Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner."

Transkript

1 Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner. Samarbejdsaftale For udøvere og trænere tilknyttet ETT kamphold. De bedste betingelser for ETT kæmpere For at give ETT konkurrenceudøvere de mest optimale vilkår for udvikling og resultat, er det af største vigtighed, at der på forhånd er skabt et godt og solidt netværk/team omkring den aktive og at kommunikationen mellem den aktives daglige træningsmiljø og holdsmiljøet er i top. Dette skal nærværende samarbejdsaftale være med til at sikre. Derfor skal samarbejdsaftalen gennemgås og udfyldes af både udøveren, klubtræner eventuelt forældre. Kommunikationen mellem træneren og hjem. Det af største vigtighed, at kommunikationen mellem træner klub og hjem er i top, for at optimere den aktives resultat - og udviklingsmål. Som forældre til en konkurrenceudøver i ETT kan du forvente: At du bliver kontaktet, såfremt udøveren ændrer adfærd i forhold til tidligere. At du altid er velkommen til at besøge træningerne. At du altid er velkommen til at rette henvendelse til træneren, såfremt du har behov for det, og at enhver henvendelse vil blive behandlet seriøst og med den nødvendige diskretion. Til gengæld vil ETT forvente: At forældre henvender sig til kamptræneren med vigtig information omkring udøveren, eks. træningsforhold, skader, vægt, sygdom m.v., som kan have indflydelse på træningen. Sørger for at barnet afleverer lægeattest få enhver medicinering. At forældre orienterer kamptræneren og giver relevant information omkring den hjemlige træning og eventuelle skader. At forældre, såfremt det er muligt, deltager i de informationsmøder, der bliver inviteret til. At forældre ikke videregiver fortrolig og personlig viden fra / om kampholdet. At forældre orienterer, såfremt der i kæmperes dagligdag sker et skifte af vigtighed. At forældre henvender sig direkte til kamptræneren, såfremt man måtte have spørgsmål til kæmperens deltagelse, udtagelse m.v. Husk det er dit barn der er udøver. Barnet har brug for dit nærvær. BEMÆRK: Samarbejdsaftalen er lavet for at give den enkelte udøver de bedst mulige trænings- og konkurrencebetingelser, under hensyntagen til hvad der praktisk og forsvarligt er muligt. Nærværende samarbejdsaftale er et instrument, der skal sikre, at den nødvendige kommunikation mellem den aktive og ETT samt mellem hjem og træner altid er til stede. 1

2 Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner. 1. GENERELLE AFTALEFORHOLD 1.1. Aftalens parter Senior (17 år +) Junior (14-17 år) Kadet (12-14 år) Teknik Aftalen omfatter udøvere på følgende hold: Navn: Tlf.: Kont.person: Klubtræner / holdleder: Tlf.: 1.2. Afgrænsning af personkreds Denne aftale omfatter udøvere der har potentiale til at repræsentere ETT ved Nationale,Internationale Mesterskaber som EM, VM, OL Aftalens varighed Denne aftale er tidsmæssigt begrænset. For nuværende periode, er aftalen gældende frem til og med 31. December 2013 Dag Måned År 1.4. Ophør af aftalen 1.5. Afgørelse af tvister Den aktive kan ophæve aftalen, såfremt det er begrundet i en skade, sygdom eller andre årsager der forhindrer videre deltagelse på holdet. Såfremt træner/holdleder finder, at samarbejdsaftalen ikke bliver S overholdt, eller hvis udøveren på anden måde opfører sig illoyalt overfor ETT kan træner/holdleder træffe de beslutninger, der oer nødvendige, herunder give skriftlige advarsler og i sidste ende indstille udøveren til eksklusion fra ETT holdet. o Ved tvister, hvor løsningen ikke kan ske via dialog mellem træner/holdleder n og udøver k an b e n y t t e s ank e i nævnte rækkefølge: e - ETT udvalgsansvarlig - ETK bestyrelses formand - DTaF ordensudvalg 2

3 . 2. Økonimiske FORHOLD 2.1. Egne sponsoraftaler At du kan indgå lokale sponsor aftaler, men du skal altid koordinere med ETTs ledelse, således der ikke opstår interessekonflikter. Lokale sponsoraftaler må ikke laves med konkurrerende firmaer til ETT s sponsorer. Reklamer for lokale sponsorer kan ikke bæres i forbindelse med arrangementer, hvor du repræsenterer ETT som hold. Du er forpligtet til at benytte de sponsorer ETT eller ETK indgår aftale med. Dette gælder alle arrangementer,hvor du repræsenterer ETT. Det kan være stævner, landsholdssamlinger, TV optræden, interviews i landsdækkende aviser, pressemøder m.v. 3. TRÆNING 3.1. Træningsaktiviteter Der vil henover året blive indkaldt til samlinger. At du melder personligt afbud til træneren, såfremt du måtte blive forhindret. Afbud er kun acceptabelt i særlige tilfælde, så som bryllup, begravelse, runde fødselsdage samt ved skade og sygdom. Afbud skal ske til holdstræner telefonisk. SMS eller kan ikke benyttes. Meddel afbud senest 7 dage før samlingen finder sted. (gælder ikke ved sygdom) Udøveren har underretningspligt overfor træneren i tilfælde af træning andre steder og med andre trænere. ETT s ledelsen forbeholder sig dog ret til at afslå træning andre steder, når man er ETT hold

4 3.2. Servicetilbud N er man på ETT hold tilbydes man følgende servicetilbud, som s følge af aftalen, fx: - træning - styrketræningsvejledning - testning (egenudviklet test) - kostvejledning - mental træning/idrætspsykologi Der stilles krav til at udøveren ikke træner og stiller op med skader, uden forinden at have fået grønt lys til det og, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt! Alle anvisninger vedr. behandling skal følges og træneren skal løbende holdes orienteret om skadesforløbet. Uddannelsesvejledning. Mulighed for uddannelsesvejledning med fokus på uddannelses og elite idræt. Individuel uddannelses afklaring. Hjælp til SU samt studiekort. Samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og ETK. 4. KONKURRENCER 4.1. Konkurrenceaktiviteter Ved konkurrenceaktiviteter skal træneren underrettes som en del af et samarbejde. Strider det imod en given opgave for ETT holdet forbeholdes ret til at give afslag på deltagelse i konkurrencen. Udøveren skal derfor i god tid(3 måneder)ansøge træneren om tilladelse til at deltage i andre konkurrencer end dem, der indgår i den til enhver tid gældende årsplan for ETT. 4.2 Coaching Træneren kan, så vidt det er ham muligt, fungere som sekundant til udvalgte nationale stævner, mhp. at optimere sekundering/- træningsplanlægningen. 5. GENERELLE REGLER 5.1. Dopingkontrol m.m Gråzoner og ernæringspolitik Alle danske udøvere er automatisk omfattet af DIF's dopingregulativ og skal stille sig til rådighed for dopingkontrol, men det kan være hensigtsmæssigt at nævne det. Det bør desuden nævnes, at udøveren ligeledes er forpligtet af det internationale forbunds dopingregler og dopingkontrol, og at udøveren er forpligtet til at efterleve danske og internationale regler om oplysning af trænings- og opholdssted til brug for dopingkontrollen (athlete's whereabouts). Endelig bør det nævnes, at udøveren ved brug af dopinglistet medicin er forpligtet til at søge dispensation (TUE) efter reglerne herfor. DTaF s ernæringspolitik skal følges. Kan kun afviges ved aftale/vejledning med en af DTaF udpeget ekspert

5 6. RETTIGHEDER 6.1. Immaterielle rettigheder -forhold til sponsorer deltagelse i events ETT har ret til at udnytte udøverens navn, billede, lighed og autograf i forbindelse med fx - hjemmeside - markedsføring - merchandising, ETT har ret til at videregive disse rettigheder til sine sponsorer med eller uden vederlag til den aktive.. Det bør aftales, om og i givet fald i hvilket omfang og på hvilke økonomiske vilkår (varsling, evt. honorar, tidsforbrug, påklædning, transportudgifter) Udøveren forpligter sig til at deltage i events og arrangementer arrangeret af ETT efter aftale med træner og holdsledelse. Udgifter opstået i forbindelse hermed, dækkes af ETT Udstyr og beklædning Udøveren har ret til at anvende eget udstyr (beklædning, sko, teknisk udstyr) til træning. Til konkurrencer i ETT regi eller hvor man repræsenterer ETT holdet skal det af ETT udleveret tøj og udstyr anvendes. 7. ØKONOMI 7.1. Vederlag til Der kan desværre ikke ydes vederlag, tabt arbejdsfortjeneste, udøvere lommepenge eller anden økonomisk støtte til udøveren Forsikringer Udøveren er dækket af DTaF s ulykkesforsikring som dækker trænings og stævneaktivitet i hele verden. Samme dækning som i klubregi) Udlandet: Udøveren er dækket af DIF kollektive rejseforsikringer. Hvis udøveren ikke har en privatforsikring er DTaF forpligtet til at tegne en forsikring der dækker ulykke udenfor træning/konkurrence Ved rejser i krigsområder er udøveren ikke forpligtet til at deltage

6 8. ETISKE FORHOLD 8.1. Etisk kodeks Udøveren forpligter sig til at: Være loyal overfor holdet, ETT, ETK. TD s etiske kodeks følges. Altid at udvise fairplay både til træning og til stævner. Orientere træneren eller holdleder, såfremt der er noget, du finder, bør gøres anderledes eller som er relevant at vide for trænere/holdlederen Forholdet til medierne 8.3. Forholdet til øvrige medier Udøveren er forpligtet til at deltage i alle pressemøder og interviews til TV og aviser, som ETT ønsker vedkommende skal deltage i. Udgifter i forbindelse hermed dækkes af ETT, evt. udtagelser til landsdækkende medier koordineres med ETT s presseansvarlige. Loyalitet og åben dialog er som tidligere nævnt en selvfølge. Mishagsytringer/utilfredshed via sociale netværk som Facebook, Twitter og lign. vil ETT fraråde og i stedet opfordre til at benytte sig af den i stk. 1.5 beskrevne sagsgang. ETT respekterer selvfølgelig den grundlovssikrede ytringsfrihed. Dato Dato ETT træner ETT Udøver - 6 -

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2012 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dansk Taekwondo Forbund s Lovmappe/Opslagsværk

Indholdsfortegnelse Dansk Taekwondo Forbund s Lovmappe/Opslagsværk Indholdsfortegnelse Dansk Taekwondo Forbund s Lovmappe/Opslagsværk AFSNIT 1 DTAF S LOVE OG VEDTÆGTER AFSNIT 2 DTAF S ORDENSUDVALG AFSNIT 3 REGLER VEDTAGET AF DTAF S REPRÆSENTANTSKAB AFSNIT 4 DTAF S KAMPREGLEMENT

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse:

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse: Er du interesseret i at være tilkalde- eller ferievikar for en kortere eller længere periode, kan du kontakte HandiBasen. NOTATER INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle

Læs mere

REGULATIVER FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND

REGULATIVER FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND REGULATIVER FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND Regulativer for Dansk Døve-Idrætsforbund Indholdsfortegnelse: Sektion C: Regulativer for Dansk Døve-Idrætsforbund og tilsluttede klubber - C.1 Hovedbestyrelsens

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-??

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-?? Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF)

Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Formål: I HGF lægger vi vægt på åbenhed og gensidig respekt overfor hinanden. Vore værdier bygger på tillid og troværdighed, så alle kan færdes trygt

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening Foreningshåndbog for Hedehusene Gymnastik Forening Formålet med denne håndbog er at angive nogle retningslinier for HGF og samtidig sikre, at alle får de samme informationer. Retningslinierne er vedtaget

Læs mere

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 SB&I-Linjen FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 TIL DIG SOM FORÆLDER I SB&I 14 RETNINGSLINIER FOR U5 U11 (4

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 Klub Håndbog Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 4. MATERIALEFORHOLD...4 4.1 NYHØJ...5 4.2 TAASTRUP IDRÆTSPARK...5 4.3 GADEHAVESKOLEN...5

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

BK YDUN KLUB HÅNDBOG

BK YDUN KLUB HÅNDBOG BK YDUN KLUB HÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om klubben... 4 2. Bestyrelsen... 5 2.1. Bestyrelsesmøder... 5 3. Klubbens organisering... 6 3.1. Afdelinger... 6 3.2. Elite... 6 3.3. Bredde... 6 4. Træner

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Indhold Velkommen til Herning Kommune... 3 Praktiske informationer... 3 Opgavefordelingen mellem familie-/handicaprådgiveren og familieplejekonsulenten... 4 Herning Kommunes forventninger

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

VÆRD AT VIDE FOR ELITESPILLERE

VÆRD AT VIDE FOR ELITESPILLERE VÆRD AT VIDE FOR ELITESPILLERE Dansk Golf Union 2. udgave/2014 KÆRE GOLFSPILLER Vi er stolte over at kunne byde dig velkommen som en del af Dansk Golf Unions (DGU) eliteudvikling. At blive udtaget til

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland August 2013 Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dansk Taekwondo Forbund s Lovmappe/Opslagsværk

Indholdsfortegnelse Dansk Taekwondo Forbund s Lovmappe/Opslagsværk Indholdsfortegnelse Dansk Taekwondo Forbund s Lovmappe/Opslagsværk AFSNIT 1 DTAF S LOVE OG VEDTÆGTER... 1 AFSNIT 2 DTAF S ORDENSUDVALG... 1 AFSNIT 3 REGLER VEDTAGET AF DTAF S REPRÆSENTANTSKAB... 1 AFSNIT

Læs mere

Indsamlingsetiske retningslinier for Red Barnet. Udarbejdet af Red Barnet Juni 2005

Indsamlingsetiske retningslinier for Red Barnet. Udarbejdet af Red Barnet Juni 2005 Indsamlingsetiske retningslinier for Red Barnet Udarbejdet af Red Barnet Juni 2005 RED BARNETS INDSAMLINGSETISKE RETNINGSLINIER... 4 1.1. Retningslinjer for frivillige indsamlere... 4 1.1.1. Alder... 4

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Indholdsfortegnelse Kære plejefamilier!... 3 Indledning... 3 Sagsforløb... 3 Aflastning... 3 Anbringelse... 4 Forskellige former for aflastning og familiepleje...

Læs mere