Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?"

Transkript

1 Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne Christina Laugesen og Sigurd Lauridsen

2 Dagsorden Tjek ind (præsentation i små grupper) Oplæg fra EVA Debat om perspektiver fra evalueringen Tjek ud

3 Tjek ind Kort præsentation Hvad er min interesse i lederuddannelser?

4 Lidt baggrundskontekst Kvalitets- og ledelsesreform fra 2007: Fokus på at sikre høj kvalitet i de offentlige velfærdsydelser Ledelsesreformen sætter bl.a. fokus på lederuddannelse, ledernetværk og lederevalueringer Januar 2008: Alle offentlige institutionsledere har ret til lederuddannelse på diplomniveau September 2009: Den offentlige lederuddannelse er klar

5 Evalueringens fokus Fører DIL og DOL til at offentlige ledere opnår forbedrede lederkompetencer? Hvem og hvor mange kommer af sted efter uddannelsesretten trådte i kraft (fx bestemte brancher, aldersgrupper?)

6 Datakilder Spørgeskemaundersøgelse til 941 offentlige ledere (svarprocent på 79) Fokusgruppeinterview med 16 ledere fra offentlige kerneområder (fx skole, dagtilbud, sundhedssektor, hjemmepleje) Registerdata af aktiviteten fra deltagernes fordeling på køn, alder, brancher og uddannelsesniveau

7 Styrker og svagheder ved design Brug af registerdata, spøgeskemadata og fokusgrupper giver et solidt grundlag for at belyse oplevet virkning og udbredelse Vi har alene fokus på ledernes egne vurderinger af uddannelsens betydning udfordringer ved selvrapporterede data Fremadrettet vil kvalitative studier kunne give mere nuanceret viden om omgivelsernes betydning, og hvad der fremmer/hæmmer transfer

8 Hvem er respondenterne? Kun offentlige ledere Både uerfarne og meget erfarne ledere Flest kvinder (73 %) De fleste respondenter er over 40 år (89 %) 9 ud af 10 ledere har helt eller delt budgetansvar Omtrent halvdelen har gennemført DIL (56 %) og halvdelen er i gang med enten DIL eller DOL (44 %)

9 Hvorfor starter de? De tre vigtigste årsager 1)Personlig udvikling som leder 2)Ledelsesmæssige værktøjer 3)Ambitioner i forhold til karriere Løn og ønske om sparring har meget begrænset betydning.

10 Er de motiverede? Uddannelsespligt vs. uddannelsesret Flertallet er meget motiverede (82 %) Forskel på motivation blandt gruppen der har afsluttet og gruppen der er i gang (de potentielt skeptiske deltagere ) Blot 5 % er i mindre grad eller slet ikke motiverede (Blandt ledere, der er startet efter uddannelsesretten)

11 Relevans i forhold til det daglige arbejde? Uddannelsesforløbet opleves af mange som meget relevant (73%) Få ledere oplever at det i mindre grad har været relevant (3 %) Jeg kunne slet ikke undvære det jeg har lært i forhold til de forandringsprocesser jeg har været med i. ( ) Værdien ved uddannelsen er at den rammer noget vi står konkret i (Fokusgruppeinterview nr. 1)

12 Vurdering af anvendelse Næsten alle vurderer at de har fået brugbare ledelsesmæssige værktøjer (98 %) 93 % angiver at de anvender det de har lært Før kunne jeg bare mærke at det var forkert. Nu kan jeg sætte ord på hvorfor jeg synes det er forkert. Man kan sætte det man gør ind i en teoretisk ramme (Fokusgruppeinterview nr. 2)

13 Personaleledelse 92 % vurderer de er bedre til at kommunikere med medarbejdere 92 % vurderer de er blevet bedre til at understøtte læring og kompetenceudvikling Jeg har formået at løfte en medarbejdergruppe hvor der var rigtig dårlig stemning. Det ville jeg aldrig have kunnet før (Fokusgruppeinterview 2)

14 Navigation i en foranderlig virkelighed 92 % af deltagerne er blevet bedre til at håndtere forandringer i organisationen Til sammenligning vurderede 79 % af lederne fra den grundlæggende lederuddannelse, at de var blevet bedre til at håndtere modstand mod forandringer blandt medarbejderne (EVA 2010)

15 Navigation i en foranderlig virkelighed Jeg er blevet bedre til at agere strategisk og tænke langsigtet. Jeg er bedre til at holde snoren og ikke blive taget med bukserne nede. Nu er jeg forberedt og kan se min organisation oppe fra og være strategisk (Fokusgruppeinterview nr. 2)

16 Innovation og udvikling 9 ud af 10 vurderer at de er blevet bedre til at skabe gode rammer for innovation og nytænkning 3 ud af 4 vurderer at de er blevet bedre til at udvikle kerneydelsen Kerneydelsen kan være vanskeligere at flytte?

17 Det personlige lederskab 96 % oplever at uddannelsen styrker deres personlige udvikling som leder (undersøgelsens mest positive resultat) Fra fagperson, der er leder - til leder med en faglig baggrund

18 Evne til at skabe resultater 93 % vurderer at kvaliteten af arbejdet er blevet højere (35 % i høj grad) 83 % vurderer at de er blevet mere effektive (19 % i høj grad)

19 Driftskompetencer Centrale ledelseskompetencer som prioritering, koordinering, uddelegering, planlægning og resultatstyring vurderes generelt mindre positivt Omkring hver 5. leder vurderer de i mindre grad er blevet bedre til at organisere driften

20 Implementering i egen organisation 30 % af lederne oplever barrierer i forhold til bruge uddannelsen i hverdagen: De tre vigtigste barrierer for implementering: 1. Arbejdspladskultur (37 %) 2. Mangel på tid (21 %) 3. Manglende opbakning fra ledelsen (14 %)

21 Tema 1: Transfer og udvikling af uddannelsen Hvordan kan uddannelsessystemet arbejde med at sikre høj grad af transfer (fx nedbryde barrierer, sikre sparring i organisationen) Bør driftsopgaverne prioriteres højere på uddannelsen? Er der elementer fra tilrettelæggelsen af diplom i ledelse, som kan overføres til anden VEU?

22 Tema 2: Hvad er sammenhængen mellem lederuddannelse og kvalitet i den offentlige sektor? Lederne er glade for uddannelsen. Men hvad betyder lederuddannelser for kvaliteten af kerneydelsen og bør uddannelsesretten prioriteres i krisetider? Er formel lederuddannelse den rigtige vej at gå? Bør (efter)uddannelsesretten udbredes til andre faggrupper end ledere?

23 Tjek ud Hvad har jeg fået med mig fra i dag?

24 Tjek ud fra EVA Evalueringen offentliggøres primo 2012 Rapporter om VEU kan hentes på: Tak for i dag

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau 30. november 2012 Evaluering af certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau Udarbejdet af DAMVAD for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte For information

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008.

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008. Ledelsessurvey I forbindelse med delprojektet Ledelse med ambitioner under Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt har KL foretaget en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om kommunernes lederudviklingsaktiviteter.

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

Ledelse af dagtilbud dialog og beslutning om nye ledelsesformer

Ledelse af dagtilbud dialog og beslutning om nye ledelsesformer Ledelse af dagtilbud dialog og beslutning om nye ledelsesformer 37 Projektledelse: Dorthe Nørgaard, KL Jørn Kjølseth Møller, BUPL Projektgruppe: Camilla Hagelund, KL Lise Balslev, KL Mikael Wennerberg

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling 2013 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

Analyse om Lederpejling 2 til Danske Fysioterapeuter Forandringsledelse

Analyse om Lederpejling 2 til Danske Fysioterapeuter Forandringsledelse Analyse om Lederpejling 2 til Danske Fysioterapeuter Forandringsledelse Anne-Mette Hjalager Advance/1 Forskerparken Gustav Wiedsvej 10 8000 Aarhus C 86 20 20 00 anne-mette.hjalager@advance1.dk 1.10.2003

Læs mere

Analyse om Lederpejling 2 til Ergoterapeutforeningen Forandringsledelse

Analyse om Lederpejling 2 til Ergoterapeutforeningen Forandringsledelse Analyse om Lederpejling 2 til Ergoterapeutforeningen Forandringsledelse Anne-Mette Hjalager Advance/1 Forskerparken Gustav Wiedsvej 10 8000 Aarhus C 86 20 20 00 anne-mette.hjalager@advance1.dk 1.10.2003

Læs mere

Evaluering som rituel eller kritisk refleksion?

Evaluering som rituel eller kritisk refleksion? http://lederweb.dk/strategi/maling-og-evaluering/artikel/95302/evaluering-som-rituel-eller-kritisk-refleksion Måling og evaluering Evaluering som rituel eller kritisk refleksion? En lederuddannelse på

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvordan virksomheder

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Resumé TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse

Resumé TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse Resumé TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse KAPITEL 1 Resumé Hvad er TALIS 2013? TALIS er OECD s internationale undersøgelse af forhold i og omkring undervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelser.

Læs mere

Kommunal ledelse på det decentrale niveau

Kommunal ledelse på det decentrale niveau Kommunal ledelse på det decentrale niveau Spørgeskemaundersøgelse til traditionelle institutionsledere og nyere typer af ledere Kurt Klaudi Klausen, Johannes Michelsen og Dan Michael Nielsen Kommunalpolitiske

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

NIRAS Analyse & Strategi UdviklingsForum. Kortlægning og analyse af efteruddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder HOVEDRAPPORT.

NIRAS Analyse & Strategi UdviklingsForum. Kortlægning og analyse af efteruddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder HOVEDRAPPORT. Kortlægning og analyse af efteruddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder på dagtilbudsområdet HOVEDRAPPORT Maj 2010 SERVICESTYRELSEN NIRAS Analyse & Strategi UdviklingsForum Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Først og fremmest leder. Fokus på de kommunale ledere i forreste række

Først og fremmest leder. Fokus på de kommunale ledere i forreste række Først og fremmest leder Fokus på de kommunale ledere i forreste række 1 Indhold Introduktion....side 4 Fakta om førstelinjeledere....side 8 Seks temaer til refleksion og dialog: 1. Hvordan oplever du rollen

Læs mere

KL s policypapir om ledelse. marts 2010. Den kompetente leder

KL s policypapir om ledelse. marts 2010. Den kompetente leder KL s policypapir om ledelse marts 2010 Den kompetente leder Visionen om den kompetente leder Kompetent lederskab er en vision, som kommunerne og KL stræber efter. Formålet er at rekruttere, kvalificere

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere