger 71,7% 25,5% 2,8% 100,0% Sygeplejersker 35,7% 55,0% 9,3% 100,0% 129 Tandlæger 57,1% 32,1% 10,7% 100,0% 28 Jordemødre 50,0% 45,0% 5,0% 100,0% 20 Social- og sundhedsassistent 21,1% 52,6% 26,3% 100,0% 19 Fysioterapeuter 55,6% 44,4% 0,0% 100,0% 18 Tandteknikere 70,0% 30,0% 0,0% 100,0% 10 Sygehjælpere 0,0% 88,9% 11,1% 100,0% 9 Plejere 0,0% 100,0 % 0,0% 100,0% 8 Ambulancebehandlere 71,4% 28,6% 0,0% 100,0% 7 Psykologer 57,1% 28,6% 14,3% 100,0% 7 Optiker 60,0% 40,0% 0,0% 100,0% 5 Kiropraktorer 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 4 Radiografer 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 4 Bioanalytiker 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 1 Ergoterapeuter 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 1 Plejehjemsassistenter 0,0% 100,0 % 0,0% 100,0% 1 Sundhedsmedhjælpere 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 1 Øvrige 80,0% 18,9% 1,1% 100,0% Hovedtotal 67,2% 29,1% 3,7% 100,0% 4

11 Tabel 8 Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns enkeltafgørelser fordelt på kliniske specialer og afgørelsernes indhold Ingen kritik Kritik Kritik med indskærpelse Hovedtotal Antal Bakterier, virus o.l. (mikrobiologi) 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 1 Blodsygdomme (hæmatologi) 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 6 Brysthulekirurgi (thoraxkirurgi) 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 1 Hormonsygdomme 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 2 Kiropraktik 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 4 Nyresygdomme, medicinske (nefrologi) 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 1 Tand- og kæbekirurgi 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 1 Vævs- og celleundersøgelser (patologi) 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 1 Hud- og kønssygdomme 90,0% 10,0% 0,0% 100,0% 10 Neurokirurgi 84,6% 15,4% 0,0% 100,0% 13 Øre-næse-halssygdomme (oto-rhino- laryngologi) 80,0% 20,0% 0,0% 100,0% 15 Hjerte- og kredsløbssygdomme, medicinske (kardiologi) 76,9% 23,1% 0,0% 100,0% 13 Kirurgi 73,7% 26,3% 0,0% 100,0% 19 Neurologi 73,1% 26,9% 0,0% 100,0% 26 Almen medicin, inkl. Vagtlæger 71,7% 24,4% 3,8% 100,0% 446 Ortopædkirurgi 71,5% 27,7% 0,8% 100,0% 256 Plastikkirurgi 70,8% 20,8% 8,3% 100,0% 24 Øjensygdomme (oftalmologi) 68,6% 31,4% 0,0% 100,0% 35 Alderdomssygdomme (geriatri) 66,7% 33,3% 0,0% 100,0% 3 Infektionsmedicin 66,7% 33,3% 0,0% 100,0% 3 Mavetarmsygdomme, medicinske (medicinsk gastroenterologi) 66,7% 33,3% 0,0% 100,0% 3 Psykiatri 65,1% 23,3% 11,6% 100,0% 43 Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi) 64,8% 35,2% 0,0% 100,0% 54 Gigtsygdomme (reumatologi/fysiurgi) 64,7% 5,9% 29,4% 100,0% 17 Børnesygdomme (pædiatri) 64,0% 20,0% 16,0% 100,0% 25 Anæstesiologi/intensiv 63,6% 36,4% 0,0% 100,0% 11 Gynækologi og obstetrik 63,5% 26,9% 9,6% 100,0% 52

12 (Tabel 8 fortsat) Ingen kritik Kritik Kritik med indskærpelse Hovedtotal Antal Urinvejskirurgi (urologi) 61,5% 34,6% 3,8% 100,0% 26 Børne- og ungdomspsykiatri 60,0% 40,0% 0,0% 100,0% 5 Røntgen (radiologi) 60,0% 40,0% 0,0% 100,0% 30 Karkirurgi 57,1% 42,9% 0,0% 100,0% 7 Fysioterapi 53,8% 46,2% 0,0% 100,0% 13 Intern medicin 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 28 Lungesygdomme 50,0% 16,7% 33,3% 100,0% 6 Kræftsygdomme (onkologi) 14,3% 85,7% 0,0% 100,0% 7 Øvrige 3 61,3% 34,7% 4,0% 100,0% 447 Hovedtotal 67,2% 29,1% 3,7% 100,0% Specialet Intern medicin dækker over kardiologi, medicinske mave-tarm sygdomme og medicinske nyresygdomme. 3 Disse sager dækker bl.a. over sager uden diagnosekode.

13 2.3 Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns og Patientombuddets afgørelser af behandlingsklager opgjort på hændelsessted Tabel 9 fordeler afgørelserne på hændelsessteder, dvs. om det forhold, der er klaget over, fandt sted på et sygehus, i en skadestue, i en speciallægepraksis mv. Tabellen inkluderer både patientombudssager og disciplinærnævnssager, hvorfor totalerne i tabellerne igen ikke sammenlignes. Rettighedssager er ikke med i tabellen. Tabel 9 Afgjorte sager fordelt på hændelsessted, enkeltafgørelser for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn og afgørelser fra Patientombuddet antal Almen lægepraksis 12,7% 12,1% 12,9% 13,8% 13,8% 444 Ambulancebehandlere 0,6% 0,4% 0,2% 0,2% 0,5% 14 Anden behandling i kommunalt regi 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 21 Anden behandling i regionalt regi 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 38 Anden behandling i statsligt regi 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 Anden privat praksis: tandlæger, kiropraktorer m.fl. 3,9% 3,9% 3,9% 3,6% 2,5% 79 Fængsel 0,9% 0,8% 0,8% 0,5% 0,6% 18 Hjemmepleje 0,3% 0,6% 0,3% 0,6% 0,6% 18 Kommunal tandpleje 1,2% 1,6% 0,8% 1,0% 0,7% 22 Lægevagt 6,4% 5,8% 4,2% 5,5% 6,0% 192 Plejehjem 0,5% 1,0% 0,8% 0,7% 1,2% 36 Regionstandplejen 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 4 Skadestue 7,1% 5,2% 7,7% 5,7% 3,8% 122 Speciallægepraksis 4,9% 4,6% 4,7% 8,1% 6,7% 216 Sygehus 60,7% 62,8% 62,8% 58,9% 56,3% Tandlægeskolerne 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1 Diverse 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 75 I alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Opgørelsen er dog eksklusiv Rettighedssager. De sager opgøres særskilt i kapitel 4.

14 De følgende tabeller viser afgørelserne delt op på indholdet i forhold til hændelsessteder splittet ud på henholdsvis disciplinærnævnssager og patientombudssager. Dertil kommer en geografisk opdeling i forhold til indholdet af afgørelserne. Den geografiske opdeling er igen foretaget for henholdsvis Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn og Patientombuddet og for det samlede antal afgørelser. Tabel 10 Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns afgørelser af behandlingsklager fordelt på indholdet af afgørelserne og udvalgte dele af sundhedsvæsenet. Ingen kritik Kritik Kritik med indskærpelse Antal, i alt Alment praktiserende læger 73,7% 21,2% 5,1% 297 Ambulancebehandlere 85,7% 14,3% 0,0% 7 Anden behandling i kommunalt regi 33,3% 66,7% 0,0% 9 Anden behandling i regionalt regi 16,7% 66,7% 16,7% 6 Fængsler 80,0% 20,0% 0,0% 5 Hjemmeplejen 50,0% 50,0% 0,0% 6 Kommunal tandpleje 40,0% 60,0% 0,0% 5 Lægevagten 71,1% 26,6% 2,3% 128 Plejehjem 44,4% 44,4% 11,1% 9 Privat praksis i øvrigt 68,6% 28,6% 2,9% 35 Privatpraktiserende speciallæger 69,6% 22,8% 7,6% 158 Regionstandplejen 100,0% 0,0% 0,0% 2 Rettighedssager 58,3% 41,7% 0,0% 12 Skadestue 64,3% 35,7% 0,0% 42 Sygehus i øvrigt 71,0% 27,1% 1,9% 641 Øvrige 77,8% 19,4% 2,8% 36 Hovedtotal 70,5% 26,2% 3,3% Differencen til skyldes, at sager med andet udfald end ingen kritik/kritik eller skærpet kritik er udeladt af beregningen, f.eks. afgørelser, hvor en sag afvises genoptaget.

15 Tabel 11 Patientombuddets afgørelser af behandlingsklager fordelt på indholdet af afgørelserne og udvalgte dele af sundhedsvæsenet Ingen kritik Kritik Total, antal Alment praktiserende læger 72,7% 27,3% 121 Ambulancebehandlere 60,0% 40,0% 5 Anden behandling i kommunalt regi 63,6% 36,4% 11 Anden behandling i regionalt regi 48,4% 51,6% 31 Diverse 0,0% 100,0% 1 Fængsler 80,0% 20,0% 10 Hjemmeplejen 27,3% 72,7% 11 Kommunal tandpleje 76,5% 23,5% 17 Lægevagten 56,5% 43,5% 46 Plejehjem 20,0% 80,0% 10 Privat praksis i øvrigt 50,0% 50,0% 40 Privatpraktiserende speciallæger 64,6% 35,4% 48 Regionstandplejen 100,0% 0,0% 2 Skadestue 56,7% 43,3% 67 Sygehus i øvrigt 65,4% 34,6% 956 Tandlægeskolerne 100,0% 0,0% 1 Øvrige 60,0% 40,0% 111 Hovedtotal 62,7% 37,2% Differencen til skyldes, at sager med andet udfald end ingen kritik/kritik eller skærpet kritik er udeladt af beregningen, f.eks. afgørelser, hvor en sag afvises genoptaget.

16 2.4 Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn og Patientombuddets afgørelser fordelt geografisk Tabel 12 Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns afgørelser fordelt geografisk og efter indholdet af afgørelserne Kritik med indskærpelse Anmodning om tiltalerejsning Ingen kritik Kritik Total, antal Region Hovedstaden 69,3% 26,5% 4,2% 0,0% 449 Region Sjælland 72,7% 25,3% 2,0% 0,0% 198 Region Syddanmark 71,8% 26,9% 1,3% 0,0% 227 Region Midtjylland 76,6% 18,9% 4,5% 0,0% 244 Region Nordjylland 63,3% 34,7% 2,0% 0,0% 98 Grønland og Færøerne 65,4% 30,8% 3,8% 0,0% 182 Hovedtotal 70,5% 26,2% 3,3% 0,0% Tabel 13 Patientombuddets afgørelser af behandlingsklager fordelt geografisk og efter indholdet af afgørelserne Ingen kritik Kritik Total, antal Region Hovedstaden 63,2% 36,8% 473 Region Sjælland 63,6% 36,4% 258 Region Syddanmark 66,0% 34,0% 250 Region Midtjylland 60,8% 39,2% 263 Region Nordjylland 60,8% 39,2% 130 Grønland og Færøerne 57,9% 42,1% 114 Hovedtotal 62,7% 37,2% Differencen til skyldes, at sager med andet udfald end ingen kritik/kritik eller hvor pet kritik er udeladt af beregningen, f.eks. afgørelser, hvor en sag afvises genoptaget. eller hvor indskærpet kritik er udeladt af beregningen, f.eks. afgørelser, hvor en sag afvises genoptaget.

17 Tabel 14 Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns og Patientombuddets afgørelser af behandlingsklager fordelt geografisk og efter indholdet af afgørelserne Ingen kritik Kritik Total, antal Region Hovedstaden 66,2% 33,8% 922 Region Sjælland 67,5% 32,5% 456 Region Syddanmark 68,8% 31,2% 477 Region Midtjylland 68,4% 31,6% 507 Region Nordjylland 61,8% 38,2% 228 Grønland og Færøerne 62,5% 37,5% 296 Hovedtotal 66,5% 33,5% 2.886

18 3 - Diagnoser Som noget nyt fordeles afgørelser nu ud på diagnoser. Tabellen viser, hvor mange sager der er afgjort i 2013 i hver diagnosekategori. Tabel 16 Afgørelser fordelt på diagnose Overordnet diagnose Antal Læsioner (herunder knoglebrud, ledskred og bløddelsskader) og forgiftninger 531 Kræft 364 Sygdomme i led, knogler, muskler og bindevæv 295 Kontakt med læge eller sygehus med henblik på behandling, kontrolundersøgelse, screening, vaccination og i forbindelse med reproduktion eller andet. 241 Sygdomme i kredsløbsorganer 176 Sygdomme i fordøjelsesorganer 156 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser inkl. psykiske udviklingsforstyrrelser 110 Symptomer og abnorme fund ikke klassificeret andetsteds 104 Sygdomme i åndedrætsorganer 88 Sygdomme i urin- og kønsorganer 79 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme 56 Sygdomme i øje og øjenomgivelser 56 Sygdomme i nervesystemet 55 Hormonsygdomme, stofskiftesygdomme og ernæringsbetingede sygdomme 48 Svangerskab, fødsel og barsel 42 Sygdomme i hud og underhud 37 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier 23 Sygdomme i øre 18 Sygdomme i blod og bloddannende organer 10 Visse sygdomme der opstår i perinatalperiode 8 Selvmordsforsøg 2 Kontakt efter overgreb/overfald 1 Uden diagnose 496 Hovedtotal De fleste afgørelser omhandler således enten brud og andre læsioner, hvor der i højere grad er tale om akut behandling frem for planlagt behandling og kræft.

19 4 Rettighedssager Siden 2007 har patienter haft mulighed for at klage til det tidligere Patientklagenævn over visse administrative afgørelser fra kommuner og regioner om patientrettigheder. Indtil slutningen af 2010 behandlede nævnet rettighedssagerne som formandsafgørelser. Da det nye klagesystem pr. 1. januar 2011 blev oprettet, blev patienters adgang til at klage over manglende overholdelse af patientrettigheder udvidet til også at omfatte f.eks. ret til frit sygehusvalg, maksimale ventetider og refusion af udgifter til sygehusbehandling i udlandet. Siden 1. januar 2011 afgøres rettighedssager af Patientombuddet. Rettighedsklager er klager over administrative afgørelser fra kommuner og regioner om patientrettigheder og afgørelser om aktindsigt i patientjournaler. Af tabel 17 fremgår antallet af oprettede, antagne, afviste og afgjorte sager fra 2008 til Tabel 17 oversigt over rettighedssager, Oprettede sager Afviste sager Antagne sager N/A 9 Afgjorte sager Antagne sager har efter overgangen til et nyt journaliseringssystem ikke altid en sagsgruppe fra starten, en del sager får først en sagsgruppe, efter de er antaget til realitetsbehandling. Så selv om antallet af antagne sager kan opgøres i tabel 1, kan de ikke fordeles ud på sagsgrupper.

20 Tabel 18 fordeler rettighedssager på emnerne i Sundhedsloven. Tabel 18 Afgjorte rettighedssager fordelt på paragraffer i sundhedsloven Afgjorte 12, Bevis 8 50, Tolkebistand 7 58; Sikringsgruppe 1 59, Lægevalg 5 60 samt 64-72, Praksissektor, Regioner 9 76, Sygehusbehandling i andet EU-land 1 81, Ret til sygehusbehandling 4 82 a, 86-87, Frit og udvidet frit sygehusvalg m.v b, Udredning 0 88, Afgørelser fra Sundhedsstyrelsen 0 88, Ventetid a-c, Kontaktperson på sygehus 14 90, Regioners oplysningspligt a, Behandling i udland og 132, Omsorgstandpleje og 134, Specialtandpleje a, Transport af døde patienter 4 160, Begravelseshjælp , Tandpleje , EU-ydelsestilskud 0 170, Befordring læge , Befordring v. sygehusbehandling , Befordring genoptræning 4 228, Kontanttilskud 0 Øvrige, herunder aktindsigt i patientoplysninger 4 Hovedtotal 823 De fleste sager drejer sig om befordring, tilskud til tandpleje og det frie og udvidede sygehusvalg.

21 Tabel 19 viser, hvordan afgørelserne fordeles mellem de fem regioner. Kommunale sager er indregnet i den region, kommunen hører til. Tabel 19 rettighedssagers afgørelser fordelt på regioner Hjemvist Tiltrådt Ændret Ingen kritik afgørelser Øvrige Kritik Hovedtotal Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Uden region Hovedtotal Når regionen har truffet en afgørelse, kan Patientombuddet tiltræde, ændre eller hjemvise afgørelsen. Hvis der er klaget over tilsidesættelse af en rettighed efter sundhedsloven, men der ikke er truffet en afgørelse, tager Patientombuddet stilling til, om regionen har handlet i strid med sundhedsloven. Det kan f.eks. være, når en patient har klaget over ikke at have fået information om frit sygehusvalg eller ikke at have fået tildelt en sundhedsfaglig kontaktperson.

22 5 Anmodning om tiltalerejsning Efter klage- og erstatningslovens 3 kan Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn udtale sig om, hvorvidt sundhedspersonens sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel, eller om sundhedspersonen har handlet i strid med sundhedslovens kapitel 4 7 og 9. Nævnet han herunder udtale kritik med indskærpelse eller sørge for, det bliver undersøgt, om der kan iværksættes sanktioner. Det vil sige, at Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn kan anmode anklagemyndigheden om at undersøge, om der kan rejses tiltale mod en konkret sundhedsperson for et strafbart forhold. Dette er f.eks. grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn skal efter lovgivningen offentliggøre en afgørelse med sundhedspersonens titel eller navn bl.a., hvor der er berettiget mistanke om grovere forsømmelser eller skødesløshed efter autorisationsloven. Det sker på og Når en sådan offentliggørelse finder sted, må oplysningen om, at sagen overgår til anklagemyndigheden, ikke offenliggøres. Tabel 20 og 21 viser antallet af anmodninger om tiltalerejsninger i perioden for henholdsvis læger og sygeplejesker. Tabel 20 anmodning om at overveje tiltalerejsning for læger og udfaldet heraf Læger I alt Anmodning om tiltalerejsning Straffesag verserende 1 1 Tiltale opgivet Bødeforlæg vedtaget Dom, frifindelse 0 Dom, bøde 1 1 Tabel 21 anmodning om at overveje tiltalerejsning for sygeplejesker og udfaldet heraf Sygeplejersker I alt Anmodning om tiltalerejsning Straffesag verserende 1 1 Tiltale opgivet Bødeforlæg vedtaget 1 1 Dom, frifindelse 0 Dom, bøde 0

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 Statistiske oplysninger om patientklager 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 2 OPRETTEDE-, ANTAGNE- OG AFVISTE PATIENTKLAGESAGER... 8 2.1 Fordeling

Læs mere

I 2015 lå Disciplinærnævnets samlede kritikprocent på 27,2 pct. af sagerne mod 31,2 pct. i 2014.

I 2015 lå Disciplinærnævnets samlede kritikprocent på 27,2 pct. af sagerne mod 31,2 pct. i 2014. Statistiske oplysninger om patientklager 2015 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Nye sager, afgørelser og sagsbehandlingstid... 4 2 Afgørelser... 7 2.1 Disciplinærnævnets og Patientombuddets afgørelser

Læs mere

I 2014 ligger Disciplinærnævnets samlede kritikprocent på 31,2 pct. af sagerne mod 29,5 pct. i 2013.

I 2014 ligger Disciplinærnævnets samlede kritikprocent på 31,2 pct. af sagerne mod 29,5 pct. i 2013. Statistiske oplysninger om patientklager 2014 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Nye sager, afgørelser og sagsbehandlingstid... 4 2 Afgørelser... 7 2.1 Disciplinærnævnets og Patientombuddets afgørelser

Læs mere

Statistiske oplysninger om patientklager for Styrelsen for Patientsikkerhed

Statistiske oplysninger om patientklager for Styrelsen for Patientsikkerhed Statistiske oplysninger om patientklager for 2016 Styrelsen for Patientsikkerhed Maj 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: Statistiske oplysninger om patientklager for 2016 Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID...

NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... Statistiske oplysninger om patientklager 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 2 OPRETTEDE-, ANTAGNE- OG AFVISTE PATIENTKLAGESAGER... 8 2.1 Fordeling

Læs mere

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi Specialegruppering af nuværende og udgåede læge Tabellen viser hvorledes de oprindelige er grupperet, og dermed præsenteret, efter de nuværende samt specialet intern medicin. Udgåede er grupperet sammen

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Titel Dimensioneringsplan 2013-2017, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1 Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG 1 I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 21. januar 2009,

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering er nedenstående notat

Læs mere

Antal beskæftigede på offentlige sygehuse i Danmark i år 2010(7) (opgjort i antal personer)

Antal beskæftigede på offentlige sygehuse i Danmark i år 2010(7) (opgjort i antal personer) Antal beskæftigede på offentlige sygehuse i Danmark i år 2010(7) (opgjort i antal personer) Danmark Antal fuldtid Antal deltid Læger Læger ialt Læger Læger ialt Afdelingslæger 1.453 140 Overlæger mv. 5.110

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

6. Børn i sundhedsvæsenet

6. Børn i sundhedsvæsenet Børn i sundhedsvæsenet 123 6. Børn i sundhedsvæsenet Sundhed afhænger af mange forhold En befolkningsgruppes helbredstilstand afhænger af mange forhold som livsstil, arbejdsmæssige og sociale forhold og

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Årsberetning 2014. Patientombuddet

Årsberetning 2014. Patientombuddet Årsberetning 2014 Patientombuddet Titel: Årsberetning 2014, Patientombuddet Patientombuddet, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Patientombuddet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Den xx.xx.2012 FM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Efter at Grønlands Hjemmestyre overtog sundhedsområdet fra Den Danske Stat den 1. januar 1992, har Sundhedsvæsenets

Læs mere

Vejledning om klagemuligheder

Vejledning om klagemuligheder Vejledning om klagemuligheder Klagecenteret Patientombuddets klagecenter behandler klager over: Sundhedsfaglig virksomhed Regioners og kommuners administrative afgørelser og beslutninger Anvendelse af

Læs mere

Patientkontorets årsberetning 2015

Patientkontorets årsberetning 2015 Patientkontorets årsberetning 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Patientkontorets funktion og opgaver 3. Om Patientkontoret 4. Særligt om år 2015 i Patientkontoret 5. Henvendelser til Patientkontoret

Læs mere

Årsberetning 2011. www.patientforsikringen.dk

Årsberetning 2011. www.patientforsikringen.dk Årsberetning 0 www.patientforsikringen.dk Indhold Patientforsikringens organisation.... 4 Styrket rettighedsbevidsthed flere anmeldelser af bestyrelsesformand Poul-Erik Svendsen.... 6 Direktørens beretning....

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse)

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid til sygehusbehandling 2009-2014 Denne opgørelse omhandler patienters erfarede ventetid til behandling på danske sygehuse. Specifikt aktivitet på

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 7 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 8 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 01 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 01 040147064756017901701709170917091759170517817051706541705917064517056178917914 594159476479476014790147914791479149147974907415067146014756041901470974

Læs mere

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse Antallet af speciallæger Antal speciallæger med bibeskæftigelse hvortil der er knyttet oplysningsforpligtigelse 1 b. Andel af

Læs mere

antal felt kar. -- 1 --

antal felt kar. -- 1 -- SHAK sygehus felt antal kar. recart "sgh" start pos. felter værdisæt bemærkninger 1 3 1 RecArt "sgh" nøgle obligatorisk 2 20 4 SHAKkode NNNN nøgle obligatorisk 3 8 24 DatoFra ÅÅÅÅMMDD nøgle fra og med

Læs mere

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0 Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur version 1.0 Patientens sundhedsvæsen Familielægen er din tovholder i sundhedsvæsenet Du får rådgivning over afstand eller ambulant... Vi følger dig helt

Læs mere

Peter Ejbye-Ernst og Marie Jakobsen. Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne

Peter Ejbye-Ernst og Marie Jakobsen. Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne Peter Ejbye-Ernst og Marie Jakobsen Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne 2007-2013 Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne 2007-2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. . Sagsbehandler

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI.  . Sagsbehandler DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Att.: Anders Haahr

Læs mere

Kræftpatienters klager

Kræftpatienters klager Kvalitet & Patientsikkerhed Kræftens Bekæmpelse Kræftpatienters klager - en analyse af patientsikkerhed og kvalitet i kræftforløbet Kræftpatienters klager - en analyse af patientsikkerhed og kvalitet i

Læs mere

Oversigt over tabeller

Oversigt over tabeller Oversigt over tabeller 1. 2. 3. 4. 5. Generel łkonomi Kommunal medfinansiering 2007 2009 ( ret priser) Fordeling (%) af den kommunale medfinansiering 2009 Indeks medfinansiering (2007 = 100, takstsystem

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontor: Sundhedsdokumentation Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 26 Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 22 til juli faldet med 2 procent fra 27 til 21

Læs mere

1. Generel łkonomi Side. Kommunal finansiering ( rets priser) 3. Fordelingen af den kommunale medfinansiering 2010 (procent) 2

1. Generel łkonomi Side. Kommunal finansiering ( rets priser) 3. Fordelingen af den kommunale medfinansiering 2010 (procent) 2 1. Generel łkonomi Side Kommunal medfinansiering 2007 2010 ( ret priser) 2 Fordelingen af den kommunale medfinansiering 2010 (procent) 2 Kommunal finansiering 2007 2010 ( rets priser) 3 Udvikling finansiering

Læs mere

Patientombudet. Torben Hærslev, kontorchef, overlæge. Patientombuddet

Patientombudet. Torben Hærslev, kontorchef, overlæge. Patientombuddet Patientombudet Torben Hærslev, kontorchef, overlæge Program Kort om sundhedsvæsenets opbygning s opbygning og opgaver Sagstyper Sagsgangen Afgørelserne Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Ministeren

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Modtagere fremgår af bilag 1

Opgavebeskrivelse. Modtagere fremgår af bilag 1 Sundhedsplatformen Borgervænget 7, 3. 2100 København Ø Opgavebeskrivelse Modtagere fremgår af bilag 1 Ringsted Sygehus Bøllingsvej 30 4100 Ringsted www.regionh.dk www.regionsjaelland.dk Dato: 28. maj 2014

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Store udgifter forbundet med multisygdom Denne analyse ser på danskere, som lever med flere samtidige kroniske sygdomme kaldet multisygdom. Der er særlig fokus

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 : INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på

Læs mere

Forebyggelse & patientklager

Forebyggelse & patientklager Forebyggelse & patientklager Christian Bjerre Høyer Læge, ph.d. Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet Læringsmål Forebyggelse Definere og foretage rapportering af en utilsigtet hændelse Patientklager

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 27-08-2013 17:00. Regionsgården, Mødelokale H6. Patientudvalget dagsorden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 27-08-2013 17:00. Regionsgården, Mødelokale H6. Patientudvalget dagsorden DAGSORDEN Patientudvalget dagsorden MØDETIDSPUNKT 27-08-2013 17:00 MØDESTED Regionsgården, Mødelokale H6 MEDLEMMER Flemming Pless Abbas Razvi Anne Ehrenreich Julie Herdal Molbech Lise Rask Niels Borre

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 1. Indledning Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Udgifter i forbindelse med den aktivitetsbaserede

Læs mere

Jeg har fået en patientklage. Hvad gør jeg?

Jeg har fået en patientklage. Hvad gør jeg? Jeg har fået en patientklage Hvad gør jeg? Jeg har fået en patientklage -Hvad gør jeg? Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-80 Copyright Dansk Sygeplejeråd Oktober 2015. Alle rettigheder forbeholdes. ISBN 978-87-7266-207-7

Læs mere

Afrapportering fra monitoreringen af fødeplanen

Afrapportering fra monitoreringen af fødeplanen RAPPORT MONITORERING AF FØDEPLANEN RÅDHUSPASSAGEN 3 Side 1 af 13 6600 VEJEN FAELLESKOMMUNALSUNDHED.DK Afrapportering fra monitoreringen af fødeplanen BAGGRUND På sit møde den 22. juni 2011 iværksatte Sundhedsstrategisk

Læs mere

Årsrapport 2011. Patientklager OUH. Direktionssekretariatet

Årsrapport 2011. Patientklager OUH. Direktionssekretariatet Årsrapport 2011 Patientklager OUH Direktionssekretariatet Indholdsfortegnelse 1. Indledning.... 1 2. Database til registrering af klager.. 1 3. Nyt Patientklagesystem 2 4. Opgørelser 2 4.1 Klagetyper.

Læs mere

EVALUERING AF DEN KLINISKE BASISUD- DANNELSE

EVALUERING AF DEN KLINISKE BASISUD- DANNELSE EVALUERING AF DEN KLINISKE BASISUD- DANNELSE - EN AFTAGERUNDERSØGELSE RAPPORT UDARBEJDET AF RAMBØLL FOR SUNDHEDSSTYRELSEN AUGUST 2011 INDHOLD 1. Læsevejledning 1 2. Undersøgelsens hovedresultater 2 3.

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne.

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne. Lægers bibeskæftigelse status pr. 31. marts 2011 Ifølge funktionærloven kan ansatte uden samtykke fra arbejdsgiveren påtage sig hverv uden for tjenesten, når hvervet kan varetages uden ulempe for arbejdsgiveren.

Læs mere

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN STATISTISKE OPLYSNINGER 2010

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN STATISTISKE OPLYSNINGER 2010 SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN STATISTISKE OPLYSNINGER 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID...4 2 OPRETTEDE, ANTAGNE OG AFVISTE SAGER...8 2.1 Fordeling

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008 Patientrettigheder November 2008 Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Gælder til 30. juni 2009 Frederikssund Hospital / Esbønderup Sygehus

Læs mere

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget Notat Til: Vedrørende: Sundhedsudvalget Stigning af udgifterne til medfinansiering Dette notat analyserer udviklingen i udgifterne til medfinansiering over de sidste 5 år til og med første halvår 21 1.

Læs mere

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om RETTIGHEDER for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 04 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling

Læs mere

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient Patientrettigheder Generel information om dine rettigheder som patient PTU s RehabiliteringsCenter Email: ptu@ptu.dk www.ptu.dk Rødovre Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre Tlf.: 36 73 90 00 Risskov Arresøvej

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Ombudsmanden har desuden anmodet Patientombuddet om at redegøre for visse spørgsmål i forbindelse med underretninger til klagere m.v.

Ombudsmanden har desuden anmodet Patientombuddet om at redegøre for visse spørgsmål i forbindelse med underretninger til klagere m.v. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 162 Offentligt Patientombuddet Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Sagsbehandlingstider

Læs mere

Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog

Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog Høringsmaterialet: Høring over foreløbigt udkast til bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser

Læs mere

Vidste du det om. speciallægepraksis? en faktapjece om 6 specialer i speciallægepraksis

Vidste du det om. speciallægepraksis? en faktapjece om 6 specialer i speciallægepraksis Vidste du det om speciallægepraksis? en faktapjece om 6 specialer i speciallægepraksis DANSKE REGIONER 2009 1 Vidste du det om peciallægepraksis...? Danske er 2009 Layout: UHI, Danske er Tryk: Danske er

Læs mere

Patientklager Side 1

Patientklager Side 1 Patientklager Side 1 FORORD Som sygeplejersker er vi stolte af vores faglighed og bevidste om vores ansvar. Det er derfor en meget voldsom oplevelse at blive involveret i en patientklagesag, hvor en patient

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Patientkontoret i Region Syddanmark. Årsberetning 2010. regionsyddanmark.dk

Patientkontoret i Region Syddanmark. Årsberetning 2010. regionsyddanmark.dk Patientkontoret i Region Syddanmark Årsberetning 2010 regionsyddanmark.dk Indhold Om patientkontoret....3 Tilgængelighed... 5 Patientvejledere... 5 Fokusområder i 2010...6 Information til praktiserende

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Patientklager og patientskadeerstatninger

Patientklager og patientskadeerstatninger Årsrapport 2014 Patientklager og patientskadeerstatninger Vælg billede Vælg farve Direktionssekretariatet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Datagrundlag og metode... 2 3. Patientklager... 3 3.1.

Læs mere

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 Det nævnes ofte, at de private sygehuse og klinikker tegner sig for cirka to procent af de samlede sygehusudgifter. Det gælder kun, hvis

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Dette notat giver et indblik i Faxe Kommunens brug af sygehuse og praktiserende læger under sygesikringen sammenlignet med andre

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Baggrundsnotat om specialeplanlægningen

Baggrundsnotat om specialeplanlægningen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Baggrundsnotat om specialeplanlægningen Sundhedsstyrelsen udsendte i november/december 2008

Læs mere

Sig Undskyld, Når Skaden er Sket Region Syddanmark, den 24. november 2010. Helle Eckeroth Mail: helle.eckeroth@regionh.dk Telefon 3632 6528

Sig Undskyld, Når Skaden er Sket Region Syddanmark, den 24. november 2010. Helle Eckeroth Mail: helle.eckeroth@regionh.dk Telefon 3632 6528 Sig Undskyld, Når Skaden er Sket Region Syddanmark, den 24. november 2010 Helle Eckeroth Mail: helle.eckeroth@regionh.dk Telefon 3632 6528 Hvorfor ny lov? Det er for svært at finde vej i klagesystemet.

Læs mere

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2012

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2012 Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2012 Landets infektionshygiejniske enheder gennemførte i samarbejde med CEI i uge 39-41/2012 en undersøgelse af prævalensen af sygehuserhvervede (nosokomielle) infektioner

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Nyttige adresser og hjemmesider: Patientkontoret, Region Nordjylland Niels Bohrs vej 30 9220 Aalborg Ø tlf. 96 35 10 10 (hverdage kl. 9-12) patientkontor@rn.dk www.patientrettigheder.rn.dk Kørselskontoret,

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale Information om det nye patientklagesystem - til sundhedspersonale Forord Pr. 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Med det nye patientklagesystem får patienter og pårørende en lettere

Læs mere

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 14/18262 Dato: 1. maj 2014 Udarbejdet af: Hanne Staghøj Markussen E-mail: hsm@rsyd.dk Telefon: 20460627 Version: 1.0 Notat

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere

Dokumentation af data for belægning

Dokumentation af data for belægning 16. august 2017 Dokumentation af data for belægning Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der er besluttet af arbejdsgruppen vedrørende indsamling af oplysninger om sengepladser. Særlige forhold

Læs mere

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4 Sygehusvalg Gældende 1. januar 31. august 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Udvidet frit sygehusvalg... 5 Mere end 2 måneder Behandling på sygehus...

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

udredning af det faglige individtilsyn 2009 sundhedspersoner med kritisabelt fagligt virke

udredning af det faglige individtilsyn 2009 sundhedspersoner med kritisabelt fagligt virke udredning af det faglige individtilsyn 2009 sundhedspersoner med kritisabelt fagligt virke 2010 Udredning af det faglige individtilsyn 2009 - sundhedspersoner med kritisabelt fagligt virke Sundhedsstyrelsen

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

Prævalensundersøgelsen efteråret 2014

Prævalensundersøgelsen efteråret 2014 Prævalensundersøgelsen efteråret 2014 En del af landets infektionshygiejniske enheder gennemførte i samarbejde med CEI i uge 41-43/2014 en undersøgelse af prævalensen af sygehuserhvervede (nosokomielle)

Læs mere

Nøgletalsrapport for Vederlagsfri Fysioterapi Oktober 2014

Nøgletalsrapport for Vederlagsfri Fysioterapi Oktober 2014 Nøgletalsrapport for Vederlagsfri Fysioterapi Oktober 2014 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri Fysioterapi og Ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Nordjylland i

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Nordjylland i INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 5 Offentlige hospitaler 7 Private hospitaler 8 Typer af afgørelser 9 Fordeling efter dækningsområder 11 Fordeling efter erstatningsposter 12 OM TALLENE

Læs mere

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark Afdeling: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Hanne Damm Journal nr.: 07/12 E-mail: Hanne.Damm@regionsyddanmark.dk Dato: 26. maj 2007 Telefon: 76631106 Notat Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger BEK nr 1257 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-156/1 Senere

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag).

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag). Bilag nr. RV-7/2008 Punkt nr. 7 Regionalt Rådsmøde 24.01.2008 Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden 2008-2012 (Antal årlige opslag). Med udgangspunkt i vurderinger

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Dette er en opgørelse over relevante nøgletal for psykiatriområdet. Opgørelsen indeholder tal opdelt på bopælsregion for: 1. Organisering og kapacitet

Læs mere