Vejledning om økologiske fødevarer m.m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om økologiske fødevarer m.m."

Transkript

1 Vejledning om økologiske fødevarer m.m. juli 2006

2 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Andre myndigheder, der administrerer økologireglerne Læsevejledning Anvendelsesområde Mærkning Sammensætning og forarbejdning Tilsætningsstoffer og ingredienser, der ikke er af landbrugsoprindelse Ikke-økologiske landbrugsingredienser GMO og bestråling Mærkning af fødevarer som økologiske Vin fremstillet ud fra økologisk dyrkede druer Mærkning med kontrolinstans Udformning af mærkningen med kontrolinstans Mærkning med kontrolinstans i detailvirksomheder Mærkning med lotnummer ved løssalg af økologiske fødevarer i detailvirksomheder Ø-mærket Anvendelse af Ø-mærket på akvakulturprodukter Øvrige bestemmelser om brug og gengivelse af Ø-mærket EF-kontrolmærkning og EU-logo Andre økologimærker Anprisninger Transport til slagtning og slagtning Import Import af økologiske fisk og akvakulturprodukter Kontrol Økologikontrollen i Danmark De grundlæggende kontrolprincipper Økologisk krydskontrol Anmeldelse Anmeldelse af tilberedning Undtagelser i detailleddet fra kravet om anmeldelse af tilberedning Anmeldelsespligt ved import fra tredjelande Anmeldelse af markedsføring eller opbevaring af økologiske fødevarer en gros

4 6.2.4 Anmeldelse af afdelinger, lønarbejdsvirksomheder mv Anmeldelsespligtige aktiviteter i tilknytning til primærproduktion Anmeldelse af storkøkkener Økologirapport Beskrivelse af virksomheden og dens aktiviteter Modtagekontrol Modtagekontrol ved import Foranstaltninger ved slagtning Opbevaring af råvarer Adskillelse ved tilberedning Adskillelse ved detailsalg i forbindelse med tilberedning Kontrol af forarbejdning, recepter og mærkning Opbevaring af færdigvarer Transport til og fra virksomheden Undtagelser fra kravet om transport i lukket emballage Særlige bestemmelser i forbindelse med transport/distribution Transport af dyr Dokumentation vedr. fødevarer mv., der modtages af virksomheden Dokumentation for økologisk oprindelse Dokumentation vedrørende partiet Dokumentation vedrørende partiet ved køb fra detailbutikker eller engrossupermarkeder Leverancer fra primærbedrifter, hvor modtageren fastlægger mængden Dokumentation vedrørende leverandøren Undtagelse fra kravet om dokumentation vedrørende leverandøren Dokumentation ved import fra tredjelande Øvrig dokumentation vedrørende råvarer, tilsætningsstoffer og hjælpestoffer Dokumentation vedr. fødevarer, der forlader virksomheden Dokumentation vedr. detailsalg Regnskab Overordnede krav Balanceopgørelser Fastlæggelse af opgørelsesperioden Nødvendige data til balanceopgørelser Lagerbeholdning primo/ultimo

5 Ind- og udgående fødevarer Indgående råvarer Udgående råvarer Indgående færdigvarer Udgående færdigvarer Vurdering af difference Løbende balanceopgørelser eller på anmodning Produktionsregistreringer Vurdering af balance mellem forbrug af råvarer og produktion af færdigvarer Hvad skal med i økologirapporten Afvigelser fra de generelle krav for visse virksomhedstyper Opbevaring og markedsføring en gros af ikke-færdigpakkede fødevarer Opbevaring en gros af færdigpakkede fødevarer Opbevaring en gros i forbindelse med transport Markedsføring en gros uden opbevaring eller håndtering Generel erklæring Revision af økologirapporten Ændringer eller ophør af anmeldte aktiviteter Detailvirksomheder der ikke skal anmeldes iht. økologireglerne Ikrafttræden...67 Bilag Bilag Bilag

6 6

7 1. Indledning Denne vejledning omhandler markedsføring og kontrol af økologiske fødevarer og foder med animalsk indhold, som er beregnet til hunde, katte og andre selskabsdyr (nonfood). Både fødevarer og nonfood vil i vejledningen samlet blive refereret til som økologiske fødevarer. Vejledningen er først og fremmest rettet mod virksomheder, der producerer økologiske fødevarer, samt fødevareregionerne. Vejledningen vil herudover kunne anvendes af personer, der måtte have en særlig interesse for økologireglerne. Fødevarestyrelsen er myndighed på området. en om økologiske fødevarer mv. findes i to regelsæt. De grundlæggende regler findes i Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler, herefter benævnt EU's økologiforordning, eller blot økologiforordningen. Økologiforordningen forudsætter, at der udarbejdes nationale regler på visse områder. Fødevarestyrelsen har derfor udstedt Bekendtgørelse nr. 605 af 15. juni 2006 om økologiske fødevarer m.v., herefter kaldet økologibekendtgørelsen. Økologireglerne er supplerende regler, der forudsætter, at den til enhver tid gældende fødevarelovgivning følges. Reglerne i økologiforordningen og økologibekendtgørelsen kan inddeles i to hovedkategorier; regler om tilberedning, sammensætning, mærkning mv. og regler om kontrol. Herudover skelner man i økologireglerne mellem fødevarer produceret af vegetabilske økologiske produkter, f.eks. mel, frugt og grøntsager, og fødevarer produceret af animalske økologiske landbrugsprodukter, f.eks. mælk, kød og æg. Opdelingen har betydning for tilsætningsstofområdet, hvor der endnu ikke er fælles regler for animalske fødevarer i EU. I økologibekendtgørelsen findes de danske regler for tilsætningsstoffer tilladt i animalske fødevarer i Danmark. Det forventes dog, at der bliver vedtaget fælles EU-regler på området i løbet af Denne vejledning vil løbende blive opdateret, og ændringerne vil kunne ses på Fødevarestyrelsens hjemmeside (www.fvst.dk). 1.1 Andre myndigheder, der administrerer økologireglerne Denne vejledning vedrører som nævnt økologiske fødevarer. Økologiske fødevarer er produceret på økologiske primærbedrifter, dvs. bedrifter, der producerer efter økologiforordningens regler om jordbrugs- og husdyrproduktion. Administration af og kontrol efter disse primærproduktionsregler varetages af Plantedirektoratet (se flere oplysninger på Direktoratet for FødevareErhverv (se administrerer støtteordninger til fremme af økologisk produktion og er sekretariat for det Økologiske Fødevareråd. 7

8 1.2 Læsevejledning For at lette læsbarheden af vejledningen, er følgende forkortelser og udtryk anvendt: Økologiforordningen: Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler. Økologibekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 605 af 15. juni 2006 om økologiske fødevarer m.v. Bekendtgørelse om økologisk akvakultur: Bekendtgørelse nr. 114 af 23. februar 2004 om økologisk akvakulturbrug Importforordningen: Kommissionens forordning nr. 1788/2001/EF af 7. september 2001 om gennemførelsesbestemmelser til bestemmelserne for kontrolattesten for import fra tredjelande under artikel 11 i Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91. Tredjelandslisten: Kommissionens forordning nr. 94/92/EØF af 14. januar 1992 om nærmere regler for indførsel fra tredjelande som omhandlet i forordning (EØF) nr. 2092/91, Bilag I. Plantedirektoratets økologibekendtgørelse: Bekendtgørelse nr. 244 af 2. april 2004 om økologisk jordbrugsproduktion m.v. Fødevareloven: Lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer m.m. Fødevareforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed. Økologiske fødevarer: Udtrykket anvendes oftest med betydningen fødevarer, der ønskes markedsført som økologiske eller med henvisningen x% af ingredienserne af landbrugsoprindelse er fremstillet efter reglerne for økologisk produktion. Herudover dækker udtrykket også nonfoodprodukterne omfattet af økologibekendtgørelsens anvendelsesområde. Håndtering: Enhver påvirkning af fødevarer. Eksempelvis er tilberedning omfattet. Opbevaring er ikke omfattet af håndtering, men det at flytte fødevarer rundt under opbevaring er omfattet. 8

9 2. Anvendelsesområde Økologiforordningen: Artiklerne 1, 2 og 3 Økologibekendtgørelsen: 1 og 5 Bekendtgørelse om økologisk akvakulturbrug: Denne vejledning vedrører kun virksomheder, der håndterer/markedsfører fødevarer og visse nonfoodprodukter. Reglerne vedrørende økologiske primærbedrifter og disses forsyningsvirksomheder, såsom foderstof- og såsædsvirksomheder, administreres af Plantedirektoratet. Afgrænsningen af anvendelsesområdet for Fødevarestyrelsens økologibekendtgørelse over til primærproduktion, reguleret i Plantedirektoratets økologibekendtgørelse, er nærmere beskrevet i afsnit Herudover kan nævnes, at dyr, der er leveret til slagtning, i henhold til Fødevarestyrelsens økologibekendtgørelse betragtes som fødevarer. Det betyder, at fra det tidspunkt, hvor dyrene bliver pålæsset transportvognen på primærbedriften, er de omfattet af Fødevarestyrelsens økologibekendtgørelse. Når det gælder økologiske fødevarer, omfatter økologiforordningens anvendelsesområde fødevarer fremstillet af vegetabilske og animalske landbrugsprodukter samt fødevarer, der hovedsageligt består af sådanne landbrugsingredienser. Fødevarestyrelsens økologibekendtgørelses anvendelsesområde er bredere end i EU's økologiforordning. Udover vegetabilske og animalske fødevarer er således også medtaget foder med animalsk indhold, som er beregnet til hunde, katte og andre selskabsdyr (nonfood). I økologibekendtgørelsen har man imidlertid fastlagt, at nonfoodprodukterne også er underlagt økologiforordningen. Det betyder, at de regler, der gælder for de økologiske fødevarer, også gælder for nonfood. Når der i denne vejledning omhandles fødevarer, vil samme bestemmelser derfor gælde de nævnte nonfoodprodukter. Økologiske fisk er reguleret i Bekendtgørelse om økologisk akvakulturbrug. Heri fremgår det, at tilberedning (herunder mærkning), opbevaring og markedsføring af økologiske fisk og fiskeprodukter skal ske i henhold til økologibekendtgørelsens regler herom. Dvs. når der i denne vejledning nævnes økologiske fødevarer, er økologiske fisk fremstillet i overensstemmelse med bekendtgørelsen om økologisk akvakulturbrug også omfattet. I de tilfælde, hvor der skelnes mellem animalske og vegetabilske fødevarer, betragtes fisk på lige fod med øvrige animalske produkter. Fødevarer, der markedsføres med angivelser, der giver indtryk af, at fødevarerne eller deres ingredienser er økologiske, er omfattet af økologilovgivningen. Eksempelvis kan nævnes angivelserne "øko" og "biodynamisk". Jf. økologiforordningen er det overladt til medlemsstaterne i EU, at fastsætte regler om tilsætningsstoffer til animalske fødevarer. I økologibekendtgørelsen har Danmark derfor fastsat regler om hvilke tilsætningsstoffer, der må tilsættes denne kategori af fødevarer. Det forventes dog, at der vil blive fastsat fælles regler om tilsætningsstoffer i økologiforordningen i løbet af Om en fødevare anses for at være en vegetabilsk henholdsvis animalsk fødevare afgøres af, om fødevaren helt eller overvejende er vegetabilsk eller animalsk, eller om den karakteristiske bestand- 9

10 del i fødevaren helt eller overvejende er vegetabilsk eller animalsk. Som eksempel kan nævnes fetaost i krydderolie, hvor lidt over halvdelen kan være vegetabilsk, men hvor den karakteristiske bestanddel er animalsk. Fetaost i krydderolie betragtes derfor som en animalsk fødevare. Udover de specielle økologiregler skal økologiske fødevarer overholde den almindelige fødevarelovgivning om mærkning, forarbejdning mv. og økologiske virksomheder skal overholde den almindelige fødevarelovgivning om autorisation, indretning, hygiejne mv. 10

11 3. Mærkning Økologiforordningen: Artiklerne 5 og 10 samt Bilag V og VI Økologibekendtgørelsen: 3, 11 og 12 samt Bilag 1 Mærkningsreglerne i økologilovgivningen omfatter både bestemmelser om sammensætning og brug af tilsætningsstoffer og tekniske hjælpestoffer. Herforuden er der bestemmelser om, hvordan der må mærkes med, at fødevarerne er økologiske, bestemmelser om mærkning med kontrolinstans, bestemmelser om brugen af det særlige EU-logo og det danske Ø-mærke mv. 3.1 Sammensætning og forarbejdning Økologiforordningen: Artikel 5, stk. 3, litra a-c; Artikel 5, stk. 5a, litra a, b og d; Bilag VI, Del A og C Økologibekendtgørelsen: 3 samt Bilag 1 For at en forarbejdet fødevare kan kaldes økologisk, skal reglerne vedrørende sammensætning og forarbejdning overholdes. Som udgangspunkt skal økologiske fødevarer bestå af økologiske ingredienser. Det er dog tilladt at anvende visse ikke-økologiske ingredienser af landbrugsoprindelse samt visse ingredienser, der ikke er af landbrugsoprindelse, herunder tilsætningsstoffer. Listerne over disse stoffer og ingredienser er anført i henholdsvis Bilag VI, Del A og C, i økologiforordningen og Bilag 1, Del A, i økologibekendtgørelsen. For petfood med animalsk indhold gælder økologibekendtgørelsens Bilag 1, Del B, i stedet for Bilag 1, Del A. Mht. hvilke forarbejdningsmetoder, der er tilladt ved fremstillingen af økologiske fødevarer, er dette reguleret ved, at der er udarbejdet lister over hvilke stoffer og produkter, der må anvendes til hjælp under forarbejdningen. Disse lister findes i økologiforordningens Bilag VI, Del B, og i økologibekendtgørelsens Bilag 1, Del C. Herforuden er der forbud mod brug af genetisk modificerede organismer, og produkter afledt af sådanne organismer, samt bestråling (se afsnit 3.2). Brugen af rent fysiske forarbejdningsmetoder er derimod ikke reguleret, og det betyder, at eksempelvis homogenisering er tilladt. Del A, B og C i Bilag VI i økologiforordningen har alt i alt følgende indhold: Del A omfatter de tilladte ingredienser, der ikke bliver regnet med som ingredienser af landbrugsoprindelse, bl.a. tilsætningsstoffer, salt og vand. Del B er en liste over de tekniske hjælpestoffer mv., der er tilladt ved fremstilling af økologiske fødevarer. Del C er en liste over de landbrugsingredienser, det er tilladt at bruge på ikke-økologisk form, idet det er vurderet, at de ikke findes i tilstrækkelig mængde på økologisk form. 11

12 Bilag VI, Del A og B, i økologiforordningen er gældende for vegetabilske fødevarer, og Bilag 1, Del A og B, i økologibekendtgørelsen er gældende for animalske fødevarer hhv. petfood, indtil området for fødevarernes vedkommende er fuldt harmoniseret 1). Opdelingen er vist i skemaet herunder. Ikke-økologiske landbrugsingredienser Tilsætningsstoffer m.v. Tekniske hjælpestoffer m.v. Vegetabilske økologiske fødevarer Forordningens Bilag VI A Forordningens Bilag VI B Animalske økologiske fødevarer og petfood Forordningens Bilag VI C Bekendtgørelsens Bilag 1 A eller B Bekendtgørelsens Bilag 1 C Hvis en fødevare er sammensat af både vegetabilske og animalske ingredienser, henvises dels til de generelle regler med hensyn til hvilke tilsætningsstoffer, der må være enten i de enkelte ingredienser eller i det færdige produkt (se bl.a. afsnittet i Positivlisten om overførsel) og dels til lister over de tilladte stoffer i henholdsvis økologiforordningens Bilag VI og indtil harmonisering økologibekendtgørelsens Bilag 1. Del C i økologiforordningens Bilag VI er gældende for både vegetabilske og animalske økologiske fødevarer. Del A, B og C i Bilag VI i økologiforordningen revideres ca. hvert andet år af EU-kommissionen i samarbejde med medlemslandene. Når en ny runde igangsættes, anmoder Fødevarestyrelsen erhvervs- og forbrugerorganisationer om forslag til ændringer. Et forslag om optagelse af stoffer eller ingredienser skal indeholde begrundelser, der viser, at stofferne/ingredienserne opfylder de fastsatte betingelser i Kommissionens forordning nr. 207/93 2). Virksomheder og organisationer kan også løbende indsende forslag, som vil blive taget med i betragtning ved den følgende forhandlingsrunde. Hvis der ønskes anvendt en landbrugsingrediens, der ikke er medtaget i Bilag VI, Del C, er der mulighed for, at medlemslandene kan give en midlertidig tilladelse i henhold til ovennævnte forordning nr. 207/93, i første omgang for 3 måneder og efterfølgende for 3 x 7 måneder. Dvs. der er mulighed for at give tilladelser til anvendelse af ikke-økologiske landbrugsingredienser i samlet set 24 måneder. For hver gang, der gives en tilladelse, skal den sendes til notifikation i alle medlemslande i EU. Et medlemsland har således mulighed for at meddele, at den pågældende ingrediens kan fås økologisk fra dette land. Efter de 24 måneder kan den pågældende ingrediens kun anvendes, hvis et 1) Efter harmoniseringen vil Del A og B i økologiforordningen også omfatte tilsætningsstoffer og tekniske hjælpestoffer til de animalske fødevarer, men dog ikke petfood. 2) Kommissionens forordning nr. 207/93 af 29. januar 1993 om fastlæggelse af indholdet af bilag VI til Rådets forordning nr. 2092/91/EØF og om gennemførelsesbestemmelser til artikel 5, stk. 4, med senere ændringer. 12

13 medlemsland foreslår den optaget på økologiforordningens Bilag VI, Del C, og fortsat notificerer for hver ny 7 måneders forlængelse Tilsætningsstoffer og ingredienser, der ikke er af landbrugsoprindelse Økologiforordningen: Artikel 5, stk. 3, litra c, samt Bilag VI, Del A Økologiforordningen: Artikel 5, stk. 3, litra c, samt Bilag VI, Del A Selv om økologiske fødevarer som udgangspunkt skal bestå af landbrugsingredienser, så er der visse typer af ingredienser, der ikke stammer fra landbruget, og som er nødvendige at anvende i forarbejdede fødevarer. Det er i indledningen til økologiforordningens Bilag VI defineret, hvilke ingredienser det er. Ved ingredienser, der ikke er af landbrugsoprindelse, forstås: Tilsætningsstoffer Aromaer Vand og salt Mikroorganismepræparater Mineraler (herunder sporelementer), vitaminer, aminosyrer og andre nitrogenforbindelser. Det er imidlertid kun ingredienserne, der specifikt er listet i økologiforordningens Bilag VI, Del A, samt økologibekendtgørelsens Bilag 1, Del A, eller for petfood Del B, som må anvendes. Der angives ikke i økologireglerne en entydig grænse for, hvor meget mængden af ingredienser, der ikke af landbrugsoprindelse, må udgøre af en økologisk fødevare. Der står dog i økologiforordningen, at et økologisk produkt "hovedsageligt består af én eller flere ingredienser af vegetabilsk og/- eller animalsk oprindelse". Det betyder som udgangspunkt, at et produkt skal bestå af mindst 50 % økologiske ingredienser (disse vil naturligvis altid være af landbrugsoprindelse), hvilket vil sige under 50 % ingredienser af ikke-landbrugsoprindelse. F.eks. skal økologisk urtesalt indeholde over 50 % økologiske urter, og under 50 % salt. I tilfælde, hvor en fødevaretype altid indeholder over 50 % ingredienser af ikkelandbrugsoprindelse, vil fødevarelovens bestemmelser om ikke vildledende markedsføring også være af betydning for, om fødevaren kan forhandles som økologisk. Dette er således baggrunden for, at øl og visse sodavand, hvor hovedparten er vand, alligevel er mulige at markedsføre som økologiske. Det er alene listerne i økologireglerne over tilladte tilsætningsstoffer, der afgør hvilke tilsætningsstoffer, der må anvendes i økologiske fødevarer. Det er således underordnet, om tilsætningsstofferne er fremstillet ud fra økologiske landbrugsingredienser, hvis der pr. definition er tale om et tilsætningsstof. Når det derimod skal afgøres i hvilke fødevaregrupper, tilsætningsstoffet er tilladt og hvilken mængde, det er tilladt i, skal de generelle regler for tilsætningsstoffer overholdes, med mindre der er fastsat yderligere restriktioner i økologireglerne. 13

14 Farvestoffer er ikke tilladt i økologiske fødevarer, da ingen farvestoffer er optaget på listerne over tilladte tilsætningsstoffer. Ekstrakter af farvende fødevarer betragtes som farvestoffer, hvis de tilsættes alene for at give farve i en fødevare, og hvis der endvidere er sket en selektiv ekstraktion af pigmenter i forhold til de ernæringsmæssige eller aromatiske bestanddele. Sødestoffer er ikke tilladt i økologiske fødevarer. Hvis et bærestof, der anvendes til tilsætningsstoffer, er en landbrugsingrediens, skal det være økologisk. Hvis bærestoffet er et tilsætningsstof, skal det være tilladt i henhold til listerne over tilladte ikke-økologiske ingredienser. I animalske økologiske fødevarer er aromaer ikke tilladt. I vegetabilske økologiske fødevarer er kun naturlige aromastoffer og naturlige aromapræparater tilladt. Simple ekstrakter, æteriske olier eller oleoresiner af fødevarer, hvor der ved fremstillingen ikke er sket en selektiv opkoncentrering af enkeltstoffer, betragtes ikke som aromapræparater, men som fødevareingredienser. Sidstnævnte må således anvendes, såfremt de er økologiske. Aromaer, mikroorganismepræparater, enzympræparater og tilsætningsstoffer, herunder vitaminer, som er tilladt iht. økologireglerne, og som selv har et indhold af tilsætningsstoffer tilladt iht. den generelle fødevarelovgivning, men ikke i henhold økologireglerne, kan anvendes i økologiske fødevarer. Hvis der anvendes tilsætningsstoffer som bærestoffer til tilsætningsstoffer til vegetabilske fødevarer, skal disse bærestoffer dog være optaget på økologiforordningens Bilag VI A Ikke-økologiske landbrugsingredienser Økologiforordningen: Artikel 5, stk. 3, litra b, og Bilag VI, Del C I forarbejdede økologiske fødevarer skal alle ingredienser af landbrugsoprindelse som udgangspunkt være økologiske. De forarbejdede økologiske fødevarer kan dog indeholde visse ikke-økologiske landbrugsingredienser. Listen over disse ingredienser er anført i Bilag VI, Del C, i økologiforordningen, og ingredienserne er inddelt i henholdsvis uforarbejdede vegetabilske produkter, forarbejdede vegetabilske produkter og animalske produkter. Listen er fastlagt ud fra, hvilke ingredienser det ikke er muligt at få i tilstrækkelig mængde på økologisk form. Uforarbejdede vegetabilske ikke-økologiske landbrugsingredienser defineres som "enkeltprodukter fra landbruget og produkter fremstillet heraf ved hjælp af afvaskning, rensning, varmebehandling og/eller mekaniske processer og/eller fysiske processer, som formindsker produktets vandindhold." Ved forarbejdede vegetabilske ikke-økologiske landbrugsingredienser forstås, at der er foretaget en yderligere forarbejdning end f.eks. tørring. Det betyder, at hvis en ikke-økologisk ingrediens, som f.eks. uforarbejdet kolanød, er tilladt, er kolaekstrakt ikke automatisk tilladt, med mindre ekstrakten er anført under forarbejdede vegetabilske ikke-økologiske landbrugsingredienser. 14

15 3.1.3 GMO og bestråling Vedr. GMO Økologiforordningen: Artikel 4, nr. 12, 13 og 14; Artikel 5, stk. 3, litra h; Artikel 5, stk. 5a, litra I; Bilag VI, Del A, pkt. A.4 samt Bilag VI, Del B, sidste afsnit Vedr. bestråling Økologiforordningen: Artikel 5, stk. 3, litra e samt Artikel 5, stk. 5a, litra f Ifølge økologiforordningens artikel 5 er der ved fremstillingen af økologiske fødevarer et generelt forbud mod anvendelse af genetisk modificerede organismer (GMO) og anvendelse af ingredienser og hjælpestoffer, der er fremstillet på grundlag af GMO'er. En virksomhed skal kunne dokumentere, at anvendte råvarer, ingredienser og hjælpestoffer ikke er fremstillet ved brug af GMO (se også afsnit ). Forbudet gælder, uanset om genetisk modificeret materiale kan påvises i de pågældende produkter eller ej. Dvs. at eksempelvis enzymer og andre fermenteringsprodukter, fremstillet af genetisk modificerede mikroorganismer, ikke må anvendes ved fremstillingen af økologiske fødevarer eller deres ingredienser, uanset om GM-materiale kan påvises i de pågældende enzymer. Der henvises i øvrigt til Vejledning om genetisk modificerede fødevarer, inklusiv rettelser, på hvori også GMO-forbudet i økologiske fødevarer, samt kontrolforanstaltningerne i den forbindelse, er omhandlet. Økologiforordningen forbyder endvidere anvendelse af ioniserende stråling ved fremstilling af økologiske fødevarer og deres ingredienser. 3.2 Mærkning af fødevarer som økologiske Økologiforordningen: Artikel 5, stk. 1; Artikel 5, stk. 3; Artikel 5, stk. 5a Uforarbejdede økologiske fødevarer, dvs. fødevarer frembragt ved økologisk jordbrugsproduktion, kan mærkes som økologiske i varebetegnelsen. De forarbejdede økologiske fødevarer kan inddeles i to grupper, i forhold til hvor stor en del af produktets landbrugsingredienser der er økologiske. For begge grupper af forarbejdede fødevarer gælder, at reglerne om forarbejdning og sammensætning, jf. afsnit 3.1, skal overholdes. Forarbejdede fødevarer, hvor mindst 95 % af landbrugsingredienserne er økologiske. Forarbejdede fødevarer, hvor mindst 70 % af landbrugsingredienserne er økologiske. 15

16 For fødevarer, hvor mindst 95 % af landbrugsingredienserne er økologiske, gælder, at disse må kaldes økologiske i varebetegnelsen. Herudover skal det tydeligt fremgå af enten ingredienslisten eller varebetegnelsen hvilke ingredienser, der er økologiske. Se sidste del af dette afsnit. Fødevarer, hvor under 95 % af landbrugsingredienserne er økologiske, men mindst 70 % af landbrugsingredienserne er økologiske, må ikke kaldes økologiske i varebetegnelsen. De skal derimod mærkes med en særskilt deklaration på følgende form: "X % af ingredienserne af landbrugsoprindelse er fremstillet efter reglerne for økologisk produktion". Herudover skal det fremgå af ingredienslisten hvilke ingredienser, der er økologiske. Sådanne fødevarer betegnes som "70 %-produkter". For fødevarer med under 70 % økologiske landbrugsingredienser, må brugen af økologiske ingredienser i fødevaren ikke anprises heller ikke i ingredienslisten. Med hensyn til beregning af, hvor stor en procentdel af ingredienserne af landbrugsoprindelse, der er økologiske, henvises til Kommissionens retningslinjer for beregning af ingredienser, der stammer fra økologisk landbrug. Retningslinierne er at finde på Fødevarestyrelsens hjemmeside (www.fvst.dk). Der skal dog gøres opmærksom på, at beregningseksemplerne er af ældre dato, og derfor baseret på afgørelsen af, om produktets ingredienser af landbrugsoprindelse udgøres af mindst 50 % økologiske ingredienser. Tilladelsen til mærkning af produkter med et indhold på mindst 50 % økologiske landbrugsingredienser, udløb 31. december Beregningseksemplerne illustrerer dog fint, hvordan man beregner i forhold til f.eks. vandindhold. I forarbejdede økologiske fødevarer, der er sammensat af flere ingredienser, skal der, jf. ovenfor, enten stå økologisk ud for de enkelte økologiske ingredienser i ingredienslisten, eller det skal i varebetegnelsen nævnes, hvilke ingredienser, der er økologiske. Som eksempel kan nævnes, at hvis varebetegnelsen er "økologiske frikadeller", skal der stå økologisk ud for hver af de økologiske ingredienser, f.eks. ud for svinekød, æg, mælk, mel og peber i ingredienslisten. Dette gælder også, selvom alle ingredienserne er økologiske. Denne form for mærkning er mulig at angive med * ud for hver økologisk ingrediens, hvis der i umiddelbar nærhed er anført, at * = økologisk. Økologiske fødevarer må i øvrigt ikke indeholde en ingrediens, der er tilsat både som økologisk og ikke-økologisk ingrediens. Det skal forstås på den måde, at det f.eks. ikke er tilladt at anvende henholdsvis økologisk tidselolie og ikke-økologisk tidselolie i samme produkt Vin fremstillet ud fra økologisk dyrkede druer Økologiforordningen: Bilag VI, Generelle principper, 1. afsnit Vin kan ikke kaldes økologisk, da økologiforordningens lister over tilladte ikke-økologiske ingredienser og hjælpestoffer ikke gælder ved vinfremstilling, og det derfor vil være vildledende. Vin kan dog forhandles mærket med "Vin fremstillet ud fra økologisk dyrkede druer" i et felt, der er adskilt fra den obligatoriske mærkning af vinen. Tilsætningsstoffer og hjælpestoffer til fremstilling af vin, herunder altså også økologisk vin, reguleres af vinforordningerne. 16

17 3.3 Mærkning med kontrolinstans Økologiforordningen: Artikel 5, stk. 1, litra d; Artikel 5, stk. 3, litra g; Artikel 5, stk. 5a, litra h og Bilag III, Generelle bestemmelser, pkt. 7, litra c Økologibekendtgørelsen: 11 og Bilag 4 Ifølge økologiforordningens artikel 5 skal økologiske produkter mærkes med navnet og/eller kodenummeret på den kontrolinstans, som har stået for kontrollen hos virksomheden, der senest har tilberedt produktet, dvs. f.eks. mærket det som økologisk. Se i øvrigt afsnit vedr. definitionen af "tilberedning". Herudover skal der altid ved transport af økologiske fødevarer fra økologikontrollerede virksomheder i EU til andre virksomheder mærkes med navnet og/eller kodenummeret på leverandørens kontrolinstans, jf. økologiforordningens Bilag III, Generelle bestemmelser, pkt. 7. Mærkningen kan enten foretages på transportemballagen eller på et dokument, der entydigt kan relateres til partiet. Se også afsnit Det er altid den kontrolafdeling, der kontrollerer virksomheden, hvor varen fysisk tilberedes/håndteres, der skal anføres. Dette gælder også selvom tilberedningen/håndteringen sker som lønarbejde eller i en særskilt anmeldt afdeling, jf. afsnit Ovennævnte krav til mærkning med kontrolinstans gælder alle fødevarer, der markedsføres under henvisning til den økologiske produktionsmetode. Dvs. både fødevarer, der mærkes som økologiske i varebetegnelsen, og fødevarer, der mærkes x% af ingredienserne af landbrugsoprindelse er fremstillet efter reglerne for økologisk produktion, jf. afsnit Udformning af mærkningen med kontrolinstans Det er op til det enkelte EU-land at beslutte, om den obligatoriske mærkning med kontrolinstans skal indeholde navn og/eller kodenummer. I Danmark er det besluttet, at der skal mærkes med et kodenummer. Valgfriheden i EU-reglerne betyder, at varer fra de øvrige EU-lande ikke nødvendigvis er mærket med et kodenummer, men evt. med navnet på den pågældende kontrolinstans. Virksomheder, der er omfattet af kontrol i henhold til den danske økologibekendtgørelse, skal ifølge bekendtgørelsens 11 mærke med kodenummeret for den lokale fødevareregions kontrolafdeling. Kodenummeret, der er på formen DK-Ø-X, hvor X er et afdelingsspecifikt tal, fremgår af økologibekendtgørelsens Bilag 4. Udover den obligatoriske mærkning med kodenummeret kan angivelsen af kodenummeret frivilligt indledes med den forklarende tekst "Økologikontrolmyndighed:". Det er herudover frivilligt at mærke med kontrolmyndighedens navn indledt med den forklarende tekst "Økologikontrolmyndighed:". Myndighedens navn må imidlertid ikke anvendes uden den forklarende tekst, da det er vigtigt, at der ikke sås tvivl om, at angivelse af myndigheden alene har med den økologiske kontrol at gøre, og ikke gælder den almindelige fødevarekontrol. Dette betyder, at oplysninger om kontrolinstans skal angives på en af følgende måder: 17

18 DK-Ø-1 Økologikontrolmyndighed: DK-Ø-1 Økologikontrolmyndighed: Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Aalborg, DK-Ø-1 Også ved eksport skal kodenummeret angives. Her vil det dog være op til importlandet, dvs. importøren, at afgøre, hvorledes DK-Ø-X skal fremgå/præsenteres. Kodenummeret kan evt. ledsages af en forklarende tekst i overensstemmelse med modtagerlandets retningslinjer herfor. Der er i øvrigt ikke fastsat særlige regler om placering eller skrifttyper i forbindelse med mærkning med kontrolinstans. Fødevarelovgivningens bestemmelser om ikke-vildledende mærkning skal dog overholdes. Angivelsen må eksempelvis ikke fremhæves på en måde, der kan give forbrugeren anledning til at tro, at det pågældende produkt har en højere økologisk status, end det er tilfældet, f.eks. hvis det er et "70%-produkt" (dvs. et produkt, der ikke kan kaldes økologisk i varebetegnelsen, jf. afsnit 3.2) Mærkning med kontrolinstans i detailvirksomheder Ved detailsalg betyder ovennævnte bestemmelser, at alle markedsførte økologiske fødevarer ikke kun de færdigpakkede skal være forsynet med oplysninger om kontrolinstansen for den virksomhed, der senest har stået for tilberedningen, dvs. i praksis økologimærkningen, af fødevaren. En undtagelse er dog fødevarer, der er importeret færdigpakkede fra lande uden for EU, og som ikke er tilberedt yderligere i EU. Kommissionen offentliggør med mellemrum en liste med navn og kodenummer på de kontrolinstanser, som er godkendt/udpeget til at udføre økologikontrollen i de enkelte EU-lande. På Fødevarestyrelsens hjemmeside (www.fvst.dk/) vil der være et link til den senest offentliggjorte liste. Hvis der er tale om løssalg omfattet af økologikontrol f.eks. salg af uemballerede brød fra en detailbager, der økologikontrolleres, fordi der inden salget foretages en tilberedning kan oplysningen om kontrolinstansen gives ved en generel skiltning med henvisning til de pågældende økologiske fødevarer. F.eks.: "Vi forhandler følgende økologiske brød: Økologisk markbrød Økologisk bondebrød Økologisk kernebrød Økologikontrolmyndighed: DK-Ø-1" Ved løssalg, der ikke er omfattet af økologikontrol, dvs. hvor f.eks. en grønthandler køber en kasse æbler, åbner kassen og herfra sælger æblerne i løs vægt, vil der normalt allerede være mærket med en økologikontrolinstans på kassen nemlig den instans, der stod for kontrollen hos virksomheden, der pakkede æblerne. Er dette ikke tilfældet, dvs. at oplysningen i stedet fremgår af det dokument, der fulgte varen, skal oplysningen gives mundtligt på anmodning. Der må ved et sådant løssalg ikke 18

19 herudover foretages en skiltning/mærkning med kontrolinstans, idet dette vil kunne give det fejlagtige indtryk, at løssalget er omfattet af økologibekendtgørelsens kontrolordning. Se også afsnittene 3.4 og Mærkning med lotnummer ved løssalg af økologiske fødevarer i detailvirksomheder Økologibekendtgørelsen: 6, stk. 3 Detailvirksomheder, der ikke er omfattet af anmeldelseskravet i økologibekendtgørelsen, jf. afsnit , skal ved salg af økologiske fødevarer i løs vægt mærke med lotnummeret på det modtagne parti af de pågældende fødevarer. Der skal dog ikke mærkes med lotnummer, hvis de økologiske fødevarer ved løssalget ikke adskilles fra den emballage, hvori de er modtaget, og hvoraf det bl.a. fremgår, at varerne er økologiske. Eksempelvis vil en grønthandler, der køber en økologimærket kasse med æbler, og sælger æblerne fra den åbnede kasse, ikke skulle mærke med lotnummer. Bliver æblerne derimod adskilt fra kassen, f.eks. fyldt over i en kurv, før de udbydes til salg, skal der mærkes med lotnummer 3). Mærkningen med lotnummer skal tydeligt referere til de forhandlede fødevarer, men samtidig være tydeligt adskilt fra oplysninger henvendt til forbrugeren. Dette skyldes, at kravet om mærkning med lotnummer er beregnet på myndighedernes kontrol. Lotnummeret skal således være med til at sikre, at fødevareregionerne stikprøvevist kan kontrollere oprindelsen af økologiske fødevarer, der forhandles i løssalg. Kravet om, at mærkningen med lotnummeret skal adskilles fra den øvrige mærkning, skyldes endvidere, at lotnummeret eksempelvis kan indeholde en datoangivelse, som eventuelt vil kunne vildlede forbrugeren. En måde at mærke med lotnummeret på, kan f.eks. være at anvende bagsiden af et skilt ved de pågældende fødevarer. Der henvises endvidere til afsnit 6.6 vedr. kravene til dokumentation for de indkøbte økologiske fødevarer. 3.5 Ø-mærket Økologibekendtgørelsen: 12 og Bilag 5 Bekendtgørelse om økologisk akvakulturbrug: 17 Det danske økologikontrolmærke (Ø-mærket) kan frivilligt anvendes på økologiske fødevarer, hvis den seneste tilberedning af fødevarerne er sket under den danske økologikontrolordning. Ø-mærket kan desuden anvendes på nonfoodprodukter omfattet af økologibekendtgørelsen samt økologiske 3) Lotnummeret vil ifølge Bekendtgørelse nr af 15/11/2004 om mærkning m.v. af fødevarer altid skulle fremgå af enten mærkning eller følgedokumenter ved indkøb en gros af fødevarer. 19

20 laksefisk og ål, opdrættet i overensstemmelse med bekendtgørelse om økologisk akvakulturbrug. Betingelserne for at anvende Ø-mærket, udover at produktet skal være tilberedt under den danske kontrolordning, er, at EU-regler og danske regler overholdes. Mærkning med Ø-mærket betragtes som en tilberedning. Ø-mærkede fødevarer skal, ud over de generelle krav til fødevarer, der kan mærkes som økologiske i varebetegnelsen, overholde de særlige danske bestemmelser i økologibekendtgørelsens Bilag 1 vedrørende tilsætningsstoffer og tekniske hjælpestoffer mv. til animalske fødevarer (- indtil reglerne er harmoniseret på EU-plan). Dette gælder også, såfremt der er tale om animalske forarbejdede fødevarer eller ingredienser, der indføres til Danmark. Såfremt der ikke findes fælles EU-økologiregler eller danske økologiregler for produktion hhv. tilberedning af visse fødevarer, kan disse ikke Ø-mærkes. Ø-mærket kan kun anvendes på produkter, der kan mærkes som økologiske i varebetegnelsen, jf. afsnit 3.2. Dvs. Ø-mærket kan ikke anvendes på "70 %-produkter" og heller ikke på fødevarer, der stammer fra arealer, der er under omlægning til økologisk jordbrug. Vin fremstillet ud fra økologisk dyrkede druer kan ikke Ø-mærkes, idet vin ikke kan kaldes økologisk, jf. afsnit Anvendelse af Ø-mærket på akvakulturprodukter Udenlandsk producerede økologiske laksefisk og europæisk ål, dvs. de fisketyper, som er omfattet af den danske bekendtgørelse om økologisk akvakulturbrug, kan Ø-mærkes, når fiskene, eller produkterne heraf, er produceret og tilberedt efter regler, der vurderes at være tilsvarende de i bekendtgørelse om økologisk akvakulturbrug fastsatte regler om økologisk produktionsmetode, samt kontrolleret under kontrolordninger, hvis effektivitet svarer til effektiviteten af de kontrolforanstaltninger, der er beskrevet i artikel 8 og 9 i økologiforordningen Ansøgning om at få vurderet, om de anvendte regler svarer til de danske hhv. EU-reglerne, skal indsendes til den lokale fødevareregion. Andre akvakulturprodukter end laksefisk og europæisk ål, kan ikke mærkes med Ø-mærket. Dog kan sådanne produkter, markedsføres som økologiske, hvis de indføres fra andre EU-lande, hvor produkterne lovligt kan markedsføres som økologiske. Hvis en dansk virksomhed f.eks. ønsker at ompakke økologiske rejer indført fra Sverige (dvs. rejer, der i Sverige lovligt kan markedsføres som økologiske), vil virksomheden, der ompakker, skulle underlægges økologikontrol og produktet påsættes det tilhørende danske kontrolkodenummer. Produktet ville kunne mærkes som økologisk, men ikke Ø-mærkes. Hvis de økologiske rejer skal indgå i en økologisk færdigret, kan produktet, såfremt de økologiske rejer sammen med eventuelle ikke-økologiske landbrugsingredienser udgør mindre end 5 % af den samlede mængde landbrugsingredienser (økologiske og ikke-økologiske), mærkes med Ø-mærket. 20

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v.

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Fødevarestyrelsen Vejledning om økologiske fødevarer m.v. December 2010 Vejledning om økologiske fødevarer m.v. December 2010 2 af 80 Fødevarestyrelsen December 2010 Vejledning om økologiske fødevarer

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v.

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Fødevarestyrelsen Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Januar 2015 Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Januar 2015 1. Indledning... 7 1.1 Myndigheder, der administrerer økologireglerne... 9 2. Anvendelsesområde...

Læs mere

Bekendtgørelse om økologiske fødevarer mv. 1)

Bekendtgørelse om økologiske fødevarer mv. 1) Bekendtgørelse om økologiske fødevarer mv. BEK nr 605 af 15/06/2006 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LOV Nr. 526 af 24/06/2005 37 og 60 stk. 3 LBK Nr. 761 af 29/06/2006 Senere ændringer til

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v.

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Fødevarestyrelsen Vejledning om økologiske fødevarer m.v. September 2013 Vejledning om økologiske fødevarer m.v. September 2013 1. Indledning... 7 1.1 Myndigheder, der administrerer økologireglerne...

Læs mere

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Tilladelse før start side 2 >> Regnskabet side 2 >> Balanceopgørelser side 3 >> Opstilling af balanceopgørelser side 4 >> Dokumentation for

Læs mere

Import af økologiske produkter

Import af økologiske produkter Plantedirektoratet Import af økologiske produkter Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol November 2005 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v.

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Fødevarestyrelsen Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Februar 2017 Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Februar 2017 1. Indledning... 7 1.1 Myndigheder, der administrerer økologireglerne... 9 2.

Læs mere

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.:

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: ANSØGNING OM AUTORISATION SOM ØKOLOGISK FODERSTOFVIRKSOMHED Til virksomheder, der vil producere, behandle, opbevare, importere, sælge og/eller eksportere foderstoffer med henvisning til den økologiske

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Fødevarestyrelsen Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Juni 2015 Indledning Økologireglerne Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside www.fvst.dk 1 gjort oplysninger tilgængelige

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift Fødevarestyrelsen Vejledning om økologisk storkøkkendrift Juli 2009 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Juli 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 4 3. Mulighederne for at reklamere

Læs mere

Vejledning om økologisk storkøkkendrift

Vejledning om økologisk storkøkkendrift Fødevarestyrelsen Vejledning om økologisk storkøkkendrift UDKAST Januar 2009 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Januar 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 4 3. Mulighederne

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse 26. april 2017 Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice

Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice DK international Food A/S Niels Bohrsvej 45 8660 Skanderborg 23.09.2005 J.nr.: 2005-20-272-01525 / TEG Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice Afgørelse Fødevarestyrelsen ændrer herved

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) L 268/24 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet

Læs mere

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Fødevarestyrelsen Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Oktober 2017 1 Indledning Økologireglerne Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside www.fvst.dk 1 gjort oplysninger tilgængelige

Læs mere

Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.1)

Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.1) Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.1) I medfør af 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 3, 13, 14, 15 og 24, stk. 2, i økologiloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 416 af 3. maj 2011, fastsættes:

Læs mere

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning ANSØGNING OM AUTORISATION TIL PRODUKTION, BEHANDLING, OPBEVARING, IMPORT, SALG OG EKSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER, TIL BRUG FOR DEN ØKOLOGISKE JORDBRUGSPRODUKTION Aut.nr.: Sagsnr.: I skal udfylde alle

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 30. juli 2015 J.nr.: 2015-29-712-09675 Økologikontrollen i år 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2014 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

Vejledning om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer

Vejledning om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer Page 1 of 6 VEJ nr 9382 af 22/08/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: Fødevareministeriet Den fulde tekst Vejledning om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1. Baggrund

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse UDKAST Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Fødevarestyrelsen Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande April 2009 Indledning Økologireglerne Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside www.fvst.dk 1 gjort oplysninger tilgængelige

Læs mere

Økologi og insekter? v/ Sybille Kyed, Landbrugspolitisk chef, Økologisk Landsforening 8. Februar 2017 Dansk Insektnetværk, temadag

Økologi og insekter? v/ Sybille Kyed, Landbrugspolitisk chef, Økologisk Landsforening 8. Februar 2017 Dansk Insektnetværk, temadag Økologi og insekter? v/ Sybille Kyed, Landbrugspolitisk chef, Økologisk Landsforening 8. Februar 2017 Dansk Insektnetværk, temadag EU s økologiforordning 834/2007 2. Denne forordning gælder for følgende

Læs mere

Import af økologiske produkter

Import af økologiske produkter Plantedirektoratet Import af økologiske produkter Vejledning for økologiautoriserede virksomheder underlagt Plantedirektoratets økologikontrol December 2003 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGET EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGET EUROPAUDVALG Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 183 Offentlig Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den 13. januar 2005 NOTAT TIL FOLKETINGET EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 4. juli 2016 J.nr.: 2016-29-102-00013 Økologikontrollen i år 2015 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2015 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA

Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR ERNÆRING 03.05.2010 J.nr.: 2010-20-2301-00416/ANFL Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA Indledning

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i )

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i ) Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i 2006 1) I medfør af 1, stk. 3, nr. 11, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2000, som ændret ved lov nr. 376 af 28. maj 2003

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a).

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a). Vejledning i at udfylde skemaet: Ansøgning om autorisation til produktion, behandling, opbevaring, import, salg og eksport af økologiske produkter til brug for den økologiske jordbrugsproduktion I skal

Læs mere

Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU. Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen

Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU. Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen Henvendelser til Fødevarestyrelsen om insekter Opdræt/primærproduktion

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Markedsføring af fødevarer, der anprises med reduceret indhold eller fravær af gluten og/eller laktose

Markedsføring af fødevarer, der anprises med reduceret indhold eller fravær af gluten og/eller laktose Markedsføring af fødevarer, der anprises med reduceret indhold eller fravær af gluten og/eller laktose Indhold 1. Anprisninger vedr. reduceret indhold eller fravær af gluten... 2 1.1 Gluten og kornarter,

Læs mere

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Mette Christiansen Fødevarekontrollens Rejsehold, Kosttilskudsgruppen Fødevarestyrelsen Titel 1 Disposition Om Kosttilskudsgruppen Markedet Reglerne

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 12. december 2014. Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1) 5. december 2014. Nr. 1312.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 12. december 2014. Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1) 5. december 2014. Nr. 1312. Lovtidende A 2014 Udgivet den 12. december 2014 5. december 2014. Nr. 1312. Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1) I medfør af 15, 16, 17, stk. 1, 18, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1)

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 14. december 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-29-31-00046 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 185 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Fødevarestyrelsen 6. kt./ Departementet 3.1/2.1 Dep. sagsnr.: 13121 Den 16.

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Økologi/DEP/Miljøenheden/ Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 11-60111-000001/Dep. sagsnr. 13790 Den 15. marts 2012 FVM

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 16.4.2014 EP-PE_TC1-COD(2012)0260 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2014 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning for leverandører

Læs mere

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Høring vedrørende dansk foderstoflovgivning, som ændres som følge af de nye forordninger hhv. om krav til foderstofhygiejne

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed. - kom godt i gang! For detailvirksomheder

Ny fødevarevirksomhed. - kom godt i gang! For detailvirksomheder Ny fødevarevirksomhed - kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed Når Fødevarestyrelsen kommer på besøg i din restaurant, supermarked, kiosk eller lignende, kontrollerer

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 201 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00430/Dep. sagsnr. 3594 Den 27. januar 2010 FVM 732 NOTAT

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-27

ÆNDRINGSFORSLAG 6-27 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 9.10.2013 2012/0260(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 6-27 Udkast til udtalelse Mariya Gabriel (PE516.973v02-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kt./3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01109/Dep. sagsnr. 12932 Den 8. december 2011 FVM 974 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder KAMPAGNE - SLUTRAPPORT Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder BAGGRUND OG FORMÅL Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende markedsføring, herunder bl.a. mærkning og anprisning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skemaet: Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed

Vejledning til udfyldning af skemaet: Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed Vejledning til udfyldning af skemaet: Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed, skal anvendes af virksomheder, der ønsker

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1073 af 13/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Føedvarestyrelsen, j.nr.2017-29-31-00344 Senere ændringer

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.5.2012 COM(2012) 212 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og

Læs mere

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Fødevarestyrelsen INTERNATIONAL HANDEL 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Høring over bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt. Folketinget. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt. Folketinget. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 108 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Ernæring/Fødevareenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-27-221-01521/Dep.sagsnr. 16039

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet Dep sagsnr.: 28467 Den 17. november 2014 FVM 340 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag IV

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 3.6.2014 L 164/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/63/EU af 15. maj 2014 om ændring af direktiv 2001/110/EF om honning EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1 I bekendtgørelse nr. 1356 af 27. november 2015 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder

Læs mere

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger NOTAT 20.07.2007 Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger fødevarer Baggrund Fødevarevirksomheders ansvar for at overholde fødevarelovgivningen er bestemt

Læs mere

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober 2016 Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af Rådets direktiv 2001/110/EF om honning

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af Rådets direktiv 2001/110/EF om honning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.9.2012 COM(2012) 530 final 2012/0260 (COD)C7-0304/12 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 2001/110/EF om honning DA DA

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker?

Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker? Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker? Program Lovgivning Myndigheder - overordnet. Forskellige former for salg. Registrering.

Læs mere

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen)

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) KAPITEL VIII Personlig hygiejne 1. Alle, der arbejder på steder, hvor der håndteres

Læs mere

Rapport om Kontrol i 2009 for salmonella og campylobacter i dansk produceret og importeret fersk kød

Rapport om Kontrol i 2009 for salmonella og campylobacter i dansk produceret og importeret fersk kød Rapport om Kontrol i 29 for salmonella og campylobacter i dansk produceret og importeret fersk kød Marts 21 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Case-by-case kontrollen...3 3. Virksomhedernes ansvar...3

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 18.10.2016 L 280/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1832 af 17. oktober 2016 om ændring af standardcertifikaterne til brug ved import til Unionen af tilberedt kød, kødprodukter og behandlede

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens direktiv om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger DOK. SANCO 2256/2006 REV. 1.

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens direktiv om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger DOK. SANCO 2256/2006 REV. 1. Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 354 Offentligt Den, 11. juni 2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens direktiv om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger DOK. SANCO

Læs mere

Dokumentationskrav som ikke er en del af et egenkontrolprogram

Dokumentationskrav som ikke er en del af et egenkontrolprogram Fødevarestyrelsen 5. februar 2010 J. nr. 2010-20-2301-00369 Dokumentationskrav som ikke er en del af et egenkontrolprogram På listen st de krav om skriftlig dokumentation i fødevarelovgivningen, som ligger

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1)

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1) Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1) I medfør af 37 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 11. januar 2017, og 1, stk.

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen 7. februar 2007

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen 7. februar 2007 Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 206 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen 7. februar 2007 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til ændring af Kommissions

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

LOVGIVNINGS-NYT 21. årgang nr september 2014

LOVGIVNINGS-NYT 21. årgang nr september 2014 21. årgang nr. 5 30. september 2014 Holdbarhedsangivelse bedst før... Fødevarestyrelsen har tilkendegivet, at det er tilladt at anvende udtrykket bedst før... i stedet for den hidtidige betegnelse mindst

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01049/Dep. sagsnr. 12073 14. oktober 2011 FVM 942 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater I medfør af 50, 56 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, 1 a i lov om frø, kartofler

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 22. maj 2007 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 22. maj 2007 Folketingets repræsentant ved EU Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 22. maj 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Aftale muligvis på vej mellem Europa-Parlamentet og Rådet om 4- pakken:

Læs mere

Talen til Samråd F (om økologisk biavl) i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 25. februar 2015, kl

Talen til Samråd F (om økologisk biavl) i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 25. februar 2015, kl Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 179 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Miljø/JARN Sagsnr.: 28721 Dok.nr.: 778595 Den 23.

Læs mere

BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET

BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation: www.retsinfo.dk EU-lovgivning i form af

Læs mere

Kongelig Dansk Ambassade Seoul

Kongelig Dansk Ambassade Seoul Kongelig Dansk Ambassade Seoul Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Bilag 5th Fl. Namsong Bldg. 260-199, Itaewon-dong Yongsan-ku Seoul 140-200, Korea Tel +82 (2) 795-4187 Fax +82 (2) 796-0986

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Generel mærkning Foder J. nr.: 2014-22-60-00036 BAGGRUND OG FORMÅL EU s regler om markedsføring 1 af foder er fastlagt med henblik på at sikre forbrugerne reelle oplysninger

Læs mere

LOVGIVNINGS-NYT 22. årgang nr april 2015

LOVGIVNINGS-NYT 22. årgang nr april 2015 22. årgang nr. 3 29. april 2015 Mærkning m.v. af fødevarer Ny bekendtgørelse Fødevarestyrelsen har udsendt bekendtgørelse nr. 234 af 6. marts 2015 om mærkning m.v. af fødevarer. Der er tale om en lille

Læs mere

Varedeklarationer. Og lightprodukter

Varedeklarationer. Og lightprodukter Varedeklarationer Og lightprodukter Varedeklarationer skal være anført på varen eller på en vedhæftet etiket skal indeholde mængdeangivelse af ingredienser varebetegnelse ingrediensliste Varedeklarationer

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 5.11.2003 L 287/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1946/2003 af 15. juli 2003 om grænseoverskridende overførsler af genetisk modificerede

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Oplysning om allergener

Slutrapport for kampagnen Oplysning om allergener J. nr.: 2015-21-60-00135 29-11-2017 Slutrapport for kampagnen Oplysning om allergener INDLEDNING Temaet for kampagnen er fødevaresikkerhed. Kampagnens fokus er indholdet af allergene ingredienser. Utilsigtet

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 3. marts 2004 PE 337.422/19-36 ÆNDRINGSFORSLAG 19-36 Udkast til udtalelse (PE 337.422) Bashir

Læs mere