Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den."

Transkript

1 7500/7600 BRUGSANVISNING Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den. Version E DAN

2 Overensstemmelseserklæring (Kun Europa) Vi, BROTHER INDUSTRIES, LTD. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, , Japan, erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2004/108/EF og 2005/32/EF. Adapteren AD-18ES er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 2006/95/EF. Overensstemmelseserklæringen findes på vores webside. Gå til -> vælg område (f.eks. Europe) -> vælg land -> vælg din model -> vælg Manualer -> vælg Overensstemmelseserklæring (*Vælg sprog efter behov). Bemærkning om indsamling og offentliggørelse af oplysningerne i brugsanvisningen Denne brugsanvisning er udarbejdet og udgivet af Brother Industries Ltd. og omfatter beskrivelser af og specifikationer for det nyeste produkt. Indholdet i brugsanvisningen og specifikationerne for produktet kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig ret til at ændre specifikationer og indhold i brugsanvisningen uden varsel og kan ikke drages til ansvar for eventuelle skader (herunder følgeskader), der måtte opstå som følge af de angivne oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, typografiske og andre fejl i brugsanvisningen. Varemærker Brother-logoet er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd Brother Industries Ltd. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Navnene på anden software eller andre produkter i dette dokument er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører de respektive firmaer, der har udviklet dem.

3 INDEN P-TOUCH TAGES I BRUG Tak, fordi Du har valgt PT-7500/7600. Din nye P-touch er let at betjene. Labelsystemet indeholder mange funktioner, der gør det til en leg at lave professionelle labels af høj kvalitet. Det er let af lave labels med de foruddefinerede labellayout, men redigeringsprogrammet til P-touch indeholder også avancerede funktioner til formatering af labels, blokformater, stregkoder og automatisk nummerering. Sikkerhedsforanstaltninger Vigtige bemærkninger om sikkerhed er markeret med forskellige symboler, så ulykker og skader på udstyret kan undgås. Symbolerne betyder følgende: ADVARSEL Beskriver, hvordan man undgår at komme til skade. FORSIGTIG Beskriver, hvordan man undgår at beskadige P-touch. Der bruges følgende symboler i brugsanvisningen: Handling IKKE tilladt Undgå at stænke på produktet, og dyp det IKKE i vand. Obligatorisk handling Sikkerhedsadvarsel Produktet må IKKE skilles ad. Produktet må IKKE berøres visse steder. Frakobling Advarsler om risiko for elektrisk stød i

4 ADVARSEL Genopladelige batterier (kun til P-touch 7600) Følg disse retningslinjer for at undgå brand, varme, beskadigelse og elektrisk stød. Brug ikke denne P-touch med genopladelige batterier ud over dem, der er specificeret. For at oplade de genopladelige batterier skal du sætte dem i P-touch og herefter bruge AD-18ES, der er specielt designet til denne P-touch. Anbring ikke de genopladelige batterier i andet udstyr end P-touch. Slut den ikke direkte til en strømforsyning, bilcigarettænder eller stikkontakt. Udsæt ikke de genopladelige batterier eller P-touch med de genopladelige batterier for tryk, varme eller en elektrisk ladning (f.eks. en ovn eller mikrobølgeovn, tørretumbler, højspændingsudstyr eller elektromagnetisk komfur). Placer ikke de genopladelige batterier eller P-touch med de genopladelige batterier i nærheden af ild eller på et sted, der udsættes for varme eller høje temperaturer (f.eks. i nærheden af åben ild eller ovn, i solen eller på et sted, hvor temperaturen er 60 C eller derover, f.eks. i en varm bil). De genopladelige batterier må ikke blive våde. De genopladelige batteriers poler eller P- touch med de genopladelige batterier må ikke kortsluttes med f.eks. en metalgenstand. De genopladelige batteriers yderste lag må på ingen måde gennembrydes. Sørg for at undgå beskadigelse af de genopladelige batterier eller P-touch med de genopladelige batterier. Undlad at ændre eller adskille de genopladelige batterier eller printeren med de genopladelige batterier. Undlad at ændre eller adskille de genopladelige batterier eller P-touch med de genopladelige batterier. Anvend ikke beskadigede eller deformerede genopladelige batterier. Brug dem ikke i korroderende omgivelser (f.eks. udsat for saltholdig luft eller saltholdigt vand eller syreholdig, alkalisk eller ætsende gas). Isæt, eller fjern ikke de genopladelige batterier, når lysnetadapteren er tilsluttet. Lysnetadapter Følg disse retningslinier for at undgå risiko for brand, elektrisk stød eller driftsfejl. Brug kun den lysnetadapter (AD-18ES), som er fremstillet specielt til P-touch. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre en ulykke eller beskadigelse. Brother påtager sig intet ansvar for ulykker eller skader, der opstår som følge af, at der ikke bruges den specificerede lysnetadapter. Frakobl straks strømkablet, og stop brugen af maskinen under tordenvejr. Der kan være risiko for elektrisk stød fra lyn. Rør ikke ved lysnetadapteren eller strømstikket med våde hænder. Brug ikke lysnetadapteren i omgivelser med meget høj luftfugtighed, f.eks. i et badeværelse. En beskadiget netledning må ikke bruges. Overbelast ikke stikkontakten. Anbring ikke tunge genstande på netledningen eller -stikket. Ledning og stik må heller ikke beskadiges eller ændres på anden måde. Ledningen må ikke bukkes eller trækkes ud med magt. Undgå at tabe, slå på eller på anden måde beskadige P-touch. Kontrollér, at stikket er sat korrekt I stikkontakten. Brug ikke en stikkontakt, der sidder løst. ii

5 ADVARSEL Batterier (alkaliske/genopladelige) Følg disse retningslinjer for at undgå, at batterierne bliver utætte eller beskadigede. Brug ikke metalgenstande som en pincet eller kuglepen af metal, når batterierne skal udskiftes. Undlad at oplade batteriet i omgivelser med høj temperatur. Batteriet må ikke brændes, opvarmes eller skilles ad. Hvis der kommer batterivæske på huden eller tøjet, skal de pågældende steder vaskes grundigt med rent vand. Batterivæske er skadelig for huden. Hvis batterierne bliver utætte, skal du sørge for, at væsken ikke kommer i kontakt med øjnene, da dette kan medføre synstab. Hvis væsken kommer i kontakt med øjnene, skylles øjnene med rent vand, og der skal straks søges lægebehandling. Hvis batterierne begynder at afgive lugt, overophede, blive misfarvede eller ændre form, eller der opstår enhver anden forandring i forbindelse med brug eller opbevaring, udtages og kasseres batterierne øjeblikkeligt. P-touch Følg disse retningslinier for at undgå brand, skade, elektrisk stød og kvælning. P-touch må under ingen omstændigheder blive våd. Rør ikke ved metaldele nær printhovedet. Printhovedet bliver meget varmt, når maskinen er i brug, og det tager et stykke tid, før det er kølet af. Rør ikke ved det direkte med hænderne. Printhoved Brug ikke P-touch-enheden med fremmedlegemer i den. Hvis vand, metalgenstande eller fremmedlegemer trænger ind i P-touch-enheden, skal du frakoble lysnetadapteren, fjerne batteriet og kontakte forhandleren, hvor enheden blev købt, eller dit lokale, autoriserede servicecenter. Rør ikke ved kniven på tapeafskæreren. Forsøg aldrig at skille P-touch ad. Hvis P- touch skal efterses, justeres eller repareres, skal Du i stedet kontakte den forretning, hvor Du købte P-touch, eller et lokalt autoriseret servicecenter. Der bruges plastikposer til emballering af din maskine. Opbevar poserne i sikker afstand fra spædbørn og børn for at undgå risikoen for kvælning. Frakobl lysnetadapteren, og tag batteriet ud med det samme. Du må ikke bruge enheden, hvis du bemærker en unormal lugt, varme, misfarvning deformering eller andet unormalt, mens enheden er i brug eller opbevares. Undgå tab af eller stød til maskinen for at forhindre beskadigelse. iii

6 FORSIGTIG Tapeafskærer Følg disse retningslinier for at undgå personskader og skader på P-touch. Dækslet til tapekassetterummet må ikke åbnes under betjening af prægemaskinen. Lysnetadapter Hvis du ikke bruger P-touch i en længere periode, skal du koble lysnetadapteren fra strømforsyningen og P-touch, så batteriet ikke bliver utæt eller aflades. Tapeafskæreren kan ikke tåle et for voldsomt tryk. Hold altid om stikket, når netledningen tages ud af stikkontakten. Batterier (alkaliske/genopladelige) Følg disse retningslinier for at undgå lækage, varme eller udsivning fra batterier. Bland ikke nye og gamle batterier. Kontroller, at batterierne er korrekt isat. Bland ikke alkalinebatterier med andre typer batterier. Batteriet må ikke blive vådt. P-touch Følg disse retningslinier for at undgå personskader og skader på P-touch. Anbring P-touch på et fladt og stabilt underlag, f.eks. et skrivebord. Opbevar din P-touch uden for børns rækkevidde, når bagdækslet er åbent. Hvis du ikke bruger P-touch i en længere periode, skal du udtage batteriet, så det ikke bliver utæt eller aflades. Placer ikke tunge genstande oven på din P-touch. Tryk ikke på LCD-skærmen. Tape Afhængigt af opbevaringsstedet, materialet og omgivelserne kan labels gå løs fra arket eller sidde fast, så de ikke kan fjernes, ligesom farven på labels kan ændre sig eller smitte af. Inden en label bruges, skal omgivelserne og materialet kontrolleres. Hukommelse Alle data, der er gemt i hukommelsen, går tabt, hvis der opstår driftsfejl på P-touch, hvis den skal repareres, eller hvis batteriet aflades. Hvis der slukkes for strømmen i mere end to minutter, slettes alle tekst- og formateringsindstillinger. Hvis der er tekstfiler gemt i hukommelsen, slettes de også. iv

7 Generelle forholdsregler Undlad at bruge P-touch på nogen måde eller til noget formål, som ikke er beskrevet i denne brugsanvisning. Dette kan medføre ulykker eller beskadigelse af maskinen. Sæt ikke fremmedlegemer i tapeåbningen, stikket til lysnetadapteren eller USBporten (kun til PT-7600) osv. Rør ikke ved printhovedet med fingrene. Brug noget blødt (f.eks. vat) til rengøring af printerhovedet eller brug rensetapen TZ-CL4 (ekstra tilbehør) til rengøring af printerhovedet. Rens aldrig maskinen med alkohol eller andre organiske opløsningsmidler. Brug en blød, tør klud. Placer ikke P-touch-enheden/batteriet i direkte sollys eller regn, i nærheden af radiatorer eller andre varme apparater eller på steder, der udsættes for ekstremt høje eller lave temperaturer (f.eks. på instrumentbrættet eller bag i bilen), høj luftfugtighed eller støvede områder. Lad ikke gummi eller vinyl ligge på maskinen i længere tid, da maskinen ellers kan blive plettet. Afhængigt af miljøforholdene og de anvendte indstillinger, kan visse tegn eller symboler være svære at læse. Benyt kun Brother TZ-tape i denne maskine. Brug ikke tape uden -mærket. Undgå at trække i eller trykke på tapen i kassetten. Det kan føre til beskadigelse af tapekassetten eller P-touch. Forsøg ikke at udskrive labels ved hjælp af en tom tapekassette eller uden en tapekassette i P-touch. Det beskadiger printhovedet. Kontrollér at frigørelsesarmen er oppe, når bagdækslet lukkes. Bagdækslet kan ikke lukkes, hvis frigørelsesarmen er trykket ned. Forsøg ikke at skære tapen under udskrivning eller indfødning, da dette vil beskadige tapen. Det anbefales at bruge det USB-kabel, som P-touch leveres med. Hvis der anvendes et andet USB-kabel, skal det være af god kvalitet. (kun til PT-7600). Pas på ikke at ridse cd en. Anbring ikke cd en et sted, hvor den udsættes for høje eller lave temperaturer. Anbring ikke tunge genstande på cd en, og bøj den ikke (kun til PT-7600). Softwaren på cd en er beregnet til anvendelse sammen med P-touch, og kan installers på mere end én pc (kun til P-touch 7600). Det anbefales, at Du læser brugsanvisningen, inden P-touch tages i brug. Opbevar derefter brugsanvisningen i nærheden af maskinen, så den er let at slå op i, hvis det bliver nødvendigt. v

8 INDHOLD INDEN P-TOUCH TAGES I BRUG...i Sikkerhedsforanstaltninger...i Generelle forholdsregler... v 1. Introduktion...1 Når du pakker din P-touch ud Indstillinger for labeltype...3 Valg af en Label Type-indstilling...3 Indstillingerne Normal og Vertical...3 Indstillingerne Rotate og Rotate & Repeat...4 Indstillingen Flag...5 Indstillingerne Port og Panel Indstillingen Panel Grundlæggende funktioner...9 Brug af grundlæggende funktioner...9 Valg af funktioner, parametre, indstillinger og grupper...9 Valg af standardindstillingen...9 Bekræftelse af et valg...9 Annullering af et valg...9 Indtastning af labeldata...10 Indtastning og redigering af tekst...10 Indtastning af accenttegn...12 Indtastning af stregkode...13 Indtastning af et symbol...15 Oprettelse af en label...18 Angivelse af en labels længde...18 Angivelse af marginstørrelse...18 Indramning af teksten...19 Angivelse af tegnstørrelsen...20 Angivelse af tegnbredden...21 Angivelse af stilart...22 Brug af de forudformaterede Auto Format-skabeloner...23 vi

9 Udskrivning af labels...24 Visning af eksempel på labellayoutet...24 Fremføring af tapen...25 Udskrivning af en label...25 Brug af specialfunktioner til udskrivning...25 Lagre og hente filer...29 Lagring af labeltekst...29 Hente gemt tekst...30 Slette gemt tekst Maskinindstillinger...32 Indstillinger for fremføring og afklipning af tape...32 Indstilling af displayets kontrast...32 Indstilling af funktionen Auto Reduction...33 Kalibrering af labellængden...33 Angivelse af fortløbende opdatering af symbolkategorien PERSONAL...34 Ændring af måleenheder...34 Vis versionsoplysninger...34 Rengøring...35 Rengøring af printhoved, ruller og tapeafklipper Brug af P-touch sammen med en computer (kun til PT-7600)...37 SYSTEMKRAV...38 Installing the P-touch Editor 5.0 and Printer driver...38 AFINSTALLATION AF P-TOUCH EDITOR...42 AFINSTALLATION / ERSTATNING AF PRINTERDRIVER...43 Brug af P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor...46 Layoutvindue...47 Start af P-touch Editor Hjælp...49 Overførsel af data til/fra en computer...51 Aktivering af Transfer-tilstand...51 Sådan bruges P-touch Transfer Manager og P-touch Library...52 Start af P-touch Transfer Manager...52 Overførsel af etiketskabeloner fra computeren...54 Tilføjelse af et brugerdefineret tegnbillede til teksten...56 Brug af skabelondata...56 Brug af indlæste databasedata...58 Sikkerhedskopiering af etiketskabeloner...60 Start af P-touch Library...62 vii

10 Søgning i etiketter Appendiks...64 Nulstilling af P-touch...64 Fejlfinding...64 Liste over fejlmeddelelser...66 Specifikationer for maskinen...71 Hovedenhed...71 Tilbehør...72 Indeks...73 viii

11 1 Introduktion Når du pakker din P-touch ud Kontroller, at pakken indeholder følgende, før du anvender din P-touch. Introduktion PT-7600 P-touch Batteripakke (BA-7000) TZ-kassette Bælterem Cd-rom USB-kabel Lysnetadapter (AD-18ES) (Adapterens design kan være forskellig fra land til land). 1

12 PT-7500 P-touch Bælterem Lysnetadapter (AD-18ES) TZ-kassette (Adapterens design kan være forskellig fra land til land). 2

13 2 Indstillinger for labeltype Valg af en Label Type-indstilling Ved at trykke på a får du mulighed for at vælge en af de to almindelige indstillinger til design og udskrivning af dine egne brugerdefinerede etiketter eller en ud af de seks specialtilstande til udskrivning af de labels, der er forudformateret til identifikation af patchpaneler, kabler, stik og andre komponenter. 1 Tryk på a. 2 Tryk på u eller d (eller tryk på og hold a nede), indtil den ønskede indstilling vises. (Nærmere oplysninger om de enkelte indstillinger for labeltyper finder du i afsnittene nedenfor.) 3 Tryk på n for at anvende den valgte indstilling for labeltyper. Hvis NORMAL eller VERTIKAL er valgt, skal du fortsætte med at indtaste labelteksten som beskrevet i kapitel 3, Grundlæggende funktioner. Hvis ROTÉR, R & REP., PORT, PANEL1, PANEL2 eller FLAG er valgt, skal du fortsætte med følgende fremgangsmåde. 4 Tryk på l eller r, indtil den ønskede parameter vises. 5 Tryk på u eller d, indtil den ønskede indstilling vises (eller brug nummertasterne til at skrive den ønskede indstilling). 6 Tryk på n for at anvende de valgte indstillinger. 7 Skriv teksten til hver label i en særskilt tekstblok. 8 Udskriv labels. Hvis du vil udskrive en enkelt kopi af hver label, skal du trykke på p. Hvis du vil udskrive flere kopier, mens du fremhæver bestemte tegn, eller udskriv ved hjælp af en anden specialfunktion til udskrivning, skal du trykke på g og derefter på a og vælge de ønskede indstillinger. (Nærmere oplysninger finder du under Brug af specialfunktioner til udskrivning på side 25.) Indstillinger for labeltype Indstillingerne Normal og Vertical Labels, der er udskrevet ved hjælp af indstillingerne NORMAL og VERTIKAL kan formateres og udskrives, så de passer til ethvert behov. NORMAL ABCDE VERTIKAL A BC D E 3

14 Når du har valgt indstillingen NORMAL eller VERTIKAL, kan du indtaste, formatere, udskrive og tilskære labelteksten som normalt. Med indstillingen NORMAL Label Type udskrives teksten i vandret retning på labelen. Med indstillingen VERTIKAL for labeltype udskrives teksten i lodret retning på labelen. Indstillingerne Rotate og Rotate & Repeat Når du udskriver labels ved hjælp af disse indstillinger for labeltypen kan de sættes omkring kabler og ledninger for at afmærke dem. Med begge indstillinger roteres teksten 90 mod uret, og hver tekstblok udskrives på en særskilt label som vist nedenfor. Med indstillingen Rotate & Repeat udskrives teksten flere gang på langs af labelen, så teksten er let at læse fra enhver vinkel. ROTÉR R & REP. Bloklængde Bloklængde Bloklængde Bloklængde Bloklængde Bloklængde Når du har valgt indstillingen ROTÉR eller R & REP. for labeltypen, skal du angive længden på hver label og en rammetypografi efter ønske. BLOKLÆN. (bloklængde): 20,0 200,0 mm Standard: 30,0 mm RAMME: FRA, 1, 2, 3, 4 Standard: FRA En enkelt tekstblok kan maksimalt indeholde syv tekstlinjer, og med indstillingen R & REP. for labeltype udskrives kun de tekstlinjer, der passer inden for labelen. Ved udskrivning af labels til kabler og ledninger anbefaler vi brug af Fleksibel ID-tape. Når Fleksibel ID-tape sættes omkring cylindriske genstande, skal genstandens diameter være mindst 3 mm, eller skal du vælge indstillingen FLAG for labeltypen. De overlappende ender på labelen eller flagets længde skal være mindst 5 mm. 4

15 Indstillingen Flag Labels, der udskrives ved hjælp af denne indstilling for labeltypen, kan sættes omkring kabler eller ledninger ved at sammenklæbe enderne til et flag. Med indstillingen FLAG for labeltypen udskrives hver tekstblok i begge ender af de enkelte labels. Længden på den del af labelen, hvor der ikke udskrives, svarer til omkredsen på kablet eller ledningen. Teksten kan også udskrives i vandret retning eller roteres 90. ROTÉR, der er indstillet til FRA ROTÉR, der er indstillet til TIL Flaglængde Flagdiameter Flaglængde Flaglængde Flagdiameter Flaglængde Indstillinger for labeltype Når du har valgt indstillingen FLAG for labeltypen, skal du angive længden og diameteren på flaget, en rammetypografi efter ønske, og om teksten skal roteres. FLAG (flagdiameter): 0,0 100,0 mm Standard: 7,0 mm FLAG ( flaglængde): 10,0 200,0 mm Standard: 30,0 mm RAMME: FRA, 1, 2, 3, 4 Standard: FRA ROTÉR: FRA, TIL Standard: FRA En enkelt tekstblok kan maksimalt indeholde syv tekstlinjer. Ved udskrivning af labels til kabler og ledninger anbefaler vi brug af Fleksibel ID-tape. Hvis du vil sætte Fleksibel ID-tape omkring cylindriske genstande, skal du bruge indstillingen FLAG for labeltypen, når genstandens diameter er under 3 mm. Derudover skal flaglængden mindst være 5 mm. 5

16 Indstillingerne Port og Panel 1 Labels, der udskrives ved hjælp af disse indstillinger for labeltype kan bruges til at identificere forskellige komponenter eller paneler. Med indstillingen PORT for labeltype udskrives hver tekstblok på særskilte labels, så de kan bruges til at identificere forskellige komponenter eller porte, som ikke er placeret ensartet. Med indstillingen PANEL1 for labeltype placeres alle tekstblokke jævnt fordelt på en enkelt label, så labelen kan bruges til en række med kontakter, sikringer eller stik, der er jævnt fordelt på et patchpanel. Tekstblokkene kan også udskrives i den rækkefølge, de er indtastet, eller i modsat rækkefølge. FORFRA BAGFRA PORT PANEL1 (PRINT, der er indstillet til FORFRA) PANEL1 (PRINT, der er indstillet til BAGFRA) Bloklængde Bloklængde Bloklængde Bloklængde Bloklængde Bloklængde Bloklængde Når du har valgt indstillingen PORT eller PANEL1 for labeltypen, skal du angive længden på hver tekstblok eller label og vælge en ramme efter ønske. Vælg for indstillingen PANEL1 for labeltype, om tekstblokkene skal udskrives i den rækkefølge, de er indtastet, eller i modsat rækkefølge. 6

17 BLOKLÆN. (bloklængde): * For indstillingen PORT for labeltype: 20,0 200,0 mm Standard: 30,0 mm * For indstillingen PANEL1 for labeltype: 6,0 200,0 mm Standard: 30,0 mm RAMME: * For indstillingen PORT for labeltype: FRA, 1, 2, 3, 4 Standard: FRA * For indstillingen PORT for labeltype: FRA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Standard: FRA PRINT (rækkefølge for udskrivning): FORFRA, BAGFRA Standard: FORFRA Indstillinger for labeltype For disse labeltyper anbefales brug af stærkt selvklæbende tape. Parameteren PRINT er kun tilgængelig med indstillingen PANEL1 for labeltype. Ved hjælp af funktionen nummerering og indstillingen PANEL1 for labeltype er det nemt at oprette en enkelt label med flere blokke stigende tegn, f.eks. til at mærke patchpaneler som vist ovenfor. (Nærmere oplysninger om funktionen nummerering findes i afsnittet om Udskrivning af flere kopier, hvor tegnets værdi øges gradvist på side 26.) Indstillingen Panel 2 Ved at specificere en fast længde for hver blok kan denne label bruges til en række kontakter (f.eks. på en eltavle) eller et patchpanel. Herudover kan tekstblokkene udskrives i den rækkefølge, som de er indtastet i, eller i modsat rækkefølge. Teksten kan også roteres 90. PANEL2 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Bloklængde Bloklængde Bloklængde (Længde multiplum) (Længde multiplum) (Længde multiplum) 7

18 BLOK : 1 til 50 blokke Standard: 1 LÆNGDE : 6,0 til 200,0 mm Standard: 17,5mm MULTIPLE : x1 til x9 Standard: 1 RAMME : FRA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Standard: FRA PRINT: FORFRA, BAGFRA Standard: FORFRA ROTÉR : FRA, TIL Standard: FRA Antallet af blokke kan kun specificeres eller ændres med BLOK parameteret. Tekstblokke kan ikke tilføjes eller slettes på anden måde. Hvis antallet af blokke, der er specificeret i labeltypen PANEL2, er mindre end antallet af tekstblokke, der allerede er indtastet, slettes de indtastede tekstblokke. Hvis det specificerede antal blokke er større end antallet af indtastede tekstblokke, tilføjes tekstblokke. For disse labeltyper anbefales brug af stærkt selvklæbende tape. 8

19 3 Grundlæggende funktioner Brug af grundlæggende funktioner Valg af funktioner, parametre, indstillinger og grupper Hvis vises, skal du trykke på l for at vælge det forrige element eller r for at vælge det næste element. Hvis vises, skal du trykke på u for at vælge det forrige element eller d for at vælge det næste element. Valg af standardindstillingen Hvis du vil vælge standardindstillingen for en funktion eller parameter, skal du trykke på e. Bekræftelse af et valg Grundlæggende funktioner Hvis du vil vælge et element fra en liste, anvende en markeret indstilling eller svare ja, skal du trykke på n. Annullering af et valg Hvis du vil afslutte en funktion og vende tilbage til den forrige visning uden at ændre teksten eller hvis du vil svare nej, skal du trykke på b. 9

20 10 Indtastning af labeldata Indtastning og redigering af tekst Indtastning af tegn Hvis du vil skrive små bogstaver, et tal, et komma eller punktum, skal du blot trykke på den pågældende tast. Hvis du vil skrive et stort bogstav, skal du trykke på h for at aktivere Shift-tilstand. Tryk derefter på det relevante bogstav. Hvis du vil blive ved med at skrive store bogstaver, skal du trykke på g og derefter på h for at skifte til Caps-tilstand. Indtast derefter teksten. Hvis du vil afslutte Shift-tilstand uden at skrive et bogstav, skal du trykke på h. Hvis du vil afslutte Caps-tilstand, skal du trykke på g og derefter på h. Hvis du vil skrive et lille bogstav i Caps-tilstand, skal du trykke på h og derefter på det relevante bogstav. Indtastning af mellemrum Hvis du vil tilføje et mellemrum til teksten, skal du trykke på e. Flytning af markøren Flyt markøren for at gennemgå og redigere teksten. Du kan også vælge de forskellige funktioner og indstillinger. Hvis du vil flytte markøren til venstre, til højre, opad eller nedad, skal du trykke på l, r, u eller d. Hvis du vil flytte markøren til begyndelsen af den aktuelle tekstlinje, skal du trykke på g og derefter på l. Hvis du vil flytte markøren til slutningen af den aktuelle tekstlinje, skal du trykke på g og derefter på r. Hvis du vil flytte markøren til begyndelsen af hele teksten, skal du trykke på g og derefter på u. Hvis du vil flytte markøren til slutningen af hele teksten, skal du trykke på g og derefter på d. Hvis du vil flytte markøren flere tegn eller linjer ad gangen, skal du trykke på og holde l, r, u eller d nede.

21 Tilføjelse af en ny tekstlinje Hvis du vil afslutte den aktuelle linje og påbegynde en ny, skal du trykke på n. vises i slutningen af linjen. Antallet af tekstlinjer, som kan udskrives, afhænger af tapens bredde. Tapebredde Maksimalt antal linjer, der kan udskrives 6 mm 2 9 mm 2 12 mm 3 18 mm 5 24 mm 7 Linjeantallet på displayet angiver antallet af linjer i tekstblokken. Tilføjelse af en ny tekstblok Hvis du vil oprette en ny tekstblok, så et afsnit i teksten kan bestå af et andet antal linjer end de andre, skal du trykke på g og derefter på n. vises i slutningen af blokken. Den indtastede tekst nedenfor udskrives f.eks. således: Grundlæggende funktioner R R2:456 R1:ABC_ NORMAL 2 En enkelt label kan indeholde maksimalt 50 tekstblokke. Nummeret på den blok, som markøren er placeret i, er angivet nederst på displayet. Alle tekstblokke indeholder de samme formateringsfunktioner. Hvis du forsøger at udskrive en stor mængde data samtidig, kan nogle labels være blanke. Når du f.eks.udskriver 50 registreringer, er det maksimale antal tegn, der kan udskrives på én gang, begrænset til ca Indsætning af tekst Hvis du vil indsætte tekst, som du har indtastet ved markørens aktuelle placering, skal du kontrollere, at indikatoren Insert er vist. Hvis det ikke er tilfældet, skal du trykke på i for at aktivere Insert-tilstand. Hvis du vil erstatte teksten ved markørens aktuelle placering i stedet for at indsætte den, skal du trykke på i for at afslutte Insert-tilstanden. 11

22 Sletning af tekst Hvis du vil fjerne tekst til venstre for markøren aktuelle placering, skal du trykke på b, indtil alle tegn, du vil slette, er fjernet. Sådan slettes hele teksten: 1 Tryk på g og derefter på b. 2 Tryk på u eller d for at vælge KUN TEKST (for kun at slette teksten) eller TEKST&FORMAT (for at slette teksten og angive alle formateringsfunktioner til standardindstillingerne). 3 Tryk på n. 12 Indtastning af accenttegn Der findes forskellige accenttegn under funktionen Accent. Nedenstående accenttegn er tilgængelige. Bogstav Accenttegn Bogstav Accenttegn a n A N c o C O d r D R e s E S g t G T i u I U k y K Y l z L Z 1 Tryk på g og derefter på s. Meddelelsen ACCENT a-z/a-z? vises. 2 Tryk flere gange på tasten med det ønskede fremhævede tegn, indtil det korrekte tegn vises. 3 Tilføj accenttegnet/accenttegnene til teksten. Hvis du vil tilføje et enkelt accenttegn eller det sidste i en række, skal du gå til trin 5. Hvis du vil tilføje en række accenttegn til teksten, skal du trykke på g og derefter på n.

23 4 For hvert supplerende accenttegn skal du gentage trin 2 og 3. 5 Tryk på n. Hvis du vil skrive et accenttegn med store bogstaver, skal du trykke på h (eller trykke på g og h for at skifte til Caps-tilstand), før du trykker på bogstavtasten. Indtastning af stregkode Funktionen Bar Code gør det muligt at udskrive stregkoder som en del af labels. Eftersom denne maskine ikke er specielt beregnet til udskrivning af labels med stregkoder, kan nogle stregkodelæsere muligvis ikke aflæse labels. Stregkodelæsere kan muligvis ikke aflæse stregkoder, der er udskrevet med bestemte trykfarver på bestemte tapefarver. Du opnår de bedste resultater ved at udskrive stregkodelabels i sort på hvid tape. De forskellige stregkodeparametre gør det desuden muligt at oprette mere tilpassede stregkoder. Parameter PROTOKOL BREDDE (stregbredde) UNDER# (udskrivning af tal under stregkoden) KONTR.CIFFER Indstillinger CODE 39, I-2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, EAN128, CODE128 LILLE, MELLEM, STOR TIL, FRA FRA, TIL Grundlæggende funktioner Parameteren KONTR.CIFFER er kun tilgængelig med protokollerne CODE 39, I-2/5 og CODABAR. 13

24 Angivelse af parametre for stregkode 1 Tryk på g og derefter på c. 2 Tryk på l eller r, indtil den parameter, som du vil ændre, bliver vist. 3 Tryk på u eller d, indtil den ønskede indstilling vises. 4 Gentag trin 2 og 3, indtil alle parametre er indstillet efter ønske. 5 Tryk på n. Indtastning af stregkodedata 1 Tryk på c. 2 Skriv de nye stregkodedata eller rediger de gamle data. 3 Tryk på n for at tilføje stregkoden til teksten. Hvis du vil føje specialtegn til stregkodedataene (kun med protokollen CODE39, CODABAR, EAN128 eller CODE128), skal du placere markøren under tegnet umiddelbart til højre for det sted, du vil tilføje specialtegnet. Tryk derefter på s. Tryk på u eller d, indtil det ønskede kontroltegn vises, og tryk derefter på n for at føje tegnet til dine data. (I tabellen nedenfor vises en oversigt over de tilgængelige specialtegn.) Hvis du vil ændre dataene eller indstillingerne for parameteren BREDDE eller UNDER# for en stregkode, der allerede er tilføjet teksten, skal du trykke på g og derefter på c. Følgende kontroltegn kan udelukkende føjes til stregkoder, som oprettes med protokollerne CODE39 eller CODABAR. CODE39 CODABAR Symbol Tegn Symbol Tegn Symbol Tegn Symbol Tegn 0 4 / 0 3 / $ 4. 2 (SPACE) 6 % 2 : $ 14

Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den.

Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den. 7500 BRUGSANVISNING Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den. http://solutions.brother.com/ Overensstemmelseserklæring

Læs mere

7500/7600 BRUGSANVISNING

7500/7600 BRUGSANVISNING 7500/7600 BRUGSANVISNING Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den. Konformitetserklæring Vi BROTHER INDUSTRIES,

Læs mere

BRUGSANVISNING ESPAÑOL ESPAÑOL DANSK

BRUGSANVISNING ESPAÑOL ESPAÑOL DANSK ESPAÑOL DANSK ESPAÑOL BRUGSANVISNING Læs denne Brugsanvisning, inden du begynder at bruge din P-touch. Opbevar denne Brugsanvisning på et let tilgængeligt sted, så du kan bruge den senere. INDLEDNING KOM

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Produktsikkerhedsguide TP-

Produktsikkerhedsguide TP- Produktsikkerhedsguide TP- M5000N TP-M5000N Inden du bruger maskinen, bør du læse denne Produktsikkerhedsguide. Vi foreslår, at du beholder denne vejledning til fremtidig reference. Introduktion Tak, fordi

Læs mere

BRUGSANVISNING. www.brother.com

BRUGSANVISNING. www.brother.com BRUGSANVISNING D400 BRUGSANVISNING Læs denne brugsanvisning grundigt, inden du begynder at bruge din P-touch. Opbevar denne brugsanvisning på et praktisk sted for fremtidig reference. Besøg os på http://support.brother.com/

Læs mere

E550W BRUGSANVISNING INDLEDNING REDIGERING AF EN LABEL UDSKRIVNING AF LABELS BRUG AF FILHUKOMMELSEN BRUG AF P-TOUCH SOFTWARE

E550W BRUGSANVISNING INDLEDNING REDIGERING AF EN LABEL UDSKRIVNING AF LABELS BRUG AF FILHUKOMMELSEN BRUG AF P-TOUCH SOFTWARE DANSK BRUGSANVISNING E0W BRUGSANVISNING E0W For at kunne bruge din P-touch på en sikker måde, skal du først læse den medfølgende Hurtig installationsvejledning. Læs denne vejledning, inden du begynder

Læs mere

Overensstemmelseserklæring (Kun Europa)

Overensstemmelseserklæring (Kun Europa) Overensstemmelseserklæring (Kun Europa) Vi, BROTHER INDUSTRIES, LTD. -, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, -, Japan, erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante

Læs mere

7500/7600 HURTIGINSTALLATIONSVEJLEDNING

7500/7600 HURTIGINSTALLATIONSVEJLEDNING 7500/7600 HURTIGINSTALLATIONSVEJLEDNING Læs denne HURTIGINSTALLATIONSVEJLEDNING, før du tager P-touch i brug. Se brugervejledningen for yderligere oplysninger. Brugervejledningen findes på cd-rom'en, der

Læs mere

QL-500 / QL-560. Brugsanvisning

QL-500 / QL-560. Brugsanvisning Kom godt i gang QL-500 / QL-560 Brugsanvisning Vedligeholdelse og problemløsning Læs og forstå denne vejledning, inden maskinen tages i brug. Vi anbefaler, at du opbevarer vejledningen i nærheden af maskinen

Læs mere

Brugervejledning. LabelManager 420P

Brugervejledning. LabelManager 420P Brugervejledning LabelManager 420P 17 18 19 20 21 22 16 1 15 2 14 13 3 4, - + 5 % Shift 6 12 7 8 11 10 9 Figur 1 DYMO LabelManager 420P etiketmaskine 1 Udskriv 9 Specialtegn 17 Format 2 Eksempel 10 Mellemrumstast

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-673 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PJ-673 (omtales herefter som printeren ). Denne mobile termoprinter

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

Professionelle etiketmaskiner til kontoret

Professionelle etiketmaskiner til kontoret Professionelle etiketmaskiner til kontoret Indhold Professionelle DYMO etiketmaskiner kan øge effektiviteten på kontoret. Du kan hurtigt og nemt navngive og identificere LabelManager 120P 4 Enkel etiketmaskine

Læs mere

Stregkodereferencevejledning

Stregkodereferencevejledning Stregkodereferencevejledning Version 0 DAN 1 Introduktion 1 Oversigt 1 1 Denne referencevejledning indeholder information om stregkodeudskrivning ved hjælp af kontrolkommandoer, der sendes direkte til

Læs mere

Konformitetserklæring

Konformitetserklæring Konformitetserklæring Vi BROTHER INDUSTRIES, LTD. -, Naeshiro, Mizuho-ku, Nagoya -, Japan erklærer herved, at labelsystemet PT-R opfylder kravene i de følgende normative dokumenter: EMC: EN 0: Class B

Læs mere

BRUGSANVISNING DANSK INDLEDNING KOM I GANG REDIGERING AF EN LABEL UDSKRIVNING AF LABELS FEJLFINDING APPENDIKS STIKORDSREGISTER

BRUGSANVISNING DANSK INDLEDNING KOM I GANG REDIGERING AF EN LABEL UDSKRIVNING AF LABELS FEJLFINDING APPENDIKS STIKORDSREGISTER DANSK BRUGSANVISNING P-touch H00 BRUGSANVISNING Læs denne brugsanvisning, inden du begynder at bruge din P-touch. Opbevar denne brugsanvisning på et let tilgængeligt sted, så du kan bruge den senere. Besøg

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

BRUGSANVISNING ESPAÑOL ESPAÑOL DANSK

BRUGSANVISNING ESPAÑOL ESPAÑOL DANSK ESPAÑOL DANSK ESPAÑOL BRUGSANVISNING Læs denne Brugsanvisning, inden du begynder at bruge din P-touch. Opbevar denne Brugsanvisning på et let tilgængeligt sted, så du kan bruge den senere. INDLEDNING KOM

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketteringsmaskine... 75 Sådan kommer du i gang... 75

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketteringsmaskine... 75 Sådan kommer du i gang... 75 72 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketteringsmaskine... 75 Produktregistrering...75 Sådan kommer du i gang... 75 Strømforsyning...75 Batterier...75 Tilslutning af den valgfrie strømforsyning...76 Isætning

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

DYMO DYMO. Strømforsyning

DYMO DYMO. Strømforsyning 1 1 Introduktion Med Dymo LabelPOINT 200 kan du lave en lang række selvklæbende kvalitetsetiketter på op til 90 tegn. Dymo LabelPOINT bruger 6mm, 9mm eller 12mm brede tapekassetter i en række forskellige

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger Konica Minolta Industri Instrumenter Sikkerheds foranstaltninger Sikkerhedssymboler Følgende symboler anvendes i denne håndbog, der har til formål at forhindre uheld som resultat af en ukorrekt brug af

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Sådan bruges P-touch Transfer Manager

Sådan bruges P-touch Transfer Manager Sådan bruges P-touch Transfer Manager Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden

Læs mere

HURTIG INSTALLATIONSVEJLEDNING

HURTIG INSTALLATIONSVEJLEDNING HURTIG INSTALLATIONSVEJLEDNING H500 Læs denne brugsanvisning, inden du begynder at bruge din P-touch. Opbevar denne brugsanvisning på et let tilgængeligt sted, så du kan bruge den senere. Besøg os på http://solutions.brother.com/,

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Om LabelPoint 350 etiketteringsmaskinen. Sådan kommer du i gang. Strømforsyning. Registrering af garanti. Genopladelige batterier.

Om LabelPoint 350 etiketteringsmaskinen. Sådan kommer du i gang. Strømforsyning. Registrering af garanti. Genopladelige batterier. Om LabelPoint 350 etiketteringsmaskinen LabelPOINT 350 kan bruges til udskrivning af mange forskellige selvklæbende etiketter i mange forskellige formater og udformninger i høj kvalitet. Etiketteringsmaskinen

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

MW-100 Mobile Printer

MW-100 Mobile Printer Brugsanvisning Generel beskrivelse Betjeningsprocedurer Appendiks, osv. MW-100 Mobile Printer l Læs denne Brugsanvisning, før du bruger printeren. l Vi foreslår, at du opbevarer denne Brugsanvisning på

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Etiketudgang Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Gem i hukommelse Genkald hukommelse LCD-display Afklipper Udskriv Format OK Navigation Num Lock CAPS Slet Mellemrumstast Backspace Strømstik Figur 1

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Om DYMO LabelPOINT 150. Sådan kommer du i gang. Etiketkassetter. Strømforsyning. Registrering af garanti

Om DYMO LabelPOINT 150. Sådan kommer du i gang. Etiketkassetter. Strømforsyning. Registrering af garanti Om LabelPOINT 150 LabelPOINT 150 etiketteringsmaskine kan bruges til udskrivning af mange forskellige selvklæbende etiketter i mange forskellige formater og udformninger i høj kvalitet. Etiketteringsmaskinen

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

9600 Professionel labelløsning

9600 Professionel labelløsning 9600 Professionel labelløsning 9600 Forhandler: Brother International (Danmark) A/S Baldershøj 22, 2635 Ishøj Tlf: +45 43 31 31 31 Fax: +45 43 31 31 43 www.brother.dk Alle specifikationer korrekte ved

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Instruktionsvejledning CUH-ZWA1E 7028438 DK Før brug Læs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 manual SI-707143 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 Ta k f o r d i d u h a r v a l g t a t k ø b e e t I C

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-2820 FAX-2920 Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, om proceduren for korrekt opsætning og installation. Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

Xi4Kort funktionsoversigt

Xi4Kort funktionsoversigt Xi4Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens etiketrum.

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Figur 1: LabelMANAGER 450 Elektronisk etiketteringsmaskine. LCD-display. USB-stik Netstik. Tape-udgang

Figur 1: LabelMANAGER 450 Elektronisk etiketteringsmaskine. LCD-display. USB-stik Netstik. Tape-udgang USB-stik Netstik LCD-display Tape-udgang wwwdymocom Typografi/Størrelse Font/Fast længde Ramme/Justering Symboler Tænd-sluk Knivblad Indstillinger Hukommelse Sprog Se inden udskrivning/ Indsæt Tab CAPS

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere