Djøf Forlag. Lærebøger Organisation, Ledelse & Kommunikation. Jura Økonomi & Samfund Organisation, Ledelse & Kommunikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Djøf Forlag. Lærebøger Organisation, Ledelse & Kommunikation. Jura Økonomi & Samfund Organisation, Ledelse & Kommunikation www.djoef-forlag."

Transkript

1 Djøf Forlag Lærebøger Organisation, Ledelse & Kommunikation Jura Økonomi & Samfund Organisation, Ledelse & Kommunikation

2 Djøf Forlag Lærebøger Organisation... 4 Projektledelse... 6 Offentlig sektor... 8 Ledelse Forandringsledelse og -kommunikation Kommunikation Sprog DJØF FORLAG LÆREBØGER 2015

3 Søger du inspiration til din undervisning? Bestil et pensumeksemplar Djøf Forlag udgiver en lang række teoretiske og praktiske lærebøger inden for jura, økonomi og samfund, organisation, ledelse og kommunikation. Hvis du har lyst til at udforske udvalget af undervisningsmateriale, kan du besøge Djøf Forlags hjemmeside. Vi sender gerne et frit inspektionseksemplar af vores lærebøger til undervisere på videregående uddannelser. For at rekvirere et pensumeksemplar skal du blot udfylde en online bestillingsformular. Et par måneder efter du har modtaget bogen, vender vi tilbage for at høre, om du finder bogen brugbar og om du eventuelt har forslag til forbedringer eller helt nye lærebøger. Vi glæder os til at modtage din feedback. Bestillingsformular: Få direkte besked om nye udgivelser Tilmeld dig forlagets nyhedsservice og få direkte besked pr. om nye udgivelser inden for jura, økonomi og samfund, samt organisation, ledelse og kommunikation. Tilmeld: på DJØF FORLAG LÆREBØGER

4 ORGANISATION Organisationsteori Struktur, Kultur, Processer af Jørgen Frode Bakka & Egil Fivelsdal Denne bog giver en nyttig oversigt over hovedemner i organisationsforskningen og en dyberegående analyse af aktuelle problemområder. Forfatterne bruger tre synsvinkler: Strukturperspektivet Kulturperspektivet Procesperspektivet 6. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 390,- Strategier for organisationsændring af Finn Borum Forfatteren giver en oversigt over de væsentligste fremgangsmåder ved organisationsændringer, som praktikere og teoretikere har udviklet. Strategierne afdækkes gennem en række fortolkninger af et konkret ændringsprojekt i en dansk virksomhed. Bogen repræsenterer et opgør med forestillingen om organisationer som stabile strukturer, hvis forandringer kan planlægges og styres. 2. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 290,- Organisationsteoriens klassikere Fra Clausewitz og Weber til Simon og Drucker Jørgen Frode Bakka & Egil Fivelsdal (red.) Bogen præsenterer et udvalg af 17 klassiske tekster inden for organisationsteori, dækkende fra begyndelsen af 1900-tallet til 1970 erne. Til hver af teksterne er der en kort introduktion og læseren får således et godt indblik i organisationsteoriens betydningsfulde bidragsydere. 2. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 425,- 4 DJØF FORLAG LÆREBØGER 2015

5 Kulturer og organisationer Overlevelse i en grænseoverskridende verden af Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede & Michael Minkov Denne klassiker afdækker de værdier, der kendetegner forskellige kulturer såvel de nationale som de organisatoriske kulturer. Forfatterne redegør for kulturerne gennem forskellige dimensioner som forholdet mellem magt og lighed, forholdet mellem individ og gruppe, sociale roller for kvinder og mænd, mm. Bogen viser desuden, hvordan vi håndterer det interkulturelle. ORGANISATION 3. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 575,- Kultur i organisationer Funktion eller symbol af Majken Schultz Bogen tolker kulturen i forskellige organisationer dels ud fra et funktionalistisk kulturperspektiv med fokus på en organisations værdier og grundlæggende antagelser, og dels ud fra et symbolsk kulturperspektiv med udgangspunkt i en organisations antropologi, dens ritualer, myter og metaforer. Bogen henvender sig primært til studerende på kommunikationsuddannelser. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 270,- Ny strategisk ABCD En kvalitativ metode til strategisk udvikling af virksomheden af Erik Johnsen Bogen anviser en overskuelig og praktisk metode til udarbejdelse af en organisations strategiske analyse. Metoden kan bruges i alle organisationer uanset størrelse. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 200,- DJØF FORLAG LÆREBØGER

6 PROJEKTLEDELSE Power i projekter & portefølje af Mette Lindegaard Attrup & John Ryding Olsson Denne anvendelsesorienterede bog om projektledelse og projektlederskab henvender sig både til erfarne og mindre erfarne projektfolk i såvel offentlige som private organisationer. Forfatterne giver konkrete anvisninger på, hvordan man får succes med projektlederens typiske discipliner; bl.a. målsætning, styring, planlægning og organisering. Denne anden udgave er udvidet med risikoanalyse, forandringsledelse og project governance. Med bogen følger en cd-rom med nyttige værktøjer til projekt- og porteføljeledelse. Værktøjerne kan også downloades her. 2. udg sider Indbundet ISBN Pris kr. 625,- Power in Projects, Programs and Portfolios by Mette Lindegaard Attrup & John Ryding Olsson The book applies a holistic approach to project work and project management by integrating theory and practice. Providing a whole new perspective on project management and setting out the practical know-how to allow the reader to make use of its framework within their own work. The book also looks at how to create the right organisational framework for a given project and provides advice on deciding upon a steering and project group and estimating and setting timescales. The book is a translated version of the Danish bestseller»power i projekter og portefølje«published in udg sider Indbundet ISBN Pris kr. 625,- Projektstyringens problemer og værktøjer Fra kaos til resultat Preben Melander (red.)»projektstyringens problemer og værktøjer«er et værdifuldt supplement til den konventionelle projektplanlægningslitteratur, da den ikke nok med at gennemgå projektstyringens mange facetter også indeholder væsentlig kritik og vurdering af det nuværende litterære materiale på området. Bogen viser forskellige billeder af, hvad projektledelse kan være, og hvordan pro jektstyring lader sig praktisere i en kompleks verden med omskiftelige krav og udfordringer. 4. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 550,- 6 DJØF FORLAG LÆREBØGER 2015

7 Projektledelse i løst koblede systemer Ledelse og læring i en ufuldkommen verden af Søren Christensen & Kristian Kreiner 10 kætterske råd om projektledelse i en ufuldkommen verden. Eksempelvis: Stil urimelige krav, insistér og vær fair i strafudmålingen! Vær tilstede, men ikke til rådighed! Frygt ikke kaos, for først da er der indhold i styring og koordinering! Del projektets succes med deltagerne I bliver sikkert afhængige af hinanden igen! Du har ansvaret for... sjældent magten til...! PROJEKTLEDELSE 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 260,- Mindmaps Genvej til overblik af Marianne Kibenich Lær at arbejde med mindmaps, der er velegnede til at danne bro mellem forskellige former for udtryk, så det bliver lettere at omsætte vores tankestrømme til sprog og omvendt. Med mindmaps kan man lynhurtigt nedfælde og strukturere tanker, læsestof og mundtlige oplæg uden samtidig at skulle bruge unødig tid på sproget. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 345,- Mentorprogrammer i virksomheder og organisationer af Kirsten M. Poulsen & Christian Wittrock Med udgangspunkt i 7 cases gennemgår bogen de nødvendige overvejelser i forbindelse med etableringen af et mentorprogram, der skal udvikle, tiltrække og fastholde både ledere og medarbejdere. Endvidere behandler bogen fordele og ulemper ved forskellige typer af programdesign. 1. udg sider Indbundet ISBN Pris kr. 585,- DJØF FORLAG LÆREBØGER

8 OFFENTLIG SEKTOR Samarbejdsdrevet innovation i praksis Peter Aagaard, Jacob Torfing & Eva Sørensen (red.) Hvordan skabes der mere innovation i den offentlige sektor? Faglige ambitioner, komplekse problemer og knappe ressourcer har skabt en stigende interesse for besvarelsen af spørgsmålet. Denne bog præsenterer en række svar i form af resultaterne fra CLIPS-projektet, som siden 2010 har studeret betingelserne for at fremme offentlig innovation gennem tværgående samarbejde. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 465,- E-bog kr. 372,- Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Eva Sørensen & Jacob Torfing (red.) Hvordan kan vi fremme samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor? Denne bog undersøger konceptet»samarbejdsdrevet innovation«både teoretisk gennem en tværfaglig diskussion af samarbejdets innovationspotentiale og empirisk gennem en række casestudier. I bogen diskuteres de udfordringer, som forskellige sociale og politiske aktører møder, når de indgår i samarbejdsdrevne innovationsprocesser. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 450,- Styringsparadigmer i den offentlige sektor af Leon Lerborg Bogen er en systematisk gennemgang af de forskellige styringsteorier grundantagelser, styrker og svagheder, og udgør et reflekteret indlæg i diskussionen om styring og ledelse i den offentlige sektor. Bogen diskuterer seks styringsparadigmer: Det bureaukratiske, det professionelle, New Public Management i en markedsvariant og i en kontraktvariant, det humanistiske styringsparadigme og det relationelle styringsparadigme. Den argumenterer for, at alle disse styringsparadigmer har styrker, men at de ligeledes kan skabe problemer, hvis de dyrkes overdrevet eller ensidigt. 3. udg sider Indbundet ISBN Pris kr. 570,- 8 DJØF FORLAG LÆREBØGER 2015

9 Lederskabelse i spændingsfeltet mellem staten, professionerne og borgerne Preben Melander (red.) Antologien indeholder en række artikler, som hver især belyser de ledelsesmæssige paradokser og dilemmaer, som knytter sig til statens rationelle styring af samfundets performance. Blandt bidragene behandles behovet for lokal nytænkning fremfor universelle løsninger, lokale forsøg på at bygge bro mellem modstridende rationaler, fremtidens lederuddannelsesprogrammer, statens styringsrationalitet i mødet med fagprofessionernes behov for autonomi samt offentlig innovationsledelse med skjulte muligheder og barrierer. OFFENTLIG SEKTOR 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 495,- Sprækker for fornyelse Nye perspektiver på offentlig styrelse og ledelse Klaus Majgaard (red.) Det at udvikle strategier for fremtidens styring og ledelse bliver i høj grad at foretage situationsbestemte vurderinger af, hvordan forskellige tilgange og deres logikker kan kobles, og hvordan dette former organisationens strategiske handlerum. Denne antologi giver forskellige bud på, hvordan vi forstår og begriber kompleksiteten i styringsbetingelserne, og hvordan vi opøver en evne til lede i denne kontekst. Læseren vil finde nyttige pejlemærker og diskussioner, som er værd at tage op og føre videre. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 495,- Laboratorier til bæredygtig samfundsog lederskabelse når lederkompetencer samskabes af mennesker Preben Melander (red.) Få en praktisk anvendelig beskrivelse af de ideer og erfaringer, der ligger til grund for den særlige udviklingsform laboratorier. Disse ledelsesforsøg kaldes også eksperimentarier, collaboratorier og prototyping. Alle afspejler samfundets stræben efter at få mennesker til i fællesskab at performe, udvikle og skabe. Bogen beskriver forskellige eksperimentelle praksisser for at vise laboratorietankens variationer, mangfoldighed og kompleksitet såvel i teori som i praksis. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 495,- DJØF FORLAG LÆREBØGER

10 OFFENTLIG SEKTOR Styring og motivation i den offentlige sektor af Lotte Bøgh Andersen & Lene Holm Pedersen Styringen i den offentlige sektor bliver ofte kritiseret for ikke at understøtte arbejdet og for at virke demotiverende; en problemstilling denne bog tager fat på! Bogen fokuserer på forholdet mellem den ansatte, lederen og de anvendte styringsredskaber. Læseren får bl.a. anvisninger på, hvordan man som offentlig leder kan rekruttere og fastholde medarbejdere og tilrettelægge arbejdet, så medarbejdermotivationen understøttes. Bogen udkommer i serien»studier i offentlig ledelse, styring og forvaltning«. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 250,- Resultatstyring i den offentlige sektor af Mads Kristiansen Resultatstyring er blevet særdeles udbredt i den offentlige sektor i løbet af de seneste par årtier. Det er imidlertid også et ganske omdiskuteret styringsredskab. Denne bog skaber et fundament for en bedre forståelse af styringsredskabets potentialer, begrænsninger, udfordringer og paradokser, og der opstilles en række anbefalinger relateret til adopteringen, designet og implementeringen af resultatstyring med henblik på at fremme de funktionelle effekter og hæmme de dysfunktionelle. Bogen udkommer i serien»studier i offentlig ledelse, styring og forvaltning«1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 395,- Offentlig ledelse og strategisk kommunikation Heidi Salomonsen (red.) Få en gennemgang af en række centrale ledelsesudfordringer, som knytter sig til strategisk kommunikation i forbindelse med interne kommunikationsprocesser. Heriblandt i forløb med forandringer og digitalisering samt i forbindelse med kommunikationen med medierne, for eksempel under kriser. Men også når man som leder ønsker at arbejde strategisk med sit omdømme. Bogen udkommer i serien»studier i offentlig ledelse, styring og forvaltning«. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 325,- 10 DJØF FORLAG LÆREBØGER 2015

11 Sund ledelse 19 bud på god sygehusledelse Danske Regioner (red.) Antologi omhandlende ledelse i sundhedsvæsenet og med særlig vægt på ledelse på sygehusene. Kapitlerne behandler hver især et aspekt af ledelsesopgaven og afspejler til sammen kompleksiteten i at lede i sundhedsvæsenet - uden at bekende sig til en bestemt ledelsesfilosofi eller - retning. OFFENTLIG SEKTOR 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 300,- Offentlig ledelse Teorier og temaer i et politologisk perspektiv af Carsten Greve Denne bog handler om offentlig ledelse som aktivitet og som forskningsfelt. Offentlig ledelse er vigtigere end nogensinde, og med den nye ledelsesreform i Danmark skal mange offentlige ledere til at efteruddanne sig. Bogen er skrevet til undervisningsbrug på universiteter og handelshøjskoler samt på diverse efter- og videreuddannelsesforløb. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 385,- Offentlig Lean koncepter, værktøjer og erfaringer af Esben Rahbek Pedersen & Mahad Huniche»Offentlig lean«giver både læseren en indføring i, hvordan Lean præsenteres i ledelseslitteraturen og i, hvordan Lean praktiseres i den offentlige sektor. Bogen videregiver erfaringerne fra en lang række offentlige organisationer og reflekterer på denne baggrund over nogle af de mange forhold, der kan fremme eller blokere for implementeringen af Lean. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 350,- DJØF FORLAG LÆREBØGER

12 LEDELSE Tvivl - Magt - Æstetik Samtaler, refleksion og fortællinger om ledelse af Sejr Meldgaard Denne bog giver inspiration til arbejdet med ledelse og forandring gennem samtaler, refleksioner og fortællinger. Titlen rummer samtaler med en række ledere fra den offentlige og private sektor om ledelse, udvikling og (organisations)forandring, sanseprægede sære fortællinger og eventyr om ledelse og forandring og mangel på samme for at angive, at der er mange sandheder for det, der er mellem linjerne samt refleksioner og perspektiveringer som trædesten mellem de faktuelle samtaler med ledere og de sære fiktionsfortællinger. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 425,- Blod, sved og tårer - om ansvar og skyld i ledelse af Camilla Sløk Ledere har de sidste 15 år fået stadig mere i løn. Grunden til dette er, at de har fået større ansvar for organisationer og institutioners udvikling og relevans for omverdenen. Men vil lederne tage skylden, når noget går galt? Hvem har ansvaret i Brønderslevsagen, eller når en medarbejder begår den samme fejl i årevis, uden at nogen griber ind? Er det lederen eller medarbejderen? Eller et sted derimellem? Hvad gør det ved spørgsmålet om ansvar? Bogen giver eksempler på situationer omkring skyld og ansvar, hvor ledere fortæller om, hvordan skyld og ansvar forhandles i deres organisationer: Både åbent og i kulissen. Dette vises igennem anonymiserede interviews med ledere om ansvar og skyld. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 195,- Strategisk ledelse som meningsskabende processer af Jørgen Gulddahl Rasmussen & Mette Vinther Larsen Denne bog sætter fokus på strategisk ledelse ved at følge praksis i fire almindelige danske virksomheder i perioden fra 2009 til 2011, hvor krisen har raset med stor styrke. Bogen sætter fokus på ledernes hverdag, deres handlinger, kommunikation, overvejelser og beslutninger og udgør på den måde et bidrag til gennem praksis at forstå strategisk ledelse. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 350,-

13 Forstandig ledelse Erfaringsbaserede refleksioner og filosofiske synsvinkler Kim Gørtz & Mette Mejlhede (red.) LEDELSE Forstandig ledelse udforsker de gode og mindre gode grunde til at bevare fatningen i ledelsespraktikken; undersøger hvad det vil sige at være tænksom og betænksom som leder, og i det hele taget hvordan og hvorvidt et mentalt beredskab og en kognitiv kapacitet kan modsvare de konstante udfordringer, forventninger og typisk modsatrettede hensyn og krav ledere i morgendagens ledelsesliv er oppe imod. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 350,- Frivillig ledelse Erfaringsbaserede refleksioner, psykologiske forhold og filosofiske synsvinkler Kim Gørtz & Mette Mejlhede (red.) Frivillighed og villighed er blevet en fast del af ledelsesdebatten. Denne bog samler forskellige perspektiver på frivillighed og ledelse ud fra praktiske refleksioner, psykologiske forhold og filosofiske og teoretiske synsvinkler. Bogen åbner op for emner som forandring, motivation, engagement, passion, forpligtelse m.m. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 450,- Forskellig ledelse Erfaringsbaserede refleksioner og filosofiske synsvinkler Kim Gørtz & Mette Mejlhede (red.)»forskellig ledelse«introducerer forskelligheder i moderne ledelse og skildrer, hvordan man som leder kan gøre sig gældende i sammenhænge med høj grad af differens, tværgående fagligheder og metoder samt i forbindelse med udvikling af nye og anderledes tilgange. Antologien kombinerer en række ledelsesmæssige praksiserfaringer med forskellen gennem en nuanceret vifte af teoretiske opfattelser og beskrivelser af tilblivelse, skabelse og forskellighed. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 375,- DJØF FORLAG LÆREBØGER

14 LEDELSE Ledelse i moderne organisationer af Allan Næs Gjerding, Jørgen Gulddahl Rasmussen, Mette Vinther Larsen, Jesper Engsig, René Nesgaard Nielsen, Rasmus Lindgaard & Lars Gelsing Bogen gennemgår centrale begivenheder i fem små og mellemstore virksomheder, der mødte forskellige former for krise, fandt vej ud af krisen og brugte erfaringerne til at opnå ny styrke. Temaerne i disse historier er globalisering, nye konkurrencevilkår, fornyelse af virksomhedens identitet og relationel ledelseskommunikation. Endvidere behandler bogen forskellige aspekter af innovation; fx hvad man som leder kan lære inden for ledelse af organisatorisk kreativitet, organisatorisk innovation, innovationsledelse og åbne innovationsprocesser. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 245,- Mening i galskaben Introduktion til ledelsesteorierne af Bøje Larsen Få en oversigt over såvel de grundlæggende, klassiske ledelsesteorier som ledelsestænkning afledt af den nyere organisationssociologiske forskning. Fra klassiske teorier om lederroller i effektive grupper, situationsbestemt ledelse, ledelse og magt over lederes tidsforbrug, ledelse i løst koblede organisationer til kaos- og kompleksitetsteori, ledelse som proces og bytte og socialkonstruktivisme og ledelse. Der er tillige afsnit om kritik af ledelse, og om mode og livscyklus i ledelsesteorier. 2. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 395,- Corporate Governance Mechanisms and Systems af Steen Thomsen & Martin Conyon Denne udgivelse tilbyder en samlet introduktion til god selskabsledelse. Bogen beskæftiger sig med bestyrelser, ejere og selskabsretten i forhold til kontrol og styring af virksomheder. Herudover ses der også på ledelsesmekanismer og de forskellige styreformer rundt omkring i verden. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 325,- 14 DJØF FORLAG LÆREBØGER 2015

15 Paradigmer i praksis Anvendelse af metoder til studie af organisationer og ledelsesprocesser Per Darmer, Birgit Jordansen, Jens Astrup Madsen, & Johannes Thomsen (red.) LEDELSE Få overblik over alle aspekter ved en undersøgelse af ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger. Bogen henvender sig til studerende og til praktikere, der på forskellig vis arbejder med og undersøger organisatorisk og ledelsesmæssig praksis. Dens formål er, at få den enkelte til at udvikle sig til en metodebevidst, reflekterende praktiker, der både er god til at skrive opgaver i studiesammenhæng, og samtidig kan analysere, løse problemer og stille relevante spørgsmål til egen praksis, også når de relevante spørgsmål udfordrer denne praksis. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 650,- Videnledelse i praksis en brugsbog af Henrik W. Bendix & Anders Harbo Via cases udmøntes forfatternes erfaringer i en række anbefalinger for praktisk videnledelse. Bogen fokuserer på videnarbejdet forstået som mennesker og deres relationer og arbejdsprocesser. Forfatterne stiller skarpt på udfordringer og dilemmaer, indrammer og beskriver en række, centrale temaer og viser fremgangmåder og skitser, der har gjort nytte i praksis. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 530,- Vidensdeling perspektiver, problemer og praksis af Peter Holdt Christensen Bogens analyser af vidensdeling tager udgangspunkt i undersøgelser af danske virksomheder, der ikke anvender forkromede strategier for vidensdeling, men som dog hver især oplever problemer, perspektiver og udfordringer ved vidensdeling. Bogen giver både et overblik over, hvad vidensdeling er, og anvisninger på hvordan vidensdeling kan praktiseres. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 260,- DJØF FORLAG LÆREBØGER

16 ForANDRINGSLEDELSE OG -KOMMUNIKATION Modarbejder eller medarbejder Forandringskommunikation skaber samarbejde af Annette Franck Forandringskommunikation trænger til forandring. Uanset om du er topleder, mellemleder eller projektleder, og uanset om du arbejder i en stor organisation eller et lille team, er du forandringsleder. Forudsætningen for at lykkes er, at dine kolleger og medarbejdere vil samarbejde med dig om forandringsopgaver. Baseret på forfatterens praktiske erfaring og brede faglige baggrund giver bogen konkrete arbejdsmetoder og anvisninger. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 275,- Mening i forandring Komplekse interaktioner i arbejdslivet af Henry Larsen & Henrik Holt Larsen Ledelse foregår i relationer mellem mennesker og skal anskues som komplekse interaktive processer, der påvirker og påvirkes af forandring og trivsel. Bogen inddrager tre fortællinger fra hverdagen i danske organisationer, privat som offentlig, og peger på en palet af handlemuligheder i forhold til organisationers trivsel og forandringer. Arbejder du med trivsel og forandringsprocesser, så er dette bogen til dig! 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 290,- Forandringsledelse og kommunikation af Eva Parum Få en præsentation og analyse af tre strategiske perspektiver på forandringsledelse og kommunikation, som har baggrund i empirisk funderet forskning. Der indgår en lang række cases om forandringsledelse og kommunikation i danske virksomheder, og bogen henvender sig til læsere, der ønsker at få indsigt i hvorledes man kan gå i gang med forandringsprojekter, i stedet for at bygge for meget på»learning by doing«. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 385,- 16 DJØF FORLAG LÆREBØGER 2015

17 Preparing for the Unexpected Design of the Future Global Enterprise Poul Houman Andersen, Jakob Lauring, Hanne Kragh & Mai S. Linneberg (red.) Danish management has followed a specific recipe, which enabled the national and international part of the organisation to exist side by side. Now the time is ripe for managers with a distinct national tradition of management to tackle some of their most ingrained assumptions about the international superiority of their management model. Managers can get better at recognizing these biases, at challenging them and at basing their decisions on what actually works in an international context. The book reflects on these issues through case studies of organization and management of international activities in Danish-based firms. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 295,- Organisationer i forandring Jens Astrup Madsen (red.) En præsentation af aktuelle og nuancerede danske cases, som alle hjælper læseren til at trænge ind i ledelses- og organisationsteorien, der i de senere år har fået tilføjet nye vinkler. Bogens cases fra private og offentlige virksomheder har særlig vægt på, hvordan de forskellige aktører forsøger at påvirke og kontrollere forandringer. To afsnit introducerer pædagogikken omkring caseundervisningen fra underviserens og fra den studerendes synsvinkel. ForANDRINGSLEDELSE OG -KOMMUNIKATION 5. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 350,- Appreciative Inquiry en konstruktiv metode til positive forandringer af Carsten Hornstrup & Jesper Loehr-Petersen Gennem arbejdsmetoden»appreciative inquiry«kan man lære at bruge sine succeser konstruktivt til at skabe positive forandringer med. Udgangspunktet er at undersøge sine succeser og at bruge dem til at gøre organisationen, den enkelte medarbejder og medarbejdergrupperne endnu bedre. Bogen er en let anvendelig brugsbog, som viser, hvordan man med denne arbejdsmetode kan skabe et langt mere konstruktivt og positivt udgangspunkt for ledelse og udviklingsprocesser i organisationer. 3. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 175,- DJØF FORLAG LÆREBØGER

18 KOMMUNIKATION Troværdighed kommer indefra! - sådan skaber du troværdighed i professionel kommunikation af Helle Bertram Denne bog er skrevet til dig, der gerne vil skabe troværdige kommunikationsløsninger, som leder, som kommunikationskonsulent, tekstforfatter osv. Bogen giver dig konkrete metoder, som du kan overføre direkte på dit arbejde med professionel kommunikation. Metoden hører til forberedelsen, dvs. når mål, budskaber, medier, målgrupper osv. tilrettelægges. Fremstillingen giver med andre ord en metode til planlægning af strategisk, professionel kommunikation. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 160,- Strategisk kommunikation om ledelse et corporate og public governance perspektiv af Eva Parum Både Nørby-udvalgets anbefalinger for god selskabsledelse samt den offentlige pendant om god offentlig topledelse er baggrund for denne bogs fokus. De stigende krav til ledelsen handler i høj grad om velovervejet og god kommunikation, hvilket Eva Parum kommer med konkrete anbefalinger til. Bogens afslutning beskæftiger sig med perspektivet på aktionærer og andre stakeholdere, hvilket gør den højst aktuel, da denne målgruppedebat i forhold til corporate og public governance stadig verserer fra tid til anden. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 490,- Strategisk ledelseskommunikation Erhvervslivets ledelse med visioner, missioner og værdier af Anders Bordum & Jacob Holm Hansen Bogen giver et omfattende overblik over strategisk ledelseskommunikation. Den præsenterer og analyserer visioner, missioner og værdier fra de 50 største virksomheder i Danmark. Resultatet af undersøgelsen er mildest talt overraskende. De færreste store virksomheder i Danmark lever op til en række væsentlige krav, som kan stilles til strategisk ledelseskommunikation. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 610,- 18 DJØF FORLAG LÆREBØGER 2015

19 Professional Oral Communication in English af Margrethe Smedegaard Mondahl, Jonas Rasmussen & Lisbet Pals Svendsen This book is intended for all users of English oral communication for business purposes, students and practitioners alike. It takes a 21st century perspective on what it means to be an adult, professional learner of English, how the individual learner may consciously work to professionalize her existing competences and how these competences fit into the strategic considerations of today s business organizations. KOMMUNIKATION 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 125,- Kort, klart og klikbart web-tekster, der virker af Nanna Friis Skriv kort, klart og klikbart. Vil du gerne blive bedre til at skrive effektive web-tekster? Her er bogen, der lærer dig at skrive tekster, som bakker op om din virksomheds værdier og målsætning og opfylder din brugers behov.»kort, klart og klikbart«er en pædagogisk håndbog, der giver dig en grundig gennemgang af de helt særlige præmisser, der hersker på internettet. Bogen indeholder tjeklister, trinfor-trin-guides, gode argumenter til chefen og masser af eksempler og øvelser, som gør dig i stand til at skrive korte, klare og klikbare tekster. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 250,- Intern kommunikation i praksis en guide til strategisk dialog af Louise Riis Kistrup & Pernille Mølgaard Toft Bogen handler om, hvordan intern kommunikation som et ledelsesværktøj kan skabe en ligeværdig og dynamisk dialog mellem medarbejdere og ledelse og derved bidrage til at opfylde organisationens overordnede strategi. Få gode råd og redskaber til arbejdet med at lægge en strategisk intern kommunikationsplan, baseret på organisationens mission, vision og værdier, samt hvordan du kan måle og evaluere den gennemførte kommunikationsindsats. Praktiske eksempler fra bl.a. DR, Jyske Bank, NCC, PET og Danisco. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 220,- DJØF FORLAG LÆREBØGER

20 KOMMUNIKATION Bedre forhandling I situationer, hvor vi ikke ser forhandlingen, bliver vi snydt af Nicolai Robinson Få anbefalinger til, hvordan du, som forhandler, får flere redskaber at vælge imellem, og hvordan du dermed opnår bedre resultater. Bogen er skrevet som best-practice og henvender sig til alle, som dagligt indgår i forhandlinger i forskellige situationer i fx banker, organisationer, store virksomheder og kulturinstitutioner, offentlige myndigheder og i politiske sammenhænge. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 380,- Ord der brander Talk the walk: italesættelse i organisationskommunikation af Lis Holm & Birgitte Norlyk Bogen sætter fokus på, hvordan sprog og ord bruges til effektivt at brande virksomheder og organisationer. De første kapitler omhandler organisationskommunikation hvordan forskellige måder at tænke organisation på har indflydelse på organisationens værdier og måde at brande sig på. Herefter fokuseres på de sproglige og stilistiske overvejelser, der er relevante for organisationens branding på tekstniveau. Bogen retter sig primært mod sprog- og kommunikationsstuderende, samt økonomistuderende med tværfagligt fokus. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 320,- Strategic CSR Communication Mette Morsing & Suzanne Beckmann (red.) Bogen, som er skrevet på engelsk, tegner konturerne af et nyt og centralt felt, som får stadigt større betydning for ledelse. Samtidig med at moderne virksomheder i stigende grad forventes at kommunikere om deres etiske og sociale ansvar, oplever lederne, at strategisk CSR-kommunikation er en delikat affære. Bidragsyderne til denne bog belyser hvorfor og hvordan. De trækker på indsigter fra en række teoretiske områder som sociologi, organisationsteori, lingvistik, marketing, erhvervsøkonomi, forbruger-adfærd, medie-analyse, etik, management, branding og kommunikation. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 295,- 20 DJØF FORLAG LÆREBØGER 2015

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master of Public Management December 2011 Forårssemesteret LEDELSE Læseplan

Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master of Public Management December 2011 Forårssemesteret LEDELSE Læseplan Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master of Public Management December 2011 Forårssemesteret 2012 LEDELSE Læseplan Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen,

Læs mere

Organisationsteori Aarhus

Organisationsteori Aarhus Organisationsteori Aarhus Læseplan Underviser: Adjunkt Poul Aaes Nielsen Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne organisationsteori. Det teoretiske afsæt vil være generel organisationsteori,

Læs mere

Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg

Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg FLIS konference 23 marts 2015 Min baggrund COWI Institutional planner 1986-7 SDU Adjunkt 2006-09 Finansministeriet Modernisering af den offentlige sektor 1987-95

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Formål Indhold:

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Formål Indhold: Beskrivelse af de 6 grundmoduler på Diplom i Ledelse Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation et er at skærpe de studerendes opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2012, 2. semester 17. december 2012.

Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2012, 2. semester 17. december 2012. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2012, 2. semester 17. december 2012 Læseplan LEDELSE Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen,

Læs mere

Organisationsteori. Læseplan

Organisationsteori. Læseplan Master i Offentlig Ledelse Efteråret 2011 Aarhus 23. juni 2011 Organisationsteori Læseplan Lokale: Bartholins Allé 7, Bygning 1330, lokale 038, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Underviser:

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2016 Beskrivelse af fagene: Human resource management Strategisk kommunikation Innovationsledelse (undervises på engelsk) Business Performance Management

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI

SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI Fagansvarlig: Professor Kurt Klaudi Klausen, Institut for Statskundskab Underviser: Ekstern Lektor,

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer.

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer. Kulturforståelse Det kulturelle møde 1. udgave, 2005 ISBN 13 9788761611178 Forfatter(e) Georg Bank-Mikkelsen, Anne Skaarup Rasmussen En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI EN KANDIDATUDDANNELSE HVOR PRAKSIS OG TEORI MØDER HINANDEN Velkommen til cand. merc. uddannelsen i Organisation

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

kursus 3: Ledelse i offentlige organisationer Om kurset Fag Hjemmeside Sted Kursustype Tilmelding Fagmodul i Politik og Administration, B2, ét fags fagmodul Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK.

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. UNDERVISERE PÅ FORLØBET Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. De to undervisere har sammen skrevet bogen Ledelse i kompleksitet - en introduktion

Læs mere

Styringsparadigmer V. Leon Lerborg

Styringsparadigmer V. Leon Lerborg Styringsparadigmer V. Leon Lerborg Inspiration til MED-samarbejdet Fredericia - Juni 2011 IFOS Institut for Offentlig Styring Chefkonsulent Efteruddannelse af topledere i den offentlige sektor Ejer Analyser

Læs mere

- fortid og fremtid V. Leon Lerborg

- fortid og fremtid V. Leon Lerborg Styringsparadigmer - fortid og fremtid V. Leon Lerborg Konsulentprogrammet Konference, Middelfart 12. august 2013 Min baggrund COWI Institutional planner 1986-7 SDU Adjunkt 2006-09 Momentum Direktør 2003-06

Læs mere

Valgfagsmoduler Forår 2015

Valgfagsmoduler Forår 2015 Valgfagsmoduler Forår 2015 Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering EVALUERING OG MAGT (MAGTUDREDNINGEN) Dahler-Larsen, Peter EVALUERINGSKULTUR ET BEGREB BLIVER TIL Dahler-Larsen, Peter Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

DOL Organisation og styring Forår 2016 Sannie Ilona Leth. Tranbjergskolen. organisering af lærende fællesskaber. Underviser Line Schack Holtet

DOL Organisation og styring Forår 2016 Sannie Ilona Leth. Tranbjergskolen. organisering af lærende fællesskaber. Underviser Line Schack Holtet Tranbjergskolen organisering af lærende fællesskaber Underviser Line Schack Holtet Må udlånes Indholdsfortegnelse Indledning s.1 Problemformulering og afgrænsning s.2 Metodeovervejelser s.2 Litteraturliste

Læs mere

Formålet med kurset i strategisk kommunikation er at gøre de studerende i stand til:

Formålet med kurset i strategisk kommunikation er at gøre de studerende i stand til: KI&K2: Strategisk kommunikation, (2. kursusperiode: 8.10.-9.11.) Om kurset Fag Undervisningssprog Kommunikation (kombination) Se kursusgange Dansk Kursus starter 09-10-2012 Kursus slutter 10-11-2012 Evaluering

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere: Lektor Karin Levinsen, AAU Professor Birgitte Holm Sørensen, AAU Kursusperiode: 15. januar 2016 7. juni 2016 ECTS- point:

Læs mere

Baggrundsnotat, Nyt styringskoncept i Vejen Kommune 2016

Baggrundsnotat, Nyt styringskoncept i Vejen Kommune 2016 Baggrundsnotat, Nyt styringskoncept i Vejen Kommune 2016 Version 4, den 18-04 -16 Indledning Styring i Vejen Kommuner er en del af i direktionens strategiplan 2016-2017. Et nyt styringskoncept er en del

Læs mere

Entreprenørship i EUD regi 1. udgave, 2011. Hurt igt overblik 3 videoer 10 tabeller 14 opgaver 49 illustrationer 14 ordforklaringer 70 sider ebog

Entreprenørship i EUD regi 1. udgave, 2011. Hurt igt overblik 3 videoer 10 tabeller 14 opgaver 49 illustrationer 14 ordforklaringer 70 sider ebog Innovation Entreprenørship i EUD regi 1. udgave, 2011 ISBN 13 9788761637956 Forfatter(e) Hans-Christian Keller Rix 3 videoer 10 tabeller 14 opgaver 49 illustrationer 14 ordforklaringer 70 sider ebog Entreprenørship

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Aarhus Universitet Forårssemesteret 2011 Master i offentlig ledelse INNOVATIONSLEDELSE Undervisere: Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Professor Christian

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Hermeneutik og kritisk teori Gruppe 2 P10 Maria Duclos Lindstrøm 55907 Amalie Hempel Sparsø 55895 Camilla Sparre Sejersen 55891 Jacob Nicolai Nøhr 55792 Jesper

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til deltagere der vil lære nyt i praksis Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg, Trine Teglhus og Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til

Læs mere

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET UDDANNELSESBESKRIVELSE

Læs mere

DJØF FORLAG LÆREBOGSKATALOG 2013 JURA LEDELSE ØKONOMI SAMFUND KOMMUNIKATION SPROG

DJØF FORLAG LÆREBOGSKATALOG 2013 JURA LEDELSE ØKONOMI SAMFUND KOMMUNIKATION SPROG DJØF FORLAG LÆREBOGSKATALOG 2013 JURA LEDELSE ØKONOMI SAMFUND KOMMUNIKATION SPROG Indhold Økonomi, samfundsforhold og ledelse... 3 Arbejdsmarkedsforhold... 3 Finansielle markeder... 4 Grundlæggende erhvervsøkonomi...

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 5. semester.

Semesterbeskrivelse OID 5. semester. Semesterbeskrivelse OID. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i offentlig innovation

Læs mere

Diplomuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område

Diplomuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område Projektledelse et er, at deltagerne i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis kan arbejde med analyse, refleksion og håndtering af projektledelse. Projektbeskrivelse og -specifikation, projektets

Læs mere

Christian Helms Jørgensen (red.)

Christian Helms Jørgensen (red.) Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelsessystemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret forenklede budskaber. ISBN 978-87-7867-397-8 Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Susanne Teglkamp Ledergruppen

Susanne Teglkamp Ledergruppen Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt LEDERGRUPPEN det dynamiske omdrejningspunkt Copyright 2013 Susanne Teglkamp All

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Mission innovation: en tilstandsrapport. Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet

Mission innovation: en tilstandsrapport. Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet Mission innovation: en tilstandsrapport Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet 1. Fra NPM til NPG Temaer 2. Offentlig innovation i et NPG-perspektiv 3. Ledelsesopgaven 4. Hvad siger den nyeste

Læs mere

PETER AAGAARD, EVA SØRENSEN & JACOB TORFING (RED.) Samarbejdsdrevet innovation i praksis JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

PETER AAGAARD, EVA SØRENSEN & JACOB TORFING (RED.) Samarbejdsdrevet innovation i praksis JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG PETER AAGAARD, EVA SØRENSEN & JACOB TORFING (RED.) Samarbejdsdrevet innovation i praksis JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Samarbejdsdrevet innovation i praksis Peter Aagaard, Eva Sørensen & Jacob Torfing

Læs mere

Læseplan Organisationsteori

Læseplan Organisationsteori SDU - Samfundsvidenskab MPM/årgang 2015 1. semester 3. august 2015 Læseplan Organisationsteori Undervisere: Ekstern lektor Poul Skov Dahl Lektor Niels Ejersbo Dette fag beskæftiger sig med centrale træk

Læs mere

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse...

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ledig? Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9 9900 Frederikshavn Telefon 9620 5597 Fax 9620 5639 www.kursuscentretfh.dk

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

SYSTEMTEORI. Grundlæggende tankegange i SPU arbejdet SYSTEMTEORI

SYSTEMTEORI. Grundlæggende tankegange i SPU arbejdet SYSTEMTEORI SPU Grundlæggende tankegange i SPU arbejdet 1 Miniudgave... af, hvad systemteori handler om. Miniudgaven beskriver nogle nøglebegreber indenfor systemisk tænkning og praksis til brug for skoler, fritidshjem

Læs mere

Organisation C. 1. Fagets rolle

Organisation C. 1. Fagets rolle Organisation C 1. Fagets rolle Organisation omfatter viden om organisatoriske strukturer og processer, herunder ledelse i organisationer. Faget giver viden om ledelsens og de ansattes muligheder for at

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelserne vedr. 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19 og 20 gælder for studerende indskrevet 1. september 2011 og senere: Rettelserne er markeret

Læs mere

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel November 2004 FORFATTERE Udviklingschef

Læs mere

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN...

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN... STUDIEORDNING STUDIEORDNING PR. 1. SEPTEMBER 2009 FOR BACHELORUDDANNELSEN I MARKETING AND MANAGEMENT COMMUNICATION (BAMMC) VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET Denne studieordning er udarbejdet i henhold

Læs mere

FORANDRINGSLEDELSE MED SUCCES

FORANDRINGSLEDELSE MED SUCCES FORANDRINGSLEDELSE MED SUCCES PROGRAM 09:00 Velkomst v. Annette Eriksen, adm. direktør, Rovsing Business Academy 09:10 Udfordringer med forandringsledelse v. Thomas Essendrop, Underviser og seniorrådgiver,

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

ÆNDRINGER AF STÆRKE FAGLIGE KULTURER. Søren Barlebo Rasmussen

ÆNDRINGER AF STÆRKE FAGLIGE KULTURER. Søren Barlebo Rasmussen ÆNDRINGER AF STÆRKE FAGLIGE KULTURER Søren Barlebo Rasmussen Eksempler på centrale dilemmaer Vigtigt Effektiv drift Faglig udvikling Ledelse Her og nu Strategisk ledelse Strategi Udvikling bestemt af Centralt

Læs mere

Strategisk forhandling i praksis Læseplan

Strategisk forhandling i praksis Læseplan Strategisk forhandling i praksis Læseplan Underviser: Lektor, ph.d. Morten Kallestrup Formål og sigte: For ledere i den offentlige sektor er evnen til at forhandle og skabe resultater gennem andre helt

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Bogen bygger på viden og mange års erfaringer og indeholder opskrifter, inspiration og mere end 70 eksempler og cases fra den virkelige verden.

Bogen bygger på viden og mange års erfaringer og indeholder opskrifter, inspiration og mere end 70 eksempler og cases fra den virkelige verden. Bogen handler om succesfuld (primært organisatorisk) implementering af CRM (Customer Relationship Management) i virksomheder, foreninger og andre organisationer. Den beskriver de væsentlige overvejelser,

Læs mere

Bogen henvender sig til alle ungdomsuddannelser samt de videregående uddannelser. Anvendt psykologisk leksikon 1. udgave, 2009

Bogen henvender sig til alle ungdomsuddannelser samt de videregående uddannelser. Anvendt psykologisk leksikon 1. udgave, 2009 Psykologi Anvendt psykologi 5. udgave, 2007 ISBN 13 9788761619785 Forfatter(e) Bokforlaget Natur Och Kultur Bogen lægger vægt på en bred orientering i psykologien og skaber dermed overblik over de forskellige

Læs mere

Det tværfaglige kulturprojekt i praksis

Det tværfaglige kulturprojekt i praksis Det tværfaglige kulturprojekt i praksis 02 Det tværfaglige kulturprojekt i praksis Målgruppe: Faglige medarbejdere i kulturforvaltninger og -institutioner Kultur inviteres i en kommunal sammenhæng stadig

Læs mere

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Teoretisk modul: Introduktion Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Introduktion til modulet Formål At illustrere for studerende, undervisere og virksomheder,

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG Læring og it LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser Forfatterne

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

PARADOKSLEDELSE VOL. 2

PARADOKSLEDELSE VOL. 2 NY UDDANNELSE PARADOKSLEDELSE VOL. 2 HVORDAN DU KAN BRUGE PARADOKSLEDELSE I DET STRATEGISKE OG PERSONLIGE LEDERSKAB Clavis ApS Klostergade 60 8000 Århus C Tlf.: 2426 1611 Kontakt@clavis.dk 2 www.clavis.dk

Læs mere

Kursus den 23.april 2015. Gentofte Centralbibliotek

Kursus den 23.april 2015. Gentofte Centralbibliotek Samskabelse Kursus den 23.april 2015 Gentofte Centralbibliotek Kort om formålet med dagen Samskabelse som mindset Samskabelse som metode Ansigt til ansigt Fagligheder i spil Check in øvelse Hvad hedder

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Diplomuddannelsen i Ledelse - Obligatoriske fag

Diplomuddannelsen i Ledelse - Obligatoriske fag Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation et er at skærpe deltagernes opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige kommunikative kompetencer i relation til deres egne ledelsesmæssige

Læs mere

Har du talt med dine medarbejdere i dag? om at kommunikere forandringer

Har du talt med dine medarbejdere i dag? om at kommunikere forandringer Har du talt med dine medarbejdere i dag? om at kommunikere forandringer Stik fingeren i jorden! Tal med dine medarbejdere om forandringerne. Hør hvad der optager dem. Og kommunikér ud fra, hvad situationen

Læs mere

Ledelse med hjerte og hjerne

Ledelse med hjerte og hjerne Et mentalt flyttefirma! Indsigt fører til vækst www.senziakurser.dk Ledelse med hjerte og hjerne Med hjerte og hjerne Ledelse med hjerte og hjerne Et ledelsesforløb for stærke kvinder i ledelse Formål:

Læs mere

Birgit Jæger. Kommuner på nettet. Roller i den digitale forvaltning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Birgit Jæger. Kommuner på nettet. Roller i den digitale forvaltning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Birgit Jæger Kommuner på nettet Roller i den digitale forvaltning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Hvordan spiller mennesker og teknologi sammen i udviklingen af den offentlige sektor? Der er i de seneste

Læs mere

Diplomuddannelse i ledelse Valgfagsmoduler Pensum efterår 2017

Diplomuddannelse i ledelse Valgfagsmoduler Pensum efterår 2017 Diplomuddannelse i ledelse Valgfagsmoduler Pensum efterår 2017 Kommunikation og organisation KOMMUNIKATION SKABER DIN ORGANISATION Heidi Hansen NÅR FORRETNINGEN KOMMUNIKERER Jesper Højberg Christensen

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Religion C. 1. Fagets rolle

Religion C. 1. Fagets rolle Religion C 1. Fagets rolle Faget religion beskæftiger sig hovedsageligt med eskimoisk religion og verdensreligionerne, og af disse er kristendom, herunder det eskimoisk-kristne tros- og kulturmøde, obligatorisk.

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

BA 1. Semester. Eksamen synopsis. Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya

BA 1. Semester. Eksamen synopsis. Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya BA 1. Semester Eksamen synopsis Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya 2013 BA 1. Semester Econcept development Præsentation og Motivation Til eksamen har min gruppe og jeg arbejdet med 3 rapporter indenfor

Læs mere

Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker

Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker Få en flyvende start som ny sygeplejerske Fremtidens arbejdsplads for fremtidens sygeplejersker SYGEHUS THY-MORS Mentoring Redskab til faglig og personlig udvikling.

Læs mere