BRUGSANVISNING ESPAÑOL ESPAÑOL DANSK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING ESPAÑOL ESPAÑOL DANSK"

Transkript

1 ESPAÑOL DANSK ESPAÑOL BRUGSANVISNING Læs denne Brugsanvisning, inden du begynder at bruge din P-touch. Opbevar denne Brugsanvisning på et let tilgængeligt sted, så du kan bruge den senere. INDLEDNING KOM I GANG REDIGERING AF EN LABEL UDSKRIVNING AF LABELS ANVENDELSE AF FILHUKOMMELSEN VEDLIGEHOLDELSE AF P-TOUCH FEJLFINDING APPENDIKS STIKORDSREGISTER LW00

2 INDLEDNING Tak, fordi du har købt P-touch 00. Din nye P-touch er et brugervenligt etiketteringssystem med mange funktioner, der gør det utroligt nemt at oprette labels. Denne vejledning indeholder forskellige forholdsregler og grundlæggende procedurer for brug af denne printer. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brug, og opbevar den på et let tilgængeligt sted, så den kan bruges igen senere. Overensstemmelseserklæring (kun Europa) Vi, BROTHER INDUSTRIES, LTD. -, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, -, Japan erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 00/0/EF og 00//EF. Adapteren AD-ES er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 00//EF. Overensstemmelseserklæringen findes på vores webside. Gå til vælg region (f.eks. Europe) vælg land vælg din model vælg Manualer vælg Overensstemmelseserklæring (* vælg sprog efter behov). Bemærkning om udarbejdelsen og udgivelsen Denne vejledning er blevet udarbejdet og udgivet under tilsyn fra Brother Industries, Ltd., og den indeholder de seneste produktbeskrivelser og specifikationer. Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Hvis nye versioner af PT-00-softwaren bliver tilgængelige, vil denne vejledning muligvis ikke afspejle de opdaterede funktioner. Derfor er det muligt, at der er forskelle mellem softwaren og indholdet i denne vejledning. Alle handelsnavne og produktnavne for virksomheder, som optræder på Brother-produkter, relaterede dokumenter og eventuelle andre materialer, er alle varemærker eller registrerede varemærker, som tilhører disse respektive virksomheder.

3 DANSK Indhold Sådan bruges P-touch... Sikkerhedsforanstaltninger... Generelle forholdsregler... Symboler, der anvendes i denne vejledning... KOM I GANG... 0 Udpakning af P-touch... 0 Generel beskrivelse... 0 Display og tastatur... Display... Tasternes navne og funktioner... Strømforsyning... Batteri... AC-adapter... Isættelse af en tapekassette... Tænd og sluk maskinen... Fremføring af tape... Fremføringsfunktion... Display... Displaykontrast... Indstilling af sprog og enhed... Sprog... Enhed... REDIGERING AF EN LABEL... 0 Indtastning og redigering af tekst... 0 Indtastning og redigering fra tastaturet... 0 Tilføjelse af en ny linje... 0 Tilføjelse af en ny blok... 0 Flytning af markøren... 0 Indsætning af tekst... 0 Indsætning af en tabulator... 0 Sletning af tekst... Indtastning af symboler... Indtastning af symboler ved hjælp af symbolfunktionen... Indtastning af tegn med accent... Tegnindstillinger... Tegnindstillinger for en label... Tegnindstillinger for hver linje... Indstilling af automatisk tilpasning... INDLEDNING

4 INDLEDNING Labelindstillinger... Brug af auto-format layout... Anvendelse af skabeloner - eksempel på oprettelse af et aktivmærke... Anvendelse af bloklayout... Oprettelse af en stregkodelabel... Indstilling af stregkodeparametre... Indtastning af stregkodedata... Redigering og sletning af en stregkode...0 UDSKRIVNING AF LABELS... Forhåndsvisning af en label... Udskrivning af en label... Udskrivning af en enkelt kopi... Udskrivning af flere kopier... Automatisk nummerering af labels... Spejlvendt udskrivning... Indstilling af margener... Justering af labellængden... Påsætning af labels... Udskrivning fra labeludvalget... Udskrivning af en label fra det labeludvalg, der er gemt på maskinen... ANVENDELSE AF FILHUKOMMELSEN... Lagring af en label i hukommelsen... Åbning af en gemt labelfil... Udskrivning af en gemt labelfil... Sletning af en gemt labelfil... VEDLIGEHOLDELSE AF P-TOUCH... Nulstilling af P-touch... Nulstilling af dataene til fabriksindstillingerne (labeludvalg, der er gemt i Favoritter, nulstilles ikke)... Vedligeholdelse... Rengøring af enheden... Rengøring af printhovedet... Rengøring af tapeafskæringen...

5 DANSK FEJLFINDING... Sådan gør du, hvis Fejlmeddelelser... APPENDIKS... 0 Specifikationer... 0 STIKORDSREGISTER... INDLEDNING

6 INDLEDNING I Sådan bruges P-touch Oprette en label med P-touch KOM I GANG Forbered P-touch. S. 0 OPRETTELSE AF EN LABEL Indtastning og redigering af tekst. S. 0 Indtastning af symboler. S. Indtastning af tegn med accent. S. Brug af auto-format layout. S. Ud over indtastning af tekst har P-touch en lang række formateringsindstillinger. Opret labels som disse: UDSKRIVNING AF LABELS Udskrivning af en label. S. Indstilling af margener. S. Udskrivning fra labeludvalget. S. Inden udskrivning kan du kontrollere labelens layout ved hjælp af eksempelvisningen. Opret labels som disse: Udskrivning fra labeludvalget Ved hjælp af labeludvalgsfunktionen kan der nemt oprettes labels ved at vælge og derefter udskrive design, der allerede findes i maskinen. Sådan bruges P-touch

7 DANSK Sikkerhedsforanstaltninger For at forhindre person- og tingskader forklares vigtige bemærkninger ved hjælp af forskellige symboler. Symbolerne og deres betydninger er som følger: ADVARSEL FORSIGTIG Angiver en potentielt farlig situation, der kan medføre dødsfald eller alvorlig personskade, hvis den ikke afværges. Angiver en potentielt farlig situation, der kan medføre mindre eller moderat personskade, hvis den ikke afværges. De symboler, der bruges i denne vejledning, er følgende: Handling, der IKKE må udføres. Du må IKKE skille produktet ad. Du må IKKE sprøjte vand på produktet eller nedsænke det i vand. Handling, der skal udføres. Sikkerhedsadvarsel. Du må IKKE røre ved en bestemt del af produktet. Frakobling fra strømforsyning. Advarsler om mulighed for elektrisk stød. INDLEDNING ADVARSEL P-touch Følg disse retningslinjer for at undgå brand, elektrisk stød eller fare for personskade og/eller anden skade. LAD IKKE P-touch blive våd på nogen måde. Rør IKKE ved nogen metaldele nær printhovedet. Printhovedet bliver meget varmt under brugen og forbliver varmt umiddelbart efter brugen. Rør det ikke direkte med hænderne. Du må IKKE skille P-touch ad. Hvis der er behov for inspektion, justering eller reparation af printeren, skal du kontakte den forhandler, hvor din P-touch er købt, eller dit lokale autoriserede servicecenter. Der anvendes plastikposer til printerens emballage. For at undgå risiko for kvælning skal disse poser opbevares utilgængeligt for spædbørn og børn. Frakobl med det samme AC-adapteren, fjern omgående batterierne, og ophør med at bruge den, hvis du bemærker usædvanlige lugte, varme, misfarvning, deformation eller andet usædvanligt under brug eller opbevaring. Undgå at tabe eller slå på din P-touch, da dette kan medføre skader. Brug IKKE P-touch, hvis der er et fremmedlegeme i den. Hvis der kommer vand, metalliske stoffer eller fremmedlegemer ind i din P-touch, skal du frakoble AC-adapteren, fjerne batterierne, og kontakte den forhandler, hvor din P-touch er købt, eller dit lokale autoriserede servicecenter. Sikkerhedsforanstaltninger

8 INDLEDNING Batteri Følg disse retningslinjer for at undgå lækkende væske, varme, hul på batteriet og personskade. UNDGÅ, at batterierne smides ind i ild, varmes op, kortsluttes, genoplades eller skilles ad. AC-adapter Følg disse retningslinjer for at undgå brand, skader, elektrisk stød, fejl eller fare for personskade. Anvend altid den angivne spænding (0-0 V) og den foreslåede AC-adapter. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre risiko for ulykker eller skader. Brother påtager sig intet ansvar for eventuelle ulykker eller skader grundet manglende brug af den angivne AC-adapter og adapterledning. TILSLUT IKKE den medfølgende AC-adapter eller adapterledning til andre produkter. Fjern AC-adapterledningen med det samme, og brug ikke P-touch i tordenvejr. Der er en lille risiko for at få elektrisk stød fra lynnedslag. Tapeafskærer Rør IKKE skæreenhedens knivblad. ADVARSEL Rør IKKE ved AC-adapteren eller strømstikket med våde hænder. Brug IKKE AC-adapteren på steder med høj fugtighed som f.eks. badeværelser. Brug IKKE en beskadiget adapterledning eller et beskadiget strømstik. Placer IKKE tunge genstande på adapterens ledning eller stik, og undgå at beskadige eller modificere dem. Undgå at bøje eller trække voldsomt i adapterledningen. UNDGÅ at tabe, slå på eller på anden måde beskadige AC-adapteren. Sørg for, at stikket er sat helt ind i stikkontakten. Benyt ikke en stikkontakt, der er løs. Sikkerhedsforanstaltninger

9 DANSK FORSIGTIG Batteri Følg disse retningslinjer for at undgå lækkende væske, varme, eller at der går hul på batteriet. UNDGÅ at bruge gamle og nye batterier sammen. UNDGÅ at blande alkalinebatterier med andre batterityper. AC-adapter Hvis du ikke skal bruge P-touch i en længere periode, bør du tage AC-adapteren ud af stikkontakten. UNDGÅ at anbringe plus- og minuspolen forkert. Fjern batterierne, hvis du ikke skal bruge P-touch i en længere periode. Tag altid fat i AC-adapteren, når du tager den ud af stikkontakten. Tapeafskærer Følg disse retningslinjer for at undgå mindre personskader og skader på printeren. Åbn IKKE tapedækslet, mens du betjener skæreenheden. Tryk IKKE for hårdt på skæreenheden. P-touch Følg disse retningslinjer for at undgå mindre personskader og skader på din P-touch. Placer din P-touch på et fladt, stabilt underlag som f.eks. et skrivebord. Efterlad IKKE P-touch tilgængelig for børn med tapedækslet åbent. Placer IKKE nogen tunge genstande oven på P-touch. For at forhindre personskade skal du undlade at anbringe fingrene i de områder, der vises på illustrationerne. INDLEDNING Sikkerhedsforanstaltninger

10 INDLEDNING Generelle forholdsregler Installer IKKE denne maskine i nærheden af en enhed, der forårsager elektromagnetisk interferens. Maskinen vil muligvis ikke fungere korrekt, hvis den placeres i nærheden af et fjernsyn, en radio osv. Brug IKKE P-touch på nogen måde eller til noget formål, som ikke er beskrevet i denne vejledning. Dette kan medføre ulykker eller beskadigelse af maskinen. Stik IKKE fremmedlegemer ind i tapeudgangen, AC-adapterens stik osv. Rør IKKE printhovedet med fingrene. Brug printhovedrensekassetten (TZ-CL ekstraudstyr), printerens selvrensefunktion eller en blød børste (f.eks. en vatpind) til at rengøre printhovedet (se Rengøring af enheden side ). Rengør IKKE maskinen med alkohol eller andre organiske opløsningsmidler. Brug kun en blød, tør klud. Placer IKKE P-touch i direkte sollys, nær varmeapparater eller andre varme apparater, på steder med meget høje eller lave temperaturer, høj luftfugtighed eller meget støv. Standardtemperaturinterval ved drift: 0 til C. Efterlad IKKE gummi eller vinyl på printeren i længere tid, da der ellers kan komme pletter på printeren. Afhængigt af miljøforholdene og de anvendte indstillinger kan nogle tegn eller symboler være svære at læse. Benyt kun Brother TZ-tape i denne maskine. Brug ikke tape, der ikke har mærket. UNDGÅ at trække i eller trykke på tapen i kassetten. Ellers kan tapekassetten eller printeren blive beskadiget. Forsøg IKKE at udskrive labels ved hjælp af en tom tapekassette, eller uden at der er sat en tapekassette i P-touch. Dette vil beskadige printhovedet. Forsøg IKKE at skære tapen af under udskrivning eller fremføring, da dette vil beskadige tapen. (Hvis der følger en cd-rom med) Pas på ikke at ridse cd-rom en. Placer ikke cd-rom en på steder, der er udsat for høje eller lave temperaturer. Placer ikke tunge genstande på cd-rom en, og bøj den ikke. (Hvis der følger en cd-rom med) Softwaren på cd-rom en er beregnet til brug sammen med P-touch og kan installeres på mere end én computer. Vi anbefaler kraftigt, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger P-touch, og derefter opbevarer den til senere brug. Afhængigt af stedet, materialet og miljøforholdene kan labels gå løs eller sidde fast, så de ikke kan fjernes, og farven på labelen kan ændre sig eller smitte af på andre genstande. Inden en label bruges, skal omgivelserne og materialet kontrolleres. Udsæt IKKE tapekassetterne for direkte sollys, høje temperaturer, høj luftfugtighed eller støv. Opbevar tapekassetterne på et køligt og mørkt sted. Brug tapekassetterne rimeligt hurtigt, efter at du har åbnet emballagen. Mærker med oliebaseret eller vandbaseret blæk kan være synlige gennem en label, der er sat på over dem. Hvis du vil skjule mærkerne, skal du bruge to labels placeret oven på hinanden eller bruge en label med en mørk farve. Alle data, der er gemt i hukommelsen, går tabt ved fejl, ved reparation af P-touch og hvis batteriet løber tør for strøm. Hvis strømmen afbrydes i mere end to minutter, nulstilles alle tekst- og formatindstillinger. Alle tekstfiler, der er gemt i hukommelsen, bliver også ryddet. Bemærk, at Brother Industries, Ltd. ikke påtager sig noget ansvar for skader, der opstår som følge af, at de anførte forholdsregler ikke følges. Generelle forholdsregler

11 DANSK Symboler, der anvendes i denne vejledning Følgende symboler anvendes i hele denne vejledning for at give yderligere oplysninger. Dette symbol angiver oplysninger eller anvisninger, der kan medføre skade eller : personskade, hvis det ignoreres, eller handlinger, der vil medføre fejl. Dette symbol angiver oplysninger eller anvisninger, der kan hjælpe dig til at : forstå og bruge P-touch mere effektivt. INDLEDNING Symboler, der anvendes i denne vejledning

12 KOM I GANG Udpakning af P-touch Kontroller, at emballagen indeholder følgende komponenter, inden du bruger din P-touch. P-touch PT-00 Starttapekassette AC-adapter Brugsanvisning Adapterstikket kan være forskelligt i forskellige lande. Du kan hente PDF-versionen af Brugsanvisningen på Generel beskrivelse Tapedæksel Tapekassetterum Tapeviser Display Tapeudgang Tastatur Skrivehoved Tapeafskæring Frigøringsarm Ved afsendelse fra fabrikken er displayet dækket af et beskyttende ark for at forhindre skader. Fjern dette ark inden brug af P-touch. 0 Udpakning af P-touch

13 DANSK Batterirumdæksel KOM I GANG AC-adapterstik Batteriplads Display og tastatur Display 0. Linjenummer Angiver linjenummer i labellayoutet.. Markør Tegnene indtastes til venstre for markøren. Angiver den aktuelle position for dataindtastning.. Linjeskiftssymbol Angiver slutningen på en tekstlinje.. Store bogstaver Angiver, at der skrives med store bogstaver. Oplysninger om opladning finder du under Display på side. -. Oplysninger om stilart Angiver den aktuelle font (), tegnstørrelse (), stilart for tegn () og indstillinger for ramme ().. Tapelængde Angiver tapelængden for den indtastede tekst. 0. Markørvalg Brug tasterne og til valg af menupunkter og tasterne og til valg af indstillinger. Display og tastatur

14 KOM I GANG Tasternes navne og funktioner Standardsproget er Engelsk.. Tænd/sluk Tænder og slukker for P-touch.. Markør ( ) Flytter markøren i pilens retning.. OK Vælger den viste indstilling.. Escape Annullerer den aktuelle kommando, og displayet viser dataindtastningsskærmen eller det forrige trin.. Labeludvalg Gør det muligt at vælge og udskrive labeludvalgene.. Udskriv Udskriver det aktuelle labeldesign på tapen. Åbner menuen Udskriftsindstillinger, når den bruges samtidig med Shift-tasten.. Forhåndsvisning Viser et eksempel på labelen. Fremfører mm tom tape, når den bruges samtidig med Shift-tasten.. Fil Gør det muligt at udskrive, åbne, gemme og slette ofte anvendte labels i filhukommelsen. Display og tastatur

15 DANSK. Tekst Gør det muligt at foretage tegnindstillinger for labelen. Tegnindstillinger kan foretages for hver linje på labelen, når menuen Tekst er åben samtidig med Shift-tasten. 0. Label Gør det muligt at foretage labelindstillinger.. Konfiguration Gør det muligt at ændre driftsindstillinger (Stregkode, LCD-kontrast osv.) for P-touch.. Ryd Ryder al indtastet tekst eller al tekst og indstillingerne for den aktuelle label.. Tegn Brug disse taster til at indtaste bogstaver eller tal. Store bogstaver og symboler kan indtastes ved hjælp af disse taster i kombination med tasterne Store bogstaver og Shift.. Store bogstaver Slår skrivning af store bogstaver til og fra.. Shift Brug denne tast samtidig med bogstav- og taltasterne for at skrive store bogstaver eller de symboler, der er angivet på taltasterne.. Symbol Brug denne til at vælge og indtaste et symbol på en liste med tilgængelige symboler.. Tilbage Sletter tegnene til venstre for markøren.. Enter Går ned på en ny linje ved indtastning af tekst. Går ned i et nyt afsnit ved brug samtidig med Shift-tasten.. Auto-format Gør det muligt at oprette labels ved hjælp af foruddefinerede skabeloner eller blokformater. 0. Mellemrum Indsætter et mellemrum. Nulstiller en indstilling til standardværdien.. Accent Brug tasten til at vælge og indsætte et accentueret tegn. KOM I GANG Display og tastatur

16 KOM I GANG Batteri Strømforsyning Kontroller, at strømmen er slået fra, og fjern batteridækslet på maskinens bagside. Hvis batterierne allerede er i maskinen, skal du fjerne dem. Sørg for, at der er slukket for strømmen, når du udskifter batterierne. Isæt seks nye AA-alkaline batterier (LR), og sørg for, at batteriernes positive (+) og negative (-) ender passer til de positive (+) og negative (-) mærker inde i batterirummet. Udskift altid alle seks batterier samtidig og med helt nye batterier. Fastgør batteridækslet ved at sætte de tre kroge i de tre huller på maskinen og derefter skubbe nedad, til det klikker på plads. Fjern batterierne, hvis du ikke skal bruge P-touch i en længere periode. Strømforsyning

17 DANSK AC-adapter Tilslut AC-adapteren direkte til P-touch. KOM I GANG Sæt AC-adapterledningens stik i stikket DC IN -.V på P-touch. Sæt AC-adapterstikket i en almindelig stikkontakt. Sluk for P-touch, inden AC-adapteren frakobles. Undgå at trække i eller bøje AC-adapterledningen. For at beskytte og sikre P-touch s hukommelse, når AC-adapteren frakobles, anbefales det at have to AA-alkaline batterier (LR) installeret i maskinen. ADVARSEL Brug kun adapteren, der er udviklet specielt til din P-touch. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre risiko for ulykker eller skader. Brother påtager sig intet ansvar for eventuelle ulykker eller skader grundet manglende brug af den angivne AC-adapter. Tilslut ikke AC-adapteren til en ikke-standard stikkontakt. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre risiko for ulykker eller skader. Brother påtager sig intet ansvar for eventuelle ulykker eller skader grundet manglende brug af en almindelig stikkontakt. FORSIGTIG Frakobl AC-adapteren fra P-touch og stikkontakten, hvis du ikke skal bruge P-touch i en længere periode. Hvis strømmen afbrydes i mere end to minutter, nulstilles alle tekst- og formatindstillinger. Alle tekstfiler, der er gemt i hukommelsen, bliver også ryddet. Strømforsyning

18 KOM I GANG Isættelse af en tapekassette Tapekassetter med en bredde på, mm, mm, mm, mm eller mm kan anvendes i din P-touch. Brug kun Brother-tapekassetter mærket med. Hvis den nye tapekassette har et papstykke indsat som stop, skal dette fjernes, inden kassetten isættes. Hvis farvebåndet er løst, skal du med fingeren dreje tandhjulet i samme retning som pilen på tapekassetten. Kontroller, at tapeenden ikke er bøjet, og at den kommer gennem tapestyret. Hvis tapen ikke er kommet gennem, skal den føres gennem tapestyret i henhold til illustrationen. Tapens slutning Tapestyr Kontroller, at der er slukket for strømmen, og løft tapedækslet. Hvis der allerede er en tapekassette i maskinen, skal du fjerne den ved at trække den lige opad. Isættelse af en tapekassette

19 DANSK Læg tapekassetten i taperummet (med tapeenden mod maskinens tapeudgang), og tryk, indtil du hører et klik. Når du sætter tapekassetten i, skal du sørge for, at tapen og farvebåndet ikke rammer printhovedet. KOM I GANG Tapeudgang Luk dækslet til taperummet. Sørg for, at frigørelseshåndtaget er oppe, når du lukker dækslet til taperummet. Dækslet til taperummet kan ikke lukkes, hvis frigørelseshåndtaget er trykket ned. Sørg for at fremføre tape for at stramme tapen og farvebåndet efter isættelse af tapekassetten ved at holde Shift-tasten nede og trykke på tasten Forhåndsvisning. Træk ikke i labelen, når den kommer ud af tapeudgangen. Hvis du gør det, trækkes farvebåndet fri sammen med tapen. Opbevar tapekassetter på et køligt og mørkt sted uden direkte sollys, høje temperaturer, høj luftfugtighed og støv. Anvend tapekassetten hurtigst muligt efter at have åbnet den forseglede emballage. Tænd og sluk maskinen Tryk på tasten Tænd/sluk for at tænde P-touch. Tryk på tasten Tænd/sluk igen for at slukke P-touch. P-touch har en strømbesparelsesfunktion, så den selv slukker automatisk, hvis der ikke trykkes på en tast i et bestemt stykke tid under bestemte driftsforhold. Yderligere oplysninger finder du i tabellen Tidsindstilling for automatisk slukning nedenfor. Hvis batterierne er installeret, eller hvis P-touch er tilsluttet en stikkontakt via AC-adapteren, vises den forrige sessions oplysninger, når der tændes for strømmen. Tidsindstilling for automatisk slukning Med AC-adapter minutter Med batteri minutter Tænd og sluk maskinen

20 KOM I GANG Fremføring af tape Fremføringsfunktion Fremføringsfunktionen fremfører mm tom tape. Sørg for at fremføre tapen, så et eventuelt slør i tapen og farvebåndet fjernes, efter at du har sat tapekassetten i. Træk ikke i labelen, når den kommer ud af tapeudgangen. Hvis du gør det, trækkes farvebåndet fri sammen med tapen. Bloker ikke tapeudgangen under udskrivning eller når der fremføres tape. Hvis du gør det, kan tapen komme til at sidde fast. Hold tasten Shift nede, og tryk på tasten Forhåndsvisning. Meddelelsen Indfører bånd... Vent vises, mens tapen fremføres. Displaykontrast Du kan ændre displayets kontrastindstilling til et af fem niveauer (+, +, 0, -, -) for at gøre det nemmere at læse skærmbilledet. Standardindstillingen er 0. Hvis du vil afslutte eller annullere denne funktion, skal du trykke på Escape. Tryk på tasten Konfiguration for at få vist konfigurationsmenuen, vælg LCD-kontrast ved hjælp af tasten eller, og tryk derefter på tasten OK eller Enter. Vælg et kontrastniveau ved hjælp af tasten eller. Skærmkontrasten ændres, hver gang du trykker på tasten eller, så du kan indstille den bedst egnede kontrast. Tryk på tasten OK eller Enter. Display Tryk på tasten Escape for at gå tilbage til det forrige trin. Hvis du trykker på tasten Mellemrum på skærmbilledet til indstilling af kontrasten, indstilles kontrasten til standardværdien 0. Fremføring af tape

21 DANSK Sprog Tryk på tasten Konfiguration for at få vist konfigurationsmenuen, vælg Sprog ved hjælp af tasten eller, og tryk derefter på tasten OK eller Enter. Vælg et sprog for menukommandoer og meddelelser, som vises på displayet, ved hjælp af tasten eller. Der kan vælges følgende sprog: Český, Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Hrvatski, Italiano, Magyar, Nederlands, Norsk, Polski, Português, Română, Slovenski, Slovenský, Suomi, Svenska eller Türkçe. Tryk på tasten OK eller Enter. Indstilling af sprog og enhed KOM I GANG Tryk på tasten Escape for at gå tilbage til det forrige trin. Enhed Tryk på tasten Konfiguration for at få vist konfigurationsmenuen, vælg Enhed ved hjælp af tasten eller, og tryk derefter på tasten OK eller Enter. Vælg en enhed for dimensioner, der vises på displayet, ved hjælp af tasten eller. Der kan vælges mm eller tommer. Tryk på tasten OK eller Enter. Standardindstillingen er mm. Tryk på tasten Escape for at gå tilbage til det forrige trin. Indstilling af sprog og enhed

22 REDIGERING AF EN LABEL Indtastning og redigering fra tastaturet Tastaturet på P-touch kan bruges på samme måde som et almindeligt computertastatur. Tilføjelse af en ny linje Hvis du vil afslutte den aktuelle tekstlinje og starte på en ny linje, skal du trykke på tasten Enter. Der vises et returmærke ved linjens slutning, og markøren flyttes til starten af den nye linje. Der er et maksimalt antal linjer tekst, som kan indtastes for hver tapebredde. Maksimalt linjer for mm tape, linjer for mm tape, linjer for mm og mm tape og linje for, mm tape. Hvis du trykker på tasten Enter, når der allerede findes fem linjer, vises der en fejlmeddelelse. Oplysninger om, hvordan du ændrer tegnindstillinger for hver linje, finder du under Tegnindstillinger for hver linje på side. Tilføjelse af en ny blok Hvis du vil oprette en ny blok med tekst/linjer til højre for den aktuelle tekst, skal du trykke på tasten Enter, mens du holder tasten Shift nede. Der vises et mærke ved blokkens slutning, og markøren flyttes til starten af den nye blok. Flytning af markøren Tryk på tasten,, eller for at flytte markøren et mellemrum eller én linje. Hvis du vil flytte markøren til den aktuelle linjes start eller slutning, skal du holde tasten Shift nede og derefter trykke på tasten eller. Hvis du vil flytte markøren til tekstens start eller slutning, skal du holde tasten Shift nede og derefter trykke på tasten eller. Indsætning af tekst Hvis du vil indsætte yderligere tekst i en eksisterende linje tekst, skal du flytte markøren til tegnet til højre for det sted, hvor du vil begynde at indsætte tekst og derefter indtaste den yderligere tekst. Den nye tekst indsættes til venstre for markøren. Indsætning af en tabulator Hvis du vil indsætte et tabulatormellemrum i den eksisterende linje tekst, skal du flytte markøren til det sted, hvor du vil tilføje en tabulator og trykke på tasten Konfiguration for at åbne konfigurationsmenuen, vælge Tabulator ved hjælp af tasten eller og derefter trykke på tasten OK eller Enter. Mærket vises som en angivelse af den position, hvor mellemrummet vil blive indsat. Oplysninger om, hvordan du ændrer indstillingen af tabulatoren, finder du under Labelindstillinger på side. Du kan også indsætte tabulatormellemrummet ved at trykke på tasten Mellemrum, men du holder tasten Shift nede. 0 Indtastning og redigering af tekst Indtastning og redigering af tekst Der kan maksimalt indtastes blokke i én label.

23 DANSK Sletning af tekst Sletning af ét tegn ad gangen Hvis du vil slette ét tegn ad gangen fra en eksisterende linje tekst, skal du flytte markøren til tegnet til højre for det sted, hvor du vil begynde at slette tekst, og derefter trykke på tasten Tilbage. Tegnet til venstre for markøren slettes, hver gang du trykker på tasten Tilbage. Sletning af al tekst på én gang Brug tasten Ryd til at slette al tekst på én gang. Hvis du holder tasten Tilbage nede, slettes tegnene til venstre for markøren fortløbende. Tryk på tasten Ryd. Valgmulighederne for Ryd vises. REDIGERING AF EN LABEL Brug tasten eller til at vælge Kun tekst for at slette al tekst og bevare de aktuelle formatindstillinger, eller vælg Tekst&format for at slette al tekst og alle formatindstillinger. Tryk på tasten Escape for at gå tilbage til tekstindtastningsskærmbilledet uden at slette (eller rydde) tekst eller formater. Tryk på tasten OK eller Enter. Al tekst slettes. Alle formatindstillinger slettes også, hvis der vælges Tekst&format. Indtastning og redigering af tekst

24 REDIGERING AF EN LABEL Foruden de symboler, der findes på tastaturet, kan der anvendes forskellige symboler (herunder internationale og udvidede ASCII-tegn) ved hjælp af symbolfunktionen. Hvis du vil indtaste et symbol, skal du bruge symbolfunktionen (se nedenfor). Du kan også holde tasten Shift nede og derefter trykke på en tast på tastaturet for at indtaste det symbol, der sidder øverst til højre på den valgte tast. Indtastning af symboler ved hjælp af symbolfunktionen Indtastning af symboler Tryk på tasten Symbol. Der vises en liste med symbolkategorier og symboler i denne kategori. Det sidste indtastede symbol er valgt på den viste liste. Vælg en symbolkategori (Tegnsætning, Erhverv, Matematik osv.) ved hjælp af tasten eller eller ved at trykke på tasten Symbol flere gange og derefter vælge et symbol ved hjælp af tasten eller. Tryk på tasten OK eller Enter. Det valgte symbol indsættes i tekstlinjen. Tryk på tasten Escape for at gå tilbage til det forrige trin. Indtastning af symboler

25 DANSK Kategori Tegnsætning Erhverv Matematik Parenteser Pile Enhed Internationalt Tal Symbolliste Symboler REDIGERING AF EN LABEL Piktogram Elektrisk Audio/visuelt Tegn Kommunikation Køretøj Sport Natur Andet Brug af CE-mærket er uden undtagelser underlagt et eller flere EU-direktiver. Sørg for, at eventuelle labels, du opretter med dette mærke, stemmer overens med de relevante direktiver. Indtastning af symboler

26 REDIGERING AF EN LABEL Indtastning af tegn med accent P-touch kan vise og udskrive en række tegn med accent som f.eks. andre sprogspecifikke tegn. Indtast det tegn, du vil ændre til et tegn med accent. Store bogstaver kan bruges sammen med accentfunktionen. Tryk på tasten Accent. Det tegn, du indtastede, ændres til et tegn med accent. Tryk på tasten Accent flere gange, indtil det ønskede tegn med accent er markeret, eller vælg det ved hjælp af tasten eller. Den rækkefølge, som tegn med accent vises i, variere afhængigt af det valgte LCD-sprog. Tryk på tasten OK eller Enter. Det valgte tegn med accent indsættes i tekstlinjen. Tryk på tasten Escape for at gå tilbage til det forrige trin. Tabellen Liste med tegn med accent indeholder alle de tilgængelige tegn med accent. Liste med tegn med accent Tegn Tegn med accent Tegn Tegn med accent a n A N c o C O d r D R e s E S g t G T i u I U k y K Y l z L Z Indtastning af tegn med accent

27 DANSK Tegnindstillinger for en label Ved hjælp af tasten Tekst kan du vælge en skrifttype og anvende indstillinger for størrelse, bredde, stilart, linje og justering. Tryk på tasten Tekst. De aktuelle indstillinger vises. Tegnindstillinger Vælg en indstilling ved hjælp af tasten eller, og indstil derefter en værdi for denne indstilling ved hjælp af tasten eller. Tryk på tasten OK eller Enter for at anvende indstillingerne. Nye indstillinger anvendes IKKE, hvis du ikke trykker på tasten OK eller Enter. REDIGERING AF EN LABEL Tryk på tasten Escape for at gå tilbage til det forrige trin. Tryk på tasten Mellemrum for at indstille den valgte indstilling til standardindstillingen. I tabellen Indstillingsmuligheder finder du en liste med alle de tilgængelige indstillinger. Små tegn kan være vanskelige at læse, når der anvendes bestemte stilarter (f.eks. Skygge + Kursiv). Tegnindstillinger for hver linje Hvis en label består af to eller flere linjer tekst, kan du indstille forskellige værdier for tegnindstillinger (skrifttype, størrelse, bredde, stilart, linje og justering) for hver linje. Flyt markøren til den linje, du vil ændre tegnindstilling for, ved hjælp af tasten eller. Tryk derefter på tasten Tekst, mens du holder tasten Shift nede for at få vist indstillingerne. ( på skærmen angiver, at du nu kun anvender indstillingen på denne specifikke linje). Når der er indstillet forskellige indstillingsværdier for hver linje, vises værdien som ****, når du trykker på tasten Tekst. Når du ændrer indstillingen på dette skærmbillede ved hjælp af tasten eller, anvendes den samme ændring på alle labelens linjer. Tegnindstillinger

BRUGSANVISNING ESPAÑOL ESPAÑOL DANSK

BRUGSANVISNING ESPAÑOL ESPAÑOL DANSK ESPAÑOL DANSK ESPAÑOL BRUGSANVISNING Læs denne Brugsanvisning, inden du begynder at bruge din P-touch. Opbevar denne Brugsanvisning på et let tilgængeligt sted, så du kan bruge den senere. INDLEDNING KOM

Læs mere

BRUGSANVISNING DANSK INDLEDNING KOM I GANG REDIGERING AF EN LABEL UDSKRIVNING AF LABELS FEJLFINDING APPENDIKS STIKORDSREGISTER

BRUGSANVISNING DANSK INDLEDNING KOM I GANG REDIGERING AF EN LABEL UDSKRIVNING AF LABELS FEJLFINDING APPENDIKS STIKORDSREGISTER DANSK BRUGSANVISNING P-touch H00 BRUGSANVISNING Læs denne brugsanvisning, inden du begynder at bruge din P-touch. Opbevar denne brugsanvisning på et let tilgængeligt sted, så du kan bruge den senere. Besøg

Læs mere

BRUGSANVISNING. www.brother.com

BRUGSANVISNING. www.brother.com BRUGSANVISNING D400 BRUGSANVISNING Læs denne brugsanvisning grundigt, inden du begynder at bruge din P-touch. Opbevar denne brugsanvisning på et praktisk sted for fremtidig reference. Besøg os på http://support.brother.com/

Læs mere

BRUGSANVISNING ESPAÑOL ESPAÑOL DANSK

BRUGSANVISNING ESPAÑOL ESPAÑOL DANSK ESPAÑOL DANSK ESPAÑOL BRUGSANVISNING Læs denne Brugsanvisning, inden du begynder at bruge din P-touch. Opbevar denne Brugsanvisning på et let tilgængeligt sted, så du kan bruge den senere. INDLEDNING KOM

Læs mere

Overensstemmelseserklæring (Kun Europa)

Overensstemmelseserklæring (Kun Europa) Overensstemmelseserklæring (Kun Europa) Vi, BROTHER INDUSTRIES, LTD. -, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, -, Japan, erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante

Læs mere

Konformitetserklæring

Konformitetserklæring Konformitetserklæring Vi BROTHER INDUSTRIES, LTD. -, Naeshiro, Mizuho-ku, Nagoya -, Japan erklærer herved, at labelsystemet PT-R opfylder kravene i de følgende normative dokumenter: EMC: EN 0: Class B

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den.

Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den. 7500/7600 BRUGSANVISNING Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den. www.brother.com Version E DAN Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den.

Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den. 7500 BRUGSANVISNING Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den. http://solutions.brother.com/ Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Stregkodereferencevejledning

Stregkodereferencevejledning Stregkodereferencevejledning Version 0 DAN 1 Introduktion 1 Oversigt 1 1 Denne referencevejledning indeholder information om stregkodeudskrivning ved hjælp af kontrolkommandoer, der sendes direkte til

Læs mere

E550W BRUGSANVISNING INDLEDNING REDIGERING AF EN LABEL UDSKRIVNING AF LABELS BRUG AF FILHUKOMMELSEN BRUG AF P-TOUCH SOFTWARE

E550W BRUGSANVISNING INDLEDNING REDIGERING AF EN LABEL UDSKRIVNING AF LABELS BRUG AF FILHUKOMMELSEN BRUG AF P-TOUCH SOFTWARE DANSK BRUGSANVISNING E0W BRUGSANVISNING E0W For at kunne bruge din P-touch på en sikker måde, skal du først læse den medfølgende Hurtig installationsvejledning. Læs denne vejledning, inden du begynder

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

Produktsikkerhedsguide TP-

Produktsikkerhedsguide TP- Produktsikkerhedsguide TP- M5000N TP-M5000N Inden du bruger maskinen, bør du læse denne Produktsikkerhedsguide. Vi foreslår, at du beholder denne vejledning til fremtidig reference. Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Brugervejledning. LabelManager 420P

Brugervejledning. LabelManager 420P Brugervejledning LabelManager 420P 17 18 19 20 21 22 16 1 15 2 14 13 3 4, - + 5 % Shift 6 12 7 8 11 10 9 Figur 1 DYMO LabelManager 420P etiketmaskine 1 Udskriv 9 Specialtegn 17 Format 2 Eksempel 10 Mellemrumstast

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketteringsmaskine... 75 Sådan kommer du i gang... 75

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketteringsmaskine... 75 Sådan kommer du i gang... 75 72 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketteringsmaskine... 75 Produktregistrering...75 Sådan kommer du i gang... 75 Strømforsyning...75 Batterier...75 Tilslutning af den valgfrie strømforsyning...76 Isætning

Læs mere

HURTIG INSTALLATIONSVEJLEDNING

HURTIG INSTALLATIONSVEJLEDNING HURTIG INSTALLATIONSVEJLEDNING H500 Læs denne brugsanvisning, inden du begynder at bruge din P-touch. Opbevar denne brugsanvisning på et let tilgængeligt sted, så du kan bruge den senere. Besøg os på http://solutions.brother.com/,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Om LabelPoint 350 etiketteringsmaskinen. Sådan kommer du i gang. Strømforsyning. Registrering af garanti. Genopladelige batterier.

Om LabelPoint 350 etiketteringsmaskinen. Sådan kommer du i gang. Strømforsyning. Registrering af garanti. Genopladelige batterier. Om LabelPoint 350 etiketteringsmaskinen LabelPOINT 350 kan bruges til udskrivning af mange forskellige selvklæbende etiketter i mange forskellige formater og udformninger i høj kvalitet. Etiketteringsmaskinen

Læs mere

7500/7600 BRUGSANVISNING

7500/7600 BRUGSANVISNING 7500/7600 BRUGSANVISNING Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den. Konformitetserklæring Vi BROTHER INDUSTRIES,

Læs mere

DYMO DYMO. Strømforsyning

DYMO DYMO. Strømforsyning 1 1 Introduktion Med Dymo LabelPOINT 200 kan du lave en lang række selvklæbende kvalitetsetiketter på op til 90 tegn. Dymo LabelPOINT bruger 6mm, 9mm eller 12mm brede tapekassetter i en række forskellige

Læs mere

Om DYMO LabelPOINT 150. Sådan kommer du i gang. Etiketkassetter. Strømforsyning. Registrering af garanti

Om DYMO LabelPOINT 150. Sådan kommer du i gang. Etiketkassetter. Strømforsyning. Registrering af garanti Om LabelPOINT 150 LabelPOINT 150 etiketteringsmaskine kan bruges til udskrivning af mange forskellige selvklæbende etiketter i mange forskellige formater og udformninger i høj kvalitet. Etiketteringsmaskinen

Læs mere

Professionelle etiketmaskiner til kontoret

Professionelle etiketmaskiner til kontoret Professionelle etiketmaskiner til kontoret Indhold Professionelle DYMO etiketmaskiner kan øge effektiviteten på kontoret. Du kan hurtigt og nemt navngive og identificere LabelManager 120P 4 Enkel etiketmaskine

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-673 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PJ-673 (omtales herefter som printeren ). Denne mobile termoprinter

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Etiketudgang Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Gem i hukommelse Genkald hukommelse LCD-display Afklipper Udskriv Format OK Navigation Num Lock CAPS Slet Mellemrumstast Backspace Strømstik Figur 1

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

Overensstemmelseserklæring Bemærkning om indsamling og offentliggørelse af oplysningerne i brugervejledningen

Overensstemmelseserklæring Bemærkning om indsamling og offentliggørelse af oplysningerne i brugervejledningen S. DANSK Overensstemmelseserklæring Vi BROTHER INDUSTRIES, LTD. -, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya -8, Japan erklærer herved, at labelsystemet PT-00 er i overensstemmelse med følgende normative dokumenter:

Læs mere

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 Dansk Anvendelsesområde Black & Decker-minilampen og 360 lampen er designet til

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Overensstemmelseserklæring Bemærkning om indsamling og offentliggørelse af oplysningerne i brugervejledningen

Overensstemmelseserklæring Bemærkning om indsamling og offentliggørelse af oplysningerne i brugervejledningen S. 0 DANSK Overensstemmelseserklæring Vi BROTHER INDUSTRIES, LTD. -, Naeshiro, Mizuho-ku, Nagoya -, Japan erklærer herved, at labelsystemet PT-00 er i overensstemmelse med følgende normative dokumenter:

Læs mere

QL-500 / QL-560. Brugsanvisning

QL-500 / QL-560. Brugsanvisning Kom godt i gang QL-500 / QL-560 Brugsanvisning Vedligeholdelse og problemløsning Læs og forstå denne vejledning, inden maskinen tages i brug. Vi anbefaler, at du opbevarer vejledningen i nærheden af maskinen

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du bør reagere

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Sådan bruges P-touch Transfer Manager

Sådan bruges P-touch Transfer Manager Sådan bruges P-touch Transfer Manager Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Genveje til Excel på MAC

Genveje til Excel på MAC e til Excel på MAC Åbne Formelbygger Gentage den seneste Find (Find næste) Shift + F3 FN + Shift + F3 Shift + F4 FN + Shift + F4 Lukke vinduet Vise dialogboksen Gå til + F4 FN + F5 + F4 Vise dialogboksen

Læs mere

Figur 1: LabelMANAGER 450 Elektronisk etiketteringsmaskine. LCD-display. USB-stik Netstik. Tape-udgang

Figur 1: LabelMANAGER 450 Elektronisk etiketteringsmaskine. LCD-display. USB-stik Netstik. Tape-udgang USB-stik Netstik LCD-display Tape-udgang wwwdymocom Typografi/Størrelse Font/Fast længde Ramme/Justering Symboler Tænd-sluk Knivblad Indstillinger Hukommelse Sprog Se inden udskrivning/ Indsæt Tab CAPS

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Brug til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Alarmkontrol Strømbesparer Fortsæt autom. Print timeout Displaysprog Printersprog Indlæs til Spar ressourcer

Læs mere

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140 HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A E B F C G H I J K L D 2 DANSK 04-14 SUOMI 15-25 NORSK 26-36 SVENSKA 37-47 ITALIANO 48-58 PORTUGUÊS 59-69 NEDERLANDS 70-80 MAGYAR

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-2820 FAX-2920 Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, om proceduren for korrekt opsætning og installation. Hurtig installationsvejledning

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

1 Printhoved FORSIGTIG ADVARSEL. Sikkerhedsforanstaltninger. Almindelige forholdsregler. 1 KOM GODT I GANG Strømforsyning og tapekassette

1 Printhoved FORSIGTIG ADVARSEL. Sikkerhedsforanstaltninger. Almindelige forholdsregler. 1 KOM GODT I GANG Strømforsyning og tapekassette Med din nye Brother P-touch-labelmaskine kan du oprette et bredt udvalg af brugerdefinerede, selvklæbende labels. Denne labelmaskine bruger Brother TZe-tape med en bredde fra 3,5 mm til 12 mm. TZe-tapekassetter

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm 05-04-2017 Ecxelversioner Skabelonen er oprettet i Excel 2010 i xlsm-format. Så vidt jeg ved, kan Excel 2007 arbejde

Læs mere

Find din LabelManager etiketmaskine og få arbejdet fra hånden

Find din LabelManager etiketmaskine og få arbejdet fra hånden Find din etiketmaskine og få arbejdet fra hånden Uanset om du bruger få eller mange etiketter, har vi etiketmaskinen til dig Vælg den etiketmaskine, der passer til dig og oplev, hvor nemt og hurtigt det

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY PlayStation Camera Instruktionsvejledning CUH-ZEY2 7028418 DK Før brug ˎˎLæs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til senere brug.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Bee-Bot eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere