Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den."

Transkript

1 7500/7600 BRUGSANVISNING Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den. Version E DAN

2 Overensstemmelseserklæring (Kun Europa) Vi, BROTHER INDUSTRIES, LTD. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, , Japan, erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2004/108/EF og 2005/32/EF. Adapteren AD-18ES er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 2006/95/EF. Overensstemmelseserklæringen findes på vores webside. Gå til -> vælg område (f.eks. Europe) -> vælg land -> vælg din model -> vælg Manualer -> vælg Overensstemmelseserklæring (*Vælg sprog efter behov). Bemærkning om indsamling og offentliggørelse af oplysningerne i brugsanvisningen Denne brugsanvisning er udarbejdet og udgivet af Brother Industries Ltd. og omfatter beskrivelser af og specifikationer for det nyeste produkt. Indholdet i brugsanvisningen og specifikationerne for produktet kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig ret til at ændre specifikationer og indhold i brugsanvisningen uden varsel og kan ikke drages til ansvar for eventuelle skader (herunder følgeskader), der måtte opstå som følge af de angivne oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, typografiske og andre fejl i brugsanvisningen. Varemærker Brother-logoet er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd Brother Industries Ltd. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Navnene på anden software eller andre produkter i dette dokument er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører de respektive firmaer, der har udviklet dem.

3 INDEN P-TOUCH TAGES I BRUG Tak, fordi Du har valgt PT-7500/7600. Din nye P-touch er let at betjene. Labelsystemet indeholder mange funktioner, der gør det til en leg at lave professionelle labels af høj kvalitet. Det er let af lave labels med de foruddefinerede labellayout, men redigeringsprogrammet til P-touch indeholder også avancerede funktioner til formatering af labels, blokformater, stregkoder og automatisk nummerering. Sikkerhedsforanstaltninger Vigtige bemærkninger om sikkerhed er markeret med forskellige symboler, så ulykker og skader på udstyret kan undgås. Symbolerne betyder følgende: ADVARSEL Beskriver, hvordan man undgår at komme til skade. FORSIGTIG Beskriver, hvordan man undgår at beskadige P-touch. Der bruges følgende symboler i brugsanvisningen: Handling IKKE tilladt Undgå at stænke på produktet, og dyp det IKKE i vand. Obligatorisk handling Sikkerhedsadvarsel Produktet må IKKE skilles ad. Produktet må IKKE berøres visse steder. Frakobling Advarsler om risiko for elektrisk stød i

4 ADVARSEL Genopladelige batterier (kun til P-touch 7600) Følg disse retningslinjer for at undgå brand, varme, beskadigelse og elektrisk stød. Brug ikke denne P-touch med genopladelige batterier ud over dem, der er specificeret. For at oplade de genopladelige batterier skal du sætte dem i P-touch og herefter bruge AD-18ES, der er specielt designet til denne P-touch. Anbring ikke de genopladelige batterier i andet udstyr end P-touch. Slut den ikke direkte til en strømforsyning, bilcigarettænder eller stikkontakt. Udsæt ikke de genopladelige batterier eller P-touch med de genopladelige batterier for tryk, varme eller en elektrisk ladning (f.eks. en ovn eller mikrobølgeovn, tørretumbler, højspændingsudstyr eller elektromagnetisk komfur). Placer ikke de genopladelige batterier eller P-touch med de genopladelige batterier i nærheden af ild eller på et sted, der udsættes for varme eller høje temperaturer (f.eks. i nærheden af åben ild eller ovn, i solen eller på et sted, hvor temperaturen er 60 C eller derover, f.eks. i en varm bil). De genopladelige batterier må ikke blive våde. De genopladelige batteriers poler eller P- touch med de genopladelige batterier må ikke kortsluttes med f.eks. en metalgenstand. De genopladelige batteriers yderste lag må på ingen måde gennembrydes. Sørg for at undgå beskadigelse af de genopladelige batterier eller P-touch med de genopladelige batterier. Undlad at ændre eller adskille de genopladelige batterier eller printeren med de genopladelige batterier. Undlad at ændre eller adskille de genopladelige batterier eller P-touch med de genopladelige batterier. Anvend ikke beskadigede eller deformerede genopladelige batterier. Brug dem ikke i korroderende omgivelser (f.eks. udsat for saltholdig luft eller saltholdigt vand eller syreholdig, alkalisk eller ætsende gas). Isæt, eller fjern ikke de genopladelige batterier, når lysnetadapteren er tilsluttet. Lysnetadapter Følg disse retningslinier for at undgå risiko for brand, elektrisk stød eller driftsfejl. Brug kun den lysnetadapter (AD-18ES), som er fremstillet specielt til P-touch. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre en ulykke eller beskadigelse. Brother påtager sig intet ansvar for ulykker eller skader, der opstår som følge af, at der ikke bruges den specificerede lysnetadapter. Frakobl straks strømkablet, og stop brugen af maskinen under tordenvejr. Der kan være risiko for elektrisk stød fra lyn. Rør ikke ved lysnetadapteren eller strømstikket med våde hænder. Brug ikke lysnetadapteren i omgivelser med meget høj luftfugtighed, f.eks. i et badeværelse. En beskadiget netledning må ikke bruges. Overbelast ikke stikkontakten. Anbring ikke tunge genstande på netledningen eller -stikket. Ledning og stik må heller ikke beskadiges eller ændres på anden måde. Ledningen må ikke bukkes eller trækkes ud med magt. Undgå at tabe, slå på eller på anden måde beskadige P-touch. Kontrollér, at stikket er sat korrekt I stikkontakten. Brug ikke en stikkontakt, der sidder løst. ii

5 ADVARSEL Batterier (alkaliske/genopladelige) Følg disse retningslinjer for at undgå, at batterierne bliver utætte eller beskadigede. Brug ikke metalgenstande som en pincet eller kuglepen af metal, når batterierne skal udskiftes. Undlad at oplade batteriet i omgivelser med høj temperatur. Batteriet må ikke brændes, opvarmes eller skilles ad. Hvis der kommer batterivæske på huden eller tøjet, skal de pågældende steder vaskes grundigt med rent vand. Batterivæske er skadelig for huden. Hvis batterierne bliver utætte, skal du sørge for, at væsken ikke kommer i kontakt med øjnene, da dette kan medføre synstab. Hvis væsken kommer i kontakt med øjnene, skylles øjnene med rent vand, og der skal straks søges lægebehandling. Hvis batterierne begynder at afgive lugt, overophede, blive misfarvede eller ændre form, eller der opstår enhver anden forandring i forbindelse med brug eller opbevaring, udtages og kasseres batterierne øjeblikkeligt. P-touch Følg disse retningslinier for at undgå brand, skade, elektrisk stød og kvælning. P-touch må under ingen omstændigheder blive våd. Rør ikke ved metaldele nær printhovedet. Printhovedet bliver meget varmt, når maskinen er i brug, og det tager et stykke tid, før det er kølet af. Rør ikke ved det direkte med hænderne. Printhoved Brug ikke P-touch-enheden med fremmedlegemer i den. Hvis vand, metalgenstande eller fremmedlegemer trænger ind i P-touch-enheden, skal du frakoble lysnetadapteren, fjerne batteriet og kontakte forhandleren, hvor enheden blev købt, eller dit lokale, autoriserede servicecenter. Rør ikke ved kniven på tapeafskæreren. Forsøg aldrig at skille P-touch ad. Hvis P- touch skal efterses, justeres eller repareres, skal Du i stedet kontakte den forretning, hvor Du købte P-touch, eller et lokalt autoriseret servicecenter. Der bruges plastikposer til emballering af din maskine. Opbevar poserne i sikker afstand fra spædbørn og børn for at undgå risikoen for kvælning. Frakobl lysnetadapteren, og tag batteriet ud med det samme. Du må ikke bruge enheden, hvis du bemærker en unormal lugt, varme, misfarvning deformering eller andet unormalt, mens enheden er i brug eller opbevares. Undgå tab af eller stød til maskinen for at forhindre beskadigelse. iii

6 FORSIGTIG Tapeafskærer Følg disse retningslinier for at undgå personskader og skader på P-touch. Dækslet til tapekassetterummet må ikke åbnes under betjening af prægemaskinen. Lysnetadapter Hvis du ikke bruger P-touch i en længere periode, skal du koble lysnetadapteren fra strømforsyningen og P-touch, så batteriet ikke bliver utæt eller aflades. Tapeafskæreren kan ikke tåle et for voldsomt tryk. Hold altid om stikket, når netledningen tages ud af stikkontakten. Batterier (alkaliske/genopladelige) Følg disse retningslinier for at undgå lækage, varme eller udsivning fra batterier. Bland ikke nye og gamle batterier. Kontroller, at batterierne er korrekt isat. Bland ikke alkalinebatterier med andre typer batterier. Batteriet må ikke blive vådt. P-touch Følg disse retningslinier for at undgå personskader og skader på P-touch. Anbring P-touch på et fladt og stabilt underlag, f.eks. et skrivebord. Opbevar din P-touch uden for børns rækkevidde, når bagdækslet er åbent. Hvis du ikke bruger P-touch i en længere periode, skal du udtage batteriet, så det ikke bliver utæt eller aflades. Placer ikke tunge genstande oven på din P-touch. Tryk ikke på LCD-skærmen. Tape Afhængigt af opbevaringsstedet, materialet og omgivelserne kan labels gå løs fra arket eller sidde fast, så de ikke kan fjernes, ligesom farven på labels kan ændre sig eller smitte af. Inden en label bruges, skal omgivelserne og materialet kontrolleres. Hukommelse Alle data, der er gemt i hukommelsen, går tabt, hvis der opstår driftsfejl på P-touch, hvis den skal repareres, eller hvis batteriet aflades. Hvis der slukkes for strømmen i mere end to minutter, slettes alle tekst- og formateringsindstillinger. Hvis der er tekstfiler gemt i hukommelsen, slettes de også. iv

7 Generelle forholdsregler Undlad at bruge P-touch på nogen måde eller til noget formål, som ikke er beskrevet i denne brugsanvisning. Dette kan medføre ulykker eller beskadigelse af maskinen. Sæt ikke fremmedlegemer i tapeåbningen, stikket til lysnetadapteren eller USBporten (kun til PT-7600) osv. Rør ikke ved printhovedet med fingrene. Brug noget blødt (f.eks. vat) til rengøring af printerhovedet eller brug rensetapen TZ-CL4 (ekstra tilbehør) til rengøring af printerhovedet. Rens aldrig maskinen med alkohol eller andre organiske opløsningsmidler. Brug en blød, tør klud. Placer ikke P-touch-enheden/batteriet i direkte sollys eller regn, i nærheden af radiatorer eller andre varme apparater eller på steder, der udsættes for ekstremt høje eller lave temperaturer (f.eks. på instrumentbrættet eller bag i bilen), høj luftfugtighed eller støvede områder. Lad ikke gummi eller vinyl ligge på maskinen i længere tid, da maskinen ellers kan blive plettet. Afhængigt af miljøforholdene og de anvendte indstillinger, kan visse tegn eller symboler være svære at læse. Benyt kun Brother TZ-tape i denne maskine. Brug ikke tape uden -mærket. Undgå at trække i eller trykke på tapen i kassetten. Det kan føre til beskadigelse af tapekassetten eller P-touch. Forsøg ikke at udskrive labels ved hjælp af en tom tapekassette eller uden en tapekassette i P-touch. Det beskadiger printhovedet. Kontrollér at frigørelsesarmen er oppe, når bagdækslet lukkes. Bagdækslet kan ikke lukkes, hvis frigørelsesarmen er trykket ned. Forsøg ikke at skære tapen under udskrivning eller indfødning, da dette vil beskadige tapen. Det anbefales at bruge det USB-kabel, som P-touch leveres med. Hvis der anvendes et andet USB-kabel, skal det være af god kvalitet. (kun til PT-7600). Pas på ikke at ridse cd en. Anbring ikke cd en et sted, hvor den udsættes for høje eller lave temperaturer. Anbring ikke tunge genstande på cd en, og bøj den ikke (kun til PT-7600). Softwaren på cd en er beregnet til anvendelse sammen med P-touch, og kan installers på mere end én pc (kun til P-touch 7600). Det anbefales, at Du læser brugsanvisningen, inden P-touch tages i brug. Opbevar derefter brugsanvisningen i nærheden af maskinen, så den er let at slå op i, hvis det bliver nødvendigt. v

8 INDHOLD INDEN P-TOUCH TAGES I BRUG...i Sikkerhedsforanstaltninger...i Generelle forholdsregler... v 1. Introduktion...1 Når du pakker din P-touch ud Indstillinger for labeltype...3 Valg af en Label Type-indstilling...3 Indstillingerne Normal og Vertical...3 Indstillingerne Rotate og Rotate & Repeat...4 Indstillingen Flag...5 Indstillingerne Port og Panel Indstillingen Panel Grundlæggende funktioner...9 Brug af grundlæggende funktioner...9 Valg af funktioner, parametre, indstillinger og grupper...9 Valg af standardindstillingen...9 Bekræftelse af et valg...9 Annullering af et valg...9 Indtastning af labeldata...10 Indtastning og redigering af tekst...10 Indtastning af accenttegn...12 Indtastning af stregkode...13 Indtastning af et symbol...15 Oprettelse af en label...18 Angivelse af en labels længde...18 Angivelse af marginstørrelse...18 Indramning af teksten...19 Angivelse af tegnstørrelsen...20 Angivelse af tegnbredden...21 Angivelse af stilart...22 Brug af de forudformaterede Auto Format-skabeloner...23 vi

9 Udskrivning af labels...24 Visning af eksempel på labellayoutet...24 Fremføring af tapen...25 Udskrivning af en label...25 Brug af specialfunktioner til udskrivning...25 Lagre og hente filer...29 Lagring af labeltekst...29 Hente gemt tekst...30 Slette gemt tekst Maskinindstillinger...32 Indstillinger for fremføring og afklipning af tape...32 Indstilling af displayets kontrast...32 Indstilling af funktionen Auto Reduction...33 Kalibrering af labellængden...33 Angivelse af fortløbende opdatering af symbolkategorien PERSONAL...34 Ændring af måleenheder...34 Vis versionsoplysninger...34 Rengøring...35 Rengøring af printhoved, ruller og tapeafklipper Brug af P-touch sammen med en computer (kun til PT-7600)...37 SYSTEMKRAV...38 Installing the P-touch Editor 5.0 and Printer driver...38 AFINSTALLATION AF P-TOUCH EDITOR...42 AFINSTALLATION / ERSTATNING AF PRINTERDRIVER...43 Brug af P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor...46 Layoutvindue...47 Start af P-touch Editor Hjælp...49 Overførsel af data til/fra en computer...51 Aktivering af Transfer-tilstand...51 Sådan bruges P-touch Transfer Manager og P-touch Library...52 Start af P-touch Transfer Manager...52 Overførsel af etiketskabeloner fra computeren...54 Tilføjelse af et brugerdefineret tegnbillede til teksten...56 Brug af skabelondata...56 Brug af indlæste databasedata...58 Sikkerhedskopiering af etiketskabeloner...60 Start af P-touch Library...62 vii

10 Søgning i etiketter Appendiks...64 Nulstilling af P-touch...64 Fejlfinding...64 Liste over fejlmeddelelser...66 Specifikationer for maskinen...71 Hovedenhed...71 Tilbehør...72 Indeks...73 viii

11 1 Introduktion Når du pakker din P-touch ud Kontroller, at pakken indeholder følgende, før du anvender din P-touch. Introduktion PT-7600 P-touch Batteripakke (BA-7000) TZ-kassette Bælterem Cd-rom USB-kabel Lysnetadapter (AD-18ES) (Adapterens design kan være forskellig fra land til land). 1

12 PT-7500 P-touch Bælterem Lysnetadapter (AD-18ES) TZ-kassette (Adapterens design kan være forskellig fra land til land). 2

13 2 Indstillinger for labeltype Valg af en Label Type-indstilling Ved at trykke på a får du mulighed for at vælge en af de to almindelige indstillinger til design og udskrivning af dine egne brugerdefinerede etiketter eller en ud af de seks specialtilstande til udskrivning af de labels, der er forudformateret til identifikation af patchpaneler, kabler, stik og andre komponenter. 1 Tryk på a. 2 Tryk på u eller d (eller tryk på og hold a nede), indtil den ønskede indstilling vises. (Nærmere oplysninger om de enkelte indstillinger for labeltyper finder du i afsnittene nedenfor.) 3 Tryk på n for at anvende den valgte indstilling for labeltyper. Hvis NORMAL eller VERTIKAL er valgt, skal du fortsætte med at indtaste labelteksten som beskrevet i kapitel 3, Grundlæggende funktioner. Hvis ROTÉR, R & REP., PORT, PANEL1, PANEL2 eller FLAG er valgt, skal du fortsætte med følgende fremgangsmåde. 4 Tryk på l eller r, indtil den ønskede parameter vises. 5 Tryk på u eller d, indtil den ønskede indstilling vises (eller brug nummertasterne til at skrive den ønskede indstilling). 6 Tryk på n for at anvende de valgte indstillinger. 7 Skriv teksten til hver label i en særskilt tekstblok. 8 Udskriv labels. Hvis du vil udskrive en enkelt kopi af hver label, skal du trykke på p. Hvis du vil udskrive flere kopier, mens du fremhæver bestemte tegn, eller udskriv ved hjælp af en anden specialfunktion til udskrivning, skal du trykke på g og derefter på a og vælge de ønskede indstillinger. (Nærmere oplysninger finder du under Brug af specialfunktioner til udskrivning på side 25.) Indstillinger for labeltype Indstillingerne Normal og Vertical Labels, der er udskrevet ved hjælp af indstillingerne NORMAL og VERTIKAL kan formateres og udskrives, så de passer til ethvert behov. NORMAL ABCDE VERTIKAL A BC D E 3

14 Når du har valgt indstillingen NORMAL eller VERTIKAL, kan du indtaste, formatere, udskrive og tilskære labelteksten som normalt. Med indstillingen NORMAL Label Type udskrives teksten i vandret retning på labelen. Med indstillingen VERTIKAL for labeltype udskrives teksten i lodret retning på labelen. Indstillingerne Rotate og Rotate & Repeat Når du udskriver labels ved hjælp af disse indstillinger for labeltypen kan de sættes omkring kabler og ledninger for at afmærke dem. Med begge indstillinger roteres teksten 90 mod uret, og hver tekstblok udskrives på en særskilt label som vist nedenfor. Med indstillingen Rotate & Repeat udskrives teksten flere gang på langs af labelen, så teksten er let at læse fra enhver vinkel. ROTÉR R & REP. Bloklængde Bloklængde Bloklængde Bloklængde Bloklængde Bloklængde Når du har valgt indstillingen ROTÉR eller R & REP. for labeltypen, skal du angive længden på hver label og en rammetypografi efter ønske. BLOKLÆN. (bloklængde): 20,0 200,0 mm Standard: 30,0 mm RAMME: FRA, 1, 2, 3, 4 Standard: FRA En enkelt tekstblok kan maksimalt indeholde syv tekstlinjer, og med indstillingen R & REP. for labeltype udskrives kun de tekstlinjer, der passer inden for labelen. Ved udskrivning af labels til kabler og ledninger anbefaler vi brug af Fleksibel ID-tape. Når Fleksibel ID-tape sættes omkring cylindriske genstande, skal genstandens diameter være mindst 3 mm, eller skal du vælge indstillingen FLAG for labeltypen. De overlappende ender på labelen eller flagets længde skal være mindst 5 mm. 4

15 Indstillingen Flag Labels, der udskrives ved hjælp af denne indstilling for labeltypen, kan sættes omkring kabler eller ledninger ved at sammenklæbe enderne til et flag. Med indstillingen FLAG for labeltypen udskrives hver tekstblok i begge ender af de enkelte labels. Længden på den del af labelen, hvor der ikke udskrives, svarer til omkredsen på kablet eller ledningen. Teksten kan også udskrives i vandret retning eller roteres 90. ROTÉR, der er indstillet til FRA ROTÉR, der er indstillet til TIL Flaglængde Flagdiameter Flaglængde Flaglængde Flagdiameter Flaglængde Indstillinger for labeltype Når du har valgt indstillingen FLAG for labeltypen, skal du angive længden og diameteren på flaget, en rammetypografi efter ønske, og om teksten skal roteres. FLAG (flagdiameter): 0,0 100,0 mm Standard: 7,0 mm FLAG ( flaglængde): 10,0 200,0 mm Standard: 30,0 mm RAMME: FRA, 1, 2, 3, 4 Standard: FRA ROTÉR: FRA, TIL Standard: FRA En enkelt tekstblok kan maksimalt indeholde syv tekstlinjer. Ved udskrivning af labels til kabler og ledninger anbefaler vi brug af Fleksibel ID-tape. Hvis du vil sætte Fleksibel ID-tape omkring cylindriske genstande, skal du bruge indstillingen FLAG for labeltypen, når genstandens diameter er under 3 mm. Derudover skal flaglængden mindst være 5 mm. 5

16 Indstillingerne Port og Panel 1 Labels, der udskrives ved hjælp af disse indstillinger for labeltype kan bruges til at identificere forskellige komponenter eller paneler. Med indstillingen PORT for labeltype udskrives hver tekstblok på særskilte labels, så de kan bruges til at identificere forskellige komponenter eller porte, som ikke er placeret ensartet. Med indstillingen PANEL1 for labeltype placeres alle tekstblokke jævnt fordelt på en enkelt label, så labelen kan bruges til en række med kontakter, sikringer eller stik, der er jævnt fordelt på et patchpanel. Tekstblokkene kan også udskrives i den rækkefølge, de er indtastet, eller i modsat rækkefølge. FORFRA BAGFRA PORT PANEL1 (PRINT, der er indstillet til FORFRA) PANEL1 (PRINT, der er indstillet til BAGFRA) Bloklængde Bloklængde Bloklængde Bloklængde Bloklængde Bloklængde Bloklængde Når du har valgt indstillingen PORT eller PANEL1 for labeltypen, skal du angive længden på hver tekstblok eller label og vælge en ramme efter ønske. Vælg for indstillingen PANEL1 for labeltype, om tekstblokkene skal udskrives i den rækkefølge, de er indtastet, eller i modsat rækkefølge. 6

17 BLOKLÆN. (bloklængde): * For indstillingen PORT for labeltype: 20,0 200,0 mm Standard: 30,0 mm * For indstillingen PANEL1 for labeltype: 6,0 200,0 mm Standard: 30,0 mm RAMME: * For indstillingen PORT for labeltype: FRA, 1, 2, 3, 4 Standard: FRA * For indstillingen PORT for labeltype: FRA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Standard: FRA PRINT (rækkefølge for udskrivning): FORFRA, BAGFRA Standard: FORFRA Indstillinger for labeltype For disse labeltyper anbefales brug af stærkt selvklæbende tape. Parameteren PRINT er kun tilgængelig med indstillingen PANEL1 for labeltype. Ved hjælp af funktionen nummerering og indstillingen PANEL1 for labeltype er det nemt at oprette en enkelt label med flere blokke stigende tegn, f.eks. til at mærke patchpaneler som vist ovenfor. (Nærmere oplysninger om funktionen nummerering findes i afsnittet om Udskrivning af flere kopier, hvor tegnets værdi øges gradvist på side 26.) Indstillingen Panel 2 Ved at specificere en fast længde for hver blok kan denne label bruges til en række kontakter (f.eks. på en eltavle) eller et patchpanel. Herudover kan tekstblokkene udskrives i den rækkefølge, som de er indtastet i, eller i modsat rækkefølge. Teksten kan også roteres 90. PANEL2 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Bloklængde Bloklængde Bloklængde (Længde multiplum) (Længde multiplum) (Længde multiplum) 7

18 BLOK : 1 til 50 blokke Standard: 1 LÆNGDE : 6,0 til 200,0 mm Standard: 17,5mm MULTIPLE : x1 til x9 Standard: 1 RAMME : FRA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Standard: FRA PRINT: FORFRA, BAGFRA Standard: FORFRA ROTÉR : FRA, TIL Standard: FRA Antallet af blokke kan kun specificeres eller ændres med BLOK parameteret. Tekstblokke kan ikke tilføjes eller slettes på anden måde. Hvis antallet af blokke, der er specificeret i labeltypen PANEL2, er mindre end antallet af tekstblokke, der allerede er indtastet, slettes de indtastede tekstblokke. Hvis det specificerede antal blokke er større end antallet af indtastede tekstblokke, tilføjes tekstblokke. For disse labeltyper anbefales brug af stærkt selvklæbende tape. 8

19 3 Grundlæggende funktioner Brug af grundlæggende funktioner Valg af funktioner, parametre, indstillinger og grupper Hvis vises, skal du trykke på l for at vælge det forrige element eller r for at vælge det næste element. Hvis vises, skal du trykke på u for at vælge det forrige element eller d for at vælge det næste element. Valg af standardindstillingen Hvis du vil vælge standardindstillingen for en funktion eller parameter, skal du trykke på e. Bekræftelse af et valg Grundlæggende funktioner Hvis du vil vælge et element fra en liste, anvende en markeret indstilling eller svare ja, skal du trykke på n. Annullering af et valg Hvis du vil afslutte en funktion og vende tilbage til den forrige visning uden at ændre teksten eller hvis du vil svare nej, skal du trykke på b. 9

20 10 Indtastning af labeldata Indtastning og redigering af tekst Indtastning af tegn Hvis du vil skrive små bogstaver, et tal, et komma eller punktum, skal du blot trykke på den pågældende tast. Hvis du vil skrive et stort bogstav, skal du trykke på h for at aktivere Shift-tilstand. Tryk derefter på det relevante bogstav. Hvis du vil blive ved med at skrive store bogstaver, skal du trykke på g og derefter på h for at skifte til Caps-tilstand. Indtast derefter teksten. Hvis du vil afslutte Shift-tilstand uden at skrive et bogstav, skal du trykke på h. Hvis du vil afslutte Caps-tilstand, skal du trykke på g og derefter på h. Hvis du vil skrive et lille bogstav i Caps-tilstand, skal du trykke på h og derefter på det relevante bogstav. Indtastning af mellemrum Hvis du vil tilføje et mellemrum til teksten, skal du trykke på e. Flytning af markøren Flyt markøren for at gennemgå og redigere teksten. Du kan også vælge de forskellige funktioner og indstillinger. Hvis du vil flytte markøren til venstre, til højre, opad eller nedad, skal du trykke på l, r, u eller d. Hvis du vil flytte markøren til begyndelsen af den aktuelle tekstlinje, skal du trykke på g og derefter på l. Hvis du vil flytte markøren til slutningen af den aktuelle tekstlinje, skal du trykke på g og derefter på r. Hvis du vil flytte markøren til begyndelsen af hele teksten, skal du trykke på g og derefter på u. Hvis du vil flytte markøren til slutningen af hele teksten, skal du trykke på g og derefter på d. Hvis du vil flytte markøren flere tegn eller linjer ad gangen, skal du trykke på og holde l, r, u eller d nede.

21 Tilføjelse af en ny tekstlinje Hvis du vil afslutte den aktuelle linje og påbegynde en ny, skal du trykke på n. vises i slutningen af linjen. Antallet af tekstlinjer, som kan udskrives, afhænger af tapens bredde. Tapebredde Maksimalt antal linjer, der kan udskrives 6 mm 2 9 mm 2 12 mm 3 18 mm 5 24 mm 7 Linjeantallet på displayet angiver antallet af linjer i tekstblokken. Tilføjelse af en ny tekstblok Hvis du vil oprette en ny tekstblok, så et afsnit i teksten kan bestå af et andet antal linjer end de andre, skal du trykke på g og derefter på n. vises i slutningen af blokken. Den indtastede tekst nedenfor udskrives f.eks. således: Grundlæggende funktioner R R2:456 R1:ABC_ NORMAL 2 En enkelt label kan indeholde maksimalt 50 tekstblokke. Nummeret på den blok, som markøren er placeret i, er angivet nederst på displayet. Alle tekstblokke indeholder de samme formateringsfunktioner. Hvis du forsøger at udskrive en stor mængde data samtidig, kan nogle labels være blanke. Når du f.eks.udskriver 50 registreringer, er det maksimale antal tegn, der kan udskrives på én gang, begrænset til ca Indsætning af tekst Hvis du vil indsætte tekst, som du har indtastet ved markørens aktuelle placering, skal du kontrollere, at indikatoren Insert er vist. Hvis det ikke er tilfældet, skal du trykke på i for at aktivere Insert-tilstand. Hvis du vil erstatte teksten ved markørens aktuelle placering i stedet for at indsætte den, skal du trykke på i for at afslutte Insert-tilstanden. 11

22 Sletning af tekst Hvis du vil fjerne tekst til venstre for markøren aktuelle placering, skal du trykke på b, indtil alle tegn, du vil slette, er fjernet. Sådan slettes hele teksten: 1 Tryk på g og derefter på b. 2 Tryk på u eller d for at vælge KUN TEKST (for kun at slette teksten) eller TEKST&FORMAT (for at slette teksten og angive alle formateringsfunktioner til standardindstillingerne). 3 Tryk på n. 12 Indtastning af accenttegn Der findes forskellige accenttegn under funktionen Accent. Nedenstående accenttegn er tilgængelige. Bogstav Accenttegn Bogstav Accenttegn a n A N c o C O d r D R e s E S g t G T i u I U k y K Y l z L Z 1 Tryk på g og derefter på s. Meddelelsen ACCENT a-z/a-z? vises. 2 Tryk flere gange på tasten med det ønskede fremhævede tegn, indtil det korrekte tegn vises. 3 Tilføj accenttegnet/accenttegnene til teksten. Hvis du vil tilføje et enkelt accenttegn eller det sidste i en række, skal du gå til trin 5. Hvis du vil tilføje en række accenttegn til teksten, skal du trykke på g og derefter på n.

23 4 For hvert supplerende accenttegn skal du gentage trin 2 og 3. 5 Tryk på n. Hvis du vil skrive et accenttegn med store bogstaver, skal du trykke på h (eller trykke på g og h for at skifte til Caps-tilstand), før du trykker på bogstavtasten. Indtastning af stregkode Funktionen Bar Code gør det muligt at udskrive stregkoder som en del af labels. Eftersom denne maskine ikke er specielt beregnet til udskrivning af labels med stregkoder, kan nogle stregkodelæsere muligvis ikke aflæse labels. Stregkodelæsere kan muligvis ikke aflæse stregkoder, der er udskrevet med bestemte trykfarver på bestemte tapefarver. Du opnår de bedste resultater ved at udskrive stregkodelabels i sort på hvid tape. De forskellige stregkodeparametre gør det desuden muligt at oprette mere tilpassede stregkoder. Parameter PROTOKOL BREDDE (stregbredde) UNDER# (udskrivning af tal under stregkoden) KONTR.CIFFER Indstillinger CODE 39, I-2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, EAN128, CODE128 LILLE, MELLEM, STOR TIL, FRA FRA, TIL Grundlæggende funktioner Parameteren KONTR.CIFFER er kun tilgængelig med protokollerne CODE 39, I-2/5 og CODABAR. 13

24 Angivelse af parametre for stregkode 1 Tryk på g og derefter på c. 2 Tryk på l eller r, indtil den parameter, som du vil ændre, bliver vist. 3 Tryk på u eller d, indtil den ønskede indstilling vises. 4 Gentag trin 2 og 3, indtil alle parametre er indstillet efter ønske. 5 Tryk på n. Indtastning af stregkodedata 1 Tryk på c. 2 Skriv de nye stregkodedata eller rediger de gamle data. 3 Tryk på n for at tilføje stregkoden til teksten. Hvis du vil føje specialtegn til stregkodedataene (kun med protokollen CODE39, CODABAR, EAN128 eller CODE128), skal du placere markøren under tegnet umiddelbart til højre for det sted, du vil tilføje specialtegnet. Tryk derefter på s. Tryk på u eller d, indtil det ønskede kontroltegn vises, og tryk derefter på n for at føje tegnet til dine data. (I tabellen nedenfor vises en oversigt over de tilgængelige specialtegn.) Hvis du vil ændre dataene eller indstillingerne for parameteren BREDDE eller UNDER# for en stregkode, der allerede er tilføjet teksten, skal du trykke på g og derefter på c. Følgende kontroltegn kan udelukkende føjes til stregkoder, som oprettes med protokollerne CODE39 eller CODABAR. CODE39 CODABAR Symbol Tegn Symbol Tegn Symbol Tegn Symbol Tegn 0 4 / 0 3 / $ 4. 2 (SPACE) 6 % 2 : $ 14

Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den.

Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den. 7500 BRUGSANVISNING Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den. http://solutions.brother.com/ Overensstemmelseserklæring

Læs mere

BRUGSANVISNING ESPAÑOL ESPAÑOL DANSK

BRUGSANVISNING ESPAÑOL ESPAÑOL DANSK ESPAÑOL DANSK ESPAÑOL BRUGSANVISNING Læs denne Brugsanvisning, inden du begynder at bruge din P-touch. Opbevar denne Brugsanvisning på et let tilgængeligt sted, så du kan bruge den senere. INDLEDNING KOM

Læs mere

Overensstemmelseserklæring (Kun Europa)

Overensstemmelseserklæring (Kun Europa) Overensstemmelseserklæring (Kun Europa) Vi, BROTHER INDUSTRIES, LTD. -, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, -, Japan, erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

DYMO DYMO. Strømforsyning

DYMO DYMO. Strømforsyning 1 1 Introduktion Med Dymo LabelPOINT 200 kan du lave en lang række selvklæbende kvalitetsetiketter på op til 90 tegn. Dymo LabelPOINT bruger 6mm, 9mm eller 12mm brede tapekassetter i en række forskellige

Læs mere

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Etiketudgang Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Gem i hukommelse Genkald hukommelse LCD-display Afklipper Udskriv Format OK Navigation Num Lock CAPS Slet Mellemrumstast Backspace Strømstik Figur 1

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Find din LabelManager etiketmaskine og få arbejdet fra hånden

Find din LabelManager etiketmaskine og få arbejdet fra hånden Find din etiketmaskine og få arbejdet fra hånden Uanset om du bruger få eller mange etiketter, har vi etiketmaskinen til dig Vælg den etiketmaskine, der passer til dig og oplev, hvor nemt og hurtigt det

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Specifikationer. Professionelle labelmaskiner til elektrikere og kabelmontører P-touch 7100VP P-touch 7500VP P-touch 7600VP

Specifikationer. Professionelle labelmaskiner til elektrikere og kabelmontører P-touch 7100VP P-touch 7500VP P-touch 7600VP Specifikationer P-touch 7100VP P-touch 7500VP P-touch 7600VP Tastaturtype ABCD med separat numerisk tastatur ABCD med separat numerisk tastatur ABCD med separat numerisk tastatur Skæreenhed Manuel Manuel

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Figur 1: LabelMANAGER 450 Elektronisk etiketteringsmaskine. LCD-display. USB-stik Netstik. Tape-udgang

Figur 1: LabelMANAGER 450 Elektronisk etiketteringsmaskine. LCD-display. USB-stik Netstik. Tape-udgang USB-stik Netstik LCD-display Tape-udgang wwwdymocom Typografi/Størrelse Font/Fast længde Ramme/Justering Symboler Tænd-sluk Knivblad Indstillinger Hukommelse Sprog Se inden udskrivning/ Indsæt Tab CAPS

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

PROFESSIONELLE QL-LABELPRINTERE

PROFESSIONELLE QL-LABELPRINTERE * Baseret på standard adresselabels ** Se nyeste information om understøttede styresystemer på http://solutions.brother.com Andet Cd-rom-drev til installation Grafik SVGA med high colour eller bedre Interface

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere