Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 128. årgang. 2007-09-12 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: TRACKTESTING ApS, c/o Iværksætterfabrikken ApS, Lergravsvej 53, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (591) Farvetekst: Logoet er udført i gult, sort og hvidt. (730) Indehaver: FINN JENSEN REKLAME/MARKETING V/FINN JENSEN, Transformervej 29, 2730 Herlev, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Dahl København I/S, Trondhjems Plads 3, 3, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal, porte og døre af stål og aluminium. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), porte og døre (ikke af metal). (511) Klasse 37: Montering, vedligeholdelse og reparation af porte og døre, byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Focus Industrial Door (730) Indehaver: FINN JENSEN REKLAME/MARKETING V/FINN JENSEN, Transformervej 29, 2730 Herlev, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Dahl København I/S, Trondhjems Plads 3, 3, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal, porte og døre af stål og aluminium. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), porte og døre (ikke af metal). (511) Klasse 37: Montering, vedligeholdelse og reparation af porte og døre, byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Projectum (730) Indehaver: PROJECTUM ApS, Kirke Værløsevej 38, 1.th., 3500 Værløse, Danmark (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Prinsessebutikken (730) Indehaver: Prinsessebutikken.dk v/tina Beichler Lomborg, Marslev Byvej 39, 5290 Marslev, Danmark (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LEDVOGTEREN (730) Indehaver: Pharma-Vinci A/S, Undalsvej 6, 3300 Frederiksværk, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, kosttilskud og naturmedicinske præparater, herunder sådanne til forebyggelse og behandling af smerter i led baseret på udtræk fra planter og dyr, herunder fra ingefær og skaldyr. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt; helsekost og kosttilskud (ikke til medicinsk brug) hovedsageligt bestående af udtræk fra planter og dyr, herunder ingefær og skaldyr. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier; helsekost og kosttilskud (ikke til medicinsk brug og ikke indeholdt i andre klasser) hovedsageligt bestående af tørrede krydderurter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RENOL (730) Indehaver: Bayer Aktiengesellschaft, Bayerwerk, D Leverkusen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til anvendelse i havebrugs- og landbrugsøjemed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Materialeplatformen (730) Indehaver: UNI-C, Danmarks edb-center for uddannelse og forskning, Vermundsgade 5, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel med kataloger over alle danske læringsressourcer og undervisningsmaterialer via Internettet. (511) Klasse 41: Tilvejebringelse af online publikationer (ikke downloadable), nemlig et katalog over alle danske læringsressourcer og undervisningsmaterialer; online publikation af elektroniske publikationer, nemlig et katalog over alle danske læringsressourcer og undervisningsmaterialer. 1639

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FLOWCRETE (730) Indehaver: Flowcrete Group PLC, The Flooring Technology Centre, Booth Lane, Moston, Sandbach, Cheshire CW11 9QF, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 19: Vægge, ikke af metal, herunder sådanne af mursten, beslåede vægge, skillevægge og pudsede vægge, gulve (ikke af metal) herunder gulve (ikke af metal) til industrielle og kommercielle formål; gulve (ikke af metal) behandlet med antimmikrobielle præparater; fugtfrie terrazzogulve (ikke af metal); antistatiske gulve (ikke af metal); gulve (ikke af metal), der kan modstå kemikalier; gulve (ikke af metal) til parkeringspladser; tagbeklædning (ikke af metal) asfalt, beg, tjære og bitumen; mørtel; cementmørtel; byggematerialer (ikke af metal) i form af sådanne bestående af eller indeholdende cement, mørtel og/eller beton; afpudsningsmidler (byggematerialer) ikke af metal, til brug i forbindelse med byggematerialer, herunder afretningslag og puds; gulvmateriale (ikke af metal); beton; afretningslag; bindemidler til afretningslag; bindere til afretningslag; membraner (byggematerialer) i flydende form til brug på gulve og vægge med det primære formål at undgå damp; fugemasse i form af en mørtel lignende substans til tætning og udfyldning af huller mellem sten, klinker og andre væg -og gulvoverflader; belægninger og overfladebehandlinger (ikke af metal) til gulve; byggemateriale, nemlig harpiksholdigt materiale til overfladebehandling af gulve. (511) Klasse 37: Opførelse, vedligeholdelse, reparation, istandsættelse, restaurering, modernisering og forbedring af bygninger, veje, indkørsler og belægninger på parkeringspladser; maler-,lakerer- og tapetserevirksomhed; installation, vedligeholdelse og reparation af gulvbelægning til kommercielle og industrielle formål; informations- og rådgivningsvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 41: Uddannelse og undervisning; seminarer herunder undervisning og seminarer vedrørende installation, vedligeholdelse og reparation af gulvbelægning; undervisning og seminarer vedrørende installation, vedligeholdelse og reparation af gulvbelægning til kommercielle og industrielle formål, inklusive afretningslag til gulve og gulvvarmeinstallationer; undervisning og seminarer vedrørende installation, vedligeholdelse og reparation af gulvbelægning, der lever op til særlige industrielle krav. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU-varemærkeansøgning nummer EU (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FrontDesk (730) Indehaver: TPNETWORKS A/S, Gladsaxe Møllevej 15, 4, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 09: Omstillingsborde og computer software til brug i omstillingsborde. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; telefonisk kommunikation; rådgivning og support udført i et call-center. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software, herunder computer software til brug i pc-omstillingsborde, vedligeholdelse af computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: TPNETWORKS A/S, Gladsaxe Møllevej 15, 4, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder telefoni og teletjenesteydelser. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, herunder udvikling af telefoniststøttesystemer, pc-omstillingsborde og løsninger til call center, IP gateways, telefoncentraler, GSM gateways, kø/svar systemer, voicelogging systemer, samt teknisk service og vedligeholdelse, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i grå og vinrød (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BETALINGSSUITE (730) Indehaver: PBS A/S, Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MEJERIBRUGETS GOURMET- PRIS (730) Indehaver: Mejeriforeningen Danish Dairy Board, Frederiks Alle 22, 8000 Århus C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, PR-virksomhed, salgsfremmende foranstaltninger for andre, demonstration af varer, uddeling af vareprøver, organisering af udstillinger med kommercielle og reklamemæssige formål, markedsundersøgelser og -analyser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, organisering af konkurrencer, organisering af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte, tilvejebringelse af online publikationer, online publikation af elektroniske bøger og tidsskrifter, udgivelse af bøger og tekster (dog ikke reklametekster). (500) Bemærkninger: Mærket er for tjenesteydelserne: "Underholdningsvirksomhed, kulturelle arrangementer og organisering af konkurrencer" i klasse 41 registreret på baggrund af indarbejdelse. 1640

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Match & Vind (730) Indehaver: DANSKE SPIL A/S, Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, tryktyper og klichéer, herunder lotterilodder, spillekuponer samt andet trykt materiale til brug for spil, lotteri og væddemål. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, bookmakervirksomhed og organisering af væddemål. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, organisering af spil og lotteri. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EFL (730) Indehaver: EXECON INFORMATIK A/S, Middelfartgade 15, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DANMARKSMESTER I OST (730) Indehaver: Mejeriforeningen Danish Dairy Board, Frederiks Alle 22, 8000 Århus C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, PR-virksomhed, salgsfremmende foranstaltninger for andre, demonstration af varer, uddeling af vareprøver, organisering af udstillinger med kommercielle og reklamemæssige formål, markedsundersøgelser og -analyser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, organisering af konkurrencer, organisering af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte, tilvejebringelse af online publikationer (ikke downloadable), online publikation af elektroniske bøger og tidsskrifter, udgivelse af bøger og tekster (dog ikke reklametekster). (500) Bemærkninger: Mærket er for tjenesteydelserne: "Underholdningsvirksomhed, kulturelle arrangementer og organisering af konkurrencer" i klasse 41 registreret på baggrund af indarbejdelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: optotouch (730) Indehaver: TAKTIO A/S, Rahbeks Allé 11, 4., 1749 København V, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 45: Juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NGENUITY (730) Indehaver: Alcon, Inc., Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 10: Kirurgiske apparater til brug indenfor øjenkirurgi. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, herunder afholdelse af kurser, workshops, seminarer og undervisning indenfor ophthalmologi. (730) Indehaver: KOMTEK MILJØ A/S, Drivervej 8, 6670 Holsted, Danmark (511) Klasse 01: Organiske jordforbedrings- og vækstmidler til brug for golf- og boldbaner samt andre grønne områder. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort og grøn. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CARESSE (730) Indehaver: Pernille Burton, C/O Aksel Burton, Bel Colles Allé 8C, 2960 Rungsted Kyst, Danmark (511) Klasse 21: Børstevarer, håndklædeautomater til papirhåndklæder, håndklædestænger og -ringe, nipsting af porcelæn, kamme, kosmetikredskaber, natpotter, neglebørster, svampe til skrubning af huden, svampe til toiletbrug, svampe til toiletskåle, sæbeæsker, toiletbørster, toiletnecessaire, toiletredskaber, toiletrullerholdere, tørrestativer, vaskekar. (511) Klasse 24: Badeforhæng af tekstil eller plastic, badelinned (ikke beklædning), gardiner af tekstilmatereale eller af plastic, gardinholdere af tekstilmateriale, husholdningslinned (ikke beklædning), håndklæder af tekstilmateriale, lagner af tekstilmateriale, madrasbetræk, madrasbolster, pudebetræk, pudevår, pyntestykker til hovedpuder, sengelinned, sengetæpper, sengetøj, servietter af tekstil til fjernelse af make-up, viskestykker. (511) Klasse 25: Badebukser, badedragter, badehætter, badekåber, badesandaler, badesko, badetøfler. 1641

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DANMARKSMESTER I SMØR (730) Indehaver: Mejeriforeningen Danish Dairy Board, Frederiks Alle 22, 8000 Århus C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, PR-virksomhed, salgsfremmende foranstaltninger for andre, demonstration af varer, uddeling af vareprøver, organisering af udstillinger med kommercielle og reklamemæssige formål, markedsundersøgelser og -analyser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, organisering af konkurrencer, organisering af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte, tilvejebringelse af online publikationer (ikke downloadable), online publikation af elektroniske bøger og tidsskrifter, udgivelse af bøger og tekster (dog ikke reklametekster). (500) Bemærkninger: Mærket er for tjenesteydelserne: "Underholdningsvirksomhed, kulturelle arrangementer og organisering af konkurrencer" i klasse 41 registreret på baggrund af indarbejdelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SCANDINAVIAN DAIRY CONTEST (730) Indehaver: Mejeriforeningen Danish Dairy Board, Frederiks Alle 22, 8000 Århus C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, PR-virksomhed, salgsfremmende foranstaltninger for andre, demonstration af varer, uddeling af vareprøver, organisering af udstillinger med kommercielle og reklamemæssige formål, markedsundersøgelser og -analyser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, organisering af konkurrencer, organisering af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte, tilvejebringelse af online publikationer, online publikation af elektroniske bøger og tidsskrifter, udgivelse af bøger og tekster (dog ikke reklametekster). (500) Bemærkninger: Mærket er for tjenesteydelserne: "Underholdningsvirksomhed, kulturelle arrangementer og organisering af konkurrencer" i klasse 41 registreret på baggrund af indarbejdelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DANMARKSMESTER I KONSUM (730) Indehaver: Mejeriforeningen Danish Dairy Board, Frederiks Alle 22, 8000 Århus C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, PR-virksomhed, salgsfremmende foranstaltninger for andre, demonstration af varer, uddeling af vareprøver, organisering af udstillinger med kommercielle og reklamemæssige formål, markedsundersøgelser og -analyser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, organisering af konkurrencer, organisering af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte, tilvejebringelse af online publikationer, online publikation af elektroniske bøger og tidsskrifter, udgivelse af bøger og tekster (dog ikke reklametekster). (500) Bemærkninger: Mærket er for tjenesteydelserne: "Underholdningsvirksomhed, kulturelle arrangementer og organisering af konkurrencer" i klasse 41 registreret på baggrund af indarbejdelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Vancool.dk (730) Indehaver: RJ MEDIA ApS, Vallensbækvej 20 A 1tv, 2605 Brøndby, Danmark (511) Klasse 35: Detailhandel med beklædningsgenstande. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: MUNK ANDERSEN INVEST ApS, Fårtoftvej 87, 7700 Thisted, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Anne Harlis, Knudsbjergvej 16, 7700 Thisted, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og for-retningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; mandskabsudlejning, nemlig af tømrere, smede, jord & betonarbejdere, belægningsarbejdere, murere, kloakeringsmandskab, elektrikere, malere, nedrivningsarbejdere, mandskab til byggepladsoprydning og slutrengøring (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i grønt og sort. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Vetbizz ApS, Rødovrevej , 2610 Rødovre, Danmark (511) Klasse 03: Kosmetiske plejemidler til dyr. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater. (511) Klasse 28: Legetøj til dyr. (511) Klasse 31: Næringsmidler til dyr. (511) Klasse 44: Dyrlægevirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 1642

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Trapholt (730) Indehaver: Hans Sandgren Jakobsen, Færgevej 3, 8500 Grenaa, Danmark (511) Klasse 20: Møbler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Deloitte ectrl (730) Indehaver: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Weidekampsgade 6, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (730) Indehaver: Erhvervsrådet Herning-Ikast-Brande-Aaskov, Birk Centerpark 40, Birk, 7400 Herning, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Designwerk A/S, Birk Centerpark 40, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort, limefarvet. Limefarve: pantone 396/ CMYK (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Sirius GPS Challenge (730) Indehaver: SiriusPartners ApS, Bülowsvej 26, 1870 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BON-BON LAND (730) Indehaver: BONBON LAND A/S, Gartnervej 2, 4684 Holmegaard, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, herunder forlystelsesparker. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (730) Indehaver: Chlips Consulting I/S v/lissi Rasmussen og Christian Dahl, Rørdalen 5, 4690 Haslev, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (591) Farvetekst: Mærket er udført i grå, sort, rød og hvid. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WPPT (730) Indehaver: ENFOR A/S, Lyngsø Alle 3, 2970 Hørsholm, Danmark (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse hermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: FAGLIG PULS Att: Finn Johnsen, Upsalagade 20, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 35: Forretningsmæssig bistand vedrørende faglig organisering; rådgivning vedrørende personaleledelse; jobformidling; forretningsmæssig bistand vedrørende personaleforhold og -udvikling. (511) Klasse 41: Nyhedsformidling, herunder nyhedsformidling via internet potal, online publikationer af elektroniske bøger og tidsskrifter samt tilvejebringelse af online publikationer (ikke downloadable), uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Tjenester ydet af en forening til deres egne medlemmer, i form af juridisk bistand. (591) Farvetekst: som vedhæftet 1643

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ProTherm (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: PROTHERM ApS, Estrupvej 22, 9300 Sæby, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Uv & Formidling v/finn Skaarup Jensen, Højskolevej 5, 8410 Rønde, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (591) Farvetekst: Mærket er udførti rødt, blåt, sort og hvidt (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KIMS SHAKE & DIP (730) Indehaver: Kims A/S, Sømarksvej 31-35, 5471 Søndersø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 29: Chips og snackprodukter fremstillet af grønsager, frugt, kartofler, ost og/eller af kød, tilberedte nødder, spiselige olier og dip (ikke indeholdt i andre klasser) til chips og snackprodukter. (511) Klasse 30: Chips og snackprodukter fremstillet af korn eller majs, ostesnackprodukter hovedsagelig bestående af korn eller majs, popcorn, pasta snackprodukter, tacos, tortillas, tilberedte korn- og majsprodukter, saucer (krydrede), dressinger og dip (ikke indeholdt i andre klasser) til chips og snackprodukter. (511) Klasse 31: Friske nødder. (730) Indehaver: WEBHOLDET ApS, c/o Peter Neergaard Henrichsen, Finsensvej 39 C 2 mf, 2000 Frederiksberg, Danmark (511) Klasse 09: Computer software til håndtering af transport af store filer på Internettet; computer software til sikring af korrespondance og transportvej ved hjælp af certificering samt identifikation af afsender og modtager. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder distribution af store sikrede filer på Internettet. (591) Farvetekst: mærket er udført i hvidt og blåt (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Tømrerfirma Bjørn Svendsen A/S, Jorisvej 21 C, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 37: Murervirksomhed; tømrervirksomhed; entreprenørvirksomhed i form af bygge- og anlægsvirksomhed; vedligeholdelse af bygninger og byggeinstallationer; restaureringer af bygninger; renovering af bygninger; byggevirksomhed i forbindelse med modernisering af bygninger; reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Entreprenørvirksomhed i form af ingeniørmæssige og tekniske ydelser i forbindelse med inspektion af bygninger og bygningsinstallationer, modernisering af bygninger, ejendomsrådgivning; byfornyelse; teknisk rådgivning, herunder byggetekniske opgaver, samt i forbindelse med rådgivning om drifttekniske forbehold; udarbejdelse af byggeplaner. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GD Global Danish Architecture (730) Indehaver: Archipress M v/marianne Ibler, Strandparken 3 kl th, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 16: Bøger vedrørende dansk litteratur. (511) Klasse 41: Organisering af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte, filmproduktion, skrivning af tekster (dog ikke reklametekster) alle tjenesteydelser vedrørende dansk litteratur. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Dialogreklame (730) Indehaver: Mejensen Engineering v/martin Egede Jensen, Godtgemt 24, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. 1644

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Toolmatic (730) Indehaver: Tool-Matic A/S, Vedskøllevej 3, 4681 Herfølge, Danmark (511) Klasse 35: Detailhandel med, maskiner til byggeri og reparation af bygninger, slibemaskiner, slibepapir, slibemidler, gulvplejeprodukter, støvposer; udarbejdelse af markedsføringsmateriale for andre, nemlig prislister og produktinformation. (511) Klasse 37: Udlejning af maskiner og udstyr til byggeri og reparation, vedligeholdelse, installation og reparation af maskiner. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, nemlig uddannelse og undervisning i anvendelse af maskiner til byggeri og havebrug. (511) Klasse 42: Design og udvikling af computerprogrammer og computersystemer til styring af maskinudlejning. (511) Klasse 44: Udlejning af maskiner til havebrug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Smart Buy (730) Indehaver: Københavns Lufthavne A/S, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 45: Juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Human Innovation (730) Indehaver: Søren Birke Pedersen, Hesselrødvej 19, 2980 Kokkedal, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JINMA (730) Indehaver: Danka Foodservice A/S, Greve Main 9, 2670 Greve, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter; æg, mælk og mejeriprodukter; spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer; spiseis; honning, sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, saucer (krydrede); krydderier; råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; friske frugter og grøntsager; frø og såsæd, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CPH Smart Buy (730) Indehaver: Københavns Lufthavne A/S, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 45: Juridisk bistand. (730) Indehaver: JINMA TRAKTOR DK ApS, Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Danmark (511) Klasse 07: Landbrugsredskaber (ikke håndværktøj), landbrugsmaskiner. (511) Klasse 12: Motorkøretøjer, traktorer. (511) Klasse 37: Reparationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: I-NVESTOR INTERNATIONAL ApS, Kongevejen 118, 2840 Holte, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blåt med mørkegrå tekst. 1645

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FSP Pension - bedre råd, bedre liv (730) Indehaver: Finanssektorens Pensionskasse, Amaliegade 27, 1256 København K, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ØKO+ (730) Indehaver: GRAMBOGÅRD A/S, Grambovej 24, 5690 Tommerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: DK International Food A/S, Niels Bohrs Vej 45, Stilling, 8660 Skanderborg, Danmark (511) Klasse 29: Fersk kød samt forædlet kød (røget samt saltet), mejeriprodukter, alle foranstående varer økologiske. (730) Indehaver: AO Johansen A/S, Rørvang 3, 2620 Albertslund, Danmark (511) Klasse 09: El-installationsmateriel til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, herunder til brug i industrien; elektriske kabler; alarmer samt apparater til overvågning; datamateriel i form af databehandlingsudstyr, optiske fibre, datakabler og komponenter. (511) Klasse 11: Apparater og installationer til belysning, elektriske varmeapparater, ventilationsinstallationer og -apparater. (591) Farvetekst: Mærket er udført i karrygul og sort/hvid (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ACTIVE SEAL (730) Indehaver: Active Tools International (HK) Ltd., 25/F, Top Glory Tower, 262 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand til brug i fabrikation, tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, bøjelige slanger, ikke af metal. (730) Indehaver: CLOAKING SYSTEM ApS, John F. Kennedys Plads 1, 9000 Aalborg, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i orange og blå. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CRAZY CANDY FROG (730) Indehaver: Tylstrup Kager A/S, Hagensvej 18, 9530 Støvring, Danmark (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EASY SPAIR (730) Indehaver: Active Tools International (HK) Ltd., 25/F, Top Glory Tower, 262 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand til brug i fabrikation, tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, bøjelige slanger, ikke af metal. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Inventory II (730) Indehaver: FSB DEVELOPMENT ApS, Naverland 2, 11, 2600 Glostrup, Danmark (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. 1646

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: La Chance (730) Indehaver: MARTINA OF SWEDEN ApS, Hambros Alle 3, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker samt dele og tilbehør til smykkerne (ikke indeholdt i andre klasser), ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AIRMAN SEAL (730) Indehaver: Active Tools International (HK) Ltd., 25/F, Top Glory Tower, 262 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand til brug i fabrikation, tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, bøjelige slanger, ikke af metal. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SIGNATUR (730) Indehaver: Valsemøllen af 1899 A/S, Havnegade 58, 6700 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Teamcon (730) Indehaver: A-2 Holding ApS, Enebovænge 7, 3520 Farum, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand samt konsulentbistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; bistand ved forretningsvirksomhed og forretningsledelse i form af konsulentassistance til offentlige og private virksomheder; konsulentbistand til forretningsmæssige og ledelsesmæssige udviklings- og forandringsaktiviteter i virksomheder og organisationer; forretningsmæssig bistand ved kompetenceudvikling, organisationsudvikling, medarbejderudvikling og lederudvælgelse; personalerekruttering; udvikling og implementering af ledelsesstrategier; analyse af omkostninger; markedsanalyser; marketingsundersøgelser; bistand ved omlægning af forretningsvirksomhed; professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed og forretningsorganisation; forretningsmæssig bistand ved udformning af IT-strategi for virksomheder; salgsfremmende foranstaltninger for andre. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed herunder foredrag og oplæg; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; kursusvirksomhed; ledelse og arrangement af konferencer, kurser, forhandlingskurser, seminarer, symposier, workshopper og forelæsninger; undervisning i forretningsmæssig rådgivning samt virksomhedsrådgivning; information om undervisning; tilvejebringelse af online publikationer (ikke downloadable); organisering af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte; undervisning pr. korrespondance; undervisning i organisering af konkurrencer; coaching (undervisning), herunder af konsulenter inden for især implementering af IT-systemer, projektledelse samt planlægning, udvikling og forandringer i virksomheden. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software; teknisk rådgivning i forbindelse med implementering af IT-systemer; installation af og rådgivning vedrørende computer software; teknisk rådgivning vedrørende computer hardware; teknologisk bistand ved udformning af IT-strategier. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Mirakel Design v/armen Furungyan, Roskildevej 408, 1., 2640 Hedehusene, Danmark (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel med ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter; eksportvirksomhed. (511) Klasse 42: Design af smykker. 1647

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: LODBERG & CO. ApS, c/o Holger Lodberg, Vinkelvej 8, 6960 Hvide Sande, Danmark (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 35: Detail, engros og internethandel med landbrugs-, skovbrugsog havebrugspro-dukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Mobilsikring (730) Indehaver: Sonofon A/S, Skelagervej 9, 9000 Aalborg, Danmark (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til signalering og undervisning. (511) Klasse 35: Telefonsvarerservice (for abonnenter, som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, herunder via interaktive brugerflader, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, (511) Klasse 42: Juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RECycler (730) Indehaver: J. Hvidtved Larsen A/S, Lillehøjvej 15, 8600 Silkeborg, Danmark (511) Klasse 39: Transport af slam og farligt gods. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Good Food Group A/S, Store Grundet Allé 71 A, 7100 Vejle, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (511) Klasse 29: Tilberedte grøntsager, herunder ristede løg. (511) Klasse 30: Ketchup (sovser), sennep, dressinger, mayonnaise, saucer (krydrede), remoulade. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ChemLookUp (730) Indehaver: DHI - Institut for Vand og Miljø, Agern Allé 5, 2970 Hørsholm, Danmark (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Garia A/S, Baldersbuen 15B, 2640 Hedehusene, Danmark (511) Klasse 12: Golfvogn 1648

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DAZZLERS (730) Indehaver: MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Metro-Strasse 1, DE Düsseldorf, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 01: lmprægneringsmidler, navnlig til telte, beklædningsgenstande og fodtøj; kemiske produkter til kommercielle og videnskabelige formål; præparater til dækreparation; kemiske præparater til behandling af vand, navnlig vandrensende kemikalier; kemiske præparater til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, nemlig naturlige og kunstige gødningsmidler og andre kemiske præparater til behandling/forbedring af jord og kulturer; blomsterjord; holdbarhedsmidler til afskårne blomster. (511) Klasse 03: Rengørings-, polerings, slibe- og skuremidler; rengørings- og poleringsmidler til møbler. (511) Klasse 04: Brændstoffer (herunder motorbrændstoffer); denatureret sprit, trækul (brændsel); campinggas. (511) Klasse 05: Desinfektionsmidler til kemiske toiletter; insektfordrivende midler, fungicider, herbicider, præparater til udryddelse af skadedyr. (511) Klasse 06: Teltpløkke, teltpæle og teltstænger af metal; svømmebassiner (præfabrikerede metalkonstruktioner); isenkramvarer af metal, herunder skruer og søm; kabler og wirer af metal (ikke til elektriske formål); transportable konstruktioner af metal; transportable værktøjsskure samt udhuse og haveskure af metal, metalvarer (ikke indeholdt i andre klasser) til brug inden for havebrug og havearkitektur, havepavilloner af metal, vækst- og drivhuse af metal, kabelforbindelser af metal (ikke elektriske), hegn og gitre af trådnet/ trådgitter, hegn, pæle og døre af metal; vandfordelere og vandrør og -ledninger af metal, mundstykker og dyser af metal; kompostbeholdere af metal. (511) Klasse 07: Dynamoer til cykler; mekaniske landbrugs- og havebrugsredskaber og -apparater (ikke håndværktøj og ikke indeholdt i andre klasser), herunder slåmaskiner og plæneklippere, jordbundsluftere, plæneluftere, græstrimmere, tråd-, græs- og ukrudtsklippere, kantskærere, motordrevne og elektrisk drevne sakse; motordrevne plæneklippere; elektriske eller gasdrevne vandpumper (maskiner). (511) Klasse 08: Håndbetjente redskaber og håndværktøj til havebrug og landbrugsformål; barbecuebestik, barbecuetænger, sprayanordninger (håndbetjente) til insekticider; håndbetjente redskaber til brug i landbruget, jordbehandlingsredskaber og redskaber til brug inden for havebrug, især hakker, spader, grebe, river, skovle, koste, stokke, sakse, knive; håndplæneklippere og græstrimmere. (511) Klasse 09: Beskyttelseshjelme til sportsbrug; cykelcomputere; solbriller, sportsbriller, beskyttelsesbriller, erstatningsglas til de forannævnte briller. (511) Klasse 11: Varmeapparater; kogeapparater; apparater til køling; barbecue-udstyr, navnlig havegrills samt dele dertil, bordgrills, konsolgrills, trækulgrills; udstyr til elektriske grills og til gasgrills, grill-lightere, pejselightere og kul-lightere (ikke indeholdt i andre klasser); campingovne, gasdrevne kølebokse; elektriske kølebokse, gasfyringsudstyr; transportable toiletter; cykellygter, lommelygter; petroleums-ovne; spritapparater, ventilatorer (til air condition); lanterner; belysningsanlæg og -apparater; elektriske evaporatorer til husholdningsbrug og lignende formål til fordampning af desinfektionsmidler, deodoranter og insekticider; elektriske vandingsinstallationer; belysningsudstyr, lamper, lygter, elektriske lyspærer; fontæner; filtre (dele af husholdnings- eller industrianlæg), vandbehandlingsudstyr, vandluftere; filtre og forbindelsesdele til slanger og rør fremstillet af gummi og plastic til vandingsinstallationer. (511) Klasse 12: Både samt dele deraf og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser); cykler og cykeltilbehør (ikke indeholdt i andre klasser), mountainbikes, cykelrammer, sadler, bagagebærere, cykelstøttehjul og -ben, cykelholdere, cykelklokker, pumper (cykeltilbehør), barnesæder til cykler, spacere til cykler, beskyttelsesrammer og beskyttende skærme til kæder og gearskiftere på cykler; cykler med hjælpemotor, scootere, motorcykler, overtræk til sadler til cykler og motorcykler, cykelstativer og hjulstøtter, cykelbremser, bremser til tohjulede køretøjer, hjulkranse og -fælge til cykler, forgafler til cykler, cykelkæder, ringeklokker til cykler, cykelkurve, cykelstyr, cykelmotorer, cykelnav, cykelnet, pedaler til cykler, cykelpumper, cykeldæk, cykelhjul, cykelslanger, cykeleger, cykelsadler, cykeltasker, forreste dele af cykler ("front parts of bicycles") sadelpinde til cykler, cykelpedallejer, indretninger (herunder mobile) til opbevaring af slanger i form af slangeholdere og slangeruller fremstillet af plastic; håndbetjente trolleys, trillebøre. (511) Klasse 14: Beholdere til husholdnings- og køkkenbrug, fremstillet af ædle metaller eller overtrukket hermed; koge-, stege- eller bagefade og -skåle af ædle metaller eller overtrukket hermed. (511) Klasse 17: Slanger og rør fremstillet af gummi eller plastic til vandingssystemer. (511) Klasse 18: Varer fremstillet af læder eller læderimitationer (ikke indeholdt i andre klasser); rejse- og håndkufferter; rygsække; punge, tasker, poser/ sække, tegnebøger, nøglepunge og pengekatte til at hænge om halsen (ikke indeholdt i andre klasser), solskærme og parasoller, paraplyer, stokke, vandrestokke, trekkingstokke; standere og holdere til opsætning eller fastgørelse af solskærme og parasoller. (511) Klasse 19: Svømmebassiner (præfabrikerede, ikke at metal), transportable konstruktioner (ikke af metal), navnlig have- og lysthuse (ikke af metal); byggematerialer af træ, plastic, ler eller glas til brug inden for have-brug og havearkitektur, havepavilloner, driv- og væksthuse, hegn, hegnspæle, vinduer (alle de førnævnte dele fremstillet af træ eller plastic), hydroponiske sten. (511) Klasse 20: Møbler, havemøbler fremstillet af træ, plastic, metal, kurveflet, rør, siv, pil; oppustelige stole, soveposer til campingbrug; puder (ikke indeholdt i andre klasser), luftmadrasser (ikke indeholdt i andre klasser); teltpløkke, teltstænger og teltpæle (ikke af metal), overtræk til møbler; havemøbler, skafter og greb til værktøj (ikke af metal); kompostbeholdere (ikke af metal); blomsterkasser. (511) Klasse 21: Redskaber og beholdere til husholdnings- og køkkenbrug (ikke af ædle metaller eller pletteret); børster (dog ikke til brug for kunstnere); redskaber til rengøringsformål; glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser); fade og skåle til brug i mikrobølgeovn, køletasker og kølebokse; kaffekander og termokander og -flasker (ikke af ædle metaller); fade af plastic, skåle, krukker (ikke af ædle metaller); drikkeflasker; beholdere og blomsterkrukker til planter og blomster, fremstillet af metal, træ, plastic, ler, keramik eller stentøj; hydroponiske blomsterkrukker, vandkander, havevandingsudstyr (ikke indeholdt i andre klasser), sprinklersystemer og sprøjteudstyr til vanding af blomster og planter; skylle- og spulerør til vandslanger, sprinklerhoveder til vandkander. (511) Klasse 22: Telte, reb, remme og stropper, presenninger og sejl (ikke indeholdt i andre klasser); beskyttelsesanordninger mod vind og udsyn ("wind and sight protectors"), bestående af bøjler overtrukket med tekstilmateriale eller plastic; demonterbare havepavilloner fremstillet af metalbøjler overtrukket med tekstilstof eller plastic; hængekøjer; rebstiger; telttilbehør (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser); husholdningslinned (ikke beklædning) og bordduge (ikke af papir), tekstilovertræk til havemøbler; beskyttelsesovertræk af tekstilmateriale til parasoller; stolebetræk, pudebetræk, betræk og hynder til siddemøbler og drømmesenge, navnlig til brug udendørs og i haven. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 27: Måtter, navnlig til aerobics, til gymnastik- og sportsbrug samt til rejse-, trekking- og campingformål. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), oppustelige svømmebassiner (legetøjsartikler); svømmebrædder, surfbrætter, svømmefinner; legetøj til svømmebassiner; oppusteligt legetøj i form af både, flydende øer (legetøj); cykeltræningsmaskiner; sportsartikler og sportsudstyr til mountainbiking, vandring og trekking (ikke indeholdt i andre klasser); sportsudstyr til brug ved fiskeri. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter (ikke indeholdt i andre klasser), korn og frø (dog ikke sommerraps), også i form af bånd og piller eller i andre former, herunder også i blandinger eller kombinationer med vækststimulerende produkter og jordforbedringsmidler; blomsterløg, knolde, rodknolde, rodstokke, løg og skalotter, alle de førnævnte produkter behandlede eller ubehandlede; levende planter, dele af levende planter, naturlige blomster, buske, træer og planter fra planteskoler ("tree nursery articles"), nemlig løvfældende træer og prydtræer, slyngplanter og klatreplanter, nåletræer, bær, stenfrugter og kernefrugter, rosentræer, -buske og -planter; foder til hamstere og hunde; fuglesand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Skive Bryghus (730) Indehaver: TAMACO RETAIL A/S, Brunagervej 1, 8361 Hasselager, Danmark (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ØKO-PLUS (730) Indehaver: GRAMBOGÅRD A/S, Grambovej 24, 5690 Tommerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: DK International Food A/S, Niels Bohrs Vej 45, Stilling, 8660 Skanderborg, Danmark (511) Klasse 29: Fersk kød samt forædlet kød (røget samt saltet), mejeriprodukter, alle foranstående varer økologiske. 1649

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: P1 (730) Indehaver: DR, c/o DR BYEN, Emil Holms Kanal 20, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske medier med lyd og billede, herunder på plader, CD er, video, DVD og bånd; computerspil (software); tv-spil (software); analoge og digitale musikkassetter; lydplader; apparater til elektroniske spil kun til brug med fjernsynsapparater, samt software dertil, herunder videospil; magnetiske og optiske databærere. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer, heraf og ikke indeholdt i andre klasser, fotografier, papirhandlervarer, kontorartikler (dog ikke møbler), instruktionsog undervisningsmateriale (dog ikke apparater); bøger, tidsskrifter, plakater, postkort. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Legetøj, spil, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved udøvelse af forretningsvirksomhed, samling (ikke transport) af dagligvarer, elektronikvarer og sportsartikler, så andre får mulighed for - på nem måde - at overskue og købe disse dagligvarer, elektronikvarer og sportsartikler, også via Internettet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Byens Magasin (730) Indehaver: Copsø A/S, Stormgade 55, 6700 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 35: Udlejning af reklameplads på Internettet. (511) Klasse 39: Distribution (transport). (511) Klasse 41: Forlagsvirksomhed, udgivelse af bøger og af tekster, undtagen reklametekster. (511) Klasse 42: Udvikling og vedligeholdelse af hjemmesider for andre. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, herunder forretningsvurderinger, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, handels-, industriel- samt forretningsledelsesassistance, rådgivning vedrørende forretningsledelse, marketingsundersøgelser, markedsanalyser, statistiske informationer (forretnings), forberedelse af kontoudtog, bogholderi, forretningsundersøgelser, pr-virksomhed, publikation af reklametekster, udstedelse af reklamebrochurer; organisering af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, bank og kreditvirksomhed, udstedelse af kreditkort, debitkort, kundekort og lagret forudbetalt kortvirksomhed, tilbagebetalingsvirksomhed, elektronisk betalingsvirksomhed, forudbetalt telefonkortvirksomhed, kontant udbetalingsvirksomhed, og transaktionsbemyndigelse og afviklingsvirksomhed, rejseforsikringsvirksomhed, verifikation af checks udstedelse og udbetaling af rejsechecks og rejsekvitteringer, finansiel virksomhed i forbindelse med at støtte detailhandel gennem mobiltelekommunikationsmidler, herunder betaling gennem trådløse enheder, finansiel virksomhed til støtte for detailhandel tilvejebragt online gennem netværk eller andre elektroniske midler som anvender elektronisk digitaliseret information, adgang, lagring og brug af et lager af digitaliseret information i form af pengeværdier i håndholdt teknologi tilgængelig til brug af individuelle, online bankvirksomhed, finansielle tjenesteydelser ydet gennem telefon eller ved hjælp af et globalt computernetværk eller Internettet, finansiel administration af opsparet elektronisk kassebeholdning, finansiel administration af elektronisk kapital og valutaoverførselsesvirksomhed, betaling af regninger gennem websider (homebanking). (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder internetbaseret datakommunikationsvirksomhed, on-line informationsvirksomhed vedrørende ovennævnte, elektronisk dataoverføring gennem et globalt databehandlingsnetværk, herunder Internettet; tjenesteydelser i forbindelse med transmission, fremskaffelse eller fremvisning af informationer fra en computerlagret databank eller via Internettet; transmission af data gennem brug af elektroniske billeder behandlet gennem en telefonforbindelse; tilvejebringelse af brugeradgang til computerdatabaser omhandlende sikring af computer informationsnetværk til overføring og udbredelse af en række informationer vedrørende finansiel virksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, arrangering af krydstogter, udlejning af biler, udlejning af parkeringspladser, levering af varer, opbevaring af varer, transport af varer, emballering og pakning af varer, levering af pakker, distribution af pakker, pakning og opbevaring af varer, flyttevirksomhed, arrangering af ture, rejsebureauvirksomhed og reservering af logi, guidevirksomhed, reservation af rejser, eskortering af rejsende; turistkontor (ikke til hotelreservation). (511) Klasse 40: Trykkerivirksomhed. (511) Klasse 41: Organisering af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte; oversættelsesvirksomhed. (511) Klasse 42: Juridisk virksomhed, videnskabelig og industriel forskning, design af emballage, computer programmeringsvirksomhed. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering, udlejning af mødelokaler, restauranter, cafeer, cafeterier. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed, rådgivning vedrørende landbrug, sygeplejerskevirksomhed. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, ægteskabsbureauer, tjenesteydelser i forbindelse med ægteskabsbureauer. (730) Indehaver: MasterCard International Incorporated, a corporation of the State of Delaware, 2000 Purchase Street, Purchase, New York , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Computer hardware og computer software, indeholdende encryption software, digitale certifikater, digitale signaturer, software til sikring af datalagring og genfinding samt transmission af fortrolige kundeinformationer brugt af individuelle-, bank- og finansielle institutioner; magnetiske kodede kort herunder kort indeholdende smart cards, kundekort, bankkort, kredit kort, debitkort og betalingskort, kortlæsere i form af software, computer software udformet til at gøre det muligt at arbejde sammen med terminaler og læsere, computerchips i telefoner og andre kommunikationsenheder, telekommunikationsapparater, transaktionsterminaler og computer software til transmission, fremvisning og lagring, transaktion, identifikation og finansiel information til brug ved finansielle tjenesteydelser samt bank og telekommunikationsindustri; radio frequens identifikationsenheder (transpondere), elektroniske verifikationsapparater til verifikation af ægtheden af kundekort, bankkort, kreditkort, debetkort og betalingskort; salgsautomater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer, trykte blokke, trykte publikationer, brochurer, plakater, aviser, journaler samt magasiner, tryksager, alt vedrørende bankvirksomhed. 1650

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, arrangering af krydstogter, udlejning af biler, udlejning af parkeringspladser, levering af varer, opbevaring af varer, transport af varer, emballering og pakning af varer, levering af pakker, distribution af pakker, pakning og opbevaring af varer, flyttevirksomhed, arrangering af ture, rejsebureauvirksomhed og reservering af logi, guidevirksomhed, reservation af rejser, eskortering af rejsende; turistkontor (ikke til hotelreservation). (511) Klasse 40: Trykkerivirksomhed. (511) Klasse 41: Organisering af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte; oversættelsesvirksomhed. (511) Klasse 42: Juridisk virksomhed, videnskabelig og industriel forskning, design af emballage, computer programmeringsvirksomhed. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering, udlejning af mødelokaler, restauranter, cafeer, cafeterier. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed, rådgivning vedrørende landbrug, sygeplejerskevirksomhed. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, ægteskabsbureauer, tjenesteydelser i forbindelse med ægteskabsbureauer. (730) Indehaver: MasterCard International Incorporated, a corporation of the State of Delaware, 2000 Purchase Street, Purchase, New York , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Computer hardware og computer software, indeholdende encryption software, digitale certifikater, digitale signaturer, software til sikring af datalagring og genfinding samt transmission af fortrolige kundeinformationer brugt af individuelle-, bank- og finansielle institutioner; magnetiske kodede kort herunder kort indeholdende smart cards, kundekort, bankkort, kredit kort, debitkort og betalingskort, kortlæsere i form af software, computer software udformet til at gøre det muligt at arbejde sammen med terminaler og læsere, computerchips i telefoner og andre kommunikationsenheder, telekommunikationsapparater, transaktionsterminaler og computer software til transmission, fremvisning og lagring, transaktion, identifikation og finansiel information til brug ved finansielle tjenesteydelser samt bank og telekommunikationsindustri; radio frequens identifikationsenheder (transpondere), elektroniske verifikationsapparater til verifikation af ægtheden af kundekort, bankkort, kreditkort, debetkort og betalingskort; salgsautomater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer, trykte blokke, trykte publikationer, brochurer, plakater, aviser, journaler samt magasiner, tryksager, alt vedrørende bankvirksomhed. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, herunder forretningsvurderinger, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, handels-, industriel- samt forretningsledelsesassistance, rådgivning vedrørende forretningsledelse, marketingsundersøgelser, markedsanalyser, statistiske informationer (forretnings), forberedelse af kontoudtog, bogholderi, forretningsundersøgelser, pr-virksomhed, publikation af reklametekster, udstedelse af reklamebrochurer; organisering af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, bank og kreditvirksomhed, udstedelse af kreditkort, debitkort, kundekort og lagret forudbetalt kortvirksomhed, tilbagebetalingsvirksomhed, elektronisk betalingsvirksomhed, forudbetalt telefonkortvirksomhed, kontant udbetalingsvirksomhed, og transaktionsbemyndigelse og afviklingsvirksomhed, rejseforsikringsvirksomhed, verifikation af checks udstedelse og udbetaling af rejsechecks og rejsekvitteringer, finansiel virksomhed i forbindelse med at støtte detailhandel gennem mobiltelekommunikationsmidler, herunder betaling gennem trådløse enheder, finansiel virksomhed til støtte for detailhandel tilvejebragt online gennem netværk eller andre elektroniske midler som anvender elektronisk digitaliseret information, adgang, lagring og brug af et lager af digitaliseret information i form af pengeværdier i håndholdt teknologi tilgængelig til brug af individuelle, online bankvirksomhed, finansielle tjenesteydelser ydet gennem telefon eller ved hjælp af et globalt computernetværk eller Internettet, finansiel administration af opsparet elektronisk kassebeholdning, finansiel administration af elektronisk kapital og valutaoverførselsesvirksomhed, betaling af regninger gennem websider (homebanking). (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder internetbaseret datakommunikationsvirksomhed, on-line informationsvirksomhed vedrørende ovennævnte, elektronisk dataoverføring gennem et globalt databehandlingsnetværk, herunder Internettet; tjenesteydelser i forbindelse med transmission, fremskaffelse eller fremvisning af informationer fra en computerlagret databank eller via Internettet; transmission af data gennem brug af elektroniske billeder behandlet gennem en telefonforbindelse; tilvejebringelse af brugeradgang til computerdatabaser omhandlende sikring af computer informationsnetværk til overføring og udbredelse af en række informationer vedrørende finansiel virksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Gato Audio (730) Indehaver: Fmj v/frederik Møller Johansen, Lyskær 3, 2730 Herlev, Danmark (511) Klasse 09: Forstærkere, CD afspillere, Højttalere, radioapparater, fjernsynsapparater, lydgengiveapparater, pladespillere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RELIASSET (730) Indehaver: AZZET A/S, Diplomvej 373, 1., 2880 Bagsværd, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; forretningsmæssig rådgivning vedrørende forretningsstrategier; bistand ved omlægning af erhvervsvirksomheder; analyse af omkostninger; forretningsundersøgelser; vurdering i forretningsanliggender; sortering og redigering af informationer i computerdatabaser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software; design af computersystemer; rådgivning vedrørende installation af computer software; ajourføring af computer software; analyser af computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Filmfabrikken Filmbyen (730) Indehaver: Regner Grasten Rettigheder A/S, Lykkevej 6, 2920 Charlottenlund, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Brix Jensen Havemann, Advokataktieselskab, Frederiksberggade 2, 4., 1459 København K, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske medier med lyd og billede, herunder CD ere, CDR ere, DVD ere, videobånd og kassettebånd. (511) Klasse 16: Trykte publikationer, herunder plakater, tegneserier og fotografier (511) Klasse 41: Produktion af shows, film, TV, teater og musicals, opsætning af shows, teaterstykker og musicals, information og rådgivning i forbindelse med foranstående tjenesteydelser, udgivelse af tekster (undtagen reklametekster), herunder programmer, plakater og tegneserier. 1651

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: DANSK INTERNET SELSKAB A/S, Herstedvang 12, 2620 Albertslund, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse, herunder bistand ved projektledelse, forretningsadministration og forretningsorganisation herunder konsulentbistand inden for forretningsudvikling, innovation, produktudvikling, strategiudvikling, herunder udvikling af forretningsstrategier til brug på internettet og webportaler; forretningsanalyser og -undersøgelser; udarbejdelse af statistiske forretningsoplysninger, økonomiske prognoser samt forretningsmæssige brugerstudier og -analyser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed, programmering af computere,udarbejdelse, design, vedligeholdelse og ajourføring af software. (591) Farvetekst: mærket er udført i farvet (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Body Self Development's System A/S, Egedal 1A, 2690 Karlslunde, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, undervisning; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; databehandlingsudstyr; optagende videobånd; indspillede dvd'er; musikoptagelser. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); instruktionsfoldere; instruktionskort; plakater; manualer; øvehæfter; blade; nyhedsbreve. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; undervisning, træning (fitness) og tilrådighedsstillelse af faciliteter til konditionstræning og fysisk træning (fitness); instruktion i fysisk træning; yogaundervisning; konsulentbistand i forbindelse med fysisk uddannelsesvirksomhed; uddannelsesvirksomhed; nemlig afholdelse af workshopper og foredrag inden for kondition og fysisk træning samt distribution af kursusmateriale i forbindelse hermed. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker; fysisk rehabilitering; fysioterapeutiske behandlinger og tilrådighedsstillelse af faciliteter til konditionstræning og fysisk træning (rehabilitering). (730) Indehaver: MLK Restaurant & Legeland v/mette Lykke Kruel, Ridebanevej 63, Udby, 4300 Holbæk, Danmark (511) Klasse 29: Færdigretter (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke for alle mennesker i alle aldre med indendørs og udendørs servering herunder af is, vafler, æbleskiver, slik samt varme og kolde drikkevarer (med og uden alkohol), caféer; restauranter med pejselounge med adgang til tv, playstation, computer med internetadgang aviser, uge-blade og magasiner; selvbetjenings restauranter med menuog bestillingskoncept via fingertouch-computerskærm; stillen legelandsfaciliteter til rådighed både indendørs og udendørs. (511) Klasse 45: Pasning af børn (baby sitting). (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Purple ApS, Gåseagervej 12 F, 8250 Egå, Danmark (511) Klasse 09: Solbriller. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (730) Indehaver: Delimo A/S, Industrivej 14, 3320 Skævinge, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 29: Ost og mejeriprodukter (511) Klasse 35: En gros og import-/eksportvirksomhed med oste og mejeriprodukter. (591) Farvetekst: Mærket er udført i orange og gråt. 1652

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kirsten Nordstjerne Gade, Via Vanvitelli, 13, I Carpi (MO), Italien (740/750) Fuldmægtig: Omar Bo Gade, Via Vanvitelli, 13, I41012 Carpi (MO), Italien (511) Klasse 29: Vakuumpakket økologisk skinke, salami og parmesanost; økologisk marmelade, olivenolie og tørrede svampe; kompotter, samt andre egns delikatesser, alle varer af italiensk oprindelse. (511) Klasse 30: Økologisk kaffe og honning; Aceto balsamico, condimento balsamico, kager, brød, chokolade, samt andre egns delikatesser, alle varer af italiensk oprindelse. (511) Klasse 33: Vin, likør og grappa; økologisk likør, alle varer af italiensk oprindelse. (511) Klasse 39: Arrangering af rejser; arrangering af rundtur til forbindelse med ferieophold i området hvorfra DET ITALIENSKE TORV.DK får sine produkter, Appennino bolognese/modenese og Appennino; Parmense i Italien; søgning af hoteller, spisesteder samt arrangering af besøg ved kulturelle og gastronomiske events; tilbud af ferieboliger sommer & vinter. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: GRAMBOGÅRD A/S, Grambovej 24, 5690 Tommerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: DK International Food A/S, Niels Bohrs Vej 45, Stilling, 8660 Skanderborg, Danmark (511) Klasse 29: Fersk svinekød samt forædlet svinekød (røget samt saltet). (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VIDENSKORT (730) Indehaver: DANSK SELSKABS-RÅDGIVNING A/S, Stokkerupvej 19, 3230 Græsted, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Computerprogrammer (downloadable). (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Udvikling, design og vedligeholdelse af computersoftware. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Slagelse kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (591) Farvetekst: mærket er udført i lilla og gråt (730) Indehaver: GLARVIG IPR ApS, Amsterdamvej 14, 2300 København S, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Mollerup Designlab A/S, Frederiksberg Alle 68, 1820 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 45: Information om ejendomme, Bygninger, lejligheder. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 1653

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Lattertræning (730) Indehaver: Ridere v/susanne Preister, Hagbardsvej 87, 3650 Ølstykke, Danmark (511) Klasse 09: Apparater til undervisning, optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 44: Sundheds- og skønhedspleje af mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BLOG (730) Indehaver: JENS J. AAGAARD A/S, Jessens Mole 23, 5700 Svendborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Noahnør (730) Indehaver: Magasinet Noahnør v/thomas Noah Nørgaard Pedersen, Vesterhavsvej 24, 9492 Blokhus, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, sko og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Engros- og detailhandel med beklædningsgenstande herunder via Internettet. (511) Klasse 42: Design af tøj, industriel analyse og forskning. (730) Indehaver: Carvajal, S.A, Calle 29 Norte 6A-40, Cali, Colombia (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); Instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (Ikke indeholdt I andre klasser); tryktyper; klichéer; alle typer bøger og trykte publikationer. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU varemærkeansøgning EU (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Soffass S.p.A., Via Fossanuova 59, IT Porcari (Lucca), Italien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 16: Papir- og/eller cellulosevarer til husholdningsbrug og hygieniske formål, såsom lommetørklæder, ansigtsservietter, håndklæder, servietter, køkkenruller, toiletpapir. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FRUIT BALANCE (730) Indehaver: Allison A/S, Hjortkærvej 2, Omme, 6740 Bramming, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Arnen Advokatfirma, Kirkegade 49, 6700 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 03: Præparater til rengøring, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, badesalt (ikke til medicinske formål), hårvand og tandplejemidler. (730) Indehaver: El Fuego v/jess Voldager, Gyvelvej 16, 2600 Glostrup, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer, sportstasker, nøglesnore af læder. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, herunder bælter, t-shirts, trøjer, hættetrøjer, undertøj, boxershorts, trusser, undertrøjer, toppe, halstørklæder, handsker, jakker, svedbånd, bukser, shorts, fodtøj herunder sko og strømper, hovedbeklædning herunder kasketter og huer. (511) Klasse 26: Kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer, knapper, hægter og maller, knappenåle og synåle, kunstige blomster. 1654

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ZAPTOR (730) Indehaver: Telia Stofa A/S, Uraniavej 6, 8700 Horsens, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, optiske, magnetiske og elektroniske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, computer hardware og perifert udstyr dertil, computer software (optaget), apparater til lagring af elektroniske og digitale data, publikationer i elektronisk format (down-loadable), herunder elektroniske publikationer distribueret online eller via multimedienetværk, kodningsinstallationer til abonnement på TV-kanaler; spilleapparater (kun til brug med eksterne skærme eller monitorer), computerspil (edbprogrammer). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, herunder TV-reklamer, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; tegning af abonnementer på TV-kanaler for andre, tegning af abonnementer på elektronisk transmission af information og underholdning for andre. (511) Klasse 37: Reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, byggevirksomhed og vedligeholdelsesvirksomhed (ikke indeholdt i andre klasser), herunder servicering og vedligeholdelse af tele-, radio-, informationsbehandlingsog datakommunikationsanlæg samt af computerhardware. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; radio, fjernsyns- og kabel- TV-udsendelser, transmission af betalings-tv, herunder video-on-demand; elektronisk transmission af meddelelser, billeder, nyheder, information og underholdning; nyhedsbureauer, tilvejebringelse af elektroniske nyhedstavler (telekommunikation). (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; radio- og fjernsynsunderholdning; produktion og udlejning af radio- og fjernsynsprogrammer; nyhedsformidling, spiltjenester tilvejebragt online fra et computernetværk. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 45: Juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DENKA (730) Indehaver: Avenir Food and Feed Agencies Ltd. ApS, Holger Drachmannsvej 11, 2800 Kongens Lyngby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater herunder til forebyggelse og bekæmpelse af malaria, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Royal Montenegro Yacht Club (730) Indehaver: MONTPORT CAPITAL ApS, Strandboulevarden 122, 5 sal., 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma Rønne & Lundgren, Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Slagter Kurzke`s specialiteter (730) Indehaver: GRÅSTEN OG OMEGNS BRUGSFORENING, Ulsnæs 10, 6300 Gråsten, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Royal Montenegro Sailing Club (730) Indehaver: MONTPORT CAPITAL ApS, Strandboulevarden 122, 5 sal., 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma Rønne & Lundgren, Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TriBeCa (730) Indehaver: AQUADOMO ApS, Hellerupvej 12 st th, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 11: Armaturer til vandinstallationer; badekar; bideter; belysningsinstallationer; blandingshaner til vandrør; brusekabiner (lukkede); brusere; håndvaske; køkkenvaske; loftsbelysning; radiatorer til opvarmning; håndklæddetørrer; sanitetsinstallationer; skyllecisterner; toiletsæder; urinaler; vandhaner til rør- og ledningsinstallationer; vandledningsinstallationer; vaskekummer; ventiler dele af varmeinstallationer; WCer; WC-kummer. (511) Klasse 20: Beholdere, ikke af metal og ikke af murværk; borde af metal; bordplader; møbler, herunder bænke, diske, reoler, rulleborde, også af metal; skabe; spejle; spejlfliser; stativ til vaske, metal; toiletborde; udstillingsstativer; understel til håndvaske af metal; understel til håndvaske af træ, håndklædekroge (ikke af metal). (511) Klasse 21: Baberkoste; holdere til baberkoste; opbevaringsbeholdere; tandbørster; børster til toiletter; flakoner; glasbeholdere; håndklædestænger, ringe og kroge; hårbørster; kamme; keramik til husholdningsbrug; redskaber til kosmetisk brug; krukker; majolika; neglebørster; nipsting af porcelæn; porcelænsvarer; toiletspande; svampe til toiletbrug; sæbeautomater (dispensere); sæbeetuier; sæbeholdere; sæbeskåle; sæbeæsker; toiletbørster; toilet necessaire; toiletpapirholder; toiletredskaber; WC-papir dispenser. 1655

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: AB Electrolux Patentavdelningen, Box 12010, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 07: Støvsugere og tilbehør til støvsugere (ikke indeholdt i andre klasser), nemlig slanger, rør, mundstykker, støvsugerbørster, støvsugerposer og filtre. (511) Klasse 35: Bistand ved information til kunder i forbindelse med salg af støvsugere og tilbehør til støvsugere, nemlig slanger rør, mundstykker, støvsugerbørster, støvsugerposer og filtre; reklamevirksomhed inden for industri og handel herunder skiltning i butikker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TOLLPOST GLOBE (730) Indehaver: Tollpost Globe AS, Alfaset 3, Industrivei 25, N 0668 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed; pakning og opbevaring af varer; arrangering af rejser. (511) Klasse 42: Teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Jazzeau (730) Indehaver: Hartmut Holtz-Söderberg, Sandved 9, 1. th., 6200 Aabenraa, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske ap-parater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til møntopererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsar-rangementer og kulturelle arrangementer, indspilning af cd er, dvd er og video-bånd. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Meeho! (730) Indehaver: MEEHO ApS, Erik Ejegods Gade 7. 3.th, 1731 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: ADVOKATAKTIESELSKABET KYED & JYBÆK, Frederiksberggade 2, 3., 1459 København K, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MASCOT (730) Indehaver: Mascot International A/S, Julsøvej 100, 8600 Silkeborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 35: Engros- og detailhandelsvirksomhed, herunder via Internettet, med beklædningsgenstande og fodtøj, herunder til sikkerheds- og arbejdsbrug. (511) Klasse 42: Design af beklædningsgenstande og fodtøj. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Kimax I (730) Indehaver: Sense-Tech Weighing Systems v/erik Kjærgaard, Bygade 43 A, 7173 Vonge, Danmark (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til vejning, herunder til vejning af nyttelasten/totalvægten på læssemaskiner, gravemaskiner, havnekraner, entreprenørmateriel, trucks, teleskoplæssere, busser samt vare- og lastbiler med dertil hørende påhængskøretøjer, og apparater og instrumenter til måling, herunder trykmålere og akseltrykmålere til køretøjer monteret med luftaffjedring samt til køretøjer monteret med stålfjedre. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Kimax II (730) Indehaver: Sense-Tech Weighing Systems v/erik Kjærgaard, Bygade 43 A, 7173 Vonge, Danmark (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til vejning, herunder til vejning af nyttelasten/totalvægten på læssemaskiner, gravemaskiner, havnekraner, entreprenørmateriel, trucks, teleskoplæssere, busser samt vare- og lastbiler med dertil hørende påhængskøretøjer, og apparater og instrumenter til måling, herunder trykmålere og akseltrykmålere til køretøjer monteret med luftaffjedring samt til køretøjer monteret med stålfjedre. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (730) Indehaver: Cimi Beauty Bags ApS, Lindholmvej 18 B, 6710 Esbjerg V, Danmark (511) Klasse 18: Toilettasker, ikke indbyggede; kosmetiktasker; kosmetikpunge; beauty bokse (uden indhold) (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 1656

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 667 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1753 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 795 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1269 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2397 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2555 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1885 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 969 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2229 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1055 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 251 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 585 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 132. årgang. 2011-11-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 132. årgang. 2011-11-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 132. årgang. 2011-11-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 129. årgang. 2008-08-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 129. årgang. 2008-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 129. årgang. 2008-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 871 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 237 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 999 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 126. årgang. 2005-11-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 126. årgang. 2005-11-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 126. årgang. 2005-11-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2791 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 741 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1341 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2857 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 130. årgang. 2009-04-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 130. årgang. 2009-04-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 130. årgang. 2009-04-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1119 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed.

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed. I indsigelsessagen tog Patent- og Varemærkestyrelsen ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen af figurmærket minimal

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 132. årgang. 2011-06-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 132. årgang. 2011-06-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 132. årgang. 2011-06-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 865 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 127. årgang. 2006-02-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 127. årgang. 2006-02-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 127. årgang. 2006-02-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 373 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2319 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 131. årgang. 2012-02-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 131. årgang. 2012-02-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 131. årgang. 2012-02-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 201 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2929 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 128. årgang. 2007-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 128. årgang. 2007-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 128. årgang. 2007-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2431 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1771 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1521 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 24. 123. årgang. 2002-06-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2495 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere