BRUGSANVISNING ESPAÑOL ESPAÑOL DANSK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING ESPAÑOL ESPAÑOL DANSK"

Transkript

1 ESPAÑOL DANSK ESPAÑOL BRUGSANVISNING Læs denne Brugsanvisning, inden du begynder at bruge din P-touch. Opbevar denne Brugsanvisning på et let tilgængeligt sted, så du kan bruge den senere. INDLEDNING KOM I GANG REDIGERING AF EN LABEL UDSKRIVNING AF LABELS ANVENDELSE AF FILHUKOMMELSEN VEDLIGEHOLDELSE AF P-TOUCH FEJLFINDING APPENDIKS STIKORDSREGISTER LW00

2 INDLEDNING Tak, fordi du har købt P-touch 00. Din nye P-touch er et brugervenligt etiketteringssystem med mange funktioner, der gør det utroligt nemt at oprette labels. Denne vejledning indeholder forskellige forholdsregler og grundlæggende procedurer for brug af denne printer. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brug, og opbevar den på et let tilgængeligt sted, så den kan bruges igen senere. Overensstemmelseserklæring (kun Europa) Vi, BROTHER INDUSTRIES, LTD. -, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, -, Japan erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 00/0/EF og 00//EF. Adapteren AD-ES er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 00//EF. Overensstemmelseserklæringen findes på vores webside. Gå til vælg region (f.eks. Europe) vælg land vælg din model vælg Manualer vælg Overensstemmelseserklæring (* vælg sprog efter behov). Bemærkning om udarbejdelsen og udgivelsen Denne vejledning er blevet udarbejdet og udgivet under tilsyn fra Brother Industries, Ltd., og den indeholder de seneste produktbeskrivelser og specifikationer. Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Hvis nye versioner af PT-00-softwaren bliver tilgængelige, vil denne vejledning muligvis ikke afspejle de opdaterede funktioner. Derfor er det muligt, at der er forskelle mellem softwaren og indholdet i denne vejledning. Alle handelsnavne og produktnavne for virksomheder, som optræder på Brother-produkter, relaterede dokumenter og eventuelle andre materialer, er alle varemærker eller registrerede varemærker, som tilhører disse respektive virksomheder.

3 DANSK Indhold Sådan bruges P-touch... Sikkerhedsforanstaltninger... Generelle forholdsregler... Symboler, der anvendes i denne vejledning... KOM I GANG... 0 Udpakning af P-touch... 0 Generel beskrivelse... 0 Display og tastatur... Display... Tasternes navne og funktioner... Strømforsyning... Batteri... AC-adapter... Isættelse af en tapekassette... Tænd og sluk maskinen... Fremføring af tape... Fremføringsfunktion... Display... Displaykontrast... Indstilling af sprog og enhed... Sprog... Enhed... REDIGERING AF EN LABEL... 0 Indtastning og redigering af tekst... 0 Indtastning og redigering fra tastaturet... 0 Tilføjelse af en ny linje... 0 Tilføjelse af en ny blok... 0 Flytning af markøren... 0 Indsætning af tekst... 0 Indsætning af en tabulator... 0 Sletning af tekst... Indtastning af symboler... Indtastning af symboler ved hjælp af symbolfunktionen... Indtastning af tegn med accent... Tegnindstillinger... Tegnindstillinger for en label... Tegnindstillinger for hver linje... Indstilling af automatisk tilpasning... INDLEDNING

4 INDLEDNING Labelindstillinger... Brug af auto-format layout... Anvendelse af skabeloner - eksempel på oprettelse af et aktivmærke... Anvendelse af bloklayout... Oprettelse af en stregkodelabel... Indstilling af stregkodeparametre... Indtastning af stregkodedata... Redigering og sletning af en stregkode...0 UDSKRIVNING AF LABELS... Forhåndsvisning af en label... Udskrivning af en label... Udskrivning af en enkelt kopi... Udskrivning af flere kopier... Automatisk nummerering af labels... Spejlvendt udskrivning... Indstilling af margener... Justering af labellængden... Påsætning af labels... Udskrivning fra labeludvalget... Udskrivning af en label fra det labeludvalg, der er gemt på maskinen... ANVENDELSE AF FILHUKOMMELSEN... Lagring af en label i hukommelsen... Åbning af en gemt labelfil... Udskrivning af en gemt labelfil... Sletning af en gemt labelfil... VEDLIGEHOLDELSE AF P-TOUCH... Nulstilling af P-touch... Nulstilling af dataene til fabriksindstillingerne (labeludvalg, der er gemt i Favoritter, nulstilles ikke)... Vedligeholdelse... Rengøring af enheden... Rengøring af printhovedet... Rengøring af tapeafskæringen...

5 DANSK FEJLFINDING... Sådan gør du, hvis Fejlmeddelelser... APPENDIKS... 0 Specifikationer... 0 STIKORDSREGISTER... INDLEDNING

6 INDLEDNING I Sådan bruges P-touch Oprette en label med P-touch KOM I GANG Forbered P-touch. S. 0 OPRETTELSE AF EN LABEL Indtastning og redigering af tekst. S. 0 Indtastning af symboler. S. Indtastning af tegn med accent. S. Brug af auto-format layout. S. Ud over indtastning af tekst har P-touch en lang række formateringsindstillinger. Opret labels som disse: UDSKRIVNING AF LABELS Udskrivning af en label. S. Indstilling af margener. S. Udskrivning fra labeludvalget. S. Inden udskrivning kan du kontrollere labelens layout ved hjælp af eksempelvisningen. Opret labels som disse: Udskrivning fra labeludvalget Ved hjælp af labeludvalgsfunktionen kan der nemt oprettes labels ved at vælge og derefter udskrive design, der allerede findes i maskinen. Sådan bruges P-touch

7 DANSK Sikkerhedsforanstaltninger For at forhindre person- og tingskader forklares vigtige bemærkninger ved hjælp af forskellige symboler. Symbolerne og deres betydninger er som følger: ADVARSEL FORSIGTIG Angiver en potentielt farlig situation, der kan medføre dødsfald eller alvorlig personskade, hvis den ikke afværges. Angiver en potentielt farlig situation, der kan medføre mindre eller moderat personskade, hvis den ikke afværges. De symboler, der bruges i denne vejledning, er følgende: Handling, der IKKE må udføres. Du må IKKE skille produktet ad. Du må IKKE sprøjte vand på produktet eller nedsænke det i vand. Handling, der skal udføres. Sikkerhedsadvarsel. Du må IKKE røre ved en bestemt del af produktet. Frakobling fra strømforsyning. Advarsler om mulighed for elektrisk stød. INDLEDNING ADVARSEL P-touch Følg disse retningslinjer for at undgå brand, elektrisk stød eller fare for personskade og/eller anden skade. LAD IKKE P-touch blive våd på nogen måde. Rør IKKE ved nogen metaldele nær printhovedet. Printhovedet bliver meget varmt under brugen og forbliver varmt umiddelbart efter brugen. Rør det ikke direkte med hænderne. Du må IKKE skille P-touch ad. Hvis der er behov for inspektion, justering eller reparation af printeren, skal du kontakte den forhandler, hvor din P-touch er købt, eller dit lokale autoriserede servicecenter. Der anvendes plastikposer til printerens emballage. For at undgå risiko for kvælning skal disse poser opbevares utilgængeligt for spædbørn og børn. Frakobl med det samme AC-adapteren, fjern omgående batterierne, og ophør med at bruge den, hvis du bemærker usædvanlige lugte, varme, misfarvning, deformation eller andet usædvanligt under brug eller opbevaring. Undgå at tabe eller slå på din P-touch, da dette kan medføre skader. Brug IKKE P-touch, hvis der er et fremmedlegeme i den. Hvis der kommer vand, metalliske stoffer eller fremmedlegemer ind i din P-touch, skal du frakoble AC-adapteren, fjerne batterierne, og kontakte den forhandler, hvor din P-touch er købt, eller dit lokale autoriserede servicecenter. Sikkerhedsforanstaltninger

8 INDLEDNING Batteri Følg disse retningslinjer for at undgå lækkende væske, varme, hul på batteriet og personskade. UNDGÅ, at batterierne smides ind i ild, varmes op, kortsluttes, genoplades eller skilles ad. AC-adapter Følg disse retningslinjer for at undgå brand, skader, elektrisk stød, fejl eller fare for personskade. Anvend altid den angivne spænding (0-0 V) og den foreslåede AC-adapter. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre risiko for ulykker eller skader. Brother påtager sig intet ansvar for eventuelle ulykker eller skader grundet manglende brug af den angivne AC-adapter og adapterledning. TILSLUT IKKE den medfølgende AC-adapter eller adapterledning til andre produkter. Fjern AC-adapterledningen med det samme, og brug ikke P-touch i tordenvejr. Der er en lille risiko for at få elektrisk stød fra lynnedslag. Tapeafskærer Rør IKKE skæreenhedens knivblad. ADVARSEL Rør IKKE ved AC-adapteren eller strømstikket med våde hænder. Brug IKKE AC-adapteren på steder med høj fugtighed som f.eks. badeværelser. Brug IKKE en beskadiget adapterledning eller et beskadiget strømstik. Placer IKKE tunge genstande på adapterens ledning eller stik, og undgå at beskadige eller modificere dem. Undgå at bøje eller trække voldsomt i adapterledningen. UNDGÅ at tabe, slå på eller på anden måde beskadige AC-adapteren. Sørg for, at stikket er sat helt ind i stikkontakten. Benyt ikke en stikkontakt, der er løs. Sikkerhedsforanstaltninger

9 DANSK FORSIGTIG Batteri Følg disse retningslinjer for at undgå lækkende væske, varme, eller at der går hul på batteriet. UNDGÅ at bruge gamle og nye batterier sammen. UNDGÅ at blande alkalinebatterier med andre batterityper. AC-adapter Hvis du ikke skal bruge P-touch i en længere periode, bør du tage AC-adapteren ud af stikkontakten. UNDGÅ at anbringe plus- og minuspolen forkert. Fjern batterierne, hvis du ikke skal bruge P-touch i en længere periode. Tag altid fat i AC-adapteren, når du tager den ud af stikkontakten. Tapeafskærer Følg disse retningslinjer for at undgå mindre personskader og skader på printeren. Åbn IKKE tapedækslet, mens du betjener skæreenheden. Tryk IKKE for hårdt på skæreenheden. P-touch Følg disse retningslinjer for at undgå mindre personskader og skader på din P-touch. Placer din P-touch på et fladt, stabilt underlag som f.eks. et skrivebord. Efterlad IKKE P-touch tilgængelig for børn med tapedækslet åbent. Placer IKKE nogen tunge genstande oven på P-touch. For at forhindre personskade skal du undlade at anbringe fingrene i de områder, der vises på illustrationerne. INDLEDNING Sikkerhedsforanstaltninger

10 INDLEDNING Generelle forholdsregler Installer IKKE denne maskine i nærheden af en enhed, der forårsager elektromagnetisk interferens. Maskinen vil muligvis ikke fungere korrekt, hvis den placeres i nærheden af et fjernsyn, en radio osv. Brug IKKE P-touch på nogen måde eller til noget formål, som ikke er beskrevet i denne vejledning. Dette kan medføre ulykker eller beskadigelse af maskinen. Stik IKKE fremmedlegemer ind i tapeudgangen, AC-adapterens stik osv. Rør IKKE printhovedet med fingrene. Brug printhovedrensekassetten (TZ-CL ekstraudstyr), printerens selvrensefunktion eller en blød børste (f.eks. en vatpind) til at rengøre printhovedet (se Rengøring af enheden side ). Rengør IKKE maskinen med alkohol eller andre organiske opløsningsmidler. Brug kun en blød, tør klud. Placer IKKE P-touch i direkte sollys, nær varmeapparater eller andre varme apparater, på steder med meget høje eller lave temperaturer, høj luftfugtighed eller meget støv. Standardtemperaturinterval ved drift: 0 til C. Efterlad IKKE gummi eller vinyl på printeren i længere tid, da der ellers kan komme pletter på printeren. Afhængigt af miljøforholdene og de anvendte indstillinger kan nogle tegn eller symboler være svære at læse. Benyt kun Brother TZ-tape i denne maskine. Brug ikke tape, der ikke har mærket. UNDGÅ at trække i eller trykke på tapen i kassetten. Ellers kan tapekassetten eller printeren blive beskadiget. Forsøg IKKE at udskrive labels ved hjælp af en tom tapekassette, eller uden at der er sat en tapekassette i P-touch. Dette vil beskadige printhovedet. Forsøg IKKE at skære tapen af under udskrivning eller fremføring, da dette vil beskadige tapen. (Hvis der følger en cd-rom med) Pas på ikke at ridse cd-rom en. Placer ikke cd-rom en på steder, der er udsat for høje eller lave temperaturer. Placer ikke tunge genstande på cd-rom en, og bøj den ikke. (Hvis der følger en cd-rom med) Softwaren på cd-rom en er beregnet til brug sammen med P-touch og kan installeres på mere end én computer. Vi anbefaler kraftigt, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger P-touch, og derefter opbevarer den til senere brug. Afhængigt af stedet, materialet og miljøforholdene kan labels gå løs eller sidde fast, så de ikke kan fjernes, og farven på labelen kan ændre sig eller smitte af på andre genstande. Inden en label bruges, skal omgivelserne og materialet kontrolleres. Udsæt IKKE tapekassetterne for direkte sollys, høje temperaturer, høj luftfugtighed eller støv. Opbevar tapekassetterne på et køligt og mørkt sted. Brug tapekassetterne rimeligt hurtigt, efter at du har åbnet emballagen. Mærker med oliebaseret eller vandbaseret blæk kan være synlige gennem en label, der er sat på over dem. Hvis du vil skjule mærkerne, skal du bruge to labels placeret oven på hinanden eller bruge en label med en mørk farve. Alle data, der er gemt i hukommelsen, går tabt ved fejl, ved reparation af P-touch og hvis batteriet løber tør for strøm. Hvis strømmen afbrydes i mere end to minutter, nulstilles alle tekst- og formatindstillinger. Alle tekstfiler, der er gemt i hukommelsen, bliver også ryddet. Bemærk, at Brother Industries, Ltd. ikke påtager sig noget ansvar for skader, der opstår som følge af, at de anførte forholdsregler ikke følges. Generelle forholdsregler

11 DANSK Symboler, der anvendes i denne vejledning Følgende symboler anvendes i hele denne vejledning for at give yderligere oplysninger. Dette symbol angiver oplysninger eller anvisninger, der kan medføre skade eller : personskade, hvis det ignoreres, eller handlinger, der vil medføre fejl. Dette symbol angiver oplysninger eller anvisninger, der kan hjælpe dig til at : forstå og bruge P-touch mere effektivt. INDLEDNING Symboler, der anvendes i denne vejledning

12 KOM I GANG Udpakning af P-touch Kontroller, at emballagen indeholder følgende komponenter, inden du bruger din P-touch. P-touch PT-00 Starttapekassette AC-adapter Brugsanvisning Adapterstikket kan være forskelligt i forskellige lande. Du kan hente PDF-versionen af Brugsanvisningen på Generel beskrivelse Tapedæksel Tapekassetterum Tapeviser Display Tapeudgang Tastatur Skrivehoved Tapeafskæring Frigøringsarm Ved afsendelse fra fabrikken er displayet dækket af et beskyttende ark for at forhindre skader. Fjern dette ark inden brug af P-touch. 0 Udpakning af P-touch

13 DANSK Batterirumdæksel KOM I GANG AC-adapterstik Batteriplads Display og tastatur Display 0. Linjenummer Angiver linjenummer i labellayoutet.. Markør Tegnene indtastes til venstre for markøren. Angiver den aktuelle position for dataindtastning.. Linjeskiftssymbol Angiver slutningen på en tekstlinje.. Store bogstaver Angiver, at der skrives med store bogstaver. Oplysninger om opladning finder du under Display på side. -. Oplysninger om stilart Angiver den aktuelle font (), tegnstørrelse (), stilart for tegn () og indstillinger for ramme ().. Tapelængde Angiver tapelængden for den indtastede tekst. 0. Markørvalg Brug tasterne og til valg af menupunkter og tasterne og til valg af indstillinger. Display og tastatur

14 KOM I GANG Tasternes navne og funktioner Standardsproget er Engelsk.. Tænd/sluk Tænder og slukker for P-touch.. Markør ( ) Flytter markøren i pilens retning.. OK Vælger den viste indstilling.. Escape Annullerer den aktuelle kommando, og displayet viser dataindtastningsskærmen eller det forrige trin.. Labeludvalg Gør det muligt at vælge og udskrive labeludvalgene.. Udskriv Udskriver det aktuelle labeldesign på tapen. Åbner menuen Udskriftsindstillinger, når den bruges samtidig med Shift-tasten.. Forhåndsvisning Viser et eksempel på labelen. Fremfører mm tom tape, når den bruges samtidig med Shift-tasten.. Fil Gør det muligt at udskrive, åbne, gemme og slette ofte anvendte labels i filhukommelsen. Display og tastatur

15 DANSK. Tekst Gør det muligt at foretage tegnindstillinger for labelen. Tegnindstillinger kan foretages for hver linje på labelen, når menuen Tekst er åben samtidig med Shift-tasten. 0. Label Gør det muligt at foretage labelindstillinger.. Konfiguration Gør det muligt at ændre driftsindstillinger (Stregkode, LCD-kontrast osv.) for P-touch.. Ryd Ryder al indtastet tekst eller al tekst og indstillingerne for den aktuelle label.. Tegn Brug disse taster til at indtaste bogstaver eller tal. Store bogstaver og symboler kan indtastes ved hjælp af disse taster i kombination med tasterne Store bogstaver og Shift.. Store bogstaver Slår skrivning af store bogstaver til og fra.. Shift Brug denne tast samtidig med bogstav- og taltasterne for at skrive store bogstaver eller de symboler, der er angivet på taltasterne.. Symbol Brug denne til at vælge og indtaste et symbol på en liste med tilgængelige symboler.. Tilbage Sletter tegnene til venstre for markøren.. Enter Går ned på en ny linje ved indtastning af tekst. Går ned i et nyt afsnit ved brug samtidig med Shift-tasten.. Auto-format Gør det muligt at oprette labels ved hjælp af foruddefinerede skabeloner eller blokformater. 0. Mellemrum Indsætter et mellemrum. Nulstiller en indstilling til standardværdien.. Accent Brug tasten til at vælge og indsætte et accentueret tegn. KOM I GANG Display og tastatur

16 KOM I GANG Batteri Strømforsyning Kontroller, at strømmen er slået fra, og fjern batteridækslet på maskinens bagside. Hvis batterierne allerede er i maskinen, skal du fjerne dem. Sørg for, at der er slukket for strømmen, når du udskifter batterierne. Isæt seks nye AA-alkaline batterier (LR), og sørg for, at batteriernes positive (+) og negative (-) ender passer til de positive (+) og negative (-) mærker inde i batterirummet. Udskift altid alle seks batterier samtidig og med helt nye batterier. Fastgør batteridækslet ved at sætte de tre kroge i de tre huller på maskinen og derefter skubbe nedad, til det klikker på plads. Fjern batterierne, hvis du ikke skal bruge P-touch i en længere periode. Strømforsyning

17 DANSK AC-adapter Tilslut AC-adapteren direkte til P-touch. KOM I GANG Sæt AC-adapterledningens stik i stikket DC IN -.V på P-touch. Sæt AC-adapterstikket i en almindelig stikkontakt. Sluk for P-touch, inden AC-adapteren frakobles. Undgå at trække i eller bøje AC-adapterledningen. For at beskytte og sikre P-touch s hukommelse, når AC-adapteren frakobles, anbefales det at have to AA-alkaline batterier (LR) installeret i maskinen. ADVARSEL Brug kun adapteren, der er udviklet specielt til din P-touch. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre risiko for ulykker eller skader. Brother påtager sig intet ansvar for eventuelle ulykker eller skader grundet manglende brug af den angivne AC-adapter. Tilslut ikke AC-adapteren til en ikke-standard stikkontakt. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre risiko for ulykker eller skader. Brother påtager sig intet ansvar for eventuelle ulykker eller skader grundet manglende brug af en almindelig stikkontakt. FORSIGTIG Frakobl AC-adapteren fra P-touch og stikkontakten, hvis du ikke skal bruge P-touch i en længere periode. Hvis strømmen afbrydes i mere end to minutter, nulstilles alle tekst- og formatindstillinger. Alle tekstfiler, der er gemt i hukommelsen, bliver også ryddet. Strømforsyning

18 KOM I GANG Isættelse af en tapekassette Tapekassetter med en bredde på, mm, mm, mm, mm eller mm kan anvendes i din P-touch. Brug kun Brother-tapekassetter mærket med. Hvis den nye tapekassette har et papstykke indsat som stop, skal dette fjernes, inden kassetten isættes. Hvis farvebåndet er løst, skal du med fingeren dreje tandhjulet i samme retning som pilen på tapekassetten. Kontroller, at tapeenden ikke er bøjet, og at den kommer gennem tapestyret. Hvis tapen ikke er kommet gennem, skal den føres gennem tapestyret i henhold til illustrationen. Tapens slutning Tapestyr Kontroller, at der er slukket for strømmen, og løft tapedækslet. Hvis der allerede er en tapekassette i maskinen, skal du fjerne den ved at trække den lige opad. Isættelse af en tapekassette

19 DANSK Læg tapekassetten i taperummet (med tapeenden mod maskinens tapeudgang), og tryk, indtil du hører et klik. Når du sætter tapekassetten i, skal du sørge for, at tapen og farvebåndet ikke rammer printhovedet. KOM I GANG Tapeudgang Luk dækslet til taperummet. Sørg for, at frigørelseshåndtaget er oppe, når du lukker dækslet til taperummet. Dækslet til taperummet kan ikke lukkes, hvis frigørelseshåndtaget er trykket ned. Sørg for at fremføre tape for at stramme tapen og farvebåndet efter isættelse af tapekassetten ved at holde Shift-tasten nede og trykke på tasten Forhåndsvisning. Træk ikke i labelen, når den kommer ud af tapeudgangen. Hvis du gør det, trækkes farvebåndet fri sammen med tapen. Opbevar tapekassetter på et køligt og mørkt sted uden direkte sollys, høje temperaturer, høj luftfugtighed og støv. Anvend tapekassetten hurtigst muligt efter at have åbnet den forseglede emballage. Tænd og sluk maskinen Tryk på tasten Tænd/sluk for at tænde P-touch. Tryk på tasten Tænd/sluk igen for at slukke P-touch. P-touch har en strømbesparelsesfunktion, så den selv slukker automatisk, hvis der ikke trykkes på en tast i et bestemt stykke tid under bestemte driftsforhold. Yderligere oplysninger finder du i tabellen Tidsindstilling for automatisk slukning nedenfor. Hvis batterierne er installeret, eller hvis P-touch er tilsluttet en stikkontakt via AC-adapteren, vises den forrige sessions oplysninger, når der tændes for strømmen. Tidsindstilling for automatisk slukning Med AC-adapter minutter Med batteri minutter Tænd og sluk maskinen

20 KOM I GANG Fremføring af tape Fremføringsfunktion Fremføringsfunktionen fremfører mm tom tape. Sørg for at fremføre tapen, så et eventuelt slør i tapen og farvebåndet fjernes, efter at du har sat tapekassetten i. Træk ikke i labelen, når den kommer ud af tapeudgangen. Hvis du gør det, trækkes farvebåndet fri sammen med tapen. Bloker ikke tapeudgangen under udskrivning eller når der fremføres tape. Hvis du gør det, kan tapen komme til at sidde fast. Hold tasten Shift nede, og tryk på tasten Forhåndsvisning. Meddelelsen Indfører bånd... Vent vises, mens tapen fremføres. Displaykontrast Du kan ændre displayets kontrastindstilling til et af fem niveauer (+, +, 0, -, -) for at gøre det nemmere at læse skærmbilledet. Standardindstillingen er 0. Hvis du vil afslutte eller annullere denne funktion, skal du trykke på Escape. Tryk på tasten Konfiguration for at få vist konfigurationsmenuen, vælg LCD-kontrast ved hjælp af tasten eller, og tryk derefter på tasten OK eller Enter. Vælg et kontrastniveau ved hjælp af tasten eller. Skærmkontrasten ændres, hver gang du trykker på tasten eller, så du kan indstille den bedst egnede kontrast. Tryk på tasten OK eller Enter. Display Tryk på tasten Escape for at gå tilbage til det forrige trin. Hvis du trykker på tasten Mellemrum på skærmbilledet til indstilling af kontrasten, indstilles kontrasten til standardværdien 0. Fremføring af tape

21 DANSK Sprog Tryk på tasten Konfiguration for at få vist konfigurationsmenuen, vælg Sprog ved hjælp af tasten eller, og tryk derefter på tasten OK eller Enter. Vælg et sprog for menukommandoer og meddelelser, som vises på displayet, ved hjælp af tasten eller. Der kan vælges følgende sprog: Český, Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Hrvatski, Italiano, Magyar, Nederlands, Norsk, Polski, Português, Română, Slovenski, Slovenský, Suomi, Svenska eller Türkçe. Tryk på tasten OK eller Enter. Indstilling af sprog og enhed KOM I GANG Tryk på tasten Escape for at gå tilbage til det forrige trin. Enhed Tryk på tasten Konfiguration for at få vist konfigurationsmenuen, vælg Enhed ved hjælp af tasten eller, og tryk derefter på tasten OK eller Enter. Vælg en enhed for dimensioner, der vises på displayet, ved hjælp af tasten eller. Der kan vælges mm eller tommer. Tryk på tasten OK eller Enter. Standardindstillingen er mm. Tryk på tasten Escape for at gå tilbage til det forrige trin. Indstilling af sprog og enhed

22 REDIGERING AF EN LABEL Indtastning og redigering fra tastaturet Tastaturet på P-touch kan bruges på samme måde som et almindeligt computertastatur. Tilføjelse af en ny linje Hvis du vil afslutte den aktuelle tekstlinje og starte på en ny linje, skal du trykke på tasten Enter. Der vises et returmærke ved linjens slutning, og markøren flyttes til starten af den nye linje. Der er et maksimalt antal linjer tekst, som kan indtastes for hver tapebredde. Maksimalt linjer for mm tape, linjer for mm tape, linjer for mm og mm tape og linje for, mm tape. Hvis du trykker på tasten Enter, når der allerede findes fem linjer, vises der en fejlmeddelelse. Oplysninger om, hvordan du ændrer tegnindstillinger for hver linje, finder du under Tegnindstillinger for hver linje på side. Tilføjelse af en ny blok Hvis du vil oprette en ny blok med tekst/linjer til højre for den aktuelle tekst, skal du trykke på tasten Enter, mens du holder tasten Shift nede. Der vises et mærke ved blokkens slutning, og markøren flyttes til starten af den nye blok. Flytning af markøren Tryk på tasten,, eller for at flytte markøren et mellemrum eller én linje. Hvis du vil flytte markøren til den aktuelle linjes start eller slutning, skal du holde tasten Shift nede og derefter trykke på tasten eller. Hvis du vil flytte markøren til tekstens start eller slutning, skal du holde tasten Shift nede og derefter trykke på tasten eller. Indsætning af tekst Hvis du vil indsætte yderligere tekst i en eksisterende linje tekst, skal du flytte markøren til tegnet til højre for det sted, hvor du vil begynde at indsætte tekst og derefter indtaste den yderligere tekst. Den nye tekst indsættes til venstre for markøren. Indsætning af en tabulator Hvis du vil indsætte et tabulatormellemrum i den eksisterende linje tekst, skal du flytte markøren til det sted, hvor du vil tilføje en tabulator og trykke på tasten Konfiguration for at åbne konfigurationsmenuen, vælge Tabulator ved hjælp af tasten eller og derefter trykke på tasten OK eller Enter. Mærket vises som en angivelse af den position, hvor mellemrummet vil blive indsat. Oplysninger om, hvordan du ændrer indstillingen af tabulatoren, finder du under Labelindstillinger på side. Du kan også indsætte tabulatormellemrummet ved at trykke på tasten Mellemrum, men du holder tasten Shift nede. 0 Indtastning og redigering af tekst Indtastning og redigering af tekst Der kan maksimalt indtastes blokke i én label.

23 DANSK Sletning af tekst Sletning af ét tegn ad gangen Hvis du vil slette ét tegn ad gangen fra en eksisterende linje tekst, skal du flytte markøren til tegnet til højre for det sted, hvor du vil begynde at slette tekst, og derefter trykke på tasten Tilbage. Tegnet til venstre for markøren slettes, hver gang du trykker på tasten Tilbage. Sletning af al tekst på én gang Brug tasten Ryd til at slette al tekst på én gang. Hvis du holder tasten Tilbage nede, slettes tegnene til venstre for markøren fortløbende. Tryk på tasten Ryd. Valgmulighederne for Ryd vises. REDIGERING AF EN LABEL Brug tasten eller til at vælge Kun tekst for at slette al tekst og bevare de aktuelle formatindstillinger, eller vælg Tekst&format for at slette al tekst og alle formatindstillinger. Tryk på tasten Escape for at gå tilbage til tekstindtastningsskærmbilledet uden at slette (eller rydde) tekst eller formater. Tryk på tasten OK eller Enter. Al tekst slettes. Alle formatindstillinger slettes også, hvis der vælges Tekst&format. Indtastning og redigering af tekst

24 REDIGERING AF EN LABEL Foruden de symboler, der findes på tastaturet, kan der anvendes forskellige symboler (herunder internationale og udvidede ASCII-tegn) ved hjælp af symbolfunktionen. Hvis du vil indtaste et symbol, skal du bruge symbolfunktionen (se nedenfor). Du kan også holde tasten Shift nede og derefter trykke på en tast på tastaturet for at indtaste det symbol, der sidder øverst til højre på den valgte tast. Indtastning af symboler ved hjælp af symbolfunktionen Indtastning af symboler Tryk på tasten Symbol. Der vises en liste med symbolkategorier og symboler i denne kategori. Det sidste indtastede symbol er valgt på den viste liste. Vælg en symbolkategori (Tegnsætning, Erhverv, Matematik osv.) ved hjælp af tasten eller eller ved at trykke på tasten Symbol flere gange og derefter vælge et symbol ved hjælp af tasten eller. Tryk på tasten OK eller Enter. Det valgte symbol indsættes i tekstlinjen. Tryk på tasten Escape for at gå tilbage til det forrige trin. Indtastning af symboler

25 DANSK Kategori Tegnsætning Erhverv Matematik Parenteser Pile Enhed Internationalt Tal Symbolliste Symboler REDIGERING AF EN LABEL Piktogram Elektrisk Audio/visuelt Tegn Kommunikation Køretøj Sport Natur Andet Brug af CE-mærket er uden undtagelser underlagt et eller flere EU-direktiver. Sørg for, at eventuelle labels, du opretter med dette mærke, stemmer overens med de relevante direktiver. Indtastning af symboler

26 REDIGERING AF EN LABEL Indtastning af tegn med accent P-touch kan vise og udskrive en række tegn med accent som f.eks. andre sprogspecifikke tegn. Indtast det tegn, du vil ændre til et tegn med accent. Store bogstaver kan bruges sammen med accentfunktionen. Tryk på tasten Accent. Det tegn, du indtastede, ændres til et tegn med accent. Tryk på tasten Accent flere gange, indtil det ønskede tegn med accent er markeret, eller vælg det ved hjælp af tasten eller. Den rækkefølge, som tegn med accent vises i, variere afhængigt af det valgte LCD-sprog. Tryk på tasten OK eller Enter. Det valgte tegn med accent indsættes i tekstlinjen. Tryk på tasten Escape for at gå tilbage til det forrige trin. Tabellen Liste med tegn med accent indeholder alle de tilgængelige tegn med accent. Liste med tegn med accent Tegn Tegn med accent Tegn Tegn med accent a n A N c o C O d r D R e s E S g t G T i u I U k y K Y l z L Z Indtastning af tegn med accent

27 DANSK Tegnindstillinger for en label Ved hjælp af tasten Tekst kan du vælge en skrifttype og anvende indstillinger for størrelse, bredde, stilart, linje og justering. Tryk på tasten Tekst. De aktuelle indstillinger vises. Tegnindstillinger Vælg en indstilling ved hjælp af tasten eller, og indstil derefter en værdi for denne indstilling ved hjælp af tasten eller. Tryk på tasten OK eller Enter for at anvende indstillingerne. Nye indstillinger anvendes IKKE, hvis du ikke trykker på tasten OK eller Enter. REDIGERING AF EN LABEL Tryk på tasten Escape for at gå tilbage til det forrige trin. Tryk på tasten Mellemrum for at indstille den valgte indstilling til standardindstillingen. I tabellen Indstillingsmuligheder finder du en liste med alle de tilgængelige indstillinger. Små tegn kan være vanskelige at læse, når der anvendes bestemte stilarter (f.eks. Skygge + Kursiv). Tegnindstillinger for hver linje Hvis en label består af to eller flere linjer tekst, kan du indstille forskellige værdier for tegnindstillinger (skrifttype, størrelse, bredde, stilart, linje og justering) for hver linje. Flyt markøren til den linje, du vil ændre tegnindstilling for, ved hjælp af tasten eller. Tryk derefter på tasten Tekst, mens du holder tasten Shift nede for at få vist indstillingerne. ( på skærmen angiver, at du nu kun anvender indstillingen på denne specifikke linje). Når der er indstillet forskellige indstillingsværdier for hver linje, vises værdien som ****, når du trykker på tasten Tekst. Når du ændrer indstillingen på dette skærmbillede ved hjælp af tasten eller, anvendes den samme ændring på alle labelens linjer. Tegnindstillinger

Overensstemmelseserklæring (Kun Europa)

Overensstemmelseserklæring (Kun Europa) Overensstemmelseserklæring (Kun Europa) Vi, BROTHER INDUSTRIES, LTD. -, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, -, Japan, erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante

Læs mere

Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den.

Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den. 7500/7600 BRUGSANVISNING Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den. www.brother.com Version E DAN Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den.

Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den. 7500 BRUGSANVISNING Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den. http://solutions.brother.com/ Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

DYMO DYMO. Strømforsyning

DYMO DYMO. Strømforsyning 1 1 Introduktion Med Dymo LabelPOINT 200 kan du lave en lang række selvklæbende kvalitetsetiketter på op til 90 tegn. Dymo LabelPOINT bruger 6mm, 9mm eller 12mm brede tapekassetter i en række forskellige

Læs mere

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Etiketudgang Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Gem i hukommelse Genkald hukommelse LCD-display Afklipper Udskriv Format OK Navigation Num Lock CAPS Slet Mellemrumstast Backspace Strømstik Figur 1

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Find din LabelManager etiketmaskine og få arbejdet fra hånden

Find din LabelManager etiketmaskine og få arbejdet fra hånden Find din etiketmaskine og få arbejdet fra hånden Uanset om du bruger få eller mange etiketter, har vi etiketmaskinen til dig Vælg den etiketmaskine, der passer til dig og oplev, hvor nemt og hurtigt det

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Figur 1: LabelMANAGER 450 Elektronisk etiketteringsmaskine. LCD-display. USB-stik Netstik. Tape-udgang

Figur 1: LabelMANAGER 450 Elektronisk etiketteringsmaskine. LCD-display. USB-stik Netstik. Tape-udgang USB-stik Netstik LCD-display Tape-udgang wwwdymocom Typografi/Størrelse Font/Fast længde Ramme/Justering Symboler Tænd-sluk Knivblad Indstillinger Hukommelse Sprog Se inden udskrivning/ Indsæt Tab CAPS

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Brug til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Alarmkontrol Strømbesparer Fortsæt autom. Print timeout Displaysprog Printersprog Indlæs til Spar ressourcer

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Specifikationer. Professionelle labelmaskiner til elektrikere og kabelmontører P-touch 7100VP P-touch 7500VP P-touch 7600VP

Specifikationer. Professionelle labelmaskiner til elektrikere og kabelmontører P-touch 7100VP P-touch 7500VP P-touch 7600VP Specifikationer P-touch 7100VP P-touch 7500VP P-touch 7600VP Tastaturtype ABCD med separat numerisk tastatur ABCD med separat numerisk tastatur ABCD med separat numerisk tastatur Skæreenhed Manuel Manuel

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

NIMAND A/S SINCE 1987

NIMAND A/S SINCE 1987 WMF model SCS spiritus kontrol- & doserings system. Bruger- & programmerings manual. Uden brug af nøgle (Tjener).: Aflæsning uden printer tilsluttet.: 1. Tag den flaske der ønskes aflæst i antal af solgte

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish

DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish DM300c DM400c SDC85A (0-08) Pitney Bowes Limited, 2008 Printet i England *SDC85A* DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish DM300c DM400c Oversigt, vælge en værdi Lær din DM300c/DM400c

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk

www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk THE SIMPSONS & 2007 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. Distribueret i Norden af Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, 2600 Glostrup. Made in Ireland www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere