kursusplan for undervisere i grundskolen Nr. 2 Oktober 2011 Kursusplan Indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kursusplan for undervisere i grundskolen Nr. 2 Oktober 2011 Kursusplan Indhold"

Transkript

1 kursusplan for undervisere i grundskolen Nr. 2 Oktober 2011 Kursusplan Indhold Dansk børnehaveklasse - 2. klasse Konflikthåndtering i indskolingen Læsning II Hjælp - vi skal have en 1. klasse Dansk klasse Animationsfilm med Playmobil Elever i skriftsproglige vanskeligheder Bliv verdens bedste dansklærer Gi lyd! Dansk klasse De store læser Årets prøver i dansk - Hvad og hvordan Ti de kan li Helle Helle og Naja Marie Aidt Prøverne i maj Mobilen i danskundervisningen Dansk som andetsprog Polske elever i tosprogsundervisningen... 8 Fælles mål for dansk som andetsprog Fremmedsprog Developing writing skills in English Film i tyskundervisningen Prøverne i engelsk Den frie skriftlige fremstilling i tyskundervisningen Historie Kristendomskundskab Samfundsfag Når fagene er udtrukket Den røde tråd i Bibelen Økonomi som tema i samfundsfag Historieundervisning på mellemtrinnet med it IT og medier Temadag for it- og medievejledere En online håndsrækning til it-rygsækken.. 11 Matematik Matematik - hvor sejler vi hen? Specialundervisning i matematik Naturfag Spiselig kemi - er det overhovedet spiseligt? Forsøgsarbejde og aktiviteter i natur/teknik Praktisk musiske fag Kunst og matematik Sammenspil med mange børn og minimal instruktion Pædagogiske temaer Mindfulness Den Kreative Platform Elevengagerende undervisning Brug kroppen og computeren til læring Inspirationsdage - for børnehaveklasseledere dansk i indskolingen dansk mellemtrin Inspiration til årsplanlægning - dansk ældste klassetrin dansk klasse Café-eftermiddag i dansk-mellemtrin Inspirationseftermiddag - dansk som andetsprog i engelsk i tysk og fransk Inspiration til årsplanen i matematik og naturfag Inspirationseftermiddag i hjemkundskab.. 14 i håndarbejde innovativ undervisning for specialundervisere Længerevarende kurser Specialundervisning i matematik Matematik i indskolingen Natur/teknik klasse Flerfaglige trinmål - naturfag på tværs klasse Studieture Studietur til energiøen Island - for naturfagsfolk »Literature Trip to Bath«Nyt og spændende ugekursus for engelsklærere

2 Praktiske oplysninger TILMELDING Online: Du kan tilmelde dig online på viacfu.dk/kurser. Når du har modtaget et deltagerbrev pr. mail, kan du efterfølgende benytte nettet til at hente deltagerliste m.v. på kurser, du skal deltage i. Tilmeldingsblanket: Du kan benytte blanketten her i bladet, som sendes til adressen, der er påført blanketten. Tilmelding til CFU s kurser er bindende. Vi gør opmærksom på, at det er op til den enkelte at sørge for skolelederens accept. Sidste frist for tilmelding er 5. december 2011 Alle CFU s kursuspriser er inkl. forplejning og materialer. AFBUD Det er skolen, der har købt pladsen. Den kan overdrages til en kollega, i tilfælde af at du selv bliver forhindret. Ring til vores kursusadministration for at melde afbud/oplyse hvem der kommer i stedet for. De fleste kurser er pålagt et deltagergebyr. Dette gebyr opkræves under alle omstændigheder. Tilmeldingen er bindende. FORSLAG TIL NYE KURSER Du er altid velkommen til at indsende idéer til nye kurser, samt rekvirere kurser direkte til skolen/kommunen. Benyt evt. katalogets kurser til at få idéerne. Indsend dine idéer direkte til kursusadministrationen eller henvend dig til den faglige konsulent, der har med området at gøre. Se konsulentoversigten side 20 og 21. OPTAGELSE OG AFSLAG Du er ikke optaget på kurset, før der udsendes bekræftelse fra kursusadministrationen. Der er ofte ledige pladser på de kurser, vi vælger at gennemføre, så vær opmærksom på at du kan tilmelde dig online indtil 14 dage før kurset, hvis der er ledige pladser. Husk at kontrollere at ansættelsessted er korrekt udfyldt. KURSUSSEKRETARIAT AARHUS Herning skive Jytte Rohde Else G. Jensen Tina Agesen-Pagh Sandra Jensen viacfu.dk/minekurser Har du oplyst os dit brugernavn til UNI-login, kan du gå direkte til de kurser, du er optaget på. Her kan du finde deltagerliste og alle andre praktiske oplysninger. Har du ikke et UNI-login, kan du benytte dig af mailadgang via den mail, du har oplyst ved tilmeldingen. 2 VIA Center for Undervisningsmidler reflex

3 Humanistiske fag DANSK børnehaveklasse - 2. klasse Pædagogiske konsulenter Kirsten Glavind Marianne S. Pedersen n n Konflikthåndtering i indskolingen Konflikter handler om at få ret. Mange børn mangler ikke strategier til at få ret, men de mangler at lære, hvordan konflikter kan håndteres konstruktivt. Det er kursets formål at inspirere lærere og pædagoger i arbejdet med sig selv som voksenmodel samt til undervisning af deres elever i konfliktforståelse og konflikthåndtering. Eleverne i indskolingen skal lære at forhandle og løse konflikter ved at: - bruge sproget - lytte aktivt - give sin mening til kende - vide hvornår de skal bede om hjælp - kende og anvende simpel konfliktløsningsmodel Lærere og pædagoger i indskolingen 970 kr. Kursusnummer CFU12227 Tid 26. januar 2012 kl Instr. AKT konsulent og lærer Svend Aage Hejgaard Laursen, Egå Sæt i kalenderen DE små LÆSER 2012 foregår på Rebild Bakker d. 25. og 26. april Vi sætter fokus på tekstlæsning i indskolingen - både skønlitterære og faglige tekster Du kan bl.a. møde følgende oplægsholdere: Forfatter Kim Fupz Aakeson, forfatter Marianne Iben Hansen, lærebogsforfatter Trine May, lektor Elisabeth Arnbak, Stian Hole, Kenneth Jacobsen Boye m.fl. n n Læsning II Læsning er mere end afkodning - læsning i begynderundervisningen Formål At videreføre de tanker, der blev præsenteret på Læsning I. Her blev mange ideer og værktøjer introduceret, men hvordan er det gået med at få dem implementeret? Indhold: Lærerens forståelse af undervisningen har indflydelse på elevernes læseforståelse. Hvilke metoder og strategier skal der medtænkes, når læseundervisningen tilrettelægges i indskolingen, så elevernes læseforståelse og læsekompetence styrkes i alle fag? På kurset vil der blive sat fokus på: - Læsning er mere end afkodning. Hvordan flytter vi fokus fra afkodning til læseforståelse? Præsentation af forskellige forståelsesstrategier - Faglig læsning og skrivning i indskolingen - Ordforråd spiller en vigtig rolle både i forhold til afkodning og læseforståelse, hvordan kan vi arbejde med det? - Litteraturpædagogik - hvordan kan vi allerede i indskolingen bevidstgøre og udvikle elevernes litterære erfaringer, selv om de måske slet ikke kan læse endnu? Kursusdagene vil være en blanding af oplæg fra kursister, oplæg fra instruktøren og praktiske øvelser. Målgruppe Børnehaveklasseledere og dansklærere i indskolingen Forudsætninger: Gennemført Læsning I 2950 kr. Kursusnummer CFU12202 Tid 28. og 29. februar 2012, begge dage kl Instruktør Læsekonsulent Kirsten Kamstrup, Daugård 8200 Aarhus N Tid 12. april 2012 kl Instruktør Læsekonsulent Kirsten Kamstrup, Daugård 8200 Aarhus N Læs mere på hjemmesiden viacfu.dk VIA Center for Undervisningsmidler reflex

4 n n Hjælp - vi skal have en 1. klasse Teoretisk overblik, en masse praktiske ideer, inspiration, lyst og en fælles referenceramme. Du og din teammakker får med dette kursus et solidt, fælles grundlag og et velfungerende afsæt for arbejdet med jeres kommende 1. klasse. Modul I: 4 kursusdage Arbejdsform: Oplæg, gruppearbejde, diskussion, sang- og rytmelege og erfaringsudveksling. Alle dage også udstilling af både faglige og tværfaglige læremidler til begynderundervisningen. - Tilbud om deltagelse i en lukket konference i SkoleKom. - Udlevering af omfattende mappe med inspirationsmateriale til arbejdet med 1. klasse. 1. kursusdag: Velkomst v/pæd. konsulent Kirsten Glavind / Marianne Skovsted Pedersen Godt begyndt er halvt fuldendt - om trivsel i indskolingen v/akt konsulent Sven Hejgaard Kurset sætter fokus på elevernes alsidige personlige udvikling for at holde fast i den sociale dimension i en tid, hvor det faglige har offentlighedens store opmærksomhed. Som AKT- vejleder ser jeg ofte, at trivslen i klassen er forudsætningen for det faglige udbytte. Nøgleord: Elevernes sociale kørekort, klasserumsledelse og klassekultur, skole/hjem samarbejde, klassemødet og konflikthåndtering. 2. kursusdag: Anerkendende læse- og skriveundervisning v/ freelance læsekonsulent Kirsten Kamstrup Målet for denne dag er, at deltagerne får ideer til og baggrundsviden for at skabe et godt rum for børns væren og læren i dansk de første skoleår. At styrke deltagernes faglige indsigt og kompetencer i arbejdet med at tilrettelægge aktiviteter og undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i det enkelte barns læring og samtidig fører frem mod bindende trinmål. Eller: Matematik i 1. kl. med plads til alle! v/lærer og lærebogsforfatter Carsten Hedegaard, Esbjerg Få gode råd til arbejdet med bl.a. faglig læsning. Faglig læsning er blevet den nye regnemaskine for eleverne i deres forsøg på at løse de matematiske problemstillinger. Hvorfor og hvordan kan vi fremme den undersøgende og eksperimenterende arbejdsform? Hvordan kan vi på en god og hensigtsmæssigt måde arbejde tværfagligt i 1. kl.? 3. kursusdag: Ro, rum og rammer - om at skabe et godt undervisningsmiljø i de første skoleår v/pædagogisk konsulent Marianne Skovsted Pedersen Kurset handler om, hvordan der i praksis kan sættes rammer og skabes strukturer i dagligdagen, så alle i videst muligt omfang får de bedste betingelser for trivsel og læring. Bl.a. inddrages elementer fra Læringsstile, Mange intelligenser og Cooperative Learning. 4. kursusdag Hvad er portfolio og hvordan kommer man i gang? v/lærer Anni Hensel Det kræver sin mand/kvinde at dokumentere og evaluere hvert eneste barn i en klasse. I den forbindelse kan portfolio og logbog være nyttige redskaber. Der er både tale om en undervisningsstrategi for læreren og en læringsstrategi for eleven ( at lære at lære ). Dagen tager udgangspunkt i Årsplanstræet, hvor eleverne aktivt inddrages i årsplanlægningen. Materialevejledning og årsplanlægning i dansk v/pædagogisk konsulent Kirsten Glavind / Marianne Skovsted Pedersen Materialevejledning og årsplanlægning i matematik og naturfag v/pædagogisk konsulent Ole Haubo Christensen Herefter konkret årsplanlægning for det kommende skoleår. Modul II - internatophold på Fuglsøcentret d oktober 2012: Erfaringsudveksling om skolestartforløbet, opfølgning med instruktørerne fra kursusdagene i modul I og forskellige oplæg i workshops Modul III - Inspirationsdag på CFU Herning den 15. april 2013 kl for kursister på kursus CFU12203 og på CFU Aarhus den 17. april 2012 kl for kursister på kursus CFU12204, CFU12205 og CFU12206 Hør de andres erfaringer, begynd på årsplanlægningen i jeres team og få bestilt materialer til 2. klasse. CFU s pædagogiske konsulenter og bibliotekarer vil være til rådighed med vejledning og hjælp. Inspirationsdagen vil desuden indeholde praktiske aktiviteter, forslag til undervisningsforløb samt præsentation af relevante lærebøger, konkrete og supplerende materialer. Målgruppen: Kommende lærerteam i 1. klasser, både matematik- og dansklærere, børnehaveklasseledere samt klassepædagoger i 1. klasser. Team og lærere/pædagoger fra samme skole vil blive prioriteret ved optagelsen på kurset! Tilmeldingsfrist: 1. maj 2012 : 5.600,- kr. Kursus nr.: CFU12203 Tid: 8. maj 2012 kl maj 2012 kl Sted: VIA Center for Undervisningsmidler i Herning Tid: 29. oktober 2012 kl oktober 2012 kl Sted: Fuglsøcentret, Dragsmurvej 6, Knebel, Mols Tid: 15. april 2013 Sted: VIA Center for Undervisningsmidler i Herning Kursus nr.: CFU12204 NB: Målgruppe - Kun dansklærere Tid: 22. maj 2012 kl maj 2012 kl Sted: VIA Center for Undervisningsmidler i Aarhus Tid: 29. oktober 2012 kl oktober 2012 kl Sted: Fuglsøcentret, Dragsmurvej 6, Knebel, Mols Tid: 17. april 2013 Sted: VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, 8200 Aarhus N Kursus nr.: CFU12205 Tid: 29. maj 2012 kl maj 1. juni 2012 kl Sted: VIA Center for Undervisningsmidler i Aarhus Tid: 29. oktober 2012 kl oktober 2012 kl Sted: Fuglsøcentret, Dragsmurvej 6, Knebel, Mols Tid: 17. april 2013 Sted: VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, 8200 Aarhus N Kursus nr.: CFU12206 Tid: 5. juni 2012 kl juni 2012 kl Sted: VIA Center for Undervisningsmidler i Aarhus Tid: 29. oktober 2012 kl oktober 2012 kl Sted: Fuglsøcentret, Dragsmurvej 6, Knebel, Mols Tid: 17. april 2013 Sted: VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus 4 VIA Center for Undervisningsmidler reflex

5 VIA Center for Undervisningsmidler reflex

6 DANSK klasse Pædagogiske konsulenter Helle Rahbek Sara Sejrskild n n Animationsfilm med Playmobil På kurset får du en introduktion til, hvordan man producerer animationsfilm ved hjælp af Playmobil figurer. Herefter skal du lave en mindre film ved hjælp af et intuitivt og brugervenligt program. Forudsætninger: Alm. It-håndværksmæssige færdigheder. Lærere i indskolingen og på mellemtrinnet 475 kr. Kursusnummer CFU12541 Tid 25. januar 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Peter Søgaard, VIA CFU n n Elever i skriftsproglige vanskeligheder På kurset drøftes forskellige former for læse- og skrivevanskeligheder og de undervisningsmæssige konsekvenser af disse. Der vil blive givet idéer til såvel læse- og skriveundervisning samt den løbende evaluering målrettet disse elevgrupper. Der veksles mellem oplæg og gruppearbejde. Lærere, der underviser i dansk i indskolingen og på mellemtrinnet, speciallærere og læsevejledere 1010 kr. Kursusnummer CFU12601 Tid 27. februar 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Lis Pøhler, Nationalt Videncenter for Læsning n n Bliv verdens bedste dansklærer 2 dage, hvor vi giver danskfaget et grundigt eftersyn: Vi folder hele faget ud og kommer rundt om fagets mange facetter: Nye gode skønlitterære titler, sprogarbejde, kanon - og nye medier. Dansklærere på mellemtrinnet kr. Kursusnummer CFU12281 Tid 5. og 6. marts 2012, begge dage kl Instr. Lærebogsforfatter Trine May, Valby Kursusnummer CFU12282 Tid 12. og 13. marts 2012, begge dage kl Instr. Lærebogsforfatter Trine May, Valby n n Gi lyd! Lydoptagelser & Mundtlig fremstilling På kurset får du en introduktion til, hvordan man arbejder med digital lyd i undervisningen. Når eleverne skal aflevere opgaver, er det ofte på skriftlig form. På kurset her fokuserer vi på, hvordan man i praksis kan bruge digitale lydoptagelser til styrkelse af mundtlighed i fagene. Kursisterne opfordres til at medbringe egen bærbar PC og mobiltelefon, hvis det er muligt. Foruds. Lærere på mellemtrinnet Grundlæggende pc brugererfaring 475 kr. Kursusnummer CFU12577 Tid 12. april 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Peter Søgaard, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler i Skive Kursusnummer CFU12602 Tid 28. februar 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Lis Pøhler, Nationalt Videncenter for Læsning Kursusnummer CFU12603 Tid 29. februar 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Lis Pøhler, Nationalt Videncenter for Læsning Sted VIA Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Allé 20, Skive Hvem skal jeg på kursus med? Når du er tilmeldt et CFU-kursus, kan du finde deltagerlisten på viacfu.dk/minekurser, hvor du skal bruge dit brugernavn til UNI-login. Har du ikke et UNI-login, eller har du ikke meddelt os det, kan du få adgang via den mailadresse, du brugte ved tilmeldingen. Læs mere på side 2 6 VIA Center for Undervisningsmidler reflex

7 DANSK klasse Pædagogiske konsulenter Finn Bangsgaard Hanne Schriver Kurt Thybo n n De store læser Konference om læsning på de ældste trin i grundskolen. Specialfolder er udsendt kr. I samarbejde med UCN Center for Undervisningsmidler Kursusnummer CFU12200 Tid januar Internat Sted Golf Hotel Viborg, Randervej 2, Viborg n n Årets prøver i dansk - Hvad og hvordan På kurset får du de nyeste betydningsfulde informationer fra undervisningsministeriets fagkonsulent til gavn for dine elever og dig som dansklærer. Det drejer sig især om prøveforhold til FSA og 10.- klasse-prøven. Det vil være en fordel derefter at deltage i kurset om de konkrete opgaver i 2012 v. fagkonsulent Lise Vogt og pæd.konsulent Hanne Schriver. Se kursus nr. CFU Dansklærere på ældste klassetrin og prøveansvarlige 550 kr. Kursusnummer CFU12228 Tid 29. februar 2012 kl. 12:30-16:00 Instr. Fagkonsulent Lise Vogt, Hornslet Sted Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3,1, Århus C Konference om læsning på de ældste trin i grundskolen de store læser Mød Stefan Kjerkegaard, Steffen Larsen, Louis Jensen, Mette Goldschmidt, Thomas Thorhauge, A. Silvestri og Anne Zenon, Dorthe de Neergaard, Merete Pryds Helle, Søren Aksel Sørensen, Lise Vogt og Charlotte Rytter, Elisabeth Arnbak Kim Fupz Aakeson...m.fl. Kursusnummer CFU12200 n n Ti de kan li Den nyeste og bedste ungdomslitteratur Præsentation af de nyeste skønlitterære titler i udlånssamlingen samt instruktørens egne, afprøvede undervisningsforløb til romanerne. Foruden opgaveidéer, som kan bruges direkte i undervisningen, ser vi på velegnede prøveoplæg samt kort- og spillefilm, der kan gøre god undervisning bedre. Dansklærere i overbygningen, skolebibliotekarer og andre litteraturinteresserede 765 kr. Kursusnummer CFU12626 Tid 15. marts 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Finn Bangsgaard, VIA CFU Målgruppe: Dansklærere på ældste klassetrin. skolebibliotekarer, læsevejledere, lærere på VUC, PPR, kommunale ledere, danskkonsulenter og undervisere ved læreruddannelserne 26. og 27. januar 2012 Golf Hotel Viborg VIA Center for Undervisningsmidler reflex

8 n n Helle Helle og Naja Marie Aidt Et dobbeltportræt med fokus på tekstanalyser og biografi Helle Helle og Naja Marie Aidt er blandt vores ypperligste forfattere. Og eleverne synes, de er inspirerende at arbejde med, lyder det fra mange dansklærere. Få analyser, øvelser og idéer til, hvordan du kan arbejde med Helle Helle og Naja Marie Aidts forfatterskab på en ny og inspirerende måde. : Dansklærere klasse 575 kr. Kursusnummer CFU12336 Tid 1. februar 2012 kl Instr. Cand.mag. og forfatter Jens Larsen, København V Lærer og MA i børnelitteratur Peter Christensen, n n Mobilen i danskundervisningen Kurset indledes med oplæg om mobiltelefonens pædagogiske potentiale i danskundervisningen. Herefter følger praktiske øvelser med eksempler på, hvordan fx sms-novelleskrivning og produktion af korte lommefilm kan gennemføres. Foruds. Dansklærere i overbygningen Grundlæggende pc brugererfaring 475 kr. Kursusnummer CFU12578 Tid 23. februar 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Pæd. konsulent Peter Søgaard, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler i Skive n n Prøverne i maj Rettearbejde og karakterfastsættelse Kurset indeholder en gennemgang af årets prøver og opgaver inden for FSA i læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling og FS10 s skriftlige prøve. Kursusdeltagerne vil inden kursusdagen få tilsendt udvalgte eksempler på elevbesvarelser. Der vil blive lejlighed til at drøfte elevbesvarelserne og karaktergivningen. Det vil være en fordel først at deltage i kurset om de overordnede forhold til FSA og FS10 i 2012 v. fagkonsulent Lise Vogt. Se kursus nr. CFU12228 På tilmeldingen anføres, om man ønsker tilsendt opgaver fra FSA, skriftlig fremstilling eller FS10, den skriftlige prøve. Dansklærere på ældste klassetrin 575 kr. Kursusnummer CFU12229 Tid 29. maj 2012 kl. 12:30-16:00 Instr. Pæd. konsulent Hanne Schriver, VIA CFU Fagkonsulent Lise Vogt, Hornslet Sted Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3,1, Århus C Kursusnummer CFU12234 Tid 30. maj 2012 kl. 12:30-16:00 Instr. Pæd. konsulent Hanne Schriver, VIA CFU Fagkonsulent Lise Vogt, Hornslet Sted Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3,1, Århus C Tilmeldingsfrist: 5. december 2011 Se side 2 DANSK SOM ANDETSPROG Pædagogiske konsulenter Inge Helle Anny Overgaard n n Polske elever i tosprogsundervisningen Ideer til, hvordan man med udgangspunkt i østeuropæiske børns personlige, kulturelle og sproglige forudsætninger kan tilrettelægge basisundervisningen i modtageklasserne og den supplerende undervisning i dansk som andetsprog. Der vil også være en kort gennemgang af det polske sprog, sammenlignet med dansk. Lærere og pædagoger, der arbejder med polske elever 400 kr. Kursusnummer CFU12211 Tid 26. januar 2012 kl Instr. Pædagog og modersmållærer Barbara Pedersen, Horsens Sted VIA Center for Undervisningsmidler i Skive n n Fælles Mål for dansk som andetsprog For 10. år i træk afholder Center for Untervisningsmidler og Videreuddannelse og Kompetenceudvikling i VIA den årlige konference om Fælles mål for dansk som andetsprog. Særskilt folder udsendes i løbet af januar måned. Målgruppe Lærere, skoleledere, konsulenter og andre med interesse for undervisning af tosprogede elever. oplyses senere. I samarbejde med Videreuddannelse og Kompetenceudvikling i VIA Kursusnummer CFU12241 Tid 26. april 2012, kl Sted Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, Århus C 8 VIA Center for Undervisningsmidler reflex

9 FREMMEDSPROG Pædagogiske konsulenter Ulla Sørensen Lisbeth Wagener Charlotte S. Pedersen n n Developing writing skills in English Fælles Mål og regeringens Handlingsplan for Engelsk stiller skarpt på vigtigheden af, at der sker et løft inden for det skriftlige arbejde i engelskundervisningen. Kurset giver inspiration til arbejdet med at opfylde disse krav og viser gennem teori og en række praktiske øvelser, hvordan der gradvist kan opbygges en kommunikativ skriftlighed fra klasse. Deltagerne bedes medbringe egen bærbar computer. Engelsklærere fra klasse 965 kr. Kursusnummer CFU12584 Tid 1. marts 2012 kl Instr.: Skolekonsulent Anne-Marie Schæffer, Snekkersten n n Prøverne i engelsk - de mundtlige og skriftlige i 9. og 10. klasse Her gives en gennemgang af indhold og praktiske forhold ved de skriftlige og mundtlige prøver i engelsk. * Formålet med den beskikkede censur og censorrollen * Formelle og praktiske forhold * FSA mundtlig og skriftlig * 10. klasseprøve- mundtlig og skriftlig * Vurderingskriterier * Vurdering af elevbesvarelser : Engelsklærere i folkeskolen 580 kr. Kursusnummer CFU12580 Tid 15. marts 2012 kl. 12:30-16:30 Instr. Skolekonsulent Anne-Marie Schæffer, Snekkersten, n n Den frie skriftlige fremstilling i tyskundervisningen Rettekursus FSA i tysk er en udtræksprøve, og fra maj 2011 kan udtrækket enten være mundtligt eller skriftligt. Dette kursus sætter fokus på den skriftlige prøve. n n Film i tyskundervisningen Kommunalt beskikkede censorer og tysklærere i klasse 600 kr. Film har en ganske særlig evne til at formidle komplekse historier, som giver indsigt i andre kulturer og tankemønstre. På dette kursus får du indsigt i at åbne en tysk film på tematisk, kulturel og filmisk vis. Vi sætter fokus på filmens form, indhold og udtryk. Desuden får du idéer og inspiration til, hvordan konkrete film kan inddrages i tyskundervisningen. Kursusnummer CFU12581 Tid 31. maj 2012 kl Instr. Skolekonsulent og UVM s fagkonsulent for tysk Lore Rørvig, Albertslund, Tysklærere i overbygningen 910 kr. I samarbejde med Det Danske Filminstitut Kursusnummer CFU12208 Tid 23. februar 2012 kl Instr. Pædagogisk konsulent Dorit Elsebeth Hansen, UCN Listen over aktuelle TEMADAGE finder du altid på viacfu.dk/temadage Pigen uden ordforråd syntes ikke, at det hjalp, når hun lagde hovedet i blød.. VIA Center for Undervisningsmidler reflex

10 HISTORIE KRISTENDOMSKUNDSKAB SAMFUNDSFAG Pædagogiske konsulenter Henrik S. Larsen Jens R. Schmidt Kaare Øster Kurt Thybo n n Når fagene er udtrukket Hvert år i slutningen af april får lærerne at vide, om de skal afholde mundtlig prøve i fagene historie, kristendomskundskab og samfundsfag. Få dage efter afholder VIA CFU et kursus, hvor vi først giver et fælles oplæg om prøveoplæggenes opbygning, produktion af prøveoplæggene og prøvens afvikling. Herefter deler vi os ud og arbejder videre i tre grupper, som er lig de tre fag. n n Historieundervisning på mellemtrinnet med it På dette kursus vil kursisterne se og afprøve praktiske forløb i historie, hvor it vil være et bærende element. De forskellige it-redskaber vil enten være gratis eller vil blive stillet til rådighed for læreren i resten af skoleåret. Kursisterne vil arbejde med spil, bygge historiske fortællinger, udarbejde bøger i Bogbyggeren, vendespil i Spilbyggeren m.m. Historelærere på mellemtrinnet og andre interesserede 475 kr. Kursusnummer CFU12579 Tid 15. marts 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Peter Bak-Jensen, VIA CFU Pæd. konsulent Henrik Smedegaard Larsen, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler i Skive Lærere, som skal have elever til prøve i et eller flere af fagene historie, kristendomskundskab og samfundsfag. 490 kr. Kursusnummer CFU12628 Tid 3. maj 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Pæd. konsulent Jens Rahr Schmidt, VIA CFU Pæd. konsulent Henrik Smedegaard Larsen, VIA CFU n n Den røde tråd i Bibelen Med afsæt i et konkret undervisningsmateriale Den røde tråd i Bibelen, gives indblik i de bibelske fortællingers sammenhæng og idéer til den daglige undervisning. Alle kursister får et gratis eksemplar af bogen, dog max 3 bøger pr. skole. Lærere i kristendomskundskab 605 kr. Kursusnummer CFU12627 Tid 23. februar 2012 kl. 13:30-16:30 Instr. Formand for Religionslærerforeningen, John Rydahl, Fredensborg Sted VIA Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Allé 20, Skive n n Økonomi som tema i samfundsfag Fokus på bl.a. det økonomiske kredsløb og øvelser for eleverne Kurset gennemgår med oplæg og øvelser en række emner, blandt andet udbud og efterspørgsel, det økonomiske kredsløb, økonomisk vækst og baggrunden for den globale økonomiske krise. Der bliver tid til at overveje, hvordan eleverne skal forstå en verden, der er stadig mere præget af økonomi, og hvorledes de selv som forbrugere er økonomiske aktører. it og medier Pædagogiske konsulenter Peter Bak-Jensen Peter Søgaard n n Temadag for it- og medievejledere Nye og kommende muligheder på IT- og mediefronten Hvilken betydning får e-bøgerne for skolen? Vil eleverne arbejde med håndskrevne notater på computeren? Dette vil være eksempler på emner, der vil blive taget op denne dag. Dagen vil desuden byde på præsentation af nyheder, og der vil i workshops være mulighed for at arbejde med nogle af de præsenterede produkter. Forudsætninger: Elementært kendskab til arbejde på nettet. IT- og medievejledere, bibliotekarer og andre nysgerrige 995 kr. Kursusnummer CFU12523 Tid 14. marts 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Peter Søgaard, VIA CFU Pæd. konsulent Peter Bak-Jensen, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler i Skive Kursusnummer CFU12522 Tid 20. marts 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Peter Søgaard, VIA CFU Pæd. konsulent Peter Bak-Jensen, VIA CFU Samfundsfags- og historielærere 630 kr. Kursusnummer CFU12624 Tid 21. februar 2012 kl Instr. Lærebogsforfatter og seminarielektor Lars Søndergaard, Holte 10 VIA Center for Undervisningsmidler reflex

11 Nyt kursuskoncept n n En online håndsrækning til it-rygsækken Hvad kan programmer med oplæsning og prædiktion? Hvilke muligheder giver det elever med læse-skrivevanskeligheder? Hvordan kan du som lærer være den bedste støtte for en elev med it-rygsæk? Her er et kursus, der kommer til dig. Kurset foregår som et online-kursus, hvor der først vil blive gennemgået nogle generelle programfunktionaliteter, og hvor der derefter også er plads til spørgsmål og mere individuel vejledning. Forudsætninger: Du skal på dagen fysisk opholde dig et sted, hvor du har mulighed for internetopkobling. Du skal have et basiskendskab til programmet svarende til de web-instruktioner om it-rygsækken, der ligger på CFU s hjemmeside. Kurset henvender sig primært til lærere der underviser elever, som har fået tildelt en it-rygsæk. Det kan både være lærere med tovholder-funktioner, såvel som lærere der kun har eleven i et mindre timetal, men som gerne vil være en bedre hjælper for eleven. 75 kr. Med udgangspunkt i programpakken CD-ORD 7 Kursusnummer CFU12223 Tid 25. januar 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU Pæd. konsulent Peter Bak-Jensen, VIA CFU Pæd. konsulent Linda Kolling Pedersen, VIA CFU og empati Tid: Tirsdag den 28.8 og onsdag den , Tirsdag den Tirsdag den Tirsdag den Alle dage fra kl Den gode relation i klasserummet har 2 parter: Læreren og barnet/børnene. Det kræver mentalt overskud at kunne danne de gode relationer, der er konstruktive for læringsmiljøet. Sted: : Elbjerg Kursuscenter Ormedamsvej 5, Tebstrup 8660 Skanderborg kr. Kursusnummer CFU12242 Tilmelding senest den VIA Center for Undervisningsmidler reflex

12 Hent inspiration Inspiration til dit fag Kom selv eller tag dit team eller fagudvalg med til vores inspirationsdage for lærere. På dagen får du mulighed for: - At se fagets nyeste materialer - At få inspiration til årsplanen (måske endda få den lavet færdig og få booket materialer?) - At få rådgivning og vejledning om læremidler - At få hjælp til at søge og booke materialer til din undervisning på VIA CFU Personale fra vores samlinger vil sammen med en eller flere af fagets pædagogiske konsulenter være til stede og blande korte oplæg med åben tid. Her kan du fordybe dig i eller få hjælp til det, der er vigtigst for netop dig - og din undervisning. Nedenfor kan du se, hvornår netop dit fag er på programmet, og hvor i dækningsområdet det foregår Deltagelse er gratis n n Inspirationsdag for børnehaveklasseledere Kursusnummer CFU12226 Tid 28. marts 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Kirsten Glavind, VIA CFU n n Inspirationseftermiddag - dansk i indskolingen Lærere og pædagoger, der arbejder med dansk i klasse Kursusnummer CFU12620 Tid 24. april 2012 kl Instr. Pæd. konsulent, master i læse- og skrivedidaktik Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU Kursusnummer CFU12621 Tid 25. april 2012 kl Instr. Pæd. konsulent, master i læse- og skrivedidaktik Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU Sted VIA Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Allé 20, Skive Kursusnummer CFU12224 Tid 25. april 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Kirsten Glavind, VIA CFU Kursusnummer CFU12225 Tid 10. maj 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Kirsten Glavind, VIA CFU n n Inspiration til årsplanlægning Dansklærere ældste klassetrin Kursusnummer CFU12230 Tid 25. april 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Hanne Schriver, VIA CFU Kursusnummer CFU12231 Tid 26. april 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Hanne Schriver, VIA CFU Kursusnummer CFU12232 Tid 2. maj 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Hanne Schriver, VIA CFU n n Inspiration til årsplanlægning klasse Dansklærere i 6. og 7. klasse - skoleåret 2012/2013 Kursusnummer CFU12235 Tid 10. maj 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Hanne Schriver, VIA CFU Pæd. konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus, VIA CFU 12 VIA Center for Undervisningsmidler reflex

13 n n Inspirationseftermiddag Dansk på mellemtrinnet Kursusnummer CFU12236 Tid 19. april 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus, VIA CFU Kursusnummer CFU12237 Tid 14. maj 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus, VIA CFU n n Caféeftermiddag - dansk på mellemtrinnet Kursusnummer CFU12630 Tid 24. april 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Pæd. konsulent Helle Rahbek, VIA CFU Sted VIA Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Allé 20, Skive Kursusnummer CFU12631 Tid 26. april 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Pæd. konsulent Helle Rahbek, VIA CFU n n Inspirationseftermiddag - dansk som andetsprog Undervisere af tosprogede elever, undervisere i dansk som andetsprog og andre interesserede Kursusnummer CFU12802 Tid 2. maj 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler i Skive Kursusnummer CFU12801 Tid 7. maj 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Inge Kirstine Helle, VIA CFU Kursusnummer CFU12800 Tid 10. maj 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU n n Inspirationseftermiddag i engelsk Kursusnummer CFU12606 Tid 18. april 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Charlotte Sejer Pedersen, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler i Skive Kursusnummer CFU12607 Tid 19. april 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Charlotte Sejer Pedersen, VIA CFU Kursusnummer CFU12210 Tid 23. april 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Ulla Sørensen, VIA CFU n n Inspirationseftermiddag i tysk og fransk Kursusnummer CFU12604 Tid 23. april 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Lisbeth Wagener, VIA CFU Kursusnummer CFU12209 Tid 24. april 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Ulla Sørensen, VIA CFU Kursusnummer CFU12605 Tid 26. april 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Lisbeth Wagener, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler i Skive n n Inspiration til årsplanen - matematik og naturfag Kursusnummer CFU12214 Tid 8. maj 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Ole Haubo Christensen, VIA CFU Pæd. konsulent Kaare Øster, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler i Skive Kursusnummer CFU12215 Tid 9. maj 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Ole Haubo Christensen, VIA CFU Pæd. konsulent Kaare Øster, VIA CFU Kursusnummer CFU12216 Tid 10. maj 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Søren Kristian Østergaard, VIA CFU Pæd. konsulent Jens Rahr Schmidt, VIA CFU VIA Center for Undervisningsmidler reflex

14 n n Inspirationseftermiddag i hjemkundskab Kursusnummer CFU12617 Tid 24. maj 2012 kl. 13:30-15:30 Instr. Lektor Kirsten Jensen, Læreruddannelsen UCL. n n Inspirationseftermiddag i håndarbejde Kursusnummer CFU12614 Tid 25. april 2012 kl. 13:30-15:30 Instr. Underviser og regionsleder i håndarbejdslærerforeningen Birgit Graversgård n n Inspirationseftermiddag for specialundervisere Kursusnummer CFU12240 Tid 25. april 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Linda Kolling Pedersen, VIA CFU Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU Sted VIA Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Allé 20, Skive Kursusnummer CFU12239 Tid 26. april 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU Pæd. konsulent Linda Kolling Pedersen, VIA CFU Kursusnummer CFU12238 Tid 15. maj 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Linda Kolling Pedersen, VIA CFU Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU n n Inspirationseftermiddag Innovativ undervisning, Ideer og materialer Alle med interesse for kreativitet, innovation og entreprenørskab Kursusnummer CFU12805 Tid 10. april 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU Kursusnummer CFU12804 Tid 23. april 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler i Skive Kursusnummer CFU12806 Tid 24. april 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU VI har ikke fødselsdag - men inspirationskurserne er alligevel GRATIS 14 VIA Center for Undervisningsmidler reflex

15 Matematik Pædagogiske konsulenter Ole Haubo Christensen Søren Østergaard n n Matematik - Hvor sejler vi hen? - Årets matematikkonference med fokus på nye vinkler af faget Årets matematikkonference tager udgangspunkt i nye faglige og pædagogiske tiltag inden for faget. En dag, hvor vi til stadighed søger svar på, hvordan vi skaber det optimale rum for læring. Hvordan kan vi gøre det bedst muligt? Se endeligt program og tilmelding på Matematiklærere kr. I samarbejde med UCN, Center for Undervisningsmidler Kursusnummer CFU12219 Tid 29. marts 2012 kl. 9:00-15:30 Sted Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, Århus C n n Specialundervisning i matematik Dette kursus sætter fokus på, hvad det vil sige ikke at lykkes i matematik. Der vil blive arbejdet med typer af matematikvanskeligheder, som børn med særlige behov kan opleve, og der sættes fokus på relevant undervisningsindhold og tilpassede undervisningsmetoder. Kort kan det siges, at en elev lærer matematik ved at gøre erfaringer og sætte ord på de erfaringer, hun gør. Forløber denne proces ikke på en rimelig måde, får eleven vanskeligheder i matematik. Matematiklærere 690 kr. I samarbejde med Alinea Kursusnummer CFU12212 Tid 23. februar 2012 kl Instr. Pædagogisk konsulent, cand.pæd.psyk. Michael Wahl Andersen, København NV Sted VIA Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Allé 20, Skive Kursusnummer CFU12213 Tid 24. februar 2012 kl Instr. Pædagogisk konsulent, cand.pæd.psyk. Michael Wahl Andersen, København NV 8200 Aarhus MATEMATIK Matematik - hvor sejler vi hen? Torsdag den 29. marts 2012 Helnan Marselis Hotel, Aarhus C VIA Center for Undervisningsmidler reflex

16 Naturfag BIOLOGI FYSIK/KEMI GEOGRAFI NATUR/TEKNIK Pædagogiske konsulenter Ole H. Christensen Henrik S. Larsen Kaare Øster Jens Rahr Schmidt Søren Østergaard n n Forsøgsarbejde og aktiviteter i natur/teknik Natur/teknik klasse Hvordan kan du udvælge og organisere eksperimenter i natur/teknik og sikre, at de faglige mål opfyldes? På denne dag får du masser af inspiration til at planlægge og udføre enkle eksperimenter i natur/teknik undervisningen. Undervejs inddrages trinmålene, og vi diskuterer fordele og ulemper ved forskellige evalueringsformer samt, hvordan man kan opbygge en årsplan. Lærere i natur/teknik klasse 785 kr. Kursusnummer CFU12217 Tid 24. januar 2012 kl Instr. Lærer og formidler Charlotte Trolle Olsen, Skoletjenesten, Randers Regnskov n n Spiselig kemi - er det overhovedet spiseligt? Kurset vil veksle mellem øvelser og teori på en måde, så deltagerne har mulighed for at arbejde i forskellige workshops. Kursisterne kan dermed selv tone deres fokusområde. Øvelserne vil være de traditionelle, men der vil også blive introduceret mindre kendte øvelser om f.eks. tilsætningsstoffer og fødevareproduktion. Lærere, der underviser i natur/teknik, biologi, fysik/kemi og geografi 755 kr. Kursusnummer CFU12619 Tid 1. marts 2012 kl Instr. Lektor, cand.scient Beth Wehner Andersen, Kolding Sted Hammerum Skole, Hovedgaden 1, Herning Kursusnummer CFU12218 Tid 31. januar 2012 kl Instr. Lærer og formidler Charlotte Trolle Olsen, Skoletjenesten, Randers Regnskov Praktisk musiske fag BILLEDKUNST HJEMKUNDSKAB HÅNDARBEJDE IDRÆT musik Pædagogisk konsulent Kirsten-Marie Kjær n n Kunst og matematik - Et kreativt par! Gennem eksperiment og leg med kendte billeder fra kunsthistorien afsløres, at megen kunst - gammel som ny, bevidst som ubevidst - er bygget på matematik. En aha-oplevelse og ny udforskning af kendte materialer der måske ender med nyt til væggene i klasseværelset eller derhjemme! Matematik og billedkunstlærere ( kl.) og andre interesserede 990 kr. I samarbejde med KKArt Kursusnummer CFU12615 Tid 10. maj 2012 kl Instr. Billedkunstner Marianne Thingholm, Åbyhøj Billedkunstner Niels Rahbæk, Århus n n Sammenspil med mange børn og minimal instruktion På dette kursus skal vi spille, arrangere og komponere numre, hvor man kan få mange børn placeret ved instrumenter. Alt kan videreføres til egen undervisning. Kurset tager udgangspunkt i Sammenspilsmappen 1-8, hvor der introduceres metoder hertil. Musiklærere for klasse 780 kr. Kursusnummer CFU12612 Tid 16. april 2012 kl Instr. Seminarielektor i musik Gitte Trier, Ringsted Sted VIA Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Allé 20, Skive 16 VIA Center for Undervisningsmidler reflex

17 Pædagogiske temaer Pædagogisk konsulent Linda Kolling Pedersen Anny Overgaard kreativitet innovation iværksætteri SPECIALUNDERVISNING n n Den Kreative Platform Kreativ udfoldelse i undervisningen Kurset er en indføring i en nyudviklet pædagogik, der har vist sig specielt anvendelig til at skabe de nødvendige rammer for kreativ udfoldelse i undervisningen. Den Kreative Platform er udviklet af bl.a. lektor ved Aalborg Universitet, Søren Hansen. Den eneste forudsætning for at deltage er, at du TØR være dig selv - for du vil HELT SIKKERT blive udfordret i løbet af de 2 dage. Dag 1: Oplev et intenst forløb på DKP på egen krop. Bliv klædt på til at lave et DKP-forløb i egen klasse. Dag 2: Præsentation af pædagogikken bag DKP. Opfølgning på egne afprøvede undervisningsforløb. Alle lærere 1530 kr. For medlemmer af Young Enterprise er kurset dog gratis. Er din skole ikke medlem kontakt ye.dk I samarbejde med Young Enterprise Kursusnummer CFU12803 Tid 29. februar og 19. marts 2012, begge dage kl Instr. Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU Sted VIA University College, Gl. Struervej 1, Holstebro n n Brug kroppen og computeren til læring Kropslig læring og it Kurset Brug kroppen og computeren til læring vil arbejde med elevernes muligheder for at inddrage kroppen i undervisningen ud fra tankerne bag læringsstile og de mange intelligenser. Eleverne skal kunne interagere med softwaren ved at hoppe, berøre eller på andre måder kropslig interagere med computeren. Forudsætninger: Elementært kendskab til arbejde på nettet. Specialundervisningslærere, indskolingslærere, it-vejledere og andre nysgerrige 475 kr. Kursusnummer CFU12535 Tid 11. april 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Peter Bak-Jensen, VIA CFU Pæd. konsulent Linda Kolling Pedersen, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler i Skive n n Elevengagerende undervisning Aktiviteter i alle fag Du vil gennem kurset blive præsenteret for mange læringsaktiviteter, som du direkte kan gå hjem at bruge i din undervisning. Aktiviteter, hvor eleverne er fysisk aktive samtidig med, at de arbejder med faglige emner i undervisningen. Eleverne vil udvikle deres faglige og kreative kompetencer gennem læringsaktiviteterne. Lærere på mellemtrinnet og i udskolingen 610 kr. Kursusnummer CFU12807 Tid 12. marts 2012, kl Instr. Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU Projektleder InnoLab, Viborg Idrætsråd Rasmus Fiil Hjorth, Viborg Gode filer fra mit kursus Vil du gerne have fat i dokumenter eller andre filer fra et kursus, du var på, så gå ind på viacfu.dk/minekurser og skriv brugernavn til dit UNI-login. Har du ikke et UNI-login, eller har du ikke meddelt os det, kan du få adgang via den mailadresse, du brugte ved tilmeldingen. Læs mere på side 2 Pigen uden ordforråd ville gerne se skruen uden ende VIA Center for Undervisningsmidler reflex

18 Længerevarende kurser Nedenstående længerevarende kurser udbydes i det kommende skoleår. Foruden Hjælp - vi skal have en 1. klasse (se side 4) ser du herunder de kurser, vi foreløbig har planer om at tilbyde. Kurserne er alle under planlægning. Følg med på hjemmesiden. Et længerevarende kursus er normalt fra 3 til 5 dages varighed. Har du ideer til længerevarende kurser, som du ønsker vi skal tilbyde, er du altid velkommen til at rette henvendelse til den konsulent, der har fagområdet, eller til vores kursusafdeling. n n Specialundervisning i matematik Om matematikvanskeligheder, som børn med særlige behov kan opleve. Deltagerne vil få indsigt i, hvad der kan forårsage vanskeligheder i matematik, samt i at kunne pege på handlemuligheder. Der sættes fokus på de typer af matematikvanskeligheder, som børn med særlige behov kan opleve på relevant undervisningsindhold og tilpassede undervisningsmetoder. Matematiklærere, specialundervisningslærere kr. Kursusnummer CFU12243 Tid 5., 6. og 7. september 2012 kl Inst. Pædagogisk konsulent, cand.pæd.psyk. Michael Wahl Andersen, København Sted VIA CFU, Halmstadgade 2, Arrangeret i samarbejde med Alinea n n Matematik i indskolingen Fire dage med matematik for matematiklærere der underviser i klasse. Kurset har følgende overskrifter: - Praktisk Matematik. En undersøgende arbejdsform i matematikundervisningen - Matematik og natur/teknik i naturen - Matematikvanskeligheder - hvordan takler vi det i folkeskolen? - Projektarbejde, matematikkompetencer samt faglig dokumentation i matematikundervisningen. På kurset har praktiske aktiviteter høj prioritet. Matematiklærere i indskolingen kr. Kursusnummer CFU12244 Tid 29. oktober 2012 kl Instr. Lærer og forfatter Lone Kathrine Petersen, Allerød Tid 30. oktober 2012 kl Instr. Cand. pæd. bio. Bo Bramming, Gentofte Tid 31. oktober 2012 kl Instr. Pædagogisk konsulent, cand. pæd. psyk. Michael Wahl Andersen, København Tid 1. november 2012 kl Instr. Lærer- og lærebogsforfatter Carsten Terpager Hedegaard, Esbjerg Sted VIA CFU, Halmstadgade 2, Arrangeret i samarbejde med Alinea n n Natur/teknik klasse - få opkvalificeret din undervisning Følgende punkter vil blive behandlet i løbet af ugen: - Intentionerne med faget - Geografiske aktiviteter i natur/teknik - Forsøgsarbejde i natur/teknik - Klassen ud i naturen - med vægt på ferskvandsaktivi teter - Skoven i skolen - med fokus på praktisk arbejde i natu ren og i laboratoriet - Læremiddelkendskab - Skoletjenesten som ressource. Teoretiske oplæg, debat, forsøgs arbejde i laboratoriet og i naturen. Lærere i natur/teknik klasse kr. Kursusnummer CFU12245 Tid september 2012, alle dage kl Instr. Skoletjenesten, Randers Regnskov Charlotte Trolle Olsen, Ulstrup Lærer og geograf Lennie Boesen, Lystrup, Naturvejleder Lars Nygaard, Silkeborg, pæd. konsulenter Ole Haubo Christensen og Kaare Øster, VIA CFU samt Museumsinspektør Bo Pagh Schultz, Fur Museum Tid 18. september 2012 kl Steder Aqua, Ferskvandscentret, Silkeborg, Vejlsøvej 51, Silkeborg, Moesgård Strand, Århus og Steno Museet, Århus, C.F. Møllers Alle 1100, Universitetsparken, Århus C n n Flerfaglige trinmål - naturfag på tværs i klasse Fælles Mål 2009 lægges op til samarbejde mellem fagene i løbet af året. - Hvorfor arbejde med flerfaglige mål? - Hvordan kan eleverne i praksis opleve, at naturfagene spiller sammen? - Bestemmelser for prøverne i fysik/kemi, biologi og geografi? - Forsøgsordningen med flerfaglige naturfagsprøve - Flerfagligt, eksperimenterende og undersøgende undervisning i fysik/kemi, biologi og geografi? - Læremiddelkendskab. Få på kort tid et kvalificeret afsæt til de nye krav om fagsamarbejde. Kurset arrangeres i samarbejde med CFU Nordjylland og PU Randers kommune Lærere i fysik/kemi, biologi og geografi klasse kr. Kursusnummer CFU12246 Tid november 2012, alle dage kl Instr. Peter Norrild, formand for naturfagsudvalgene under arbejdet med Fælles Mål 2009, pæd. konsulenter Ole Haubo Christensen og Kaare Øster, VIA CFU og lærer Aff Hjarnø, Erikstrupskolen, Stevns Sted PU Randers, Slyngborggade 21, 8900 Randers n n Dansk med de store i Herning Mandag den 24. fredag den 28. september 2012 n n Dansk med de store i Aarhus september og november VIA Center for Undervisningsmidler reflex

19 Studieture n n»literature Trip to Bath«Nyt og spændende ugekursus for engelsklærere I samarbejde med UCN CFU i Nordjylland er vi i den heldige situation at kunne tilbyde engelsklærere et 5- dages kursus i The City of Bath, a World Heritage City, den september Kurset sætter fokus på drama som et middel til at lære og til at udvikle elevers engelske sprogfærdigheder. På programmet er der workshops med drama i al almindelighed samt fokus på drama med konceptet Shakespeare Works! i børnehøjde Derudover er der kulturoplevelser af høj og uvurderlig klasse for lærere, der underviser i engelsk. Her kan bl.a. nævnes rundvisning i Bath, en tur til Stratford-upon-Avon, teatertur, skolebesøg i Secondary Schools i Bath samt gæsteforelæsning med Professor Andy Goodwyn, Head of the Institute of Education, Reading University. En unik chance for også at få sit eget engelske sprog opdateret og pudset af. Kurset vil blive opslået i reflex nr samt på vores hjemmeside under kurser. n n Studietur til energiøen Island - for naturfagsfolk Styrk naturfagene. Tag med på studierejse. Programmet indeholder bl.a.: - Icelandic New Energy om overgang til brintsamfundet - Geotermisk energi - Nordic Volcanological Centre, Islands Universitet - School of Energy and Technology - Skolebesøg - Thingvellir, Gullfoss, Geysir - Den blå Lagune - Netværksopbygning - Hvordan planlægger jeg en tur med mine elever? Målgruppe: Undervisere i de naturvidenskabelige fag i både grundskolen og ungdomsuddannelserne, naturvejledere og andre interesserede. Kursusnummer CFU12900 Tid Lørdag den 6. onsdag den 10. oktober 2012 Ca kr. en inkluderer fly, transport i Island, overnatning i enkeltværelse med morgenmad og entré til alle obligatoriske arrangementer. Geysir. Island. Andersen VIA Center for Undervisningsmidler reflex

20 Konsulenter INDSKOLING Marianne S. Pedersen DANSK SOM ANDETSPROG Innovation UEA specialpædagogik Anny Overgaard INDSKOLING Kirsten Glavind DANSK SOM ANDETSPROG Inge Helle DANSK PÅ MELLEMTRINNET, IDRÆT Helle Rahbek FREMMEDSPROG Charlotte S. Pedersen DANSK PÅ MELLEMTRINNET, IDRÆT Sara Sejrskild FREMMEDSPROG Lisbeth Wagener DANSK PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN Finn Bangsgaard FREMMEDSPROG, INTERNATIONALISERING Ulla Sørensen DANSK PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN Hanne Schriver GEOGRAFI, HISTORIE, KRISTENDOMSKUNDSKAB, SAMFUNDSFAG Henrik S. Larsen DANSK PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN, INTERNATIONALISERING Kurt Thybo NATUR/TEKNIK, BIOLOGI, HISTORIE, SAMFUNDSFAG Jens Rahr Schmidt VIA Center for Undervisningsmidler reflex

Center for Undervisningsmidler

Center for Undervisningsmidler Til dig, der er lærerstuderende Kender du Center for Undervisningsmidler - for dig og din undervisning Kære lærerstuderende ved VIA Læreruddannelsen i Nr. Nissum, Silkeborg, Skive og Århus Kender du VIA

Læs mere

KURSUSPLAN FOR UNDERVISERE I GRUNDSKOLEN NR. 1 APRIL 2012. Vend bladet VIA CFU CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

KURSUSPLAN FOR UNDERVISERE I GRUNDSKOLEN NR. 1 APRIL 2012. Vend bladet VIA CFU CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER KURSUSPLAN FOR UNDERVISERE I GRUNDSKOLEN NR. 1 APRIL 2012 Vend bladet VIA CFU CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER n Praktiske oplysninger Tilmelding til CFU s kurser i skoleåret 2012/2013 Du kan tilmelde dig

Læs mere

Tilbud fra CFU til BØRNEHAVEKLASSEN. - pædagoger og børnehaveklasseledere SKOLEÅRET 2011/2012

Tilbud fra CFU til BØRNEHAVEKLASSEN. - pædagoger og børnehaveklasseledere SKOLEÅRET 2011/2012 Tilbud fra CFU til BØRNEHAVEKLASSEN - pædagoger og børnehaveklasseledere SKOLEÅRET 2011/2012 Mylius Erichsens vej 139, 9210 Aalborg SØ. Tlf. 7269 2000. Mail: cfu@ucn.dk CFU Skolevangen 45, 9800 Hjørring.

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Efterårskurser på PPR 2013

Efterårskurser på PPR 2013 For at få folderen i elektronisk udgave: Se Nyt fra AKT/læsekonsulent på Fællesnettet via Skoleintra eller Kontakt din læsevejleder eller skolens akt-medarbejder Efterårskurser på PPR 2013 Hvordan løser

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

til pædagoger Kursustilbud VIA Center for Undervisningsmidler Bliv klædt på til ny skolereform og nye udfordringer

til pædagoger Kursustilbud VIA Center for Undervisningsmidler Bliv klædt på til ny skolereform og nye udfordringer VIA Center for Undervisningsmidler Kursustilbud Bliv klædt på til ny skolereform og nye udfordringer til pædagoger der arbejder med de ældste børnehavebørn og/eller pædagoger, der har understøttende funktion

Læs mere

Kurser efterår 2014. - nu også for børnehavepædagoger

Kurser efterår 2014. - nu også for børnehavepædagoger Kurser efterår 2014 - nu også for børnehavepædagoger Kære børnehavepædagoger I har modtaget en folder fra Center for Undervisningsmidler, henvendt til pædagoger, der arbejder med kommende skolestartere.

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over:

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: 1. Hvornår og hvordan har skolen evalueret trinmål og undervisningsplaner? 2. Står skolens undervisning mål med hvad der almindeligvis

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Kom til digitale inspirationsdage

Kom til digitale inspirationsdage Kom til digitale inspirationsdage GRATIS deltagelse med fuld forplejning Vi kommer rundt i hele landet også til en by i nærheden af dig! Digitale inspirationsdage vi kommer også til en by nær Dig! 24.

Læs mere

Få styr på DEN ENKELTE OG SAMFUNDETS UDLEDNING AF STOFFER

Få styr på DEN ENKELTE OG SAMFUNDETS UDLEDNING AF STOFFER Få styr på DEN ENKELTE OG SAMFUNDETS UDLEDNING AF STOFFER Kursusbeskrivelse Fra skoleåret 2016-17 skal man i naturfagene på 7. 9. klassetrin samarbejde om mindst seks fællesfaglige fokusområder. Samtidig

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Oversigt over møder og kurser for lærere skoleåret 2015/16 1/6. DATO HVAD HVORNÅR HVOR HVEM ARRANGØR Onsdag Jyllandsgade

Oversigt over møder og kurser for lærere skoleåret 2015/16 1/6. DATO HVAD HVORNÅR HVOR HVEM ARRANGØR Onsdag Jyllandsgade Oversigt over møder og kurser for lærere skoleåret 2015/16 1/6 August September Repr.for PLC 19. HoS-naturfags-netværksmøde Ulkebøl Skole Naturfagsvejledere tilknyttet 26. 1 á 4 08.30 WEB-IT 2015 PLC-medarbejdere

Læs mere

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver 9.00 Kaffe/te og rundstykker 9.10 Velkomst 9.10 Naturfagene i folkeskolereformen ved Christensen,

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Skovløkkeskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

til pædagoger Kursustilbud VIA Center for Undervisningsmidler Bliv klædt på til ny skolereform og nye udfordringer

til pædagoger Kursustilbud VIA Center for Undervisningsmidler Bliv klædt på til ny skolereform og nye udfordringer VIA Center for Undervisningsmidler Kursustilbud Bliv klædt på til ny skolereform og nye udfordringer til pædagoger der arbejder med de ældste børnehavebørn og/eller pædagoger, der har understøttende funktion

Læs mere

Læsevejlederuddannelsen

Læsevejlederuddannelsen udbyder i samarbejde med Læsevejlederuddannelsen - de gymnasiale uddannelser Nyt hold 2014-2015 i Aarhus Tid Mandage kl. 9.00-15.00 i perioden 30.09.14 til 13.04.15. Sted Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3,

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Naturfag i spil. Create a difference VIA University College

Naturfag i spil. Create a difference VIA University College Create a difference VIA University College Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler Naturfagskonference Naturfag i spil Bliv opdateret og klar til den fælles naturfagsprøve 23. november

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 Sag: 13-8191 Dok: 32766-15 Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Læs mere

Få styr på TEKNOLOGIENS BETYDNING FOR MENNESKER

Få styr på TEKNOLOGIENS BETYDNING FOR MENNESKER Få styr på TEKNOLOGIENS BETYDNING FOR MENNESKER Kursusbeskrivelse Fra skoleåret 2016-17 skal man i naturfagene på 7. 9. klassetrin samarbejde om mindst seks fællesfaglige fokusområder. Samtidig indføres

Læs mere

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE Den 1. august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Reformen lægger bl.a. op til en længere og mere varieret skoledag, fokus på læringsmål frem for undervisningsmål, bevægelse

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Foreningen af. Kristne Friskoler. FKF-kurser

Foreningen af. Kristne Friskoler. FKF-kurser Foreningen af Kristne Friskoler FKF-kurser 2017-18 1 SØG OG DU SKAL FINDE GOOGLE-GENERATIONEN OG I-PRØVEN FORMÅL: Kursets formål er at klæde dansklærere på til at håndtere den nye generation af unge, hvor

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014 Folkeskolereformen på Højboskolen Tirsdag den 6. maj 2014 Første spadestik Højboskolen -version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal løftes med

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kalø Økologiske Landbrugsskole den

Kalø Økologiske Landbrugsskole den Kalø Økologiske Landbrugsskole den 23 9 2013 12.00 Velkomst ved skole og dagtilbudschef Finn Mikkelsen, Norddjurs Kommune og Jørgen Brøgger, formand for udvalget for familie og institutioner, Syddjurs

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

EFTERUDDANNELSE 2011/2012 KVUC VUC VEJLE VIA CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

EFTERUDDANNELSE 2011/2012 KVUC VUC VEJLE VIA CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER EFTERUDDANNELSE 2011/2012 KVUC VUC VEJLE VIA CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER Praktiske oplysninger Arrangører Anne Jelsøe KVUC aje@kvuc.dk Anny Overgaard VIA Center for Undervisningsmidler aov@viauc.dk

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på Formål: At afdække nye indsatsområder for CFU erne i forhold til lærernes behov inden for de 4 områder:

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 6 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Specialklasse på Fryndesholm Skole Regnbuen Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Overordnet i Regnbuen Elevgruppen i Regnbuen er elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Det betyder, at

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Store Kursusdag - 7. januar 2012 i Dronninglund hallerne.

Store Kursusdag - 7. januar 2012 i Dronninglund hallerne. Her kan alle klubbens trænere få inspiration på samme kursus - og samtidig give hinanden sparring på hverdagens udfordringer. Store Kursusdag - 7. januar 2012 i Dronninglund hallerne. Håndboldens Store

Læs mere

Tidsrammen for indsatsen Den organisatoriske ramme Læse og skrivehandleplanens særlige fokus i tredje år... 7

Tidsrammen for indsatsen Den organisatoriske ramme Læse og skrivehandleplanens særlige fokus i tredje år... 7 Læse- & skrivehandleplan 2011-2014 3 udgave 2013 Indholdsfortegnelse Rødovre Kommunes læse- og skrivehandleplan... 4 Mål for Læse- og skrivehandleplanen... 4 Formålet med Læse- og skrivehandleplanen...

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes klasse

Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes klasse Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse Følg gymnasiet på de sociale medier Invitation Silkeborg Gymnasium inviterer hermed grundskolerne til et samarbejde baseret på

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 Hvad skal der ske Ugenr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion 1. (K) 2012 -? Søholmskolens virksomhedsrapport 2012-14 (K)=fælles kommunale indsatsområder (L)= lokale indsatsområder Rød skrift er justeringer juni 2013 Fortsat udvikling mod mere inklusion Ingen eller

Læs mere

Tilmelding og program til Konference om Videnstrategi for Esbjerg Kommune

Tilmelding og program til Konference om Videnstrategi for Esbjerg Kommune Tilmelding og program til Konference om Videnstrategi for Esbjerg Kommune Dato og tid: 25.09.2013 kl. 8.30-15.30 Sted: University College Syddanmark, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø Tilmelding: science.esbjergkommune.dk

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

UDDANNELSESHUSET. Montebello - Gurrevej 90-3000 Helsingør

UDDANNELSESHUSET. Montebello - Gurrevej 90-3000 Helsingør UDDANNELSESHUSET Montebello - Gurrevej 90-3000 Helsingør Indhold Forord................................. 3 Service................................ 4 Konsulentområder..................... 6 Naturfag...............................

Læs mere

Fag Indskoling(0.-2. klasse) Mellemtrin(3.-6. klasse) Overbygningen(7.-10. klasse)

Fag Indskoling(0.-2. klasse) Mellemtrin(3.-6. klasse) Overbygningen(7.-10. klasse) Som lærer og elev i Varde Kommune har du adgang til en bred vifte af digitale læremidler. Programpakken justeres hvert år i november, og nedenfor ser du programpakken, som gælder fra 1. januar 2015. Udvælgelsen

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer SPECIALUNDERVISNINGSTRÆF 2009: Ny veje i skolen og specialundervisningen 11. - 13. november i Holbæk 19. maj 2009 Inklusion begreber, teori og praksis Effekten af specialundervisning Nyt fra SU-Styrelsen

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 3 i juni 2014 Kære forældre og elever

Nyhedsbrev nr. 3 i juni 2014 Kære forældre og elever Nyhedsbrev nr. 3 i juni 2014 Kære forældre og elever 26. juni 2014 Informationsmøder om Folkeskolereformen på Dybkærskolen og forældremøder i august og september 2014 Alle klasser skal i det kommende skoleår

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov

Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov De lærer os en masse om fag; vi skal da lære at lære Kursus for ledelser, undervisere og forældre i grundskolen Effektiv Læring I skolen lærer eleverne

Læs mere

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15 Årets evaluering af skolens samlede undervisning har flg. indhold: 1. Karakterer side 1 - Evaluering 1. - 2. kl side 2 - Evaluering 3. - 6. kl. side 3 - Evaluering 7. - 9. kl. side 4 2. IT-hverdag 2014-15

Læs mere

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 SCIENCE KROP & SUNDHED INTERKULTUREL MEDIE & KOMMUNIKATION VEL KOM MEN LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen

Læs mere

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole?

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole? Resultater af CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse 2012 - for CFU i VIA UC Undersøgelsen er delt ind i fire hovedområder, hvorunder der spørges ind til CFU ernes forskellige ydelser. Områdernes

Læs mere

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole?

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole? Resultater af CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse 2012 - for CFU i UCL Undersøgelsen er delt ind i fire hovedområder, hvorunder der spørges ind til CFU ernes forskellige ydelser. Områdernes

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. Fra skoleåret

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Uddannelse/kurser 2012-2013

Uddannelse/kurser 2012-2013 Uddannelse/kurser 2012-2013 Til alle pædagogiske medarbejdere Uddannelsesplanlægningen for skoleåret 2012-2013 er især præget af et praksisnært uddannelsesforløb i udvikling af feedbackkultur for alle

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

Randers Kommune. Pædagogisk Udvikling Slyngborggade 21 8900 Randers Telefon +8643 4477 Telefax +8643 8728. Til

Randers Kommune. Pædagogisk Udvikling Slyngborggade 21 8900 Randers Telefon +8643 4477 Telefax +8643 8728. Til Randers Kommune Til Til skolens ledelse og det pædagogiske personale D. 25. april 2007 Pædagogisk Udvikling Slyngborggade 21 8900 Randers Telefon +8643 4477 Telefax +8643 8728 Fællessamlingen Telefon +8643

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse

Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse følg gymnasiet på de sociale medier Invitation Silkeborg Gymnasium inviterer hermed grundskolerne til et samarbejde baseret på

Læs mere

Forsøg med modersmålsundervisning, 1. klassetrin

Forsøg med modersmålsundervisning, 1. klassetrin Forsøg med modersmålsundervisning, 1. klassetrin Forsøgsprogram om modersmålsbaseret undervisning Ved projektleder Rune Schjerbeck, Undervisningsministeriet den 20. marts 2014 Indsæt note og kildehenvisning

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Skolecenter Jetsmark. Information omkring næste skoleår. 20. juni 2014. Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark

Skolecenter Jetsmark. Information omkring næste skoleår. 20. juni 2014. Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Skolecenter Jetsmark 20. juni 2014 Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Folkeskolereformen - fokus på faglighed

Folkeskolereformen - fokus på faglighed Folkeskolereformen - fokus på faglighed Hvorfor en folkeskolereform Folkeskolen anno 2013.intellektuel og uddannelsesmæssig armod, Politikken Fokus på bedre uddannelse og bedre udnyttelse af skattekronerne,

Læs mere

reflex Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler Kurser ISSN: 1601-8737

reflex Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler Kurser ISSN: 1601-8737 Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler reflex Kurser ISSN: 1601-8737 2014 2015 reflex Kurser VIA Center for Undervisningsmidler viacfu.dk cfu@via.dk Tlf.: 87 55 27 00 Afdelingen i Aarhus

Læs mere

Kære forældre i gruppe 4

Kære forældre i gruppe 4 Fjelsø d. 15. december 2011 Kære forældre i gruppe 4 Hermed en lille decemberhilsen med en opsamling på årsplanen samt et referat af vores møde d. 22. november, der omhandlede visioner og tanker vedrørende

Læs mere

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14 GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE Linjer 2013/14 foto VEL KOM MEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. Fra skoleåret 13/14 organiserer

Læs mere

Tårnby Kommune Pædagogisk Center. Information om kommunale netværk

Tårnby Kommune Pædagogisk Center. Information om kommunale netværk Tårnby Kommune Pædagogisk Center Information om kommunale netværk MØDERÆKKER 2010/ Forord Hermed udsendes information om møderækker for de kommunale udvalg og netværk i skoleåret 2010/. Formålet med møderækkerne

Læs mere

Præsentation af linjer i udskolingen på de fire nye folkeskoler. Foråret 2013

Præsentation af linjer i udskolingen på de fire nye folkeskoler. Foråret 2013 Præsentation af linjer i udskolingen på de fire nye folkeskoler Foråret 2013 Fælles for alle skolerne: Linjerne er et tilbud til alle elever. Linjerne har ingen faglige optagelseskrav. Linjernes undervisning

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede

Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede 1 2 Indholdsfortegnelse Overordnet målsætning 4 Fokusområder 5 Elevernes lyst til at lære og bruge matematik 5 Matematikken i førskolealderen 6 Matematikken

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 , 2012 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Invitation til at bidrage

Invitation til at bidrage Invitation til samskabelse af bogen INNOVATIV UNDERVISNING I DEN DANSKE FOLKESKOLE -den første samskabende konference for innovativ undervisning 21.-22. januar 2016 i København Invitation til at bidrage

Læs mere

HippHopp. Netværksaktiviteter. Introduktion til HippHopp-programmet for koordinatorer. Baseret på førskoleprogrammet HIPPY

HippHopp. Netværksaktiviteter. Introduktion til HippHopp-programmet for koordinatorer. Baseret på førskoleprogrammet HIPPY Introduktion til HippHopp-programmet for koordinatorer Netværksaktiviteter Baseret på førskoleprogrammet HIPPY HippHopp introduktion_hæfte koordinatorer_8sider.indd 1 05/07/10 13.35 Forfattere og bidragydere

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Velegnede læremidler til arbejdet med læse- og læringsstrategier

Velegnede læremidler til arbejdet med læse- og læringsstrategier Velegnede læremidler til arbejdet med læse- og læringsstrategier Læsning i danskundervisningen Indskoling Legeskolen legende læsestart Læs om dette materiale på: www.legeskolen.dk - eller se det på CFU

Læs mere