kursusplan for undervisere i grundskolen Nr. 2 Oktober 2011 Kursusplan Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kursusplan for undervisere i grundskolen Nr. 2 Oktober 2011 Kursusplan Indhold"

Transkript

1 kursusplan for undervisere i grundskolen Nr. 2 Oktober 2011 Kursusplan Indhold Dansk børnehaveklasse - 2. klasse Konflikthåndtering i indskolingen Læsning II Hjælp - vi skal have en 1. klasse Dansk klasse Animationsfilm med Playmobil Elever i skriftsproglige vanskeligheder Bliv verdens bedste dansklærer Gi lyd! Dansk klasse De store læser Årets prøver i dansk - Hvad og hvordan Ti de kan li Helle Helle og Naja Marie Aidt Prøverne i maj Mobilen i danskundervisningen Dansk som andetsprog Polske elever i tosprogsundervisningen... 8 Fælles mål for dansk som andetsprog Fremmedsprog Developing writing skills in English Film i tyskundervisningen Prøverne i engelsk Den frie skriftlige fremstilling i tyskundervisningen Historie Kristendomskundskab Samfundsfag Når fagene er udtrukket Den røde tråd i Bibelen Økonomi som tema i samfundsfag Historieundervisning på mellemtrinnet med it IT og medier Temadag for it- og medievejledere En online håndsrækning til it-rygsækken.. 11 Matematik Matematik - hvor sejler vi hen? Specialundervisning i matematik Naturfag Spiselig kemi - er det overhovedet spiseligt? Forsøgsarbejde og aktiviteter i natur/teknik Praktisk musiske fag Kunst og matematik Sammenspil med mange børn og minimal instruktion Pædagogiske temaer Mindfulness Den Kreative Platform Elevengagerende undervisning Brug kroppen og computeren til læring Inspirationsdage - for børnehaveklasseledere dansk i indskolingen dansk mellemtrin Inspiration til årsplanlægning - dansk ældste klassetrin dansk klasse Café-eftermiddag i dansk-mellemtrin Inspirationseftermiddag - dansk som andetsprog i engelsk i tysk og fransk Inspiration til årsplanen i matematik og naturfag Inspirationseftermiddag i hjemkundskab.. 14 i håndarbejde innovativ undervisning for specialundervisere Længerevarende kurser Specialundervisning i matematik Matematik i indskolingen Natur/teknik klasse Flerfaglige trinmål - naturfag på tværs klasse Studieture Studietur til energiøen Island - for naturfagsfolk »Literature Trip to Bath«Nyt og spændende ugekursus for engelsklærere

2 Praktiske oplysninger TILMELDING Online: Du kan tilmelde dig online på viacfu.dk/kurser. Når du har modtaget et deltagerbrev pr. mail, kan du efterfølgende benytte nettet til at hente deltagerliste m.v. på kurser, du skal deltage i. Tilmeldingsblanket: Du kan benytte blanketten her i bladet, som sendes til adressen, der er påført blanketten. Tilmelding til CFU s kurser er bindende. Vi gør opmærksom på, at det er op til den enkelte at sørge for skolelederens accept. Sidste frist for tilmelding er 5. december 2011 Alle CFU s kursuspriser er inkl. forplejning og materialer. AFBUD Det er skolen, der har købt pladsen. Den kan overdrages til en kollega, i tilfælde af at du selv bliver forhindret. Ring til vores kursusadministration for at melde afbud/oplyse hvem der kommer i stedet for. De fleste kurser er pålagt et deltagergebyr. Dette gebyr opkræves under alle omstændigheder. Tilmeldingen er bindende. FORSLAG TIL NYE KURSER Du er altid velkommen til at indsende idéer til nye kurser, samt rekvirere kurser direkte til skolen/kommunen. Benyt evt. katalogets kurser til at få idéerne. Indsend dine idéer direkte til kursusadministrationen eller henvend dig til den faglige konsulent, der har med området at gøre. Se konsulentoversigten side 20 og 21. OPTAGELSE OG AFSLAG Du er ikke optaget på kurset, før der udsendes bekræftelse fra kursusadministrationen. Der er ofte ledige pladser på de kurser, vi vælger at gennemføre, så vær opmærksom på at du kan tilmelde dig online indtil 14 dage før kurset, hvis der er ledige pladser. Husk at kontrollere at ansættelsessted er korrekt udfyldt. KURSUSSEKRETARIAT AARHUS Herning skive Jytte Rohde Else G. Jensen Tina Agesen-Pagh Sandra Jensen viacfu.dk/minekurser Har du oplyst os dit brugernavn til UNI-login, kan du gå direkte til de kurser, du er optaget på. Her kan du finde deltagerliste og alle andre praktiske oplysninger. Har du ikke et UNI-login, kan du benytte dig af mailadgang via den mail, du har oplyst ved tilmeldingen. 2 VIA Center for Undervisningsmidler reflex

3 Humanistiske fag DANSK børnehaveklasse - 2. klasse Pædagogiske konsulenter Kirsten Glavind Marianne S. Pedersen n n Konflikthåndtering i indskolingen Konflikter handler om at få ret. Mange børn mangler ikke strategier til at få ret, men de mangler at lære, hvordan konflikter kan håndteres konstruktivt. Det er kursets formål at inspirere lærere og pædagoger i arbejdet med sig selv som voksenmodel samt til undervisning af deres elever i konfliktforståelse og konflikthåndtering. Eleverne i indskolingen skal lære at forhandle og løse konflikter ved at: - bruge sproget - lytte aktivt - give sin mening til kende - vide hvornår de skal bede om hjælp - kende og anvende simpel konfliktløsningsmodel Lærere og pædagoger i indskolingen 970 kr. Kursusnummer CFU12227 Tid 26. januar 2012 kl Instr. AKT konsulent og lærer Svend Aage Hejgaard Laursen, Egå Sæt i kalenderen DE små LÆSER 2012 foregår på Rebild Bakker d. 25. og 26. april Vi sætter fokus på tekstlæsning i indskolingen - både skønlitterære og faglige tekster Du kan bl.a. møde følgende oplægsholdere: Forfatter Kim Fupz Aakeson, forfatter Marianne Iben Hansen, lærebogsforfatter Trine May, lektor Elisabeth Arnbak, Stian Hole, Kenneth Jacobsen Boye m.fl. n n Læsning II Læsning er mere end afkodning - læsning i begynderundervisningen Formål At videreføre de tanker, der blev præsenteret på Læsning I. Her blev mange ideer og værktøjer introduceret, men hvordan er det gået med at få dem implementeret? Indhold: Lærerens forståelse af undervisningen har indflydelse på elevernes læseforståelse. Hvilke metoder og strategier skal der medtænkes, når læseundervisningen tilrettelægges i indskolingen, så elevernes læseforståelse og læsekompetence styrkes i alle fag? På kurset vil der blive sat fokus på: - Læsning er mere end afkodning. Hvordan flytter vi fokus fra afkodning til læseforståelse? Præsentation af forskellige forståelsesstrategier - Faglig læsning og skrivning i indskolingen - Ordforråd spiller en vigtig rolle både i forhold til afkodning og læseforståelse, hvordan kan vi arbejde med det? - Litteraturpædagogik - hvordan kan vi allerede i indskolingen bevidstgøre og udvikle elevernes litterære erfaringer, selv om de måske slet ikke kan læse endnu? Kursusdagene vil være en blanding af oplæg fra kursister, oplæg fra instruktøren og praktiske øvelser. Målgruppe Børnehaveklasseledere og dansklærere i indskolingen Forudsætninger: Gennemført Læsning I 2950 kr. Kursusnummer CFU12202 Tid 28. og 29. februar 2012, begge dage kl Instruktør Læsekonsulent Kirsten Kamstrup, Daugård 8200 Aarhus N Tid 12. april 2012 kl Instruktør Læsekonsulent Kirsten Kamstrup, Daugård 8200 Aarhus N Læs mere på hjemmesiden viacfu.dk VIA Center for Undervisningsmidler reflex

4 n n Hjælp - vi skal have en 1. klasse Teoretisk overblik, en masse praktiske ideer, inspiration, lyst og en fælles referenceramme. Du og din teammakker får med dette kursus et solidt, fælles grundlag og et velfungerende afsæt for arbejdet med jeres kommende 1. klasse. Modul I: 4 kursusdage Arbejdsform: Oplæg, gruppearbejde, diskussion, sang- og rytmelege og erfaringsudveksling. Alle dage også udstilling af både faglige og tværfaglige læremidler til begynderundervisningen. - Tilbud om deltagelse i en lukket konference i SkoleKom. - Udlevering af omfattende mappe med inspirationsmateriale til arbejdet med 1. klasse. 1. kursusdag: Velkomst v/pæd. konsulent Kirsten Glavind / Marianne Skovsted Pedersen Godt begyndt er halvt fuldendt - om trivsel i indskolingen v/akt konsulent Sven Hejgaard Kurset sætter fokus på elevernes alsidige personlige udvikling for at holde fast i den sociale dimension i en tid, hvor det faglige har offentlighedens store opmærksomhed. Som AKT- vejleder ser jeg ofte, at trivslen i klassen er forudsætningen for det faglige udbytte. Nøgleord: Elevernes sociale kørekort, klasserumsledelse og klassekultur, skole/hjem samarbejde, klassemødet og konflikthåndtering. 2. kursusdag: Anerkendende læse- og skriveundervisning v/ freelance læsekonsulent Kirsten Kamstrup Målet for denne dag er, at deltagerne får ideer til og baggrundsviden for at skabe et godt rum for børns væren og læren i dansk de første skoleår. At styrke deltagernes faglige indsigt og kompetencer i arbejdet med at tilrettelægge aktiviteter og undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i det enkelte barns læring og samtidig fører frem mod bindende trinmål. Eller: Matematik i 1. kl. med plads til alle! v/lærer og lærebogsforfatter Carsten Hedegaard, Esbjerg Få gode råd til arbejdet med bl.a. faglig læsning. Faglig læsning er blevet den nye regnemaskine for eleverne i deres forsøg på at løse de matematiske problemstillinger. Hvorfor og hvordan kan vi fremme den undersøgende og eksperimenterende arbejdsform? Hvordan kan vi på en god og hensigtsmæssigt måde arbejde tværfagligt i 1. kl.? 3. kursusdag: Ro, rum og rammer - om at skabe et godt undervisningsmiljø i de første skoleår v/pædagogisk konsulent Marianne Skovsted Pedersen Kurset handler om, hvordan der i praksis kan sættes rammer og skabes strukturer i dagligdagen, så alle i videst muligt omfang får de bedste betingelser for trivsel og læring. Bl.a. inddrages elementer fra Læringsstile, Mange intelligenser og Cooperative Learning. 4. kursusdag Hvad er portfolio og hvordan kommer man i gang? v/lærer Anni Hensel Det kræver sin mand/kvinde at dokumentere og evaluere hvert eneste barn i en klasse. I den forbindelse kan portfolio og logbog være nyttige redskaber. Der er både tale om en undervisningsstrategi for læreren og en læringsstrategi for eleven ( at lære at lære ). Dagen tager udgangspunkt i Årsplanstræet, hvor eleverne aktivt inddrages i årsplanlægningen. Materialevejledning og årsplanlægning i dansk v/pædagogisk konsulent Kirsten Glavind / Marianne Skovsted Pedersen Materialevejledning og årsplanlægning i matematik og naturfag v/pædagogisk konsulent Ole Haubo Christensen Herefter konkret årsplanlægning for det kommende skoleår. Modul II - internatophold på Fuglsøcentret d oktober 2012: Erfaringsudveksling om skolestartforløbet, opfølgning med instruktørerne fra kursusdagene i modul I og forskellige oplæg i workshops Modul III - Inspirationsdag på CFU Herning den 15. april 2013 kl for kursister på kursus CFU12203 og på CFU Aarhus den 17. april 2012 kl for kursister på kursus CFU12204, CFU12205 og CFU12206 Hør de andres erfaringer, begynd på årsplanlægningen i jeres team og få bestilt materialer til 2. klasse. CFU s pædagogiske konsulenter og bibliotekarer vil være til rådighed med vejledning og hjælp. Inspirationsdagen vil desuden indeholde praktiske aktiviteter, forslag til undervisningsforløb samt præsentation af relevante lærebøger, konkrete og supplerende materialer. Målgruppen: Kommende lærerteam i 1. klasser, både matematik- og dansklærere, børnehaveklasseledere samt klassepædagoger i 1. klasser. Team og lærere/pædagoger fra samme skole vil blive prioriteret ved optagelsen på kurset! Tilmeldingsfrist: 1. maj 2012 : 5.600,- kr. Kursus nr.: CFU12203 Tid: 8. maj 2012 kl maj 2012 kl Sted: VIA Center for Undervisningsmidler i Herning Tid: 29. oktober 2012 kl oktober 2012 kl Sted: Fuglsøcentret, Dragsmurvej 6, Knebel, Mols Tid: 15. april 2013 Sted: VIA Center for Undervisningsmidler i Herning Kursus nr.: CFU12204 NB: Målgruppe - Kun dansklærere Tid: 22. maj 2012 kl maj 2012 kl Sted: VIA Center for Undervisningsmidler i Aarhus Tid: 29. oktober 2012 kl oktober 2012 kl Sted: Fuglsøcentret, Dragsmurvej 6, Knebel, Mols Tid: 17. april 2013 Sted: VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, 8200 Aarhus N Kursus nr.: CFU12205 Tid: 29. maj 2012 kl maj 1. juni 2012 kl Sted: VIA Center for Undervisningsmidler i Aarhus Tid: 29. oktober 2012 kl oktober 2012 kl Sted: Fuglsøcentret, Dragsmurvej 6, Knebel, Mols Tid: 17. april 2013 Sted: VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, 8200 Aarhus N Kursus nr.: CFU12206 Tid: 5. juni 2012 kl juni 2012 kl Sted: VIA Center for Undervisningsmidler i Aarhus Tid: 29. oktober 2012 kl oktober 2012 kl Sted: Fuglsøcentret, Dragsmurvej 6, Knebel, Mols Tid: 17. april 2013 Sted: VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus 4 VIA Center for Undervisningsmidler reflex

5 VIA Center for Undervisningsmidler reflex

6 DANSK klasse Pædagogiske konsulenter Helle Rahbek Sara Sejrskild n n Animationsfilm med Playmobil På kurset får du en introduktion til, hvordan man producerer animationsfilm ved hjælp af Playmobil figurer. Herefter skal du lave en mindre film ved hjælp af et intuitivt og brugervenligt program. Forudsætninger: Alm. It-håndværksmæssige færdigheder. Lærere i indskolingen og på mellemtrinnet 475 kr. Kursusnummer CFU12541 Tid 25. januar 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Peter Søgaard, VIA CFU n n Elever i skriftsproglige vanskeligheder På kurset drøftes forskellige former for læse- og skrivevanskeligheder og de undervisningsmæssige konsekvenser af disse. Der vil blive givet idéer til såvel læse- og skriveundervisning samt den løbende evaluering målrettet disse elevgrupper. Der veksles mellem oplæg og gruppearbejde. Lærere, der underviser i dansk i indskolingen og på mellemtrinnet, speciallærere og læsevejledere 1010 kr. Kursusnummer CFU12601 Tid 27. februar 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Lis Pøhler, Nationalt Videncenter for Læsning n n Bliv verdens bedste dansklærer 2 dage, hvor vi giver danskfaget et grundigt eftersyn: Vi folder hele faget ud og kommer rundt om fagets mange facetter: Nye gode skønlitterære titler, sprogarbejde, kanon - og nye medier. Dansklærere på mellemtrinnet kr. Kursusnummer CFU12281 Tid 5. og 6. marts 2012, begge dage kl Instr. Lærebogsforfatter Trine May, Valby Kursusnummer CFU12282 Tid 12. og 13. marts 2012, begge dage kl Instr. Lærebogsforfatter Trine May, Valby n n Gi lyd! Lydoptagelser & Mundtlig fremstilling På kurset får du en introduktion til, hvordan man arbejder med digital lyd i undervisningen. Når eleverne skal aflevere opgaver, er det ofte på skriftlig form. På kurset her fokuserer vi på, hvordan man i praksis kan bruge digitale lydoptagelser til styrkelse af mundtlighed i fagene. Kursisterne opfordres til at medbringe egen bærbar PC og mobiltelefon, hvis det er muligt. Foruds. Lærere på mellemtrinnet Grundlæggende pc brugererfaring 475 kr. Kursusnummer CFU12577 Tid 12. april 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Peter Søgaard, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler i Skive Kursusnummer CFU12602 Tid 28. februar 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Lis Pøhler, Nationalt Videncenter for Læsning Kursusnummer CFU12603 Tid 29. februar 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Lis Pøhler, Nationalt Videncenter for Læsning Sted VIA Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Allé 20, Skive Hvem skal jeg på kursus med? Når du er tilmeldt et CFU-kursus, kan du finde deltagerlisten på viacfu.dk/minekurser, hvor du skal bruge dit brugernavn til UNI-login. Har du ikke et UNI-login, eller har du ikke meddelt os det, kan du få adgang via den mailadresse, du brugte ved tilmeldingen. Læs mere på side 2 6 VIA Center for Undervisningsmidler reflex

7 DANSK klasse Pædagogiske konsulenter Finn Bangsgaard Hanne Schriver Kurt Thybo n n De store læser Konference om læsning på de ældste trin i grundskolen. Specialfolder er udsendt kr. I samarbejde med UCN Center for Undervisningsmidler Kursusnummer CFU12200 Tid januar Internat Sted Golf Hotel Viborg, Randervej 2, Viborg n n Årets prøver i dansk - Hvad og hvordan På kurset får du de nyeste betydningsfulde informationer fra undervisningsministeriets fagkonsulent til gavn for dine elever og dig som dansklærer. Det drejer sig især om prøveforhold til FSA og 10.- klasse-prøven. Det vil være en fordel derefter at deltage i kurset om de konkrete opgaver i 2012 v. fagkonsulent Lise Vogt og pæd.konsulent Hanne Schriver. Se kursus nr. CFU Dansklærere på ældste klassetrin og prøveansvarlige 550 kr. Kursusnummer CFU12228 Tid 29. februar 2012 kl. 12:30-16:00 Instr. Fagkonsulent Lise Vogt, Hornslet Sted Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3,1, Århus C Konference om læsning på de ældste trin i grundskolen de store læser Mød Stefan Kjerkegaard, Steffen Larsen, Louis Jensen, Mette Goldschmidt, Thomas Thorhauge, A. Silvestri og Anne Zenon, Dorthe de Neergaard, Merete Pryds Helle, Søren Aksel Sørensen, Lise Vogt og Charlotte Rytter, Elisabeth Arnbak Kim Fupz Aakeson...m.fl. Kursusnummer CFU12200 n n Ti de kan li Den nyeste og bedste ungdomslitteratur Præsentation af de nyeste skønlitterære titler i udlånssamlingen samt instruktørens egne, afprøvede undervisningsforløb til romanerne. Foruden opgaveidéer, som kan bruges direkte i undervisningen, ser vi på velegnede prøveoplæg samt kort- og spillefilm, der kan gøre god undervisning bedre. Dansklærere i overbygningen, skolebibliotekarer og andre litteraturinteresserede 765 kr. Kursusnummer CFU12626 Tid 15. marts 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Finn Bangsgaard, VIA CFU Målgruppe: Dansklærere på ældste klassetrin. skolebibliotekarer, læsevejledere, lærere på VUC, PPR, kommunale ledere, danskkonsulenter og undervisere ved læreruddannelserne 26. og 27. januar 2012 Golf Hotel Viborg VIA Center for Undervisningsmidler reflex

8 n n Helle Helle og Naja Marie Aidt Et dobbeltportræt med fokus på tekstanalyser og biografi Helle Helle og Naja Marie Aidt er blandt vores ypperligste forfattere. Og eleverne synes, de er inspirerende at arbejde med, lyder det fra mange dansklærere. Få analyser, øvelser og idéer til, hvordan du kan arbejde med Helle Helle og Naja Marie Aidts forfatterskab på en ny og inspirerende måde. : Dansklærere klasse 575 kr. Kursusnummer CFU12336 Tid 1. februar 2012 kl Instr. Cand.mag. og forfatter Jens Larsen, København V Lærer og MA i børnelitteratur Peter Christensen, n n Mobilen i danskundervisningen Kurset indledes med oplæg om mobiltelefonens pædagogiske potentiale i danskundervisningen. Herefter følger praktiske øvelser med eksempler på, hvordan fx sms-novelleskrivning og produktion af korte lommefilm kan gennemføres. Foruds. Dansklærere i overbygningen Grundlæggende pc brugererfaring 475 kr. Kursusnummer CFU12578 Tid 23. februar 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Pæd. konsulent Peter Søgaard, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler i Skive n n Prøverne i maj Rettearbejde og karakterfastsættelse Kurset indeholder en gennemgang af årets prøver og opgaver inden for FSA i læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling og FS10 s skriftlige prøve. Kursusdeltagerne vil inden kursusdagen få tilsendt udvalgte eksempler på elevbesvarelser. Der vil blive lejlighed til at drøfte elevbesvarelserne og karaktergivningen. Det vil være en fordel først at deltage i kurset om de overordnede forhold til FSA og FS10 i 2012 v. fagkonsulent Lise Vogt. Se kursus nr. CFU12228 På tilmeldingen anføres, om man ønsker tilsendt opgaver fra FSA, skriftlig fremstilling eller FS10, den skriftlige prøve. Dansklærere på ældste klassetrin 575 kr. Kursusnummer CFU12229 Tid 29. maj 2012 kl. 12:30-16:00 Instr. Pæd. konsulent Hanne Schriver, VIA CFU Fagkonsulent Lise Vogt, Hornslet Sted Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3,1, Århus C Kursusnummer CFU12234 Tid 30. maj 2012 kl. 12:30-16:00 Instr. Pæd. konsulent Hanne Schriver, VIA CFU Fagkonsulent Lise Vogt, Hornslet Sted Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3,1, Århus C Tilmeldingsfrist: 5. december 2011 Se side 2 DANSK SOM ANDETSPROG Pædagogiske konsulenter Inge Helle Anny Overgaard n n Polske elever i tosprogsundervisningen Ideer til, hvordan man med udgangspunkt i østeuropæiske børns personlige, kulturelle og sproglige forudsætninger kan tilrettelægge basisundervisningen i modtageklasserne og den supplerende undervisning i dansk som andetsprog. Der vil også være en kort gennemgang af det polske sprog, sammenlignet med dansk. Lærere og pædagoger, der arbejder med polske elever 400 kr. Kursusnummer CFU12211 Tid 26. januar 2012 kl Instr. Pædagog og modersmållærer Barbara Pedersen, Horsens Sted VIA Center for Undervisningsmidler i Skive n n Fælles Mål for dansk som andetsprog For 10. år i træk afholder Center for Untervisningsmidler og Videreuddannelse og Kompetenceudvikling i VIA den årlige konference om Fælles mål for dansk som andetsprog. Særskilt folder udsendes i løbet af januar måned. Målgruppe Lærere, skoleledere, konsulenter og andre med interesse for undervisning af tosprogede elever. oplyses senere. I samarbejde med Videreuddannelse og Kompetenceudvikling i VIA Kursusnummer CFU12241 Tid 26. april 2012, kl Sted Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, Århus C 8 VIA Center for Undervisningsmidler reflex

9 FREMMEDSPROG Pædagogiske konsulenter Ulla Sørensen Lisbeth Wagener Charlotte S. Pedersen n n Developing writing skills in English Fælles Mål og regeringens Handlingsplan for Engelsk stiller skarpt på vigtigheden af, at der sker et løft inden for det skriftlige arbejde i engelskundervisningen. Kurset giver inspiration til arbejdet med at opfylde disse krav og viser gennem teori og en række praktiske øvelser, hvordan der gradvist kan opbygges en kommunikativ skriftlighed fra klasse. Deltagerne bedes medbringe egen bærbar computer. Engelsklærere fra klasse 965 kr. Kursusnummer CFU12584 Tid 1. marts 2012 kl Instr.: Skolekonsulent Anne-Marie Schæffer, Snekkersten n n Prøverne i engelsk - de mundtlige og skriftlige i 9. og 10. klasse Her gives en gennemgang af indhold og praktiske forhold ved de skriftlige og mundtlige prøver i engelsk. * Formålet med den beskikkede censur og censorrollen * Formelle og praktiske forhold * FSA mundtlig og skriftlig * 10. klasseprøve- mundtlig og skriftlig * Vurderingskriterier * Vurdering af elevbesvarelser : Engelsklærere i folkeskolen 580 kr. Kursusnummer CFU12580 Tid 15. marts 2012 kl. 12:30-16:30 Instr. Skolekonsulent Anne-Marie Schæffer, Snekkersten, n n Den frie skriftlige fremstilling i tyskundervisningen Rettekursus FSA i tysk er en udtræksprøve, og fra maj 2011 kan udtrækket enten være mundtligt eller skriftligt. Dette kursus sætter fokus på den skriftlige prøve. n n Film i tyskundervisningen Kommunalt beskikkede censorer og tysklærere i klasse 600 kr. Film har en ganske særlig evne til at formidle komplekse historier, som giver indsigt i andre kulturer og tankemønstre. På dette kursus får du indsigt i at åbne en tysk film på tematisk, kulturel og filmisk vis. Vi sætter fokus på filmens form, indhold og udtryk. Desuden får du idéer og inspiration til, hvordan konkrete film kan inddrages i tyskundervisningen. Kursusnummer CFU12581 Tid 31. maj 2012 kl Instr. Skolekonsulent og UVM s fagkonsulent for tysk Lore Rørvig, Albertslund, Tysklærere i overbygningen 910 kr. I samarbejde med Det Danske Filminstitut Kursusnummer CFU12208 Tid 23. februar 2012 kl Instr. Pædagogisk konsulent Dorit Elsebeth Hansen, UCN Listen over aktuelle TEMADAGE finder du altid på viacfu.dk/temadage Pigen uden ordforråd syntes ikke, at det hjalp, når hun lagde hovedet i blød.. VIA Center for Undervisningsmidler reflex

10 HISTORIE KRISTENDOMSKUNDSKAB SAMFUNDSFAG Pædagogiske konsulenter Henrik S. Larsen Jens R. Schmidt Kaare Øster Kurt Thybo n n Når fagene er udtrukket Hvert år i slutningen af april får lærerne at vide, om de skal afholde mundtlig prøve i fagene historie, kristendomskundskab og samfundsfag. Få dage efter afholder VIA CFU et kursus, hvor vi først giver et fælles oplæg om prøveoplæggenes opbygning, produktion af prøveoplæggene og prøvens afvikling. Herefter deler vi os ud og arbejder videre i tre grupper, som er lig de tre fag. n n Historieundervisning på mellemtrinnet med it På dette kursus vil kursisterne se og afprøve praktiske forløb i historie, hvor it vil være et bærende element. De forskellige it-redskaber vil enten være gratis eller vil blive stillet til rådighed for læreren i resten af skoleåret. Kursisterne vil arbejde med spil, bygge historiske fortællinger, udarbejde bøger i Bogbyggeren, vendespil i Spilbyggeren m.m. Historelærere på mellemtrinnet og andre interesserede 475 kr. Kursusnummer CFU12579 Tid 15. marts 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Peter Bak-Jensen, VIA CFU Pæd. konsulent Henrik Smedegaard Larsen, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler i Skive Lærere, som skal have elever til prøve i et eller flere af fagene historie, kristendomskundskab og samfundsfag. 490 kr. Kursusnummer CFU12628 Tid 3. maj 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Pæd. konsulent Jens Rahr Schmidt, VIA CFU Pæd. konsulent Henrik Smedegaard Larsen, VIA CFU n n Den røde tråd i Bibelen Med afsæt i et konkret undervisningsmateriale Den røde tråd i Bibelen, gives indblik i de bibelske fortællingers sammenhæng og idéer til den daglige undervisning. Alle kursister får et gratis eksemplar af bogen, dog max 3 bøger pr. skole. Lærere i kristendomskundskab 605 kr. Kursusnummer CFU12627 Tid 23. februar 2012 kl. 13:30-16:30 Instr. Formand for Religionslærerforeningen, John Rydahl, Fredensborg Sted VIA Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Allé 20, Skive n n Økonomi som tema i samfundsfag Fokus på bl.a. det økonomiske kredsløb og øvelser for eleverne Kurset gennemgår med oplæg og øvelser en række emner, blandt andet udbud og efterspørgsel, det økonomiske kredsløb, økonomisk vækst og baggrunden for den globale økonomiske krise. Der bliver tid til at overveje, hvordan eleverne skal forstå en verden, der er stadig mere præget af økonomi, og hvorledes de selv som forbrugere er økonomiske aktører. it og medier Pædagogiske konsulenter Peter Bak-Jensen Peter Søgaard n n Temadag for it- og medievejledere Nye og kommende muligheder på IT- og mediefronten Hvilken betydning får e-bøgerne for skolen? Vil eleverne arbejde med håndskrevne notater på computeren? Dette vil være eksempler på emner, der vil blive taget op denne dag. Dagen vil desuden byde på præsentation af nyheder, og der vil i workshops være mulighed for at arbejde med nogle af de præsenterede produkter. Forudsætninger: Elementært kendskab til arbejde på nettet. IT- og medievejledere, bibliotekarer og andre nysgerrige 995 kr. Kursusnummer CFU12523 Tid 14. marts 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Peter Søgaard, VIA CFU Pæd. konsulent Peter Bak-Jensen, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler i Skive Kursusnummer CFU12522 Tid 20. marts 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Peter Søgaard, VIA CFU Pæd. konsulent Peter Bak-Jensen, VIA CFU Samfundsfags- og historielærere 630 kr. Kursusnummer CFU12624 Tid 21. februar 2012 kl Instr. Lærebogsforfatter og seminarielektor Lars Søndergaard, Holte 10 VIA Center for Undervisningsmidler reflex

11 Nyt kursuskoncept n n En online håndsrækning til it-rygsækken Hvad kan programmer med oplæsning og prædiktion? Hvilke muligheder giver det elever med læse-skrivevanskeligheder? Hvordan kan du som lærer være den bedste støtte for en elev med it-rygsæk? Her er et kursus, der kommer til dig. Kurset foregår som et online-kursus, hvor der først vil blive gennemgået nogle generelle programfunktionaliteter, og hvor der derefter også er plads til spørgsmål og mere individuel vejledning. Forudsætninger: Du skal på dagen fysisk opholde dig et sted, hvor du har mulighed for internetopkobling. Du skal have et basiskendskab til programmet svarende til de web-instruktioner om it-rygsækken, der ligger på CFU s hjemmeside. Kurset henvender sig primært til lærere der underviser elever, som har fået tildelt en it-rygsæk. Det kan både være lærere med tovholder-funktioner, såvel som lærere der kun har eleven i et mindre timetal, men som gerne vil være en bedre hjælper for eleven. 75 kr. Med udgangspunkt i programpakken CD-ORD 7 Kursusnummer CFU12223 Tid 25. januar 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU Pæd. konsulent Peter Bak-Jensen, VIA CFU Pæd. konsulent Linda Kolling Pedersen, VIA CFU og empati Tid: Tirsdag den 28.8 og onsdag den , Tirsdag den Tirsdag den Tirsdag den Alle dage fra kl Den gode relation i klasserummet har 2 parter: Læreren og barnet/børnene. Det kræver mentalt overskud at kunne danne de gode relationer, der er konstruktive for læringsmiljøet. Sted: : Elbjerg Kursuscenter Ormedamsvej 5, Tebstrup 8660 Skanderborg kr. Kursusnummer CFU12242 Tilmelding senest den VIA Center for Undervisningsmidler reflex

12 Hent inspiration Inspiration til dit fag Kom selv eller tag dit team eller fagudvalg med til vores inspirationsdage for lærere. På dagen får du mulighed for: - At se fagets nyeste materialer - At få inspiration til årsplanen (måske endda få den lavet færdig og få booket materialer?) - At få rådgivning og vejledning om læremidler - At få hjælp til at søge og booke materialer til din undervisning på VIA CFU Personale fra vores samlinger vil sammen med en eller flere af fagets pædagogiske konsulenter være til stede og blande korte oplæg med åben tid. Her kan du fordybe dig i eller få hjælp til det, der er vigtigst for netop dig - og din undervisning. Nedenfor kan du se, hvornår netop dit fag er på programmet, og hvor i dækningsområdet det foregår Deltagelse er gratis n n Inspirationsdag for børnehaveklasseledere Kursusnummer CFU12226 Tid 28. marts 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Kirsten Glavind, VIA CFU n n Inspirationseftermiddag - dansk i indskolingen Lærere og pædagoger, der arbejder med dansk i klasse Kursusnummer CFU12620 Tid 24. april 2012 kl Instr. Pæd. konsulent, master i læse- og skrivedidaktik Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU Kursusnummer CFU12621 Tid 25. april 2012 kl Instr. Pæd. konsulent, master i læse- og skrivedidaktik Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU Sted VIA Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Allé 20, Skive Kursusnummer CFU12224 Tid 25. april 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Kirsten Glavind, VIA CFU Kursusnummer CFU12225 Tid 10. maj 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Kirsten Glavind, VIA CFU n n Inspiration til årsplanlægning Dansklærere ældste klassetrin Kursusnummer CFU12230 Tid 25. april 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Hanne Schriver, VIA CFU Kursusnummer CFU12231 Tid 26. april 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Hanne Schriver, VIA CFU Kursusnummer CFU12232 Tid 2. maj 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Hanne Schriver, VIA CFU n n Inspiration til årsplanlægning klasse Dansklærere i 6. og 7. klasse - skoleåret 2012/2013 Kursusnummer CFU12235 Tid 10. maj 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Hanne Schriver, VIA CFU Pæd. konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus, VIA CFU 12 VIA Center for Undervisningsmidler reflex

13 n n Inspirationseftermiddag Dansk på mellemtrinnet Kursusnummer CFU12236 Tid 19. april 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus, VIA CFU Kursusnummer CFU12237 Tid 14. maj 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus, VIA CFU n n Caféeftermiddag - dansk på mellemtrinnet Kursusnummer CFU12630 Tid 24. april 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Pæd. konsulent Helle Rahbek, VIA CFU Sted VIA Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Allé 20, Skive Kursusnummer CFU12631 Tid 26. april 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Pæd. konsulent Helle Rahbek, VIA CFU n n Inspirationseftermiddag - dansk som andetsprog Undervisere af tosprogede elever, undervisere i dansk som andetsprog og andre interesserede Kursusnummer CFU12802 Tid 2. maj 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler i Skive Kursusnummer CFU12801 Tid 7. maj 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Inge Kirstine Helle, VIA CFU Kursusnummer CFU12800 Tid 10. maj 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU n n Inspirationseftermiddag i engelsk Kursusnummer CFU12606 Tid 18. april 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Charlotte Sejer Pedersen, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler i Skive Kursusnummer CFU12607 Tid 19. april 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Charlotte Sejer Pedersen, VIA CFU Kursusnummer CFU12210 Tid 23. april 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Ulla Sørensen, VIA CFU n n Inspirationseftermiddag i tysk og fransk Kursusnummer CFU12604 Tid 23. april 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Lisbeth Wagener, VIA CFU Kursusnummer CFU12209 Tid 24. april 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Ulla Sørensen, VIA CFU Kursusnummer CFU12605 Tid 26. april 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Lisbeth Wagener, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler i Skive n n Inspiration til årsplanen - matematik og naturfag Kursusnummer CFU12214 Tid 8. maj 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Ole Haubo Christensen, VIA CFU Pæd. konsulent Kaare Øster, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler i Skive Kursusnummer CFU12215 Tid 9. maj 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Ole Haubo Christensen, VIA CFU Pæd. konsulent Kaare Øster, VIA CFU Kursusnummer CFU12216 Tid 10. maj 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Søren Kristian Østergaard, VIA CFU Pæd. konsulent Jens Rahr Schmidt, VIA CFU VIA Center for Undervisningsmidler reflex

14 n n Inspirationseftermiddag i hjemkundskab Kursusnummer CFU12617 Tid 24. maj 2012 kl. 13:30-15:30 Instr. Lektor Kirsten Jensen, Læreruddannelsen UCL. n n Inspirationseftermiddag i håndarbejde Kursusnummer CFU12614 Tid 25. april 2012 kl. 13:30-15:30 Instr. Underviser og regionsleder i håndarbejdslærerforeningen Birgit Graversgård n n Inspirationseftermiddag for specialundervisere Kursusnummer CFU12240 Tid 25. april 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Linda Kolling Pedersen, VIA CFU Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU Sted VIA Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Allé 20, Skive Kursusnummer CFU12239 Tid 26. april 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU Pæd. konsulent Linda Kolling Pedersen, VIA CFU Kursusnummer CFU12238 Tid 15. maj 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Linda Kolling Pedersen, VIA CFU Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU n n Inspirationseftermiddag Innovativ undervisning, Ideer og materialer Alle med interesse for kreativitet, innovation og entreprenørskab Kursusnummer CFU12805 Tid 10. april 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU Kursusnummer CFU12804 Tid 23. april 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler i Skive Kursusnummer CFU12806 Tid 24. april 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU VI har ikke fødselsdag - men inspirationskurserne er alligevel GRATIS 14 VIA Center for Undervisningsmidler reflex

15 Matematik Pædagogiske konsulenter Ole Haubo Christensen Søren Østergaard n n Matematik - Hvor sejler vi hen? - Årets matematikkonference med fokus på nye vinkler af faget Årets matematikkonference tager udgangspunkt i nye faglige og pædagogiske tiltag inden for faget. En dag, hvor vi til stadighed søger svar på, hvordan vi skaber det optimale rum for læring. Hvordan kan vi gøre det bedst muligt? Se endeligt program og tilmelding på Matematiklærere kr. I samarbejde med UCN, Center for Undervisningsmidler Kursusnummer CFU12219 Tid 29. marts 2012 kl. 9:00-15:30 Sted Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, Århus C n n Specialundervisning i matematik Dette kursus sætter fokus på, hvad det vil sige ikke at lykkes i matematik. Der vil blive arbejdet med typer af matematikvanskeligheder, som børn med særlige behov kan opleve, og der sættes fokus på relevant undervisningsindhold og tilpassede undervisningsmetoder. Kort kan det siges, at en elev lærer matematik ved at gøre erfaringer og sætte ord på de erfaringer, hun gør. Forløber denne proces ikke på en rimelig måde, får eleven vanskeligheder i matematik. Matematiklærere 690 kr. I samarbejde med Alinea Kursusnummer CFU12212 Tid 23. februar 2012 kl Instr. Pædagogisk konsulent, cand.pæd.psyk. Michael Wahl Andersen, København NV Sted VIA Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Allé 20, Skive Kursusnummer CFU12213 Tid 24. februar 2012 kl Instr. Pædagogisk konsulent, cand.pæd.psyk. Michael Wahl Andersen, København NV 8200 Aarhus MATEMATIK Matematik - hvor sejler vi hen? Torsdag den 29. marts 2012 Helnan Marselis Hotel, Aarhus C VIA Center for Undervisningsmidler reflex

16 Naturfag BIOLOGI FYSIK/KEMI GEOGRAFI NATUR/TEKNIK Pædagogiske konsulenter Ole H. Christensen Henrik S. Larsen Kaare Øster Jens Rahr Schmidt Søren Østergaard n n Forsøgsarbejde og aktiviteter i natur/teknik Natur/teknik klasse Hvordan kan du udvælge og organisere eksperimenter i natur/teknik og sikre, at de faglige mål opfyldes? På denne dag får du masser af inspiration til at planlægge og udføre enkle eksperimenter i natur/teknik undervisningen. Undervejs inddrages trinmålene, og vi diskuterer fordele og ulemper ved forskellige evalueringsformer samt, hvordan man kan opbygge en årsplan. Lærere i natur/teknik klasse 785 kr. Kursusnummer CFU12217 Tid 24. januar 2012 kl Instr. Lærer og formidler Charlotte Trolle Olsen, Skoletjenesten, Randers Regnskov n n Spiselig kemi - er det overhovedet spiseligt? Kurset vil veksle mellem øvelser og teori på en måde, så deltagerne har mulighed for at arbejde i forskellige workshops. Kursisterne kan dermed selv tone deres fokusområde. Øvelserne vil være de traditionelle, men der vil også blive introduceret mindre kendte øvelser om f.eks. tilsætningsstoffer og fødevareproduktion. Lærere, der underviser i natur/teknik, biologi, fysik/kemi og geografi 755 kr. Kursusnummer CFU12619 Tid 1. marts 2012 kl Instr. Lektor, cand.scient Beth Wehner Andersen, Kolding Sted Hammerum Skole, Hovedgaden 1, Herning Kursusnummer CFU12218 Tid 31. januar 2012 kl Instr. Lærer og formidler Charlotte Trolle Olsen, Skoletjenesten, Randers Regnskov Praktisk musiske fag BILLEDKUNST HJEMKUNDSKAB HÅNDARBEJDE IDRÆT musik Pædagogisk konsulent Kirsten-Marie Kjær n n Kunst og matematik - Et kreativt par! Gennem eksperiment og leg med kendte billeder fra kunsthistorien afsløres, at megen kunst - gammel som ny, bevidst som ubevidst - er bygget på matematik. En aha-oplevelse og ny udforskning af kendte materialer der måske ender med nyt til væggene i klasseværelset eller derhjemme! Matematik og billedkunstlærere ( kl.) og andre interesserede 990 kr. I samarbejde med KKArt Kursusnummer CFU12615 Tid 10. maj 2012 kl Instr. Billedkunstner Marianne Thingholm, Åbyhøj Billedkunstner Niels Rahbæk, Århus n n Sammenspil med mange børn og minimal instruktion På dette kursus skal vi spille, arrangere og komponere numre, hvor man kan få mange børn placeret ved instrumenter. Alt kan videreføres til egen undervisning. Kurset tager udgangspunkt i Sammenspilsmappen 1-8, hvor der introduceres metoder hertil. Musiklærere for klasse 780 kr. Kursusnummer CFU12612 Tid 16. april 2012 kl Instr. Seminarielektor i musik Gitte Trier, Ringsted Sted VIA Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Allé 20, Skive 16 VIA Center for Undervisningsmidler reflex

17 Pædagogiske temaer Pædagogisk konsulent Linda Kolling Pedersen Anny Overgaard kreativitet innovation iværksætteri SPECIALUNDERVISNING n n Den Kreative Platform Kreativ udfoldelse i undervisningen Kurset er en indføring i en nyudviklet pædagogik, der har vist sig specielt anvendelig til at skabe de nødvendige rammer for kreativ udfoldelse i undervisningen. Den Kreative Platform er udviklet af bl.a. lektor ved Aalborg Universitet, Søren Hansen. Den eneste forudsætning for at deltage er, at du TØR være dig selv - for du vil HELT SIKKERT blive udfordret i løbet af de 2 dage. Dag 1: Oplev et intenst forløb på DKP på egen krop. Bliv klædt på til at lave et DKP-forløb i egen klasse. Dag 2: Præsentation af pædagogikken bag DKP. Opfølgning på egne afprøvede undervisningsforløb. Alle lærere 1530 kr. For medlemmer af Young Enterprise er kurset dog gratis. Er din skole ikke medlem kontakt ye.dk I samarbejde med Young Enterprise Kursusnummer CFU12803 Tid 29. februar og 19. marts 2012, begge dage kl Instr. Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU Sted VIA University College, Gl. Struervej 1, Holstebro n n Brug kroppen og computeren til læring Kropslig læring og it Kurset Brug kroppen og computeren til læring vil arbejde med elevernes muligheder for at inddrage kroppen i undervisningen ud fra tankerne bag læringsstile og de mange intelligenser. Eleverne skal kunne interagere med softwaren ved at hoppe, berøre eller på andre måder kropslig interagere med computeren. Forudsætninger: Elementært kendskab til arbejde på nettet. Specialundervisningslærere, indskolingslærere, it-vejledere og andre nysgerrige 475 kr. Kursusnummer CFU12535 Tid 11. april 2012 kl Instr. Pæd. konsulent Peter Bak-Jensen, VIA CFU Pæd. konsulent Linda Kolling Pedersen, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler i Skive n n Elevengagerende undervisning Aktiviteter i alle fag Du vil gennem kurset blive præsenteret for mange læringsaktiviteter, som du direkte kan gå hjem at bruge i din undervisning. Aktiviteter, hvor eleverne er fysisk aktive samtidig med, at de arbejder med faglige emner i undervisningen. Eleverne vil udvikle deres faglige og kreative kompetencer gennem læringsaktiviteterne. Lærere på mellemtrinnet og i udskolingen 610 kr. Kursusnummer CFU12807 Tid 12. marts 2012, kl Instr. Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU Projektleder InnoLab, Viborg Idrætsråd Rasmus Fiil Hjorth, Viborg Gode filer fra mit kursus Vil du gerne have fat i dokumenter eller andre filer fra et kursus, du var på, så gå ind på viacfu.dk/minekurser og skriv brugernavn til dit UNI-login. Har du ikke et UNI-login, eller har du ikke meddelt os det, kan du få adgang via den mailadresse, du brugte ved tilmeldingen. Læs mere på side 2 Pigen uden ordforråd ville gerne se skruen uden ende VIA Center for Undervisningsmidler reflex

18 Længerevarende kurser Nedenstående længerevarende kurser udbydes i det kommende skoleår. Foruden Hjælp - vi skal have en 1. klasse (se side 4) ser du herunder de kurser, vi foreløbig har planer om at tilbyde. Kurserne er alle under planlægning. Følg med på hjemmesiden. Et længerevarende kursus er normalt fra 3 til 5 dages varighed. Har du ideer til længerevarende kurser, som du ønsker vi skal tilbyde, er du altid velkommen til at rette henvendelse til den konsulent, der har fagområdet, eller til vores kursusafdeling. n n Specialundervisning i matematik Om matematikvanskeligheder, som børn med særlige behov kan opleve. Deltagerne vil få indsigt i, hvad der kan forårsage vanskeligheder i matematik, samt i at kunne pege på handlemuligheder. Der sættes fokus på de typer af matematikvanskeligheder, som børn med særlige behov kan opleve på relevant undervisningsindhold og tilpassede undervisningsmetoder. Matematiklærere, specialundervisningslærere kr. Kursusnummer CFU12243 Tid 5., 6. og 7. september 2012 kl Inst. Pædagogisk konsulent, cand.pæd.psyk. Michael Wahl Andersen, København Sted VIA CFU, Halmstadgade 2, Arrangeret i samarbejde med Alinea n n Matematik i indskolingen Fire dage med matematik for matematiklærere der underviser i klasse. Kurset har følgende overskrifter: - Praktisk Matematik. En undersøgende arbejdsform i matematikundervisningen - Matematik og natur/teknik i naturen - Matematikvanskeligheder - hvordan takler vi det i folkeskolen? - Projektarbejde, matematikkompetencer samt faglig dokumentation i matematikundervisningen. På kurset har praktiske aktiviteter høj prioritet. Matematiklærere i indskolingen kr. Kursusnummer CFU12244 Tid 29. oktober 2012 kl Instr. Lærer og forfatter Lone Kathrine Petersen, Allerød Tid 30. oktober 2012 kl Instr. Cand. pæd. bio. Bo Bramming, Gentofte Tid 31. oktober 2012 kl Instr. Pædagogisk konsulent, cand. pæd. psyk. Michael Wahl Andersen, København Tid 1. november 2012 kl Instr. Lærer- og lærebogsforfatter Carsten Terpager Hedegaard, Esbjerg Sted VIA CFU, Halmstadgade 2, Arrangeret i samarbejde med Alinea n n Natur/teknik klasse - få opkvalificeret din undervisning Følgende punkter vil blive behandlet i løbet af ugen: - Intentionerne med faget - Geografiske aktiviteter i natur/teknik - Forsøgsarbejde i natur/teknik - Klassen ud i naturen - med vægt på ferskvandsaktivi teter - Skoven i skolen - med fokus på praktisk arbejde i natu ren og i laboratoriet - Læremiddelkendskab - Skoletjenesten som ressource. Teoretiske oplæg, debat, forsøgs arbejde i laboratoriet og i naturen. Lærere i natur/teknik klasse kr. Kursusnummer CFU12245 Tid september 2012, alle dage kl Instr. Skoletjenesten, Randers Regnskov Charlotte Trolle Olsen, Ulstrup Lærer og geograf Lennie Boesen, Lystrup, Naturvejleder Lars Nygaard, Silkeborg, pæd. konsulenter Ole Haubo Christensen og Kaare Øster, VIA CFU samt Museumsinspektør Bo Pagh Schultz, Fur Museum Tid 18. september 2012 kl Steder Aqua, Ferskvandscentret, Silkeborg, Vejlsøvej 51, Silkeborg, Moesgård Strand, Århus og Steno Museet, Århus, C.F. Møllers Alle 1100, Universitetsparken, Århus C n n Flerfaglige trinmål - naturfag på tværs i klasse Fælles Mål 2009 lægges op til samarbejde mellem fagene i løbet af året. - Hvorfor arbejde med flerfaglige mål? - Hvordan kan eleverne i praksis opleve, at naturfagene spiller sammen? - Bestemmelser for prøverne i fysik/kemi, biologi og geografi? - Forsøgsordningen med flerfaglige naturfagsprøve - Flerfagligt, eksperimenterende og undersøgende undervisning i fysik/kemi, biologi og geografi? - Læremiddelkendskab. Få på kort tid et kvalificeret afsæt til de nye krav om fagsamarbejde. Kurset arrangeres i samarbejde med CFU Nordjylland og PU Randers kommune Lærere i fysik/kemi, biologi og geografi klasse kr. Kursusnummer CFU12246 Tid november 2012, alle dage kl Instr. Peter Norrild, formand for naturfagsudvalgene under arbejdet med Fælles Mål 2009, pæd. konsulenter Ole Haubo Christensen og Kaare Øster, VIA CFU og lærer Aff Hjarnø, Erikstrupskolen, Stevns Sted PU Randers, Slyngborggade 21, 8900 Randers n n Dansk med de store i Herning Mandag den 24. fredag den 28. september 2012 n n Dansk med de store i Aarhus september og november VIA Center for Undervisningsmidler reflex

19 Studieture n n»literature Trip to Bath«Nyt og spændende ugekursus for engelsklærere I samarbejde med UCN CFU i Nordjylland er vi i den heldige situation at kunne tilbyde engelsklærere et 5- dages kursus i The City of Bath, a World Heritage City, den september Kurset sætter fokus på drama som et middel til at lære og til at udvikle elevers engelske sprogfærdigheder. På programmet er der workshops med drama i al almindelighed samt fokus på drama med konceptet Shakespeare Works! i børnehøjde Derudover er der kulturoplevelser af høj og uvurderlig klasse for lærere, der underviser i engelsk. Her kan bl.a. nævnes rundvisning i Bath, en tur til Stratford-upon-Avon, teatertur, skolebesøg i Secondary Schools i Bath samt gæsteforelæsning med Professor Andy Goodwyn, Head of the Institute of Education, Reading University. En unik chance for også at få sit eget engelske sprog opdateret og pudset af. Kurset vil blive opslået i reflex nr samt på vores hjemmeside under kurser. n n Studietur til energiøen Island - for naturfagsfolk Styrk naturfagene. Tag med på studierejse. Programmet indeholder bl.a.: - Icelandic New Energy om overgang til brintsamfundet - Geotermisk energi - Nordic Volcanological Centre, Islands Universitet - School of Energy and Technology - Skolebesøg - Thingvellir, Gullfoss, Geysir - Den blå Lagune - Netværksopbygning - Hvordan planlægger jeg en tur med mine elever? Målgruppe: Undervisere i de naturvidenskabelige fag i både grundskolen og ungdomsuddannelserne, naturvejledere og andre interesserede. Kursusnummer CFU12900 Tid Lørdag den 6. onsdag den 10. oktober 2012 Ca kr. en inkluderer fly, transport i Island, overnatning i enkeltværelse med morgenmad og entré til alle obligatoriske arrangementer. Geysir. Island. Andersen VIA Center for Undervisningsmidler reflex

20 Konsulenter INDSKOLING Marianne S. Pedersen DANSK SOM ANDETSPROG Innovation UEA specialpædagogik Anny Overgaard INDSKOLING Kirsten Glavind DANSK SOM ANDETSPROG Inge Helle DANSK PÅ MELLEMTRINNET, IDRÆT Helle Rahbek FREMMEDSPROG Charlotte S. Pedersen DANSK PÅ MELLEMTRINNET, IDRÆT Sara Sejrskild FREMMEDSPROG Lisbeth Wagener DANSK PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN Finn Bangsgaard FREMMEDSPROG, INTERNATIONALISERING Ulla Sørensen DANSK PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN Hanne Schriver GEOGRAFI, HISTORIE, KRISTENDOMSKUNDSKAB, SAMFUNDSFAG Henrik S. Larsen DANSK PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN, INTERNATIONALISERING Kurt Thybo NATUR/TEKNIK, BIOLOGI, HISTORIE, SAMFUNDSFAG Jens Rahr Schmidt VIA Center for Undervisningsmidler reflex

Center for Undervisningsmidler

Center for Undervisningsmidler Til dig, der er lærerstuderende Kender du Center for Undervisningsmidler - for dig og din undervisning Kære lærerstuderende ved VIA Læreruddannelsen i Nr. Nissum, Silkeborg, Skive og Århus Kender du VIA

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Efterårskurser på PPR 2013

Efterårskurser på PPR 2013 For at få folderen i elektronisk udgave: Se Nyt fra AKT/læsekonsulent på Fællesnettet via Skoleintra eller Kontakt din læsevejleder eller skolens akt-medarbejder Efterårskurser på PPR 2013 Hvordan løser

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver 9.00 Kaffe/te og rundstykker 9.10 Velkomst 9.10 Naturfagene i folkeskolereformen ved Christensen,

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Uddannelse/kurser 2012-2013

Uddannelse/kurser 2012-2013 Uddannelse/kurser 2012-2013 Til alle pædagogiske medarbejdere Uddannelsesplanlægningen for skoleåret 2012-2013 er især præget af et praksisnært uddannelsesforløb i udvikling af feedbackkultur for alle

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på Formål: At afdække nye indsatsområder for CFU erne i forhold til lærernes behov inden for de 4 områder:

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15 Årets evaluering af skolens samlede undervisning har flg. indhold: 1. Karakterer side 1 - Evaluering 1. - 2. kl side 2 - Evaluering 3. - 6. kl. side 3 - Evaluering 7. - 9. kl. side 4 2. IT-hverdag 2014-15

Læs mere

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 Sag: 13-8191 Dok: 32766-15 Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 I praktik på Børnenes Friskole 2013-14 Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 Kære studerende Velkommen på Børnenes Friskole. Vi håber, I får nogle ind- holdsrige, udviklende og

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE Den 1. august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Reformen lægger bl.a. op til en længere og mere varieret skoledag, fokus på læringsmål frem for undervisningsmål, bevægelse

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole?

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole? Resultater af CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse 2012 - for CFU i VIA UC Undersøgelsen er delt ind i fire hovedområder, hvorunder der spørges ind til CFU ernes forskellige ydelser. Områdernes

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole?

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole? Resultater af CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse 2012 - for CFU i UCL Undersøgelsen er delt ind i fire hovedområder, hvorunder der spørges ind til CFU ernes forskellige ydelser. Områdernes

Læs mere

FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen. Skoleåret 2013-2014. GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne

FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen. Skoleåret 2013-2014. GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen Skoleåret 2013-2014 GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer DEL AF KULTURAFTALEN 2011-2014

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen...2 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

Lærerstillinger ved Viborg Kommune pr. 1. august 2014

Lærerstillinger ved Viborg Kommune pr. 1. august 2014 Lærerstillinger ved Viborg Kommune pr. 1. august 2014 På den enkelte skoles hjemmeside kan du se det fulde stillingsopslag, du er naturligvis også velkommen til at kontakte skolen for nærmere oplysninger

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 1. marts 2015 Kompetenceudviklingsplan for Læring i skolen Hedensted kommune 2014-2020 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Kompetenceudviklingsplan for Hedensted Kommune 2014 2020 Kompetenceudviklingsplanen

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Resultataftale 2012-2013 for

Resultataftale 2012-2013 for Resultataftale 2012-2013 for Evaluering af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Vi ønskede at øge bevidstheden om personlig udvikling, social trivsel og dialog mellem skole og hjem. Målet var

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2013-14

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2013-14 Årets evaluering af skolens samlede undervisning har flg. indhold: 1. Karakterer side 1 2. Opsamling efter lærer-lockout i foråret 2013 side 5 3. Projektugefokus side 5 4. Skolerejser side 5 5. Plan for

Læs mere

Min meritlæreruddannelse

Min meritlæreruddannelse Min meritlæreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus 2 Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog Program 15-2 for Praktikvejlederuddannelsen for Social- og sundhedsassistenter - Trin 1. Modul 1, modul 2 og modul 3. Alle dage fra 8.30 til 15.55 Modul 1 Mandag d. 21/9 Underviser Helene Hillersdal -

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb Åbent netværksmøde: Læs dansk på bibliotekerne Odense Centralbibliotek tirsdag den 10. september 2013. Inspiration til indhold i projektet Eksempel på et undervisningsforløb De første erfaringer fra projektet

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Læringsforløb 8 Kl. 08.00-10.00 Kl. 08.00-12.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Byrådssalen

Læs mere

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014 Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 20 Tilsynet er gennemført i perioden marts september i.h.t. Bekendtgørelse om certificeret tilsyn på frie grundskoler. Skolens navn: Privatskole, Nr. Truevej

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

BAKKESKOLEN. et læringscenter

BAKKESKOLEN. et læringscenter BAKKESKOLEN et læringscenter Kolding kommunes vision for læringscentrene: Læringscentertanken er en vision om et skolebibliotek, der i samarbejde med skolens andre vejlederfunktioner skaber nye forudsætninger

Læs mere

reflex ISSN: 1601-8737 Kurser Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler

reflex ISSN: 1601-8737 Kurser Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler reflex ISSN: 1601-8737 Kurser 2015 2016 Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler reflex Kurser VIA Center for Undervisningsmidler viacfu.dk cfu@via.dk Tlf.: 87 55 27 00 Afdelingen i Aarhus

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Kursuskatalog Ringkøbing skole. Skoleåret 2012-2013

Kursuskatalog Ringkøbing skole. Skoleåret 2012-2013 Kursuskatalog Ringkøbing skole Skoleåret 2012-2013 Massage i skolen Massage i skolen Når børn lærer at massere hinanden i skolen, får de meget bedre forudsætninger for at udvikle naturlig tryghed og for

Læs mere

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 , 2012 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til

Læs mere