Djøf Forlag. Lærebøger Organisation, Ledelse & Kommunikation. Jura Økonomi & Samfund Organisation, Ledelse & Kommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Djøf Forlag. Lærebøger Organisation, Ledelse & Kommunikation. Jura Økonomi & Samfund Organisation, Ledelse & Kommunikation www.djoef-forlag."

Transkript

1 Djøf Forlag Lærebøger Organisation, Ledelse & Kommunikation Jura Økonomi & Samfund Organisation, Ledelse & Kommunikation

2 Djøf Forlag Lærebøger Organisation... 4 Projektledelse... 6 Offentlig sektor... 8 Ledelse Forandringsledelse og -kommunikation Kommunikation Sprog DJØF FORLAG LÆREBØGER 2015

3 Søger du inspiration til din undervisning? Bestil et pensumeksemplar Djøf Forlag udgiver en lang række teoretiske og praktiske lærebøger inden for jura, økonomi og samfund, organisation, ledelse og kommunikation. Hvis du har lyst til at udforske udvalget af undervisningsmateriale, kan du besøge Djøf Forlags hjemmeside. Vi sender gerne et frit inspektionseksemplar af vores lærebøger til undervisere på videregående uddannelser. For at rekvirere et pensumeksemplar skal du blot udfylde en online bestillingsformular. Et par måneder efter du har modtaget bogen, vender vi tilbage for at høre, om du finder bogen brugbar og om du eventuelt har forslag til forbedringer eller helt nye lærebøger. Vi glæder os til at modtage din feedback. Bestillingsformular: Få direkte besked om nye udgivelser Tilmeld dig forlagets nyhedsservice og få direkte besked pr. om nye udgivelser inden for jura, økonomi og samfund, samt organisation, ledelse og kommunikation. Tilmeld: på DJØF FORLAG LÆREBØGER

4 ORGANISATION Organisationsteori Struktur, Kultur, Processer af Jørgen Frode Bakka & Egil Fivelsdal Denne bog giver en nyttig oversigt over hovedemner i organisationsforskningen og en dyberegående analyse af aktuelle problemområder. Forfatterne bruger tre synsvinkler: Strukturperspektivet Kulturperspektivet Procesperspektivet 6. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 390,- Strategier for organisationsændring af Finn Borum Forfatteren giver en oversigt over de væsentligste fremgangsmåder ved organisationsændringer, som praktikere og teoretikere har udviklet. Strategierne afdækkes gennem en række fortolkninger af et konkret ændringsprojekt i en dansk virksomhed. Bogen repræsenterer et opgør med forestillingen om organisationer som stabile strukturer, hvis forandringer kan planlægges og styres. 2. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 290,- Organisationsteoriens klassikere Fra Clausewitz og Weber til Simon og Drucker Jørgen Frode Bakka & Egil Fivelsdal (red.) Bogen præsenterer et udvalg af 17 klassiske tekster inden for organisationsteori, dækkende fra begyndelsen af 1900-tallet til 1970 erne. Til hver af teksterne er der en kort introduktion og læseren får således et godt indblik i organisationsteoriens betydningsfulde bidragsydere. 2. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 425,- 4 DJØF FORLAG LÆREBØGER 2015

5 Kulturer og organisationer Overlevelse i en grænseoverskridende verden af Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede & Michael Minkov Denne klassiker afdækker de værdier, der kendetegner forskellige kulturer såvel de nationale som de organisatoriske kulturer. Forfatterne redegør for kulturerne gennem forskellige dimensioner som forholdet mellem magt og lighed, forholdet mellem individ og gruppe, sociale roller for kvinder og mænd, mm. Bogen viser desuden, hvordan vi håndterer det interkulturelle. ORGANISATION 3. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 575,- Kultur i organisationer Funktion eller symbol af Majken Schultz Bogen tolker kulturen i forskellige organisationer dels ud fra et funktionalistisk kulturperspektiv med fokus på en organisations værdier og grundlæggende antagelser, og dels ud fra et symbolsk kulturperspektiv med udgangspunkt i en organisations antropologi, dens ritualer, myter og metaforer. Bogen henvender sig primært til studerende på kommunikationsuddannelser. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 270,- Ny strategisk ABCD En kvalitativ metode til strategisk udvikling af virksomheden af Erik Johnsen Bogen anviser en overskuelig og praktisk metode til udarbejdelse af en organisations strategiske analyse. Metoden kan bruges i alle organisationer uanset størrelse. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 200,- DJØF FORLAG LÆREBØGER

6 PROJEKTLEDELSE Power i projekter & portefølje af Mette Lindegaard Attrup & John Ryding Olsson Denne anvendelsesorienterede bog om projektledelse og projektlederskab henvender sig både til erfarne og mindre erfarne projektfolk i såvel offentlige som private organisationer. Forfatterne giver konkrete anvisninger på, hvordan man får succes med projektlederens typiske discipliner; bl.a. målsætning, styring, planlægning og organisering. Denne anden udgave er udvidet med risikoanalyse, forandringsledelse og project governance. Med bogen følger en cd-rom med nyttige værktøjer til projekt- og porteføljeledelse. Værktøjerne kan også downloades her. 2. udg sider Indbundet ISBN Pris kr. 625,- Power in Projects, Programs and Portfolios by Mette Lindegaard Attrup & John Ryding Olsson The book applies a holistic approach to project work and project management by integrating theory and practice. Providing a whole new perspective on project management and setting out the practical know-how to allow the reader to make use of its framework within their own work. The book also looks at how to create the right organisational framework for a given project and provides advice on deciding upon a steering and project group and estimating and setting timescales. The book is a translated version of the Danish bestseller»power i projekter og portefølje«published in udg sider Indbundet ISBN Pris kr. 625,- Projektstyringens problemer og værktøjer Fra kaos til resultat Preben Melander (red.)»projektstyringens problemer og værktøjer«er et værdifuldt supplement til den konventionelle projektplanlægningslitteratur, da den ikke nok med at gennemgå projektstyringens mange facetter også indeholder væsentlig kritik og vurdering af det nuværende litterære materiale på området. Bogen viser forskellige billeder af, hvad projektledelse kan være, og hvordan pro jektstyring lader sig praktisere i en kompleks verden med omskiftelige krav og udfordringer. 4. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 550,- 6 DJØF FORLAG LÆREBØGER 2015

7 Projektledelse i løst koblede systemer Ledelse og læring i en ufuldkommen verden af Søren Christensen & Kristian Kreiner 10 kætterske råd om projektledelse i en ufuldkommen verden. Eksempelvis: Stil urimelige krav, insistér og vær fair i strafudmålingen! Vær tilstede, men ikke til rådighed! Frygt ikke kaos, for først da er der indhold i styring og koordinering! Del projektets succes med deltagerne I bliver sikkert afhængige af hinanden igen! Du har ansvaret for... sjældent magten til...! PROJEKTLEDELSE 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 260,- Mindmaps Genvej til overblik af Marianne Kibenich Lær at arbejde med mindmaps, der er velegnede til at danne bro mellem forskellige former for udtryk, så det bliver lettere at omsætte vores tankestrømme til sprog og omvendt. Med mindmaps kan man lynhurtigt nedfælde og strukturere tanker, læsestof og mundtlige oplæg uden samtidig at skulle bruge unødig tid på sproget. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 345,- Mentorprogrammer i virksomheder og organisationer af Kirsten M. Poulsen & Christian Wittrock Med udgangspunkt i 7 cases gennemgår bogen de nødvendige overvejelser i forbindelse med etableringen af et mentorprogram, der skal udvikle, tiltrække og fastholde både ledere og medarbejdere. Endvidere behandler bogen fordele og ulemper ved forskellige typer af programdesign. 1. udg sider Indbundet ISBN Pris kr. 585,- DJØF FORLAG LÆREBØGER

8 OFFENTLIG SEKTOR Samarbejdsdrevet innovation i praksis Peter Aagaard, Jacob Torfing & Eva Sørensen (red.) Hvordan skabes der mere innovation i den offentlige sektor? Faglige ambitioner, komplekse problemer og knappe ressourcer har skabt en stigende interesse for besvarelsen af spørgsmålet. Denne bog præsenterer en række svar i form af resultaterne fra CLIPS-projektet, som siden 2010 har studeret betingelserne for at fremme offentlig innovation gennem tværgående samarbejde. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 465,- E-bog kr. 372,- Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Eva Sørensen & Jacob Torfing (red.) Hvordan kan vi fremme samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor? Denne bog undersøger konceptet»samarbejdsdrevet innovation«både teoretisk gennem en tværfaglig diskussion af samarbejdets innovationspotentiale og empirisk gennem en række casestudier. I bogen diskuteres de udfordringer, som forskellige sociale og politiske aktører møder, når de indgår i samarbejdsdrevne innovationsprocesser. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 450,- Styringsparadigmer i den offentlige sektor af Leon Lerborg Bogen er en systematisk gennemgang af de forskellige styringsteorier grundantagelser, styrker og svagheder, og udgør et reflekteret indlæg i diskussionen om styring og ledelse i den offentlige sektor. Bogen diskuterer seks styringsparadigmer: Det bureaukratiske, det professionelle, New Public Management i en markedsvariant og i en kontraktvariant, det humanistiske styringsparadigme og det relationelle styringsparadigme. Den argumenterer for, at alle disse styringsparadigmer har styrker, men at de ligeledes kan skabe problemer, hvis de dyrkes overdrevet eller ensidigt. 3. udg sider Indbundet ISBN Pris kr. 570,- 8 DJØF FORLAG LÆREBØGER 2015

9 Lederskabelse i spændingsfeltet mellem staten, professionerne og borgerne Preben Melander (red.) Antologien indeholder en række artikler, som hver især belyser de ledelsesmæssige paradokser og dilemmaer, som knytter sig til statens rationelle styring af samfundets performance. Blandt bidragene behandles behovet for lokal nytænkning fremfor universelle løsninger, lokale forsøg på at bygge bro mellem modstridende rationaler, fremtidens lederuddannelsesprogrammer, statens styringsrationalitet i mødet med fagprofessionernes behov for autonomi samt offentlig innovationsledelse med skjulte muligheder og barrierer. OFFENTLIG SEKTOR 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 495,- Sprækker for fornyelse Nye perspektiver på offentlig styrelse og ledelse Klaus Majgaard (red.) Det at udvikle strategier for fremtidens styring og ledelse bliver i høj grad at foretage situationsbestemte vurderinger af, hvordan forskellige tilgange og deres logikker kan kobles, og hvordan dette former organisationens strategiske handlerum. Denne antologi giver forskellige bud på, hvordan vi forstår og begriber kompleksiteten i styringsbetingelserne, og hvordan vi opøver en evne til lede i denne kontekst. Læseren vil finde nyttige pejlemærker og diskussioner, som er værd at tage op og føre videre. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 495,- Laboratorier til bæredygtig samfundsog lederskabelse når lederkompetencer samskabes af mennesker Preben Melander (red.) Få en praktisk anvendelig beskrivelse af de ideer og erfaringer, der ligger til grund for den særlige udviklingsform laboratorier. Disse ledelsesforsøg kaldes også eksperimentarier, collaboratorier og prototyping. Alle afspejler samfundets stræben efter at få mennesker til i fællesskab at performe, udvikle og skabe. Bogen beskriver forskellige eksperimentelle praksisser for at vise laboratorietankens variationer, mangfoldighed og kompleksitet såvel i teori som i praksis. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 495,- DJØF FORLAG LÆREBØGER

10 OFFENTLIG SEKTOR Styring og motivation i den offentlige sektor af Lotte Bøgh Andersen & Lene Holm Pedersen Styringen i den offentlige sektor bliver ofte kritiseret for ikke at understøtte arbejdet og for at virke demotiverende; en problemstilling denne bog tager fat på! Bogen fokuserer på forholdet mellem den ansatte, lederen og de anvendte styringsredskaber. Læseren får bl.a. anvisninger på, hvordan man som offentlig leder kan rekruttere og fastholde medarbejdere og tilrettelægge arbejdet, så medarbejdermotivationen understøttes. Bogen udkommer i serien»studier i offentlig ledelse, styring og forvaltning«. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 250,- Resultatstyring i den offentlige sektor af Mads Kristiansen Resultatstyring er blevet særdeles udbredt i den offentlige sektor i løbet af de seneste par årtier. Det er imidlertid også et ganske omdiskuteret styringsredskab. Denne bog skaber et fundament for en bedre forståelse af styringsredskabets potentialer, begrænsninger, udfordringer og paradokser, og der opstilles en række anbefalinger relateret til adopteringen, designet og implementeringen af resultatstyring med henblik på at fremme de funktionelle effekter og hæmme de dysfunktionelle. Bogen udkommer i serien»studier i offentlig ledelse, styring og forvaltning«1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 395,- Offentlig ledelse og strategisk kommunikation Heidi Salomonsen (red.) Få en gennemgang af en række centrale ledelsesudfordringer, som knytter sig til strategisk kommunikation i forbindelse med interne kommunikationsprocesser. Heriblandt i forløb med forandringer og digitalisering samt i forbindelse med kommunikationen med medierne, for eksempel under kriser. Men også når man som leder ønsker at arbejde strategisk med sit omdømme. Bogen udkommer i serien»studier i offentlig ledelse, styring og forvaltning«. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 325,- 10 DJØF FORLAG LÆREBØGER 2015

11 Sund ledelse 19 bud på god sygehusledelse Danske Regioner (red.) Antologi omhandlende ledelse i sundhedsvæsenet og med særlig vægt på ledelse på sygehusene. Kapitlerne behandler hver især et aspekt af ledelsesopgaven og afspejler til sammen kompleksiteten i at lede i sundhedsvæsenet - uden at bekende sig til en bestemt ledelsesfilosofi eller - retning. OFFENTLIG SEKTOR 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 300,- Offentlig ledelse Teorier og temaer i et politologisk perspektiv af Carsten Greve Denne bog handler om offentlig ledelse som aktivitet og som forskningsfelt. Offentlig ledelse er vigtigere end nogensinde, og med den nye ledelsesreform i Danmark skal mange offentlige ledere til at efteruddanne sig. Bogen er skrevet til undervisningsbrug på universiteter og handelshøjskoler samt på diverse efter- og videreuddannelsesforløb. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 385,- Offentlig Lean koncepter, værktøjer og erfaringer af Esben Rahbek Pedersen & Mahad Huniche»Offentlig lean«giver både læseren en indføring i, hvordan Lean præsenteres i ledelseslitteraturen og i, hvordan Lean praktiseres i den offentlige sektor. Bogen videregiver erfaringerne fra en lang række offentlige organisationer og reflekterer på denne baggrund over nogle af de mange forhold, der kan fremme eller blokere for implementeringen af Lean. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 350,- DJØF FORLAG LÆREBØGER

12 LEDELSE Tvivl - Magt - Æstetik Samtaler, refleksion og fortællinger om ledelse af Sejr Meldgaard Denne bog giver inspiration til arbejdet med ledelse og forandring gennem samtaler, refleksioner og fortællinger. Titlen rummer samtaler med en række ledere fra den offentlige og private sektor om ledelse, udvikling og (organisations)forandring, sanseprægede sære fortællinger og eventyr om ledelse og forandring og mangel på samme for at angive, at der er mange sandheder for det, der er mellem linjerne samt refleksioner og perspektiveringer som trædesten mellem de faktuelle samtaler med ledere og de sære fiktionsfortællinger. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 425,- Blod, sved og tårer - om ansvar og skyld i ledelse af Camilla Sløk Ledere har de sidste 15 år fået stadig mere i løn. Grunden til dette er, at de har fået større ansvar for organisationer og institutioners udvikling og relevans for omverdenen. Men vil lederne tage skylden, når noget går galt? Hvem har ansvaret i Brønderslevsagen, eller når en medarbejder begår den samme fejl i årevis, uden at nogen griber ind? Er det lederen eller medarbejderen? Eller et sted derimellem? Hvad gør det ved spørgsmålet om ansvar? Bogen giver eksempler på situationer omkring skyld og ansvar, hvor ledere fortæller om, hvordan skyld og ansvar forhandles i deres organisationer: Både åbent og i kulissen. Dette vises igennem anonymiserede interviews med ledere om ansvar og skyld. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 195,- Strategisk ledelse som meningsskabende processer af Jørgen Gulddahl Rasmussen & Mette Vinther Larsen Denne bog sætter fokus på strategisk ledelse ved at følge praksis i fire almindelige danske virksomheder i perioden fra 2009 til 2011, hvor krisen har raset med stor styrke. Bogen sætter fokus på ledernes hverdag, deres handlinger, kommunikation, overvejelser og beslutninger og udgør på den måde et bidrag til gennem praksis at forstå strategisk ledelse. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 350,-

13 Forstandig ledelse Erfaringsbaserede refleksioner og filosofiske synsvinkler Kim Gørtz & Mette Mejlhede (red.) LEDELSE Forstandig ledelse udforsker de gode og mindre gode grunde til at bevare fatningen i ledelsespraktikken; undersøger hvad det vil sige at være tænksom og betænksom som leder, og i det hele taget hvordan og hvorvidt et mentalt beredskab og en kognitiv kapacitet kan modsvare de konstante udfordringer, forventninger og typisk modsatrettede hensyn og krav ledere i morgendagens ledelsesliv er oppe imod. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 350,- Frivillig ledelse Erfaringsbaserede refleksioner, psykologiske forhold og filosofiske synsvinkler Kim Gørtz & Mette Mejlhede (red.) Frivillighed og villighed er blevet en fast del af ledelsesdebatten. Denne bog samler forskellige perspektiver på frivillighed og ledelse ud fra praktiske refleksioner, psykologiske forhold og filosofiske og teoretiske synsvinkler. Bogen åbner op for emner som forandring, motivation, engagement, passion, forpligtelse m.m. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 450,- Forskellig ledelse Erfaringsbaserede refleksioner og filosofiske synsvinkler Kim Gørtz & Mette Mejlhede (red.)»forskellig ledelse«introducerer forskelligheder i moderne ledelse og skildrer, hvordan man som leder kan gøre sig gældende i sammenhænge med høj grad af differens, tværgående fagligheder og metoder samt i forbindelse med udvikling af nye og anderledes tilgange. Antologien kombinerer en række ledelsesmæssige praksiserfaringer med forskellen gennem en nuanceret vifte af teoretiske opfattelser og beskrivelser af tilblivelse, skabelse og forskellighed. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 375,- DJØF FORLAG LÆREBØGER

14 LEDELSE Ledelse i moderne organisationer af Allan Næs Gjerding, Jørgen Gulddahl Rasmussen, Mette Vinther Larsen, Jesper Engsig, René Nesgaard Nielsen, Rasmus Lindgaard & Lars Gelsing Bogen gennemgår centrale begivenheder i fem små og mellemstore virksomheder, der mødte forskellige former for krise, fandt vej ud af krisen og brugte erfaringerne til at opnå ny styrke. Temaerne i disse historier er globalisering, nye konkurrencevilkår, fornyelse af virksomhedens identitet og relationel ledelseskommunikation. Endvidere behandler bogen forskellige aspekter af innovation; fx hvad man som leder kan lære inden for ledelse af organisatorisk kreativitet, organisatorisk innovation, innovationsledelse og åbne innovationsprocesser. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 245,- Mening i galskaben Introduktion til ledelsesteorierne af Bøje Larsen Få en oversigt over såvel de grundlæggende, klassiske ledelsesteorier som ledelsestænkning afledt af den nyere organisationssociologiske forskning. Fra klassiske teorier om lederroller i effektive grupper, situationsbestemt ledelse, ledelse og magt over lederes tidsforbrug, ledelse i løst koblede organisationer til kaos- og kompleksitetsteori, ledelse som proces og bytte og socialkonstruktivisme og ledelse. Der er tillige afsnit om kritik af ledelse, og om mode og livscyklus i ledelsesteorier. 2. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 395,- Corporate Governance Mechanisms and Systems af Steen Thomsen & Martin Conyon Denne udgivelse tilbyder en samlet introduktion til god selskabsledelse. Bogen beskæftiger sig med bestyrelser, ejere og selskabsretten i forhold til kontrol og styring af virksomheder. Herudover ses der også på ledelsesmekanismer og de forskellige styreformer rundt omkring i verden. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 325,- 14 DJØF FORLAG LÆREBØGER 2015

15 Paradigmer i praksis Anvendelse af metoder til studie af organisationer og ledelsesprocesser Per Darmer, Birgit Jordansen, Jens Astrup Madsen, & Johannes Thomsen (red.) LEDELSE Få overblik over alle aspekter ved en undersøgelse af ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger. Bogen henvender sig til studerende og til praktikere, der på forskellig vis arbejder med og undersøger organisatorisk og ledelsesmæssig praksis. Dens formål er, at få den enkelte til at udvikle sig til en metodebevidst, reflekterende praktiker, der både er god til at skrive opgaver i studiesammenhæng, og samtidig kan analysere, løse problemer og stille relevante spørgsmål til egen praksis, også når de relevante spørgsmål udfordrer denne praksis. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 650,- Videnledelse i praksis en brugsbog af Henrik W. Bendix & Anders Harbo Via cases udmøntes forfatternes erfaringer i en række anbefalinger for praktisk videnledelse. Bogen fokuserer på videnarbejdet forstået som mennesker og deres relationer og arbejdsprocesser. Forfatterne stiller skarpt på udfordringer og dilemmaer, indrammer og beskriver en række, centrale temaer og viser fremgangmåder og skitser, der har gjort nytte i praksis. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 530,- Vidensdeling perspektiver, problemer og praksis af Peter Holdt Christensen Bogens analyser af vidensdeling tager udgangspunkt i undersøgelser af danske virksomheder, der ikke anvender forkromede strategier for vidensdeling, men som dog hver især oplever problemer, perspektiver og udfordringer ved vidensdeling. Bogen giver både et overblik over, hvad vidensdeling er, og anvisninger på hvordan vidensdeling kan praktiseres. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 260,- DJØF FORLAG LÆREBØGER

16 ForANDRINGSLEDELSE OG -KOMMUNIKATION Modarbejder eller medarbejder Forandringskommunikation skaber samarbejde af Annette Franck Forandringskommunikation trænger til forandring. Uanset om du er topleder, mellemleder eller projektleder, og uanset om du arbejder i en stor organisation eller et lille team, er du forandringsleder. Forudsætningen for at lykkes er, at dine kolleger og medarbejdere vil samarbejde med dig om forandringsopgaver. Baseret på forfatterens praktiske erfaring og brede faglige baggrund giver bogen konkrete arbejdsmetoder og anvisninger. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 275,- Mening i forandring Komplekse interaktioner i arbejdslivet af Henry Larsen & Henrik Holt Larsen Ledelse foregår i relationer mellem mennesker og skal anskues som komplekse interaktive processer, der påvirker og påvirkes af forandring og trivsel. Bogen inddrager tre fortællinger fra hverdagen i danske organisationer, privat som offentlig, og peger på en palet af handlemuligheder i forhold til organisationers trivsel og forandringer. Arbejder du med trivsel og forandringsprocesser, så er dette bogen til dig! 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 290,- Forandringsledelse og kommunikation af Eva Parum Få en præsentation og analyse af tre strategiske perspektiver på forandringsledelse og kommunikation, som har baggrund i empirisk funderet forskning. Der indgår en lang række cases om forandringsledelse og kommunikation i danske virksomheder, og bogen henvender sig til læsere, der ønsker at få indsigt i hvorledes man kan gå i gang med forandringsprojekter, i stedet for at bygge for meget på»learning by doing«. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 385,- 16 DJØF FORLAG LÆREBØGER 2015

17 Preparing for the Unexpected Design of the Future Global Enterprise Poul Houman Andersen, Jakob Lauring, Hanne Kragh & Mai S. Linneberg (red.) Danish management has followed a specific recipe, which enabled the national and international part of the organisation to exist side by side. Now the time is ripe for managers with a distinct national tradition of management to tackle some of their most ingrained assumptions about the international superiority of their management model. Managers can get better at recognizing these biases, at challenging them and at basing their decisions on what actually works in an international context. The book reflects on these issues through case studies of organization and management of international activities in Danish-based firms. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 295,- Organisationer i forandring Jens Astrup Madsen (red.) En præsentation af aktuelle og nuancerede danske cases, som alle hjælper læseren til at trænge ind i ledelses- og organisationsteorien, der i de senere år har fået tilføjet nye vinkler. Bogens cases fra private og offentlige virksomheder har særlig vægt på, hvordan de forskellige aktører forsøger at påvirke og kontrollere forandringer. To afsnit introducerer pædagogikken omkring caseundervisningen fra underviserens og fra den studerendes synsvinkel. ForANDRINGSLEDELSE OG -KOMMUNIKATION 5. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 350,- Appreciative Inquiry en konstruktiv metode til positive forandringer af Carsten Hornstrup & Jesper Loehr-Petersen Gennem arbejdsmetoden»appreciative inquiry«kan man lære at bruge sine succeser konstruktivt til at skabe positive forandringer med. Udgangspunktet er at undersøge sine succeser og at bruge dem til at gøre organisationen, den enkelte medarbejder og medarbejdergrupperne endnu bedre. Bogen er en let anvendelig brugsbog, som viser, hvordan man med denne arbejdsmetode kan skabe et langt mere konstruktivt og positivt udgangspunkt for ledelse og udviklingsprocesser i organisationer. 3. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 175,- DJØF FORLAG LÆREBØGER

18 KOMMUNIKATION Troværdighed kommer indefra! - sådan skaber du troværdighed i professionel kommunikation af Helle Bertram Denne bog er skrevet til dig, der gerne vil skabe troværdige kommunikationsløsninger, som leder, som kommunikationskonsulent, tekstforfatter osv. Bogen giver dig konkrete metoder, som du kan overføre direkte på dit arbejde med professionel kommunikation. Metoden hører til forberedelsen, dvs. når mål, budskaber, medier, målgrupper osv. tilrettelægges. Fremstillingen giver med andre ord en metode til planlægning af strategisk, professionel kommunikation. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 160,- Strategisk kommunikation om ledelse et corporate og public governance perspektiv af Eva Parum Både Nørby-udvalgets anbefalinger for god selskabsledelse samt den offentlige pendant om god offentlig topledelse er baggrund for denne bogs fokus. De stigende krav til ledelsen handler i høj grad om velovervejet og god kommunikation, hvilket Eva Parum kommer med konkrete anbefalinger til. Bogens afslutning beskæftiger sig med perspektivet på aktionærer og andre stakeholdere, hvilket gør den højst aktuel, da denne målgruppedebat i forhold til corporate og public governance stadig verserer fra tid til anden. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 490,- Strategisk ledelseskommunikation Erhvervslivets ledelse med visioner, missioner og værdier af Anders Bordum & Jacob Holm Hansen Bogen giver et omfattende overblik over strategisk ledelseskommunikation. Den præsenterer og analyserer visioner, missioner og værdier fra de 50 største virksomheder i Danmark. Resultatet af undersøgelsen er mildest talt overraskende. De færreste store virksomheder i Danmark lever op til en række væsentlige krav, som kan stilles til strategisk ledelseskommunikation. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 610,- 18 DJØF FORLAG LÆREBØGER 2015

19 Professional Oral Communication in English af Margrethe Smedegaard Mondahl, Jonas Rasmussen & Lisbet Pals Svendsen This book is intended for all users of English oral communication for business purposes, students and practitioners alike. It takes a 21st century perspective on what it means to be an adult, professional learner of English, how the individual learner may consciously work to professionalize her existing competences and how these competences fit into the strategic considerations of today s business organizations. KOMMUNIKATION 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 125,- Kort, klart og klikbart web-tekster, der virker af Nanna Friis Skriv kort, klart og klikbart. Vil du gerne blive bedre til at skrive effektive web-tekster? Her er bogen, der lærer dig at skrive tekster, som bakker op om din virksomheds værdier og målsætning og opfylder din brugers behov.»kort, klart og klikbart«er en pædagogisk håndbog, der giver dig en grundig gennemgang af de helt særlige præmisser, der hersker på internettet. Bogen indeholder tjeklister, trinfor-trin-guides, gode argumenter til chefen og masser af eksempler og øvelser, som gør dig i stand til at skrive korte, klare og klikbare tekster. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 250,- Intern kommunikation i praksis en guide til strategisk dialog af Louise Riis Kistrup & Pernille Mølgaard Toft Bogen handler om, hvordan intern kommunikation som et ledelsesværktøj kan skabe en ligeværdig og dynamisk dialog mellem medarbejdere og ledelse og derved bidrage til at opfylde organisationens overordnede strategi. Få gode råd og redskaber til arbejdet med at lægge en strategisk intern kommunikationsplan, baseret på organisationens mission, vision og værdier, samt hvordan du kan måle og evaluere den gennemførte kommunikationsindsats. Praktiske eksempler fra bl.a. DR, Jyske Bank, NCC, PET og Danisco. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 220,- DJØF FORLAG LÆREBØGER

20 KOMMUNIKATION Bedre forhandling I situationer, hvor vi ikke ser forhandlingen, bliver vi snydt af Nicolai Robinson Få anbefalinger til, hvordan du, som forhandler, får flere redskaber at vælge imellem, og hvordan du dermed opnår bedre resultater. Bogen er skrevet som best-practice og henvender sig til alle, som dagligt indgår i forhandlinger i forskellige situationer i fx banker, organisationer, store virksomheder og kulturinstitutioner, offentlige myndigheder og i politiske sammenhænge. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 380,- Ord der brander Talk the walk: italesættelse i organisationskommunikation af Lis Holm & Birgitte Norlyk Bogen sætter fokus på, hvordan sprog og ord bruges til effektivt at brande virksomheder og organisationer. De første kapitler omhandler organisationskommunikation hvordan forskellige måder at tænke organisation på har indflydelse på organisationens værdier og måde at brande sig på. Herefter fokuseres på de sproglige og stilistiske overvejelser, der er relevante for organisationens branding på tekstniveau. Bogen retter sig primært mod sprog- og kommunikationsstuderende, samt økonomistuderende med tværfagligt fokus. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 320,- Strategic CSR Communication Mette Morsing & Suzanne Beckmann (red.) Bogen, som er skrevet på engelsk, tegner konturerne af et nyt og centralt felt, som får stadigt større betydning for ledelse. Samtidig med at moderne virksomheder i stigende grad forventes at kommunikere om deres etiske og sociale ansvar, oplever lederne, at strategisk CSR-kommunikation er en delikat affære. Bidragsyderne til denne bog belyser hvorfor og hvordan. De trækker på indsigter fra en række teoretiske områder som sociologi, organisationsteori, lingvistik, marketing, erhvervsøkonomi, forbruger-adfærd, medie-analyse, etik, management, branding og kommunikation. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 295,- 20 DJØF FORLAG LÆREBØGER 2015

Djøf Forlag. Lærebøger Økonomi & Samfund. Jura Økonomi & Samfund Organisation, Ledelse & Kommunikation www.djoef-forlag.dk

Djøf Forlag. Lærebøger Økonomi & Samfund. Jura Økonomi & Samfund Organisation, Ledelse & Kommunikation www.djoef-forlag.dk Djøf Forlag Lærebøger Økonomi & Samfund Jura Økonomi & Samfund Organisation, Ledelse & Kommunikation www.djoef-forlag.dk Djøf Forlag Lærebøger Generel erhvervsøkonomi... 4 Regnskab og økonomistyring...

Læs mere

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Forskningsbaseret efteruddannelse - intensive sommerskolekurser Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Dalgas Have 15 2000 Frederiksberg Redaktion: Sommerskoleansvarlig

Læs mere

Få tilsendt kataloget gratis skriv til info@dpf.dk

Få tilsendt kataloget gratis skriv til info@dpf.dk organisation 2013 KATALOG KONTAKT Dansk Psykologisk Forlag Knabrostræde 3, 1. sal 1210 København K Tlf. 4546 0050 Info@dpf.dk www.dpf.dk FORLAgETS åbningstider Mandag-torsdag 8.30-16.00 Fredag 8.30-15.00

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Efterår 2015 København Med forbehold for ændringer 1 Indhold Moduludbud på MPG efterår 2015... 3 Afvikling af modulerne... 6 Ansøgningsprocedure... 6

Læs mere

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Speciale i International Virksomhedskommunikation v/vejleder Flemming Smedegaard Syddansk Universitet Helene Møller 1. INDLEDNING...

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

Sociale medier i intern kommunikation

Sociale medier i intern kommunikation Sociale medier i intern kommunikation Af Gitte Krejbich, Vibe Abildtrup Middelboe, Berit Madsen, Pauline Ley Vejleder: Karsten Pedersen Master i Professionel Kommunikation, Modul 2, Maj 2011 Roskilde Universitet

Læs mere

Praksisnær. ledelse i det offentlige

Praksisnær. ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige førstelinjeleder 1. udgave, 1. oplag 2014 PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag 2014 Redaktør: Søren Voxted

Læs mere

Det handler om at kunne de fine ord - konstruktionen af en forandringsagent

Det handler om at kunne de fine ord - konstruktionen af en forandringsagent Det handler om at kunne de fine ord - konstruktionen af en forandringsagent Christina Andersen, Jan René Strojek & Niels Horn Speciale på Kommunikation, Roskilde Universitetscenter Foråret 2006 0 0 A.

Læs mere

VÆRDIKOMMUNIKATION -branding på tekstplan

VÆRDIKOMMUNIKATION -branding på tekstplan VÆRDIKOMMUNIKATION -branding på tekstplan Hvordan man sikrer, at virksomhedens skriftlige kommunikation understøtter virksomhedens brand og centrale værdier Cand.ling.merc.-speciale Handelshøjskolen i

Læs mere

Hvem skal lede fremtidens museer?

Hvem skal lede fremtidens museer? Hvem skal lede fremtidens museer? Studerende: Anna Overlund-Sørensen Årgang: 2006 1. december 2011 Speciale Vejledere: Casper Hvenegård Antal normalsider: 70 Indhold Indhold... 2 Abstrakt... 4 Abstract...

Læs mere

Tillid har været på den offentlige dagsorden i nogle år. Men rykker det? Der er både medvind og barrierer, siger de 300 ledere, vi har spurgt.

Tillid har været på den offentlige dagsorden i nogle år. Men rykker det? Der er både medvind og barrierer, siger de 300 ledere, vi har spurgt. Tema om tillidsbaseret ledelse Offentlig Ledelse01 15 Udgivet i samarbejde mellem HK Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening Tillid 2.0 Tillid har været på den offentlige dagsorden i nogle

Læs mere

NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER. Speciale, RUC

NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER. Speciale, RUC Speciale, RUC NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER - en analyse af Patent- og Varemærkestyrelsens blog med fokus på samspillet mellem bloggen som medie og genre og organisationen som ramme for bloggen. Christoffer Grann,

Læs mere

Lederuddannelser i et kompleksitetsteoretisk perspektiv

Lederuddannelser i et kompleksitetsteoretisk perspektiv Kandidatafhandling - Cand.merc.(psyk) Lederuddannelser i et kompleksitetsteoretisk perspektiv Leadership development programs from a complexity theoretical perspective Ruth Gøjsen Andersen Edvard Terje

Læs mere

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard 130 mm 150+3 mm 11,4mm 150+3 mm 130 mm HAR DU LÆST 17,8 mm 155+3 mm VIDEN, VÆRKTØJER OG LÆRING PETER HAGEDORN-RASMUSSEN cand.techn.soc., ph.d, er lektor på Institut for Kommunikation, Virksomheder og Informationsteknologier

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Læring i en HR strategi?

Læring i en HR strategi? Vejleder: Christian Helms Jørgensen Roskilde Universitetscenter Pædagogik og uddannelsesstudier Bachelorprojekt 27-12-2006 Læring i en HR strategi? Gruppe 10: Maria Højer Larsen Gitte Marsken Abstract

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Nye stier for frivillige sociale organisationer

Nye stier for frivillige sociale organisationer Masterafhandling juni 2010 Center for Socialt Entreprenørskab, Roskilde Universitetscenter Vejleder: Gurli Jakobsen Nye stier for frivillige sociale organisationer - Hvordan kan frivillige sociale organisationer

Læs mere

tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 2, 2011

tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 2, 2011 RELATIONEL PRAKSIS tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 2, 2011 SYS T E M I S K S O C I A L KO N S T R U K T I O N I S T I S K A N E R K E N D E N D E S T Y R K E B A S E R

Læs mere

STUDIENUMMER:46672,K1 EMAIL: bpb@ruc.dk STUDIENUMMER:46331, K2 EMAIL: STUDIENUMMER:46678, K1 EMAIL: cslottn@ruc.dk

STUDIENUMMER:46672,K1 EMAIL: bpb@ruc.dk STUDIENUMMER:46331, K2 EMAIL: STUDIENUMMER:46678, K1 EMAIL: cslottn@ruc.dk STUDIENUMMER:46672,K1 EMAIL: bpb@ruc.dk STUDIENUMMER:46331, K2 EMAIL: STUDIENUMMER:46678, K1 EMAIL: cslottn@ruc.dk STUDIENUMMER:47178, K2 EMAIL: isap@ruc.dk STUDIENUMMER:46636, K1 EMAIL: ewe@ruc.dk ANSALG:

Læs mere

PROJEKTMØDER MED INNOVATIONSKRAFT

PROJEKTMØDER MED INNOVATIONSKRAFT PROJEKTMØDER MED INNOVATIONSKRAFT 06-06- 2011 Empirisk undersøgelse af, hvad der skaber fremdrift på projektmøder Masterafhandling, MPF 2, RUC Maj 2011 Af Susanne Gottlieb og Dorrit Sørensen Vejleder:

Læs mere

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør?

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? Speciale på Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? En diskursanalyse af sammenhængen mellem mål og metoder i de individuelle planer fra Dansk Kvalitetsmodel på det

Læs mere

Forandringsledelse. ved implementering af it

Forandringsledelse. ved implementering af it Institut for ledelse HA.it Forfattere: Jesper Lybech Jacob Wulff Vejleder: Tina Blegind Jensen Forandringsledelse ved implementering af it Implementering af Opus Personalestyring i Århus Kommune Handelshøjskolen,

Læs mere

Lederudvikling i netværk

Lederudvikling i netværk Institut for Ledelse Kandidatafhandling Cand.merc. SOL Forfattere: Maria Kirstine Østergaard Olesen Louise Holk Vejleder: Frances Jørgensen Lederudvikling i netværk Aarhus School of Business, University

Læs mere

LEDELSE NU OG I FREMTIDEN

LEDELSE NU OG I FREMTIDEN LEDELSE NU OG I FREMTIDEN EN KVALITATIV OG EMPIRISK UNDERSØGELSE AF LEADERSHIP PIPELINE SOM LEDELSESMODEL I DET OFFENTLIGE SYGEHUSVÆSEN. Opgavebetegnelse: Afsluttende masterprojekt. 4.semester. 4. januar

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Temaartikler Forord 427 Ledelsesudfordringen anno 2008 i FMLP perspektiv

Indholdsfortegnelse. Temaartikler Forord 427 Ledelsesudfordringen anno 2008 i FMLP perspektiv Indholdsfortegnelse Temaartikler Forord 427 Ledelsesudfordringen anno 2008 i FMLP perspektiv 428 Kommandør Henrik Ryberg Forsvarets nye ledelsesuddannelser Orlogskaptajn Jørgen Juel Jessen og kaptajn Ann

Læs mere

Digitalisering og forandring

Digitalisering og forandring Digitalisering og forandring Digitalisation and change Vejen mod en dynamisk model for forandringer i offentlige digitaliseringsprojekter A dynamic model for change management in public digitalisation

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration HD Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper dine analytiske

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere