Djøf Forlag. Lærebøger Organisation, Ledelse & Kommunikation. Jura Økonomi & Samfund Organisation, Ledelse & Kommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Djøf Forlag. Lærebøger Organisation, Ledelse & Kommunikation. Jura Økonomi & Samfund Organisation, Ledelse & Kommunikation www.djoef-forlag."

Transkript

1 Djøf Forlag Lærebøger Organisation, Ledelse & Kommunikation Jura Økonomi & Samfund Organisation, Ledelse & Kommunikation

2 Djøf Forlag Lærebøger Organisation... 4 Projektledelse... 6 Offentlig sektor... 8 Ledelse Forandringsledelse og -kommunikation Kommunikation Sprog DJØF FORLAG LÆREBØGER 2015

3 Søger du inspiration til din undervisning? Bestil et pensumeksemplar Djøf Forlag udgiver en lang række teoretiske og praktiske lærebøger inden for jura, økonomi og samfund, organisation, ledelse og kommunikation. Hvis du har lyst til at udforske udvalget af undervisningsmateriale, kan du besøge Djøf Forlags hjemmeside. Vi sender gerne et frit inspektionseksemplar af vores lærebøger til undervisere på videregående uddannelser. For at rekvirere et pensumeksemplar skal du blot udfylde en online bestillingsformular. Et par måneder efter du har modtaget bogen, vender vi tilbage for at høre, om du finder bogen brugbar og om du eventuelt har forslag til forbedringer eller helt nye lærebøger. Vi glæder os til at modtage din feedback. Bestillingsformular: Få direkte besked om nye udgivelser Tilmeld dig forlagets nyhedsservice og få direkte besked pr. om nye udgivelser inden for jura, økonomi og samfund, samt organisation, ledelse og kommunikation. Tilmeld: på DJØF FORLAG LÆREBØGER

4 ORGANISATION Organisationsteori Struktur, Kultur, Processer af Jørgen Frode Bakka & Egil Fivelsdal Denne bog giver en nyttig oversigt over hovedemner i organisationsforskningen og en dyberegående analyse af aktuelle problemområder. Forfatterne bruger tre synsvinkler: Strukturperspektivet Kulturperspektivet Procesperspektivet 6. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 390,- Strategier for organisationsændring af Finn Borum Forfatteren giver en oversigt over de væsentligste fremgangsmåder ved organisationsændringer, som praktikere og teoretikere har udviklet. Strategierne afdækkes gennem en række fortolkninger af et konkret ændringsprojekt i en dansk virksomhed. Bogen repræsenterer et opgør med forestillingen om organisationer som stabile strukturer, hvis forandringer kan planlægges og styres. 2. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 290,- Organisationsteoriens klassikere Fra Clausewitz og Weber til Simon og Drucker Jørgen Frode Bakka & Egil Fivelsdal (red.) Bogen præsenterer et udvalg af 17 klassiske tekster inden for organisationsteori, dækkende fra begyndelsen af 1900-tallet til 1970 erne. Til hver af teksterne er der en kort introduktion og læseren får således et godt indblik i organisationsteoriens betydningsfulde bidragsydere. 2. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 425,- 4 DJØF FORLAG LÆREBØGER 2015

5 Kulturer og organisationer Overlevelse i en grænseoverskridende verden af Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede & Michael Minkov Denne klassiker afdækker de værdier, der kendetegner forskellige kulturer såvel de nationale som de organisatoriske kulturer. Forfatterne redegør for kulturerne gennem forskellige dimensioner som forholdet mellem magt og lighed, forholdet mellem individ og gruppe, sociale roller for kvinder og mænd, mm. Bogen viser desuden, hvordan vi håndterer det interkulturelle. ORGANISATION 3. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 575,- Kultur i organisationer Funktion eller symbol af Majken Schultz Bogen tolker kulturen i forskellige organisationer dels ud fra et funktionalistisk kulturperspektiv med fokus på en organisations værdier og grundlæggende antagelser, og dels ud fra et symbolsk kulturperspektiv med udgangspunkt i en organisations antropologi, dens ritualer, myter og metaforer. Bogen henvender sig primært til studerende på kommunikationsuddannelser. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 270,- Ny strategisk ABCD En kvalitativ metode til strategisk udvikling af virksomheden af Erik Johnsen Bogen anviser en overskuelig og praktisk metode til udarbejdelse af en organisations strategiske analyse. Metoden kan bruges i alle organisationer uanset størrelse. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 200,- DJØF FORLAG LÆREBØGER

6 PROJEKTLEDELSE Power i projekter & portefølje af Mette Lindegaard Attrup & John Ryding Olsson Denne anvendelsesorienterede bog om projektledelse og projektlederskab henvender sig både til erfarne og mindre erfarne projektfolk i såvel offentlige som private organisationer. Forfatterne giver konkrete anvisninger på, hvordan man får succes med projektlederens typiske discipliner; bl.a. målsætning, styring, planlægning og organisering. Denne anden udgave er udvidet med risikoanalyse, forandringsledelse og project governance. Med bogen følger en cd-rom med nyttige værktøjer til projekt- og porteføljeledelse. Værktøjerne kan også downloades her. 2. udg sider Indbundet ISBN Pris kr. 625,- Power in Projects, Programs and Portfolios by Mette Lindegaard Attrup & John Ryding Olsson The book applies a holistic approach to project work and project management by integrating theory and practice. Providing a whole new perspective on project management and setting out the practical know-how to allow the reader to make use of its framework within their own work. The book also looks at how to create the right organisational framework for a given project and provides advice on deciding upon a steering and project group and estimating and setting timescales. The book is a translated version of the Danish bestseller»power i projekter og portefølje«published in udg sider Indbundet ISBN Pris kr. 625,- Projektstyringens problemer og værktøjer Fra kaos til resultat Preben Melander (red.)»projektstyringens problemer og værktøjer«er et værdifuldt supplement til den konventionelle projektplanlægningslitteratur, da den ikke nok med at gennemgå projektstyringens mange facetter også indeholder væsentlig kritik og vurdering af det nuværende litterære materiale på området. Bogen viser forskellige billeder af, hvad projektledelse kan være, og hvordan pro jektstyring lader sig praktisere i en kompleks verden med omskiftelige krav og udfordringer. 4. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 550,- 6 DJØF FORLAG LÆREBØGER 2015

7 Projektledelse i løst koblede systemer Ledelse og læring i en ufuldkommen verden af Søren Christensen & Kristian Kreiner 10 kætterske råd om projektledelse i en ufuldkommen verden. Eksempelvis: Stil urimelige krav, insistér og vær fair i strafudmålingen! Vær tilstede, men ikke til rådighed! Frygt ikke kaos, for først da er der indhold i styring og koordinering! Del projektets succes med deltagerne I bliver sikkert afhængige af hinanden igen! Du har ansvaret for... sjældent magten til...! PROJEKTLEDELSE 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 260,- Mindmaps Genvej til overblik af Marianne Kibenich Lær at arbejde med mindmaps, der er velegnede til at danne bro mellem forskellige former for udtryk, så det bliver lettere at omsætte vores tankestrømme til sprog og omvendt. Med mindmaps kan man lynhurtigt nedfælde og strukturere tanker, læsestof og mundtlige oplæg uden samtidig at skulle bruge unødig tid på sproget. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 345,- Mentorprogrammer i virksomheder og organisationer af Kirsten M. Poulsen & Christian Wittrock Med udgangspunkt i 7 cases gennemgår bogen de nødvendige overvejelser i forbindelse med etableringen af et mentorprogram, der skal udvikle, tiltrække og fastholde både ledere og medarbejdere. Endvidere behandler bogen fordele og ulemper ved forskellige typer af programdesign. 1. udg sider Indbundet ISBN Pris kr. 585,- DJØF FORLAG LÆREBØGER

8 OFFENTLIG SEKTOR Samarbejdsdrevet innovation i praksis Peter Aagaard, Jacob Torfing & Eva Sørensen (red.) Hvordan skabes der mere innovation i den offentlige sektor? Faglige ambitioner, komplekse problemer og knappe ressourcer har skabt en stigende interesse for besvarelsen af spørgsmålet. Denne bog præsenterer en række svar i form af resultaterne fra CLIPS-projektet, som siden 2010 har studeret betingelserne for at fremme offentlig innovation gennem tværgående samarbejde. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 465,- E-bog kr. 372,- Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Eva Sørensen & Jacob Torfing (red.) Hvordan kan vi fremme samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor? Denne bog undersøger konceptet»samarbejdsdrevet innovation«både teoretisk gennem en tværfaglig diskussion af samarbejdets innovationspotentiale og empirisk gennem en række casestudier. I bogen diskuteres de udfordringer, som forskellige sociale og politiske aktører møder, når de indgår i samarbejdsdrevne innovationsprocesser. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 450,- Styringsparadigmer i den offentlige sektor af Leon Lerborg Bogen er en systematisk gennemgang af de forskellige styringsteorier grundantagelser, styrker og svagheder, og udgør et reflekteret indlæg i diskussionen om styring og ledelse i den offentlige sektor. Bogen diskuterer seks styringsparadigmer: Det bureaukratiske, det professionelle, New Public Management i en markedsvariant og i en kontraktvariant, det humanistiske styringsparadigme og det relationelle styringsparadigme. Den argumenterer for, at alle disse styringsparadigmer har styrker, men at de ligeledes kan skabe problemer, hvis de dyrkes overdrevet eller ensidigt. 3. udg sider Indbundet ISBN Pris kr. 570,- 8 DJØF FORLAG LÆREBØGER 2015

9 Lederskabelse i spændingsfeltet mellem staten, professionerne og borgerne Preben Melander (red.) Antologien indeholder en række artikler, som hver især belyser de ledelsesmæssige paradokser og dilemmaer, som knytter sig til statens rationelle styring af samfundets performance. Blandt bidragene behandles behovet for lokal nytænkning fremfor universelle løsninger, lokale forsøg på at bygge bro mellem modstridende rationaler, fremtidens lederuddannelsesprogrammer, statens styringsrationalitet i mødet med fagprofessionernes behov for autonomi samt offentlig innovationsledelse med skjulte muligheder og barrierer. OFFENTLIG SEKTOR 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 495,- Sprækker for fornyelse Nye perspektiver på offentlig styrelse og ledelse Klaus Majgaard (red.) Det at udvikle strategier for fremtidens styring og ledelse bliver i høj grad at foretage situationsbestemte vurderinger af, hvordan forskellige tilgange og deres logikker kan kobles, og hvordan dette former organisationens strategiske handlerum. Denne antologi giver forskellige bud på, hvordan vi forstår og begriber kompleksiteten i styringsbetingelserne, og hvordan vi opøver en evne til lede i denne kontekst. Læseren vil finde nyttige pejlemærker og diskussioner, som er værd at tage op og føre videre. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 495,- Laboratorier til bæredygtig samfundsog lederskabelse når lederkompetencer samskabes af mennesker Preben Melander (red.) Få en praktisk anvendelig beskrivelse af de ideer og erfaringer, der ligger til grund for den særlige udviklingsform laboratorier. Disse ledelsesforsøg kaldes også eksperimentarier, collaboratorier og prototyping. Alle afspejler samfundets stræben efter at få mennesker til i fællesskab at performe, udvikle og skabe. Bogen beskriver forskellige eksperimentelle praksisser for at vise laboratorietankens variationer, mangfoldighed og kompleksitet såvel i teori som i praksis. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 495,- DJØF FORLAG LÆREBØGER

10 OFFENTLIG SEKTOR Styring og motivation i den offentlige sektor af Lotte Bøgh Andersen & Lene Holm Pedersen Styringen i den offentlige sektor bliver ofte kritiseret for ikke at understøtte arbejdet og for at virke demotiverende; en problemstilling denne bog tager fat på! Bogen fokuserer på forholdet mellem den ansatte, lederen og de anvendte styringsredskaber. Læseren får bl.a. anvisninger på, hvordan man som offentlig leder kan rekruttere og fastholde medarbejdere og tilrettelægge arbejdet, så medarbejdermotivationen understøttes. Bogen udkommer i serien»studier i offentlig ledelse, styring og forvaltning«. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 250,- Resultatstyring i den offentlige sektor af Mads Kristiansen Resultatstyring er blevet særdeles udbredt i den offentlige sektor i løbet af de seneste par årtier. Det er imidlertid også et ganske omdiskuteret styringsredskab. Denne bog skaber et fundament for en bedre forståelse af styringsredskabets potentialer, begrænsninger, udfordringer og paradokser, og der opstilles en række anbefalinger relateret til adopteringen, designet og implementeringen af resultatstyring med henblik på at fremme de funktionelle effekter og hæmme de dysfunktionelle. Bogen udkommer i serien»studier i offentlig ledelse, styring og forvaltning«1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 395,- Offentlig ledelse og strategisk kommunikation Heidi Salomonsen (red.) Få en gennemgang af en række centrale ledelsesudfordringer, som knytter sig til strategisk kommunikation i forbindelse med interne kommunikationsprocesser. Heriblandt i forløb med forandringer og digitalisering samt i forbindelse med kommunikationen med medierne, for eksempel under kriser. Men også når man som leder ønsker at arbejde strategisk med sit omdømme. Bogen udkommer i serien»studier i offentlig ledelse, styring og forvaltning«. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 325,- 10 DJØF FORLAG LÆREBØGER 2015

11 Sund ledelse 19 bud på god sygehusledelse Danske Regioner (red.) Antologi omhandlende ledelse i sundhedsvæsenet og med særlig vægt på ledelse på sygehusene. Kapitlerne behandler hver især et aspekt af ledelsesopgaven og afspejler til sammen kompleksiteten i at lede i sundhedsvæsenet - uden at bekende sig til en bestemt ledelsesfilosofi eller - retning. OFFENTLIG SEKTOR 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 300,- Offentlig ledelse Teorier og temaer i et politologisk perspektiv af Carsten Greve Denne bog handler om offentlig ledelse som aktivitet og som forskningsfelt. Offentlig ledelse er vigtigere end nogensinde, og med den nye ledelsesreform i Danmark skal mange offentlige ledere til at efteruddanne sig. Bogen er skrevet til undervisningsbrug på universiteter og handelshøjskoler samt på diverse efter- og videreuddannelsesforløb. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 385,- Offentlig Lean koncepter, værktøjer og erfaringer af Esben Rahbek Pedersen & Mahad Huniche»Offentlig lean«giver både læseren en indføring i, hvordan Lean præsenteres i ledelseslitteraturen og i, hvordan Lean praktiseres i den offentlige sektor. Bogen videregiver erfaringerne fra en lang række offentlige organisationer og reflekterer på denne baggrund over nogle af de mange forhold, der kan fremme eller blokere for implementeringen af Lean. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 350,- DJØF FORLAG LÆREBØGER

12 LEDELSE Tvivl - Magt - Æstetik Samtaler, refleksion og fortællinger om ledelse af Sejr Meldgaard Denne bog giver inspiration til arbejdet med ledelse og forandring gennem samtaler, refleksioner og fortællinger. Titlen rummer samtaler med en række ledere fra den offentlige og private sektor om ledelse, udvikling og (organisations)forandring, sanseprægede sære fortællinger og eventyr om ledelse og forandring og mangel på samme for at angive, at der er mange sandheder for det, der er mellem linjerne samt refleksioner og perspektiveringer som trædesten mellem de faktuelle samtaler med ledere og de sære fiktionsfortællinger. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 425,- Blod, sved og tårer - om ansvar og skyld i ledelse af Camilla Sløk Ledere har de sidste 15 år fået stadig mere i løn. Grunden til dette er, at de har fået større ansvar for organisationer og institutioners udvikling og relevans for omverdenen. Men vil lederne tage skylden, når noget går galt? Hvem har ansvaret i Brønderslevsagen, eller når en medarbejder begår den samme fejl i årevis, uden at nogen griber ind? Er det lederen eller medarbejderen? Eller et sted derimellem? Hvad gør det ved spørgsmålet om ansvar? Bogen giver eksempler på situationer omkring skyld og ansvar, hvor ledere fortæller om, hvordan skyld og ansvar forhandles i deres organisationer: Både åbent og i kulissen. Dette vises igennem anonymiserede interviews med ledere om ansvar og skyld. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 195,- Strategisk ledelse som meningsskabende processer af Jørgen Gulddahl Rasmussen & Mette Vinther Larsen Denne bog sætter fokus på strategisk ledelse ved at følge praksis i fire almindelige danske virksomheder i perioden fra 2009 til 2011, hvor krisen har raset med stor styrke. Bogen sætter fokus på ledernes hverdag, deres handlinger, kommunikation, overvejelser og beslutninger og udgør på den måde et bidrag til gennem praksis at forstå strategisk ledelse. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 350,-

13 Forstandig ledelse Erfaringsbaserede refleksioner og filosofiske synsvinkler Kim Gørtz & Mette Mejlhede (red.) LEDELSE Forstandig ledelse udforsker de gode og mindre gode grunde til at bevare fatningen i ledelsespraktikken; undersøger hvad det vil sige at være tænksom og betænksom som leder, og i det hele taget hvordan og hvorvidt et mentalt beredskab og en kognitiv kapacitet kan modsvare de konstante udfordringer, forventninger og typisk modsatrettede hensyn og krav ledere i morgendagens ledelsesliv er oppe imod. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 350,- Frivillig ledelse Erfaringsbaserede refleksioner, psykologiske forhold og filosofiske synsvinkler Kim Gørtz & Mette Mejlhede (red.) Frivillighed og villighed er blevet en fast del af ledelsesdebatten. Denne bog samler forskellige perspektiver på frivillighed og ledelse ud fra praktiske refleksioner, psykologiske forhold og filosofiske og teoretiske synsvinkler. Bogen åbner op for emner som forandring, motivation, engagement, passion, forpligtelse m.m. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 450,- Forskellig ledelse Erfaringsbaserede refleksioner og filosofiske synsvinkler Kim Gørtz & Mette Mejlhede (red.)»forskellig ledelse«introducerer forskelligheder i moderne ledelse og skildrer, hvordan man som leder kan gøre sig gældende i sammenhænge med høj grad af differens, tværgående fagligheder og metoder samt i forbindelse med udvikling af nye og anderledes tilgange. Antologien kombinerer en række ledelsesmæssige praksiserfaringer med forskellen gennem en nuanceret vifte af teoretiske opfattelser og beskrivelser af tilblivelse, skabelse og forskellighed. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 375,- DJØF FORLAG LÆREBØGER

14 LEDELSE Ledelse i moderne organisationer af Allan Næs Gjerding, Jørgen Gulddahl Rasmussen, Mette Vinther Larsen, Jesper Engsig, René Nesgaard Nielsen, Rasmus Lindgaard & Lars Gelsing Bogen gennemgår centrale begivenheder i fem små og mellemstore virksomheder, der mødte forskellige former for krise, fandt vej ud af krisen og brugte erfaringerne til at opnå ny styrke. Temaerne i disse historier er globalisering, nye konkurrencevilkår, fornyelse af virksomhedens identitet og relationel ledelseskommunikation. Endvidere behandler bogen forskellige aspekter af innovation; fx hvad man som leder kan lære inden for ledelse af organisatorisk kreativitet, organisatorisk innovation, innovationsledelse og åbne innovationsprocesser. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 245,- Mening i galskaben Introduktion til ledelsesteorierne af Bøje Larsen Få en oversigt over såvel de grundlæggende, klassiske ledelsesteorier som ledelsestænkning afledt af den nyere organisationssociologiske forskning. Fra klassiske teorier om lederroller i effektive grupper, situationsbestemt ledelse, ledelse og magt over lederes tidsforbrug, ledelse i løst koblede organisationer til kaos- og kompleksitetsteori, ledelse som proces og bytte og socialkonstruktivisme og ledelse. Der er tillige afsnit om kritik af ledelse, og om mode og livscyklus i ledelsesteorier. 2. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 395,- Corporate Governance Mechanisms and Systems af Steen Thomsen & Martin Conyon Denne udgivelse tilbyder en samlet introduktion til god selskabsledelse. Bogen beskæftiger sig med bestyrelser, ejere og selskabsretten i forhold til kontrol og styring af virksomheder. Herudover ses der også på ledelsesmekanismer og de forskellige styreformer rundt omkring i verden. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 325,- 14 DJØF FORLAG LÆREBØGER 2015

15 Paradigmer i praksis Anvendelse af metoder til studie af organisationer og ledelsesprocesser Per Darmer, Birgit Jordansen, Jens Astrup Madsen, & Johannes Thomsen (red.) LEDELSE Få overblik over alle aspekter ved en undersøgelse af ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger. Bogen henvender sig til studerende og til praktikere, der på forskellig vis arbejder med og undersøger organisatorisk og ledelsesmæssig praksis. Dens formål er, at få den enkelte til at udvikle sig til en metodebevidst, reflekterende praktiker, der både er god til at skrive opgaver i studiesammenhæng, og samtidig kan analysere, løse problemer og stille relevante spørgsmål til egen praksis, også når de relevante spørgsmål udfordrer denne praksis. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 650,- Videnledelse i praksis en brugsbog af Henrik W. Bendix & Anders Harbo Via cases udmøntes forfatternes erfaringer i en række anbefalinger for praktisk videnledelse. Bogen fokuserer på videnarbejdet forstået som mennesker og deres relationer og arbejdsprocesser. Forfatterne stiller skarpt på udfordringer og dilemmaer, indrammer og beskriver en række, centrale temaer og viser fremgangmåder og skitser, der har gjort nytte i praksis. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 530,- Vidensdeling perspektiver, problemer og praksis af Peter Holdt Christensen Bogens analyser af vidensdeling tager udgangspunkt i undersøgelser af danske virksomheder, der ikke anvender forkromede strategier for vidensdeling, men som dog hver især oplever problemer, perspektiver og udfordringer ved vidensdeling. Bogen giver både et overblik over, hvad vidensdeling er, og anvisninger på hvordan vidensdeling kan praktiseres. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 260,- DJØF FORLAG LÆREBØGER

16 ForANDRINGSLEDELSE OG -KOMMUNIKATION Modarbejder eller medarbejder Forandringskommunikation skaber samarbejde af Annette Franck Forandringskommunikation trænger til forandring. Uanset om du er topleder, mellemleder eller projektleder, og uanset om du arbejder i en stor organisation eller et lille team, er du forandringsleder. Forudsætningen for at lykkes er, at dine kolleger og medarbejdere vil samarbejde med dig om forandringsopgaver. Baseret på forfatterens praktiske erfaring og brede faglige baggrund giver bogen konkrete arbejdsmetoder og anvisninger. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 275,- Mening i forandring Komplekse interaktioner i arbejdslivet af Henry Larsen & Henrik Holt Larsen Ledelse foregår i relationer mellem mennesker og skal anskues som komplekse interaktive processer, der påvirker og påvirkes af forandring og trivsel. Bogen inddrager tre fortællinger fra hverdagen i danske organisationer, privat som offentlig, og peger på en palet af handlemuligheder i forhold til organisationers trivsel og forandringer. Arbejder du med trivsel og forandringsprocesser, så er dette bogen til dig! 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 290,- Forandringsledelse og kommunikation af Eva Parum Få en præsentation og analyse af tre strategiske perspektiver på forandringsledelse og kommunikation, som har baggrund i empirisk funderet forskning. Der indgår en lang række cases om forandringsledelse og kommunikation i danske virksomheder, og bogen henvender sig til læsere, der ønsker at få indsigt i hvorledes man kan gå i gang med forandringsprojekter, i stedet for at bygge for meget på»learning by doing«. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 385,- 16 DJØF FORLAG LÆREBØGER 2015

17 Preparing for the Unexpected Design of the Future Global Enterprise Poul Houman Andersen, Jakob Lauring, Hanne Kragh & Mai S. Linneberg (red.) Danish management has followed a specific recipe, which enabled the national and international part of the organisation to exist side by side. Now the time is ripe for managers with a distinct national tradition of management to tackle some of their most ingrained assumptions about the international superiority of their management model. Managers can get better at recognizing these biases, at challenging them and at basing their decisions on what actually works in an international context. The book reflects on these issues through case studies of organization and management of international activities in Danish-based firms. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 295,- Organisationer i forandring Jens Astrup Madsen (red.) En præsentation af aktuelle og nuancerede danske cases, som alle hjælper læseren til at trænge ind i ledelses- og organisationsteorien, der i de senere år har fået tilføjet nye vinkler. Bogens cases fra private og offentlige virksomheder har særlig vægt på, hvordan de forskellige aktører forsøger at påvirke og kontrollere forandringer. To afsnit introducerer pædagogikken omkring caseundervisningen fra underviserens og fra den studerendes synsvinkel. ForANDRINGSLEDELSE OG -KOMMUNIKATION 5. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 350,- Appreciative Inquiry en konstruktiv metode til positive forandringer af Carsten Hornstrup & Jesper Loehr-Petersen Gennem arbejdsmetoden»appreciative inquiry«kan man lære at bruge sine succeser konstruktivt til at skabe positive forandringer med. Udgangspunktet er at undersøge sine succeser og at bruge dem til at gøre organisationen, den enkelte medarbejder og medarbejdergrupperne endnu bedre. Bogen er en let anvendelig brugsbog, som viser, hvordan man med denne arbejdsmetode kan skabe et langt mere konstruktivt og positivt udgangspunkt for ledelse og udviklingsprocesser i organisationer. 3. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 175,- DJØF FORLAG LÆREBØGER

18 KOMMUNIKATION Troværdighed kommer indefra! - sådan skaber du troværdighed i professionel kommunikation af Helle Bertram Denne bog er skrevet til dig, der gerne vil skabe troværdige kommunikationsløsninger, som leder, som kommunikationskonsulent, tekstforfatter osv. Bogen giver dig konkrete metoder, som du kan overføre direkte på dit arbejde med professionel kommunikation. Metoden hører til forberedelsen, dvs. når mål, budskaber, medier, målgrupper osv. tilrettelægges. Fremstillingen giver med andre ord en metode til planlægning af strategisk, professionel kommunikation. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 160,- Strategisk kommunikation om ledelse et corporate og public governance perspektiv af Eva Parum Både Nørby-udvalgets anbefalinger for god selskabsledelse samt den offentlige pendant om god offentlig topledelse er baggrund for denne bogs fokus. De stigende krav til ledelsen handler i høj grad om velovervejet og god kommunikation, hvilket Eva Parum kommer med konkrete anbefalinger til. Bogens afslutning beskæftiger sig med perspektivet på aktionærer og andre stakeholdere, hvilket gør den højst aktuel, da denne målgruppedebat i forhold til corporate og public governance stadig verserer fra tid til anden. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 490,- Strategisk ledelseskommunikation Erhvervslivets ledelse med visioner, missioner og værdier af Anders Bordum & Jacob Holm Hansen Bogen giver et omfattende overblik over strategisk ledelseskommunikation. Den præsenterer og analyserer visioner, missioner og værdier fra de 50 største virksomheder i Danmark. Resultatet af undersøgelsen er mildest talt overraskende. De færreste store virksomheder i Danmark lever op til en række væsentlige krav, som kan stilles til strategisk ledelseskommunikation. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 610,- 18 DJØF FORLAG LÆREBØGER 2015

19 Professional Oral Communication in English af Margrethe Smedegaard Mondahl, Jonas Rasmussen & Lisbet Pals Svendsen This book is intended for all users of English oral communication for business purposes, students and practitioners alike. It takes a 21st century perspective on what it means to be an adult, professional learner of English, how the individual learner may consciously work to professionalize her existing competences and how these competences fit into the strategic considerations of today s business organizations. KOMMUNIKATION 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 125,- Kort, klart og klikbart web-tekster, der virker af Nanna Friis Skriv kort, klart og klikbart. Vil du gerne blive bedre til at skrive effektive web-tekster? Her er bogen, der lærer dig at skrive tekster, som bakker op om din virksomheds værdier og målsætning og opfylder din brugers behov.»kort, klart og klikbart«er en pædagogisk håndbog, der giver dig en grundig gennemgang af de helt særlige præmisser, der hersker på internettet. Bogen indeholder tjeklister, trinfor-trin-guides, gode argumenter til chefen og masser af eksempler og øvelser, som gør dig i stand til at skrive korte, klare og klikbare tekster. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 250,- Intern kommunikation i praksis en guide til strategisk dialog af Louise Riis Kistrup & Pernille Mølgaard Toft Bogen handler om, hvordan intern kommunikation som et ledelsesværktøj kan skabe en ligeværdig og dynamisk dialog mellem medarbejdere og ledelse og derved bidrage til at opfylde organisationens overordnede strategi. Få gode råd og redskaber til arbejdet med at lægge en strategisk intern kommunikationsplan, baseret på organisationens mission, vision og værdier, samt hvordan du kan måle og evaluere den gennemførte kommunikationsindsats. Praktiske eksempler fra bl.a. DR, Jyske Bank, NCC, PET og Danisco. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 220,- DJØF FORLAG LÆREBØGER

20 KOMMUNIKATION Bedre forhandling I situationer, hvor vi ikke ser forhandlingen, bliver vi snydt af Nicolai Robinson Få anbefalinger til, hvordan du, som forhandler, får flere redskaber at vælge imellem, og hvordan du dermed opnår bedre resultater. Bogen er skrevet som best-practice og henvender sig til alle, som dagligt indgår i forhandlinger i forskellige situationer i fx banker, organisationer, store virksomheder og kulturinstitutioner, offentlige myndigheder og i politiske sammenhænge. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 380,- Ord der brander Talk the walk: italesættelse i organisationskommunikation af Lis Holm & Birgitte Norlyk Bogen sætter fokus på, hvordan sprog og ord bruges til effektivt at brande virksomheder og organisationer. De første kapitler omhandler organisationskommunikation hvordan forskellige måder at tænke organisation på har indflydelse på organisationens værdier og måde at brande sig på. Herefter fokuseres på de sproglige og stilistiske overvejelser, der er relevante for organisationens branding på tekstniveau. Bogen retter sig primært mod sprog- og kommunikationsstuderende, samt økonomistuderende med tværfagligt fokus. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 320,- Strategic CSR Communication Mette Morsing & Suzanne Beckmann (red.) Bogen, som er skrevet på engelsk, tegner konturerne af et nyt og centralt felt, som får stadigt større betydning for ledelse. Samtidig med at moderne virksomheder i stigende grad forventes at kommunikere om deres etiske og sociale ansvar, oplever lederne, at strategisk CSR-kommunikation er en delikat affære. Bidragsyderne til denne bog belyser hvorfor og hvordan. De trækker på indsigter fra en række teoretiske områder som sociologi, organisationsteori, lingvistik, marketing, erhvervsøkonomi, forbruger-adfærd, medie-analyse, etik, management, branding og kommunikation. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 295,- 20 DJØF FORLAG LÆREBØGER 2015

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg

Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg FLIS konference 23 marts 2015 Min baggrund COWI Institutional planner 1986-7 SDU Adjunkt 2006-09 Finansministeriet Modernisering af den offentlige sektor 1987-95

Læs mere

Valgfagsmoduler Forår 2015

Valgfagsmoduler Forår 2015 Valgfagsmoduler Forår 2015 Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering EVALUERING OG MAGT (MAGTUDREDNINGEN) Dahler-Larsen, Peter EVALUERINGSKULTUR ET BEGREB BLIVER TIL Dahler-Larsen, Peter Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

Diplomuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område

Diplomuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område Projektledelse et er, at deltagerne i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis kan arbejde med analyse, refleksion og håndtering af projektledelse. Projektbeskrivelse og -specifikation, projektets

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

PETER AAGAARD, EVA SØRENSEN & JACOB TORFING (RED.) Samarbejdsdrevet innovation i praksis JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

PETER AAGAARD, EVA SØRENSEN & JACOB TORFING (RED.) Samarbejdsdrevet innovation i praksis JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG PETER AAGAARD, EVA SØRENSEN & JACOB TORFING (RED.) Samarbejdsdrevet innovation i praksis JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Samarbejdsdrevet innovation i praksis Peter Aagaard, Eva Sørensen & Jacob Torfing

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Valgfagsmoduler Efterår 2015

Valgfagsmoduler Efterår 2015 Valgfagsmoduler Efterår 2015 Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering EVALUERINGSKULTUR ET BEGREB BLIVER TIL Dahler-Larsen, Peter Syddansk Universitetsforlag INNOVATIV EVALUERING Malene Skov Dinesen

Læs mere

Når virksomheden åbner sit vindue

Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue kommunikation og formidling et corporate perspektiv Jørn Helder og Bodil Kragh (red.) Samfundslitteratur Jørn Helder og Bodil Kragh (red.)

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

Procesledelse og interaktion

Procesledelse og interaktion 1 Gergen, Kenneth: "Selv-beretninger i det sociale liv" 1 Kilde: Virkelighed og relationer Dansk Psykologisk Forlag, 1997 ISBN: 877706160X 2 Stelter, Reinhard: "Hvad er coaching?" 15 Kilde: Coaching -

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Introduktion til filosofi og ledelse

Introduktion til filosofi og ledelse Lektion 1: Introduktion til filosofi og ledelse Diplom i Ledelse modul 7. Center for Diakoni og Ledelse Tommy Kjær Lassen Mandag d.19.august 11:30-12:30 Modulets teoretisk tematikker: Ledelsesfilosofi

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Valgfagsmoduler Forår 2015

Valgfagsmoduler Forår 2015 Valgfagsmoduler Forår 2015 Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering EVALUERING OG MAGT (MAGTUDREDNINGEN) Dahler-Larsen, Peter Downloades frit fra nettet EVALUERINGSKULTUR ET BEGREB BLIVER TIL Dahler-Larsen,

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer.

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer. Kulturforståelse Det kulturelle møde 1. udgave, 2005 ISBN 13 9788761611178 Forfatter(e) Georg Bank-Mikkelsen, Anne Skaarup Rasmussen En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG ROSE AND CROWN Ideas and Identities in British Politics and Society Malene Djursaa Charlotte Werther Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG Malene Djursaa and Charlotte Werther Rose and Crown Ideas and

Læs mere

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Et par systemisk opmærksomheder Handlinger er relationelt forbundet med andre handlinger Alle er

Læs mere

Akademiuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område

Akademiuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område Coaching i organisationer Deltageren udvikler i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis sin samtale- og kommunikationskompetence med særligt fokus på at kunne coache i organisatorisk kontekst.

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP Prisvindende praktisk teori til samarbejde om hurtig udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk Best paper Boston 2012 Uddrag bragt i... 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk

Læs mere

ANNETTE FRANCK MODARBEJDER ELLER MEDARBEJDER FORANDRINGSKOMMUNIKATION SKABER SAMARBEJDE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

ANNETTE FRANCK MODARBEJDER ELLER MEDARBEJDER FORANDRINGSKOMMUNIKATION SKABER SAMARBEJDE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ANNETTE FRANCK MODARBEJDER ELLER MEDARBEJDER FORANDRINGSKOMMUNIKATION SKABER SAMARBEJDE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Annette Franck er specialist i forandringskommunikation. Efter femten års erfaring

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

PARADOKSLEDELSE VOL. 2

PARADOKSLEDELSE VOL. 2 NY UDDANNELSE PARADOKSLEDELSE VOL. 2 HVORDAN DU KAN BRUGE PARADOKSLEDELSE I DET STRATEGISKE OG PERSONLIGE LEDERSKAB Clavis ApS Klostergade 60 8000 Århus C Tlf.: 2426 1611 Kontakt@clavis.dk 2 www.clavis.dk

Læs mere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. "Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret...let læst.. konkret og brugbar..." Anmeldt af 16 ledere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret...let læst.. konkret og brugbar... Anmeldt af 16 ledere Prisvindende praktisk teori til involvering af medarbejderne i udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk s e B r e p a tp n2 sto o B 012 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk...

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark?

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Eva Riis Ekstern lektor SDU Hvad sker på universiteterne? Aalborg Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitet

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Organisation

Læs mere

Mening og ledelse i forandring?

Mening og ledelse i forandring? Workshop i Middelfart På lederkonference for ledende fysioterapeuter. D. 2. november 2006 kl. 10-13 Mening og ledelse i forandring? Når forandring er blevet en tilstand, skal meningen skabes i håndteringen

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse...

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ledig? Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9 9900 Frederikshavn Telefon 9620 5597 Fax 9620 5639 www.kursuscentretfh.dk

Læs mere

Ledelse med hjerte og hjerne

Ledelse med hjerte og hjerne Et mentalt flyttefirma! Indsigt fører til vækst www.senziakurser.dk Ledelse med hjerte og hjerne Med hjerte og hjerne Ledelse med hjerte og hjerne Et ledelsesforløb for stærke kvinder i ledelse Formål:

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Den danske folkeskole skal være et innovativt læringsmiljø, der giver eleverne kompetencer til at tænke selvstændigt

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Netværk for Ny Kommunal Ledelse

Netværk for Ny Kommunal Ledelse Netværk for Ny Kommunal Ledelse - et ganske særligt udviklingsforløb Et særligt udviklingsforløb for yngre ledere på vej mod kommunal topledelse. Deltagerne udpeges af nærmeste direktør gennemfører Lundgaard

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

FAGLIG LEDELSE I ET LEDELSESPERSPEKTIV

FAGLIG LEDELSE I ET LEDELSESPERSPEKTIV FAGLIG LEDELSE I ET LEDELSESPERSPEKTIV Hvad er faglig ledelse, og er det relevant at give den opmærksomhed i ledelsespraksis? Mona Maria úr Fugloy Formands- og 21.10.2013 Brug og/eller gengivelse af materialet

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Program. Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult 28-09-2015

Program. Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult 28-09-2015 Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 10.00 Velkomst og præsentation 10.15 Sådan arbejder jeg med projekter v/lene Mikkelsen

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce. Oversat af Ole Lindegård Henriksen

Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce. Oversat af Ole Lindegård Henriksen Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce Håndbog i CMM for konsulenter Oversat af Ole Lindegård Henriksen Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce HÅNDBOG I CMM FOR KONSULENTER 1. udgave

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Valgfagsmoduler Forår 2014

Valgfagsmoduler Forår 2014 Valgfagsmoduler Forår 2014 Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering EVALUERING OG MAGT (MAGTUDREDNINGEN) Dahler-Larsen, Peter EVALUERINGSKULTUR ET BEGREB BLIVER TIL Dahler-Larsen, Peter Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi Merkonom lederuddannelse practical leadership 18 måneders MERKONOM lederuddannelse på MICHELSEN LEDERAKADEMI - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden m lederakademiet udvikler fremtidens

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Forårsudgivelser 2015 fra

Forårsudgivelser 2015 fra Forårsudgivelser 2015 fra Jurist- og Økonomforbundets Forlag Handelshøjskolens Forlag Djøf Publishing Det er en fornøjelse at præsentere udvalgte forårstitler fra Djøf Forlag med samfundsrelevant viden

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere