Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning."

Transkript

1 Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt at arbejde med projekteringen af. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Dispositionsforslaget består af forudsætninger og forundersøgelser og statisk dokumentation med tilhørende tegninger. Bagerst i hovedprojekt mappen sættes en cd, hvor hele projektets indhold er på. Tegningerne nummereres på følgerne måde: - Arkitekttegningernes tegningsnummer begynder med A - Konstruktionstegningernes tegningsnummer begynder med K - Installationstegningernes tegningsnummer begynder med I Der er henvisninger på planer, snit og opstalter til samtlige detaljer i projektet.

2 Afgangsprojekt Ingeniørhøjskolen i KBH Forudsætninger og forundersøgelser Dispositionsforslag

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Generel beskrivelse... 5 Stamoplysninger Beliggenhed Arealforhold Myndighedsforhold Forsyningsmæssige forhold Grundforhold Funktionelle krav Disponering af byggegrunden Disponering af bygningen Miljørigtig projektering Indeklima Tekniske krav Bygningsbasis Primære bygningsdele Ventilation og VVS Ventilation VVS-installationer Administrative krav Tidsplan Løsningsforslag Den asymmetriske tagkonstruktion Kriterier for valg af løsning Analyse af løsningsforslag Anbefalet løsningsforslag Medierampen Kriterier for valg af løsning Analyse af løsningsforslag Anbefalet løsningsforslag Konklusion Tegningsliste Dispositionsforslag INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 2 af 39

4 Arkitekttegninger Konstruktionstegninger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Installationstegninger Øvrige tegninger Dispositionsforslag INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 3 af 39

5 Indledning Opgaven om er fundet igennem ALECTIA, som startede på projektet i Da gruppen første gang tog kontakt med projektlederen hos ALECTIA, Peder Hansen, i marts 2010, blev det oplyst, at de skulle i gang med projektforslaget, og netop skulle til at udbyde projektet til entreprenører. Formålet med den store ombygning af Århus havn er hovedsageligt at flytte noget kultur ud på havnen og dermed inddrage havnen og bugten i et sammenspil med byen. Århus Kommune har ønsker om at forbinde de bynære havnearealer fra nord til syd, og samtidig etablere et stort sammenhængende havnebyrum, som ligger centralt i området ud for Domkirken. Alt dette dannes ved at etablere to bastioner, som vil indramme havnebyrummet. De to bastionsbebyggelser skal fremstå som markante bygningsværker, som skal være i indbyrdes dialog over havnebassinet og dermed medvirke til at aktivere området og danne et nyt aktivt byrum på kanten af Århus City. Den ene af bebyggelserne er Multimediehuset, som skal danne rammen om de samlede serviceydelser, som de fleste borgere har brug for. Multimediehuset skal blandt andet indeholde et udvidet og udviklet hovedbibliotek, borgerservice og skal samtidig lægge lokaler til netværk af samarbejdspartnere, som bidrager til kreativitet og innovation. Gruppen har ikke en decideret leder, men arbejder derimod i et demokratisk samarbejde. Det kan dog ske, at et enkelt medlem overtager styringen for en periode, hvis denne person har specielle evner indenfor det felt, som der arbejdes med. Dispositionsforslag INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 4 af 39

6 Generel beskrivelse Forhistorie Århus er med sine cirka indbyggere Danmarks næststørste by. Området tiltrækker mennesker fra hele landet og er hastigt voksende med hensyn til indbyggertal og arbejdspladser. I den forbindelse vil det derfor være nødvendigt med en række byudviklings- og infrastrukturmæssige projekter som vil repræsentere Århus ideologier og markere byen både nationalt som internationalt. I 1997 vedtog Århus havn, Århus Amt og Århus Kommune derfor planer om at flytte de eksisterende havneaktiviteter længere væk fra den centrale by, for at skabe plads til et nyt byudviklingsprojekt. Dette resulterede i 1999 i udskrivelse af en Idékonkurrence omhandlende Det bynære havneområde. 1. Præmieforslaget gik til Arkitekterne Knud Fladeland Nielsen og Peer Teglgaard Jeppesen hvis idé var genskabelse af byens kant mod havet, ved hjælp af en 5 km lang strækning af bynære havnearealer. På baggrund af det vindende forslag udarbejdede Århus Byråd Helhedsplan for De Bynære Havnearealer (2003) og Kvalitetshåndbog for De Bynære Havearealer (2005), som fastlægger ideer og visioner for omdannelsen af det nye havneområde. Figur 1: Området mellem udmundingen af Århus Å til Nord-bastion. Århus Kommune udstedte i december 2007 en projektkonkurrence, hvor vinderne ville blive indbudt til at deltage i et udbud om Multimediehuset og de nye havneområder. Det vindende forslag blev udarbejdet af Schmidt Hammer Lassen Architects. Den valgte løsning danner baggrund for dette projekt. Målsætninger Multimediehuset kommer til at fungere som et dynamisk fristed for alle, som ønsker viden og inspiration. Et åbent og tilgængeligt læringsmiljø, der fremmer demokrati og fællesskab. Multimediehuset giver rum til fordybelse og viden. Et attraktivt, intelligent og interaktivt hus, som understøtter brugernes lyst til at lære og opleve. Kernen i Multimediehuset bliver biblioteket som samtidig erstatter det gamle Hovedbiblioteket i Århus. Multimediehuset skal desuden rumme Borgerservice og en række netværk og samarbejdspartnere. Pga. Multimediehusets mangfoldighed forventes det at borgere fra alle aldersgrupper og samfundslag vil benytte bygningen. Dispositionsforslag INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 5 af 39

7 Det forudsættes at, at Multimediehuset skal danne ramme om følgende kerneværdier: o o o o o o o Borgeren som udgangspunkt Livslang læring og fællesskab Mangfoldighed, samarbejde og netværk Kultur og oplevelser Brobygger mellem borger, teknologi og viden Fleksibel og professionel organisation Bæredygtigt ikon for Århus Bygherrekrav til byggeriet Århus Kommune ønsker en bygning, som er et pejlemærke for Århus som vidensby. Det skal være en bygning der skaber oplevelser, samt sikrer en nem adgang til viden. Bygningskomplekset skal bestå af 3 hovedelementer: Multimediehuset på m 2 bruttoetageareal ekskl. kælderfunktioner. Valgfrit areal på m 2 bruttoetageareal Ankomstcentret på ca m 2 bruttoetageareal. Den særlige beliggenhed tæt ved vandet og vandets flade ønskes udnyttet optimalt. Dette kan ske vha. trapper, rampeanlæg, promenadearealer mm. Dispositionsforslag INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 6 af 39

8 For at sikre en optimal udnyttelse af Multimediehuset, skal der sikres en nem fremkommelighed for borgerne. I projektet indtænkes et P-anlæg med plads til 1000 biler, i forbindelse med Multimediehuset. Århus Kommune besluttede i 2005 at anlægge en ny letbane. Banen skal gå fra Lystrup til Århus H. Figur 2 - Ny letbane fra Lystrup til Århus H. Multimediehuset har stoppested ved rød cirkel. Multimediehuset skal have sin egen station. Stationen skal arkitektonisk integreres i eller omkring Multimediehuset som et ankomstcenter. Fra Ankomstcentret skal man generelt have adgang til Multimediehuset, P-anlægget, busser, taxier og cykler mv. Generelt for hele havnefronten, skal en nem og sikker fremkommelighed for lette trafikanter sikres. Overordnet set skal Multimediehuset fungere som bibliotek, borgerservice og faciliteter til sociale aktiviteter og netværk. Da det er borgerne der er brugerne af Multimediehuset, er det et krav at brugerne inddrages i projektet. Det er intensionen at gå fra traditionelle borgerinddragelser og høringer til at implementere brugernes idéer, holdninger og ønsker, så det har en effekt på indholdet. Det er vigtigt at brugerne involveres i alle projektets projekterende faser. Helt konkret blev der bl.a. opstillet interaktive borde, hvor forskellige fokusgrupper kunne involveres og der blev oprettet debatgrupper på internettet. Arkitektonisk ide Multimediehuset skal være et markant og attraktivt byggeri i international målestok. Bygningen skal være ikonet for Århus som byen med viden, puls og rødder. Med sin placering på de bynære havnearealer skal Multimediehuset være med til at udvide byen og skabe liv og aktivitet i området. I Multimediehusets arkitektur og indretning skal foranderlighed og alsidighed være bærende principper. Bygningen skal derfor både indadtil og udadtil kunne ændre ansigt, så den bliver en aktiv del af byens puls. Dispositionsforslag INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 7 af 39

9 Multimediehuset skal være en fleksibel, intelligent og dynamisk struktur, der er i stand til at forandre og udvikle sig i takt med samfundets ændrede behov. Bygningen vil også stå på havnefronten om hundrede år, sikkert længere. Derfor skal den bygge på de menneskelige behov for nærvær, netværksdannelse, oplevelse, læring, refleksion, tryghed, sansning og kommunikation 1. Figur 3: Multimediehuset Efter 2 udbudsrunder blev Schmidt Hammer Lassens architects projekt udpeget efter følgende kriterier i, uprioriteret rækkefølge: - Sammenfattende arkitektonisk, æstetisk, funktionel og teknisk vurdering i forhold til konkurrence programmet. - Anvendelse af integreret design, herunder integration, synergi og sammenhæng mellem arkitektonisk koncept, bærende konstruktioner, bæredygtige tiltag og tekniske installationsprincipper. - Økonomisk anlægsoverslag, herunder forslagets robusthed i forhold til overholdelse af den økonomiske ramme. Det vurderes specifikt, hvorledes integreret design, har været anvendt ud fra en anlægsøkonomisk og teknisk betragtning. - Honorarbudget 1 Dispositionsforslag INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 8 af 39

10 Figur 4: Nyt havneområde samt Multimediehuset Projektgruppe Projekteringsgruppe Navn Stilling Funktion Kenneth Petersson Ingeniørstuderende Projekterende Mikkel Hansen Ingeniørstuderende Projekterende Jane Gadeberg Ingeniørstuderende Projekterende Tommy Johansen Primær vejleder Konstruktioner Mads Nicolaj Jensen Sekundær vejleder Konstruktioner Birte Mølle Andersen Sekundær vejleder Husbyging Jesper Molin Sekundær vejleder Installationer Peder Hansen Ekstern vejleder Projektleder Overordnet arealkrav Det nye Multimediehus består af i alt m 2 fordelt på 5 niveauer. Heraf skal m 2 fungere som Multimediehus med bibliotek, borgerservice osv. Disse er fordelt på niveauerne 0-2. Dispositionsforslag INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 9 af 39

11 Dernæst skal m 2 fungere som udlejningsareal til administration fordelt på niveauerne 2 og 3. Endelig skal de resterende m 2 fungere som fuldautomatisk parkeringsanlæg med plads til 1000 biler, placeret i bygningens 3 kælder niveauer (-2-0). Budgetramme Bygherrens budgetramme for det samlede projekt er mio. DKK. Projektet omfatter opførslen af den sydlige bastion inkl. opførselen af Multimediehuset samt udformning af havnefronten på strækningen fra Europapladsen til Nørreport. Budgetrammen indeholder alle byggeudgifter (håndværkerudgifter, projekteringsudgifter, fast inventar m.v.) til det færdige projekt er gennemført. Følgende områder er dog ikke medregnet i budgetrammen: - Grund - Bygherresekretariat - Landinspektørafsætninger samt supplerende geo- og miljøtekniske undersøgelser - Lokalplan, byggesagsgebyr og forsikringer, tilslutningsafgifter, deponeringsudgifter m.v - Løst inventar, herunder møbler, reoler, skranke, IT- og AV-udstyr inkl. telefoni m.v. - Endvidere skal der ikke medregnes udgifter til anlæggelse af letbanen, herunder detailindretning af letbanestationen. Delområde A Mio. DKK Base (Bastionsopbygning, P-anlæg, trafikkorridorer, kælderfunktioner, spor- og 435 belægningsarbejder, inventar på terræn m.v.) Bygning ekskl. kælderfunktioner (Multimediehuset, optionelt areal og ankomstcentret) 600 Å-åbning og omforandring af Europaplads inkl. broer 110 I alt mio. DKK ekskl. Moms Delområde B Mio. DKK Omforandring af Havnepladsen inkl. hel- eller delvis fjernelse af Pier Ændring af vej- og banetracé 40 I alt mio. DKK ekskl. Moms 180 Alle beløb er i prisniveau januar Dispositionsforslag INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 10 af 39

12 Områdebegrænsningen fremgår af nedenstående figur 5:. Figur 5: Fra Figuren viser at der fokuseres på hele havnefronten. I denne opgave fokuseres der på Delområde A (cirklen) som er indeholdende Multimediehuset. Dispositionsforslag INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 11 af 39

13 Stamoplysninger Beliggenhed Multimediehuset skal placeres på havnen i Århus. Multimediehuset er en del i et større projekt, hvor Århus havn åbnes ind mod byen. Multimediehuset skal placeres på matrikel nr.: 2148 a. Arealforhold Eksisterende forhold Multimediehuset skal placeres på kajen i Århus havn. Området strækker sig fra åbningen af udmundingen af Århus Å, henover Europapladsen og videre hen foran Domkirken og Bispetorv. Multimediehuset skal opføres ved Europahuset som ligger på Europaplads og videre ud på kajen ved Europaplads. Dele af kajen skal bibeholdes, mens der ligeledes skal indvindes nyt areal til Multimediehuset. På det lille billede, på figur 6, kan man ses hvor meget af kajen der skal fjernes og indvindes. Den eksisterende kajkonstruktion er opført i perioden 1930 til Konstruktionen består af en spuns, hvor der er placeret en betonhammer over. Konstruktionen er forankret i baglandet. Generelt er spunsen i god stand, mens betonhammeren mange steder skal renoveres. Eksisterende belægninger, kajudstyr mv. fjernes. Hele Pier 1 og Honnørkajen fjernes. Figur 6: Nuværende forhold på Århus havn, fra Google Maps (stort billede) og de fremtidige forhold, fra lokalplan nr. 876 (lille billede). Dispositionsforslag INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 12 af 39

14 Fremtidige forhold Multimediehuset skal placeres, som beskrevet i det ovenstående afsnit, ved Europahuset og på den eksisterende kaj og ny indvundet areal. Det ny Multimediehus er på i alt m 2, som er fordelt på: m 2 - Multimediehuset m 2 - udlejningsareal m 2 - parkeringsanlæg Fordelt på 6 niveauer som er fordelt følgerne: Niveau -2: m 2, (heraf 410 m 2 Multimediehuset og m 2 parkeringsanlæg) Niveau -1: m 2 (heraf m 2 Multimediehuset og 350 m 2 udlejningsareal) Niveau 0: m 2 (heraf m 2 Multimediehuset og 470 m 2 parkeringsanlæg) Niveau 1: m 2 Multimediehuset Niveau 2: m 2 (heraf Multimediehuset og m 2 udlejningsareal) Niveau 3: m 2 (heraf m 2 Multimediehuset og m 2 udlejningsareal) Myndighedsforhold Bestemmelser fra lokalplan nr. 876 I forbindelse med opførelsen af Multimediehuset og etablering af Nyt centralt havnebyrum planlægges en lokalplan, som har baggrund i en langsigtet planlægning for Århus havn med udbygning af den nye Østhavn. Figur 7: Luftfoto som viser del af Århus City og Århus Havn med angivelse af lokalplanområdet. Dispositionsforslag INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 13 af 39

15 Lokalplanen skal muliggøre en samlet omdannelse af en stor del af Inderhavnen i Århus havn. Omdannelsen omfatter en lang række ting, bl.a. etablering af en sydlig bastion i havnerummet for opførelse af Multimediehuset, etablering af nye havnepladser og genåbning af Århus Å på den sidste strækning fra Mindebrogade til å-udmundingen. Lokalplanen deler planområdet op i 7 delområder, hvor delområde 1 udlægges til ny markant bebyggelse med anvendelse til Multimediehuset. Figur 8: Planområdet opdelt i delområder, fra lokalplan nr Der er fastlagt bestemmelser om maksimal bygningshøjde og etageareal. I delområde 1 må der maksimalt opføres et etageareal på m 2, og det kan maksimalt opføres i 4 etager (uden kælder) og en maksimal bygningshøjde op til kote 27,5 m. Der kan dog etableres tekniske installationer, trappe-/elevatortårne m.v. udover den maksimale bygningshøjde. De tekniske installationer på taget må højest udgøre 10 % af tagarealet, og må maksimalt opføres 4 m over tagfladen. Der kan etableres tagterrasse på en mindre del af tagfladen. Forsyningsmæssige forhold Under Europapladsen løber en større spildevandsledning, der løber til Marselisborg renseanlæg. I forbindelse med opførelsen af Multimediehuset, kan det påregnes at ledningen skal omlægges. Der skal i forbindelse med opførelsen bygges et overløbsbygningsværk. Dispositionsforslag INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 14 af 39

16 På grunden er der forsyningsledninger til el, vand, regnvand, spildevand, telefon mv. Det kan påregnes at forsyningerne er indført på grunden, men en omlægning på grunden kan være nødvendig. Der er fjernvarmepligt for alle bygninger på grunden. Grundforhold Generelt er der jordfyld i de øverste ca. 4 meter. Derefter består hovedsageligt den nordlige del af boringsområdet af marint, fin- til mellemkornet sand, gytjeholdigt ler og gytje. Derunder er der ler ned til stor dybde. Figur 9: Oversigt over aflejringer i boringer fra Multimediehuset. Dispositionsforslag INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 15 af 39

17 Det er vurderet, fra Rambøll, at alle permanente geotekniske konstruktioner, som er relateret til bygningen skal udføres i henhold til geoteknisk kategori 3 med partialkoefficienter svarende til konsekvensklasse 3 (CC3). Rambøll anbefaler at opføre Multimediehuset på jernbetonpæle, som rammes bærende til det tertiære lerlag. Etablering af kælderkonstruktion ventes at kunne ske uden store grundvandsproblemer, såfremt byggegruben afgrænses af vandtætte spunsvægge. Der kan udføres permanent grundvandssænkning, uden risiko for skader på nærliggende bygninger. Alle bygninger skal sikres mod vandindtrængning til minimum kote 2,5 m. Grunden er et gammelt havneareal, hvor der tidligere har ligget industribygninger. Der er derfor en risiko for at grunden er forurenet. De indledende undersøgelser viser dog ingen tegn på forurening, men der skal løbende i processen udføres undersøgelser herfor. Undersøgelser og eventuelt forurenet jord, er for bygherres regning. Funktionelle krav Disponering af byggegrunden Multimediehusets placering på grunden, kan ses på situationsplanen. Adgangsveje Fra nord ankommer bil-trafikken på den nyanlagte servicevej ind til Multimediehuset. Her kan borgerne parkere bilerne i den tilknyttede parkeringskælder. Langs servicevejen løber en cykelsti i sit eget trace, som fører cyklister til en cykelparkering under Multimediehuset. Fra Nord ankommer den nye letbane til Multimediehuset. Letbanen løber fra Lystrup, igennem centrum af byen ud til Multimediehuset, som har sin egen station. Fra byen ankommer biltrafikken til Multimediehuset fra Mindet og over den nye vejbro. Cyklister kører på en cykelsti langs vejen. Letbanen ankommer fra den sydlige del af Århus, og kører videre mod Lystrup. Fodgængere ankommer via nye gangbroer. Hvor fodgængere skal krydse trafikerede veje, vil der skulle anlægges lysregulerede fodgængerfelter. Se adgangsveje på situationsplanen. Parkering Der vil i Multimediehusets parkeringskælder være plads til 1000 biler, fordelt på 2 niveauer. Parkeringskælderen vil være fuldautomatisk. Der vil på niveau 0 være handicap parkeringspladser til ca. 10 biler. Dispositionsforslag INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 16 af 39

18 Der vil på niveau 0 være overdækket parkering for cykler. Disponering af bygningen Rumoversigt Bygherren har opstillet et beskrivende rumprogram, hvor det beskrives hvilke rum Multimediehuset skal indeholde og med forslag til placering. Af hensyn til fremtidig ombygning at Multimediehuset, vælges det at nyttelasten er den samme overalt i bygningen. Det er vurderet at der vil være størst nyttelast på biblioteket, grundet bøgerne, og der vil derfor findes en værdi ud fra denne forudsætning. Rum Ca. areal [m 2 ] Beskrivelse Torvet/Foyer 410 Skal fungere som en gade der fordeler menneske-flowet ud til resten af bygningen. Det skal samtidig invitere til ophold og oplevelse. Der skal placeres en reception som er bygningens ansigt ud af til. Butik 80 I forbindelse med torvet skal der placeres en lille butik, der sælger ting som har relation til resten af Multimediehuset. Cafe 200 Caféen skal fungere som mødested for brugerne. Caféen skal ligge i forbindelse med Torvet. Mediesamling/ bibliotek 2700 Der skal i biblioteket sættes fokus på en nem tilgængelighed til medierne, det skal være brugeren og ikke medierne der er i fokus. Indgangen til biblioteket skal være nem tilgængelig fra torvet. Der sættes stor fokus på, at gøre op med det gamle bibliotek, der skal bl.a. indrettes små oaser der kan benyttes til fordybelse eller kort undervisning. Forvandlingsrum 150 Et åbent rum i forbindelse med torvet eller biblioteket. Skal være et område med liv og aktivitet. Rummet skal indeholde fleksible scenografiske løsninger der tilgodeser varierende aktivitet der bl.a. kan benyttes til små events, koncerter, udstillinger, mødestedszone og leg. Stille kupé 150 Et rum hvor man kan få ro til fordybelse. Skal placeres i forbindelse med biblioteket. Dagligstue 150 Skal benyttes til socialt ophold i mindre grupper. Kampagneaktiviteter og temaudstillinger 200 Kan benyttes af firmaer eller offentlige organisationer til en eller flere udstillinger/ kampagner. Undervisningsområde 100 Benyttes til forskellige former for undervisning, kateterundervisning eller gruppeundervisning. Multisal 500 Skal benyttes til mange slags aktiviteter, bl.a. teater, koncerter, borgermøder, konferencer mv. Salen skal have plads til 330 siddepladser samt facilitet der kan betjene disse mennesker bl.a. med garderobe. Værksteder 120 Skal indeholde værktøj, fysiske faciliteter og tilknyttet personale så man kan dygtiggøre sig inden for forskellige felter. Mødelokaler og 310 Multimediehuset skal indeholde et antal lokaler, som borger, Dispositionsforslag INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 17 af 39

19 projektrum organisationer, foreninger, projektgrupper og lignende kan booke. Studieceller 80 Der skal være 10 studieceller som kan bookes af små grupper eller enkeltpersoner. 80 Skal placeres i forbindelse med torvet, så man kan komme og sende en eller søge information. Den hybride læreplads Fleksibelt storrum 100 Kan benyttes til kulturelle events, studiebesøg, teater, foredrag mv. Oaser 150 Fordelt på alle arealer skal der placeres oaser. Det skal være oaser hvor brugeren stopper op og bliver overrasket, eller opholder sig for at fordybe sig. Inspirationsareal 240 Små oaser der skal have inspiration som fokus. Læringsareal 240 Et uformelt læringsrum. Det legende bibliotek 240 Det skal være et aflukket rum med plads til fysisk leg og leg med teknologi på tværs af generationer. Laboratorier for 40 Skal benyttes til dramaundervisning, maling og tegning mv. drama/maling/diverse Børneteater og film 150 Benyttes til filmfremvisning eller mindre teaterforestillinger. Skal have mulighed for 70 siddepladser. Spisesal 40 Hvor mindre grupper kan spise deres medbragte mad. Skal placeres i forbindelse med de andre børneaktiviteter. Parkeringsfaciliteter 70 Skal benyttes af småbørnsfamilier. til barnevogne mv. og ammezone Lektiecafé 50 Skal benyttes af unge i alle aldre, som en hjælp til lektiehjælp, opgaver mv. Borgerservice 700 Placeres tæt på hovedindgangen, så det virker nemt tilgængeligt for brugeren. Der skal være 38 ekspeditionspladser. Sorteringsanlæg mv. 600 I forbindelse med biblioteket skal der være et anlæg, der sorterer medierne. Der skal ligeledes være mulighed for selvafhentning og aflevering. Servere og IT 50 Et serverrum som betjener udstyret i bygningen. Administrationsafsnit - Administrationsafsnittet består af følgende nuværende afdelinger: 1. Hovedbiblioteket, administration: 20 administrative arbejdspladser, 20 medarbejdere 2. Hovedbiblioteket, fagteam: 60 arbejdspladser, 80 medarbejdere 3. IT og Kommunikation: 40 arbejdspladser, 40 medarbejdere 4. Sekretariatet for Borgerservice og Biblioteker: 11 arbejdspladser, 11 medarbejdere 5. Borgerserviceadministration administrative arbejdspladser uden borgerbetjening: 50 arbejdspladser, 50 medarbejdere Da der løbende kan ske rokeringer mellem afdelingerne, skal en rokering af disse områder være mulig. Kantine og køkken 350 Køkkenet skal placeres i nærheden af administrationsafsnittet Dispositionsforslag INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 18 af 39

20 mv. da de ansatte skal kunne benytte kantinen. Køkkenet kan eventuelt deles med caféens køkken. Toiletter mv. - Det antal toiletter dansk lovgivning kræver. Der skal generelt placeres PC-pladser rundt om i bygningen, hvor brugerne kan søge generel information eller information om bygningen. Tilgængelighed for handicappede Det er vigtigt at alle brugere kan benytte hele bygningen, herunder handicappede. Det skal indtænkes i projekteringen, at brugere med fysiske eller psykiske handicap fx sociale forbier eller ordblindhed kan benytte bygningen forholdsvis uden hjælp. Der projekteres efter bygningsreglementet fra 2008, med et skærpet kapitel om tilgængelig for handicappede. Lydkrav Der må ikke forekomme generende støj og rystelser i bygningen fra jernbane, letbane og tilkørselsveje til P- anlægget, dermed bør støjfølsomme rum ikke placeres i nærheden af disse funktioner. I opholds- og arbejdsrum ønskers der lydabsorberende flader. Og efterklangstider ønskes begrænset. I rum som falder ind under 2 Arbejdstilsynets regler om akustik, skal disse regler overholdes. Rum som benyttes til undervisnings- og daginstitutionsformål skal overholde 3 Bygningsreglementets krav til lydforhold. Øvrige rum skal lydreguleres, så det bedst muligt passer til rummenes funktioner. Mht. Multisalen, som både skal overholde krav om dæmpet akustik ved filmfremvisning og en klangfuld akustik ved musikformål, vil der være behov for variabel rumakustik med et elektronisk efterklangsreguleringsanlæg eller alternativt med variable akustiske plader. Vægge og etageadskillelser skal udføres med lydisolerende egenskaber, så det efterlever rummenes behov. I rum hvor der er myndighedskrav til lydisolering skal disse krav overholdes. Gulve og etageadskillelser skal udføres, så der ikke er generende trinstøj, dette gælder specielt i biblioteksområdet. De tekniske installationer skal udføres støjsvage, både inden og uden for bygningen. Miljørigtig projektering Der skal foretages en samlet miljømæssig optimering af projektet, omfattende både arkitektur, indretning, konstruktionsprincipper, installationssystemer og materialer. Miljøindsatsen skal integreres i den samlede 2 Fra Arbejdstilsynets hjemmeside: 3 Bygningsreglement 2008 afsnit Dispositionsforslag INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 19 af 39

21 planlægning, projektering og udførelse, og den skal gennemføres med respekt for de æstetiske, funktionelle, byggetekniske og driftsmæssige krav, der stilles til projektet. Arkitektur er også en væsentlig miljømæssig faktor, idet god arkitektur vil øge bygningens faktiske levetid og mindske behovet for ombygninger. Dette medfører i sig selv lavere ressourceforbrug. Kortlægning af væsentligste miljøpåvirkninger Formålet med miljøkortlægningen er at tilvejebringe et overblik over projektets påvirkninger på miljøet, bygherrens egne miljømål/holdninger, myndigheders miljømål, og de lokale forhold. - Jordforurening Under byggeperioden kan der opstå lokal jordforurening. - Arkæologiske værdier Da Århus er en gammel vikingeby kan der forekomme levn af arkæologisk værdi - Energiforbrug Multimediehuset vil blive benyttet af mange mennesker til mange forskellige formål. Energiforbruget forventes derfor at være tilsvarende højt. - Indeklima I forbindelse med arrangementer eller lignende vil der være mange mennesker samlet på et forholdsvist lille areal. Derved vil indeklimaet blive påvirket i en negativ retning. - Spildevand Multimediehuset vil have et stort antal besøgende, hvilket som konsekvens kan skabe en øget spildevandsmængde. - Støj Da bygningen både skal have et underjordisk P-anlæg samt gennemgående letbane, vil det være svært at overholde støjkravene til bygningen. - Bygge og beskyttelseslinjer Lokalplansområdet går igennem fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring Skt. Oluf Kirkegården. - Påvirkning af vandløb I forbindelse med frilægningen af Århus Å, skal gennemstrømningen i åen sikres. Ligeledes skal der i byggeprocessen sikres, at vandløb samt havnebassin ikke forurenes. Prioritering af miljøpåvirkninger På baggrund af miljøkortlægningen er udvalgt og prioriteret 4 miljøpåvirkninger, hvorom det vurderes hensigtsmæssigt at opsætte miljømål. 1. Indeklima En essentiel del af Multimediehuset er brugeren, derfor er det vigtigt at sikre et godt og komfortabelt indeklima. Dispositionsforslag INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 20 af 39

22 2. Energiforbrug Århus Kommune har sat sig som et mål at være CO 2 -neutral i Derfor skal bygningen projekteres med et lav energiforbrug. 3. Støj Da bygningen er omgivet af meget støj fra letbane og biltrafik, ønskes brugerne i og rundt om bygningen afskærmet fra denne støj. 4. Jordforurening Da bygningen er placeret i et sårbart miljø skal der være fokus på eventuel opsamling af forurenende stoffer under byggeperioden. Miljømål På baggrund af de prioriterede miljøpåvirkninger samt bygherrens overordnede miljøkrav er udarbejdet 5 miljø mål. 1. Indeklima Indeklimaet skal føles neutralt i forhold til den aktivitet der fortages i det enkelte rum. 2. Energiforbrug Bygningens energiforbrug ønskes begrænset igennem passivforanstaltninger såsom passiv solvarme, aktiv havvandskøling m.m. Først når de passive foranstaltninger ikke er tilstrækkelige bringes de aktive foranstaltninger i anvendelse. 3. Støj Støj i og omkring bygningen skal overholde de af Kommunen stillede krav, således at brugeren ikke påvirkes af støjen. Dispositionsforslag INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 21 af 39

23 4. Jordforurening Der sættes stor fokus på ikke at forurene området under byggeprocessen. Alle nødværgeforanstaltninger skal derfor tages i brug for at sikre at dette overholdes. 5. Farlige stoffer Bygherren har specifikt ønsket særligt fokus på brugen af farlige stoffer, som for eksempel lim, fugemasser, og overfladebehandling. Derfor skal dette undgås i så høj grad som muligt. Valg af virkemidler Der opstilles nogle forslag til virkemidler, for at opfylde de opstillede miljømål. 1. Indeklima For at opfylde målet om at indeklimaet skal føles neutralt for brugeren i hvert enkelt rum, foreslås det at ventilere efter VAV princippet. I dette princip opsættes der følere i hvert enkelt rum, som regulerer indeklimaet individuelt, det kan eksempelvis være CO2 og/eller temperatur målere. Dette er relevant i dette projekt, da personbelastningen er meget varierende i de enkelte rum. I projektforslaget besluttes det hvilket system der vælges at bruge. 2. Energiforbrug For at mindske energiforbruget for bygningen, kan der installeres passivforanstaltninger. Der kan benyttes havvandskøling, hvor det kølige vand pumpes ind i bygningen til nogle køleelementer. Passiv solvarme kan benyttes, hvor solen opvarmer bygningen gennem vinduerne. Her kan der med fordel planlægges, hvor man placerer vinduerne. For at mindske energiforbruget kan der med fordel, opsættes et intelligent lysanlæg, som kan registrere hvor mange brugere der er i det enkelte rum og regulere lyset efter behovet. Det foreslås at udføre bygningen som miljøklasse A, for at spare på energien. 3. Støj Bygningens vægge udføres i lyddæmpende materialer, for at mindske støjen fra specielt den gennemgående letbane. Letbanen foreslås ligeledes adskilt fra resten af bygningen, så rystelser og støj fra hjulenes friktion mod sporerne formindskes. Dispositionsforslag INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 22 af 39

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN MINDET AARHUS Å DOKK 1 - LETBANE PAKHUS 13 TOLDBODEN HACK KAMPMANNS HAVNEPLADSEN LETBANE REKREATIV BIBLIOTEK OG PLADS FORBINDELSE BORGERSERVICE, CYKEL- GANGSTI HØJVANDSSLUSE

Læs mere

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA OUH Ventilation KGA idéoplæg Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA Dato: 06. juni 2014 IDÉOPLÆG Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA på OUH ORIENTERING På OUH i afsnit for KGA (Klinisk

Læs mere

Dette dokument skal synliggøre og dokumentere vores valg, hvad har vi valgt og hvorfor.

Dette dokument skal synliggøre og dokumentere vores valg, hvad har vi valgt og hvorfor. Hanna Pedersen Morten Hede Kasper Schou UCN Business og Teknologi Bygningskontruktør 2. semester Projektjournal Oprettet 11/2-13 Senest redigeret 30/3-13 Dette dokument skal synliggøre og dokumentere vores

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

N Y T P A R K E R I N G S H U S U N D E R S I L K E B O R G T O R V

N Y T P A R K E R I N G S H U S U N D E R S I L K E B O R G T O R V N Y T P A R K E R I N G S U S U N D E R S I L K E B O R G T O R V FORSLAG B 2. december 2014 INDOLDSFORTEGNELSE INDOLDSFORTEGNELSE...2 PROJEKTBESKRIVELSE - DEN ARKITEKTONISKE IDE...4 SITUATIONSPLAN...5

Læs mere

NU BEGYNDER VI AT BYGGE

NU BEGYNDER VI AT BYGGE URBAN MEDIASPACE AARHUS NU BEGYNDER VI AT BYGGE INFORMATION OM BYGGEPROCESSENS 1. FASE 2011 2012 2013 2014 2015 02-03» URBAN MEDIASPACE AARHUS ER MED ET BUDGET PÅ CIRKA 1,9 MILLIARDER KRONER DET HIDTIL

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Pressemeddelelse. Den 12. oktober 2012

Pressemeddelelse. Den 12. oktober 2012 Pressemeddelelse Den 12. oktober 2012 Aarhus Kommune Dokk1 Husets navn er Dokk1 Dokk1. Det er navnet for det nye Hovedbibliotek og Borgerservice, som Aarhus Kommune sammen med Realdania er i fuld gang

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

Arkidesign REV.: Af dato:

Arkidesign REV.: Af dato: Udbygning af Tune Hallerne Tunehøj 7, 4030 Tune August 2009 Byggeprogram og dispositionsforslag. Udgivelsesdato 10. august 2009 Udarbejdet MSe/ Kontrolleret NSe/ Godkendt / Arkidesign ApS Telefon 58 37

Læs mere

Ændringer i lokalplan 1054

Ændringer i lokalplan 1054 Ændringer i lokalplan 1054 Se endvidere bilag 5 forslag til endelig Lokalplan 1054 Ændring Side 3 Det samlede omfang af bebyggelsen er ændret til 75.000 m2 Grundet de ekstra erhvervsarealer under highlinen

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Scalabygningen. Vurdering af bærende konstruktioner. Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Scalabygningen. Vurdering af bærende konstruktioner. Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Scalabygningen Vurdering af bærende konstruktioner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Sagsnr

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

BYGN. A, B, C - UNGDOMSBOLIGER POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG

BYGN. A, B, C - UNGDOMSBOLIGER POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG Maj 2016 BYGN. A, B, C - UNGDOMSBOLIGER POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG Bind B1 Statisk projekteringsrapport PROJEKT Bygn. A, B, C - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Bind B1, Statisk projekteringsrapport Projekt

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

NAVITAS PÅ AARHUS HAVN. Information om byggeprocessen

NAVITAS PÅ AARHUS HAVN. Information om byggeprocessen NAVITAS PÅ AARHUS HAVN Information om byggeprocessen Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S, Christensen & Co Arkitekter a/s NAVITAS CENTRUM FOR ENERGI, INNOVATION OG UDDANNELSE BYGGEPROJEKTET ER I GANG Første

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning NOTAT Projekt Stevns Rådhus Kunde Stevns kommune Notat nr. 1 Dato 2017-10-02 Til Flemming Andersen, Stevns kommune Fra Rune Meier Sørensen, Projektleder Rambøll Kopi til - 1. Baggrund for notat Udfordringer

Læs mere

Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering

Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering 21 Marts 2012 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige afsnit

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Krystallen - præsentation

Krystallen - præsentation Krystallen - præsentation DFM-net 27. November 2012 Bygningschef Lars Damkjær Olesen FM Byg 27-11-2012 1 Krystallen FM Byg 27-11-2012 2 2005 FM Byg 27-12-2012 3 Krystallen 27-12-2012 4 Krystallen FM Byg

Læs mere

Hvordan kan det være at der er lavet specielle regler for disse matrikler, når alle andre skal overholde den normale byggestandard i området?

Hvordan kan det være at der er lavet specielle regler for disse matrikler, når alle andre skal overholde den normale byggestandard i området? Kommuneplan/Rammebestemmelser undtagelse: Det kan simpelthen ikke passe at man i et område som ellers kun er parcelhuse, tillader 4 etagers byggerier på 2-3 matrikler. Det er en åbenlys forskelsbehandling

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering Center for Høretab resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 23. november 2009 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

DELOMRÅDEPLAN, Ø2 FELT 1-4, DBH P L A N L Æ G N I N G O G B Y G G E R I - B Y A R K I T E K T U R - 20. 03. 2 0 1 1

DELOMRÅDEPLAN, Ø2 FELT 1-4, DBH P L A N L Æ G N I N G O G B Y G G E R I - B Y A R K I T E K T U R - 20. 03. 2 0 1 1 DELOMRÅDEPLAN, Ø2 FELT 1-4, DBH P L A N L Æ G N I N G O G B Y G G E R I - B Y A R K I T E K T U R - 20. 03. 2 0 1 1 Indholdsfortegnelse: Indledning...02 Byggefelt 1-4, Forudsætninger.....03 Principskitse

Læs mere

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem Teknisk Information Geberit Silent-db20 - afløbssystemet med lyddæmpende egenskaber Et afløbssystem med mange anvendelsesområder Silent-db20 er et lyddæmpende

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade, Sydhavnen, Aarhus Midtby.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade, Sydhavnen, Aarhus Midtby. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. august 2016 Lokalplan 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Peter Knudsen, rådgivende ingeniørfirma FRI Tlf Teglgårdsvej 843, 2. tv., 3050 Humlebæk

Peter Knudsen, rådgivende ingeniørfirma FRI Tlf Teglgårdsvej 843, 2. tv., 3050 Humlebæk Førsynsrapport Vedr.: Ryetbo Plejecenter - Bygning 5 og 7 Dato: 2015-02-25 Orientering: Nærværende rapport er udarbejdet på baggrund af en bygningsgennemgang d. 2015-02-19 og 2015-02-24, idet det er planlagt

Læs mere

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Horten Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Grå skyer hviler tungt over Tuborg Havn og spejler sig i facaden på advokatfirmaet Hortens domicil, imens vi ankommer til det nye hus,

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune. Bygningshøjder og omfang Aarhus Ø

TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune. Bygningshøjder og omfang Aarhus Ø Til: Teknisk Udvalg Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 10. marts 2014 7. februar 2014 Side 1 af 5 Bygningshøjder og omfang Aarhus Ø TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune 1. Konklusion

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 BESKRIVELSE Den nye bebyggelse opføres meget centralt i Solrød Strand, på en grund der indtil nu har været brugt til en børneinstitution.

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE II

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE II KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE II Sommervej 31E og F, 8210 Aarhus V Sag 16370 Udlejes i samarbejde med: BELIGGENHED OG OMRÅDET Ejendommen er beliggende med synlig facade på et af de mest trafikerede

Læs mere

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej 4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk I det attraktive erhvervsområde Lautrupparken i Ballerup, ligger den præsentable

Læs mere

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG 18.06.2015 Sagsnr. 15.5526 20 m K 17,5 K 18 K 19 K 17,5 K 19 K 16,5 MATRIKEL OG BYGGELINJER BYGNINGSHØJDER OG KOTER ANKOMST TIL GRUNDEN

Læs mere

Resumé af byggeprogram

Resumé af byggeprogram Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering P-hus på sygehusgrunden i Aabenraa December 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige

Læs mere

Notat vedr. Indlejret energi

Notat vedr. Indlejret energi Notat vedr. Indlejret energi......... 17.059 - Dansk Beton den 25. oktober 2017 Indledende bemærkninger er blevet bestilt af Dansk Beton til at lave en sammenligning af CO2 udledningen for råhuset til

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Byliv og boliger ved Bassin 7 BAGGRUND FOR HØRINGEN Aarhus Kommune er i gang med, at udvikle området ved Bassin 7 på Aarhus Ø. Det er

Læs mere

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup.

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup. Glostrup Kommune 2013.12.19 Anmodning om ny lokalplan til matr. nr. 6g, Ejby by, Glostrup. På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan

Læs mere

CAMPUS BORNHOLM. Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder

CAMPUS BORNHOLM. Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder CAMPUS BORNHOLM Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder MML 11.02.14 SAG 12.43.00 MØDE 1 D.06.02.14 kl. 9.00 hos Campus Bornholm Deltagere Brugere: Karin Møller, (KM)BOGH Jens Peter Kofoed, SKEM

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Holtegården Opfølgning på boligplanen

Holtegården Opfølgning på boligplanen Holtegården Opfølgning på boligplanen Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 25. februar 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat

Læs mere

Aarhus Ø - Etape 5, diverse anlægsarbejder

Aarhus Ø - Etape 5, diverse anlægsarbejder Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø, Center for Byens Anvendelse Dato 11. oktober 2014 Aarhus Ø - Etape 5, diverse anlægsarbejder Anlægsbevilling til anlægsarbejder i forbindelse

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er et område af et så stort omfang, at det

Læs mere

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Kære beboere på og omkring Aarhus Ø På din vej til og fra Aarhus Ø, når du kigger ud af vinduerne fra din lejlighed og når du færdes i området, kan du se, at vi arbejder

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

DBH / DOP 4 / Ø3 FELT1+2+3

DBH / DOP 4 / Ø3 FELT1+2+3 DBH / DOP 4 / Ø3 FELT1+2+3 Aarhus Kommune / DBH / BINDENDE RETNINGSLINJER FOR PIER 4, Ø3 FELT1-2-3 / Arkitektfi rmaet Knud Fladeland Nielsen 010512, REV. 110512 Indhold - Lokation side 1 - Forudsætninger

Læs mere

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken Dato : 24-11-2010 Revisionsdato : 07-12-2010 Sagsnr. : 102405 Projektleder : SH Udarbejdet af : SH/FL/KIKA/dtm Godkendt af : Teknikerbyen 34 2830

Læs mere

Kontor Strandvejen 56, stuen 635 m 2. room for business

Kontor Strandvejen 56, stuen 635 m 2. room for business Kontor Strandvejen 56, stuen 635 m 2 Markant historisk ejendom i Tuborg Nord Nyistandsat kvalitetslejemål på 635 m 2 Parkeringspladser på terræn og i P-kælder Højloftet og meget lyst storrumskontor i stueetagen

Læs mere

Ny Tandklinik Ringe. Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe.

Ny Tandklinik Ringe. Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe. Ny Tandklinik Ringe Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe. Udarbejdet af: Faaborg-Midtfyn kommune Teknik - Kommunale Bygninger Nørregade 4, 5600 Faaborg Arkitekt:

Læs mere

DEN GRØNNE AMBASSADE - 15346

DEN GRØNNE AMBASSADE - 15346 DEN GRØNNE AMBASSADE - DEN GRØNNE AMBASSADE Den grønne ambassade er en fortælling om Bispetorv i Aarhus. Selvom projektet måtte opnå stor succes og flyttes andetsteds, så vil det fortsat bære historien

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Widex et ægte CO2 neutralt byggeri

Widex et ægte CO2 neutralt byggeri Widex et ægte CO2 neutralt byggeri Byens Netværk 14.01.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Hvordan bygger man ægte CO2 neutralt? Det får vi svar på i Vassingerød, hvor høreapparatproducenten Widex nu

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed REGIONSHOSPITALET - falkevej 30.04.2009 Psykiatriens Hus REGIONSHOSPITALET Indledning I forlængelse af tidligere analyser af placeringsmuligheder

Læs mere

H E N R Y J E N S E N A/S - R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R F R I

H E N R Y J E N S E N A/S - R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R F R I NOTAT Sag: Danmarks Keramikmuseum - Grimmerhus - 12-265 Emne: Dispensation for overholdelse af energiklasse 2015 Dato: 04-12-2012 Vedr.: Dispensation for overholdelse af energiklasse 2015 Tilbygningen

Læs mere

Ryesgade 30 > Ryesgade 25

Ryesgade 30 > Ryesgade 25 Ryesgade 30 > Ryesgade 25 BEVARE + tilføje nye kvaliteter RENOVERE + innovere SPARE ENERGI + bedre komfort Leif Rønby Pedersen ark.maa. og civ.ing. rönby.dk / e+as www.ronby.dk / www.e plus.dk Ryesgade

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008 BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND Model 2 - december 2008 Forundersøgelse vedr. etablering af Sundhedshus i Dronninglund Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.

Læs mere

Børnemiljøvurderinger i Dagtilbud i Odense Kommune

Børnemiljøvurderinger i Dagtilbud i Odense Kommune Børnemiljøvurderinger i Dagtilbud i Odense Kommune Lov om børnemiljø i dagtilbud trådte i kraft den 1. juli 2006. I Rising Børnehus tager vi udgangspunkt i nedenstående skema til udarbejdelse af Børnemiljøvurderinger.

Læs mere

- dit unikke byggekoncept JUNGET

- dit unikke byggekoncept JUNGET - dit unikke byggekoncept JUNGET Fakta om JUNGET i Hinnerup Projekt: Lager/udstilling, værkstedsbygning, højlager samt administrationsbygning i 3 etager med delvis kælder, Sigma 1-3, 8382 Hinnerup. Bebygget

Læs mere

SHiP. OLAV de LINDE. olavdelinde.dk. Idé, projektudvikling & drift

SHiP. OLAV de LINDE. olavdelinde.dk. Idé, projektudvikling & drift B Y G G E S E L S K A B OLAV de LINDE Idé, projektudvikling & drift olavdelinde.dk SHiP Byggeselskab Olav de Linde - Frichsparken - Søren Frichs Vej 38A - 8230 Åbyhøj - Tlf 86 15 42 44 360 åbenhed Storslået

Læs mere

Hvad er Lodret Efterspænding? Tekniske løsninger Hvor benyttes Lodret Efterspænding? Tietgen Kollegiet Efterspændte dæk Video Tietgen Kollegiet

Hvad er Lodret Efterspænding? Tekniske løsninger Hvor benyttes Lodret Efterspænding? Tietgen Kollegiet Efterspændte dæk Video Tietgen Kollegiet PROGRAM Hvad er Skandinavisk Spændbeton KORT! Hvad er Lodret Efterspænding? Tekniske løsninger Hvor benyttes Lodret Efterspænding? Tietgen Kollegiet Efterspændte dæk Video Tietgen Kollegiet Lidt om A/S

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation bliver forbillede for huse med passiv opvarmning i Danmark I løbet af 2007 sættes spaden i jorden til Danmarks hidtil største

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Indbyggede udv. elstik

Indbyggede udv. elstik 1.11 Nyt lærred - vinduer skal kunne mørklægges Ny klimadør KT. 3740 11 Depot 12 12.98 m² Værksted BD30M 13.18 m²... 1300 BD30 800 1250 Ny loftmonteret projektor Ny åbning m. 2 nye søjler 79 Stole KT.

Læs mere

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE 1 67 FRA SCT. PEDERS KIRKE TIL AXELTORV SCT. PEDERS KIRKE Engang var Sct. Peders Kirke centrum i Næstved. Den var det naturlige pejlemærke og tre indfaldsveje ledte direkte mod kirken. SCT. PEDERS KIRKEPLADS

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens 2013 Statik Journal Projekt: Amballegård 5 8700 Horsens BKHS21 A13. 2 semester Thomas Löwenstein 184758. Claus Nowak Jacobsen 197979. Via Horsens 09 12 2013 Indhold 1. Projekteringsgrundlag der er anvendt...

Læs mere

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes.

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes. INDHOLD 1 INDLEDNING 2 PROJEKTVURDERING 2.1 Lovkrav 2.2 Funktionsmæssige forhold 2.3 Arkitektonisk kvalitet 2.4 Byggeteknisk kvalitet 2.5 Miljøbelastning 2.6 Anlægsøkonomi 2.7 Drifts- og vedligeholdsøkonomi

Læs mere

mod en 2020-lavenergistrategi

mod en 2020-lavenergistrategi Arkitektur og energi Arkitektur mod og en energi 2020-lavenergistrategi mod en 2020-lavenergistrategi Rob Marsh Arkitekt MAA PhD Seniorforsker Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Historisk

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE III

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE III KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE III Sommervej 31B, 8210 Aarhus V Sag 16370 NY ETAPE Udlejes i samarbejde med: BELIGGENHED OG OMRÅDET Ejendommen er beliggende med synlig facade på et af de mest trafikerede

Læs mere