Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning."

Transkript

1 Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt at arbejde med projekteringen af. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Dispositionsforslaget består af forudsætninger og forundersøgelser og statisk dokumentation med tilhørende tegninger. Bagerst i hovedprojekt mappen sættes en cd, hvor hele projektets indhold er på. Tegningerne nummereres på følgerne måde: - Arkitekttegningernes tegningsnummer begynder med A - Konstruktionstegningernes tegningsnummer begynder med K - Installationstegningernes tegningsnummer begynder med I Der er henvisninger på planer, snit og opstalter til samtlige detaljer i projektet.

2 Afgangsprojekt Ingeniørhøjskolen i KBH Forudsætninger og forundersøgelser Dispositionsforslag

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Generel beskrivelse... 5 Stamoplysninger Beliggenhed Arealforhold Myndighedsforhold Forsyningsmæssige forhold Grundforhold Funktionelle krav Disponering af byggegrunden Disponering af bygningen Miljørigtig projektering Indeklima Tekniske krav Bygningsbasis Primære bygningsdele Ventilation og VVS Ventilation VVS-installationer Administrative krav Tidsplan Løsningsforslag Den asymmetriske tagkonstruktion Kriterier for valg af løsning Analyse af løsningsforslag Anbefalet løsningsforslag Medierampen Kriterier for valg af løsning Analyse af løsningsforslag Anbefalet løsningsforslag Konklusion Tegningsliste Dispositionsforslag INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 2 af 39

4 Arkitekttegninger Konstruktionstegninger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Installationstegninger Øvrige tegninger Dispositionsforslag INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 3 af 39

5 Indledning Opgaven om er fundet igennem ALECTIA, som startede på projektet i Da gruppen første gang tog kontakt med projektlederen hos ALECTIA, Peder Hansen, i marts 2010, blev det oplyst, at de skulle i gang med projektforslaget, og netop skulle til at udbyde projektet til entreprenører. Formålet med den store ombygning af Århus havn er hovedsageligt at flytte noget kultur ud på havnen og dermed inddrage havnen og bugten i et sammenspil med byen. Århus Kommune har ønsker om at forbinde de bynære havnearealer fra nord til syd, og samtidig etablere et stort sammenhængende havnebyrum, som ligger centralt i området ud for Domkirken. Alt dette dannes ved at etablere to bastioner, som vil indramme havnebyrummet. De to bastionsbebyggelser skal fremstå som markante bygningsværker, som skal være i indbyrdes dialog over havnebassinet og dermed medvirke til at aktivere området og danne et nyt aktivt byrum på kanten af Århus City. Den ene af bebyggelserne er Multimediehuset, som skal danne rammen om de samlede serviceydelser, som de fleste borgere har brug for. Multimediehuset skal blandt andet indeholde et udvidet og udviklet hovedbibliotek, borgerservice og skal samtidig lægge lokaler til netværk af samarbejdspartnere, som bidrager til kreativitet og innovation. Gruppen har ikke en decideret leder, men arbejder derimod i et demokratisk samarbejde. Det kan dog ske, at et enkelt medlem overtager styringen for en periode, hvis denne person har specielle evner indenfor det felt, som der arbejdes med. Dispositionsforslag INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 4 af 39

6 Generel beskrivelse Forhistorie Århus er med sine cirka indbyggere Danmarks næststørste by. Området tiltrækker mennesker fra hele landet og er hastigt voksende med hensyn til indbyggertal og arbejdspladser. I den forbindelse vil det derfor være nødvendigt med en række byudviklings- og infrastrukturmæssige projekter som vil repræsentere Århus ideologier og markere byen både nationalt som internationalt. I 1997 vedtog Århus havn, Århus Amt og Århus Kommune derfor planer om at flytte de eksisterende havneaktiviteter længere væk fra den centrale by, for at skabe plads til et nyt byudviklingsprojekt. Dette resulterede i 1999 i udskrivelse af en Idékonkurrence omhandlende Det bynære havneområde. 1. Præmieforslaget gik til Arkitekterne Knud Fladeland Nielsen og Peer Teglgaard Jeppesen hvis idé var genskabelse af byens kant mod havet, ved hjælp af en 5 km lang strækning af bynære havnearealer. På baggrund af det vindende forslag udarbejdede Århus Byråd Helhedsplan for De Bynære Havnearealer (2003) og Kvalitetshåndbog for De Bynære Havearealer (2005), som fastlægger ideer og visioner for omdannelsen af det nye havneområde. Figur 1: Området mellem udmundingen af Århus Å til Nord-bastion. Århus Kommune udstedte i december 2007 en projektkonkurrence, hvor vinderne ville blive indbudt til at deltage i et udbud om Multimediehuset og de nye havneområder. Det vindende forslag blev udarbejdet af Schmidt Hammer Lassen Architects. Den valgte løsning danner baggrund for dette projekt. Målsætninger Multimediehuset kommer til at fungere som et dynamisk fristed for alle, som ønsker viden og inspiration. Et åbent og tilgængeligt læringsmiljø, der fremmer demokrati og fællesskab. Multimediehuset giver rum til fordybelse og viden. Et attraktivt, intelligent og interaktivt hus, som understøtter brugernes lyst til at lære og opleve. Kernen i Multimediehuset bliver biblioteket som samtidig erstatter det gamle Hovedbiblioteket i Århus. Multimediehuset skal desuden rumme Borgerservice og en række netværk og samarbejdspartnere. Pga. Multimediehusets mangfoldighed forventes det at borgere fra alle aldersgrupper og samfundslag vil benytte bygningen. Dispositionsforslag INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 5 af 39

7 Det forudsættes at, at Multimediehuset skal danne ramme om følgende kerneværdier: o o o o o o o Borgeren som udgangspunkt Livslang læring og fællesskab Mangfoldighed, samarbejde og netværk Kultur og oplevelser Brobygger mellem borger, teknologi og viden Fleksibel og professionel organisation Bæredygtigt ikon for Århus Bygherrekrav til byggeriet Århus Kommune ønsker en bygning, som er et pejlemærke for Århus som vidensby. Det skal være en bygning der skaber oplevelser, samt sikrer en nem adgang til viden. Bygningskomplekset skal bestå af 3 hovedelementer: Multimediehuset på m 2 bruttoetageareal ekskl. kælderfunktioner. Valgfrit areal på m 2 bruttoetageareal Ankomstcentret på ca m 2 bruttoetageareal. Den særlige beliggenhed tæt ved vandet og vandets flade ønskes udnyttet optimalt. Dette kan ske vha. trapper, rampeanlæg, promenadearealer mm. Dispositionsforslag INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 6 af 39

8 For at sikre en optimal udnyttelse af Multimediehuset, skal der sikres en nem fremkommelighed for borgerne. I projektet indtænkes et P-anlæg med plads til 1000 biler, i forbindelse med Multimediehuset. Århus Kommune besluttede i 2005 at anlægge en ny letbane. Banen skal gå fra Lystrup til Århus H. Figur 2 - Ny letbane fra Lystrup til Århus H. Multimediehuset har stoppested ved rød cirkel. Multimediehuset skal have sin egen station. Stationen skal arkitektonisk integreres i eller omkring Multimediehuset som et ankomstcenter. Fra Ankomstcentret skal man generelt have adgang til Multimediehuset, P-anlægget, busser, taxier og cykler mv. Generelt for hele havnefronten, skal en nem og sikker fremkommelighed for lette trafikanter sikres. Overordnet set skal Multimediehuset fungere som bibliotek, borgerservice og faciliteter til sociale aktiviteter og netværk. Da det er borgerne der er brugerne af Multimediehuset, er det et krav at brugerne inddrages i projektet. Det er intensionen at gå fra traditionelle borgerinddragelser og høringer til at implementere brugernes idéer, holdninger og ønsker, så det har en effekt på indholdet. Det er vigtigt at brugerne involveres i alle projektets projekterende faser. Helt konkret blev der bl.a. opstillet interaktive borde, hvor forskellige fokusgrupper kunne involveres og der blev oprettet debatgrupper på internettet. Arkitektonisk ide Multimediehuset skal være et markant og attraktivt byggeri i international målestok. Bygningen skal være ikonet for Århus som byen med viden, puls og rødder. Med sin placering på de bynære havnearealer skal Multimediehuset være med til at udvide byen og skabe liv og aktivitet i området. I Multimediehusets arkitektur og indretning skal foranderlighed og alsidighed være bærende principper. Bygningen skal derfor både indadtil og udadtil kunne ændre ansigt, så den bliver en aktiv del af byens puls. Dispositionsforslag INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 7 af 39

9 Multimediehuset skal være en fleksibel, intelligent og dynamisk struktur, der er i stand til at forandre og udvikle sig i takt med samfundets ændrede behov. Bygningen vil også stå på havnefronten om hundrede år, sikkert længere. Derfor skal den bygge på de menneskelige behov for nærvær, netværksdannelse, oplevelse, læring, refleksion, tryghed, sansning og kommunikation 1. Figur 3: Multimediehuset Efter 2 udbudsrunder blev Schmidt Hammer Lassens architects projekt udpeget efter følgende kriterier i, uprioriteret rækkefølge: - Sammenfattende arkitektonisk, æstetisk, funktionel og teknisk vurdering i forhold til konkurrence programmet. - Anvendelse af integreret design, herunder integration, synergi og sammenhæng mellem arkitektonisk koncept, bærende konstruktioner, bæredygtige tiltag og tekniske installationsprincipper. - Økonomisk anlægsoverslag, herunder forslagets robusthed i forhold til overholdelse af den økonomiske ramme. Det vurderes specifikt, hvorledes integreret design, har været anvendt ud fra en anlægsøkonomisk og teknisk betragtning. - Honorarbudget 1 Dispositionsforslag INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 8 af 39

10 Figur 4: Nyt havneområde samt Multimediehuset Projektgruppe Projekteringsgruppe Navn Stilling Funktion Kenneth Petersson Ingeniørstuderende Projekterende Mikkel Hansen Ingeniørstuderende Projekterende Jane Gadeberg Ingeniørstuderende Projekterende Tommy Johansen Primær vejleder Konstruktioner Mads Nicolaj Jensen Sekundær vejleder Konstruktioner Birte Mølle Andersen Sekundær vejleder Husbyging Jesper Molin Sekundær vejleder Installationer Peder Hansen Ekstern vejleder Projektleder Overordnet arealkrav Det nye Multimediehus består af i alt m 2 fordelt på 5 niveauer. Heraf skal m 2 fungere som Multimediehus med bibliotek, borgerservice osv. Disse er fordelt på niveauerne 0-2. Dispositionsforslag INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 9 af 39

11 Dernæst skal m 2 fungere som udlejningsareal til administration fordelt på niveauerne 2 og 3. Endelig skal de resterende m 2 fungere som fuldautomatisk parkeringsanlæg med plads til 1000 biler, placeret i bygningens 3 kælder niveauer (-2-0). Budgetramme Bygherrens budgetramme for det samlede projekt er mio. DKK. Projektet omfatter opførslen af den sydlige bastion inkl. opførselen af Multimediehuset samt udformning af havnefronten på strækningen fra Europapladsen til Nørreport. Budgetrammen indeholder alle byggeudgifter (håndværkerudgifter, projekteringsudgifter, fast inventar m.v.) til det færdige projekt er gennemført. Følgende områder er dog ikke medregnet i budgetrammen: - Grund - Bygherresekretariat - Landinspektørafsætninger samt supplerende geo- og miljøtekniske undersøgelser - Lokalplan, byggesagsgebyr og forsikringer, tilslutningsafgifter, deponeringsudgifter m.v - Løst inventar, herunder møbler, reoler, skranke, IT- og AV-udstyr inkl. telefoni m.v. - Endvidere skal der ikke medregnes udgifter til anlæggelse af letbanen, herunder detailindretning af letbanestationen. Delområde A Mio. DKK Base (Bastionsopbygning, P-anlæg, trafikkorridorer, kælderfunktioner, spor- og 435 belægningsarbejder, inventar på terræn m.v.) Bygning ekskl. kælderfunktioner (Multimediehuset, optionelt areal og ankomstcentret) 600 Å-åbning og omforandring af Europaplads inkl. broer 110 I alt mio. DKK ekskl. Moms Delområde B Mio. DKK Omforandring af Havnepladsen inkl. hel- eller delvis fjernelse af Pier Ændring af vej- og banetracé 40 I alt mio. DKK ekskl. Moms 180 Alle beløb er i prisniveau januar Dispositionsforslag INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 10 af 39

12 Områdebegrænsningen fremgår af nedenstående figur 5:. Figur 5: Fra Figuren viser at der fokuseres på hele havnefronten. I denne opgave fokuseres der på Delområde A (cirklen) som er indeholdende Multimediehuset. Dispositionsforslag INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 11 af 39

13 Stamoplysninger Beliggenhed Multimediehuset skal placeres på havnen i Århus. Multimediehuset er en del i et større projekt, hvor Århus havn åbnes ind mod byen. Multimediehuset skal placeres på matrikel nr.: 2148 a. Arealforhold Eksisterende forhold Multimediehuset skal placeres på kajen i Århus havn. Området strækker sig fra åbningen af udmundingen af Århus Å, henover Europapladsen og videre hen foran Domkirken og Bispetorv. Multimediehuset skal opføres ved Europahuset som ligger på Europaplads og videre ud på kajen ved Europaplads. Dele af kajen skal bibeholdes, mens der ligeledes skal indvindes nyt areal til Multimediehuset. På det lille billede, på figur 6, kan man ses hvor meget af kajen der skal fjernes og indvindes. Den eksisterende kajkonstruktion er opført i perioden 1930 til Konstruktionen består af en spuns, hvor der er placeret en betonhammer over. Konstruktionen er forankret i baglandet. Generelt er spunsen i god stand, mens betonhammeren mange steder skal renoveres. Eksisterende belægninger, kajudstyr mv. fjernes. Hele Pier 1 og Honnørkajen fjernes. Figur 6: Nuværende forhold på Århus havn, fra Google Maps (stort billede) og de fremtidige forhold, fra lokalplan nr. 876 (lille billede). Dispositionsforslag INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 12 af 39

14 Fremtidige forhold Multimediehuset skal placeres, som beskrevet i det ovenstående afsnit, ved Europahuset og på den eksisterende kaj og ny indvundet areal. Det ny Multimediehus er på i alt m 2, som er fordelt på: m 2 - Multimediehuset m 2 - udlejningsareal m 2 - parkeringsanlæg Fordelt på 6 niveauer som er fordelt følgerne: Niveau -2: m 2, (heraf 410 m 2 Multimediehuset og m 2 parkeringsanlæg) Niveau -1: m 2 (heraf m 2 Multimediehuset og 350 m 2 udlejningsareal) Niveau 0: m 2 (heraf m 2 Multimediehuset og 470 m 2 parkeringsanlæg) Niveau 1: m 2 Multimediehuset Niveau 2: m 2 (heraf Multimediehuset og m 2 udlejningsareal) Niveau 3: m 2 (heraf m 2 Multimediehuset og m 2 udlejningsareal) Myndighedsforhold Bestemmelser fra lokalplan nr. 876 I forbindelse med opførelsen af Multimediehuset og etablering af Nyt centralt havnebyrum planlægges en lokalplan, som har baggrund i en langsigtet planlægning for Århus havn med udbygning af den nye Østhavn. Figur 7: Luftfoto som viser del af Århus City og Århus Havn med angivelse af lokalplanområdet. Dispositionsforslag INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 13 af 39

15 Lokalplanen skal muliggøre en samlet omdannelse af en stor del af Inderhavnen i Århus havn. Omdannelsen omfatter en lang række ting, bl.a. etablering af en sydlig bastion i havnerummet for opførelse af Multimediehuset, etablering af nye havnepladser og genåbning af Århus Å på den sidste strækning fra Mindebrogade til å-udmundingen. Lokalplanen deler planområdet op i 7 delområder, hvor delområde 1 udlægges til ny markant bebyggelse med anvendelse til Multimediehuset. Figur 8: Planområdet opdelt i delområder, fra lokalplan nr Der er fastlagt bestemmelser om maksimal bygningshøjde og etageareal. I delområde 1 må der maksimalt opføres et etageareal på m 2, og det kan maksimalt opføres i 4 etager (uden kælder) og en maksimal bygningshøjde op til kote 27,5 m. Der kan dog etableres tekniske installationer, trappe-/elevatortårne m.v. udover den maksimale bygningshøjde. De tekniske installationer på taget må højest udgøre 10 % af tagarealet, og må maksimalt opføres 4 m over tagfladen. Der kan etableres tagterrasse på en mindre del af tagfladen. Forsyningsmæssige forhold Under Europapladsen løber en større spildevandsledning, der løber til Marselisborg renseanlæg. I forbindelse med opførelsen af Multimediehuset, kan det påregnes at ledningen skal omlægges. Der skal i forbindelse med opførelsen bygges et overløbsbygningsværk. Dispositionsforslag INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 14 af 39

16 På grunden er der forsyningsledninger til el, vand, regnvand, spildevand, telefon mv. Det kan påregnes at forsyningerne er indført på grunden, men en omlægning på grunden kan være nødvendig. Der er fjernvarmepligt for alle bygninger på grunden. Grundforhold Generelt er der jordfyld i de øverste ca. 4 meter. Derefter består hovedsageligt den nordlige del af boringsområdet af marint, fin- til mellemkornet sand, gytjeholdigt ler og gytje. Derunder er der ler ned til stor dybde. Figur 9: Oversigt over aflejringer i boringer fra Multimediehuset. Dispositionsforslag INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 15 af 39

17 Det er vurderet, fra Rambøll, at alle permanente geotekniske konstruktioner, som er relateret til bygningen skal udføres i henhold til geoteknisk kategori 3 med partialkoefficienter svarende til konsekvensklasse 3 (CC3). Rambøll anbefaler at opføre Multimediehuset på jernbetonpæle, som rammes bærende til det tertiære lerlag. Etablering af kælderkonstruktion ventes at kunne ske uden store grundvandsproblemer, såfremt byggegruben afgrænses af vandtætte spunsvægge. Der kan udføres permanent grundvandssænkning, uden risiko for skader på nærliggende bygninger. Alle bygninger skal sikres mod vandindtrængning til minimum kote 2,5 m. Grunden er et gammelt havneareal, hvor der tidligere har ligget industribygninger. Der er derfor en risiko for at grunden er forurenet. De indledende undersøgelser viser dog ingen tegn på forurening, men der skal løbende i processen udføres undersøgelser herfor. Undersøgelser og eventuelt forurenet jord, er for bygherres regning. Funktionelle krav Disponering af byggegrunden Multimediehusets placering på grunden, kan ses på situationsplanen. Adgangsveje Fra nord ankommer bil-trafikken på den nyanlagte servicevej ind til Multimediehuset. Her kan borgerne parkere bilerne i den tilknyttede parkeringskælder. Langs servicevejen løber en cykelsti i sit eget trace, som fører cyklister til en cykelparkering under Multimediehuset. Fra Nord ankommer den nye letbane til Multimediehuset. Letbanen løber fra Lystrup, igennem centrum af byen ud til Multimediehuset, som har sin egen station. Fra byen ankommer biltrafikken til Multimediehuset fra Mindet og over den nye vejbro. Cyklister kører på en cykelsti langs vejen. Letbanen ankommer fra den sydlige del af Århus, og kører videre mod Lystrup. Fodgængere ankommer via nye gangbroer. Hvor fodgængere skal krydse trafikerede veje, vil der skulle anlægges lysregulerede fodgængerfelter. Se adgangsveje på situationsplanen. Parkering Der vil i Multimediehusets parkeringskælder være plads til 1000 biler, fordelt på 2 niveauer. Parkeringskælderen vil være fuldautomatisk. Der vil på niveau 0 være handicap parkeringspladser til ca. 10 biler. Dispositionsforslag INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 16 af 39

18 Der vil på niveau 0 være overdækket parkering for cykler. Disponering af bygningen Rumoversigt Bygherren har opstillet et beskrivende rumprogram, hvor det beskrives hvilke rum Multimediehuset skal indeholde og med forslag til placering. Af hensyn til fremtidig ombygning at Multimediehuset, vælges det at nyttelasten er den samme overalt i bygningen. Det er vurderet at der vil være størst nyttelast på biblioteket, grundet bøgerne, og der vil derfor findes en værdi ud fra denne forudsætning. Rum Ca. areal [m 2 ] Beskrivelse Torvet/Foyer 410 Skal fungere som en gade der fordeler menneske-flowet ud til resten af bygningen. Det skal samtidig invitere til ophold og oplevelse. Der skal placeres en reception som er bygningens ansigt ud af til. Butik 80 I forbindelse med torvet skal der placeres en lille butik, der sælger ting som har relation til resten af Multimediehuset. Cafe 200 Caféen skal fungere som mødested for brugerne. Caféen skal ligge i forbindelse med Torvet. Mediesamling/ bibliotek 2700 Der skal i biblioteket sættes fokus på en nem tilgængelighed til medierne, det skal være brugeren og ikke medierne der er i fokus. Indgangen til biblioteket skal være nem tilgængelig fra torvet. Der sættes stor fokus på, at gøre op med det gamle bibliotek, der skal bl.a. indrettes små oaser der kan benyttes til fordybelse eller kort undervisning. Forvandlingsrum 150 Et åbent rum i forbindelse med torvet eller biblioteket. Skal være et område med liv og aktivitet. Rummet skal indeholde fleksible scenografiske løsninger der tilgodeser varierende aktivitet der bl.a. kan benyttes til små events, koncerter, udstillinger, mødestedszone og leg. Stille kupé 150 Et rum hvor man kan få ro til fordybelse. Skal placeres i forbindelse med biblioteket. Dagligstue 150 Skal benyttes til socialt ophold i mindre grupper. Kampagneaktiviteter og temaudstillinger 200 Kan benyttes af firmaer eller offentlige organisationer til en eller flere udstillinger/ kampagner. Undervisningsområde 100 Benyttes til forskellige former for undervisning, kateterundervisning eller gruppeundervisning. Multisal 500 Skal benyttes til mange slags aktiviteter, bl.a. teater, koncerter, borgermøder, konferencer mv. Salen skal have plads til 330 siddepladser samt facilitet der kan betjene disse mennesker bl.a. med garderobe. Værksteder 120 Skal indeholde værktøj, fysiske faciliteter og tilknyttet personale så man kan dygtiggøre sig inden for forskellige felter. Mødelokaler og 310 Multimediehuset skal indeholde et antal lokaler, som borger, Dispositionsforslag INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 17 af 39

19 projektrum organisationer, foreninger, projektgrupper og lignende kan booke. Studieceller 80 Der skal være 10 studieceller som kan bookes af små grupper eller enkeltpersoner. 80 Skal placeres i forbindelse med torvet, så man kan komme og sende en eller søge information. Den hybride læreplads Fleksibelt storrum 100 Kan benyttes til kulturelle events, studiebesøg, teater, foredrag mv. Oaser 150 Fordelt på alle arealer skal der placeres oaser. Det skal være oaser hvor brugeren stopper op og bliver overrasket, eller opholder sig for at fordybe sig. Inspirationsareal 240 Små oaser der skal have inspiration som fokus. Læringsareal 240 Et uformelt læringsrum. Det legende bibliotek 240 Det skal være et aflukket rum med plads til fysisk leg og leg med teknologi på tværs af generationer. Laboratorier for 40 Skal benyttes til dramaundervisning, maling og tegning mv. drama/maling/diverse Børneteater og film 150 Benyttes til filmfremvisning eller mindre teaterforestillinger. Skal have mulighed for 70 siddepladser. Spisesal 40 Hvor mindre grupper kan spise deres medbragte mad. Skal placeres i forbindelse med de andre børneaktiviteter. Parkeringsfaciliteter 70 Skal benyttes af småbørnsfamilier. til barnevogne mv. og ammezone Lektiecafé 50 Skal benyttes af unge i alle aldre, som en hjælp til lektiehjælp, opgaver mv. Borgerservice 700 Placeres tæt på hovedindgangen, så det virker nemt tilgængeligt for brugeren. Der skal være 38 ekspeditionspladser. Sorteringsanlæg mv. 600 I forbindelse med biblioteket skal der være et anlæg, der sorterer medierne. Der skal ligeledes være mulighed for selvafhentning og aflevering. Servere og IT 50 Et serverrum som betjener udstyret i bygningen. Administrationsafsnit - Administrationsafsnittet består af følgende nuværende afdelinger: 1. Hovedbiblioteket, administration: 20 administrative arbejdspladser, 20 medarbejdere 2. Hovedbiblioteket, fagteam: 60 arbejdspladser, 80 medarbejdere 3. IT og Kommunikation: 40 arbejdspladser, 40 medarbejdere 4. Sekretariatet for Borgerservice og Biblioteker: 11 arbejdspladser, 11 medarbejdere 5. Borgerserviceadministration administrative arbejdspladser uden borgerbetjening: 50 arbejdspladser, 50 medarbejdere Da der løbende kan ske rokeringer mellem afdelingerne, skal en rokering af disse områder være mulig. Kantine og køkken 350 Køkkenet skal placeres i nærheden af administrationsafsnittet Dispositionsforslag INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 18 af 39

20 mv. da de ansatte skal kunne benytte kantinen. Køkkenet kan eventuelt deles med caféens køkken. Toiletter mv. - Det antal toiletter dansk lovgivning kræver. Der skal generelt placeres PC-pladser rundt om i bygningen, hvor brugerne kan søge generel information eller information om bygningen. Tilgængelighed for handicappede Det er vigtigt at alle brugere kan benytte hele bygningen, herunder handicappede. Det skal indtænkes i projekteringen, at brugere med fysiske eller psykiske handicap fx sociale forbier eller ordblindhed kan benytte bygningen forholdsvis uden hjælp. Der projekteres efter bygningsreglementet fra 2008, med et skærpet kapitel om tilgængelig for handicappede. Lydkrav Der må ikke forekomme generende støj og rystelser i bygningen fra jernbane, letbane og tilkørselsveje til P- anlægget, dermed bør støjfølsomme rum ikke placeres i nærheden af disse funktioner. I opholds- og arbejdsrum ønskers der lydabsorberende flader. Og efterklangstider ønskes begrænset. I rum som falder ind under 2 Arbejdstilsynets regler om akustik, skal disse regler overholdes. Rum som benyttes til undervisnings- og daginstitutionsformål skal overholde 3 Bygningsreglementets krav til lydforhold. Øvrige rum skal lydreguleres, så det bedst muligt passer til rummenes funktioner. Mht. Multisalen, som både skal overholde krav om dæmpet akustik ved filmfremvisning og en klangfuld akustik ved musikformål, vil der være behov for variabel rumakustik med et elektronisk efterklangsreguleringsanlæg eller alternativt med variable akustiske plader. Vægge og etageadskillelser skal udføres med lydisolerende egenskaber, så det efterlever rummenes behov. I rum hvor der er myndighedskrav til lydisolering skal disse krav overholdes. Gulve og etageadskillelser skal udføres, så der ikke er generende trinstøj, dette gælder specielt i biblioteksområdet. De tekniske installationer skal udføres støjsvage, både inden og uden for bygningen. Miljørigtig projektering Der skal foretages en samlet miljømæssig optimering af projektet, omfattende både arkitektur, indretning, konstruktionsprincipper, installationssystemer og materialer. Miljøindsatsen skal integreres i den samlede 2 Fra Arbejdstilsynets hjemmeside: 3 Bygningsreglement 2008 afsnit Dispositionsforslag INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 19 af 39

21 planlægning, projektering og udførelse, og den skal gennemføres med respekt for de æstetiske, funktionelle, byggetekniske og driftsmæssige krav, der stilles til projektet. Arkitektur er også en væsentlig miljømæssig faktor, idet god arkitektur vil øge bygningens faktiske levetid og mindske behovet for ombygninger. Dette medfører i sig selv lavere ressourceforbrug. Kortlægning af væsentligste miljøpåvirkninger Formålet med miljøkortlægningen er at tilvejebringe et overblik over projektets påvirkninger på miljøet, bygherrens egne miljømål/holdninger, myndigheders miljømål, og de lokale forhold. - Jordforurening Under byggeperioden kan der opstå lokal jordforurening. - Arkæologiske værdier Da Århus er en gammel vikingeby kan der forekomme levn af arkæologisk værdi - Energiforbrug Multimediehuset vil blive benyttet af mange mennesker til mange forskellige formål. Energiforbruget forventes derfor at være tilsvarende højt. - Indeklima I forbindelse med arrangementer eller lignende vil der være mange mennesker samlet på et forholdsvist lille areal. Derved vil indeklimaet blive påvirket i en negativ retning. - Spildevand Multimediehuset vil have et stort antal besøgende, hvilket som konsekvens kan skabe en øget spildevandsmængde. - Støj Da bygningen både skal have et underjordisk P-anlæg samt gennemgående letbane, vil det være svært at overholde støjkravene til bygningen. - Bygge og beskyttelseslinjer Lokalplansområdet går igennem fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring Skt. Oluf Kirkegården. - Påvirkning af vandløb I forbindelse med frilægningen af Århus Å, skal gennemstrømningen i åen sikres. Ligeledes skal der i byggeprocessen sikres, at vandløb samt havnebassin ikke forurenes. Prioritering af miljøpåvirkninger På baggrund af miljøkortlægningen er udvalgt og prioriteret 4 miljøpåvirkninger, hvorom det vurderes hensigtsmæssigt at opsætte miljømål. 1. Indeklima En essentiel del af Multimediehuset er brugeren, derfor er det vigtigt at sikre et godt og komfortabelt indeklima. Dispositionsforslag INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 20 af 39

22 2. Energiforbrug Århus Kommune har sat sig som et mål at være CO 2 -neutral i Derfor skal bygningen projekteres med et lav energiforbrug. 3. Støj Da bygningen er omgivet af meget støj fra letbane og biltrafik, ønskes brugerne i og rundt om bygningen afskærmet fra denne støj. 4. Jordforurening Da bygningen er placeret i et sårbart miljø skal der være fokus på eventuel opsamling af forurenende stoffer under byggeperioden. Miljømål På baggrund af de prioriterede miljøpåvirkninger samt bygherrens overordnede miljøkrav er udarbejdet 5 miljø mål. 1. Indeklima Indeklimaet skal føles neutralt i forhold til den aktivitet der fortages i det enkelte rum. 2. Energiforbrug Bygningens energiforbrug ønskes begrænset igennem passivforanstaltninger såsom passiv solvarme, aktiv havvandskøling m.m. Først når de passive foranstaltninger ikke er tilstrækkelige bringes de aktive foranstaltninger i anvendelse. 3. Støj Støj i og omkring bygningen skal overholde de af Kommunen stillede krav, således at brugeren ikke påvirkes af støjen. Dispositionsforslag INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 21 af 39

23 4. Jordforurening Der sættes stor fokus på ikke at forurene området under byggeprocessen. Alle nødværgeforanstaltninger skal derfor tages i brug for at sikre at dette overholdes. 5. Farlige stoffer Bygherren har specifikt ønsket særligt fokus på brugen af farlige stoffer, som for eksempel lim, fugemasser, og overfladebehandling. Derfor skal dette undgås i så høj grad som muligt. Valg af virkemidler Der opstilles nogle forslag til virkemidler, for at opfylde de opstillede miljømål. 1. Indeklima For at opfylde målet om at indeklimaet skal føles neutralt for brugeren i hvert enkelt rum, foreslås det at ventilere efter VAV princippet. I dette princip opsættes der følere i hvert enkelt rum, som regulerer indeklimaet individuelt, det kan eksempelvis være CO2 og/eller temperatur målere. Dette er relevant i dette projekt, da personbelastningen er meget varierende i de enkelte rum. I projektforslaget besluttes det hvilket system der vælges at bruge. 2. Energiforbrug For at mindske energiforbruget for bygningen, kan der installeres passivforanstaltninger. Der kan benyttes havvandskøling, hvor det kølige vand pumpes ind i bygningen til nogle køleelementer. Passiv solvarme kan benyttes, hvor solen opvarmer bygningen gennem vinduerne. Her kan der med fordel planlægges, hvor man placerer vinduerne. For at mindske energiforbruget kan der med fordel, opsættes et intelligent lysanlæg, som kan registrere hvor mange brugere der er i det enkelte rum og regulere lyset efter behovet. Det foreslås at udføre bygningen som miljøklasse A, for at spare på energien. 3. Støj Bygningens vægge udføres i lyddæmpende materialer, for at mindske støjen fra specielt den gennemgående letbane. Letbanen foreslås ligeledes adskilt fra resten af bygningen, så rystelser og støj fra hjulenes friktion mod sporerne formindskes. Dispositionsforslag INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 22 af 39

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

NU BEGYNDER VI AT BYGGE

NU BEGYNDER VI AT BYGGE URBAN MEDIASPACE AARHUS NU BEGYNDER VI AT BYGGE INFORMATION OM BYGGEPROCESSENS 1. FASE 2011 2012 2013 2014 2015 02-03» URBAN MEDIASPACE AARHUS ER MED ET BUDGET PÅ CIRKA 1,9 MILLIARDER KRONER DET HIDTIL

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

NAVITAS PÅ AARHUS HAVN. Information om byggeprocessen

NAVITAS PÅ AARHUS HAVN. Information om byggeprocessen NAVITAS PÅ AARHUS HAVN Information om byggeprocessen Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S, Christensen & Co Arkitekter a/s NAVITAS CENTRUM FOR ENERGI, INNOVATION OG UDDANNELSE BYGGEPROJEKTET ER I GANG Første

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

East Harbour Project---

East Harbour Project--- East Harbour Project--- Concert and Conference Centre, Reykjavik Baggrund East Harbour Project har været diskuteret i Island i 15-20 år. Primært mål: At sætte Island/Reykjavik på det kulturelle verdenskort.

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

CAMPUS BORNHOLM. Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder

CAMPUS BORNHOLM. Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder CAMPUS BORNHOLM Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder MML 11.02.14 SAG 12.43.00 MØDE 1 D.06.02.14 kl. 9.00 hos Campus Bornholm Deltagere Brugere: Karin Møller, (KM)BOGH Jens Peter Kofoed, SKEM

Læs mere

Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus. Multihal Aarhus. 3 semester opgave E2014 1

Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus. Multihal Aarhus. 3 semester opgave E2014 1 Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus Multihal Aarhus 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. GRUPPENS ROLLE..3 1.a PROJEKTGRUPPENS FOKUSOMRÅDE... 3 1.b AFTALE OM TEKNISK

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS Albertslund Syd, gård- og rækkehusene, Albertslund Syd, gårdhusene, 1966 2007 løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter as løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter

Læs mere

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Arealudviklingschef Bente Lykke Sørensen Aarhus en by i vækst Vi bygger os ud af krisen SHiP Byggeriet påbegyndes ultimo 2012 Z-Huset Under opførelse Felt 8

Læs mere

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes.

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes. INDHOLD 1 INDLEDNING 2 PROJEKTVURDERING 2.1 Lovkrav 2.2 Funktionsmæssige forhold 2.3 Arkitektonisk kvalitet 2.4 Byggeteknisk kvalitet 2.5 Miljøbelastning 2.6 Anlægsøkonomi 2.7 Drifts- og vedligeholdsøkonomi

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken Dato : 24-11-2010 Revisionsdato : 07-12-2010 Sagsnr. : 102405 Projektleder : SH Udarbejdet af : SH/FL/KIKA/dtm Godkendt af : Teknikerbyen 34 2830

Læs mere

På de følgende sider har vi beskrevet nogle forslag til projektopgaver. Har du andre ideer er du altid velkommen til at kontakte os.

På de følgende sider har vi beskrevet nogle forslag til projektopgaver. Har du andre ideer er du altid velkommen til at kontakte os. Rambøll Danmark er toneangivende på det danske marked for teknisk rådgivning. Vi leverer videnbaserede helhedsløsninger inden for hovedområderne: byggeri, transport og trafik, vand og miljø, energi, Olie/Gas,

Læs mere

urban mediaspace aarhus

urban mediaspace aarhus urban mediaspace aarhus Multimediehuset og havneområdet er mere end blot en bygning og en plads det er et nyt sted i byen. Urban MediaSpace Aarhus 5 Urban Mediaspace Aarhus Urban Mediaspace Aarhus er Aarhus

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus

Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus Borgernes hus Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus med hovedbibliotek, musikskole, mødelokaler mv.

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Etageboligbyggeri Konservesfabrikken - Odense

Etageboligbyggeri Konservesfabrikken - Odense Forord Projektforslag udviklet på baggrund af dispositionsforslaget Boliger - Konservesfabrikken Odense oprindeligt udviklet af Kuben, Nordicom og Creo Arkitekter. Dette projektforslag omhandler blok B

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

- dit unikke byggekoncept PRODAN

- dit unikke byggekoncept PRODAN - dit unikke byggekoncept PRODAN Fakta om PRODAN i Randers Projekt: Maskinfabrik og administrationsbyggeri, Tåsingevej 1, 8940 Randers SV Bebygget areal: Total: 15.866 m², heraf 13.734 m² produktion og

Læs mere

BYGGEPROGRAM NYT PÆGAGOGISK SERVICECENTER. Matrikelnr. 107 E UDARBEJDET AF BRIAN HANSEN FOR VEJLE KOMMUNE

BYGGEPROGRAM NYT PÆGAGOGISK SERVICECENTER. Matrikelnr. 107 E UDARBEJDET AF BRIAN HANSEN FOR VEJLE KOMMUNE NYT PÆGAGOGISK SERVICECENTER Matrikelnr. 107 E UDARBEJDET AF BRIAN HANSEN FOR VEJLE KOMMUNE Indholdsfortegnelse. 1.0 Bygherren og projektorganisation 1 2.0 Det Aktuelle projekt 2 3.0 Bygningsmæssig status

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5.

1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5. DUA seminar 5. oktober 2010 1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5. Spørgsmål Bygherrerådgiver Erik Krøll, NNE Pharmaplan

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013 Pressemeddelelse Dato 31.01 2013 Kunst i Urban Mediaspace Aarhus I dag har fem kunstnere afleveret deres forslag til et unikt kunstværk, der skal skabe en helt særlig oplevelse i Dokk1. Aarhus Kommune

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N - til leje... Kontor 713 m² Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N Attraktive lokaler i totalrenoveret ejendom Meget velbeliggende erhvervsområde i vækst tæt ved Skejby Sygehus Flotte,

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 De Bynære Havnearealer Bestseller Navitas Aarhus Domkirke Magasin Arosgaarden Europaplads Dokk1 Strøget - Søndergade

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Beslutningsnotat Nr: RKB 21 Projekt: RKB 12 Dato: 17-09 - 2013 Til: Fra: Kopi til: RKB TR Grontmij Aarhus Arkitekterne Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Resume Dette notat

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes Teknologisk Institut, december 2010 Vodafone Headquarters UK Arkitekt: Fletcher

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

VIA University College/ Nybyggeri på Campus Aarhus Nord/ November 2014/

VIA University College/ Nybyggeri på Campus Aarhus Nord/ November 2014/ VIA University College/ Nybyggeri på Campus Aarhus Nord/ November 2014/ schmidt hammer lassen architects/2014 2/ Hovedidé/ Disponering/ Materialer/ Arealer Arkitektonisk hovedidé Den nye bygning ved VIA

Læs mere

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre Tlf.: 36 72 99 10, Fax: 36 72 99 12 www.frihedengruppen.dk LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Smedeland

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Kontorlejemål på Amager Ørestads Boulevard 67-69 286-1.285 m 2

Kontorlejemål på Amager Ørestads Boulevard 67-69 286-1.285 m 2 Kontorlejemål på Amager Ørestads Boulevard 67-69 286-1.285 m 2 Bliv en del af den internationale Company Park med mange fælles faciliteter og services i den attraktive Ørestad Gæsteparkering ved ejendom

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Skolebakken 7 Aarhus C - fantastisk beliggenhed midt i byen ved vandet - liebhaverejendom i centrum af den nye Domkirkeakse med udsigt til havnen, Aarhusbugten

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler.

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler. FORLØB - BRUGERMØDER 29. jan. KICK-OFF-MØDE Rammesætning og introduktion til arbejdet i Brugergrupperne BRUGERGRUPPE- MØDE 01 DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM 12. feb. 26. feb. 19. mar. Ved godkendelse

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

ORTFOLIO. skitsering. energiberegning VISITKORT. bæredygtig arkitektur. visualisering. lav-energiklasse. ventilationstrategi. Cam-Li Phan.

ORTFOLIO. skitsering. energiberegning VISITKORT. bæredygtig arkitektur. visualisering. lav-energiklasse. ventilationstrategi. Cam-Li Phan. [ lim ] bæredygtig arkitektur skitsering energiberegning visualisering lav-energiklasse ventilationstrategi ORTFOLIO VISITKORT KLIP - FOLD - GEM - HUSK Konceptudvikling Bæredygtig arkitektur Skitseringsstærk

Læs mere