BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland"

Transkript

1 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 1. halvår

2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR MANGE BRANCHER 1 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance FORTSAT HØJ BESKÆFTIGELSE I MIDTJYLLAND 3 Prognose for beskæftigelsen i Midtjylland FORTSAT LAV LEDIGHED I MIDTJYLLAND 5 Prognose for ledigheden i Midtjylland UÆNDRET ARBEJDSSTYRKE I MIDTJYLLAND 8 Prognose for arbejdsstyrken i Midtjylland Udgiver: Beskæftigelsesregion Midtjylland

3 OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET I Midtjylland SAMMENFATNING Arbejdsmarkedet i Midtjylland har udviklet sig meget positivt de seneste år. På to år er ledigheden halveret, og ved udgangen af er ledighedsniveauet rekordlavt under 2% af arbejdsstyrken. I samme periode er beskæftigelsen steget, og arbejdsstyrken er øget blandt andet som følge af, at den stigende efterspørgsel efter arbejdskraft har trukket flere ind på arbejdsmarkedet. Samtidig er omfanget af udenlandsk arbejdskraft steget kraftigt i løbet af. I forventes beskæftigelsen at stabilisere sig på det nuværende høje niveau, mens ledigheden forventes at stabilisere sig på niveauet i slutningen af. På længere sigt er der risiko for, at den demografiske udvikling i Midtjylland med flere ældre og færre unge vil skabe et fald i arbejdsstyrken. Presset på arbejdsmarkedet vil således forstærkes af den demografiske udvikling, samtidig med at kvalifikationsbehovene på arbejdsmarkedet vil stige. Det betyder, at der fortsat forventes udbredt mangel på arbejdskraft i Midtjylland selv hvis arbejdskraftefterspørgslen falder i forhold til de seneste års høje niveau. Hovedudfordringen i de kommende år vil derfor være at skaffe kvalificeret arbejdskraft til de midtjyske virksomheder, så de mange ledige stillinger i regionen kan besættes. I det følgende giver Beskæftigelsesregion Midtjylland en vurdering af balancen mellem udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet i Midtjylland samt en prognose for udviklingen i beskæftigelse, ledighed og arbejdsstyrke det kommende år. MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR MANGE BRANCHER Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance Den gunstige situation på arbejdsmarkedet har medført, at mange virksomheder i Midtjylland har oplevet tiltagende problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft kan variere meget fra én branche til en anden. Beskæftigelsesregion Midtjylland har derfor udarbejdet en arbejdsmarkedsbalance for 1. halvår. I Arbejdsmarkedsbalancen vurderes jobmulighederne i Region Midtjylland for ca stillingsbetegnelser. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 1. HALVÅR 1

4 Stillingsbetegnelserne er fordelt på fem forskellige kategorier: Tværgående og strukturel mangel på arbejdskraft (udbredt mangel på arbejdskraft og ekstraordinært lav ledighed) Mangel på arbejdskraft (rekrutteringsproblemer og lav ledighed) Paradoksproblemer (rekrutteringsproblemer samtidig med høj ledighed) Gode beskæftigelsesmuligheder (ingen rekrutteringsproblemer og høj jobomsætning) Mindre gode beskæftigelsesmuligheder (høj ledighed og lav jobomsætning) Arbejdsmarkedsbalancen er udarbejdet på baggrund af en landsdækkende survey, hvor ca virksomheder interviewes. Arbejdsmarkedsbalancen for Midtjylland udarbejdes ved at sammenholde de midtjyske virksomheders mangel på arbejdskraft med statistiske oplysninger om ledighed, beskæftigelse og jobåbninger på det midtjyske arbejdsmarked. Virksomhedssurveyen viser, at virksomhederne i Midtjylland forgæves har forsøgt at rekruttere til knap stillinger i september og oktober. Det svarer til 2,2% af beskæftigelsen i Midtjylland. Andelen er lidt lavere end på landsplan, hvor de forgæves rekrutteringer udgør 2,4% af beskæftigelsen. Sammenlignet med samme periode i 2006 er rekrutteringsproblemerne lidt lavere i men antallet af forgæves rekrutteringer ligger fortsat på et højt niveau. TABEL 1: REKRUTTERINGSPROBLEMER I MIDTJYLLAND Forgæves rekrutteringer som andel Antal forgæves rekrutteringer REKRUTTERINGSPROBLEMER af beskæftigelsen Midtjylland ,6% 2,2% Hele landet ,6% 2,4% Kilde: Virksomhedssurvey og Danmarks Statistik (RAS 2006) Note: Stillingerne er søgt besat uden held i perioden fra uge 28 til uge 44. Virksomhedernes rekrutteringsproblemer afspejles i Arbejdsmarkedsbalancen for 1. halvår, der viser, at der er mangel på arbejdskraft inden for en lang række fagområder. Det gælder særligt Bygge og anlæg, Jern og metal, Forretningsservice, Sundhedsområdet og Transportområdet. Inden for de fleste områder er der generelt gode beskæftigelsesmuligheder. Arbejdskraftmanglen er størst inden for det faglærte område, idet 32% af alle ubesatte stillinger kræver en erhvervsfaglig uddannelse. Stillinger, der kræver et mellemhøjt eller højt uddannelsesniveau, udgør ca. 22% af arbejdskraftmanglen, mens det ufaglærte område og specialarbejderområdet udgør ca. 24% af arbejdskraftmanglen. Arbejdsmarkedsbalancen viser, at der også er mange stillinger med mindre gode beskæftigelsesmuligheder i Midtjylland. Det er overvejende stillingsbetegnelser, hvor efterspørgslen er lav og ledigheden høj. Dog kan små og ofte meget specialiserede stillinger, hvor jobomsætningen altid vil være lav, også vurderes til mindre gode beskæftigelsesmuligheder. Dét selv om der ikke altid er høj ledighed, og selvom uddannede personer sjældent har svært ved at blive ansat inden for faget. 2 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 1. HALVÅR

5 I Arbejdsmarkedsbalancen er der også enkelte stillinger med paradoksproblemer, hvor virksomhederne oplever rekrutteringsproblemer samtidig med, at ledigheden er høj. Der er især mange ledige inden for paradoks-områderne fabriksarbejder, kontorassistent, pædagogmedhjælper og træindustriarbejder. Listerne herunder viser 10 af de væsentligste stillinger i hver kategori i Arbejdsmarkedsbalancen. De komplette lister med alle stillingsbetegnelser kan findes på TABEL 2: BESKÆFTIGELSESMULIGHEDER I MIDTJYLLAND MINDRE GODE GODE RIGTIG GODE Paradoksproblemer Mangel på arbejdskraft Tværgående, strukturel mangel på arbejdskraft Kontormedhjælper Gartneriarbejder Tjener Rengøringsassistent Elektriker Pakkeriarbejder Hjemmehjælper Projektleder / ingeniørarbejde Lagerarbejder Brolægger Omsorgsmedhjælper Pedelmedhjælper Projektleder / data, it og teleteknik Butiksmedhjælper Klejnsmed Dyrepasser Receptionist / kontor Pædagogmedhjælper Jern- og metalarbejder Phoner Akademisk medarbejder Byggearbejder Træindustriarbejder Bogholderiassistent Vvs-montør Klubmedarbejder Handicaphjælper Fabriksarbejder Køkkenmedhjælper Landbrugsmedhjælper Bartender Varevognschauffør Materialist Virksomhedskonsulent Tømrer Bud Slagteriarbejder Kontorassistent Ejendomsadministrator Murer Skovarbejder Specialarbejder / gartner Kontorfuldmægtig Inkassomedarbejder Svejser Grafisk designer Voksenunderviser Designer Tagdækker Automekaniker Kilde: FORTSAT HØJ BESKÆFTIGELSE I MIDTJYLLAND Prognose for beskæftigelsen i Midtjylland De seneste års positive økonomiske udvikling har skabt vækst i beskæftigelsen i Danmark. I Midtjylland er beskæftigelsen steget med mere end personer fra 2004 til FIGUR 1: BESKÆFTIGELSEN I REGION MIDTJYLLAND FREM TIL 1. JANUAR 2006 OG BESKÆFTIGELSESRE- GIONENS PROGNOSE FREM TIL 1. JANUAR 2009 Tusinde Kilder: Finansministeriet, Økonomisk Redegørelse august, samt egne beregninger BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 1. HALVÅR 3

6 I forventes beskæftigelsen at være steget yderligere. På landsplan forventes beskæftigelsen at være steget med personer, mens Beskæftigelsesregionen forventer en vækst på knap personer i Midtjylland. Fordelt på brancher forventes beskæftigelsen i at være steget mest inden for Forretningsservice, i detailhandlen og i Bygge- og anlægsbranchen. I industrien forventes vækst inden for Sten, ler og glas samt Jern og metal, mens der forventes en mindre tilbagegang i resten af industrien. I den offentlige sektor forventes beskæftigelsen at være steget i den offentlige administration, i sundhedsvæsnet og inden for de sociale institutioner. TABEL 3: BESKÆFTIGELSESPROGNOSE FOR MIDTJYLLAND FRA TIL 2009 FORDELT PÅ BRANCHER BRANCHE FAKTISKE PROGNOSE ÆNDRING I PCT. TAL Landbrug, gartneri og skovbrug ,8% -4,6% 0500 Fiskeri ,3% -9,2% 1009 Råstofudvinding ,2% -1,6% 1509 Føde-, drikke- og tobaksvareindustri ,6% -6,4% 1709 Tekstil- og læderindustri ,7% -8,5% 2009 Træ-, papir- og grafisk industri ,7% -5,5% 2309 Kemisk industri og plastindustri ,9% -2,7% 2600 Sten-, ler- og glasindustri ,4% -0,4% 2709 Jern- og metalindustri ,2% -0,9% 3600 Møbelindustri og anden industri ,8% -6,6% 4009 Energi- og vandforsyning ,3% 1,6% 4500 Bygge og anlæg ,5% -0,7% 5000 Autohandel, service og tankstationer ,1% 1,3% 5100 Engroshandel undtagen med biler ,4% 1,6% 5200 Detailh. og reparationsvirks. undt. biler ,5% 3,8% 5500 Hoteller og restauranter ,4% 0,8% 6009 Transport ,3% -0,4% 6400 Post og tele ,2% -0,6% 6509 Finansiering og forsikring ,9% 1,1% 7009 Udlejning og ejendomsformidling ,1% 1,4% 7209 Forretningsservice ,2% 4,4% 7500 Offentlig administration ,2% 1,6% 8000 Undervisning ,0% 0,3% 8519 Sundhedsvæsen ,8% 1,0% 8539 Sociale institutioner ,3% -0,9% 9009 Foreninger, kultur og renovation ,8% -1,9% 9800 Uoplyst aktivitet ,9% -12,7% I alt ,7% 0,0% Kilder: Finansministeriet, Økonomisk Redegørelse august, samt egne beregninger. 4 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 1. HALVÅR

7 I forventes en lavere vækst i BNP end i de foregående år. Beskæftigelsen forventes derfor at ligge på et uændret, højt niveau i. Også i forventes den største stigning i beskæftigelsen inden for serviceerhvervene, hvor væksten forventes at være højest inden for Forretningsservice og i detailhandlen. Den offentlige sektor forventes også at få en mindre, positiv fremgang i beskæftigelsen inden for den offentlige administration og i sundhedsvæsnet. Derimod forventes en mindre tilbagegang i Bygge- og anlægsbranchen og i Jern- og metalindustrien, men beskæftigelsen vil fortsat ligge på et højt niveau i begge brancher. FORTSAT LAV LEDIGHED I MIDTJYLLAND Prognose for ledigheden i Midtjylland I de seneste to år er ledigheden i Midtjylland halveret. Figur 2 viser udviklingen i ledigheden i 2006 og, og her ses det tydeligt, at ledigheden er faldet markant gennem 2006 og. FIGUR 2: UDVIKLING I LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND I 2006 OG 40 Tusinde Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August Septem ber Oktobe r Novem ber Decem ber Kilde: Danmarks Statistik, I november var der ledige i Midtjylland. Det svarer til en ledighed på kun 1,9% af arbejdsstyrken. Det forventes derfor, at Midtjylland i 4. kvartal vil have en gennemsnitlig ledighed på ca ledige. Det betyder, at der stort set ingen ledige er inden for nogle faggrupper. Det store fald i ledigheden forventes at aftage i løbet af. Det skønnes, at der i gennemsnit vil være ledige i løbet af året. Det svarer til et samlet fald i ledigheden på ca personer sammenlignet med, svarende til et fald på 11%. I løbet af året forventes et fald i ledigheden i årets 3 første kvartaler, mens ledigheden forventes at være uændret i 4. kvartal. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 1. HALVÅR 5

8 I 2. kvartal ventes ledigheden at være på personer, svarende til et fald på 13,2% i forhold til 2. kvartal. I 4. kvartal ventes ledigheden at være på personer, svarende til et mindre fald på 1,6% sammenlignet med 4. kvartal. Faldet i 4. kvartal skyldes fortrinsvis en forventning om en mindre stigning i aktiveringsomfanget i 4. kvartal sammenlignet med samme kvartal i. FIGUR 3: LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND FREM TIL 3. KVARTAL OG BESKÆFTIGELSESREGIONENS PROGNOSE FREM TIL 4. KVARTAL 40 Tusinde kvt kvt kvt kvt kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt Kilder: Finansministeriet, Økonomisk Redegørelse august, samt egne beregninger. Fordelt på a-kasser er ledigheden i Midtjylland i lavest i byggeriet, blandt metalarbejderne og i sundhedssektoren. Ledigheden er derimod højest for akademikere, funktionærer og personer forsikret i 3F og HK. Fra 4. kvartal til 4. kvartal forventes ledigheden at falde mest blandt de offentligt ansatte, funktionærerne og for personer forsikret i HK. Ledigheden forventes derimod at stige mest for personer i 3F, byggeriet og Metal. Trods stigningen vil ledigheden dog fortsat være lav i byggeriet og for metalarbejderne, da ledigheden er ekstremt lav i. Tabel 4 viser endvidere, at ledigheden er højere for kvinder end for mænd i Midtjylland, da mere end 6 ud af 10 ledige er kvinder. I løbet af forventes kvindernes ledighed at falde, mens ledigheden for mænd forventes at ligge på et uændret lavt niveau. Andelen af kvinder blandt de ledige vil falde til knap 60% og således forbedres i forhold til. Aktiveringsomfanget spiller en mindre rolle for ledighedsniveauet end tidligere. Antallet af aktiverede ledige har i ligget betydeligt lavere end i Det skyldes dels, at der er langt færre ledige at aktivere, og dels, at der særligt i 1. kvartal er igangsat færre aktiveringsforløb end sædvanligt. 6 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 1. HALVÅR

9 TABEL 4: LEDIGHEDSPROGNOSE FOR MIDTJYLLAND FOR FORDELT PÅ A-KASSER, ALDER OG KØN ANTAL FULDTIDSLEDIGE, ABSOLUTTE TAL FAKTISKE TAL 2. kvartal 4. kvartal PROGNOSE 2. kvartal 4. kvartal ÆNDRING I PCT. 4. kvt kvt. A-kassegrupper Selvstændige ,0% Akademikere ,6% Funktionærer og tjenestemænd ,7% HK ,1% Tekniske funktionærer ,2% Byggefag ,0% Metal ,7% 3F ,3% Nærings og nydelsesmiddelarbejdere ,3% Offentligt ansatte ,3% Øvrige ,7% Ikke-forsikrede ledige ,0% Ledige i alt ,6% Aldersgrupper år ,6% år ,5% 30-49år ,7% år ,7% år ,0% Ledige i alt ,6% Køn Mænd ,0% Kvinder ,8% Ledige i alt ,6% Aktiverede Forsikrede, aktiverede ,3% Ledige og forsikrede, aktiverede i alt ,0% Kilder: Finansministeriet, Økonomisk Redegørelse august, samt egne beregninger Det skønnes, at aktiveringen i vil omfatte ca personer, mens ca vil blive aktiverede i løbet af. Trods det lavere ledighedsniveau forventes aktiveringsomfanget at stige i løbet af, idet nye regler medfører, at aktiveringens skal igangsættes tidligere i ledighedsforløbet, og at minimumsgrænsen for antallet af ugentlige aktiveringstimer hæves. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 1. HALVÅR 7

10 UÆNDRET ARBEJDSSTYRKE I MIDTJYLLAND Prognose for arbejdsstyrken i Midtjylland Muligheden for at øge beskæftigelsen og imødekomme virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft er blandt andet afhængig af udviklingen i arbejdsstyrken. Den demografiske udvikling forventes at være mere positiv i Midtjylland end i andre dele af landet i de kommende år. Dog forventes en nærmest uændret arbejdsstyrke i de kommende år, da befolkningsvæksten først og fremmest forventes i de aldersgrupper, hvor erhvervsdeltagelsen er lav, mens befolkningen i aldersgrupperne fra sidst i 20 erne til sidst i 40 erne forventes at falde på 10 års sigt. Internt i Midtjylland forventes også en geografisk skæv udvikling i arbejdsstyrken, da arbejdsstyrken i Vestjylland forventes at falde med ca frem til 2017, mens arbejdsstyrken forventes at stige med ca i Østjylland i samme periode. Figur 4 viser, at hvis virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft (arbejdspladser) stiger i samme omfang som den gennemsnitlige vækst i de seneste 20 år i Midtjylland, er det nødvendigt at hæve arbejdsstyrken med mere end personer pr. år for at imødekomme virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Hvis det ikke lykkes at hæve arbejdsstyrken, vil beskæftigelsen falde svagt i de kommende år. Den potentielle arbejdspladsvækst vil derfor ikke kunne realiseres pga. mangel på arbejdskraft. Figuren viser altså, at en af de største trusler mod en fortsat positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Midtjylland er mangel på arbejdskraft selv hvis efterspørgslen efter arbejdskraft ligger på et relativt lavt niveau i f.h.t. de seneste års udvikling. FIGUR 4: UDVIKLING I ARBEJDSPLADSER, BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSSTYRKE I MIDTJYLLAND Tusinde Arbejdspladser Beskæftigede Arbejdsstyrken Kilder: Finansministeriet, Økonomisk Redegørelse august, samt egne beregninger 8 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 1. HALVÅR

11 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND Søren Frichs Vej 38K st Åbyhøj Telefon: NÆRMERE OPLYSNINGER OM ARBEJDSMARKEDSBALANCE OG PROGNOSER: Specialkonsulent Steinar Stefansson, tlf Fuldmægtig Lisbeth Mikkelsen, tlf NYE ARBEJDSMARKEDSANALYSER OM DET REGIONALE ARBEJDSMARKED: Spotanalyser af manglen på arbejdskraft inden for områder med stor mangel

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark 1. januar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE LIDT OM ARBEJDSMARKEDSBALANCEN 1 MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark 2. halvår 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE BRANCHER 1 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 2. halvår 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR MANGE BRANCHER 2 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 1. halvår 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE UDBUD OG EFTERSPØRGSEL EFTER ARBEJDSKRAFT 2 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Nordjylland 2 halvår 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE BRANCHER 1 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance FORTSAT FLERE

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2007 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2007. Undersøgelsens

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Nordjylland 1. halvår 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE BRANCHER 2 Den aktuelle

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2008. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark 2. HALVÅR 2009 Udgiver: Beskæftigelsesregion Syddanmark www.brsyddanmark.dk (Juli 2009) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland.

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Den nye kommunestruktur gælder først fra den 1. januar 2007. Det er dog muligt at beregne kommunernes beskæftigelsestal ud fra de opgørelser,

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft Pressemeddelelse: Odense, d. 8. januar 29 Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft De netop offentliggjorte ledighedstal

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND 1. halvår 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE FÆRRE STILLINGER, SOM VIRKSOMHEDERNE REKRUTTERER FORGÆVES TIL Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance STADIG HØJ BESKÆFTIGELSE PÅ

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser

Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser Hvordan ser det ud? Beskæftigelsespolitiske udfordringer - landsplan! "! # Arbejdsstyrken fra 199 til 2 Arbejdsstyrken i Region Nordjylland Arbejdsstyrken i Ny

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2008 Beskæftigelsesregion Nordjylland INDHOLDSFORTEGNELSE LIGE SÅ STORE REKRUTTERINGSPROBLEMER SOM FOR 1 ÅR SIDEN 4 Over 4.000

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 7. juni 2007 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 ATP-beskæftigelsen peger på fortsat kraftig beskæftigelsesfremgang i 1. kvartal 2007. På trods

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT

MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT Beskæftigelsesregion Nordjylland, juli 2007 RESUMÉ Opdeling i mænds job og kvinders job er nogle af de mest sejlivede strukturer, der findes på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Norddjurs Udfordringer og resultater 1. kvartal 2007 Beskæftigelsesregion Midtjylland Maj 2007 Forord Denne rapport indeholder en beskrivelse af de største udfordringer

Læs mere

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen er faldet med 122.000 fuldtidspersoner siden toppunktet i 1. kvartal 2008. Faldet er mere end over dobbelt så stort som

Læs mere

HORSENS KOMMUNEBESKRIVELSE 2008

HORSENS KOMMUNEBESKRIVELSE 2008 HORSENS KOMMUNEBESKRIVELSE 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1 UDFORDRINGER PÅ ARBEJDSMARKEDET I HORSENS 2 FAKTA OM ARBEJDSMARKEDET I HORSENS 3 UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 4 EFTERSPØRGSLEN EFTER ARBEJDSKRAFT

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Fremtidens arbejdsmarked v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Forventninger til udviklingen i 2009 og 2010 2 Forventet realvækst i 2009 2,0 1,0 1,0 0,3 0,0-1,0-2,0-3,0-0,5-0,5-0,2-1,0-1,0-1,2-2,0-2,5-2,5-2,8-3,0-3,3-2,5-4,0-3,1-3,5-4,0-5,0

Læs mere

Antallet af optimistiske virksomheder halveret

Antallet af optimistiske virksomheder halveret 2. februar 2009 Antallet af optimistiske virksomheder halveret Erhvervskonjunkturer. Antallet af virksomheder, der forventer at skulle ansætte nye medarbejdere og antallet af virksomheder, der forventer

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET REKRUTTERINGSSITUATION BESKÆFTIGELSEN VURDERES AT STIGE I 2011 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark Udviklingen

Læs mere

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor 29.11.2006 Notat 14571 Poul Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor Danmarks Statistik har netop udsendt tallene for lønudviklingen for den private sektor for 3. kvartal 2006. Den 12. december

Læs mere

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher 25. februar 2009 af Specialkonsulent Erik Bjørsted Direkte tlf.: 33 55 77 15 Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Direkte tlf.: 33 55 77 12 Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher Dagens

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Lønudviklingen 4. kvartal 2007

Lønudviklingen 4. kvartal 2007 07-0347 - poul - 28.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 4. kvartal 2007 Lønudviklingen i den private sektor er stigende. For 4. kvartal 2007 viser Danmarks Statistik

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 1. december 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden December 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET REKRUTTERINGSSITUATION 3 Samme antal ubesatte stillinger som for et år siden 3 BESKÆFTIGELSEN OPHØRER MED AT FALDE I

Læs mere

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort Fane 1: Befolkningsudviklingen Fane 2: Beskæftigedes og lediges uddannelsesniveau Fane 3: Indvandrere/efterkommeres andel

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-06-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn juni 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte

Læs mere

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort Fane 1: Befolkningsudviklingen Fane 2: Beskæftigedes og lediges uddannelsesniveau Fane 3: Indvandrere/efterkommeres andel

Læs mere

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Disposition 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Seniorer

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 15-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland Marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND 2. halvår 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGE JOB ER VÆK, MEN LEDIGHEDEN ER STEGET MINDRE END FORVENTET Den seneste udvikling i korte træk FALD I BESKÆFTIGELSEN BREMSER

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juni 2006 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

Spotanalyse af jern og metalbranchen

Spotanalyse af jern og metalbranchen Spotanalyse af jern og metalbranchen i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland November 2007 Indledning Det Regionale Beskæftigelsesråd har på sit møde i juni 2007 besluttet, at der skal udarbejdes

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Nøgletal for Nordjylland opdaterett til mødet i RAR Nordjylland d. 24. august 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden 22. november 2017 November 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal 2017

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland November 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn November 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd Udviklingen på det fynske arbejdsmarked Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt ved BNP er tempoet ikke højt, men beskæftigelsen er i

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Nordjylland 2. halvår 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT LIGE SÅ UDBREDT SOM FOR 1 ÅR SIDEN

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 11-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland september 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland September 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn september 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2004 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND 1. halvår 2010 INDHOLD LANGT LETTERE AT REKRUTTERE MEDARBEJDERE... 5 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance UDSIGT TIL LIGE SÅ STORT FALD I BESKÆFTIGELSEN I 2010

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2009 Virksomhederne kan lettere rekruttere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2009. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 18-01-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 15. juni 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv.

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. 2. oktober 2008 Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. Midtjyske iværksættere. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland har oplevet at ansatte starter virksomhed

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 06-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2009 REKRUTTERING I NORDJYLLAND Forår 2009 SAMMENFATNING Det er blevet lettere at rekruttere medarbejdere i Nordjylland. Virksomhederne

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNEBESKRIVELSE 2008

HOLSTEBRO KOMMUNEBESKRIVELSE 2008 HOLSTEBRO KOMMUNEBESKRIVELSE 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1 UDFORDRINGER PÅ ARBEJDSMARKEDET I HOLSTEBRO 2 FAKTA OM ARBEJDSMARKEDET I HOLSTEBRO 3 UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 4 EFTERSPØRGSLEN EFTER ARBEJDSKRAFT

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Juni 2004 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 x 1. januar 2003 var der 170.910 arbejdspladser i Århus Kommune. x Antallet af arbejdspladser i Århus

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND 2. halvår 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE LANGT LETTERE AT REKRUTTERE MEDARBEJDERE.. 5 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance FORTSAT FALD I BESKÆFTIGELSEN IND I 2010..7

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 14-11-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn November 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Positiv udvikling på arbejdsmarkedet fra 2004-2007 Ledighed -25.000 Beskæftigelse +32.000 Udviklingen i ledigheden og beskæftigelsen i Midtjylland 2001-2007 Sæsonkorrigeret

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark juli 2008 Udgiver: Beskæftigelsesregion Syddanmark www.brsyddanmark.dk INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER ARBEJDSMARKEDSBALANCEN?

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2012 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2012.

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere